The answer, my friend, is blowing in th ewind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The answer, my friend, is blowing in th ewind"

Transkript

1 The answer, my friend, is blowing in th ewind Færøernes energistruktur anno 2050 Nogle overvejelser og visioner Biomass Preben Maegaard, Director, Nordic Folkecenter for Renewable Energy Senior Vice President, EUROSOLAR Chairman, WCRE, World Council for Renewable Energy, Tórshavn, 25. februar 2012

2 DET GLOBALE

3 GLOBALE ENERGI RESSSOURCER Folkecenter for Renewable Energy

4 中 東 その 他 ロシア ヨーロッパ アメリカ Folkecenter for Renewable Energy

5 World Oil Discovery less Consumption Total reserves billion tonnes Global annual consumption 4 billion tonnes Folkecenter for Renewable Energy

6 WORLD ECONOMY DRIVER Cumulative World RE Business in 2008 in Billion USD Wind power 45 Solar PV 35 Solar water heater 10 Small hydro 30 Geothermal 3 Bio-energy 91 Total 214

7 Consumption of power is predictable Wind- and solar power fluctuates

8 Decentral energiudbygning 1985 til 2009 Infrastruktur 1985 Infrastruktur 2009 Folkecenter for Renewable Energy

9 CHP: Two Times more efficient! District Heating and CHP is the single most important improvement of energy efficiency 60% 10% 100% 40% 100% 40% Before Now 50% Conventional Power Plant Combined Heating/Cooling & Power

10 When the Cooling Towers are the Radiators in People,s Houses km pipelines for heating and cooling in Denmark C 75% of the space heatning is by District Heating

11 Development of Wind Energy Technology

12 Vindkraft globalt, ultimo 2011

13 Vindkraft, globalt 2001 til

14 Total Installed Wind Capacity [MW] and Forecast of Wind Energy Installation Worldwide up to

15 HY-Møllen, 6 kw, 40 m 2

16 Opstilles af to montører på en dag. Leverede strøm kl

17 Production one 2 MWwindmill: 8 Mio. kwh/y

18 2 MW TVIND FROM 1978

19

20

21 CENTRAL ENERGIFORSYNING OLIE, GAS, EL... Folkecenter for Renewable Energy

22 Wind Energie in Denmark Folkecenter for Renewable Energy

23 50% vindenergi i Danmark allerede i 2020

24 Power Demand and Wind Power Denmark, 2007 and 2015

25 Denmark, Sep 7, 15.00, 2011

26 Wind Heat and Power, WHP

27 NEXT STEP Integrating wind and CHP

28 CHP in Selected Countries

29 CHP Share in Denmark 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1980 '85 '90 '95 '00 '05 '07 Fernwärme Elektrizität Folkecenter for Renewable Energy

30 Power prices, Europe, without Taxes DKK per kwh 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 IE IT LU UK DE NL BE PT EU15 AT ES GR DK SE NO FR FI Source: Eurostat Folkecenter for Renewable Energy

31 The Need for Major Non-Grid Solutions

32 Power balancing must happen in the communities

33 Vorupör, 1,8 MW el, 800 Inhabitants

34 Faaborg, 7 Mw el, Inhabitants

35 CHPs from 3 to 150 kw

36 Renewable Energy RE from windmills, biogas, biomass, plant oil, geothermal, solar energy and waste heat from industry

37 WIND, GAS, POWER AND HEAT Energy efficient supply of heat and power: Gas supply Natural gas 3 MW el CHP Wind and 10 MW th electric boiler 3 Mw el & 4MW th CHP 10 MW electric boiler for heating 4 x 1,65 MW wind turbines

38 Basic down-regulating technologies Hot water storage Grindsted Boiler 20 MW electric boiler Folkecenter for Renewable Energy

39 Power balancing technologies Power up-regulation Power down-regulation Grindsted Kratholm The investment is low. One third of a conventional power plant

40 Wind Power for Heating in Hanstholm

41 6 MW Electric Boiler in Snedsted

42 Ancillary Technologies Electric Boilers Flue Gas Heat Exchanger Absorbsion Heat Pump

43 Replacement of Fossil Fuels by stored Biomass

44 District Heating uses all types of resources Folkecenter for Renewable Energy

45 Thisted in Thy part of the Danish energy system

46 Thisted kommunes energiforsyning Thy: 226 windmills At 6 7 m/s wind covers the need for power KW installed wind capacity KW installed CHP capacity 2010: power production from wind energy of 310 GWh 2008: power consumption of 340 GWh Electricity Consumption 95% from wind 20% from biogas and CHP waste a small amount of PV Wind

47 Local mobilization Three important parameters to remember about Thisted: Thisted involves its citizens actively Thisted involves local companies Thisted uses mature technology that exists in the field Achieve the best result when these interact in a sensible and economical way

48 Thyra supplies households with heat and some power

49 Fjernvarme og kraftvarme overalt i Thy Folkecenter for Renewable Energy

50 Next step: Autonomous energy supply

51 Family windpower and solar

52 Shaping the landscape Folkecenter for Renewable Energy

53

54 I Thisted kommune ( indbyggere) er installeret 225 vindmøller med en kapacitet på 116 MW. Årsproduktionen er på 310 GWh om året. Ved 7 m/s dækker vindenergi hele el-behovet. Ved højere vindhastigheder bruges vindkraften til varme i elkedler i lokale kraftvarmeværker eller eksporteres til andre dele af landet. Kraftvarmeværkerne (35 Mwel) kan dække el-forbruget, når der er utilstrækkeligt med vind.

55 Distinct economic benefits from locally owned wind power. Renewables create new prosperity and jobs for a considerable number of people. This foster local acceptance of wind power

56 Vind-Kraft-og-Varme Benefits of integration of CHP with WHP: Wind power is used locally. No need for new long distance transmission lines. New local income means local acceptance of wind energy Better prices of peak wind power when used as WHP. Replacement of fossil fuels in CHP stations Biomass as a cheap storage medium

57 The Supply Doctrine 1. Further development can make wind & solar power the primary source for electricity and heating 2. With local surplus of fluctuating electricity it will be used in local CHP plants and replace biomass and natural gas. 3. Biomass and natural gas will be back-up storage when wind- and solar energy is not sufficient. 4. Biomass and NG are limited resources and should not be used when sufficient solar and wind is available.

58 Nøgletal: Færøerne Thisted kommune Areal Kv.-km Indbyggere x1000 % Fjernvarme Elforbrug GWh (2008) Antal vind-møller/ Effekt MW Vindkraft GWh (2008) Kraftvarme Effekt MW Færøerne /3 13?? Thisted kommune / MW planlagt

59 Omstillling fra knappe ressourcer til teknologi Færøerne har internationalt set et meget stor olieforbrug Olie forbruget pr. indbygger er ca. 4 tons. I Danmark 1,6 tons Olie udgjorde i % af den samlede import Afhængigheden gør Færøernes økonomi unødigt sårbar Olie til el- og varmeforsyning kan erstattes af vedvarende energi Færøerne har nogle af verdens bedste vindressourcer Solenergi og biomasse er ikke realistiske muligheder Bølgekraft, tidevandsenergi mv. er stadig ikke-kommercielle Meget stor vindmøllekapacitet er mulig med kombination af el og varme Energiforbruget til varme er 3 gange større end til elektricitet Det er realistisk at vindkraft dækker elforbruget allerede ved 6 m/s Ved vindhastigheder derover bruges excess power til varme

60 Oliefælden Den frygtede oliefælde: Omstiller man ikke i tide har et land ikke længere råd til at indføre fremtidssikre energiløsninger!

61 Cost in cents per kilowatt hour Wind has the lowest costs of operation CURRENT OPERATING COSTS NUCLEAR POWER COAL FIRED PLANTS NATURAL GAS WIND

62 Forudsætninger og konsekvenser ved 325 GWh/år vindkraft: 1. Vindmøller med synkrongenerator 2. Årsproduktion på kwh/kvm overstrøget areal 3. Vindmøller IEC vindklasse I 4. Rotorareal kvm, 5 7,5 MW 5. Årsproduktion pr. vindmølle: ca. 18 GWh 6. Antal vindmøller: Dækningsgrad: 57% af elforbruget på Færøerne og 90% af fjernvarmeforbruget i Tórshavn 8. Fører til reduktion af olieforbruget til el og varme med ca tons årligt

63 GWh i 2009 forudsætninger

64 Omstilling 2009 til 20??: fra fossil energiforsyning til el og varme med vandkraft og vindenergi til el- og varme Strategi: Der er kommet 17 GWh ny vandkraft, som bruges til back-up, når vinden er under 6 m/s. Vindkraft erstatter fra år?? oliebaseret el. Ved mere end 6 m/s vind anvendes excess power til fjernvarme i Tórshavn. Thermisk el benyttes ved utilstrækkelig nedbør og vind.

65 Overslag over nødvendige investeringer ved omstilling fra olie til vind: 16 vindmøller på 5 MW= 80 MW x DKK 10M/MW = Transformator, 60 kv kabler, Neshaga Sund Fjernvarmenet Tórshavn, 3000 husstande x 50K Fjernvarmecentral, elkedler, m3 varmelager I alt DKK 800M DKK 300M DKK 150M DKK 100M DKK 1350M

66 Enercon E-126 Rated power: 7,500 kw Rotor diameter: 127 m Hub height: 135 m Wind class IEC/NVN IA Turbine concept: Gearless, Synchronous Variable speed, single blade adjustment Swept area: 12,668 m² Blade material: GRP (epoxy resin); Rotational speed: variable, rpm Cut-out wind speed m/s

67 Alsthom/Ecotenica 5 MW

68 GE Wind Rated Capacity: 4.1 MW Synchronous generator Cut-In Wind Speed: 3,5 m Cut-Out Wind Speed: 25 m Rated Wind Speed: 14 m/ Wind Class IEC: 1b Rotor Diameter: 113 m

69 GE Wind

70 Siemens 6 MW SWT for maximum versatility Swept area 11,500m2 Even onshore

71 AREVA 5 MW Rated power 5,000 kw Cut-in wind speed 3.5 m/s Rated wind speed 11.4 m/s Cut-out wind speed 25 m/s Design life time 20 years

72 Offshore på dybt vand

73 Tidevandskraft endnu forsøg

74 Neshaga eller tilsvarende.?

75 Planen er: Med vinden som energikilde at erstatte ig elproduktion samt ca tons fyringsolie til rumopvarmning i Tórshavn. Her anlægges et fjernvarmenet. I gaderne ligger allerede vandforsyning og afløbsledninger Elforsyning og varmeforsyningen af Tórshavn resulterer i et samlet behov for ny vind-elproduktion på 300 millioner kilowatttimer om året. Kan produceres af vindmøller på 5 MW eller et tilsvarende antal mindre vindmøller.

76 Stor forsyningssikkerhed og regulering med vind- og vandkraft. Samkøring med vandkraftanlæggene i Vestmanna og Eidi skal vindmøllerne levere elektriciteten. Vandkraften skal som nu levere ca100 millioner og vindmøllerne 130 millioner kwh. Resten af vindelektriciteten, ca. 180 millioner kwh skal bruges i elektrokedler med store elvarmepatroner i vandvarmelageret eller i en kombination med varmepumper i det nye fjernvarmeanlæg i Torshavn. Det er kendt teknik.

77 Vindelektricitet erstatter oliebaseret elektricitet og varme Vindelektriciteten kan billigt og enkelt transporteres i et højspændingsnet fra vindmøllerne på eksempelvis Neshaga eller tilsvarende gode placeringer, til Tórshavn området. Her erstatter vindelektriciteten primært oliebaseret el-produktion (ca. 120 millioner kwh om året). Den overskydende elektricitet anvendes til fjernvarme i Tórshavn.

78 Rige vindressourceri Omkring 65% af årets timer vil vindelektricitet kunne erstatte den dieselproducerede strøm. Med vindressourcer, der hører til de bedste i verden, vil priserne på vindelektricitet på Færøerne (35 40 øre/kwh) være billigere oliebaseret el- og varmeproduktion.

79 Fjernvarme i Tórshavn fra vinden Vindkraft fluktuerer. Ved mere end ca, 6 m/s anvendes en del vindelektriciteten til fjernvarme i Tórshavn. Der skal opstilles isolerede ståltanke, der fungerer som vandvarmelagre, når der er mere vindelektricitet end elforsyningen og fjernvarmeforsyningen tilsammen kan forbruge. Vandvarmelageret benyttes, når vindmøllerne ikke kan dække hele det kombinerede el- og varmebehov. Princippet med vandvarmelagre er kendt: I Danmark er der flere hundrede større og mindre vandvarmelagre på fjernvarmeværkerne i forbindelse med kraftvarme, solvarme, mv.

80 Forsyningssikkerheden Vandkraftværkerne i Vestmanna og Eidi på årsbasis er i stand til at dække godt 40% af elforbruget. De har en effekt på tilsammen 40 MW og kan dermed dække det maksimale effektbehov på ca 38 MW. Det optræder, når elforbruget er maksimalt. Ved år med ringe nedbør kombineret med ringe vind, har man en back-up effekt i de eksisterende dieselanlæg. De kan sættes i drift indtil vindkraften og vandkraften på ny kan overtage forsyningen.

81 Investering i fremtiden gavner erhvervsliv og beskæftigelse store vindmøller koster tilsammen over en milliard DKK millioner plus transmissionslinier. Et fjernvarmenet i Tórshavn vil koste omkring 150 millioner kroner. Hertil kommer varmelagre og et varmekedelanlæg til back-up forsyning, når der er et dårligt vindår. Vi taler altså om en investering i en fremtidssikret energiinfrastruktur på omkring 1,5 milliard kroner. Det svarer til 2 års investeringer i nye skibe eller køb af 3 4 nye Airbus A319!

82 Betaling af investering? Med 2010 oliepriser er 100 millioner DKK til rådighed til at afskrive og forrente en investering på 1½ milliard kroner, hvilket giver en direkte tilbagebetalingstid på år, altså en god og meget fremtidssikker samfundsinvestering. Økonomien bliver næppe dårligere end her beregnet, men kan med forventede stigende oliepriser i de kommende 20 år risikere at blive meget bedre. Øget uafhængighed af olieimport vil være til stor gavn for Færøernes samfundsøkonomi.

83 Øget beskæfigelse En del af det tekniske udstyr og anlægsopgaver i det nye integrerede energisystem på Færøerne, herunder tårnene til vindmøllerne, fjernvarmesystemet og el-infrastrukturen, vil kunne udføres af lokale virksomheder og give ny beskæftigelse. Energisektoren, anlægssektoren, systemudviklere og rådgivere vil opbygge kompetencer på et helt nyt område, som giver Færøerne nye eksportmuligheder.

84 Færøerne som forbillede for fremtidens energiforsyning Fra at være en af verdens største CO 2 forurenere vil Færøerne miljømæssigt kunne blive et avanceret og forbilledligt øsamfund, der anvender de vedvarende energiformer til opretholdelse af en høj levefod. Med en yderligere udbygning med vindenergi, kan man med dette projekt bane vej for brintproduktion i stor målestok, hvorved transporten og fiskeflåden gradvist kan stille om fra fossil olie til vedvarende energi, efterhånden som den teknologiske udvikling gør det muligt. Det uden perspektiv at planlægge anvendelse af brint til transportformål, så længe el- og varmeproduktionen er baseret på fossilt brændsel. Så er der bedre energiøkonomi i at anvende olien i fiskerflåden.

85 Signal til ungdommen! Det vil være en stærk appel til ungdommen, at Færøerne tager téten ved at udnytte egne naturressourcer gennem innovation og anvendelse af den bedste og mest miljøvenlige energiteknologi, der findes på markedet i dag. Der vil være forskningsmæssige og beskæftigelsesmæssige opgaver indenfor mange fag.

86 Overlevelse gennem teknologiske fremskridt! Dermed vil et lille nordatlantisk ø-samfund med lange traditioner for overlevelse og velfærd vise vej for andre lande og markere sig som et forbillede, der åbner op for teknologiske udfordringer af virkeligt format. Det vil skabe en ny selvforståelse og samtidig bringe progressive virksomheder på Færøerne et hestehoved foran ved at satse på lokale, uudtømmelige og forureningsfri energiformer.

87

88 Beslutninger om energiforsyningen bør i fremtiden træffes i kommunalbestyrelsen eller det lokale forbrugerejede selskab. Det skal ikke være ikke investorer eller nogle få procent af befolkningen, som ejer og driver de energianlæg, der er beregnet til kollektiv forsyning. Offentligt ejerskab vil skabe den nødvendige lokale accept og nye indtægter i lokalsamfundet, som ofte er et udkantsområde. Overskuddet skal gå i den lokale grønne fond.

89 Næsten alle vindmøller på land opstilles i dag af investorer uden tilknytning til lokalsamfundet. Lokalbefolkningen protesterer og mange projekter gennemføres ikke. Når vindmøller er investering, sker der en kapitalisering af jordpriserne, så en grund til en vindmølle kan koste 50 til 100 gange mere end en højspændingsmastgrund. Den er nemlig til the common good. Vindmøller skal i fremtiden også være til gavn for fælleskabet og vil blive accepteret som en naturlig del af samfundets infrastruktur.

90 Eftersom investorvindmøllerne afvises af befolkningen, er staten i dag parat til at betale kr. 1,05 pr. kwh for el fra havvindmøller. Det gør man for at opfylde internationale CO2 aftaler. Alternativ B) er, at vindmøllerne ejes og drives af lokale, offentlige selskaber. De kan gøre det billigere end den private investor, 35 til 40 øre pr. kwh, men modtager samme afregningspris som private investorer. Fortjenesten på en 2 MW vindmølle er ca 1 million kroner om året. Det beløb går i den Grønne Fond og er øremærket til energirenovering af i offentlige bygninger, e-mobilitet og lokal energiforskning og -forsøg. Det skaber nye lokale indtægter og den nødvendige lokale accept.

91 Folkecenter for Renewable Energy

92 The answer.. Folkecenter for Renewable Energy

93 End of the Presentation Tak for opmærksomheden!

Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne.

Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne. Skitse til en fremtidig forsyning med vedvarende energi på Færøerne. Af Preben Maegaard, direktør, Folkecenteret for Vedvarende Energi, Danmark, vicepræsident for EUROSOLAR. og Erling Simonsen, formand,

Læs mere

FOLKECENTER for Renewable Energy. Tid til energidemokrati! Preben Maegaard. Fossil frie Thy. Folkecenter for Renewable Energy

FOLKECENTER for Renewable Energy. Tid til energidemokrati! Preben Maegaard. Fossil frie Thy. Folkecenter for Renewable Energy Tid til energidemokrati! Preben Maegaard Fossil frie Thy Folkecenter, 21. juni 2012 Fra udkant til vindkant med projekt alternathy Skabe nye indtægter og fremgang Skabe accept hos befolkningen, når det

Læs mere

100% VE i EU med eksempler Towards 100% Renewable Energy Supply within the EU, examples. Gunnar Boye Olesen

100% VE i EU med eksempler Towards 100% Renewable Energy Supply within the EU, examples. Gunnar Boye Olesen Community Power and Renewable Energy Storage in Denmark and in the EU Community power og vedvarende energi lagring i Danmark og i EU Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, 7760 Hurup, Denmark, 12.12.2016

Læs mere

Der er masser af plads på land! Men hvordan skaber man accepten? Ifølge Energinet.dk er der 1000 steder i Danmark med plads til 3 5 store vindmøller.

Der er masser af plads på land! Men hvordan skaber man accepten? Ifølge Energinet.dk er der 1000 steder i Danmark med plads til 3 5 store vindmøller. Der er masser af plads på land! Men hvordan skaber man accepten? Ifølge Energinet.dk er der 1000 steder i Danmark med plads til 3 5 store vindmøller. Højspændingsmaster er til gavn for almenvellet. Hvorfor

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

VINDKRAFTENS ROLLE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM

VINDKRAFTENS ROLLE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM VINDKRAFTENS ROLLE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM - S M AR T E N E R GY S Y S T E M S OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV OMSTILLING TIL 1 0 0 % V E D VAR E N D E E N E R GI B R I A N V A D M A T H I E S E N b v m @ p l

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Gastekniske Dage 15. Maj 2012 Malene Hein Nybroe Energinet.dk 1 Vores systemer Vi har allerede en del fluktuerende produktion

Læs mere

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet

85/15 Moving energy. forward. Charles Nielsen, Director R&D. Kystdirektoratet 28. november 2012. Fremtidens anvendelse af søterritortiet 85/15 Moving energy forward Charles Nielsen, Director R&D Kystdirektoratet 28. november 2012 Fremtidens anvendelse af søterritortiet June 2012 DONG Energy activities / Danish Energy consumption Danish

Læs mere

4o års vedvarende energi i Thy

4o års vedvarende energi i Thy Preben Maegaard 4o års vedvarende energi i Thy Folkecenteret. 15. maj 2014 Folkecenter for Renewable Energy Denmark s Energy Infrastructure 1985 and 2009 1985 2009 Folkecenter for Renewable Energy Supported

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Folkecenteret, Sdr. Ydby, 26. juni 2010 I samarbejde med Thy & Mors Energi og NIVE 1-dags solcelle-selvbyg

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Vedvarende energi - rollefordelinger

Vedvarende energi - rollefordelinger Vedvarende energi - rollefordelinger Stine Grenaa Jensen, Dansk Energi Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller 18. april 2012 Dansk Energi Dansk Energi Net - 69 net- og transmissionsselskaber

Læs mere

HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE?

HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE? HVEM SKAL EJE VINDMØLLERNE? Preben Maegaard Vildsund Strand, 6. maj 2009 Udbygningen skete meget hurtigt, med lokal accept og blev finansieret lokalt, fordi der kunne opnås offentlig garantistillelse.

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved overskydende elproduktion. Seniorkonsulent Steen Vestervang, Energinet.dk

Muligheder og udfordringer ved overskydende elproduktion. Seniorkonsulent Steen Vestervang, Energinet.dk Muligheder og udfordringer ved overskydende elproduktion Seniorkonsulent Steen Vestervang, Energinet.dk 1 Oversigt Lidt om Energinet.dk Udfordringerne i fremtidens energisystem Mulige løsninger 2 Om Energinet.dk

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Fire årtier med et stabilt energiforbrug

Fire årtier med et stabilt energiforbrug Udbytte og muligheder for kommunerne i et integreret vedvarende energisystem (Smart Energy Systems) Brian Vad Mathiesen bvm@plan.aau.dk GATE 21 - BORGMESTERFORUM KØBENHAVN, APR/29 2014 SUSTAINABLE ENERGY

Læs mere

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Folkecenteret, Sdr. Ydby 28. august 2010 I samarbejde med Thy & Mors Energi og NIVE 1-dags solcelle-selvbyg

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

ANBEFALINGER TIL DET NYE ENERGIFORLIG 2020

ANBEFALINGER TIL DET NYE ENERGIFORLIG 2020 ANBEFALINGER TIL DET NYE ENERGIFORLIG 22 - MOD 5% VE I 23 OG 1% VE I 25 BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Det Økologiske Råd (DØR) København, April 217 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG

Læs mere

Fremtidens energiforsyning

Fremtidens energiforsyning Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning i samarbejde med Energiteknisk Gruppe, IDA Fremtidens energiforsyning tiltrædelsesforelæsning Henrik Lund Professor i Energiplanlægning

Læs mere

Hypotese: Investeringer i udlandskabler undergraver udviklingen fra vindmølleeventyr til vindkraft-system-eventyr

Hypotese: Investeringer i udlandskabler undergraver udviklingen fra vindmølleeventyr til vindkraft-system-eventyr Hypotese: Investeringer i udlandskabler undergraver udviklingen fra vindmølleeventyr til vindkraft-system-eventyr Morten Boje Blarke M.Sc. Eng. Ph.D. Bæredygtig Energiplanlægning Adjunkt ved Institut for

Læs mere

Mål for vedvarende energi

Mål for vedvarende energi Mål for vedvarende energi - 2030 mål, Eu s og Danmarks omstilling til vedvarende energi, hvordan, hvor hurtigt og hvorfor VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe Gunnar Boye Olesen Debatmøde "EUs klima-og energistrategi

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU 9. september 2016, kl. 10 til 16 Christiansborg, København, Danmark

Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU 9. september 2016, kl. 10 til 16 Christiansborg, København, Danmark Seminar: Lokalt drevet energiomstilling i Danmark og EU 9. september 2016, kl. 10 til 16 Christiansborg, København, Danmark Title in English: Local Driven Energy Transition in Denmark & EU Oplægsholdere

Læs mere

Fjerde Generation Fjernvarme

Fjerde Generation Fjernvarme Dansk Fjernvarmes 56. landsmøde Aalborg Kongres & Kultur Center, 30-31. oktober 2014 Fremtidens fjernvarmesystem Fjerde Generation Fjernvarme Professor Henrik Lund, Aalborg Universitet 4DH Forskningscenter

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Experiences of Region Zealand

Experiences of Region Zealand Bioenergy promotion Experiences of Region Zealand Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde University Denmark Introduction Solrod / Solrød Experience of Solrod Municipality Topic: General background - Opportunities

Læs mere

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Konference: De almene boliger, Energisystemet og Bæredygtighed i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, København, November 2016

Læs mere

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet 26-2-29 Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet IDA-Fyn og det Økonoliske råd Torsdag den 26. februar 29 Brian Vad Mathiesen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet www.plan.aau.dk/~bvm

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi PROJEKT. Morsø kommune 27. marts 2017 ALTERNATHY

Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi PROJEKT. Morsø kommune 27. marts 2017 ALTERNATHY Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi PROJEKT Morsø kommune 27. marts 2017 ALTERNATHY The best windressource The most biomass 3/20 . www.energinet.dk/ Power right now Wind power share 119%

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

FJERNVARME I FREMTIDENS BYGNINGER OG ENERGISYSTEM

FJERNVARME I FREMTIDENS BYGNINGER OG ENERGISYSTEM FJERNVARME I FREMTIDENS BYGNINGER OG ENERGISYSTEM JAKOB ZINCK THELLUFSEN PHD AALBORG UNIVERSITET Oversigt 1. Fjernvarme i fremtidens energisystem 2. Fjernvarme og boliger Energibesparelser set i systemperspektiv

Læs mere

The Green Power Plant Seahorn Energy

The Green Power Plant Seahorn Energy The Green Power Plant Seahorn Energy Agenda Seahorn Energy Hvorfor lagring? The Green Power Plant (GPP) Økonomien i GPP Fremtidige aspekter 25/06/2013 SEAHORN ENERGY Aps 2 Seahorn Energy Lille dansk virksomhed

Læs mere

GAS OG FLYDENDE BRÆNDSLER I VEDVARENDE ENERGISYSTEMER

GAS OG FLYDENDE BRÆNDSLER I VEDVARENDE ENERGISYSTEMER GAS OG FLYDENDE BRÆNDSLER I VEDVARENDE ENERGISYSTEMER - SMART ENERGY SYSTEMS OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV OMSTILLING TIL 1% VEDVARENDE ENERGI BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gastekniske dage 216 Hotel Legoland,

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Nye energikoncepter og decentrale kraftvarmeværkers rolle i fremtidens elsystem Erritsø, 6. januar 2011 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk

Læs mere

Det Fremtidige Energisystem

Det Fremtidige Energisystem Det Fremtidige Energisystem - Gassens Rolle Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Hovedbudskab Danmark er i stand til at indfri målsætningen om at blive uafhængig af fossile brændsler inden

Læs mere

Heat Roadmap Europe: Markedspotentiale I EU

Heat Roadmap Europe: Markedspotentiale I EU Energipolitiks Fjernvarmedag Landstingssalen, Christiansborg den 30. marts 2017 Heat Roadmap Europe: Markedspotentiale I EU Henrik Lund Professor i Energiplanlægning Aalborg Universitet Heat Roadmap Europe

Læs mere

IDA National energiplan Elsystemer

IDA National energiplan Elsystemer IDA National energiplan Elsystemer 2. jan 29 Ingeniørhuset Kbh. Betina Knudsen, Vattenfall Nordic Agenda Vattenfalls klima målsætning Initiativer for at nå klima målsætning Største udfordringer 2 The Investment

Læs mere

Fjernvarmens rolle i samarbejde med el, gas og affald - fjernvarmen som energilager

Fjernvarmens rolle i samarbejde med el, gas og affald - fjernvarmen som energilager Fjernvarmens rolle i samarbejde med el, gas og affald - fjernvarmen som energilager Jesper Koch, Analysechef i Grøn Energi/Dansk Fjernvarme www.gronenergi.org ENERGIKLUNSERNE I FJERNVARMEN HAR ENERGILAGER

Læs mere

Vindkraft og kraftvarme i konflikt eller samspil?

Vindkraft og kraftvarme i konflikt eller samspil? 1 Vindkraft og kraftvarme i konflikt eller samspil? I forbindelse med Energinet.dk s EcoGrid.dk projekt bemærkede jeg, at rigelighed af el forekommer på tidspunkter, hvor der efterspørges varme til fjernvarmesystemerne.

Læs mere

Dansk Mikrokraftvarme Synergi med Energisystemet Vejle 18. juni2014 Per Balslev

Dansk Mikrokraftvarme Synergi med Energisystemet Vejle 18. juni2014 Per Balslev - Caring for the energy of tomorrow Dansk Mikrokraftvarme Synergi med Energisystemet Vejle 18. juni2014 Per Balslev Focus. Trust. Initiative. Indhold 1. Introduktion til DKµCHP 2. Synergi med energisystemet

Læs mere

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Vindmøller i Danmark Møde i Darum 25 februar 2015 Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Introduktion af Niels-Erik Født Sydfalster Uddannelse civilingeniør (DTU) PhD (DTU) soldrevne køleanlæg Arbejdet 15

Læs mere

Kan vi flyve på vind? Energinet.dk 1

Kan vi flyve på vind? Energinet.dk 1 Kan vi flyve på vind? 05-11-2016 Energinet.dk 1 outline Introduktion Energinet.dk Velkommen til organisk kemi biofuel byggesten Gaslager Mega Mega lager Kan vi få det til at ske? 2 Om Energinet.dk 05-11-2016

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

FJERNVARME I FREMTIDEN?

FJERNVARME I FREMTIDEN? Fjernvarmens rolle i Smart Grid FJERNVARME I FREMTIDEN? V/ CARSTEN BOJESEN AALBORG UNIVERSITET 09.09.2013 1 Seminar om fjernvarmens rolle i Smart Energy indhold: Baggrund for 4DH Hvad er 4DH? 4DH WP (Work

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Transform2012, Dag 2 DGI Byen 22. November 2012 Lektor, PhD, Brian Vad Mathiesen Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Læs mere

Vedvarende energi i fjernvarmesektoren Dansk Fjernvarme Frank Elefsen, CTO Energy & Climate

Vedvarende energi i fjernvarmesektoren Dansk Fjernvarme Frank Elefsen, CTO Energy & Climate Vedvarende energi i fjernvarmesektoren Dansk Fjernvarme 2016-12-19 Frank Elefsen, CTO Energy & Climate fre@dti.dk AGENDA Kort om Teknologisk Institut Udfordringer for mere VE i fjernvarme Eksempler Solvarme

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Hvem skal eje vindmøllerne? Hvordan skal ejerforholdene være under de nuværende tekniske, sociale og økonomiske betingelser?

Hvem skal eje vindmøllerne? Hvordan skal ejerforholdene være under de nuværende tekniske, sociale og økonomiske betingelser? Hvem skal eje vindmøllerne? Hvordan skal ejerforholdene være under de nuværende tekniske, sociale og økonomiske betingelser? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 6. maj 2009 Frede Hvelplund Aalborg

Læs mere

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Lavenergibyggeri - en udfordring for fjernvarmen Temamøde 30. november 2011 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup

Læs mere

Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem

Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem Vindtræf 2011 Christian Kjaer Adm. direktør European Wind Energy Association Vestas technology R&D, Århus 5. November 2011 Outline Vindkraft ift. anden

Læs mere

SCENARIER ET FOSSILFRIT ENERGISYSTEM

SCENARIER ET FOSSILFRIT ENERGISYSTEM 11/22/216 SCENARIER ET FOSSILFRIT ENERGISYSTEM - BIOMASSE, SMART ENERGY SYSTEMS OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV OMSTILLING TIL 1% VEDVARENDE ENERGI BRIAN VAD MATHIESEN BIORESOURCE seminar - Bæredygtig intensivering

Læs mere

The Danish Energy System - Developments and Plans

The Danish Energy System - Developments and Plans Planlæg d præsenta Indledn scenen Indhold Afslutn eller pe The Danish Energy System - Developments and Plans Energie-Effizienz made in Denmark Ein Marktmodell als Beispiel für die Schweiz? Bern, 9 September

Læs mere

100% vedvarende energi

100% vedvarende energi Energitopmøde 212 Udfordringer og muligheder i et fremtidigt grønt energisystem Hub North & FleksEnergi Aalborg Kongres og Kultur Center 28. Juni 212 Brian Vad Mathiesen Institut for Planlægning, Aalborg

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

EU på Samsø energi og miljø

EU på Samsø energi og miljø EU på Samsø energi og miljø Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy oktober 2, 2014, Samsø Arr. med støtte: Europæisk netværk med 75 NGO'er som medlemmer,

Læs mere

Vindenergi - og vinderenergi

Vindenergi - og vinderenergi Vindenergi - og vinderenergi Energinet.dk præsentation på seminar 15. november 2013 Kim Behnke, forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk s vigtigste opgave kl. 20.50 år 20 50

Læs mere

Sådan bør vi anvende Naturgassen og gassystemet i fremtiden. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

Sådan bør vi anvende Naturgassen og gassystemet i fremtiden. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Sådan bør vi anvende Naturgassen og gassystemet i fremtiden Professor Systemanalyseafdelingen To store udfordringer Klimaændringer Forsyningssikkerhed To store udfordringer Klimaændringer Forsyningssikkerhed

Læs mere

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi

Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Elsektorens rolle i samarbejde med varmesektor -- fra fossile brændsler til vedvarende energi - tænk globalt, handl lokalt Jesper Koch, Dansk Energi Mange åbne ender Bedre integration mellem el-, gas-

Læs mere

INTELLIGENT HEAT GRIDS. by Energy Service and Grundfos

INTELLIGENT HEAT GRIDS. by Energy Service and Grundfos INTELLIGENT HEAT GRIDS by Energy Service and Grundfos SURPLUS HEATING RENEWABLES TRADITIONAL Clean energy calls for intelligent heat grids UTILIZATION OF VARIOUS ENERGY SOURCES PRODUCTION AND DISTRIBUTION

Læs mere

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark?

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? - fortid, nutid og fremtid - Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse Tip en 13 er 1 X 2 1. Hvor stor en del af Danmarks faktiske bruttoenergiforbrug udgjorde

Læs mere

Transition to Renewable Energy until 2030 2050 in the EU, Denmark, and

Transition to Renewable Energy until 2030 2050 in the EU, Denmark, and Transition to Renewable Energy until 2030 2050 in the EU, Denmark, and more - The INFORSE Visions Gunnar Boye Olesen, International Network for Sustainable Energy (INFORSE) EU Stakeholder Seminar on Low

Læs mere

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER 29-30 oktober 2015 Anders Kofoed-Wiuff Partner, Ea Energianalyse Spørgsmål Hvordan ser Danmarks energisystem

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Future Gas projektet Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Biogas2020 Skandinaviens biogas konference - biogassen i en grøn omstilling af Lise Skovsgaard, lskn@dtu.dk Phd. student, FutureGas

Læs mere

TMS programmet på energi 2008/9

TMS programmet på energi 2008/9 TMS programmet på energi 2008/9 TMS (Teknologi, Menneske, Samfund) forløbet skal give de studerende kundskaber og værktøjer til at vurdere tekniske løsninger i et bredere, samfundsmæssigt perspektiv. Klimakrise

Læs mere

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association

EUs mål for vedvarende energi. Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association EUs mål for vedvarende energi Christian Kjær Adm. direktør European Wind Energy Association Danmarks Vindmølleforening Vindtræf 2010 November 2010 EUs mål for vedvarende energi Hvilken rolle er planlagt

Læs mere

Biogas og andre VE-gassers rolle i fremtidens energisystemer - carbon footprint konsekvenser. Henrik Wenzel, Syddansk Universitet

Biogas og andre VE-gassers rolle i fremtidens energisystemer - carbon footprint konsekvenser. Henrik Wenzel, Syddansk Universitet Biogas og andre VE-gassers rolle i fremtidens energisystemer - carbon footprint konsekvenser Henrik Wenzel, Syddansk Universitet Milepælene i dansk energipolitik Year Target Political status 2020 50 %

Læs mere

Vind-brint-gas i fremtidens energiforsyning

Vind-brint-gas i fremtidens energiforsyning Vind-brint-gas i fremtidens energiforsyning Det nye grundlag for industriel udvikling i Flensborg. Overskudsvarme fra vedvarende energi til lokalsamfundene nord og syd for grænsen. Af Preben Maegaard,

Læs mere

BIOGAS OG BIOBRÆNDSLER I DET SMARTE ENERGISYSTEM

BIOGAS OG BIOBRÆNDSLER I DET SMARTE ENERGISYSTEM BIOGAS OG BIOBRÆNDSLER I DET SMARTE ENERGISYSTEM K A R L S P E R L I N G k a r l @ p l a n. a a u. d k B i o G a s 2 0 2 0 - B i o g a s k o n f e r e n c e S k i v e, 8. n o v e m b e r 2 0 1 7 F O R

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

TOPWASTE. Affald og 100% vedvarende energi. Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013

TOPWASTE. Affald og 100% vedvarende energi. Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013 TOPWASTE Seniorforsker Marie Münster Energi system analyse, DTU MAN ENG, Risø 6/6 2013 Affald og 100% vedvarende energi Affaldsmængder forventes fortsat at stige og energiforbruget at falde => affald kan

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Vindkraft i Det Fremtidige Elsamfund

Vindkraft i Det Fremtidige Elsamfund Vindkraft i Det Fremtidige Elsamfund Henrik Stiesdal, 26.02.16 Stiesdal 2016, All Rights Reserved 1 Bonus, 1981 Stiesdal 2016, All Rights Reserved 2 Den første brochure, 1981 Stiesdal 2016, All Rights

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Seminar om fjernkøling

Seminar om fjernkøling Seminar om fjernkøling 23. april 2009, Fjernvarmens Hus, Kolding Formål Med udgangspunkt i konkrete erfaringer vil det på seminaret blive undersøgt, hvor forskellige koncepterne for produktion af fjernkøling

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

Midt Energistrategi To-dages seminar for hele partnerskabet Scandic Silkeborg, marts 2015 Input til strategiplanerne

Midt Energistrategi To-dages seminar for hele partnerskabet Scandic Silkeborg, marts 2015 Input til strategiplanerne Midt Energistrategi To-dages seminar for hele partnerskabet Scandic Silkeborg, 24-25 marts 2015 Input til strategiplanerne Henrik Lund Professor in Energy Planning Aalborg University Indhold Et par overordene

Læs mere

Waste and District Heating Aarhus

Waste and District Heating Aarhus Waste and District Heating Aarhus x Waste and District Heating Waste and District Heating Aarhus Staff Department of Climate Action Waste WasteCenter District heating A tariff financed company Politically

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Gas i fortid og fremtid - fremtidens energimix og -teknologi

Gas i fortid og fremtid - fremtidens energimix og -teknologi Gas i fortid og fremtid - fremtidens energimix og -teknologi VE på et liberaliseret energimarked Hans Jørgen Koch, International direktør, Energistyrelsen Hovedelementer i indlægget Globale tendenser frem

Læs mere

Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme. Varmepumpedagen 12. oktober 2010

Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme. Varmepumpedagen 12. oktober 2010 Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme Varmepumpedagen 12. oktober 2010 DSF repræsenterer de væsentlige interessenter i solvarme-teknologien i Danmark ARCON Solar Ellehauge & Kildemoes NIRAS

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Varmepumpers rolle i den vedvarende energiforsyning

Varmepumpers rolle i den vedvarende energiforsyning Varmepumpedagen 2016 9. september 2016, Eigtveds Pakhus, København Varmepumpers rolle i den vedvarende energiforsyning Henrik Lund Professor in Energy Planning Aalborg University Den langsigtede målsætning

Læs mere

DBDH Seminar 19. november 2014

DBDH Seminar 19. november 2014 DBDH Seminar 19. november 2014, Sustainable district heating Chefkonsulent Peter Gedbjerg Varmeplan Aarhus Magistraten for Center for Miljø og Energi Klimavarmeplan 2010 Klimavarmeplan 2010 is the strategic

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere