Husstandsomdelt august 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husstandsomdelt august 2011"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2010/2011 fsb afd bellahøj En bolig på toppen af København Ordinært afdelingsmøde afholdes den 27. september 2011.

2 Husstandsomdelt august 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning... side 3 Renoveringen af faldstammer og badeværelser er nu afsluttet.. Beboerinformation og bestyrelsesreferater.... Hærværk Voldsepisoder Opfordring Luk kun folk ind i opgangene, hvis du ved, hvem de er. side 4 Ny Husorden.... Altankasser og slusegange.... Ekstraordinære afdelingsmøder afholdt i 2010 & 2011 side 5 Skralderummene er nu færdig ombygget..... side 6 Takstændringer for afhentning af dagrenovation.. Sortering af affald Bellahøj står sammen - SSP projektet (Social Helheds Plan). Beboerudflugter side 7 Postkasserne i opgangene. Bellahøj Fælles Have.... Fælles Vaskeriet. side 8 Det nye hoveddørsnøgle elektronisk brik-nøgle-system.... Internetforbindelse. Varmeregnskab 2010 og priser på vand i side 9 fsb s repræsentantskab.... Fraflytninger 2010/2011. Hjemfaldspligt Facaderenovering og energioptimeringsprojekt.... side 10 Bygningsgennemgang 2011 & Driftudvalgsmøde.. Samdrift med fsb Munkevangen..... Ny hjemmeside.... Mødelokalet VBN 4... side 11 Skybruddet den 2. juli Øvrige igangværende tiltag: o A) Gæsteværelser. o B) Kollektiv råderet køkkener o C) Udlejning af det tidligere opholdsrum til gartnerne VBN 10 st... o D) Fakta mulig udvidelse.. Budget 2012 side 12 Afsluttende bemærkninger fra formanden.. side 12 Årsberetningen 2010/2011 godkendt på AFDELINGENSBESTYRELSEN s møde den 9. august 2011 Svend Erik Sørensen, formand, beboerrepræsentant ved syn af lejligheder, Afdelingsbestyrelsens repræsentantskab, årsberetning sektionsmøder, 2010/2011 sociale aktiviteter er enstemmig mv. *), godkendt på bestyrelsesmødet Ib Graabæk, den næstformand, 9. august kasserer, Bestyrelsen repræsentantskab, består sektionsmøder, pt. af: Vaskeri Udvalg, hjemmeside mv.*), Svend Frank Erik Bentin, Sørensen, sekretær, formand information, *) - Beboerrepræsentant Bellahøj Fælles Have, Social ved syn Helhedsplan af lejligheder, fsb sektionsmøder, repræsentantskabsmøder, sociale aktiviteter sektionsmøder, mv. *), sociale aktiviteter. Ann Peterser, Bellahøj Fælleshave, Social Helhedsplan og repræsentantskab mv.*), Ib Graabæk, næstformand & kasserer *) - Vaskeri Udvalg, sektionsmøder, fsb Karen Diemer, Vaskerri Udvalg og sektionsmøder. repræsentantskabsmøder, Frederik Valmin, 1 st. hjemmeside. suppleant, repræsentantskab, hjemmeside (bestyrelsesmedlem Frank fsb) Bentin, *), sekretær *) - Bellahøj Fælles Have, BEBOERINFORMATION, SSP, Social Vakant, Helhedsplan, 2. suppleant sektionsmøder, *). sociale aktiviteter. Ann Petersen, bestyrelsesmedlem*) - Bellahøj Fælleshave, Social Helhedsplan *) = på valg. og fsb repræsentantskabsmøder Karen Diemer, bestyrelsesmedlem - Vaskeri Udvalg og sektionsmøder. Frederik Valmin 1 st. suppleant, *) - fsb repræsentantskabsmøder, hjemmeside derudover medlem i fsb s bestyrelse, Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2010/2011 fsb afd layout Frank Bentin 2 *) = på valg.

3 P Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2010/2011 Vores årlige ordinære afdelingsmøde (generalforsamling) afholdes tirsdag den 27. september på Restaurant Bellahøj, Bellahøjvej nr. 20 fra kl til kl. ca , hvor der bydes på en kop kaffe, the, en vand eller en øl. AFDELINGSBESTYRELSEN opfordrer til, at man møder op og deltager på afdelingsmødet. Ikke alene er det her, vi naturligvis debatterer det, som er sket siden sidste år, men vi tager blandt meget andet også stilling til den kommende husleje for Samtidig er afdelingsmødet en god anledning til at få hilst på andre beboere her i fsb, afd Bellahøj, hvad enten man har boet her i mange år eller er nytilflyttere. SSætt ddeerrffoorr ggeerrnnee eett ssttoorrtt kkrryyddss i ddi inn kkaal leennddeerr uudd ffoorr:: tti irrssddaagg ddeenn ss eepptteembbee rr.. Renoveringen af faldstammer og badeværelser er nu afsluttet Den gennemgribende renovering af vores badeværelser, faldstammer, stistrenge (vandrør), herunder opsætning af fjernaflæste vandmålere er nu afsluttet og det endda ca. et halvt år før tid og til en lidt billigere pris end oprindeligt aftalt. Det er dog ikke desværre - det samme som at sige, at vi nu langt om længe kan hvile på laurbærrene! For i et knap 60 år gammelt byggeri vil der naturligvis altid være ting, som skal repareres eller udskiftes. Beboerinformation og bestyrelsesreferater AFDELINGSBESTYRELSEN har siden 2008 jævnligt skrevet og opsat en kortfattet BEBOERINFORMATION i opgangene, hvor vi har orienteret om, hvad der sker på Bellahøj. 2010/2011 er det blevet til 12 ordinære udgivelser (nr oktober 2010 til nr august 2011), samt enkelte BEBOERINFORMATION EKSTRA udgaver. Derudover kan man på døren til ejendomskontoret VBN 6 og til bestyrelseslokalet VBN 4 løbende læse referater fra bestyrelsesmøderne. Fra august 2011 forventer vi. at man vil kunne læse ovennævnte samt diverse andre informationer på vores nye hjemmeside se mere på side 10. Hærværk I bestyrelsens årsberetning 2009/2010 kunne vi desværre informere om, at antallet af episoder med hærværk var steget, efter nogle ellers relative positive år siden 2007, hvor vi fik opsat videoovervågning i alle opgange og i kældrene. Desværre er vi endnu ikke sluppet helt af med disse vandaler. Derfor vurderede AFDELINGSBESTYRELSEN i april at videoovervågningen skulle udvides *), så den fremover også omfatter øverste etage/taget på VBN 5, 6 & 10 samt at der installeres videoovervågning i elevatorerne VBN 5 & 10 (findes allerede i VBN 6). Beslutningen blev truffet fordi vi vurderer, at TRYGHED FOR VORES BEBOERE MÅ OG SKAL HAVE ABSOLUT HØJESTE PRIORITET. Udgiften blev dækket af indeværende PPV budget. *) Til orientering kan det oplyses, at Købehavns Politi alene i 2011 fem/seks gange har bedt om at se videoovervågningen igennem fra bestemte dage Derudover vil vi også igen i år henvise til afdelingsmødernes beslutning om, at vi i bebyggelsen har vedtaget en såkaldt NUL-TOLERANCE POLITIK. Det indebærer, at AFDELINGSBESTYRELSEN giver fuld opbakning til, at ejendomskontoret konsekvent skrider til handling i de tilfælde, hvor vi ved, hvem der har stået for/har forvoldt hærværk. Derudover vil sager om hærværk konsekvent blive meddelt til fsb, så de kan tage skridt til, at der indledes en sag imod de pågældende med henblik på betaling af skaderne og/eller opsigelse af lejemålet jf. fsb s retningslinjer i sager om bl.a. hærværk. Voldsepisoder I den forgangne periode har vi som noget nyt desværre oplevet, at vores ejendomsfunktionærer samt de håndværkere der kommer her, men også vores bestyrelsesformand, er blevet udsat for trusler om vold. Dette har i enkelte tilfælde sørgeligt nok desværre ført til at man er blevet udsat for decideret vold. Disse sager er konsekvent anmeldt til politiet og har hver gang betydet, at vi i samarbejde med fsb har forsøgt og heldigvis i de fleste sager har kunnet iværksætte den beklagelige langvarige proces, der i sidste ende kan betyde opsigelse af lejemålet. 3

4 Derudover har vi kedeligt nok også i det forgangne år oplevet, at en lejer er blevet truet med pistol ved indgangsdøren til vedkommendes boligblok, af en person, der efter al sandsynlig bor på Bellahøj, men dog ikke i vores afdeling. Også denne sag er selvklart anmeldt til Københavns Politi, som udover at have gennemset videoovervågningsbillederne også har talt med vidner (bl.a. et bestyrelsesmedlem) til episoden. Denne sag er desværre endnu ikke afsluttet. Opfordring Luk kun folk ind i opgangene, hvis du ved, hvem det er Heldigvis hører vi yderst sjældent om, at der har været indbrud hos nogle af vores beboere. Men i 2011 skete det så desværre alligevel i en lejlighed i VBN 2. Derudover har der i årets løb været flere tilfælde, hvor udefra kommende har overnattet i kældre, på bænke og i trappeopgange. Fra AFDELINGSBESTYRELSEN kan vi derfor kun endnu engang opfordre til, at man er opmærksom på, hvem man lukker ind i opgangene og kun lukker dem ind, som man ved hvem er. Det er bl.a. derfor vi har et dørtelefonanlæg og den ekstra sikkerhed der er med de nye elektroniske brik-nøgle-system se mere på side 8. Ny husorden På sidste afdelingsmøde havde AFDELINGSBESTYRELSEN stillet forslag om en ny HUSORDEN. En af grundene til dette var, at der i den gamle husorden stod ting som reelt ikke hørte til i husorden fordi det i forvejen står i f.eks.: Vedligeholdelses Reglementet eller som allerede er omfattet af den almindeligt gældende Lejelov for almene Boliger. Forslaget til en ny HUSORDEN var udarbejdet i tæt samarbejde med fsb s kommunikations afdeling og blev med nogle få justeringer vedtaget på sidste afdelingsmøde På det ordinære afdelingsmøde blev det dog besluttet, at der for så vidt angik punktet KATTEHOLD skulle afholdes urafstemning. Den fandt sted i oktober/november 2010, hvor der blev afgivet 167 gyldige stemmer (svarende til, at 84 lejemål havde deltaget i afstemningen et lejemål afgav dog kun 1 stemme). Optællingen blev gennemført af to medlemmer fra AFDELINGSBESTYRELSEN (et medlem, der på forhånd havde tilkende givet, at ville stemme for/ja og et der på forhånd havde tilkendegivet, at ville stemme imod/nej), samt af driftsleder Jørn Kaas. Optællingen, der i øvrigt blev overværet af henved 10 beboere, viste: 95 stemmer for/ja 70 stemmer imod/nej 2 stemmer hverken for eller imod Forslaget om KATTEHOLD blev derfor vedtaget, og det er nu tilladt, at holde op til to katte i hvert lejemål. Resultatet blev indarbejdet i den ny HUSORDEN som efterfølgende fik helt nyt up to date layout og langt om længe kunne husstandsomdeles i begyndelsen af Altankasser og slusegange Som opfølgning på at den ny HUSORDEN også bliver overholdt, valgte AFDELINGSBESTYRELSEN sammen med ejendomskontoret i marts 2011 at gå en runde i samtlige opgange, slusegange og rundt omkring samtlige boligblokke for at se, om der eksempelvis var ulovligt opsatte altankasser, plastafskærmninger og lign. på f.eks. altanerne, herunder også om der blev opbevaret ting på trappeopgange og på slusegange som er i strid med husordenen. 4

5 Runden indebar, at der blev givet lidt over 10 påtaler om straks at bringe forholdene i orden således, at man overholder den gældende HUSORDEN. Det er herefter ejendomskontorets opgave at påse, at disse påbud er blevet udført og at de fremover efterleves. Dette initiativ er muligvis af nogle blevet opfattet som, at vi i AFDELINGSBESTYRELSEN og på ejendomskontoret leger selvbestaltet politi! Det mener vi dog ikke selv. Vi har blot følt, at den vedtagne HUSORDEN NATURLIGVIS GÆLDER FOR ALLE, hvorfor det derfor - velbegrundet - opfattes som et irritationsmoment, når nogle beboere ikke mener, at reglerne også gælder for dem. Men det ønskværdige ville naturligvis være, at man som gode naboer tager en venlig snak over hækken, så der ikke skal sendes breve ud fra ejendomskontoret. Ekstraordinære afdelingsmøder afholdt i 2009/2010 På det ordinære afdelingsmøde i 2010 blev det besluttet, at der skulle indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde om, hvorvidt vi skulle ændre den hidtil gældende vedligeholdelsesordning fra en A-ordning til en B-ordning. Derfor blev der i november 2010 afholdt ekstraordinært afdelingsmøde, hvor 43 lejemål (svarende til 86 stemmer) var repræsenteret. Efter en grundig orientering af de forskellige vedligeholdelsesordninger, som vi kunne vælge imellem, blev det med 79 stemmer besluttet, at vi skulle beholde den nuværende A-ordning. Men dermed var det ikke slut med ekstraordinære afdelingsmøder. Kort tid efter det ordinære afdelingsmøde besluttede et af de genvalgte bestyrelsesmedlemmer at træde ud af bestyrelsen. I november besluttede så endnu en af de genvalgte suppleanter også at udtræde af bestyrelsen begge med den begrundelse at de desværre ikke havde den fornødne tid til det i perioder meget tidskrævende bestyrelsesarbejde. I januar døde Kit Johansen, mangeårigt bestyrelsesmedlem og beboer efter kort tids sygdom, og udover tabet af et flittigt og værdsat bestyrelsesmedlem indebar det, at bestyrelsen således herefter kun bestod af 4 medlemmer. Efter rådføring med fsb besluttede vi på vort bestyrelsesmøde i februar 2011, at indkalde til endnu et ekstraordinært afdelingsmøde, med henblik på at få foretaget suppleringsvalg til AFDELINGSBESTYRELSEN. Det blev afholdt fredag den 4. marts, hvor der deltog ca. 40 lejere. Desværre var det ikke muligt at afholde mødet tidligere, da det var den først ledige dato, hvor vi kunne leje menighedssalen i Bellahøj Kirke og samtidig overholde de gældende vedtægter for fsb. På mødet blev der valgt 2 nye medlemmer til AFDELINGSBESTYRELSEN Karen Diemer og Frederik Valmin, 1 st. suppleant. De øvrige fire medlemmer er: Svend Erik Sørensen, formand, Ib Graabæk, næstformand og kasserer, Frank Bentin og Ann Petersen. 5

6 Skralderummene er nu færdig ombygget Skralderummene under affaldsskakterne blev i 2010 og i begyndelsen af 2011 færdigombygget, så vi nu overholder såvel Brandmyndighedernes som Arbejdstilsynets regler på dette område regler der samtidig gerne skulle betyde bedre arbejdsforhold for vores ejendoms-funktionærer. Dog måtte håndværkerne i juni foretage enkelte ændringer i skralderummet VBN 12, som ikke fungerede helt som det skulle, hvilket resulterede i yderligere 2 uger, hvor man selv måtte gå ned med affaldet. Takstændringer for afhentning dagrenovation Københavns kommune har med tilbagevirkende kraft ændret på taksterne for dagrenovation, hvilket bl.a. fremgik af bladet fsb beboeren, marts fsb indbød i den forbindelse til et orienteringsmøde. Men da dette møde blev afholdt den 10. maj hvor vi havde bestyrelsesmøde - kunne vi desværre ikke deltage. Den ny takststruktur skyldes nye regler fra Miljøstyrelsen og Københavns Kommunes målsætning om, at blive verdens reneste hovedstad, hvilket reelt indebære en omkostningsforøgelse for fjernelse af dagrenovation se mere på side 12 Budget 2012 samt en ny struktur der desværre også fjerner ethvert incitament til at affaldssortere. I AFDELINGSBESTYRELSEN er vi enige med Birthe Qasem, formand fsb når hun i sit indlæg i fsb beboeren i marts skriver, at Københavns Kommunes fremgangsmåde og behandlingsforløb i denne sag er klart utilfredsstilende. Sortering af affald Selvom den nye pris struktur indebærer en kraftig stigende udgifter for fjernelse af dagrenovation, og samtidig fjerner incitamentet til at begrænse mængden af affald herunder, at man sortere vores affald opfordrer AFDELINGSBESTYRELSEN fortsat ALLE til, at man fortsat sorterer sit affald om ikke andet, så for at bidrage til et bedre miljø, og en bedre udnyttelse af jordklodens ressourcer, hvilket i sidste ende forhåbentlig vil betyde et renere og bedre miljø for såvel os selv og vores børn og børnebørn. Derfor, benyt fortsat de sorte affaldsposer til almindeligt husholdningsaffald og bind en knude på inden du smider det i affaldsskakten. Papir/aviser og reklametryksager skal fortsat smides i papiraffalds-containerne, ligesom glas skal smides i glascontainerne. Bellahøj står sammen SSP projektet (Social Helheds Plan) Som nævnt i årsberetningen 2009/2010 nedsatte bestyrelserne i september 2009 i de 4 boligafdelinger på Bellahøj (AAB, AKB, SAB, fsb i alt ca lejemål) sammen med Københavns Kommune en arbejdsgruppe, hvor vi er enige om at få udarbejdet en social helhedsplan for hele Bellahøj bebyggelsen som både omfatter/inddrager børn, unge og voksne. Til dette arbejde er der nedsat en arbejdsgruppe med en repræsentant fra hver af afdelingsbestyrelserne, specialkonsulenter fra KAB, fsb samt fra Københavns kommune og formålet er, at der opnås en fælles forståelse for områdets mangfoldighed og rummelighed, samt at få afdækket behov og ressourcer til igangsættelse af beboerinitiativer/aktiviteter. Det har resulteret i talrige møder i styregruppen og i slutningen af 2010 blev der indbudt til et fællesmøde for hhv. de unge og et for alle øvrige beboere dagen efter. Desværre var der ikke tilmeldinger nok til ungemødet, hvorfor dette måtte aflyses. Til fællesmødet for alle, deltog henved 30 beboere fra de fire boligafdelinger (færre en forventet, hvilket nok skyldes, at der på dagen var snestorm). Forud for konferencen modtog de 4 afdelingsbestyrelser 20 blanketter med forslag. En del af forslagene var emner, der knyttede sig til den enkelte boligafdeling og vil blive forsøgt løst der. På mødet var der fri debat og der blev nedsat nogle interessegrupper og den 21 marts blev der afholdt et fælles opfølgningsmøde, med status om det videre forløb. Men AFDELINGSBESTYRELSEN synes, at tidspunktet nu var kommet til, at vi ikke kun mødes men, at der nu også kommer skred i udarbejdelsen af en boligsocial helhedsplan for hele Bellahøj bebyggelsen, Derfor skrev vi i april et brev til fsb v/ dir. Bjarne Larsson, hvori der 6

7 anmodes om, at fsb tager initiativ til, at der for hele Bellahøj bebyggelsen udarbejdes en boligsocial helhedsplan. Allerede dagen efter foranledigede det, at vi var skrevet på den liste, hvor Københavns Kommune umiddelbart vurderer at Bellahøj er et at mange mulige boligområder, hvor det vil være hensigtsmæssigt, at der bliver udarbejdet en boligsocial helhedsplan. Efterfølgende har arbejdsgruppen udarbejdet en ansøgning med mål for indsatsområder baseret på. såkaldte KÅS-tal (Danmarks statistik) der viser beboer sammensætning fra 2006 til Vi får således færre ældre fra 28,5 % til 26,0 %. Andelen af personer mellem 6 og 17 er steget fra 13 til 15 % i Også andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund er steget i perioden fra 23 % til 27 %, hvoraf mange er enlige forældre. Med andre ord, så har vi mange nye udfordringer, som vi i de kommende år skal forsøge at imødekomme, når det handler om hele Bellahøj. KÅS-tallene er dog kun en del af ansøgningen til Landsbyggefonden om, at modtage støtte til gennemførelse af en ganske omfattende boligsocial helhedsplan for årene En boligsocial helhedsplan er udviklingsstrategi der som formål har at iværksætte en fremadrettet plan der kan medvirke til at stimulere og igangsætte en positiv og fagligkompetent udvikling i bl.a. problemramte almene boligområder. Beboerudflugter 2011 For at styrke det sociale fællesskab beboerne imellem børn, unge voksne og ældre - arrangerede AFDELINGSBESTYRELSEN i årets løb 2. heldagsudflugter. På turen til Frilandsmuseet deltog 42 personer i alderen fra u 1 år til over 90 år. Til Skjoldenæsholm var der tilmeldt i alt 38, heraf 14 børn. Vi påtænker at tilbyde nye udflugter i 2012 i tankerne har vi løseligt talt om udflugtsmål som f.eks. BonBon-Land, Knuthenborg Safaripark, Amager GO-KART bane, Egeskov slot på Fyn, Sofiero Slot og slotshave i Helsingborg m.v. men modtager selvklart gerne forslag til andre boligsociale aktiviteter. Postkasserne i opgangene Desværre kan vi stadig konstatere, at der er enkelte, som fortsat smider reklametryksager på gulvet i opgangen frem for at lægge dem i papir-genbrugs-containerne. Ikke alene ser det grimt og uordentligt ud, men vær også opmærksom på, at det øger RISIKOEN FOR BRAND. Vær derudover opmærksom på, at man IKKE SELV må sætte denne mærkat (eller andre klistermærker) på postkasserne. Mærkaterne fra Post Danmark SKAL afleveres til ejendomskontoret, som så herefter klister det på postkassen. Denne regel er vedtaget for at sikre en ensartethed og dermed pænhed i alle vores indgangspartier. Bellahøj Fælles Have Vores andel af udgiften til driften af BELLAHØJ FÆLLES HAVE udgjorde i kr. Omkring budget 2012, indebar det oprindelige budgetudspil for vort vedkommende en udgift på kr. (en stigning 3,1 %). Men, på vores foranledning lykkedes det at få budgettet nedsat en anelse, så det for vores vedkommende blev på kr. svarende til en stigning på 2,0 % - ikke meget, men lidt har som bekendt også ret. Udover den fortsatte uafklarede situation omkring reetableringen af arealerne til stigerejsning vil der i de kommende år skulle fældes en del asketræer og plantes nye da flere af dem er syge/nogle endda døende. Derudover har det længe været et ønske, at der kommer ny asfaltbelægning på samtlige veje på området Bellahøj Nord, særligt efter nedslidningen efter en hård vinter to år i træk. 7

8 Fælles Vaskeriet Driften af FÆLLES VASKERIET sker i et fælles samarbejde. mellem fsb, AAB og AKB der samtidig også står for administrationen af vaskeriet. Ligesom i de forgangne år, er der færre, som bruger vaskeriet end tidligere, hvilket hænger sammen med, at flere og flere får deres egne vaskemaskiner. Men dette indebærer samtidig, at økonomien ikke helt hænger sammen. Derfor har vi besluttet, at de ældste vaskemaskiner vil blive taget helt ud af drift, i takt med at de går i stykker frem for at reparere dem. Dermed forventes det, at vi på sigt kan reducere driftsomkostningerne. Derudover har vi valgt at sænke prisen på brug af vaskemaskinerne, men derimod hæve prisen for brug af tørretumblerne. Vi vil således fortsat skulle være med til at betale til driften af FÆLLES VASKERIET, hvor vores andel af udgiften i 2011 var budgetteret til kr. Budgetforslaget for 2012 lyder på samme beløb altså en stigning på 0 %. Bemærk venligst - Der afholdes først årsmøde/generalforsamling i FÆLLES VASKERIET efter deadline på denne årsberetning. Det nye hoveddørsnøglesystem elektronisk-brik-nøgle-system Som vi skrev lidt om i bl.a. sidste årsberetning, er det besluttet, at alle låsene i alle hovedindgangspartierne og til kælderrummene, fra 2011 skal udskiftes med et såkaldt briknøgle-system. Det kunne måske i sidste årsberetning forstås sådan, at udskiftningen og valget af dette helt nye låsesystem, var en ny beslutning det er det ikke! Beslutningen blev truffet på et afdelingsmøde tilbage i 2006/2007 hvor det dengang blev besluttet, at der i PPV- Planen skulle indarbejdes en opsparing til at dække omkostningerne til det nye elektroniske låsesystem. Begrundelsen var bl.a.: de gamle cylindre i de eksisterende låse var/er slidte, hvorfor vi alligevel stod overfor en total udskiftning. at udgiften til eksempelvis knækkede nøgler i låsene, reparation af slut blik og opretning af karme i 2010 alene beløb sig til en udgift på henved knap kr. at brandtilsynet har pålagt os, at de blå døre i trappetårnene og ind til slusegangene i hhv. VBN 5, 6 & 10, af hensyn til evakuering ved eksempelvis brand, IKKE længere må være låst, at forsikringsselskabet ALKA i 2006/2007 udarbejdede en risikovurderingsrapport hvoraf det bl.a. fremgik, at et brik-nøgle-system efter forsikringsselskabets vurdering vil være tryghedsskabende og bl.a. minimere risikoen for indbrud, da vi fremover nu præcist ved, hvem (hvilke lejemål) der går ind i f.eks. vores opgange. Endnu en fordel ved dette nye system er, at f.eks. de beboere, der er fraflyttet, fremover ikke længere vil kunne komme ind i opgangen til deres gamle boligblok, ej heller selv om de skulle have glemt at aflevere deres nøgler ved fraflytningen. Alligevel har det i årets løb resulteret i en omfattende korrespondance imellem to beboere og ejendomskontoret, AFDELINGSBESTYRELSEN samt fsb. I et svar fra fsb v/ dir. Bjarne Larsson (efter at have indhentet information om baggrunden for beslutningen) modtog de to beboere i november et svar, hvori der bl.a. stod:»administrationen finder ikke, at der kan sættes spørgsmål ved afdelingsbestyrelsens/afdelingsmødets behandling af sagen. Alle oplysninger har været tilgængelige for alle beboere, dels via budgetter, dels behandlingen på afdelingsmøder med efterfølgende beboerorientering«. Overgangen til det ny brik-nøgle-system forventes fuldt gennemført i løbet af aug./sep Internetforbindelse På afdelingsmødet i 2008 blev det beslutte, at fsb afd Munkevangen kunne koble sig på vores internetforbindelse. Fordelen herved var bl.a. at vi fik en hurtigere forbindelse og at vi kunne holde prisen nede, idet vi nu var to afdelinger til at betale den fulde drift af systemet. Der har desværre i det forløbne år været flere driftsudfald, samt nogle problemer med forbindelsen i VBN 2 & 4, hvilket naturligvis ikke er tilfredsstillende. AFDELINGSBESTYRELSEN har flere gange kontaktet leverandøren - Dansk Kabel TV - som efterfølgende har svaret, at de er opmærksomme på disse problemer (og at det intet har at gøre med driftsfællesskabet med Munkevangen), at de gør hvad de kan, så vi fortsat har en topmoderne og en hurtig internetforbindelse og vi følger vi naturligvis løbende op på den teknologiske udvikling såvel som den pris vi betaler. 8

9 Varmeregnskab 2010 og priser på vand i 2011 I april modtog alle årsopgørelsen for varmeforbruget i AFDELINGSBESTYRELSEN har af fsb bl.a. fået oplyst, at antallet af fyringsdage, i år var ca. 8 uger længere end sidste år, Derudover er olieprisen de sidste par år - desværre - støt stigende med ca. 15 %. Endeligt viser tal fra dmi.dk, at vi i 2010 tangerede en kulderekord med temperaturer nogle nætter på under -30 C, og at 2010 generelt var det koldeste i 10 år. Resultatet er, at en normal husstand i gennemsnit har haft et merforbrug af fyringsolie til opvarmning på %. Med hensyn til prisen på vand, så oplyser fsb på vores budgetmøde i juni på et spørgsmål fra AFDELINGSBESTYRELSEN, at vi i 2010 samlet brugte m³ svarende til en pris på ca. 47 kr./m³. Københavns Energi oplyser, på sin hjemmeside, at prisen på vand i 2011 vil være 36,80 kr/m³ (dertil skal dog lægges den årlige abonnementspris for ejendommes hovedmåler). Om selve årsopgørelsen for vandforbruget i 2011, så vil den i lighed med varmeregnskabet dog først foreligger engang i april/maj 2012, hvorefter a conto betalingen naturligvis justeres for det enkelte lejemål. fsb s repræsentantskab I lighed med alle øvrige fsb s boligafdelinger deltager vi naturligvis i fsb s to halvårlige repræsentantskabsmøder. På repræsentantskabsmødet i maj var der bl.a. nyvalg til fsb s bestyrelse, og her lykkedes det, at få vores kandidat Frederik Valmin indvalgt. Blandt de emner, der blev præsenteret for os på repræsentantskabsmødet var, at fsb har truffet beslutning om, ændringen af synsfunktionen, hvilket bl.a. betyder at denne opgave fremover nu alene skal varetages af ejendomskontoret og altså ikke, som der hidtil har været praksis for, at der også deltager en fra fsb, udsendt synsinspektør. AFDELINGSBESTYRELSEN opfordrede - sammen med mange andre afdelinger - på kraftigste, at fsb dropper dette forslag, som vi finder værende et ULITIMATIV DÅRLIGT FORSLAG, bl.a. fordi vi frygter, der er risiko for at det ikke vil give beboerne en helt fair, ensartet og ikke mindst uvildig behandling ved fraflytning. Selv om det er og bliver en administrativ beslutning truffet af fsb og uden at afdelingsbestyrelserne på forhånd var blevet involveret endsige hørt i sagen - er fremgangsmåde for at træffe en sådan beslutning, efter vores opfattelse helt uacceptabel og en udemokratisk fremgangsmåde fra fsb s side. Fraflytninger 2010/2011 Der har naturligvis også i det forgangne år været fraflytninger. En del skyldes beklageligvis, at vi særligt i 1 st. halvår, har haft mange dødsfald (seks i perioden fra januar til juli), blandt beboere som vi har kendt stort set siden byggeriets blev opført i Statistikken nedenfor inkludere derudover også enkelte såkaldte interne flytninger, samt sager hvor der via EJENDOMSKONTORET og fsb er indledt opsigelsessager bl.a. begrundet i overtrædelse vores NUL-TOLERANCE POLITIK og/eller husordens sager, velvidne at sådanne sager let kan koste op i mod kr. i indtægtstab og istandsættelsesomkostninger. Antal fraflytninger: 2007 = 29 *) 2008 = 26 *) 2009 = 35 * 2010 = 32 1 st. halvår 2011= 17 #) *) På bestyrelsesmødet i marts 2011 blev der foretaget en justering af tallene for 2007, 2008 og 2009 i forhold til det, som blev oplyst i sidste årsberetning. Det blev endvidere oplyst, at gennemsnittet for antal fraflytninger i fsb er på 11,1 %, hvor det tilsvarende tal i samme periode hos os i de nævnte 3 år er på knap 11,3 % - altså stort set det samme. #) 20, hvis vi inkl. samtlige dødsfald. Vi vil også i år benytte årsberetningen til at byde nye beboere velkommen og håber at I bliver glade for at bo her i afdelingen i rigtig mange år, hvilket der heldigvis fortsat er tradition for, om end der generelt er tendens til, at længde for det antal år, hvor man bor i samme lejlighed hele livet er for nedadgående i øvrigt en generel landsdækkende tendens. Hjemfaldspligt Et af de emner, der ofte bliver stillet spørgsmål om på afdelingsmøderne er HJEMFALDSPLIGTEN. Derfor her en kortfattet orientering om dette emne: Københavns Kommune besluttede i 1996 at ejere af grunde (herunder fsb) med hjemfaldspligt fra år 2000 kunne købe sig fri for hjemfaldspligten. (Klausulen baserer sig på en beslutning som Københavns Kommune i 1906 lagde på alle de byggegrunde, som de solgte, hvorved kommunen sikrede sig, at man efter en bestemt dato fra salgstidspunktet kunne købe grunden tilbage til den samme pris, som man i sin tid havde solgt den for.) 9

10 AFDELINGSBESTYRELSEN stillede i januar i år spørgsmål til fsb s økonomiafdeling om, i hvor lang tid vi skulle betale for denne hjemfaldspligt? Af svaret fremgår det bl.a. at afdelingen i 2001/2002 optog et 30 års realkreditlån til finansiering af frikøb for hjemfaldspligten, hvorfor vi altså skal betale til hjemfaldspligten i endnu mindst 20 år. Facaderenovering og energioptimeringsprojekt I 2010 blev der af firmaet DANACON gennemført en forundersøgelse fase 1 af, i hvilken tilstand vores husfacader er. Baggrunden er at det for nogle af ejendommene i de øvrige afdelinger på Bellahøj står ganske sløjt til. (Det er bl.a. derfor, der omkring AAB s ejendomme er opsat et hegn rundt om deres boligblokke, så man undgår at blive ramt af de facadefliser som måtte sidde så løst at de falder ned). AFDELINGSBESTYRELSEN modtog i marts 2011 en kort orientering om konklusionerne i rapporten og de blev efterfølgende gennemgået på et driftsudvalgsmøde i samme måned. Rapporten viser at det heldigvis ikke står helt så galt til i vores afdeling, hvilket dog ikke er det samme som at konkludere at alt er i skønneste orden. Eksempelvis er der problemer med bl.a. fugerne mellem facadefliserne og omkring vinduerne i VBN 5, 6, 10 & 12, hvorfor det anbefales, at også vi om nogle år præcis hvornår vides endnu ikke får gjort noget ved facaderne. undersøgelsen blev efterfølgende sendt til LANDSBYGGEFONDEN, med hvem vi den 31. maj havde et orienteringsmøde. Her blev det aftalt, at vi går i gang med at foretage yderligere en undersøgelse fase 2 af facadernes tilstand i løbet af efteråret/vinteren Undersøgelsen vil derudover også inkludere en gennemgang af i hvilken tilstand vort indeklima er i (kuldebroer) bl.a. fordi vores facader er uden nævneværdig isolering, hvilket har betydning for dannelse af fugt og skimmelproblemer. Endeligt vil fase 2 undersøgelsen muligvis blive kombineret med et muligt energioptimeringsprojekt, hvor vi ser på mulighederne for fx. at få instaleret solceller i fx tagelementer eller lignende. Det er samtidig aftalt en løbende dialog imellem fsb, DANACON, ejendomskontoret og AFDELINGSBESTYRELSEN om den kommende facaderenovering inkluderende miljøforbedrede tiltag. Bygningsgennemgang Driftudvalgsmøder På årets Bygningsgennemgang, gennemgår AFDELINGSBESTYRELSEN sammen med EJENDOMSKONTORET og driftschefen bl.a. afdelingens PPV-plan *) (konto 116), der bl.a. indeholder forslag til vedligeholdelsesarbejder i de kommende år. Blandt nogle af de tunge enegangsopgaver kan nævnes, at der i 2012 & 2013 er afsat i alt yderligere 1.4 mio. kr. til reparation af kloakkerne, En anden presserende er opgave udskiftning af elevatordøre/og elevatorer, hvor der over de næste 6 år er afsat i alt 2,4 mio. kr. år ( ,- kr. i hvert år fra 2011 til 2016). Arbejdet vil ske i prioriteret rækkefølge, således at opgaven først udføres i de blokke hvor der kun adgang til en elevator, og ud fra hvilke elevatorer der oftest er ude af drift. *) PPV-plan (Planlagt Periodisk Vedligeholdelse) indeholder budgetskøn for en 10 års periode Eksempel på Facadesten VBN 5 Ny hjemmeside Efter at renoveringen af badeværelserne er afsluttet er domænenavnet til hjemmesiden der hidtil er blevet administreret af fsb, blevet ledigt. AFDELINGSBESTYRELSEN har besluttet, at vi overtager hjemmesiden, så vi dermed også kommer med i internet alderen. Her vil man efterhånden som den bliver færdig, kunne læse om en række forskellige informationer: eksempelvis referater fra AFDELINGSBESTYRELSEN s møder, BEBOERINFORMATION, nyt fra ejendomskontoret, håndværkerlister og meget mere. Samdrift med fsb Munkevangen Fra medio april 2011 har vi accepteret et forslag fra fsb om at vi indleder et samarbejde fsb afd Munkevangen hvor vi deler vores driftsleder Jørn Kaas med. Til gengæld får vi bl.a. en kontormedhjælper til deling de to ejendomskontorer imellem, samt nogle ekstra funktionærtimer fra fsb afd Munkevangen. Ordningen er i øvrigt en af forudsætningerne for den kommende forholdsvis lave huslejestigning i budget 2012 se mere side

11 Mødelokalet VBN 4 Efter at ejendomskontoret i foråret 2010 flyttede til nye lokaler, er VBN 4 i det forgangne år primært kun blevet brugt til mødelokale for bl.a. AFDELINGSBESTYRELSEN og mødelokale for bl.a. Bellahøj Fælles Have, Vaskeriudvalget m. fl. Vi har i årets løb debatteret for og imod, om vi skulle åbne op for beboer udlejning, men besluttede på vort møde i maj, at anbefale afdelingsmødet at vi ikke gør det, da vi ikke finder at lokalet størrelses- og støjmæssigt lever op til de krav, der kræves til et moderne beboerlokale dette til trods for at vi anerkender at der er et behov for et dissideret beboerlokale. Skybruddet den 2. juli Lørdag den 2. juli oplevede københavnerne det voldsomste skybrud i over 30 år DMI kaldte det endda for vand i nærmest bibelske dimensioner. Her på Bellahøj slap vi desværre heller ikke for skader forvoldt af de massive vandmasser, til trods for at vores huse ellers er bygget på Københavns højst beliggende sted nemlig ca. 30 meter over havoverfladen. Derfor var driftsleder Jørn Kaas og driftslederassistent Dan Bøgebjerg også ekstraordinært på arbejde i den pågældende weekend for at koordinere indsatsen med, at få tømt kældre for vand et arbejde der fortsatte både om mandagen og tirsdagen. Regnmængderne var så voldsomme, at nedløbsrørene på altanerne i bl.a. VBN 5 & 6 ikke kunne klare presset, hvilket resulterede i at altanen blev fyldt med så meget vand, at det løb over og ind i selve lejlighederne, hvor det forvoldte stor vandskade. Ved skybruddet gik det også udover flere elektriske installationer så flere elevatorer ikke kunne kører i nogle dage, ligesom også telefon- og internetforbindelser beklageligvis blev berørt i over en uge. Det var ikke kun i boligblokkene, at der opstod vandskader, da bl.a. vores erhvervslejemål Restaurant Baronen fik kælderen oversvømmet med mere end 1 meter vand. Øvrige igangværende tiltag: a. Gæsteværelser - beliggende på taget i FrV 123 Som det fremgik af årsberetningen 2009/2010 har AFDELINGSBESTYRELSEN arbejdet med tanker om at få sammenlagt 4 af gæsteværelserne til 2 større og mere attraktive flerpersoners gæsteværelser, så disse samtidig kunne bliver mere attraktive at udleje. AFDELINGSBESTYRELSEN har efter at ejendomskontoret, har indhentet tilbud fået oplyst, at en sådan sammenlægning og renovering vil beløbe sig til ca kr. derfor besluttet vi at udskyde dette projekt. Dog vil der skulle foretages mindre reparationsarbejder, hvilket forventes udført inden årets udgang/begyndelsen af 2012, et arbejde der vil kunne finansieres via PPV-planen. b. Kollektivråderet - køkkener Et af de hængepartier der har været siden afdelingsmødet i 2007/2008 traf beslutning om, at fsb skal udarbejde et konkret forslagsmateriale omkring den kollektivråderet, så de beboere, der ønsker det (vel at mærke mod en individuel ekstra egen betaling), vil kunne få opsat nye køkkener gennem denne ordning. fsb oplyste i juni, at man er ved at udarbejde nogle nye fælles fsb retningslinjer for fremtidige muligheder for at gøre brug af den kollektivråderet. Når AFDELINGSBESTYRELSEN hører nærmere vil der blive udarbejdet noget skriftligt materiale som vi så alle kan tage stilling til. c. Udlejning af det tidligere opholdsrum til gartnerne VBN 10 st. I det forgangne år har vi derudover arbejdet med at finde lejere til det tidligere opholdsrum, der før blev benyttet af gartnerne i Bellahøj Fælles Have - VBN 10 st. Så sent som i juni måned er der blevet taget kontakt til en mulig lejer. d. FAKTA mulig udvidelse FAKTA har forespurgt om en mulig udvidelse af deres materielgård. Af skitsen fremgår det bl.a., at materielgården derudover også vil blive overdækket. AFDELINGSBESTYRELSEN besluttede i juni, at vi siger ja til tanken bag projektet, bl.a. begrundet i at det vil give en årlig merindtægt til afdelingen. Projektet forudsætter dog at Københavns Kommune også siger ja til udvidelsen. Hvornår den kommer vides ikke. Men siger de ja har AFDELINGSBESTYRELSEN betinget sig, vi efterfølgende bliver indbudt til dialogmøder med deltagelse af fsb og naturligvis FAKTA. 11

12 Budget 2012 AFDELINGSBESTYRELSEN mødes løbende med ejendomskontoret og vores driftschef til et årligt BYGNINGSGENNEMGANGs møde, hvor vi ikke alene holder øje med, at vi overholder bl.a. indeværende budget, men også kommer med bud på, hvad der skal ske i de kommende 10 år. Derudover mødes vi normalt to til tre gange om året til såkaldte DRIFTSUDVALGSMØDER, hvor vi bl.a. gennemgår alle de forskellige udgiftskonti. Men i det forgangne år er det desværre kun blevet til et enkelt dissideret møde, da vi endnu engang har fået ny driftschef meget er dog blevet klaret løbende via s med vores fungerende driftschef. Derudover mødes vi en gang årligt med fsb på Rådhuspladsen, til det årlige budgetmøde. AFDELINGSBESTYRELSEN havde ved budgetmødet i år satset på en såkaldt nulløsning begrundet i den generelle økonomiske afmatning og høje udgifter til varme. Det lykkedes næsten men dog ikke helt bl.a. begrundet i stigende udgifter til fjernelse til dagrenovation, hvilket i 2012 forøges med ca kr. i forhold til budget 2011 se mere på side 6. Der er derfor i budget 2012 lagt op til en mindre huslejestigning på under 1 %, hvilket en enstemmig AFDELINGSBESTYRELSE indstiller, at der stemmes ja til på afdelingsmødet. Budget 2012 vil naturligvis blive særskilt gennemgået på afdelingsmødet. oo0oo Afsluttende bemærkninger fra formanden Udover at AFDELINGSBESTYRELSEN afholder bestyrelsesmøder, og deltager i mange andre møder henover året og derfor har mange andre arbejdsopgaver, så afhænger resultatet af disse naturligvis af, at vi har et tæt samarbejde med fsb og i det daglige - vores gode folk på ejendomskontoret herunder vores gartnere (ansat i Bellahøj Fælles Have) og som alle ihærdigt prøver at holde orden på bl.a. vores stier, buske, beplantninger og mange græsplæner her på Bellahøj. Afslutningsvis skal jeg traditionen tro igen opfordre til, at vi ALLE passer rigtigt godt på bebyggelsen. For jo bedre vi hver især passer på vores boligblokke og fællesarealer, jo færre penge vil vi naturligvis skulle bruge på reparationer og jo større tryghed opnår vi. Lad mig som eksempel nævne, at jeg i forsommeren fra en af vores nytilflyttere fik information om, at vedkommende omtalte gangstien bag vores blokke fra Frederikssundsvej og Bellahøj parken som pusher street, fordi der - om ikke dagligt - så ofte ses, hvordan der handles med ulovlige narkotiske stoffer her på Bellahøj. Derfor, er min appel til alle beboere, at man altid kontakter politiet, hvis man opserverer denne narkotikahandel - og det hellere en gang for meget end en gang for lidt. Derudover er det mit håb, at den kommende sociale helhedsplan for hele Bellahøj vil afhjælpe ikke alene denne urimelige udvikling, men også de mange andre boligsociale problemer vi har haft i den forgangne periode se mere på side 6 & 7. Her mod slutningen af årsberetningen vil jeg ikke undlade at bemærke, at samarbejdet i AFDELINGSBESTYRELSEN nok har været det bedst fungerede team man kan ønske sig i de år, hvor jeg har fungeret som formand. Om selve bestyrelsesarbejdets omfang, så er det i senere år dog blevet meget tidskrævende, set i lyset af, at det trods alt er frivilligt ulønnet arbejde. Det håber jeg naturligvis man som beboer er opmærksom på og at man derudover værdsætter dette frivillige stykke arbejde bare lidt. Vi er jo, når alt kommer til alt, også blot almindelige beboere her i afdelingen der, som alle andre betaler vores husleje. Vel mødt håber vi ses tirsdag den 27. september kl På vegne af afdelingsbestyrelsen Svend Erik Sørensen, formand fsb afd Bellahøj Viste du i øvrigt, at Københavns Kommune har klarificeret Bellahøjhusene som værende i bevaringsklasse A. 12

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

Referat - møde afdelingsbestyrelsen AUGUST 2014

Referat - møde afdelingsbestyrelsen AUGUST 2014 Referat - møde afdelingsbestyrelsen AUGUST 2014 fsb afd. 1-35 Bellahøj En bolig på toppen af København Bestyrelsesmøde afholdt den 12.august 2014 TILSTEDE: AFBUD: Fra Bestyrelsen: Svend Erik Sørensen,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2012-2013 fsb afd. 1-35 Bellahøj 60 år på toppen af København Ordinært afdelingsmøde afholdes den 24.

Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2012-2013 fsb afd. 1-35 Bellahøj 60 år på toppen af København Ordinært afdelingsmøde afholdes den 24. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2012-2013 fsb afd. 1-35 Bellahøj 60 år på toppen af København Ordinært afdelingsmøde afholdes den 24. september 2013. Afdelingsbestyrelsens møde 2013 Tirsdag den 24.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat - møde afdelingsbestyrelsen JUN 2013

Referat - møde afdelingsbestyrelsen JUN 2013 1 Referat - møde afdelingsbestyrelsen JUN 2013 fsb afd. 1-35 Bellahøj 60 år på toppen af København Bestyrelsesmøde afholdt den 11. juni 2013 TILSTEDE: AFBUD: Fra bestyrelsen: Svend Erik, formand Ib, kasserer

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Husstandsomdelt august 2010

Husstandsomdelt august 2010 Beboerinformation fsb afd. 1-35 Bellahøj En bolig på toppen af København Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2009/2010 Afdelingsmødet afholdes den 16. september 2010. Husstandsomdelt august 2010 Indhold:

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Afdeling 42 afdelingsbestyrelsesmøde d. 1. september kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Center 75 A.

Afdeling 42 afdelingsbestyrelsesmøde d. 1. september kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Center 75 A. Afdeling 42 afdelingsbestyrelsesmøde d. 1. september kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Center 75 A. Deltagere: Afbud: Fraværende: Kim L. og Poul Erik under pkt. 1 Knud Erik, Ole Dorthe,

Læs mere

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset.

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Til boligtagerne. Den 23. april 2012 Afd. 12 Søjlegården. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Referat: 0. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Olsen bød velkommen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning 2014-2015 fsb afd. 1-35 Bellahøj En bolig på toppen af København. Mens vi venter

Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning 2014-2015 fsb afd. 1-35 Bellahøj En bolig på toppen af København. Mens vi venter Afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning 2014-2015 fsb afd. 1-35 Bellahøj En bolig på toppen af København Mens vi venter Ordinært afdelingsmøde 2015 Tirsdag den 22. september - kl. 19:00 Mød gerne

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: www.oebro95.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: www.oebro95.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Øbro95. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl

Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl. 17.00 Dagsorden: Tilstede: Afbud fra: John Steen Johansen, formand John Barzel Thomasberg, næstformand Barbara Cros Niels

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen

Den 25. september 2014. Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Afdelingsbestyrelsens beretning Den 25. september 2014 Gæster: Alboa Alboa Dirigent: Inspektør Allan Haarh Personalechef Jens Møller Varmemester Bo Jespersen Bent Nedergaard Jeg vil i min beretning komme

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-boligforening

Postfunktionærernes Andels-boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 09/06 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk x Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

AB-møde den 1. oktober 2013

AB-møde den 1. oktober 2013 AB-møde den 1. oktober 2013 Tilstedeværende af AB-medlemer: Leif, Yasser, Mohammed, Mirsa, Hassan, Sabir og Ibrahim Afbud: Pia Mortensen Møde med Allan Søstrøm Fortalte kort om udviklingen i afd. 6 (Tryghed,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 31 beboere fordelt

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 5. marts 2013, kl. 17.00 19.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 5. marts 2013, kl. 17.00 19.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Ulla, Svend, Tony og Niels (referent) Bent fra ejendomskontoret deltog under punkt 2. Afbud: Henning og Vagn. Der er vedhæftet en opdateret opgaveliste bilag 1. 1 Åbent

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her:

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Frederiksholm Karré 18. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 21. oktober 2014 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 25. september 2014 kl. 18.30 i Glassalen på Rugvængets Skole

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 21 august 2014 for Bellahøj l og ll

Referat af bestyrelsesmøde d. 21 august 2014 for Bellahøj l og ll Referat af bestyrelsesmøde d. 21 august 2014 for Bellahøj l og ll I mødet deltog: Merrit Rosberg, Barbara Cros,Teia Hauerslev, Claus Dilling, Dennis Villumsen, John Steen Johansen og suppleanterne Theis

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder.

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder. Vedtægter for Vildtbanegård I 1 Bebyggelsen "Vildtbanegård I", er en selvstændig afdeling under Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29.Januar 1946, bestående af 600 lejemål med hjemsted i Ishøj

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 25

AAB Silkeborg Afdeling 25 AAB Silkeborg Afdeling 25 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 8. september 2016 Deltagere: Antal beboere: 70 Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Grethe Hviid Anders Nielsen Jf. Administration:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1.

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal Tid: 18.00 21.45 Tilstede: Ole Lund Petersen (OLP), formand, Jesper Dalhoff (JD), næstformand, Hanne Merete

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning 2014 2015

Bestyrelsens årsberetning 2014 2015 Ejerforeningen Bangsbo Bakker Bestyrelsens årsberetning 2014 2015 Hermed fremlægges bestyrelsens årsberetning for perioden 2014 2015 for Ejerforeningen Bangsbo Bakker til godkendelse af nærværende generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for fsb. fsb

Vedtægter for fsb. fsb Vedtægter for fsb fsb Indhold 3 3 6 11 11 11 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Navn, hjemsted og formål Boligorganisationens ledelse Boligafdelingernes ledelse Valg af revisionsselskab

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Mødedeltagere i øvrigt: Bent Michelsen, Kundechef Kent Kivsmose, Driftsleder. Udsendt den 2. juli Side 1 af 5

Mødedeltagere i øvrigt: Bent Michelsen, Kundechef Kent Kivsmose, Driftsleder. Udsendt den 2. juli Side 1 af 5 Boligselskabet Villabyerne Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde der afholdtes mandag den 22. juni 2015 kl. 19.00 i selskabslokalet beliggende Birkeholmen 10 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-6065 & 1-6084 Händelsvej & Grønrisvej Mødedato: 18. februar 2014 kl. 17.00 Til stede: Kim Bilevits, Birthe Mortensen, Dorthe Nielsen og Aksel

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Beboerinformation for Bellahøj l og ll / august 2015

Beboerinformation for Bellahøj l og ll / august 2015 1 Beboerinformation for Bellahøj l og ll / august 2015 Kære naboer i Bellahøj l og ll Sommeren er stadig over os med regn, torden og varme. Der er mange flotte og blæsende dage. Der har været afholdt det

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 24. april 2013 Året der er gået har været et roligt år hvor der mest har været fokus på at få afsluttet

Læs mere

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03

Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Boligselskabet Domea Horsens Afdeling 60-03 Referat af afdelingsmøde afholdt den 10. oktober 2017 Så mange beboere deltog: 67 beboere fordelt på 41 husstande Fra administrationen deltog: Kundechef Lars

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere