GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE"

Transkript

1 GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE Center for Skole - januar 2012

2 2 Indhold Baggrund... 3 Overgangsbestyrelser... 3 Forslag om information til forældre om overgangsbestyrelser... 4 Ekstraordinært skolebestyrelsesvalg Valgperiode og mulighed for forskudte valg... 5 Skolebestyrelsernes sammensætning... 6 Valgbestyrelsens sammensætning og opgaver... 6 Center for Skoles opgaver i forbindelse med skolebestyrelsesvalget... 6 Lovgrundlag... 7 Procesplan for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Procesplan for Byrådets valg af repræsentanter til X-class/UngSlagelses skolebestyrelse... 9 Vigtige datoer...10 Forslag om information til forældre om skolebestyrelsesvalget...10 Bilag 1 Skema til indberetning om skolebestyrelsesvalg

3 3 Baggrund Den 27. februar vedtog Byrådet en ændret skolestruktur i Slagelse Kommune med virkning pr. 1. august Ifølge lovgivning på området betyder det, at der skal foretages nyvalg til bestyrelser på de skoler, der lægges sammen til én virksomhed, modtager nye elever på grund af ændring i skoledistrikt eller overtager specialklasserække fra en anden skole. I perioden fra Byrådet har vedtaget en ny skolestruktur, til de nye bestyrelser kan træde i kraft, er der behov for et samarbejdsforum mellem skolebestyrelser på skoler, der skal fusioneres. Der etableres derfor overgangsbestyrelser med repræsentanter fra skolebestyrelserne med henblik på, at bidrage til en god fusionsproces. Center for Skole har udarbejdet principper for etablering af disse overgangsbestyrelser. Denne guide er udarbejdet med henblik på, at informere om og understøtte skolernes i etablering af overgangsbestyrelser samt gennemførelse af ekstraordinært skolebestyrelsesvalg. Guiden er udarbejdet af Center For Skole og kvalitetssikret af skolelederne. Overgangsbestyrelser Der nedsættes overgangsbestyrelser med repræsentanter fra de nuværende skolebestyrelser ved skoler der skal fusioneres. Det betyder, at hver af de kommende nye skoler får tilknyttet én overgangsbestyrelse med repræsentanter fra de skolebestyrelser, der skal levere elever til de nye skoler. For eksempel skal bestyrelsen på Tårnborg skole vælge repræsentanter, der kan indgå i overgangsbestyrelsen på henholdsvis den nye Vemmelev Skole og den nye Broskolen. Formålet er, at sikre en god fusionsproces med en åben og demokratisk dialog. Skolebestyrelserne udpeger medlemmer til overgangsbestyrelserne således, at de udpegede deltagere kan træde sammen umiddelbart efter, at en ny skolestruktur er vedtaget. Overgangsbestyrelserne fungerer sideløbende med de eksisterende bestyrelser indtil 31. juli 2012, hvorefter de nyvalgte skolebestyrelser tiltræder. Den enkelte skolebestyrelse udpeger en medarbejderrepræsentant og to forældrerepræsentanter (evt. skolebestyrelsens formand og næstformand) til at deltage i den/de relevante overgangsbestyrelser. Desuden deltager en ledelsesrepræsentant fra hver af de skoler, der skal fusioneres. Overgangsbestyrelsernes opgaver er, at drøfte alle vigtige forhold vedrørende skolefusionen herunder, at afgive udtalelse ved udpegning af ledere, og modtage orientering om forflyttelse af medarbejdere. at udpege repræsentanter til valgbestyrelsen inden 30. marts at drøfte principper for ny klassedannelse (Det skal bemærkes, at høring af styrelsesvedtægt skal ske i de ordinære skolebestyrelser)

4 4 Forslag om information til forældre om overgangsbestyrelser Kære forældre Den 27. februar vedtog Byrådet en ny skolestruktur. Det betyder, at et antal skoler skal fusioneres i Slagelse Kommune pr. 1. august I den forbindelse skal der træffes en række vigtige beslutninger, som skolebestyrelserne medinddrages i. For at sikre en god fusionsproces med en åben og demokratisk dialog, nedsættes en overgangsbestyrelse tilknyttet den kommende nye X skole og evt. nye Y-skole bestående af repræsentanter fra skolebestyrelserne på skoler, der leverer elever hertil. Overgangsbestyrelsens opgave er, at drøfte alle vigtige forhold vedrørende skolefusionen, herunder: at afgive udtalelse ved udpegning af ledere, og modtage orientering om forflyttelse af medarbejdere. at udpege repræsentanter til valgbestyrelsen inden 30. marts at drøfte principper for ny klassedannelse Overgangsbestyrelsen fungerer sideløbende med den eksisterende bestyrelse indtil en ny skolebestyrelse kan træde i kraft pr. 1. august Et ekstraordinært skolebestyrelsesvalg vil blive afholdt på de nye skoler, hvilket der vil blive informeret om senest 30. marts. Medlemmer på den nye X skoles overgangsbestyrelsen er: Skolebestyrelsesformand på X Skole: Navn Skolebestyrelsesformand på Y Skole: Navn Forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen på X Skole: Navn Forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen på Y Skole: Navn Medarbejderrepræsentant fra skolebestyrelsen på X Skole: Navn Medarbejderrepræsentant fra skolebestyrelsen på Y Skole: Navn Skoleleder på X Skole: Navn Skoleleder på Y Skole: Navn O.S.V Med venlig hilsen XXX Skoleleder

5 5 Ekstraordinært skolebestyrelsesvalg 2012 Med den nye skolestruktur vil der, ifølge lovgivning på området, skulle foretages nyvalg til skolebestyrelser. Det skal ske på skoler, der lægges sammen til én virksomhed, modtager nye elever på grund af ændring i skoledistrikt eller overtager specialklasserække fra en anden skole. Ekstraordinært skolebestyrelsesvalg vil foregå på følgende skoler: Broskolen (ændret skoledistrikt) Dalmose Centralskole(ændret skoledistrikt) Eggeslevmagle Skole (ændret skoledistrikt) Stillinge Skole(ændret skoledistrikt) Marievangsskolen(ændret skoledistrikt) Vemmelev Skole(ændret skoledistrikt) Nymarksskolen(ændret skoledistrikt) Søndermarksskolen(overtager specialklasserække) X-class/UngSlagelse (sammenlægning) Valgperiode og mulighed for forskudte valg Skolebestyrelsesvalget i 2012 er et ekstraordinært valg. Næste ordinære valg skal afvikles i Dette har indflydelse på længden af forældrerepræsentanternes funktionsperiode. Valgperioden for forældrerepræsentanter er almindeligvis 4 år. Ved ekstraordinært valg på grund af ændringer i skolestrukturen gælder, at de valgte forældrerepræsentanters funktionsperiode kun er i resten af valgperioden (til 31. juli 2014). Da skolerne har mulighed for at afholde forskudte valg, kan valgbestyrelsen, med mandat fra deres nuværende skolebestyrelse, beslutte sig for, at etablere forskudte valg i forbindelse med det ekstraordinære valg i Samtlige skoler, der er indeholdt i forslaget til en ny skolestruktur, er af en sådan størrelse, at der vil skulle vælges 7 forældrerepræsentanter. Det vil betyde, at der skal vælges 3 eller 4 medlemmer for en 4-årig periode og 4 eller 3 medlemmer for en 2-årig periode. Det samme gælder for forældrerepræsentanternes stedfortrædere. I 2014 vil der være nyvalg for de medlemmer, hvis funktionsperiode har været 2-årig, og de nyvalgte medlemmers funktionsperiode vil derefter blive 4-årig. På den måde vil skolebestyrelsesvalgene efterfølgende afholdes med 2 års mellemrum med udskiftning af 3 eller 4 medlemmer og deres stedfortrædere. Kan der ikke opnås enighed om forskudte valg i valgbestyrelsen, anvendes den traditionelle form med valg for alle medlemmer på samme vilkår, hvorved alle de valgte forældrerepræsentanter i 2012 kun fungerer til 31. juli Valgperiode for medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter er 1-årig.

6 6 I forbindelse med sammenlægningen af X-class og UngSlagelse til en virksomhed, er udarbejdet en styrelsesvedtægt, hvor særlige regler for skolebestyrelsesmedlemmers valgperiode fremgår. Skolebestyrelsernes sammensætning På alle skoler, hvor der skal afholdes ekstraordinært skolebestyrelsesvalg, med undtagelse af X-class/UngSlagelse, skal der vælges 7 forældrerepræsentanter samt stedfortrædere til de nye skolebestyrelser. Ved skoler, der omfatter en specialklasserække på mindst 3 klassetrin, skal det sikres, at specialklasserne bliver repræsenteret med mindst 1 forælder. Om valgret og valgbarhed m.v. henvises til Bekendtgørelse om valg til skolebestyrelser (BEK nr.114 af 26/01/2010). Der vælges 2 medarbejderrepræsentanter for en 1-årig periode. Valget skal foregå som vanligt, jf. styrelsesvedtægt for skoleområdet i Slagelse Kommune. Dog skal valgbestyrelsen sikre, at medarbejdere, der er blevet overflyttet til skolen, kan opstille til og deltage i valget. Kun medarbejdere, der har haft et ansættelsesforhold på en af kommunens skoler i minimum 1 år, er valgbare og valgberettigede. Der vælges 2 elevrådsrepræsentanter for en 1-årig periode. Valget skal foregå i august. I forbindelse med sammenlægningen af X-class og UngSlagelse til en virksomhed, er udarbejdet en styrelsesvedtægt, hvor særlige regler for skolebestyrelsens sammensætning fremgår. Valgbestyrelsens sammensætning og opgaver Der skal nedsættes en valgbestyrelse på hver skole, som har ansvaret for planlægning og gennemførelse af valget med udgangspunkt i den procesplan som er udarbejdet, og i forhold til styrelsesvedtægt for skoleområdet i Slagelse Kommune og bekendtgørelsen om valg til skolebestyrelser. Valgbestyrelsen består af skolens leder, evt. kommende leder, som formand for valgbestyrelsen. Herudover består valgbestyrelsen af en forældrerepræsentant fra hver af de afgående bestyrelser på de skoler, der skal fusioneres. Center for Skoles opgaver i forbindelse med skolebestyrelsesvalget Center for Skole udarbejder guide og procesplan i forbindelse med overgangsbestyrelser og skolebestyrelsesvalg(denne skrivelse) og står til rådighed for valgbestyrelsen i alle spørgsmål vedrørende lovgivning og selve gennemførelsen af valget. Center for Skole annoncerer det ekstraordinære skolebestyrelsesvalg i dagspressen og på Slagelse Kommunes hjemmeside med henvisning til de enkelte skolers hjemmesider for yderligere information (valgdato m.v.).

7 7 Lovgrundlag Valget sker i henhold til: Bekendtgørelse om valg til skolebestyrelser(bek nr.114 af 26/01/2010) Folkeskoleloven 42, 43 og 44 (LBK nr. 998 af 16/08/2010) Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt 2011/ tyrelsesvedtægtfor skoleområdet.pdf En ny styrelsesvedtægt for X-class/UngSlagelse (endnu ikke vedtaget) Relevante uddrag fra styrelsesvedtægten og lovgivningen om valg til skolebestyrelser: Ved hver folkeskole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Ved skoler, der omfatter en specialklasserække på mindst 3 klassetrin, skal specialklasserne være repræsenteret med mindst 1 forælder, jf. styrelsesvedtægten 1, stk I skolebestyrelsen er valgperioden 4 år for forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere og gælder fra den 1. august efter skolebestyrelsesvalget. De ordinære valg gennemføres efter, der har været afholdt kommunale og regionale valg (Næste ordinære valg er i 2014), jf. styrelsesvedtægten 2, stk.2. Der kan afholdes forskudte valg af forældrerepræsentanter på alle skoler. Forskudte valg afholdes to år efter de ordinære valg. Ved skolebestyrelser med 7 forældrerepræsentanter omfatter det forskudte valg 3 eller 4 pladser. Resten af pladserne besættes ved de ordinære valg, jf. styrelsesvedtægten 2, stk.3 Personer, der er ansat ved skolen, kan ikke samtidig være forældrevalgte repræsentanter i skolebestyrelsen, jf. styrelsesvedtægten 2, stk.4. Opstilling af forældrekandidater til skolebestyrelsen kan ske på forældremøder i de enkelte klasser. Kandidater som opstilles på forældremøder skal indberettes til skolens leder senest 4 uger inden udsendelse af afstemningsmateriale, jf. styrelsesvedtægten 2, stk.3. Medarbejderrepræsentanter vælges for en 1-årig periode gældende fra den 1. august. Valget finder sted i forbindelse med skolens planlægning af det kommende skoleår blandt medarbejdere, som har et ansættelsesforhold på minimum 1 år. Der vælges

8 8 personlige stedfortrædere for medarbejderrepræsentanterne. jf. styrelsesvedtægten 3, stk Elevrepræsentanter og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af og blandt elever i elevrådet for en 1-årig periode gældende fra den 1. august. Valget skal finde sted enten ved skoleårets afslutning eller umiddelbart efter det nye skoleårs start, jf. styrelsesvedtægten 4, stk. 1-2 Ved skoler, der oprettes i valgperioden er forældrerepræsentanternes valgperiode kun resten af valgperioden (til den 1. august 2014), jf. Bekendtgørelsen, 5, stk.1. Ved skoler, der oprettes i valgperioden, afholdes valg snarest muligt efter, at skoleplaceringen for de børn, der skal indskrives ved skolen, er endeligt fastlagt. Kommunalbestyrelsen fastsætter dagen for afslutning af eventuel afstemning, jf. Bekendtgørelsen 2, stk.2. Procesplan for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser 2012 Det skal bemærkes, at procesplanen også skal følges på skoler, der skal afholde forskudt valg i 2012 og ikke bliver berørt af den nye skolestruktur. Tidsfrist Senest fredag d. 30.marts 2012 Senest mandag d. 2. april maj maj maj 2012 Senest mandag Aktivitet Valgbestyrelse udnævnes (Se afsnit om valgbestyrelsens sammensætning og opgaver). Valgbestyrelsen meddeler skriftligt til hjemmene omkring valget (og de i 11 nævnte forhold i Bekendtgørelsen) 3 måneder før afslutningen af perioden for en eventuel afstemning, jf. 10 stk. 3 Center for Skole annoncerer det ekstraordinære skolebestyrelsesvalg i dagspressen og på Slagelse Kommunes hjemmeside med henvisning til de enkelte skolers hjemmesider for yderligere information (skolerne fastsætter selv dato for opstillingsmøde m.v.) Valglisterne over opstillings- og stemmeberettigede forældre skal være udarbejdet senest 3 uger før valgmødet og være tilgængelige på skolen således, at forældre med stemmeret og valgbarhed kan sikre sig, at de er opført på listen, jf. 12. stk. 1 (Valglister udskrives fra elevadministrationssystemet TEA). Frist for henvendelse til skolens leder angående optagelse på valglisten jf. 13, stk. 1. Valgbestyrelsen fastsætter fristen herfor. Frist for henvendelse til skolens leder om opstilling af kandidater, der vil få mulighed for at præsentere sig selv skriftligt inden opstillingsmødet. Kandidatopstilling kan ske på forældremøder og ved direkte henvendelse til skolens leder. Valgbestyrelsen fastsætter fristen herfor. Skriftlig meddelelse til hjemmene og offentliggørelse på skolens hjemmeside om opstillingsmødet og eventuelt materiale/beskrivelse af kandidater senest 1 uge før opstillingsmødet, jf. 16, stk. 1. Opstillingsmødet afholdes senest 5 uger før fristen for afleveringen af stemmer ved en evt. afstemning, jf. 15, stk. 1. Der kan opstilles yderligere kandidater ved henvendelse til skolens leder

9 9 d. 4. juni 2012 senest den 10. dag efter opstillingsmødet, jf. 17, stk. 1 Valgbestyrelsen fastsætter en rimelig frist for afhjælpning af evt. mangler ved opstilling jf. 20. Valgbestyrelsen underretter en kandidat om opstillingen, hvis denne ikke selv har underskrevet opstillingen jf. 19, stk. 1 Fristen for en kandidat, der ikke ønsker opstilling skal tilkendegive dette senest 10 dage efter modtagelsen af underretningen jf. 19, stk juni 2012 Senest tirsdag d. 19. juni juni 2012 Senest mandag d. 2. juli 12. juli 2012 Frist for aftale om fredsvalg senest 2 uger efter opstillingsmødet jf. 21. Fristen kan udsættes af valgbestyrelsen, hvis den har fastsat en frist for afhjælpning af evt. mangler jf. 22. Resultatet af fredsvalget bekendtgøres til CFS. Skriftlig orientering af hjemmene om afstemningen og udsendelse af afstemningsmateriale 10 dage før fristen for stemmeaflevering, jf. 24, stk. 1 og 2. Afstemningen kan foregå elektronisk via skoleintra. Valgbestyrelsen tæller stemmer sammen straks efter udløbet af fristen for aflevering af stemmer jf. 29 Valgbestyrelsen underretter de valgte og Center for Skole om valget jf. 31 Fristen for klager er 10 dage efter valgets endelige opgørelse jf. 38, stk. 2 Når valget er afsluttet indkalder skolens leder til konstituerende møde jf. 32, stk. 1. Den nye skolebestyrelse tiltræder den 1. august 2012, jf. 33, stk. 1 Procesplan for Byrådets valg af repræsentanter til X-class/UngSlagelses skolebestyrelse Tidsfrist Senest mandag d. 26. juni 2012 Senest mandag d. 26. juni juni 2012 Aktivitet I bestyrelsen indgår 2 medlemmer valgt af Byrådet. Repræsentanterne for Byrådet og deres stedfortrædere vælges af denne indenfor eller udenfor dens medlemskreds. Valget er gældende til Byrådet har udpeget medlemmer efter næste kommunevalg. I bestyrelsen indgår 3 repræsentanter fra organisationer eller sammenslutninger med særlig interesse for ungdomsområdet, herunder arbejdsmarkedets parter og deres stedfortrædere. Heraf skal én være fra de lokale ungdomsuddannelser. Repræsentanterne for organisationerne eller sammenslutninger og deres stedfortrædere vælges af Byrådet efter forslag fra de stedlige organisationer. Valget er gældende til Byrådet har udpeget medlemmer efter næste kommunevalg. I bestyrelsen indgår 2 repræsentanter for forældre (én fra henholdsvis dagundervisningsområdet og én fra fritidsområdet). De 2 forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter ovenstående procesplan for valg af forældrerepræsentanter.

10 10 Vigtige datoer Valgbestyrelsen sætter selv datoer for opstillingsmøder m.v. Vær opmærksom på, at tidsfristerne skal overholdes. 30. marts: Seneste dato for skriftlig meddelelse til hjemmene om skolebestyrelsesvalget 3. maj: Seneste dato for fremlæggelse af valglister til gennemsyn 17. maj: Seneste dato for meddelelse om opstillingsmøde 24. maj: Seneste dato for afholdelse af opstillingsmøde 4. juni: Sidste frist for opstilling af kandidater 19. juni: Seneste dato for udsendelse af afstemningsmateriale til hjemmene i tilfælde af, at der ikke er opnået aftale om fredsvalg 28. juni: Seneste dato for afsluttet afstemning i tilfælde af, at der ikke er opnået fredsvalg 12. juli: Seneste dato for indgivelse af klager efter opgørelse af valg Forslag om information til forældre om skolebestyrelsesvalget Kære forældre Den 27. februar 2012 vedtog Byrådet en ændret skolestruktur, der kommer til at berøre skolens elev- og medarbejdersammensætning pr. 1.august Det betyder, at der ifølge lovgivningen skal afholdes ekstraordinært skolebestyrelsesvalg. Der skal vælges 7 forældrerepræsentanter med tilhørende stedfortrædere. Her følger information om, hvordan og hvornår valget foregår, hvordan forældre kan opstille, og hvem der kan opstille. Information om skolebestyrelsesvalget Du er opstillings- og stemmeberettiget til skolebestyrelsesvalget, hvis du har forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen med henblik på skolegang pr. 1.

11 11 august 2012, herunder børn til kommende børnehaveklasse eller børn, der bliver overflyttet til skolen på grund af ændret skolestruktur. Valglister over opstillings- og stemmeberettigede forældre vil være tilgængelige på skolens kontor i perioden d. x/x til d. x/x Hvis du vil have indflydelse ved enten at stille op som kandidat til valget eller ved en eventuel afstemning af de opstillede kandidater, skal du sikre dig, at du står på valglisten. Langt de fleste vil automatisk være optaget på listen, men der kan være forhold der gør, at du ikke står på listen, selv om du er berettiget til det. Hvis dette er tilfældet, eller du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at stå på listen, skal du henvende dig til skolens leder senest d. x/x Eventuelt: Valgperioden for forældrerepræsentanter er almindeligvis 4 år. Ved ekstraordinært valg på grund af ændringer i skolestrukturen gælder, at de 7 valgte forældrerepræsentanters funktionsperiode kun er i resten af valgperioden (til 31. juli 2014). Eller eventuelt: Skolen har besluttet, at afholde forskudte valg i forbindelse med det ekstraordinære valg. Det betyder, at der skal vælges 3 eller 4 medlemmer for en 4-årig periode og 4 eller 3 medlemmer for en 2-årig periode. Det samme gælder for forældrerepræsentanternes stedfortrædere. I 2014 vil der være nyvalg for de medlemmer, hvis funktionsperiode har været 2-årig, og de nyvalgte medlemmers funktionsperiode vil derefter blive 4-årig. På den måde vil skolebestyrelsesvalgene efterfølgende afholdes med 2 års mellemrum med udskiftning af 3 eller 4 medlemmer og deres stedfortrædere. Eventuelt: Skolens specialklasserække skal være repræsenteret med mindst 1 forældre. Hvis du vil opstille dig selv eller en anden forældre som kandidat, skal det ske ved henvendelse til skolens leder. Kandidater der opstilles og indberettes til skolens leder senest den x/x, vil få mulighed for at præsentere sig på skrift inden opstillingsmødet. Hvis du er blevet opstillet som kandidat af andre forældre, vil du hurtigt blive kontaktet af skolelederen. Du skal snarrest derefter tilkendegive, hvis du ikke ønsker at stille op som kandidat. Den x/x kl. x afholder skolen opstillingsmøde, hvor du vil blive orienteret om de regler der gælder for valget. De kandidater der opstiller inden eller på opstillingsmødet får mulighed for at præsentere sig selv. Der vil være mulighed for yderligere opstilling af kandidater i 10 dage efter opstillingsmødet. Efter de 10 dage kan de opstillede kandidater aftale en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis alle kandidater er enige i aftalen og valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne. Ved fredsvalg betragtes de 7 øverste i opstillingsrækkefølgen som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i den rækkefølge, hvori de er opstillede. Hvis der er besluttet forskudt valg: Da skolen har besluttet at afholde forskudt valg, vil de øverste 3 eller 4 i opstillingsrækkefølgen have en funktionsperiode på 4 år og de efterfølgende 4 eller 3 have en funktionsperiode i 2 år.

12 12 Via skoleintra og skolens hjemmeside kan du holde dig orienteret om, hvorvidt der er opnået fredsvalg, eller om der skal foretages afstemning - og hvordan du skal forholde dig til dette. Med venlig hilsen XXX Skoleleder

13 13 Bilag 1 Skema til indberetning om skolebestyrelsesvalg 2012 Skolebestyrelsesvalg 2012 Skole: Dato: Fredsvalg (sæt x): eller afstemning (sæt x): Indtræder som repræsentant i skolebestyrelsen pr. 1. august 2012 Nr. Navn Adresse På valg i 2014 eller Indtræder som stedfortræder pr. 1. august 2012 Nr. Navn Adresse På valg i 2014 eller Angiv med * hvis der er tale om en specialklasserepræsentant/stedfortræder for specialklasserepræsentant Resultatet af fredsvalg bekendtgøres til Center for Skole senest torsdag den 7. juni 2012 Resultatet af valg ved afstemning bekendtgøres til Center for Skole senest mandag den 2. juli 2012

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v.

Bilag A. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune. Kapitel 1. Generelt om valgene m.v. Bilag A Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Roskilde Kommune Kapitel 1 Generelt om valgene m.v. 1. Byrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser

Læs mere

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udpeger en central kommunal koordinator. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser Jf. Folkeskolelovens 43, stk. 1 fastsætter kommunalbestyrelsen regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen efter godkendelse

Læs mere

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år.

Forældrerepræsentanters valgperiode er 4 år, gældende fra konstitueringsperiodens start. Medarbejder- og elevrepræsentanters valgperiode er 1 år. Vejledning for skolebestyrelsen Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013, med senere ændringer i Lov nr. 1650 af 26/12/2013, Bekendtgørelse

Læs mere

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit.

Skolebestyrelserne anmodes derfor om at afgive høringssvar herom i henhold til efterfølgende afsnit. Høring om Forslag om skolebestyrelsers sammensætning, vederlag for elev- og forældrerrepræsentanter i skolebestyrelser, regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt tidsplan for

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014.

Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014. Skolebestyrelsesvalg på folkeskoler i Vejle Kommune 2014. Valgforordning. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ansvars og kompetencefordeling... 2 3. Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2014.... 3 4.

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune

Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notat Forvaltning: Børn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: 28. januar 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Skoleafdelingen Vedrørende: Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Randers Kommune Notatet sendes/sendt

Læs mere

Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen.

Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. Regler om valg til skolebestyrelse - indsættes som bilag til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen. I henhold til folkeskolelovens (lov nr. 1640 af 26. december 2013, Indførelse af en

Læs mere

Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016

Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016 Vejledning for skolebestyrelsen ved valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, maj 2016 Denne vejledning er udarbejdet i henhold til kapitel 6 i Lov om Folkeskolen, jf. LBK nr. 521 af 27/05/2013,

Læs mere

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Regler for valg til skolebestyrelser

Regler for valg til skolebestyrelser Regler for valg til skolebestyrelser Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx. xx. 2017 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen juni 2017 med bidrag fra skolebestyrelserne 1 KAPITEL 1: INDLEDNING 3

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole

Velkommen til Valgorienteringsmøde. Augustenborg Skole Velkommen til Valgorienteringsmøde Augustenborg Skole Program A. Indledning skoleleder, Bjarne Tønnies B. Orientering om arbejdet i skolebestyrelsen formanden for skolebestyrelsen, Karsten Madsen C. Opstillingsregler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for

til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for 903 af 26/09 2005. Bek. om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen Bekendtgørelse om valg af

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen 2014. Dit barn Din skole Dit valg

Valg til skolebestyrelsen 2014. Dit barn Din skole Dit valg Valg til skolebestyrelsen 2014 Dit barn Din skole Dit valg Indhold Et vigtigt valg... 3 Hærvejsskolens vision... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst

Orientering om Skolebestyrelsesvalg Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2017 Valg af skolebestyrelse for 1 år til Distrikt Vest og Distrikt Øst 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Fjordskolen og Nordvestskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning

Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015. Skolebestyrelsens arbejde og betydning Velkommen til valgmøde til suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Avedøre Skole 2015 Skolebestyrelsens arbejde og betydning Hvad er en skolebestyrelse? Folketinget har vedtaget, at der på alle folkeskoler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler

Information om regler om valg til skolebestyrelser på de almene skoler og specialskoler Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering CVR: 26 69 63 48 9. april 2014 J. nr. 17.01.01A26-0002 Information om regler

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn Din skole Dit valg Revideret den 08.12.2009-1 - Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde onsdag d kl i Tølløse. Referat

Skolebestyrelsesmøde onsdag d kl i Tølløse. Referat Afbud: Jeanne, Karina Mødeleder: Tanja Punkt 0 Godkendelse af referat Kl. 18.00 /aftaler Godkendt Punkt 1. Kl. 18.05 Nyt/punkt til og fra elevrådet Alle Punkt 2. Kl. 18.05 Vi beder om en status fra Pia

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014

Skolebestyrelsesvalg 2014 Skolebestyrelsesvalg 2014 Dit barn Din skole Dit valg Indhold: Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse....4 Skolebestyrelsens arbejdsområder:... 4 Skolebestyrelsens sammensætning... 5 Hvem

Læs mere

Vedlagt udkast til ny bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser og om vederlæggelse af forældre- og elevrepræsentanter.

Vedlagt udkast til ny bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser og om vederlæggelse af forældre- og elevrepræsentanter. Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag 2) Skægkærskolens bilag B-28-05 Uddannelsesstyrelsen Frederiksholms Kanal 26 220 København K. Tlf 3392 5300 Fax 3392 5302 www.uvm.dk Høring over udkast til

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 4 Skolebestyrelsen har indflydelse... 5 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 5 Skolebestyrelsens sammensætning... 6 Hvem kan vælges hvem

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn - Din skole - Dit valg Revideret den 15.02.2010 C:\DOCUME~1\EASYPD~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 6\@BCL@080D867D\@BCL@080D867D.doc 1/ 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Nyheds Lappen Særnummer

Nyheds Lappen Særnummer Ikast Østre Nyheds Lappen Særnummer Valg til skolebestyrelsen -. Indhold. Formanden har ordet side 1-2. Et vigtigt valg side 2-3. Information fra skoleafdelingen side 3-7 Forskudte Valg side 7 Regler og

Læs mere

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN

VEJLBY SKOLE/JELLEBAKKESKOLEN Risskov, den 15.januar 2013 Kære forældre på Vejlby skole og Jellebakkeskolen Så skal der være valg til skolebestyrelsen for den nye skole, som opstår af fusionen mellem Vejlby skole og Jellebakkeskolen.

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014

VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 VALG AF SKOLEBESTYRELSE 2014 Få indflydelse på dit barns skole meld dig som kandidat til skolebestyrelsen www.albertslund.dk/skoleroguddannelse Skolebestyrelsesvalg 2014 1 2 Skolebestyrelsesvalg 2014 FORORD

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter

Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter (politisk godkendt onsdag den 30/ ) Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter Styrelsesvedtægt for Hjørring UngdomsCenter 1 Indledning De nærmere regler om Hjørring Kommunes styrelse af Hjørring UngdomsCenter fremgår af denne styrelsesvedtægt Afsnit 1: Bestyrelsen for Hjørring UngdomsCenter

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Hvad er en skolebestyrelse 1

Hvad er en skolebestyrelse 1 Oversigt Hvad er en skolebestyrelse? Hvad laver en skolebestyrelse? Hvad skal skolebestyrelsen arbejde med fremover? Hvem kan vælges til skolebestyrelsen? Hvem kan stemme til skolebestyrelsesvalget? Hvordan

Læs mere

Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler

Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler Vedtægt for Styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler 1 2 Indledning Styrelsesvedtægten for skoleområdet i Svendborg Kommune fastsætter sammen med bilagene en række retningslinjer for skolens virke.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Skolebestyrelsen arbejder for at give skolens elever det bedst tænkelige udgangspunkt, når de engang forlader skolen og skal videre i livet.

Skolebestyrelsen arbejder for at give skolens elever det bedst tænkelige udgangspunkt, når de engang forlader skolen og skal videre i livet. Et vigtigt valg I den kommende tid skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen ved din skole. Viborg Kommune vil med denne lille folder fortælle om skolebestyrelsens arbejde og valgets gang. Skolebestyrelsen

Læs mere

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg.

KAPITEL 2. Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen. Sammensætning og valg. KAPITEL 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen Sammensætning og valg. 2 Skolebestyrelsen/fællesbestyrelsen består af enten 5 eller 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Skoletilbud Dato: 24. juni 2014 J.nr.: 14/1248 Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen Godkendt af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for. Folkeskolen i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side 3 Skolebestyrelsen Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Kapitel 2 Side 5 Mødevirksomhed Side 5 Andre forhold Side 6 Kapitel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse

Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Styrelsesvedtægt for UngSlagelse Godkendt af Byrådet 27. februar 2012 Indledning Side 2 / 8 De nærmere regler om Slagelse Kommunens styrelse af UngSlagelse fremgår af denne styrelsesvedtægt for samt af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN

Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Styrelsesvedtægt KAPITEL 1 SKOLEBESTYRELSEN Stk. 1 Sammensætning og valg Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse, der består af: 5 eller 7 repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer,

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen

Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Skolestyrelsesvedtægt for Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Indhold: A. Indledning B. Regler for valg til skolebestyrelse C. Fælles rådgivende organ Institutions- og skolerådet D. Bevillinger til skolevæsenet

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Den 29. oktober 2009 Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Godkendt af byrådet den 27. juni 2007, og dispensation fra Undervisningsministeriet er givet den 28. oktober 2009. 1 Formål

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Skoleafdelingen 1 Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010

FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010 FAQ vedr. valgliste og opstilling som kandidat Skolebestyrelsesvalg 2010 Hvordan bliver jeg optaget på valglisten? Valglisten, dvs. listen over stemmeberettigede ved skolebestyrelsesvalget, dannes ud fra

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2018

Skolebestyrelsesvalg 2018 Skolebestyrelsesvalg 2018 Forældreinformation Center for Læring, Fritid og Sundhed Om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Alle folkeskoler har en demokratisk valgt skolebestyrelse, der er sammensat

Læs mere

INVITATION TIL. ORIENTERINGS OG OPSTILLINGSMØDE TIL FÆLLESBESTYRELSEN FOR KLITMØLLER landsbyordning OG HANSTHOLM SKOLE ONSDAG DEN 7/4 KL. 19.

INVITATION TIL. ORIENTERINGS OG OPSTILLINGSMØDE TIL FÆLLESBESTYRELSEN FOR KLITMØLLER landsbyordning OG HANSTHOLM SKOLE ONSDAG DEN 7/4 KL. 19. INVITATION TIL ORIENTERINGS OG OPSTILLINGSMØDE TIL FÆLLESBESTYRELSEN FOR KLITMØLLER landsbyordning OG HANSTHOLM SKOLE ONSDAG DEN 7/4 KL. 19.00 Dit barn får ca. 10360 lektioners undervisning i løbet af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN MANDAG DEN 25. JANUAR 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN MANDAG DEN 25. JANUAR 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET. Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Referat MANDAG DEN 25. JANUAR 2010 KL. 19.00 PÅ LÆRERVÆRELSET DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Nyt fra elevrådet. 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN. Januar 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Januar 2015 Det følger af folkeskolelovens 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af Aalborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for fritids- og ungdomsskoletilbud,

Læs mere

DAGTILBUD OG UDDANNELSE SKOLEBESTYRELSESVALG 2014

DAGTILBUD OG UDDANNELSE SKOLEBESTYRELSESVALG 2014 DAGTILBUD OG UDDANNELSE SKOLEBESTYRELSESVALG 2014 1 INDHOLD Nye skolebestyrelser 3 Sådan sammensættes skolebestyrelserne 4 Hvem kan stemme - og hvem kan vælges som forældrerepræsentant 6 Orienteringsmøde

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia

Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Styrelsesvedtægt for Ung Fredericia Ung Fredericia er etableret efter reglerne om fælles ledelse i Folkeskoleloven (nr. LBK 665 af 20. juni 2014) 24b. Ungdomsskoletilbuddet er etableret efter Ungdomsskoleloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...3 SKOLEBESTYRELSEN...3 SAMMENSÆTNING OG VALG...3 MØDEVIRKSOMHED...5 KAPITEL 2...7 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER...7 KAPITEL 3...8

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

Vejledning om skolebestyrelsesvalg

Vejledning om skolebestyrelsesvalg Vejledning af 11. november 2005 Vejledning om skolebestyrelsesvalg (Vejledning til bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005) Indledning 1. De forestående valg til skolebestyrelser i begyndelsen af

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FORÆLDRERÅD OG DAGTILBUDSBESTYRELSER? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud, hvor rammerne for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes Skolevæsen Kapitel 1 Furesø Kommunes skolevæsen Furesø Kommunes skolevæsen består af syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger samt en 10. klasses skolen Egeskolen

Læs mere

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune Generelle spørgsmål om valg, valgmøde, informationsgange og kontaktoplysninger Hvornår er der skolebestyrelsesvalg, og hvilke

Læs mere

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole

Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Vedtægt for bestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommunes Sangskole Sankt Annæ Gymnasium er Københavns Kommunes Sangskole. Ved Sankt Annæ Gymnasium tilbydes undervisning i henhold til gymnasieloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013 Indholdsfortegnelse. Kapitel 1... 2 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel 2... 7 Skolebestyrelsens

Læs mere

Skolestyrelsesvedtægt

Skolestyrelsesvedtægt Skolestyrelsesvedtægt SKOLESTYRELSESVEDTÆGT FOR HEDENSTED KOMMUNE Kapitel 1 Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af: 5 forældrerepræsentanter på skoler uden overbygning 7 forældrerepræsentanter

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Broskolen afholder skolebestyrelsesvalg 2012.

Broskolen afholder skolebestyrelsesvalg 2012. Broskolen Broskolen afholder skolebestyrelsesvalg 2012. Kom til valgmøde torsdag d. 15. marts kl. 19.00 21.00 og oplev Lars Bom fortælle om, hvordan vi i fællesskab mellem skole og hjem skaber en god ramme

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelser

Ungdomsskolebestyrelser Ungdomsskolebestyrelser Bekendtgørelse nr. 790 af 20/11 1990 I henhold til 7, stk. 5, i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler fastsættes: 1. Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015

Styrelsesvedtægt. For. Aabenraa Kommunes skolevæsen. Januar 2015 Styrelsesvedtægt For Aabenraa Kommunes skolevæsen Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen... 3 KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2... 4 KAPITEL 3... 6 KAPITEL 4... 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Version 2010-09-14 Vedtægt for styrelsen af folkeskolen i Horsens Kommune. Som vedtaget af Horsens Byråd den 24. april 2007 med de ændringer, der følger

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017

Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Favrskov Kommune pr. 27. september 2017 Indhold Kapitel 1. Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning....3 Kapitel 2. Valg til ungdomsskolebestyrelsen...3 Kapitel 3. Konstituering

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere