Nyt fra Søndervig. Forår 2014 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Søndervig. Forår 2014 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2014 l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling og regnskab...side 3 l Vedligeholdelse af vejene...side 4 l Kystsikring ved vestkysten...side 5 l Klipning af levende hegn ud mod vejene...side 6 l Sct. Hans arrangement...side 6 l Irsk aften...side 6 l Jazz i Søndervig side 7 l Aktiviteter i Søndervig side 8 l Affald ved sommerhusene...side 9 l Søndervig Vinterbadefestival side 10 l Julekoncert...side 10 l Søndervig Open side 11 l Skilte på vej til stranden...side 11 l...side 12 l Åbningstider i butikkerne...side 13 l Sidste nyt om Søndervig Feriepark...side 13 l Porten til Vesterhavet...side 14 l Det gamle badehotel...side 15 l Livredning ved Søndervig strand...side 16 l Rabataftaler...side 16

2 Formand Ellen Marie Vestergaard Næstformand K. O. Jensen Kasserer Gert N. S. Jensen Arne Nørgaard Ulf Bürger Keld Hansen Anna Maxen SØNDERVIG-SANGEN Melodi: On the Road to Mandalay Vil du fra en klittop se, når aftensolen går i hav, vil du strejfe langs med stranden, mens du søger efter rav, vil du høre havets hymne give genklang i dit sind, medens fjerne kirkeklokker ringer solfaldstimen ind? Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Er du mødig i dit sind og træt af byens larm og kvalm, ønsker du en lille solbeskinnet plet med marehalm, vil du se, hvor havets revler trækker deres hvide bånd, mens du lader millioner sandkorn drysse fra din hånd? Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Vil du se, når bølgen fråder i ubændigt raseri, så de beder gode magter stå hver sjæl på søen bi. Vil du se en sommerkvæld, når Vesterhavet er i ro, solens stråler over vandet som en bred og gylden bro? Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Se, hvor marehalmens finger tegner cirkler om sin rod, og hvor sortebærret ødsler sine perler for din fod, brune børn i bølgen bader, søen vugger skibets stavn, og i mulmet fyrets øje leder ind mod sikker havn. Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Om du færdes her i klynge eller vandrer for dig selv under stormens travle skyer eller himlens blanke hvælv, kalder havets brænding ikke hvisker lyngen ikke tyst? til de toner i dit øre, og det synger i dit bryst. Læg din kurs mod Holmslands Klit til et udsyn milevidt, hvor naturens farver spiller i en særlig kolorit, der, hvor bråddet skummer hvidt under vinterstormens ridt, og hvor sommerbrisens bølge kysser stranden ganske blidt. Sunget bl.a. ved Hvide Sandes byjubilæum i 1981 og altid ved arrangementer i Søndervig Beboerforening. Skrevet af Valdemar Jørgensen, Vejle broder til fhv. murermester Carl Chr. Jørgensen, Ringkøbing. Suppleant Lars Bollerup Suppleant Nils Christiansen Oplysninger om Søndervig Beboerforening Post til foreningen kan sendes til: Søndervig Beboerforening, c/o Ellen Marie Vestergaard, Tranekærvej 96, 7400 Herning Kontingent kan indbetales til foreningens konto i Ringkøbing Landbobank reg. nr konto Hjemmeside: Hjemmesiden er fælles med Søndervig Centerforening. Vi opfordrer jer til at følge med på hjemmesiden, og tilmelde jer nyhedsbreve.

3 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling på Beach Bowl lørdag den 12. april 2014 kl Dagsorden er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændring 5. Valg af bestyrelse og suppleanter 6. Eventuelt Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag bedes sendt til Ellen Marie Vestergaard, Tranekærvej 96, 7400 Herning. Der serveres som sædvanlig suppe fra kl til kl I forbindelse med generalforsamlingen vil der komme indlæg af Keld Hansen om Søndervig Feriepark, Lykke Høj fra Ringkøbing Fjord Turisme og Suzi Elena Apelgren om projektet Porten til Vesterhavet.

4 Vedligeholdelse af vejene i Søndervig Som oplyst sidste år har beboerforeningen overtaget Ringkøbing- Skjern kommunes vejvedligeholdelsen for private fællesveje i området, gens medlemmer har sommerhuse/ grunde. Søndervig beboerforening har aftalt med Ringkøbing Skjern-Kommune, at kommunen fortsætter med at opkræve bidrag over ejendomsskattebilletten, hvorefter kommunen overfører beløbet til beboerforeningen med fradrag af kommunens opkrævningsbidrag. Beløbet indsættes på en særskilt konto forbeholdt vejudgifter. Dette er aftalt for det område hvor lemmer i området. Det er aftalt med Ringkøbing-Skjern kommune, at Beboerforening fra 2012 på foreningens område vil forestå vejvedligeholdelse af de private fællesveje omfattende: Troldedalen, Holdvej. Sand Holms Vej, Hafavej Del af Nordsøvej, Sletten, Plantagevej, Molsvej, Harbo Stagesvej. Del af Nordsøvej, Solvej, Hjelmevej, Fyrrekrat og Hvidbjergvej. Krattet, Marehalmen, Lyngen og Anders Juhls vej. Herudover den sydlige stikvej af Lodbjergsvej. Bestyrelsen har valgt at fortsætte samarbejdet med Holmsland Maskinstation om at udføre arbejdet i 2014, idet vi har gode erfaringer hermed. Omfang af aftalen omfatter. 1. Vejafhøvling på stamveje og stikveje efter behov. 2. Udlægning af supplerende stabilt grus. belægning (OB) i delområder. 4. Herudover vil der blive set på manglende dræn og vedligeholdelse af vejrabatter. Ud over normal vedligeholdelse er det bestyrelsens hensigt fortsat at forbedre de mest belastede veje ning (OB). Dette er i sidste regn- ved Nordsøvej. Det er udført i en rød/lerbrun farve som passer pænt til naturmaterialer. Herudover vil vi arbejde for at grundejere i de berørte områder selv deltager med egne midler, hvilket vil medføre at de påtænkte forbedringer kan gennemføres væsentlig hurtigere. Vejvedligeholdelse i de nævnte områder omfatter ca sommerhuse/grundejere. Der forekommer veje i området, som ikke er med i grundejerforening med opkrævning af vejbidrag. Disse veje vil med fordel kunne indgå i ordningen såfremt som er med i en samlet ordning des bedre og billigere vil dette blive. Overgangen fra offentlig vejvedligeholdelse til privat vedligeholdelse er efter bestyrelsens vurdering gået godt og har forhåbentlig højnet kvaliteten, og vi arbejder med at fortsætte denne udvikling. Vedr. skiltning af stierne har vi sammen med centerforeningen i Søndervig fået opsat oversigtskort ved de enkelte stier, således at man kan - der sig. Grundvandsproblemer i Søndervig I løbet af vinteren 2013/14 har der enkelte steder været problemer med høj grundvandstand. Beboerforeningen har sammen med Ringkøbing/Skjern kommune drøftet, hvorfor problemet er opstået i visse lokalområder, og har en mistanke om, at det skyldes manglende vedligeholdelse af etableret dræn som efter sagkyndig vurdering skal spules hvert andet år. Dette er ikke en naturlig del af beboer- og grundejerforeningens ansvarsområde, men påhviler de enkelte grundejere, som nu opfordres til at få undersøgt problemerne. Det kan oplyses, at vi har fået et kopi af nogle drænkort og er gerne behjælpelige med at formidle sagkyndig bistand.

5 Hvidbjergvej. Kystsikring ved vestkysten Hvordan kystbeskyttes ved Søndervig i de kommende 5 år? Kystdirektoratet og kystkommunerne har indgået en ny Fællesaftale om kystbeskyttelse fra Lodbjerg til Nymindegab gældende perioden Aftalen er som de fore- og kommunerne. Statens andel er 85,5 mio. kr. årligt og det kommunale bidrag er 10,3 mio. kr. årligt. Ud fra det samlede beløb kan der de kommende 5 år den nuværende minimumsikkerhed mod gennembrud af klitterne opretholdes. Det økonomiske råderum gør, at der - guren. Ved Søndervig indebærer det, at der planlægges for nuværende, at der i perioden skal sandfodres på strækningen i 2014 med m3. Der kan dog ske en omprioritering afhængig af hvor stormerosionen sker. EU-Udbudsmaterialet er ved at blive udarbejdet i skriven- opgaven.

6 Klipning af levende hegn: Kommunen indrykker nedenstående annonce i de lokale aviser. Det er et problem, at der er en del levende hegn langs veje og stier, som ikke bliver klippet. Det giver ridsede biler og andre proble- I Søndervig Beboerforening vil vi indføre den procedure, at vi klipper hegn og roser ud mod vejen for grundejerens regning, hvis grundeje ren ikke har gjort det inden den 23. juni Regningen vil blive fremsendt fra den lejede entreprenør skøn ca. 300 kr. Sct. Hans arrangement Vi holder Sct. Hans arrangementet på grusparkeringspladsen ved lysreguleringen øst for Holmsland Klitvej. Bålet tændes allerede kl af hensyn til børnene. Det er jo også en mandag i år. I år vil det være muligt at købe øl og vand, og hvis vejret er fornuftigt, vil vi også sælge pølser. Irsk aften Som noget nyt holder Beach Bowl i år en aften med irsk musik. Onsdag den 6. august 2014 kl er der irsk musik, og der bliver serveret grillet svinekølle. Musikken leveres af POOL CATS. Slut op om arrangementet, så kan det være, at vi holder noget lignende næste år.

7 Jazz i Søndervig 8 jazzkoncerter på Beach Bowl 2014 Ændringer kan forekomme På baggrund af forrygende besøgstal i de foregående år og økonomisk støtte fra både beboerforening og centerforening er det igen besluttet at fortsætte de populære jazzkoncerter i sommeren JUNI startes sæsonen med det populære Herning-band, THE BAND. Et specielt orkester hvor musikerne ikke får honorar men anvender indtjeningen til bl.a. legater til mennesker, der har gjort en indsats for andre på musikområdet. Kendte musikere medvirker gur i det kendte Bourbon Street Jazzband. 6. JULI spiller RIVER BAND. River Band kom til verden i 1971, og navngivet efter Storåen. Det har i mange år nydt stor success med sin særlige spillestil i både Danmark og udlandet JULI overlades scenen til WEST 58TH STREET STOMPERS. Det er et traditionelt jazzband, men af en anden type. Orkestret fremstod allerede i de tidlige 70`er som eksperter i Jelly Roll, og det præger stadig bandets repertoire. Bandet består af Flemming Nordenhof, trompet, Bent Østergaard, clarinet og sax, Peter Jessen, basun, Poul Schultz Nielsen, banjo, Leif Enevig, bas, Imrich Cisar, trommer og Ulrik Spang-Hansen på klaver. Og bemærk sidstnævnte en af dansk jazz helt store navne. 20. JULI får vi besøg fra hovedstaden af JAZZ FIVE. Dette orkester besøgte denne egn senest i 2013 og det var et af de mest populære orkestre på fjordfestivalen ved Stauning. Orkestret blev grundlagt i 1996 og det har siden spillet over 900 shows lige fra British Columbia/Canada til Born- automatisk op af stolene, og der er ingen tvivl om hvem der er foregangsmænd. 27. JULI er BOURBON STREET JAZZBAND i Søndervig. Bourbon Street Jazzband kender vi. Det producerer god, uspoleret traditionel jazz og swing. Hver gang ligger musikken på et gennemgående højt niveau. Samtidig er den befriende renset for solistisk blær eller anden musikalsk krukkethed - sådan skal det være i den genre.bourbon Street er en af de bedre eksponenter for dansk jazz, og det har spillet i Afrika, i Asien og i Nordamerika. Nævnes skal en længere TVudsendelse i ZTV. I dette orkester ser vi blandt en af Danmarks absolut største saxofonister, Finn Odderskov. 3. AUGUST spiller THE DIXIELAND GIPSY BAND. Her præsenterer vi en energibombe med heftig violinsoli, virtuost guitarspil og besjælet og charmerende trestemmig sang i poetisk forening med kromatisk mundharmonika og swingende kontrabas. Ingen afviser denne trio, der rammer lige får os alle til at råbe højt i kor: One More Time. Orkestret har senest med succes turneret i New Zealand. 10. AUGUST igen noget anderledes. Søndervig får besøg af SAXGROUP ÅRHUS, der spiller populære og kendte melodier - med garanti godt for både humør og ørerne. 17. AUGUST Sæsonen sluttes søndag med RINGKØBING BIGBAND, som vi kender fra medvirken ved sildejazzen og Sct. Hansfesterne i mange år. Arrangørerne forventer stor opbakning til disse koncerter, der samlet sætter Søndervig i front. Mange kan glæde sig til 8 gode oplevelser. Fælles for alle orkestre er jo, at de er blandt de bedste og alle er forskellige. DER ER GRATIS ADGANG TIL ALLE KONCERTER

8 2014 Aktiviteter i Søndervig Bagerumsmarked i Søndervig kl tirsdag d. 15/4 Smykkeudstilling i Butik 2 1/4-1/6 af Karen Hørmann Ravsafari på stranden i Søndervig kl. 9 og kl. 11 Påskelørdag d. 19/4 Voksne kr. 50,- Børn og unge under 18 år kr. 0,- Tilmelding nødvendig på OBS! Plads til 50 deltagere pr. hold Houvig Fæstningen kl onsdag d. 16/4 og torsdag d. 17/4 Strandgudstjeneste kl. 14 fredag d. 16/5 Gudstjeneste på stranden i Søndervig st. bededag v/sognepræst Ole Lange. I tilfælde af dårligt vejr rykkes gudstjenesten til Nysogn Kirke. Houvig Fæstningen kl onsdag d. 28/5, torsdag 26/6 samt alle torsdage i juli og august Vikingesmykkeudstilling i Butik 2 1/4-1/6 Sankt Hans fest i Søndervig kl mandag d. 23/6 Afholdes på p-pladsen i lyskrydset i Søndervig Bålet tændes kl Bagagerumsmarked i Søndervig kl Hver tirsdag i ugerne Irsk aften på Beach Bowl kl /8 Sandskulpturfestival i Søndervig kl /6-31/8 Vikingetema kl /9 26/10 Solnedgangsgudstjeneste kl Hver onsdag i ugerne Søndervig Jazz på Beach Bowl kl Hver søndag i ugerne Ocean Rescue Camp Uge Tilmelding nødvendig på Turistkirke på Beach Bowl kl. 10 Hver søndag i ugerne Spanskinspireret grisefest på Beach Bowl kl Hver onsdag i ugerne Helstegt pattegris, sangria og kulørte lamper Tilmelding nødvendig på tlf Kartoffelfestival på torvet ved SuperBest kl søndag d. 12/10 og mandag d. 13/10

9 Bagerumsmarked i Søndervig kl tirsdag d. 14/10 Ravsafari på stranden i Søndervig kl. 9 og kl. 11 onsdag d. 15/10 Voksne kr. 50,- Børn og unge under 18 år kr. 0,- Tilmelding nødvendig på OBS! Plads til 50 deltagere pr. hold Foredrag om Nordens Guld kl onsdag d. 15/10 v/peder Laursen Hos Butik 2. Tilmelding nødvendig på Hundens uge Uge 45 Vi sætter fokus på menneskets bedste ven hunden. Sjove aktiviteter i hele byen for hunde og hundeejere. Se mere på Julekoncert på Beach Bowl kl søndag den 23/11 Søndervig Nytårsvinterbad kl onsdag d. 31/12 Tilmelding nødvendig senest 28/12. Se mere på Der henvises til enhver tid til hvor samtlige aktiviteter løbende bliver opdateret. Affald ved sommerhusene Som det kan ses af nedenstående billeder, er der nu etableret to steder i Søndervig by, hvor man kan komme af med det affald der ikke kan være i de skraldeposer/ plastcontainere, som står ved sommerhusene. Disse affaldscontainere står på P-pladsen på Badevej ved Turistgrillen, og på p-pladsen bag Restaurant Valentino på Lodbergvej. I sommer var det et normalt syn, hver lørdag når lejere forlod sommerhuse, at disse affaldsbeholdere var totalt overfyldt og at der mange gange lå en del affald ved siden af disse. Det er for det første ikke særligt kønt at se på, og for det andet er det ikke særling behageligt for de nye lejere der ankommer til et hus, med store forventninger om en dejlig ferie, at blive mødt af et sådant svineri. Affaldet afhentes først den følgende uge, hvorfor de nye lejere ikke har mulighed for at komme af med deres eget affald. er så hensynsfulde, at de fjerner det værste affald, inde nye lejerne ankommer, Derfor er det os magtpåliggende at opfordre sommerhus udlejerne og/ at gøre deres lejere opmærksomme sig, og hvad de kan bruges til. Der er container til almindeligt husholdningsaffald foruden dem til glas, pap og papir m.v. Vi vil derfor foreslå, at der bliver udarbejdet en folder med kort og be- veres sammen med nøgler og andre papirer til sommerhuslejerne ved ankomsten. Badevej. Lodbergvej.

10 Søndervig Vinterbadefestival 2013 Det var med smil, latter, klaprende tænder og en lille smule kaos at Søndervigs første vinterbadefestival blev gennemført. Alle deltagere champagne, kransekage og østers. Så alt i alt en succes. Stemningen på stranden var munter, ikke mindst takket være deltagernes gode humør, der blev hjulpet godt på vej af varmende ildfade og de mange fristelser på serveringsbordene. Opbakningen til Vinterbadefestivalen var stor, både fra deltagere og sponsorer. Den sidste tilmeldingsdag kom der 80 tilmeldinger og på alt regner arrangørerne med at ca. 300 friske vinterbadere var en tur i Vesterhavet ved Søndervig Nytårsaftensdag. Et overvældende antal, der næsten slog benene væk under arrangørerne. Takket være Nordkystens Livreddere og Ocean Rescue Camp Team var der styr på sikkerheden og selvom havet bare var 4 C var der mange deltagere, der udtrykte, at det da slet ikke var så koldt. Det var Holmsland Klit Turistforening og Søndervig Centerforening der i fællesskab stod for arrangementet med stor støtte fra sponsorerne. Både deltagere, arrangører og sponsorer har fået blod på tanden og glæder sig derfor til Søndervig Vinterbadefestival 2014 en Vestjysk Nytårskur. Julekoncert Vi holder julekoncert på Beach Bowl søndag den 23. november kl var noget af et tilløbsstykke. Det var rigtig god musik og en fantastisk måtte gå forgæves, da det IKKE var Traditionen tro bliver hovedaktørerne Ringkøbing Big Band med sangerinden Andrea Oehlenschlæger under ledelse af Flemming Nordenhof samt Holmsland Koret under ledelse af Erla Thorolfsdottir. Endvidere medvirker Klittens Tenorer under ledelse af organist og musikpædagog Anne-Marie Hjelm, en musiker af format. Et godt råd vil være bestil billet i forvejen og kom i god tid, hvis I har lyst til at være med. Billetter kan bestilles på Beach Bowl tlf ca. 3 uger før julekoncerten.

11 Perfekt golfvejr til Søndervig Open 2013 Hvad andre måske ville synes var en trist grå forårsdag, var perfekt vejr for de 36 golfspillere, der deltog i Søndervig Open 2013, som foregik på Holmsland Klit Golf s dejlige bane. Den lovede regn holdt sig væk og med en let blæst fra nordvest, kunne turneringen afvikles uden problemer. De 2 grupper på 18 var klar til at Tee overraskende og dygtige præstationer. Alle var tilbage kl til frokost og præmieoverrækkelse. Lissi Husted gjorde sig bemærket ved 2 gange at kommer tættest på ken med Peder Juul Mikkelsen og Peder Dahl på henholdsvis 2. og 1. pladsen. I A-rækken vandt Frede Conradsen med 36 point efterfulgt af Frede Bruhn og Nicolai Sørensen på henholdsvis 2. og 3. pladsen. Deltagerne var glade og tilfredse med arrangementet og der var tilslutning til at gentage Søndervig Open i 2014, hvor alle medlemmer af DGU med et EGA handikap får mulighed for at deltage. Søndervig Beboerforening glæder sig derfor til igen i år at kunne byde velkommen til Søndervig Open 2014 den 24. maj. Ang. tilmelding, turneringsbetingelser og praktiske oplysninger vil dette blive offentliggjort på Golfbox, hvor man ligeledes kan tilmelde sig, ca. 1 måned før turneringen. Yderligere oplysninger kan fås på til John Clausen eller Nils Christiansen Skilte på vej til stranden I 2013 blev der, i samarbejde med Centerforeningen og kommunen, udarbejdet og opsat små skilte på de standere, der har stinumre ned til stranden. Disse små skilte gør det muligt for sommerhusgæsterne at oriente- hvilket nr. den redningsvej har, hvor et eventuelt redningskøretøj skal køre, hvis der skulle ske en ulykke på stranden og man bliver nødt til at ringe 112. Vi håber, alle vil kikke en ekstra gang på skiltene, når næste tur går til stranden.

12 WiFi i Søndervig og Hvide Sande For præcist et år siden nåede vi i gratis WiFi til gæsterne i Søndervig og Hvide Sande. Det betød at vejen var banet, og vi som den første destination i Danmark kunne tilbyde gratis internet i byrummene. Et symbol på det enestående samarbejde vi har på Holmsland Klit, hvor bidragyderne talte HKT, Havnen i Hvide Sande, Søndervig Centerforening og Foreningen Havnen, mens de praktiske opgaver varetages af Ringkøbing Fjord Turisme. I starten af sommeren 2013 åbnedes nettet og vi havde store forventninger. Da systemet var det første af sin slags og meget banebrydende i Danmark, viste det sig dog desværre at være behæftet med nogle børnesygdomme. Blandt andet er lovgivningen på området meget stramt qua antiterrorloven, og i den forbindelse havde vi store udfordringer med at lære folk at logge på. Det er nu løst, og vi har et meget velfungerende netværk i Søndervigs byrum. Det gratis WiFi er tiltænkt de gæster, der opholder sig på Badevej, Lodbergsvej og sidst men ikke mindst vigtigt gæsterne der ligger på stranden for enden af Badevej. Netop, at der er netværk på stranden er helt unikt, idet det er den eneste strand i Danmark, hvor dette er tilfældet. Desuden magter systemet af huske brugere der er logget ind. Det betyder, at er man logget på i Søndervig og kører en tur til Hvide Sande, så vil man automatisk blive logget på systemet. Det er helt unikt i forhold til tidligere netværkssystemer. For at fremtidssikre systemet, er der lavet plads til, at man kan udvide det. Dét betyder i praksis, at hvis man ønsker at dække områder nord, syd eller øst for Søndervig af med WiFi er der mulighed herfor. Det kræver blot en investering i ekstra access points, som masterne så fagligt hedder. Vi håber, at I alle får stor glæde af netværket når I færdes i Søndervig og Hvide Sandes pulserende byliv de kommende sæsoner. En ting er sikkert, fremtiden er kommet til Vestkysten. På vegne af WiFi-arbejdsgrupperne i HvideSande og Søndervig Morten S. Hansen

13 Åbningstider i Søndervig Centret (fra uge til og med uge ) 2014: Uge 15 T-F-L-S Uge Alle dage Påske Uge O-T-F-L-S Uge 20 = Bededagsferie Uge Alle dage Uge 22 = Kr. Himmelfart Uge = Pinse Uge Alle dage Uge Alle dage Uge Alle dage Uge Alle dage Uge = tysk efterårsferie Uge 42 Alle dage Dansk efterårsferie Uge Alle dage Uge L-S Uge 51 F-L-S Uge 52 M-T O-T-F frivillig L-S : Uge 1 M-T O-T frivillig F-L-S Uge Frivillig Uge 6 L-S Juleugen Nytårsugen Uge 7-8 Alle dage Dansk vinterferie Uge 9 F-L-S Uge T-F-L-S Hamburg forårsferie uge Hvor intet andet er nævnt, gælder åbningstiderne alle ugens dage. Når åbningstiden skifter, gælder den kommende uges åbningstider fra lørdag, som er ankomstdagen for mange af vore gæster/kunder. Sidste nyt om Søndervig Feriepark Åbent Hus arrangementet i pinsen 2013 blev en overvældende succes med ca besøgende. I øjeblikket er der færdiggjort/påbegyndt 35 boliger i 1. etape. Herudover er der skrevet mange slutsedler til 2. etape alle dog betinget af, at Badelandet bliver realiseret. Bliver Badelandet en realitet? Der er stadig et uafklaret spørgsmål med SKAT og Miljøministeriet, som vi har bokset med i 18 måneder. fredsstillende løsning, forventer vi opstart umiddelbart efter sommerferien.

14 Porten til Vesterhavet Som en af landets første badebyer, blev Søndervig kendt som Porten til Vesterhavet. Skabt af naturen, og sidenhen den kulturhistorie, som badetraditionen medførte, overlevede byen som badeby i et par århundrede. Siden har udviklingen trukket fokus væk fra byens oprindelige kvaliteter, naturen og kulturhistorien. Med udgangspunkt i de nuværende offentlige toiletter og Claus Kalhøjs iskiosk, vil projekt Porten til Vesterhavet søge at være med til at genskabe fokus på disse kvaliteter, på stedets autenticitet og lokal identitet som badeby nummer eet. Tanken er et hus i lille skala, men af høj kvalitet, der kan servicere byens og strandens gæster. Samtidig er ønsket at skabe et mødested for alle med interesse i Søndervig og Vesterhavet. Kommunen har indvilliget i, at lade de offentlige toiletter indgå, så der kreative på. Der er mange gode idéer til, hvad huset kan indeholde. Eksempelvis er både museet og kommunens naturvejleder interesserede i et indendørs udgangspunkt for ekskursioner og formidling. Også ravsafari, Hjelmplantning, kulturhistoriske byvandringer, skoler og andre institutioner kunne opgradere deres potentiale, med en indendørs base midt i begivenhedernes centrum, og der skal også tænkes funktioner ind, der kan bidrage til driftsomkostningerne. Med den unikke placering, hvor byen ender og stranden starter, med udsigt over hav, klitter og den strand, der skabte byen, kan historien fortælles in situ, og være med til at forbinde fortid og nutid, by og strand, turister og fastboende. Idéen har fået bred opbakning i Søndervig, og heldigvis også hos Realdania, der har udtaget Porten til Vesterhavet som for-projekt i kampagnen Stedet Tæller under initiativet Kvalitet i kysternes turistbyer. Det har udløst ,- der skal anvendes til at udvikle idéen, og formulere en færdig projektplan. Denne skal være færdig senest 18. at projektet er interessant og realisérbart, kan Porten til Vesterhavet blive et af de projekter, der udvælges til realisering. Også Videncenter for Kystturisme har vist interesse, og ser projektet som en mulig casestory for den nye Vækstplan for Kystturisme. De vil derfor følge processen tæt. Efter det indledende seminar ved Realdania primo marts, vil de lokale beboere og forretningsdrivende i Søndervig blive inviteret til orienterende møde og workshop. Idéer og tanker er velkomne, Porten til Vesterhavet skulle gerne blive vores fælles eje. Med al den opbakning, håber projektmagerne, Claus Kalhøj og Suzi Elena Apelgren, at kunne overbevise Naturstyrelsen om, at en bedre udnyttelse af de matrikler, der rummer nuværende bygningsmasse, ikke strider imod den strenge klitfredning. Tværtimod søger Porten til Vesterhavet at understøtte Naturstyrelsens mission at skabe rammer for mennesker og natur- med fokus på lokale ønsker og behov. (citat fra NSTs hjemmeside) Håbet er, at Søndervig i år 2015 kan byde gæster og borgere i Søndervig på en kop kaffe, serveret med levende formidling, både inden- og udendørs på toppen af klitten med udsigt til strand, hav, klitter og den fjerne horisont hele året..

15 Badehotellet anno 1884 De danske badehoteller kom til live lidt før eller omkrig århundredskiftet De henvendte sig til det bedre borgerskab, adelen og succesfulde kunstnere. Måske har rygtet om kunstnerlivet i Skagen virket inspirerende på initiativtagerne, og der er ingen tvivl om, at lægerne ofte var i de noget bedre råd at give end at søge landlivets helsende virkning. Hvordan gik det så med badelivet? I den første tid kunne man overhovedet ikke forestille sig at gå ned og kaste sig i bølgen blå. Man havde en i og for sig udmærket ide, men udførelsen var slet. Man lavede et bassin mellem første og anden klitrække. Det skulle så fyldes med havvand gennem et rør fra havet; men det sandede naturligvis til, og tilbage blev et bassin med tre tommer brunt jernholdigt vand fra klitterne. Det var ikke ligefrem fristende. Man svar: Gå ned og hop i havet! I begyndelsen var det en hel begivenhed, hvis nogen bogstavelig talt var ved at gå i vandet. Hvis det rygtedes, løb den yngste ungdom til havet for se, hvordan det spændte af. De havde jo selv hjemme fået strenge påbud om IKKE at bade - bare soppe. Hele familien tog sig en soppetur, og det var så det så havde man fået hvad man med rimelighed kunne forlange af badelivets glæder. dristede sig ud i bølgerne...

16 Livredning ved Søndervig strand Hver sæson laver Tryg Fonden Kystlivredning en opgørelse over, hvor mange aktioner livredderne har deltaget i. Selvom det gode sommer- gæster end normalt på de danske strande og havnebade, var antallet af de alvorlige aktioner stadig det samme. badesikkerhed og livredning. Derfor rapporterer livredderne også, hvor ofte de er i direkte kontakt med badegæsterne. Dette forebyggende arbejde er utrolig vigtigt for at sikre, at der fortsat sker et fald i antallet af ulykker på de danske strande. I Søndervig foretog de sig følgende i sommeren 2013: En enkelt blev reddet fra at drukne, dog uden førstehjælp. 92 personer Der blev ledt efter 3 personer i land. tentiel fare ved deres fremfærd. Livredderne har mange forskellige opgaver, der spænder fra aktioner, hvor et menneskeliv er i fare, til bjergning af luftmadrasser og oplysende arbejde, hvor livredderne skal udbrede viden om badesikkerhed. Alt i alt et godt resultat 2013 Det gode vejr i sommeren 2013 har gjort, at der har været et stort antal badegæster på strandene og ved havnebadene. Det kan man se på de mange gange livredderne har ydet førstehjælp til badegæster og andre re gange i år måttet hjælpe med at res forældre. Danskerne har også taget Tryg Fonden Kystlivrednings råd til sig, og livredderne har i denne sæson bjærget færre badedyr, luftmadrasser og oppustelige gummibåde. En af livreddernes vigtigste opgaver er at være i kontakt med badegæsterne og udbrede kendskabet til Rabataftaler: FITNESS Igen i år har Søndervig Fitness, der ligger i Beach Bowl Bygningen. og Ringkøbing Fjord fra lokalerne. Der er åbent hver dag fra kl til 22.00, og der er alle sædvanlige træningsmuligheder. Medlemmerne i Søndervig Beboerforening kan i Beach Bowls træningsafdeling købe 10 turs kort til 300 kr. Normalprisen er 60 kr. pr. gang. Man sparer altså 50 % ved at købe kort på denne måde TrygFonden Kystlivredning, udvikling Indeks år Aktioner med personer i livsfare Almindelig førstehjælp Forebyggende indsatser i vand Præventiv, oplysende kontakt med strandgæsterne Husk de 5 baderåd 1. Lær at svømme 2. Gå aldrig alene i vandet 3. Læs vinden og vandet 4. Lær stranden at kende 5. Slip ikke børnene af syne GRC.DK

Nyt fra Søndervig. Forår 2013 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk. om Søndervig Beboerforening...side 2

Nyt fra Søndervig. Forår 2013 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk. om Søndervig Beboerforening...side 2 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2013 l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling og regnskab...side 3

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2011 Indholdsfortegnelse: l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Nyt fra Søndervig. Forår 2015 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk. om Søndervig Beboerforening...side 2

Nyt fra Søndervig. Forår 2015 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING. www.sondervig.dk. om Søndervig Beboerforening...side 2 GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2015 l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling og regnskab...side 3

Læs mere

I det forløbne år har vores arbejde i bestyrelsen primært drejet som om følgende ting:

I det forløbne år har vores arbejde i bestyrelsen primært drejet som om følgende ting: Søndervig Beboerforening Beretning for året 2013 Så er vi igen i gang med en festdag her ved starten af påskeugen. Påsken falder sent i år, så der burde være mulighed for dejligt vejr i påsken, selv om

Læs mere

Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1 FORÅR 2007

Indholdsfortegnelse: SØNDERVIG PORTEN TIL VESTERHAVET 1 FORÅR 2007 FORÅR 2007 r Indholdsfortegnelse: Indbydelse til at deltage i den årlige generalforsamling lørdag den 31. marts 07 kl. 14.00 16.00 Nyt spændende projekt Søndervig Feriepark præsenteres her på skitser Sommerhalvårets

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERVIG BEBOERFORENING Nyt fra Søndervig Forår 2012 Indholdsfortegnelse: l Søndervig-sangen og oplysninger om Søndervig Beboerforening...side 2 l Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Porte til Vesterhavet

Porte til Vesterhavet Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 161 Offentligt Udgangspunktet Porte til Vesterhavet En eksisterende bygningsmasse i yderste klitrække bestående af to bygninger: - Offentlig

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Ugekalender for Jammerbugten

Ugekalender for Jammerbugten Ugekalender for Jammerbugten Fra fredag den 10. juli - søndag den 19. juli udgives hver uge af Jammerbugt Turistbureau Redaktør: Anitta Olesen. Mail: aol@jammerbugt.dk Dato/tid Fredag den 10. juli - søndag

Læs mere

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Generelle oplysninger Så er det tid til lidt nyt samt generelle oplysninger her fra klyngen. Først og fremmest er vi faldet rigtig godt til her på Katrinehaven,

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Endnu engang velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling.

Endnu engang velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling. taj/beret08.doc BESTYRELSENS BERETNING VEDR. ÅRET 2008. Endnu engang velkommen til Klegod Grundejerforenings ordinære generalforsamling. Jeg vil samtidig byde velkommen til formanden for Teknik og Miljø-udvalget

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Beretning generalforsamling 2013.

Beretning generalforsamling 2013. Beretning generalforsamling 2013. Set med foreningens øjne har det halve år i 2012 været dårligt, vores stiger har været i en dårlig forfatning, da vores stigemand ikke har kunnet holde dem i den stand,

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012.

Nyhedsbrev december 2012. Nyhedsbrev december 2012. Året går på hæld Fra Jord til Bund & Bord Æ bådslæw Bådbyggeriet på Mythuegård Køb & Salg Aktiviteter Året 2012. Året går på hæld og det må være på tide at få sagt tak, til alle

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Hvem er vi? STOP Vesterhav Syd er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd

Hvem er vi? STOP Vesterhav Syd er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 173 Offentligt Hvem er vi? er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd Vi er imod, at man har til hensigt at ødelægge de største naturmæssige

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Sommerlejr 2015 Skagen

Sommerlejr 2015 Skagen Sommerlejr 2015 Skagen Velkommen til sommerlejr SÅ BLEV DET ENDELIG SOMMERLEJR Det er os en stor glæde at byde dig og din familie, hjertelig velkommen til sommerlejr 2015. Et stort stykke forarbejde skal

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE FAKTA: Beliggenhed: 6960 Hvide Sande Samlet budget: Kr. 3.405.000 Der ansøges om kr. 700.000 ved Underværker Organisation: Holmsland Klit Turistforening Kontakt: Katrine

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Vi var ialt 21 deltagere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Hanne Olsen blev valgt som dirigent og hun bekræftede, at generalforsamlingen var

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

Vandskel. Ovennævnte fagdage skal danne fundament for uge 36 efter sommerferien, hvor flere årgange skal inddrages i projektet.

Vandskel. Ovennævnte fagdage skal danne fundament for uge 36 efter sommerferien, hvor flere årgange skal inddrages i projektet. FUSK Maj 2009 Næste års planlægning er i fuld gang Der er altid spændende udfordringer i løbet af foråret omkring planlægningen af det kommende skoleår. Kan vi få tingene til at nå sammen, så økonomien

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Nyhedsbrev vinter 2016

Nyhedsbrev vinter 2016 Herning Aarhus København Nyhedsbrev vinter 2016 Vi håber, du har haft en dejlig jul og er kommet godt ind i det nye år. Vi ser tilbage på et 2015, der bød på mange gode oplevelser sammen med jer, herunder

Læs mere

God sommer! Respekt for vand!

God sommer! Respekt for vand! Sikker strandtur God sommer! Danmark er omgivet af vand, og hver sommer lokker mere end 7.000 km kyst små og store vandhunde ud under åben himmel. Livet på stranden er sjovt, men vand kan være vildt, og

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere