Klima-, Energi- og Bygningsudvalget KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt"

Transkript

1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget KEB Alm.del Bilag 261 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent F Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. maj 2015 Medfører de faldende oliepriser en negativ løn-pris-spiral? Sammenfatning Nationalbanken har i sin seneste kvartalsoversigt (1. Kvartal 2015) analyseret olieprisernes betydning for at der kommer en deflationsudvikling i priserne. Forbrugerpriserne er faldet over det seneste år, hvilket i høj grad skyldes, at prisen på råolie er blevet halveret i perioden juni 2014 til januar Prisændringen på råolien har bevirket et fald i benzin og fyringsolien, som i sidste ende har haft en betydning for forbrugerpriserne. Nationalbanken afviser i sin analyse, at de faldende oliepriser vil medføre en negativ løn-pris-spiral med faldende lønninger Tværtimod vil prisfaldende medføre en forbedring af reallønnen, hvilket i sig selv vil øge det private forbrug og forbedre økonomien. 1/5

2 1. Indledning Notatet gennemgår Nationalbankens artikel Faldende olie- og forbrugerpriser, der udkom sammen med Kvartalsoversigten 1. Kvartal, marts Oliepris faldets betydning analyseres i artiklen, og man prøver at finde frem til hvilken betydning det har for dansk økonomi. Et af Nationalbankens primære formål er at sikre stabile priser ved bl.a. at holde inflationsniveauet lige under men tæt på 2 pct., som er fastsat af den Europæiske Central Bank. Olieprisens fald er derfor interessant, da den indtil videre har betydet et fald på 1 pct. i forbrugerpriserne. Hvilken videre effekt dette eventuelt måtte have, gennemgås nedenfor. Det samlede forbrugerprisindeks i januar 2015 var lavere end året tidligere, og faldet skyldes i høj grad, at prisen på råolie er blevet halveret i perioden juni 2014 til januar Olieprisfaldet har betydet, at prisen på bl.a. benzin og fyringsolie er faldet, og det har været medvirkende til at presse forbrugerprisindekset ned. Faldet betyder dog ikke, at der er tale om en egentlig deflation, da der ikke er udsigt til at forbrugerprisindekset forsætter med at falde, og man har ydermere de seneste par måneder oplevet en stigning igen i prisen på råolie. 2. Prisudviklingen Spreder prisfaldet sig til andre varer og tjenester igennem løndannelsen vil der dog være tale om en uønsket prisudvikling. Det skyldes at det umiddelbare prisfald 1 kunne blive forstærket og kan i sidste ende risikere at udløse en selvforstærkende nedafgående løn-pris-spiral. Risikoen for dette er dog stadig usandsynlig, skriver Nationalbanken. Risikoen er dog alligevel forøget over det seneste år netop pga. faldet i olieprisen har været så markant. Inflationen var i forvejen lav, renten næsten i bund og inflationsforventningerne er både herhjemme og i euroområdet også aftaget efter faldet i olieprisen. Som bekendt er et af Nationalbankens primære formål at sikre stabile priser, og da euroområdets pengepolitiske mål er at holde inflationen under, men tæt på 2%, er fastkurspolitikken med til at skabe en stabil prisudvikling i Danmark. 1 Nationalbanken beskriver problematikken således: Deflation beskrives nogle gange også som en selvforstærkende negativ spiral. Forbrugerne køber færre varer i dag, når de kan købe billigere, hvis de venter. Det mindsker efterspørgslen, så virksomhederne skal producere færre varer. Hvis reaktionen er kraftig nok, kan virksomhederne være nødsaget til at sætte lønningerne ned. Det reducerer produktionsomkostningerne, og det nedadrettede pres på forbrugerpriserne øges. Dermed er en negativ løn-prisspiral blevet udløst. 2/5

3 Fastkurspolitikken betyder, at Danmark følger den kurs den Europæiske Centralbank i øjeblikket fører. Det nuværende opkøb af statsobligationer er med til at lempe pengepolitikken yderligere og understøtter kreditgivningen til den private sektor. Dette fører i sidste ende til højere lønninger og priser, som er med til at sænke risikoen for den føromtalte selvforstærkende lønpris-spiral Olieprisens betydning for forbrugerpriserne er tydelig jf. figur 1.1 HICP står for det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks, hvilket er en sammenlignelig opgørelsen af EU-landendes forbrugerpriser Figur 1.1: Udvikling i olie- og forbrugerpriser Anm.: Årstigningstakt i det EU-harmoniseret forbrugerprisindeks, HICP. Seneste observation er februar Olieprisen er opgjort i kroner, og seneste observation er februar Serierne er vist som 3 måneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks statistik, Danmarks Nationalbank og EcoWin Som det fremgår af figur 1.1 har prisfaldet på olie betydet, at forbrugerpriserne er faldet med knap 1 pct., og at den samlede effekt på længere sigt kan betyde et fald på op til 3 pct. 3. Hvorfor er oliepriserne faldet? Hovedforklaringen bag prisfaldet er den stigende produktion, mens den lavere efterspørgsel har haft en mindre effekt. Der er altså tale om et positivt udbudsstød, som kan medvirke til at stimulere den økonomiske vækst i Danmark og andre EU-lande. Samtidig har OPEC landene, som står for 40 pct. af olieproduktionen, fastholdt olieproduktionen. 3/5

4 Udbuddet af og efterspørgslen efter olie er kendetegnet ved at være relativt uelastisk på kort sigt. Det vil sige at priserne hurtigt kan ændre sig, da f.eks. virksomheder på kort sigt ikke har mulighed for at omstille produktionen, så den bliver mere eller mindre energiintensiv. Prisen på at købe olie til levering i de kommende år, også kaldet oliefutures, viser, at vi kan forvente en prisstigning til omkring 475 kr. pr. tønde i 2017, hvor den nuværende pris er ca. 400 kr.. Dermed vil olieprisen formodentlig følge de seneste måneders tendens og forsat stige. I figur 1.2 nedenfor er prisudviklingen på olie, og perioder med store svingninger i olieprisen angivet. Figur 1.2.: Prisen på olie Anm.: Månedlig pris for en tønde Brent-olie opgjort i kroner. Seneste observation er februar De gråskraverede perioder fremhæver episoder med store prisfald. Kilde: Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. Kvartal Som det fremgår af figur 1.2 har der tidligere været perioder med meget store fald i olieprisen. Selv om inflationstakten normalt går ned, når olieprisen falder kraftigt, understreger variationen mellem de tidligere perioder behovet for at forstå, hvordan olieprisen påvirker forbrugerpriserne igennem forskellige kanaler. 4. Hvorfor påvirkes forbrugepriserne? Den største og mest direkte påvirkning sker igennem den pris, forbrugerne betaler for benzin og fyringsolie. Derudover påvirker olieprisen også virksomhedernes produktionsomkostninger og olieprisens ændring kan derfor overføres indirekte til forbrugerne. 4/5

5 Benzinprisen var i januar 2015 faldet med 19 pct. siden juni 2014, så effekterne af de store prisfald på olie, er ikke lige så fremtrædende i benzinpriserne. Det skyldes at energiafgifter og indirekte skatter udgør omtrent halvdelen af den pris forbrugerne betaler for benzin og fyringsolie og da en væsentlig del af afgifterne er faste, er de i høj grad med til at dæmpe prisgennemslaget fra ændringer i olieprisen. Ydermere har de seneste stigninger i dollarkursen også været med til at dæmpe for olieprisen i danske kroner. 5. Lønudviklingen og inflationsforventningen tyder ikke på længerevarende periode med faldende priser. I første omgang betyder prisfaldet kun, at der sker enkeltstående fald i prisniveauet og dermed påvirkes inflationsraten ikke på længere sigt. Ændringen i inflationsforventningerne kan derimod gå ind og påvirke pris- og løndannelsen og den er derfor afgørende for effekterne af olieprisens fald. Den månedelige forbrugerforventningsundersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at danskerne ikke forventer forsatte prisfald i det kommende år. Lønudviklingen tyder heller ikke på, at der forventes yderlige prisfald i fremtiden. Sammen med de faldende forbrugerpriser medfører prisfaldet derfor en forbedring af reallønnen, hvilket i sig selv kan være med til at øge det private forbrug og aktiviteten i økonomien. Nationalbankens konklusion er derfor, at de nuværende meget store prisfald på olie ikke vil medføre deflation med negativ løn-pris-spiral. Med venlig hilsen Emil Broberg Andersen / Niels Hoffmeyer (3602) 5/5

FALDENDE OLIE- OG FORBRUGERPRISER

FALDENDE OLIE- OG FORBRUGERPRISER FALDENDE OLIE- OG FORBRUGERPRISER Anne Ulstrup Mortensen og Jonas Staghøj, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Forbrugerpriserne er faldet over det seneste år. Det skyldes ikke mindst, at prisen

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Råvarepriser og inflation i Danmark

Råvarepriser og inflation i Danmark 77 Råvarepriser og inflation i Danmark Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Et af Nationalbankens overordnede formål er at sikre stabile priser. Det gøres i praksis ved at tilrettelægge

Læs mere

Prisdannelsen i Danmark

Prisdannelsen i Danmark 45 Prisdannelsen i Danmark Ester Hansen, Morten Hedegaard Rasmussen og Jonas Staghøj, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING De danske forbrugerpriser har igennem en længere årrække udviklet sig

Læs mere

Prisdannelsen i Danmark

Prisdannelsen i Danmark 1 Prisdannelsen i Danmark Ester Hansen, Morten Hedegaard Rasmussen og Jonas Staghøj, Økonomisk Afdeling 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING De danske forbrugerpriser har igennem en længere årrække udviklet

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 368 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 368 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 368 Offentligt Til Klima-, energi- og bygningsudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. august 2014 Danmarks

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999

Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 i:\september-99\5-b-sb-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 og Steen Bocian 20. september 1999 RESUMÈ RENTEUDVIKLINGEN, ÅRSAG OG KONSEKVENSER Henover sommeren er de internationale renter

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet

Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet DI Ultimo august MOGR Rentemarginalen stiger mere i Danmark end i Euroområdet Rentemarginalen, der måler forskellen mellem udlåns- og indlånsrenten, er inden for det seneste år øget mere i Danmark end

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 2. kvartal 2003 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 3 2 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af Århus rådhustårn, der er valgt som motiv for den

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst juni 2008

Udsigterne for dansk og international vækst juni 2008 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst juni 2008 Sløj vækst i Danmark I 2007 aftog væksten betydeligt, især som følge af mangel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 3. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 3. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal 2006 D A N M A R K S 3 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2006 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Bankers",

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 215 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Forord. Jens Brendstrup Cheføkonom

Forord. Jens Brendstrup Cheføkonom 1 Forord Efter at dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem flere år, har de seneste kvartaler budt på betydelig forringede nøgletal, der definitorisk set placerer Danmark i en recessionstilstand.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark

Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Koordineret EU-krisepolitik kan skabe 36.000 job i Danmark Der er meget store usikkerheder forbundet med international økonomi i øjeblikket og meget taler for, at væksten i udlandet bliver lavere end først

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere