Titus Dyersdale North Field

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titus Dyersdale North Field"

Transkript

1 Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i Titus Dyersdale North Field Fem kilde program Titus olie og gas. Pile Allé 7. DK-8600 Silkeborg

2 ˮOliefelter for milliarder skal fylde hullet i DONG efter DUC aftalerne Anders Eldrup, Adm. Direktør i DONG, Børsen Dyersdale North Field projektet giver et gennemsnitligt årligt afkast på 16,13% 2 Dyersdale North Field

3 Titus olie og gas Titus olie og gas beskæftiger sig med udbud af Working Interest-projekter inden for energisektoren. Projekterne udbydes til private såvel som professionelle investorer, og Titus olie og gas har udarbejdet nærværende prospekts budgetter på baggrund af operatørens talmateriale, som ligeledes er gennemgået af selskabets revisor. Titus advokat har endvidere gennemgået de retsmæssige aspekter bag udbudte investering. Titus olie og gas ejes af en kreds af danske og amerikanske aktionærer. Ledelsen og aktionærerne i Titus har mange års erfaring inden for energisektoren og med strukturering af finansielle produkter. For vore investorer betyder dette bl.a., at vore operatører i USA deltager i projekterne under nøjagtig samme økonomiske betingelser. Dette giver en god sikkerhed for projektets succes og dermed for Dem som investor. Titus investerer i videst muligt omfang i de udbudte projekter. Alle vore operatører er endvidere underlagt strenge reguleringer fra Texas Rail Road Commission og Internal Revenue Service (I.R.S.). Det sikrer en korrekt information omkring produktionstal og distribution af afkast til investorerne. Hvorfor investere i olie og gas? Titus olie og gas har observeret, at hjemlige såvel som udenlandske investorer i stigende grad interesserer sig for investeringer i mineraler og råvarer. Investeringer i Working Interest i olie og gas tilbyder en meget mere levende investering med gode muligheder for konstante og stabile udbetalinger af endog store afkast. Den anerkendte internationale bank Morgan Stanley har forudsagt, at olieprisen i mange år fremover fortsat vil være stigende, dels grundet øget forbrug og dels grundet de mange anvendelsesmuligheder, som råolie har. Mange eksperter er enige om, at olie i de næste 30 år stadig vil være den primære energiressource. Man er også enige om, at 60% af alt energiforsyning stadig vil være afhængig af olie i Gabet imellem leveringsmuligheder og den stadig stigende efterspørgsel bliver stadig større. For hvert projekt, som Titus olie og gas udbyder, vil investorerne modtage detaljeret og uddybende information omkring projektets afkast (ROI), nuværende og fremtidige produktionsmuligheder samt forventede olie og gasreserver. I Titus olie og gas vil vi altid i vores projekter forholde os til en konservativ beregning af pris- og markedsforventningerne for olie og gas. Hvad er Working Interest? I USA er det landejerne, der ejer rettighederne til mineralerne i undergrunden, og ikke staten, ligesom det er i Danmark. Langt hovedparten af olieproduktionen i USA bliver foretaget af lokale operatører. Alene i Texas er der flere tusinde operatører. Disse operatører kan ofte ikke selv finansiere disse projektprogrammer. Derfor bliver investorer i form af Working Interest tilbudt at deltage i projektets funding. Der er ikke banklån eller anden finansiel gearing i projekterne, kun egenkapital, der er indbetalt. I USA har Working Interest siden 1930 erne været en af de foretrukne investeringsformer inden for olie og gas. Den garanterer investorerne en kvartalsvis dividende. Hver kilde bliver registreret hos Texas Rail Road Commission (www.rrc.state.tx.us), hvilket betyder, at investorerne selv kan følge med i udviklingen af kilden. Titus Secure Plus din sikkerhed i opstartsfasen mod ekstraomkostninger Dyersdale North Field 3

4 FOTOGRAFISK FILM MEDICIN GØDNING OG PESTICIDER MAKE-UP PLAST FARVESTOFFER Brugen af råolie Råolien er en langt større del af vores hverdag, end mange går og forestiller sig. Der er mange tusinde produkter inden for den petrokemiske industri, og rigtig mange af disse produkter er afledt af råolien ved raffinering. Det vil på den måde være meget vanskeligt at leve en moderne hverdag uden brug af råolie. Selv om der på sigt findes gode substitutter til brændstof og produktion af energi, vil det være en svær opgave at eliminere brugen af råolie til alle de konsumprodukter, vi alle anvender i hverdagen og i vore produktioner. Alene i Danmark er 11% af al brugen af råolie henledt til andet end brændstof, opvarmning og energi. Blandt nogen af de mere almindelige produkter, der er afhængige af råolien, kan bl.a. nævnes de i ovenstående illustration. 4 Dyersdale North Field

5 Investeringsoversigt Projekt indhold Operatør Område Lease Forekomster Kilder Reserver der forventes produceret Royalty til landejer 25% Beskrivelse Western Energy Group Harris County Dyersdale North Field (25 km nord for Houston) Olie og gas 5 kilder (4 PDP kilder og 1 saltvands injektionskilde) tønder olie (BL) og 3,7 milliarder Kubik fod gas (CF) NRI* 75% Andel pris i USD inklusiv Titus Secure Plus Andelens størrelse 0,30% i working interest (WI) Projektstart Første kilde idriftsættes i november 2011, og kildeprogrammet forventes fuldt idriftsat primo 2012 Return on Investment ROI Forventet årligt afkast Gennemsnitlig markedspris Kildernes levetid 16,13% p.a. i gennemsnitlig afkast over 10 år, og investeringen 100% tilbagebetalt 82,12 USD pr. BL olie og 4,06 USD pr. CF gas over 10 år år * Net Revenue of Interest (NRI) Ejeren af landområdet modtager i dette projekt 25% i royalty, som afregnes forlods inden fordelingen af indtægterne til alle investorerne. Derfor er nettoindtægterne på projektet pr. andel 0,30 25% = 0,225%. Fordeling af forbruget af råolie Dieselolie Fyringsolie Benzin Jet brændstof Flydende gas Andre produkter Dyersdale North Field 5

6 Titus Dyersdale North Field I direkte partnerskab med operatøren indbyder Titus olie og gas hermed investorer til at tegne andele i projektet i Titus Dyersdale North Field, Harris County, Texas. Projektet består af fem kilder, hvor fire er olie og gas-kilder og en injektionskilde baseret på saltvand. Operatører Western Energy Group har mere end 30 års erfaring inden for olie og gas-branchen. De har specialiseret sig i at optimere og genåbne kilder, som tidligere har vist flotte produktionstal og mængder. Med ny udvindingsteknologi kan områder og kilder, der for bare 10 år siden ikke var rentable, være af stor værdi i dag. Forsikring Western Energy har forsikret dette projekt, så alle miljømæssige skader, inklusiv olielækager og gasbrande er dækket. Leasen Leasen omhandler 300 acers jord, 25 km nord for Houston i Texas. Leasen indeholder flere produktionszoner i både Yegua laget og Cook Mountain- laget, der begge er sandlag. Der er produceret olie og gas på leasen siden starten af 1970 erne med en sammenlagt produktion på over tønder olie (BL) og ca. 19 milliarder kubik fod gas (CF). Leaseaftalen giver mulighed for en boredybde på op til fod og er pålagt en 25% royalty til landejeren. Valutarisiko Valutarisikoen begrænses til investors egen finansielle position, da der investeres i USD. Afkastet udbetales i USD, og alle omkostninger forbundet med projektet afholdes i USD. Valutarisikoen er herved kun bundet op på, hvorvidt kursen på USD ligger højere eller lavere ved det kvartalsvise udbytte end på Investeringstidspunktet, og om investoren ønsker en valutaombytning. Risiko Investeringer i olie og gas er som alle andre investeringer forbundet med risiko. Af væsentlige risikofaktorer kan nævnes: Produktionsudsving og udsving i markedsprisen på olie og gas. Disse forhold kan i yderste konsekvens medvirke til, at dele af eller hele investeringen måtte gå tabt. Miljø Titus olie og gas og operatøren sikrer, at alle lovkrav er evalueret og overholdt. Herunder forsikring mod olieudslip og anden naturpåvirkning. De producerbare reserver er stadig betydelige og anslås til: tønder olie (BL) 3,7 milliarder kubik fod gas (CF) Dyersdale North Field Medregnet budgetproduktion de første 10 år: tønder olie (BL) 1,8 milliarder kubik fod gas (CF) 6 Dyersdale North Field

7 Økonomi Partnere WI NRI Titus investorer 25,00% 18,75% Andre investorer 75,00% 56,25% TOTAL 100,00% 75,00% Budgetforudsætninger for dette projekt Pris for alle andele = $ Driftsomkostning og administration pr. måned = $5.600 Prisudvikling i markedspriser pr. år = 2,00% Inflation på omkostninger pr. år = 3,00% Ejerandel WI andel Beløb 0,30% 1 $ Produktionsfaldkurve i år 1 = 16,00% Yderligere faldkurve i år 2-5 = 10,00% Yderligere faldkurve i år 6-10 = 6,00% Olie Olie Gas Gas Prod. Total årlig Omk., adm. Årlig total Afkast i % Akk. afkast Akk. forr. i År WI NRI BL pris MCF pris dage/år omsætning og skat resultat inv. (ROI) pr. andel % pr. andel % 46 75, , $ $ $ ,07% $ ,07% % 39 76, , $ $ $ ,09% $ ,16% % 35 78, , $ $ $ ,65% $ ,80% % 31 79, , $ $ $ ,48% $ ,29% % 28 81, , $ $ $ ,57% $ ,86% % 26 82, , $ $ $ ,21% $ ,07% % 25 84, , $ $ $ ,90% $ ,98% % 23 86, , $ $ $ ,65% $ ,62% % 22 87, , $ $ $ ,44% $ ,06% % 21 89, , $ $ $ ,28% $ ,34% Gennemsnitsforrentning efter x antal år og investering 100% retur 5 år 11,57% 10 år 16,13% Gennemsnitlige markedspriser over 10 år Olie $82,12 Gas $4,06 Følsomhedsanalyse Markedspriser på olie og gas Afkast Produktions output i olie og gas pr. dag Afkast -20% til hhv. 60 USD BL oil / 2,97 USD CF gas 9,39% = basismodel 16,13% + 20% til hhv. 90 USD BL oil / 4,45 USD CF gas 22,87% -20% til 37 BL / 640 MCF 9,47% = basismodel 16,13% +20% til 55 BL / 960 MCF 22,80% Prisudvikling i markedspriser på olie og gas Afkast Drifts- og administrationsomkostninger Afkast = 0% p.a. 13,65% = basismodel 16,13% = 4% p.a. 18,88% -20% af basis 16,99% = basismodel 16,13% +20% af basis 15,28% Dyersdale North Field 7

8 Forretningsbetingelser for Titus Oil Ltd. i samarbejde med Titus olie og gas 1. Sælger og udbyder af olie- og/eller gasprojekter er Titus Oil Ltd., Co. 2. En underskrift på en tegningsaftale i et olie- og gaskildeprojekt er først bindende, når investeringsbeløbet er modtaget på Titus bankkonto for projektet. 3. De modtager skriftlig kvittering herfor, når Titus har registreret indbetalingen. Titus foranlediger, at ejerandelene i projektet tinglyses hos det lokale tinglysningskontor i den county, hvor kilderne er beliggende. 4. Såfremt et projekt overtegnes, er det indbetalingstidspunktet, der afgør fordelingen af andele til investorerne. 5. Titus fungerer som Deres administrator på dette projekt. 6. Udbetaling af afkast finder sted kvartalsvis i USD. Overførsel af afkast fortages fra Titus til Deres egen konto senest otte dage efter udsendelse af afkastrapporten. Titus beregner sig et administrationsgebyr på: 0,2500% pr måned af det investerede beløb for investeringer fra 0 > USD. 0,1660% pr måned af det investerede beløb for investe ringer fra > USD. 0,0835% pr måned af det investerede beløb for investeringer over > USD. Administrationsgebyret dækker løbende korrespondance med operatøren, kontrol af produktion og afkast, udarbejdelsen og udsendelsen af afkastrapporter for hvert projekt og for nyhedsopdateringer på hjemmesiden om forløb. 7. I det kvartalsmæssige afkast foretager Titus modregning af det aftalte administrationsgebyr. Måtte et afkast i en periode være mindre end det aftalte administrationsgebyr, kan administrationsgebyret dog max udgøre 20% af det samlede afkast i perioden. 8. De kan frit omsætte Deres ejerskab til anden side/ tredjemand, dog ikke til amerikanske statsborgere jf. Finanstilsynet i USA. De er dog forpligtet til skriftligt at give Titus meddelelse herom. 9. Dette projekt er et Titus Secure Plus-projekt, hvilket betyder, at der opkræves en budgetbuffer på 10% af investeringsbeløbet. Forløber boreprogrammet som forventet, anvendes investeringsbufferen ikke, og beløbet tilbagebetales investor ved produktionsstart. 10. I særlige tilfælde kan operatører foreslå, at der foretages yderligere investeringer for at optimere projektet. Som investor er De ikke forpligtet til at deltage i en sådan yderligere investering. Vælger operatører at gennemføre de yderligere investeringer i projektet, kan De som investor udvandes på Deres ejerandel i projektet, hvis du vælger ikke at deltage. 11. Som kunde hos Titus anbefaler vi, at De årligt og for egen regning får udarbejdet en amerikansk selvangivelse. Titus har valgt en amerikansk revisor, der udarbejder selvangivelsen i overensstemmelse med amerikansk lovgivning. Titus er behjælpelig med dette, såfremt det ønskes. Titus har i budgetomkostningerne for projektet indregnet USD 350 pr. år til udarbejdelse af den amerikanske selvansgivelse. 12. De accepterer og er indforstået med selv at påse, at dette ejerskab er hensigtsmæssigt i relation til eksempelvis dansk skattelovgivning. 13. De er gjort bekendt med og accepterer, at Titus kan blive pålagt at tilbageholde eventuel restskat til de amerikanske skattemyndigheder. Såfremt De ikke indleverer amerikansk selvangivelse, som anbefalet i pkt.11, bliver Titus pålagt af de amerikanske skattemyndigheder at tilbageholde 30% af det kvartalsvise afkast. 14. Titus rådgiver Dem ud fra samtlige de oplysninger, som Titus finder pålidelige og nødvendige for en saglig rådgivning. Titus kan ikke gøres ansvarlig for et eventuelt andet afkast end det forventede. 15. Aarhus Byret er værneting for eventuelle tvister mellem Dem og Titus. Opdateret august 2011 Titus olie og gas Titus olie og gas. Pile Allé 7. DK-8600 Silkeborg

Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i. Titus South Flowers. Fire kilde program

Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i. Titus South Flowers. Fire kilde program Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i Titus South Flowers Fire kilde program Titus olie og gas. Pile Allé 7. DK-8600 Silkeborg. www.titus.dk. +45 87 33 11 70 Titus South Flowers projektet

Læs mere

Titus Thresher. Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i. En kilde program

Titus Thresher. Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i. En kilde program Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i Titus Thresher En kilde program Titus olie og gas A/S. Ingerslevs Boulevard 10. DK-8000 Aarhus C. www.titus.dk. +45 87 33 11 70 Ingen fordyrende mellemled

Læs mere

Titus Monte Christo Field. Renoveringskilder og én nyboring med flere produktionszoner. Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i

Titus Monte Christo Field. Renoveringskilder og én nyboring med flere produktionszoner. Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i Renoveringskilder og én nyboring med flere produktionszoner Titus indbyder hermed investorer til at tegne andel i Titus Monte Christo Field Fem kilde program Titus olie og gas A/S. Ingerslevs Boulevard

Læs mere

OLIE OG NATURGAS. Værd at vide om investeringer i Working Interest olie og naturgas

OLIE OG NATURGAS. Værd at vide om investeringer i Working Interest olie og naturgas OLIE OG NATURGAS Værd at vide om investeringer i Working Interest olie og naturgas olie og naturgas Størstedelen af de produkter, vi bruger i det daglige, er fremstillet af forskellige råvarer, som bearbejdes

Læs mere

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S Hovedgaden 8 DK-3460 Birkerød Telefon +45 44 85 22 10 Telefax +45 44 85 18 10 E-mail: info@soelund-invest.dk

Læs mere

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 1 stk. Enercon E82-2,3 MW 82 m rotordiameter 138 m tårnhøjde Thinking green... 6. juni 2012 International Wind Energy A/S Marselisborg Havnevej 22 8000 Århus

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet. AgroCon Soil Invest A/S

Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet. AgroCon Soil Invest A/S Et nyt spændende marked for investeringer inden for landbrugsområdet AgroCon Soil Invest A/S Indbydelse til investering Vi har med nærværende prospekt fornøjelsen at indbyde Dem til at investere i AgroCon

Læs mere

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 15.03.2010 side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVEM ER INTERNATIONAL WIND ENERGY A/S... 3 GENERELT OM INVESTERING I VINDMØLLER... 4 NØGLETAL...

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme

Grundlæggende. sol, vind og ejendomme Grundlæggende Investeringsguide sol, vind og ejendomme 1 2 Sol, vind og ejendomme kan styrke din formue Har du en ambition om at optimere din formues positive udvikling, kan denne investeringsguide hjælpe

Læs mere

Krusbjerg Vindkraft I/S

Krusbjerg Vindkraft I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i henhold til VE-loven om køberet Udbudt af Wind Estate A/S Forord Denne indbydelse er udarbejdet for at orientere om køberetten til lokalbefolkningen i forbindelse

Læs mere

Det sikre valg til din opsparing

Det sikre valg til din opsparing Det sikre valg til din opsparing DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER

K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER K/S VINDPARK ØSTER BØRSTING LAUG INDBYDELSE TIL KØB AF VINDMØLLEANPARTER For et indskud på DKK 1.347 kan du erhverve en vindmølleanpart i K/S Vindpark Øster Børsting Laug. Lokalbefolkningen i Viborg Kommune

Læs mere

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6

Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6 K/S Glamorgan Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger 1 Ledelsen 1 K/S Glamorgan i hovedtræk 2 Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3 Præsentation 6 Den begunstigede opsparing i fast ejendom 7 Derfor

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Kom med ombord. OW Bunker går på børsen

Kom med ombord. OW Bunker går på børsen Kom med ombord OW Bunker går på børsen 2 OW Bunker OW Bunker kort fortalt OW Bunker er en af verdens førende globale distributører af skibsbrændstof med 38 kontorer i 29 lande. I 2013 betjente OW Bunker

Læs mere

KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS

KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS Dansk Økonomi efterår 1999 KAPITEL III VÆRDIEN AF DEN DANSKE OLIE OG NATURGAS III.1 Sammenfatning Samfundsøkonomisk overskud ved produktion af olie og naturgas i Nordsøen I kapitlet belyses overskuddets

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest. Afdeling Globus

INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest. Afdeling Globus INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest Afdeling Globus 02 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus Sammenhæng mellem pris og afkast Forestil Dem en hel enkel investering, hvor Deres

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2014

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2014 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2014 1 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S

Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S November 2014 Indledning Denne invitation til køb af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S er udarbejdet i henhold til 13-17 i Lov om fremme af vedvarende energi,

Læs mere

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato )

Prospekt 2007. Deltaq. Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Børsprospekt 2007 Børsprospekt 2007 06 Deltaq Prospekt 2007 Prospekt dateret 30. august 2007 ( Prospektdato ) Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Halvårsrapport 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNING Ledelsespåtegning side 4 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning

Læs mere

Prospekt dateret 20. august 2008

Prospekt dateret 20. august 2008 BØRSPROSPEKT 2008 1 Prospekt dateret 20. august 2008 Green Wind Energy A/S (CVR-nr 43059211) ( Selskabet eller Green Wind Energy ) har den 9. juni 2008 indgået betinget overdragelsesaftale ( Overdragelsesaftale

Læs mere