Erhard Holger Buchholtz Optegnelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhard Holger Buchholtz 1810-1895 Optegnelser"

Transkript

1 Erhard Holger Buchholtz Optegnelser Register til den trykte udgave udarbejdet af C.J. Qvist, 1994 og Birgit Øskov, 2003

2 Erhard Holger Buchholtz blev født den 19. juni 1810 på gården Klitgaard i Nørholm Sogn. Han var søn af Casper Lorenz Buchholtz og hustru Anne Magdalene Såby. Buchholtz ejede fra 1838 til 1840 gården Nørre Hallundbjerg i Hallund Sogn i Vendsyssel, indtil han købte en lille gård i Nørholm. Herfra drev han en omfattende heste- og studehandel samtidig med, at han gik meget på jagt og fiskeri. Da hustruen Ottilie Larsdatter Remmer fra Binderup Mølle døde, flyttede han i 1883 til svigersønnen Jens Andersen i Klitgaard i Nørholm Sogn. I 1881 begyndte han på sine optegnelser af de tre håndskrevne bøger, der nu står på Lokalsamlingen i Det Nordjyske Landsbibliotek. De blev afsluttet i 1890, og 5 år efter døde han, 80 år gammel. skrevet af C.J. Qvist, 1994 I forbindelse med nogle undersøgelser på Aalborg Stadsarkiv faldt jeg i eftersommeren 2003 over C.J. Qvists register til E.H. Buchholtz optegnelser. Jeg havde aldrig selv brugt optegnelserne, men fandt, at der efter et kort blik på registret var mange muligheder for at krydre eks. slægtshistorien med B.s optegnelser. I samarbejde med Tove Michelsen, Det nordjyske Landsbiblioteks Lokalsamling, har jeg fortsat registret (der manglede stikord til et af bindene) samtidig med, at jeg har lavet ekstra forblade og forord. Mit håb er derfor, at E.H. Buchholtz optegnelser må blive anvendt i fornyet omfang mulighederne deri er utallige. Buchholtz skriver selv, at hans optegnelser skal betragtes som: Nyt og Gammelt Løst og Fast Svangt og Hammelt Skreven med Hast Løgn og Tant Sandt iblandt. Ved hjælp af Finn Jelstrups ihærdige arbejde ved scanner/computer er C.J. Quists oprindelige register indarbejdet i dette materiale. I forbindelse med samkøringen mellem den trykte udgave og Quists register, der er udarbejdet på grundlag af en kopi af det oprindelige manuskript, kan det konstateres, at der af og til er små uoverensstemmelser både med hensyn til stavemåde, egentlige ord og større afsnit (der enten mangler i den ene eller den anden udgave). For grundige studier i Buchholtz optegnelser må det derfor tilrådes, at man bruger kopi af det oprindelige manuskript i den udstrækning det er tilrådighed på Lokalsamlingen i Medborgerhuset i Aalborg. I Vendsysselske Årbøger side 1-64 findes uddrag af gårdejer i Nørholm Erhardt Harald Buchholtz'optegnelser vedrørende Vendsyssel (Anekdoter og fortællinger om vendelboere). Uddraget er fortløbende nummereret, men de 93 uddragne optegnelser er tilfældigt udvalgte af C. Klitgaard. Der er til de fleste lavet supplerende noter, litteraturhenvisninger og krydshenvisninger, således at dette materiale bør supplere brugen af den trykte bog! - skrevet af Birgit Øskov, 2003.

3 Erhard Holger Buchholtz Optegnelser Register til den trykte udgave udarbejdet af C.J. Qvist, 1994 og Birgit Øskov, 2003 Bind 1 i den trykte udgave, side 5

4 Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Beskrivelse af Klitgaard, hans fødegård i Nørholm og om faderens Casper Lorens Buchholtzs anlæggelse af haven ved gården Spøgeri på Klitgaard og Kong Valdemar Oldtidsminder (Skavhøi) ved Klitgaard Stenoldtid ved Klitgaard samt fund af en guldring med bogstiverne E.P.D. Fund af oldtidsminder i Porsheden mellem Klitgaard og Nørholm Mark Kirsten Kjær reddede livet fra en gal tyr i Klitgaard ca Per Andersen i Drastrup, Rasmus Mørk og Buchholtz s faders arbejde med at købe og bygge om på Klitgaard Klitgaards fortræffeligheder som korngård og en ridefoged fra Restrups uheld Familien på Oxholm og ejerrækken af Klitgaard (bl.a. Urban Andersen, Guddi Fugl, Stig Blære og Gregers Aarup) Mere handel med Klitgaard nævnt er Kammerherre Jul til Lundbæk, justitsråd Baggesen, Jens Hass, Oluf Christensen og Rasmus Mørk Om faderen og held i spil! Fiskeri Om familieskabet moderen, faderen, broderen og datteren og gravstedet på Nørholm Kirkegård Klitgaards videre skæbne hos familien Klingenberg Om forældrenes tjenestefolk: kusken Corfix Madsen Land- og fjordjagt ved Klitgaard: sælhunde, søfugle og en drukneulykke: Frants Klingenberg Side 14: En død sælhund i 1820 Vandfloden i 1825, der gennembrød langtangen ved Agger Jens A. Rasch køber kro, salteri mv. af B.s far hvorefter det hele brænder. Derefter beskrivelse af Klitgaard By kaldet Klithuse Side 15: Side 16: Side 17: Side 18: Side 19: Side 20: Side 21: Side 22: Side 23: Skolen med lærer Anders Laustsen kendt for sine huer ødelagde en vandflod mange huse i byen. Digtet Klitgaard, O! Klitgaard, der ikke er skrevet for damerne Om bøssen, der blev byttet væk og endte hos en mand i Nibe Samtale med præsten i Sønderholm, Lauritz Blicker, om søndagsarbejde og børneflok Min fars gamle røgter, Carl Om præsten i Vendsyssel med det bette nøk og de frugtsommelige konfirmander Lærerne Lindegaard og Schou På tur til Aalborg med Søren Eriksen og besøg hos conditor Schumacher Svinesalg til pranger fra Gjøl og efterfølgende tidsregning (1820) til før eller efter svinejaget Gårdmand Søren Winter på Gjøl og hans mange børn, bl.a. en lille skifting! Generalkommissionær Lange, der ejede Oxholm, Bratskov og Klitgaard, Langeslund og Wilbechsminde og hans sorte tjener Husmand på Gjøl, Jens Nielsen Skrædder, og Lange, der også ejede Jægerum Om Brigader Halling til Dronninglund og hans køb af Tirsbæk ved Vejle med Jens Hansens mellemkomst Halling og ulovlig skovhugst i Storskoven og køb af strandingsgods på auktion samt Hallings sag for højesteret Hallings mange stærke og svage sider samt besøg hos Mikkel Jeeg i Aalborg og Halling som det første lig på Aalborg Kirkegård! Justitsråd Bruun på Birkumgaard og familien Bruuns forbindelser til egnen Gjøl Tyr og Vesteregnens Hankat Kongen på besøg hos gammel kone og den sorte gård! Frederik den 7.s besøg i Hjallerup Kro kromand Jesper Kjær og den gravide kone

5 Side 24: Side 25: Side 26: Side 27: Side 28: Side 29: Side 30: Side 31: Side 32: Side 33: Side 34: Side 35: Kongens besøg hos A. Winkel på Dybvad N.C. Raschs køb af Oxholm 1824 og gårdmand på Gjøl, Peder Møller Karl fra Gjøl, Thomas Terkelsen, der fik begge arme skudt af Dygtige mænd fra Gjøl, bl.a. Peder Jungersen, Niels Ølste Fårehyrden Per Trant ansat under Raben på Restrup blev 100 år gammel og far til krøblingssøn lige før sin død Den snøvle degn ( ) i Vendsyssel, der avlede hunde Ulvene i Ølands skoven ( ) og Maren Ulvs under Oxholm Gods Sønnen, Just, efter den kloge mand nær Bratskov Familierne Glerup og Hastrup i Vendsyssel Provsten (i Vendsyssel) og røgterne med de mange børn Søren Mariager, skolelærer på Gjøl, der havde været med i krigen Hallund Sogn, børnene fra Læsø og samtalen med degnen i Hallund i Gjølboere udgør et menneske Kokken melder om drukneulykke ud for Gjøl Tekst på en gammel sprøjte på Oxholm Morderen Thomas Bisps begravelse på Brovst Kirkegård Amtsprovst Abel i Hjørring og hans gode taler Gjølbjergs hule form Løse svin på Gjøl (1830) Den kæmpestore møller og kromand Hansen i Vrejlev Mølle En pranger, Lars Holt fra Hjallerup fattig, men rig! Kjølskegaard i Hallund Sogn og dens ejer Hr. Thielemann: heste, lam og familieforbindelser Høyer på gården Jægerum i Brovst på stændergilde i Viborg Den rige bonde i Vrå spillede kort Den nye præst på Gjøl, Thomsen der er fjoget! Justitsråd Bruun og sognepræst Rasmus Thorsøe brosten i Helvedes forgård og på Birkumgaard Krebs og gedder i åer og bække Mordet på den forhadte ladefoged på Birkeumgaard og præst Walter En bonde i Hanherred og konen, der døde i barselsseng Maren Koldings (eller Maren Korses) røvballer en kløft ved Hanherred Fr. Chr. Lewitzau og fisk og fiskere på Restrup Gammel Hans i fæstehuset ved Klitgaard og hans husholderske Ane Foldager Maren Henrikster, Madam Ottosen og Nibes jordemødre Pastor Ottosen og en hurtig vielse Pastor Ottosen og rimerier Pastor Sletting og kik ud af vinduet 3. juli 1887 streng tørke Genfærd og slemme mænd Byfoged Baggesen og forholdet til Nørholmernes ulovligheder

6 Erhard Holger Buchholtz Optegnelser Register til den trykte udgave udarbejdet af C.J. Qvist, 1994 og Birgit Øskov, 2003 Bind 2 i den trykte udgave (påbegyndt 25. januar 1881), side 37

7 Side 37: Side 38: Side 39: Side 40: Side 41: Side 42: Side 43: Side 44 Side 45: Side 46: Side 47: Side 48: Side 49: Side 50: Side 51: Side 52: Side 53: Side 54: Side 55: Side 57: Side 58: Indledning med digtet Nyt og gammelt Købmand Harpøt i Ringkøbing Carl Dalin i Aalborg Christen Thestrup (der står Søren!) køber Wiffetsholm ved en auktion Købmand Færch i Nibe køber sildestader op Skomager bliv ved din læst - skomager Meier i Aalborg Degnen Diets døde hos svigersønnen Jens Degmann, Nørresundby Kræn Ingvardsen skolemester i Klitgaard Englandskrigene i 1807 (Kirsten Lund i Nørholm) Preusserne i Aalborg Magister Jens Svanes dødsfald i Nibe Kammerjunker Stemann og svinehyrden på St. Restrup Hvalfiskene ved Klitgaard Kromand Mads Hansen i St. Restrup Per Hjord i Nørholm Kompagni Treenigheden i Aalborg Michael Beck degn i Klim Grev Levetzau på Oksholm De to første lærere i Klitgaard Skole: Mads Fisker og Jacob Nielsen Kusken på Toftegaard i Vendsyssel Hyrden Per Trant på herregården St. Restrup, der boede i Sønderholm Pastor Ursin i Nørholm (og at rime ) Skræddere i Nørholm Sagnet om den glemte skat i gården Torndal i Veggerby Sogn Misbrug af bønnen fadervor Sagnet om Holsknøse mellem Brønderslev og Hallund i Vendsyssel Pastor Vested i Nørholm og degnen i Gislum Per Hjord i Nørholm Poul Bødker og datteren i Nørholm Alterklædet i Hellum Kirke Brandmajoren i Vendsyssel Jens Chr. Mikkelsen i Klitgaard Kammerråden på Kongstedlund En kofardikaptajn i Nørholm Gæsten på Hjallerup Kro Norden for lov og ret i Vendsyssel i 1839 Skybruddet over Nørholm Mark Sognepræsten et par mil syd for Nibe Pastor Holm, Øland Heksen Berre Lauster, Klitgaard Kæmperæven ved Hjallerup Gøgleren og spekulanten Ove Hovalt, Sebbersund Tyverikommissionen på Voergaard og spionen Lundbyemølle Nadvergryden på Schøns gård i Binderup Den røde Smedje i Nibe Provst Reiersen i Nibe Skomager Jens Jensen, Nørholm født på Gjøl Bitte Knud i Nørholm og hans enke, som var klog kone Den nordligste sildebanke, Præstelænken, ved Klitgaard Familien Barkholt i Skæve Sogn i Vendsyssel Per Glindvad i den ene af de to gårde Øster og Vester Glindvad ved Hjallerup

8 Side 59: Side 60: Side 61: Side 62: Side 63: Side 64: Side 65: Side 66: Side 67: Side 68: Side 69: Side 70: Side 71: Side 72: Side 74: Side 75: Side 76: Side 77: Side 78: Røgteren på en herregård Søren Kierkegaard overværer en disputats Værtshusholder Jens Moldrup i Nibe Brudepigerne hos Buchholtz moder Købmand og sildesalter Stræts søn i Nibe Preusserne i Nibe Lærer Garde i Nibe, senere lærer i Døstrup ved Hobro Møllerkarlen Per Gørim fra Frejlev Om kræmmeren, der forsvandt Croust Chresten som tjente i Binderup Mølle hos Buchholtz svigerforældre Købmand Mads Galtn (Galthen-afstamning) i Aalborg Tolken, der kunne 15 sprog, boede i Aalborg Frederik den VII Et mærkeligt gilde i Sebbersund Pastor Winding i Nørresundby Gårdejer Lars Holst på gården Bjerget i Hallund Sogn Lars Holst's svigersøn Lars Tøgersen i Pilgaards Mølle i Hellum Sogn Gårdmanden Per Nielsen kaldet P. Hebel på gården Øster Helstrup i Hallund Sogn Brødrene, købmændene Lars og Jacob Kjellerup Gårdmand Peer Andersen i Drastrup Købmand Thagaard, Østerå i Aalborg Skrædder Karlebye og hans søn Buchholtz og Kræn Fræk på ålefiskeri Pastor Hass, Sønderholm opfinder efternavnet til Kræn Kaptajn, Nørholm og Niels Kaptajn, Sønderholm Gårdmand Wilhelm Pedersen Back, Nørholm Mark Kløften mellem forskellige stænder Indskriften i kirken og på gamle bygninger Indskriften på Stig Jespersens hus i Nørholm Indskriften på Kong Hans's gård i Aalborg, anno 1663 Veteranen Jørgen Rytter fra linieskibet Prins Christian 1808 Den fattige kone og billedet på tændstikæsken Veteranen Ole Andersen Vogn, Porsheden Papirmesteren mistede sin mølle og bedrift Restauratøren Lars Mathiesen, København Postbudet Mogens Post, der gik turen Aalborg - Nibe Præstens kapellan Andreas Holm i Nørholm Vendelboernes måde at hilse på hinanden Sagnet om kæmpeålen i Lykkedybet syd for Rønholm Mordet på hyrdedrengen i huset på Gjøl Danefæ fra 1884 på Øland Skipskaptajn Ballov, lærer Lund, Sønderholm og Anders Geed i Nørholm Isolation af huse Smeden i Nørholm som tandlæge Side 79: Vejret i vinteren 1881 Den kloge Jesper møllerkarl i Sebberkloster Skytten Christoffer på Lundbæk Bonden i Drastrup Side 80: Kræn Tobiasens "uheld" på Nibe Marked Lange Claus fra Det røde Led eller Dannesø og Jens Døgen fra Nørholm Lars Binderup Herodesminde, Gelstrup Kær

9 Side 81: Side 82: Side 83: Side 84: Side 85: Side 86: Side 87: Side 88: Side 89: Side 90: Side 91: Side 92: Side 93: Side 94: Side 95: Side 96: Det jyske harem hos løjtnant C. Vissegaard Den sunde og "stærke" kone Pastor Holst's "stærke" søn Mandrup Holst i Skibsted En stam præst i Nørholm Den hellige kilde på Skørping Kirkegaard Fund af danefæ på Kræn Marks gård på Sørup Mark Morten Johansen, Klitgaard By Lægens bedømmelse af sin patient Bondekonen og hendes søn Kusken Kræn Kjær på gården Klitgaard til session Sagn om gården Kynæb i Klitgaard Konferensråd byfoged Bassesen, Nibe Frederik den VII og porcelænsfabrikanten Om hygiejne hos karlen på gården Klitgaard Niels Øland i Nørholm Handelshuset Færch i Nibe Sagn fra Fur Lindenovernes kapel i Sønderholm Kirke Familierne Blære og Malle i Nørholm Sogn Røgteren Poul Slot på Lundbæk Sælhunden på heden to mil fra Nibe Det mærkelige dyr på Nørholm og Klitgaards marker Den mærkelige skabning mellem Sønderholm og Tostrup heder Gæster hos Per Nielsen Hebelstrup Fæstebonden Mikkel og krigskommissær Lange til Oksholm Spøgeri i Bislev Kirke Spøgeri i en anden kirke Fruen på Lindenborg Bøde ved glemsomhed Kloge mænd og koner samt Skæve Niels i Nørholm Skæve Poul i Nørholm kørte med hoverikorn til Aalborg Den værgeløse kvinde Røgteren på en større gård Kræn Renn i Frejlev Genfærdet pløjer på Nørholm Mark Et juridisk mesterstykke om gården Jægerum Familien Buhholtz gamle ur Furboer i orkanen Skive Marked Degnen i Bislev Provst Kolding i Blære Søhelten Jens Eriksen i Klitgaard Sildekongen i Nibe Model af et krigsskib Mærkelige sten i gården Klitgaards lade Lænkehundens ædetrug på gården Klitgaard Stenen i gården Klitgaards havedige Runestenen i Gjelstrup Kær Spøgeri på en større gård i østeregnen Den unge herre på herregården Agdrup Fund på Nørholm Mark

10 Kirsten Færches i Nørholm Side 97: Herren på en større gård Om fiskeri Slagter Bach i Aalborg Side 98: Skytten Mørk til St. Restrup på jagt Kammerherre Skeel til Birkelse og C. Dun i Sønderholm Handelslæredrengen Jens Rasch, Nørholm til eksamen Side 99: Ildebranden hos Per Jensen i Nørholm Koncert på gården Klitgaard Grev Levetzaus vilde heste Side 100: Tjenestedrengen på gården Klitgaard Karlen Store Jens på gården Klitgaard Grevinde Levetzaus paraply Side 101: Lærer Skous fortælling Buchholtz bedstemoders erindring Brigader Halling i Dronninglund Gammelt landbrug Side 102: Pastor Ottosen og Buchholtz moder Pastor Ottosen i Nørholm og på Ærø Side 103: Spansk regiment i Aalborg, anno 1808 Rakkerne i Himmerland Side 104: Gjølboerne på besøg på gården Klitgaard Minder fra barndommen - fredsslutning mellem Jørgen Iversen og Erhard Harald Buchholtz Side 105: Buchholtz farmoder Edel Buchholtz f. Høier Side 106: Vaccination mod børnekopper Den vilde hund ved gården Klitgaard Side 107: Nørholm i fællesskabets tid Side 108: Buchholtz redder rytteren, skytten Mørch Om mode Side 109: Bispevisitats i Klitgaard Skole Rakkerne på besøg ved Kræn Nymann og hans kone Ny Mette Tateren Pludder Mads og Grysted Anne Jens Nymann i Klitgaard søn af Kræn Nymann - dødsfald Side 110: Spørgsmål til præst og biskop Rim fra Døstrup ved Hobro Jagtgildet på Kjølskegaard Side 111: Ålestangning ved Klitgaard Balles lærebog Helligper fattig og rig Jordbunden ved gården Klitgaard og Klitgaard By Jørgen Bødker på Gjøl Side 113: Hans Lassen kaldet Gjøl præst Jupiter Side 114: Selvmord og en ulykkelig familie Karen Nielsen og hendes mand Kræn Smed i Nørholm Side 115: Landbruget i fællesskabets tid St. Restrup Gods og handelsmarkederne der omkring Side 116: En mærkelig græsring ved Klitgaard Hr. Stræt i Nibe Et par mislykkede foretagender i Klitgaard By

11 Side 117: Side 118: Side 119: Side 120: Side 121: En historie fra Sønder Tranders Kro At leve på polsk Herregården Nørre Elkjær Buchholtz og vejrregler Skytten på Oksholm Jøderne i Aalborg Lærer Milling i Nørholm Jens Skomager og Kirsten Færch's Banden fra Aalborg Klitgaards digter Poul Bødker Birketingets retslokaler i Jens Knudsens gård i Nørholm Historien om Frederik Bødkers gård i Nørholm Thomas Dam i Nørholm Advarsel Major Glud i Nibe Klitgaards pris

12 Erhard Holger Buchholtz Optegnelser Register til den trykte udgave udarbejdet af C.J. Qvist, 1994 og Birgit Øskov, 2003 Bind 3 i den trykte udgave, side 123

13 Side 124: Side 125: Side 126: Side 127: Side 128: Side 129: Side 130: Side 131: Side 132: Side 133: Side 134: Side 136: Side 139: Side 140: Side 141: Side 142: Side 143: Side 144: Buchholtz tanker om sit otium Godsejer Pind i Jylland Byfoged Cløker i Aalborg Oberstløjtnant Bruun ved toldvæsenet Oplevelser hos gæstgiver Brunnes i det daværende hotel Danica i Aalborg Fæstebonden Buer Jens hos brigader Halling i Dronninglund Buchholtz afdøde broder, som var præst på Sjælland besvær med bogstaverne Sygdomme i Nørholm Sogn Læge Lorentzen i Nibe Pastor Ottesen i Nørholm Buchholtz broder, der var præst på Sjælland formand for sognerådet Pastor Sletting i Sønderholm Tise Marked Trommeslager Risch Nibe En gårdmand ikke langt fra Sundby Piger i Aalborg Prokurator N. Dannisøe fra Dannisøhuset i Nørholm Per Andersen i Drastrup Rokkedrejeren i Aalborg Læreren i Klitgaard Skole Plovmanden i Klitgaard Forpagter Niels Kjærsgaard i Klitgaard Skibskaptajn Sand i Nibe Buchholtz på besøg hos pastor Kofod i Sulsted Fra fællesskabets tid En gårdejer på Nørholmegnen, der var mere teoretisk end praktisk anlagt Pastor Bringsted præst i Lundby sogn Stagsted Kirke i Thy Buchholtz oplevelser, efter at han havde solgt gården Bjerget i Hallund, Hallund Sogn Slaget ved Gadebusch - Due og Levetzau Præstegården og kirketårnet i Veggerby, Veggerby Sogn brænder Husdyr i gamle dage. Her nævnes Niels Knudsen i Nørholm Højskoleforstander Thomas Bjørnbak på besøg hos en bonde i Aaby Sogn Studeprangeren Lars på en gård øst for Aalborg Kaptajnen ved Det tredje Jyske Kompagni Søhelten Poul Eriksen i Klitgaard Bondepraktika Ålestangning på fjorden Jerusalems skomager i Klitgaard Buchholtz karl hjælper en enke i Klitgaard Avlskarlen på gården Klitgaard Håndværker Gjødesen og Buchholtz Sønder Tranders Kro Per Pallesen i Torup Et skabilikahoved er et træhoved til at anbringe en paryk på Tobakshandlersken i Klitgaard En billedskærer i Aalborg Købmand Griishauge i Thisted Barken Calledonia i Aalborg Originaler på besøg hos Buchholtz i Klitgaard Pastor Blicher og fisker Jens Rasch i Nørholm

14 Side 145: Side 146: Side 147: Side 148: Side 149: Side 150: Side 151: Side 152: Side 153: Side 154: Side 156: Side 157: Side 158: Side 159: Side 160: Side 161: Side 162: Vinhandler Simoni/Simonsen i Aalborg Spækhøker Jens Christensen i Aalborg Sagn om Oksholm og Højris Bilidt Kro i Vendsyssel Ladefogeden på herregården Aalestrup ved Hjørring Kromanden på Vrejlev Kro Skræddernes øgenavne Kalkbrænderen i Klitgaard "Børnefabrikanten" der levede i 1888 i København Vejret i marts måned 1882 Sagn om kong Niels En rytterskole på Sjælland Christian den V s anker Indskrift på en kanon Sprøjten på Oksholm Bogtrykker Fjeldsted Værtshusholder Borregaard Provst Thomsen i Gunderup Om at have en raseperiode Studekørsel Jomfru Dorthe Glad i gården Klitgaard Enken Nora Tofter Buchholtz til påhørelse sammen med Erik Geed og hans kone Dorte Hos konsumptionsbetjenten Beboere i Nibe Ordspil om Sonnes heste i Klitgaard To officerer Hagedorn og Schmidt ved Det tredje Jyske Regiment Bonden Thomas Bisp i Sønderøkse, Brovst Sogn Degnen Martin Dietz Præsten Jørgen Thisted og grevinde Dannemand Om provst Abel i Hjørring En mærkelig oplevelse Nisserne i den vestre gård i Nørholm Buchholtz afslutter erindringerne fra 1882 Klitgaards pris Tanker over digtet Jyden han er stærk og sej Rygtet om en større gårdmand fra vesteregnen Præstesønnen hos kæltringerne Thomas Pedersen i Nørholm Gjølbjerg Mads på Øland Omtale af trolddomsbogen Cyprianus Gravkammeret på Gjølbjerg Præsten i Aalborg Skipper Lars og købmand Johannes Frich Byskriveren i Nibe Byfogeden i Nibe Præsterne på Gjøl og på Øland Grisene på stranden ved Gjøl Økonomi på en herregård i østeregnen Buchholtz på besøg i Nibe

15 Den nye præst i Nørholm pastor Holt Napoleon på Sankt Helena Stormen den "Guds dom". Om en mand fra Bælum Arkivet på gården Klitgaard Side 164: Overtro om ligkistehåndtag af jern Buchholtz på besøg hos sine jævnaldrene af præstens børn Dampskibet Christian den IX passerer Klitgaard på sejlads i Limfjorden Styg spøg med børn Side 165: Besøg hos købmanden og værtshusholderen Levetzau familien Grev Levetzaus grevskab Kammerherre Rosenkrantz og degnen Knud Kaas i Sønderholm Side 166: Pastor Sletting i Nørholm og Sønderholm Kromand Hansen i Wrejlev Mølle Prangeren Lars Holt i Hjallerup En dørkarm i Aalborg fra 1571 Rakkerens pige i Aalborg Side 167: Frederik den VI og kæltringerne Bonden hos præsten En jyde i København Rakkernes vise Side 168: En stranding og en auktion over en skibsladning Restauratør Knap og hattemageren i Aalborg Pralhalsen Gørtleren i Nibe og hans lærling Side 169: Kirsten Kjær fra Klitgaard Overtro Side 170: Buchholtz ældste søn, karetmager Casper Buchholtz Gårdmanden prangeren (Per Knudsen) i Nørholm Side 171: Buhholtz yngste søn Conrad Biskoppen og stuepigen kaldet "bispinden" Anna Galskyt i Aalborg Side 172: Omtale af en læge fra omegnen Degnen Per Vaarst i Nørholm Side 173: Læreren og siden pastor Thomsen i Vokslev En smuk pige, Bene Frich Side 174: Vers om byens smukkeste pige Buchholtz fader på besøg hos hr. Kjær til Mølgaard Bitte Lars eller Jenne Godt i Klitgaard Side 175: På besøg hos madam Haaning Prins Ferdinand og Frederik den VII Frederik den VII og Poul Frisk Godsejer Rotbøl til Børglumloster Side 176: Den røde kjole på Gammel Vraa Schønau til Gammel Vraa, der på sine gamle dage endte i dybeste armod Verdens undergang og gårdejer Peder Knudsen i Nørholm Side 177: Om jyders overtro - Maren Haaning, Aalborg Stiftstidende den Side 178: Striden mellem herredsfogeden og madam Maren Haaning Det overnaturlige dyr Jøvven Side 179: Negative betragtningen over hoveriarbejdet

16 Side 180: Side 181: Side 182: Side 183: Side 184: Side 185: Side 186: Side 187: Side 188: Side 189: Side 190: Side 191: Side 192: Side 193: Side 194: Side 195: Købmand Borreschmidt og sønnen Jens's tragiske skæbne En saltbod i Klitgaard fra 1722 Trækorset på kirkegården Småstykker fra Aalborg Stiftstidende : omtale af: Kirsten Nielsen, Vardehede i Vordegod og Soldaterminder Godsforvalter Qvist på Oksholm Assessor Hans Buchholtz fødselsdag den Originalen prokurator Høg i Nibe En præst evner til at spørge Tuskhandel i Vendsyssel På besøg hos købmand Færch i Nibe Indskriften på Jens Bangs fattighus Per Mathias og Peder Knudsen i Nørholm drikker gravøl Pastor Ottosens rim Degnen Jens Peter Slotved Palmer i Hellevad i Vendsyssel Simon og hans kone i den vestre gård i Taarup Købmand K i Aalborg Grosserer T. Klingenbergs auktion i gården Klitgaard Fabrikant W og hans ulykkelige broder Degnen Per Vaarst i Nørholm Oplevelser på Buchholtz søn Conrads første fødselsdag Gårdejer og pranger Per Knudsen i Nørholm Degnen Per Vaarst og bierne Hjord Jens og hans kone Ane Kalds Beskrivelse af en herremand her i Nordjylland Hos Hvæs Else i Nørholm Øgenavne i Nørholm En gerrig og velstående bonde i Nørholm Betragtninger over udviklingen Bitte Mads - Mads Griis i Nibe Mads Griis's fader Karakteristik af bonden Buchholtz forhold til autoriteter Om ansøgninger Pastor Buchholtz og skolebørnene Buchholtz svigersøn Jens Andersen På harejagt Om heste Studehandleren på besøg i amtstuen Den stærke Sonne og hans husdyr Niels Madsen som landmand Buchholtz hund Søren Beilgaard i Porsheden og i Nibe Carl Sletting fra Sønderholm Jomfru Hjerm hos pastor Sletting i Sønderholm Talemåde om krejlere Konfirmationsgilde hos mejeriforpagter Rüsch på gården Klitgaard Hr. Thillemann på Kjølskegaard i Hallund og senere på Kjærsgaard i nærheden af Kyø Betragtninger over komedien Den stundesløse af Ludvig Holberg og lærer Petersen Bach i Klitgaard Pastor Sundby og lærer Petersen Bach

17 Side 196: Degnen Ferdinand Brøndum i Nørholm Hos købmand S. Færch i Nibe Side 197: Gensyn med Hallund i Vendsyssel Hans Hansen i Nørholm Ål- og sildefiskeri ved Klitgaard Side 198: Dagens middag Peder Skrædders høj i Klitgaard Oldtidshøje på Nørholm Mark Højer på gården Jægerum Side 199: Forpagter Erhard Saaby til Søgaard og andre høje personer Officeren Ritter von Schmidt i Aalborg Side 200: Møller H. i Ridemandsmølle Til bryllup i Sebbersund Side 201: Om at gå med briller Papirmester Pirtzel i Godthaab Side 202: Buchholtz barndom Jens Frederik Ottes kur mod sygdomme Politisk kandestøberi Side 203: En syg ung pige i Aalborg Per Knudsen i Nørholm Røgeriejer Clemen Lassen i Aalborg Side 204: Thomas Dam Datterens udstyr i en møllerfamilie Side 205: Pastor Ottosen i Nørholm Salg af fæstegårde fra St. Restrup Ved en fejltagelse skulle to gamle mænd Jørgen Bødker og Lars Thybo møde til session Medhjælperen hos røgeriejer Clemen Hansen i Aalborg Side 206: Den rige bonde nær Vraa i Vendsyssel Buchholtz oplevelser nytårsdag 1883 En herremands skæbne Side 207: Røverne fra Skat banker hos Mourits Nielsen i Gelstrup Slavekrigen 1848 i omegnene af Klitgaard Side 208: Vers om Klitgaard Side 209: Buchholtz tanker ved afslutningen af anden tredjedel den Slavekrigen 1848 Om egne manglende kræfter Side 210: Endnu et vers om Klitgaard

18 Erhard Holger Buchholtz Optegnelser Register til den trykte udgave udarbejdet af C.J. Qvist, 1994 og Birgit Øskov, 2003 Bind 4 i den trykte udgave, side 211

19 Side 211: Nyt og gammelt Side 212: Noter juledag 1883 bl.a. om svigersønnens gård 1883 Side 213: Vers af en ung lærer Lærer Rasmussens kone i Klitgaard To præster i Nørholm Side 214: Jøder i Aalborg Historien om en fragthest i første del af dette århundrede En gerrig bondes middag Jens F. Ottesens kone i Veggerby og Buchholtz moders fætter Side 215: Provst Deichmann i Nørholm Proces mellem lærer Petersen Bach af Klitgaard og husmand Søren Fuglsang Side 216: Gammel Hans og hans husholderske Ane Foldager i Klitgaard Tang som gødning til gården Klitgaards marker Ponthe Laus hus i Klitgaard Side 217: Thobias hængte sig og forskrækkelse Mølleejer Søren Buus i Svenstrup Gårdejer Lars Buus til Ørumgaard Side 218: Behandling af udslet Buchholtz redder Lars Vægter i Sønderholm for at drukne mellem Klitgaard og Øland Beskrivelse af halsflipper kaldet faddermordere Forbindelse mellem to tåbelige børn Side 219: Buchholtz funderer over sit gode helbred og mange kræfter, da han var 73 år gammel Side 220: Skræddermester Christian Beltofts - organist ved Nibe kirke - sølvbryllup En præst i Hornum Utilfredshed med fuldmægtig på Nibe Herreds kontor Peder Poulsen Post i Nibe og Lars Larsen Ørbæk Grønninggaard Side 221: Jægerne i Øster Uttrup ved Aalborg på jagt efter Mikkel ræv Pastor Sletting i Sønderholm En ulykke kort før pontonbroen i Aalborg blev bygget Læreren henter spanden i brønden Side 222: Fæstebonden Anders Grønning og hans kone Else i Grønningaard i Sønderholm En kiste med Christian den IV dattersøn Herman Ulfeldt i Nibe Kirke Side 223: En tegning af en labyrint tegnet af Jesper Stigsen i Klitgaard Strenge vintre Side 224: En dygtig læge i Sæby Side 225: Svenske skibe besøger Klitgaard i sildefiskeriets gyldne tid Levemåde i bondestanden Hundslev marked i 1834 Buchholtz boede i Vendsyssel i tiden Pensioneret lærer i Vokslev Grøndals tvillinger Handicappede personer i Nibe Side 226: Jacob Nielsen i Klitgaard om overtro i sin fødeby Støvring Pastor Slettings mærkelige følhoppe En ko i gården Klitgaard Aars Kirke En ulykkelig hændelse på Egholm Om godhed Side 227: Kornkøb på Store Nibe marked Til frokost i Karen Lausters tidligere gæstgivergaard med herredsfoged Lynge i Nibe Buchholtz afdøde fader Side 228: Kridtet ved Klitgaard

20 Side 229: Side 230: Side 231: Side 232: Side 233: Side 234: Side 235: Side 136: Side 237: Side 238: Side 239: Side 240: Side 241: Side 242: Dyrisk råhed Om affaldet ved sildefiskeriets gavn på afgrøderne En husmands talemåde På søndagsjagt i 1883 En vits fra en Aalborg avis Jens og Sørenen Eriksen i Klitgaard oplevelser på blokskibet Prøvestenen den 2 april 1801 En kur fra 1839, som pigerne i Vendsyssel brugte En gammel kosakfamilie Buchholtz faders kusk Corfits Om overtro - pastor Laurits Blicher og Poul Bødker nævnes En klog kone i Klitgaard, der i 1883 helbredte for tandpine En distræt professor Skråen redder bonden Matz i Dalarne fra bjørnen Beskrivelse af en gårdmand De forlovede hos dommeren Buchholtz begrundelse for at skrive Hyrden Per Trant på herregården St. Restrup, der boede i Sønderholm Per Trant's søn Frederik Pedersen og Ane Persted der var fattiglemmer i Klitgaard Postmester Baastrup i Nibe Rugen og vejret i 1883 I købmandsbutikken Vagabonden Per Svanhals Biskop Bloch i Viborg Buchholtz gør status nytår 1884 Buchholtz nævner, hvor mange konger, herredsfogeder og præster, han havde været under Hugormefangst Madam Maren Haaning i Vindblæs Hos frisøren Rosenkrantz på St. Restrup og hans livkok Friis Kongebesøg i Nibe Christian den IX indvier pontonbroen Jens Steffensen og sognefoged Christen Andersen i Nørholm Soldaten der havde været krybskytte Sagnet om en præst i Nibe Buchholtz til Lerum eller Skræm marked i Vendsyssel Hvor forskelligt - lærer Jacob Nielsen og heksen Mette Færkes Vits om Frederik den VII Lars Christian Pedersen på Nørholm mark havde to børn, der blev begravet Jens Dreier i Klitgaard Buchholtz oplevelser på Snedsted Seminarium Klitgaard Skole Strandede skibe med sydfrugter ved Vesterhavet Pastor Ottosen i Nørholm Terrænet ved Munkbæk Brødrene Søren og Christen Winkel købmænd og skibsreddere i Aalborg Trompetvig i Nyrup enge Søhelten Jens Eriksen i Klitgaard og søslaget den 2 april 1801 Side 244: Et bryllupsdigt fra inspektør Varberg og jomfru Holms bryllup den Poul Bødker i Nørholm

21 Om kartofler Side 245: Købmand og skibsredder Anders Herskind i Aalborg Frederik den VI livkusk fra Haldager i Vendsyssel Gårdejer Knud Andersen i Sønderholm Loppen i sengen Anders Geed i Klitgaard Side 246: Rasmus Haaning i Vindblæs To forlovede og en smuk pige Norske dam ved Klitgaard Politibetjent Kirschner i Nibe Mergel ved Klitgaard Side 247: Skillingssedler Købmand og skibsreder Peder Kold i Nibe Side 248: Kaptajn Kochs kaperskib i Nibe Soldatens ur Jomfru Rosen på Oksholm Side 249: Smed David Denen i Sønderholm Den jyske hest Originaler på besøg i gården Klitgaard Vinteren 1884 Side 250: Provsten på besøg En præstekone fra København Familieskærmydsler hos en fisker i Nørholm To gravstene på Svenstrup Kirkegård i Han Herred Side 251: En Gjølbo Fastelavns mandag En hændelse på vejen ved Nørholm enge Omtale af to præster Side 252: Rejseoplevelser Kommentarer ved et selskab Pastor Ottosens tjenestepiger Optegnelser på Buchholtz bedsteforældres gravsten på Nørholm Kirkegård Oplysninger om bedsteforældrene Vejret i 1884 og tidligere år Side 253: Grønlandshold i Nørholm enge Husmand Stig Jespersen var efter slaget ved Gadebuch i krigsfangenskab i 12 år Historien om en soldat Den blev Nørholm sogns ældste mand Jens Christensen begravet. Han blev 86 år gammel. Hans farbroder var sognefoged C. Andersen En præst og degn på Sjælland Side 254: St. Restrup Gods De røde sten i Klitgaards eng En uheldig desertør Auditør Rasmus Roulund Frederik den VI på besøg i en landsbyskole side 255: Vinteren 1884 Kræn i Thyborøn Et brudepar fra Vendsyssel i 1839 Sagnet om orgelværket Side 256: En vejrhane fra det 15 eller 16 århundrede på et hus i Urbansgade i Aalborg Gravhøjene øst for Munkeris ved Nyrup

22 Side 257: Side 258: Side 259: Side 260: Side 261: Side 262: Side 263: Side 264: Side 265: Side 266: Side 267: Historien om vognkæppe på Sjælland og i Jylland Christen Eriksen i Klitgaard var tidligere hyrdedreng ved grev Levetzau. Han havde 3 sønner, hvoraf de to var med på Prøvestenen på slaget på Reden den 2 april 1801 Frederik den VI og kurvemageren Veteranerne på blokskibet "Prøvestenen" hos Frederik den VI Beretningen om Hjor Hans - Hans Jensen og andres drukneulykker Manden fra Priorboderne ved Lundbæk Pløjning på Læsø En mand og hans plov i Guldbæk Buchholtz hos lægen krigsråd Lomholt i Nibe Blindhæle Minder fra Buchholts barndom Carfits Madsen, som var kusk hos Buchholts fader, var på rejse til Sjælland Piv-i-røv-hest Åreladning og altergang hos Klitgaards fiskere Officeren på besøg hos en tyfuspatient Kanonkøb hos Krupp i Tyskland Troldkirken i Sønderholm Bageovne i Klitgaard Helligkilden i Skørping En herremands kur ved en hellig kilde En vendsysselsk bondekarls medicin Pommersk og svensk træ Digteren Steen Steensen Blicher nyden af spiritus Sagnet om en skov på Nørholm mark og i Hasseris Præsten på Mors Byen Klitgaards to ejere Buchholtz søstersøns ældste datter, Ane Margrethe blev den forlovet med forpagter Jørgen Glerup til Vang hovedgård Egeskov på Gjøl Veteranen Per Eliasen fra Napoleonskrigen Vejen Aalborg-Nørholm blev anlagt i 1884 Kolera i Aalborg og i Frankrig Kærstrækningen Klitgaard - Nørholm - Aalborg Storken og Hjejlen Storke på herregården St. Restrup Limfjorden ved Klitgaard Prangeren og gårdejeren Per Knudsen i Nørholm Norden for lov og ret i Vendsyssel i 1839 En præst ved Nibe Ruffersken Jøde Bolette i Aalborg Jøde Bolettes mand Anders Thost i Aalborg Danmark og Klitgaards sønderlemmelse Grosserer Fritz Klingenberg, Buchholtz søstersøn, var i 1883 ejer af gården Klitgaard Avlen på den sydligste gård i Klitgaard Historien om børn og soldater Forpagter Visse på gården Nielsminde i Suldsted Fruen på Voergaard i Vendsyssel En syg fisker i Klitgaard Fluer og ænders død Originalen Stræt og hans kone Stine

23 Side 268: Kræn Doktor husmand i Nørholm Brødrene Niels og Jens Madsen i St. Restrups vinkælder Agent Peder Kolds gravskrift på Nibe Kirkegård Den stærke præst Den stærke præst samt avlskarlen og hans tre sønner Side 269: Fra hoveriets tid En gårdejersøn sydøst for Aalborg Degnen og idioten Side 270: På besøg i København Side 271: Slottet Christiansborgs brand den Smedekul i Vendsyssel Sagnet om fru Ingeborg til Voergaard og hendes søstre Poulholme i Blære Sogn Bødkermester N. M. Piselhøj - død Ildebranden på gården Tyrrestrup i Bislev Sogn Side 272: Tidspunktet for såning af sæderug Oversvømmelse ved Buchholtz gård i 1884 Skomager Meier i Nibe Træhesten på herregården St. Restrup Stenen på Klitgaards mark Side 273: Kammerråd Bertil Andersen var kontrollør af fiskeriet i Limfjorden En jøde i København Side 274: Pastor Thomsen på Gjøl Buchholtz svigersøn Jens Anders en byggede lade i 1884 Buchholtz fødsel Jordemoderen i Nibe Lærer Petersen Bachs såsæd Side 275: Rasmus Smed i Nibe ville ikke bytte sit fiskestade med baron Juul til Lundbæk Flinteredskaber fra stenalderen på Poul Bødker grund og andre pladser Talemåder i Vendsyssel Gården Klitgaards tjenestepige fra Sønderholm Side 276: Købmand Søren Nielsen i Nibe og hans plantage Justitsråd Bruun til Birkumgaard på Gjøl og sognepræst Rasmus Thorsø Familien på gården Klitgaard Tørken sommeren 1884 Side 277: Status over gårdens avl december termin 1884 Betaling af afgrøder Kirkeklokken i Vokslev og på Gjøl Tedrikning på gården W. i Vendsyssel Side 278: Side 279: Side 280: Pastor Ottosen i Nørholm Buchholtz funderer over helbredet nytårsdag 1885 Den 11. bataljon i Aalborg Tanker om alderdommen Moralske tanker Kortspil hos en gårdmand i Vendsyssel Sygdom hos heste Personen, der lignede det skæve tårn i Pisa Jordemoderen Den unge lærer i Frejlev Skole Opfindelser En vise fra Gjøl

24 Side 281: Side 282: Side 283: Postfører løjtnant Mansa Fisk i åer og bække i Vendsyssel Færgeriet mellem Aalborg og Nørresundby Probat middel mod en kvindes klammeri Hans Olesen og Søren Jensen i Nørholm bytter gårde Den stærke fisker i Nibe Priserne efter 1826 Prisen på ål Minder fra egnen omkring Klitgaard Branden i Nibe 1806 Buchholtz forældres bryllup den Side 284: Slavekrigen den Købmand i N. og hans øgenavn Fastelavn 1885 døde Discontobankens bud Klusmann i Aalborg Fund af en mønt på Hornum mark Den fik Buchholtz datter sit tredje barn - en datter Den skrev Buchholtz om sin hustru og sig selv Side 285: Side 286: Side 287: Pastor emeritus F. blev ejer af en stor gård ved Aalborg Hr. F. og hans børneflok Slottet Christiansborg i 1885 Den døde Frantz Jensens hustru Maren Vestergaard i Klitgaard Rasmus Guders gravskrift Brændevin Løvinderne i Aalborg Ordspil Tjenestefolk før og nu Købmand Peder Brix døde den marts 1885 Sognepræsten i Dauberg holdt ligtale over herremanden Hans Rosborg Den rødhårede opvartningspige og hendes ven Side 288: Vintervejret i 1885 Vandstanden i Limfjorden marts 1885 Gamle mennesker Behandling af oldtidsminder Gårdmanden på Skudshalegaard Stråtækte huse i Nibe, Aalborg og Nørresundby Søren Barmer datters bryllup i Nørholm Side 289: Tatere og andre personer Toldere hos Morten Poulsen i Binderup Toldere og konsumptionsbetjente Barnedåb hos tatere og sigøjnere Buchholtz plejemoder madam Wested i Nørholm Side 290: Påskedag 1885 Auditør Rasmus Roulund i St. Restrup på rottejagt Vokslev Sogn Fiskeri med to kåge fra Klitgaard Den "rige" fisker April 1885 Side 291: Sognefogedens karl i Nørholm Familien Buchholtz faders hus i Klitgaard Om overtro Jens Fræer i Frejlev

25 Søhelten Poul Eriksen i Klitgaard Den blev Mariane Møller i Klitgaard begravet Side 292: Kongen som fredsmægler mellem England og Rusland Herredsfoged Lynge i Nibe Dyrelivet ved Limfjorden før og nu Side 293: Den var det Buchholtz 75 års fødse1sdag Morten Færch i Nørholm Fiskeri fra Klitgaard i 1885 Lærer P. Bach sammenlignes med læreren Kræn Koustrup i B1ichers E Bindstouw Traditioner ved sankthansaften Spækhøker Anders Krag i København, der var født i Kraggaarden i Nørre Tranders Side 294: Købmand N. N Færch i Nibe Lindetræer planted af søhelten Søren Eriksen fra slaget på reden Den blev gårdejer Jens Sørensen Hjeds i Nurup begravet Skipper Peter Olsen Ål og malurt Side 295: Bondens syslen med pen og bog Religion i Nørholm En grov sømandsspøg Høsten i 1885 En ulykke den Oldenborrelarverne Side 296: I retten hos byfoged Lynge i Nibe Høstgilde på gården Klitgaard den Attentat på konseilspræsident Estrup En uheldig ung herre Side 297: Kortspil i Volstrup Løjtnant Kynel i Aalborg Købmand Hallengren i Aalborg De blå gendarmer Prokurator Dannisø Side 298: En stærk mand i vesteregnen Offentlig uorden Oldenborreår Side 299: Nytår i 1886 To frøkener Bandeord Venstremænds besværligheder under provisorietiden Buchholtz offentlige hverv Buchholtz og Niels Døgind ålestangning Side 300: En mager mand Utilfredshed med rigsdagsmedlemmer Et hestføls død Konseilpræsident Estrups stamfader Vejret i februar 1886 Vejret i marts 1886 En præst og hans kusk i N. Side 301: En barnedåb hos søhelten Poul Eriksen i Klitgaard Indsamling til politikeren Chr. Bergs sølvbryllup Et råd i fodertrang Drikfældige retsbetjente

26 Frøken Juul, som var en norsk kvindelig prædikant Side 302: Pastor Walter Bonden og lægen Den blev der foretaget indsamling til arbejderne i København Snelaget i april 1886 ødelagde rugen Frederik den VII Side 303: Thomas Dams svigersøn Jens Fisker sælger sin ejendom i Klitgaard Middagsselskab hos en mand i Aalborg Vejret den Buchholtz fader kender skibsførerne på Limfjorden Anvendelse af planterne Christen Berg opholder sig i fængselet på sin sølvbryllupsdag den , der blev fejret over hele landet Side 304: Overtro om druknede Kristi himmelfartsdag Børn nyder planten "knøkken" Buchholtz'og hans svigersøn Jens Andersens fødselsdag den En af køerne fik i juni måned 1886 tvillinger Samme måned døde en griseso Pastor Buchholtz på Sjælland fik heste fra Poul Munk i Nørholm Fundet af den myrdede Jens Hørby i Rønbjerg Mose ved Skive Side 305: Den var der dyrskue i Aalborg Pastor Ottosen og hans tredje kone, som var provst Tetens datter i Gunderup Den blev gården Klitgaard udbudt til forpagtning Avlen på en gård i Nørholm Kaffedrikning Side 306: Pastor Holsts kone i Nørholm fik den tvillinger Kaptajn Bie Slagsmål med gendarmerne på Brønderslev marked den Buchholtz tanker om helbredet den Retstilstanden i Vendsyssel Dommer Ingerslev dømmer vendelboerne, der deltog i slagsmålet med gendarmerne på Brønderslev marked Side 307: Uheld med besætningen i 1886 Fra Klitgaard fiskes med en kåg og 10 bundgarn Enggaarden ved Hjørring nedbrændt Veteranen Christen Olesen fra søslaget ved Anholt i 1811 døde i Han blev 95 år gammel Søren Winther og Per Hægter fra Gjøl i audiens hos Christian den VIII En husmand fra Vendsyssel i audiens hos Frederik den VII Beplantningen af Lyngen ved Klitgaard Side 308: Et skilderi af Christian den IV og hans kvinder Buchholtz tanker nytårsdag i 1887 Pen Jensen Bak døde i nytåret 1887 Per Hjord og husmanden Per Jepsen Brændevinsbrænding Rigsdagsmændene blev hjemsendt den side 309: Gården Klitgaard blev udbudt til forpagtning og Buchholt gør sine tanker om livet og sin sidste afskedstime En ulykke i Aars Kro i marts 1887 På gården Dønsbæk i Gærum Sogn ved Frederikshavn fandtes danefæ Per Knudsen fra Nørholm i Aalborg

27 Auditør Rasmus Roulund i St. Restrup Side 310: Drengestreger i Nibe Buchholtz digt af Side 311: Røverne fra Rold Kaptajn Kock i Nibe og hans tre sønners øgenavne Mindre fiskeri med to kåge fra Klitgaard i maj 1887 Klitgaards rigeste mand var Anders Jensen som døde den Han blev 74 år gammel Bispevisitats i Klitgaard skole den En bundtmager i Aalborg Pastor Ottosen og Doven Jens og hans kone Gale Maren Side 312: Præsten i Sulsted Tørken i juli 1887 Officerer ved det tredje Jyske Regment Buchholtz blev 77 år den Tørken sankthansdag i 1887 Vildmosen brænder i sommeren 1887 Den var der dyrskue i Aalborg og Buchholtz tænker på udsigten for hø- og kornhøsten Side 313: Madam Maren Haaning i Vindblæs fik en bøde Skipperne Lars Nielsen i Hornbæk og Baskes ophold i Klitgaard Biskop Jens Andersen Beldenaks husalter i Nørholm Planten Følfod i Klitgaard Bakkerne ved Limfjorden Side 314: Buchholtz broder Hans Buchholtz tager sin afsked fra ministeriet i 1887 Saltboden i Klitgaard Fiskeri med blus på Limfjorden Den blev der holdt barnedåb hos Buchholtz datter Hanne, der var gift med Jens Andersen Klage til Rigsdagen Side 315: Karlen fra Bislev Buchholtz hund Et ægtepar og deres døtre Ildebrande i Vendsyssel i oktober 1887 Tyveri på Koopmanns svineslagteri i Aalborg Møller Anders Abildgaard i Binderup Mølle døde den Han blev 61 år gammel Halssygen difteritis i Klitgaard Side 316: Svinepest i 1888 Sildefiskeri i Klitgaard i 1888 Kong Frederik den VII Kilden om Frederik den VII Buchholtz helbred Buchholtz barnebarn Marinus døde den Vejret i foråret 1888 Side 317: Side 318: Side 319: Gården Klitgaard, som var Buchholtz fødegård, blev solgt den Ejendomme solgt fra Klitgaard Buchholtz sagde farvel til læserne og bøgerne Buchholtz gør sine tanker om den tid, han havde tilbage af livet Buchholtz vers om Klitgaard Buchholtz afsluttede den alle sine optegnelser

28 Sted- og personregister tallene henviser til den trykte udgave: 3. jyske regiment i Aalborg; 152, 199, bataillon fra Aalborg; 277 Abel, amtsprovst i Hjørring; 28, 153 Abildgaard, Anders; 315 Agdrup, Sulsted Sogn; 96 Agger Tange; 14 Alsing, præst, Nibe; 54 Anders Færgemann i Nibe; 144 Andersen, Bertel, kammerherre; 273 Andersen, Chr.; 253 Andersen, Christen; 237 Andersen, Jens (svigersøn); 191, 274 Andersen, Jens; 3, 304 Andersen, Knud, gårdejer i Sønderholm; 245 Andersen, Peer, gårdfæster i Draastrup: 8, 68-69, 130 Andersen, Urban; 10 Andersen Vogn, Ole; 75 Ane Kalds og Hjord Jens; 186 Anholt; 208, 307 Anna Margrethe; 262 Annerup; 176 Astrup Kirke; 311 Axelson, Laurids; 224 Bach, Peter, skolelærer; 274 Bach, slagter, Aalborg; 97 Bach, Wilhelm Petersen, Nørholm Mark; Back, Per Jensen; 308 Bagger; 234 Baggesen, byfoged; 35 Baggesen, justitsråd; 11 Baggesen, købmand, Aalborg; 66 Bakkegården, Aalborg; 70 Ballov, kaptajn; 77 Bang, Jens; 183 Barholt, Christian (Skov-Christian); 58 Barholt, familien (tyvebande), Skæve; 58 Barmer, Søren, rig bonde; 288 Basck; Wilhelm; 99 Bassesen, byfoged, Nibe; 84, 308 Bassesen, justitsråd i Nibe; 234, 246, 274 Baste, skipper; 313 Bech, brændevinshandler i Helsingørgaden; 270 Beck, Martin, degn; 43 Beilgaard, Søren; 192 Bek, Jens; 181 Beldenak, Jens Andersen biskop på Fyn; 313 Beltoft, Christian; 220 Beltoft, skræddermester; 275 Berg, formand; 301, 303 Bette Las; 174 Bette Mads; 188 Bette Vogn; 144 Betten Mathis; 145 Bie, kaptajn: 306 Bielidt Kro; 145 Binderup; 54, 187, 289 Binderup Mølle; 3, 62-63, 182, 184, 207, 237, 289, 315 Bindrup, Lars, Herodesminde; 80 Birkelse; 44, 98, 175 Birkumgaard; 22, 31-32, 276 Bislev; 92-93, 207, 271, 314 Bislev Kirke; 88 Bismark; 260 Bisp, Thomas; 28 Bispensgade i Aalborg; 300 Bjerget, gård i Hallund Sogn i Vendsyssel; 20, 30, 110, 134 Bjerget; 190, 194 Bjørnbak, Thomas; 137 Blicher, Laurits, præst, Sønderholm; 17, 230 Blicher, pastor i Nørholm; 144 Blicher, Sten Steensen; 156, 261 Blok, biskop; 234 Blære; 93 Blære Sogn; 271 Blære, familien; 86 Blære, kæmpefamilie; 253 Blære, Niels; 10 Boelsgaard; 22 Bolette, jøde, horeværtinde og rufferske i Aalborg; 265, 297 Boller; 315 Bonderup, Jens, sognefoged, Nørholm; 35 Bonnaparte; 163 Borregaard, Klippens vært i Aalborg; 148 Borresmit, købmand; 179 Borup, byfoged; 299 Brammer, forstander på Snedsted Seminarium, senere biskop i Århus; 135 Bratbjerggaard; 250 Bratskov; 250 Bringstrup, præst i Sundby Kirke; 134

29 Brix, Peder købmand i Aalborg; 287 Brohus Mads (Mads Hansen) Restrup; 42 Brohuset (Restrup Kro); 42 Brovst Kirke; 152 Brovst Sogn; 28, 30, 152 Brunnes, gæstgiver, Aalborg: 126 Brunnes, madamme; 126 Bruun, Andreas; 22 Bruun, Carl; 22 Bruun, justitsråd, Birkumgaard; 22, 31, 276 Bruun, oberstleutnant, Aalborg; 125 Bræhus, Mads, kromand i Restrup Kro; 144 Brønderslev; 171 Brønderslev Marked; 306 Brøndum, Ferdinant, degn i Nørholm; 196 Buchholtz, Casper Lorentz; 3, 6, 252 Buchholtz, Conrad Gotfred; 3 Buchholtz, Edel; 252 Buchholtz, faderen; 129 Buchholtz, familie (barnebarn død); 316 Buchholtz, familie (barnebarn); 284 Buchholtz, familie (barnebarn); 314 Buchholtz, familie (broderen); 314 Buchholtz, familie (broderen, der var præst på Sjælland); 128 Buchholtz, familie (bror, Hans); 181 Buchholtz, familie (bror, præst i Sjælland); 191 Buchholtz, familie (datteren Lene); 267 Buchholtz, familie (forældrenes bryllup); 283 Buchholtz, familie (hans bedsteforældre); 252 Buchholtz, familie (hans bedstemoder); 259 Buchholtz, familie (hans fader og moder); 262 Buchholtz, familie (hans fader); 258 Buchholtz, familie (søn, Casper, der var karetmager); 242, 170 Buchholtz, familie (søn, Conrad); 171, 186 Buchholtz, familie (søstersøns datters forlovelse); 262 Buchholtz, familie; 11, 12, 90, 92, 102, 105, 127, 276, 304 Buchholtz, Johannes; 3 Buchholtz, Otto Christian; 10, 252 Buer Jens, kæmpe; 127 Buer Niels, fæstebonde; 127 Buhl, Peter, løjtnant; 13 Bundrup, Jes; 308 Buus, Lars; 217 Buus, Søren, mølleeier; 217 Bülow, frue; 125 Bælum; 163 Bærents, hr.; 316 Bødker, Fr., Nørholm; 120 Bødker, Jørgen, Gjøl; Bødker, Jørgen: 205 Bødker, Poul, digter i Klitgaard; 47, 120, 217, 229, 244, 260, 275 Børglum Kloster; 175, 206 Baastrup, postmester i Nibe; 232 Calledonia, brig i Aalborg handelsflåde; 144 Christensdatter, Maren; 256 Christensen, Jens, lykhøker eller detailhandler i Aalborg; 145 Christensen, Jens, skipper, Aalborg; 42 Christensen, Jens: 253, 256 Christensen, K.; 181 Christensen, Oluf, købmand, Aalborg; 11 Christensen, Poul; 256 Christensen, Søren; 256 Christian den 4.; 223, 354 Christian den 5.; 147 Christian den 7.; 234 Christian den 8.; 234, 237 Christian den 9.; 164, 171, 204, 234 Christiansborg Slot; 271 Chroust Chresten; 63 Clausen, skipper, Aalborg; 42 Clausholm; 166 Clemmen Røghat; 203 Cløker, byfoged, Aalborg; 125 Copmanns svineslagteri; 315 Corfix, kusk (Madsen); 222, 229, 259, 291, Cramer, familien; 173 Cren, mand i Tyborøn; 255 Crensen, Cren; 253 Cynell, løjtnant; 297 Dalerne; 230 Daliin, Carl, Aalborg; 38 Dam, Per, hestehandler i Nørresundby; 199 Dam, Thomas, Gjøl; 121 Dam, Thomas; 204, 303 Dam, Trine; 199 Dania, hotel i Aalborg; 171 Danica, hotel, Aalborg; 126 Dannisøe, Niels, canceliraad, procurator; 130, 297 Dardanellerne strædet; 223 Daubjerg; 287 Debbelsbakkerne; 256 Deichmann, provst; 215 Dein Dietz, Martin; 153

30 Denen, David, smed i Sønderholm; 249 Det sorte Hav; 223 Diets, degn; 40 Diskontobanken i Aalborg; 284 Djørup; 207 Dogter, Cren, daglejer og husmand; 268 Donaufloden; 223 Donsbæk, Gærum Sogn; 309 Dorte Jeppes, kone til Erik Geed; 150 Dorthe Glad; kokkepige; 150 Drastrup; 68, 130, 198 Dreier, Jens; 239, 244 Dronning Margrethe; 216 Dronninglund; 20-22, 127 Duus, kaptajn; 265 Dybvad; 23, 242 Døgen, Jens; 80 Døgen, Niels; 299 Egholm; 226 Eliasen, Per; 263 Ellidshøj præstegaard; 205 Enggaarden; 307 England; 171, 223, 224, 248, 292 Enigheden, forening, Aalborg; 71 Erik, Søren; 229 Eriksen, Christen; 256 Eriksen, Jens, Klitgaard; 93 Eriksen, Jens, søhelt; 288 Eriksen, Jens: 229, 242 Eriksen, Poul, søgut fra Nørholm; 139 Eriksen, Poul, søhelt; 291 Eriksen, Poul; 301 Eriksen, Søren; 18, 294 Estrup, præsident; 296, 300 Evensen, Christian; 13 Falster; 173 Fedt Jens; 145 Fedt Niels; 145 Ferdian, prins; 175 Finstrup; 239 Fisker, Jens; 303 Fisker, Mads, skolemester, Klitgaard; 43 Fjelsted, bogtrykker i Aalborg; 148 Flindt; 196 Flye; 242 Foldager, Ane, Klitgaard; 33 Foldager, Ane; 216 Frankrig; 163, 184, 223, 224, 243, 263 Frants, Per, hyrde, Restrup; 44 Frederik den 4.; 147 Frederik den 6.; 165, 167, 173, 199, 202, 237, 245, 254, 257, 273, 298 Frederik den 7.; 23, 64, 156, 175, 234, 237, 239, 298, 302, 307, 316 Frederiks; 316 Frederiksen, Anders, Nørholm; 120 Frederikshvile; 23 Fregatten Jylland; 171 Frejlev; 305 Frejlev By; 291 Frejlev Kirkegård; 62 Frejlev Skole; 280 Frejlev Sogn; 91 Frich, Bine; 173 Frich, Johannes, købmand; 159 Frich, Johannes; 173 Frich, Per; 175 Friis, adelig familie; 139 Friis, livskok; 236 Fugl, Guddi; 10 Fuglsang, Søren, husmand; 215 Fuglsang, Øland; 88 Fur; 86 Færch, Chren; 71 Færch, familien, Nibe; 85 Færch, Nibe; 39 Færch, Søren, købmand i Nibe; 182 Færk, A.N.; 314 Færk, købmand i Nibe: 196 Færk, Morten; 293 Færk, N. N.; 294 Færk, Søren; 205 Færkes, Kirsten; 96 Færkes, Mette; 239 Færøerne; 171, 173 Fårup Sogn; 184 Gadebusch, slaget ved; 136 Galmaren, Jens; 311 Galskyt, Anna; 171 Galtn, Mads, købmand, Aalborg; 63 Gammel Hanses hus; 246 Gammel Vrå; 176 Gammelstrand, København: 270 Gammeltorv i Aalborg; 166 Garde, lærer, Klitgaard; 61 Geed, Anders; 245 Geed, Erik, gårdmand; 150 Gislum; 227, 289 Gjedstrup By; 207

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962)

Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962) Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962) PALLE RODSTEEN OG INGEBORG SKEEL efterlod en betydelig arv til deres børn. I 1638 var deres samlede gods ansat til 837

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

11 Kancelliets Brb. 18. og 19. Juni 1582 og Register til Landst. Dombog

11 Kancelliets Brb. 18. og 19. Juni 1582 og Register til Landst. Dombog Slettegaard i Vester Hanherred AF C. KLITGAARD Min Tak til Direktionen for Carlsbergfondet for Støtte til mine Arkivstudier. I JYDSKE SAMLINGER 1899 (3. II. 261) har jeg offentliggjort en Artikel om Slettegaard

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Samlet i fars hjem i Østervrå i 1987

Samlet i fars hjem i Østervrå i 1987 Poul Jensen Christen Pedersen Mathias Nielsen Christen Jensen Anne Christensdatter Maren Jensdatter Anne Jensdatter Oline Pedersdatter Anders Kristian Poulsen Martha Marie Pedersen Niels Christian Mette

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 17. august 1925. til 5. april 1930

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 17. august 1925. til 5. april 1930 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 17. august 1925 til 5. april 1930 2 1925 27. august I eftermiddag kl. 3 var der generalforsamling i brugsforeningen og derefter i foderstofforeningen i forsamlingshuset.

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 1. januar 1906. til 1. marts 1914. Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 1. januar 1906. til 1. marts 1914. Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 1. januar 1906 til 1. marts 1914 Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 1.januar 1906 Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg, Ingeborg og Marie var i kirke. Senere

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger

Kristian Grøntveds Dagbøger 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 12. august 1916 til 9. januar 1920 Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 12. august Da den første artikel om Substitutten havde stået i Vendsyssel Tidende, havde

Læs mere

Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956)

Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956) Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956) Anelinier tilbage i områderne omkring Kolding 1360 Ribe 1480 Middelfart 1500 Ringkøbing 1530 Varde 1290 Trekantsområdet 1480 Med aneparrenes kendte

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 10. årgang Den initiativrige dyrlæge på Sønder Tranders Kro, kunne også lave medicin mod kolera. Den sælges i pottevis fra kroen Overstregede bygninger

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Sidste halvdel af 30 erne. fra 4. juli 1934. til 22. september 1939

Kristian Grøntveds dagbøger. Sidste halvdel af 30 erne. fra 4. juli 1934. til 22. september 1939 1 Kristian Grøntveds dagbøger Sidste halvdel af 30 erne fra 4. juli 1934 til 22. september 1939 1934 4. juli Pastor Thaarup var inde for at se vort nye hus. Han fortalte, at inspektør Jørgensen ved Botanisk

Læs mere

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE Denne bog udsendes i anledning af 450årsdagen for kong Frederik den 1.s brev af 10. august 1524, hvormed han gav Thisted købstad de første kendte privilegier. Den afløser til dels P. L. Halds Af Thisted

Læs mere

GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN

GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN GAMLE GAARDE AF KR. ANDERSEN Det lyder maaske lidt mærkeligt, men derfor er det ikke mindre rigtigt, at Herregaardene skylder Skibsfarten deres Oprindelse. I Oldtiden var Jorden nærmest Fælleseje, Broncealderens

Læs mere

~24.6.1954 med direktør Oscar Theodor N., *10.12.1896 i Brønderslev, død 3.1.1972 smst., s. af fabrikant Peder N. og Johanne Marie Christensen.

~24.6.1954 med direktør Oscar Theodor N., *10.12.1896 i Brønderslev, død 3.1.1972 smst., s. af fabrikant Peder N. og Johanne Marie Christensen. 1. Rigmor Juul Nielsen, * 30.04.1909 i Brønderslev, 28.11.1978. Vendelboarkivet fødselsdagsomtale 60 år Vendelboarkivet dødsannonce elskede Rigmor underskrevet Betty og Agathon, Lilli og Bent, Mogens og

Læs mere

Skovsted og Kåstrup i tilbageblik

Skovsted og Kåstrup i tilbageblik 1 Skovsted og Kåstrup i tilbageblik Lokalhistoriske skrifter for Hillerslev-Kåstrup sogne. Nr. 21998 Skovsted og Kåstrup i tilbageblik 2 3 Redaktion: Svend Sørensen Layout: Johan Thastum En tak til Lokalhistorisk

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

LOKALHISTORISK ARKIV I HEE.

LOKALHISTORISK ARKIV I HEE. LOKALHISTORISK ARKIV I HEE. På et bestyrelsesmøde i J. C. Christensens Hus den 30. oktober 1998 blev man enige om at opbygge et lokalt historisk arkiv i Hee. OPBYGNING AF ARKIVET: Alt materiale arkiveres

Læs mere

Lokal. Historie. fra Sydøstjylland 2013

Lokal. Historie. fra Sydøstjylland 2013 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2013 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2013 Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2013 udgivet 3. oktober 2013. Historisk Samfund for Sydøstjylland og bidragyderne. Tryk: PrinfoVejle,

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger

Kristian Grøntveds Dagbøger 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 21. september 1921 til 16. august 1925 Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 2 1921 21. september Jeg kørte fra morgenstunden med den gamle for jumben til Raabjerg.

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Sundby. Dengang og nu - rundt om Kolind II - del 12 Af Bent Møller Pedersen og Knud Jensen Hæftet side 76 og frem

Sundby. Dengang og nu - rundt om Kolind II - del 12 Af Bent Møller Pedersen og Knud Jensen Hæftet side 76 og frem Dengang og nu - rundt om Kolind II - del 12 Af Bent Møller Pedersen og Knud Jensen Hæftet side 76 og frem Sundby Rids af Sundbyvej nr. 9 1922-1942. 77 Det var seriebyggeri, og husene skulle selvfølgelig

Læs mere

MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM.

MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM. LUDVIG ANDREAS HANSEN. Født 17 april 1870. Fødested: Kildevang, Ibsker, Øster herred, Bornholms amt. Død 9 december 1958. Formentlig i Aarsdale på Bornholm. Forældre: Lars Hansen (1823-1879) og Gertrud

Læs mere