Grøn udviklingsplan for Præstø lokalområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn udviklingsplan for Præstø lokalområde"

Transkript

1 Grøn udviklingsplan for Præstø lokalområde

2 Grøn udviklingsplan for Præstø lokalområde Forsidefoto: Blå Flag Strand i Præstø Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf Godkendt af Miljø- og Klimaudvalget d. 14. maj 2013

3 Forord Vordingborg Kommunes Miljø- og Klimaudvalg vedtog i 2011 en Strategi- og Prioriteringsplan for kommunens grønne områder. Den følges der nu op på med en række grønne udviklingsplaner, én for hvert af de 16 lokalområder. De grønne udviklingsplaner skal, inden for rammerne af Strategi- og Prioriteringsplanen, fungere som styreredskab for den fremtidige udvikling og daglige drift af de arealer, som Natursekretariatet er ansvarlige for. Denne grønne udviklingsplan er udarbejdet i samarbejde med Præstø Lokalråd. Sideløbende med den grønne udviklingsplan arbejder Vordingborg Kommune på en samlet lokalplan for Præstø Midtby. Lokalplanen skal afbalancere hensynet til bevaringsværdige bygninger og områder med behovet for nyskabelser og udvikling, og den koncentrerer sig om den centrale, gamle del af Præstø By. Den grønne udviklingsplan fokuserer på et andet tema - de grønne områder - og den dækker hele det geografiske område, som hører under Præstø Lokalråd. Vordingborg Kommunes Plan- og Natursekretariater samarbejder om at afstemme de to planer. Visioner og målsætninger Strategi- og Prioriteringsplanen opstiller kort fortalt ni overordnede visioner for Vordingborg Kommunes grønne områder. Det handler om at fremme mangfoldighed, grøn profil, kyster og strande, grønne forbindelser, tilgængelighed, læring, grøn synergi, grøn turisme samt formidling. Samtidig beskrives de generelle målsætninger for forskellige typer af grønne områder og deres anvendelse. Strategi- og Prioriteringsplanen kan læses i sin helhed på Vordingborg Kommunes hjemmeside > for borgere > natur, vandløb, grønne områder. Men hvordan omsættes visioner og målsætninger til konkrete tiltag på de lokaliteter, Natursekretariatet forvalter? Det skal denne grønne udviklingsplan præcisere ved at pege på, hvor den daglige drift kan ændres, enten i retning mod det mere naturprægede eller et større have-/parkpræg og hvor der er behov for renoveringer og nyanlæg for at nå vores mål. Disse mere specifikke målsætninger for enkelte arealer skal ses som udtryk for, hvordan arealerne kan udvikles over tid. Det er derfor ikke alle forandringer, som vil blive iværksat straks, men Vordingborg Kommune vil med denne udviklingsplan arbejde hen imod at målsætningerne opfyldes. Før udviklingen af de enkelte områder skal der udarbejdes et detailprojekt. Lokalråd og lokale kræfter vil blive inddraget i detailplanlægningen i det omfang, det er muligt. Lokalt engagement og frivillighed i forbindelse med den efterfølgende drift af omdannede grønne områder vil ofte kunne fungere som katalysator for at et projekt igangsættes og gennemføres. 3

4 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner og målsætninger... 3 Præstø lokalområde... 5 Rundt om Præstens ø... 6 Det østlige Præstø Det sydlige Præstø Vestlige Præstø ved Antoniehøjen Rekreative ruter og stier Adgang til strande Fortidsminder Frivillighedsprojekter Igangværende projekter Kommende projekter: Formidling Igangværende projekter Kommende projekter: Natur Natura 2000-handleplaner Fredninger Opsamling og prioritering

5 Præstø lokalområde Denne grønne udviklingsplan omfatter de grønne områder beliggende i det geografiske område som hører under Præstø Lokalråd; dvs. købstaden Præstø med et lille opland. Beliggenheden ved Præstø Fjord og nærheden til naturen og vandet er nogle af Præstø bys største landskabelige og rekreative styrker. Det er muligt at færdes langs kysten i en stor del byen og her er god udsigt over fjorden og nem adgang til stranden, skoven og strandengene langs vandet. På de følgende sider beskrives Præstøs mange oplevelsesrige og varierede grønne arealer og naturområder. Både de arealer Natursekretariatet har ansvaret for, og andre grønne projekter som Vordingborg Kommune er involveret i. Arealerne beskrives i fire geografisk sammenhængende forløb: Rundt om Præstens ø Det østlige Præstø Det sydlige Præstø Det vestlige Præstø Oversigtskort med de fire delområder. 5

6 Rundt om Præstens ø Som byens navn antyder, lå den ældste del af Præstø på en ø, og selv om øen med tiden er blevet landfast med Sjælland, er historien stadig synlig i byens topografi. Mange grønne områder ligger på lavtliggende arealer langs Tubæk Å og ved kysten. Den grønne struktur omkring Præstens ø følger kysten fra Nysøvej, langs havnen og stranden, forbi Frederiksminde til Østerbro og videre gennem Engen langs Tubæk Å til Priesesstræde. Der er adgang ned til vandet fra byens stræder og gader, og man kan også gå eller cykle langs kysten og åen. Præstø år Fra I teksten henviser tal i parentes til nedenstående oversigtskort. Delområde 1: Præstens Ø. 6

7 Blomsterprogram Vordingborg Kommunes blomsterprogram omfatter de tre købstæders torve, pladser og centrale handelsstrøg. Blomsterplantningen har to etaper: forårsblomster, såsom løgplanter, forglemmigej og stedmoder, som tåler frost, og egentlige sommerblomster, som er noget sartere. Hvert år udarbejdes et nyt blomsterprogram, så farvesammensætningerne varierer fra år til år. gæster, børn der leger og andre der nyder det smukke syn. Vandskulpturen Asketræerne er resterne af en trærække, som voksede langs kystlinjen, inden arealet blev udvidet ved en opfyldning først i 1990 erne. Træerne lider af sygdommen aske-toptørre og mistrives, og der er derfor behov for en ny beplantning på arealet. Blomsterkummer på Svend Gønges Torv forår 2010 I Præstø udsmykkes Adelgade, Per Thyges torv og Svend Gønges Torv. Der tilplantes desuden et bed på havnen, og her opstilles også blomsterkuber. På de åbne pladser anvendes store flade blomsterkummer, mens blomsterne i de smalle gaderum løftes op på metalstandere. Blomsterprogrammet fortsætter i sin nuværende udstrækning i Præstø. Bedet på havnen omlægges til en flerårig beplantning. Grønt område ved den Gl. Station (1) Det grønne område ved den tidligere stationsbygning er et stort græsareal på ca 6700 kvadratmeter med solitære asketræer. Jeppe Heins springvandsskulptur på den østlige del af området tiltrækker mange Langs vandet løber Antonitterstien, som forbinder Nysøvej med havnen. Her kan man færdes helt tæt på vandet, og med fuld panorama-udsigt uden forstyrrende elementer i forgrunden. Denne oplevelse er vigtig at bevare. Der er lagt nyt grus på stien i Det åbne græsareal giver en god visuel forbindelse fra Havnevej /Svend Gønges Torv til fjorden. Græsset vedligeholdes som græsflade. Plejen fortsætter uændret Der udarbejdes en ny beplantningsplan for området. Grønt område ved Præstø Roklub (2) Ved Præstø Roklub ligger en græsplæne ud mod vandet. Her er opstillet et gyngestativ og bord med bænke. I vandkanten vokser en del tagrør, så her er ikke direkte adgang til vandet. Arealet benyttes til ophold og leg, og desuden til teltslagning ved ungdomssommerlejre i roklubben. Vordingborg Kommune slår græs på arealet. Driften fortsætter uændret. Gyngestativet vedligeholdes ikke af Vordingborg Kommune. 7

8 Helhedsplan for Frederiksmindeanlægget, udarbejdet af Andreas Bruun Landskabsarkitekter aps Frederiksmindeanlægget Frederiksmindeanlægget er en samlende betegnelse for området omkring Frederiksminde Hotel. Ud over selve Frederiksminde Park omfatter anlægget Præstø Strand, Frederiksminde Eng, Dalen, Klosternakke Park samt stisystemer og trapper på skråningerne mod fjorden. De enkelte delområder beskrives herunder. En nænsom landskabsplan for renovering af hele Frederiksmindeanlægget med respekt for det historiske anlæg er under udarbejdelse i samarbejde med ejeren af Hotel Frederiksminde. 8

9 Præstø Strand (3) Præstø Strand er en af Vordingborg Kommunes Blå Flag-strande og ligger midt i byen neden for Frederiksmindeparken. Det er en offentlig strand med badebro. Sandet på Præstø Strand skylles bort ved højvande og storme, så stranden tilføres nyt sand hvert år. Stranden er meget benyttet af byens borgere året runft. Her afholdes bl.a. Skt. Hans bålarrangementer. Frederiksmindeparken (4) Frederiksmindeparken er et romantisk haveanlæg med en græsflade med store, gamle solitærtræer, slyngede stier og statuer. Parken er en offentlig park, hvori Hotel Frederiksminde er beliggende. Hotellet ejer en mindre del af parken, tættest på bygningen. Parken er, sammen med det tilstødende Klosternakke Park, Præstøs fine bypark. Fra parken er der en flot udsigt over Præstø Fjord. På skråningerne mod fjorden forbinder et stisystem parken med de tilstødende områder. Stierne er flankeret af klippede hække og forsynet med enkelte opholdssteder med bænke og udsigt over fjorden. Præstø Strand I tilknytning til selve stranden ligger et opholdsreal med klippet græs og en volleyballbane. Her er et lille atletikanlæg med markeret 60 meters løbebane og en sandgrav til længdespring, der benyttes af skoleeleverne. I 2012 er toiletbygningen ved stranden ombygget til servicebygning med lokaler til udeundervisning, grejbank, handicapvenligt toilet og opholdsplads med grill. Ombygningen er en del af formidlingsprojektet Naturrum Præstø Fjord, hvor fjordens liv og historie formidles hele vejen langs kysten. Lokalrådet ønsker at den nuværende badebro udskiftes med en pontonbro og at stranden gøres 8-10 meter bredere. Det er også et stort ønske at der opsættes belysning langs stien ved stranden og Dalen. Lokalrådets ønskerne om pontonbro og belysning undersøges og afvejes. Vedligeholdelsen fortsætter uændret. Frederiksminde Parken, Etape 1 af landskabsplanen (renovering af stier i Frederiksminde Park) effektueres i sommeren 2013 Etape 2 af landskabsplanen (etablering af busketter og staudeplantninger i Frederiksminde Park) forventes effektueret i efteråret 2013 Klosternakke Park (5) Klosternakke Park er et klassisk haveanlæg med stramme linjer og klart definerede, rumdannende busketter af blomstrende syrener. Her er også et lille springvand, og i græsplænen er enkelte rosenbede udsparret. 9

10 Haven ligger placeret mellem kirkegården og en offentlig sti til Præstø Strand, og den fungerer både som smutvej mellem de to og som opholdsareal med lidt af den samme højtidelige ro som opleves på kirkegården på den anden side af støbejernshegnet. Frederiksminde Eng (6) Mellem Præstø Strand og Dalen, neden for skråningerne ved Frederiksminde, ligger et fredet naturareal dækket af rørskov. Her er et rigt fugleliv. Ved stien vokser enkelte grupper af store løvtræer. Arealets naturpræg bidrager til at gøre en gåtur rundt om Præstøs nordpynt til en varieret oplevelse med mange forskellige indtryk. Klosternakke Park Haven er omfattet af landskabsplanen for Frederiksmindeanlægget, og det planlægges bl.a. at renovere stier og belægninger og at etablere voluminøse staudebede i haven. Etape 1 af landskabsplanen (renovering af stier i Klosternakke Park) effektueres i sommeren 2013 Etape 2 af landskabsplanen (etablering af busketter og staudeplantninger i Klosternakke Park) forventes effektueret i efteråret 2013 Udsigt over Frederiksminde Eng Som en del af landskabsplanen for Frederiksmindeanlægget foretages en vurdering af behovet for at fjerne eller udtynde dele af træbevoksningen, af hensyn til den formidable udsigt som fredningen bl.a. søgte at bevare. Dalen (7) Dalen er et langstrakt græsklædt areal beliggende ved Tubæk Ås udmunding, neden for skrænterne ved Frederiksminde. Her er læ og liv at se på ved den lille bådehavn med små joller til fritidsfiskeri. I græsset vokser spredte solitære træer og her er placeret borde og bænke til ophold. Den nordlige del af Dalen er omfattet af ovenstående fredning bådelaugets træbygning er opført efter dispensation derfra. Stierne i Dalen forbinder Østerbro med det samlede stinet langs hele Præstø Bys fjordkyst. Driften fortsættes uændret. 10

11 afskærmes plænen af et rødt jernstakit, som fortsætter langs vejen over Tubæk Ås udløb i Præstø Fjord. Her er en fantastisk udsigt over fjorden, som også kan nydes fra en lille opholdsplads med bænke i arealets nordøstlige hjørne. Mod øst afgrænses området af et busket af bunddækkende buske. Græsset holdes som brugsplæne. Driften fortsættes uændret. Dalen Areal ved Præstø Administrationsbygning (8) Parkeringspladsen ved Vordingborg Kommunes administrationsbygning er afgrænset af formklippede hække. Natursekretariatet og pedellen i administrationsbygningen varetager driften af beplantningen ved parkeringspladsen. I tilknytning hertil ligger et grønt areal ned mod Tubæk Å. Arealet ligger lavt og oversvømmes jævnligt. På historiske kort ses forklaringen tidligere bredte Tubæk Ås udløbs sig ud over dette areal. Mod vest afgrænses området af brede busketter. Langs åen er jordbunden altid fugtig, og her består beplantningen af rørsump med spredte træer. Mod øst afgrænses arealet af en række birketræer langs Østerbro. På den højest liggende del af området kan der i tørre perioder slås græs, og plænen holdes som græsflade med plads til ophold, hundeluftning m.v. Det overvejes, om der kan ske ændringer af arealets anvendelse, så vandet og den våde jordbund udnyttes positivt. Lokalrådet ønsker at stedet anvendes til skøjtebane om vinteren. Beplantningen ved parkeringspladsen forenkles. Grønt areal ved Østerbro (9) På hjørnet af Østerbro og Hestehavevej ligger et lille grønt område, som hovedsageligt udgøres af en åben græsplæne med forårsblomstrende løg. Langs Østerbro Af hensyn til både udsigten og de trafikmæssige oversigtsforhold bevares arealet åbent. Det røde jernstakit bevares. Haven ved Præstø Bibliotek (10) Natursekretariatet varetager driften af parkeringspladsen, som i 2009 er tilplantet med paradisæbletræer, og af den hyggelige have nord for biblioteket. Haven ligger hævet i forhold til Tubæk Å og undgår derfor oversvømmelser. Fladen i haven er en klippet græsplæne, som omkranses af busketter med enkelte træer. Haven skråner mod Tubæk Å og ender i en rørsump. Midt i haven står Gottfred Eickhoffs statue Manana II, mor og barn som Bevaringsforeningen for Præstø og omegn igennem flere år har indsamlet midler til en istandsættelse af. For at forstærke oplevelsen af det gamle Præstøs beliggenhed på en ø, åbnes beplantningen i bibliotekshaven op, så man i højere grad end nu kan færdes langs åen, og så man kan fornemme åens forløb, set fra Østerbro. Engen (11) Syd for Tubæk Å ligger Engen, mod vest som en en stor klippet græsflade med enkelte trægrupper og solitære træer, og mod øst med en tættere beplantning der består af busketter, løvfældende træer og hække, der skaber mindre rum. Mellem de to, i skovbrynet, ligger en legeplads, som er meget benyttet af bl.a. dagplejebørn. Legepladsen er renoveret i 2010 og under udvikling. Allerlængst mod øst, nærmest biblioteket, ligger en spejderhytte. 11

12 Legeplads på Engen Den vestlige del af Engen To broer over Tubæk Å ved henholdsvis Hestemøllestræde og Per Thyges Torv forbinder Engen med Præstø Midtby. Hele Engen gennemskæres af et netværk af grusog trampestier. Det er en særlig kvalitet ved Engen, at den ligger som et åben og flad, grøn kile, der tydeligt viser, at den ældste del af byen ligger på en ø. Engen kunne bringes til at leve op til sit navn ved hjælp af en ekstensivering af græsplejen, således at især den fugtigste del af området får lov at stå med højt græs som slås 1-2 gange årligt eller indhegnes og afgræsses af dyr. Stisystemet bevares og udbygges, så man fortsat kan færdes både på langs og på tværs af Engen. I det gældende regulativ for Tubæk Å er sejlads på åen ikke tilladt, men det er et stort ønske i byen, at åen gøres farbar for kano og kajak, og at der etableres en fiskeplads ved bredden, så mulighederne for naturoplevelser på og ved åen forbedres. Der udarbejdes en helhedsplan for Engen, som bl.a. omfatter ekstensivering af plejen på den vestlige del af området, fortsat udvikling af legepladsen samt renovering af de eksisterende broer over åen. Det skal i den forbindelse undersøges om Tubæk Å kan åbnes for sejlads med kano og kajak. Planen skal desuden tage højde for behovet for nye stier på langs og tværs af Engen. Mulighederne for etablering af ny(e) bro(er) over åen skal undersøges. Endelig skal planen koordineres med Klimaprojekt for Tubæk Å (se side 27). Grønt område ved Per Thyges Torv (12) Dette grønne område ligger ned til Tubæk Å nord for Engen, lige ved siden af en af de to broer, der forbinder Engen med den gamle del af Præstø. Arealet består af en græsflade med enkelte træer, busketter og bede med bunddækkende planter. Placeringen i knudepunktet mellem byens handelsgade, en større parkeringsplads og en af de vigtigste indfaldsveje for bløde trafikanter gør arealet til et rigtig godt sted at holde en pause. Driften fortsætter uændret. 12

13 Det østlige Præstø De grønne arealer i den østlige del af Præstø fungerer dels som udsigtsarealer ved vandet, dels som grønne færdselsårer, der giver de bløde trafikanter mulighed for at komme ned til vandet og rundt i boligkvarteret ad bilfrie ruter. Samtidig fungerer arealerne som nærrekreative opholdsarealer for de omkringliggende boligkvarterer. Arealerne har generelt et højt plejeniveau i forhold til deres anvendelse. Enkelte arealer er strandenge med højt naturpræg. I teksten henviser tal i parentes til nedenstående oversigtskort. Oversigtskort, Det østlige Præstø. 13

14 Strandeng ved Svanevej (13) Et naturområde i den allernordligste spids af Præstø ud mod Præstø Fjord og Næbskoven. Området indgår i Natura2000-område 168, og Vordingborg Kommune er forpligtet til at iværksætte en pleje af arealet i overensstemmelse med planen. Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en plejeplan for arealet. Området anvendes til hundeluftning og gåture. Der er udarbejdet en natura 2000-handleplan for området, se side 25. Jacobshavn/ Ved Strandstien (14) Ved Jacobshavn ligger et stort grønt område med græsflade, enkelte træer, småbygninger til fiskeri og mulighed for boldspil og ophold. Grundejerforeningen Egely (16) Parallelt med Hestehavevej løber en gang- og cykelsti gennem parcelhuskvarteret. Langs stien er klippede græsbånd, som nogle steder er ganske smalle og andre steder bredes ud til en egentlig græsplæne med plads til boldspil og ophold. Driften fortsætter uændret. Strandenge ved Hestehavevej (17) Vordingborg Kommune ejer to arealer mellem Hestehavevej og fjorden. Arealerne er strandenge med højt græs og tagrør. På et af arealerne er der klippet en bred sti mellem vejen og fjorden for at give adgang til vandet. Opvækst af selvsåede træer fjernes for at bevare den lysåbne strandeng og udsynet over fjorden. Driften fortsætter uændret. Ved Jakobshavn Der er et hyggeligt miljø omkring havnen. Der er direkte udsyn over og adgang til fjorden. Arealet benyttes af fritidsfiskere til at tørre garn mv. Græsplejen er differentieret efter delområdernes anvendelse. Sti til stranden fra Hestehavevej Driften fortsætter uændret. Det overvejes at differentiere yderligere i plejen af græsset. Hestehavevej, sti til stranden (15) Offentlig sti som giver adgang til fjorden fra Hestehavevej. Stien er en klippet græsflade afgrænset af havernes hække på begge sider. Driften fortsætter uændret. 14

15 Det sydlige Præstø Det sydlige Præstø præges af boligkvartérer opført i den sidste halvdel af det tyvende århundrede. Her ligger byens industrikvarter, flere institutioner og en skole, og her er et godt netværk af gangstier. Kvarteret rummer hovedsageligt større sammenhængende grønne arealer, der har tilknytning til specifikke aktiviteter, eksempelvis den nye bynære skov, Oasen og stadion. I teksten henviser tal i parentes til nedenstående oversigtskort. Oversigtskort, det sydlige Præstø. 15

16 Præstø Stadion (18) Præstø Stadion rummer tre 11-mandsbaner og et areal med træningsbaner. Der er rift om banerne, og Præstø IF har et stort ønske om at få anlagt en 9-mands kunstgræsbane. Boldbane på Præstø Stadion Plejeniveuaet er højt. Græsset holdes som sportsplæne med hyppig græsklipning, gødskning og vertikalskæring. Hækkene på skråningerne ved parkeringspladsen og klubhuset holdes som bøgepur. Præstø Stadion omkranses af et højt levende hegn. I det nordøstlige hjørne af området ligger Præstø Tennis Klubs tre baner, som klubben selv vedligeholder. Der har været store problemer med afvanding på boldbanerne, og i 2012 er drænene blevet renoveret. Præstø Stadion er nabo til det kommende Præstø Multicenter, og der løber en offentlig sti igennem stadionområdet, forbi det kommende Multicenter og videre til Præstøhallen. Driften fortsætter uændret. Natursekretariatet og Præstø IF samarbejder om at tilvejebringe den ønskede 9-mands kunstgræsbane Ny bynær skov (19) Dette er et nyt bynært naturområde, som består af 2 hektar nyplantet løvskov ved gangog cykelstien mellem Præstøhallen og Jungshovedvej. Ny skov ved Jungshovedvej Den vestlige del af arealet er tilplantet med egentlige skovplanter, mens der på den østlige del, ind mod de tilstødende parcelhushaver, er plantet buske og mindre træer. Som noget særligt for dette areal må man her lade sin hund løbe frit inden for hegnet, så længe den er under ejerens kontrol. Skoven er anlagt i 2011, og selv om arealet stadig er under etableringspleje, har nogle hundeluftere allerede taget skoven til sig. Arealet er indhegnet, og der er sat klaplåger og affaldsspande ved indgangene. Etableringsplejen fortsætter til 2014 Efter endt etableringspleje anlægges trampestier og lysninger, og der opsættes bænke i skoven. Den bynære skov indvies officielt i foråret

17 Udbygning af stisystemet (21 og 22) 4H har vist interesse for, at der på sigt etableres en stiforbindelse mellem 4H-gården og den nye skov / gangstien mellem Præstøhallen-Jungshovedvej. Der udarbejdes en stiplan i samarbejde med 4H. En stiforbindelse fra Oasens vestlige del gennem beplantningsbæltet ved Jungshovedvej til nye skov / gangstien mellem Præstøhallen-Jungshovedvej vil gøre Oasen til et gennemgangsområde og skabe udvidede muligheder for at gå en rundtur i det sydlige Præstø. Klaplåge ved indgangen til den nyplantede skov Oasen (20) Oasen ligger ved Rugvænget, i et område med flere børneinstitutioner og SFO. Det er et stort naturpræget friareal, hvor beplantningen har et forvildet og selvgroet udtryk med klippede stier og åbne arealer ind imellem træer og buske, der har fået lov at gro uden beskæring eller udtynding. Der etableres en sti gennem beplantningsbæltet mellem Oasen og den nye bynære skov. Grønt areal ved Rødegårdsvej (23) Arealet er et fællesareal i parcelhuskvarteret mellem Rødegårdsvej og Christinelundsvej og ligger som en grøn kile mellem privathaverne. Det består af en klippet græsflade med solitære træer og en lille lund. Her er plads til boldspil og leg. Driften fortsætter uændret. Forårsløg i græsrabatter langs veje Lokalrådet ønsker, at der plantes forårsblomstrende løg langs byens veje, for eksempel i græsrabatterne langs Rosagervej. Oasen Der udtyndes i beplantningen af hensyn til udviklingen af de skovagtige planter og for at fremme færdsel og oplevelsesmuligheder i området. 17

18 Vestlige Præstø ved Antoniehøjen Til den vestlige del af Præstø går to indfaldsveje til byen, så området er det første man bliver præsenteret for, når man kommer til Præstø. Man kan kalde det Byens port. I teksten henviser tal i parentes til nedenstående oversigtskort. Det meste af området er ubebygget og omgivet af marker med udsigt til Præstø Fjord De offentligt ejede grønne arealer i det vestlige Præstø karakteriseres ved et højt naturpræg.. Oversigtskort, vestlige Præstø 18

19 Grønt område ved Vesterbro (24) Arealet er afgrænset af veje på tre sider og fremstår som en klippet græsflade med store fine solitære træer og en pumpestation. En grøn pause i bebyggelsen ved indkørslen til Præstø, når man ankommer til byen vestfra. For at skabe årstidsvariation og for at byde byens gæster velkommen, tilplantes arealet med forårsblomstrende løg så som krokus og narcisser. Eng ved Ny Esbjergvej (25) Engarealerne ved Ny Esbjergvej er et grønt og frodigt naturområde som skråner ned mod Tubæk Å. Der udføres naturpleje på engene, som afgræsses af får. Driften fortsætter uændret. Antonihøj (26) Lige vest for Præstø by ligger Antonihøj. Området omkring højen er i kommuneplanen udlagt som nyt boligområde, idet den nordligste del af arealet og selve højen dog skal friholdes for bebyggelse. Arealet er kommunalt ejet, men bortforpagtet. Præstø mangler en samlingsplads med plads til større markeder og omrejsende cirkus, og en placering ved foden af Antonihøjen kunne være en mulighed. Lokalrådet ønsker også at der skabes stiadgang til toppen af højen, så man kan komme en tur op at nyde udsigten over byen og fjorden. Mulighederne for at anvende Antonihøj i rekreativt øjemed undersøges nærmere. Sti ved Røde Led (27) Stien forbinder Røde Led med Skibinge for bløde trafikanter. Der efterlyses en bedre overgang for cyklister fra Røde Led over Næstvedvej til Mønvej. Vordingborg Kommune slår græsset langs stien. Driften fortsætter uændret Eng ved Ny Esbjergvej Sti ved Røde Led 19

20 Rekreative ruter og stier Munkevejen Munkevejen er en tematiseret cykelrute. Den kommer forbi historiske steder, der vidner om kristendommens udbredelse og dens betydning for vores kulturarv. Samtidigt nydes og formidles den unikke natur og de mange købstæder og landsbyer. Etaperne Sandvig-Præstø og Præstø- Næstved løber igennem lokalområdet. På findes der flere informationer om ruten. Sjællandsleden (Sydsjællandsleden) Sjællandsleden er en del af et større vandrerutenetværk på Sjælland, og etape 42 (Sandvig Præstø Kirke) og 43 (Præstø Kirke Marjatta) løber igennem lokalområdet Præstø. Ruten formidles på samt i trykte foldere og på app en Scandinavian Trails. Sjællandsledens forløb gennem Præstø Munkevejens forløb ved Præstø Andre cykelruter Den internationale cykelrute Berlin-København går igennem Præstø. Den følger samme forløb som den nationale cykelrute 9 mellem Helsingør og Gedser. Kendt af tyske turister. Antonitterruten I hver af kommunens tre købstæder er der af Vordingborg Udviklingsselskab udarbejdet en afmærket rute for turister med historiske fortællinger om bygninger og steder i byen. I Præstø kaldes ruten for Antonitterruten. Der er udgivet en folder på dansk, engelsk og tysk, som fortæller om de spændende lokaliteter, man passerer på ruten Cykelruten Berlin-København. Se mere på Antonitterruten. (Illustration fra folderen af samme navn). 20

21 Æsketure Æsketurene er en samling af 12 ruter fra forskellige lokaliteter i Vordingborg Kommune, samlet i en lille handy æske. Samlingen er blevet til i samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Region Sjælland. Ruterne er ganske korte og kan benyttes som inspiration til en motionstur i hverdagen. To af ruterne løber gennem Præstø, én ved Hestehaven og én i det centrale Præstø. Lodsstien til Roneklint. Der er lokal interesse for at genetablere lodsstien langs Præstø Fjord mellem Præstø og Roneklint. Stinetværk i Præstø Generelt er der et godt netværk af gangstier i Præstø By, både i den gamle bydel, hvor man kan færdes langs det meste af kysten, og i de nyere kvarterer, hvor stier til de bløde trafikanter er tænkt ind i byplanlægningen. Lokalrådet ønsker at adgangen til at færdes langs Tubæk forbedres, og som tidligere nævnt (s. 19) står en sti til toppen af Antonihøj også på ønskelisten. Stinetværket kan desuden styrkes ved at skabe forbindelser mellem de eksisterende stier, som det f.eks. planlægges i den sydlige del af Præstø (se s. 17). Æsketur Præstø Vordingborg Kommune arbejder videre med at styrke og forbedre netværket af gangstier i Præstø. Æsketur Skibinge Hestehave 21

22 Adgang til strande Der er en enkelt offentlig strand i Præstø. Badning i Præstø Fjord foregår hovedsageligt fra badebroer, den kommunale på Præstø Strand så vel som en lang række private langs kysten. Blå Flag Strand Der ansøges fortsat om Blåt Flag til stranden i Præstø (3). Vordingborg Kommune har fokus på at forbedre adgangsforhold til og bademuligheder ved stranden for kørestolsbrugere. Blå Flag, Præstø Strand Fortidsminder Af de bedst bevarede og mest spændende fortidsminder i Vordingborg Kommune er 52 beskrevet på Fortidsmindeguiden, og på de konkrete lokaliteter er der opsat informationstavler. På flere lokaliteter er der også anlagt parkeringspladser ved fortidsmindet. Adgang til og formidling af fortidsminderne prioriteres højt. De fleste fortidsminder er beliggende på private arealer, typisk marker, men mange plejes af Vordingborg Kommune af hensyn til bevarelse af kulturarven. Enkelte steder plejes fortidsmindet af et frivilligt laug. Vordingborg Kommune vil arbejde på, i samarbejde med lodsejerne, at skabe adgang til endnu flere fortidsminder og få dem beskrevet og formidlet på Fortidsmindeguiden og med informationstavler på lokaliteterne. Det er også et mål, at flere fortidsminder skal under regelmæssig pleje, enten af Vordingborg Kommune eller ved at oprette lokale frivillige laug til pleje af fortidsminderne. I Præstø lokalområde er ingen fortidsminder p.t. med i Fortidsmindeguiden. Der findes blot ét fredet fortidsminde i hele området, nemlig en oldtidshøj på friarealerne ved Abildhøjgården SFO. Da det er det eneste fortidsminde i lokalområdet, vil det blive overvejet at restaurere og formidle oldtidshøjen. 22

23 Frivillighedsprojekter Natursekretariatet støtter op om frivilligt arbejde for at forankre projekter og drift, der forbedrer rekreative muligheder samt fremmer naturinteresser og biodiversitet. Det kunne være oprettelse af et laug, som påtager sig den daglige pleje af stykke sti i nabolaget for at sikre et højt plejeniveau på lang sigt. Eller en gruppe borgere som adopterer en gravhøj og går sammen om en årlig plejedag, hvor græsset slås og selvsåede træer og buske fjernes. Igangværende projekter Udvikling af natur- og kulturbase Et samarbejde er sat i stand med Præstø Skole, spejderne i Præstø, dagplejerne, børnehaverne og andre brugere omkring udvikling af en natur- og kulturbase i servicebygningen på Præstø Strand med grej til naturaktiviteter og udeundervisning. Samarbejdet fortsætter og en brugergruppe nedsættes, som bidrager til opsyn og vedligehold af grejbanken. Kommende projekter: Laug Der vil blive samarbejdet med frivillige og lokale foreninger omkring oprettelse af forskellige typer af laug. Formidling Natursekretariatet samarbejder med frivillige, lokale foreninger, Præstø skole, dagplejere og daginstitutioner omkring formidlingen af de grønne områder, de rekreative muligheder, naturen og kulturhistorien i Præstø. Det kan både dreje sig om offentlige ture, udeskoleforløb, aktiviteter for daginstitutioner og foreninger, informationstavler, foldere og digital formidling. Igangværende projekter Naturrum Præstø Fjord Naturrum Præstø Fjord er et formidlingsprojekt, der går på tværs af de tre kommuner, som grænser ned til fjorden. Fjordens liv og historie formidles hele vejen langs kysten, i otte oplevelsesrum, og ved stranden i Præstø er den nyistandsatte servicebygning en del af dette formidlingsarbejde. I samarbejde med kunstner, Charlotte Clante, er der udviklet tre formidlingsplancher til servicebygningen. Plancherne fortæller om Livet i Præstø Fjord, Præstø i middelalderen og Præstø i jægerstenalderen, og de opsættes og indvies i Cykelture Et samarbejde er sat i stand mellem naturvejlederen og frivillige formidlere samt lokale foreninger omkring afholdelse af cykelture i området omkring Præstø. En cykeltur fra Præstø Strand, forbi Even, Beldringe Gods og Kirke blev arrangeret i 2012 i samarbejde med DN lokalafdeling i Vordingborg. Samarbejdet fortsætter. Blå Flag aktiviteter Der er afholdt blå flag aktiviteter ved Præstø Strand med formidling om dyre- og plantelivet på lavt vand samt motion og leg på stranden. Byvandring og Æsketure I forbindelse med lanceringen af de såkaldte æsketure i 2012 blev patientforeninger, lokalråd, Vordingborg Handicapråd og borgere inviteret med på en byvandring i Præstø, hvor lokal kulturformidler fortalte om byens tilblivelse og historie. 23

24 Inspirationsdage for dagplejerne Et samarbejde er etableret mellem naturvejlederen og dagplejerne i Præstø. Der er afholdt fire inspirationsdage for dagplejere og deres børnegrupper i Præstø hhv. forår og efterår. Inspirationsdagene har fundet sted ved Oasen, Næbskoven og i en privat have, og her er naturvejlederen kommmet med inspiration til naturaktiviteter for småbørn (0-3 årige) i de grønne områder, hvor dagplejerne kommer mest. Samarbejdet fortsætter med udvikling af naturaktiviteter ved servicebygningen på Præstø Strand. Skovfitness i Næbskoven Frivillige arbejder på at etablere et projekt, hvor der sættes redskaber op til skovfitness i Næbskoven. Mern-Præstø-Næstved-banen Frivillige arbejder på at etablere et projekt, hvor det gamle jernbanetracé omlægges til en rekreativ og trafiksikker sti mellem byerne ligesom Fodsporet mellem Næstved- Skælskør-Slagelse. Kommende projekter: Vordingborg Kommune vil gerne fremme formidlingen af nye og eksisterende turforslag udviklet af Lokalråd og beboerforeningerne ved offentliggørelse på og på Naturvejlederen fortsætter samarbejdet med dagplejerne i forhold til udvikling af naturaktiviteter for småbørn i de grønne områder og ved Præstø Strand. En mulighed er at udvikle og forbedre formidlingen ved Oasen samt evt. etablere en mini-grejbank ved naturlegepladsen på Engen. Natursekretariatet vil arbejde med at forankre oplevelsesrummet på Præstø Strand og Naturrum Præstø Fjord hos borgere, foreninger, skoler og institutioner i Præstø. Der planlægges en række arrangementer/ture i samarbejde med frivillige formidlere og spejderne i Præstø for at synliggøre og formidle naturen og de rekreative muligheder ved Præstø Strand og langs fjorden. Der er desuden igangsat et samarbejde omkring etablering af en natur- og kulturbase (grejbank) i servicebygningen. Formålet er at natur- og kulturbasen kan anvendes til udeskoleforløb, naturaktiviteter samt motionsog sundhedsfremmende aktiviteter for både daginstitutioner, borgere, foreninger, besøgende og turister. Grejbanken og formidlingen ved servicebygningen kan bidrage til at øge brugen af Præstø Strand og de grønne omgivelser til naturaktiviteter, motion og friluftsliv. En række brugere, herunder Præstø Skole, dagplejerne, børnehaver og spejderne, er kontaktet med henblik på udvikling af undervisningsforløb og naturaktiviteter. Indkøb af grej og indretning forventes gennemført i foråret Der nedsættes en brugergruppe, som bidrager til opsyn og vedligehold af grejbanken. 24

25 Natur Natura 2000-handleplaner Nogle naturområder er af staten udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder, også kaldet Natura 2000-områder. Disse områder er udpeget for at beskytte dyre- og plantearter samt naturtyper, der er truet i EU. Vordingborg Kommune har i 2012 vedtaget 7 Natura 2000-handleplaner, som beskriver konkrete tiltag og forvaltningsmetoder, der skal være med til at standse tilbagegangen for truede naturtyper og arter indenfor områderne. Den nordligste del af Næbbet og hele Præstø Fjord er omfattet af en sådan handleplan. Planen beskrives kort hér og kan læses i sin helhed på Natura 2000-handleplan for havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (område 168) Området omfatter havet og kysterne mellem det sydøstlige Sjælland, Møn og Falster, fra Præstø Fed i nord til Hestehoved Fyr på Falster i syd, fra Farødæmningen i vest til Hollændergrund nord for Ulvshale mod øst. Det er et af de Natura 2000-områder i Danmark, der er rigest på internationalt beskyttelseskrævende naturtyper og arter. Naturtyperne trues bl.a. af en høj næringsstof-belastning, tilgroning med træer og buske og unaturlige vandstandsforhold (grøftning). Terner og vadefugle yngler på jorden og er derfor meget sårbare overfor forstyrrelse og for rovdyr som ræv og mink. Når forekomster af sårbare naturtyper og arter mindskes i antal og areal, får arterne sværere ved at spredes og genindvandre til deres levesteder. Natura 2000-område 168 (Miljøministeriet 2011) Den overordnede målsætning for området er, at de marine områder skal have god vandkvalitet og et artsrigt dyre- og planteliv. Den komplekse og dynamiske kystnatur skal have høj prioritet. Naturtyperne på land skal have en hensigtsmæssig drift, der fremmer de naturtypekarakteristiske arter. Truslerne skal være reduceret til et acceptabelt niveau, og arealet af de fragmenterede og truede naturtyper skal øges. Det skal bl.a. ske ved hjælp af ved rydning af opvækst, herunder af invasive arter, og ved etablering af den fornødne og mest hensigtsmæssige pleje/drift. Der gøres en særlig indsats i forhold til de fragmenterede og truede naturtyper. Arternes levesteder sikres ved at arealdriften tilpasses arternes levestedskrav og ved at prædation og forstyrrelse imødegås, hvor det er afgørende trusler. Der er særligt fokus på de truede arter plettet rørvagtel, splitterne, dværgterne og brushane. 25

26 Fredninger Frederiksminde Eng, landskabsfredning Området (6) er omfattet af en fredning fra 1959, som dels har til formål at sikre det åbne udsyn over Præstø Fjord, dels at arealet skal forblive i sin naturlige tilstand. Arealet henligger i dag som en uberørt rørskov med et rigt fugleliv og bidrager til mangfoldigheden af oplevelser for den som går en tur langs kysten i Præstø. Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Kæmpe-Bjørneklo er en invasiv plante. Fælles for invasive planter er, at de ikke tilhører den oprindelige danske natur og at de, med deres voldsomme vækst, fortrænger det naturlige plante- og dyreliv. Kæmpe-Bjørneklo findes i dag spredt ud over hele Vordingborg Kommune. Udover at Kæmpe-Bjørneklo er en direkte trussel mod den biologiske mangfoldighed, er den også giftig, idet dens plantesaft ved berøring med huden kan give voldsomme udslæt. Det er derfor vigtigt, også af hensyn til folkesundheden og befolkningens rekreative interesser, at planten bekæmpes. Vordingborg Kommune har i 2009 udarbejdet en indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo. Planen omfatter kyststrækningen fra Dybsø Fjord til Kalvehave Havn. I et område, der er omfattet af en indsatsplan, har alle grundejere, offentlige såvel som private, pligt til at bekæmpe planten effektivt. Fredet areal Kæmpe-Bjørneklo langs vandløb Præstø lokalområde bliver omfattet af en indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo i Vordingborg Kommune foretager i dag bekæmpelse af planten på offentlige arealer i lokalområdet. 26

27 Klimatilpasningsprojekt ved Tubæk Å Når det regner meget eller ved tøbrudssituationer kan vandløbene have problemer med at føre vandet, og der sker oversvømmelser på lavtliggende arealer. Præstø by og arealer op til Tubæk å er særligt udsatte. Højvande kan forstærke problemerne ved at vandet ikke kan løbe ud i fjorden. Vordingborg Kommune har taget skridt til en helhedsplan, der inddrager hele afstrømningsoplandet til Tubæk Å i en samlet løsning. Løsningen skal være til gavn både for Præstø by og for de omkringliggende bebyggelser og de dyrkede arealer. Planen skal vise, hvor det er muligt at parkere vand og hvilke løsninger, der skal til, for samtidig at kunne få gode livsvilkår i vandløb, søer, fjorden og de lavtliggende naturarealer langs vandløbene. Planen skal bruges som et katalog over mulige projekter og projektområder, der kan gennemføres efterhånden som interessen og pengene er til rådighed. I Præstø By betyder projektet blandt andet, at der vil blive udarbejdet en plan, der skal medvirke til sikring af huse langs Engen, samtidig med at der også vil være fokus på rekreativt brug af området i samspil med naturhensyn. På hjemmesiden vil udviklingen i projektet blive beskrevet. Afstrømningsopland for Tubæk Å 27

28 Opsamling og prioritering Denne grønne udviklingsplan gennemgår både arealer som skal opretholde status quo, steder hvor der kan ske forandringer i udtryk eller anvendelse samt helt nye områder, som kan udvikles til rekreative perler. Vi har også været omkring alle de frivillige tiltag der skabes af engagerede borgere, som derved bidrager til at løfte deres lokalområde og gøre Vordingborg Kommune meget grønnere. Blandt de udviklingspotentialer, der er nævnt i planen vil Natursekretariatet i samråd med lokalrådet prioritere indsatsen således: 1. Udvikling af Frederiksmindeanlægget 2. Udvikling af Engen 3. Sammenhængende stinetværk i byen 4. Fokus på blomsteroplevelser i hele byen Staudeplantninger i Frederiksmindeparken, blomsterløg i vejrabatter og grønne områder, byens sommerblomsterprogram. 5. Tilvejebringelse af en cirkus- /markedsplads. 28

Grøn udviklingsplan for Ørslev lokalområde

Grøn udviklingsplan for Ørslev lokalområde Grøn udviklingsplan for Ørslev lokalområde Grøn udviklingsplan for Ørslev lokalområde Forsidefoto: Sti i Ørslev Skov. Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Grøn udviklingsplan for Kalvehave og Omegn lokalområde

Grøn udviklingsplan for Kalvehave og Omegn lokalområde Grøn udviklingsplan for Kalvehave og Omegn lokalområde Grøn udviklingsplan for Kalvehave og Omegn lokalområde Forsidefoto: Sjællandsleden ved Kalvehave Strand Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013

Læs mere

Grøn udviklingsplan for Mern og Øster Egesborg lokalområde

Grøn udviklingsplan for Mern og Øster Egesborg lokalområde Grøn udviklingsplan for Mern og Øster Egesborg lokalområde Grøn udviklingsplan for Mern og Øster Egesborg lokalområde Forsidefoto: Sandvig Strand Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg

Læs mere

Grøn udviklingsplan for Stensved lokalområde

Grøn udviklingsplan for Stensved lokalområde Grøn udviklingsplan for Stensved lokalområde Grøn udviklingsplan for Stensved lokalområde Forsidefoto: Paddehuller ved Stensved Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Grøn udviklingsplan for Vestmøn lokalområde

Grøn udviklingsplan for Vestmøn lokalområde Grøn udviklingsplan for Vestmøn lokalområde Grøn udviklingsplan for Vestmøn lokalområde Forsidefoto: Borrensbjergstien Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Grøn udviklingsplan for Bårse-Beldringe lokalområde

Grøn udviklingsplan for Bårse-Beldringe lokalområde Grøn udviklingsplan for Bårse-Beldringe lokalområde Grøn udviklingsplan for Bårse-Beldringe lokalområde Forsidefoto: Bårsesøerne Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Grøn udviklingsplan for Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs lokalområde

Grøn udviklingsplan for Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs lokalområde Grøn udviklingsplan for Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs lokalområde Grøn udviklingsplan for Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs lokalområde Forsidefoto: Stuby Sø Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Grøn udviklingsplan for Nyråd lokalområde

Grøn udviklingsplan for Nyråd lokalområde Grøn udviklingsplan for Nyråd lokalområde Grøn udviklingsplan for Nyråd lokalområde Forsidefoto: Bakkebølle Strand Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

Havedrømme og afstemning af forventninger

Havedrømme og afstemning af forventninger og afstemning af forventninger Haveidealer barokhaven, landmandshaven og den engelske landskabshave De historiske idealer ses ofte i byens offentlige parker. Til gengæld er mange af vores boligområder

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen.

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen. 1 INDHOLD Om Natur- og friluftsstrategien side 3 Vision. side 3 6 indsatsområder. side 3 1. Beskyttelse af naturen.. side 4 2. Adgang til naturen. side 5 3. Bynære rekreative områder. side 6 4. Formidling

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Tårnby

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Natur - H.C. Andersen Haven

Natur - H.C. Andersen Haven Natur - H.C. Andersen Haven Park med ådal og bymæssigt præg Eventyrhaven er på 2,8 ha (28.000 kvm) og hovedindtrykket af en stille og frodig park er bevaret fra parkens tidligste år. En stor kvalitet ved

Læs mere

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft AH G o l f -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand 1 GOLF! En lille hvid bold bold der trækker en rundt i timevis og undervejs får man kæmpet, grinet, dummet sig, jublet og snakket om alt muligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

7. Bilag. Delområde 1A - Eksisterende forhold. DELOMRÅDE 1 A Eksisterende forhold NORD. Delområde 1A - Eksisterende forhold. Prøvestenen.

7. Bilag. Delområde 1A - Eksisterende forhold. DELOMRÅDE 1 A Eksisterende forhold NORD. Delområde 1A - Eksisterende forhold. Prøvestenen. Delområde 1A - forhold røvestenen Lille Bedding Institution Strand Forening Forening Forening Fritløbsområde for hunde midlertidigt boldbur toiletbygning Adgangsvej Kolonihaver Kolonihaver Kolonihaver

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Lønborg Hede Tæt på Ringkøbing Fjord og Skjern åens enge Projektafgrænsning Natura 2000-områder: Skjern Å Ringkøbing Fjord Lønborg Hede Trusler

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

Velkommen til Jungshoved

Velkommen til Jungshoved Velkommen til Jungshoved Her finder I Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved, Bøndernes Egehoved og Sydgårdens arealer Et sammenhængende naturområde med tre unikke naturtyper:

Læs mere

Helhedsplan Præstø. 19. januar Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger

Helhedsplan Præstø. 19. januar Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger 19. januar 2017 Helhedsplan Præstø Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger Høringssvar fra beboerne, Fasanvej 6, 4720 Præstø: I Forslag til helhedsplan Præstø ses på

Læs mere

Naturprojekt Den Grønne Ring Sundhed i Naturen. Delprojekt 10: Quistrup Møllebæk Stien

Naturprojekt Den Grønne Ring Sundhed i Naturen. Delprojekt 10: Quistrup Møllebæk Stien 2014 Naturprojekt Den Grønne Ring Sundhed i Naturen Delprojekt 10: Quistrup Møllebæk Stien 1. BAGGRUND... 3 1.1 NATURPROJEKT DEN GRØNNE RING SUNDHED I NATUREN... 3 1.2 QUISTRUP MØLLEBÆK STIEN... 3 2. FORMÅL,

Læs mere

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk Miljørapport Lokalplan 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk 1. Indledning 2. Resumé af miljørapport Lokalplanen giver mulighed for boliger i et område nord for Sejs/Svejbæk

Læs mere

Grøn strategi i Næstved Kommune

Grøn strategi i Næstved Kommune Grøn strategi i Næstved Kommune 1 Indhold 1. Formål:... 3 2. Vision:... 4 2.1. Bevarelse:... 4 2.2. Strategisk planlægning.... 5 2.3. Variation, oplevelser og sundhed:... 5 2.4. Samarbejde og information...

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 INDHOLD OM NATUR- OG FRILUFTSSTRATEGIEN 3 VISION 3 6 INDSATSOMRÅDER 4 1. Beskyttelse af naturen 5 2. Adgang til naturen 6 3. Bynære rekreative områder

Læs mere

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Bevaringsplan for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Vedtaget på Det Grønne Knæs generalforsamling d. 25. maj 2004 Beskrivelse af områdernes historie og

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet.

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet. Vesterbølle Tema Bosætning landet Emne(-r) Landsby, græsningshaver Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Landsbyen Vesterbølle er beliggende ved Lilleås nordre smalle ådal kort øst for sammenløbet fra nordøst

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland arealvise beskrivelser side 1 Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Gjerrild Nordstrand er et strandareal på nordkysten af Djursland. Arealet

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Plejeplan for Kregme Strand, Parkovsminde

Plejeplan for Kregme Strand, Parkovsminde , Parkovsminde Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Fredningens bestemmelser og formål side 4 1.2 Plejeplanens disposition side 4 1.3 Plejeplanens udarbejdelse side 4 2. Generelle forhold

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52

Forslag til. Natura 2000-handleplan Vadehavet Mandø. Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F52 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Mandø Natura 2000-område

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst. Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ R DOVRE MOTORRING 3 BYSTIEN

Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst. Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ R DOVRE MOTORRING 3 BYSTIEN Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ BYSTIEN MOTORRING 3 R DOVRE BIRKESKOVEN BYSTIEN FRALIGSVEJ PAUL BERGS ES VEJ MOTORRING 3 Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor. En økologisk korridor!

Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor. En økologisk korridor! Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor En økologisk korridor! Små 8 km Økologisk korridor Beskyttede jord og stendiger Skovbyggelinie Mulighed for skovrejsning på strækningen i

Læs mere

Trørød Grundejerforening. Høringssvar vedr. Strategi for byens parker og grønne områder. Mo bile +45 29 27 28 19

Trørød Grundejerforening. Høringssvar vedr. Strategi for byens parker og grønne områder. Mo bile +45 29 27 28 19 Trørød Grundejerforening Høringssvar vedr. Strategi for byens parker og grønne områder Form and for Trø rød Gru nd ejerfor eni ng Sven He rting Kontakt 1 info: Phone +45 4 5 89 35 19 Mo bile +45 29 27

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Lekkende Dyrehave Natura 2000-område nr. 172 Habitatområde nr. H151 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Lekkende Dyrehave Udgiver: Vordingborg Kommune

Læs mere

Naturplan Granhøjgaard marts 2012

Naturplan Granhøjgaard marts 2012 1 Naturplan Granhøjgaard marts 2012 Jørgen & Kirsten Andersen Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Rydning af

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Rømø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F65 Titel: Natura 2000-handleplan for Rømø Udgiver: Tønder Kommune År: 2016 Forsidefoto: Græsning på

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne På kanten mellem by og land Belægning på stierne Indhold Fonden Ryslinge Skulpturpark Vision og mål 3 Projektbeskrivelse Ryslinge Skulpturpark 4 Stiforløb Siddepladser Budget Hovedstier 5 Bistier 6 Trædestier

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt FREDENSBJERGPARKEN GENEREL PLEJE Klipning af pur mellem boligblokke. Beskæring af beplantninger frem til renovering eller udskiftning. Vedligeholdelse af nyplantninger efter 3 års etableringspleje. 11.

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

DYSSEGÅRDSPARKEN. Udviklingsplan 2011

DYSSEGÅRDSPARKEN. Udviklingsplan 2011 DYSSEGÅRDSPARKEN Udviklingsplan 2011 1 2 FORORD I 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen Grøn Strukturplan, en rammeplan for den grønne ressource i Gentofte Kommune. Denne nye udviklingsplan for Dyssegårdsparken

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Grøn Plan Svebølle

TEKNIK OG MILJØ. Grøn Plan Svebølle TEKNIK OG MILJØ Grøn Plan Svebølle Grøn Plan... 3 Formål med Grøn Plan... 3 Svebølle by... 4 Historie... 4 Grønne områder... 5 Stier... 5 Økologiske korridorer... 5 Regnvandshåndtering... 5 Grønne områder

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Idekatalog Masterplan for Sæby

Idekatalog Masterplan for Sæby IDEKATALOG MASTERPLAN FOR SÆBY Idekatalog Masterplan for Sæby Idekatalog fra Sæby Havns Beboerforening for området Sæby Havn, Strandgade, Klostergyden, Den gamle fabriksgrund, Nordstranden og Søndre strand

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn otentialer i Bork 11. august 2016 otentialeplan - Bork Havn Bork Havn i billeder Adgangsvej til Bryggen Surferstranden syd for havnen Lystbådehavnen Bryggen Fiskehuset Legeplads ved Bryggen Det gule hus

Læs mere

Ringsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø

Ringsted, Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter. Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Ringsted, 17-07-2014 Til: Ringsted Kommune, Teknik og Miljøcenter Bilag: 1. Billede af parkering 2. Velkomst til Haraldsted Sø Emne: Indsigelse i forbindelse med nabo-orientering omkring RIKA s ønske om

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere