Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug"

Transkript

1 Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Mange forbrugere vil gerne have mælk fra køer, der går på græs. Afgræsning kan også være af stor værdi for kvægbruget, hvis en række betingelser er opfyldt; både Danske og internationale undersøgelser tyder på, at afgræsning giver bedre dyrevelfærd og sundhed. Kvaliteten af mælken mht. fedtsyresammensætning, vitaminindhold, carotenindhold og smag er anderledes om smagen er bedre må afgøres af den enkelte forbruger. De væsentligste barrierer for succesrig afgræsning, hvis bedriften i øvrigt har tilstrækkeligt med græsningsarealer i forbindelse med stalden, er ydelsesnedgang i afgræsningsperioden, vanskeligheder med styring af græsmarkens vækst og udnyttelse, ekstra arbejde, logistikproblemer og smadrede drivgange. Vores projekt har taget fat i græsmarkens vækst og balancen mellem græsning, græstilbud i marken og i stalden, og foderstyring i det hele taget. Udgangspunktet var de tilgængelige teknikker til måling af græs i marken og køernes afgræsningstid. Projektet har haft til formål at undersøge, om sensorer monteret på køernes halsbånd kunne måle afgræsningstid, græsindtag og antal bid. For at kunne måle markens græstilbud og vækstforløb blev en græsmåler fra New Zealand afprøvet (C dax pasture meter). Metode I mange år har det været kendt at græshøjde giver et udtryk for græsmarkens foderbeholdning, samt at højde forskellen før og efter afgræsning er et mål for græsoptag, hvis tilvæksten for den samme periode indregnes. Derfor er der udviklet en maskine, der kan trækkes igennem marken og ved hjælp af lysdioder og lysfølsomme receptorer måle græshøjde. Automatiseringen bevirker, at man nemt kan komme rundt på hele marken, den høje målefrekvens betyder at metoden er relativt hurtig, og variationen i målingerne giver et indtryk af vraggræs og ukrudt. Ved et eksperiment på Forskningscenter Foulum er testet om der fandtes faste ligninger, der kan udtrykke græshøjde i kg ts/ha. Måleren er også anvendt på kvæggårde for at teste dens anvendelighed. Der findes en del sensorer til at måle bevægelse og retning. En sådan sensor kaldes accelerometer, digitalt kompas eller blot aktivitetsmåler baseret på mekanisk påvirkning. Fælles for disse teknikker er, at de kan måle vinkler, retninger og bevægelsestilstande. Et eksempel er de nye mobiltelefoner, der skifter billede alt efter stilling. Ved hjælp af manuelle observationer og ved at sammenligne observationerne med registreringerne er det lykkes lave en algoritme, der omsætter sensormålingerne til afafgræsningstid. I modsætning til ædetid ved foderbordet og foderoptag, så er afgræsningstid ikke direkte korreleret med græsoptag. Derfor har vi forsøgt at finde frem til andre, nemt målbare indikatorer til at supplere disse målinger af afgræsningstid og dermed forbedre sammenhængen. Græsindtag ved køerne er målt ved brug af forskellige metoder, den såkaldte markør metoder, og med energibalancemetoden, som også ligger til grund for konsulenternes endags foderkontrol. I de præsenterede resultater er energibalance metoden brugt.

2 Resultater C Dax pasture meter Log(DM yield ha -1-1 ) ) = Log ( ( height) x x r 2 = kg kg DM DM ha -1 ha mm difference ( ( height) measured by by PM PM before before and and after after harvest Fig 1.Græshøjde målt med C Dax målt i 29 og 21 Fig 2. Højdeforskel målt før og efter høst med C I forhold til registreret kg tørstof per ha. Dax i forhold til registreret kg tørstof per ha. Sammenhængen var meget forskelligt fra forår, sommer og efterår, og usikkerheden var stor, i kg TS per ha +/ 1%. Det betyder, hvis vi ser på 1 cm græs, ca. 2 FE/ha, at der er tale om +/ 2 FE. Hvis vi har en belægning på 1 ko/ha, der skal æde 6 kg TS/dag, så er der tale om +/ 3 dage. Tilvæksten ligger alt efter tidspunktet i sæsonen på mellem 25 1 kg TS/dag. Man kan tydeligt se på målingerne om græsmarken kan bære afgræsningens intensitet, dvs. om der er en stabil tilvækst, som kompenserer for afgræsning (den ideelle situation). Her to eksempler fra praksis græshøjde i mm Apr 2 May 17 May 1 Jun 16 Jun 1 Jul 16 Jul mark 6 mark 8 Græshæjde i mm Apr 2 May 7 May 1 Jun 16 Jun 1 Jul 16 Jul mark 9+1 Fig Græshøjde målt med højdemåler i marker med afgræsning Afgræsningstid sensorer I ca. en måned blev på en bedrift i Sønderjylland sat sensorer på 18 malkekøers halsbånd. Sensorerne registrerer accelerationer i 3 dimensioner, og disse registreringer bliver direkte omsat til afgræsningstid. Sensorerne er stadig på prototypestadium, og derfor var vi nødt til at trække data ud ved hjælp af manuel download. Køerne blev lukket ud straks efter malkningen og fik først suppleringsfoder om eftermiddagen, når de skulle malkes igen. Foderblandingen bestod af Naturko 3, korn, grønpiller, græsensilage, majs ensilage, lidt halm og mineraler. Køerne fik i gennemsnit 14.3 FE tildelt per dag. Ydelsen lå først i august på godt 29 kg EKM i gennemsnit med et beregnet foderbehov på 2.5 FE/dag. Dermed var der behov for et græsoptag i marken på ca. 6 FE/dag, hvilket køerne opfyldte ved at græsse i gennemsnit 4 timer. I begyndelsen af september var ydelsen faldet lidt, til ca. 28 kg EKM/ko, med et samlet behov for foder beregnet til 18.9 FE per dag. Da de fik samme mængde suppleringsfoder i stalden, var græsbehovet i

3 marken faldet til 4.5 FE. Afgræsningstiden faldt også til 3.5 timer i snit. Denne tendens kan ses i fig. 5. Der opstod diskussion på gården om hvorvidt ydelsesfaldet skyldtes mindre afgræsning; var årsagen for lidt græstilbud, eller var kvaliteten forringet? Ved registreringen af græshøjde kunne konstateres, at højden aftog på de marker køerne afgræssede, og ekstra afgræsningsmarker blev åbnet (Fig 6). Nogle marker blev afpudset, og kvaliteten og også ydelsen steg igen sidst i september Aug 6 Aug 7 Aug 8 Aug 9 Aug 1 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug Græsningstid i timer per ko per dag 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 19 Aug 2 Aug 21 Aug 22 Aug 23 Aug 24 Aug 25 Aug 26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 3 Aug 31 Aug 1 Sep 2 Sep 3 Sep 4 Sep 5 Sep 6 Sep 7 Sep 8 Sep 9 Sep 1 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep Fig 5. Afgræsningstid per dag for 18 køer på græs fra ca. kl. 7.3 til 15.3 (8t) græshøjde mark 9+1 mark mark 13 mark Jul 5 Aug 15 Aug 25 Aug 4 Sep 14 Sep Fig 6. Græshøjde målt på afgræsningsmarker, den 25. august blev køerne lukket ind på nye græsmarker.

4 Når afgræsningstid for de forskellige køer visualiseres i grafen, kan man tydeligt se niveauforskellen mellem dem (Fig 5). Det er også tydeligt, at foldskiftet den 25. august (Fig 6) gav længere afafgræsningstid bagefter, hvilket rettede op på den negative tendens. Ud fra tidligere forsøg med registreret afgræsningstid og græsoptag var der konstateret en rimelig korrelation, specielt hvis sensorerne blev fastgjort tæt, med mindst muligt risiko for slør (Fig 7). Det blev også konstateret, at sammenhængen mellem afgræsningstid og græsoptag var bedst, når græshøjden var 16 cm, i forhold til de 11 cm som vi sammenlignede med. Derimod blev der ikke fundet sammenhæng mellem ydelse for de individuelle køer og afgræsning (Fig 8). Forklaringen er nok, at køerne ikke blev fodret individuelt, og dermed kunne køerne kompensere deres foderbehov ved at æde mere suppleringsfoder. Fig 7. Sammenhæng mellem afgræsningstid (som procent af total ude tid) og optag af græs (i kg tørstof per dag) for sensorer, som var henholdsvis tæt fastgjort og løst fastgjort for lavt græs (11 cm) og højt græs (16 cm) Beregnet mængde græsoptag i marken i FEi per ko per dag Beregnet møngde græsoptag i marken i FE per ko per dag afgræsningstid i timer (11. august) afgræsningstid i timer ( 9. september) Fig 8. Sammenhæng mellem afgræsningstid i timer per ko per dag og optag af græs i FE per ko per dag for to datoer i 211.

5 Højeste temperatur opnået per dag i gr. C 2 15 Græsningstid i kvarter per dag 1 5 Regnmængde per dag i mm Fig 9. Gennemsnits afgræsningstid i forhold til temperatur og regnmængder målt i lokal vejrstation. Det kan konstateres ud fra registreringerne af afgræsningstiden, at der er en del variation fra dag til dag. Hvis der optages ca. 1.5 FE/ time afgræsning (denne mængde er ret stabil over måleperioden) betyder det, at der er visse dage hvor køerne ikke æder ret meget på marken (Fig 9). Disse store variationer per dag kan være årsag til ydelsesnedgang og stigninger i celletal. Derfor er dette også en vigtig information, da formindsket afgræsning kan kompenseres med ekstra foder i stalden. Der er set på sammenhængen mellem afgræsningstid og klimaoplysninger, men de regnmængder, der er målt i nærheden af gården, har ofte været byger som ikke nødvendigvis har givet markerne større vandmængder. Der er dog nogle påfaldende sammenhænge, f.eks. den 19. august og den 21. august, hvor det regnede meget og afgræsningen var væsentlig mindre. Konklusion Græshøjdemåleren vil kunne bidrage til bedre styring af foldstørrelse og forsyningstilstanden af markerne, der er til rådighed for køerne. Hvis ikke man kun vil stole på, hvordan køerne opfører sig i stalden, når de kommer ind, så kunne en tur med måleren hjælpe. Ved at måle hver dag og bruge græsvækst prognosen vil man kunne estimere græsmarkens evne til at forsyne køerne og bruge dette som beslutningsstøtte. Udstyret er dog ikke billigt (ca. 2 TKr) og samarbejde med naboer ville være en fordel. Sensorer, der måler græsoptag, giver et ret godt billede af kg ts. optaget. Hvis kvaliteten er kendt, kan de mængde foder, der er optaget i marken beregnes per ko eller for besætningen. Hvis dyrene fodres som flok, så er det begrænset, hvor meget der individuelt kan kompenseres. I vores forsøg har en måling på 18 dyr vist at give et godt billede for hele flokken. Dette er kontrolleret med to endags foderkontroller. Der forventes, at de fremtidige sensorer både vil kunne måle unormal adfærd (brunst), afgræsningstid, ædetid i stalden og, hvis det ønskes, tyggetid og andet. Dermed vil disse multifunktionelle sensorer være attraktive til alle dyr, hvis prisen kan holdes under 1 kr./stk.

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4 Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Smagstest af forskellige mælketyper Side 10 Kviefodringens

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Huldstyring i praksis

Huldstyring i praksis Huldstyring i praksis Michael Sønderup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Pelsdyr, Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N mis@landscentret.dk Indledning Styring af minkens huld har til formål at få en

Læs mere

Højere N-udnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret fodringsmanagement

Højere N-udnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret fodringsmanagement Højere Nudnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret fodringsmanagement Af Hanne Bang Bligaard og Finn Strudsholm, AgroTech Januar 2010 Højere Nudnyttelse hos malkekøer gennem fasefodring og ændret

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

KØERS REJSE-SIG-ADFÆRD

KØERS REJSE-SIG-ADFÆRD KØERS REJSE-SIG-ADFÆRD Køers rejse sig adfærd Indhold Baggrundshistorie Formål Rejse sig adfærd en betydelig aktivitet i koen liv Registrering af rejse sig adfærd i en sengebåsestald Litteratur Øvelse

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.)

DJF rapport. Optimal fodring af søer. Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) DJF rapport Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo Danielsen (red.) Husdyrbrug nr. 75 December 2006 DJF rapport Husdyrbrug nr. 75 December 2006 Optimal fodring af søer Kirsten Jakobsen og Viggo

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Sundhed frem for medicin

Sundhed frem for medicin Mette Vaarst Sundhed frem for medicin Erfaringer med udfasning af antibiotika i økologiske malkekvægbesætninger Indhold Om denne bog...4 Første del Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 1) En stald fri

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode

Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode Sundhed Yversundhed Nøgletal Enhed Kort forklaring Anvendelse Beregningsmetode Opgørelsesperiode Infektion, laktation % Andelen af malkende køer som er inficeret ved ydelseskontrol. Inficerede = Køer som

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken

FarmTest - Planteavl nr. 6-2003. GPS-kortlægning af knoldstørrelse. kartoffelmarken FarmTest - Planteavl nr. 6-2003 GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken GPS-kortlægning af knoldstørrelse og udbytte i kartoffelmarken Af konsulent Hans Henrik Pedersen og stud.

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft

Lov om hold af malkekvæg oversigt over de vigtigste overgangsordninger og hvornår de forskellige krav træder i kraft nyt Nr. 13 02. juli 2010 tema Lov om hold af malkekvæg Loven om hold af malkekvæg er færdig Lov om hold af malkekvæg er færdig og vedtaget. En sejr for den sunde fornuft, videnskaben, køerne og dansk kvægbrug.

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere