»JAZZPIONEREN HERHJEMME«På sporet af Valdemar Eiberg. Erik Wiedemann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "»JAZZPIONEREN HERHJEMME«På sporet af Valdemar Eiberg. Erik Wiedemann"

Transkript

1 68»JAZZPIONEREN HERHJEMME«På sporet af Valdemar Eiberg Erik Wiedemann At Valdemar Eiberg er en betydningsfuld skikkelse i dansk jazz, er tidligt blevet anerkendt. Allerede i 1927, fire år efter hans egentlige gennembrud som musiker og orkesterleder, siges det i en avisnotits at han»[... ] var en af de første Ledere af Jazz-Orkestre herhjemme, og han har efterhaanden faaet en Position paa dette Felt.«l I den første danske jazzbog som også omtaler dansk jazz, hedder det i 1934:»Valdemar Eiberg's Orkester var et af de første, der fik fat i det rigtige«, 2 og af sin kollega og samtidige, Otto Lington, kaldes Eiberg i 1941»[... ] en af Pionererne indenfor Jazzmusikken [... ]«,3 den danske, forstås. I Dansk Jazz Album fra 1944 er han den først portrætterede musiker og kaldes nu i bestemt form»jazz-pioneren«,4 og året efter siger Børge J. C. Møller:»Eiberg er [... ] uden tvivl jazzpioneren herhjemme.«s Endelig anfører det første danske jazzleksikon i 1953 at Eiberg i»første del af tyverne ledede [... ] det første danske orkester, der med føje kan betegnes som jazzorkester [... ]«. 6 Man kunne tænke sig at en musiker som har haft denne rolle i udviklingen af dansk jazz, for længst måtte være omtalt mere udførligt, med beskrivelse af hans løbebane, diskussion af hans indspilninger og vurdering af hans indsats. Det er ikke tilfældet. Den fyldigste samlede omtale af Eiberg er stadig artiklen i ovennævnte bog fra 1944, og den er kun en portrætskitse på en enkelt side. Heri er imidlertid intet usædvanligt. Store områder af - for ikke at sige: hele - den danske jazzhistorie venter endnu på at blive beskrevet, og det samme gælder hovedparten af de danske jazzmusikere, også af de mest fremtrædende. Blandt flere årsager hertil er den praktiske, at kilderne til dansk jazzhistorie er så svært tilgængelige. Det primære kildemateriale, indspilninger af musikken, har umådelige lakuner; en række orkestre, især fra 20rne og 30rne, blev aldrig optaget på grammofonplade eller kun i kommercielt anlagte arrangementer, som ikke viser orkestrenes jazzmæssige formåen, og en del af de plader som faktisk blev indspillet og udgivet, er tilsyneladende gået tabt i tidens løb. Det sekundære kildemateriale, omtaler af orkestrene,

2 interviews med musikerne, orkesterbilleder m. v., er uhyre spredt og ufuldstændigt, må samles sammen mange steder fra og efterlader endda store huller. 7 Dette gælder også i Eibergs tilfælde. I modsætning til de fleste af sine samtidige indspillede han i 20rne flere plader med egne orkestre, mellem 1924 og 26 ialt 14 pladesider. Fire af disse blev imidlertid ikke udsendt, og af de resterende ti er yderligere fire muligvis gået tabt; de har i hvert fald ikke kunnet lo~aliseres, så vi har kun seks (dvs. tre plader) bevaret. 8 Eibergs scrapbog, der ligesom de seks pladeoptagelser findes i kopi i Arkiv for dansk jazzhistorie (ADJ), rummer især en del avisudklip, men de er udaterede og går kun tilbage til begyndelsen af 30rne. En del yderligere annoncer, notitser og interviews er kopierede i forbindelse med gennemgang af aviser og tidsskrifter, og en række orkesterbilleder (kopierede bl.a. fra Eibergs og især Peter Rasmussens scrapbøger og fra forskellige periodica) oplyser om besætninger, spillesteder og -tidspunkter for en snes forskellige Eiberg-orkestre mellem 1923 og 40. Endelig findes i ADJ et to timer langt båndinterview foretaget (af E. W.) i Eibergs hjem i efteråret Han var da 68 og ikke så sikker i kronologiske og andre detaljer, men det er formentlig det eneste mere omfattende interview der er bevaret med ham. Med dette materiale som hoved grundlag er det følgende sammenstykket.»den eibergske slægt består af slagtere og kunstnere«, har Eiberg sagt. 9 Selv begyndte han som det første og endte som det sidste. Slægten Eiberg stammer oprindelig fra B6hmen, hvor den især bestod af musikere, og en af disse, Gerlach von Eiberg, blev udvist og kom til Danmark, hvor hans efterkommere deltes i to slægtsgrene, med tilknytning til hhv. Nærum og Lyngby-0verød. Udover Valdemar Eiberg hører endnu to danske jazzpionerer, Kai Ewans og Peter Rasmussen til denne slægt. De tre omtales ofte som»fætre«, men det gælder faktisk kun de to sidste, hvis mor resp. far derimod var hhv. kusine og fætter til Eiberg, som det fremgår af følgende simplificerede stamtræ: Kristine? - Laurits Eiberg Emilie Eiberg - Peter Chr. Rasmussen Peter Eiberg I I I I I Valdemar Eiberg Anthon Nielsen - Marie Rasmussen - Hans Chr. Rasmussen - Jørgine Eiberg I I Kai Nielsen (senere Ewans) Peter Rasmussen Af disse personer tilhører Peter Eiberg Lyngby-0verød grenen, de øvrige Nærum grenen af slægten Eiberg. lo Således også Valdemar Sophus Gerlach Eiberg, der blev født i Kolding den 23. august 1892, men voksede op i København fra l-års alderen. I overensstemmelse med den ene af slægtstraditionerne, som også hans far repræsenterede, skulle han være slagter og 69

3 70 blev udlært som pølsemager. Ved dette erhverv var han måske forblevet, hvis han ikke omkring 1. verdenskrig var blevet interesseret i den ny amerikanske dansemusik, som da begyndte at blive udbredt herhjemme. Han startede derfor på at spille banjo som amatør, og et fotografi i hans scrapbog, dateret 1918, viser ham selv og den seks år yngre Carl Bigum med hver sin banjo flankerende fru Eiberg med guitar og lut; foran hende ligger endnu en banjo og to mandoliner. 11 Under fotografiet er skrevet:»forste Danske Mandolin Trio«. Det var også ved denne tid at de tre»fætre«, som allerede havde puslet med en mandolin og guitar trio, stiftede bekendtskab med nogle nye amerikanske plader, som de slet ikke kunde forstaa. De var indspillede med Instrumenter, som vi aldrig havde hørt før, og vi rystede paa Hovederne og sad og gættede paa, hvad det dog kunde være. Vi vidste jo ikke, at det var Saxophoner og Klarinetter, hvorpaa der blev spillet med Vibrato og store Glissader. Men vi mistog Klarinetterne for at være en Slags kinesiske eenstrengede Violiner, som Musikerne sad og kurede op og ned ad med Pegefingrene. Man maa tage i Betragtning, at man herhjemme paa de Tider slet ikke kendte Vibrato paa Blæseinstrumenter, og derfor var det, at disse Plader lød saa fremmedartet for os. Men der var noget over dem, noget der stemte sammen med en indre Følelse, vi havde, noget, der fik os til at spidse Øre og i høj Grad vakte vor Interesse. 12 Foråret 1921 havde Eiberg sit første professionelle job i Cafe Østerbro (Østerbrogade 140), hvor han spillede banjo og hawaiiguitar sammen med Victor Cornelius (klaver og sang) og førnævnte Bigum (banjo).13 Den 10. januar 1922 blev han medlem af orkesterforeningen, 14 og fra december samme år ledede han»eneste org. Jazz Jazz Orkester«i Danas Have (Nø r rebrogade 21),15 hvor banjoen efterhånden afløstes af saxofon. Både Eiberg, Ewans, Peter Rasmussen og Otto Lington har hævdet at Eiberg var den første der spillede saxofon herhjemme, 16 men det lader til at være en mytedannelse. Bortset fra at instrumentet var benyttet af danske militærmusikere i begyndelsen af århundredet, er det blevet fremført at klarinettisterne Knud Jensen og Ole Frøsig spillede saxofon hhv. i Wivels orkester i 1919 og i Scalarevyen 1920,17 og Marno Sørensen ses med saxofon på et billede af Robert Radfords orkester i Eiberg synes derimod først at have fået sit instrument i I orkesterforeningens medlemsliste pr. januar 1923 er han anført, ikke som saxofonist, men som janitschar med banjo som biinstrument,19 og det tidligste kendte billede af Eiberg med saxofon er med hans musikere fra Danas Have og viser ham med saxofonen i stativ og banjo i skødet,20 hvilket indicerer at saxofonen er relativt.nyerhvervet. På den baggrund må man vist slutte at Eiberg ikke var den første af de danske musikere som omkring 1920 begyndte at spille saxofon, og at han, i

4 overensstemmelse med Lingtons fremstilling, først fik instrumentet under det amerikanske flådebesøg i sommeren Men han var formentlig den første som anvendte saxofonen i en mere jazzmæssig sammenhæng og derved gav den spirende danske jazzmusik en ny og mere definitiv retning. Eibergs egentlige gennembrud som musiker og orkesterleder fik han som leder af Adlon Band, da Adlon-klubben (Nørregade 41, det nuværende Montmartre) startede den 9. november Han var da 31 og kun saxofonist. Adlon-orkestret var fra starten en kvintet med den på det tidspunkt gængse instrumentation: saxofon (Eiberg), violin, klaver, banjo (Bigum, afløst af John Lange) og trommer (Anker Skjoldborg).22 Denne ensembletype, som var blevet almindelig efter de ungarske Dixie Boys' besøg i sommeren 1923, havde det praktiske fortrin at kombinere de vigtigste jazzinstrumenter med cafeorkestrenes tradition for at have en violinist, helst som kapelmester, og ellers i hvert fald som frontfigur (»Steh-Geiger«). Messingblæsere kom først til i 1924, da Adlon-orkestret, i takt med klubbens succes, blev udvidet, og samtidig supplerede Eiberg sin es-alt og c-melody sax med sopransaxofon. Det ry Eiberg opnåede ved at spille i Adlon, må have været hovedårsagen til at Skandinavisk Grammophon den 27. august 1924 lod ham indspille to pladesider. Instrumentationen var nu udvidet med yderligere en saxofon (Kai Ewans), to trompeter, basun og tuba. Teknikeren måtte derfor opgive at optage violinen,23 og tuba og trommer kom til at stå meget svagt i den akustiske optagelse. Man indspillede to amerikanske melodier, In Bluebird Land og I've Got A Cross-Eyed Papa. I den første er der soloer af Ewans (alt) og Eiberg (c-melody), men spillet straight, uden egentlig improvisation; den anden har næsten intet solospil, men har mere jazzkarakter, i ensembleklangen, i de mange breaks, bl.a. for de to trompeter, og i codaen, som også kendes fra samtidige indspilninger med sorte orkestre. Med samme besætning, nu plus violin, indspilledes allerede den 9. september yderligere to sider, denne gang for Polyphon. Kun i Please er der en regulær solo (Eiberg på c-melody), men Frantz Petersen har, ligesom i In Bluebird Land, et rytmisk ret levende klaverbreak. Begge optagelser er jazzmæssigt mindre interessante end dem for HMV. For dette selskab indspilledes i begyndelsen af december igen to sider, men de blev aldrig udsendt. Antagelig fordi selskabet i mellemtiden havde opdaget at den første HMV-plade ikke just var nogen publikumssucces. Af et oplag på 300 eksemplarer blev kun 133 solgt, efter nogle måneder gik salget helt i stå, og hovedparten af oplaget blev destrueret. 24 Til gengæld optog Polyphon den 12. januar 1925 hele seks sider, af hvilke to har været tilgængelige. Instrumentationen er stadig den samme, dog uden violin, og optagelsen er klarere end før. Både I've Got A Feeling For Ophelia og 71

5 72 Don't Take My Gal er ganske livlige med mange breaks og stop-time passager, og i den første er Ewans ret fremtrædende som solist. Det gælder for alle disse Eiberg-optagelser at det er samtidige amerikanske populærmelodier (med 32-takters kor af formen ) uden indbyggede jazzkvaliteter. De spilles efter amerikanske forlagsarrangementer,2s og ensemblespillet er ganske stift, hoppende for messingblæsernes vedkommende og brægende for saxofonernes. Herved adskiller de sig dog ikke meget fra samtidige amerikanske indspilninger uden for blues- og New Orleans-området. De mange breaks for to trompeter leder måske tanken til King Oliver's Creole Jazz Band (hvis 1923-plader kan have været kendt af musikerne), men har slet ikke den rytmiske frihed hos Oliver-Armstrong. I solospillet savnes åbenlyst ordentlige stilistiske forbilleder, og improvisation er endnu noget næsten ukendt,26 der er i det højeste lette forsiringer, mest hos Ewans. I foråret 1925 opløstes Adlon-orkestret, Skjoldborg blev for sommeren leder af et delvis nyt orkester med bl.a. broderen, Bertel S., på banjo, og Eiberg, som nu også spillede barytonsax, indledte sine årlige sommerengagementer på Hornbæk Badehotel med helt nye folk: den kun 18-årige Peter Rasmussen (basun), Walther Nyboe (trompet), Jens Hemmel (tenor), Otto Berggreen (klaver), Jonas Hansen (banjo) og Johannes Jansen (trommer). Den følgende vinter var Eiberg med nogenlunde samme besætning påny i Adlon og spillede desuden bl.a. på Hotel d' Angleterre. Som yndlingskapelmester for Adlons publikum af kendte og kongelige var han i disse år også i vælten i det højere selskabsliv og spillede jævnlig til fester i ambassader og gesandtskaber. Efteråret 1926 engageredes Eiberg - stadig med samme orkester, men nu med Ewans som anden-sax - til kabaret'en Midnight Follies i Bonbonnieren (Vesterbrogade 1, nu nedrevet). Ewans fortæller om de høje musikerlønninger og siger: Det var sikkert en af de allerstørste Kontrakter, der har set Dagens Lys indenfor vor Branche her i Landet, men det gik selvfølgelig heller ikke mere end et Par Maaneder. Budgettet var for stort, Lokalet for lille. Dog maa man sige, at det saamænd kunne være stort nok til de Par Mennesker, der vovede sig derind, for Forestillingen slog ikke an, og Folk brød sig ikke om at betale stor Entre bare for at danse?7 Faktisk varede engagementet også kun i tre uger (17. september - ca. 7. oktober), men orkestret holdt sig flydende endnu en måneds tid, bl.a. ved at spille i forskellige biografer med udvidet besætning (bl.a. med en ny trompetist, Olof Carlsson). Og den 16. oktober indspillede det to pladesider for Polyphon. Det var Eibergs sidste optagelser overhovedet med jazzbesætning, og de kan, efter de medvirkende at dømme, meget vel have været de

6 bedste. Men de blev tilsyneladende aldrig udsendt. Herefter skiltes Eibergs veje fra Ewans' og Peter Rasmussens. I januar 1927 startede de med Ivan Walther i Adlon (sammen med bl.a. John Lange (banjo) og Richard Stangerup (trommer», og Eiberg rykkede ind i Paladsteatrets Restaurant (det nuværende Daddy's Dance Hall) med flere nye folk, bl.a. Richard Johansen (violin og trompet), Vilfred Kjær (klaver) og Børge Bachmann (trommer). Stort set samme orkester var i maj 1927 med til at lukke Folies Bergeres og indviede i september Valencia (begge Vesterbrogade 32). Det blev Eibergs sidste mere betydelige orkester i 20rne, hvor han iøvrigt fortsat spillede i Hornbæk om sommeren og fortrinsvis i Valencia om vinteren. Fra 1929 til 31 spillede Eiberg mest med en sekstet, der bl.a. rummede trompetisten Jørgen Hansen (afløst af Edvard Thomsen), basunisten Hilmer NørriId (afløst af Werner Jørgensen, denne af Aage Pedersen) og trommeslageren Kai Fischer. Fra Valencia kom han til Heckmann (Frederiksberggade 24, første sal), som en tid i 1931 hed Cafe International og desuden er kendt fra disse år som Restaurant Pagh. Trommeslageren Kai Timmermann fortæller at den engelske orkesterleder Jack Hylton under sit besøg i København i april 1930 hørte Eiberg hos Heckmann og udtalte»at det var noget af det bedste jazz han havde hørt på kontinentet.«28 I november 1931 var Eibergs orkester med til at åbne Prater på Nørrebro (Stengade 6, i dag diskotek). Det var nu på otte mand, bl.a. trompetisten Henry Eggert, den senere kendte arrangør Kaj Møller (altsax) og førnævnte Aage Pedersen og Kai Timmermann. Om dette orkester siger Sven Møller Kristensen:»Jeg har jo været adskillige gange i Prater og hørt Eiberg, som var et fortryllende menneske og en meget varm musiker. [... ] Han var en meget fin musiker, ham husker jeg tydeligt.«29 Eiberg blev i Prater til foråret 1934, fortsat med engagement på Hornbæk Badehotel, vist nok hver sommer (sidste gang sommeren 1934), og efterhånden med en jazzmæssigt mindre interessant besætning. Det tim ands orkester, hvormed han i vintersæsonen spillede i Palace Hotels Marmorhave, og fra maj 1935 i et år på Ritz (Vesterports tagetage, mod Vesterbrogade ), synes også primært at have været et danseorkester. I et interview i er det da heller ikke et af tidens sorte orkestre han fremhæver som sit foretrukne, men Bert Ambrose's engelske danseorkester. Og ved de jazzkoncerter hvori han medvirkede i denne periode, 31 omfattede hans programmer foruden egentlige jazznumre også Guy Lombardos Canadian Capers, et tangopotpourri og et kabaretstykke med skuespillerinden Gerda Madsen. Efter engagementet på Ritz synes Eiberg at være gledet betydeligt i baggrunden som orkesterleder. I nogle år spillede han mest i provinsen, i Næst- 73

7 74 ved (Casanova) i efteråret 1936 og i Helsingør (Cafe la Promenade) fra foråret 1937 til foråret 1939, tilsyneladende med ret anonyme musikere. Hans sidste mere notable engagement var i Lodberg (tidligere Paladsteatrets Restaurant, i dag Daddy's Dance Hall) i vintersæsonen Han havde her et otte-mands orkester med bl.a. pianisten Gunnar Bengtzon (senere Harlem Kiddies) og et repertoire, som indeholdt 25 Tommy Dorsey-arrangementer nedskrevet fra plader, 32 altså populær swingmusik. I 40rne specialiserede Eiberg sig i hawaiimusik efter i mange år at have dyrket hawaiiguitar som bi-instrument. Han indspillede flere plader med denne musik (for Odeon), og det sidste Eiberg-engagement der er registreret i ADJ, var i Bali (Godthåbsvej ) med hans»hawaiian Kvartet«i begyndelsen af Endnu i 1944 fremtrådte han dog som jazzmusiker, nærmere bestemt den 5. maj ved koncerten»fra Ragtime til Swing«i KB Hallen. Til dette musikalske tilbageblik over dansk jazzhistorie samlede han musikerne fra det første Adlon-orkester (med en afløser for Anker Skjoldborg, som var emigreret til USA), og i et interview før koncerten sagde han:»jeg tror, man skal se at komme væk fra Neger-Stilen og tilbage til Novelty Jazz'en. Den Vej er Amerikanerne gaaet.«34 Ikke desto mindre erklærede Eiberg i interviewet fra 1960 at John Coltrane nu var hans favorit som saxofonist, men sagde iøvrigt at han selv efterhånden foretrak at spille klarinet og regnede swingmusikerne Benny Goodman, Artie Shaw og Buster Bailey som de bedste jazzsolister på dette instrument. Eiberg havde på tidspunktet for interviewet været plaget af dårligt helbred i flere år, levede som pensionist og havde enkelte elever. Den 14. juli 1965 døde han. I interviewet i siger Eiberg at han nu spiller 13 instrumenter. Sine første musikalske erfaringer gjorde han med en mundharmonika som 12- årig,32 og nogle år senere fik han regulær undervisning i mandolinspil og nodelæsning af Lars Johansen (far til pianisten Gunnar J. og skuespilleren Sigfred J.). 30 Omkring 1918 tog han, som før nævnt, banjoen op, og kort efter hawaii-guitaren, som han fik instruktion i af hawaiimusikeren Mr. Luvaun, da denne besøgte Danmark. 32,34 I begyndelsen af 20rne må han også have spillet trommer. 19 Fra 1923 var det især rørblæserne han dyrkede. Hans første saxofon var en es-alt med to oktavklapper af mærket Couesnon,32 og allerede ved Ad Ions åbning i november samme år ses han desuden med en c-melody (ctenor) saxofon. 35 Han fik timer i saxofonspil af den tidligere (s. 70) nævnte Knud Jensen og studerede efter en tysk skole, men måtte hovedsageligt lære sig selv at bruge saxofonen som jazzinstrument. 32 På pladerne fra spiller han es-alt i ensemblerne og c-melody i soloerne 32 (es-alt soloerne er

8 af Kai Ewans), men soloerne er spillet straight, uden improvisation, og har derfor ikke megen jazzkarakter. Som forbilleder (via amerikanske plader i 20rne) nævner han Frankie Trumbauer, Jimmy Dorsey og Rudy Wiedoeft. 32 Efter nogle år blev es-alten, i overensstemmelse med den almindelige udvikling, hans hovedinstrument, mens c-melody saxen gled ud. Orkesterbilleder fra 1924 til 26 viser at han fra denne tid også begyndte at spille sopranino, sopran og baryton samt basklarinet, derimod synes han ikke at have dyrket b-tenoren. Klarinet dukker op på billeder fra 1926 og frem, og med instrumentets popularitet i 30rne anvendte han det i stigende grad. En overgang fik han timer hos Aage Oxenvad og erklærede i 1960 at spille Mozart lige så godt som jazz på klarinetten instrumenter er hermed opregnet, ikke nødvendigvis helt de samme som Eiberg tænkte på i Bortset fra hawaiiguitaren, der ikke har interesse fra et jazzsynspunkt, er c-melody saxen det eneste af alle disse instrumenter, som vi i dag kan høre ham spille solistisk på plade, og det i et omfang og på et tidspunkt der gør det helt umuligt at vurdere Eiberg som jazzsolist. Men hans betydning i dansk jazzhistorie skal også søges på et andet område, i hans indsats som talentspejder, organisator og foregangsmand for jazzmusikken på et tidspunkt, hvor den endnu knap var kendt i Danmark. Denne betydning er først og fremmest knyttet til20rne. Ved dette tiårs udgang havde de fleste af tidens mere talentfulde jazzmusikere spillet hos ham, han havde med sine orkestre skaffet den ny musik og dens udøvere en række arbejdspladser? og han havde før nogen anden fået dansk jazz dokumenteret på plade. Fremfor nogen var det ham der havde sat jazzen på det danske landkort. Derved blev han også inspirator for de musikere som i 30rne videreførte hans indsats, og hvoraf flere, bl.a. Svend Asmussen,36 har fortalt om det indtryk det gjorde på dem at høre Eibergs orkestre i 20rne. En af disse musikere, saxofonisten og tegneren Cosper Cornelius, siger: 75 Der var jo også Eibergs orkester, der spillede i Hornbæk, det må jeg sige, det var en stor oplevelse for de unge mennesker dengang. Det var nemlig et orkester, hvor der kun var saxofoner og trompeter og sådan noget. Alle andre orkestre, det var jo altid noget med violin, og det var ikke noget for mig, jeg kunne godt lide den hårde klang der af brass'erne og saxerne. 37 Noter 1. Ekstrabladet, note, 20/ Martin Goldstein og Victor Skaarup: Jazz. Dens Udvikling, Former og Udøvere, København 1934, s Otto Lington: Jazz skal der til, København 1941, s Mogens Holmegaard Nielsen: Dansk Jazz Album, Aarhus [1944), s. 13.

9 76 5. Børge J. C. Møller: Dansk Jazzdiscography, KØbenhavn 1945, s Sven Møller Kristensen o.a. (red.): Jazzens Hvem-Hvad-Hvor, København 1953, s Tilsvarende formulering i de senere udgaver fra 1962 og Se herom: Erik Wiedemann:»Kilder til dansk jazzhistorie«, i Anders Carlsson og Jan Ling (red.): Nordisk musik och musikvetenskap under 1970-talet, en rapport från 8:e Nordiska Musikforskar-Kongressen, Ljungskile Folkhogskola juni 1979, Goteborg 1980, s Se diskografien. 9. I-Sp 1001 (originale spolebånd) og I-Ka 1036 a+b (kassettebåndkopi). 10. Slægtsoplysningerne stammer fra Peter Rasmussen (telefonisk 2/1-1980), Kai Ewans (brev til ADJ, ) og Valdemar Eibergs søn, Heine E. (telefonisk /6-1980). 11. Banjoerne er korthalsede, ottestrengede mandolin-banjoer, af musikerne kaldet»dørklokker«, jfr. Kai Ewans:»Jazzens Barndom i Danmark«, Jazzrevy 1:3 (juli 1935), s Ewans: sammesteds. Det er ikke fastslået, hvilke plader det drejede sig om, men det kan have været indspilninger med Original Dixieland Jazz Band og saxofonsekstetten Six Brown Brothers. 13. Hr. annonce i Aftenbladet, 26/ Iflg. kartotekskort i Københavns Musiker- og Orkesterforening som også oplyser Eibergs fulde navn. 15. Hr. annonce i Aftenbladet, 30/ Eiberg i Aftenbladet, 2/5-1944, og i Musik-Amatøren 111:6 (juni 1944), s. 5; Ewans i ovennævnte (note 11) artikel, s. 7, og i Rytmer (julen 1936), s. 6; Peter Rasmussen i interview, 20/ (I-Ka 1005 a); Otto Lington i ovennævnte (note 3) bog, s Læserbrev af Kai Buschardt, Dansk Musiker Tidende XXXI:20 (16/ ), s Det ældste orkesterbillede med saxofon jeg har fundet, viser Wivels orkester med Knud Jensen (Vore Herrer VI:3 (3/2-1921), u.s.). 18. Program for Carlsbergpavillonen (Strandvejen 20), jfr. annonce i Aftenbladet, 29/ Københavns Orkesterforening. Medlemsfortegnelse 1923, København 1923, s Jazzrevy 1:3 (juli 1935), s. 7. Årstallet angives her som 1922, men må ud fra det foreliggende være Lington: ovennævnte (note 3) bog, s. 16;»Fire amerikanske Dreadnoughts i Kjøbenhavn«, Ekstrabladet, 26/ Fuldstændige besætninger, se fortegnelsen over Eibergs orkestre. 23. Hr. også»jazzens fødsel«, af Palle Kiær Stephensen, Billed Bladet XXV:22 ( ), s HMV-lagerkort i Nationaldiskoteket. For Polyphon-pladerne findes ingen salgstal. 25. Eiberg siger selv at alle hans indspilninger fra 20rne er baserede på forlagsarrangementer tilsendt fra USA (interview, efterår 1960, I-Sp 1001). 26. Eiberg (samme interview):»jeg begyndte først der hos Heckmann [... j, der begyndte jeg at improvisere.«dvs. i Kai Ewans:»Jazzens Barndom i Danmark«, Jazzrevy 1:4 (august 1935), s Kai Timmermann: interview, 24/ (I-Ka 1024 a). 29. Sven Møller Kristensen: interview, (I-Ka 1009). 30. Jazz 11:6 (juli 1935), [s. 4-5j. 31. B.T.s jazzshows og 3/ ,14/10 og 21/ , og julejazzshow 16/ , alle i Det ny Teater. 32. Eiberg: interview, efterår 1960 (I-Sp 1001). 33) Annonce ib.t., 17/ Aftenbladet, 2/ Foto i Vore Herrer VIII:25 (5/ ), u.s. 36. Svend Asmussen: interview, 30/ (I-Ka 1002). 37. Cosper Cornelius: interview, 9/ (I-Ka 1014).

10 77 Diskografi over Valdemar Eibergs jazzindspilninger VALDEMAR EIBERG OG HANS JAZZ ORKESTER: Willy Seehuusen, Vilhelm Gaaser (tp), Hjalmar Hedstrøm (tb), Eiberg (as, c-melody s), Kai Ewans (as), Frantz Petersen (p), John Lange (ba), Ingvard Jepsen (tu), Anker Skjoldborg (dm.). 27. august BT In Bluebird Land HMV X 2122 BT 8711 ['ve Got A Cross Eyed Papa VALD. EIBERG'S DANCING ORCHESTER [sic] (»THE ADLON KLUB BAND«): samme plus Axel Bendix (v). 9. september V2 ax Please Polyphon S ax Oh Gee, Oh Gosh, Oh Gol/y, ['min Love VALDEMAR EIBERG OG HANS JAZZ ORKESTER: samme el. lign. 1. el. 4. december IWasAFool HMVX2144 That' s The Tune Pladen aldrig udgivet; titler og katalognummer fra lagerkort; datoer fra Karleric Liliedahl: The Gramophone Co. Acoustic recordings in Scandinavia and for the Scandinavian market, Helsinki 1977, s : de eneste ubesatte matricenumre fra periodens optagelser i Kø benhavn er BT (1. dec.) og BT (4. dec.). VALDEMAR EIBERGS JAZZBAND: samme el. lign., dog uden v ax 2171 ax 2172 ax 2173 ax 2174 ax In A Rendez-vous Charlie My Boy Louise ['ve Got A Feeling For Ophelia Don't Take My Gal 12. januar Polyphon XS Polyphon XS Polyphon XS ax er en tango (Hasta Maftana), Polyphon XS VALDEMAR EIBERGS MIDNIGHT FOLLlES BAND: sandsynligvis Walther Nyboe, Olof Carlsson (tp), Peter Rasmussen (tb), Eiberg, Kai Ewans (as m.m.), Reynir Gislason el. Otto Berggreen (p), Jonas Hansen (ba), Kay Beck (tu), Bernhard Zebis (dm). 16. oktober ar Lonesome And Sorry Polyphon 4712 ar Summerrain Brings The Roses Again Polyphon

11 78 Formentlig aldrig udsendt; besætning ud fra Kai Ewans:»Jazzens Barndom i Danmark«, Jazzrevy 1:4 (august 1935), s. 11. Kilder i Øvrigt: Orkesternavne, instrumentation, matricenumre, melodititler og katalognumre fra HMV-Iagerkort, Polyphon-optagelsesbøger og -katalog 1927, og pladerne selv besætningen fra Børge J. c. Møller: Dansk Jazzdiscography, København 1945, s. 18, bekræftet af Valdemar Eiberg (interview efterår 1960, I-Sp 1001), Kai Ewans (interview 16/5-1978, I-Ka 1031 a + b) og Vilhelm Gaaser (interview 15/2-1977, I-Ka 1008 a). Valdemar Eibergs orkestre Fortegnelsen er ikke komplet, dertil savnes endnu for mange oplysninger om besætninger og engagementer, og kun nogenlunde sikre data er medtaget. l. Eiberg (as, baj, Louis Tegner (p), Albert Lauerberg (dm). Danas Have, Eiberg (as, c-melody s), Aage Overgaard, afløst af Axel Bendix (v, senere også s), Svend Holst, afløst af Frantz Petersen (p), Carl Bigum, afløst af John Lange (ba), Anker Skjoldborg (dm, senere også ts). Adlon fra 10/ ; også i Centra1cafeen om aftenen. 3. Willy Seehuusen, Vilhelm Gaaser (tp), Hjalmar Hedstrøm, afløst af Werner Jørgensen (tb), Eiberg (som før + ss), Kai Ewans (as), Axel Bendix (v, s), Frantz Petersen (p), Lange (ba), Ingvard Jepsen (tu), Anker Skjoldborg (dm, ts, ss). Adlon, vintersæson ; også Palace Hotels Marmorhave eftm. og aften. 4. (Polyphon Jazz Band): To uidentificerede musikere (tp), Werner Jørgensen, afløst af Peter Rasmussen (tb), Eiberg (diverse s), Ewans (as), Gotfred Søgaard (v), Einer Ræbild (p), Hjalmar Bramsholm (ba), uidentificeret musiker (tu), Johannes Jansen (dm). Adlon, forår 1925; også Hotel d'angleterres Palmehave eftm. og Maxim aften. 5. Walther Nyboe (tp), Peter Rasmussen (tb), Eiberg (as m.m.), Jens Hemmel (ts m.m.), Kai Roland Juul Nielsen (v), Otto Berggreen (p), Hjalmar Bramsholm (ba), Johannes Jansen (dm). Hornbæk Badehotel, sommer Samme uden Juul Nielsen; Bramsholm afløst af Jonas Hansen (ba) og Jansen af Eugen Steffensen (dm). Adlon og Trocadero, vintersæson ; også d' Angleterres Palmehave eftm.; samme el. lign. Hornbæk Badehotel, sommer (Midnight Follies Band): Nyboe (tp), Rasmussen (tb), Eiberg, Ewans (diverse s), Reynir Gislason (p), Jonas Hansen (ba), Bernhard Zebis (dm). Bonbonnieren, sept.-okt Samme plus Olof Carlsson (tp), Kay Beck (tu); Gislason afløst af Otto Berggreen (p). Colosseum o.a. biografer, sept.-nov Nyboe (tp), Richard Johansen (v,tp), Werner Jørgensen (tb), Eiberg, Marno SØrensen (s), Vilfred Kjær (p), Jonas Hansen (ba), Børge Bachmann (dm). Paladsteatrets Restaurant, forår 1927; samme plus fem mand, Folies Bergeres, maj 1927; lignende, men færre, Hornbæk Badehotel, sommer Richard Johansen (v,tp), afløst af Jørgen Hansen (tp), Hilmer Nørrild (tb), Eiberg, uidentificeret musiker, Jens Hemmel (s), Vilfred Kjær (p), Jonas Hansen (ba), Kay Beck (tu), Bachmann (dm). Valencia, vintersæson ; også Industri-Restauranten eftm., forår 1928; samme el.lign. Hornbæk Badehotel, sommer Hansen (tp), Nørrild (tb), Eiberg (as m.m.), Christian Fenris (ts m.m.), Arvid Sandberg (p), Kai Fischer (dm). Valencia, vintersæson ; Eiberg også m. kvartet, Cafe Den røde Kat, efterår 1928; samme el. lign. Hornbæk Badehotel, sommer 1929.

12 Samme, men Hansen afløst af Edvard Thomsen (tp) og Nørrild af Werner Jørgensen (tb). Heckmann, vintersæson Samme, men Jørgensen afløst af Aage Pedersen (tb). Hornbæk Badehotel, sommer Samme el. lign. HeckmannlCafe International, vintersæson Muligvis også Hornbæk Badehotel, sommer Henry Eggert (tp), Aage Pedersen (tb), Eiberg (as,cl), Kaj Møller (as, brs, cl), Hilmer Andersen (ts,c1), Thorkil Jacobsen (p), Hugo Wieslander (g), Kai Timmermann (dm). Prater, vintersæson ; muligvis også Hornbæk Badehotel, sommer Emanuel Larsen (tp), Pedersen (tb), Eiberg, Willy Hørting (as,cl), Hilmer Andersen (ts,c1), Jacobsen (p), Wieslander (g), Svend Hertzberg (dm). Prater, vintersæsonerne og ; muligvis også Hornbæk Badehotel, sommer Sikkert enkelte ændringer i denne periode. 17. Hans Olsen (senere Lønver) (tp), Eiberg (as,cl), Hørting (as,c1,v), Ragnar Ballieu Petersen (ts), Jacobsen (p), Wieslander (g,dm). Hornbæk Badehotel, sommer Emanuel Larsen, Aksel Heilberg (tp), Aage Pedersen (tb), Eiberg, Hørting (as,cl), Hilmer Andersen (ts), Jacobsen (p), Wieslander (g), Harald Bugge (b), Helge Monsrud (dm). Palace Hotels Marmorhave, vintersæson Samme, men Hørting afløst af Richard Petersen (as); Bugge og Monsrud muligvis ikke med. Ritz, / Arild Hulstrøm (tp), Eiberg (as,cl), måsker Werner Rendborg (p), Hugo Wieslander (g) o.a. Kronborg Havbad, sommer 1936; Casanova, Næstved, efterår 1936; Cafe la Promenade, Helsingør, forår forår Givetvis flere ændringer i denne periode. 21. Eiberg (as,cl), Ernst Berliø (ts), uidentificeret musiker (p), Svend Hertzberg (b,dm). Cafe Resi, antagelig sommer Poul Jensen (tp), Svend-Aage Bengtsson (tb), Eiberg (as,cl), Berliø, Otto Sigaard SØrensen (ts), Gunnar Bengtzon (p), Kai Aangstrøm (b), Hertzberg (dm). Lodberg, vintersæson Arild Hulstrøm (tp), Eiberg (as,cl), to uidentificerede musikere (ts og p), Hertzberg (b,dm). Ritz-Safari, Aalborg, og Casanova, Næstved, sommer Eiberg (as,cl), Axel Bendix (v), Svend Holst (p), Carl Bigum (ba), Hertzberg (dm). Koncert, KB-Hallen, 5/ Kilder: a) orkesterbilleder med musikeridentifikationer og tids- og stedfæstelser bl.a. af en række af musikerne selv, b) notater og kopier fra avis- og tidsskriftgennemgang , c) interviews med Eiberg og en række af hans musikere. Alt i Arkiv for dansk jazzhistorie. Instrument-forkortelser as - altsax - saxofon ba - banjo ss - sopransax brs - barytonsax tb - trækbasun cl - klarinet tp - trompet dm - trommer ts - tenorsax g - guitar tu - tuba (sousaphon) p - klaver v - violin Artikler om og interviews med Valdemar Eiberg»Musiker-Typer«. Portrætartikel. Sign. Basta. Dansk Musiker Tidende XVI:15 ( ), s »Man maa 'sidde paa Stolen' i fire Timer om Dagen for at blive til noget.«interview af Knud Meister. Jazz 11:6 (juli 1935), [s. 4-5].

13 80 Kai Ewans:»Jazzens Barndom i Danmark«, Jazzrevy 1:3 (juli 1935), 1:4 (august 1935) og 1:7 (november 1935) rummer en mængde oplysninger om Eiberg i perioden »En besnærende Jazz-Koncert.«Foromtale af radioudsendelse af Knud Meister. Radiolytteren XI:6 (9-15/2-1936), s. 8.»Gæsterne fyldte Saxofonen med 100 Kr. Sedler.«Interview sign. Mr. Aftenbladet, 2/ »Dansk Jazz før og nu.«interview sign. Mr. Rhythm. Musik-Amatøren 111:6 (juni 1944), s Mogens Holmegaard Nielsen:»Waldemar [sic] EiberglFra Jazzens Barndom«, i sammes Dansk Jazz Album, Aarhus [1944], s. 13.»Det er Jazzens Skyld... «Interview med Børge Roger Henrichsen og Valdemar Eiberg af Keith Keller. Udateret (men fra 50erne) udklip fra B.T. i Eibergs Scrapbog. Interview med Valdemar Eiberg ved Erik Wiedemann. Efterår Varighed: 2:03:55. Original spolebåndsversion (I-Sp 1001) og kassettebåndkopi (I-Ka 1036 a + b), begge i Arkiv for dansk jazzhistorie.»jazzens fødsel«. Illustreret artikel om Eibergs første plade af Palle Kiær Stephensen. Billed Bladet XXV:22 ( ), s Følgende handler kun om hawaii-musik:»vi taler Hawaiian Guitar med Waldemar [sie] Eiberg«. Interview sign. Alexander. Musik-Amatøren V:5 (maj 1946), s Undersøgelserne i forbindelse med Valdemar Eiberg er foretaget som led i Det humanistiske Forskningsråds projekt»dansk jazzhistorie«. Summary For many years, saxophonist and band-leader Valdemar Eiberg ( ) has been considered one of the pioneers, if not the pioneer, of Danish jazz, but he has never been the subject of a more thorough investigation. The present article outlines his musical career, with an emphasis on the 'twenties and 'thirties, when he led his most important jazz and dance bands. Also, his three remaining (out of seven recorded) records from the mid-'twenties are examined, and it is concluded that his importance to the history of jazz in Denmark is connected with his activities as a talent-scout and organizer of bands when jazz was still hardly known in Denmark. The article is followed by a discography, alisting ofeiberg's bands between 1923 and 1944, and a chronology of articles about and interviews with Eiberg.

Kapitel 4: 1923-24 Centralcaféen i Frederiksberggade; Adlon-Klubben ; tvungen orkesterændring; den første danske jazzpladeindspilning - for HMV;

Kapitel 4: 1923-24 Centralcaféen i Frederiksberggade; Adlon-Klubben ; tvungen orkesterændring; den første danske jazzpladeindspilning - for HMV; Kapitel 4: 1923-24 Centralcaféen i Frederiksberggade; Adlon-Klubben ; tvungen orkesterændring; den første danske jazzpladeindspilning - for HMV; derefter Polyphon optagelse. Maxim og Palace Hotellets Marmorhaven.

Læs mere

VALDEMAR EIBERG. Valdemar Eiberg 1923 og 1962

VALDEMAR EIBERG. Valdemar Eiberg 1923 og 1962 VALDEMAR EIBERG Valdemar Eiberg 1923 og 1962 Kapitel 1: Familieoprindelse Nærmeste familie og andre slægtsforhold. Waldemar Sophus Gerlach Eiberg (VE) er født den 23. august 1892 i Kolding (fornavnet oprindeligt

Læs mere

Kapitel 3: 1923 Café Danas Have ; Amerika-bådene; saxofon-åbenbaringen - og Centralcaféen!

Kapitel 3: 1923 Café Danas Have ; Amerika-bådene; saxofon-åbenbaringen - og Centralcaféen! Kapitel 3: 1923 Café Danas Have ; Amerika-bådene; saxofon-åbenbaringen - og Centralcaféen! Poul Christiansen LBR: Kai Ewans husker om ovenstående billede: Valdemar Eiberg spiller til bal i 1922. Der er

Læs mere

Dans i Palace Hotellets Marmorhave

Dans i Palace Hotellets Marmorhave Kapitel 5: 1925 Flere optagelser i januar for Polyphon; Eiberg danner nyt orkester til sommersæson på Hornbæk Badehotel; og ændrer atter besætning til efterårssæsonen på Hotel d Angleterre og Restaurant

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

Nivå Big Band Billedserie

Nivå Big Band Billedserie 1. Foyeren til samlingsalen på Nivå Centralskole i sommeren 1975. Siddende i forreste række fra venstre: Mogens Juhl Madsen, Ole Stolle, Jesper Hamburger, Erik Christensen. Stående bagerst: Jan Crillesen.

Læs mere

Jazzens veje fra New Orleans. Om jazzhistorie, legender og traditioner

Jazzens veje fra New Orleans. Om jazzhistorie, legender og traditioner Jazzens veje fra New Orleans Om jazzhistorie, legender og traditioner Jazzens veje fra New Orleans Om jazzhistorie, legender og traditioner Knud Knudsen Udgivet af Historiestudiet, Aalborg Universitet

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro

JazzGro. oves. JazzGro. JazzGro ANDEN del ANDEN del no. 5 27. september Carsten Dahl Talk `N tangent Focus: Solopiano no. 6 25. oktober Krølle Sulsbrück Perc `n Talk Focus: latin percussion no. 7 29. november Bjarke Falgren String `n

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

JazzGro næstved ungdoms skole for fremtidens voksne. oves. JazzGro. JazzGro. JazzGrooves no. 1 1. december. JazzGrooves no. 2 26.

JazzGro næstved ungdoms skole for fremtidens voksne. oves. JazzGro. JazzGro. JazzGrooves no. 1 1. december. JazzGrooves no. 2 26. no. 1 1. december no. 2 26. januar no. 3 23. februar no. 4 29. marts Nye efterår 2012 er under udvikling. Se www.naestvedung.nu info. Næstved skole voksne Præsenterer jazz-klubben jazzgro - byens um jazz-edutainment

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Velkommen i Horsens Musikskole år 2011-2012 Musik er fællesskab. Jørn Steffensen, Musikskoleleder I musikskolen lærer du at spille og synge

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Himmerland og den fælles sjæl

Himmerland og den fælles sjæl Himmerland og den fælles sjæl - om at spille ny musik på tværs af genrer, grænser og kulturer Det er en mild efterårs aften i marts på en af Australiens største folk festivals. De mange mennesker i det

Læs mere

SKANDINAVIEN-AMERIKA LINIEN Skibsmusikere samt andre danske musikere, der besøgte USA

SKANDINAVIEN-AMERIKA LINIEN Skibsmusikere samt andre danske musikere, der besøgte USA SKANDINAVIEN-AMERIKA LINIEN Skibsmusikere samt andre danske musikere, der besøgte USA Fra de første udprægede emigrationsår omkring begyndelsen af 1800-tallet var det umuligt at emigrere direkte fra Danmark

Læs mere

2003-2013 STARTEN. Orkestret var dermed stiftet.

2003-2013 STARTEN. Orkestret var dermed stiftet. 2003-2013 I tilknytning til SeniorSWING s 10-års jubilæum den 17. marts 2013 har bestyrelsen bedt orkestermedlem Søren Anders Simonsen (SAS) om at skrive lidt om, hvordan det efter hans mening er gået

Læs mere

Læs og lær om. Lukas Graham

Læs og lær om. Lukas Graham Læs og lær om Lukas Graham Lukas Graham Forchhammer Lukas Graham er et dansk band. Forsangeren i bandet hedder Lukas Graham Forchhammer. Lukas blev født på sine forældres sofa i Christiania d. 18. september

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Nr Spillere i Centerturneringen - 2016/2017 17-05-2016 Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Aktivitetscenter 28,06 8 2. Aage Larsen Glostrup Aktivitetscenter

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Mac P sens. Production name:macp sens. 1. Will the Circle Be Unbroken 4:47 2. Whiskey in the Jar 3:20. Før det er for sent

Mac P sens. Production name:macp sens. 1. Will the Circle Be Unbroken 4:47 2. Whiskey in the Jar 3:20. Før det er for sent Før det er for sent 1. Will the Circle Be Unbroken 4:47 2. Whiskey in the Jar 3:20 3. Før det er for sent 2:59 4. På en dønning ude i Århus Bugt 3:09 5. The Town I Loved So Well 5:50 6. The Red Rose Café

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer januar - marts 2014 Svendborgvej 319 Højby 2014 Godt nytår! 2013 var året, hvor vi kunne fejre vort 25 års jubilæum, og året har været et år med mange gode og velbesøgte arrangementer. Ikke

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2015-16

Musik i Tide skolekoncerter 2015-16 Frederikssund Kommune Musik i Tide På denne liste kan du se, hvilke grupper der udbydes i din kommune den kommende sæson, og hvilke datoer, de er i området. Læs mere om grupperne på de følgende sider.

Læs mere

Workshopkatalog til Temauge i uge 6.

Workshopkatalog til Temauge i uge 6. Workshopkatalog til Temauge i uge 6. Videoworkshop 1. Mandag 15.00-16.45 Videoworkshop 2. Videoworkshop 3. Tirsdag 15.00-16.45 Videoworkshop 4. Tirsdag 17.15 19.00 Videoworkshop 5. Videoworkshop 6. Onsdag

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2014-15

Musik i Tide skolekoncerter 2014-15 Middelfart Kommune På denne liste kan du se, hvilke grupper der udbydes i din kommune den kommende sæson, og hvilke datoer, de er i området. Læs mere om grupperne på de følgende sider. Musikgruppe Produktion

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Kapitel 3. Noget om musik

Kapitel 3. Noget om musik Kapitel 3 Noget om musik 1 5 Hvordan har du det med at synge? VOXPOP Hvordan har du det med at synge? Issa Jeg har det fint med at synge. Jeg synger relativt ofte, men jeg sørger altid for at synge steder,

Læs mere

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Indledning Et gammelt udklip fra SE og HØR er dukket frem af gemmerne. Det er noget mærket af tidens tand, men desværre ikke dateret. Af historier

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Hvad er opera kort fortalt?

Hvad er opera kort fortalt? Opera Hvad er opera kort fortalt? En opera er et teaterstykke med musik. I stedet for at sige ordene, synger man dem. Det er altså ikke skuespillere, men sangere, der optræder på scenen. De første operaer

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G Resultatliste Kimbrernes sommerstævne 2016 Gevær 50 m - Mesterskab BK 1 1 15629 Frederik K Sørensen Ulsted Skf 196/6 200/12 396/18 G 2 93472 Anne Bakke Nielsen Thisted 197/11 198/12 395/23 S 3 15758 Trine

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Symfoniorkestrets instrumenter

Symfoniorkestrets instrumenter Symfoniorkestrets instrumenter Dette hæfte indeholder billeder af instrumenter, instrumentdele og musikere. Man kan printe billederne (måske i et andet størrelsesforhold), man kan hænge dem op, man kan

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13 HeartBeat Målgruppe: Indskolingen Genre: Stomp/percussion, improvisation HeartBeat HeartBeat onid=685 Stomp- og performancegruppen HeartBeat er fire unge, sprælske musikere fyldt med spilleglæde. De leverer

Læs mere

Ligesom vals, kan man danse tyroler-hopsa, og tyroler-hopsa i kreds er almindeligt i forlængelse af tyrolervals i kreds.

Ligesom vals, kan man danse tyroler-hopsa, og tyroler-hopsa i kreds er almindeligt i forlængelse af tyrolervals i kreds. HOPSA. I ingen andre lande, har de en folkemelodi som hopsa. Titlen optræder i nodebøger fra sidste halvdel af 1800-tallet, og dansen er måske blot et mere præcist navn for en tidligere valseform, eller

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Vox pop undersøgelse i Portalen

Vox pop undersøgelse i Portalen Vox pop undersøgelse i Portalen En undersøgelse af et udvalg af koncertgængere til L.O.C. s Rødt Lys åbningskoncert d.16. Oktober 2014 Interviewer : Kasper Raaby Abrahamsen () Før koncerten Anna (15) og

Læs mere

Fuldt Navn. Fødselsdag. Biografi

Fuldt Navn. Fødselsdag. Biografi Fuldt Navn Jens Mohr Larsen (Kunstner navn: Jens Mohr) Fødselsdag 16. Juli 1992 Biografi Jens Mohr Larsen (Kunstnernavn: Jens Mohr), født den 16. Juli 1992, voksede op i en lille landsby, Øster Vedsted,

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2014 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375 Side 1 GRUPPE 4 SIGER: Noget om ordsprog og skikke "Julenissens historie" Ingen jul uden julenisser! Men

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Til forældrene Hermed information om musikvalgfag på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2009 / 2010. Undervisningen i alle instrumenter foregår på Sct. Ibs Skole, men da

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES...

SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES... 28 omlyd December 2009 SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES... AUTUMN LEAVES ER BLEVET SPILLET I UENDELIGT MANGE UDGAVER. I DENNE ARTIKEL ANALYSERES KEITH JARRETTS UDGAVE, SOM DEN BLEV SPILLET UNDER

Læs mere

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler.

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler. 1 19. Afsnit Vi husker at Martinus i begyndelsen af sit arbejde med at beskrive sin kosmologi, valgte at fremstille de overordnede træk af kosmologien i form af symbolbilleder, som han selv tegnede og

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Efterårsmøde ASKOV HØJSKOLE

Efterårsmøde ASKOV HØJSKOLE Efterårsmøde 15.10.16 16.10.16 ASKOV HØJSKOLE Lørdag d. 15. oktober 11.00 12.15 Ankomst og indkvartering. 12.30 Frokost i spisesalen 13.30 Foredrag med fhv. højskoleforstander, adjunkt og forsker ved Erhvervsakademi

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

HORNBÆK JAZZKLUB DET HELE STARTEDE I MARTS 2001

HORNBÆK JAZZKLUB DET HELE STARTEDE I MARTS 2001 HORNBÆK JAZZKLUB DET HELE STARTEDE I MARTS 2001 --- hvor initiativ-jazzere inviterer til et møde på Café Paradis i Hornbæk helt nøjagtigt tirsdag den 6. februar 2001, med 2 punkter på dagsordenen: JAZZFESTIVAL

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Program for Ældrestævnet tirsdag d. 24. februar 2009 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.:

Program for Ældrestævnet tirsdag d. 24. februar 2009 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.: Program for Ældrestævnet tirsdag d. 24. februar 2009 i Knabstruphallen. Knabstruphallen, Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.: 59 27 32 55. HUSK at printe programmet ud og tag det med. Til orientering

Læs mere

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk D06 (0-6 år), 700 m 1 119 Frida Møller Bobach Rold Skov 04:06,7 1 04:06,7 2 117 Lea Rye Madsen Rold Skov Skiklub 04:07,7 1 04:07,7 D10 (7-10 år), 700 m 1 121 Andrea Ebert Svenningsen Rold Skov skiklub

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere