Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007"

Transkript

1 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

2 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for gymnasielærere i forbindelse med pædagogikum. Kurserne henvender sig til vejledere, supervisorer og kursusledere i henhold til aftale med Undervisningsministeriet. Kurserne i dette katalog rummer instituttets udbud for efteråret 2007: Vejledning af kandidater Supervision af kandidater Vejledning og supervision (to-dages kursus) Kursus for kursusledere, modul 1 og 2 At være i vejledning Teori og praksis i klasserummet Coaching for kursusledere. De tre sidstnævnte kurser er nye i forhold til sidste års program, og de er udviklet på baggrund af ønsker vi har fået udefra. Vi er spændte på at se, hvor stort behovet og interessen for kurserne er. Vi har tilrettelagt alle kurserne med basis i de evalueringer, vi har fået de tidligere år, og vi lægger vægt på, at kurserne trods deres kompakthed både rummer oplæg og øvelser, dvs. både giver en teoretisk baggrund og samtidig er anvendelsesorienterede. Vi har bestræbt os på at placere kurserne på de tidspunkter i kandidat- og vejledningsforløbet, hvor de kan fungere mest hensigtsmæssigt for vejledere og kursusledere. Skolestarten er lighed med sidste år en uge senere end normalt. Det betyder meget for tilmeldingsfristerne. Læg venligst mærke til, at tilmeldingsfristerne er før sommerferien. Vi ved, at dette kan give problemer, da ikke alle vejledere er udnævnt på det tidspunkt, men det kan løses ved, at skolen reserverer et antal pladser på de enkelte kurser og først sætter navn på deltagerne senere. Vi har aftaler med en række kursussteder, som rummer afmeldingsfrister på op til to måneder. Derfor skal vi bede skolerne om at overholde de tilmeldingsfrister, der er nævnt for de enkelte kurser samt at angive en alternativ dato på tilmeldingen. Vi skal have et bæredygtigt antal deltagere for at kunne gennemføre et kursus, og derfor forsøger vi i tilfælde af aflysning af et kursus at flytte deltagerne over på et andet kursus. Skulle tilmeldingen til enkelte kurser være så stor, at der skal etableres et ekstra kursus, vil vi tilsvarende forsøge at gøre det. Og skulle der være plads til flere på et kursus efter tilmeldingsfristens udløb, optager vi naturligvis gerne nye kursister. Med venlig hilsen Erik Damberg Uddannelseschef

3 Generelle betingelser: Tilmelding Tilmelding kan ske pr. til eller på tilmeldingsblanketterne i dette katalog. Blanketterne findes også på IFPR s hjemmeside. Vi gør opmærksom på, at det er vigtigt, at tilmeldingsfristerne overholdes. Det er ikke muligt at deltage på kurserne uden tilmelding. Brev med bekræftelse på optagelse på et kursus bliver sendt ca. tre uger før kursusstart. Tilmeldingen er bindende. Kursusgebyr Der fremsendes faktura på beløbet. Transportudgifter Transportudgifter i forbindelse med kurset dækkes ikke af IFPR. Kursusoprettelse Kurserne oprettes kun, såfremt der er tilstrækkelig med tilmeldinger. Se venligst forordet. Afbud/framelding Meddelelse om afbud/framelding til et kursus skal ske til IFPR. Kursusbevis Kursusbevis udleveres på kurset. Kontakt: Uddannelseschef Erik Damberg Telefon Sekretær Bettina Ross Telefon

4 Vejledning af kandidater Målgruppe: Vejledere og kursusledere Beskrivelse: Kursets målgruppe er gymnasielærere, der er vejledere for kandidater i en uddannelsesstilling i praktisk pædagogikums første halvdel. Kurset giver i kort form en introduktion til vejledningen og dens konkrete udformning. Kursets form består af en blanding af oplæg, case- og øvelsesbaseret undervisning. Indhold: Vejledningens elementer Vejledningsværktøjer bl.a. kommunikation og observation Vejledningens faser: førvejledning vejledning eftervejledning Vejledningsteorier samt progression i vejledningen. Varighed: Kl lektioner Dato/kursussted: 3. september FrederiksborgCentret, Hillerød 3. september Helnan Phønix Hotel, Aalborg 3. september Folkehjem Kursuscenter, Aabenraa 4. september Hotel Skanderborghus, Skanderborg 4. september Roskilde Kongrescenter, Roskilde 5. september Hotel Australia, Vejle 5. september Syddansk Universitet, Odense 5. september Madsens Hotel, Bjerringbro 6. september Syddansk Universitet, Odense 6. september Roskilde Kongrescenter, Roskilde 6. september Hotel Skanderborghus, Skanderborg 10. september Roskilde Kongrescenter, Roskilde 10. september FrederiksborgCentret, Hillerød 10. september Hotel Falster, Nykøbing Falster 11. september Syddansk Universitet, Odense Pris: kr. 915,00 inkl. formiddagskaffe/te med brød, frokost med en øl eller vand og eftermiddagskaffe/te med kage Tilmeldingsfrist: 29. juni

5 Supervision af kandidater Målgruppe: Supervisorer og kursusledere Beskrivelse: Kursets målgruppe er gymnasielærere, der skal indgå i gensidige supervisionsforløb med kandidater i praktisk pædagogikums anden halvdel. Kurset rummer også elementer, der kan være af interesse for lærere og lærerteam, der ønsker at starte et supervisionsforløb. Kursets form består af en blanding af oplæg, case- og øvelsesbaseret undervisning, bl.a. reflekterende team. NB. Det er ikke en forudsætning, at man har deltaget i kurset Vejledning af kandidater. Indhold: Den overordnede diskurs i reformerne på det gymnasiale område, bl.a.: - lærerkultur og nye kompetencekrav - den reflekterende praktiker - teamarbejde Introduktion til supervision - supervision og vejledning - roller og kommunikation - supervisionsværktøjer Supervision i praksis, bl.a. forhandling af kontrakt Etik, dilemmaer og krydspres i supervision Planlægning af supervisionsforløb. Varighed: Kl lektioner Dato/kursussted: 18. september Hotel Skanderborghus, Skanderborg 19. september Syddansk Universitet, Odense Pris: kr. 915,00 inkl. formiddagskaffe/te med brød, frokost med en øl eller vand og eftermiddagskaffe/te med kage Tilmeldingsfrist: 29. juni

6 Vejledning og supervision Målgruppe: Vejledere og kursusledere Beskrivelse: Kursets målgruppe er gymnasielærere, der er vejledere og kursusledere for kandidater i praktisk pædagogikums første halvdel, der samtidig ønsker en kvalifikation på det supervisionsmæssige område. Kursets form består af en blanding af oplæg, case- og øvelsesbaseret undervisning, bl.a. i reflekterende team. Indhold dag 1: Kandidatens forløb i en professionsuddannelse Vejledningsteorier og -strategier Vejledningsværktøjer, bl.a. observationsteknikker og valg af fokus Vejledningens faser: førvejledning vejledning eftervejledning En kandidat fortæller om sine erfaringer med vejledning. Indhold dag 2: Progression i vejledningen Introduktion til supervision: - supervision i forhold til vejledning - roller og kommunikation Supervision i praksis, bl.a. forhandling af kontrakt Dilemmaer i vejledning og supervision. Varighed: Start dag 1 kl og slut dag 2 kl i alt 18 lektioner Dato/kursussted: september Hotel Skanderborghus, Skanderborg oktober Tune Kursuscenter, Greve Pris: kr ,00 inkl. forplejning og overnatning Tilmeldingsfrist: 29. juni

7 Kursus for kursusledere Modul 1 Beskrivelse: Målgruppen til dette kursus er især nyudnævnte kursusledere og kursusledere, der ikke tidligere har deltaget i kursuslederkurserne. Modul 2-kurset bør ikke tages før året efter modul 1-kurset. På dette kursus arbejdes der med de konkrete kursuslederopgaver i forbindelse med et kandidatforløb med vægt på vejledningsforløbet, bl.a. udtalelsen. Kurset rummer elementer af kursus i vejledning. Indhold: Kandidatens uddannelsesforløb, set ud fra fire fokusområder i udtalelsen Vejledningsteorier og observationsteknikker Teoretisk pædagogikum og praktisk pædagogikum Kursuslederens roller og samarbejdsrelationer Uddannelsesplanen De fire besøg og projektopgaven. Varighed: Start dag 1 kl og slut dag 2 kl lektioner Dato/kursussted: september Hotel Rebild Bakker, Skørping oktober Tune Kursuscenter, Greve Pris: kr ,00 inkl. forplejning og overnatning Tilmeldingsfrist: 29. juni

8 Kursus for kursusledere Modul 2 Beskrivelse: Kursets målgruppe er kursusledere, der tidligere år har deltaget i kursus for kursusledere, modul 1. Modul 2 bygger i høj grad på deltagernes erfaringer som kursusledere. Kurset fokuserer på en række overordnede aspekter, bl.a. kursuslederen i et organisationsperspektiv, og det rummer også en introduktion til supervisionsproblematikkerne. Kursets form er en blanding af oplæg, case- og øvelsesbaseret undervisning samt erfaringsudveksling. Indhold: Kandidatforløbet: ud af vejledning, på vej mod at være kollega Pædagogikum som skoleudvikling Kursuslederen i organisationen og skolekulturen: organisationsteoretiske overvejelser Læringsfeltet mellem kandidat og vejleder/supervision Undervisningsobservation og supervision Kursuslederens rolle og funktion i forløbet fra vejledning til supervision, projektopgave og udtalelse. Varighed: Start dag 1 kl og slut dag 2 kl lektioner Dato/kursussted: september Hotel Rebild Bakker, Skørping oktober Tune Kursuscenter, Greve Pris: kr ,00 inkl. forplejning og overnatning Tilmeldingsfrist: 29. juni

9 At være i vejledning Målgruppe: Vejledere og kandidater Beskrivelse: Kurset retter sig både mod vejledere og kandidater. Målet er at nå frem til en konsensus imellem de to parter i vejledningen om vejledningens form og progression samt om de kommunikative forhold, vejledningen benytter. Deltagerne skal derfor være kandidater og vejledere, som indgår i fælles vejledningsrelationer. Kurset er anvendelsesorienteret og består af korte oplæg og øvelser. Indhold: Relationer, roller og forventninger mellem kandidat-vejleder-kursusleder Vejledningsværktøjerne: bl.a. observationen og samtalen Vejledningens omfang, struktur og progression Problemer og løsningsmuligheder. Varighed: Kl lektioner Dato/kursussted: 24. september Syddansk Universitet, Odense 26. september Roskilde Kongrescenter, Roskilde 1. oktober Ålborg Kongrescenter, Ålborg 3. oktober Hotel Australia, Vejle Pris: kr. 590,00 inkl. kaffe/te med kage, frisk vand og frugt Tilmeldingsfrist: 29. juni

10 Teori og praksis i klasserummet Målgruppe: Vejledere og kursusledere Beskrivelse: Kurset vil i kort form beskæftige sig med centrale felter fra de stofområder, kandidaterne beskæftiger sig med på de almenpædagogiske kurser i kandidatuddannelsen. Vi har valgt to områder ud, som er nye for mange vejledere: dannelsesteori og kompetenceudvikling samt læringsteorier. Desuden vil kurset give en introduktion til klasserumsobservation, og der bliver lejlighed til at diskutere, hvordan man som vejleder kan få teori og praksis til at spille sammen til gavn for kandidatens progression. Indhold: Om sammenhængen mellem praksis og teori i en kombinationsuddannelse som pædagogikum Dannelse og kompetence en introduktion til centrale begreber Læringsteorier et overblik over de mest gængse teorier om læring og undervisning Klasserumsobservation: hvad ser vi og hvordan bruger vi det i en teoripraksis sammenhæng? Opgaven i teoretisk pædagogikum og projektopgaven. Varighed: Kl lektioner Dato/kursussted: 26. september Ålborg Kongrescenter, Ålborg 2. oktober Hotel Skanderborghus, Skanderborg 3. oktober Syddansk Universitet, Odense 4. oktober Roskilde Kongrescenter, Roskilde Pris: kr. 950,00 inkl. formiddagskaffe/te med brød, frokost med en øl eller vand og eftermiddagskaffe/te med kage Tilmeldingsfrist: 29. juni

11 Coaching for kursusledere Beskrivelse: Kursusledere og vejledere skal arbejde sammen om at forvalte ofte komplekse vejledningsforløb. Coaching rummer en mere åben tilgang til løsning af problematikker end vejledning og supervision gør, og denne måde at samarbejde på kan bidrage til en koordineret vejledning af kandidaten og dermed støtte kandidatens kompetenceudvikling. Dette kursus retter sig mod kursuslederne, som dermed får nye muligheder for at arbejde systematisk med at gennemføre samtaler med vejlederne omkring den enkelte pædagogikumkandidats udvikling og progression. Kurset er anvendelsesorienteret, og det består af korte oplæg og øvelser. Indhold: Hvad kan coaching bruges til i relationen mellem kursusleder og vejleder(e)? Coaching-værktøjer i relation til observation og samtale Øvelser bl.a. ud fra udvalgte cases. Varighed: Kl lektioner Dato/kursussted: 22. oktober Lo-skolen, Helsingør 22. oktober Helnan Phønix Hotel, Ålborg 23. oktober Hotel Australia, Vejle 30. oktober Syddansk Universitet, Odense Pris: kr. 950,00 inkl. formiddagskaffe/te med brød, frokost med en øl eller vand og eftermiddagskaffe/te med kage Tilmeldingsfrist: 29. juni

12 Tilmeldingsblanketter

13 Tilmeldingsblanket til kurset Vejledning af kandidater Navn: Skole: EAN-nr.: Kursus: Sted: Dato: 1. prioritet 2. prioritet Pris: kr. 915,00 Tilmeldingsfrist: 29. juni 2007 Dato: Underskrift deltager Underskrift rektor Tilmeldingen sendes til: Syddansk Universitet IFPR Campusvej Odense M Telefax:

14 Tilmeldingsblanket til kurset Supervision af kandidater Navn: Skole: EAN-nr.: Kursus: Sted: Dato: 1. prioritet 2. prioritet Pris: kr. 915,00 Tilmeldingsfrist: 29. juni 2007 Dato: Underskrift deltager Underskrift rektor Tilmeldingen sendes til: Syddansk Universitet IFPR Campusvej Odense M Telefax:

15 Tilmeldingsblanket til kurset Vejledning og supervision Navn: Skole: EAN-nr.: Kursus: Sted: Dato: 1. prioritet 2. prioritet Pris: kr ,00 Tilmeldingsfrist: 29. juni 2007 Dato: Underskrift deltager Underskrift rektor Tilmeldingen sendes til: Syddansk Universitet IFPR Campusvej Odense M Telefax:

16 Tilmeldingsblanket til kurset Kursus for kursusledere, modul 1 Navn: Skole: EAN-nr.: Kursus: Sted: Dato: 1. prioritet 2. prioritet Pris : kr ,00 Tilmeldingsfrist: 29. juni 2007 Dato: Underskrift deltager Underskrift rektor Tilmeldingen sendes til: Syddansk Universitet IFPR Campusvej Odense M Telefax:

17 Tilmeldingsblanket til kurset Kursus for kursusledere, modul 2 Navn: Skole: EAN-nr.: Kursus: Sted: Dato: 1. prioritet 2. prioritet Pris: kr ,00 Tilmeldingsfrist: 29. juni 2007 Dato: Underskrift deltager Underskrift rektor Tilmeldingen sendes til: Syddansk Universitet IFPR Campusvej Odense M Telefax:

18 Tilmeldingsblanket til kurset At være i vejledning Navn: Skole: Jeg er: Vejleder Kandidat EAN-nr.: Kursus: Sted: Dato: 1. prioritet 2. prioritet Pris: kr. 590,00 Tilmeldingsfrist: 29. juni 2007 Dato: Underskrift deltager Underskrift rektor Tilmeldingen sendes til: Syddansk Universitet IFPR Campusvej Odense M Telefax:

19 Tilmeldingsblanket til kurset Teori og praksis i klasserummet Navn: Skole: EAN-nr.: Kursus: Sted: Dato: 1. prioritet 2. prioritet Pris: kr. 950,00 Tilmeldingsfrist: 29. juni 2007 Dato: Underskrift deltager Underskrift rektor Tilmeldingen sendes til: Syddansk Universitet IFPR Campusvej Odense M Telefax:

20 Tilmeldingsblanket til kurset Coaching for kursusledere Navn: Skole: EAN-nr.: Kursus: Sted: Dato: 1. prioritet 2. prioritet Pris: kr. 950,00 Tilmeldingsfrist: 29. juni 2007 Dato: Underskrift deltager Underskrift rektor Tilmeldingen sendes til: Syddansk Universitet IFPR Campusvej Odense M Telefax:

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen)

Vejledning til Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen) Vejledning til Bekendtgørelse om undervisningskompetence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 18 af 14. januar 2009 Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS KOMMUNAL EFTERÅR 2015 ØKONOMISTYRING I PRAKSIS COK og KL præsenterer i efteråret 2015 en praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse i kommunal økonomistyring Dyk helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum,

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

PROPIL Provsteuddannelse Pilotprojekt

PROPIL Provsteuddannelse Pilotprojekt PROPIL Provsteuddannelse Pilotprojekt Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse 2013, 4. juni R a p p o r t P r o p i l Indledende Hermed foreligger den endelige rapport, der omhandler og perspektiverer

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Organisationsuddannelse 2014

Organisationsuddannelse 2014 Forord "Organisationsuddannelse 2014" beskriver den uddannelse, som Danmarks Lærerforening tilbyder alle nye organisationsvalgte. Det overordnede formål med organisationsuddannelsen er at styrke dig i

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Vejledning til medarbejdere og ledere Tilmelding på kursusportalen senest d. 24.marts kl. 12.00

Vejledning til medarbejdere og ledere Tilmelding på kursusportalen senest d. 24.marts kl. 12.00 tilbud til medarbejdere i Børn og Unge Informationsmøde Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 16.00 til 18.00 Sted: Grøndalsvej 2, Kantinen Tilmeldingsfrist infomødet: Fredag den 13. marts kl. 12.00 på Børn

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 11. august 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I perioden oktober 2014 til februar 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk - Et udviklingsprojekt om lærerinvolvering og anvendelse af resultater fra bl.a. Viskvalitet.dk i den pædagogiske praksis September 2007 Lene Wendelboe

Læs mere