FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl. 10-17.00 Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf. 7026 7011."

Transkript

1 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Torsdag d. 7. november 2013 kl Hotel Faber, Eckersbergsgade 17, 8000 Aarhus C, tlf Dagsorden Referat Deltagelse: Mødt: John Lykkegaard, Hanne F. Barnekow, Helene Bagger, Ota Tiefenböck, Jens A. W. Sørensen, Iben Danielsen, Marianne Bækbøl, Anja Dybris, Mikael Hjuler Afbud: Kenneth Wöhlisfelt og Sus Falch Gæster: Faglig konsulent DJ, Henrik Bruun. Henrik kommer kl. 11. Mødeleder(e): John Lykkegaard og Hanne Fokdal Barnekow. Referent: Anja Dybris Referat fra sidste møde Er godkendt og udsendt Godkendelse af dagsorden Nye punkter tilføjet: Faglig konsulent Henrik Bruun mellem kl. 12 og 13 B 6 PF-udtalelse Tema: Temapunkt 1 intet bilag Tovholderens 10 minutter: Hold foto /Mikael Hjuler Mikael Hjuler gennemgik fakta og vilkår for PF freelancere og pegede på, hvilke problemstillinger bestyrelsen bør arbejde videre med: Tal der taler: F: Fastansatte, FL: Freelancere, S: Studerende, P: Pensionister, E: Efterlønnere, A: Arbejdsløse Nyeste oplysninger om medlemmer af PF: 2009 F 341 FL 266 S 59 P+ E 113 A F 289 FL 346 S 70 P+ E 124 A F 280 FL 358 S 61 P+ E 125 A 33

2 Freelance PFere udgør en gruppe, hvor underbeskæftigelse trives i bedste velgående. Mikaels gæt er, at 2 ud af tre freelancere er underbeskæftigede. Problemstillinger PFerne har svært ved at komme på efterløn og dagpenge på grund af A- & B-indkomstreglerne. Opgavemængden falder og falder fotograferende borgere (inklusive skrivende kolleger) slår PFere ud. Skæve konkurrenceforhold, fordi PFerne SKAL skrive moms på deres honorar for foto mens andre undlader. Borgerfotografer/skrivende journalister er ikke vidende nok om sikkerhed og straffelov, og udsætter sig selv for fare under f.eks. voldsomt vejrlig og farlige spændinger herhjemme og i udlandet - og for erstatnings- og strafansvar. Lovgivning: Retfærdige og ligeværdige regler for at komme på dagpenge og efterløn. En PFer der ernærer sig med 50 procent fotoopgaver (selvstændig B- indkomst) og 50 procent langen pølser over disken har problemer med at kunne gå på efterløn eller dagpenge. Forslag til kurser og andre ideer: Alternative og billigere fotoprogrammer. Mange flere varer på hylden f.eks. at undervise som dog stadig indebærer problem med A- og B-indkomst. Websider, video og slideshow. Mere udfarende med at foreslå historier. Kooperativer med ord- og billedjournalister.

3 Mikael Hjuler: Det er svært at forklare fotografer at det er i FLG, deres O- gruppe, og ikke i PF, de fagpolitiske diskussioner foregår. FLG skal beskytte medlemmernes interesser, så vis respekt for faget. Temapunkt og -bilag 2 Udgår denne gang til fordel for punkt B1. Afsnit B Sager til beslutning: Punkt og bilag B1 og Ekstra bilag B1 FLGs webstrategi og kommunikation/jens Anders Wejsmark Sørensen, Ota Tiefenböck, Marianne Bækbøl, Iben Danielsen og Sus Falch B1. En 5 personers m/k-gruppe fremlagde gennemarbejdet forslag til FLGs webstrategi og kommunikation samlet i elleve punkter: Mål med hjemmesiden Udseende og brugernes opfattelse Multimedie Interaktivitet Bidragyderes multitasking Serviceniveau Nyhedsbreve Målgruppeundersøgelser Redaktionsudvalg Bestyrelsesmedlemmernes rolle Samarbejde med forbundet Bestyrelsen diskuterede formål, indhold, forventninger til medlemmer af bestyrelsen, aktivitet og interaktivitet. Der bliver arbejdet videre efter strategien og justeringerne af pkt. 5 frem til første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvor den evalueres. Punkt og bilag B2 TR-stævne 2013 /Iben Danielsen B2. Vi forbereder os til TR-stævnet og Iben Danielsen får præciseret, under hvilke punkter freelancestrategien er på. Punkt og bilag B3

4 Valgtaler nye bestyrelseskandidater på FLGs generalforsamling /Marianne Bækbøl Punkt og bilag B4 Annoncering af valg på FLGs generalforsamling /Marianne Bækbøl B3. Bestyrelsen præciserer overfor dirigenten på generalforsamlingen, at der skal sættes tid af til, at kandidater til bestyrelsen skal have ca. to minutter til at præsentere sig ved valg til bestyrelsen. B4 Valg til bestyrelsen kan ikke tidsfastsættes eller flyttes i forhold til dagsordenen. Punkt og bilag B5 Visionskonference mediebranchen /Marianne Bækbøl B6 Udtalelse i forbindelse med PFs generalforsamling B5 Bestyrelsen nedsatte et udvalg, der arbejder videre med en visionskonference om mediebranchen. Udvalget samarbejder og sparrer med seminargruppenargruppen i forbindelse med det kommende freelanceseminar om en eventuel prøve-seminargruppen. Udvalget består af Marianne Bækbøl, Hanne F. Barnekow og Jens A. W. Sørensen med Anja Dybris på sidelinjen. B6 Bestyrelsen vedtog at sende en udtalelse omkring A- og B- skatteproblemer til relevante udvalg i folketinget. Læs mere: Afsnit C - Sager til drøftelse: Punkt og bilag C1 PDF Økonomisk status FLG /Mikael Hjuler C1. Bestyrelsen stillede spørgsmål, fik svar og tog resultatopgørelse til efterretning. Mikael Hjuler opfordrer bestyrelsens medlemmer til at komme med forslag til budget frem til næste bestyrelsesmøde. På grund af prisstigninger på mere end 100 procent opsiger vi abonnement på MediaWatch, og det er dermed ikke

5 længere et gratis medlemsgode. Punkt og bilag C2 er eftersendt DJs procedure for medlemssager /Iben Danielsen C2 Bestyrelsen melder hurtigt tilbage til Iben Danielsen. Punkt og bilag C3 FLGs ophavsretskampagne /Iben Danielsen Punkt og Ekstra bilag C4 samt Fusionsplaner medlemsforslag DJs arbejde med fusionsplanerne /Iben Danielsen Punkt C5 rykkes frem, så det passer i dagsordenen Besøg af faglig konsulent Henrik Bruun/mundtligt oplæg Hanne Fokdal Barnekow, Anja Dybris Henrik Brun: 1. Om freelanceaftaler med udgangspunkt i forhandlingerne på TV2 Danmark og TV2 Regionerne. 2. Hvilke er de typiske spørgsmål når en freelancer henvender sig. Hvad kan FreelanceGruppens bestyrelse gøre? C3 Udsat C4 Iben Danielsen orienterede. Webredaktør Jens Anders Wejsmark Sørensen skriver artikel på hjemmesiden om, hvem medlemmerne i Kommunikation og Sprog er. C5 Henrik Bruun og bestyrelsen diskuterede strategier for freelanceaftaler. Desuden fortalte Henrik om sine kontakter med freelancere i sin egenskab af konsulent i forbundet. FreelanceGruppens bestyrelses opgaver blev vendt. Punkt C6 intet bilag Nyt fra tænketanken /Hanne Fokdal Barnekow C6 Blev inkorporeret i C5 Afsnit D Efterretningssager: Punkt D1 intet bilag Freelancestrategien seneste nyt fra bestyrelsesmedlemmer i DJ-udvalg/Mikael Hjuler, Hanne Fokdal Barnekow, Iben Danielsen og Sus Falch Punkt og bilag D2 O-aftalerne status/mikael Hjuler og Sus Falch D1 Intet nyt D2 O-aftalen fortsætter uændret. Punkt og bilag D3 evt. bilag Gratis arbejde i DR program sat på seneste bestyrelsesmøde jf. statuslisten/kenneth Wöhlisfelt Eventuelt: D3 Udsat Eventuelt Iben Danielsen og Jens A. W. Sørensen

6 foreslår at sætte annonce for Find Freelancer i Danske Mediers nyhedsbrev, som dækker mere end medier. Desuden at købe et banner, der gør opmærksom på Find Freelancer på KommunikationForums hjemmeside Mikael tager ideerne med på kommende møde i freelanceudvalget. John Lykkegaard orienterede, at der ikke er noget nyt fra forbundet om ophavsret på nettet. Statusliste på beslutninger/sus Falch Statusliste ingen tid til gennemgang. Bestyrelsesmedlemmer melder tilbage til Sus Falch. Hjemmeside: Jens A. W. Sørensen skriver artikel om, hvordan freelancere kan henvende sig og få hjælp af konsulenter. Nyhedsbrev:

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 21. maj 2013 Klokken 10.00-17.00 Imperial Hotel Vester Farimagsgade 9 1606 København V Referat Mødt:

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus

Nye punkter tilføjet: Godkendelse af dagsorden: Formand for Internationalt Udvalg byder velkommen. B. 6. Kursus FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 24.-26. august med start fredag kl. 13 Deutscher Journalisten-Verbands Berlinkontor (fredag) Charlottenstr. 17, 10117 Berlin og H10 Berlin Kurfürstendamm, Joachimstaler

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Beretning fra FreelanceGruppens bestyrelse 2013

Beretning fra FreelanceGruppens bestyrelse 2013 Beretning fra FreelanceGruppens bestyrelse 2013 Den korte version Med foråret kom det nye styreredskab for vores arbejde Den fornyede Freelancestrategi blev et holdepunkt for os i FreelanceGruppen og for

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Indledning Af Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen I 2011 har FreelanceGruppen fulgt sit arbejdsprogram som det blev vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DMF RANDERS 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DMF RANDERS 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DMF RANDERS 2015 søndag d. 8. marts kl. 15:00, Dronningborg Boulevard 76, 8930 Randers NØ 1. Valg af dirigent og referent Nils-Anker Margon fra DMF-Viborg blev valgt som

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 16. juni 2014 kl. 10.00-17.00 Gl. Strand 46 lokale Store Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 16. juni 2014 kl. 10.00-17.00 Gl. Strand 46 lokale Store Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 16. juni 2014 kl. 10.00-17.00 Gl. Strand 46 lokale Store Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010

Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010 Bestyrelsens beretning, FreelanceGruppen, 2010 Indledning Af Kristian Melgaard, formand for FreelanceGruppen Aller trækker dybe spor Den 6. marts 2010 holdt vi generalforsamling, og det skete kun en uge

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer.

Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer. Referat fra Generalforsamling i Integrationsfaggruppen 13.marts 2014 på Frederiksberg C 1. Valg af dirigent og referent Karina Nørager 2. Formandens beretning Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere