DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980"

Transkript

1 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980

2

3 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger. Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnavn inden for følgende tre grupper: Handelsskibe på 500 og derunder side 19 Handelsskibe over Fiskeskibe Skibe, hvis i Danmarks Skibsliste er anført med to tal, er i statistikken opført med største tal. Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne 517. På siderne er givet en mere udførlig beskrivelse af enkelte af de i skemaerne anførte søulykker. Industriministeriet har valgt at beskrive netop disse ulykker mere udførligt, da hændelsesforløbet kan tænkes at have interesse for en større kreds af søfarende.

4 FØLGENDE FORKORTELSER ANVENDES: D. = dampskib Fy. = fyrskib M. = motorskib Hvalf. = hvalfanger S. = sejlskib Is. = isbryder SM. = sejlskib med hjælpemotor Kr. = kran Lgt. = lægter Lf. = lystfartøj Bgs. = bugserskib Lst. = lastskib Bj. = bjærgningsskib Pa. = Bjkr. = bjærgningskran skib, der er indrettet til at medtage flere end 12 passagerer Bjlgt. = bjærgningslægter Patr. = patruljefartøj Ff. = fiskefartøj Pont. = ponton Fg. = færge Sdp. = sandpumper Fry. = skib, hvis hovedlastrum Tk. = tankskib er indrettet som kølelastrum Ud. uddybningsfartøj 4

5 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe pa 500 og derunder (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag, herunder fejl ved farvandsafmærkning Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 37. Summen af tallene i kolonnerne 38 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2. 5

6 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe over 500. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Besætningen År utilregnelig Fejl og Samlet Fejl ved årsag, forsømmelse antal Vejrforhold skib eller herunder fejl fra besætsøulykker udrustning ved farvands ningens side Uopklaret Forlis afmærkning ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 37. Summen af tallene i kolonnerne 38 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2.

7 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået fiskeskibe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Besætningen År utilregnelig Fejl og Samlet Fejl ved årsag, forsømmelse antal Vejrforhold skib eller herunder fejl fra besætsøulykker udrustning ved farvands ningens side Uopklaret Forlis afmærkning ad kolonne 2: Et mindre antal af de i kolonne 2 anførte ulykker kan ikke henføres under kolonnerne 37. Summen af tallene i kolonnerne 38 er derfor ikke nødvendigvis lig med det samlede antal ulykker i kolonne 2. 7

8 HANDELSSKIBE PÅ 500 OG DERUNDER I 54 tilfælde er handelsskibe på 500 og derunder blevet ramt af en søulykke. I 4 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. Tåge og strøm var de almindeligste årsager i de 19 søulykkestilfælde opført under "Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag". 12 søulykker er henført under "Anden besætningen utilregnelig årsag". er henført under denne årsag skyldes i de fleste tilfælde fejl begået i det andet skib. Af de 8 tilfælde henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves uforsigtig navigering, direkte fejlnavigering og vagthavende faldet i søvn eller forladt sin post. I 7 tilfælde er årsagen til uopklaret. I de fleste af disse skyldes dette manglende fra et udenlandsk skib. Den 31. december 1979 var der registreret 669 danske handelsskibe mellem 20 og

9 HANDELSSKIBE PÅ 500 OG DERUNDER SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Forkert eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller forkert stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet, påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari Andet havari 2 2, eksplosion 1 1 Forsvundet Ialt: Antal Samlet 9

10 HANDELSSKIBE OVER 500 I 21 tilfælde er handelsskibe over 500 blevet ramt af en søulykke. I 2 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. 9 søulykker er henført urider "Anden besætningen utilregnelig årsag" såsom styringssvigt og selvantændelse i ladning. De under "Anden fejl eller forsømmelse" rubricerede ulykker skyldes bl.a. forhold som fejlnavigering, mangelfuld navigering, fejlbetjening af selvstyreanlæg og mangelfuldt udkig. At 3 sager rubriceres under "Uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvorfra ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret. Den 31.december 1979 var der registreret 336 danske handelsskibe over

11 HANDELSSKIBE OVER 500 SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturå Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Forkert eller mangelfuld brug af udrusti Overlastning eller forkert stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari Andet havari, eksplosion 3 1 Forsvundet Ialt: Antal Samlet 11

12 FISKESKIBE I 92 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I de 23 tilfælde er skibet forlist. Et væsentligt antal af de 19 under "Anden besætningen utilregnelig årsag" nævnte søulykker er brande, opstået som følge af fejl i brændstofpumper, overophedede olieovne, kortslutninger m.v. Af de 19 ulykker henført under "Anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves mangelfuld navigering eller manøvrering, mangelfuldt udkig, vagthavende faldet i søvn og spirituspåvirkning. At 24 ulykker rubriceres under "Uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvor ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret. Den 31. december 1979 var der registreret 1743 danske fiskeskibe på 20 og derover. 12

13 FISKESKIBE SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturå Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Forkert eller mangelfuld brug af udrusti Overlastning eller forkert stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari Andet havari , eksplosion Forsvundet Ialt: Antal Samlet 13

14 ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS 301 Af tabellerne på siderne fremgår, at der i året 1979 er indtruffet følgende ulykkestilfælde: Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne Handelsskibe på 500 og derunder Handelsskibe over Fiskeskibe Ialt: 42 (39) 46 (29) 16 (17) De i parentes anførte tal er de tilsvarende for året I tabellerne er der kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold om bord. Blandt ulykkestilfælde opført under "Andet arbejde" og "Anden årsag" kan nævnes fald mellem skib og kaj og fald på isbelagt dæk. 14

15 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 HANDELSSKIBE PÅ 500 OG DERUNDER Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet, eksplosion Andet havari Overbordfald 3 3 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger 2 3 Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende 1 1 Andet arbejde 1 1 Anden årsag I alt

16 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 HANDELSSKIBE OVER 500 Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet, eksplosion 1 2 Andet havari Overbordfald 2 2 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger 1 1 Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende 2 2 Andet arbejde Anden årsag 3 3 I alt

17 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 FISKESKIBE Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling 2 2 Kæntring 5 17 Skibet forlist eller forsvundet 2 8, eksplosion Andet havari Overbordfald 2 2 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber 5 5 Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde 1 1 Anden årsag I alt

18

19 H A N D E L S S K I B E P Å B R T O G D E R U N D E R

20 Skibet Navn HK. AFRICAN COAST Næstved M.Lst Cape Palmas Monrovia Cape Palmas 23.august Maskinsvigt. Regulator sat sig fast. ARTEMIS Marstal M.Lst Odense Frederiksværk Odense Fjord 16. november Vejrforholdene. BASALT M.Lgt I havn Maskinhavari Færøerne 8.januar Hvalba, Færøerne 24.januar Havari på kardanled til skrueaksel. BELLAN TO Svendborg M.Tk Kalundborg Åbenrå Store Bælt 2.april Svendborg 11.april Mangelfuld navigering. CAMILLA HENRIK SEN Rønne M.Lst Kolding Stykgods Kolding Fjord 9.maj Rønne 15.maj Vanskelige besejlingsforhold. Kollideret i tåge med norsk M/S LUNDEVAAG af Farsund. CHARLOTTE NORD FISK Skagen M.Fg I havn Havari på kølevandsrør Hirtshals havn 6.marts Brud på kølevandsrør. 20

21 skibet B RT H K vedr. COMET Helsingør Lodsbåd Helsingør Helsingør Kronborgpynten 30.juli Helsingør 22.august Grundstødt med høj fart i tåge. ELISABETH HENTZER M.Lst Preston Hirtshals Ballast Hebriderne 2.august Hirtshals 20.august Manglende positionsbestemmel 21 se og udkig. ENØ Næstved M.Bgs Enø Karrebæksminde Skade på spanter Karrebæksminde 17.februar Spanter i maskinrum trykket ind som følge af isskruninger. ERIK BOYE Marstal M.Lst Beverwijk Algier Middelhavet 6.november Ærøskøbing 19.november Kollideret med M/S GOLDEN MI RANDA i tåge. Forlist. Søforklaring fra G.M. foreligger ikke. FREJA Sandsuger Påsejling Limfjorden 11.december Ålborg 13.december Påsejlet af M/S KAJAMA, da F. lå opankret. GULSTAV TRADER Bagenkop M.Lst Plymouth Pasajes Clay Maskinhavari At1anterhavet 19.december Svend borg 7.januar 1980 stofpumper svigtede. Forlist. 21

22 skibet HK HELEN Odense M.Sdp Ral Romsø Vest rev 13.september Rorskade. Fartøjet løb ind i en skyllebanke efter endt ralsugning. HERVIG Koldby Kås M.Lst Fakse Ladeplads Åbenrå Kalk Fakse Bugt 9.april Fredericia 26.april Vejrforholdene. Grundstødt i den gravede rende ved Fakse Ladeplads. HOLGER M.Tk Sønderborg Storstrømmen 14.juli 22.november Let grundstødning i usigtbart vejr og stærk strøm. HVALPSUND Hvalpsund M.Pa.Fg Hvalpsund Sundsøre Hvalpsund 30.oktober Skive 14.november Kollideret med Ff. KITTY KIM af Sundstrup. IDUN Næstved M.Lst Bangkok Port Mores by Torresstrædet 1.august Ærøskøbing 10.december Uopklaret. IRENE Godthåb SM.Lst Nanortalik Julianehåb Sprunget læk Qaersup Ikerasa 18.maj Julianehåb 19.maj Læk ved stævnrør på grund af sejlads i is. Forlist. JENKA Marstal M.Lst Rotterdam Selby Hvede 4.februar Goole 12.februar Uopklaret. Kollideret med Ff. AMENDA af Ostende. Søforklaring fra A. foreligger ikke. 22

23 skibet HK vedr. KAJAMA Egernsund M.Lst Frederiksstad Ålborg Ballast Limfjorden 11.december Ålborg 13.december med Sdp. FREJA, der lå opankret. Fejl ved K.s selvstyrer umiddelbart før kollisionen. KIRSTEN FRANK Vejle M.Lst Ostende Neustadt Gødning & grundstødning Kielerkanalen l.juni 11.juni Kollideret i tåge med tysk M/S MAINLAND. Søforklaring fra M. foreligger ikke. KRISTINE SØBYE Haderslev M.Lst King's Lynn St.John's, Newfoundland Stykgods Kæntring Nordatlanten 14.september Haderslev 28.september Sagen ikke afsluttet. LADY KRISTINA Skagen M.Lst Casablanca Ballast Casablanca havn 2.december 21.december i tåge ned spansk M/S VOTTA YON i Casablanca havn. Søforklaring fra V.Y. foreligger ikke. LEGIND BJERGE Nykøbing M. M.Pa.Fg Mors Feggesund Nord Feggesund 10.oktober Nykøbing M. 19.oktober Kollideret med Ff. VADEHAVET af Nykøbing M. Tæt tåge. LIMFJORD Ålborg M.Lst Lubeck Sakskøbing Vejsalt Sakskøbing Fjord indsejling 30.september Ålborg 10.december Grundstødt i tåge i Oreby Rende. 23

24 skibet H K vedr. vedr. LONE DANIA M.Lst Eide Liverpool Stenmel Slagside Atlanterhavet 17.november 24.januar 1980 Lasten forskubbet. Slagside opstået. LOTTE DANIA M.Lst Köpmanholmen Kenitra Papirmasse Öland l.juli Kalmar 14.august Manglende omhu ved navigeringen, herunder manglende deviationsbestemmelse. LÆSØ Vesterø Havn M.Pa.Fg Læsø Frederikshavn Kattegat 13.april Frederikshavn 18.april Kollideret med M.Fg. PRIN SESSAN CHRISTINA af Göteborg i tåge. Søforklaring fra P.C. foreligger ikke. MALIK Godthåb Rednings & politikutter METTE ALTO Svendborg M.Lst I havn Mariager Sunderland Påsejling Sukkertoppen havn 25.maj Sprunget læk 30.marts Sukkertoppen 28.maj Egersund 4.april Påsejlet af RASMUS MØLLER, medens M. var ved kaj. Snavs i lænseventil. Assistance fra norsk kystvagt med helikopter med pumpemateriel. METTE JENSEN Ålborg M.Lst Göteborg Indsejling til Göteborg 16.maj Ålborg 15.juni Kollideret med svensk Ff. VALLERÖ i tåge. Søforklaring fra V. foreligger ikke. 24

25 skibet HK vedr. vedr. METTE JENSEN Ålborg M.Lst Oslo Vesterelv Ballast Frederiksstad 22.maj Ålborg 15. juni Styremaskine svigtede. MIMER M.Bgs havn 17.marts 22.marts under bugsering af TEXACO OSLO på grund af styringssvigt i koldt vejr. MINDE Marstal M.Lst Menstad Sakskøbing Sprunget læk Skagerrak 5.april Ålborg 9.april Uopklaret. MJØLNER Odense M.Bgs Åbenrå Odense Odense Fjord 31.marts Odense 9.april Grundstødt under bugsering af kulpram THORVALD af Odense. Sten i sejlrende på grund af vinterens isdrift. MJØLNER Odense M.Bgs Fynsværket Ballast Odense Fjord 16.november Odense 10.december Grundstødt i tåge under bugsering af kulpram. MJØLNER Odense M.Bgs Enstedværket Odense Påsejling Lillebælt 25.november Odense 10.december Under bugsering af kulpram THORVALD tørnet pille 3 ved gl. Lillebæltsbro. NARHVALEN Godthåb M.Lst Eæringehavn Fiskenesset Da visstrædet 19.september Godthåb 24.september 25

26 skibet HK NETTE THERESA Struer M.Tk Fredericia Åbenrå Isskade Lillebælt 4.marts Fredericia 6.marts Søgelænder og tankluge beskadiget af isskruninger. ORSIÀAT Godthåb M.Tk Agto Benzin Agto havn 3.november Egedesminde 5.november O. berørte bunden ved lavvande under opankring i Agto havn. PER Marstal M.Lst Gent Helsingborg Jern Østersøen 13.oktober Ærøskøbing 19.november Kollideret i tåge med M/S AM STERDAM af Liverpool. Søforklaring fra A. foreligger ikke. PIP SM.Pa Kalkbrænderihavnen Kattegat 12 sportsdykkere Kattegat 26.august Ankerkæden brast, hvorefter skibet drev på grund. PUNCH Skagen M.Lst Beira Rostock Mocambiquekanalen 3.august Durban 6.september Mangelfuld navigering. QORQUT II M.Pa. 17 Godthåb Qorqut Passagerer 14.maj Godthåb 15.maj Olie fra læk brændstofrør ramt udstødsrør. 26

27 skibet H K RANDI STEVNS Svendborg M.Lst Ijmuiden Odense Blik Elben 28.juli Svendborg 9.august Mangel på behørig udkig. Kollideret i tåge med flydekran, der lå for anker i sejlrenden. REGITZE THOL STRUP M.Lst Wilhelmshaven Nørresundby 11.juli Ålborg 23.juli Fejl ved olietryk til omstyring af maskinen. Grundstødt ved høfde 57 ved Thyborøn. SANNA Hvidovre M.Sdp Forhaling Ballast Hvidovre Mørtelværks udskibsningssted 10.april Vejrforholdene SARAH POULSEN Vedbæk M.Lst Århus Hirtshals Læsø Rende 20.september Frederikshavn 27.september Styrmand faldet i søvn. " 66 "PAKETTEN Rønne M.Lst Rønne Stykgods Rønne 25.maj Rønne 6.juni Vagthavende faldet i søvn. Grundstødt ved Rønne havn. SKULD Århus M.Bgs Hobro Randers Fjord Påsejling Randers Fjord 6.j anuar Napoli 13.februar & 9.marts Under is bryderassistance til russisk skib VOLGA BALT 206 påsejlet af dette. 27

28 skibet HK vedr. vedr. STAR SEA Tórshavn M.Lst Paglefjord Tverå Saltfisk Nolsoy, Færøerne 10.maj Fuglefjord 17.maj Vagthavende faldet i søvn. STENA Hvidovre M.Sdp Vester Haken Malmö Sand Sundet 10.december 17.januar 1980 Usigtbart vejr i forbindelse med strømsætning. SVEND DAMMANN Rønne M.Lst Rønne Nyborg Skærver Kattegat 27.januar Svendborg 12.februar Olierør til fyr knækket. UJARAK Godthåb SM.Sdp Ekalugarssuit Julianehåb Grønlands Skærgård 24.marts Julianehåb 29.marts Vejrforholdene. 28

29 H A N D E L S S K I B E O V E R B R T

30 skibet HK BANANA M.Lst Pointe Noire Hamburg Stykgods 1.j anuar Kollideret med indisk M/S DAMODAR DR. ALBERT BLOCH. Søforklaring fra D.D.A.B. foreligger ikke. CAMARA M.Lst Til ankers Påsejling Vlissingen Red 16. april Under opankring ramt af AINO af Arendal, der drev for sit anker. CHARLOTTE MÆRSK M.Lst Rotterdam Antwerpen Stykgods Den engelske Kanal 26. januar Rotterdam 28.januar opstået i maskinrummet. 2 omkommet. DANA CORONA M.Pa Ibiza Genua Middelhavet 17.maj opstået i kabys. DJURSLAND II Grenå M.Fg Hundested Grenå Kattegat 1.november Vej rforholdene. EDITH NIELSEN M.Lst Ivigtut Ålborg Kryolit og stykgods Hals Barre 13.december Misforståelse mellem lods og rorgænger. 30

31 skibet HK GUNVOR MÆRSK M.Tk Santos Manaus Olieprodukter Amazonfloden 27.oktober Rio de Janeiro 23.november Fejl ved farvandsafmærkning. Forlist. HOLGER DANSKE Helsingør M.Fg Helsingør Helsingborg Helsingborg havn 8. december Helsingør 17.december Kollideret i tæt tåge med sundbus JEPPE. INGE DANIELSEN M.Lst Rouen Shoreham Stykgods Påsejling Seinen 4.januar Lagos 22.februar Styremaskinesvigt. Påsejlet duc d'albe. KONG FREDERIK IX Gedser M.Pa.Fg Rødby færgehavn Puttgarden Påsejling Puttgarden 20.august Maribo 22.august Manglende.omhu ved navigering i forbindelse med for høj fart. Påsejlet molehoved i Puttgarden i tæt tåge. KÄRNAN Helsingør M.Pa.Fg Helsingør Helsingborg Helsingborg 26.maj Helsingør 7.juni Kollideret med M/F NAJADEN i Helsingborg havn. LINDA CLAUSEN M.Lst Esperance Bandar Khomeini får Det indiske Ocean 13.december 22. & 24. januar 1980 Knækket brændselsolierør. opstået i hjælpemaskinrum. 31

32 skibet HK MEONIA M.Lst Göteborg Hamburg Containere 30.oktober Hamburg 2.november Kollideret med græsk skib KARLA. Søforklaring fra K. foreligger ikke. METTE MOLS Ebeltoft M.Fg Odden færgehavn Ebeltoft færgehavn Tørnet mole Ebeltoft færgehavn 22. januar Ebeltoft 26.januar Normalt anvendt manøvre svigtede. NAJADEN Helsingør M.Pa.Fg Helsingborg Helsingør Helsingborg 26.maj Helsingør 7.juni Kollideret med M.Pa.Fg. KARNAN i Helsingborg havn. PETER SIF M.Lst Rotterdam Iskenderun Stykgods Sprunget læk Atlanterhavet 15.november 23.november Uopklaret. Forlist. PRINSESSE BE NEDIKTE Korsør M.Pa.Fg Nyborg Korsør "Dynen", Nyborg 16.juli Nyborg 25.juli Manglende agtpågivenhed. SOMERSET M.Lst Bremerhaven Grangemouth Maskinrumsbrand 27.januar 1.februar Brud på manometerrør, hvorved varm olie er sprøjtet over på varme motordele. TRAVEMÜNDE Gedser M.Pa Travemünde Gedser Østersøen 29.marts Nykøbing F. 23.april Vejrforholdene. 32

33 skibet HK WINSTON CHURCH ILL M.Pa Harwich Passagerer & gods 31.januar 21.juni Kollideret med Ff. KAMI af Skagen, som ikke holdt behørig udkig, og som pludselig ændrede kurs. WINSTON CHURCH ILL M.Pa Göteborg Newcastle Passagerer & gods Kattegat 26.august Göteborg 4.september Fejlvurdering af strømsætning. 33

34

35 F I S K E S K I B E

36 skibet HK AGNETE Hanstholm Ff Hanstholm Sprunget læk Skagerrak 27.juli Thisted 9.august Sprunget læk i søen og sunket på kort tid. AKAROA M.Ff maj 2.august Manglende omhu ved navigeringen. Kollideret i tåge med Ff. MERKUR af. ANETTE BRØGGER Grenå Hanstholm Sprunget læk 19.juli Grenå 25.juli Vand trængt ind i last og maskinrum. ANNA BRUNS GAARD Lemvig SM.Ff I havn Lemvig 10. oktober i maskinrum opstået ved svejsning på en tank. ANNAGRETHE Thorsminde Ff Thorsminde Kæntring 14.februar Overisning. Forlist. 5 omkommet. ANNAMETTE Agger Ff. Hanstholm 6.august Thisted 29.august Kollideret med Ff. DORTHE MA RIE af Hanstholm. ANNA SØRINE M.Ff maj 12.juni Kollideret med tysk Ff. ORION. Søforklaring fra O. foreligger ikke. 36

37 skibet HK ANNE LISE Århus M.Pf Århus Kattegat 19.juli Århus 2.august Maskinrum vandfyldt gennem åben styrehusdør. Forlist. ARK'ALO Christianshåb Ff Christianshåb Davisstrædet 14.maj Egedesminde 16.maj opstået ved oliefyr. BARSØ Holsteinsborg SM.Ff Qornoq Qornoq december Godthåb 4.januar 1980 Wirerne til 2 ankre sprunget. Skibet bliver formentlig kondemneret. BETINA BERG MANN Skagen SM.Ff Hanstholm Kæntring 14.februar Thisted 8.marts Overisning. 3 omkommet. BJØRNØ Fåborg M.Pf. Fåborg Bjørnø Fåborg havn 3.juni En passager havde slået koblingen til, mens skibets fører var i maskinrummet, hvorved færgen påsejlede 3 lystfartøjer i Fåborg havn. BODANES Tórshavn M.Pf Hirtshals Skagerrak 12.juli Hirtshals 20.juli Kollideret i tåge med M.Ff. STRØMNES af Hirtshals. 37

38 skibet HK BODILJOHANNE Thyborøn SM.Ff I havn Thyborøn havn 6.november Kortslutning. opstået i forlukaf ved elgennemførsel. BOOTHIA Thyborøn SM.Ff Thyborøn Thyborøn havn 19.november Lemvig 21.november Manglende omhu ved navigeringen. BOUNTY Thorsminde Ff Thorsminde Kæntring 14.februar Overisning. Forlist. 4 omkommet. CAPIO Skagen M.Ff Påsejling Skagen havn 12.december Frederikshavn 25. januar 1980 Vejrforholdene og svigt på styremaskinen. Under havnemanøvre påsejlet Ff. THYHOLM, der lå fortøjet ved kaj. CEYLON Svaneke Ff I havn Svaneke 17.februar opstået ved overophedet olieovn. CHRESTENCE Skagen SM.Ff Kæntring 14.februar Thisted 8.marts Overisning. Forlist. 3 omkommet. CHRISTIAN Í GRÓTINUM KLaksvig M.Ff Thorshavn Klaksvig Færøerne 17.april Klaksvig 20.april Mangelfuld navigering. 38

39 skibet HK CHRISTIAN RØNN Lemvig SM.Ff Thyborøn Thyborøn Kanal 15.maj Lemvig 6.juni Kollideret i tåge med Ff. HELLA af Rømø. Undladt at afgive tågesignal. CHR. RUMP Skagen SM.Ff Skagen Skagerrak 16.maj Skagen 22.maj Kollideret med svensk M/S RAGNA GOTHON. Søforklaring fra R.G. foreligger ikke. CLAUS ULRIK Svaneke M.Ff Østersøen & Svaneke havn 13. & 14.oktober Varme fra udstødsrør og kortslutning. DAN HARDING Frederikshavn SM.Ff Frederikshavn Kattegat 26.marts Frederikshavn 29.marts Uopklaret. Påsejlet af M/S ATLANTIS NORDENHAM af Bremen. Søforklaring fra A.N. fore DORTHE MARIE Hanstholm Ff Hanstholm 6.august Thisted 29.august Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff. ANNAMARIE af Agger. ESTHER Århus SM.Ff I havn Århus havn 20.januar Uopklaret. omkring aftræksrør; slukket af sig selv. 39

40 skibet HK EXPO Hirtshals M.Ff Hirtshals Påsejling Skagerrak 9.juli Hjørring 11.juli Påsejlet Ff. L.C.RISAGER af Frederikshavn, der lå til ankers. FEGGESUND Hirtshals SM.Ff Hirtshals Hirtshals yderhavn 17.juli Hjørring 7.august Uopklaret. med MC RAC af Svinoujcie. Søforklaring fra M. foreligger ikke. FLEYR Tvøroyri M.Ff I havn Fuglefjord 30.august i kabys som følge af kortslutning. FORTUNA Horsens SM.Ff I havn Eksplosion Skovshoved havn 1.februar Forkert installeret flaskegasanlæg. FRANKMAIKEN Skagen SM.Ff Skagen 27.februar Uopklaret. Mindre brand i maskinrum. FREDE SØRENSEN Sukkertoppen M.Ff Atlanterhavet 31.januar Fejl i brændstofpumpen. 40

41 skibet HK FREM Struer M.Pf I havn Eksplosion Struer fiskerihavn 31.august Gaseksplosion i maskinrum. Gasanlæg ikke forskriftsmæssigt installeret. G. FRANTZ OLSEN Akunaq SM.Ff Christianshåb Akunaq Kiangarssuk, Christianshåb 28.september Egedesminde 4.oktober Ingen vagt på broen. Grundstødt. GITTE POFLER SM.Ff Kæntring 15.februar 22.februar Overisning. Forlist. GRETHE H Rødvig Ff I havn Sprunget læk Gilleleje havn 7.februar Sprunget læk i agterskib forårsaget af is. Sunket. GULIKLETTUR Lorvik SM.Ff Lorvik Atlanterhavet 20.januar Fuglefjord 23.januar Uopklaret. Påsejlet undersøisk skær. HANNE JOLM Hanstholm SM.Ff Forhaling Påsejling Hanstholm 3.februar Vejrforholdene. Påsejlet kaj. HEIAN Hvalpsund Ff I havn Løgstør 25.januar opstået ved olieovn. 41

42 Skibet HK HELLA Rømø Ff Thyborøn Thyborøn Kanal 15.maj Lemvig 6.juni Kollideret i tåge med Ff. CHRISTIAN RØNN af Lemvig. Undladt at afgive tågesignal. INGER BAST Hirtshals SM.Ff Hirtshals 14.august Hjørring 22.august Kollideret med tysk M/S SEA ODIN. Søforklaring fra S.O. foreligger ikke. INGRID BRO Thyborøn M.Ff I havn Thyborøn havn 27.august Lemvig 30.august Mangel på behørig udkig. Kollideret med Ff. MARK NIELSEN af Grimsby. IVAN FUGLEBERG SM.Ff juni 12.juli Kollideret med finsk M/S FINNWOOD. Søforklaring fra F. foreligger ikke. JACOB BELINDA Godthåb M.Ff Holsteinsborg Qagssitøerne v. Holsteinsborg 30.november Holsteinsborg 30.november Mangelfuld navigering. Forlist. JAN HØRSEL Hirtshals M.Ff Hirtshals 1.september Hirtshals 20.september Kollideret med M/S LANDING OF COLON af Panama. Søforklaring fra L.O.C. foreligger ikke. 42

43 skibet HK JEAN ENEVOLD SEN M.Ff februar 22.februar Mangelfuld udkig. Kollideret med norsk Ff. ALVESTAD JUNI OR. Søforklaring fra A.J. foreligger ikke. JONNA Q Egedesminde SM.Ff Egedesminde Vestgrønland 14.februar Egedesminde 15.februar Vanskelige besejlingsforhold. Påsejlet skær. JONNY JOAN Thorsminde Ff Thorsminde 14.februar Lemvig 27.februar Vejrforholdene. KAMI Skagen M.Ff januar Frederikshavn 20.februar Mangelfuld udkig og pludselig kursændring. Kollideret med M.Pa. WINSTON CHURCHILL af. KAREN LOUISE Julianehåb M.Ff Godthåbsfjorden 12.april Godthåb 3. & 4.maj Stod på grund ved lavvande efter opankring. Sprunget læk. Forlist. KEMA Hvide Sande SM.Ff Århus Hanstholm Kattegat 27.marts Grenå 14.maj Kollideret med ankerligger KOLUMBUS af Kristiansand. Søforklaring fra K. foreligger ikke. 43

44 skibet HK KIRSTINE JENSEN SM.Ff Sprunget læk Den engelske Kanal 26. januar 29.januar Vand trængt ind i maskinrummet. Forlist. KITTY KIM Sundstrup Pf Sundstrup Hvalpsund 30.oktober Skive 14.november Kollideret med M.Pa. HVALP SUND af Hvalpsund. KJØLPEN Strandby SM.Ff I havn Strandby 12.april opstået i maskinrummet. KURT IVAN Skagen SM.Ff Ved kaj Skagen 3.januar Skagen 8.januar opstået i oliefyret. LAIBOT M.Ff maj 12.juni Kollideret med IBIS TWO af Bergen. Søforklaring fra I.T. foreligger ikke. LAILA MARTIN Østerby Havn SM.Ff Neksø Læsø Sprunget læk Østersøen 30.marts Frederikshavn 10.april Påsejlet isskosse. Forlist. LARS HERUP Hirtshals M.Ff februar opstået i hovedafbryder for akselgenerator. 44

45 skibet HK L. C. RISAGER Frederikshavn SM.Ff Påsejling Skagerrak 9.juli Hjørring 11.juli Påsejlet til ankers af Ff. EXPO af Hirtshals, som ikke holdt behørigt udkig. 1 omkommet. LISSI ANE Tejn SM.Ff I havn Eksplosion Tejn 2.januar Olieovn eksploderet under opfyring på grund af frosset varmespiral. LOGOS Gøtu M.Ff Vandfyldning af maskinrum Davisstrædet 16.april Godthåb 24.april Fejlinstalleret brand og lænsesystem. MAURICE Vest Vilsund Ff Vest Vilsund Kæntring Limfjorden 12.maj Kæntret under sejlads med dækslast af muslinger. 3 omkommet. MERKUR SM.Ff maj 2.august Mangelfuld navigering. Kollideret i tåge med Ff. AKAROA af. MICHAEL SLAVEN SKY Hanstholm SM.Ff I havn Hanstholm 9.januar Varmeovn tilstoppet. 45

46 skibet HK NEVID REYDA Klaksvig SM.Ff Klaksvig Atlanterhavet 24.april opstået i maskinrum som følge af kortslutning i elektrisk installation. NIELSEN KRISTI AN Egedesminde M.Ff I havn Godhavn havn 31.juli Egedesminde 3.august Kortslutning i styrehus under skibets ophold i havn. NINNA LISBETH Hirtshals SM.Ff I havn Hirtshals havn 27.december Fejl i elinstallation. i lukaf. NORDLYSET II Hundested Ff I havn Sletten havn 7.april i maskinrum. Uopklaret. ODDVÓR Leirvfk SM.Ff Leirvfk Atlanterhavet 20.april Fuglefjord 22.juni Selvstyreren svigtede. OKSØ Thorsminde Ff Thorsminde Kæntring 14.februar Ringkøbing 16.marts Overisning. Forlist. PAMIR Grenå Ff Grenå Kattegat 11.februar Grenå 20.februar Kollideret med M/T THEODORA af Rotterdam. Søforklaring fra T. foreligger ikke. 46

47 skibet HK. RADHAMAR Klaksvig M.Ff Kvannesund Sydspidsen af Viderø 13.november Klaksvig 15.november Vagthavende faldet i søvn. RAFAELLA Hanstholm M.Ff februar Thisted 23.februar Kollideret med britisk M/S GUARDLINE SEEKER af Lowestoft. Søforklaring fra G.S. foreligger ikke. RASMUS MØLLER I havn Påsejling Sukkertoppen havn 25.maj Sukkertoppen 28.maj Fejlmanøvre. Påsejlet MALIK af Godthåb, der lå fortøjet ved kaj. READY Hundested SM.Ff Atlanterhavet 30.april Vejrforholdene. 5 omkommet. Skibet forsvundet. REBIS Thyborøn SM.Ff Thyborøn 7.juni Lemvig 15.juni Påsejlet til ankers af hollandsk Ff. MATHAEUS. Søforklaring fra M. foreligger ikke. RENÉ Neksø M.Ff Østerby havn Sprunget læk Kattegat 27.september Rønne 10.oktober Hårdt vejr. Forlist. 47

48 skibet HK RHOMBUS Tórshavn M.Ff Kaibak Skálavík Indsejling til Skálavík 31.august Tórshavn 3.september Lysforholdene ved indsejlingen til Skálavík i forbindelse med manglende havnefyr. RITA Grenå M.Ff I havn Grenå havn 31.august Defekt regulator. ved olieovn i lukaf, mens R. lå ubemandet i Grenå havn. SÓLBORG Tórshavn M.Ff Færøerne Atlanterhavet 24.juli Tórshavn 9.august Uopklaret. opstået i aptering. SOLVEIG II Struer Ff Limfjorden 18.oktober Grundstødt i forbindelse med assistance til andet grundstødt Ff. STJÄRNFORS M.Ff Indsejling til 12.november 22.november Usigtbart vejr. STRØMNES Hirtshals M.Ff Hirtshals Skagerrak 12.juli Hirtshals 20.juli Tåge. Kollideret med M.Ff. BODANES af Tórshavn. SUNDABERG Klaksvig M.Ff Atlanterhavet 30.juni Klaksvig 24.juli Kollideret i tåge med britisk Ff. ST.JASON. Søforklaring fra S.J. foreligger ikke. 48

49 skibet HK SUSANNE KENT SM.Ff Eksplosion 8. september 20.september Fejl ved flaskegasanlæg. Forlist. 1 omkommet. TINA KJÆR Allinge Ff I havn Allinge 10.januar opstået ved olieovn. TUTTE Snogebæk Pf Østersøen 29.november opstået i maskinrum. ULLA CHARLOTTE Lemvig SM.Ff I havn Lemvig 9.februar opstået ved olieovn under U. C.s ophold på bedding. UVKUSIGSSAK Jakobshavn Ff I havn Kæntring Jakobshavn 11.august Jakobshavn 21.august Sunket på ankerplads i inderhavnen. Uopklaret. VADEHAVET Nykøbing Mors M.Ff Nykøbing Mors Feggesund 10.oktober Nykøbing Mors 19.oktober Kollideret i tæt tåge med M/F LEGIND BJERGE af Nykøbing M. VANJA Godthåb M.Ff Sprunget læk Da visstrædet 9.februar Sukkertoppen 13.februar Årsagen ikke fastlagt. 49

50 Hjem sted skibet HK VESTFART Ff Kænt ring Grådyb 25.juni 6. juli Kæntret under bugsering i dårligt vejr. Forlist. 2 druknet. 50

51 Ulykkestilfælde i tankskib Under tankrensning i et ca tankskib havde en matros været nede i bunden af en lasttank for at placere en plasticslange med henblik på opsugning af den sidste rest vand efter spuling. På vej op ad lejderen mistede han bevidstheden som følge af naphtaforgiftning og faldt ned på tankens bund. Det fremgår af sagen, at matrosen havde benyttet en ansigtsmaske med kulfilter, og at der ikke blev anvendt livline. Opholdet i tanken burde have været udført under anvendelse af livline og friskluftsudstyr, hvilket er en del af det beskyttelsesudstyr, der skal findes om bord i kemikalietankskibe, jfr. herved bekendtgørelse nr. 195 af 12. maj 1970 om transport til søs af farlige flydende kemikalier i bulk. Det bemærkes herved, at kapaciteten for et kulfilter (multifilter) er ret begrænset og reduceres kraftigt ved stor luftfugtighed, som normalt er til stede i tanke, der netop er blevet renset ved spuling med vand. Der er i medfør af sømandslovens 54 rejst tiltale mod den under tankrensningen vagthavende styrmand. Sagen er ikke afsluttet. 51

52 Forlis ved overisning I februar 1979 forliste inden for 2 døgn 6 fiskeskibe i. Det må anses for givet, at alle 6 skibe kæntrede og sank som følge af manglende stabilitet på grund af overisning. Fiskeskib A, 19 Besætningen på 5 mand omkom. Fiskeskib B, 19 Besætningen på 4 mand omkom. Fiskeskib C, 49 Ingen omkomne. Besætningen forlod skibet i gummiredningsflåde. Fiskeskib D, 51 Besætningen på 3 mand omkom. Fiskeskib E, 50 Besætningen på 3 mand omkom. Fiskeskib F, 15 Ingen omkomne. Besætningen bjærget af redningsskibet NORDSØEN, Vejret var i alle 6 tilfælde østlig kuling, styrke 810 Beaufort, og temperaturen ca. 8 C. Disse forhold giver i en overisning pa ca. 6 cm's tykkelse i gennemsnit i løbet af 12 timer, hvis fiskeskibet går med moderat til lav fart. Det kan ikke udelukkes, at der har været tilfælde, hvor redningsflåderne og deres surringer har været overiset i en sådan grad, at flåderne ikke kunne udløses. Dette forhold har næppe haft indflydelse på fiskernes chance for redning, idet kæntringerne i 4 af de 6 tilfælde formodentlig er forekommet så pludseligt og uventet for besætningerne, at de ikke har haft tid til at udløse flåderne. Fiskeskibene D og E kæntrede, da skibene kraftigt overisede sejlede med søen agten ind. Søens tilstand, bølgelængden, var her af samme størrelse som skibenes længde. Dette forhold vil generelt bringe skibe med ringe stabilitet i en farlig situation. Industriministeriet udsendte i december 1979 gennem fiskeriets organisationer en pjece "Overisning af Fiskeskibe" til samtlige fiskeskibe over 5. 52

53 Kæntret fiskeskib I juni 1979 kæntrede et fiskeskib (8 ) ved Vyl fyrskib under bugsering mod. Det fremgår af sagen, at skibet pludselig kæntrede i høj sø i SV.lig kuling, styrke 67 Beaufort. Det slæbende skib nåede hurtigt hen til havaristen, men i det hårde vejr lykkedes det ikke at bjærge de 2 besætningsmedlemmer, som iført olietøj kun i kort tid kunne holde sig flydende nær det kæntrede skib. Det er industriministeriets opfattelse, at drukneulykken kunne være undgået, såfremt besætningen under de vanskelige forhold havde været iført redningsveste. 53

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH S: Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 2 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH.S. Dansk Søulykke- Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 ISBN 8788729001 Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S. Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 ISBN 87-503-5624-0 ISSN 0109-1018 ATLAS-QUICK A-S, KBH.S. HA 00-10 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet i industriministeriet på

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1987

Dansk søulykkesstatistik for 1987 Dansk søulykkesstatistik for 1987 Søfartsstyrelsen September 1988 ISBN 8774541544 ISSN 01091018 Ha 23647 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion... 5 Udvikling 19781987... 6 Søulykkernes

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Industriministeriet, oktober 1987 ISBN 8750369938 ISSN 01091018 Ha 0010 SCANTRYK, 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Introduktion... 5 Udvikling 19771986...

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 ATLAS BOGTRYK & OFFSET Ha 0010 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af handelsministeriet, er udarbejdet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1988

Dansk søulykkesstatistik for 1988 Dansk søulykkesstatistik for 1988 Søfartsstyrelsen November 1989 ISBN 8774541838 ISSN 01091018 S889 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion........................................................

Læs mere

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande -16 Aalborg 48 Thyborøn 107 Als Odde 96 Anholt Fyr 157 Fornæs 111 96 2 Sjællands Odde 105-59 Vejle 191 Horsens 160 215 Kolding 310 Middelfart 270 Hjarnø 128 Odense 144 Endelave 191 Bogense 160 Ballen 142

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

DANSK SØULYKKESSTATISTIK

DANSK SØULYKKESSTATISTIK DANSK SØULYKKESSTATISTIK for og Søfartsstyrelsen December INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion Søulykkernes fordeling efter hændelsestype og skibstype Oversigt over forliste Søulykkernes årsag 0 Menneskelig

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING

DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING HØJVANDSMØBLET DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING Hasløv & Kjærsgaard - om beton i kystzonen Lemvig - byens liv og forudsætninger Højvandsmøblet i brug Processen i Lemvig Højvandsmøblets

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet 2009 Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen 2010 Råstofproduktion i 2009 Havområdet Produktionsmængde fra samtlige optagningslokaliteter samt udlosningssteder

Læs mere

Karrebæksminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Karrebæksminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 31-12-2016 Karrebæksminde Havn Sidste opdateringer Tekst: 14-9-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Karrebæksminde Bugt 55 10,7'N 11 39,3'E -

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1990

Dansk søulykkesstatistik for 1990 Dansk søulykkesstatistik for 1990 Søfartsstyrelsen December 1991 ISBN 87-7454-183-8 ISSN 0109-1018 S-889/90 Indholdsfortegnelse Side Introduktion.................................................. 5 Udvikling

Læs mere

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009 Stormrådet Stormflods skadestatistik - maj 2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Generel statistik 4 Antal skader 4 Ramte kyststrækninger 4 Antal skader pr. kommune 5 Erstatning pr. kommune 6 Sager

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1968 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1969 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden19, 1263 Kbh.K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Titel: Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Poul Erik Nielsen, Ellen Hjort

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Thyholm Thyholm Jegindø Jegindø A B B A 9 9 º, N 0º, Ø º, N º, Ø 0º, Ø 0º, Ø º, Ø 0º, Ø Strandbjerggård Strandbjerggård º, N 0º, Ø º, N

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1954 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1955 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre

Ansvar og vagthold. Det skal du gøre Ansvar og vagthold Det er føreren, der har ansvar for, at der bliver holdt behørig bro-, maskinog radiovagt. Vagten er førerens stedfortræder. Der skal altid holdes behørig bro- og maskinvagt, når skibet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1951 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1952 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1959 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1960 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1965 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods I medfør af 4, 5, og 34, stk. 4, i lodslov nr. 567 af 9. juni 2006 fastsættes: Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Skærpelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1948 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1952 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1953 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1957 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1958 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Dansk Søulykkesstatistik for 1989

Dansk Søulykkesstatistik for 1989 Dansk Søulykkesstatistik for 1989 Udgivet november 1990 af Søfartsstyrelsen Opklarings og Kontrolenheden S1039 ISBN 8774541919 4 Indholdsfortegnelse Side Introduktion... 5 Udvikling 1980 1989... 7 Søulykkernes

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 242-252 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1949 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1950 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 7. januar 2014. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) 2. januar 2014. Nr. 5. Lovtidende A 2014 Udgivet den 7. januar 2014 2. januar 2014. Nr. 5. Bekendtgørelse om føring af logbog mv. 1) I medfør af 10, stk. 1 og 2, 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven),

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 1

Oversigt over opgaver til DKS sæt 1 Oversigt over opgaver til DKS sæt 1 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Kalkgrund til Flensburg 101 // 108 nat fyrkarakterer 2 Gråsten til Gelting Mole 101 // 108 torden brosignaler 3 Eckernförde

Læs mere

Ulykker til søs 1994

Ulykker til søs 1994 Ulykker til søs 994 Søulykkesstatistik 994 Arbejdsskader til søs 994 Dykkerulykkesstatistik 994 Februar 996 Søfartsstyrelsen Opklarings- og Kontrolenheden Vermundsgade 8 C Postboks 589 København Ø Opklarings-

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1967 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1968 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1962 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1963 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Blå Flag strande - Handicapfaciliteter

Blå Flag strande - Handicapfaciliteter Kommune Strand Handicapfaciliteter Assens Assens Næs strand Badebro er gjort kørestolsvenlig med vigeplader Bornholm Dueodde strand Brønderslev Aså Strand Faxe Feddet ved campingpladsen ved livreddertårnet

Læs mere

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 7-3-2017 Rødbyhavn Sidste opdateringer Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 1-6-2016 Beliggenhed Østersøen, Femern Bælt, Lolland S-kyst 54 39,3'N 11 20,7'E - kort 196 Færgehavnen

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1950 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1951 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1958 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1959 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

Skema til indberetning af havari på handelsskib

Skema til indberetning af havari på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af havari på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1953 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1954 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Ulykker til søs 1993

Ulykker til søs 1993 Ulykker til søs 99 Dansk Søulykkesstatistik 99 Dansk Arbejdsskadesstatistik 99 Dansk Dykkerulykkesstatistik 99 December 99 Søfartsstyrelsen Vermundsgade 8C København Ø Ulykker til søs 99 Ulykker til søs

Læs mere

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13 Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen Fyn D. 1 maj Fredericia - 30 km 1 Vejlby-Fed D. 2 maj Vejlby-Fed 30 km 2 Bogense D. 3 maj Bogense - Tørresø 30 km 3 D. 4 maj Tørresø

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Gedser Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Gedser Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-2-2017 Gedser Havn Sidste opdateringer Tekst: 22-4-2015 - Plan 1: 13-7-2016 Beliggenhed Østersøen, Kroghage Dyb, Falster S-kyst 54 34,3'N 11 55,6'E - kort 197

Læs mere

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15 Navn By Gevinst Per Kragelund Christensen Randers Nø et gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Hanne Nielsen Veksø gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Bente vinter smørum en goodiebag med skønhedsprodukter

Læs mere

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-1-2017 Kolding Havn Sidste opdateringer Tekst: 5-3-2014 - Plan 1: 2-7-2014 Beliggenhed Lillebælt, Kolding Fjord 55 29,5'N 9 29,5'E - kort 158 fotograferet juli

Læs mere

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN

ADVARSEL MOD OVERISNING LYT TIL VEJRMELDINGEN Tema om overisning ADVARSEL MOD OVERISNING DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS ER SÆSON FOR OVERISNING. OG OVERISNING KAN I LØBET AF GANSKE KORT TID - SÆTTE ET TYKT PANSER AF IS PÅ BÅDE STORE OG SMÅ SKIBE.

Læs mere

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-1-2018 Kolding Havn Sidste opdateringer Tekst: 26-1-2018 - Plan 1: 20-10-2017 Beliggenhed Lillebælt, Kolding Fjord 55 29,5'N 9 29,5'E - kort 158 fotograferet

Læs mere

FINNAN forlist den 7. oktober 1997

FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Opklaringsenheden Søfartsstyrelsen SØULYKKESRAPPORT 20. maj 1998 Lars H. Jacobsen Tlf.nr.: 98 12 24 00 FINNAN forlist den 7. oktober 1997 Journal nr.: 0811.05-29 Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1961 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1962 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Kystfodring og sandressourcer Fodring med oprenset materiale Anholt Havn. Grundet manglende vanddybde skal sandet udlægges via rørledning

Kystfodring og sandressourcer Fodring med oprenset materiale Anholt Havn. Grundet manglende vanddybde skal sandet udlægges via rørledning Grundet manglende vanddybde skal sandet udlægges via rørledning Anholt Havn Tegn. nr. 5.1 Nr. 100 Erosion Aflejring Grundet manglende vanddybde skal sandet udlægges via rørledning Askø Havn Tegn. nr. 5.2

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1960 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1961 SØFARTENS BIBLIOTEK Nyhavn 63 København K. Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1955 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1956 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET,Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere