Stiftsbladet. Helsingør Stift. Aktuel information om. Hvide roser Helsingør Stift har antaget våbenskjold og segl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stiftsbladet. Helsingør Stift. Aktuel information om. Hvide roser Helsingør Stift har antaget våbenskjold og segl"

Transkript

1 13. årgang nr. 2 juni juli august 2008 Aktuel information om Stiftsbladet Helsingør Stift Hvide roser Helsingør Stift har antaget våbenskjold og segl Kristne i regnbuens farver Migrantmenigheder og kirken Gudsforestillinger Taler du med dit barn om Gud?

2 nmelderser Citroner til Vorherre Kære Vorherre, ræk mig en bøn. Jeg har foldet mine hænder på ryggen i en spændetrøje og ved ikke, hvor jeg skal begynde. Sådan begynder én af Grotrians fabulerende bønner, og så går det ellers af sted hen over sodavandsbrus, glaskroppe der splintres mod ambulancer og præster der lander som sorte krager på motorvejen. Uden tvivl én af den moderne tids største ordekvilibrister. Efter en kolbøttetur gennem Grotrians univers, står man dog tilbage med dirrende alvor og dybde. Simon Grotrian: Citroner til Vorherre. Bønner. 53 sider. 175 kroner. Borgen. Hvad skal man tro? Kristendom for voksne. Her lægges fingrene ikke imellem, en spade kaldes for en spade, og det moderne menneskes spørgsmål bliver taget alvorligt. Giv bogen til din mor, læs den sammen med dine venner, og læg den i stakke på præstekontoret til enhver der spørger: Hvad skal man tro? Else Hviid og Birgitte Stoklund Larsen: Hvad skal man tro. 7 indgange til kristendommen. 121 s. 199 kr,- People s Press. Moderne salmer Salmer forfattet af Lisbeth Smedegaard Andersen, Lars Busk Sørensen, Hans Anker Jørgensen, Vibeke Gundelach, Holger Lissner og Simon Grotrian gennemgås af professor Kirsten Nielsen ved Århus universitet. Gudsbillederne afdækkes, og man kommer godt ind under huden på salmebogens nyeste salmer. Solidt værk der kan danne grundlag for studiegrupper og selvstudium. Kirsten Nielsen: Der flammer en ild. Gudsbilleder i nyere danske salmer. Aros s., 298 kr. Biblen på nettet Hør Svend Auken fortælle om den barmhjertige samaritaner, og læs om kærlighed i biblen. Her er bibelkogebog og menneskesyn en sand guldgrube af nye vinkler på gammelt stof. Bibelselskabets nye hjemmeside har alt og mere til for enhver, der vil vide mere om biblen: Forestillinger om Gud En hvidskægget Gud med lyn i hænderne og Gud som en lysende sky. Får børn, gennem et tidligt møde med kirken, et mere robust og reflekteret billede af den kristne Gud, et billede der kan bære igennem og løftes med ind i det moderne liv? Spændende læsning, der efterlader læseren med et klart indtryk af minikonfirmandundervisningens effekt og betydning. Finn Dyrhagen: Forestillinger om Gud. En effektundersøgelse af den indledende konfirmationsforberedelse i Danmark. Forlaget Aros, 104 sider, pris: 178,- kr. Side 2

3 Taler du med dit barn om Gud? Af biskop Lise-Lotte Rebel Taler du med dit barn om Gud?. Sådan stod der på forsiden af gratisavisen 24 timer forleden. I artiklen, der fulgte på over skriften, kunne man læse, at 69% af årets konfirmander mangler et sprog for deres religion. Det var en artikel helt forskellig fra de gængse undersøgelser om konfirmander og deres tro. Der var intet i artiklen om, at det kun var for gavernes eller for festens skyld, at de unge blev konfirmeret. Nej, tværtimod lød det fra de unge, at de gerne ville tro på Gud, at de manglede et fundament i deres liv, og at de gerne ville vide noget mere om kristendom. Historien er med til at minde os om vores opgave som kirke og som menighed. Vi er her for at give den kristne tro videre til de kommende generationer. Det kræver i dag al vores fantasi, energi og kreativitet og stiller os over for helt nye udfordringer. Det er i den sammenhæng vigtigt ikke alene at se tilbage, men også at turde se fremad. Vi må høre op med at betragte vores egen tid som en forfaldstid i forhold til en eller anden guldalder engang for længe siden. Vi må i stedet nøgternt kaste blikket på de opgaver vi er stillet over for her og nu og søge at løse dem med tro, håb og kærlighed. Vi lever i efterdønningerne efter en meget religionskritisk tid. I slutningen af 19. årh. og i det meste af 20. årh. var der blandt kul tureliten stor modstand mod religion. Mange intellektuelle udtrykte sig meget kritisk, og de sagde næsten samstemmende, at det kun var et spørgsmål om tid, før mennesker ville være så oplyste, at religionens tid var udspillet. Men selvom det påstås, at danskerne stadig er det folk der er mest imod religion så er profetierne om religionens endeligt på ingen måde gået i opfyldelse. Der er en inter esse og en spørgen om den kristne tro, som er meget omsiggribende. Både den daglige avis, men også de elektroniske nyhedsmidler har indslag, der har med religiøse spørgsmål at gøre. Det ville være næsten utænkeligt for blot kort tid siden. Måske skyldes det indvandringen af mennesker med et langt mindre blufærdigt forhold til religionen, end vi er vant til på vore breddegrader. I al fald synes det at være tydeligt, at religion i dag er blevet global identitetsmarkør, og man oplever, at der er en spørgen og en nysgerrighed med hensyn til religiøse emner. Det store spørgsmål er, om denne spørgen vil gå kirkens dør forbi. Det er måske den allerstørste opgave, vi i dag er stillet over for som kirke: At være til stede, midt i verden med kirkens gamle budskab og der fortælle det igen, nyt som det er, for hver eneste, som vil høre. Gammelt og nyt det er måske modsætninger i en mediever den, hvor tidshorisonter aldrig er over 24 timer. Men i kirken er det ikke mod sætninger. I kirken kender vi til, at gamle ord stadig bliver nye og friske. Det sker ved hver eneste gudstjeneste. Den kristne tro har selv gennemløbet en forandringsproces gennem reformation og oplysningstid og ind i nutiden. Kristendom rummer en fantastisk dynamik. Det er den eneste tro, der har formået at skabe et selvstændigt politisk rum dvs. at begrænse sig og dermed skille reli gion og politik. Netop derfor står kristendommen ikke i modsætning til politisk frigørelse. Det er samtidig den eneste tro, der for mig at se kan forholde sig kritisk til sig selv uden at miste sin gyldighed. Det hænger sammen med, at det er en tro, der kan sige noget til det lidende, skrøbelige, dødelige menneske, fordi det er en tro på den Gud, der selv blev menneske, og som levede og døde for os. I den kristne tro er lidelsen således fortolket med som en del af Guds eget liv i medleven og medliden for sin skabning. Men dette skal siges ind i vores tid. Den situation stiller ikke alene krav til præsterne, men til alle. Der er et stigende ønske og et stort behov fra såkaldt almindelige mennesker om at få dybere indsigt i deres kristne tro. Og om at kunne gøre rede for deres tro og deres kirke i mødet med andre. Behovet for kristendomsundervisning på alle niveauer er større end nogensinde. I Helsingør Stift har vi konkret ansat en mediekonsulent, som foruden at redigere dette blad også redigerer Stiftets hjemmeside. Vi har en religionspædagogisk konsulent, og vi har meget velfungerende kirke-skole projekter rundt omkring i provstierne. Et stiftsbidrag til det store oplysningsarbejde, der foregår for alle aldersgrupper i Stiftets mange sogne. Side 3

4 Verden dig med torne kroner I Grundtvigs salmer bruges rosen ofte som billede på paradiset. I salmen I al sin glans blomstrer rosen i Guds rige, - som den også gør i Blomstre som en rosengård, inspireret af profeten Esajas. I Brorsons Den yndigste rose er funden er rosen symbol på Jesus, inspireret af Højsangen. Mens i Kingos salmer bliver rosens røde farve og skarpe torne, til Jesu rosenblod, - en stærk blanding af kærlighed, evighed og offer. Her kan man gå på jagt efter salmebogens roser: Bedst er dog rosenbilledet i Grundtvigs salme Du, som går ud fra den levende Gud : Pinselig dåb til Guds herligheds håb folkefærd alle genføde! Tale og skrift om vor frelsers bedrift blomstre som roserne røde! Livstræet skyde af korsets rod! Smage lad alle, vor drot er god! Salmebogen indeholder hele 44 salmer med roser i. Rosensale, rosenkinder, rosenblod, rosengårde, rosenkranse, rosenskyer og rosentorne Af Rebecca Rudd Nyt fra Stiftet Helsingør Stifts våbenskjold Efter en del indledende øvelser allerede påbegyndt under den tidligere biskop, Johannes Johansen, har Helsingør stift endeligt fået tegnet deres eget våben. Eftersom stiftet er et forholdsvis nyt stift, oprettet i 1962 var der ingen traditionelle segl eller våben tilknyttet stiftet. Helsingør Domkirke har sit eget segl med skytshelgenen Olai skildret på, men seglet tilhører domkirken som sognekirke. De fleste stifter i Danmark har fra gammel tid et segl eller et våben, som de benytter i forskellig udstrækning. Viborg og Haderslev stift fik tegnet deres våben i nyere tid af den svenske kirkekunstner og heraldiker Bengt Olof Kälde. Biskop Lise-Lotte Rebel tog kontakt til Rigsarkivar Niels Bartholdy og fik anbefalet Kongelig heraldiker Ronny Andersen der havde tegnet flere af de nye kommunevåben, samt våben for de kongelige. Efter en længere proces blev det en deligt afgjort, at det foreliggende våben, med en sølvrose og en guldkrone på sort baggrund skulle være stiftets skjold. Våbenets markante sorte farve skiller sig ud fra andre lignende våbener, samtidig med at sammensætningen af sort med de heraldiske metaller sølv og guld giver et skarpt grafisk udtryk. Bag stiftets våbenskjold ses en skråtstillet bispestav, der markerer våbenet som et kirkeligt våben. Der er blevet lagt vægt på den teologiske betydning frem for, som i kommunevåben, den geografiske eller historiske. Men geografien og historien er dog repræsenteret ved kronen. Nordsjælland har i århundreder været tilknyttet kronen, og er bl.a. blevet kaldt Kongernes Nordsjælland. Området er rigt på kongelige slotte og tidligere krongods, deriblandt de meget rige skove. Samtidig er kronen en nærliggende henvisning til Kronborg Slot. Rosen i våbenet har forskellige betydninger; selvom det ikke direkte er en Lutherrose, er den hvide rose et symbol på den evangeliske kirke. Luther sagde selv om rosen: en hvid rose, som fortæller, at troen giver glæde, trøst og fred. Derfor skal rosen være hvid og ikke rød; for den hvide farve er ånders og alle engles farve. Derudover anvendes rosen ofte som et symbol for Kristus i den danske salmedigtning. Våbenet føres af Helsingør Stift, og kan således kun anvendes af stiftet og i forskellige sammenhænge, hvor Helsingør Stift giver tilladelse til, at våbenet bruges. Helsingør Stifts våben kan beskrives således: I sort en sølv rose på en opvoksende sølv gren, voksende ud i to kviste hver med fem blade hvorover en guld krone. Bag skjoldet en guld bispestav. Blasonering: Ronny Andersen Et af de eneste overlevende kalkmalerier i Helsingør domkirke er motivet fra Esajas kap. 11: Men der skyder en kvist fra Isajas stub, et skud gror frem fra hans rod. Samme tekst inspirerede Prætorius til salmen: En rose så jeg skyde. Side 4

5 Våbenskjolde i det 21. århundrede? Af Ronny Andersen, Kongelig våbenmaler, styrelsesmedlem i Heraldisk Selskab Enhver kan antage et våben og mærke, og føre det, samt male det på sine ejendele. Sådan skrev juristen Bartolus de Saxoferrato i 1300-tallet, og hans udsagn gælder stadig den dag i dag. Heraldikken, læren om og brugen af våbenskjolde, opstod i 1100-tallet, hvor den harniskklædte kriger havde brug for at skel ne ven fra fjende på slagmarken, og man malede figurer i kontrasterende farver på skjolde og faner. Der er flere teorier om, hvorfor og hvordan heraldikken opstod; brugen af segl og besegling af dokumenter i middelalderen som juridisk bindende tilsagn, afholdelse af turneringer, det høviske ideal og det feudale samfund var vigtige faktorer i heraldikkens udvikling. Selvom heraldikken og våbenskjoldene havde deres udspring hos krigerstanden, adelen, bredte brugen af våbener sig hurtigt. I og 1300-tallet anvendte borgere i købstæder, gejstlige, byer og korporationer, kvinder og i visse tilfælde bønder våbener, der hovedsageligt er bevaret i seglaftryk. et våbens klare og enkle grafiske udtryksform. Kirken var hurtig til at tage heraldikken til sig, og både den katolske kirke, den ortodokse kirke, den anglikanske kirke og de protestantiske kirker har i historisk og mo derne tid benyttet sig af våbener og opstillet systemer for brugen af heraldik. I Skandinavien har f.eks. Svenska Kyrkan, foruden kirkens eget våben, siden 1960 erne haft våbener for samtlige stifter; og biskopperne antager gerne våben i forbindelse med embedet. Finlands evangelisk-lutherske kirke fik i 1985 komponeret og tegnet våbener for stifterne, mens Den Norske Kirke som organisation fører et våben. Heraldikken lever i dag, og er gennem sit enkle symbol- og billedsprog samt den lan ge historiske tradition og legitimitet en del af det moderne samfund og det moderne menneskes måde at udtrykke sig på. Helsingør Stift våbenskjold og segl Udover våbenets retslige funktion, blev et våben efterhånden også arveligt, så der efterhånden opstod slægtsvåbener, nedarvet gennem slægten gennem generationer. Dermed bliver et våben også en identitetsmæssig faktor, og med de store muligheder for symbolsk at udtrykke hvem man er, og hvilken historie man er formet af, har heraldikken været en levende del af især europæisk kulturhistorie siden 1100-tallet. I dag er det især våbenets symbolske karakter, der lægges vægt på, samt Viborg Stift våbenskjold Haderslev Stift våbenskjold Helsingør Stift våbenskjold I Danmark har Haderslev og Viborg stifter indtil nu været de eneste af stifterne, der har ført deciderede våbener, antaget i 1980 erne. Begge stiftsvåbener bruger, som det er tilfældet med Helsingør stifts nyantagne våben, en bispestav bag skjoldet for at markere, at det er et kirkeligt våben. Side 5

6 Vi er ikke længere de samme Af sognepræst Eskil S. Dickmeiss, Ledøje-Smørum pastorat Billede fra The Killing Fields, en af mere end 100 massegrave fra tiden under Pol Pot. Denne massegrav er bevaret som et uhyggeligt mindested for barbariet Fakta Temperaturen har passeret de 30 grader, luftfugtigheden er høj, og vi befinder os i en anden verden. Det stinker af fordærvede madvarer og affald. Sveddråber løber ned af ryggen, så vi skynder os at købe noget vand ved en lille biks ved vejen. Der er ellers ingen butikker. Her lever de fleste af skrald. Madrester fra hotellerne inde i byen. Gammelt tøj og skrammel. Det meste bliver genbrugt og står stablet op langs vejen: plastikposer, konservesdåser, pap. Vejen ender ude på en gigantisk losseplads. Her er der travlhed. Flere hundrede børn og voksne trodser stanken og er på fangst i affaldsdyngerne. For en sæk plastik kan man tjene et par kroner. Side januar 2008 rejste en gruppe fra Ledøje-Smørum kirker på sogne- og studierejse til Cambodja. Cambodja ligger syd for Thailand i Sydøstasien. Det hører til blandt verdens fattigste lande og forsøger i dag at lægge en blodig fortid bag sig. Fra hærgede Pol Pots rædselsregime, De røde khmer. Op mod 2 millioner mennesker blev dengang dræbt eller døde af sult og udmattelse. En FN-domstol er nu i gang med retsopgøret med de ledere, der endnu er i live. 23 januarblege danskere fra Ledøje-Smørum kirker er rejst til Cambodja, der ligger syd for Thailand i Sydøstasien. Det er vores første dag, og vi er på vej hen for at besøge et børnehjem. Lederen hedder Prum Den. Hun er en ung, cambodjansk kvinde med et stort hjerte. Det var hendes far der startede arbejdet for forældreløse børn og gadebørn fra lossepladsen. For et par år siden fik han et slagtilfælde, så nu har Prum Den overtaget ledelsen. Hun har ansvaret for 55 børn, der bor på børnehjemmet, og omkring 70 børn mere, der går i skole på børnehjemmet. Alle får mad, tøj og skolematerialer. Alle får et håb om en bedre fremtid, end de kan finde på gaden eller på lossepladsen. Et af børnene tager hun sig særligt af. Det er Philip. Han lå ude foran børnehjemmet for nogle år siden, kun 1-2 uger gammel. Prum Den tog ham til sig og har siden adopteret ham. Besøget på børnehjemmet er et af højdepunkterne på vores rejse. Børnene har længe fyldt meget i vores bevidsthed. I efteråret har vi samlet ind til dem gennem julemarked, bankospil, fondsansøgninger og indsamlinger til møder og gudstjenester. Via Danmission er pengegaven fra Ledøje-Smørum blevet sendt til børnene. Børnene synger for os, da vi kommer. Cambodjanske og engelske børnesange. De er glade. Nogle tager os tillidsfuldt i hånden og viser os rundt i de primitive faciliteter. Et par stykker kan ikke få nok af at kramme en stor, rund herremave. I forhold til trøstesløsheden på lossepladsen er det fantastisk at se, hvor lidt der skal til for at gøre en forskel. På børnehjemmet er der liv, latter, tryghed, håb. For bare 175 kr. kan man sikre et barns kost, logi og uddannelse i én måned. Et andet højdepunkt på rejsen i Cambodja var at besøge den kristne kirke. Ad støvede, hullede veje mellem rismarker, pælehytter, vandbøfler og buddhisttempler kørte vi til Preah Sdach. Det er en landsby, Turen har lært mig at være taknemmelig, sagde én af rejsedeltagerne, da vi kom hjem. En anden sagde: Jeg har fået en større erkendelse af, hvor priviligerede vi er her i landet og et ønske om, at man gerne vil hjælpe med at skabe bedre vilkår for en sej befolkning. Et eller andet sted måske også et stænk af skam og skyld over bare at sidde på den grønne gren.

7 Kirke møder kirke. Gruppen fra Ledøje-Smørum mødtes med en lille menighed langt ude på landet. Her og ved andre lejligheder sang vi I østen stiger solen op. Et kommende salmehit i Cambodja? Børnehjemmet i Phnom Penh, Cambodjas hovedstad. Det meste af undervisningen foregår udenfor. Hvad kan vi gammelkristne danskere lære af nykristne cambodjanere? At det ikke er afgørende med de ydre rammer, har en rejsedeltager sagt. De kristne cambodjanere viste deres tro frem med stolthed og en åbenhed, som vi danskere kunne lære noget af, har en anden sagt. Og en tredje siger: Vi kan virkelig lære at melde helt klart ud om den kristne holdning. Vi danskere er så blufærdige. Hvem har mod til at sige: Må Gud velsigne dig eller Jeg vil bede for dig jo, vi kan virkelig lære noget. hvor en lille menighed er spiret frem som følge af Danmissions arbejde i området. Den store nyhed var, at menigheden havde kunnet købe sig en jordlod, som de kunne kalde deres egen. Og de havde fået et officielt stempel, som de med stolthed viste frem for os. Nu var de ikke længere en gruppe suspekte mennesker. Nu var de blevet anerkendt som en kristen menighed af de cambodjanske myndigheder. Det var stort. En simpel stråhytte udgjorde deres kirke. Den så ikke ud af meget. Til gengæld lyste det i øjnene på cambodjanere, når de fortalte om deres drømme. De ville holde en stor påskefest for hele landsbyen, for kristne og for ikke-kristne. De ville plante palmetræer på deres jordlod. De håbede, at de en dag kunne bygge en større kirke. Sognerejsen til Cambodja blev andet og mere end endnu en eksotisk turistrejse. Vi tog en pengegave med til børnehjemmet og fik tifold igen. En kærlighed til børnene og landet. En oplevelse af, at det nytter at gøre noget. En dyb respekt for og inspiration fra en lille, kæmpende kirke med en stor tro. Et fællesskab og kammeratskab i rejsegruppen, der strækker meget længere end de 12 dage, vi rejste sammen i Cambodja. Vi er ikke længere de samme, sagde én til mig efter rejsen. Nej, svarede jeg, og det var præcis det, jeg håbede ville ske. Ris er det daglige brød i Cambodja. Fremtidens økonomi skal bl.a. sikres gennem øget turisme. Side 7

8 Fakta om minikonfirmander Af Pernille Nærvig Petersen Minikonfirmander eller juniorkonfirmander er en af folkekirkens markante succesér. Tilbuddet om undervisning af 3. eller 4. klas ses elever i kirkeligt regi startede på forsøgsbasis i slutningen af 1980-erne, og blev af langt de fleste anset for et håbløst projekt. Men idéen slog an, og i dag samles på landsplan hver tredje ni- eller ti-åri ge til minikonfirmandundervisning i kirken efter skoletid, og tallet er voksende. kundskab. Minikonfirmandundervisningen er fri villig og har ingen betydning i forhold til senere deltagelse i konfirmationsforberedelsen. Projektet henvender sig til børnene i en alder, hvor de tænker meget over kristendommens og livets store spørgsmål. Der lægges vægt på oplevelsesaspektet, på konkret fysisk handling og på samværet mellem præst og børn. Gennem kreativ udfoldelse, leg, bibelske fortællinger og sange, salmer og bøn får børnene mulighed for at opleve og tale om, hvad kristendommen og kirken er. Helsingør Stift arbejder på en hjemmeside med inspiration og idéer til forskellige former for dåbsoplæring, herunder minikonfirmander. Vil du være med til at dele ud af dine erfaringer og idéer, så andre kan få glæde af dem, bedes du henvende dig til Pernille Nærvig Petersen. Læs mere på Kirkeministeriets hjemmeside: Vejledning til dåbsoplæring 1998, herunder Den kongelige Anordning af daabsoplaering.html Formålet med ordningen er at medvirke til børns fortrolighed med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste. Minikonfirmandundervisningen er en slags konfirmationsforberedelse i miniformat. Altså dåbsoplæring tilpasset de 9-10 årige. Dåbsoplæringen er kirkens tilbud om støtte til forældrene i den kristne oplæring af deres børn og er således hverken et modstykke til eller en erstatning for folkeskolens undervisning i kristendoms Side 8 Fakta Har du lyst til at starte med minikonfirmandundervisning og føler dig lidt på bar bund eller er du i gang med minikonfirmandundervisning og vil gerne have ny inspiration eller nye øjne på din undervisning, er du meget velkommen til at henvende dig til religionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen ). Illustrationer: My Maja Mosthaf

9 Minikonfirmandsamarbejde i Hillerød Af provst Jørgen F. Christensen, Hillerød Provsti De sidste godt tre år har 8 sogne i Hillerød samarbejdet om at tilbyde minikonfirmandundervisning for alle byens 3. klasser. Et enkelt sogn, Præstevang har fået tildelt lønmidler, transport- og aktivitetsmidler til byens minikonfirmandundervisning. Præstevang Sogn udbetaler løn til alle minikonfirmandundervisere, betaler for PRfoldere, afregner med den fælles minikonfirmandtaxakonto og refunderer øvrige udgifter f.eks. en fælles teaterforestilling (efterår og forår), hvor alle minikonfirmanderne er inviteret. Hvert år lige før sommerferien får alle de kommende 3. klasser en flot fælles invitation fra kirkerne i Hillerød, hvor børn og forældre orienteres om, hvornår minikonfirmandundervisningen i det kommende skoleår vil finde sted for deres barn (efterår eller forår) samtidig sendes fælles pressemeddelelse til lokalaviserne for at gøre forældrene opmærksomme på tilbuddet. Efter sommerferien og juleferien inviterer den enkelte kirke så børnene fra sognets egne skoler en invitation, der har samme layout (genkendelighed) som den, de fik før sommerferien. I løbet af utrolig kort tid har denne fælles koordinerede indsats i den grad bragt minikonfirmandtilbuddet ind i forældrenes, skolernes og ikke mindst børnenes bevidsthed, så vi nu oplever, at forældre ringer for at spørge, hvornår deres børn skal gå til minkonfirmand, inden de bliver meldt til svømning, musikskole o.s.v. for det skulle jo nødigt kollidere! Deltagerprocenten veksler fra sted til sted og klasse til klasse, men ligger nu, hvor det er fjerde år i flere sogne, på den rigtige side af de 50%, og enkelte er tæt på 90%. Børnenes evaluering er klar, når det er slut efter de 12 gange: ØV, må vi ikke godt fortsætte, og tilbagemeldingerne fra forældrene er utrolig positive. Så eneste minus er, at vi ikke har et tilbud igen i 4. klasse! For præster og minikonfirmandundervisere har samarbejdet betydet både en stor inspiration og en betydelig arbejdslettelse en folder i stedet for otte; en pressemeddelelse i stedet for... og, det siger sig selv: rationaliseringsgevinsten kan aflæses på udgiftsniveauet. Samtidig har det halvårlige fælles teaterarrangement været en god fælles oplevelse for børnene: Vi er mange, der går til minikonfirmand. Lokalt foregår undervisningen selvfølgelig meget forskelligt. Præster og undervisere har forskellige talenter, og metodefriheden er uantastet men alle børn får et møde med det centrale i den kristne tro på et tidspunkt i deres liv, hvor de er fantastisk åbne, nysgerrige, tænksomme og lykkeligt fri for pubertetsblaserthed. Så det er vi alle enige om: minikonfirmander er Guds gave til kirken!!! Efter sommerferien venter første hold konfirmander, der har kunnet gå til minikonfirmand. Om vi vil kunne mærke, at de er mere fortrolige med kirke, fadervor, salmer og gudstjeneste, vil tiden vise men en vigtig forskel er der: DE KENDER KIRKEN, DE KENDER SOGNEGÅRDEN, DE KENDER PRÆSTEN og det er da en god begyndelse! Så hermed er samarbejdsideen givet videre den er inspirerende, idéudviklende, igangsættende og arbejdsbesparende Mange af os var næppe kommet igang uden dette samarbejde! Illustrationer: My Maja Mosthaf Side 9

10 Kristen er man på sit hjertesprog Sognepræst, ph.d. Morten Miland Samuelsen Haraldskirken, Høje Gladsaxe Fakta De seneste tre år ringer kirkeklokkerne op mod højhusene to gange de fleste søndage. Klokken ti er der højmesse på dansk, og hver anden søndag er der gudstjeneste på urdu kl. 16. Her lever to menigheder side om side og forsøger i fællesskab at holde kirken mangefarvet: Den danske Folkekirke i Haralds sogn og Haralds Asian Christian Fellowship. Haraldskirken er kirken i det sociale boligbyggeri Høje Gladsaxe. Her er ca. 30 % af indbyggerne af anden etnisk baggrund, fordelt på forskellige nationaliteter. Det er godt, fordi det forhindrer sognet i at blive en ghetto i sociologisk forstand. Det er lidt besværligt, fordi det ikke er til at finde ud af, hvilke sproggrupper den lokale folkekirke skal søge kontakt med. Det var først da initiativet kom nedefra, at der kom grøde i arbejdet for etniske kristne. Regnbuekonference En gang om året indbyder Helsingør Stifts Mellemkirkelige Udvalg til Regnbuekonference, hvor alle de etnisk kristne menigheder, der opererer i stiftet, kan møde biskoppen og de dansktalende menigheder, der viser interesse for et samarbejde. Side 10 Familien Khan er kristne hjemme fra Punjabi-provinsen i Pakistan. Deres voksne børn er født i Danmark, døbt, konfirmeret og nogle efterhånden også gift i den danske folkekirke. Hele familien er for længst danske statsborgere. Stadigvæk savnede Samuel og Naheed at høre Guds ord og synge salmer på deres hjertesprog, det sprog hvorpå de lærte Fadervor derhjemme. På familiebesøg i England traf de en dag en pakistansk kristen, der var flygtet efter at være konverteret fra islam. Hendes vidnesbyrd rørte dem så stærkt, at de inviterede hende til Danmark, og de bad om lov at låne plads i deres lokale kirke, Haraldskirken. Det kom i stand lige efter påske Initiativet samlede et halvt hundrede kristne af pakistansk herkomst. Nyheden havde nået dem gennem et netværk af slægts- og venskabsforbindelser over hele Storkøbenhavn. Inden dagen var omme, havde de besluttet at mødes regelmæssigt. Siden da har vi haft gudstjeneste på urdu hver anden søndag kl. 16. Nogle gange inviteres udenlandske urdutalende præster, og en gang imellem prædiker sognepræsten eller en af de danske teologer, man har forbindelse med på dansk med liturgi og salmer på urdu. Men stadig oftere er det Samuel Khan, der må prædike. Derfor er han nu ved at afslutte et fjernstudium på et præsteseminarium i Pakistan med støtte fra bl.a. Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg. De to menigheder gør en indsats for at have forbindelse med hinanden. Man holder enkelte gudstjenester sammen, og den pakistanske gruppe deltager med boder og sang ved menighedsplejens årlige basar. Nemt er det ikke. Folkekirkens struktur er svær at se logikken i, når man ikke er vokset op med den. En enestående velvilje fra menighedsrådet og en stor fleksibilitet fra både den pakistanske menighed og husets ansatte har været afgørende. Men det er vældig frugtbart og lærerigt for begge grupper. Folkekirken skal have plads til hele det danske folk, der vil høre Guds ord og modtage sakramenterne, lige meget hvad deres hjertesprog er. Haraldskirkens erfaringer kan kun opmuntre til efterfølgelse. Hvordan får vi kontakt? Din menighed kan blive medlem af centeret. Kirkernes Intergrationstjeneste arbejder på frikirkelig basis og har andre tilbud og kontakter. Fakta

11 Kalenderen juni Helsingør Stiftskonvent juni: Religionskritikken Grundtvigs Højskole, Hillerød Fra programmet: Professor, dr. teol. Hans Jørgen Lundager Jensen: Religionskritikkens historie Cand. mag. Lars Christiansen: Den ny Ateisme Ph.d.-studerende Lars Sandbeck: Hinsides religionskritikken - mythisk poetisk teologi Lic. phil. Nils Gunder Hansen: Den nye ateisme Professor, dr. teol. Hans Jørgen Schanz: Modernitet og religion Morgengudstjenester ved biskop Lise-Lotte Rebel og sognepræst Kirsten Grønbæk. Nærmere kursusprogram findes under dk/kalender. juli Ingen arrangementer august Valgkurser for Helsingør stift 26. aug. kl : i Stavnsholtkirken, Farum 27. aug. kl : i Skovlunde kirke Landsforeningens konsulenter underviser. Yderligere oplysninger: Grethe Bahne Madsen tlf Arr.: De 3 distriktsforeninger i Helsingør Stift september Sensommerudflugt til Øst Lolland 6. sept.: Afgang kl fra Ullerød kirke, Hillerød. Opsamling undervejs. Hjemkomst ca. kl Fra programmet: Fuglsang Kunstmuseum med rundvisning. Spisning i Nysted, i præstegårdens konfirmandstue. Rundvisning i Nysted kirke ved sognepræst Jens Christian Nielsen, og i Tirsted kirke ved sognepræst Jesper Bacher. Hjemad: kaffe, øl, vand samt hjemmebagte småkager nydes på et smukt sted med udsigt. Medarbejdere, præster, menighedsrådsmedlemmer, ægtefæller og andre interesserede er velkomne. Pris kr. 350,- som kan betales af kirkekassen. Tilmelding inden 3. sep. til: Grethe Bahne Madsen, tlf , Arr.: De 3 distriktsforeninger i Helsingør stift Stiftstævne for Ydre Mission 21. sept.: i Risbjerg Kirke, Hvidovre Højmesse kl ved biskop Lise Lotte Rebel Emne for missionsdagen: Fra Danmissions arbejde i Mellemøsten, ved dialogsekretær Agnete Holm og tidligere missionær, pastor Leif Munks gaard. Let frokost kr. 40,00. oktober Præsternes Efteruddannelse i Helsingør stift okt.: Homiletik kursus, Stavnsholtkirken, Farum Kursusprogram er under udformning: Det vil tilgå stiftets præster og kunne findes på Stiftsbladet for Helsingør Stift Udgives af Helsingør Stift i samarbejde med Stiftets faste udvalg og Distriktsfor eningerne af Menighedsrådsmedlemmer. De i bladet fremsatte synspunkter deles ikke nødvendigvis af redaktionen. Forsidebillede Foto: Mai-britt Boa Redaktion Ansvarshavende: sp. Rebecca Rudd Tlf , Redaktionsudvalg: Biskop Lise-Lotte Rebel (LR), sp. Jan Ulrik Dyrkjøb, sp. Henning Sundby Pedersen (Distriktsfor eningen Frederiksborg), Mogens Taarup (Distriktsforeningen for Sokkelund Her red), Ib Brorly, ) (Helsingør Stifts Distriktsforening Syd), Anne Marie Boile Nielsen (Det Mellemkirkelige Udvalg), sp. Kirsten Die mer (Ydre Missions udvalget) sam sp. Rebecca Rudd (Det religionpædagogiske udvalg, ansv. redaktør) Om Stifts bladet Stiftsbladet sendes til menighedsråds medlemmer, præster og andre kirkelige medarbejdere, samt til andre interesse rede. Fra og med 2008 finansieres Stiftsbladet af det bindende stiftsbidrag. Menigheds rådene skal derfor fremover ikke betale særskilt for Stiftsbladet. Layout og tryk: Strandbygaard Grafisk, Skjern Medde lelse om flytning eller bestilling af ekstra blade: Kontakt venligst Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3A, 3000 Helsingør tlf Deadline Næste nr. udsendes omkring d. 27. aug Indlæg, annoncer m.m. skal være hos mediekonsulent Rebecca Rudd senest mandag den 30. juni Side 11

12 Afsender: Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3A, 3000 Helsingør Velkommen til Nye præster i Stiftet Søren Kristoffersen ansat pr ved Vestervang pastorat, Helsingør provsti ansat som sygehuspræst Søren Christian Storvad ansat pr ved Bistrup pastorat, Rudersdal provsti som sognepræst Henrik Winther Nielsen ansat pr ved Frederikssborg Slotssogn, Hillerød provsti som sognepræst Karen-Bolette Erhard Berg ansat pr ved Lindehøj pastorat, Gladsaxe-Herlev provsti som sognepræst Anne Vad Gadsbøll ansat pr ved Brøndby Strand pastorat, Glostrup provsti som sognepræst Annemette Norsker ansat pr ved Birkerød pastorat, Rudersdal provsti som overenskomstansat sognepræst Høsterkøb altertavle Da altertavlen i Høsterkøb kirke skulle renoveres, bad man den lokale skole om at lave en ny midlertidig altertavle. Børnene lavede hvert et krucifiks og påskens begivenheder fyldte midterfeltet. Der var ingen grænser for børnenes opfindsomhed. En stabel af 12 tallerkner for nadveren, en hammer og tre nagler for langfredag, og påskemorgen med englevinger og grædende kvinder. Der blev anvendt genbrugsmaterialer, og rammen blev lavet af en snedker. Forældre og børn samledes i kirken til fyraftensfest, og der var stuvende fuldt mens salmen Krist stod op af døde genlød gennem kirkens rum. Ny redaktør på Stiftsbladet Efter at Ulla Thorbjørn Hansen i mange gode år som sognepræst i Glostrup, sideløbende har hun arbejdet både som som, redaktør layouter, journalist og fotograf på Stiftsbladet, må vi desværre slippe hende til Roskilde stift. Ærgerligt for os, men godt for dem. Ulla ansættes pr. 1. juni som sognepræst ved Roskilde domkirke, og vi ønsker hende alt godt i den nye stilling. Stiftsbladets fremtidige redaktør bliver Rebecca Rudd, mediekonsulent for stiftet, og redaktør på stiftets hjemmeside. Omtale af begivenheder rundt om i stiftet og artikler kan sendes pr. mail til: Kirkeblade og lign. skal fremover sendes således: att.: Rebecca Rudd, Heilsgade 6, 2. tv., 1734 København V. Tak og alt godt fremover! Jeg vil gerne lige benytte anledningen til her kort at sige tak for mange gode år som redaktør af Stiftsbladet i Helsingør Stift. Det har været spændende og lærerigt at følge med i, hvad der rører sig rundt omkring i Stiftet ved at læse de mange sogneblade og kirkeblade som løbende er blevet sendt til mig. Jeg har været glad for den gode kontakt og det gode samarbejde, som jeg har haft med flere af jer i forbindelse med produktionen af et eller flere stiftsblade, og har nydt at komme rundt i mange forskellige dele af vores store Stift. Jeg har med andre ord set det som et stort privilegium at være Stiftsbladsredaktør. Men som der står skrevet: der er en tid til alt under himlen. Og for mig er det nu blevet tid til at rykke videre til nye opgaver i Roskilde Stift. Guds fred og alt godt fremover! Ulla Thorbjørn Hansen Migrantkirker i Helsingør Stift Asian Christian Fellowship (Pakistan) Haraldskirken i Høje Gladsaxe International Christian Gospel Center PENIEL (Congo) Lyngby Kirke Zion Temple Copenhagen (Rwanda/Burundi) Buddinge Kirke Bethel World Mission Church (Rwanda/Burundi) Korskirken, Herlev (Baptistkirken) International City Baptist Church (Ghana) Broholm Kirke, Tåstrup (Baptistkirken) Den Koptisk-Ortodokse Kirke St. Marie & St. Marcus Tåstrup Serbisk-Ortodokse menigheder i Frederiksværk, Hillerød og Helsingør Engelsksproget katolsk menighed Vor Frue Kirke, Herlev Polsk katolsk menighed Sankt Nikolaj Kirke, Hvidovre Vietnamesisk katolsk menighed Sankt Nikolaj Kirke, Hvidovre Kilde: Tværkulturelt center og ressourcecenter for kirkens integrationsarbejde

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 74-83 447-73 / 90-102,2-78 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (21,1-9): Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Det var vissent, det var krøllet. Det havde lagt sig til at dø i jordhøjde. Det var symbolet på alt, hvad vi som mennesker med vores fornuft ser som

Det var vissent, det var krøllet. Det havde lagt sig til at dø i jordhøjde. Det var symbolet på alt, hvad vi som mennesker med vores fornuft ser som PRÆDIKEN PÅSKEDAG 8.APRIL 2012 AASTRUP KL. 9 (DÅB) VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl.118,19-29; 1.Pet. 1,3-9; Matth. 28,1-8 Salmer: 218,233,241,227,234 Kom, hjerte med hvad dødt du har, Hvad du med sorg

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation

Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kristi Himmelfartsdag og konfirmation Kære konfirmander, familier og venner For en måneds tid siden stod jeg med en håndfuld frø i min hånd og tænkte på jer konfirmander. Det var nogen meget små frø, men

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl

Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl. 16.00 Dok.nr. 122596/17 Sted Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør Mødedeltagere Afbud Fraværende uden afbud Fra stiftsadministrationen

Læs mere

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes NU er næsten her Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Jeg prædiker over Matthæus kap.22, 34 46: Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år DDS 70: Du kom til vor runde

Læs mere

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen.

Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører til i det levende håb. Amen. Påskedag: Matt. 28.1-8. Hogager/Borbjerg 200414. Salmer: 408, 218, 236 / 230, 224v5-6, 234. Ps.118.19-29; 1.Pet.1.3-9.... Himmelske Far, tak for Påskemorgens store glæde, at livet har sejret, og vi hører

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække Salmer DDS 745: Vågn op og slå på dine strenge Dåb: DDS

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Når jeg underviser mine konfirmander, har et af temaerne de seneste år været

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Vejledning til familien Glæden er stor, når vi fejrer konfirmation og fester sammen med vores unge mennesker. Det er herligt at se,

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto.

Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard besøg af Curtis Hinds fra Toronto. Som mange vil vide, har Roskilde Vineyard fra denne måned benyttet Roskilde Frikirkes lokaler til deres ugentlige gudstjenester, som afholdes søndag kl. 15. Søndag d. 8. maj kl. 15.00 har Roskilde Vineyard

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Forord af Steven Croft

Forord af Steven Croft Forord af Steven Croft Der er ved at ske noget nyt over hele England. Kristne er i færd med at give kirken nye udtryksmåder over for dem, som står helt uden for eller befinder sig i periferien af kirken

Læs mere

SAML SELV EN LUTHERROSE DU KAN FÅ MED HJEM KREATIV

SAML SELV EN LUTHERROSE DU KAN FÅ MED HJEM KREATIV SAML SELV EN LUTHERROSE DU KAN FÅ MED HJEM KREATIV Hvordan opstod rosen, og hvad betyder de forskellige elementer i tegningen? Martin Luther kaldte selv lutherrosen for et teologisk kendetegn. Hvis man

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk En e-bog fra AROS Forlag Se flere titler på www.arosforlag.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

7. søndag efter trinitatis I Salmer: 743, 36, 597, 492, 477, 471

7. søndag efter trinitatis I Salmer: 743, 36, 597, 492, 477, 471 7. søndag efter trinitatis I Salmer: 743, 36, 597, 492, 477, 471 Zakæus var nok blevet mobbet, fordi han var lille og sky. Nu hævned han sig gennem jobbet; som tolder i Jeriko by. Sådan lyder det første

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere