Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision Tilbud på virksomhedsanalyse Orientering 7 2

3 17 Resultatrevision 2013 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Til styring og overvågning af beskæftigelsesområdet, skal jobcenteret hvert år udarbejde en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentret status over resultaterne for det sidste år. Resultatrevisionen er, sammen med beskæftigelsesplanen (jobcenterets plan for årets aktiviteter) et af redskaberne til styring af beskæftigelsesindsatsen. Der er nu udarbejdet forslag til resultatrevision for 2013 som sendes i høring i Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og Beskæftigelsesregionen inden endelig godkendelse i Byrådet. Sagsfremstilling I resultatrevisionen kan blandt andet læses: Hvordan jobcentret klarer sig i forhold til sidste år og i forhold til andre jobcentre. Om jobcentret kan spare penge ved at ændre på indsatsen. Om der er områder, hvor jobcentret kan forbedre indsatsen. Resultatrevisionen består af fire hovedoverskifter: 1. Opfølgning på ministerens mål og lokale mål 2. Resultatoversigt fordelt på forsørgelsesgrupper 3. Besparelsespotentiale 4. Opfølgning på puljen til styrkelse af indsatsen omkring langtidsledige 1. Opfølgning på ministerens mål og lokale mål MÅL 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Målet er udgået grundet manglende data. Jobcenter Rebild har alligevel forsøgt, ved hjælp af analyse af hele ungegruppens forsørgelsesgrundlag og antal, at indkredse udfordringen omkring de unge. Resultaterne viser at der fortsat skal være stor bevågenhed på området, da antallet af unge på dagpenge og kontanthjælp stort set er uændret. MÅL 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Tilgangen til førtidspension skulle begrænses til 29 personer i december I december 2013 var tilgangen til førtidspension de seneste 12 måneder på 18 personer og målet er dermed opfyldt. Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Langtidsledigheden skulle nedbringes til 135 personer i december I december 2013 var der 120 langtidsledige personer i Rebild. Målet er således opfyldt. Der er dog tale om en stigning i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, hvorfor opmærksomheden omkring denne gruppe skal skærpes. Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Det er lykke- 3

4 de at få 50 nye aktive virksomhedskontakter og der arbejdes fortsat på at udvikle og implementere strategier for den fremadrettede virksomhedskontakt. 2. Resultatoversigt fordelt på forsørgelsesgrupper Resultatet viser at der samlet er 2 % færre borgere på offentlig forsørgelse i 2013 end i Ved opgørelse af forsørgelse deles borgerne ind i 3 overordnede grupper. Jobklare, indsatsklare og midlertidigt passive, og endelig opgøres antallet af borgere i fleksjob og borgere på førtidspension. Gruppen af jobklare er faldet med 6 %. For gruppen af indsatsklare er faldet 4 % og endeligt er der en stigning på 5 % af borgere der er midlertidigt passive, men gruppen er meget lille og stigningen svarer til 12 personer. Antallet af fleksjob er steget med 14 % fra 2012 til 2013, hvorimod antallet af borgere på førtidspension er faldet med 6 %. 3. Besparelsespotentiale for Jobcenter Rebild 2012 Besparelsespotentialet er en økonomisk beregning af hvor meget mere eller mindre forsørgelsesudgifterne ville koste Rebild Kommune, hvis jobcenteret leverede anderledes resultater end forventet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udviklet modellen og beregningen. Opgørelsen for 2013 viser, at Jobcenter Rebild skulle have brugt 12.7 mio. kr. mere hvis resultaterne var blevet som STAR havde forventet. 4. Opfølgning på puljen til styrkelse af indsatsen omkring langtidsledige Indsatsen var på forhånd defineret og pengene øremærket til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter for at sikre en tættere kontakt mellem jobcenter, virksomhed og de langtidsledige. Det er lykkedes at nedbringe antallet af langtidsledige og samtidig benyttes virksomhedsrettet aktivering i stort omfang i forbindelse med aktivering af langtidsledige. Generelt er det Center Arbejdsmarkeds vurdering, at resultaterne for 2013 er tilfredsstillende. Økonomi Ingen økonomsiek eller bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: at LBR udarbejder et høringssvar til resultatrevision Bilag Resultatreveiosn

5 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume I forlængelse af seneste LBR møde har der været afholdt møde med relevante parter om gennemførelse af en virksomhedsanalyse. Spørgerammen er udbygget med spørgsmål om virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft og efteruddannelse. Derudover er der indarbejdet et fokusgruppeinterview i tilbuddet. Analysen kan gennemføres indenfor en ramme på ,- kr. og kan være klar i uge 21. Sagsfremstilling På seneste LBR møde blev der drøftet et forslag fra forvaltningen om, at LBR igangsætter en virksomhedsanalyse, der kan være grundlaget for udviklingen af en samlet virksomhedsservicestrategi for Rebild Kommune. Det blev besluttet at indgå i en nærmere dialog med M-ploy, som står for undersøgelsen. Det skulle samtidig sikres, at relevante parter blev inddraget i processen. Fredag d. 21. marts 2013 blev der afholdt et møde med deltagelse af følgende Henrik Christensen, Formand for LBR Anne Grethe Svejstrup, Næstformand for LBR Jesper Clausen, medlem af LBR Anders Stryhn, Erhvervs- og turistchef i Rebild Kommune Comwell Rebild Bakker, Jane Andersen LPS Byg, Mette Dam (afbud) Lars Vium Andersen, Virksomhedskonsulent Jobcenter Rebild Mads Kromand Fag, M-Ploy Anne Mette Brügge, Funktionsleder Rebild Kommune På mødet blev spørgerammen for en virksomhedsanalyse drøftet og præsenteret. Det blev ligeledes præsenteret, hvilke muligheder en analyse kan give for at forbedre jobcentrets virksomhedsservice. Det blev besluttet at udvide analysen med spørgsmål, som kan afdække følgende: Hvor mange virksomheder ser rekrutteringsvanskeligheder forude? Hvor mange virksomheder ser et behov for at opkvalificere eller efteruddanne deres medarbejdere? Hvor mange virksomheder ser et behov for at etablere lære/praktikpladser? 5

6 Hertil kommer, at der var et ønske om at udbygge den kvantitative analyse med et fokusgruppeinterview med virksomheder for at få uddybet deres svar. På baggrund af ovenstående har M-ploy fremsendt et nyt tilbud med tilhørende tidsplan. En virksomhedsanalyse med ovenstående indhold vil kunne gennemføres for ,- kr. plus udgifter til transport og ophold ifm fokusgruppeinterview. Analysen kan igangsættes i uge 15 og det forventes at udkast til afrapportering kan være på plads i uge 21. Analysen vil give grundlaget for en konkret virksomhedsservicestrategi, som vil tage udgangspunkt i virksomhedernes behov. Ligeledes vil resultaterne give input til prioritering af virksomhedsindsatsen allerede i 2014 samt lægge grundlaget for en målrettet virksomhedsservice strategi. Økonomi Et samlet overslag på gennemførelse af virksomhedsanalysen kan klares indenfor en ramme på ,-kr. LBR har en samlet ramme på ,- kr. i Forvaltningen indstiller: at LBR bevilger en ramme på ,- kr. til gennemførelse af en virksomhedsanalyse. at resultaterne af analysen præsenteres for LBR på mødet i juni måned. 6

7 19 Orientering Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Forvaltningen orienterer om: Ugens tal 12/14 Forvaltningen indstiller: at orienteringen tges til efterretning. Bilag Ugens tal

8 Underskriftside Ivan Ziegler Anne-Grethe Sveistrup Axel Rene Aubertin Jesper F. Clausen Lilly Hesseldahl Sørensen Kurt Alling Nielsen Anna-Birthe Lang Andersen Henrik Christensen 8

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Økonomi 2013 og 2014 3 9 Emner til fællesseminar 5 10 LBRs virksomhedsrettede

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2012 42

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 14. maj 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Frederikshavn rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Cai Møller, Lingathasan Ramalingam Sornalingam,

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

RESULTAT- REVISION 2013

RESULTAT- REVISION 2013 RESULTAT- REVISION JOBCENTER KØBENHAVN Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk www.kk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave 3 42 Status jobrotation

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: Marian Aagaard, Morten Lundgreen, Hansi Petersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:15 Mødested: Møderum 4, Jobcentret Deltagere: Thyge Nielsen, Kjeld Anker

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 29. januar 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere