BLADET. Boligbladet ønsker alle god jul og godt nytår. Hiv de gamle bestyrelsesmedlemmer ned fra stolene. Egeparken før og nu Se side 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLADET. Boligbladet ønsker alle god jul og godt nytår. Hiv de gamle bestyrelsesmedlemmer ned fra stolene. Egeparken før og nu Se side 13"

Transkript

1 Boligbladet ønsker alle god jul og godt nytår Hiv de gamle bestyrelsesmedlemmer ned fra stolene Se side 2 Egeparken før og nu Se side 13 Hold dig gode venner med nissen Se side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET December ÅRGANG??

2 Hiv de gamle bestyrelsesmedlemmer ned fra stolene Finn Sørensen peger på det uheldige i, at det er gamle mænd og damer, som sidder i Arbejdernes Boligselskabs repræsentantskab og i afdelingsbestyrelserne. Finn undrer sig over, at det kan være et problem at skaffe nye unge til det beboerarbejde, som faktisk er så vigtigt. Jeg traf selv den beslutning efter 20 år i beboerarbejde, at det var måske en ide at der kom yngre kræfter til. Jeg mener, at det er grundstenen til fornyelse i afdelingerne, at de»gamle«tør smide tøjlerne og lade yngre kræfter komme til og lade være med at se på, hvor de har deres politiske ståsted. Bare de går ind for den almene boligtanke. Det har altid været en hæmsko for fornyelser, at man absolut skal være medlem af Socialdemokratiet, og vi har jo set, at når det gjaldt om at få øget indflydelse på egen boligsituation, så var det ikke Socialdemokratiet, som stod for den fornyelse. Hvordan skaber man en interesse hos de yngre for boligarbejdet? For det første må man prøve at komme i en dialog om specifikke emner som kunne have deres interesse, og at man prøver på at uddelegere noget arbejde, som de kan se et fornuftigt resultat af. Man må prøve at vejre stemningen omkring en udskiftning i afdelingsbestyrelsen og pege på mulige emner, som kunne træde ind i bestyrelsen. Samtaler ved hyggemøder med få beboere, hvor man taler om arbejdet i en afdelingsbestyrelsen, så uvidenhed ikke er en hindring for at arbejde med boligpolitik. Det kan læres, og der er en stor hjælp at hente mange steder i dette interessante arbejde. Jeg skal indrømme, at bliver man grebet af dette arbejde, så kan det gribe om sig og før man ved af det, så har man alle ugens dage besat. Så kan det være på tide at sige fra, inden det går ud over familielivet. Som formand gennem 20 år for en mindre afdeling med 112 lejemål, har jeg set og oplevet meget. Jeg har også prøvet at sidde i selskabets bestyrelse, og som om det ikke var nok, så deltog jeg også i kredsarbejdet samt var medlem af redaktionsudvalget og sad også i det hedengangne Energiudvalg. Alt i alt tog det mange timer, men det har altid været et spændene arbejde, som giver et indblik i mangt og meget. Jeg kan opfordre de unge til at gøre et stykke arbejde i den afdeling, hvor de bor og især, hvis man har mindre børn og gerne vil gøre noget for dem og deres kammerater samt ser til, at de ældre afgående bestyrelsesmedlemmer hvis det ellers er til at rive ned af stolen får et godt otium. For beboerdemokratiets skyld tag din tørn i en periode! Du kan mere end du tror! Stil op til valg sammen med en god ven, så vi ikke til næste år skal se et billede, som det der pryder Finn Sørensens artikel i Boligbladet for oktober Venlig hilsen Verner Skriver, Gammelmosevej 69 st. Ps. Få gang i debatten om der så skal udkomme et særnummer af Boligbladet. 2

3 Måske er vi utroligt heldige Finn Sørensens artikel i Boligbladet for oktober»hvordan får vi unge ind i afdelingsbestyrelserne?«satte tankerne i gang. Godt nok vil jeg give ret i, når vi er til Repræsentantskabsmøde og lader blikket vandre langs bordrækkerne, er de fleste i den meget modne alder. Men når vi syv (fem og to suppelanter) tre kvinder og fire mænd møder op, ved jeg ikke, om jeg føler en stolthed, men det er en rar fornemmelse for vi dækker nemlig alle vore beboeres alderstrin: En meget moden, to modne og fire yngre. Når unge mennesker flytter ind i vores bebyggelse, føler de sig meget opsatte på, at deltage i det første afdelingsmøde. Nok af nysgerrighed og for at vide mere om deres nye bolig samt at se og høre fra deres afdelingsbestyrelse. I bestyrelsen lægger vi mærke til de nye ansigter, hvem der altid møder op, når afdelingsbestyrelsen afvikler forskellige ting samt hvem der stiller gode relevante spørgsmål og hvem, der viser en god gejst for afdelingen. Det er disse emner, vi har i baghovedet og kan anbefale på afdelingsmødet, når en fra bestyrelsen må udtræde. Ligeledes har der inden for de seneste ni år sidder fire»børn«af tidligere bestyrelsesmedlemmer, måske fordi de oplevede far eller mors iver for deres bestyrelsesarbejde og nu selv har lyst. Selvfølgelig er vi også en afdeling mere flere beboere at gøre brug af, så»måske er vi utroligt heldige«, men det kan lade sig gøre. Men et er sikkert: En bestyrelse med forskellige alderstrin og køn er sund. Tanker, ideer og handling er forskellig hos en enkelte, men til sidst ikke at forglemme genvalg flere gange er absolut af det gode, for man må ikke glemme, at det tager tid at blive et godt bestyrelsesmedlem med indsigt i økonomi, budgetlægning samt afdelingens daglige drift. Karen Murmand Medlem af afdelingsbestyrelsen i Kildeparken 1. Hvordan får vi unge i afdelingsbestyrelserne? Dette spørgsmål stilles af Finn Sørensen i Boligbladet for oktober For en del år siden var undertegnede medlem af afdelingsbestyrelsen (4 år) i»min«boligafdeling. Min oplevelse er, at det både var lærerigt og interessant og at det til en vis grad»går i blodet«, således at man stadig følger med i udviklingen sådan lidt på afstand. Skulle jeg komme med et par bud på, hvad der måske kunne skærpe interessen for boligarbejdet, og få den yngre generation til at gå ind i afdelingsbestyrelsen, ville det blive noget i retning af: Større udskiftning f.eks. således at man»kun«sidder som medlem i max. 6 år med mulighed for genvalg efter 2 år. I dette tidsrum kan man sagtens få indsigt i, hvorledes en afdeling»kører«, både regnskabsmæssigt og driftsmæssigt. Overstiger man denne grænse, kan der nemt opstå en vis sammenspisthed medlemmerne imellem hvilket nogle beboere vil opfatte som værende negativt. Dernæst skulle man fra afdelingsbestyrelsens side sørge for at få unge mennesker ind som suppleanter. Disse skulle så være med i det månedlige afdelingsmøde, for at»lugte«lidt til arbejdet derved kunne man så få en ny generation som afdelingsbestyrelse. Det kunne også være en ide, at man giver en bedre modtagelse og information til nye beboere ved indflytning, som så ville medføre en bedre tilpasning i det nye bo-miljø. En orientering om hvor og hvordan vaskerierne virker kunne imødegå senere misforståelser. Her er det vigtigt, at også indvandrere får udleveret en pjece på deres eget sprog. Det er mit indtryk, at den yngre generation er mere positivt indstillet og ser med andre øjne på udviklingen. Nu ved jeg godt, at mange beboere blot ønsker at bo og ellers have fred for indblanding måske synes de samme mennesker, at dette med regler virker som løftede pegefingre! Sådan skal mit skriveri bestemt ikke opfattes, men at bo i alment byggeri sammen med mange andre mennesker, må nødvendigvis også kræve nogle fælles leveregler. En afdelingsbestyrelse skulle gerne opfattes som det, den i virkeligheden er, nemlig beboernes tillidsrepræsentanter, som man kan komme til med forskellige problemer og spørgsmål det får de kurser i at klare. Et bud fra en tilfreds beboer hvis navn er redaktionen bekendt med 48 år på bagen i samme afdeling. 3

4 Tekst: Dan Schreiber Rasmussen Foto: Kaj Bonne Mortensen Samarbejde for at undgå ghetto er Som sædvanen tro var der mange spørgsmål til debat, da boligselskaberne holdt det årlige møde med Gladsaxe Byråd. Denne gang dog mest om kommunens boliganvisning Kan Gladsaxe Kommune ikke tage større hensyn til boligafdelingerne, når kommunen anviser boliger til akutte boligtrængende? Det er opfattelsen blandt boligselskabernes afdelinger, at dette ikke i tilstrækkeligt omfang sker i dag. Og der er eksempler på at visse afdelinger har måtte udrede store huslejerestancer, som følge af at folk som kommunens boliganvisning har anvist ikke har betalt deres husleje. Det var et af mange spørgsmål, som blev behandlet på det traditionelle årlige møde mellem Gladsaxe Kommune og de boligselskaber, der er i kommunen. Mødet blev holdt på rådhuset mandag 30. oktober med borgmester Ole Andersen i spidsen for en større kommunal delegation. Fra Arbejdernes Boligselskab deltog 17 ud af boligselskabets 40 afdelinger samt repræsentanter fra bestyrelsen, administrationen og Boligbladets redaktion. 4 Vil undgå ghetto Andre eksempler på boliganvisning var, at der visse steder placeres flere flygtninge og nydanske familier i samme opgang. Derved frygter repræsentanterne fra boligselskaberne, at der kan opstå ghettolignende forhold. For at undgå dette ønsker boligselskaberne et bedre samarbejde med kommunens anvisning, så at eksempelvis varmemestrene på forhånd vidste, at den kommende lejer havde problemer. På den måde kunne man bedre tage hånd om problemerne før de udvikler sig. Men det kan ikke lade sig gøre. Kommunen oplyste, at den har fuldstændig tavshedspligt, og kan derfor ikke imødekomme ønsket om forvarsling. Kommunen mente, at den i høj grad allerede tog hensyn til boligselskaberne og forsøgte at sprede folk, så ghettoer ikke opstår. Vil følge op Der er også i kommunen et beredskab, der kan rettes henvendelse til, hvis folk har psykiske problemer. Men det blev understreget, at kommunen har pligt til at anvise folk med et akut boligbehov, og da udbuddet af boliger er begrænset, kan man ikke altid opnå den optimale fordeling. Hvor der er store problemer, som følge af kommunens anvisning, vil man se på hvordan disse problemer kan løses, så de ikke opstår igen. Herefter var der en række spørgsmål 17 ud af boligselskabets 40 afdelinger deltog i mødet med kommunen, hvor borgmester Ole Andersen flere gange var på talerstolen.

5 om flygtninge, og de problemer der er med kriminelle unge nydanskere. Boligselskaberne efterlyste, at politikkerne gjorde endnu mere for at løse problemet ved at tage håndfast i lederne af disse unge og behandle dem konsekvent. Det ville efter afdelingernes mening være en farbar vej, idet man er ved at være temmelig trætte af nogle få skal ødelægge alt for de mange. Kommunen mente, at der bliver gjort meget. Man har tidligere haft lignende problemer i kommunen, hvor man satte ind. Det vil kommunen også gøre nu, der hvor der er problemer. Om at rive vægge ned Efter en livlig debat var det tid til nogle enklere problemer. Der var stillet forslag om at kommunen tager sin principielle holdning om at man ikke må rive vægge ned i boliger op til revision. Med det mål at man derved kan slå rum sammen. Dette forslag vakte megen debat, og byrådet var ikke meget for at revidere denne holdning. Byrådet mener, at boligselskaberne ved dette forslag kun tager hensyn til de nuværende lejere og ikke til fremtidige lejere med behov for lejligheder med flere rum. Men kommunen ville tage problemet op til fornyet diskussion. Problemer går på omgang Aftenen sluttede med et indlæg fra politimester Finn Meilby om kriminaliteten og politiets arbejde i Gladsaxe. Om kriminaliteten kunne politimesteren melde, at kriminaliteten over en kam ikke var blevet væsentlig forværret, men inden for de forskellige typer kunne der derimod godt være en del udsving, eksempelvis er antallet af indbrud faldet markant. De problemer der er i Høje Gladsaxe ligner de problemer, som tidligere var i Værebro Park. Og det så ud som om problemerne»kører på omgang«mellem de store koncentrerede boligområder. Men efter et stykke tid fik man løst dem, så politimesteren troede på, at også de aktuelle problemer i Høje Gladsaxe ville blive løst. Nye kvarterløft udpeget By- og boligminister Jytte Andersen har udpeget Indre Bispebjerg (Nordvest) og Ydre Nørrebro i Københavns Kommune, Brøndby Strand, Vollsmose i Odense og Vestbyen i Horsens til nye kvarterløft. Jytte Andersen valgte ved sin udpegning at følge en indstilling fra en gruppe bestående af repræsentanter for en række ministerier og organisationer, som var blevet bedt om at vurdere de 17 indkomne ansøgninger. Udpegningen betyder ikke, at man straks kan gå i gang, men at der nu indledes forhandlinger med de pågældende kommuner med henblik på at indgå en samarbejdsaftale om et kvarterløft. Hvis staten og kommunen bliver enige om en samarbejdsaftale, som regulerer rammerne for kvarterløftet, er det næste led, at borgerne og andre lokale kræfter i en dialog med kommunen, skal udarbejde en plan for kvarterløftet en såkaldt kvarterplan. Fælles for de udvalgte områder er, at der er tale om alvorlige problemer inden for flere områder og at der er nogle ressourcer tilstede, så man har noget at bygge kvarterløftet på. Der er bevilget en ramme på 585 mio. kr. til kvarterløftet. Nye medlemmer på introkursus I lighed med tidligere år holdt Arbejdernes Boligselskab et introduktionskursus for nye medlemmer af afdelingsbestyrelserne. På kurset blev boligselskabets organisatoriske forhold samt vedtægter gennemgået. Også forhold omkring repræsentantskab og selskabets organisationsbestyrelse samt Byggeskadefonden på internettet Byggeskadefonden har fået hjemmeside på internettet. Hjemmesiden informerer blandt andet om lovgrundlaget for fonden, om hvilke slags boliger den omfatter og om dens bestyrelse og administration. Den beskriver også, hvordan skader anmeldes og hvad der er typiske svigt og skader. de regler der gælder for disse funktioner og opgaver blev gennemgået. Kurset, der blev holdt 19. september, havde tilmelding fra 17 deltagere, men tre deltagere udeblev uden at sende afbud, hvilket bestyrelsen med beklagelse har noteret. Desuden kan Byggeskadefondens seneste årsberetning læses på hjemmesiden, men der er også mulighed for at bestille den i en trykt udgave. Endelig er der en række links. Blandt andet til Byggeskadefonden vedrørende byfornyelse. Den nye hjemmeside har adressen 5

6 John Monberg, Christian Jensen og Poul Andersen har netop bestået svendeprøven som ejendomsserviceassistent. er mange områder de skal vide noget om. En titel kunne være»cand.alt.«. I alt har seks ejendomsfunktionærer inden for boligselskabet i år gennemgået og bestået svendeprøven som ejendomsserviceassistent. Flotte svendestykker Seks ejendomsfunktionærer fra Arbejdernes Boligselskab har i år bestået svendeprøven Poul Andersen, Christian Jensen og John Monberg er de seneste skud på stammen af ejendomsfunktionærer ansat i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, som har gennemgået og bestået uddannelsen som ejendomsserviceassistenter. De tre har under uddannelsen fået godskrevet den kunnen og viden de såkaldte meritter de havde i forvejen. De nye ejendomsserviceassistenter får en ny betegnelse hæftet på, og det er ikke den som Meyer fra Huset på Christianshavn havde.»vicevært«. Nej, nu er det frontfigurer, ambassadører, ansvarsbevidste og veluddannede, for det Hård omgang»jeg kan godt sætte mig i de unge svendes sted. Det var meget sværere end jeg havde regnet med«, sagde John Monberg fra Torveparken, da han torsdag middag efter at have været oppe til svendeprøve på AMU Centret. Fredag 3. november 2000 var der overrækkelse af svendebreve på AMU- Centret i Glostrup. De er ikke nået metalalderen endnu, men to af dem var så dygtige, at de hver kunne tage en bronzemedalje med hjem, og den tredje bestod med»ros«. Medaljeregn Som driftschef Stig Pedersen, Arbejdernes Boligselskab, sagde efter overrækkelsen:»der er fire, som får bronze i dag,og vi tager to af dem hjem til AB Gladsaxe. Man bliver helt stolt.«mandag 6. november 2000 var der indbudt til komsammen, hvor kollegaer, familie og venner kunne komme for at sige til lykke samt hilse på de nye svende. Vi kan kun være stolte af at have så dygtige ejendomsfunktionærer i vores boligafdelinger og det er helt sikket med til at øge den gode service de i forvejen yder for vores beboere. Held og lykke til jer fremover, men også til jeres kollegaer som gør en stor indsats for vores beboere. Johnny Lilja Frederiksen 6

7 Brugervenlig affaldshåndtering Der skal også tages hensyn til ældre og handicappede, når det gælder beboernes mulighed for at kunne sortere deres husholdningsaffald Handicappede og ældre bør have de samme muligheder som andre borgere for at kunne sortere og aflevere deres husholdningsaffald. Som det er i dag, støder mange handicappede og ældre ind i problemer, når de skal udføre den enkle, dagligdags aktivitet at sortere husholdningsaffaldet efter de kommunale renovationsordninger. For eksempel kan en kørestolsbruger godt være fuldstændig selvhjulpen i sin lejlighed, men kommer til kort, hvis der på vejen fra hovedindgangen til bebyggelsens affaldsplads for eksempel er trapper eller dårlig vedligeholdt belægning. Svær at nå Desuden er affaldsbeholdere stort set altid udformet sådan, at man som kørestolsbruger eller gangbesværet har meget svært ved at nå op til indkastet eller at åbne låget på beholderen. Statens Byggeforskningsinstitut ønsker at afhjælpe dette problem og har derfor i samarbejde med Renholdningsselskabet af 1898 og EBO Consult udgivet en rapport, der giver en række anbefalinger til ændringer af forholdene. Der skal ses på adgangsvejen fra boligen til affaldspladsen: Er den plan og uden niveauspring, er den bred nok, er belægningen tilstrækkelig hård, og er lysforholdene i orden? Afstanden til affaldspladsen bør ikke være for lang, ikke over 40 meter. Fri afstand Når det gælder affaldspladsen eller containerrummet, skal der blandt andet tages hensyn til døres bredde og vendeplads for kørestole foran affaldsbeholderne. Og der skal være en fri afstand ved indkastet på mindst 150 cm. Også her er det vigtigt med ordentlige lysforhold. Selve beholdermateriellet skal ændres fra den nuværende udformning, til at have indkast, der sidder længere nede på beholderen, helst ikke mere end cm over terræn. Handicappede og ældre har nemmere ved at bruge indkast end låg. For at have noget at støtte sig til mens man kaster affaldet ind, er det nødvendigt, at beholderne er forsynet med hjulbremse. Synshandicappede og psykisk handicappede har behov for, at de enkelte beholdere er forsynet med tydelige piktogrammer, og at beholderne står på de samme pladser altid. Desuden bør al informationsmateriale vedrørende sorteringen være tilgængeligt både på skrift, lyd, billede og punktskrift. SBI-rapport 326,»Brugervenlig affaldssortering. Handicaphensyn og tilgængelighed«, rummer en lang række konkrete anbefalinger til, hvordan adgangsveje og materiel bør udformes for at tilgodese hensynet til handicappede og ældre. Rapporten henvender sig særligt til de kommunale myndigheder, boligselskaber, brugerorganisationer og beholderproducenter. Årligt tjek af el-installationerne i forsamlingslokaler Alle forsamlingslokaler der er er beregnet til 150 personer eller derover skal en gang om året have et kontroleftersyn af de elektriske installationer. Den første kontrol skal være gennemført inden 12. juli 2001, har by- og boligminister Jytte Andersen besluttet. Tilsynet skal gennemføres af en autoriseret el-installatør, men det er lokalets ejer eller den, der varetager driften af lokaler, som er ansvarlig for at eftersynet sker. Udgiften til eftersynet og eventuel fejlretning betales af ejeren af lokalet. Elinstallatøren skal udfylde en attest, som er udarbejdet af Elektricitetsrådet. På attesten, der skal være slået op i lokalet, skal elinstallatøren bekræfte, at den elektriske installation er gennemgået og fundet i orden. Også de elektriske brugsgenstande samt nødbelysningsanlægget skal gennemgå. Er de ikke i orden skal fejlene rettes. Det er den, som varetager lokalets drift, der er ansvarlig at fejlene rettes. Tilsynspligten omfatter også forsamlingslokaler, der enkeltvis er beregnet til færre end 150 personer, når forsamlingslokaerne benyttes samlet af 150 personer eller derover og forsamlingslokalerne har fælles adgangs- og flugtveje. Der er mere viden at hente på Elektricitetsrådets hjemmeside: 7

8 Hold dig gode venner med nissen Inga Kristiansen er gode venner med nissen. Hun har et par hundrede af slagsen, som erobrer boligen fra slutningen af november til og med anden juledag 8

9 Fotos: Kaj Bonne Mortensen. M an skal holde sig gode venner med nissen. Oprindeligt var det en gnavpot, der holdt til på bondegårdenes loft. Var man ikke gode venner med ham, så drillede han både dyr og mennesker. Og det var nok værd at føje til, at det er de færreste, som har set en rigtig nisse. Men både maleren Henry Heerup samt forfatteren og maleren Herman Stilling har set nisser og afbilledet dem. Heldige folk. Det er Inga Kristiansen også. Hun samler på nisser, som næsten alle får lov til at komme frem fra skabe, skuffer og kasser her i den søde juletid. Følsomt folkefærd»nisser er følsomt folkefærd, og de skal behandles godt. Derfor kommer de frem her op til julen«, fortæller Inga Kristiansen, der sammen med sin mand Kin Kristiansen bor i en af Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Og nisserne kommer så meget frem, at Kims gamle legetøj må en tur i kasserne for at få plads til de mange nisser. Ingas nissesamling rummer omkring 900 af slagsen, som erobrer lejligheden sammen med gammelt julepynt, der også er blandt Ingas interesser. Mange af nisserne, som har fundet et hjem hos Inga og Kim Kristiansen, er købt på loppemarkeder eller er rene foræringer fra venner og bekendte, som kender til Ingas forkærlighed for nisser. Nisser er alle mænd»jeg tror på nisser. De findes«, bedyrer Inga Kristiansen, der har interessen for nisser i flok og følge og i store mængder og størrelser. Blandt andet en mor og datter. Sædvanligvis er nisser af hankøn, men også her er ligestillingen ved at vinde langsomt frem.»men de fleste nisser i min samling er derfor af hankøn. Langt de fleste af mine nisser stammer fra sidste halvdel af 1900-tallet. Der er også en del butiksnisser«, konstaterer Inga, der allerede anden juledag begynder nedpakningen af nissesamlingen, som normalt kommer frem sidst i november. 9

10 Hvordan får vi rabat på fjernvarmen? Sådan et spørgsmål er ikke lige til at svare på, kom det frem på det årlige brugermøde hos Gladsaxe Fjernvarmeforsyning Af Dan Schreiber Rasmussen Det sørgelige er at Gladsaxe Fjernvarmeforsyning er det dårligste af de fem fjernvarmeselskaber i CTR til at udnytte fjernvarme. Returtemperaturen fra GFs område er den højeste. GF er derfor blevet pålagt strafafgift for manglende afkøling. Denne afgift blev vidersendt til kunderne, da det i sidste ende er dem der ikke udnytte fjernvarmevandet godt nok. I løbet af 2000 er der dog sket en klar forbedring idet flere af kunderne har gået deres varmeanlæg kritisk igennem og har fundet muligheder for at øge afkølingen af fjernvarmevandet. Særlig har Høje Gladsaxe forbedret deres afkøling, og dette har stor betydning for GF, da Høje Gladsaxe anlægget aftager 30% af GFs samlede varmeforsyning. Hvordan skal der betales En anden af GFs store kunder har givet anledning til drøftelser i årets løb og det er TV-byen, som aftager ca. 15% af GFs produktion. TV-byen har fået levering af fjernvarme efter andre principper end de øvrige kunder. TV-byen betaler i forhold til olieprisen og ikke som de øvrige kunder i henhold til naturgasprisen. Dette har man nu i lang tid forhandlet om at ændre, men forholdene omkring TV-byens status, og hvem der fremover skal eje denne er stadig uklare og derfor trækker sagen i langdrag. Prisen for fjernvarme fra GF koster mindre end 75% af hvad prisen er for naturgas eller fyringsolie. Prisudviklingen forventes at være stabil i det kommende år. Hvor stor eller lille en kunde skal være hos Gladsaxe Fjernvarmeforsyning for at få storkunderabat på fjernvarmen ligesom TV-byen og Høje Gladsaxe? Spørgsmålet blev rejst af en af de mindre kunder en afdeling i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe da der var det årlige brugermøde i Gladsaxe Fjernvarmeforsyning blev holdt torsdag 12. oktober. Men ledelsen af fjernvarmen blev afdelingen svar skyldig på dette spørgsmål. Større afkøling Der er fem kommuner i CTR samarbejdet; København, Frederiksberg, Tårnby, Gentofte og Gladsaxe. Blandt disse sker der en registrering af hvor godt fjernvarmevandet afkøles, som et udtryk for hvor godt energien udnyttes. Jo bedre energien udnyttes jo bedre økonomi og samtidig er det også bedre for miljøet, da CO2 udledningen mindskes. Seniorer i stødet Fredag 13. oktober inviterede AB Høje Gladsaxe Billardklub til senior og pensionist cup Det blev en god og hyggelig dag, selv om kun otte havde afsat tid til arrangementet, hvor der blev vist flot og spændende spil. Efter kaffen og ostemaden gik turneringen i gang ved 10-tiden og det endelige resultat forelå ved tiden. Der blev spillet 15 kampe skomagerpot fra 100 og ned og der blev taget og givet af et godt hjerte. Deltagelsen kostede 50 kroner, hvoraf 80 procent gik til præmier til de tre bedste.»en stor skam at ikke flere havde valgt at deltage. Vi har dog besluttet at gentage arrangementet igen næste sæson. Det bliver i oktober 2001, og den tid håber vi, at flere vil deltage«, siger Jens Ø. Hansen fra AB HG Billardklub. Turneringens resultat blev: Helge Hansen, Torveparken, Erik Mathiesen, Torveparken, Finn Petersen, Egeparken, Bent Nielsen, Høje Gladsaxe, Peer Hansen, Torveparken, Jens Ø. Hansen, Høje Gladsaxe, Niels Kamstrup, Høje Gladsaxe og Gerda Nielsen, Høje Gladsaxe. Som det ses vandt Helge fra Torveparken efter utroligt smukt spil hele turneringen igennem. En fornøjelse at overvære turneringen, da der generelt blev vist flot spil. 10

11 Fritidsudvalget hvad laver det? Fritidsudvalget i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, består af syv medlemmer, hvoraf fire er valgt på repræsentantskabsmødet og tre udpeget af organisationsbestyrelsen. Der vælges desuden to suppleanter på repræsentantskabsmødet, og en suppleant udpeges af organisationsbestyrelsen. Det er dog ikke kun medlemmer af en afdelingsbestyrelse, der har mulighed for at deltage i udvalgets arbejde. Skulle der sidde beboere ude i de enkelte afdelinger, der ønsker at være med i Fritidsudvalget, kan man kontakte sin afdelingsbestyrelse. Udvalgets opgave er at behandle ansøgninger om støtte fra selskabets afdelinger, eller udvalg af beboere i afdelingerne og derefter foretage indstilling til organisationsbestyrelsen om støtte eller afslag. Der kan ydes støtte til etablering af fritidsaktiviteter i afdelingerne. Udvalget kan kun behandle skriftlige ansøgninger, der indeholder en beskrivelse af det initiativ, hvortil der søges støtte. Ligeledes skal ansøgningen indeholde et økonomisk overslag, hvoraf det tillige fremgår, om der ydes støtte eller finansiering fra anden side. Ansøgninger om støtte til etablering af fritidsaktiviteter, der medfører økonomiske konsekvenser for den enkelte afdeling, kan kun anbefales, hvis der foreligger en accept fra afdelingsbestyrelsen i den pågældende afdeling. Der ydes ikke støtte til allerede igangværende aktiviteter, her henvises til afdelingens eget budget. Udvalget ansøger om bevillinger til aktiviteter, der foregår i udvalgets regi. Fritidsudvalget arrangerer således hvis det kan lade sig gøre en årlig sommertur for beboerne og det samme gælder den årlige AB-hyggeaften. Fritidsudvalget har ikke egne midler. De bevillinger der gives, finansieres af boligselskabets samlede budget. Birgitte F. Schultz AB-kalender Torsdag 14. december 2000 Selskabsbestyrelsesmøde. Torsdag 4. januar 2001 Mulighed for at møde repræsentanter fra bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen. Tirsdag 25. januar 2001 Selskabsbestyrelsesmøde. Torsdag 1. februar 2001 Mulighed for at møde repræsentanter fra bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen. Lørdag 17. februar 2001 AB-festen. Se annoncering på bladets bagside. Penge tilbage for reklamekanal Tele Danmark Kabel TV er gået med til at tilbagebetale penge, der har været opkrævet for en kanal, som udelukkende har sendt reklameprogrammer. Det drejer sig om Q24, som sender i ledige timer på DR2 plads på nettet. Boligafdelingerne blev opkrævet KODA-afgift for denne kanal i knap to år, indtil det blev afsløret i Beboerbladet. Det handlede kun om 13 øre om måneden pr. husstand, men Boligselskabernes Landsforening forlangte af principielle grunde tilbagebetaling. Det var Tele Danmark ikke ret glad for. Selskabet henviste til, at det for kundernes skyld havde forsøgt at udfylde ledig sendetid. Men nu har det indrømmet, at Q24 er blevet sendt uden, at kunderne har bedt om det. Hver seer har krav på at få 3 kr. tilbage. Tilbagebetalingen sker i praksis ved, at Tele Danmark modregner beløbet i de kommende takster. Torsdag 22. februar 2001 Selskabsbestyrelsesmøde Torsdag 1. marts 2001 Mulighed for at møde repræsentanter fra bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen. Tirsdag 6. marts 2001 Boligbladet udkommer. Boligselskabets kontor er lukket mellem jul og nytår. 11

12 Tekst: Søren Svane Duun Julestjernen Netop nu i parken er gået inden døre Julestjernen eller Bethlehemstjernen som den også kaldes har i mange år været den mest almindelige blomst i hjemmet omkring juletid. Der findes næppe den vært/værtinde, som ikke har fået en julestjerne foræret. Blomsten nydes så længe blomstringen varer og kasseres derefter. Julestjernen kom til Europa i erne som snitblomst, men blev senere en yndet potteplante. I 1960-erne tog produktionen af julestjerner rigtig fart i Danmark. I dag dyrkes den i få danske gartnerier, men mange af julestjernerne kommer også fra andre lande bl.a. fra Holland. Julestjernen er det man i fagsproget kalder en»kortdagsplante«. Dette vil sige, planten kun må få højest otte timers dagslys for at blomstre. Det er meget vigtigt at produktionen styres rigtigt. Hvis planten får mere lys udebliver blomsterne. Gartneren kan styre lysmængden via nogle mørklægningsgardiner som han trækker for sine vinduer. Dette styrer han i dag per automatik via en computer. Men for få årtier tilbage foregik dette mere primitivt og på tid via et lommeur. Det var en tidskrævende og vovet produktion, man dengang satsede på. Bedst i soveværelset Mange har erfaret at det bedste rum i hjemmet til dyrkning af julestjerner er soveværelset, hvor der er omkring C. Samtidig er lysmængden oftest svag. Efter nogle uger, når planten har vænnet sig til de nye omgivelser, bliver 12 planten lang og ranglet, og så ender den i skraldebøtten. Forklaringen på dette er, at planten under sin opvækst i gartneriet, har fået tilsat et stængelvækst hæmmende middel, som sørger for at minimere stænglernes længde, men bibeholder bladene og blomstens størrelse. Når dette hormonmiddel nedbrydes, vokser den igen normalt, og stænglerne bliver længere og planten mere ranglet at se på. Julestjernen kan beskæres og nippes under opvæksten, så bliver den mere tæt og busket. En giftig sag Julestjernen hedder på latin Euphorbia pulcherrima, og hører til vortemælksfamilien, og der findes både en staude, en ukrudtsplante samt en anden potteplante nemlig kristig Tornekrone, der alle bære det samme navn»euphorbia«. Sidstnævnte minder mest om en kaktus. Planteslægten har fået sit specielle navn på grund af den hvide saft, som kommer ud af stængelen. Den hvide mælkesaft er giftigt og kan være hudirriterende og er særlig slem at få i øjnene. Hvis saften kommer indvortes kan den bl.a. give opkastninger, diarre samt nyrebeskadigelse hos voksne. Hos små børn kan planten ligefrem være dødeligt giftig. Julestjernen, der fås i mange forskellige farver, bl.a. rød, som nok er den mest populære, over til lyserød og laksefarvet og så naturligvis i hvid, formeres med stiklinger. På denne måde bestemmer gartneren selv»højbladenes farve«. Bitte små blomster Det spændende ved julestjernens blomster er at det kun er højbladene som man lægger mærke til og som fryder øjet. Selve blomsterne sidder i en krans inde i midten. Højbladene fungere altså som blikfang for både insekter og mennesker. Det samme kender man også fra Duetræet. Julestjernen stammer oprindeligt fra Mexico og Guatemala, hvor den bliver en 5-8 meter høj busk, og blomstrer når det er vinter hos os. Om vinteren er lysmængden kortvarig. Julestjernen skal helst placeres lyst men ikke i direkte sol, og vandes sparsomt. Planten behøver som regel ingen gødning da den har en del med fra gartneriet. Desuden bruger planter ikke så meget gødning om vinteren. Ingen træk eller kulde Gødningen skal man først give den en gang i foråret. Lidt lunkent vand i underskålen og hold den jævnt fugtig, så har den de optimale betingelser. Ingen planter tåler træk og kulde, så undgå at placere den tæt ved åbne døre og vinduer. Hvis man knækker en gren på sin julestjerne skal man blot huske at brænde stilkenderne ellers siver den hvide mælkesaft ud og grenen dør. Får man saften på fingrene så vask dem med det samme.

13 Egeparken før og nu Med afslutningen af renoveringen i Egeparken 1 har selskabets boligbebyggelse i området mellem Provst Bentzons Vej og Ringvejen fået et gevaldigt løft med nye tage, fornyede og renoverede friområder samt en del boligmæssige ændringer. Alt sammen tiltag, der meget gerne skulle bidrage til et væsentligt bedre bomiljø i området. At økonomien omkring renoveringen i forhold til de godkendte udgifter kun har vist ret så beskedne afvigelser, gør kun sagen bedre. Til lykke med det gode resultat ønskes afdelingernes beboere og tak for den store indsats, som er ydet fra afdelingsbestyrelser, myndigheder, teknikere, rådgivere og håndværkere, samt alle der har deltaget i projektet. 13

14 Grundvurderingerne igen og igen Behandlinger af klager over grundvurderingerne er en meget langsom affære, hvor en klage ikke har opsættende virkning Arbejdernes Boligselskabets vurderingsudvalg vedtog efter en nøje gennemgang af grundvurderingerne pr. 1. januar 2000 de vurderinger, der danner basis for ejendomsskatterne i 2001 at indgive klage over grundværdiansættelserne for Stengårdsparken, Borreparken, Skoleparken 1, Skoleparken 2 samt for en del af Moseparken. Det er en langsommelig og tung proces at få behandlet en klage over en ejendomsvurdering. Og mens behandlingen står på, skal beboerne betale ejendomsskat af den vurdering, der er klaget over. Her er ingen opsættende virkning. Behandles snart Boligselskabet modtog vurderingerne i maj med en frist frem til 1. juli, hvis man vil klage over vurderingen. Klagen sendes til Vurderingsrådet, som er første instans. Herefter skriver Vurderingsrådet til boligselskabet, at klagen kan forventes behandlet i 3. kvartal Men så skriver Vurderingsrådet, at klagerne er givet videre til Skyldrådet, som er anden instans. Udsættes igen Skyldrådet skriver til boligselskabet, at to af de vurderingen, der er klaget over, kan forventes behandlet i 4. kvartal De to andre klager kan først forventes behandlet i 1. kvartal Eneste umiddelbare lyspunkt er, at boligselskabets klage over vurderingen af Moseparken har betydet en nedsættelse af grundvurderingen. Vurderingsrådet har fulgt den påstand, som boligselskabet fremsatte om nedsættelse i relation til en række forudgående reguleringer. Som det ses resterer endnu afgørelse for så vidt angår klager over fire afdelingers grundværdiansættelser. Hertil kommer, at vi stadig venter på Landsskatterettens behandling af to ankesager over tidligere vurderingen i Kongshvileparken og Skoleparken 1. Allerede igen fra 1. januar 2001 kommer der nye offentlige grundvurderinger. Varme stiger til vejrs Der har i de seneste år været en stor stigning i priserne på varme. Det er først og fremmest et resultat af den politiske uro i Mellemøsten og af de olieproducerende landes spekulation i at holde igen på udbuddet, således at efterspørgslen på olie trækker priserne opad. Da vi her i landet har en lovgivning, der kæder olie- og gaspriser sammen, vil det sige at også fyring med naturgas bliver tilsvarende forhøjet. Mange mennesker har forståeligt nok svært ved at se denne udvikling i priser, da Danmark jo i princippet er selvforsynende med olie og gas. Vi producerer faktisk i dag mere end vi selv bruger. Undertegnede skal ikke trætte læserne med lange og mange talrækker og statistiker, men blot sætte nogle få i relief. I 1995 var prisen på en kubikmeter gas cirka 4,25 kroner. I 1999 var prisen cirka 5 kroner altså en stigning på knapt 18 procent. I 2000 har udviklingen taget ekstra fart, således at prisen i oktober er nået cirka 6,80 kroner. Set i forhold til 1995 en stigning på ca. 60% og alene fra 1999 cirka 42 procent. Hvis man sætter det på kroner og ører: En varmeudgift i 1995 på eksempelvis 500 kroner per måned bliver i 1999 til cirka 590 kroner. I oktober 2000 til cirka 800 kroner, og det er naturligvis forudsat samme forbrug, og det er angiveligt ikke forbruget af kubikmeter, der er steget. Tallene skal naturligvis betragtes som vejledende og cirkatal, da de er trukket ud af en større statistisk samling. Men tendensen er skræmmende og ubehagelig, og det er ikke engang afdelingsbestyrelsens skyld! Men måske kan vi håbe (?) på at Folketingets politikere ser på problemet og bløder op på de stive afgiftsatser. Benny Sørensen 14

15 Hvem vil bytte? Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 9., 2860 Søborg. Haves 3 værelses lejlighed på 73,5 m 2 med altan i Stationsparken 1 (Vadbro) samt moderniseret køkken og bad. Husleje kroner incl. Varme, antenneafgift og parkeringsplads. Ønskes Da vi venter familieforøgelse, ønsker vi os et rækkehus eller en lejlighed på 4-5 værelser. Henvendelse på telefon Haves 3 værelses lejlighed på 75 m 2. Husleje kroner m. varme. Stationsparken 1. Stue, soveværelse, børneværelse. Helt nyt badeværelse samt nyere HTHkøkken og altan. Tæt på offentlige transportmidler og S-togsstation samt gode indkøbsmuligheder. Ønskes Rækkehus 4 værelses over 80 m 2 i Kildeparken 4, Vadgårdsparken eller lignende i pæn stand. Henvendelse på telefon Haves 2 1 /2 værelses lejlighed i Vadbo i stuen. 73 m 2 med altan. Husleje kroner incl. varme. Ønskes 4 rums lejlighed i Gladsaxe eller rækkehus i Gladsaxe. Telefon Haves Dejlig lys 3 værelses lejlighed på 91,3 kvm. i Høje Gladsaxe, i den høje blok længst fra centeret, god udsigt, elevator, perfekt lejlighed med grønne områder. Husleje incl. kabel-tv og varme kr. Tæt til togstation, busser og gode indkøbsmuligheder samt stor P-plads, vaskeri og masser af fritidsaktiviteter. Ønskes Rækkehus eller lejlighed med have, minimum 4 rum eller 94 kvm. Henvendelse på telefon ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 9., 2860 Søborg Telefon Telefax Redaktionsudvalg Finn Sørensen, Tinghøjparken Thomas H. Larsen, medarbejderrepræsentant Pileparken 4 Johnny Frederiksen, Stengårdsparken Dan S. Rasmussen, Stengårdsparken Benny Sørensen, Skoleparken Birgitte F. Schultz, selskabsbestyrelsen Annette Andersen, Stationsparken 1 Kjeld Jacobsen Sv. Aa. Hansen (ansvarshavende red.) Bolette mener at de også i DR prøver at holde sig gode venner med nissen Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet sendes til selskabets adresse. Anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, april, juni, september, oktober og december. Næste nummer udkommer tirsdag 6. marts Indlæg og annoncer til marts-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest 5. februar Forsidefoto: Kaj Bonne Mortensen. Tryk: Hafnia tryk a-s, Rødovre 15

16 AB Festaften 17. februar 2001 Busserne kører fra kl til kl Dørene åbnes kl Og hele herligheden starter kl Sir Henry & His butlers Pris kr. 50,- pr. person Adgangskort og busplan vil blive fremsendt først i februar måned Tilmelding senest 10. januar 2001 til Fritidsudvalget. Husk! Først til mølle, kommer først med, max antal 400 personer. Sendes til Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 9, 2860 Søborg. Mrk.»AB Festen 2001«sammen med kvittering på indbetalingen. Navn: Telefon: Adresse: Post nr.: Afdeling: By: Antal: (Max. 2 personer pr. lejemål). Bus kørsel: Ja Nej Indbetal på Giro nr Husk tydelig afsender på Giro. Man er ikke registreret før indbetalingen er modtaget.

Alle tiders legebørn. www.skoleparken.dk I GLADSAXE BOLIG BLADET. September 2000 11. ÅRGANG

Alle tiders legebørn. www.skoleparken.dk I GLADSAXE BOLIG BLADET. September 2000 11. ÅRGANG Alle tiders legebørn Leg med side 8 Fuld musik i Egeparkerne Se side 4 www.skoleparken.dk Få nysgerrigheden stillet side 12 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET September 2000 11. ÅRGANG??

Læs mere

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET December 2002 14. ÅRGANG Lyngparken 2 renoveres for 21 millioner kr. Læs om projektet på side 8-9 Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

Læs mere

BOLIG BLADET. Alle læsere ønskes en god jul og et godt nytår. December 2003. Nye og lyse facader i Stengårdsparken Se side 2

BOLIG BLADET. Alle læsere ønskes en god jul og et godt nytår. December 2003. Nye og lyse facader i Stengårdsparken Se side 2 Alle læsere ønskes en god jul og et godt nytår Nye og lyse facader i Stengårdsparken Se side 2 Det handler også om din husleje Se side 6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET December 2003 15.

Læs mere

BOLIG BLADET. Juni 2004

BOLIG BLADET. Juni 2004 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni 2004 15. ÅRGANG Ny naturlegeplads i Kongshvileparken. Se side 8. Boligen udtrykker vores livsstil. Se med på side 14. Ingen interesse for at sælge

Læs mere

Juni 2007. Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11. Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13

Juni 2007. Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11. Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13 Juni 2007 19. ÅRGANG Vi kan ikke bare læne os tilbage Læs mere side 5-11 Tilmelding til sensommerfestival 2007 Læs side 12-13 Fuldt blus på Torveparken 50-års jubilæum Mere side 2 Torveparken 50 år Sol,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

BLADET. Prøv www.abg.dk. Tung og urimelig sagsbehandling Læs side 11. Kunst i hverdagen. Klar til at bygge 1.000 nye boliger. Marts 2001 12.

BLADET. Prøv www.abg.dk. Tung og urimelig sagsbehandling Læs side 11. Kunst i hverdagen. Klar til at bygge 1.000 nye boliger. Marts 2001 12. Tung og urimelig sagsbehandling Læs side 11 Prøv www.abg.dk Kunst i hverdagen Se side 5 Klar til at bygge 1.000 nye boliger Se side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Marts 2001 12. ÅRGANG

Læs mere

BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9

BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni 2006 18. ÅRGANG Ny legeplads i Lyngparken 2 Kig med side 10-11 Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16 Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9 TEMA:

Læs mere

BOLIG BLADET. Marts 2005. Modernismens skyggeside skal udforskes. Læs mere side 18. Regeringen nedprioriterer den almene boligsektor.

BOLIG BLADET. Marts 2005. Modernismens skyggeside skal udforskes. Læs mere side 18. Regeringen nedprioriterer den almene boligsektor. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Marts 2005 16. ÅRGANG Modernismens skyggeside skal udforskes. Læs mere side 18 Regeringen nedprioriterer den almene boligsektor. Læs side 6 Repræsentantskabet

Læs mere

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Oktober 2009 22. ÅRGANG Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Ny og bedre plads til alle legebørn 2 Omkring 35 børn og 50 voksne tog mod

Læs mere

BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6

BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2 Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Grøn havetur i Torveparken Gå med fra side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed.

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Februar 2008 20. ÅRGANG Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Læs side 16 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Læs mere

Bag stilladserne skabes nye boliger

Bag stilladserne skabes nye boliger oktober 2012 26. ÅRGANG Bag stilladserne skabes nye boliger Fotoreportager side 8 og 14 Hold styr på varmen Læs side 6 Gamle køkkener udskiftes ved fraflytning Læs mere side 2 Regnvandet skabte åndehuller

Læs mere

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE 569675 Boligblad juni NY 16/06/08 12:46 Side 1 Juni 2008 20. ÅRGANG Ret til forbedringer endte i byggesjusk. Side 2-3 Hvad gør vi med sparepengene? Side 4 Ikke normalt med ballade og uro i multietniske

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

November 2008 21. ÅRGANG

November 2008 21. ÅRGANG November 2008 21. ÅRGANG 12,6 mill. kr. skal sikre fortsat positiv udvikling. Læs fra side 2 Renovering for 33,4 mill. kr. i Vadgårdsparken. Mere side 6 Ingen pris til M3 og Vejdirektoratet. Se side 10

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

ABG har visioner, værdier og en mission

ABG har visioner, værdier og en mission Marts 2014 28. ÅRGANG ABG har visioner, værdier og en mission Få en SMS om din bolig Fældede træer blev til legeplads Sådan betaler du husleje fra 1. maj 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Arbejdernes Boligselskab

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Vi Lejere. Klagede over køleskabet - fik 695.000 kr. tilbage. Lasse & Mathilde snydt af udlejer på Fyn. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. Klagede over køleskabet - fik 695.000 kr. tilbage. Lasse & Mathilde snydt af udlejer på Fyn. www.lejerneslo.dk nr.4 november 2010 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Klagede over køleskabet - fik 695.000 kr. tilbage Grov udlejer får sparket af sine egne Valgkamp i gang: Alvorlige konsekvenser af fri leje Særligt

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

Kvarteret. Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen 07 / MARTS 2013

Kvarteret. Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen 07 / MARTS 2013 07 / MARTS 2013 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Fatma Øktem fra Reginehøj Børn i Kalmargade får hjælp til lektier Unge gider ikke at deltage Læren fra Rønnevangen Leder Af Søren Høgsberg Kvarteret

Læs mere