JANUAR Industri isoleringproces håndbog. Guide til industriel isolering. ProRox

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JANUAR 2014. Industri isoleringproces håndbog. Guide til industriel isolering. ProRox"

Transkript

1 JANUAR 2014 ProRox Industri isoleringproces håndbog Guide til industriel isolering

2 ROCKWOOL Technical Insulation - en uafhængig organisation i ROCKWOOL-koncernen - er førende leverandør af stenuldsprodukter af høj kvalitet på det industrielle isoleringsmarked. Med produktsortimentet ProRox til det industrielle marked og SeaRox til marine- og offshoreindustrien tilbyder vi et komplet udvalg af produkter og systemer til termisk isolering og brandsikring. Din forventning om højst mulig kvalitet er vores mindstekrav Alle vores isoleringsløsninger overholder de strengeste kvalitetskrav og sikkerhedsstandarder. ROCKWOOL Technical Insulation er drevet af innovation og ønsket om kun at levere topkvalitet. Vi leder efter nye systemer, metoder og produkter i hvert segment. Som fagmand stræber du efter et professionelt slutresultat. Du finder ikke blot produkter af topkvalitet i vores sortiment. Vi bestræber os på at harmonisere den information, vi leverer, med den seneste tekniske udvikling. Men det er under alle omstændigheder altid en god idé at sikre, at din information er opdateret. Proceshåndbog et nyt værktøj Denne håndbog er et nyt og praktisk værktøj for dig som arbejder med teknisk isolering, specielt inden for proces-industrien. Med denne håndbog er du godt hjulpet til de mest almindelige problemstillinger indenfor rørisolering eller mere komplekse applikationer som tanke og kedler. Håndbogen indeholder en oversigt over vores omfattende sortiment og forslag til løsninger af de fleste opgaver, ligesom den indeholder tabeller med anvisning til isolering i henhold til den seneste DS 452 udgave og de nye isoleringsklasser. Har du behov for yderligere oplysninger om en bestemt anvendelse, procedure eller et praktisk problem, er du meget velkommen til at kontakte din ROCKWOOL konsulent eller besøge vores hjemmeside Med venlig hilsen Rockwool Technical Insulation De bedste løsninger, baseret på dokumenteret ekspertise og viden Foruden fremragende produkter har ROCKWOOL Technical Insulation også en indgående teknisk viden i forhold til at foreslå den rigtige isoleringsløsning til designere og montører i forarbejdnings-, marine- og offshoreindustrien. Vores konsulenter giver med glæde teknisk backup under den tekniske specifikationsog installationsfase. 2 Teknisk isolering formet af eksperter 3

3 Indholdsfortegnelse Rockwool Technical Insulation forretningsområder 6 1. Planlægning og forberedelse Bæredygtighed og økonomi...10 Funktionskriterier...15 Plads til isolering Isoleringsløsninger Isolering af rør...20 Isolering med ProRox WM trådvævsmåtter og ProRox MA måtter...23 Isolering af beholdere Isolering af søjletanke Isolering af tanke Isolering af kedler og dampgeneratorer Konvektionsspærre Isolering af røggaskanaler Teori Ny DS 452 (3. udgave) Regler og logivning Tabeller Indledning til tabeller Tabeller Varmetab - uisolerede rør Kolde rør Produkter ProRox - det nye produktnavn Produkter Marine og Offshore Værd at vide Værd at vide Beregningsprogrammer Kalkulationer

4 PRODUKTION OFFSHORE ENERGIKILDE FORARBEJDNINGSPROCES MARINE ProRox industriel isolering: Vores ProRox produktsortiment dækker alle vores termiske, brandsikrings og akustiske isoleringsløsninger til tekniske installationer i procesindustrien. SeaRox isolering til skibsbygning og offshore: SeaRox omfatter hele produktsortimentet indenfor marine og offshore. SeaRox omfatter hele vort sortiment af godkendte løsninger indenfor brand, akustik og termisk isolering til marine og offshore sektoren. Rockwool Technical Insulation forretningsområder 6 7

5 ProRox Industriel isolering 1 Planlægning og forberedelse 8 9

6 Bæredygtighed og økonomi Det er ofte overset at isolering og specielt teknisk isolering er en af de bedste investeringer en virksomhed kan foretage. En investering vurderes altid på forholdet mellem udgiften og forventede indtægter. For en investering i teknisk isolering er følgende størrelser relevante: 60w x 10/m Eksempel 1: 1 meter 76 mm stålrør på 250 C, isoleret med 50 mm isolering sparer kr. energi pr. år. (sparet = 600 W/m 2 ) Investeringens størrelse Energibesparelsen Tilskud Sparede miljøafgifter 60w x 8/m 2 Eksempel 2: 1 m 2 tankvæg på 85 C isoleret med 200 mm isolering, sparer kr. pr. år. (sparet = 515 W/m 2 ) Investeringen Investeringen indebærer materialepriser og lønninger. Denne håndbog giver løsningsforslag til typiske anvendelsesområder. Rockwool Technical Insulation anbefaler at der anvendes erfarne entreprenører til teknisk isolering. DKK pr. liter olie 12,00 10,00 8,00 Isoleringsentreprenøren udarbejder tilbud og overslag over energibesparelser og tilskud, mens virksomheden må bidrage med forventet besparelse fra evt. CO 2 afgifter. 6,00 4,00 0,00 Olieprisen i Danmark År Energibesparelsen Teknisk isolering er blandt de investeringer der hurtigst tilbagebetaler sig selv. Jo højere driftstemperatur og størrelse af overflader desto større besparelse. 10 Siden 1999 er olieprisen mere end fordoblet. Derfor er der rigtig god økonomi i at isolere mere end minimumskravene lægger op til. Både for nye anlæg og i forbindelse med efterisolering. Ovenstående besparelser og energitab er beregnet på Rockwool Rocktec beregningsprogram. Der er forudsat 24 timers drift, ingen varmebroer, inde, 365 dage pr. år, med isolering med hhv rørskål og batts. Pris pr. kwt 1 kr. (Kilde: Energistyrelsen) 11

7 Tilskud For at motivere industrien til at reducere CO 2 udslippet og for at nå de opstillede mål i de internationale miljøaftaler, gives der tilskud i Danmark på mellem 10 og 45 øre pr sparet KW time. I førnævnte eksempler med tilskud på 25 øre opnås et tilskud på hhv kr. og 1000 kr. for den sparede energi. Tilskud kan handles på eller via det lokale forsyningsselskab. For virksomheder der ikke er CO 2 listet eller får CO 2 rabat og som anvender fossile brændstoffer kan tilskuddet øges med x 1,5 iht. Energistyrelsens seneste revision af tilskudssreglerne. Sparede miljøafgifter Energiafgifterne er generelt øget siden Regelsættene er forskellige fra let proces til tung proces og CO 2 kvote virksomheder. Uanset størrelsen af miljøafgiften bør den regnes med i besparelserne og tilbagebetalingstiden. Tilbagebetalingstid: Investering Energibesparelse + tilskud + C0 2 afgifter Samlet tilbagebetaling over et år kan typisk komme op på kr. pr meter rør eller m 2 overflader der isoleres under de givne omstændigheder. Denne besparelse er langt højere end omkostningen for løsningen, der typisk koster mellem 500 kr. og kr. Verdens bedste miljøinvestering Isolering er stort set den bedste miljøinvestering man kan lave overhovedet. McKinsey og Vattenfall har lavet en omfattende undersøgelse der sammenligner forskellige miljø investeringer. Der måles på investeringsomkostningen i euro pr. sparet tons CO 2. /ton CO2 udgifter Indtægter Skovrejsning Vind Cellulose ethanol CO 2 -udledning Indsamling og optagelse af kul Industrielle motorsystemer Atomkraft Brændstof økonomiske køretøjer Opvarmet vand Belysningssystemer Brændstof økonomiske erhvervskøretøjer Isolerings forbedringer Jordvarme Solenergi Høje omkostninger ved elsektoren Alle brændstoffer, som ved afbrænding anvendes til opvarmning, afgiver luftarten kuldioxid, CO 2. Denne drivhusgas opstår, når luftens ilt-atomer (O) under forbrændingen forbinder sig med brændselets kulstof (C). Når CO 2 - ved forbrænding af olie mv. - slippes ud i atmosfæren, har det indflydelse på jordens klima. Mindre forbrug af brændsel medfører lavere drivhuseffekt. Reducér samtidig CO forurening: 2 For hver liter sparet fyringsolie, sparer naturen = ca. 3.1 kg CO 2 Bio diesel Tilbagebetalingstid = dage 12 13

8 Hvor bæredygtig er din virksomhed? I dag kommer hele 26% af CO 2 udslippet fra industrien. En meget stor del af industriens anlæg lever ikke op til de isolerings standarder, der er kendt fra DS 452. Med opdateringen af DS 452 i 2013, øges denne forskel yderligere. Der er rigtigt mange muligheder for at reducere energiforbruget. Teknisk isolering er en af de bedste og hurtigste løsninger der findes. Kender du din virksomheds besparelsespotentiale? Funktionskriterier Design af optimale isoleringssystemer til anvendelse inden for proces isolering bestemmes af flere afgørende parametre. Her arbejdes ofte med store emner og overflader og / eller høje temperaturer. Effekten af den samlede energibesparelse er af afgørende betydning for økonomien i et projekt, ligesom bæredygtigheden set ud fra et CO 2 besparelsessynspunkt vil være helt afhængig af at projektet er designet rigtigt fra begyndelsen. Korrekt design fra starten sikrer den bedste bæredygtighed og økonomi i projektet. Jo større overflader og højere temperaturer der arbejdes med desto vigtigere er planlægningen. Funktionskriterier Emnets dimensioner Metode installationen opereres på Driftstemperatur Tilladt varmetab eller ønsket reduktion Maksimalt temperaturfald Hvordan kommer jeg i gang? Kontakt en teknisk isoleringsentreprenør eller isolatør i daglig tale. Han kan hjælpe med en gennemgang af din virksomhed. Ved hjælp af infrarødt kamera, temperatur målinger, Rockwool Rocktec beregningsprogram og din viden om din virksomhed, kan vi beregne dit besparelses potentiale og din investering. Omgivelserne Vedligehold og tilsyn Evt modregning af sparet overskudsvarme. Eller kontakt din ROCKWOOL konsulent for en nærmere introduktion til bæredygtig isolering af tekniske produktionsanlæg

9 P ersonlig beskyttelse B randbeskyttelse E ksplosionsfare L ydreduktion indendørs og udendørs Økonomi Ø konomisk isoleringstykkelse T ilbagebetalingstid Miljøhensyn Plads til isolering Pladsforholdene er af afgørende betydning for et godt resultat og skal derfor planlægges tidligt i projekteringen. Reglerne er beskrevet i DS 1102 der i den reviderede DS452 løfter dette regelsæt fra en vejledning til et krav. De næste illustrationer viser eksempler på praktiske forhold der skal tages højde for af hensyn til montering og vedligehold af installationerne. Beregning af pladsforhold Beregning af isoleringstykkelser foretages individuelt for den enkelte installation i ROCKWOOL beregningsprogram Rocktec. Minimum afstand mellem isolerede rør (mm) Sikkerhedshensyn CO2 reduktioner Minimum afstand mellem rørsamlinger (mm) Korrosionsbeskyttelse a = afstand fra flange til normal isolering a = afstand fra flange til normal isolering a 50 mm a 50 mm x = længde af bolt + 30 mm x = længde af bolt + 30 mm s = isoleringstykkelse s = isoleringstykkelse 16 17

10 ProRox Industriel isolering 2 Isoleringsløsninger 18 19

11 Isolering af rør Rørisolering Rørisolering foretages normalt med Rockwool ProRox rørskåle, trådvævsmåtter eller lamelmåtter. Valg af produkt afhænger af opgaven og de konkrete krav til løsningen. Til proces isolering afsluttes der typisk med en metalkappe, hvor der er krav til beskyttelse af isolering f.eks udendørs, til mekanisk beskyttelse fra omgivende arbejde eller produktion eller ifm. rengøring. I visse tilfælde kan installationen afslutttes med glasvæv eller en alufolie overflade. Bøjninger Ved bøjninger og vinkler udskæres rørskålen i kileformede segmenter, og der udskrammes indvendigt, så der bliver plads til rørfittings. Bæringer Ved bæringer, muffer og andre fittings udskrammes indvendig i rørskålen for at gøre plads til deres uregelmæssige form. Isolering med ProRox PS rørskåle Ved lige rørstræk åbnes rørskålen i den langsgående slids og presses ind over røret. Luk stød og slids med tape. Store rørskåle fastgøres med metalstrips. Der anvendes så vidt muligt rørskåle belagt med alufolie overflade. Bøjninger: 1 a b a b a b 2 a a a b bb Store rørskåle fastgøres med metalstrips 20 21

12 Bæringer Rørskålen føres hen over bæringer, fittings etc. Bemærk at varmetab fra uisolerede bæringer fremover skal medtages i beregningen af isoleringstykkelsen iht. DS452 (3.udgave). Isolering med ProRox WM trådvævsmåtter og ProRox MA måtter Isolering med måtter er særligt velegnet ved store rør og med mange bøjninger og T-samlinger. Måtten tilskæres let og samles ved syning i trådvæven eller ved sniftning af overlappende tråd. Trådvævsmåtter Trådvævsmåtter leveres som ruller, der på den ene side er belagt med alufolie. Uden på denne alufolie er lagt galvaniseret trådvæv ( hønsenet ). Efterfølgende er alle tre lag syet sammen med tynde metaltråde. Fastholdelse Fasthold Rørskålen på røret mens samlinger lukkes med tape. Rørskålen kan derefter fastholdes med galvaniseret jerntråd eller kobbertråd. Afslutninger Rørskålenes stærke og blanke overflade er så robust, at den udmærket kan fungere som endelig afslutning f.eks i tagrum og kældre. Man kan også efter behov afslutte med en plast- eller metalkappe. ProRox MA 520 ALU ProRox MA 520 ALU har stor trykstyrke og leveres som rulle med alubelægning. Der fastgøres med alutape og bindetråd eller spændbånd

13 Lige rørstræk Tilskær/klip stykker af måtten, så de passer i længden til ydre omkreds og isoler rundt om røret. Bøjninger Ved bøjninger, vinkler etc. udskæres mindre passtykker, der sættes på rørets bøjning, så utætheder og sprækker undgås. Fastholdelse af trådvævsmåtter på kraftværks installationer Hvor intet andet er angivet anbefales det at trådvævsmåtter monteres iht AGI Q101 Insulation work of powerplant component. Trådvævsmåtten fastgøres til en flad overflade med mindst 6 pins per m2 og på undersiden med mindst 10 pins per m2. Pins bliver enten svejset på overfladen eller skruet i. I ribbede vægge (tube-fin vægge) kan pins ikke fastgøres til rørerne men skal svejses i barrer mellem rørene. Bemærk det følgende ved fastgørelse af isoleringen: ed isoleringstykkelse på 120 mm, bruges pins V med minimum diameter på 4 mm. Ved isoleringstykkelse mellem 130 til 230 mm, bruges pins med minimum diameter på 5 mm. Ved isoleringstykkelse på 240 mm bruges pins med minimum diameter på 6 mm. vis beklædning hviler direkte på isoleringen uden H hulrum mellem de to, skal pins være 10 mm kortere end isoleringstykkelsen. Fastgør hvert isoleringslag med clips. Ved brug af trådvævsmåtte skal alle langsgående og tværgående samlinger syes eller svejses sammen eller sammensættes med 6 kroge per meter. Hvis isoleringen er i flere lag skal samlinger i hvert lag være forskudt

14 Dimensionering af afstandsholdere Ved særligt høje temperaturer eller ved stor udvendig belastning på metalkappen eller lodrette rør anvendes typisk mekaniske afstandsholdere for at fastholde yderbeklædningen. Ved dimensionering skal der tages hensyn til statiske og dynamiske kræfter såvel som, ændringer i rørlængde og bæringer ved temperaturændringer. Afstandsholdere: Vægt af isolering og pladekappe (kg/løbende meter) Nominal diameter Isoleringstykkelse i mm mm , , , , , , , , , , Plan overflade Isolering 100 kg/m 3 - pladekappe 1 mm - 11 kg/m 3. Bemærk at vægt fra afstandsholdere er ikke inkluderet.. Support 1. Bærering ring - 2. til Bar beklædning - 3. Rivet or - screw 2. Afstandsholder, connection - arm - 3. Skrue/ nitte - 4. Isolator - 5. Bolt - 6. Møtrik - 7. Indre bærering.. Thermal (Pkt 4. decoupling Isolator kan - 5. alt. Clamping erstattes screw af en - 6. udvendig Screw nut isolator - på hele. Internal afstandssringen, clamping der samtidigt sikrer mod galvanisk tærring.) På næste side ses en vejledende tabel over vægten af isoleringen og pladekappe baseret på en gennemsnitlig rumvægt på 100 kg/m 3 for isoleringen og en 1 mm galvaniseret pladekappe (11 kg/m 2 ). Ved brug af afstandsholdere skal der tages hensyn til ekstra vægt og varmetab fra disse. Dimensionering af pladekapper iht CINI Tykkelsen af pladekappen kan variere og afhænger af typen af beklædning og rør diameteren. Nedenfor ses de anbefalede tykkelser angivet i CINI standarden. Se Ydre dia. på isolering (mm) Alu (CINI ) Mindste tykkelse af metalplade beklædning Alu stålplade Alu-zink stålplade Zink stålplade Rustfri stålplade < 140 0,6 0,56 0,5 0,5 0, ,8 0,8 0,8 0,8 0,8 > 300 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 Af hensyn til galvanisk korrosion er det meget vigtigt at der anvendes de rigtige skruer og metalbånd

15 Varmetab gennem afstandsstykker (varmebroer) Ved anvendelse af ProRox PS rørskåle kan man undgå stivere til at holde pladekappen. Herved undgås kuldebroen. En løsning med ProRox WM trådvævsmåtter med afstandsjern tåler imidlertid højere temperaturer og kræver færre produkter på pladsen. Isolering med afstandsringe Beregning af varmetab Varmetabet kan beregnes i Rocktec i ht DS 452 (3. udgave) Rocktec tilbyder nu yderligere en beregning hvor varmetab fra ophæng kan indregnes i den samlede isoleringstykkelse. Sammenligning af isoleringstykkelser Hvis de to isoleringsformer sammenlignes, idet der medtages varmetab fra stivere, ses fordelen klart med hensyn til isoleringstykkelser ved systemer med ProRox PS 960 rørskålen, da disse ikke bruger afstandsstykker, i modsætning til isolering systemer hvor der anvendes trådvævsmåtter. Isolering uden afstandsringe Tabellen nedenfor viser den nødvendige isoleringstykkelse, idet der tages hensyn til følgende betingelser: 1. Rør - 2. Isolering: ProRox WM, Trådvævsmåtte - 3. Beklædning 4. Afstandsring - 5. Beklædning - 6. Isolering ProRox PS - Rørskål - 7. Rør Fordelene ved brug af rørskåle er: Ingen brug af stivere eller støttekonstruktioner. Kortere montagetid. Medietemperatur: 260 C Ude temperatur: 10 C Pladekappe materiale: Alu zink Klasse 6 Brug af afstandsstykker ved brug af trådvævsmåtter Jævn og glat overflade ved montage af pladekappe. Lavere varmetab pga manglende stivere. Jævn overfladetemperatur over pladekappen. I forhold til trådvævsmåtten kan der benyttes en tyndere løsning pga det lavere varmetab fra stivere. Rørdiameter mm Sammenligning af isoleringsløsninger med og uden afstandsstykker / stivere Rørskål ProRox PS 960 (uden stivere) Trådvævsmåtte ProRox WM 960 (med stivere)

16 Isolering mod høje overfladetemperaturer Nedenstående tabel er en guide som hjælp til at vælge egnede isoleringstykkelser for maksimal overfladetemperatur jvf DS 452. Omgivende temperatur 20 C Pladekappe materiale: Galvaniseret stål, støvet Maksimal overfladetemperatur: 50 C Isolering af beholdere Da varmebeholdere ofte er placeret udendørs er det vigtigt at vælge den rigtige isolering med lav varmekonduktivitet og stor vandafvisningsevne. Yderligere er det vigtigt at vælge løsninger uden kuldebroer, idet varmetabet fra fastgørelsesbeslag har stor betydning for effektiviteten af den samlede løsning. Beholder: Isoleringsmateriale: ProRox PS 960 / PS 960 ALU Maksimal overfladetemperatur 50 C: (ProRox PS 960) Temperaturforskel Rør diam Kilde: Rocktec Tabel EN Indendørs, vandret, omgivende temp. 20 C, Emmision 0, Tank indtag - 2. Løftebeslag - 3. Tank top - 4. Ekspansionssamling - 5. Mandehul - 6. Aftapnings udtag - 7. Identifikations tavle - 8. Tank bund - 9. Tank udtag Isolering Flange Tank ben 30 31

17 Ved projekteringen er det vigtigt nøje at planlægge alle detaljer, såvel som at observere diverse internationale standarder der kan være foreskrevet. For yderligere detaljer end de her viste henvises til ROCKWOOL Technical Insulation, Proces Manual på: Isolering af bund på beholder Isolering af kuldebroer som løftebeslag mv. er afgørende for det samlede energiforbrug. Beholderbund: Isolering af kuldebroer Isolering af kuldebroer som løftebeslag mv. er afgørende for det samlede energitab. Valg af den rigtige løsning kan reducere varmetabet med op til 25%. For at undgå korrosion pga. fugt fra kondens, såvel udvendigt som indvendigt, skal hele beholderen og diverse detaljer isoleres. Kuldebroer: 1. Isolering ProRox WM Trådvævsmåtte/ProRox Lamelmåtte/Duraflex - 2. Støtte konstruktion for yderbeklædning - 3. Fastgørelsesbeslag - 4. Konisk yderbeklædning - 5. Tank udtag - 6. Tank ben Isolering og pladeafslutninger 1. Yderbeklædning - 2. Isolering - 3. Løftebeslag - 4. Isolering af løftebeslag Små beholdere Temperatur under 250 C, små beholdere med relativt lave temperaturer, isoleres på krumme flader med ProRox MA 920 ALU eller ProRox 520 ALU. Yderbeklædningen af en beholder er vigtig for hele konstruktionens levetid og totaløkonomi. Beklædningen beskytter mod vejr og vind og beskytter isoleringen mod mekanisk beskadigelse. Dette er vigtigt for at undgå fugt og dermed områder med dårlig isoleringseffekt og/eller korrosion af beholderen

18 Placering af støttebeslag til beklædningen skal planlægges og isoleres omhyggeligt inden montering af beklædningen påbegyndes. Pladeafslutninger: Specielle typer beholdere Beholdere med ilt (O 2 ) Iltbeholdere må ikke isoleres med produkter, som indeholder organiske stoffer. Dette skyldes at en evt. lækage på tanken kan medføre brand. I disse tilfælde udføres isoleringen ved pakning af hulrummet mellem beholder og kappe med specialproduktet ProRox Løsuld uden olie. Densiteten for stopningen skal være ca kg/m 3. Beholdere af rustfrit stål I visse tilfælde er det specificeret, at rustfri installationer og udstyr kun må isoleres med mineraluld indeholdende under 10 ppm fri klor-ioner (Cl). I disse tilfælde isoleres med ProRox (SL) eller (MA) i AS-kvalitet. Afslutninger og samlinger af yderbeklædningen er vigtig for beholderens levetid. Følgende produkter anbefales til isolering af beholder: ProRox MA 920 ALU (Industrirulle T) ProRox WM 960 (Trådvævsmåtte 105) ProRox MA 520 ALU Isolering mod afkøling af medie Tanke, som indeholder f.eks. svær olie, fedt eller voks må aldrig blive kolde. En effektiv isolering kan forsinke afkølingen, men ikke helt forhindre den. I kritiske tilfælde indbygges varmeelementer i tanken. Iht til DS 452 (3. udgave) skal tracede enheder klassificeres i min. Klasse 2 (ROCKWOOL Teknisk Service kan assistere med dimensioneringen af disse)

19 Isolering af søjletanke Søjletanke adskiller sig principielt ikke fra beholdere. De anvendes på petrokemiske fabrikker og indeholder ofte brændbare og eksplosive væsker. De indgår i produktionsprocessen og skal holdes på konstante temperaturer, hvorfor isoleringen er meget vigtig for deres funktion. Detaljer Toppen er kritisk for konstruktionen, samlinger skal være tætte for at undgå indtrængende vand. Isoleringen skal udføres omhyggeligt og støttebeslag for metalkappen skal placeres korrekt for at opnå et godt resultat. ProRox produktserien har stor vandafvisning og er udviklet til denne konstruktionstype. Ved projekteringen er det vigtigt nøje at planlægge alle detaljer, såvel at observere internationale standarder der kan være foreskrevet. Detaljer på toppen: For yderligere detaljer end de her viste henvises til Rockwool Technical Insulation, Proces Manual på: Søjletank: 1. Supporting construction - 2. Mounting support 1. Afstandsholder - 2. Fastgørelsesbeslag Isolering af mandehuller horisontalt: 1. Søjle top 2. Forstærkningsring 3. Ekspansions samling 4. Arbejdsplatform 5. Identifikations tavle 6. Søjle fod 7. Søjle skørt 1. Mandehul - 2. Isolering - 3. Beklædning - 4. Metalskrue 36 37

20 Isolering af mandehuller vertikalt: Isolering af tanke Isolering af lagertanke Varme beholdere og tanke, uanset størrelse, er omfattet af det samme regelsæt som andre tekniske installationer, nemlig DS 452. Der skal isoleres mod energitab og evt. mod temperaturfald på følsomme medier. 1. Mandehul - 2. Isolering - 3. Isoleringsbeslag - 4. Metalskrue - 5. Metaldæksel - 6. Metalskrue - 7. Sikringsbånd m. skruer - 8. Drypnæseprofil Metoder for rørgennemføringer 1. Isolering m ProRox SL - 2. Udvendige rustfrie stålbånd - 3. Rustfrie stålbånd - indvendige - 4. Bærende konstruktionsring - 5. Gennemføring - 6. Udvendig beklædning - 7. Samling væg / top Følgende produkter anbefales til isolering af beholder: ProRox MA 920 ALU (Industrirulle T) ProRox WM 960 (Trådvævsmåtte 105) ProRox MA 520 ALU Projektering af lagertanke Ved projektering af nye tanke eller renovering af eksisterende tanke er det vigtigt at reducere antallet af gennemføringer og kuldebroer mest muligt. Disse bidrager med op til 25% ekstra varmetab på hele konstruktionen og øger risikoen for indtrængning af vand, der i værste tilfælde kan fjerne effekten af isoleringen helt, og yderligere forårsage korrosion af tank konstruktionen. Isolering af tanke kan opdeles i bærende isoleringsløsninger og løsninger der kræver afstandsholdere. Ved løsninger med afstandsholdere skal disse indgå i varmetabsberegningen

21 Isolering mod energitab Reglerne for varmetab på tanke fremgår af DS 452. Udendørs opstillede tanke påvirkes af bla. solstråling og klimatiske forhold, ligesom den udvendige farve og facon og struktur er af betydning. Det må derfor anbefales at udføre varmetabsberegning i hvert enkelt tilfælde. Hertil anvendes Rockwool beregningsprogram Rocktec. Hængende jernkonstruktion.: Kuldebroer Kuldebroer i form af stag, afstandsholdere og strittere medfører uforholdsmæssige store energitab. Ved valg af den rigtige løsning i forbindelse med kuldebroer kan det totale varmetab reduceres med op til 25%. Se side 28 vedrørende varmetab ved afstandsholdere. Optimering af konstruktionen Undgå strittere og afstandsjern. Anvend så vidt muligt isolering, som er så trykstærk, at den kan fungere som bærende underlag for den udvendige afslutning. Opbyg den isolerende konstruktion omkring tanken med to lag isolering, så der dannes en krydsisolering. Forskyd samlinger i begge retninger. Konstruktion og metode ProRox SL 520 holdes på plads mod tanken med 5 x100 mm stålspændebånd, som spændes stramt. Den afsluttende pladebeklædning fastgøres på stålspændebåndene. Dimensionering af spændebånd og beslag bestemmes individuelt afhængig af tankens størrelse og vindforhold. 1. ProRox SL 520 i to lag - 2. Spændebånd Til konstruktioner med afstandsholdere anvendes ProRox SL 920 eller ProRox MA 920 ALU Isolering af tanktoppen Isolering af tanktoppen er en vigtig del af det samlede energibillede. Det var tidligere en udbredt misforståelse at luftlaget mellem tanktoppen og væskens overflade giver tilstrækkelig isolering. Der er et betragteligt varmetab fra en uisoleret tanktop, ligesom risiko for indvendig kondens i tanken kan medføre indvendig korrosion og dermed giver en kortere levetid for den samlede investering

22 For at undgå korrosion er det vigtigt at isolering, evt gennemføringer og vandtæt membran er udført korrekt. Her anvises de væsentligste forhold. Der henvises til ROCKWOOL Technical Insulation, Proces Manual for yderligere anvisninger. Afslutning mellem tanktoppen og tankvæggen er kritisk for at undgå indtrængende vand. Tanktop og tankvæg: Forskellige gennemføringer: 1. Lodret gennemføring - 2. Lodret isolering > / = isolering af T-top 3. Afslutning med udhæng og fald min. 15 grader. Lodret afslutning af rør Tanktop afsluttet med: 1. Aluminiumsplader 2. Radiale stålplader 1. Tankvæg - 2. Isolering af tankvæg - 3. L-profil - 4. Drypnæse - 5. Bærestykke - 6. Tanktag - 7. Tanktop isolering - 8. Gelænder - 9. Ikke isoleret gelænder Placering af gelænder og andre gennemføringer i isoleringen af tanktoppen er vigtig for en god løsning. Gennemføringer bør reduceres og de der ikke kan undgås skal sikres mod indtrængning af vand. Lodrette gennemføringer i isoleringen isoleres lodret med minimum samme højde som den underliggende isolering af tanktoppen. Afslutning i toppen sikres et fald på 15 grader med et udhæng på 2-4 cm. Følgende produkter anbefales til isolering af tank: ProRox SL 900 ProRox SL 930 ProRox MA 920 ALU ProRox MA 520 ALU ProRox SL

23 Isolering af kedler og dampgeneratorer Kedler - uanset størrelse og driftstemperaturer - isoleres iht. DS 452. Der skal isoleres mod Energitab Høj overfladetemperatur Isolering mod energitab, 1-lags løsning Det maksimalt tilladte energitab er angivet i DS 452. I tabellerne på side 63 er isoleringstykkelserne omregnet til minimum isoleringstykkelser. Forudsætningen i tabellerne er, at der anvendes samme type produkt i hele isoleringslagets tykkelse. Isolering mod energitab, flerlags løsning Ved store tykkelser isolerer man dog oftest i flere lag med forskellige produkter optimeret til opgaven. De nødvendige beregninger kan udføres med Rockassist. Se yderligere Dok. 5 Max 50 C Overflade Isolering mod høje overfladetemperaturer Af personsikkerhedsgrunde - og af hensyn til f.eks. el-installationer - skal varme installationer isoleres, så overfladen ikke bliver varmere end 50 C. DS 452 (3. udgave) indskærper at intet punkt må overstige 50 C. Ved projektering af kedler og dampgeneratorer, er det vigtigt at vælge et passende isoleringssystem til højeffektive dampgeneratorer: Isoleringen skal være ubrandbar. Isoleringens maximum service temperatur skal være højere end arbejdstemperaturen i den maskindel der isoleres. Den termiske konduktivitet skal specificeres som funktion af temperaturen. Den lodrette luftstrømsmodstand skal være så høj som muligt. Højt flow modstand reducerer konvektion i isoleringen. Udover at beskytte mod kontakt og den maximalt tilladelige overflade temperatur på 50 C, må der også tages hensyn til andre parametre som f.eks. ydeevne, når isoleringstykkelse skal fastsættes. Internationale guidelines for isolering på kraftværks komponenter anbefaler at isoleringstykkelsen til kraftværks komponenter konstrueres med et maximum varmetab på 150 W/m 2. Fra et økonomisk og miljøvenligt perspektiv vil et varmetab under 150 W/m 2 ofte være fornuftigt. ProRox WM trådvævsmåtter har gennem årene vist sig at være optimale ved isolering af højeffektive dampgeneratorer. De er fleksible og kan let installeres på forskellige krumme eller plane overflader. ProRox WM trådvævsmåtter er ubrandbare, har høj maximum service temperatur og udviser en lav grad af termisk konduktivitet på tværs af hele temperaraturskalaen. ProRox WM trådvævsmåtte med maximum service temperatur på 680 C er en afprøvet og testet løsning som første isoleringslag i den høje ende af temperaturskalaen

24 Yderligere lag af isolering udføres med ProRox WM 950, ProRox MA 520 ALU eller ProRox MA 920 ALU afhængig af temperaturen på det tilstødende lag. For at reducere varmeledningen i isoleringen af vertikale konstruktioner såsom kedler bruges kun isolering som udviser luft flow modstand på 50 kpa s/m 2 iht. EN Yderligere skal der indbygges konvektionsspærre. Se næste afsnit. Konvektionsspærre Kedelvægge - f.eks. på kraftværkskedler - er udsat for store temperaturforskelle mellem den indvendige og den udvendige side. Den varme luft nærmest kedelvæggen vil kunne fremkalde cirkulerende luftbevægelser (konvektion) i isoleringen og i evt. luftspalter. Derved kan det praktiske varmetab blive større end det beregnede. For at undgå dette placeres en konvektionsspærre af f.eks. alufolie pr. maks. 5-8 m væghøjde. I praksis ses konvektionsspærrer indsat ned til hver 2 meter. Kedel isolering med trådvævsmåtte 1 2 Overflade temperatur Alufolie Blanke overflader = høj overfladetemperatur 1. Rørvæg - 2. ProRox WM trådvævsmåtte - 3. Pins og skiver - 4. Beklædning I områder med høje omgivende temperaturer kan det være vanskeligt at overholde kravet på 50 C, især på kedler, som udvendigt afsluttes med blank metalkappe. Sådanne områder kan sikres yderligere med afskærmning der dels afværger direkte berøring og kan bidrage til øget konvektion af overfladen og dermed nedsættelse af temperaturer

25 Isolering af stivere Stivere som udsættes for varme isoleres og udstyres med kassette. Se følgende eksempel. Stagbjælke udsat for varme på kedel væg Kedelvæg - 2. Isolering: ProRox WM Trådvævsmåtte Boiler Fyldes wall op - med 2. Insulation: løsuld - ProRox 4. Ramme WM - wired 5. Stiver mats eksponeret - 3. Fill mod varme 6. Alufolie - 7. Beklædning - 8. Afdækning af stivere - 9. Skive - up with loose rock wool - 4. Support construction Dampspærre af alufolie Plade beklædning 5. Buckstay exposed to heat - 6. Aluminium foil if required - 7. Cladding/Preformed sheet - 8. Internal buckstay cover, made Følgende from black sheet produkter - 9. Mat pins anbefales with clips - til isolering 10. Aluminium af kedler foil barrier og højtempereret Flat sheet cladding overflader: ProRox WM 950/960 ProRox MA 920 ALU ProRox SL 900 ProRox MA 520 ALU 48 49

26 Isolering af røggaskanaler Røggaskanaler og -rør er oftest installeret på kraftværker eller mindre energiproducerende enheder. Da der arbejdes med ekstremt høje temperaturer skal der sikres korrekt projektering, produktvalg og montering for at opnå tilstrækkelig sikkerhed og funktionalitet. Projektering af røggaskanaler og -rør Uanset størrelse og temperaturer skal der isoleres iht. DS 452. Der skal isoleres mod høje overfladetemperaturer og mod uønsket afkøling af røggassen. Af personsikkerhedsgrunde skal man isolere for at sikre at den udvendige overfladetemperatur ikke overstiger 50 C (DS 452, 3. udgave, afsnit 7.2). Temperaturen må hellere ikke punktvis overstige de 50 C. I særlige tilfælde er gas temperaturen og/ eller omgivelsernes temperaturer så høje, at 50 C kravet ikke kan opfyldes. I disse tilfælde kan man bruge ventilerede skærmplader. Røggassen skal sikres afkølet til under dens dugpunkt for at undgå syreholdigt kondensat i røret eller kanalen (dette gælder ikke kondenserende kedelanlæg ol.) Temperaturer op til 650 C, op til Ø 624 mm I disse tilfælde isoleres med Prorox PS 960/ ALU rørskål. Fastspænd f.eks. med stålspændebånd 0,4 x 13 mm pr. maks. 350 mm. Afsluttende overflade: Glaslærred eller alu-kappe. Større rør, maks. 550 C Ved rør større end Ø 624 mm kan der isoleres med ProRox MA 920 eller evt. ProRox SL afhængigt af temperaturer, som udskæres i trapezformede stave. Trapezstavene fastspændes på røret med stålspændebånd, f.eks. 0,4 x 13 mm pr. maks. 350 mm. Afsluttende overflade: Glaslærred eller alu-kappe. Firkantede røggaskanaler, maks. 750 C Røggaskanaler isoleres i to lag. Som det inderste lag anbefales ProRox SL 970/960. Det yderste lag kan isoleres med ProRox SL 930 eller SL 900 (maks. 250 C). Isoleringen fastholdes med stritter/clips. Afsluttende overflade: alu- eller stålplade. Vær særligt opmærksom på varmebroer i form af afstandsjern, stag og andre bærende elementer. Bemærk: Hvis den udvendige overfladetemperatur forventes at overstige 75 C, anvendes ProRox PS Særlige forhold ved alle røggasrør og -kanaler Ved disse specialiserede konstruktioner skal der tages særlige hensyn til konstruktionens temperaturudvidelser. Temperatur- og vibrationsniveauer er ofte ukendte faktorer. Kontakt derfor ROCKWOOL Teknisk Service for yderligere information. 51

27 Forebyggelse af temperaturfald på indervæggen For at forhindre et fald i temperaturen på indervæggen i områder som er forstærket, skal forstærkningerne altid være isoleret. Den påkrævede isoleringstykkelse afhænger af størrelsen og geometrien af konturen, temperaturniveauet, hastighed i røggaskanalen og fremgangsmåden. Beregning af isoleringstykkelsen er kompleks og vil normalt være fastsat af leverandøren af anlægget. Når man starter installationen kan et lille fald i temperaturen på indersiden af væggen i kanalen dog ikke undgås. Beklædning af røggaskanaler Beklædningen sættes fast på røggaskanalen ved brug af understrukturer. Med kanaler placeret udendørs med gas temperaturer < 120 C, skal der være et luftrum på mindst 15 mm mellem beklædning og isolering. Lave udendørs temperaturer kan medføre at overflade temperatureren i beklædningen falder til mindre end dug temperaturen/dug punktet i den omgivende luft. Den atmosfæriske fugtighed fra omgivende luft kan således kondensere på indersiden af beklædningen. Derfor må isolering og beklædning ikke røre hinanden. For at dræne vandet skal der bores dræn eller ventilationshuller på det laveste sted på undersiden. Ved runde røggaskanaler som konstrueres med afstandsfri isolering ProRox MA 920 måtte, skal bølgeformet remme eller bølge indpakning sættes ind mellem isoleringen og beklædning som mellemrum. Hvis kanalen befinder sig udenfor skal den øvre overflade af beklædningen have et hul på 3 %. De følgende sider viser to eksempler på beklædning af røgkanaler med halvtag eller saddeltag. 1. Kanalvæg - 2. Isolering: ProRox WM Trådvævsmåtter - 3. Stiver 4. Pladevæg - 5. Støtte konstruktion - 6. Evt. folie - 7. Svejse strittere og skiver - 8. Beklædning Denne type design anbefales for afstivere (3) > 240mm høj. For afstivere 240mm kan dækplade (4) udelades. Ved lodrette bærende stålbjælker etableres konvektionsspærre med 5-8 m afstand, for at reducere konvektion og undgå øget varmetab

28 Udendørskanal med halvtags beklædning Udendørskanal konstrueret som saddeltag 1. Kanalvæg - 2. Isolering: ProRox WM trådvævsmåtter - 3. Afstivning 4. Svejse strittere og skiver - 5. Metal overflade - 6. Forlænger 7. Z-formet skive 54 55

29 ProRox Industriel isolering 3 Teori 56 57

30 Regler og lovgivning I forbindelse med isolering af industrielle installationer er der fastlagt et lovgivningsmæssigt grundlag, som vores skemaer, vejledninger og anbefalinger i denne bog er baseret på. Regelgrundlaget Regelgrundlaget for isolering af industrielle installationer er beskrevet i DS 452 (3. udgave), der bygger på den europæiske og internationale standard: DS / EN ISO : 1998 Termisk isolering af bygningsudstyr og industrielle installationer. Standarden dækker over installationer fra, 20 C til C, men kan anvendes i et bredere temperaturområde med modifikationer. Standarden omfatter termisk isolering af bygningsinstallationer, samt særlige installationer i kapitel 7 som f.eks. proces-, forsynings- og industri-anlæg. Standarden kan i relevant omfang også anvendes til installationer i det fri. Standarden omfatter plane og krumme overflader på f.eks. kedler, ovne, tanke, ventilatorer, kanaler og rørsystemer, herunder ventiler og flanger. Industriisolering iht DS 452 (3. udgave) Industrianlæg er installationer, som ikke er omfattet af bygningsreglementet, herunder faste installationer, som tjener til opbevaring, transport eller behandling af flydende eller gasformige medier, og som ikke har til primært formål at opvarme eller afkøle almindelige rum i bygninger. Se de nye isoleringsklasser side 64. Isolering af installationer dimensioneres: mod energitab mod utilsigtet opvarmning eller afkøling af rum og konstruktionsdele mod farer, skader og ulemper mod frysning af medie for termisk beskyttelse af medie. DS 452 (3. udgave) er gældende fra 1. december 2013 og obligatorisk fra 1. juni Isoleringens omfang og udførelse Alle anlæggets dele isoleres iht. Isoleringsklasser og U-værdi. Isoleringen skal være helt dækkende. Understøtninger, rørbæringer og -ophæng, sidestyr, fastspændinger og lignende, som gennembryder det varmeisolerende lag, skal udføres og anbringes således, at energitabet via disse begrænses. Varmetab fra gennembrydninger skal indregnes i det samlede varmetab. DS 1102 om afstand mellem færdigisolerede rør og tilstødende overflader er i DS 452 (3. udgave) gjort obligatorisk. Se også side

31 Note Ovenstående krav kan dog afviges på: Dæksler, inspektionslemme og lignende Flanger Rør- og kanalgennemføringer Indstøbte og indmurede rør Armaturer, dog ikke håndgreb, aflæsningsskalaer og lignende idet isoleringslaget på de nævnte installationsdele kan nedsættes til a) 30 mm eller b) halvdelen af den tykkelse, som for det pågældende isoleringsmateriale kræves på de tilstødende rør, kanaler og flader. Den mindste tykkelse af de to muligheder a) og b) anerkendes. Pumper og ventilatorer isoleres. Hvor isolering kan hindre nødvendig køling eller betjening, isoleres ikke. Isolering til sikring mod fare, ulempe og skader Regelgrundlaget henviser til: DS/EN AC:1994 Maskinsikkerhed. Berørbare overfladers temperatur. Ergonomiske data til fastlæggelse af temperaturgrænseværdier for varme overflader. Vejledning Varme installationer isoleres så overfladetemperaturen ikke giver anledning til fare og ulemper eller skader ved utilsigtet berøring, og må ikke overstige 50 C. Kontrol Ved kontrol skal det sikres at de anvendte materialer og de enkelte arbejdsoperationers art og kvalitet er i overensstemmelse med DS 452 og øvrige specifikationer. Kontrollen foretages som: Kontrol af materialer Max 50 C Overflade Kontrol af arbejdsudførelse Kontrol af isoleringstykkelse/ udvendige dimensioner Kontrol af overfladetemperatur Se yderligere Dokument nr. 5 Der henvises til den fulde beskrivelse af DS 452 for yderligere detaljer og vejledning. Overflade temperaturer og energitab kan beregnes i Rocktec beregningsprogram

32 Proces Industriel isolering 4 Tabeller 62 63

33 Indledning af tabeller Isoleringsklasser DS 452 isolering af Tekniske Installationer 3. udgave 2013 udstikker reglerne for de tekniske installationers maksimale varmetab. Installationerne inddeles i 7 kategorier - Isoleringsklasser, afhængigt af deres driftstemperatur, omgivelsestemperatur, antal driftstimer og spildprocent. Grupperingen angives i DS 452 tabel 7.1 som følger: Driftsparameter, I Cs/år x 10 9 Isoleringsklasse I < 0,05 0 0,05 < I < 0,17 1 0,17 < I < 0,35 2 0,35 < I < 0,70 3 0,70 < I < 1,40 4 1,40 < I < 2,80 5 I > 2,8 6 Denne tabel er imidlertid ikke helt operationel. I denne håndbog anvendes i stedet en omskrivning af tabellen med den forudsætning at Spildfaktoren sættes til 1. Spildfaktoren sættes ifgl DS 452 altid mellem 1 og 0,3 afhængigt af hvor stor en del af energitabet der anvendes til opvarmning af bygningen. 64 Tabel for isoleringsklasser. Med installationens driftstimer og forskellen mellem driftstemperatur og omgivelsestemperatur findes den ønskede isoleringsklasse. Temperaturforskel Timer Spildfaktoren forudsat =1 er anvendt i denne tabel og efterfølgende tabeloversigter. Såfremt overskudsvarmen fra installationen udnyttes i bygninges varmeramme skal spildprocenten indregnes og isoleringsklassen beregnes iht DS

34 Isoleringstykkelser: Klasse 1 DS 452 foreskriver at varmebroer i isoleringen skal indregnes i varmetabet og beregning af isoleringstykkelserne. GRØN tabel viser tykkelser uden gennembrydninger og varmebroer i isoleringen. Isoleringstykkelser uden varmebroer i isoleringen Isoleringstykkelser: Klasse 1 RØD tabel viser isoleringstykkelser kompenseret for gennembrydninger og varmebroer i isoleringen. DS 452 giver her et generelt indendørstillæg til varmetabskravet på 15%. Isoleringstykkelser kompenseret for varmebroer i isoleringen Kan beregnes i ROCKTEC Rørdiameter (mm) Temperaturforskel* Produkt Rørdiameter (mm) Temperaturforskel* Produkt PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU PS 960 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU PS 960 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU PS 960 ALU MA 520 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU PS 960 ALU MA 520 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU MA 920 ALU MA 520 ALU WM 950 ALU / WM 960 ALU Plane flader SL lodret SL SL SL SL PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU PS 960 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU PS 960 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU PS 960 ALU MA 520 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU PS 960 ALU MA 520 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU MA 920 ALU MA 520 ALU WM 950 ALU 400 / Plane flader WM 960 ALU SL 900 SL 960 SL 970 SL 980 SL 560 Plane flader skal iflg. DS 452 beregnes individuelt 66 Overflade: Mat fri konvektion 0,44. Rør: Vandret løsning.temperaturforskelle uden for tabellen beregnes i Rocktec eller som næste isoleringsklasse. Source: Rocktec Tables EN * Ved omgivende temperatur 20 C. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. Rør: Vandret løsning.temperaturforskelle uden for tabellen beregnes i Rocktec eller som næste isoleringsklasse. Source: Rocktec Tables EN * Ved omgivende temperatur 20 C. 67

35 Isoleringstykkelser: Klasse 2 DS 452 foreskriver at varmebroer i isoleringen skal indregnes i varmetabet og beregning af isoleringstykkelserne. GRØN tabel viser tykkelser uden gennembrydninger og varmebroer i isoleringen. Isoleringstykkelser uden varmebroer i isoleringen Isoleringstykkelser: Klasse 2 RØD tabel viser isoleringstykkelser kompenseret for gennembrydninger og varmebroer i isoleringen. DS 452 giver her et generelt indendørstillæg til varmetabskravet på 15%. Isoleringstykkelser kompenseret for varmebroer i isoleringen Kan beregnes i ROCKTEC Rørdiameter (mm) Temperaturforskel* Produkt Rørdiameter (mm) Temperaturforskel* Produkt PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU PS 960 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU PS 960 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU PS 960 ALU MA 520 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU PS 960 ALU MA 520 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU MA 920 ALU MA 520 ALU WM 950 ALU / WM 960 ALU Plane flader SL lodret SL SL SL SL PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU PS 960 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU PS 960 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU PS 960 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU PS 960 ALU MA 520 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU PS 960 ALU MA 520 ALU WM 950 ALU WM 960 ALU MA 920 ALU MA 520 ALU WM 950 ALU 400 / Plane flader WM 960 ALU SL 900 SL 960 SL 970 SL 980 SL 560 Plane flader skal iflg. DS 452 beregnes individuelt 68 Overflade: Mat fri konvektion 0,44. Rør: Vandret løsning.temperaturforskelle uden for tabellen beregnes i Rocktec eller som næste isoleringsklasse. Source: Rocktec Tables EN * Ved omgivende temperatur 20 C. Overflade: Mat fri konvektion 0,44. Rør: Vandret løsning.temperaturforskelle uden for tabellen beregnes i Rocktec eller som næste isoleringsklasse. Source: Rocktec Tables EN * Ved omgivende temperatur 20 C. 69

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum. Fordele Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010, REV. OKTOBER 2011 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i bryggers/kælderrum Efterisolering af rør, ventiler m.m. giver hurtigt tilbagebetalte energibesparelser. Hvis

Læs mere

ProRox. ProRox MA 520 ALU. Industriisolering STÆRKERE. Bærende måtte for fleksibel installation og optimal isolering

ProRox. ProRox MA 520 ALU. Industriisolering STÆRKERE. Bærende måtte for fleksibel installation og optimal isolering UDGAVE: DANMARK - UDGIVET: 05/2015 STÆRKERE Hurtigere Sikrere! ProRox Industriisolering ProRox MA 520 ALU Bærende måtte for fleksibel installation og optimal isolering Teknisk isolering - formet af eksperter

Læs mere

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand

Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Isolering af rørinstallation til centralvarme og varmt brugsvand Det bør overvejes at efterisolere rør til radiatorer, konvektorer og gulvvarme, hvis

Læs mere

ProRox. ProRox MA 520 ALU. Industriisolering STÆRKERE HURTIGERE SIKRERE! Bærende måtte for fleksibel installation og optimal isolering

ProRox. ProRox MA 520 ALU. Industriisolering STÆRKERE HURTIGERE SIKRERE! Bærende måtte for fleksibel installation og optimal isolering UDGAVE: DANMARK - UDGIVET: 02/2016 STÆRKERE HURTIGERE SIKRERE! ProRox Industriisolering ProRox MA 520 ALU Bærende måtte for fleksibel installation og optimal isolering Teknisk isolering - formet af eksperter

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar!

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar! Universal Rørskål og Lamelmåtte Danmarks hurtigste Vi er Danmarks bedste makkerpar... og de hurtigste! makkerpar! R Isoleringens hurtigste makkerpar er din stærke partner... Universal Rørskål og Lamelmåtte

Læs mere

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Velegnede i temperaturområdet 140 C-250 C Kan installeres såvel fritliggende som jordforlagte Er 100% tætte for udefra kommende vand Lette at rengøre [ We

Læs mere

1. Introduktion Manualens opbygning Teknisk service Programmet Rocktec... 5

1. Introduktion Manualens opbygning Teknisk service Programmet Rocktec... 5 Indhold 1. Introduktion... 4 1.1. Manualens opbygning... 4 1.2. Teknisk service... 4 2. Programmet Rocktec... 5 2.1. Skærmbilledets opbygning... 5 3. BEREGNING 1: BEREGN EFTER KLASSE... 7 4. Beregning

Læs mere

Hovedforsyningsledning fremløb

Hovedforsyningsledning fremløb Hovedforsyningsledning fremløb Anbefalet isolering til denne rørdimension: 110 mm Varmetabsberegning Inddata Nuværende Inddata Efterisoleret Rør-/kanaltype Rørledning Rørledning Rørets/kanalens diameter

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Bygningsreglementet indeholde krav og anbefalinger omkring anvendelsen af solvarme i forbindelse med nye byggerier samt krav og anbefalinger i forbindelse

Læs mere

Øland præisoleret kanalsystem

Øland præisoleret kanalsystem Climate Recovery IK System Øland præisoleret kanalsystem Produkt links Bruchure Monteringsvejledning Tryktest Lydtest Teknisk data Brandtest Tæthedstest Øland præisoleret kanalsystem (IK) og fittings Oversigt

Læs mere

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld

Teknisk isolering. Udgave 7 / 2014. & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Teknisk isolering Udgave 7 / 2014 & Rørskåle og teknisk isolering lavet af glasuld Moderne isolering har et navn Historien bag det succesfulde foretagende, Sager AG, er tæt forbundet med nutiden. Det hele

Læs mere

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner ISOVER FireProtect TM Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: April 2012. Erstatter: Blad 890, August 2006 Uden isolering af flangekanten side 14 Med isolering af flangekanten side

Læs mere

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt.

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Systembeskrivelse 6.100 1. Generelt MANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Afhængig af anvendelsen leveres MANT

Læs mere

PAROC HVAC FIRE Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC HVAC FIRE Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 INDHOLD Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat EI 30 AluCoat, 60 mm. Cirkulære og ovale kanaler... 4 PAROC

Læs mere

Termisk isolering af tekniske installationer

Termisk isolering af tekniske installationer Dansk standard DS 452 3. udgave 2013-10-31 Termisk isolering af tekniske installationer Thermal insulation of technical service and supply systems COPYRIGHT Danish Standards Foundation. Not for commercial

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkommet i en ny udgave: DS 452 3. udgave.

Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkommet i en ny udgave: DS 452 3. udgave. Ny DS 452 - Nye regler for teknisk isolering Standarden om termisk isolering af tekniske instllationer er udkoet i en ny udgave: DS 452 3. udgave. Standarden trådte i kraft 1. december 2013 med en overgangsperiode

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter April 2009 Indholdsfortegnelse Energiklogt byggeri Lavere energiomkostninger og mindre risiko for skade... 3 Rette produkt til rette sted......................

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Vejl. prisliste. 1. april 2012. Teknisk isolering. ÅRHUS N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10

Vejl. prisliste. 1. april 2012. Teknisk isolering. ÅRHUS N Johann Gutenbergsvej 11-13 8200 Århus N Tlf. 70 20 01 22 Fax 86 34 58 10 liste 1. april 2012 Teknisk isolering www.armadan.dk IsoverprislisteForsideIDÈ.indd 1 27-03-2012 08:35:52 Indholdsfortegnelse Indhold Side Boaflex 1 Boaflex, stjernekerne 2 TapeLock 3-7 Foamglas rørskåle

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Termisk isolering af tekniske installationer

Termisk isolering af tekniske installationer Dansk Standard DS 452 2. udgave Godkendt: 1999-07-22 Termisk isolering af tekniske installationer Code of practice for thermal insulation of technical service and supply systems in buildings DS 452 København

Læs mere

5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm

5 6 7 8 10 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm 5" 6" 7" 8" 10" 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm DS/EN 1856 2:2009 juli 2014 Typisk anvendelse Til fastbrændsels- og oliefyrede kedler med røggastemperaturer større end 120 og mindre end 400 C. Som forbindelsesrør

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

TRADING WE ARE FULL OF ENERGY. optimal solutions STENCA PIPE STENCA PIPE. Unik Rørisolering af høj kvalitet. COLD Heat Fire. www.stenca.

TRADING WE ARE FULL OF ENERGY. optimal solutions STENCA PIPE STENCA PIPE. Unik Rørisolering af høj kvalitet. COLD Heat Fire. www.stenca. STENCA PIPE STENCA PIPE Unik Rørisolering af høj kvalitet COLD Heat Fire INsulation Accommodation Advising www.stenca.com STENCA PIPE & TANK ISOLERINg Stenca Pipe er specielt udviklet til isolering af

Læs mere

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer August 09 Indledning Lorem ipsum Indhold I forbindelse med traditionelle tømrer- og murerkonstruktioner har den danske byggebranche

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol

Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol Multifunktionelt rørophæng - et fremskridt i kondenskontrol Pålidelig kondenskontrol Dobbelt selvlukkende Solid inderkerne med optimal varmeydeevne Forbedret systemsikkerhed λ 0 C 0.034 W/(m K) Støv- og

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

BIS Metal Rørbøjler m. isolering

BIS Metal Rørbøjler m. isolering A BIS Metal Rørbøjler m. isolering BIS Rørbøjler BISMAT Flash BIS Rørbøjle 2998 BIS KSB2 Rørbøjler BIS 2S Rørbøjle m. gummi (M8, M8/10) BIS 2S Rørbøjle med gummi (M8/10/G½") 2 3 4 5 6 BIS Industri Rørbøjler

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering.

Kombitag. Sundolitt reducerer CO 2 -udledning. Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø. Isolering til nybyggeri og renovering. Kombitag Sundolitt reducerer CO 2 -udledning September 2012 Sundolitt EPS Sundolitt Climate Økonomi Sikkerhed Effektivitet Service Miljø Sundolitt XPS Sundolitt Mineraluld Isolering til nybyggeri og renovering

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning.

God isolering. En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. God isolering En investering i godt indeklima og lavere varmeregning. Totalrenovering uden kompromisser Henrik Lindes sommerhus har den mest fantastiske beliggenhed i forreste række til vandet ved Gilleleje.

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

ISOVER HygroWick. Kondensisolering af rør

ISOVER HygroWick. Kondensisolering af rør ISOVER Kondensisolering af rør Le lo Blad 840 Dato: Maj 2009. Erstatter: Blad 841, November 2006 Indholdsfortegnelse Teknisk Isolering generelt -- Isolering af rør side 03 -- Lovgivning side 04 -- Fysiske

Læs mere

Prisliste 2012 SeaRox

Prisliste 2012 SeaRox Prisliste 2012 SeaRox Indhold Side SeaRox Sl 720 - Marine Batts 32 2 SeaRox Sl 720 ALU - Marine Batts 32 w. reinf. Alu 2 SeaRox MA 720 ALU - Marine Batts 32 RL w. reinf. Alu 2 SeaRox SL 740 - Marine Batts

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

RTINEWS PRODUKT SORTIMENT. Ny fokuseret global strategi om teknisk isolering. RTI opfordrer industrien til at isolere de tekniske installationer bedre

RTINEWS PRODUKT SORTIMENT. Ny fokuseret global strategi om teknisk isolering. RTI opfordrer industrien til at isolere de tekniske installationer bedre RTI NEWS, JUNI 2012 NYT HARMONISERET PRODUKT SORTIMENT RTINEWS Ny fokuseret global strategi om teknisk isolering RTI opfordrer industrien til at isolere de tekniske installationer bedre ProRox og SeaRox

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Lufttæpper til industriporte THI

Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte THI Lufttæpper til industriporte og industrianlæg THI Til afskærmning af åbne døre og porte i industrihaller, lagerhaller mm Det kan ikke undgås

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

DET FLEKSIBLE ISOLERINGSSYSTEM TIL PÅLIDELIG KONDENSKONTROL - 40 ÅRS ERFARING

DET FLEKSIBLE ISOLERINGSSYSTEM TIL PÅLIDELIG KONDENSKONTROL - 40 ÅRS ERFARING DET FLEKSIBLE ISOLERINGSSYSTEM TIL PÅLIDELIG KONDENSKONTROL - 40 ÅRS ERFARING Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Indbygget vanddampspærre, der mindsker risikoen for korrosion under isoleringen (CUI) Fremragende

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

PRODUKTKATALOG DANMARK PUBLICERET 12/2013. ProRox. Produktkatalog. Industri isolering

PRODUKTKATALOG DANMARK PUBLICERET 12/2013. ProRox. Produktkatalog. Industri isolering KATALOG DANMARK PUBLICERET 12/2013 ProRox Industri isolering Produktkatalog December 2013 Fremragende tekniske isoleringsløsninger ROCKWOOL Technical Insulation en uafhængig organisation i ROCKWOOL-koncernen

Læs mere

Installation System SY24 XL

Installation System SY24 XL Installation System SY2 XL 1 max 0 mm max 100 mm Bæreprofilerne i System SY2 XL anbringes med en indbyrdes afstand på 100 mm, hvilket giver en hurtig, let og økonomisk god montageproces. Systemet anvendes

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE. Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener.

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat AKRALUX GRECA OVENLYS Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat Havnepladsen 12 DK-9 Frederikshavn Tlf. (+45) 98 43 02 44 Fax (+45) 98 43 82 44 info@lumex.dk www.lumex.dk AKRALUX GRECA Profilerede

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner

ARBEJDSANVISNING. Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner ARBEJDSANVISNING Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner August 2011 ARBEJDSANVISNING Installation af PAROC Løsuld i lukkede konstruktioner Disse instruktioner angår primært nyproduktion

Læs mere

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000

Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør. Notat Marts 2000 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Notat Marts 2000 DGC-notat Teknologistatus marts 2000 1/6 Rumopvarmning med naturgasfyrede strålevarmerør Dorthe Jensen, DGC og Paw Andersen, DGC Baggrund

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Produktdatablad ROCKPANEL Ply

Produktdatablad ROCKPANEL Ply Produktdatablad ROCKPANEL Ply 1 Produktbeskrivelse ROCKPANEL Ply plader med primer finish er præfabrikerede komprimerede mineraluldplader, med termohærdende syntetiske bindemidler. Den øverste (farve)

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Håndværkernes Energiforum Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk - indsatsen er

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere