Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse."

Transkript

1 Side 1/7 Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 28 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Torben Thorup Christensen Karin Trindkær Marianne Bønlykke Hansen Ann Majbritt Axelsen Annette Pedersen Nils Vinther Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.) Torben bød velkommen og orienterede om baggrunden for mødet og dagsorden graders status + pixiebog. 2. Nyt fra afd. bestyrelsen i øvrigt. pkt. 1: Rasmus Bech Frandsen forklarede at denne rapport er udarbejdet af Kuben Management for Afdeling 61. Kuben Management er en landsdækkende rådgivningsvirksomhed med fokus på by, bolig, energi og bæredygtighed. Kubens mål er at sikre deres kunder kvalificeret og kompetent rådgivning. Kuben Management rådgiver boligorganisationer, kommuner og regioner, erhverv og industri om byggeri, energi og udviklingsprocesser. Denne rapport har til formål at give Sundby-Hvorup Boligselskab et indblik i afdelingerne. Rapporten vil give en vurdering af afdelingerne og kan således fungere som et redskab til at vurdere samt prioritere, hvilke behov der er nu og fremadrettet i afdelingen. Rapporten giver en øjebliksvurdering i forhold til beboernes tilfredshed. Rasmus henviser til at den fulde rapport ligger på boligselskabets hjemmeside under Afdeling 61. Rasmus gennemgik den udleverede pixiebog og de grønne, gule og røde cirkler blev drøftet. Grøn cirkel God vurdering. Gul cirkel Middel vurdering. Rød cirkel Dårlig vurdering.

2 Side 2/7 AFDELINGEN I TAL - BOLIGTYPER, FRAFLYTNING OG TOMGANG. Der er et varieret udbud af boliger med hensyn til størrelse og antal rum Der er ingen leje-ledighed af betydning Afdelingen har en god økonomi, men ved større renoveringsopgaver vil der skulle findes yderligere finansiering Ventelisten til 1 og 2 rums boligerne er kort. Vente listen til 3 og 4 rums boligerne er længere. Der er stor fraflytning fra 1 rums boligerne, mens fraflytningen fra de øvrige boligtyper er lidt mindre. RUNDT OM AFD BELIGGENHED OG BEFOLKNINGSUDVIKLING Aalborg Kommune ser et potentiale i byvækst i de større byer omkring Aalborg, heriblandt Hals. Der har de seneste år været en stigning i befolkningstallet i området. Den årlige husleje ekskl. forbrug for afdeling 1 var i 2012 lavere end gennemsnittet i området. Der er et fint udvalg af indkøbs muligheder, skoler og institutioner samt sundhedstilbud i nærområdet. Der er en væsentlig større andel af ældre i afd. 1 sammenlignet med befolkningen i hele Aalborg Kommune.

3 Side 3/7 TILFREDSHEDSANALYSE - SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I AFD. 61 (Der var 67respondenter der har deltaget i tilfredshedsundersøgelsen) i undersøgelsen fremgår det bl.a.: God beliggenhed ift. indkøb, offentlig transport og grønne områder Beboerne er tilfredse med kontakten til og hjælpen fra ejendomsmesteren Den generelle tilfredshed med at bo i afdelingen er høj Beboerne oplever at afdelingen har et godt ry, også blandt folk som ikke bor i afdelingen. Flere er utilfredse med badeværelsets og køkkenets standard Der er en lav oplevelse af medindflydelse i beboerdemokratiet og beboerdeltagelse Nogle problemer med kriminalitet: Der er mange, som har været udsat for tyveri, hærværk eller indbrud Der er en utilfredshed med mængden af fællesaktiviteter for beboerne Flere er utilfredse med mulighederne for bilparkering Bemærkninger til de gule cirkler. - Mængden af fælles aktiviteter ligger hos beboerne selv. - Vedr. køkken og bad så kan beboerne måske gøre brug af råderetten som ved altaner og udestuer(godkendes på beboermødet) Kontakt administrationen for råd og vejledning for brug af råderetten. DE FYSISKE FORHOLD - INDRETNINGEN, BYGNINGERNE OG DRIFTEN Flotte, velholdte boliger Ingen større problemer med skimmel Udearealer er generelt ikke så spændende ønsker man en opgradering? En del bebyggelser har opfugtet murværk og revnedannelser i murværket Murværk ved støttemure og murkroner er mange steder meget skadet på boliger på Bøgevej

4 Side 4/7 Flere af boligernes vinduer og døre skal skiftes indenfor en overskuelig fremtid Lette facadepartier er meget kolde og uisolerede Manglende terrasser på de nye boliger ved havnen Bebyggelsen Lilleholm er udført uden fodblik ved tagfoden, dette forhold bør udbedres Der bør ses på de energimæssige perspektiver, da flere af boligerne er dårligt isoleret Bemærkninger til de gule cirkler. - Der er nu mulighed for at etablerer altaner på Lilledybet. - Mængden af fælles aktiviteter ligger hos beboerne selv. Røde cirkler. Der er problemer med bl.a. fygesne ved flere bebyggelser. Forholdet er løst visse steder, men problemets omfang/ årsag bør belyses HVAD KUNNE VÆRE BEDRE I AFDELING 61? - BEBOERNES EGEN MENING Røde cirkler. Bedre og pænere ude områder Festlokale og fælleshus Renovering af badeværelser Overdækket udendørs opholdsrum (grillpladser, bænke og borde) Opretning/renovering og isolering af gulve Køkken renovering Indeklima - varme isolering incl. lofts isolering Skur til el-scooter (incl. opladning) og opbevaring af havemøbler WORKSHOP - RESULTATER Der er syv grupper, der repræsenterer afdeling 1 i Hals på workshoppen. De syv grupper har forskellige præferencer i forhold til, hvilke indsatser, de ønsker i deres boligafdeling samtidig med at nogle af ønskerne går igen på tværs af dem. Fælles for grupperne gælder endvidere, at de ikke har mange ønsker. Hvor en af grupperne

5 Side 5/7 har udnyttet hele ti af felterne på spillepladen, har flere af grupperne kun anvendt tre. 1 RENOVERING AF BADEVÆRELSER 2 OVERDÆKKET UDENDØRS OPHOLDSRUM (GRILLPLADSER, BÆNKE OG BORDE) 3 INDEKLIMA, VARMEISOLERING (INCL. LOFTISOLERING) 4 KØKKENRENOVERING 5 OPRETNING/RENOVERING (ISOLERING) AF GULVE 6 BEDRE UDEVEDLIGEHOLD/PÆNERE UDEOMRÅDER 7 FESTLOKALE/FÆLLESHUS 7 SKUR TIL EL-SCOOTER (INCL. OPLADNING) OG OPBEVARING AF HAVEMØBLER 8 SIKKERHED (DØRTELEFON OG TYVERIFORSIKRING) 8 FORBEREDELSE TIL VASKEMASKINE/SKABE 9 TAG 10 LEGEPLADSER TIL BØRN. KLATREVÆG 11 BEDRE INDRETNING AF BOLIG (GANG, VÆRELSE, STUE) 12 TV-STIK, INTERNET, EL I ALLE RUM 13 SMØGER LUKKES 14 PARKERING På tværs af de tre grupper synes det særligt at være prioriteter i forhold udeområderne og bygningerne, der går igen. Den første prioritet omhandler dog renovering af badeværelse, hvilket størstedelen af grupperne har angivet som værende vigtigt. Herefter følger et ønske om overdækket udendørs opholdsrum og på en tredje plads forbedring af indeklima og i den forbindelse varmeisolering, hvorunder er også loftisolering. På fjerdepladsen findes køkkenrenovering og derefter opretning/renovering, herunder også isolering af gulve. Som sjette prioritet findes et ønske om bedre ude-vedligehold og generelt bare pænere udeområder. På en delt syvende plads findes ønske om festlokale/fælleshus samt ønske om et skur til parkering og opladning af el-scootere samt opbevaring af havemøbler. Og på en delt ottende plads findes såvel en højere sikkerhed, herunder dørtelefon og tyverisikring, som forberedelse til vaskemaskine og skabe. Som tiende prioritet findes legepladser til børn og forbundet hertil eksplicit etablering af en klatrevæg. Herefter følger et ønske om bedre indretning af boligerne, det er blandt andet i relation til gang, værelse og stue og derefter igen, at der er TV-stik, internet samt el i alle rum. De sidste to ønsker på den ovenstående liste handler begge om udendørs-arealerne at smøger lukkes og parkeringsforholdene.

6 Side 6/7 Hvad anbefaler fra Kuben - Samlet vurdering for Afdeling 61 Kuben Management samlede vurdering er en Grøn/ gul, hvilket også stemmer overens med afdelingsbestyrelsen og administrations holdning. Tidsplan fremadrettet. Der laves et fast punkt status på 360 graders eftersyn på det ordinære afdelingsmøde. Spørgsmål fra beboermødet Sp.: Sv.: Sp.: Sv.: Sp.: Sv.: Kan der etableres et gæsteværelse i Hals? Så skulle beboerne beslutte at nedlægge en af de små lejlighed. Det er altid en underskudsforretning at etablerer og drive gæsteværelser. Alle boligselskabets afdelinger har mulighed for at leje gæsteværelserne i Sundby-Hvorup Boligselskab. Vil beboermødet blive afholdt på Hotellet fremadrettet? I Nørresundby låner afdeling 13 ofte Kirkecenteret i Løvvangen og det var ønskeligt, at afdeling 61 kunne benytte Ladegården til disse møder. De ønsker dog ikke at, låne et lokale ud til beboermødet. Fælleshuset på Abildgårdsvej 40B er rigtigt dejlig. Kan vi leje dette. Alle boligselskabets afdelinger har mulighed for at leje fælleshusene i Sundby-Hvorup Boligselskab. Jens Erik: Administrationen føler ikke rapporten giver anledning til, at vi skal gøre iværksætter nogle ekstraordinære tiltag med udtagelse af Bøgevej. På Bøgevej bør vi overveje at undersøge muligheden for en renovering af højhuset samt tagene på de øvrige boliger på Bøgevej. Det kan endda være, at det ville give mening, at Landsbyggefonden(LBF) bliver involveret i en renoveringsplan for Bøgevej.

7 Side 7/7 Boligselskabet og organisationsbestyrelsen har ønsket at bygge 18 nye boliger på Idræts Allé. Kommunen var i første omgang positive overfor projektet, men har efterfølgende meldt tilbage at de ikke pt. ønsker at støtte de nye boliger på Idræts Allé. Administrationen arbejder videre med ønsket om at etablerer nye boliger i Hals, da vi på ventelisterne kan se, at behovet er tilstedet. Allan: Administrationen er meget tilfredse med resultatet af rapporten. De punkter som rapporten omtaler omkring afdelingens stand - er ting som administrationen allerede er opmærksomme på og ting som vi løbende følger udviklingen på. pkt. 2: Der er pt. ikke noget nyt fra bestyrelsen. Torben takkende Rasmus for præsentation. Mødet sluttede kl Referat tilsendt: - Opslået på hjemmesiden.

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/8 Notat Afdeling 64, Gandrup - Beboermøde den 28.05.2015 Værestedet. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 22 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 Gl Skansevej 1+3 og 2-8, Bøgevej 2-40, Lilleholm 13-55 og 58-84, Lille Dybet 2-14, Fjordparken 32-38 og 15-29, Idrætsallé 1-27 og 31-45 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Afdeling 15 Nr. Uttrup: Søndre Kongevej 20-110 360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 15, Nr. Uttrup

Afdeling 15 Nr. Uttrup: Søndre Kongevej 20-110 360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 15, Nr. Uttrup Afdeling 15 Nr. Uttrup: Søndre Kongevej 20-110 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 15, Nr. Uttrup INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier...

Læs mere

Lindholm afd. 20: Lindholm Søpark 6-40 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm afdeling 20

Lindholm afd. 20: Lindholm Søpark 6-40 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm afdeling 20 Lindholm afd. 20: Lindholm Søpark 6-40 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm afdeling 20 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier...

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 Viaduktvej 8-12, Ringholmsvej 2-24, Frank Rygårdsvej 1-7og 2-16, Stationsvej 41-75, Bakkevej 12-30+42, Bakkevej 32-40 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 INDHOLD Baggrund...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014 ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN INDHOLD Side 2 FORORD 1. BEBYGGELSEN I DAG 3 Beliggenheden 3 Boligsammensætning 4 Områdets beboere 5 Bebyggelsens kvaliteter 6 2. BEBYGGELSENS

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

Referat fra Dialogmøde vedrørende Boligselskabet Vissenbjerg (Domea)

Referat fra Dialogmøde vedrørende Boligselskabet Vissenbjerg (Domea) Referat Forum Dialogmøde med Boligorganisationerne bosiddende i eller med afdelinger beliggende i Assens Kommune. Styringsdialogen 2011/2012 mellem Assens Kommune og boligorganisationer bosiddende i eller

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Med udsigt til at helhedsplanen og tilhørende økonomi for en renovering af Fruehøj ville være forhandlet på plads

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 Til Frederikshavn Boligforening Dokumenttype Rapport Dato Marts-April 2013 FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 Revision Mia Lærke Christensen (MILC) Dato 6. april 2013 Udarbejdet af Kontrolleret

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Fremtidssikringsanalyse Overblikket Afd. 238-0, Lærkebo, Lejerbo Aarhus INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 1 KONKRETE ANBEFALINGER... 1 INDLEDNING... 3 HVAD ER FREMTIDSSIKRING OG HVORFOR

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 1 - Analyse - Status i afdelingen Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor fremtidssikre?

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

Energihandlingsplan. De første erfaringer og en inspirationsliste til en energihandlingsplan

Energihandlingsplan. De første erfaringer og en inspirationsliste til en energihandlingsplan Energihandlingsplan De første erfaringer og en inspirationsliste til en energihandlingsplan Forord Denne rapport er udarbejdet i InnoBYG regi med det formål at indsamle de første erfaringer med energihandlingsplaner

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere