MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI /3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI /3"

Transkript

1 Idé og formål behandlingsmuligheder. Deltagere Arrangør Program Velkomst Frokost Pause Hotel Nyborg Strand, Nyborg Tid Pris Tilmelding Betaling Konto: Foredragsholdere Peter Lund Madsen Søren Vesterhauge Catharina Bexander Kasper Søndergaard Plenumsal Auditorium A Parallelsessioner Einar Bech, Neurolog, PhD Kasper Søndergaard, PT Yderligere oplysninger Kontakt Vibeke Laumann via Med venlig hilsen, Temadagsudvalget, DFFMF MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI AUGUST 2010/03 MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI /3 3. ÅRGANG AUGUST 2010 MEDLEMSBLAD FOR MUSKULOSKELETALE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI er et speciale i fysioterapi, som omhandler diagnostik, forebyggelse og behandling af lidelser i ryg og bevægeapparat. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi Uddanner Afholder kurser Indhenter, implementerer og formidler viden Kvalitetsudvikler Akkrediterer og kvalitetssikrer Er Danmarks medlemsorganisation (MO) af det internationale forbund IFOMPT under WCPT INDHOLDFORTEGNELSE 1 Central sensitivering 5 MIGs Interessegrupper Update 7 Integrative MyoFascial Techniques imft 7 11th Nordic Congress on MT/MM Kurser og events Central sensitivering Af Jeppe Thue Andersen, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, MaMT og Martin B. Josefsen, Muskuloskeletal Fysioterapeut, DipMT Temadagen sætter fokus på hyppige svimmelhedsformer, undersøgelsesmuligheder og Der er særligt fokus på de forskellige svimmelhedsformers karakteristika, differentialdiagnostiske overvejelser og specialiserede behandlingsmuligheder. Emnerne berøres via et bredt multidisciplinært spektrum af foredragsholdere. 200 fysioterapeuter, læger, kiropraktorer og andre faggrupper interesseret i området. Temadag om svimmelhed Undersøgelse, diagnostik og behandling Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi. Temadagsudvalg: Vibeke Laumann, Henrik Christoffersen og Martin B. Josefsen Ankomst, kaffe og rundstykker 18. November 2010 Nyborg Strand Læge, Dr. Med., fagområder: Hjernens funktion og psykiatriske lidelser. Overlæge, Dr. Med., Speciallæge i øre-næse-hals kirurgi, Lektor (Privathospitalet Hamlet). Muskuloskeletal Fysioterapeut, MaMT, PhD (Karolinska Instituttet, Stockholm). Einar Bech Neurolog, PhD, NeuroHuset Viborg. Flemming Enoch Spec. Muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT, MScRehab (FysioCenter Tårnby). Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut, DipMT (Center for Muskuloskeletal Fysioterapi, Odense). Fysioterapeut (Klinikken PhysioBalance og vejleder på Træningscenter Bispebjerg) Buegange, øresten og svimmelhed (Benign Paroxysmal Positionel Vertigo) Søren Vesterhauge, Ørelæge Cervicogenic dizziness Catharina Bexander, PT, MaMT, PhD Hjernen og svimmelhed Peter Lund Madsen, Læge, Dr.Med. Auditorium A Auditorium B Cervikogen svimmelhed: Test, vurdering og håndtering Neurologisk screening med fokus på CNS og kranienervefunktion oplæg til klinik og demonstration af cervikal neuromuskulær kontrol Flemming Enoch, PT, DipMT, MScR Cervicogenic dizziness: Test, evaluation and treatment of Indre øre og svimmelhed: Fysioterapeutisk test og neck-eye coordination behandling af BPPV og otholit oplæg til klinik Catharina Bexander, PT, MaMT, PhD Differentiering og håndtering af svimmelhed i praksis Indre øre og svimmelhed: Otoneurologisk udredning et oplæg til den kliniske tilgang ørelægens perspektiv Martin B. Josefsen, PT, DipMT Søren Vesterhauge, Ørelæge Plenumsal Auditorium A »Røde flag«ved svimmelhed Einar Bech, Neurolog, PhD Opsamling på dagen Praktiske oplysninger og tilmelding Tilmelding sendes til Vibeke Laumann: Sted Husk at oplyse Navn (på deltager), mail adresse, evt. medlemsnummer af DFFMF eller telefon (= DF-medl.-nr.) og / telefon. 18. november 2010 kl OBS: Tilmelding først gyldig ved registreret betaling. Vibeke Laumann, Henrik Christoffersen og Martin B. Josefsen Medlemmer af DFFMF: kr 1.850,- Ikke-medl.: kr 2.250,- Gebyret (medlem/ikke-medlem) indbetales i forbindelse med tilmelding på Senest 10. oktober Tilmelding efter Husk ved betaling at oplyse Navn (på først til mølle princippet. deltager) og»svimmelhed«. Flyer til opslagstavlen: Temadagen om svimmelhed den 18. november Introduktion Fysioterapeuter møder jævnligt patienter med komplekse symptomer forårsaget af sensitivering af smertesystemet på centralt niveau, spinalt og/ eller supraspinalt. Denne type patienter har symptomer som i anamnese, undersøgelse og behandlingsforløb ikke følger et forventeligt eller forudsigeligt mønster og studier indikerer, at de har en øget risiko for at udvikle langvarige eller kroniske problematikker ( Jull et al, 2007). I de senere år er der forsket intensivt i de komplekse processer associerede med neurogen sensitivering på centralt niveau, hvilket kommer til udtryk i en omfattende beskrivelse af faktorer som ætiologi og patofysiologiske mekanismer samt forslag til diagnostik og behandling. En stor del af den beskrevne teori om emnet er endnu ikke dokumenteret tilfredsstillende, men bygger på hypotetiske formodninger (Nijs, Houdenhove & Oostendorp, 2010). Diagnostisk findes der ingen»golden standard«test eller unikke kliniske fund, der diagnosticerer central sensitivering (CS) (Gifford, 1998, Butler, 2000) og på nuværende tidspunkt er der ikke international konsensus om definition eller kliniske kriterier (Nijs, Houdenhove & Oostendorp, 2010). Tekster som anbefaler klassifikation ud fra neurofysiologiske smertemekanismer, inkluderer en kategori for patienter med central sensitivering på trods af den mangelfulde konsensus. Andre patienter kategoriseres som havende symptomer af primært nociceptiv/somatisk eller perifer neurogen karakter (Schäfer et al, 2007). Klassifikation ud fra neurofysiologiske smertemekanismer anbefales, da det har diagnostisk værdi samt kan guide intervention og prognose (Gifford, 1998, Butler, 2000, Schäfer et al, 2007). Klinisk kan ingen af de beskrevne kategorier identificeres på enkeltstående, unikke fund (Schäfer et al, 2007) og fysioterapeuter bør derfor fokusere på at identificere og skelne de involverede smertemekanismer fra hinanden baseret på»the pattern recognition of clusters of symptoms and signs characteristic to each category«(butler, 2000). Altså på mønstergenkendelsen af positive og negative fund som er karakteristiske for hver kategori. FORTSÆTTES 1

2 REDAKTIONEN Martin B. Josefsen, redaktør (ansv.). Muskuloskeletal Fysioterapeut, DipMT, Jeppe Thue Andersen, faglig medredaktør. Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, MaMT. Arne Elkjær, PR. Muskuloskeletal Fysioterapeut, DipMT. ANNONCEINFORMATION Se web eller mail til BLADET MF ONLINE fagblad ISSN tryk: ISSN web: MT-NYT (ONLINE NYHEDER) (Fag og forskning / MT-Nyt) Leder En bio-psyko-social tilgang En fysioterapeutisk tilgang, som udelukkende fokuserer på patienters patoanatomi, er utilstrækkelig, og det er accepteret, at nogle patienters problematikker ikke diagnosticeres optimalt på basis af en sådan tilgang. Den bio-psyko-sociale model blev introduceret som et diagnostisk og behandlingsmæssigt redskab, der anerkender den multidimensionelle natur af de mange problematikker, som også påvirkes af psykosociale faktorer. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at udelukkelse af røde flag eller påviselig patologi (fx billeddiagnostisk) ikke nødvendigvis betyder, at psykosociale forhold er de primære eller eneste faktorer af betydning for den pågældende patients problematik. Effekten af for stor fokusering på psykosociale faktorer kan medføre, at reel patologi (biologi) nedprioriteres i behandlingsforløbet. Mange patienter med kroniske/komplekse symptomer har en patologi relateret til smertesystemet på centralt niveau, hvilket kan være yderst vanskeligt at diagnosticere. Diagnostik og behandling af denne type patienter bør tage udgangspunkt i den bio-psyko-social model således, at symptomernes multidimensionelle natur adresseres bedst muligt i et multimodalt behandlingsforløb. Muskuloskeletale fysioterapeuter er uddannede til at varetage undersøgelse og behandling af komplekse patienter også patienter med centrale smertemekanismer, hvor justering i forhold normale procedurer er nødvendige. Artiklen om centrale smertemekanismer i dette blad beskriver/uddyber undersøgelsesfund der kan indikere central sensitivering og yderligere hvilken effekt dette bør have for den efterfølgende intervention. (Denne leder er inspireret af Editorial i Manual Therapy Journal, Vol 14, Issue 2, (2009) , Jull, Sterling & Moore). Martin B. Josefsen God læselyst, Jeppe Thue Andersen og Martin B. Josefsen Jeppe Thue Andersen FORTSAT Manual Therapy Journal har på det seneste publiceret flere artikler om emnet CS. To artikler præsenterer nyeste viden om kliniske fund, som kan indikere CS og guide smerteklassifikation (Nijs, Houdenhove & Oostendorp, 2010). En anden artikel beskriver, hvilken betydning identificeringen af CS bør have for valg af intervention (Nijs & Houdenhove, 2009). Vores formål er at præsentere relevant information fra disse artikler, med henblik på implementering i praksis diagnostisk såvel som interventionsmæssigt. Lidt om central sensitivering Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke al nociception forårsager en smerteoplevelse samt at alle smerteoplevelser ikke kan relateres til nociception (Butler & Moseley, 2005). Akut smerte kan næsten altid relateres til nociceptorer i somatisk eller visceralt væv, mens vedvarende nociception fra perifere nociceptorer kan medføre sensitivering på spinalt niveau af neuroner i dorsal hornene (Nijs & Houdenhove, 2009). Dette forårsages blandt andet af en øget koncentration af neurotransmitter-stoffer som glutamat og substance P, som har potentiale til at modulere postsynaptiske forhold, fx via påvirkning af NMDA (N-methyl-D-aspartate) receptorer (Zusman & Wright, 2004). Effekten er, at flere nociceptive impulser når de supraspinale regioner (talamus, anterior cingulate cortex, somatosensory cortex) hvor det registreres som en forstærket smerteoplevelse. De kortikale/supraspinale regioner bidrager også til sensitivering via»cortical reorganisation«(zusman & Wright, 2004) der medfører en ændring i perceptionen af ascenderende nociceptive input, hvilket resulterer i en kraftigere smerteoplevelse. Yderligere påvirkes hjernens»descenderende inhiberende mekanisme«, således at der sker en forringelse af dens evne til at smertemodulering på spinalt niveau via et øget descenderende outflow af inhiberende stoffer (Zusman & Wright, 2004). 2

3 Den centrale sensitivering medfører, at centrale neuroner har lavere aktiveringstærskel samt højere spontan hvileaktivitet (Rittig-Rasmussen & Lisby, 2007), hvilket potentielt medfører et forstærket respons på perifere stimuli af fx; mekanisk, kemisk, elektrisk, termisk, visuel eller auditiv karakter. Den sensoriske belastningstolerance i det neuromuskuloskeletale system er altså mindsket, hvilket klinisk kan registreres som allodyni og/eller hyperalgesi. Ved særlige tilstande som fibromyalgi og»kronisk træthedssyndrom«er diagnosen karakteriseret ved CS. Hvis symptomer og klinisk undersøgelse bekræfter mistanken, kan tilstedeværelsen af CS konkluderes (Nijs, Houdenhove & Oostendorp, 2010). Andre diagnoser som non-specifik LBP og whiplash er associerede med CS, hvilket man bør være opmærksom på. Samtidig er det vigtigt at anerkende, at CS ikke nødvendigvis spiller en rolle i patienternes komplekse symptombillede (Tabel 1). Denne tekst fokuserer primært på kliniske indikatorer, der kan optræde hos patienter med CS. Ovenstående beskrivelse af mekanismer og effekter ved CS er en kort og ufuldstændig introduktion til emnet og den interesserede læser henvises til andre tekster fx Zusman & Wright, 2004, Woolf & Mannion, Kliniske fund (oplysninger) i anamnesen som kan indikere central sensitivering Ved at lytte grundigt til patientens egen beskrivelse af symptomerne, får fysioterapeuten vigtige informationer der kan indikere om problematikken har en komponent af CS (Nijs, Houdenhove & Oostendorp, 2010). CS er karakteriseret ved hypersensitivitet for forskellige stimuli, som mekaniske tryk (Desmeules et al., 2004), kemiske stoffer (Morris et al., 1997), kulde (Kasch et al., 2005), varme (Meeus et al., 2008), elektrisk stimulering (Banic et al., 2004, Desmeules et al., 2004), samt for stress og mental belastning (Nijs, Houdenhove & Oostendorp, 2010). Det kliniske billede kan således være kendetegnet ved en generel intolerence for fysiske og psykiske stressorer/belastninger altså en generel nedsat belastningstolerence for patienternes neuro-muskuloskeletale strukturer. Det anbefales at afklare om patienten har oplevet øget følsomhed overfor stimuli af denne art (Nijs, Houdenhove & Oostendorp, 2010). Andre, mere alternative symptomer som photophonia (lysfølsomhed) eller phonophobia (lydfølsomhed), koncentrationsbesvær og forstyrret søvnmønster er også beskrevet. Selvom der aktuelt ikke findes overbevisende dokumentation for disse symptomers association med CS, er de også relevante at afdække i anamnesen, da de bidrager med vigtig information til det samlede symptombillede (Nijs, Houdenhove & Oostendorp, 2010). TABEL 1 Eksempler på problematikker karakteriserede ved central sensitivering Kroniske whiplash problematikker Fibromyalgi Kronisk træthedssyndrom»irritable bowel«syndrome (Nijs, Houdenhove & Oostendorp, 2010) Anden information er også vigtig ved identificeringen af CS. Et dansk studie (Carstensen et al, 2008) beskriver at tilstedeværelsen af en lokal smerteproblematik, inden et (whiplash-) traume, øger sandsynligheden for udvikling af perifer og central sensitivering. Desuden beskriver Nielsen & Henriksson (2007) en»bottom-to-top model«hvor vedvarende perifer nociception er nødvendig før processen kan føre til CS (Nijs & Van Houdenhove, 2009). Således kan det være vigtigt, at afklare om patienten har oplevet smerter inden et eventuelt traume, eller haft et langvarigt forløb med smerter i forbindelse med udviklingen af de aktuelle symptomer. Afslutningsvis skal det nævnes, at mange patienter oplever en utilfredsstillende effekt af almindelig smertestillende medicin (som panodil, NSAID eller morfika præparater) eller en bedre effekt af antidepressive og/eller antiepileptiske præparater, som følge af de involerede patofysiologiske mekanismer (Sterling & Kenardy, 2008). Tabel 2 opsummerer information fra anamnese, som kan indikere central sensitivering. TABEL 2 Eksempler på problematikker associerede med central sensitivering Kronisk LBP (Sub) akutte whiplash problematikker Tempromandibulære problematikker Myofascielt smerte syndrom Osteoartritis (OA) Rheumatoid artritis (RA) Kroniske hovedpine problematikker ANAMNESE INFORMATIONER DER KAN INDIKERE CENTRAL SENSITIVERING Smerter/symptomer der optræder i uforudsigelige mønstre; spontane, konstante, latente Smerter/symptomer der er»severe«og»irritable«og vedvarer ud over normal og forventet vævshelingstid Smerter/symptomer som er ude af proportion ift skades-mekanisme eller patologi Generelle smerter/symptomer der optræder i et»ikke-anatomisk«mønster Historie som beskriver forløb med»ikke-succesfulde«interventioner Hypersensitivitet for sensoriske stimuli, fx; mekaniske, termiske, lys, lyd, medicin Træthed, påvirket koncentrationsevne, natlige symptomer, forstyrret søvnmønster Tegn på hyposensitivitet eller dysæstesi; fx fornemmelse af: brænden, kulde, kriblen Tegn på involvering af det autonome nervesystem (fx øget svedsekretion, misfarvning, trofiske forandringer) Historie med udløsende faktor / primær patologi (WAD traume, LBP episode...) Psykosocial påvirkning (negative tanker, ringe self-efficacy, uhensigtsmæssig smerteadfærd, påvirket social situation, forsikringssag) Ingen eller ringe effekt af NSAID og/eller bedre effekt af anti-epileptika eller anti-depressiv medicin Signifikant påvirkning af ADL funktioner Høj score i spørgeskemaer der screener for neural involvering (fx SLANSS, PAINDetect) Smart et al, 2010, Nijs et al 2010, Sterling et al 2009, Sterling et al

4 TABEL 3 Kliniske indikatorer undersøgelse Hvis diagnose og anamnese indikerer, at en problematik er associeret med CS, bør det guide strukturen af den efterfølgende undersøgelse (Nijs, Houdenhove & Oostendorp, 2010). Et af de primære karakteristika ved CS er en generel hypersensitivitet for forskellige stimuli. Ofte er der tale om mere end blot segmental udbredning af symptomer. Således findes ofte øget sensitivitet i områder uden segmental relation til den primære problematik fx UE symptomer hos patienter med whiplash-associerede symptomer (Nijs, Houdenhove & Oostendorp, 2010). I klinisk praksis kan detektions- og smertetærskel for mekaniske (tryk) stimuli kvantificeres ved tryk-algometre, som er et validt og reliabelt klinisk værktøj. Hvis et trykalgometer ikke er tilgængeligt i klinikken, giver en grundig palpatorisk undersøgelse en acceptabel vurdering af tegn på generel hypersensitivitet (Nijs, Houdenhove & Oostendorp, 2010).»Quantitative sensory testing«(qst) anvendes til at kvantificere smerte- og detektionstærskel for en række stimuli som tryk, kulde/varme samt vibration (Sterling et al, 2009). QST kan give en indikation af tilstedeværelsen og graden af CS, når der testes»multisegmentalt«(sterling et al, 2009). Samme artikel beskriver, at whiplash-patienter med tegn på CS har en lavere smertetærskel (hypersensitivitet) for tryk og kolde stimuli, mens detektionstærsklen for varme, vibration og elektrisk stimulering er øget (hyposensitivitet). Den samtidige hyper- og hyposensitivitet som virker paradoksal, kan være relateret til mekanismer på centralt niveau (Sterling et al, 2009). QST-udstyret er beskosteligt og findes oftest kun på smerteklinikker eller forskningsenheder, men fund i den fysioterapeutiske undersøgelse der ligner de ovenfor beskrevne, bør registreres og fortolkes i den kliniske ræsonnering (Nijs, Houdenhove & Oostendorp, 2010). KLINISK UNDERSØGELSE FUND DER KAN INDIKERE CENTRAL SENSITIVERING Smerter/symptomer der optræder i uforudsigelige mønstre ved undersøgelse Smerter/symptomer som er»severe«og»irritable«smerter/symptomer som er ude af proportion i.f.t. undersøgelse/tests Generel hypersensitivitet for tryk/palpation i områder uden anatomisk relation til involverede områder Hypersensitivitet for vibration og termiske stimuli (kulde og varme) Hyposensitivitet (som ved Quantitative Sensory Testing (QST))* Bilateral positiv»brachial plexus provocation test«(og muligvis andre positive neurodynamiske test)** Muligvis vanskeligt at»diagnosticere«lokal/primær problematik Fund, der indikerer involvering af det autonome nervesystem Indikation på psykosocial påvirkning ifm undersøgelsen Abnorm respons ifm træning (ingen»endofin«effekt) eller manuel terapi Smart et al 2010, Nijs et al 2010, Sterling et al 2009*, Sterling et al 2002** I et andet studier beskriver Sterling & Kenardy (2008) at whiplash patienter har øget sensitivitet bilateralt ved neurodynamisk undersøgelse af OE. Muligvis forårsaget af sensitivering på centralt niveau. Det kan have betydning for den fysioterapeutiske undersøgelse måske skal der diagnostisk skelnes mellem hvorvidt neurodynamisk testning indikerer perifer eller central sensitivering? Diagnostisk bør bilateral sensitivitet registreres som et fund i det samlede symptombillede. Der kan være forskellige formål ved at teste sensorisk funktion. Som beskrevet kan testene indikere om en problematik har en komponent af central sensitivering og i så fald i hvilken grad. Yderligere kan sensorisk funktion anvendes som effektmål (test-retest) for at vurdere effekten af en given intervention og dermed guide manuel intervention i forhold til valg af teknik og behandlingsparametre (intensitet, amplitude, frekvens) (Nijs, Houdenhove & Oostendorp, 2010). Interventionsmæssigt er det også vigtigt at registrere tegn på central sensitivering. Mange patienter også med kroniske smerter oplever en smertedæmpende effekt i forbindelse med fysisk aktivitet, som følge af endorfin frigivelse. Denne anti-nociceptive mekanisme er påvirket hos patienter med central sensitivering, som ikke kan forventes at opnå samme smertedæmpende effekt (Staud et al., 2005). Ligeledes kan symptomrespons på manuel behandling være påvirket, fx ved udeblivende effekt eller væsentlig symptom forværring. Abnorm (smerte-) respons i forbindelse med fysisk aktivitet eller ved manuel behandling kan således også være en indikation på central sensitivering. Tabel 3 opsummerer fund fra den kliniske undersøgelse, som kan indikere CS. Intervention Muskuloskeletal fysioterapi har potentiale til at udgøre en del af den tværfaglige (Bio-Psyko-Sociale) intervention, for patienter hvis problematik kan relateres til central sensitivering. Det er dog nødvendigt, at rationalet for muskuloskeletal fysioterapi redefineres eller tilpasses (Elvey & O Sullivan, 2004), i forhold til patienter med andre patofysiologiske smertemekanismer (Nijs & Houdenhove, 2009). Manuel behandling Manuel terapi har ikke kapacitet til direkte at påvirke de patofysiologiske mekanismer på centralt niveau og kan derfor ikke forventes at»helbrede«patientens problematik (Nijs & Houdenhove, 2009). Derimod kan den målrettes mod lokale smertegenererende muskuloskeletale (somatiske) strukturer, der kan eksistere i kombination med de centrale mekanismer. Målet med den manu- 4

5 elle intervention er altså symptomlindring, der hypotetisk kan have en gavnlig effekt på den centrale problematik, som følge af en mindsket nociceptiv påvirkning (Nijs & Houdenhove, 2009). Terapeutens»hands on-teknikker«bør således tilpasses, idet symptomforværring (nociception), under eller efter behandling, er kontraindiceret, da det kan vedligeholde eller forstærke de centrale mekanismer (Nijs & Houdenhove, 2009). Træning Patienter med CS har som beskrevet en ændret endorfin-frigivelse ved fysisk aktivitet og kan derfor ikke forventes at have samme symptomlindrende effekt som andre patienter (Nijs & Houdenhove, 2009). Fysisk aktivitet og træning skal derfor struktureres, så symptomforværring undgås, med henblik på at undgå at forstærke sensitiveringen centralt (Nijs & Houdenhove, 2009). Ifølge Butler & Moseley (2003), er det acceptabelt at træne med symptompåvirkning. Symptomer og træning skal dog monitoreres og tilpasses for at sikre, at symptomerne ikke vedvarer efter træning og påvirker patientens funktionsniveau. Træningen skal tilrettelægges således, at der sker en gradvis stigning (graded exposure) i symptomprovokerende stimuli; fx fysisk aktivitet (Butler & Moseley, 2003). Rationalet er, at»de-sensitivere«centrale neurogene strukturer samtidig med at der trænes på et niveau, hvor den fysiske kapacitet styrkes. Hvis undersøgelsen indikerer relevans, kan træning også rettes mod neuromuskulær instabilitet. Instabilitet kan forårsage ændrede belastningsforhold, med vedvarende nociception fra muskuloskeletale strukturer (Panjabi 1993A, 1993B) igen, med mulig vedligeholdelse af den centrale sensitivering. Intervention rettet mod kognition og adfærd Den beskrevne»kortical re-organisering«og påvirkede»descenderende inhiberende mekanisme«er relateret til biologiske og neurofysiologiske processer. Kognition, følelser og adfærd bidrager dog potentielt til at vedligeholde og/eller forstærke disse processer (Butler & Moseley, 2003). Derfor skal en del af interventionen rettes mod disse faktorer (Nijs & Houdenhove, 2009). Moseley har beskrevet god effekt af intensiv patient-uddannelse med fokus på relevant neurofysiologisk smerteteori (2004). Formålet med patient-uddannelsen er blandt andet, at»redefinere«patienternes tanker om deres symptomer og situation, således at uhensigtsmæssige tanker, følelser og adfærd aflæres og mere aktive coping strategier kan introduceres (Butler & Moseley, 2003). Disse forfattere mener, at patienter (og den medicinske verden) i nogle tilfælde har for meget fokus på smerte og på at undgå den! Kroniske smerter kan sjældent relateres til vævsskade eller forværring af patologi. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at lade smerte guide træning og aktivitetsniveau, da det potentielt fører til dekonditionering. Gennem grundig patient-uddannelse er det muligt at forklare disse forhold, hvilket kan være en vigtig faktor i at ændre den kognitive forståelse, de følelsesmæssige forhold, adfærd og coping strategi samt optimere funktionsniveau (Nijs & Houdenhove, 2009). Patienter i det akutte og sub-akutte stadie, der på baggrund af diagnose, symptomer eller smertemekanisme, er disponerede for at udvikle sensitivering af centrale smertemekanismer skal identificeres, så passende behandlingsstrategi kan iværksættes hurtigst muligt (Nijs & Houdenhove, 2009). Hvad er så en passende behandlingsstrategi? Behandling bør fokusere på at optimere vævsheling og mindske smerteoplevelse, for at mindske risikoen for at nociceptive input bidrager til udviklingen af sensitivering på centralt niveau (Vierck, 2006). Smerteprovokerende intervention er hermed kontraindiceret, da den ignorerer disse processer (Nijs & Houdenhove, 2009). Ligeledes bør uhensigtsmæssige tanker og adfærdsmønstre adresseres og aktive coping strategier faciliteres. Kliniske kommentarer Denne tekst præsenterer fund, som kan indikere patofysiologiske forhold på spinalt og supraspinalt niveau (CS). Vi mener, at anamnese og undersøgelse skal tilrettelægges så mest mulig af denne viden implementeres i klinisk praksis. Som minimum bør klinikere være bekendt med symptomer, der kan indikere central sensitivering, så relevante fund registreres og fortolkes i den kliniske ræsonnering. Yderligere er det væsentligt, at forholde sig til hvilken betydning tilstedeværelsen af central sensitivering skal have for strukturen af den fysioterapeutiske intervention. I forhold til eventuel manuel behandling eller mobiliserende øvelser, mener vi, at det vil styrke den faglige integritet, hvis der mellem patient og terapeut struktureres et forløb med»prøvebehandling«(fx over 3-5 sessioner). Efterfølgende skal der på baggrund af effektmål (subjektive samt objektive) reflekteres over, hvorvidt der er indikation for at forsætte med den givne intervention. Herved undgås et langt forløb, med mange, i bedste fald nytteløse og i værste fald symptomforværrende behandlinger, som er utilfredsstillende for begge parter. MIGS MUSKULOSKELETALE INTERESSEGRUPPER UPDATE Efter overgangen til ny server for hjemmesiderne under fysio. dk er databaserne ikke længere i funktion og registrering af interessegruppe-medlemmer er bortfaldet. Læs herunder hvordan MIGs fungerer fremover. MITFYSIO.DK Fremover vil fora for interessegrupper være tilgængelige som åbne fora under mitfysio.dk. Al information vedrørende aktiviteter m.m. udsendes via hjemmesiden, fagbladet og nyhedsmail som vanligt. MIG NAKKEBESVÆR, HOVEDPINE OG WHIPLASH Når du logger ind på MitFysio. dk kan du søge efter den officielle gruppe»nakkebesvær, Hovedpine og Whiplash«og gøre den til favorit, så har du den altid i nærheden. Her kan du deltage i debat forum. FACEBOOK LUKKET GRUPPE FOR FLERE FAGPERSONER En officiel facebook (FB) gruppe for Nakkebesvær, Hovedpine og Whiplash er oprettet med adgang for flere faggrupper. Man skal anmode om medlemskab og registreres dermed som medlem. På FB søg gruppen»mig Neck Pain, Headache and Whiplash Denmark«. Det er den officielle gruppe. LÆS MERE OM MIGS PÅ KOMMENDE ARRANGEMENTER Interessegruppen for nakkebesvær, hovedpine og whiplash er i år medarrangør af temadagen om svimmelhed den 18. november (se flyer her i bladet). FORDYBELSESKURSER Se kursuskalenderen. 5

6 Diagnostisk er det vigtigt, at være opmærksom på, at ingen enkeltstående fund har en stærk diagnostisk værdi (Nijs, Houdenhove & Oostendorp, 2010). I stedet repræsenterer alle fund en komponent i det samlede symptommønster, som kan tyde på involvering af centrale mekanismer. I de fleste tilfælde er det dog ikke en»alt eller intet«situation central sensitivering skal snarere betragtes som et kontinuum, således at processen kan være til stede i større eller mindre grad. Vi anerkender og vil gerne pointere, at meget af den information som er præsenteret i denne tekst er baseret på ikke dokumenteret viden. Alligevel er vi uenige med Ford et al (2007), der mener, at klassificering baseret på smertemekanismer bør valideres inden introduktion til klinisk praksis. Vi støtter Tom Petersen og Morten REFERENCER Banic B, Petersen-Felix S, Andersen OK, Radanov BP, Villiger PM, Arendt-Nielsen L, Curatolo M. Evidence for spinal cord hypersensitivity in chronic pain after whiplash injury and in fibromyalgia. Pain (2004); 107:7 15. Bennett MI, Attal N, Backonja MM, Baron R, Bouhassira D, Freynhagen R, et al. Using screening tools to identify neuropathic pain. Pain (2007); 127: Butler DS. The Sensitive Nervous System. Adelaide: NOI Group Publications; (2000). Butler, D & Moseley, L. Explaion Pain. Noigroup Publications (2003) Carstensen TBW, Frostholm L, Oernboel E, Kongsted A, Kasch H, Jensen TS, Fink P. Post-trauma ratings of pre-collision pain and psychological distress predict poor outcome following acute whiplash trauma: a 12-month follow-up study. Pain (2008); 139(2): Desmeules JA, Cedraschi C, Rapiti E, Baumgartner E, Finckh A, Cohen P, Dayer P, Vischer TL. Neurophysiologic evidence for a central sensitization in patients with fibromyalgia. Arthritis and Rheumatism (2003); 48: Elvey R, O Sullivan. A contemporary approach to manual therapy. In: Boyling JD, Jull G, editors. Grieves modern manual therapy. 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone. (2004): Ford J, Story I, O Sullivan P, McMeeken. Classification systems for low back pain: a review of the methodology for development and validation. Physical Therapy Reviews (2007); 12:33 42 Gifford L. Pain, the tissues and the nervous system: a conceptual model. Physiotherapy (1998); 84: Jull G, Sterling M, Kenardy J, Beller E. Does the presence of sensory hypersensitivity influence outcomes of physical rehabilitation for chronic whiplash? a preliminary RCT. Pain (2007); 29: Kasch H, Querama E, Flemming WB, Jensen TS. Reduced cold pressor pain tolerance in non-recovered whiplash patients: a 1-year prospective study. European Journal of Pain (2005); 9: Meeus M, Nijs J, Van de Wauwer N, Toeback L, Truijen S. Diffuse noxious inhibitory control is delayed in chronic fatigue syndrome: an experimental study. Pain (2008); 139: Morris VH, Cruwys SC, Kidd BL. Characterisation of capsaicin-induced mechanical hyperalgesia as a marker for altered nociceptive processing in patients with rheumatoid arthritis. Pain (1997); 71: Moseley GL, Nicholas MK, Hodges PW. A randomized controlled trial of intensive neurophysiology education in chronic low back pain. Clinical Journal of Pain (2004); 20: Nijs J, Houdenhove BV. From acute musculoskeletal pain to chronic widespread pain and fibromyalgia: Application of pain neurophysiology in manual therapy practice. Manual Therapy (2009); 14:3-12 Nijs J, Houdenhove BV, Oostendorp RAB. Recognition of central sensitization in patients with musculoskeletal pain: Application of pain neurophysiology in manual therapy practice. Manual Therapy (2010); 15: Nielsen LA, Henriksson KG. Pathophysiological mechanisms in chronic musculoskeletal pain (fibromyalgia): the role of central and peripheral sensitization and pain desinhibition. Best Practice and Research Clinical Rheumatology (2007); 21: O Sullivan P. Diagnosis and classification of chronic low backpain disorders: Maladaptive movement and motor control impairments as underlying mechanism. Manual Therapy (2005); 10: Panjabi MM. The stabilizing system of the spine. Part I. Function, dysfunction, adaptation, and enhancement. Journal of Spinal Disorders 1992a; 5(4): Panjabi MM. The stabilizing system of the spine. Part II. Neutral zone and instability hypothesis. Journal of Spinal Disorders 1992b; 5(4): Rittig-Rasmussen B, Lisby H. Klinisk håndtering af patienter med kroniske smerter. Fysioterapeuten 2007; (17): Schäfer A, Hall T, Briffay K, Classification of low back-related leg pain A proposed patho-mechanism-based approach. Manual Therapy, (2007): 14: Smart KM, Blake C, Staines A, Doody C. Clinical indicators of nociceptive, peripheral neuropathic and central mechanisms of musculoskeletal pain. A Delphi survey of expert clinicians. Manual Therapy (2010); 15:80-87 Staud R, Robinson ME, Price DD. Isometric exercise has opposite effects on central pain mechanisms in fibromyalgia patients compared to normal controls. Pain (2005); 118: Sterling M, Treleaven J, Jull G. Responses to a clinical test of mechanical provocation of nerve tissue in whiplash associated disorder. Manual Therapy (2002);7 : Sterling M, Jull G, Vicenzino B, Kenardy J. Sensory hypersensitivity occurs soon after whiplash injury and is associated with poor recovery. Pain (2003); 104: Sterling M, Kenardy J. Physical and psychological aspects of whiplash: important considerations for primary care assessment. Manual Therapy (2008); 13: Sterling M, Chien A Eliav E.»Hypoaesthesia occurs with sensory hypersensitivity in chronic whiplash Further evidence of a neuropathi c condition«. Manual Therapy (2009); 14: Vierck CJ. Mechanisms underlying development of spatial distributed chronic pain (fibromyalgia). Pain (2006); 124: Woolf CJ, Mannion RJ. Neuropathic pain: aetiology, symptoms, mechanisms, and management. The Lancet 1999; 353(9168): Zusman M, Wright A. Neurophysiology of pain and pain modulation. In: Boyling JD, Jull G, editors. Grieves modern manual therapy. 3rd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone

7 MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI AUGUST 2010/03 Høghs holdning til emnet, der blev præsenteret i deres interessante oplæg på det fælles årsmøde i marts 2010;»vi kan tillade os at handle, mens forskerne tænker«og vi bør»nærme os et sæt kriterier baseret på bedste tilgængelige evidens, således at praksis på dette område ikke skal afhænge af den enkelte behandlers præferencer og formodninger«. (T. Petersen, fra I forhold til klassificering af mulige neurogene symptomer og de patofysiologiske meka- nismer anbefaler vi, at den neurologiske undersøgelse differentierer mellem (Schäfer et al, 2007); 1) kompromittering af neurologisk konduktion (kraft, sensibilitet, reflekser) 2) perifer sensitivering (påvirket neurodynamisk funktion / mekanosensitivitet af perifere nerver) 3) central sensitivering, baseret på de kliniske indikatorer præsenteret i denne tekst. RETTELSE Vedr. artiklen»neck Pain Clinical Practice Guidelines«i fagblad bringes følgende rettelse til den trykte udgave. I kommentarerne, øverst på side 5, første spalte står der i overskriften»refererede symptomer til OE«. Der skulle stå»udstrålende symptomer til OE«, da der i dette afsnit primært er tale om neurogene symptomer (radikulopatiske / neuropatiske) frem for somatisk refererede symptomer. Vi beklager fejlen og håber det præciserer indholdet. Mvh Redaktionen Danske Fysioterapeuters Fagforum for pi Muskuloskeletal Fysiotera NOTE: Artiklens fulde titel er: Childs et al, Neck Pain: Clinical Practice Guidelines linked to the ICF from the Orthopaedic Section of APTA, J Orthop Sports Phys Ther 2008; 38(9): A1-A34. Artiklen kan frit hentes på PATIENTFOLDEREN BESTIL DIREKTE HOS TRYKKERIET MED DINE DATA Den nye folder til patienter beskriver kort hvad en muskuloskeletal fysioterapeut er og kan tilbyde i håndteringen af bevægeapparatsbesvær. Bag på folderen er der plads til påtryk af den enkelte muskulo skeletale fysioterapeuts navn samt adressen på klinikken. Desuden er der henvisning til hjemmesiden hvor man kan finde behandlere i Danmark. ANVENDELSESKRAV: IFOMPTgodkendt Muskuloskeletal Fysioterapeut (DipMT/MaMT). Du kan læse mere på hjemme siden under»medlemmer«. Besvær med ryg, nakke, muskler og led? Få svar på dine spørgsmål: Hvad er der galt? Hvor længe varer det? du får det bedre? Hvad kan vi gøre for at at få det bedre? Hvad kan du selv gøre for peuter har taget Muskuloskeletale fysiotera lse, der giver specialviden en særlig videreuddanne bevægeapparatet. gelse og behandling af og ekspertise i undersø skeletale fysioterapeuter: På denne klinik har vi muskulo over oplysninger og en oversigt k kan du finde yderligere På peuter i Danmark muskuloskeletale fysiotera INTEGRATIVE MYOFASCIAL TECHNIQUES NYT KURSUSTILBUD imft integrative MyoFascial Techniques dækker over supplerende teknikker som kan indgå i undersøgelse og behandling af bevægeapparatsbesvær. Herunder imfr (integrative MyoFascial Release) og imet (integrative Muscle Energy Techniques) til behandling af myo fascielle og artikulære dysfunktioner. Læs artikel på muskuloskeletal.dk --> Fag og Forskning --> MT-Nyt Kommende kursus (Intro): Se kursuskalenderen erapeuter er Muskuloskeletale fysiot lse og behandling specialister i undersøge et parat geap af bevæ Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysiotera pi ryg, na Få sv Muskuloskeletale fysiotera peuter har taget en særlig videreuddannelse, der giver specialviden og ekspertise i undersøg else og behandling af bevægea pparatet. På denne klinik har vi muskulo skeletale fysioterapeuter: H H H H Musk speci af bev På kan du finde yderligere oplysninger og en oversigt muskuloskeletale fysiotera over peuter i Danmark Plads til data 7

8 Uddannelse og kurser Uddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi Specialviden og klinisk ekspertise i diagnostik og behandling af ryg og bevægeapparat. Uddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi varer fire år og tages sideløbende med praksis efter endt grunduddannelse i fysioterapi. Uddannelsen er internationalt godkendt under verdensforbundet for muskuloskeletal fysioterapi IFOMPT For yder ligere information: KURSUS Smerter og neurodynamik 1 (ND1) Sted: Fysiocenter Tårnby MF Trin 1A sept-okt 2010 Sted: Høegh Guldbergsgade 36, 1., 8700 Horsens MF Trin 1B sept-okt 2010 Sted: Løjtegårdsvej 157, Tårnby, 2770 Kastrup Smerte og Neurodynamik 2 Sted: Horsens DFFMF kursus i Rheumatologi / Orthopædi Sted: Fysiocenter Tårnby, Løjtegårdsvej 157, Tårnby, 2770 Kastrup Bidfunktion Dysfunktioner og smertetilstande rel.t. tyggeapparatet Sted: Fysiocenter Kastrup, Kamillevej 4, 2770 Kastrup Case Rapport Kursus Sted: Odense MF Trin 3A oktober 2010 Sted: Løjtegårdsvej 157, 2770 Kastrup Dynamisk Stabilitet Intro Okt 2010 Sted: Tårnby imft Integrative MyoFascial Techniques Intro Nov 2010 Sted: Plantagevej 2B, 6600 Vejen Smerter og neurodynamik 2 (ND2) Sted: Høegh Guldbergs Gade 36, 1., 8700 Horsens Dynamisk Stabilitet Lumbal Nov 2010 Sted: Tårnby Temadag om Svimmelhed 18. nov Sted: Nyborg Strand MF Trin 2C (Sup 2&3) Klinisk Supervision Sted: Afventer Dynamisk Stabilitet Cervikal Nov 2010 Sted: Tårnby Cervikogen Hovedpine og Svimmelhed Fordybelseskursus Sted: Horsens 11th Nordic Congress on Musculoskeletal Physiotherapy and Medicine September Sted: Copenhagen DATO Del 1: Del 2: Del 1: Del 2: Del 1: Del 2: Del 1: Del 2: Se den komplette og opdaterede kalender på: (vælg Kursuskalender) Yderligere info og tilmelding via online kursuskalender. Mødekalender Møder/events, symposier m.m. online event-kalender: World Congress on Laser Therapy WALT 2010 Congress Bergen, Norge th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Pain Hyatt Regency Century Palace Los Angeles Temadag om Svimmelhed DFFMF Hotel Nyborg Strand 11th Nordic Conference on Musculoskeletal Physiotherapy and Medicine Pain and Dysfunction Clinical and Scientific Update DFFMF and DSMM Copenhagen Denmark WCPT kongres Amsterdam IFOMPT Congress 2012 Quebec Canada September

Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi. Hans Kromann Knudsen Lektor UCL, MScR, Specialist i muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT

Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi. Hans Kromann Knudsen Lektor UCL, MScR, Specialist i muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi Hans Kromann Knudsen Lektor UCL, MScR, Specialist i muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT Klinisk ræsonnering i Muskuloskeletal Fysioterapi Et kvalitetssikringsprojekt

Læs mere

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Opdateret: Februar 2013 Introduktion Oversigt over obligatorisk litteratur til den samlede uddannelse - gældende til eksamen. Litteraturlisten

Læs mere

Patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter Moderne smertefysiologi implementering i klinisk praksis Bjarne Rittig Rasmussen Fysioterapeut, Phd. studerende Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital Patienter med kroniske smerter

Læs mere

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD)

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) Formål: Belyse WAD ud fra en klassisk naturvidenskabelig synsvinkel samt ud fra andre sociologiske

Læs mere

Nye kurser for fysioterapeuter

Nye kurser for fysioterapeuter SMERTEFYSIOTERAPI Kursuskatalog 2011/12 Nye kurser for fysioterapeuter Læs mere på videnomsmerter.dk HVAD ER SMERTEFYSIOTERAPI? Der er tre årsager til, at patienter henvender sig til fysioterapeuter: 1.

Læs mere

Mål. Smerte. www.videnomsmerter.dk HYPOTESE

Mål. Smerte. www.videnomsmerter.dk HYPOTESE www.videnomsmerter.dk Smerte Sundhedspsykologi - forår 2012 Health Psychology (7 th edition) Kapitel 10 & 11 Morten Høgh, PT DipMT Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi Specialist i Idrætsfysioterapi

Læs mere

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Opdateret: November 2015

Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Opdateret: November 2015 Litteraturliste Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi - DFFMF Opdateret: November 2015 Introduktion Oversigt over obligatorisk litteratur til den samlede uddannelse - gældende til eksamen. Litteraturlisten

Læs mere

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER

PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER PROGNOSEN FOR LÆNDESMERTER Hvad tror vi? Hvad ved vi? Alice Kongsted DILEMMA Skal behandlere love gode resultater, fordi det er vigtigt for patienter at tro på, de kan få det godt? Kan realistisk information

Læs mere

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi:

Etiske regler. Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Etiske regler 0,00 Etiske regler i forbindelse med kurser afholdt af Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi: Under henvisning til straffelovens paragraf 264a-d omhandlende privatlivets

Læs mere

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris

Klinisk Ræsonnering. Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT. Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Klinisk Ræsonnering Kvalitetsudviklingsprojekt DFFMT Hans Kromann Knudsen, Kristoffer Dalsgaard, Inge Ris Dagens plan! 1700 1810: Introduktion Hvad ved vi??? Egen og andres viden, erfaringer 1810-1830:PAUSE

Læs mere

Pacing Hvad er pacing?

Pacing Hvad er pacing? Pacing Inge Ris, Specialist i Muskulsokeletal Fysioterapi, DipMT, Master i Rehabilitering Fysioterapi og smerteklinik, Odense iris@fysioterapiogsmerteklinik.dk Hvad er pacing? Pacing som begreb stammer

Læs mere

Inddragelse af forsknings-/erfaringsviden samt patientens værdier i den kliniske beslutningsproces

Inddragelse af forsknings-/erfaringsviden samt patientens værdier i den kliniske beslutningsproces Inddragelse af forsknings-/erfaringsviden samt patientens værdier i den kliniske beslutningsproces Inge Ris, PT, MR, PhD.-stud. Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi Syddansk Universitet,

Læs mere

Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med?

Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med? Stress, smerter i bevægeapparatet, astma, eksem og arbejde: Hvad kan Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik hjælpe din patient med? Stort fællesmøde med almen praksis Christiansminde 19. april 2016 Lars Brandt

Læs mere

unwise to treat a damaged, compressed or oedematous nerve root or peripheral nerve trunk with neural stretching techniques. (Elvey & Hall, 2005)

unwise to treat a damaged, compressed or oedematous nerve root or peripheral nerve trunk with neural stretching techniques. (Elvey & Hall, 2005) unwise to treat a damaged, compressed or oedematous nerve root or peripheral nerve trunk with neural stretching techniques. (Elvey & Hall, 2005) Præsentation Præsentation Terminologi Smertemekanismer Undersøgelses-protokol

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Målgruppe Patienter med nyopståede lændesmerter med eller uden udstråling til ben. Der kan være tale om en førstegangsepisode, recidiv af tidligere tilfælde eller opblussen/

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

oplevelse Hvad er smerte (ikke)? www.videnomsmer ter.d k Når smerte ikke svarer til nociception bliver vores kliniske modeller sat på en prøve

oplevelse Hvad er smerte (ikke)? www.videnomsmer ter.d k Når smerte ikke svarer til nociception bliver vores kliniske modeller sat på en prøve Adapteret fra David Hume (1748) SMERTE OPLEVELSE? Hvad er smerte (ikke)? Nociception Videnomsmerter.dk? www.videnomsmer ter.d k Når smerte ikke svarer til nociception bliver vores kliniske modeller sat

Læs mere

Børn med primær hovedpine

Børn med primær hovedpine Børn med primær hovedpine Hvad ved vi, og hvad kan vi? I mit daglige arbejde på Hovedpineklinikken for børn og unge, Herlev Universitets Hospital i København, behandler vi børn og unge med primære og sekundære

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Det kliniske billede

Det kliniske billede Hvad er der i pakken? Smertens diagnostiske rolle i sportsmedicin Boller? Hvad fortæller smerte os om idrætsskader? Kan semantikken begrænse vores ræsonnering? Idrætsmedicinsk Årskongres 3/2-2012 Morten

Læs mere

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler)

Spændingshovedpine. Instruks. Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling. Forkortelser: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler) Spændingshovedpine Instruks Senest revideret d. 15.03.2016 Forfattere: Shabnam Ezzatian og Lars Bendtsen Referenter: Flemming Bach og Helge Kasch Godkender Lars Bendtsen, redaktionsgruppe F Formål: Beskrivelse

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer

Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Hjernerystelse( commotiocerebri ) og post-commotionelle symptomer Oplæg på symposium ved National TværfagligKonference Ålborgd. 17.6. 2015 Langvarige symptomer efter hjernerystelse: Mulige årsager og behandling

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Fra akut til kronisk - psykologisk set

Fra akut til kronisk - psykologisk set Fra akut til kronisk - psykologisk set v. Karina Røjkjær, Cand. Psych. Aut. Danske Fysioterapeuters Fagfestival den. 30. oktober 2014 Biopsykosocial forståelse Psykologiske faktorer Adfærd Følelser Tanker

Læs mere

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS KIROPRAKTIK 2014 SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS 93% af klinikere i primær praksis mener, at uspecifikke lændesmerter dækker over flere lidelser, som kræver forskellig behandling Kent et al, Spine 2004

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Formålsbeskrivelse Ryghold. Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk

Formålsbeskrivelse Ryghold. Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk Formålsbeskrivelse Ryghold Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk Formålsbeskrivelse Knæhold Forord INDLEDNING I Ølstykke Fysioterapi & Træning arbejdes der med rygpatienter

Læs mere

Gitte Handberg. Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 65413869

Gitte Handberg. Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 65413869 Gitte Handberg Specialeansvarlig overlæge Smertecenter Syd, OUH Gitte.Handberg@ouh.regionsyddanmark.dk Telefon: 65413869 Oversigt Det ender meget konkret! Hvem er vi i Smertecenter Syd Hvem er patienterne

Læs mere

MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI /2

MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI /2 WWW.MUSKULOSKELETAL.DK MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI /2 3. ÅRGANG MAJ 2010 MEDLEMSBLAD FOR MUSKULOSKELETALE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI er et speciale i fysioterapi, som omhandler

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALG

Læs mere

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning

Ny diagnose Modic? Hvad er Modic forandringer? Viden om Modic forandringer. Modic forandringer på MR-skanning. Modic forandringer på MR-skanning Ny diagnose Modic? Modic - kroniske rygsmerter - Fagfestival for Fysioterapeuter Region Syddanmark, DipMT, MSc, PhD, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Odense www.cfmf.dk Viden, uvidenhed og medier

Læs mere

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen

Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark. Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS) i Region Syddanmark Fysioterapeut/praksiskonsulent Flemming Pedersen MTV -anbefaling Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en grundig førstegangsundersøgelse er den

Læs mere

Svimmelhed. Henrik Bach & Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut Dip MT

Svimmelhed. Henrik Bach & Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut Dip MT Svimmelhed Henrik Bach & Martin B. Josefsen Muskuloskeletal Fysioterapeut Dip MT Disposition Definitioner Årsager Symptomer Prævalens? Hvad gør jeg?? Cervikogen / BPPV/ VBI differential diagnostiske overvejelser

Læs mere

Fysioterapi Rigshospitalet Tværfagligt smertecenter

Fysioterapi Rigshospitalet Tværfagligt smertecenter Fysioterapi Rigshospitalet Tværfagligt smertecenter Thomas Friis Larsen, PT Lene Møller Schear Mikkelsen, PT, MR Henvisning til Fysioterapi Inklusion: Skal være stabilit medicineret Muskuloskeletale problemer

Læs mere

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt. Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Det er på tide at tage funktionelle lidelser alvorligt Marianne Rosendal, Lektor, praktiserende læge, PhD, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis

TERM-modellen. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Århus Universitet. Forskningsenheden for Almen Praksis TERM-modellen En oversigt shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 2 TERM Baggrund og formål Læringsprincipper Behandlingsmodel shospital Almen Medicin, Odense, Nov 2007, dias 3 Baggrund Funktionelle

Læs mere

Henvisning til fysioterapi

Henvisning til fysioterapi Samarbejdet med fysioterapeuten begrænser sig for nogle af os til en henvisning med et journalnotat, hvoraf det fremgår, hvad patienten fejler, og hvilken behandling der ønskes. Forfatterne har en række

Læs mere

2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start FN2012s svarprocent 92 1. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 6? 2. Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start 3. Redegøre for ætiologi

Læs mere

Master Down Under 2008

Master Down Under 2008 Master Down Under 2008 KASPER USSING MASTER OF MANIPULATIVE THERAPY RYGCENTER SYDDANMARK Fatigue characteristics of neck flexor and extensor muscles during isometric endurance tests in patients with postural

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen UCN. Modulprøve modul 6

Fysioterapeutuddannelsen UCN. Modulprøve modul 6 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulprøve modul 6 MODULPRØVE 6 1 Forudsætninger for deltagelse i prøven Den studerende skal være studieaktiv og har deltagelsespligt i den teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Optageområde: Region Hovedstaden (Byen, Syd og Bornholm), Færøerne og Grønland Højt specialiseret funktion: bagstrengsstimulation

Optageområde: Region Hovedstaden (Byen, Syd og Bornholm), Færøerne og Grønland Højt specialiseret funktion: bagstrengsstimulation Jette Højsted, specialeansvarlig overlæge Thomas Larsen, fysioterapeut Elsa Bencke, psykolog Optageområde: Region Hovedstaden (Byen, Syd og Bornholm), Færøerne og Grønland Højt specialiseret funktion:

Læs mere

Hvordan vil du forklare hvad smerte er?

Hvordan vil du forklare hvad smerte er? Forventninger PERCEPTION Opmærksomhed Placebo Nocebo Hvordan vil du forklare hvad smerte er? Venner, viden og Verdensbillede Erfaringer Gener Immunforsvar Kultur og opvækst og meget mere? Nociception Videnomsmerter.dk

Læs mere

Årsberetning 2008. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi. Side 1 af 8

Årsberetning 2008. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi. Side 1 af 8 Årsberetning 2008 Introduktion 2008 har været et aktivt år for både undervisergruppen og bestyrelsen, som arbejder for Danske Fysioterapeuters videreuddannelse i. Det har været et år, hvor tre større foci

Læs mere

Region Hovedstaden September 2014

Region Hovedstaden September 2014 Region Hovedstaden September 2014 Varighed /tidligere episoder Bensmerter Smerteintensitet Røde flag Tidligere eller aktuel cancer Uforklaret vægttab Ingen ændring gn. 1 måned eller mere Traume Konstante

Læs mere

WHIPLASH - PISKESMÆLD

WHIPLASH - PISKESMÆLD WHIPLASH - PISKESMÆLD Lars Uhrenholt lektor, ph.d., kiropraktor lu@retsmedicin.au.dk FOLKETINGETS SUNDHEDS-OG FOREBYGGELSESUDVALG - høring om funktionelle lidelser 19. marts 2014 EMNER Diagnosen placering

Læs mere

Mål. Smerte. Er smerte. www.videnomsmerter.dk

Mål. Smerte. Er smerte. www.videnomsmerter.dk www.videnomsmerter.dk Smerte Sundhedspsykologi - efterår 2014 Klinisk Sundhedspsykologi Kapitel 8 Morten Høgh, PT MSc Pain, DipMT Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, Specialist i Idrætsfysioterapi,

Læs mere

smerte Program Post-operative smerter Kroniske smerter efter kirurgi (Persistent Post-surgical Pain - PPP) Vi har alle oplevet videnomsmerter.

smerte Program Post-operative smerter Kroniske smerter efter kirurgi (Persistent Post-surgical Pain - PPP) Vi har alle oplevet videnomsmerter. videnomsmerter.dk Vi har alle oplevet smerte men véd vi egentligt hvad det er? Program 09.30-10.00 Kaffe, the og frugt 10.00-11.15 Smerte - baggrund og teorier 11.15-12.00 Sensibilisering (I) 12.00-12.45

Læs mere

Modul 8 FN10-C + D. (Svarprocent 78%) Hvor tilfreds er du samlet set med modul 8?

Modul 8 FN10-C + D. (Svarprocent 78%) Hvor tilfreds er du samlet set med modul 8? 1 Modul 8 FN10-C + D. (Svarprocent 78%) Hvor tilfreds er du samlet set med modul 8? Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Der er i Region Syddanmark skrevet et forløbsprogram, hvis indhold fokuserer på nyopståede lænderygsmerter, enten 1. gangs eller recidiv. Sigtet er forebyggelse af

Læs mere

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk

Overlæge Kirstine Amris, udpeget af Dansk Reumatologisk Selskab Overlæge dr. med. Niels Henrik Valerius, udpeget af Dansk Pædiatrisk N O T A T j.nr. 7-203-01-85/1/CHH Oplæg til det videre arbejde med struktur for patienter med kronisk træthedssyndrom/cfs/me (CFS) Baggrund nedsatte medio 2008 i forlængelse af specialeplanlægningsarbejdet

Læs mere

Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention

Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention Bristededrømme: Behandlingaf15-30 årigemed senfølger efter commotio cerebri - en tidlig intervention Et projekt i samarbejde mellem Regionshospitalet Hammel Neurocenter og, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Træthed efter apopleksi

Træthed efter apopleksi Træthed efter apopleksi, Apopleksiafsnit F2, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Træthed efter apopleksi Hyppigt problem, som er tilstede hos 39-72 % af patienterne (Colle 2006). Der er meget lidt

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Disse sygdomme sees ofte sammen med Fibromyalgi. Slitagegigt er p ålejring af ben og

Disse sygdomme sees ofte sammen med Fibromyalgi. Slitagegigt er p ålejring af ben og Side 1/5 Citater fra en Fibromyalgi konference i norge 1 marts 08 webbelin, tirsdag 20 maj 2008-23:14:50 Citater fra en Fibromyalgi konference 1 Dags konferance om fibromyalgi i Norge l ørdag 1.mars 08

Læs mere

MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI /4

MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI /4 WWW.MUSKULOSKELETAL.DK MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI /4 3. ÅRGANG DECEMBER 2010 MEDLEMSBLAD FOR MUSKULOSKELETALE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI er et speciale i fysioterapi, som omhandler

Læs mere

Mål. Smerte. Er smerte.

Mål. Smerte. Er smerte. www..dk Smerte Sundhedspsykologi - efterår 2015 Klinisk Sundhedspsykologi Kapitel 8 Er smerte Morten Høgh, PhD-stud PT MSc Pain, DipMT Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi Specialist i Idrætsfysioterapi

Læs mere

Formål. Udviklingsklinikken. Udvikle og afprøve en metode til implementering af kliniske retningslinjer

Formål. Udviklingsklinikken. Udvikle og afprøve en metode til implementering af kliniske retningslinjer Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden omkring vilkår vedrørende opgaveløsning og økonomi. Fagligt Udvalg er styregruppe for projektet og udvalget har

Læs mere

Årsberetning 2011. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi. Kære medlemmer og kolleger,

Årsberetning 2011. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi. Kære medlemmer og kolleger, Årsberetning 2011 Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi Kære medlemmer og kolleger, DFFMF arbejder ihærdigt på at skabe det bedste udbud af vores kerneydelse: uddannelsen i muskuloskeletal

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Fysioterapi til patienter med smerter

Fysioterapi til patienter med smerter Fysioterapi til patienter med smerter Bjarne Rittig Rasmussen Dansk Smerteforskningscenter BRR@ki.au.dk 1 BRR 2013 2 1 Effekt træning/fysioterapi Statistisk signifikant vs. klinisk relevant effekt Bertozzi

Læs mere

Velkommen til udviklingsklinikkens certificeringsmodel for kliniske retningslinjer for klassificering og udredning af personer med nakke problemer.!

Velkommen til udviklingsklinikkens certificeringsmodel for kliniske retningslinjer for klassificering og udredning af personer med nakke problemer.! Om certificeringen Velkommen til udviklingsklinikkens certificeringsmodel for kliniske retningslinjer for klassificering og udredning af personer med nakke problemer.! Meget tyder på, at vi som klinikkere

Læs mere

Muskuloskeletal fysioterapi /4

Muskuloskeletal fysioterapi /4 www.muskuloskeletal.dk Muskuloskeletal fysioterapi /4 2. årgang november 2009 MEDLEMSBLAD FOR MUSKULOSKELETALE FYSIOTERAPEUTER I DANMARK Muskuloskeletal Fysioterapi er et speciale i fysioterapi, som omhandler

Læs mere

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer. Anette Lehmann Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modicforandringer type 1 Anette Lehmann Baggrund: Klar sammenhæng mellem Modicforandringer og smerte (Jensen,

Læs mere

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område

2. Opgaver som fysioterapeuten kan varetage for lægen- opdelt i afgrænsede grupper af patienter. Kompetencer på det muskuloskeletale område Notat Danske Fysioterapeuter Til: Cc: Opgavebeskrivelse og kompetenceprofil- For fysioterapeuter ansat som hjælpepersonale i lægepraksis Dato: 7. april 2015 Kontaktperson: Gurli Petersen 1. Baggrund 2.

Læs mere

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK.

KONFERENCE INDBYDELSE T I L 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG. Key Speaker Dr. Jeremy Lewis PhD., MSc., UK. IMDT 2014 INDBYDELSE T I L KONFERENCE 21.-22. MARTS 2014 HOTEL SCANDI C, KOLDI NG Fra discus-model til muskuloskeletal diagnose og differential diagnostik Internationale skulder-opdateringer fra Jeremy

Læs mere

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK

FORBEDRET DYNAMISK REGULERING AF POSTURAL MUSKELTONUS MED UNDERVISNING I ALEXANDERTEKNIK ALEXANDERTEKNIK OG POSTURAL MUSKELTONUS En artikel med titlen Increased dynamic regulation of postural tone through Alexander Technique training publiceret i Elsevier' s Human Movement Science beskriver,

Læs mere

Fysioterapi til patienter med smerter

Fysioterapi til patienter med smerter Fysioterapi virker Fysioterapi til patienter med smerter Fysioterapi er en central del af den tværprofessionelle rehabilitering af de fleste patienter med smerter. Et optimalt forløb har fokus på vejledning,

Læs mere

Symptomer ved kropslig stresstilstand/bodily distress syndrom

Symptomer ved kropslig stresstilstand/bodily distress syndrom Symptomer ved kropslig stresstilstand/bodily distress syndrom Almene symptomer 1. Koncentrationsbesvær 2. Hukommelsesbesvær 3. Træthed 4. Hovedpine 5. Svimmelhed Symptomer fra hjerte, lunge og kroppens

Læs mere

Når ryggen giver problemer

Når ryggen giver problemer Et fokuseret behandlingskoncept til personer, der oplever problemer i forbindelse med lænderyg eller med gener fra sædemuskulatur eller ben. Et aktivt og fokuseret behandlingskoncept Ryglidelser er et

Læs mere

Lændesmerter er en meget hyppig og kompleks tilstand findes der mon klinisk relevante undergrupper?

Lændesmerter er en meget hyppig og kompleks tilstand findes der mon klinisk relevante undergrupper? Lændesmerter er en meget hyppig og kompleks tilstand findes der mon klinisk relevante undergrupper? Kan automatiseret mønstergenkendelse i patienters svar og scorer efter 1. konsultation hos kiropraktoren

Læs mere

Smertekursus. Program. Hvad er smerte (ikke)? en fælles forståelse af smerteårsager

Smertekursus. Program. Hvad er smerte (ikke)? en fælles forståelse af smerteårsager Morten Høgh PT DipMT MSc Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi Specialist i Idrætsfysioterapi Blog: www.videnomsmerter.dk Program Smertekursus Onsdag den 20. august 2014 12:45-14:00 Hvad er smerter

Læs mere

Smerte. et helhedsperspektiv INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP SPECIALRÅDGIVNINGEN. Morten Høgh

Smerte. et helhedsperspektiv INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP SPECIALRÅDGIVNINGEN. Morten Høgh INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP SPECIALRÅDGIVNINGEN Smerte et helhedsperspektiv Morten Høgh www.videnomsmerter.dk Fysioterapeut, MSc Pain, DipMT, RISPT Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi Specialist

Læs mere

Faglige visioner Palliation 04.10.2009

Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Lise Pedersen Speciallæge i onkologi, Diplomuddannlse i Palliativ Medicin fra GB Ledende overlæge dr. med. Palliativ medicinsk afd., BBH WHO Definition af Palliativ

Læs mere

y = f(x) y = output x = input

y = f(x) y = output x = input Funktion = f Indre øre og svimmelhed: otoneurologisk udredning ørelægens perspektiv Søren Vesterhauge y = f(x) y = output x = input Funktion = f Balancesystemet Hypofunktion = hypoexibilitet = parese/paralyse

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose 1 Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Gitte Juhl, Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital

Gitte Juhl, Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Gitte Juhl, Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital 26-05-2011 Disposition Faser/behandlingsmål Hvilke typiske senfølger ser vi? Tværfaglig indsats Hvordan vurderer vi patienten og effekten af den

Læs mere

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

Smerter, etnicitet og PTSD. Fysioterapeut Samuel Olandersson, Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri

Smerter, etnicitet og PTSD. Fysioterapeut Samuel Olandersson, Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Smerter, etnicitet og PTSD Fysioterapeut Samuel Olandersson, Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Fredericia den 6. April 2016 Etnicitet og smerte Hvad forstår vi/man ved etnicitet? Etnisk smerte?

Læs mere

Neurologi - sygdomme i nervesystemet

Neurologi - sygdomme i nervesystemet Neurologi - sygdomme i nervesystemet Introduktion til neurologi Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem).

Læs mere

Velkommen til Tværfagligt Smertecenter - TSC. Introduktionsmøde

Velkommen til Tværfagligt Smertecenter - TSC. Introduktionsmøde Velkommen til Tværfagligt Smertecenter - TSC Introduktionsmøde Universitetshospitalet i Region Nordjylland Aalborg Universitetshospital INTRODUKTIONS-MØDE - afstemning af forventninger o Vi forudsætter

Læs mere

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 215 Efterår 2016

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 215 Efterår 2016 Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 215 Efterår 2016 Emne Dato Lekt. / Tid Introduktion til modul 8 14.11 1 (Stam) Lok. / Uv. Studieaktiviteter Selvstændige

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sådan tackler du kroniske smerter

Sådan tackler du kroniske smerter Sådan tackler du kroniske smerter 800.000 danske smertepatienter døjer med kroniske smerter, der har varet mere end seks måneder. Smerter kan være invaliderende i hverdagen, men der er meget, du selv kan

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark

STarT - Screeningsredskab til LBP. Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark STarT - Screeningsredskab til LBP Lars Morsø Fysioterapeut, MPH, Ph.d.-studerende Rygcenter Syddanmark Hvad kan vi anvende STarT til? STarT er en del af rygundersøgelsen Tre dele i undersøgelsen Guide

Læs mere

Martin B. Josefsen Deborah Falla. First: Sept 2010 Updated: February 22, 2012. Curriculum Cx Headache and Dizziness Courses

Martin B. Josefsen Deborah Falla. First: Sept 2010 Updated: February 22, 2012. Curriculum Cx Headache and Dizziness Courses Fordybelseskursus: Cervikogen Hovedpine og Svimmelhed Kernekursus (Part I), Supervisionskursus (Part II) og klinisk vejledning / supervision (Part III) Undersøgelse, diagnostik, differentialdiagnostik

Læs mere

Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning (LM 1)Kan du:

Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk stresspåvirkning (LM 1)Kan du: Hvor tilfreds er du samlet set med modul? Særdeles godt % Godt % Mindre godt % 6 Dårligt % Redegøre for skadesmekanismer i bevægeapparatet, herunder humant vævs biomekaniske egenskaber og teorier om fysisk

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere

Smerter. Smerter & medicin mod smerter. Underviser : Majbrith Schioldan Kusk SOPU Hillerød 1

Smerter. Smerter & medicin mod smerter. Underviser : Majbrith Schioldan Kusk SOPU Hillerød 1 Smerter Smerter & medicin mod smerter Underviser : Majbrith Schioldan Kusk 03-10-2016 SOPU Hillerød 1 Læringsmål Opnå viden om smerter Viden om virkningen af medicin til behandling af smerter Viden om

Læs mere

Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT

Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT Mekanisk Diagnostik og Terapi MDT Nakkebesvær Et klinisk eksempel på undersøgelse, klassifikation og behandling, Fysioterapeut DipMDT MDT en klinisk ræsonneringsmodel Undersøgelse, klassifikation og behandling

Læs mere

heds og Generaliseret Led Hypermobilitet - den usynlige tilstand?

heds og Generaliseret Led Hypermobilitet - den usynlige tilstand? Denmark heds og Generaliseret Led Hypermobilitet - den usynlige tilstand? EDS-foreningens årsmøde 21/5 2017 Lektor, Birgit Juul- Kristensen, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funk3on og Fysioterapi

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie

Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Psykosociale faktorers betydning for outcome hos patienter, der skal opereres for en degenerativ lidelse i nakke eller ryg - et litteraturstudie Fagligt Selskab for Neurosygeplejersker 2. Nationale NeuroKonference

Læs mere

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv?

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? 1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? Vedr. hvilken anbefaling man kunne forestille sig: Der vil ikke være tale om en systematisk opsporing. Der

Læs mere

Smerter i relation til PTSD

Smerter i relation til PTSD Smerter i relation til PTSD Bjarne Rittig Rasmussen Master of medical science,pt Phd student Danish Pain Research Center, Aarhus University Hospital BRR@ki.au.dk PTSD og smerter Somatisering og smerter

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Kognitiv terapi og behandling af PTSD og ASD Chris Freeman MD Indholdsfortegnelse Hvad er kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT)

Læs mere