Fruen fra havet. NBO Ms [Bibliotekets

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fruen fra havet. NBO Ms.4 1116 [Bibliotekets"

Transkript

1 Fruen fra havet 1888 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Henninge Margrethe Solberg, Mette Witting 1

2 1. Udkast. 1ste akt. Det lille anløbsted for turistdamperne. Der stoppes kun når rejs{t}ende skal sættes iland eller ombord. Høje, bratte, skyggende fjelde omkring. Frit, åbent hav ses ikke. Bare den bugtede fjord. Badehotel. Sanatorium højere oppe. Når stykket begynder er det sidste nordgående dampskibstur for iår. Skibene passerer altid ved midnatstid. Langsomt, lydløst glider de ind på bugten og ligeså ud igen. Personerne falder i tre grupper. Først er der ejendommelige figurer blandt stedets beboere. Sagføreren, anden gang gift med hende ude fra det fri, åbne hav. Har to unge voksne døtre af første ægteskab. Fin, fornem, bitter. Fortiden plettet ved en ubesindig affære. Derfor fremtidig karriere stængt. Den forkomne skiltemaler med kunstnerdrømme og lykkelig ved indbildninger. Den gamle gifte kontorist. Har i sin ungdom skrevet et skuespil, som blev opført én gang. Filer idelig på det og lever i illusionen om at få det udgivet og slå igennem. Gør for øvrigt intet skridt i så henseende. Regner sig alligevel til de literære i landet. Hustru og børn tror blindt på «stykket». (Kanske han er timelærer, ikke kontorist?) Skrædder Fresvik, den radikale jordemormand, som viser sin «frigjorthed» i latterlige tilløb til udskejelser, forbindelser med andres koner; taler om skilsmisse og lignende. Den anden gruppe danner sommergæsterne og de svagelige ved sanatoriet. Blandt disse er den unge syge billedhugger, som skal samle kræfter for at overstå den kommende vinter. T{n}il næste sommer er der tilsagt ham stipendium og en bestilling og anden understøttelse og da kan han rejse til Italien. Gruer for muligheden af at måtte dø uden at få se syden og uden at have skabt noget godt i kunsten. Hans «beskytter» bor i badehotelet. Tar formynderskabet over den syge. Er principmenneske. Ingen hjælp, ingen understøttelse iår. Sort på hvidt for stipendiet, «så skal vi se til næste år hvor langt vi kan strække os». Hans hustru dum, hovmodig og taktløs. Sårer, snart frivilligt snart ufrivilligt, den syge. Flere bipersoner. Den tredje gruppe består af kommende og gående turister, som griber episodisk ind i handlingen. Livet er tilsyneladende lyst, let og kvikt deroppe under fjeldskyggen og i afsondringens ensformighed. 2 1

3 {...}Da udkastes den tanke at dette slags liv er et skyggeliv. Ingen handlekraft; ingen kamp for frigørelse. Bare længsler og ønsker. Således leves der den korte lyse sommer. Og bagefter ind i mørket. Så vågner længselen mod det store verdensliv derude. Men hvad er der vel vundet ved det? Med forholdene, med åndsudviklingen vokser kravene og længslerne og ønskerne. Han eller hun, der står på højden, begærer fremtidens hemmeligheder og andel i fremtidens liv og samkvem med de fjerne kloder. Overalt begrænsning. Deraf tungsindet som en dæmpet klagende sang over hele mensketilværelsen og over menneskenes færd. En lys sommerdag med det store mørke bagefter, det er det hele. Er menneskets udviklingsvej forfejlet? Hvorfor er vi kommet til at tilhøre den tørre jord? Hvorfor ikke luften? Hvorfor ikke havet. Længselen efter at eje vinger. De ejendommelige drømme at man kan flyve og at man flyver uden at undres over det, hvorledes tydes alt dette? Havet skulle vi bemægtige os. Lægge vore byer svømmende på havet. Flytte de{n}m mod syd eller nord alt efter årstiden. Lære at tøjle stormene og vejret. Noget sådant lyksaligt vil komme. Og vi, som ikke får være med! Ikke «opleve» det! Havets dragende magt. Længselen efter havet. Mennesker i slægt med havet. Bundne af havet. Afhængige af havet. Må tilbage i det. En fiskeart danner et urled i udviklingsrækken. Sidder rudimenter deraf endnu i menneskesindet? I enkelte menneskers sind? Billederne af det boltrende liv i havet og af «det evig fortabte». Havet råder over en stemningernes magt, der virker som en vilje. Havet kan hypnotisere. Naturen overhovedet kan det. Den store hemmelighed er menneskeviljens afhængighed af «det viljeløse». Hun er kommen ude fra havet, hvor hendes faders præstegård lå. Vokste op derude ved det fri, åbne hav. Forlovede sig hemmelig med den unge letsindige styrmand udvist søkadet, som lå vinteren over for havari med skibet i en udhavn. Måtte hæve forbindelsen efter faderens ønske. Til dels også frivilligt. Kunde ikke tilgive, hvad der var kommet op om hans fortid. Så fordomsfuld var hun dengang gennem opdragelsen i fædrehjemmet. Er aldrig siden heller kommet helt ud af fordomsfuldheden, skønt hun véd det bedre. Står på grænsen 3 2

4 og vakler og tviler. Hemmeligheden i hendes ægteskab, det, som hun knapt tør vedkende sig; knapt tør tænke på:... [HIS: Feil i folieringen med rød pen: '3' og '4' er byttet rundt] Indbildningskraftens dragende magt imod den forrige. Imod den bortkomne. I grunden i den uvilkårlige forestilling er det ham, med hvem hun lever sit ægteskabelige liv. Men på den anden side lever hendes mand og stedbørnene helt med hende? Har ikke disse tre ligesom en hel verden af erindringer sig imellem? Der er festd{d}age at fejre, hvis betydning hun kun kan gætte sig til. Samtaler går istå, afbrydes når hun kommer ind. Sin forgængerinde har hun ikke kendt og af finfølelse tales der ikke om hende når hun er tilstede. Der er et frimureri mellem alle de andre i huset. Husjomfruen og tjenestefolkene også. Hun kommer aldrig ind i det. De andre véd sit. Hun står u- denfor. Hun træffer sammen med «den fremmede passagér». Så kaldes han af de andre badegæster. Han har engang næret en dyb tilbøjelighed for h{am}ende. Det var dengang hun var forlovet med den unge sømand. Nu er han overarbejdet og skal bruge søbad. Livet har ikke bragt ham, hvad han havde ventet. Han er bitter. Skærende i spøgform. Billedhuggeren fortæller. Blev sendt tilsjøs 12 gammel[his: 'år' mangler sannsynligvis foran «gammel»]. Forliste med skibet for 5 år siden. Var da 17 år. Ved den lejlighed fik han sit knæk. Lå længe i den kolde sjø. Lungebetændelse siden. Endnu ikke rigtig forvundet det. Men en stor lykke var det alligevel. For derved kunde han komme til at få blive kunstner. «Tænk, at få modellere i det dejlige lér, som føjer sig så fint mellem fingrene.» Hvad han så vil modellere? Gudeskikkelser#?# {e}eller kanske gamle vikinger? Nej. Ikke sligt noget. Så snart han kan komme til vil han prøve på at gøre en stor gruppe. Og hvad skulde så den forestille? Jo, den skulde forestille noget, som han selv havde oplevet. Og hvad var da det for noget. Det må han endelig fortælle. «Jo, det skulle være en ung sjømandskone, som ligger og sover. Og drømme gør hun også. 4 4

5 Det skal en kunne se på hende.» «Ikke noget mere.» «Å jo vel. Manden hendes er druk{...}net. Men så er han kommet hjem alligevel. Ved nattens tider. Og nu står han dér for sengen og ser på hende.» Men i guds navn, han sa e jo, det skulde være noget, han havde oplevet! Jaha. Han havde også oplevet dette her. På en måde da. «Oplevet?!» Nå ja, han mener ikke sådan lige til oplevet, forstår sig. Men alligevel Og så kommer fortællingen henkastet og afbrudt og kaster forfærdelige anelser og forestillinger ind i hende. 3 5

6 Første akt. Sagførerens hus med stor, overbyget, skyggefuld veranda til h venstre. Have foran og omkring. Hækkegærde med en liden udgangsdør i baggrunden. Bag gærdet en vej for fodgængere langs stranden. Allé ved vejen. Mellem træerne sés fjorden og høje fjeldtinder i det fjerne. Strålende klar og varm sommermorgen. Maleren med en stor palet står og stryger nogle nye træstøtter ved verandaen. Timelæreren, fra sagførerkontoret, kommer frem bag huset. Fået udsat en exekution igen. «Hjertensgod mand, den sagfører. Bare nu stykket kommer frem, så er vi over det værste.» T. «Skal her være selskab idag?» M. «Ser så ud.» Døtrene på verandaen sætter blomster i vaser. T. «Ja, det går lystigt til nu i turisttiden.» M. «I aften kommer et af de store skibene igen.» Der veksles nogle ord med de unge piger, der går fra og til. Billedhuggeren går ude på vejen, standser ved porten og gir sig i snak med dem indenfor. Maleren forlegen over at træffes i sligt simpelt arbejde. Tjenestvillighed naturligvis. Bitterhed over «fornemme kunstnere» som det ikke er godt nok for hjemme. B. kommer indenfor. Vil låne paletten. De unge piger med flere blomster. B. «Er her nogen festdag i huset.» Den yngre: «Ja, mors fødselsdag.» B. «Å så!» Den ældre (til søsteren) «Så ti da stille!» B. anbefaler sig og går. T. går også. Sagføreren kommer ud på verandaen. {...}Nogle ord veksles med M., som nu er færdig med arbejdet og går. Sgf: og døtrene. Han lidt misbilligende om tilstelningerne. Den ældste: «Å far, «den f. p» kommer jo hid i formiddag.» Sgf. smiler: «Ja ja, det har du jo ret i.» Bemærkninger om ha{n}m. Ser godt ud endnu. Gammel hovedstadsløve. Den f. p. kommer. Fik tale så lidt med ham igår aftes. Lidt efter går de unge piger. Derpå lang samtale mellem vennerne. Oplysninger om de mellemliggende år. Fruen kommer fra bad. Sgf. siger at hun tumler sig i vandet som en havfrue. Ja ja, mener hun, havet er dejligere en landjorden. Sgf. må gå til sine forretninger. Åben og fortrolig samtale mellem de to andre. Hun har ikke været rigtig lykkelig i de tre sidste år. Hvorfor? Kan ikke sige ham det. Det er så besynderligt. Billedhuggeren kommer med en stor buket. Buk- 5 6

7 1ste akt. Sommerstemning, liv, glæde over menneskene. Dagene går som en fest. Thora betror sig til til sin mand efter samtalen med Wangel oprørt ved at erfare hendes tidligere fortiede forlovelse. Tilgivelse og forglemmelse. Nu i alle fald tilhører hun jo ham alene. Herefter skal der være fuld fortrolighed mellem ham og hende og børnene. De vil gensidig dele hinandens erindringer. Der skal fra nu af være samliv imellem dem. Hun (rystet) «Samliv! Ja, ja!» Han studser. Forstår ikke. Hun gir ingen videre forklaring. 7

8 2den akt. Wangel søger at komme til klarhed over hendes besynderlige væsen ved antydninger og gennem omveje i en samtale med Det er havet som drager hende med hemmelighedsfuld magt. Wangel taler til hende derom. Vil hun til havet? Ja, ja, hun vil til havet! Så er han villig til at flytte did ud! «Nej, nej, ikke dette offer!» Ikke rykkes op herfra, hvor han har sit naturlige hjem. Han holder sit forsæt fast. Hun: «giv mig fri! lad mig rejse alene!» «Hvor længe?» «For stedse! Jeg kan ikke leve længer sammen med dig.» Så følger forklaringen. Det er egentlig ikke med ham hun lever i ægteskab! 8

9 Frida Nå De har det vel godt i hotellet? L. Jeg bor ikke længer i hotellet. Det blev mig for dyrt. F. Hvor er De da så flyttet hen bor De da nu? L. F. L. Nu bor jeg oppe hos madam Jensen. Hvilken madam Jensen? Jormoren. F. Hm. Undskyld, herr L. men jeg har virkelig noget at gøre... L. F. L. Å, jeg skulde visst ikke ha sagt det. Hvilket? Det, som jeg sa. F. (overlegen.) Jeg forstår Dem aldeles ikke. 9

10 Slut på 1. akt. «De dejlige blomster?» «I anledning af fødselsdag» (i vasen) «Se så, nu står de og pynter for mors fødselsdag.» (Småpigerne om halsen på hende) 6 Personerne. #Doktor# Sagfører Wangel{.}, distriktslæge. Fru Wangel, hans anden hustru. Thea. Annette Frida, halvvoksen. hans døtre af første ægteskab. Bureauchef Hesler, overlærer. Hans L{øvs}yngt{a}rd, ung billedhugger. #Lyngstrand# Grosserer Strømme. Fru Strømme, hans hustru. Maler Solfeldt. Ballesen. Timelærer Ballesen. Byens folk. Sommergæster. Dampskibspas- sagerer og turister. (Handlingen foregår på et handelsted i det nordlige Norge.) [HIS: I utkastet til scenegang (5r, 6v) er dramaet strukturert i 4 akter, mens det i førstetrykket er inndelt i 5 akter. Selvom det ikke stemmer helt med handlingsgangen i førstetrykket kan man grovt sett si at skitsen over akt 3 nedenfor blir til det endelige akt 3 og 4, mens skitsen til akt 4 nedenfor blir til akt 5 i førstetrykket.] 10

11 3dje akt. Denne akt foregår i den afsides liggende del af haven{.}med brygge og badehus. Thora opholder sig der. Wangel kommer til hende. Derefter Så endelig Stor nyhed! Amerikaneren er her! Han har set ham! Optrin mellem Thora og Johnson. Hvad havet har sammenføjet skal ikke mennesker adskille. Wangel kommer. Genkender Amerikaneren som styrmanden, der slog kaptejnen ihjæl. Beråber sig på Thoras {...}udsagn. Hun. «Nej nej.» Nægter alt. Johnson går: «Ja, så får du gøre dig rejsefærdig da, Thora.» 11

12 4de akt. Samme sted. Nu kommer opgøet mellem Wangel og Thora. Hesler kommer tilstede. Wangel indvilger i Thoras rejse. Gir afkald på hende

13 ker og gratulerer. «Hvorfor?» «I anledning af festdagen.» «Er her nogen festdag idag?» «Ja, det er jo fruens fødselsdag.» «Min!» D. f. p. «Nej visst ikke nej.» F. «Hvor falder De på det?» B. «Frøken A. forrådte det. Hun sa, det er mors fødselsdag idag.» F. «Nå så!» D. f. p. «Men Å såd{e}an.» F. tar blomsterne og takker. Derpå gir hun sig i samtale med B. om hans anliggender. Her følger den foran (i 2det ark) skitserede dialog.[his: Det er sannsynligvis dialogen 4r-3v Ibsen henviser til.] B. skikkes ned i haven til pigerne. D. f. p. finder ham for grøn. Sgf. fra kontoret. De unge piger fra havestuen. Udbrud over de dejlige blomster. «Nej se! Hvor er de kommet fra?» «Herr P. bragte dem, #D. f. p.# [HIS: et tilføyelsestegn er skrevet over tankestreken] i anledning af fødselsdagen.» Den yngste: «Åh.» Den ældste: «Der ser du!» Sgf. (forlegen) «Kære o. s. v. Tag det ikke fortrydeligt. Småpigerne, ser du o. s. v.» Sodavand og saft i havestuen. Der er køligere. «Nu skal jeg trække op.» (Han og døtrene ind) D. f. p. «Man gør uret imod Dem. Her leves et liv, som De ingen del har i.» F. «Jeg tør ikke beklage mig. For jeg lever også mit eget liv på en måde.» «De? Hvorledes det.» «Det kan jeg ikke fortælle noget menneske i verden.» «Vær så god at gå ind.» (de går ind i havestuen.) 13

14 Anden akt. (Oppe på «Udsigten», en skovbevokset højde bag handelsstedet. Dybt nede sés den ydre fjord med øer og fremspringende næs. Det åbne hav sés ikke. Oppe på højden en flagstang og et par bænke. Sommernat. Gulrødt skær i luften og over fjeldtinderne langt ude i det fjerne.)

15 Tredje akt. (En afsides liggende del af doktor Wangels have. Stedet er fugtigt, sumpigt og overskygget af store gamle træer. Til højre sés bredden af en skimlet dam. Et lavt åbent gærde skiller haven fra fodstien og fjorden i baggrunden. Længst tilbage fjeldrækkerne og tinderne hinsides fjorden. Det er sen eftermiddag, henimod aften.) (Bolette sidder og syr på en stenbænk til venstre. Hilde og Lyngstrand, begge med fiskeredskaber, går ved bredden af dammen.) Hilde gør te 15

16 Å jo. Jeg har været det sidenefter også. Jeg er jo så meget, meget ældre end hun. Jeg skulde ha været for hende som en far og en vejleder tillige.# Men det er der aldrig blet noget af. #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] #Skulde ha gjort mit bedste for at udvikle hendes tankeliv. # Jeg har ikke havt fremfærd nok til det (standser foran ha...) Derfor var det at jeg i For jeg vilde jo helst ha hende, slig, som det hun var. Men så blev det jo værre og værre med hende. Og jeg gik her og vidste ikke hvad jeg skulde finde på. La De mærke til mandens øjne da De så ham igår. Ja visst gjorde jeg det. Og de fandt ikke nogen slags ligheder (undv.) Hm, herre gud, hvad skal jeg svare. Det var jo ikke ganske lyst da jeg så ham. Og desuden så havde jo E talt så meget om denne lighed i forvejen. Jeg ved slet ikke om jeg var i stand til at se ganske uhildet på ham Nej nej, det kan så være Nej hun tror ikke de{t}r vilde være nogen nytte i det. Og det kan hun kanske ha ret i. Hm Ja, siger De det. Ja og så desuden, når jeg tænker mig nærmere om, så ved jeg virkelig ikke hvorledes jeg skulde kunne sætte det i værk. Jeg synes #næsten# ikke jeg kunde #rigtig# forsvare for småpigernes skyld at flytte derud. De må jo dog leve på et sted, hvor der er nogen udsigt til at få dem forsørget en gang. Forsørget? Tænker De så meget på det? Ja, herre gud jeg må da tænke på det også. Men så på den anden side igen hensynet til min stakkers syge E. Å jeg står virkelig# som mellem ild og vand. For B. behøver De kanske ikke at være så bekymret (går #til# he... glasdøren (ser sig tilbage) Jeg gad... vide hvor hun er gået hen (går op til glasdøren{)}og ser ud. #[HIS: tilføyelsen står nederst på siden] #på mange måder # 16 10

17 Men jeg gik ikke ind til dit hjem i frivillighed. Det er sagen. Ikke i frivillighed? Nej, det var ikke i frivillighed frivillig jeg #rejste# fulgte med dig. Ah jeg mindes vendingen fra igår. I den vending ligger det alt sammen H. E Rejser du! Rejser du, fra os. Men H da! Hvad går der af dig H. Å, det var ingenting. (til B.) Lad hende bare rejse. B Far, jeg ser det på dig, du rejser også W. Visst ikke nej, jeg ser #kanske# bare derud en gang imellem. B. B. Og her ind til os? W. Ser jeg også en gang imellem. Kære barn, det må så være. A. Vi tales ved siden, B. W. går hen og taler sagte med A) E. Hvad er det med H! Hun ser jo ud som forstyrret Har du aldrig mærket hvad H. dag ud og dag ind har gået og ventet på { }? E. B. Ventet på! Ligesiden du kom i huset Nej, nej, hvad er det. Et eneste kærligt ord fra dig 17

18 Ah! #[HIS: tilføyelsen står nederst på siden] Hun slår bægge hænderne om hovedet og ser ubevægelig frem for sig ligesom gennemkrydset #strider#af tanker og stemninger # Holder De af Deres gamle lærer, frøken{?}b. Om jeg holder af ham? Ja jeg mener om De synes godt om ham. Å ja det gør jeg. For han er svært bra at ha til ven og rådgiver sådan. Og så er han altid så hjælpsom, når han kan. Men er ikke det underligt at han ikke har giftet sig. Synes De, det er så underligt. Ja for han er jo en velhavendes mand. Han skal nok være det. Men det har vel ikke været så let for ham at finde nogen, som vilde #ha# ham, kan jeg tro. Hvorfor det da? Å han har jo været lærer for næsten alle de unge piger, som han kender. Det siger han selv Ja hvad skulde det gøre. Men herre gud man gifter sig da ikke med en, som har været ens lærer. Tro {d}de da ikke at en ung pige kunde elske sin lærer? Ikke efter at hun er ble t rigtig voksen. Nej tænk det! Så, så, så! (Ballested har imidlertid samlet sine sager sammen b... dem ud# til i baggrunden til højre. Hilde hjælper ham. A: går op på verandaen og ind i stuen.) \ / ud gennem haven Kender De noget nærmere til den unge manden? Nej, slet ikke Men synes de så om at jeg han går og driver så meget med småpigerne Gør han det. Det har jeg slet ikke lagt mærke til. 18

19 #Sligt noget# Det burde De dog ha et øje med, synes jeg. Ja De har visst ret i det. Men herre gud, hvad skal jeg arme mand gøre? Småpigerne er nu ble t så vante til at skøtte sig selv. De lar sig ikke sige, hverken af mig eller af E. Nej Ikke af hende heller? Nej. Og forresten kan jeg jo ikke forlange at hun skal blande sig op i sligt. Det ligger slet ikke for hende. * H vil... * Hun vil flytte fra ham. * Skilsmisse. * Han har købt hende. * Hun har solgt sig. * Skamfølelsen derover. * Dette er ikke rent ægteskab. * Det første var det. * Det var stiftet i frihed. I frivillighed fra begge sider. * Dette står ivejen. Å om hun kunde komme til at elske ham, således, som han fortjener. * Det dæmonisk dragende ved det ganske ukendte. * Hun kender ham jo ikke! * Just derfor. * Hun kendte jo ikke W. heller. * Og så ikveld afgørelsen! * For hele livet. * Kanske den rette fremtid forspildt! * Liv i frihed forspildt. * Tora, du elsker ham! * Det er hos ham jeg synes jeg hører til. * Du skal se ham. Tale med ham. * Hvorledes så du ham? * Ganske som han var i virkeligheden * Men igår sa du at du så ham som han var da I... skiltes. * Sa jeg det Det tar du fejl i. * Nej. Du sa igår at du i første øjeblik ikke kendte ham. * Øjnene. * [HIS: Flere linjer imellom foregående punkt på listen og dette punktet pga. manglende plass i kolonnen.]slutning: Tora: Nu kommer jeg i frivillighed til dig

20 5. akt. Arenholdt, Annette, Lyngstrand og Frida i båd fra v. til højre. «Springe i land her.» «Nej, lægge til borte ved badehustrappen.» Lidt efter Arenholdt og Annette ind fra h. Anette «Jeg begyndte at bli så ræd for at livet skulde gå ifra mig.» «Nu er han for hende en død mand» 12 20

21 For det er jo i frivillighed at jeg skal #og må# træffe mit valg. Du får i har ikke noget valg {e}e. Du får ikke lov at vælge. Får ikke lov for mig. E. Valget kan du aldrig hindre. Hverken du eller nogen anden. Du kan forbyde mig at rejse med ham følge ham ifald jeg vælger det. Du {h}kan holde mig tilbage her med magt. Imod min vilje. Det kan du. Men at jeg vælger, vælger inderst ind i mit sind, vælger ham og ikke dig, ifald jeg vil og må vælge så #ledes# det kan du ikke hindre. W. Nej, det har du ret i, E. Det kan jeg ikke hindre. E. Og så har jeg jo slet ingen ting at stå imod med. Her er jo ingen verdens ting som drager og binder mig. Jeg er jo så rent rodløs i dit hus, W. Børnene ejer jeg ikke. Ejer ikke deres sind, mener jeg. Har aldrig ejet det. O Når jeg rejser, om jeg rejser enten med ham inat eller ud til Sk imorgen, så har jeg ikke en nøgle at gi fra mig, ikke en besked at lægge efter mig, hverken om det ene eller om det andet. Så rent rodløs er jeg i dit hus. Så rent udenfor alt sammen har jeg været lige fra første stund af. W. Du har selv villet det således. E. Nej, jeg har ikke det. Jeg har hverken villet det eller ikke villet det. Jeg har bare simpelt hen ladet alting bli, således som jeg fandt det den dag jeg kom hid. Det er dig selv, som har villet det således. W. Jeg tænkte at gøre det på det bedste f{å}or dig. E. A ja, Wg. det véd jeg jo så godt. Men der er en gengældelse i dette. Noget, som hævner sig. Der er ingen bindende magt ingen støtte for mig, ingen hjælp ingen dragning #ind# imod alt det, som skulde ha [HIS: det mangler et ord her, ev. 'været'] vort fælles inderste eje. W. Jeg ser det jo nok E. Og derfor så skal du jo også fra imorgen af få din frihed igen. Skal herefter få leve dit eget liv. E. Og det kalder du mit eget liv! Å nej, mit eget rigtige liv kom ud af sporet da jeg gik ind på samlivet med dig. 21

22 Og nu, inat om en halv time kommer han, som jeg har svigtet han, som jeg skulde ha holdt ubrødelig fast ved, ligesom han har holdt fast ved dig. Nu kommer han og byder mig for sidste og eneste gang at få leve livet om igen #få leve# mit eget rigtige liv det liv, som skræmmer og drager og som jeg ikke kan gi slip på. Ikke i frivillighed. W. Just derfor trænger du til at din mand og din læge også tar magten fra dig og handler på dine vegne. E. Ja, W. jeg forstår det så godt. Å, du må ikke tro andet end at der er stunder imellem, da jeg synes der vilde være fred og redning i at ty inderligt ind til dig og prøve på at trodse alle disse dragende og skræmmende magter. Men jeg kan ikke det heller. Nej, nej, jeg kan det ikke. Nu ringer det første gang... o. s. v. Ja eller nej. 13 E. Afgørelse. Afgørelse for hele livet. Aldrig kunne gøre det om igen. D f. Aldrig. Om en halv time er det for sent. Hvorfor er det at De holder så uryggelig fast ved mig Føler ikke du ligesom jeg at vi to hører sammen? Mener De for det løftes skyld? Løfter binder ingen. Hverken mand eller kvinde. Når jeg holder så uryggelig fast ved dig, så er det fordi jeg ikke kan andet. Hvorfor kom De ikke før? Ellida! Jeg ser det på dig Å dette som drager og frister og lokker ind i det u- kendte. Hele havets magt er samlet i dette ene. (han stiger over h...) Hvad er det! Hvad vil De. Jeg ser det på dig, E. Det blir dog mig du vælger til slut. Min hustru har intet valg. Jeg er sat til at værge om hende. Og hvis De ikke forføjer Dem herfra, ved De så hvad De udsætter Dem for. 22

23 Nej, nej, W. Hvad vil De gøre mig? Lade Dem sætte fast. For jeg ved fuld besked om drabet ude i Skjoldviken A, W. hvor kan du! Det var jeg forberedt på. Og derfor så har jeg også forsynet mig med denne her. Nej, nej, dræb ham ikke! Dræb heller mig. D Hverken dig eller ham. Denne her er til eget brug. For jeg vil leve og dø som en fri mand. #[HIS: tilføyelsen står i venstre marg] Det har du magt og midler til# Wangel, lad mig sige dig det vel kan du holde mig tilbage her, men mit sind, alle mine tanker, alle mine dragende længsler# kan du ikke binde. De vil #[HIS: tilføyelsen står i venstre marg] #og begær# hige og jage ud i det ukendte, som jeg var skabt for og som du har lukket for mig. Jeg ser det vel, E. Skridt for skridt glider du fra mig. Kravet på det grænseløse og endeløse og på det uopnåelige vil drive dit sind ud i nattemørket tilslut mig. Å ja ja, jeg føler det som sorte lydløse vinger over Did skal det ikke komme. Der er ingen anden redning mulig for dig. Handelen er nu gåt om igen. Nu kan du vælge din vej i fuld frihed. Er det sandt hvad du siger. Mener du det af dit inderste hjerte. Ja af hele mit fulde inderste hjerte #mener# kan jeg det. Og kan du det også. Jeg kan det fordi jeg elsker dig så højt. Så nær og så inderlig er jeg da kommet ind til dig. Det har årene og samlivet virket. Og jeg, som så lidet har set det. Dine tanker gik andre veje. Men nu altså, nu er du fuldt ud løst fra mig#. #For# Nu kan du vælge i fri{vill}hedighed og under eget ansvar. Under ansv I frihed og under ansvar! Der er forvandling i dette 23

24 (klokke) Hører du nu ringer det for sidste gang. Kom så! #[HIS: tilføyelsen står i bunnen av teksten] Nu kan dit eget rigtige liv komme ind på sit rette spor igen # E, dit sind er som havet. Det har ebbe og flod. Hvorfra kom forvandlingen? Å forstår du da ikke at den kom at den måtte komme da jeg fik vælge i frihed. Og det ukendte drager dig ikke længer. Det h... Ikke nu mere. Aldrig mere. Jeg har kunnet få #[HIS: tilføyelsen står i venstre marg] gå ind til det#se ind i det...# ifald jeg havde villet. Jeg har kunnet vælge det. Derfor kunde jeg også forsage det. Du tænker Jeg forstår dig nu. Du tænker og fornemmer i billeder og i synbare forestillinger. Din længsel #[HIS: tilføyelsen står i venstre marg] # din dragning#efter havet # og efter ham efter denne fremmede mand, det har været udtrykket for et vågnende og voksende frihedskrav i dig. Andet ikke. Å jeg ved ikke hvad jeg skal sige til det. Men du #[HIS: tilføyelsen står i venstre marg] og du voved#har været en god læge for mig. Du fandt# det rette middel, det eneste, som kunde hjælpe mig. Og nu kommer du altså til mig igen E? #[HIS: tilføyelsen står i venstre marg] kære # Ja,# W. nu kommer jeg til dig igen. Nu kan jeg det. For nu kommer jeg til dig i frihed, frivillig og under ansvar; E E, Å, at tænke sig til at nu kan vi to få leve for hinanden {!} og for vore livsminder. Dine så vel som mine. Ja, ikke sandt, du kære! og for vore to børn, W. Vore kalder du dem! Dem, som jeg ikke ejer, men som jeg skal nok skal vinde. Vore! (. kysser glad og ilsomt hendes hænder) Å, usigelig tak for det ord! Ar, {A}B. L. H og B. kommer fra venstre ind 24

25 i Haven. Samtidig mange af byens folk og sommergæster udenfor på fodstien.) Nej se hvor rent forlovet hun og far ser ud. Det er sommertid, lille frøken. Ar. B. Nu sejler Engelskmanden Herfra kan vi se bedst sé ham. Snart er alle sind lukket, som digteren siger. Det er trist, fru W. Og s... nu mister vi jo Dem også, kører hører jeg. De skal jo flytte ud til Sk. hører jeg igen. A. B. Nej, der blir ikke noget af det. Vi har bestemt os om Ah, virkelig! Far er det sandt! H. (hen imod E) Blir du her hos os! Ja, kære H, ifald du vil ha mig. H. Ar. Åh Men dette her kommer mig virkelig over...ende. h... Nå ser De, herr A, Som vi talte om igår, er vi jeg mennesker nu engang blet en fastlandsskabning, så finder jeg at ikke vejen tilbage igen til havet. Og til havlivet. Bl Men det er jo akkurat som med min havfrue. Omtrent ja. Bare #med# den forskel at hun dø{er}r af det. Menneskene derimod, de kan aklam aklim{g}atisere sig. Jo, jeg forsikkrer Dem, fru W., de kan a-kli-matisere sig! Ja, i frihed kan de det, herr B. Og under ansvar, kære E. 25

26 Netop det er det 10. I. «Havfruen.» «Fruen fra havet.» Skuespil i fem akter af Henrik Ibsen

27 Personerne: Doktor Wangel, distriktslæge. #[HIS: tilføyelsen står i venstre marg] Ellida## Fru #Tora Wangel, hans anden hustru. Annette, Frida, halvvoksen, hans døtre af første ægteskab. Overlærer Arenholdt. Lyngstrand, en ung billedhugger. Ballested. En fremmed mand. Flere dampskibsrejsende. Turister. Sommergæster. Unge folk fra byen. (Handlingen foregår ved midtsommertid i en fjordby i det nordlige Norge.) 1. II. «Fruen fra havet.» Skuespil i fem akter af Henrik Ibsen

28 «Fruen fra havet.» 28

29 Personerne: Doktor Wangel, distriktslæge. Fru Ellida Wangel, hans anden hustru. Bolette. Hild{a}e, halvvoksen. hans døttre af første ægteskab. Overlærer Arnholm. Ballested. En fremmed mand. Flere dampskibsrejsende. Turister. Sommergæster. Unge folk fra byen. (Handlingen foregår ved midtsommertid i en liden fjordby i det nordlige Norge.) 1.#a# 29

30 Første akt. (Sagfører Wangels hus med stor, overbygget, skyggefuld veranda til venstre. Have foran og omkring#. Hækkegærde med en liden indgangsdør i baggrunden. Bag gærdet en vej for fodgængere langs stranden. Allé ved vejen. Mellem træerne sés fjorden og høje fjeldtinder i det fjerne. Det er en varm og strålende klar sommermorgen.) #[HIS: tilføyelsen er plassert på langs i venstre marg] Nedenfor verandaen en flagstang. Til højre i haven en løvhytte med bord og stole. # (Maler Ballesen, middelaldrende, ifør en gammel fløjelsjakke og med bredskygget hat, kunstnerisk tillsnit i det hele, står #og steller med flaglinen.# med {p}kost og farvepotte ne- #Flaget ligger på jorden.# denunder verandaen og stryger nogle nye træstøtter i rækværket. Lidt fra ham står et staffeli med et opspændt lærred. Ved siden af ligger på en feldtstol pensler, palet og en malerkasse. Han står og småsynger under arbejdet.) (Thea Wangel kom{er}mer fra den åbne havestuedør ud på verandaen. Hun bærer en stor vase med blomster, som hun sætter på bordet.) Thea Wangel (ser på de nymalte støtter.) farven? Ballesen. #Nå,# Ballesen, #får De det så til at glide.# De har da vel havt bra tørrelse i Inden en time skal det være knasende tørt, frøken. Det har De mit kunstnerord på. (Thea Wangel går ind i havestuen igen.) (Lidt efter kommer Hans Lyngstad frem på vejen f{a}ra højre#. Standser interesseret da han sér staffeliet og malersagerne.) #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] #Han er en spæd ung mand tarveligt men ordentligt klædt og af et svageligt udseende. # Hans Lyngstad 30

31 (udenfor hækken.) Godmorgen. Ballesen (vender sig hurtigt.) Håh! (sætter generet farvepotten fra sig og gir sig at skaffe ved staffeliet.) Godmorgen. Godmorgen, meget ærede. Jeg har rigtignok ikke den fornøjelse at Lyngstad. Ballesen. Lyngstad. De er visst maler, De. Ja begribeligvis. Skulde jeg ikke være maler? Jo, jeg kan se det. Måtte jeg ikke kanské få lov at komme indenfor? Ballesen. Lyngstad. Ballesen. Vil De kanské ind og sé på? Ja det vilde jeg så svært gerne. Å, der er ikke noget betydeligt at sé endnu. Men vær så artig. Træd De kun nærmere. Lyngstad. Mange tak. (Han kommer ind gennem havedøren.) Ballesen (maler.) Jeg er endnu ved det før{t}ste anlæg, sådan i det store, almindelige, sådan. Lyngstad. Ballesen. Lyngstad. Ballesen. Jeg ser det, ja. Mand af faget måské. Maler mener De? Ja. Lyngstad. Nej jeg er ikke det. Men jeg skal bli billedhug- 31

32 ger. Ballesen. Se-se, skal De det. Jaja, skulpturkunsen er også en net, flot kunst (træder tilbage fra billedet og betragter det gennem den hule hånd med hodet på skakke.) Jeg tror jeg har set Dem på gaden et par gange. Har De opholdt Dem længe her. Lyngstad. Nej, jeg har bare været her en fjorten dages tid. Men jeg vil se om jeg kan få bli her sommeren ud. {...}Ballesen. Lyngstad. Ballesen. Lyngstad. Nyde badelivets behageligheder? Hvad? Ja jeg skulde se at komme mig lidt til kræfter. Dog vel ikke svagelig? Jo, jeg er ligesom lidt syg. Men det er ikke noget videre farligt. Det er bare sådant noget med lidt trangpustenhed for brystet. Ballesen. Pyt, den slags bagateller! (lægger paletten fra sig.) Men det er sgu sandt, jeg har lovet frøken Wangel at dekorere lidt ved dette her. (tager farvepotten og gør træværket færdigt.) De synes kanské det er underligt at sé mig i denne situation. Men jeg holder det slet ikke for nogen skam om kunsten en gang i- mellem yder håndværket sin bistand. Hvad? Er der vel i grunden noget at sige på det? Lyngstad. 2. Nej, det kan det visst ikke være. (En dampskibsfløjte høres udenfor igen.) Ballesen. Se så! Nu #ko# h{y}øler der et uhyre igen. Nu får vi sagtens nye fredsforstyrrere på halsen. Løvstad. Her er rigtig en svær trafik med turister. Alle disse dampskibene som kommer og går hver eneste dag. Ballesen. 32

33 De kan gerne sige natten med. I nat kommer den store Nordkapdamperen. Og så får vi dem, alle stopp dem, som stopper her og som skal gøre udflugter inde i fjordene. Uh! Løvstad. Synes De ikke om det at her er så svært liv i sommertiden? Ballesen. Nej, det gør jeg rigtignok ikke. For det passer slet ikke sammen med byens præg for resten. Løvstad. Ballesen. Er De barnefødt her i byen? Nej, det er jeg ikke. Men jeg føler mig knyttet til stedet ved tidens og vanens bånd. Løvstad. Ballesen. De har altså bod længe her? Nå, en sytten atten år. Jeg kom hid#[his: Det er et kryss over teksten, men det er ikke funnet noen tilhørende tekst å lenke til krysset.] med Vardes teaterselskab. Men så geråded vi i pekuniære vanskeligheder. Og så opløste selskabet sig og spredtes for alle vinde. Løvstad. Ballesen. Men De selv blev altså igen her. Ja, jeg gjorde det. For byen trængte til mig, skal jeg si e Dem. Jeg virked nemlig dengang nærmest i dekorationsfaget (Thea kommer ud med en gyngestol, som hun sætter på verandaen.) Thea (taler ind i havestuen.) Frida, se om du kan finde den broderte fodskamlen til far. Løvstad (går hen under verandaen og hilser.) Godmorgen, frøken Wangel! Thea, (ved rækværket.) Nej se, er det Dem, herr Løvstad? Godmorgen. 33

34 Undskyld, jeg skal bare (går ind i huset.) Ballesen. Løvstad. Kender De familjen her? Ikke videre. Jeg har bare truffet frøkenerne hist og her hos andre. Og så talte jeg med fruen, sidst der var {...}musik oppe på «Udsigten». Hun sa, jeg måtte gerne komme og besøge Ballesen. dem. Ballesen. Nå, ved De hvad, De skulde kultivere det bekendtskab. Løvstad. Ja, jeg har også tænkt på at gøre et besøg, sådan en visit. Når jeg nu bare kan finde en anledning til det. # B. A hvad, anledning # (Frida kommer ud med fods{a}kammelen. Thea bringer flere blomster. Løvstad hilser på Frida nede fra haven. Ballesen samler sine sager og går.) Frida (ved rækværket.) Løvstad. Løvstad. Løvstad. Thea sa at De var i haven. Jeg tog mig den frihed at gå lidt indenfor. Har De været ude og gåt morgentur nu? Å nej, det blev nok ikke nogen lang tur idag? Har De været i bad da? Ja, jeg har været i S sjøen. Jeg så Deres mor dernede. Hun gik ind i sit badehus. Hvem så De{?}. Løvstad. 34

35 Deres mor. Nå så, nå. (Hun sætter skammelen foran gyngestolen.) #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] B. (l. af...) Så De ikke noget til fars båd ude på fjorden? L. Jo, jeg syntes jeg så en, som styred indover. B. Det var visst far. Han har været ude p i sygebesøg på øerne. # Løvstad (et trin oppe på trappen til verandaen.) Thea. Løvstad. Nej, her er da rigtig staseligt med blomse{t}r Ja, ser det ikke godt ud? Å det ser dejligt ud. Det ser ud, som om her var en festdag i huset. Løvstad. Det er det såmæn også. Kunde skønne det. Det er visst Deres fars gebur{s...}tsdag idag. Thea 3. (advarende til Frida:) Hm hm! Frid{e}a (uden at mærke det.) Løvstad. Nej, mors. Nå så. Thea (sagte.) 35

36 Men, Frida! Frida{.}, (ligeså.) Lad mig være! (til Løvstad.) De skal vel gå hjem og få Dem frokost nu? Løvstad. Ja, jeg skulde vel se at få mig lidt til livs. De synes #da# visst De lever rigtig godt der borte på hotellet. Løvstad. Løvstad. Løvstad. Jeg bor ikke længer på hotellet. Det blev mig for dyrt. Hvor bor De da nu? Nu bor jeg oppe hos madam Jensen. Hvilken madam Jensen? Jormoren. Undskyld, herr Løvstad, men jeg har virkelig noget at gøre Løvstad. Løvstad. Å, jeg skulde visst ikke ha sagt det der. Hvilket noget? Det, som jeg sa e. Frida (overlegen.) Løvstad. Nej, nej. Men så vil jeg da sige farvel så længe. Thea. Jeg forstår Dem aldeles ikke. Farvel, farvel, herr Løvstad. De får rigtig ha os undskyldt for idag. Men siden en gang når De får rigtig god tid og når De har lyst, så må De endelig 36

37 se indom og hilse på far og og på os andre. Løvstad. Jo, mange tak. Det skal jeg så inderlig gerne gøre. (Han hilser og går ud gennem havedøren. I det han går forbi på vejen udenfor til venstre hilser han endnu en gang op til verandaen.) Frida (halvhøjt.) Thea (sagte.) Farvel, mosjø. Hils mor Jensen fra mig. Frida! Er du rent gal! Han kunde gerne høre dig! Pyt, tror du, jeg bryr mig om det! (Sagfører Wangel kom{v}mer fra venstre bag huset.) Se, her har I mig, småpiger! {Frid}Thea. Å, det var da dejligt at du kom! (Han går op på verandaen.) Har du gjort fra dig på kontoret nu, far? Å nej, jeg må snart der ned igen. Jeg vilde bare se om Hesler var kommen. Han er altså ikke det. Thea. Nej, vi har ikke set noget til ham endnu. Frida (trækker i ham.) Far! Nå? Se dig om. Ja, jeg ser det nok. Her er jo rigtig festligt. Ja, synes du ikke vi har fåt det pent i stand? Jo, det må jeg rigtignok sige. Er er vi al- 37

38 ene i huset nu? Thea. Ja, hun er gåt i Mor er i bad. Wangel (lidt nølende.) Hør nu, småpiger, vil I ha alt dette her stående således hele dagen? Og flaget hejst hele dagen også? Å men det kan du da vel tænke! Hm ja vel men Thea (nikker fortroligt til ham.) Du kan da vel skønne at det er gjort alt sam- 4. men for bureauchef Heslers skyld. Når en gammel ven kommer første gang og hilser på dig Fr{d...}ida. Vi havde jo flaget oppe for ham igår også. Da han kom med dampskibet. Wangel (med et halvt smil.) I er mig rigtig et par poliske. Nå, herre gud, det er jo så naturligt at vi erindrer. Men alligevel, jeg liker ikke dette her. Ikke måden. Nå, hvad skal man sige! Det kan vel ikke gøres anderledes. Se, der er han, far! (Bureauchef Hesler kommer udenfor på vejen fra venstre og går ind gennem haveporten.) Wangel (går ham imøde.) Velkommen! Hjertelig velkommen skal du være! (De ryster hinandens hænder og går sammen op på verandaen. Hesler hilser på døtrene.) (nøder ham ned i gyngestolen.) 38

39 Sæt dig. Sæt dig, kære ven! Tak. (ser sig om.) Så sidder jeg altså her på gamle tomter igen. Det er mange år siden jeg sidst sad her. Det er såmæn hele åtte år siden. Men du kan da vel kende dig igen? #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] Knapt nok, tænker jeg. Det er nu #en# otte #ni# år siden De så hende sidst Sy Å ja, her er meget forandret siden den tid.# Fuldkommen. Jeg synes ikke at her er #så# stort forandret #endda#. Når jeg undtager at træerne er vokset adskillig til og at der er anlagt den løvhytten dernede Å nej, sådan i det ydre Og så det, naturligvis, at nu har du jo {...}to store giftefærdige døttre i huset. Frida (halvhøjt.) Å giftefærdig er da vel bare den ene. Nej, hør på far! Men nu skal du bare sidde ganske rolig og hvile dig ud. For du ser virkelig noget anstrængt ud efter rejsen. Thea. Skal vi ikke bringe lidt sodavand og saft i havestuen. Her ude blir det visst snart for varmt. Jo, gør det, småpiger. Lad os få sodavand og saft. Og så lidt kognak kanske. Thea. Skal det være kognak også? 39

40 Bare lidt. Om nogen skulde ville ha. Thea. Ja ja da. (Hun og Frida går ind i havestuen og lukker døren efter sig.) Wangel (sætter sig.) Tænker du at gå igennem en fuldstændig badekur her? Nej slet ikke. For det har jeg ikke nødig. Jeg vil bare gå omkring og drive en måneds tid. Og så ikke tænke på nogen verdens ting. Og så ikke overarbejde dig igen når du kommer tilbage. Ja hvad pokker skal en gøre? Når der ikke findes den guds skabte ting på jorden, som det kunde være værdt at kaste sig over og leve for, så er en glad ved at der gi es noget, som heder arbejde. Og så arbejder en til en styrter. Det tror jeg aldrig jeg vilde kunne overvinde mig til. Du synes ikke om det? Ikke om at arbejde mere end højst nødvendig. Nej, nej, du har jo også andet og andre at leve for. Tænker du at bli boende her al din tid? Ja, du, det blir visst til det. Her har jeg levet så inderlig lykkelig med hende, som gik bort. Og lever nu så inderlig lykkelig med hende, jeg fik i stedet. Å, jeg må sige at i det hele og store taget har skæbnen været god imod mig. Er ikke din hustru hjemme idag? 40

41 Jo, nu må hun visst snart komme. Hun er nede og tar bad. Det gør hun hver evige dag i denne tid. Hvad slags vejr det så er. 5. Hesle{s}r. Fejler der hende noget? Ikke sådan ligefrem fejler. Skønt hun har rigtignok været mærkelig nervøs i de sidste par år. Men det at gå i sjøen, det er ligesom hendes liv og lyst, det, ser du. Det kan jeg huske fra før af. Ja du kender hende jo fra den tid, du var fuldmægtig derude. Forstår sig. Jeg kom ofte i prestegården mens hendes far leved. #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] Og jeg traf hende også for det meste når jeg var ude i fyrtårnet og så til hendes far.# #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg, og dens plassering i teksten følger førstetrykket] Den tiden der ude kan De tro har sat sine mærker i hende. Folk her i byen kan ikke forstå det. De kalder hende «fruen fra havet» Gør De det. Tal nu De bare med hende om gamle dage så[his: resten av setningen følger lenger nede på siden. En strek lenker delene sammen] Det vil hun ha så inderlig godt af. Ja har De egentlig nogen grund til at tro det Ja visst har jeg så # (Fru Wangel med et stort let kastetørklæde o- lver hodet og skuldrene kommer ude på vejen fra højre og går ind gennem haveporten.) Wangel (rejser sig.) Nå, se der har vi jo havfruen! 41

42 (Fru Wangel går ilsomt op på verandaen. Bureauchef Hesler rejser sig og hilser.) #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg, og dens plassering i teksten følger førstetrykket] W. Nu netop for en liden stund siden. # Fru Wangel (rækker ham hånden.) Der har vi Dem altså. Velkommen! Og undskyld at jeg ikke var hjemme Å jeg bér. Gør endelig ingen omstændigheder Var vandet bra friskt idag? Fru Friskt! Å gud, her er vandet aldrig friskt. Så lunkent og så slapt. Uh! Vandet er sygt her inde i fjordene. Sygt? Fru Wangel (smiler.) Ja, og jeg tror det g{...}ør en syg også. Nå, du anbefaler rigtignok badestedet. Jeg tror nu De har en særstilling til havet og til alt, hvad havets er. Fru Å ja, kanske det. Jeg tror det næsten selv. Men sér De, hvor festligt småpigerne har ordnet det for Deres skyld? {Hes}Wangel (ser på sit uhr.) Nu må jeg nok snart Er det virkelig for min skyld? Fru Ja, det kan De da forstå. Vi stadser jo ikke så- 42

43 dan op til hverdags. Uh, hvor kvælende hedt her er under dette taget. (går hen til lysthuset.) Kom her over! Her e{d}r da i det mindste ligesom en slags luftning. Hesler (går derhen.) Jeg synes såmæn her lufter ganske friskt. Fru Ja De, som er vant til indlandsluften. Hm, kære Thora, nu får du nok underholde vor gæst alene en stund. Fru Har du forretninger? Ja jeg må ned på kontoret igen. Men jeg blir ikke længe Hesler (sætter sig i lysthuset.) Forhast dig endelig ikke. Din hustru og jeg skal nok vide at fordrive tiden. Å ja, det stoler jeg på. (Han går ud gennem haven til venstre.) Fru Synes De ikke man {j}sidder godt her? Jeg synes jeg sidder godt nu. Fru Lysthuset her kaldes mit lysthus. For det er mig som har ladet det indrette. Og her plejer De så at sidde? Fru Ja, her sidder jeg. Og småpigerne, #de# holder til på verandaen. Fr... Og Fru 43

44 Å, Wangel går så fra og til. Snart er han hos mig og snart er han hos børnene. Er det Dem, som vil ha det således? Fru Jeg tror at alle parter finder sig bedst ved det på den måde. Vi kan jo tale over til hverandre når vi synes, vi har noget at sige. 6. (efter en kort taushed.) Da jeg sidst færdedes på disse kanter{,} [HIS: det overskrevne tegn kan også være semikolon] hm #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] Ude i Skvk mener jeg hm, det er længe siden nu# Fru Det er nu godt og vel #ti# otte år siden { }#De var der ude hos os.# Ja, så omtrent.# Da tænkte jeg mindst at jeg skulde se Dem igen #her inde# som fru Fru Nej dengang var jo ikke Wangel endnu blet. Dengang leved jo endnu småpigernes første mor. Rigtige mor sådan #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] #når jeg tænker mig Dem der ude i fyrtårnet hedningen, som gamle presten kaldte Dem fordi Deres far havde ladt Dem døbe med et skibsnavn og ikke med et kristent menneskenavn så? Ja, hvad # {F} Ja vel, ja vel. Men selv om ald ikke så havde været. Om han havde været frank og fri, så havde jeg aldrig tænkt at dette her skulde komme i stand. Fru Ikke jeg heller. Aldrig i verden dengang. #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] Han er jo så bra så hæderlig. 44

45 Det er han Men så himmelvidt forskellig fra Dem ret i. Det har De # #Ja# Men hvorledes kom det da? Hvorledes kom det! Fru Å kære ven, De må ikke spørge mig om det. Jeg vilde ikke kunne forklare Dem de ting. Og selv om jeg kunde, så vilde ikke De kunne fatte og forstå noget af det. H{a}m. Har De #nogensinde# betrod ham noget angående mig #fra den tid jeg var der# Dem og mig? Fru Nej det har jeg ikke. Jeg finder ikke det var pligt for mig. Det kom jo aldrig til noget forhold imellem os. Det har De visselig ret i. Men jeg mener om De har fortalt ham at jeg engang gjorde et forgæves skridt? Fru Ikke med et ord. Jeg har bare sagt ham at jeg holdt som sandt var, at jeg holdt svært af Dem og at De var den kæreste og bedste ven jeg havde derude. Tak. Men hvorfor skrev De mig aldrig til siden jeg rejste? Fru Jeg tænkte det kunde gøre Dem ondt at høre noget fra en som #ikke kunde komme Dem imøde således som De[HIS: resten av setningen følger lenger nede på siden. En strek lenker delene sammen] engang havde ønsket det.#. Det var jo ligesom at rippe op igen Og hvorfor skrev De aldrig Hm. Ja ja. Fru Hesler Og hvorfor skrev De aldrig selv? 45

46 Jeg. Gøre begyndelsen?[his: ev. er «begynnelsen» strøket, men det er nok snarere avsmitning fra strekene på motstående side] Forsøge at indlede noget nyt. Efter et sådant afslag? Fru Å nej, det forstår jeg jo nok. Har De aldrig siden tænkt på nogen anden forbindelse. Aldrig. Jeg er blet {f}trofast mod mine erindringer. #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] Å hvad. Lad de gamle erindringer fare. De skulde heller tænke på at bli en lykkelig ægtemand. Da måtte det ske snart, fru W. Husk på, jeg har alt fyldt de 35. Desto større grund til at skynde Dem. # Fru Kære Hesler, nu vil jeg sige Dem en ting som jeg ikke kunde fåt frem om det så havde gældt mit liv dengang. Og hvad er det? Fru Da De gjorde det forgæves skridt, som De så, da kunde jeg ikke svare Dem anderledes end jeg gjorde. Jeg ved det. De havde ikke andet at byde mig end godt venskab. Jeg ved det jo. Fru Men De ved ikke at #mit sind og alle mine tanker dengang# jeg dengang var forlovet. #var andetsteds henne.# Dengang forlovet! Fru Hesler. Ja, forlovet, som man kalder det. Men det er jo umuligt! De tar fejl af tiden. Jeg tror knapt De kendte Wangel den gang. Og i alle 46

47 fald var han endnu ikke blet enkemand. Fru Det ved jeg nok, kære. Men det er ikke Wangel jeg taler om. Ikke Wangel! En anden altså! Men på den tid! Der ude i #Skvken# ensomheden ved det åbne hav. Jeg mindes ikke et eneste m...neske menneske, som jeg kunde tænke mig muligheden at af De Fru Å De kunde ikke tænke Dem muligheden, om jeg også sa Dem. Nej, nej, for det var så rent forvildende galt gjort af mig Men så lad mig da høre nærmere om dette Fru Nej, nej, { }kære Hesler, hvad skulde det tjene til? Det er jo nok når De véd at jeg var bunden dengang. Og nu véd De det jo. Om De nu ikke havde været bunden den gang? Fru 7. Hvad så? Vilde da Deres svar være faldet anderledes ud? Fru Skal jeg være fuldt ærlig imod Dem så må jeg sige at det tror jeg ikke. #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] Hvor kan jeg vide det. Da W. kom faldt svaret anderledes ud.# Ikke jeg heller. Men {...}#H#vad skal det så tjene til at fortælle? mig dette. Fru Wangel (rejser sig nervøst.) Fordi jeg må ha nogen at betro mig til. Nej, nej, bliv De bare siddende. 47

48 Wangel ved altså ikke noget om sagen? Fru #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] Jeg #tilstod...# har sagt ham #fra først af# at mit sind engang har været andetsteds henne# Nej{,}. Der er ingen, som har vidst noget. Jeg syntes ikke det var noget at fortælle ham. Det var jo i grunden ikke andet end den galeste[his: ev. er «den ga» ment strøket, men det virker rart. Strykingen er i så fall veldig blek/uklar.] galskab #heller.#. Og så gik det jo overstyr igen straks. Blev gjort forbi. Ja, det vil s ige på en måde. #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] Mere har han ikke forlangt at vide. Og vi har aldrig rørt ved det siden. # Hesler, (rejser sig.) Bare på en måde? Ikke helt! Fru Jo, jo visst! Å gud, kære Hesler, det er ikke således, som De tænker. Det er noget så rent ubegribeligt. Jeg ved ikke hvorledes jeg skulde kunne fortælle det. Og selv om jeg kunde, så vilde De aldrig i verden kunne forstå det. De vilde #bare# tro at jeg v{a}#e#r syg. Eller at jeg v{a}#e#r rent gal. Kære fru Wangel, nu må og skal De tale fuldt ud. Fru Nå da. Hvo{...}rledes vil De som en fornuftig mand kunne forklare Dem at (afbryder.) Vent til siden. Her kommer besøg. (L{øv}yngstrand kommer ude på vejen fra venstre og går ind i haven. Han bærer en stor smuk blomsterbuket omviklet med papir og blå silkebånd{.)}, og vil gå op på verandaen.) Fru Wangel (frem i lysthuset.) Er det småpigerne, De ser efter, herr Lyngstrand? Lyngstrand (vender sig.) Å, er fruen der. (hilser og kommer nærmere.) Nej, det er ikke det. Det er ikke frøkenerne. Det er Dem selv, fru De har jo git mig lov til at komme 48

49 og besøge Dem Fru Ja, og De er os meget velkommen. {O}Tak. Og da det falder sig så heldigt at her just er feslighed i huset idag Fru Nå så det véd De? Jaha. Og derfor vilde jeg gerne være så fri at overrække fru Wangel denne her (Han bukker og rækker buketten frem.) Fru Wangel (smiler.) Men, bedste herr Lyngstrand, er det ikke rigtigst at De gir Deres smukke blomster til bureauchef Hesler selv? For det er jo dog egentlig ham Lyngstrand (ser uvisst på dem begge.) Undskyld, men jeg kender ikke den fremmede herre. Det er bare. Jeg kommer i anledning af geburtsdagen, fru. Fru Geburtsdagen? Så har De ta t fejl, herr Der er ingen fødselsdag her i huset idag. Å jeg ved det nok. Fru Hvad véd De? A{...}t det er fruens fødselsdag. Fru Min? Nej visst ikke, nej. Fru Hvor falder De på det? Det er frøken Frida som har forrådt det. Jeg var 49

Henrik Ibsen. John Gabriel Borkman

Henrik Ibsen. John Gabriel Borkman John Gabriel Borkman PERSONERNE JOHN GABRIEL BORKMAN, forhenværende bankchef. FRU GUNHILD BORKMAN, hans hustru. STUDENT ERHART BORKMAN, deres søn. FRØKEN ELLA RENTHEIM, fru Borkmans tvillingsøster. FRU

Læs mere

Vildanden by Henrik Ibsen

Vildanden by Henrik Ibsen / Xiando's World / Culture / Poetry / Henrik Ibsen / Vildanden by Henrik Ibsen This text is in Norwegian Language 1. FØRSTE AKT. 2. ANDEN AKT. 3. TREDJE AKT. 4. FJERDE AKT. 5. FEMTE AKT. Vildanden by Henrik

Læs mere

Et dukkehjem. 2. utg.

Et dukkehjem. 2. utg. Et dukkehjem 1880 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Maria Alnæs, Margit Sauar, Ingvald Aarstein 1 ET DUKKEHJEM. 2 ET DUKKEHJEM. SKUESPIL I TRE AKTER AF HENRIK IBSEN.

Læs mere

Henrik Ibsen. Et dukkehjem

Henrik Ibsen. Et dukkehjem Et dukkehjem PERSONERNE ADVOKAT HELMER. NORA, hans hustru. DOKTOR RANK. FRU LINDE. SAGFØRER KROGSTAD. HELMERS TRE SMÅ BØRN. ANNE-MARIE, barnepige hos Helmers. STUEPIGEN sammesteds. ET BYBUD. (Handlingen

Læs mere

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen.

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. Henrik Ibsen: Et Dukkehjem 1 PERSONERNE: Advokat Helmer. Nora, hans hustru. Doktor Rank. Fru Linde. Sagfører Krogstad. Helmers tre små børn. Anne Marie,

Læs mere

[Et dukkehjem] NBO Ms.4 1113f [1878-79]

[Et dukkehjem] NBO Ms.4 1113f [1878-79] [Et dukkehjem] [1878-79] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Margit Sauar, Ingvald Aarstein 1 1. 2 Første akt. (En hyggeligt og smagfuldt men ikke kostbart indrettet

Læs mere

Et dukkehjem. Hovedtekst, 1. utg.

Et dukkehjem. Hovedtekst, 1. utg. Et dukkehjem 1879 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding Maria Alnæs, Hilde Bøe,

Læs mere

Gengangere. NBO Ms.8 953

Gengangere. NBO Ms.8 953 Gengangere NBO Ms.8 953 1881 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Margit Sauar, Gunnhild Wiggen 1 1. Gengangere. Et familjedrama i tre akter af Henrik Ibsen. 1881. 2

Læs mere

Et dukkehjem. grunntekst, 1. utg.

Et dukkehjem. grunntekst, 1. utg. Et dukkehjem 1879 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Maria Alnæs, Ingrid Falkenberg, Mette Witting 1 ET DUKKEHJEM. 2 ET DUKKEHJEM. SKUESPIL I TRE AKTER AF HENRIK IBSEN.

Læs mere

De unges Forbund. 6. utg.

De unges Forbund. 6. utg. De unges Forbund 1895 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Sigrid Larsson, Stine Brenna Taugbøl, Ellen Nessheim Wiger 1 DE UNGES FORBUND. LYSTSPIL I FEM AKTER AF HENRIK

Læs mere

Kjærlighedens Komedie

Kjærlighedens Komedie Kjærlighedens Komedie 1898 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid enberg, Margit Sauar, Mette Witting 1 KÆRLIGHEDENS KOMEDIE. 2 Personerne: Fru Halm, en embedsmands

Læs mere

Henrik Ibsen. De unges Forbund

Henrik Ibsen. De unges Forbund De unges Forbund PERSONERNE KAMMERHERRE BRATSBERG, jernværksejer. ERIK BRATSBERG, hans søn, juridisk kandidat og grosserer. THORA, hans datter. SELMA, grossererens frue. DOKTOR FJELDBO, værkslæge. SAGFØRER

Læs mere

De unges Forbund. 4. utg.

De unges Forbund. 4. utg. De unges Forbund 1880 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Maria Alnæs, Ellen Nessheim Wiger, Ingvald Aarstein 1 DE UNGES FORBUND. LYSTSPIL I FEM AKTER. AF HENRIK IBSEN.

Læs mere

'V- SAMFUNDETS STØTTER. SAMFUNDETS STØTTER. SKUESPIL I FIRE AKTER AF HENRIK IBSEN. Is' MICROFORMED BY PRESERVATION SERVICES j,ate ^^^N 2 7 1987 KØBENHAVN. GYriDKNBAI^SKE BOGHANDELS FOKLAG (P. TRYKT

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112f, legg 1-2

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112f, legg 1-2 Samfundets støtter NBO Ms.4 1112f, legg 1-2 1877 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Mette Witting, Ingvald Aarstein 1 1. [HIS: Diverse bokstaver skrevet med blyant

Læs mere

EN FOLKEFIENDE. SKUESPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN.

EN FOLKEFIENDE. SKUESPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN. EN FOLKEFIENDE. SKUESPIL I FEM AKTER AF HENRIK IBSEN. Henrik Ibsen: En Folkefiende 1 PERSONERNE: Doktor Tomas Stockmann, badelæge. Fru Stockmann, hans hustru. Petra, deres datter, lærerinde. Ejlif og Morten

Læs mere

Henrik Ibsen. En folkefiende

Henrik Ibsen. En folkefiende En folkefiende PERSONERNE DOKTOR TOMAS STOCKMANN, badelæge. FRU STOCKMANN, hans hustru. PETRA, deres datter, lærerinde. EJLIF MORTEN deres sønner, 13 og 10 år gamle. PETER STOCKMANN, doktorens ældre bror,

Læs mere

1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880

1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880 1 1. AKT SCENE 1: (NORA, LINDE) 1880 Nora og hendes to børn, kommer hjem med Linde, overlæsset af pakker og poser. Nora hjælper børnene og sig selv af med tøjet. Børnene sætter sig hen ved bordet i hjørnet

Læs mere

Gildet på Solhaug. 2. versjon, hovedtekst, 1. utg

Gildet på Solhaug. 2. versjon, hovedtekst, 1. utg Gildet på Solhaug 1883 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Ståle Dingstad, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding Stine

Læs mere

Gildet På Solhaug - Henrik Ibsen

Gildet På Solhaug - Henrik Ibsen Gildet På Solhaug - Henrik Ibsen FORTALE TIL ANDEN UDGAVE "Gildet på Solhaug" skrev jeg i Bergen i sommeren 1855, altså for omtrent 28 år siden. Stykket opførtes sammesteds for første gang den 2. Januar

Læs mere

En fallit. Bjørnstjerne Bjørnson. Skuespil i fire handlinger DE HANDLENDE

En fallit. Bjørnstjerne Bjørnson. Skuespil i fire handlinger DE HANDLENDE bokselskap.no, 2015 Bjørnstjerne Bjørnson: En fallit Teksten er hentet fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er basert på Samlede Digter-Verker, standardutg. i 9 bind, Kristiania, Gyldendal,

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

PERSONERNE. Henrik Ibsen

PERSONERNE. Henrik Ibsen Brand PERSONERNE BRAND. HANS MODER. EJNAR, en maler. AGNES. FOGDEN. DOKTOREN. PROVSTEN. KLOKKEREN. SKOLEMESTEREN. GERD. EN BONDE. HANS HALVVOKSNE SØN. EN ANDEN BONDE. EN KVINDE. EN ANDEN KVINDE. EN SKRIVERKARL.

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

NØGLE HUS SPEJL. Historie af Michael Noer og Anders Frithiof August. Manuskript af Anders Frithiof August. 8. Gennemskrivning, revideret. 10.2.2014.

NØGLE HUS SPEJL. Historie af Michael Noer og Anders Frithiof August. Manuskript af Anders Frithiof August. 8. Gennemskrivning, revideret. 10.2.2014. NØGLE HUS SPEJL Historie af Michael Noer og Anders Frithiof August. Manuskript af Anders Frithiof August. 8. Gennemskrivning, revideret. 10.2.2014. Producere: Rene Ezra / Thomas Radoor Nordisk Film Mosedalsvej

Læs mere

SAMY BEY. [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA

SAMY BEY. [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA 1 / 131 SAMY BEY [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1912 - - - Digitaliseret i 2005

Læs mere

Constance Ring. Amalie Skram

Constance Ring. Amalie Skram Constance Ring af Amalie Skram 1885 1 Rings havde været gift i to år. Der var ikke kommet børn, og de var derfor blevne ved at bo i den lejlighed på fem værelser i Homansby, de som nygifte var flyttet

Læs mere

HENRIK IBSEN: CATI LINA C ATI LINA. DRAMA I TRE AKTER HENRIK IBSEN, TREDJE UDGAVE. KO BENHAVN. GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG (F, HEGEL &. SON;. GE.EBES BOGTRYKKERI. 1891. flj - >-' C i?5/ryofto^; : 9494fift

Læs mere

KAJ HIMMELSTRUP. Kaj Himmelstrup PERSONERNE. Fyrsten. Hellebardisten. Condottieren. Bajadsen. Manden i sort

KAJ HIMMELSTRUP. Kaj Himmelstrup PERSONERNE. Fyrsten. Hellebardisten. Condottieren. Bajadsen. Manden i sort KAJ HIMMELSTRUP Kaj Himmelstrup PERSONERNE Fyrsten Hellebardisten Condottieren Bajadsen Manden i sort 1. AKT Der er lys i salen. Tæppet er stadig for. Så lyder der skingre skrig og trampen. Lyset i salen

Læs mere