BLADET. Boligbladet ønsker alle god jul og godt nytår. Hiv de gamle bestyrelsesmedlemmer ned fra stolene. Egeparken før og nu Se side 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLADET. Boligbladet ønsker alle god jul og godt nytår. Hiv de gamle bestyrelsesmedlemmer ned fra stolene. Egeparken før og nu Se side 13"

Transkript

1 Boligbladet ønsker alle god jul og godt nytår Hiv de gamle bestyrelsesmedlemmer ned fra stolene Se side 2 Egeparken før og nu Se side 13 Hold dig gode venner med nissen Se side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET December ÅRGANG??

2 Hiv de gamle bestyrelsesmedlemmer ned fra stolene Finn Sørensen peger på det uheldige i, at det er gamle mænd og damer, som sidder i Arbejdernes Boligselskabs repræsentantskab og i afdelingsbestyrelserne. Finn undrer sig over, at det kan være et problem at skaffe nye unge til det beboerarbejde, som faktisk er så vigtigt. Jeg traf selv den beslutning efter 20 år i beboerarbejde, at det var måske en ide at der kom yngre kræfter til. Jeg mener, at det er grundstenen til fornyelse i afdelingerne, at de»gamle«tør smide tøjlerne og lade yngre kræfter komme til og lade være med at se på, hvor de har deres politiske ståsted. Bare de går ind for den almene boligtanke. Det har altid været en hæmsko for fornyelser, at man absolut skal være medlem af Socialdemokratiet, og vi har jo set, at når det gjaldt om at få øget indflydelse på egen boligsituation, så var det ikke Socialdemokratiet, som stod for den fornyelse. Hvordan skaber man en interesse hos de yngre for boligarbejdet? For det første må man prøve at komme i en dialog om specifikke emner som kunne have deres interesse, og at man prøver på at uddelegere noget arbejde, som de kan se et fornuftigt resultat af. Man må prøve at vejre stemningen omkring en udskiftning i afdelingsbestyrelsen og pege på mulige emner, som kunne træde ind i bestyrelsen. Samtaler ved hyggemøder med få beboere, hvor man taler om arbejdet i en afdelingsbestyrelsen, så uvidenhed ikke er en hindring for at arbejde med boligpolitik. Det kan læres, og der er en stor hjælp at hente mange steder i dette interessante arbejde. Jeg skal indrømme, at bliver man grebet af dette arbejde, så kan det gribe om sig og før man ved af det, så har man alle ugens dage besat. Så kan det være på tide at sige fra, inden det går ud over familielivet. Som formand gennem 20 år for en mindre afdeling med 112 lejemål, har jeg set og oplevet meget. Jeg har også prøvet at sidde i selskabets bestyrelse, og som om det ikke var nok, så deltog jeg også i kredsarbejdet samt var medlem af redaktionsudvalget og sad også i det hedengangne Energiudvalg. Alt i alt tog det mange timer, men det har altid været et spændene arbejde, som giver et indblik i mangt og meget. Jeg kan opfordre de unge til at gøre et stykke arbejde i den afdeling, hvor de bor og især, hvis man har mindre børn og gerne vil gøre noget for dem og deres kammerater samt ser til, at de ældre afgående bestyrelsesmedlemmer hvis det ellers er til at rive ned af stolen får et godt otium. For beboerdemokratiets skyld tag din tørn i en periode! Du kan mere end du tror! Stil op til valg sammen med en god ven, så vi ikke til næste år skal se et billede, som det der pryder Finn Sørensens artikel i Boligbladet for oktober Venlig hilsen Verner Skriver, Gammelmosevej 69 st. Ps. Få gang i debatten om der så skal udkomme et særnummer af Boligbladet. 2

3 Måske er vi utroligt heldige Finn Sørensens artikel i Boligbladet for oktober»hvordan får vi unge ind i afdelingsbestyrelserne?«satte tankerne i gang. Godt nok vil jeg give ret i, når vi er til Repræsentantskabsmøde og lader blikket vandre langs bordrækkerne, er de fleste i den meget modne alder. Men når vi syv (fem og to suppelanter) tre kvinder og fire mænd møder op, ved jeg ikke, om jeg føler en stolthed, men det er en rar fornemmelse for vi dækker nemlig alle vore beboeres alderstrin: En meget moden, to modne og fire yngre. Når unge mennesker flytter ind i vores bebyggelse, føler de sig meget opsatte på, at deltage i det første afdelingsmøde. Nok af nysgerrighed og for at vide mere om deres nye bolig samt at se og høre fra deres afdelingsbestyrelse. I bestyrelsen lægger vi mærke til de nye ansigter, hvem der altid møder op, når afdelingsbestyrelsen afvikler forskellige ting samt hvem der stiller gode relevante spørgsmål og hvem, der viser en god gejst for afdelingen. Det er disse emner, vi har i baghovedet og kan anbefale på afdelingsmødet, når en fra bestyrelsen må udtræde. Ligeledes har der inden for de seneste ni år sidder fire»børn«af tidligere bestyrelsesmedlemmer, måske fordi de oplevede far eller mors iver for deres bestyrelsesarbejde og nu selv har lyst. Selvfølgelig er vi også en afdeling mere flere beboere at gøre brug af, så»måske er vi utroligt heldige«, men det kan lade sig gøre. Men et er sikkert: En bestyrelse med forskellige alderstrin og køn er sund. Tanker, ideer og handling er forskellig hos en enkelte, men til sidst ikke at forglemme genvalg flere gange er absolut af det gode, for man må ikke glemme, at det tager tid at blive et godt bestyrelsesmedlem med indsigt i økonomi, budgetlægning samt afdelingens daglige drift. Karen Murmand Medlem af afdelingsbestyrelsen i Kildeparken 1. Hvordan får vi unge i afdelingsbestyrelserne? Dette spørgsmål stilles af Finn Sørensen i Boligbladet for oktober For en del år siden var undertegnede medlem af afdelingsbestyrelsen (4 år) i»min«boligafdeling. Min oplevelse er, at det både var lærerigt og interessant og at det til en vis grad»går i blodet«, således at man stadig følger med i udviklingen sådan lidt på afstand. Skulle jeg komme med et par bud på, hvad der måske kunne skærpe interessen for boligarbejdet, og få den yngre generation til at gå ind i afdelingsbestyrelsen, ville det blive noget i retning af: Større udskiftning f.eks. således at man»kun«sidder som medlem i max. 6 år med mulighed for genvalg efter 2 år. I dette tidsrum kan man sagtens få indsigt i, hvorledes en afdeling»kører«, både regnskabsmæssigt og driftsmæssigt. Overstiger man denne grænse, kan der nemt opstå en vis sammenspisthed medlemmerne imellem hvilket nogle beboere vil opfatte som værende negativt. Dernæst skulle man fra afdelingsbestyrelsens side sørge for at få unge mennesker ind som suppleanter. Disse skulle så være med i det månedlige afdelingsmøde, for at»lugte«lidt til arbejdet derved kunne man så få en ny generation som afdelingsbestyrelse. Det kunne også være en ide, at man giver en bedre modtagelse og information til nye beboere ved indflytning, som så ville medføre en bedre tilpasning i det nye bo-miljø. En orientering om hvor og hvordan vaskerierne virker kunne imødegå senere misforståelser. Her er det vigtigt, at også indvandrere får udleveret en pjece på deres eget sprog. Det er mit indtryk, at den yngre generation er mere positivt indstillet og ser med andre øjne på udviklingen. Nu ved jeg godt, at mange beboere blot ønsker at bo og ellers have fred for indblanding måske synes de samme mennesker, at dette med regler virker som løftede pegefingre! Sådan skal mit skriveri bestemt ikke opfattes, men at bo i alment byggeri sammen med mange andre mennesker, må nødvendigvis også kræve nogle fælles leveregler. En afdelingsbestyrelse skulle gerne opfattes som det, den i virkeligheden er, nemlig beboernes tillidsrepræsentanter, som man kan komme til med forskellige problemer og spørgsmål det får de kurser i at klare. Et bud fra en tilfreds beboer hvis navn er redaktionen bekendt med 48 år på bagen i samme afdeling. 3

4 Tekst: Dan Schreiber Rasmussen Foto: Kaj Bonne Mortensen Samarbejde for at undgå ghetto er Som sædvanen tro var der mange spørgsmål til debat, da boligselskaberne holdt det årlige møde med Gladsaxe Byråd. Denne gang dog mest om kommunens boliganvisning Kan Gladsaxe Kommune ikke tage større hensyn til boligafdelingerne, når kommunen anviser boliger til akutte boligtrængende? Det er opfattelsen blandt boligselskabernes afdelinger, at dette ikke i tilstrækkeligt omfang sker i dag. Og der er eksempler på at visse afdelinger har måtte udrede store huslejerestancer, som følge af at folk som kommunens boliganvisning har anvist ikke har betalt deres husleje. Det var et af mange spørgsmål, som blev behandlet på det traditionelle årlige møde mellem Gladsaxe Kommune og de boligselskaber, der er i kommunen. Mødet blev holdt på rådhuset mandag 30. oktober med borgmester Ole Andersen i spidsen for en større kommunal delegation. Fra Arbejdernes Boligselskab deltog 17 ud af boligselskabets 40 afdelinger samt repræsentanter fra bestyrelsen, administrationen og Boligbladets redaktion. 4 Vil undgå ghetto Andre eksempler på boliganvisning var, at der visse steder placeres flere flygtninge og nydanske familier i samme opgang. Derved frygter repræsentanterne fra boligselskaberne, at der kan opstå ghettolignende forhold. For at undgå dette ønsker boligselskaberne et bedre samarbejde med kommunens anvisning, så at eksempelvis varmemestrene på forhånd vidste, at den kommende lejer havde problemer. På den måde kunne man bedre tage hånd om problemerne før de udvikler sig. Men det kan ikke lade sig gøre. Kommunen oplyste, at den har fuldstændig tavshedspligt, og kan derfor ikke imødekomme ønsket om forvarsling. Kommunen mente, at den i høj grad allerede tog hensyn til boligselskaberne og forsøgte at sprede folk, så ghettoer ikke opstår. Vil følge op Der er også i kommunen et beredskab, der kan rettes henvendelse til, hvis folk har psykiske problemer. Men det blev understreget, at kommunen har pligt til at anvise folk med et akut boligbehov, og da udbuddet af boliger er begrænset, kan man ikke altid opnå den optimale fordeling. Hvor der er store problemer, som følge af kommunens anvisning, vil man se på hvordan disse problemer kan løses, så de ikke opstår igen. Herefter var der en række spørgsmål 17 ud af boligselskabets 40 afdelinger deltog i mødet med kommunen, hvor borgmester Ole Andersen flere gange var på talerstolen.

5 om flygtninge, og de problemer der er med kriminelle unge nydanskere. Boligselskaberne efterlyste, at politikkerne gjorde endnu mere for at løse problemet ved at tage håndfast i lederne af disse unge og behandle dem konsekvent. Det ville efter afdelingernes mening være en farbar vej, idet man er ved at være temmelig trætte af nogle få skal ødelægge alt for de mange. Kommunen mente, at der bliver gjort meget. Man har tidligere haft lignende problemer i kommunen, hvor man satte ind. Det vil kommunen også gøre nu, der hvor der er problemer. Om at rive vægge ned Efter en livlig debat var det tid til nogle enklere problemer. Der var stillet forslag om at kommunen tager sin principielle holdning om at man ikke må rive vægge ned i boliger op til revision. Med det mål at man derved kan slå rum sammen. Dette forslag vakte megen debat, og byrådet var ikke meget for at revidere denne holdning. Byrådet mener, at boligselskaberne ved dette forslag kun tager hensyn til de nuværende lejere og ikke til fremtidige lejere med behov for lejligheder med flere rum. Men kommunen ville tage problemet op til fornyet diskussion. Problemer går på omgang Aftenen sluttede med et indlæg fra politimester Finn Meilby om kriminaliteten og politiets arbejde i Gladsaxe. Om kriminaliteten kunne politimesteren melde, at kriminaliteten over en kam ikke var blevet væsentlig forværret, men inden for de forskellige typer kunne der derimod godt være en del udsving, eksempelvis er antallet af indbrud faldet markant. De problemer der er i Høje Gladsaxe ligner de problemer, som tidligere var i Værebro Park. Og det så ud som om problemerne»kører på omgang«mellem de store koncentrerede boligområder. Men efter et stykke tid fik man løst dem, så politimesteren troede på, at også de aktuelle problemer i Høje Gladsaxe ville blive løst. Nye kvarterløft udpeget By- og boligminister Jytte Andersen har udpeget Indre Bispebjerg (Nordvest) og Ydre Nørrebro i Københavns Kommune, Brøndby Strand, Vollsmose i Odense og Vestbyen i Horsens til nye kvarterløft. Jytte Andersen valgte ved sin udpegning at følge en indstilling fra en gruppe bestående af repræsentanter for en række ministerier og organisationer, som var blevet bedt om at vurdere de 17 indkomne ansøgninger. Udpegningen betyder ikke, at man straks kan gå i gang, men at der nu indledes forhandlinger med de pågældende kommuner med henblik på at indgå en samarbejdsaftale om et kvarterløft. Hvis staten og kommunen bliver enige om en samarbejdsaftale, som regulerer rammerne for kvarterløftet, er det næste led, at borgerne og andre lokale kræfter i en dialog med kommunen, skal udarbejde en plan for kvarterløftet en såkaldt kvarterplan. Fælles for de udvalgte områder er, at der er tale om alvorlige problemer inden for flere områder og at der er nogle ressourcer tilstede, så man har noget at bygge kvarterløftet på. Der er bevilget en ramme på 585 mio. kr. til kvarterløftet. Nye medlemmer på introkursus I lighed med tidligere år holdt Arbejdernes Boligselskab et introduktionskursus for nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne. På kurset blev boligselskabets organisatoriske forhold samt vedtægter gennemgået. Også forhold omkring repræsentantskab og selskabets organisationsbestyrelse samt Byggeskadefonden på internettet Byggeskadefonden har fået hjemmeside på internettet. Hjemmesiden informerer blandt andet om lovgrundlaget for fonden, om hvilke slags boliger den omfatter og om dens bestyrelse og administration. Den beskriver også, hvordan skader anmeldes og hvad der er typiske svigt og skader. de regler der gælder for disse funktioner og opgaver blev gennemgået. Kurset, der blev holdt 19. september, havde tilmelding fra 17 deltagere, men tre deltagere udeblev uden at sende afbud, hvilket bestyrelsen med beklagelse har noteret. Desuden kan Byggeskadefondens seneste årsberetning læses på hjemmesiden, men der er også mulighed for at bestille den i en trykt udgave. Endelig er der en række links. Blandt andet til Byggeskadefonden vedrørende byfornyelse. Den nye hjemmeside har adressen 5

6 John Monberg, Christian Jensen og Poul Andersen har netop bestået svendeprøven som ejendomsserviceassistent. er mange områder de skal vide noget om. En titel kunne være»cand.alt.«. I alt har seks ejendomsfunktionærer inden for boligselskabet i år gennemgået og bestået svendeprøven som ejendomsserviceassistent. Flotte svendestykker Seks ejendomsfunktionærer fra Arbejdernes Boligselskab har i år bestået svendeprøven Poul Andersen, Christian Jensen og John Monberg er de seneste skud på stammen af ejendomsfunktionærer ansat i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, som har gennemgået og bestået uddannelsen som ejendomsserviceassistenter. De tre har under uddannelsen fået godskrevet den kunnen og viden de såkaldte meritter de havde i forvejen. De nye ejendomsserviceassistenter får en ny betegnelse hæftet på, og det er ikke den som Meyer fra Huset på Christianshavn havde.»vicevært«. Nej, nu er det frontfigurer, ambassadører, ansvarsbevidste og veluddannede, for det Hård omgang»jeg kan godt sætte mig i de unge svendes sted. Det var meget sværere end jeg havde regnet med«, sagde John Monberg fra Torveparken, da han torsdag middag efter at have været oppe til svendeprøve på AMU Centret. Fredag 3. november 2000 var der overrækkelse af svendebreve på AMU- Centret i Glostrup. De er ikke nået metalalderen endnu, men to af dem var så dygtige, at de hver kunne tage en bronzemedalje med hjem, og den tredje bestod med»ros«. Medaljeregn Som driftschef Stig Pedersen, Arbejdernes Boligselskab, sagde efter overrækkelsen:»der er fire, som får bronze i dag,og vi tager to af dem hjem til AB Gladsaxe. Man bliver helt stolt.«mandag 6. november 2000 var der indbudt til komsammen, hvor kollegaer, familie og venner kunne komme for at sige til lykke samt hilse på de nye svende. Vi kan kun være stolte af at have så dygtige ejendomsfunktionærer i vores boligafdelinger og det er helt sikket med til at øge den gode service de i forvejen yder for vores beboere. Held og lykke til jer fremover, men også til jeres kollegaer som gør en stor indsats for vores beboere. Johnny Lilja Frederiksen 6

7 Brugervenlig affaldshåndtering Der skal også tages hensyn til ældre og handicappede, når det gælder beboernes mulighed for at kunne sortere deres husholdningsaffald Handicappede og ældre bør have de samme muligheder som andre borgere for at kunne sortere og aflevere deres husholdningsaffald. Som det er i dag, støder mange handicappede og ældre ind i problemer, når de skal udføre den enkle, dagligdags aktivitet at sortere husholdningsaffaldet efter de kommunale renovationsordninger. For eksempel kan en kørestolsbruger godt være fuldstændig selvhjulpen i sin lejlighed, men kommer til kort, hvis der på vejen fra hovedindgangen til bebyggelsens affaldsplads for eksempel er trapper eller dårlig vedligeholdt belægning. Svær at nå Desuden er affaldsbeholdere stort set altid udformet sådan, at man som kørestolsbruger eller gangbesværet har meget svært ved at nå op til indkastet eller at åbne låget på beholderen. Statens Byggeforskningsinstitut ønsker at afhjælpe dette problem og har derfor i samarbejde med Renholdningsselskabet af 1898 og EBO Consult udgivet en rapport, der giver en række anbefalinger til ændringer af forholdene. Der skal ses på adgangsvejen fra boligen til affaldspladsen: Er den plan og uden niveauspring, er den bred nok, er belægningen tilstrækkelig hård, og er lysforholdene i orden? Afstanden til affaldspladsen bør ikke være for lang, ikke over 40 meter. Fri afstand Når det gælder affaldspladsen eller containerrummet, skal der blandt andet tages hensyn til døres bredde og vendeplads for kørestole foran affaldsbeholderne. Og der skal være en fri afstand ved indkastet på mindst 150 cm. Også her er det vigtigt med ordentlige lysforhold. Selve beholdermateriellet skal ændres fra den nuværende udformning, til at have indkast, der sidder længere nede på beholderen, helst ikke mere end cm over terræn. Handicappede og ældre har nemmere ved at bruge indkast end låg. For at have noget at støtte sig til mens man kaster affaldet ind, er det nødvendigt, at beholderne er forsynet med hjulbremse. Synshandicappede og psykisk handicappede har behov for, at de enkelte beholdere er forsynet med tydelige piktogrammer, og at beholderne står på de samme pladser altid. Desuden bør al informationsmateriale vedrørende sorteringen være tilgængeligt både på skrift, lyd, billede og punktskrift. SBI-rapport 326,»Brugervenlig affaldssortering. Handicaphensyn og tilgængelighed«, rummer en lang række konkrete anbefalinger til, hvordan adgangsveje og materiel bør udformes for at tilgodese hensynet til handicappede og ældre. Rapporten henvender sig særligt til de kommunale myndigheder, boligselskaber, brugerorganisationer og beholderproducenter. Årligt tjek af el-installationerne i forsamlingslokaler Alle forsamlingslokaler der er er beregnet til 150 personer eller derover skal en gang om året have et kontroleftersyn af de elektriske installationer. Den første kontrol skal være gennemført inden 12. juli 2001, har by- og boligminister Jytte Andersen besluttet. Tilsynet skal gennemføres af en autoriseret el-installatør, men det er lokalets ejer eller den, der varetager driften af lokaler, som er ansvarlig for at eftersynet sker. Udgiften til eftersynet og eventuel fejlretning betales af ejeren af lokalet. Elinstallatøren skal udfylde en attest, som er udarbejdet af Elektricitetsrådet. På attesten, der skal være slået op i lokalet, skal elinstallatøren bekræfte, at den elektriske installation er gennemgået og fundet i orden. Også de elektriske brugsgenstande samt nødbelysningsanlægget skal gennemgå. Er de ikke i orden skal fejlene rettes. Det er den, som varetager lokalets drift, der er ansvarlig at fejlene rettes. Tilsynspligten omfatter også forsamlingslokaler, der enkeltvis er beregnet til færre end 150 personer, når forsamlingslokaerne benyttes samlet af 150 personer eller derover og forsamlingslokalerne har fælles adgangs- og flugtveje. Der er mere viden at hente på Elektricitetsrådets hjemmeside: 7

8 Hold dig gode venner med nissen Inga Kristiansen er gode venner med nissen. Hun har et par hundrede af slagsen, som erobrer boligen fra slutningen af november til og med anden juledag 8

9 Fotos: Kaj Bonne Mortensen. M an skal holde sig gode venner med nissen. Oprindeligt var det en gnavpot, der holdt til på bondegårdenes loft. Var man ikke gode venner med ham, så drillede han både dyr og mennesker. Og det var nok værd at føje til, at det er de færreste, som har set en rigtig nisse. Men både maleren Henry Heerup samt forfatteren og maleren Herman Stilling har set nisser og afbilledet dem. Heldige folk. Det er Inga Kristiansen også. Hun samler på nisser, som næsten alle får lov til at komme frem fra skabe, skuffer og kasser her i den søde juletid. Følsomt folkefærd»nisser er følsomt folkefærd, og de skal behandles godt. Derfor kommer de frem her op til julen«, fortæller Inga Kristiansen, der sammen med sin mand Kin Kristiansen bor i en af Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Og nisserne kommer så meget frem, at Kims gamle legetøj må en tur i kasserne for at få plads til de mange nisser. Ingas nissesamling rummer omkring 900 af slagsen, som erobrer lejligheden sammen med gammelt julepynt, der også er blandt Ingas interesser. Mange af nisserne, som har fundet et hjem hos Inga og Kim Kristiansen, er købt på loppemarkeder eller er rene foræringer fra venner og bekendte, som kender til Ingas forkærlighed for nisser. Nisser er alle mænd»jeg tror på nisser. De findes«, bedyrer Inga Kristiansen, der har interessen for nisser i flok og følge og i store mængder og størrelser. Blandt andet en mor og datter. Sædvanligvis er nisser af hankøn, men også her er ligestillingen ved at vinde langsomt frem.»men de fleste nisser i min samling er derfor af hankøn. Langt de fleste af mine nisser stammer fra sidste halvdel af 1900-tallet. Der er også en del butiksnisser«, konstaterer Inga, der allerede anden juledag begynder nedpakningen af nissesamlingen, som normalt kommer frem sidst i november. 9

10 Hvordan får vi rabat på fjernvarmen? Sådan et spørgsmål er ikke lige til at svare på, kom det frem på det årlige brugermøde hos Gladsaxe Fjernvarmeforsyning Af Dan Schreiber Rasmussen Det sørgelige er at Gladsaxe Fjernvarmeforsyning er det dårligste af de fem fjernvarmeselskaber i CTR til at udnytte fjernvarme. Returtemperaturen fra GFs område er den højeste. GF er derfor blevet pålagt strafafgift for manglende afkøling. Denne afgift blev vidersendt til kunderne, da det i sidste ende er dem der ikke udnytte fjernvarmevandet godt nok. I løbet af 2000 er der dog sket en klar forbedring idet flere af kunderne har gået deres varmeanlæg kritisk igennem og har fundet muligheder for at øge afkølingen af fjernvarmevandet. Særlig har Høje Gladsaxe forbedret deres afkøling, og dette har stor betydning for GF, da Høje Gladsaxe anlægget aftager 30% af GFs samlede varmeforsyning. Hvordan skal der betales En anden af GFs store kunder har givet anledning til drøftelser i årets løb og det er TV-byen, som aftager ca. 15% af GFs produktion. TV-byen har fået levering af fjernvarme efter andre principper end de øvrige kunder. TV-byen betaler i forhold til olieprisen og ikke som de øvrige kunder i henhold til naturgasprisen. Dette har man nu i lang tid forhandlet om at ændre, men forholdene omkring TV-byens status, og hvem der fremover skal eje denne er stadig uklare og derfor trækker sagen i langdrag. Prisen for fjernvarme fra GF koster mindre end 75% af hvad prisen er for naturgas eller fyringsolie. Prisudviklingen forventes at være stabil i det kommende år. Hvor stor eller lille en kunde skal være hos Gladsaxe Fjernvarmeforsyning for at få storkunderabat på fjernvarmen ligesom TV-byen og Høje Gladsaxe? Spørgsmålet blev rejst af en af de mindre kunder en afdeling i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe da der var det årlige brugermøde i Gladsaxe Fjernvarmeforsyning blev holdt torsdag 12. oktober. Men ledelsen af fjernvarmen blev afdelingen svar skyldig på dette spørgsmål. Større afkøling Der er fem kommuner i CTR samarbejdet; København, Frederiksberg, Tårnby, Gentofte og Gladsaxe. Blandt disse sker der en registrering af hvor godt fjernvarmevandet afkøles, som et udtryk for hvor godt energien udnyttes. Jo bedre energien udnyttes jo bedre økonomi og samtidig er det også bedre for miljøet, da CO2 udledningen mindskes. Seniorer i stødet Fredag 13. oktober inviterede AB Høje Gladsaxe Billardklub til senior og pensionist cup Det blev en god og hyggelig dag, selv om kun otte havde afsat tid til arrangementet, hvor der blev vist flot og spændende spil. Efter kaffen og ostemaden gik turneringen i gang ved 10-tiden og det endelige resultat forelå ved tiden. Der blev spillet 15 kampe skomagerpot fra 100 og ned og der blev taget og givet af et godt hjerte. Deltagelsen kostede 50 kroner, hvoraf 80 procent gik til præmier til de tre bedste.»en stor skam at ikke flere havde valgt at deltage. Vi har dog besluttet at gentage arrangementet igen næste sæson. Det bliver i oktober 2001, og den tid håber vi, at flere vil deltage«, siger Jens Ø. Hansen fra AB HG Billardklub. Turneringens resultat blev: Helge Hansen, Torveparken, Erik Mathiesen, Torveparken, Finn Petersen, Egeparken, Bent Nielsen, Høje Gladsaxe, Peer Hansen, Torveparken, Jens Ø. Hansen, Høje Gladsaxe, Niels Kamstrup, Høje Gladsaxe og Gerda Nielsen, Høje Gladsaxe. Som det ses vandt Helge fra Torveparken efter utroligt smukt spil hele turneringen igennem. En fornøjelse at overvære turneringen, da der generelt blev vist flot spil. 10

11 Fritidsudvalget hvad laver det? Fritidsudvalget i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, består af syv medlemmer, hvoraf fire er valgt på repræsentantskabsmødet og tre udpeget af organisationsbestyrelsen. Der vælges desuden to suppleanter på repræsentantskabsmødet, og en suppleant udpeges af organisationsbestyrelsen. Det er dog ikke kun medlemmer af en afdelingsbestyrelse, der har mulighed for at deltage i udvalgets arbejde. Skulle der sidde beboere ude i de enkelte afdelinger, der ønsker at være med i Fritidsudvalget, kan man kontakte sin afdelingsbestyrelse. Udvalgets opgave er at behandle ansøgninger om støtte fra selskabets afdelinger, eller udvalg af beboere i afdelingerne og derefter foretage indstilling til organisationsbestyrelsen om støtte eller afslag. Der kan ydes støtte til etablering af fritidsaktiviteter i afdelingerne. Udvalget kan kun behandle skriftlige ansøgninger, der indeholder en beskrivelse af det initiativ, hvortil der søges støtte. Ligeledes skal ansøgningen indeholde et økonomisk overslag, hvoraf det tillige fremgår, om der ydes støtte eller finansiering fra anden side. Ansøgninger om støtte til etablering af fritidsaktiviteter, der medfører økonomiske konsekvenser for den enkelte afdeling, kan kun anbefales, hvis der foreligger en accept fra afdelingsbestyrelsen i den pågældende afdeling. Der ydes ikke støtte til allerede igangværende aktiviteter, her henvises til afdelingens eget budget. Udvalget ansøger om bevillinger til aktiviteter, der foregår i udvalgets regi. Fritidsudvalget arrangerer således hvis det kan lade sig gøre en årlig sommertur for beboerne og det samme gælder den årlige AB-hyggeaften. Fritidsudvalget har ikke egne midler. De bevillinger der gives, finansieres af boligselskabets samlede budget. Birgitte F. Schultz AB-kalender Torsdag 14. december 2000 Selskabsbestyrelsesmøde. Torsdag 4. januar 2001 Mulighed for at møde repræsentanter fra bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen. Tirsdag 25. januar 2001 Selskabsbestyrelsesmøde. Torsdag 1. februar 2001 Mulighed for at møde repræsentanter fra bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen. Lørdag 17. februar 2001 AB-festen. Se annoncering på bladets bagside. Penge tilbage for reklamekanal Tele Danmark Kabel TV er gået med til at tilbagebetale penge, der har været opkrævet for en kanal, som udelukkende har sendt reklameprogrammer. Det drejer sig om Q24, som sender i ledige timer på DR2 plads på nettet. Boligafdelingerne blev opkrævet KODA-afgift for denne kanal i knap to år, indtil det blev afsløret i Beboerbladet. Det handlede kun om 13 øre om måneden pr. husstand, men Boligselskabernes Landsforening forlangte af principielle grunde tilbagebetaling. Det var Tele Danmark ikke ret glad for. Selskabet henviste til, at det for kundernes skyld havde forsøgt at udfylde ledig sendetid. Men nu har det indrømmet, at Q24 er blevet sendt uden, at kunderne har bedt om det. Hver seer har krav på at få 3 kr. tilbage. Tilbagebetalingen sker i praksis ved, at Tele Danmark modregner beløbet i de kommende takster. Torsdag 22. februar 2001 Selskabsbestyrelsesmøde Torsdag 1. marts 2001 Mulighed for at møde repræsentanter fra bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen. Tirsdag 6. marts 2001 Boligbladet udkommer. Boligselskabets kontor er lukket mellem jul og nytår. 11

12 Tekst: Søren Svane Duun Julestjernen Netop nu i parken er gået inden døre Julestjernen eller Bethlehemstjernen som den også kaldes har i mange år været den mest almindelige blomst i hjemmet omkring juletid. Der findes næppe den vært/værtinde, som ikke har fået en julestjerne foræret. Blomsten nydes så længe blomstringen varer og kasseres derefter. Julestjernen kom til Europa i erne som snitblomst, men blev senere en yndet potteplante. I 1960-erne tog produktionen af julestjerner rigtig fart i Danmark. I dag dyrkes den i få danske gartnerier, men mange af julestjernerne kommer også fra andre lande bl.a. fra Holland. Julestjernen er det man i fagsproget kalder en»kortdagsplante«. Dette vil sige, planten kun må få højest otte timers dagslys for at blomstre. Det er meget vigtigt at produktionen styres rigtigt. Hvis planten får mere lys udebliver blomsterne. Gartneren kan styre lysmængden via nogle mørklægningsgardiner som han trækker for sine vinduer. Dette styrer han i dag per automatik via en computer. Men for få årtier tilbage foregik dette mere primitivt og på tid via et lommeur. Det var en tidskrævende og vovet produktion, man dengang satsede på. Bedst i soveværelset Mange har erfaret at det bedste rum i hjemmet til dyrkning af julestjerner er soveværelset, hvor der er omkring C. Samtidig er lysmængden oftest svag. Efter nogle uger, når planten har vænnet sig til de nye omgivelser, bliver 12 planten lang og ranglet, og så ender den i skraldebøtten. Forklaringen på dette er, at planten under sin opvækst i gartneriet, har fået tilsat et stængelvækst hæmmende middel, som sørger for at minimere stænglernes længde, men bibeholder bladene og blomstens størrelse. Når dette hormonmiddel nedbrydes, vokser den igen normalt, og stænglerne bliver længere og planten mere ranglet at se på. Julestjernen kan beskæres og nippes under opvæksten, så bliver den mere tæt og busket. En giftig sag Julestjernen hedder på latin Euphorbia pulcherrima, og hører til vortemælksfamilien, og der findes både en staude, en ukrudtsplante samt en anden potteplante nemlig kristig Tornekrone, der alle bære det samme navn»euphorbia«. Sidstnævnte minder mest om en kaktus. Planteslægten har fået sit specielle navn på grund af den hvide saft, som kommer ud af stængelen. Den hvide mælkesaft er giftigt og kan være hudirriterende og er særlig slem at få i øjnene. Hvis saften kommer indvortes kan den bl.a. give opkastninger, diarre samt nyrebeskadigelse hos voksne. Hos små børn kan planten ligefrem være dødeligt giftig. Julestjernen, der fås i mange forskellige farver, bl.a. rød, som nok er den mest populære, over til lyserød og laksefarvet og så naturligvis i hvid, formeres med stiklinger. På denne måde bestemmer gartneren selv»højbladenes farve«. Bitte små blomster Det spændende ved julestjernens blomster er at det kun er højbladene som man lægger mærke til og som fryder øjet. Selve blomsterne sidder i en krans inde i midten. Højbladene fungere altså som blikfang for både insekter og mennesker. Det samme kender man også fra Duetræet. Julestjernen stammer oprindeligt fra Mexico og Guatemala, hvor den bliver en 5-8 meter høj busk, og blomstrer når det er vinter hos os. Om vinteren er lysmængden kortvarig. Julestjernen skal helst placeres lyst men ikke i direkte sol, og vandes sparsomt. Planten behøver som regel ingen gødning da den har en del med fra gartneriet. Desuden bruger planter ikke så meget gødning om vinteren. Ingen træk eller kulde Gødningen skal man først give den en gang i foråret. Lidt lunkent vand i underskålen og hold den jævnt fugtig, så har den de optimale betingelser. Ingen planter tåler træk og kulde, så undgå at placere den tæt ved åbne døre og vinduer. Hvis man knækker en gren på sin julestjerne skal man blot huske at brænde stilkenderne ellers siver den hvide mælkesaft ud og grenen dør. Får man saften på fingrene så vask dem med det samme.

13 Egeparken før og nu Med afslutningen af renoveringen i Egeparken 1 har selskabets boligbebyggelse i området mellem Provst Bentzons Vej og Ringvejen fået et gevaldigt løft med nye tage, fornyede og renoverede friområder samt en del boligmæssige ændringer. Alt sammen tiltag, der meget gerne skulle bidrage til et væsentligt bedre bomiljø i området. At økonomien omkring renoveringen i forhold til de godkendte udgifter kun har vist ret så beskedne afvigelser, gør kun sagen bedre. Til lykke med det gode resultat ønskes afdelingernes beboere og tak for den store indsats, som er ydet fra afdelingsbestyrelser, myndigheder, teknikere, rådgivere og håndværkere, samt alle der har deltaget i projektet. 13

14 Grundvurderingerne igen og igen Behandlinger af klager over grundvurderingerne er en meget langsom affære, hvor en klage ikke har opsættende virkning Arbejdernes Boligselskabets vurderingsudvalg vedtog efter en nøje gennemgang af grundvurderingerne pr. 1. januar 2000 de vurderinger, der danner basis for ejendomsskatterne i 2001 at indgive klage over grundværdiansættelserne for Stengårdsparken, Borreparken, Skoleparken 1, Skoleparken 2 samt for en del af Moseparken. Det er en langsommelig og tung proces at få behandlet en klage over en ejendomsvurdering. Og mens behandlingen står på, skal beboerne betale ejendomsskat af den vurdering, der er klaget over. Her er ingen opsættende virkning. Behandles snart Boligselskabet modtog vurderingerne i maj med en frist frem til 1. juli, hvis man vil klage over vurderingen. Klagen sendes til Vurderingsrådet, som er første instans. Herefter skriver Vurderingsrådet til boligselskabet, at klagen kan forventes behandlet i 3. kvartal Men så skriver Vurderingsrådet, at klagerne er givet videre til Skyldrådet, som er anden instans. Udsættes igen Skyldrådet skriver til boligselskabet, at to af de vurderingen, der er klaget over, kan forventes behandlet i 4. kvartal De to andre klager kan først forventes behandlet i 1. kvartal Eneste umiddelbare lyspunkt er, at boligselskabets klage over vurderingen af Moseparken har betydet en nedsættelse af grundvurderingen. Vurderingsrådet har fulgt den påstand, som boligselskabet fremsatte om nedsættelse i relation til en række forudgående reguleringer. Som det ses resterer endnu afgørelse for så vidt angår klager over fire afdelingers grundværdiansættelser. Hertil kommer, at vi stadig venter på Landsskatterettens behandling af to ankesager over tidligere vurderingen i Kongshvileparken og Skoleparken 1. Allerede igen fra 1. januar 2001 kommer der nye offentlige grundvurderinger. Varme stiger til vejrs Der har i de seneste år været en stor stigning i priserne på varme. Det er først og fremmest et resultat af den politiske uro i Mellemøsten og af de olieproducerende landes spekulation i at holde igen på udbuddet, således at efterspørgslen på olie trækker priserne opad. Da vi her i landet har en lovgivning, der kæder olie- og gaspriser sammen, vil det sige at også fyring med naturgas bliver tilsvarende forhøjet. Mange mennesker har forståeligt nok svært ved at se denne udvikling i priser, da Danmark jo i princippet er selvforsynende med olie og gas. Vi producerer faktisk i dag mere end vi selv bruger. Undertegnede skal ikke trætte læserne med lange og mange talrækker og statistiker, men blot sætte nogle få i relief. I 1995 var prisen på en kubikmeter gas cirka 4,25 kroner. I 1999 var prisen cirka 5 kroner altså en stigning på knapt 18 procent. I 2000 har udviklingen taget ekstra fart, således at prisen i oktober er nået cirka 6,80 kroner. Set i forhold til 1995 en stigning på ca. 60% og alene fra 1999 cirka 42 procent. Hvis man sætter det på kroner og ører: En varmeudgift i 1995 på eksempelvis 500 kroner per måned bliver i 1999 til cirka 590 kroner. I oktober 2000 til cirka 800 kroner, og det er naturligvis forudsat samme forbrug, og det er angiveligt ikke forbruget af kubikmeter, der er steget. Tallene skal naturligvis betragtes som vejledende og cirkatal, da de er trukket ud af en større statistisk samling. Men tendensen er skræmmende og ubehagelig, og det er ikke engang afdelingsbestyrelsens skyld! Men måske kan vi håbe (?) på at Folketingets politikere ser på problemet og bløder op på de stive afgiftsatser. Benny Sørensen 14

15 Hvem vil bytte? Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 9., 2860 Søborg. Haves 3 værelses lejlighed på 73,5 m 2 med altan i Stationsparken 1 (Vadbro) samt moderniseret køkken og bad. Husleje kroner incl. Varme, antenneafgift og parkeringsplads. Ønskes Da vi venter familieforøgelse, ønsker vi os et rækkehus eller en lejlighed på 4-5 værelser. Henvendelse på telefon Haves 3 værelses lejlighed på 75 m 2. Husleje kroner m. varme. Stationsparken 1. Stue, soveværelse, børneværelse. Helt nyt badeværelse samt nyere HTHkøkken og altan. Tæt på offentlige transportmidler og S-togsstation samt gode indkøbsmuligheder. Ønskes Rækkehus 4 værelses over 80 m 2 i Kildeparken 4, Vadgårdsparken eller lignende i pæn stand. Henvendelse på telefon Haves 2 1 /2 værelses lejlighed i Vadbo i stuen. 73 m 2 med altan. Husleje kroner incl. varme. Ønskes 4 rums lejlighed i Gladsaxe eller rækkehus i Gladsaxe. Telefon Haves Dejlig lys 3 værelses lejlighed på 91,3 kvm. i Høje Gladsaxe, i den høje blok længst fra centeret, god udsigt, elevator, perfekt lejlighed med grønne områder. Husleje incl. kabel-tv og varme kr. Tæt til togstation, busser og gode indkøbsmuligheder samt stor P-plads, vaskeri og masser af fritidsaktiviteter. Ønskes Rækkehus eller lejlighed med have, minimum 4 rum eller 94 kvm. Henvendelse på telefon ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 9., 2860 Søborg Telefon Telefax Redaktionsudvalg Finn Sørensen, Tinghøjparken Thomas H. Larsen, medarbejderrepræsentant Pileparken 4 Johnny Frederiksen, Stengårdsparken Dan S. Rasmussen, Stengårdsparken Benny Sørensen, Skoleparken Birgitte F. Schultz, selskabsbestyrelsen Annette Andersen, Stationsparken 1 Kjeld Jacobsen Sv. Aa. Hansen (ansvarshavende red.) Bolette mener at de også i DR prøver at holde sig gode venner med nissen Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet sendes til selskabets adresse. Anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, april, juni, september, oktober og december. Næste nummer udkommer tirsdag 6. marts Indlæg og annoncer til marts-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest 5. februar Forsidefoto: Kaj Bonne Mortensen. Tryk: Hafnia tryk a-s, Rødovre 15

16 AB Festaften 17. februar 2001 Busserne kører fra kl til kl Dørene åbnes kl Og hele herligheden starter kl Sir Henry & His butlers Pris kr. 50,- pr. person Adgangskort og busplan vil blive fremsendt først i februar måned Tilmelding senest 10. januar 2001 til Fritidsudvalget. Husk! Først til mølle, kommer først med, max antal 400 personer. Sendes til Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 9, 2860 Søborg. Mrk.»AB Festen 2001«sammen med kvittering på indbetalingen. Navn: Telefon: Adresse: Post nr.: Afdeling: By: Antal: (Max. 2 personer pr. lejemål). Bus kørsel: Ja Nej Indbetal på Giro nr Husk tydelig afsender på Giro. Man er ikke registreret før indbetalingen er modtaget.

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os.

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Kære nye beboer Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Vi giver dig trygge og private rammer midt i det fælleskab, som er Boligselskabet

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening 2009 Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening Bestyrelsen Formand: Jørgen Elsted Hansen Havstien 27 Kongeåvej 7A 6771 Gredstedbro Tlf.: 75 43 13 72 Fanø: 75 16 61 65 Mail: jehan@esbjergkommune.dk

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 17.06.07. Referat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 12.06.07 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 17.06.07. Referat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 12.06.07 kl. 18.30 22. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., David, Pia K., Sussie, Aase. Afbud fra Karin og Svend Erik. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 6. Ingen bemærkninger,

Læs mere

Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Beboerundersøgelse i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG) har igangsat en større analyse af boligorganisationen. Det sker blandt andet fordi der over de næste år

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL Denne vejledning henvender sig til andelshavere på Kollegiet Glanshatten, der ønsker at sælge deres andel. Læs denne vejledning grundigt, inden du henvender dig med spørgsmål.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen.

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott Varmemester Claus Kæstel Freddy Rasmussen Mads Greve Tina Laursen Knud Petersen Aase Birthe Stisen Afbud fra David Oszlak,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden:

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden: Skoleparken 1 Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Orientering om status på helhedsplan/tilstandsvurdering

Læs mere

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen Side 1/8 Notat Afdeling 13 - Beboermøde den 07.05.2015, kl. 19.00, Løvvangens kirkecenter. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 27 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven

HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014. Lathyrushaven HALSNÆS NYBOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 21 April 2014 Lathyrushaven Indhold: Lathyrushaven skal have ny formand Ærgerligt Foråret Har du blomsterløg,

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken Husorden Afd. 26 - Himmerlandsparken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2015.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2015. 1 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november 2015. Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra mødet den 21. september 2015. 2. Meddelelser fra formanden Herunder: Varmemestersituationen. Vejledning

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 31 beboere fordelt

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 245 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl i Diget 17, kælderen.

Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl i Diget 17, kælderen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde i Glostrup Boligselskab afdeling 9. Tirsdag d. 17. jan. 2017 kl. 17.00, Diget 17, kælderen. Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl. 17.00 i Diget 17, kælderen. side 1 Deltagere:

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI 2009 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Boligsocial medarbejder side 3-4 RVV side 4 Vækst med omtanke side 5 Konkurrenceevne side

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Referat af ordinært afdelingsmøde i Folkebo, afdeling 2, afholdt tirsdag den 24. maj 2011, kl. 18.00 i Hjallese Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Henry Larsen blev valgt og konstaterede herefter

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen.

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen. Side 1/7 Afdeling 22. Referat fra afdelingsmødet den 30. august 2016 kl. 19.00. I mødet deltog: Beboere: 12 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Tom Nielsen Tommy Gyrithholm Annemette

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 16.00, i gildesalen, Kollegieparken, Nordbovej 20, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 27. oktober 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Salen, Treschowsgade 2 Dato: Den 25. januar 2016, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 51 beboere samt bestyrelsen

Læs mere