The answer, my friend, is blowing in th ewind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The answer, my friend, is blowing in th ewind"

Transkript

1 The answer, my friend, is blowing in th ewind Færøernes energistruktur anno 2050 Nogle overvejelser og visioner Biomass Preben Maegaard, Director, Nordic Folkecenter for Renewable Energy Senior Vice President, EUROSOLAR Chairman, WCRE, World Council for Renewable Energy, Tórshavn, 25. februar 2012

2 DET GLOBALE

3 GLOBALE ENERGI RESSSOURCER Folkecenter for Renewable Energy

4 中 東 その 他 ロシア ヨーロッパ アメリカ Folkecenter for Renewable Energy

5 World Oil Discovery less Consumption Total reserves billion tonnes Global annual consumption 4 billion tonnes Folkecenter for Renewable Energy

6 WORLD ECONOMY DRIVER Cumulative World RE Business in 2008 in Billion USD Wind power 45 Solar PV 35 Solar water heater 10 Small hydro 30 Geothermal 3 Bio-energy 91 Total 214

7 Consumption of power is predictable Wind- and solar power fluctuates

8 Decentral energiudbygning 1985 til 2009 Infrastruktur 1985 Infrastruktur 2009 Folkecenter for Renewable Energy

9 CHP: Two Times more efficient! District Heating and CHP is the single most important improvement of energy efficiency 60% 10% 100% 40% 100% 40% Before Now 50% Conventional Power Plant Combined Heating/Cooling & Power

10 When the Cooling Towers are the Radiators in People,s Houses km pipelines for heating and cooling in Denmark C 75% of the space heatning is by District Heating

11 Development of Wind Energy Technology

12 Vindkraft globalt, ultimo 2011

13 Vindkraft, globalt 2001 til

14 Total Installed Wind Capacity [MW] and Forecast of Wind Energy Installation Worldwide up to

15 HY-Møllen, 6 kw, 40 m 2

16 Opstilles af to montører på en dag. Leverede strøm kl

17 Production one 2 MWwindmill: 8 Mio. kwh/y

18 2 MW TVIND FROM 1978

19

20

21 CENTRAL ENERGIFORSYNING OLIE, GAS, EL... Folkecenter for Renewable Energy

22 Wind Energie in Denmark Folkecenter for Renewable Energy

23 50% vindenergi i Danmark allerede i 2020

24 Power Demand and Wind Power Denmark, 2007 and 2015

25 Denmark, Sep 7, 15.00, 2011

26 Wind Heat and Power, WHP

27 NEXT STEP Integrating wind and CHP

28 CHP in Selected Countries

29 CHP Share in Denmark 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1980 '85 '90 '95 '00 '05 '07 Fernwärme Elektrizität Folkecenter for Renewable Energy

30 Power prices, Europe, without Taxes DKK per kwh 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 IE IT LU UK DE NL BE PT EU15 AT ES GR DK SE NO FR FI Source: Eurostat Folkecenter for Renewable Energy

31 The Need for Major Non-Grid Solutions

32 Power balancing must happen in the communities

33 Vorupör, 1,8 MW el, 800 Inhabitants

34 Faaborg, 7 Mw el, Inhabitants

35 CHPs from 3 to 150 kw

36 Renewable Energy RE from windmills, biogas, biomass, plant oil, geothermal, solar energy and waste heat from industry

37 WIND, GAS, POWER AND HEAT Energy efficient supply of heat and power: Gas supply Natural gas 3 MW el CHP Wind and 10 MW th electric boiler 3 Mw el & 4MW th CHP 10 MW electric boiler for heating 4 x 1,65 MW wind turbines

38 Basic down-regulating technologies Hot water storage Grindsted Boiler 20 MW electric boiler Folkecenter for Renewable Energy

39 Power balancing technologies Power up-regulation Power down-regulation Grindsted Kratholm The investment is low. One third of a conventional power plant

40 Wind Power for Heating in Hanstholm

41 6 MW Electric Boiler in Snedsted

42 Ancillary Technologies Electric Boilers Flue Gas Heat Exchanger Absorbsion Heat Pump

43 Replacement of Fossil Fuels by stored Biomass

44 District Heating uses all types of resources Folkecenter for Renewable Energy

45 Thisted in Thy part of the Danish energy system

46 Thisted kommunes energiforsyning Thy: 226 windmills At 6 7 m/s wind covers the need for power KW installed wind capacity KW installed CHP capacity 2010: power production from wind energy of 310 GWh 2008: power consumption of 340 GWh Electricity Consumption 95% from wind 20% from biogas and CHP waste a small amount of PV Wind

47 Local mobilization Three important parameters to remember about Thisted: Thisted involves its citizens actively Thisted involves local companies Thisted uses mature technology that exists in the field Achieve the best result when these interact in a sensible and economical way

48 Thyra supplies households with heat and some power

49 Fjernvarme og kraftvarme overalt i Thy Folkecenter for Renewable Energy

50 Next step: Autonomous energy supply

51 Family windpower and solar

52 Shaping the landscape Folkecenter for Renewable Energy

53

54 I Thisted kommune ( indbyggere) er installeret 225 vindmøller med en kapacitet på 116 MW. Årsproduktionen er på 310 GWh om året. Ved 7 m/s dækker vindenergi hele el-behovet. Ved højere vindhastigheder bruges vindkraften til varme i elkedler i lokale kraftvarmeværker eller eksporteres til andre dele af landet. Kraftvarmeværkerne (35 Mwel) kan dække el-forbruget, når der er utilstrækkeligt med vind.

55 Distinct economic benefits from locally owned wind power. Renewables create new prosperity and jobs for a considerable number of people. This foster local acceptance of wind power

56 Vind-Kraft-og-Varme Benefits of integration of CHP with WHP: Wind power is used locally. No need for new long distance transmission lines. New local income means local acceptance of wind energy Better prices of peak wind power when used as WHP. Replacement of fossil fuels in CHP stations Biomass as a cheap storage medium

57 The Supply Doctrine 1. Further development can make wind & solar power the primary source for electricity and heating 2. With local surplus of fluctuating electricity it will be used in local CHP plants and replace biomass and natural gas. 3. Biomass and natural gas will be back-up storage when wind- and solar energy is not sufficient. 4. Biomass and NG are limited resources and should not be used when sufficient solar and wind is available.

58 Nøgletal: Færøerne Thisted kommune Areal Kv.-km Indbyggere x1000 % Fjernvarme Elforbrug GWh (2008) Antal vind-møller/ Effekt MW Vindkraft GWh (2008) Kraftvarme Effekt MW Færøerne /3 13?? Thisted kommune / MW planlagt

59 Omstillling fra knappe ressourcer til teknologi Færøerne har internationalt set et meget stor olieforbrug Olie forbruget pr. indbygger er ca. 4 tons. I Danmark 1,6 tons Olie udgjorde i % af den samlede import Afhængigheden gør Færøernes økonomi unødigt sårbar Olie til el- og varmeforsyning kan erstattes af vedvarende energi Færøerne har nogle af verdens bedste vindressourcer Solenergi og biomasse er ikke realistiske muligheder Bølgekraft, tidevandsenergi mv. er stadig ikke-kommercielle Meget stor vindmøllekapacitet er mulig med kombination af el og varme Energiforbruget til varme er 3 gange større end til elektricitet Det er realistisk at vindkraft dækker elforbruget allerede ved 6 m/s Ved vindhastigheder derover bruges excess power til varme

60 Oliefælden Den frygtede oliefælde: Omstiller man ikke i tide har et land ikke længere råd til at indføre fremtidssikre energiløsninger!

61 Cost in cents per kilowatt hour Wind has the lowest costs of operation CURRENT OPERATING COSTS NUCLEAR POWER COAL FIRED PLANTS NATURAL GAS WIND

62 Forudsætninger og konsekvenser ved 325 GWh/år vindkraft: 1. Vindmøller med synkrongenerator 2. Årsproduktion på kwh/kvm overstrøget areal 3. Vindmøller IEC vindklasse I 4. Rotorareal kvm, 5 7,5 MW 5. Årsproduktion pr. vindmølle: ca. 18 GWh 6. Antal vindmøller: Dækningsgrad: 57% af elforbruget på Færøerne og 90% af fjernvarmeforbruget i Tórshavn 8. Fører til reduktion af olieforbruget til el og varme med ca tons årligt

63 GWh i 2009 forudsætninger

64 Omstilling 2009 til 20??: fra fossil energiforsyning til el og varme med vandkraft og vindenergi til el- og varme Strategi: Der er kommet 17 GWh ny vandkraft, som bruges til back-up, når vinden er under 6 m/s. Vindkraft erstatter fra år?? oliebaseret el. Ved mere end 6 m/s vind anvendes excess power til fjernvarme i Tórshavn. Thermisk el benyttes ved utilstrækkelig nedbør og vind.

65 Overslag over nødvendige investeringer ved omstilling fra olie til vind: 16 vindmøller på 5 MW= 80 MW x DKK 10M/MW = Transformator, 60 kv kabler, Neshaga Sund Fjernvarmenet Tórshavn, 3000 husstande x 50K Fjernvarmecentral, elkedler, m3 varmelager I alt DKK 800M DKK 300M DKK 150M DKK 100M DKK 1350M

66 Enercon E-126 Rated power: 7,500 kw Rotor diameter: 127 m Hub height: 135 m Wind class IEC/NVN IA Turbine concept: Gearless, Synchronous Variable speed, single blade adjustment Swept area: 12,668 m² Blade material: GRP (epoxy resin); Rotational speed: variable, rpm Cut-out wind speed m/s

67 Alsthom/Ecotenica 5 MW

68 GE Wind Rated Capacity: 4.1 MW Synchronous generator Cut-In Wind Speed: 3,5 m Cut-Out Wind Speed: 25 m Rated Wind Speed: 14 m/ Wind Class IEC: 1b Rotor Diameter: 113 m

69 GE Wind

70 Siemens 6 MW SWT for maximum versatility Swept area 11,500m2 Even onshore

71 AREVA 5 MW Rated power 5,000 kw Cut-in wind speed 3.5 m/s Rated wind speed 11.4 m/s Cut-out wind speed 25 m/s Design life time 20 years

72 Offshore på dybt vand

73 Tidevandskraft endnu forsøg

74 Neshaga eller tilsvarende.?

75 Planen er: Med vinden som energikilde at erstatte ig elproduktion samt ca tons fyringsolie til rumopvarmning i Tórshavn. Her anlægges et fjernvarmenet. I gaderne ligger allerede vandforsyning og afløbsledninger Elforsyning og varmeforsyningen af Tórshavn resulterer i et samlet behov for ny vind-elproduktion på 300 millioner kilowatttimer om året. Kan produceres af vindmøller på 5 MW eller et tilsvarende antal mindre vindmøller.

76 Stor forsyningssikkerhed og regulering med vind- og vandkraft. Samkøring med vandkraftanlæggene i Vestmanna og Eidi skal vindmøllerne levere elektriciteten. Vandkraften skal som nu levere ca100 millioner og vindmøllerne 130 millioner kwh. Resten af vindelektriciteten, ca. 180 millioner kwh skal bruges i elektrokedler med store elvarmepatroner i vandvarmelageret eller i en kombination med varmepumper i det nye fjernvarmeanlæg i Torshavn. Det er kendt teknik.

77 Vindelektricitet erstatter oliebaseret elektricitet og varme Vindelektriciteten kan billigt og enkelt transporteres i et højspændingsnet fra vindmøllerne på eksempelvis Neshaga eller tilsvarende gode placeringer, til Tórshavn området. Her erstatter vindelektriciteten primært oliebaseret el-produktion (ca. 120 millioner kwh om året). Den overskydende elektricitet anvendes til fjernvarme i Tórshavn.

78 Rige vindressourceri Omkring 65% af årets timer vil vindelektricitet kunne erstatte den dieselproducerede strøm. Med vindressourcer, der hører til de bedste i verden, vil priserne på vindelektricitet på Færøerne (35 40 øre/kwh) være billigere oliebaseret el- og varmeproduktion.

79 Fjernvarme i Tórshavn fra vinden Vindkraft fluktuerer. Ved mere end ca, 6 m/s anvendes en del vindelektriciteten til fjernvarme i Tórshavn. Der skal opstilles isolerede ståltanke, der fungerer som vandvarmelagre, når der er mere vindelektricitet end elforsyningen og fjernvarmeforsyningen tilsammen kan forbruge. Vandvarmelageret benyttes, når vindmøllerne ikke kan dække hele det kombinerede el- og varmebehov. Princippet med vandvarmelagre er kendt: I Danmark er der flere hundrede større og mindre vandvarmelagre på fjernvarmeværkerne i forbindelse med kraftvarme, solvarme, mv.

80 Forsyningssikkerheden Vandkraftværkerne i Vestmanna og Eidi på årsbasis er i stand til at dække godt 40% af elforbruget. De har en effekt på tilsammen 40 MW og kan dermed dække det maksimale effektbehov på ca 38 MW. Det optræder, når elforbruget er maksimalt. Ved år med ringe nedbør kombineret med ringe vind, har man en back-up effekt i de eksisterende dieselanlæg. De kan sættes i drift indtil vindkraften og vandkraften på ny kan overtage forsyningen.

81 Investering i fremtiden gavner erhvervsliv og beskæftigelse store vindmøller koster tilsammen over en milliard DKK millioner plus transmissionslinier. Et fjernvarmenet i Tórshavn vil koste omkring 150 millioner kroner. Hertil kommer varmelagre og et varmekedelanlæg til back-up forsyning, når der er et dårligt vindår. Vi taler altså om en investering i en fremtidssikret energiinfrastruktur på omkring 1,5 milliard kroner. Det svarer til 2 års investeringer i nye skibe eller køb af 3 4 nye Airbus A319!

82 Betaling af investering? Med 2010 oliepriser er 100 millioner DKK til rådighed til at afskrive og forrente en investering på 1½ milliard kroner, hvilket giver en direkte tilbagebetalingstid på år, altså en god og meget fremtidssikker samfundsinvestering. Økonomien bliver næppe dårligere end her beregnet, men kan med forventede stigende oliepriser i de kommende 20 år risikere at blive meget bedre. Øget uafhængighed af olieimport vil være til stor gavn for Færøernes samfundsøkonomi.

83 Øget beskæfigelse En del af det tekniske udstyr og anlægsopgaver i det nye integrerede energisystem på Færøerne, herunder tårnene til vindmøllerne, fjernvarmesystemet og el-infrastrukturen, vil kunne udføres af lokale virksomheder og give ny beskæftigelse. Energisektoren, anlægssektoren, systemudviklere og rådgivere vil opbygge kompetencer på et helt nyt område, som giver Færøerne nye eksportmuligheder.

84 Færøerne som forbillede for fremtidens energiforsyning Fra at være en af verdens største CO 2 forurenere vil Færøerne miljømæssigt kunne blive et avanceret og forbilledligt øsamfund, der anvender de vedvarende energiformer til opretholdelse af en høj levefod. Med en yderligere udbygning med vindenergi, kan man med dette projekt bane vej for brintproduktion i stor målestok, hvorved transporten og fiskeflåden gradvist kan stille om fra fossil olie til vedvarende energi, efterhånden som den teknologiske udvikling gør det muligt. Det uden perspektiv at planlægge anvendelse af brint til transportformål, så længe el- og varmeproduktionen er baseret på fossilt brændsel. Så er der bedre energiøkonomi i at anvende olien i fiskerflåden.

85 Signal til ungdommen! Det vil være en stærk appel til ungdommen, at Færøerne tager téten ved at udnytte egne naturressourcer gennem innovation og anvendelse af den bedste og mest miljøvenlige energiteknologi, der findes på markedet i dag. Der vil være forskningsmæssige og beskæftigelsesmæssige opgaver indenfor mange fag.

86 Overlevelse gennem teknologiske fremskridt! Dermed vil et lille nordatlantisk ø-samfund med lange traditioner for overlevelse og velfærd vise vej for andre lande og markere sig som et forbillede, der åbner op for teknologiske udfordringer af virkeligt format. Det vil skabe en ny selvforståelse og samtidig bringe progressive virksomheder på Færøerne et hestehoved foran ved at satse på lokale, uudtømmelige og forureningsfri energiformer.

87

88 Beslutninger om energiforsyningen bør i fremtiden træffes i kommunalbestyrelsen eller det lokale forbrugerejede selskab. Det skal ikke være ikke investorer eller nogle få procent af befolkningen, som ejer og driver de energianlæg, der er beregnet til kollektiv forsyning. Offentligt ejerskab vil skabe den nødvendige lokale accept og nye indtægter i lokalsamfundet, som ofte er et udkantsområde. Overskuddet skal gå i den lokale grønne fond.

89 Næsten alle vindmøller på land opstilles i dag af investorer uden tilknytning til lokalsamfundet. Lokalbefolkningen protesterer og mange projekter gennemføres ikke. Når vindmøller er investering, sker der en kapitalisering af jordpriserne, så en grund til en vindmølle kan koste 50 til 100 gange mere end en højspændingsmastgrund. Den er nemlig til the common good. Vindmøller skal i fremtiden også være til gavn for fælleskabet og vil blive accepteret som en naturlig del af samfundets infrastruktur.

90 Eftersom investorvindmøllerne afvises af befolkningen, er staten i dag parat til at betale kr. 1,05 pr. kwh for el fra havvindmøller. Det gør man for at opfylde internationale CO2 aftaler. Alternativ B) er, at vindmøllerne ejes og drives af lokale, offentlige selskaber. De kan gøre det billigere end den private investor, 35 til 40 øre pr. kwh, men modtager samme afregningspris som private investorer. Fortjenesten på en 2 MW vindmølle er ca 1 million kroner om året. Det beløb går i den Grønne Fond og er øremærket til energirenovering af i offentlige bygninger, e-mobilitet og lokal energiforskning og -forsøg. Det skaber nye lokale indtægter og den nødvendige lokale accept.

91 Folkecenter for Renewable Energy

92 The answer.. Folkecenter for Renewable Energy

93 End of the Presentation Tak for opmærksomheden!

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Lokale hvile-i-sig-selv selskaber kan gennemføre vindmølleudbygning på land billigere end private

Læs mere

Brædstrup SolPark. følg energien follow the energy. Fjernvarmevej 2. DK-8740 Brædstrup. Tlf.: +45 75 75 33 00. Fax: +45 75 75 35 19

Brædstrup SolPark. følg energien follow the energy. Fjernvarmevej 2. DK-8740 Brædstrup. Tlf.: +45 75 75 33 00. Fax: +45 75 75 35 19 Brædstrup SolPark følg energien follow the energy Fjernvarmevej 2 DK-8740 Brædstrup Tlf.: +45 75 75 33 00 Fax: +45 75 75 35 19 post@braedstrup-fjernvarme.dk www.braedstrup-fjernvarme.dk 2 Indhold Bag om

Læs mere

Årsberetning Annual report 2011

Årsberetning Annual report 2011 Årsberetning Annual report 2011 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre Tema Theme The theme of this annual report is Creative energy. Creative energy means the renewable energy of the

Læs mere

Moving 85/15 Energy Forward. Hvordan hænger DONG Energys satsninger sammen med det energipolitiske forlig. Charles Nielsen, Director R&D

Moving 85/15 Energy Forward. Hvordan hænger DONG Energys satsninger sammen med det energipolitiske forlig. Charles Nielsen, Director R&D Moving 85/15 Energy Forward Hvordan hænger DONG Energys satsninger sammen med det energipolitiske forlig Charles Nielsen, Director R&D Energitopmøde den 28. juni 2012, Aalborg Hvordan hænger DONG Energys

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

Af Preben Maegaard, forstander emeritus, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Af Preben Maegaard, forstander emeritus, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Flere kabler til udlandet er ikke løsningen. El og varme skal integreres Af Preben Maegaard, forstander emeritus, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi I foråret 2012 inviterede Mogens Lesch, energiekspert

Læs mere

Vindkraftens pris. Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft. Vindkraftens pris -

Vindkraftens pris. Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft. Vindkraftens pris - Vindkraftens pris Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft Vindkraftens pris - Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft Juni 2007 07 Vindkraftens pris Samfundsøkonomiske

Læs mere

Fremtiden findes på Fur. Finding the future on the island of Fur

Fremtiden findes på Fur. Finding the future on the island of Fur Fremtiden findes på Fur Finding the future on the island of Fur FREMTIDENs energisamfund Danmark, og resten af verden, står over for nogle store energimæssige udfordringer: Vi har i høj grad bygget vores

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Udskiftning af oliefyr i landområder

Udskiftning af oliefyr i landområder Udskiftning af oliefyr i landområder Titel: Udskiftning af oliefyr i landområder (Replacing oil boilers in rural areas) Tema: Master s thesis Projekt periode: Department of Development and Planning Vestre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.12.2005 KOM(2005) 628 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Handlingsplan for biomasse {SEK(2005) 1573} DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Handlingsplan

Læs mere

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges EnergyFlexHouse er et højteknologisk laboratorium til udvikling,

Læs mere

Aktivhuse - en del af fremtidens energiforsyning

Aktivhuse - en del af fremtidens energiforsyning Aktivhuse - en del af fremtidens energiforsyning Roskilde Universitet Det humanistisk teknologiske basisstudie Vejleder: Rikke Lybæk Udarbejdet af gruppe 7: Alexander Klavsen, Patrick H. Hoxer, Kenneth

Læs mere

Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion

Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning 2040 : Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion En analyse af den fremtidige energisituation København 2010 79 About

Læs mere

Smart Grid - måske større end internettet

Smart Grid - måske større end internettet Smart Grid - måske større end internettet Smart Grid det bygger vi nu Kim Behnke Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Energisystemet skal ændres markant El anvendelsen skal udvides til flere sektorer

Læs mere

Rapport. Superstrukturoptimering 2. April 2014. : Aarhus Kommune. : Jens Møller Andersen. Vedlagt : Kopi til : 1 INDHOLD

Rapport. Superstrukturoptimering 2. April 2014. : Aarhus Kommune. : Jens Møller Andersen. Vedlagt : Kopi til : 1 INDHOLD Rapport Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Superstrukturoptimering 2. April 2014 Vores reference: 30.9098.01 Til Fra : Aarhus Kommune : Jens Møller Andersen

Læs mere

Fælles nordisk studie om pumped storage

Fælles nordisk studie om pumped storage Fælles nordisk studie om pumped storage Delrapport: Driftsmodelleringer og cost benefit analyse Arbejdsgruppen for tyndtbefolkede områder under EK-Energi Marts 2012, rev. 04.07.2012 Udgivelsesdato : 04.07.2012

Læs mere

REPORT. Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid. Project Report January 2011

REPORT. Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid. Project Report January 2011 Establishment of a biogas grid and interaction between a biogas grid and a natural gas grid. Project Report January 2011 REPORT Danish Gas Technology Centre Dr. Neergaards Vej 5B DK-2970 Hørsholm Tlf.

Læs mere

VIRKISÆTLANIN SAMLING AF ARBEJDSNOTATER. For gruppearbejde vedrørende det fremtidige energisystem på Færøerne

VIRKISÆTLANIN SAMLING AF ARBEJDSNOTATER. For gruppearbejde vedrørende det fremtidige energisystem på Færøerne VIRKISÆTLANIN SAMLING AF ARBEJDSNOTATER For gruppearbejde vedrørende det fremtidige energisystem på Færøerne December 2013 Rapporten er udarbejdet af: Projektgruppe 1: Pól Edvard Egholm Finn Jacobsen Bogi

Læs mere

Grøn omstilling. Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling.

Grøn omstilling. Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling. Grøn omstilling Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling. Miljøstyrelsen Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Miljøstyrelsen Oktober 2012 Forord... 3 1 Sammenfatning...

Læs mere

Hovedrapport. Energistyrelsen - EUDP 2008-II Journalnr. 63011-0152.

Hovedrapport. Energistyrelsen - EUDP 2008-II Journalnr. 63011-0152. Hovedrapport Energistyrelsen - EUDP 2008-II Journalnr. 63011-0152. CO2-reductions in low energy buildings and communities by implementation of low temperature district heating systems. Demonstration cases

Læs mere

Fire årtier med et stabilt energiforbrug

Fire årtier med et stabilt energiforbrug Udbytte og muligheder for kommunerne i et integreret vedvarende energisystem (Smart Energy Systems) Brian Vad Mathiesen bvm@plan.aau.dk GATE 21 - BORGMESTERFORUM KØBENHAVN, APR/29 2014 SUSTAINABLE ENERGY

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi

Energıdebatten OPLÆG TIL. Energiforbrug debat 2. Ressourcer debat 1. midt.energistrategi midt.energistrategi OPLÆG TIL Energıdebatten 28. november 2014 9:00-13:00 Gl. Skovridergaard Marienlundsvej 36 Silkeborg Dette debatoplæg skal bidrage til, at vi den 28. november får en politisk pejling

Læs mere

Infrastruktur og integration på Fyn. Delrapport for arbejdspakke 4 i Energiplan Fyn

Infrastruktur og integration på Fyn. Delrapport for arbejdspakke 4 i Energiplan Fyn Infrastruktur og integration på Fyn Delrapport for arbejdspakke 4 i Energiplan Fyn Titel: Infrastruktur og integration på Fyn. Delrapport for arbejdspakke 4 i Energiplan Fyn Sammenskrevet af EMD International

Læs mere

Velkommen til workshop om. Fleksibelt forbrug. Markedsmodel 2.0. Klaus Thostrup. Markedschef Energinet.dk. 03-09-2014 Workshop 2 - markedsmodel 2.

Velkommen til workshop om. Fleksibelt forbrug. Markedsmodel 2.0. Klaus Thostrup. Markedschef Energinet.dk. 03-09-2014 Workshop 2 - markedsmodel 2. Velkommen til workshop om Fleksibelt forbrug Markedsmodel 2.0 Klaus Thostrup Markedschef Energinet.dk 03-09-2014 Workshop 2 - markedsmodel 2.0 1 Energisystemet er under forandring som følge af ambitionerne

Læs mere

El-branchens faglæreruddannelse 2014

El-branchens faglæreruddannelse 2014 El-branchens faglæreruddannelse 2014 TEC Frederiksberg 25. juni 2014 Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Elforsyning, Smart Grid, det intelligente elnet Program onsdag 25. juni kl.

Læs mere