Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa Mødet forsætter i gæstekantinen på rådhuset Dato: Tirsdag den 23. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) Lars Møller (A) Lars Pedersen (A) Helle Kierkegaard Plougmann (uden for partierne) Fraværende: Inger K. Andersen (O) Helle Kierkegaard Plougmann (uden for partierne) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indvielse af kunst på Grønnegården, kl Forslag til nye kvalitetsstandarder Forslag til kvalitetsstandard for sygepleje Sammensætning af bestyrelsen i Djurs Mad I/S Sundhedsstyrelsens årsrapport om tilsyn med plejecentre Strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune Budgetopfølgning ultimo maj Orientering om fritvalgspriser for Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt Midlertidigt ophold i boliger på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan Orientering Ankeafgørelser Ankeafgørelser...26 Bilagsoversigt...27 Norddjurs Kommune

3 1. Indvielse af kunst på Grønnegården, kl A00 11/7309 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Forud for voksen- og plejeudvalgets møde er der indvielse af kunst på Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa. Invitationen er vedlagt som bilag. Bilag: 1 Åben Invitation til indvielse af kunst på Grønnegården 87931/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Den nye kunst på Grønnegården består af, dels en lang rød bænk med indbygget grønt og rødt lys og en tilhørende rød belægning ved hovedindgangen, og dels en stor gul blomst i aluminium med indbygget hvidt lys, der er monteret på en facade ved byggeriets gårdsplads/have. 1

4 2. Forslag til nye kvalitetsstandarder A00 15/1816 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har i foråret 2015 udarbejdet en model for en ny type kvalitetsstandarder, der kan bidrage til at skabe en mere ensartet struktur i de mange forskellige kvalitetsstandarder på velfærdsområdet og derved skabe en øget overskuelighed. Indholdet i kvalitetsstandarderne er udarbejdet af medarbejdere på tværs af afdelinger og områder i velfærdsforvaltningen med udgangspunkt i serviceniveauet i de eksisterende standarder. Således er snitflader mellem afdelinger, paragraffer og kvalitetsstandarder afklaret og skrevet ind i de nye kvalitetsstandarder. Alle nye kvalitetsstandarder bliver opbygget efter en fælles skabelon og omfatter beskrivelser af, hvad borgeren kan forvente ud fra Norddjurs Kommunes serviceniveau. Al øvrig information, der relaterer sig til de indsatser og tilbud, som kvalitetsstandarden omhandler, vil fremadrettet være at finde i særlige indsatsbeskrivelser eller mere overordnet serviceinformation til borgerne. Indsatsbeskrivelserne er udvalgte indsatser fra kvalitetsstandarderne, der beskrives detaljeret. De beskrevne indsatser indeholder fastlagte kvalitetsmål og samles i et indsatskatalog. Ved behov fremsendes indsatserne til politisk godkendelse sammen med kvalitetsstandarderne. I forlængelse af arbejdet med de nye kvalitetsstandarder vil der desuden blive udarbejdet en mere overordnet serviceinformation til borgerne. Serviceinformationen er en samlet beskrivelse af de enkelte tilbud eller den enkelte institution. Den indeholder faktuelle oplysninger om sted, og om hvilke ydelser borgeren typisk kan forvente at modtage i det aktuelle tilbud eller ud fra deres aktuelle situation. Den indeholder desuden kontaktoplysninger, oplysninger om tidsfrister samt praktiske informationer. Følgende kvalitetsstandarder sendes nu til politisk behandling: 2

5 Merudgifter til voksne med varigt nedsat funktionsevne Beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb Aktivitets- og samværstilbud Omsorgstandpleje Specialtandpleje. Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag. I løbet af 2015 er det planen at sende samtlige nye kvalitetsstandarder på velfærdsområdet til politisk godkendelse. Desuden udarbejdes der en række sammenhængende/tværgående kvalitetsstandarder, hvor det i første omgang er planen at tage udgangspunkt i følgende konkrete målgrupper: Erhvervet hjerneskade Kommunikationsområdet Demens Aflastning og støtte/kontaktperson Socialområdets forebyggende foranstaltninger og indsatser til udsatte eller handicappede børn og unge under 18 år Familieundervisning Forebyggende foranstaltninger for udsatte eller handicappede børn og unge under 18 år. Forslagene til reviderede kvalitetsstandarder for merudgifter, beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb, aktivitets- og samværstilbud, omsorgstandpleje og specialtandpleje har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. 3

6 Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til nye kvalitetsstandarder for merudgifter, beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb, aktivitets- og samværstilbud, omsorgstandpleje og specialtandpleje godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter 80033/15 2 Åben Forslag til kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse/særligt 80044/15 tilrettelagt beskæftigelsesforløb 3 Åben Forslag til kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud 80049/15 4 Åben Forslag til kvalitetsstandard for omsorgstandpleje 80054/15 5 Åben Forslag til kvalitetsstandard for specialtandpleje 80068/15 6 Åben Høringssvar fra ældrerådet vedr. forslag til nye kvalitetsstandarder 88135/15 7 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Merudgifter til voksne med varigt 87973/15 nedsat funktionsevne 8 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Beskyttet beskæftigelse/særligt 89819/15 tilrettelagt beskæftigelsesforløb 9 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Aktivitets- og samværstilbud 89822/15 10 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Omsorgstandpleje 87967/15 11 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Specialtandpleje 87966/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Tiltrådt. Lars Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. 4

7 3. Forslag til kvalitetsstandard for sygepleje A00 15/1816 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har i foråret 2015 udarbejdet en model for en ny type kvalitetsstandarder, der kan bidrage til at skabe en mere ensartet struktur i de mange forskellige kvalitetsstandarder på velfærdsområdet og derved skabe en øget overskuelighed. Indholdet i kvalitetsstandarderne er udarbejdet af medarbejdere på tværs af afdelinger og områder i velfærdsforvaltningen med udgangspunkt i serviceniveauet i de eksisterende standarder. Således er snitflader mellem afdelinger, paragraffer og kvalitetsstandarder afklaret og skrevet ind i de nye kvalitetsstandarder. Alle nye kvalitetsstandarder bliver opbygget efter en fælles skabelon og omfatter beskrivelser af, hvad borgeren kan forvente ud fra Norddjurs Kommunes serviceniveau. Al øvrig information, der relaterer sig til de indsatser og tilbud, som kvalitetsstandarden omhandler, vil fremadrettet være at finde i særlige indsatsbeskrivelser eller mere overordnet serviceinformation til borgerne. Indsatsbeskrivelserne er udvalgte indsatser fra kvalitetsstandarderne, der beskrives detaljeret. De beskrevne indsatser indeholder fastlagte kvalitetsmål og samles i et indsatskatalog. Ved behov fremsendes indsatserne til godkendelse sammen med kvalitetsstandarderne. I forlængelse af arbejdet med de nye kvalitetsstandarder vil der desuden blive udarbejdet en mere overordnet serviceinformation til borgerne. Serviceinformationen er en samlet beskrivelse af de enkelte tilbud eller den enkelte institution. Den indeholder faktuelle oplysninger om sted, og om hvilke ydelser borgeren typisk kan forvente at modtage i det aktuelle tilbud eller ud fra deres aktuelle situation. Den indeholder desuden kontaktoplysninger, oplysninger om tidsfrister samt praktiske informationer. Kvalitetsstandarden for sygepleje sendes nu til politisk behandling. 5

8 Som tillæg til kvalitetsstandarden er der udarbejdet indsatsbeskrivelser for følgende udvalgte indsatser: Akutfunktion Ernæring Inkontinens Instrumentelle målinger, undersøgelse og behandling Medicinadministration Medicingivning Mestring af sundhedstilstand (rehabilitering) Palliation Stomipleje Sårbehandling Vejrtræning. Kvalitetsstandarden og de tilhørende indsatsbeskrivelser er vedlagt som bilag. I løbet af 2015 er det planen at sende samtlige nye kvalitetsstandarder på velfærdsområdet til godkendelse. Desuden udarbejdes der en række sammenhængende kvalitetsstandarder, hvor det i første omgang er planen at tage udgangspunkt i følgende konkrete målgrupper: Erhvervet hjerneskade Kommunikationsområdet 6

9 Demens Aflastning og støtte/kontaktperson Socialområdets forebyggende foranstaltninger og indsatser til udsatte eller handicappede børn og unge under 18 år Familieundervisning Forebyggende foranstaltninger for udsatte eller handicappede børn og unge under 18 år. Forslag til revideret kvalitetsstandard for sygepleje og de tilhørende indsatsbeskrivelser skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 12. august Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til ny kvalitetsstandard for sygepleje og de tilhørende indsatsbeskrivelser sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard til sygepleje 89647/15 2 Åben Indsatskatalog for sygepleje 89671/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. Lars Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. 7

10 4. Sammensætning af bestyrelsen i Djurs Mad I/S G01 15/536 Åben sag Sagsgang: VPU, ØKU, KB Sagsfremstilling På nuværende tidspunkt består bestyrelsen for Djurs Mad I/S af 9 medlemmer. Byrådet i Syddjurs Kommune og kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune udpeger hver 3 medlemmer til bestyrelsen. Desuden er medarbejdere i Djurs Mad I/S berettiget til at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen, og ældrerådene i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune er berettiget til i fællesskab at udpege ét medlem. På bestyrelsesmødet den 15. juni 2015 blev muligheden for at styrke ældrerådenes repræsentation i bestyrelsen drøftet. På den baggrund foreslår en enig bestyrelse, at ældrerådene i de to kommuner ud over den nuværende fælles bestyrelsespost også tildeles én fælles observatørpost i bestyrelsen. Observatøren vil kunne deltage i bestyrelsesmøderne på lige fod med de øvrige medlemmer, dog ikke ved afstemninger. Hermed søges hensynet til ønsket om en styrket repræsentation fra ældrerådenes side tilgodeset samtidig med, at der tages hensyn til at bevare et ulige antal bestyrelsesmedlemmer. Forslaget vil medføre, at 5.2 i interessentskabskontrakten skal ændres fra: Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Byrådet for Syddjurs Kommune udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen samt en stedfortræder for hver af disse. Kommunalbestyrelsen for Norddjurs Kommune udpeger ligeledes 3 medlemmer til bestyrelsen samt en stedfortræder for hver af disse. Blandt de af byrådet for Syddjurs Kommune og af kommunalbestyrelsen for Norddjurs Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere skal mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 stedfortrædere udpeges blandt medlemmerne af byrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen i de respektive kommuner. Herudover er Interessentskabets medarbejdere berettiget til at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen samt en stedfortræder for hver af disse. Desuden er ældrerådene i Syddjurs Kommune og 8

11 til: Norddjurs Kommune berettiget til i fællesskab at udpege ét medlem til bestyrelsen samt én stedfortræder for denne. Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Byrådet for Syddjurs Kommune udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen samt en stedfortræder for hver af disse. Kommunalbestyrelsen for Norddjurs Kommune udpeger ligeledes 3 medlemmer til bestyrelsen samt en stedfortræder for hver af disse. Blandt de af byrådet for Syddjurs Kommune og af kommunalbestyrelsen for Norddjurs Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere skal mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 stedfortrædere udpeges blandt medlemmerne af byrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen i de respektive kommuner. Herudover er Interessentskabets medarbejdere berettiget til at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen samt en stedfortræder for hver af disse. Desuden er ældrerådene i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune berettiget til i fællesskab at udpege ét medlem til bestyrelsen og én observatør samt én stedfortræder for hver af disse. Desuden medfører forslaget, at interessentskabskontraktens 5.3 skal ændres fra: Bestyrelsesmedlemmerne, der udpeges af Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune, vælges for den kommunale valgperiode, medens bestyrelsesmedlemmerne udpeget af medarbejderne samt ældrerådene i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune vælges for en to-årig periode, som løber fra 1. januar til 31. december, dog således, at bestyrelsen fungerer, indtil ny bestyrelse er valgt. Det af ældrerådene udpegede bestyrelsesmedlem vælges på skift af de to råd. til: Bestyrelsesmedlemmerne, der udpeges af Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune, vælges for den kommunale valgperiode, medens bestyrelsesmedlemmerne udpeget af medarbejderne samt ældrerådene i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune vælges for en to-årig periode, som løber fra 1. januar til 31. december, dog således, at bestyrelsen fungerer, indtil ny bestyrelse er valgt. Den af ældrerådenes udpegede observatør vælges ligeledes for en to-årig periode. Ældrerådenes bestyrelsesmedlem og observatør vælges på skift af de to råd. Ældrerådet i den kommune, hvorfra bestyrelsesformanden kommer, udpeger observatøren i bestyrelsen, 9

12 mens ældrerådet i den kommune, hvorfra næstformanden kommer, udpeger det bestyrelsesmedlem, der har stemmeret. Forslaget om at ændre sammensætningen i bestyrelsen har været til behandling i ældrerådene i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune. Udtalelser fra de to ældreråd er sammen med den nuværende interessentskabskontrakt vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at ældrerådene i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune ud over den nuværende fælles bestyrelsespost i Djurs Mad I/S også tildeles én fælles observatør i bestyrelsen. 2. at den foreslåede ændring af 5.2 og 5.3 i interessentskabskontrakten for Djurs Mad I/S godkendes. Bilag: 1 Åben Gældende interessentskabskontrakt (10 af 10) 42031/10 2 Åben Udtalelse fra ældrerådet i Norddjurs Kommune 84333/15 3 Åben Udtalelse fra ældrerådet i Syddjurs Kommune 84454/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Tiltrådt. Lars Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. 10

13 5. Sundhedsstyrelsens årsrapport om tilsyn med plejecentre K09 14/572 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, KB Sagsfremstilling Sundhedsstyrelsen har fremsendt en samlet årsrapport om de gennemførte tilsynsbesøg på Norddjurs Kommunes plejecentre i De enkelte rapporter fra hvert af de tilsyn, som er beskrevet i årsrapporten, har tidligere været forelagt for voksen- og plejeudvalget inkl. høringssvar fra ældrerådet og de lokale bruger- og pårørenderåd. Der er i 2014 gennemført tilsyn på: Violskrænten Møllehjemmet Fuglsanggården Digterparken Bakkely. Glesborg Plejecenter og Farsøhthus har været fritaget for tilsyn i Generelt har Sundhedsstyrelsen fundet de sundhedsfaglige forhold tilfredsstillende. På Violskrænten, Fuglsanggården og Bakkely i et sådant omfang, at de er fritaget for tilsyn i Årsrapporten skal sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådene. Høringsfristen er fastsat til den 22. september Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. 11

14 Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at Sundhedsstyrelsens årsrapport om de gennemførte tilsynsbesøg på Norddjurs Kommunes plejecentre i 2014 sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådene. Bilag: 1 Åben Embedslægens rapport 84085/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. Lars Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. 12

15 6. Strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune G01 15/8622 Åben sag Sagsgang: AU, Høring, AU, ØK, KB Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har besluttet at afsøge mulighederne for udvikling af socialøkonomiske virksomheder. Herunder hvordan socialøkonomiske virksomheder kan medvirke til at bringe sårbare ledige tættere på arbejdsmarkedet. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til strategi for at udvikle og anvende socialøkonomiske virksomheder i kommunen. Forslaget er vedlagt som bilag. Strategien har til formål, at Norddjurs Kommune aktivt medvirker til udviklingen og etableringen af nye registrerede socialøkonomiske virksomheder beliggende i kommunen. Det er væsentligt, at arbejdet med udvikling af socialøkonomiske virksomheder sker i tæt sammenhæng med kommunens erhvervsindsats. Herudover er det formålet, at socialøkonomiske virksomheder bidrager til den kommunale beskæftigelsesindsats. Ligeledes er det målet, at den kommunale beskæftigelsesindsats er med til at understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder. Endelig foreslås det, at Norddjurs Kommunes screening og rådgivning vedrørende mikrolån fra 2016 indarbejdes i arbejdet med socialøkonomiske virksomheder. Forvaltningen foreslår, at udviklingsarbejdet organiseres som et projekt, der skal understøtte strategien. For projektet foreslås følgende faser: 2015: 1. Udvælgelse og kontakt til kendte ildsjæle samt opstart af etablering af første virksomhed. 2. Udarbejdelse af budgetforslag for

16 3. Ansættelse af projektmedarbejder i en 3-årig projektperiode, der skal: - Forestå screening af potentielle private virksomheder i Norddjurs Kommune med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder. - Forestå screening af potentielle kommunale opgaver med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder. - Understøtte etableringen af de private socialøkonomiske virksomheder med vejledning ift. samarbejdet med kommune, erhvervsrådgivning m.m.. - Være projektleder på etableringen af kommunalt afknoppede virksomheder. - Være kommunal tovholder på samarbejdet med ildsjæle, virksomheder og erhvervsrådgivere : 4. Screening af virksomheder og kommunale opgaver 5. Udvikling og afknopning af socialøkonomiske virksomheder Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde den 21. maj 2015 følgende ændringer til strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune: Norddjurs Kommunes mål om at skabe 1-2 socialøkonomiske virksomheder ved afknopning fra kommunal virksomhed inden medio 2017 skal ændres til inden medio Norddjurs Kommunes mål om at skabe 2-4 nye socialøkonomiske virksomheder ved at udvikle erhvervspotentialer i private virksomheder inden udgangen af 2018 skal ændres til inden udgangen af

17 Arbejdsmarkedsudvalget besluttede desuden på sit møde den 21. maj 2015, at strategien for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune skal sendes til høring hos fagudvalg, NBR, Handicaprådet, Ældrerådet, Ungdomsrådet og andre interessenter på arbejdsmarkedsområdet med frist for høringssvar den 5. august Økonomiske konsekvenser Arbejdsmarkedsudvalget har i 2015 afsat 0,60 mio. kr. til opstarten af arbejdet med etablering af socialøkonomiske virksomheder. Midlerne foreslås anvendt således: Aktivitet 2015 Køb af analyser og forberedende arbejder 0,30 mio. kr. Ansættelse af projektmedarbejder 0,20 mio. kr. Informationsmaterialer, annoncering m.m. 0,10 mio. kr. Der udarbejdes et forslag til budget 2016 og overslagsår for den samlede økonomi i projektet. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget udarbejder et høringssvar til forslaget til strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. Bilag: 1 Åben Strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune.pdf 74207/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget finder det positivt, at der nu tages hul på arbejdet med at etablere socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. 15

18 7. Budgetopfølgning ultimo maj S00 15/7 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Budgetopfølgning ultimo maj 2015 for voksen- og plejeudvalget Drift På voksen- og plejeudvalgets område viser budgetopfølgningen ultimo maj 2015, at der samlet set forventes et mindreforbrug på driftsbudgettet på 7,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der i budgetopfølgningen indgår overførte driftsmidler på 13,6 mio. kr. Af de overførte midler forventes 8,9 mio. kr. anvendt i Når der set bort fra overførslerne, forventes der et mindreforbrug på driftsbudgettet på ca. 3,1 mio. kr. Mindreforbruget på driftsbudgettet skyldes: at der i forbindelse med STU-forløb er en forventet mindreudgift på ca. 0,5 mio. kr. at der i forbindelse med betalinger til/fra kommuner på handicap- og psykiatriområdet er et forventet mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. at der i forbindelse med særligt dyre enkeltager forventes en ekstra refusionsindtægt i 2015 på ca. 1,0 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca.0,2 mio. kr. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. 16

19 Økonomiske konsekvenser Budget 2015 Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet (Mio. kr.) budget regnskab tillægsbevillingsbehov Drift i alt 668,2 660,4-7,8 0 Anlæg 10,2 10,4 0,2 0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget godkender budgetopfølgningen. Bilag: 1 Åben Bilag til voksen- og plejeudvalgets budgetopfølgning ult. maj /15 2 Åben Anlægsoversigt - ult. maj /15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 17

20 8. Orientering om fritvalgspriser for A00 14/15267 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Ifølge serviceloven skal der i forbindelse med Norddjurs Kommunes aflæggelse af årsregnskab foretages en kontrol af, at priskravene til leverandører af praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i det forgangne regnskabsår har været fastsat korrekt. Forvaltningen har på baggrund af regnskabstallene for 2014 og registreringer af leverede timer hos borgerne foretaget en kontrolberegning af priskravene for 2014 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje. Desuden er der på baggrund af regnskabet for 2014 i Djurs Mad I/S foretaget en kontrolberegning af priskravet for Kontrolberegningen vedrørende madservice viser følgende: Ydelse Madservice med udbringning (pris pr. leveret portion): Hovedret Hovedret inkl. biret Biret Hovedret diæt Hovedret diæt inkl. biret Oprindeligt priskrav i ,75 65,00 14,25 67,50 81,00 Endelig afregning i ,00 64,00 13,25 66,50 80,00 18

21 Kontrolberegningen for 2014 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje viser følgende: Ydelse/Område Vest Øst Anholt Praktisk hjælp i dagtimerne (mandag til fredag kl ) (370) (348) (528) Praktisk hjælp i dagtimerne (hjælp til rengøring) (-) (297) (-) Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje aften på hverdage (mandag til fredag kl ) Personlig pleje nat på hverdage (mandag til fredag kl ) Personlig pleje i dagtimer weekenden (kl ) Personlig pleje i aftentimer weekenden (kl ) (370) 518 (388) 620 (602) 451 (378) 656 (496) Personlig pleje nat weekenden (kl ) 610 (348) 419 (400) 492 (524) 413 (451) 539 (442) 645 (528) 573 (633) 585 (647) 637 (651) 708 (781) 749 (788) (712) Anm.: Tallene i parentes er de oprindelige priskrav, der har været gældende i (829) Økonomiske konsekvenser Der skal i forbindelse med efterreguleringen af fritvalgspriserne for 2014 foretages en beskeden efterbetaling til de godkendte leverandører af hjælp til rengøring/praktisk hjælp i dagtimerne. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 19

22 9. Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt K09 15/5457 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU Sagsfremstilling Socialtilsyn Midt har fremsendt tilsynsrapporter fra uanmeldte besøg på følgende institutioner i Norddjurs Kommune: Skovstjernen Område Ørsted Nøddebo i Ørum Bofællesskaberne i Ørum Ørum bo- og aktivitetscenter. Tilsynsrapporten har været sendt til høring i handicaprådet, ældrerådet og bruger- og pårørenderådene. Tilsynsrapporterne med tilhørende høringssvar samt et notat med bemærkninger fra ledelsen på socialområdet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne godkendes. Bilag: 1 Åben Tilsynsrapport - Skovstjernen 48589/15 2 Åben Tilsynsrapport - Område Ørsted 48588/15 3 Åben Tilsynsrapport - Nøddebo 48587/15 4 Åben Tilsynsrapport - Bofællesskaberne i Ørum 48583/15 20

23 5 Åben Tilsynsrapport - Ørum bo- og aktivitetscenter 48582/15 6 Åben Høringssvar fra handicaprådet 77945/15 7 Åben Høringssvar fra ældrerådet 64889/15 8 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd Skovstjernen 67370/15 9 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd Område Ørsted 67368/15 10 Åben Bemærkninger fra ledelsen på socialområdet 89736/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 21

24 10. Midlertidigt ophold i boliger på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet P21 15/9992 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om lovgivningen, myndighedsskøn, tilbuddets varighed, borgerens egenbetaling, beregning af takster m.v. i forbindelse med midlertidigt ophold i en akutbolig eller genoptræningsbolig på sundheds- og omsorgsområdet samt ophold på en aflastningsplads på socialområdet. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. På voksen- og plejeudvalgets møde den 18. august 2015 vil der blive forelagt et forslag til en kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boliger på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet. 22

25 11. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan A00 15/981 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget i Den reviderede arbejdsplan er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalgets reviderede arbejdsplan for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget /15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 23

26 12. Orientering G01 15/1143 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Nyhedsbrev Forebyggelse af sygehusindlæggelser, maj Nyhedsbrevet er vedlagt som bilag. Antal flygtninge i perioden Oversigt er vedlagt som bilag. Der er indkaldt til møde i dialogforum for integration den 17. august Der er indkaldt til møde i dialogforum for socialt udsatte den 27. august Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Nyhedsbrev - Projekt "Forebyggelse af indlæggelse" 87994/15 2 Åben Flygtninge - antal i perioden /15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 24

27 13. Ankeafgørelser A00 14/1720 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser i 2015 fra Ankestyrelsen. Siden voksen- og plejeudvalgets møde den 2. juni 2015 er der modtaget to nye ankeafgørelser, hvor myndighedsafdelingen har truffet afgørelse. Afgørelserne er blevet stadfæstet. Der er ingen nye sager, hvor hjælpemiddelafdelingen har truffet afgørelse. En oversigt over ankeafgørelsernes indhold fremgår af det lukkede dagsordenspunkt vedrørende ankeafgørelser. Oversigten behandles under den lukkede dagsorden, idet beskrivelsen kan indeholde personhenførbare oplysninger. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 25

28 14. Ankeafgørelser A00 14/1720 Lukket sag Sagsgang: VPU Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 26

29 Bilagsoversigt 1. Indvielse af kunst på Grønnegården, kl Invitation til indvielse af kunst på Grønnegården (87931/15) 2. Forslag til nye kvalitetsstandarder 1. Forslag til kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter (80033/15) 2. Forslag til kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb (80044/15) 3. Forslag til kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud (80049/15) 4. Forslag til kvalitetsstandard for omsorgstandpleje (80054/15) 5. Forslag til kvalitetsstandard for specialtandpleje (80068/15) 6. Høringssvar fra ældrerådet vedr. forslag til nye kvalitetsstandarder (88135/15) 7. Høringssvar fra handicaprådet - Merudgifter til voksne med varigt nedsat funktionsevne (87973/15) 8. Høringssvar fra handicaprådet - Beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb (89819/15) 9. Høringssvar fra handicaprådet - Aktivitets- og samværstilbud (89822/15) 10. Høringssvar fra handicaprådet - Omsorgstandpleje (87967/15) 11. Høringssvar fra handicaprådet - Specialtandpleje (87966/15) 3. Forslag til kvalitetsstandard for sygepleje 1. Forslag til kvalitetsstandard til sygepleje (89647/15) 2. Indsatskatalog for sygepleje (89671/15) 4. Sammensætning af bestyrelsen i Djurs Mad I/S 1. Gældende interessentskabskontrakt (10 af 10) (42031/10) 2. Udtalelse fra ældrerådet i Norddjurs Kommune (84333/15) 3. Udtalelse fra ældrerådet i Syddjurs Kommune (84454/15) 5. Sundhedsstyrelsens årsrapport om tilsyn med plejecentre Embedslægens rapport (84085/15) 6. Strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune 1. Strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune.pdf (74207/15) 7. Budgetopfølgning ultimo maj Bilag til voksen- og plejeudvalgets budgetopfølgning ult. maj 2015 (89502/15) 2. Anlægsoversigt - ult. maj 2015 (87975/15) 9. Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt 1. Tilsynsrapport - Skovstjernen (48589/15) 2. Tilsynsrapport - Område Ørsted (48588/15) 3. Tilsynsrapport - Nøddebo (48587/15) 4. Tilsynsrapport - Bofællesskaberne i Ørum (48583/15) 5. Tilsynsrapport - Ørum bo- og aktivitetscenter (48582/15) 6. Høringssvar fra handicaprådet (77945/15) 27

30 7. Høringssvar fra ældrerådet (64889/15) 8. Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd Skovstjernen (67370/15) 9. Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd Område Ørsted (67368/15) 10. Bemærkninger fra ledelsen på socialområdet (89736/15) 11. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan Arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget 2015 (89744/15) 12. Orientering 1. Nyhedsbrev - Projekt "Forebyggelse af indlæggelse" (87994/15) 2. Flygtninge - antal i perioden (88016/15) 28

31 Underskriftsside Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) Lars Møller (A) Lars Pedersen (A) Helle Kierkegaard Plougmann (uden for partierne) 29

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. juni 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa Mødet forsætter i gæstekantinen på rådhuset Dato: Tirsdag den 23. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Dato: Tirsdag den 25. september 2018 Start kl.: 15:00 Slut

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens Vej 4 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 29. september 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L)

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. august 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sundhedshuset i Grenaa Sygehusvej 6, Indgang A Dato: Tirsdag den 18. august 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fælleshuset i Holbæk Efter udvalgsmødet afholdes der informationsmøde om flygtninge i Holbæk Forsamlingshus kl. 17.00-18.30. Dato: Tirsdag den 5. april

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 10. september 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen.

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Dialogmøde med Handicaprådet kl i Rådssalen. Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Dialogmøde med Handicaprådet kl. 14-15 i Rådssalen. Derefter arbejdsmarkedsudvalgsmøde kl. 15-17.30 i mødelokale 3 Dato: Torsdag den 21. maj 2015 Start

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro. Dato: Torsdag den 12. oktober Start kl.: 8:45. Slut kl.

DAGSORDEN. Ældrerådet. Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro. Dato: Torsdag den 12. oktober Start kl.: 8:45. Slut kl. Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro Dato: Torsdag den 12. oktober 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ørum Bo- og Aktivitetscenter Dystrupvej 4 i Ørum Dato: Onsdag den 1. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Kulturhuset Pavillonen Kærvej 11 i Grenaa Mødet afholdes i Grønne Stue Dato: Torsdag den 14. december 2017 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jens

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017 Start kl.:

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 14. marts 2016 Start kl.: 14:45 Slut kl.: 16:45 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 22. november 2018 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Ingeborg Kyed Pedersen (Formand) Yvonne Karnøe (Næstformand) Benthe

Læs mere

Handicaprådet DAGSORDEN

Handicaprådet DAGSORDEN Handicaprådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 16. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie Joan Åkesson Kåre Lehmann

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Østergade 36 i Grenaa Dato: Tirsdag den 3. januar 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Glesborg Bygade 1 i Glesborg Dato: Torsdag den 19. januar 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sundhedshuset i Grenaa Sygehusvej 6, Indgang A Dato: Tirsdag den 18. august 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. november 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Fælleshuset i Stadionparken 50 i Allingåbro Dato: Torsdag den 12. oktober 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hotel Phønix, mødelokale 1 Dato: Mandag den 23. oktober 2017 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 17:40 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 10. december 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 14, Allingåbro Dato: Torsdag den 21. maj 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Anna Lund Hansen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Hjælpemiddelcentralen Kalorievej 4 i Grenaa Dato: Torsdag den 9. februar 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 31. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Plejecenter Farsøhthus I P Farsøhts Alle 4 i Allingåbro Dato: Tirsdag den 30. oktober 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Lars

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 21. august 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Plejecenter Fuglsanggården Trekanten 1 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 23. oktober 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 i Allingåbro BEMÆRK MØDESTED Dato: Torsdag den 17. marts 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 23. september 2015 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:45 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 30. maj 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 14. november 2013 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. januar 2017 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Plejecenter Digterparken Tove Ditlevsens Vej 2, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 8. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Lars

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Ørum bo- og aktivitetscenter Dystrupvej 4, 8586 Ørum Dato: Onsdag den 30. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Lars Møller (A) Steen Therkel

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Ørum bo- og aktivitetscenter Dystrupvej 4, 8586 Ørum Dato: Onsdag den 30. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Lars Møller (A) Steen Therkel

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 1, rådhuset. Dato: Torsdag den 17. januar Start kl.: 8:45. Slut kl.: 12:00

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 1, rådhuset. Dato: Torsdag den 17. januar Start kl.: 8:45. Slut kl.: 12:00 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 17. januar 2019 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Ingeborg Kyed Pedersen (Formand) Yvonne Karnøe (Næstformand) Benthe

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010 Norddjurs Kommune 17. januar 2010 KKN Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2010 Torsdag den 14. januar, kl. 13.00-17.00 Mødet afholdes i mødelokale 19 (lokale 101) på rådhuset i Grenaa Torsdag den

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg BEMÆRK: Mødet starter med indvielse af Cafe Grenaa, Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 31. januar 2017 Start kl.:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 17. januar 2019 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Ingeborg Kyed Pedersen (Formand) Yvonne Karnøe (Næstformand)

Læs mere

I/S BESLUTNINGSREFERAT

I/S BESLUTNINGSREFERAT Djurs Mad I/S BESLUTNINGSREFERAT Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Torsdag den 16. juni 2016 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Energivej 9 i Grenaa Dato: Tirsdag den 24. november 2015 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Aktivitetscentret i Ørsted Sygehusvej 27B i Ørsted Dato: Tirsdag den 3. november 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Plejeboliger/Plejecentre. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Plejeboliger/Plejecentre. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Plejeboliger/Plejecentre Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt 13-05-2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om social service

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 9. juni 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT Handicaprådet REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 7. november 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie Joan Åkesson Kåre Lehmann

Læs mere

Djurs Mad I/S DAGSORDEN

Djurs Mad I/S DAGSORDEN Djurs Mad I/S DAGSORDEN Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset *OBS - mødet starter med besøg på Markedsgade 2 i Grenaa Dato: Tirsdag den 26. september 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. juni 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Lars Møller (A) Steen Therkel Jensen (O) Karoline Bergkvist

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen

Læs mere

Djurs Mad I/S DAGSORDEN

Djurs Mad I/S DAGSORDEN Djurs Mad I/S DAGSORDEN Sted: Djurs Mad I/S Industrivej 27 i Auning Dato: Mandag den 6. februar 2017 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Torben Therkelsen Jytte Andersen Anette Jensen Helle Røge

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 4. juli 208 Start kl.: 0:00 Slut kl.: 2:00 Medlemmer: Fraværende: Ingeborg Kyed Pedersen (Formand) Yvonne Karnøe (Næstformand)

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 14. september 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen (næstformand)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mødelokale 1, rådhuset Bemærk, at årets handicappris 2016 uddeles kl

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mødelokale 1, rådhuset Bemærk, at årets handicappris 2016 uddeles kl Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Bemærk, at årets handicappris 2016 uddeles kl. 17.00-18.00 i rådssalen Dato: Tirsdag den 29. november 2016 Start kl.: 15:15 Slut

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250 Dato: Tirsdag den 16. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 31. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Lars Møller (A) Karoline Bergkvist Søgaard (A) Michael

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 16. august 2018 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 24. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Auning Kro Torvegade 12, 8963 Auning Dato: Torsdag den 13. december 2018 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Ingeborg Kyed Pedersen (Formand) Yvonne

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 21. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf Krogh

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mælkevejen i Auning Sdr. Fælledvej 13 A og B samt Auning Skole, Sdr. Fælledvej 2-4 i Auning

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mælkevejen i Auning Sdr. Fælledvej 13 A og B samt Auning Skole, Sdr. Fælledvej 2-4 i Auning Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mælkevejen i Auning Sdr. Fælledvej 13 A og B samt Auning Skole, Sdr. Fælledvej 2-4 i Auning Dato: Onsdag den 25. maj 2016 Start kl.: 14:15 Slut kl.:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL

Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Torsdag den 28. juni 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Fraværende: Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie Joan

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mødelokale 1, rådhuset *OBS - mødet starter med besøg på Violskrænten/Grønnegården i Grenaa

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mødelokale 1, rådhuset *OBS - mødet starter med besøg på Violskrænten/Grønnegården i Grenaa Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset *OBS - mødet starter med besøg på Violskrænten/Grønnegården i Grenaa Dato: Tirsdag den 24. oktober 2017 Start kl.: 14:00 Slut kl.:

Læs mere

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011 Torsdag den 26. august Høringsfrist 30. august. På VPU s møde 9. september Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje mv. Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Børnehaven Savværket Knud Albæks Vej 5 i Gjerrild. Selve udvalgsmødet afholdes i Børneby Glesborg, Glesborg Bygade 81 i Glesborg. Dato: Onsdag den 20.

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådhuset, Grenaa Mødelokale i Jobcentret Dato: Tirsdag den 4. februar 2014 Start kl.: 16:10 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget REFERAT

Voksen- og plejeudvalget REFERAT Voksen- og plejeudvalget REFERAT Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 24. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt

Læs mere

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30

DAGSORDEN. Ældrerådet. Mødelokale 3, rådhuset. Dato: Torsdag den 30. november Start kl.: 9:00. Slut kl.: 11:30 Ældrerådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. november 2017 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Birgit Lindgaard Ingeborg Kyed Pedersen Hans Erik Nielsen Yvonne Karnø Benthe

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet 4. marts 2019 Side 1. Mødedato: 4. marts 2019 Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: R-428 Fraværende: Lene Smidstrup og Mogens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 27. marts 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 26. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster Sundhed og Omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG Sundhed og Omsorg 1 Indledning. ne for er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens andre

Læs mere