Fruen fra havet. NBO Ms [Bibliotekets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fruen fra havet. NBO Ms.4 1116 [Bibliotekets"

Transkript

1 Fruen fra havet 1888 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Henninge Margrethe Solberg, Mette Witting 1

2 1. Udkast. 1ste akt. Det lille anløbsted for turistdamperne. Der stoppes kun når rejs{t}ende skal sættes iland eller ombord. Høje, bratte, skyggende fjelde omkring. Frit, åbent hav ses ikke. Bare den bugtede fjord. Badehotel. Sanatorium højere oppe. Når stykket begynder er det sidste nordgående dampskibstur for iår. Skibene passerer altid ved midnatstid. Langsomt, lydløst glider de ind på bugten og ligeså ud igen. Personerne falder i tre grupper. Først er der ejendommelige figurer blandt stedets beboere. Sagføreren, anden gang gift med hende ude fra det fri, åbne hav. Har to unge voksne døtre af første ægteskab. Fin, fornem, bitter. Fortiden plettet ved en ubesindig affære. Derfor fremtidig karriere stængt. Den forkomne skiltemaler med kunstnerdrømme og lykkelig ved indbildninger. Den gamle gifte kontorist. Har i sin ungdom skrevet et skuespil, som blev opført én gang. Filer idelig på det og lever i illusionen om at få det udgivet og slå igennem. Gør for øvrigt intet skridt i så henseende. Regner sig alligevel til de literære i landet. Hustru og børn tror blindt på «stykket». (Kanske han er timelærer, ikke kontorist?) Skrædder Fresvik, den radikale jordemormand, som viser sin «frigjorthed» i latterlige tilløb til udskejelser, forbindelser med andres koner; taler om skilsmisse og lignende. Den anden gruppe danner sommergæsterne og de svagelige ved sanatoriet. Blandt disse er den unge syge billedhugger, som skal samle kræfter for at overstå den kommende vinter. T{n}il næste sommer er der tilsagt ham stipendium og en bestilling og anden understøttelse og da kan han rejse til Italien. Gruer for muligheden af at måtte dø uden at få se syden og uden at have skabt noget godt i kunsten. Hans «beskytter» bor i badehotelet. Tar formynderskabet over den syge. Er principmenneske. Ingen hjælp, ingen understøttelse iår. Sort på hvidt for stipendiet, «så skal vi se til næste år hvor langt vi kan strække os». Hans hustru dum, hovmodig og taktløs. Sårer, snart frivilligt snart ufrivilligt, den syge. Flere bipersoner. Den tredje gruppe består af kommende og gående turister, som griber episodisk ind i handlingen. Livet er tilsyneladende lyst, let og kvikt deroppe under fjeldskyggen og i afsondringens ensformighed. 2 1

3 {...}Da udkastes den tanke at dette slags liv er et skyggeliv. Ingen handlekraft; ingen kamp for frigørelse. Bare længsler og ønsker. Således leves der den korte lyse sommer. Og bagefter ind i mørket. Så vågner længselen mod det store verdensliv derude. Men hvad er der vel vundet ved det? Med forholdene, med åndsudviklingen vokser kravene og længslerne og ønskerne. Han eller hun, der står på højden, begærer fremtidens hemmeligheder og andel i fremtidens liv og samkvem med de fjerne kloder. Overalt begrænsning. Deraf tungsindet som en dæmpet klagende sang over hele mensketilværelsen og over menneskenes færd. En lys sommerdag med det store mørke bagefter, det er det hele. Er menneskets udviklingsvej forfejlet? Hvorfor er vi kommet til at tilhøre den tørre jord? Hvorfor ikke luften? Hvorfor ikke havet. Længselen efter at eje vinger. De ejendommelige drømme at man kan flyve og at man flyver uden at undres over det, hvorledes tydes alt dette? Havet skulle vi bemægtige os. Lægge vore byer svømmende på havet. Flytte de{n}m mod syd eller nord alt efter årstiden. Lære at tøjle stormene og vejret. Noget sådant lyksaligt vil komme. Og vi, som ikke får være med! Ikke «opleve» det! Havets dragende magt. Længselen efter havet. Mennesker i slægt med havet. Bundne af havet. Afhængige af havet. Må tilbage i det. En fiskeart danner et urled i udviklingsrækken. Sidder rudimenter deraf endnu i menneskesindet? I enkelte menneskers sind? Billederne af det boltrende liv i havet og af «det evig fortabte». Havet råder over en stemningernes magt, der virker som en vilje. Havet kan hypnotisere. Naturen overhovedet kan det. Den store hemmelighed er menneskeviljens afhængighed af «det viljeløse». Hun er kommen ude fra havet, hvor hendes faders præstegård lå. Vokste op derude ved det fri, åbne hav. Forlovede sig hemmelig med den unge letsindige styrmand udvist søkadet, som lå vinteren over for havari med skibet i en udhavn. Måtte hæve forbindelsen efter faderens ønske. Til dels også frivilligt. Kunde ikke tilgive, hvad der var kommet op om hans fortid. Så fordomsfuld var hun dengang gennem opdragelsen i fædrehjemmet. Er aldrig siden heller kommet helt ud af fordomsfuldheden, skønt hun véd det bedre. Står på grænsen 3 2

4 og vakler og tviler. Hemmeligheden i hendes ægteskab, det, som hun knapt tør vedkende sig; knapt tør tænke på:... [HIS: Feil i folieringen med rød pen: '3' og '4' er byttet rundt] Indbildningskraftens dragende magt imod den forrige. Imod den bortkomne. I grunden i den uvilkårlige forestilling er det ham, med hvem hun lever sit ægteskabelige liv. Men på den anden side lever hendes mand og stedbørnene helt med hende? Har ikke disse tre ligesom en hel verden af erindringer sig imellem? Der er festd{d}age at fejre, hvis betydning hun kun kan gætte sig til. Samtaler går istå, afbrydes når hun kommer ind. Sin forgængerinde har hun ikke kendt og af finfølelse tales der ikke om hende når hun er tilstede. Der er et frimureri mellem alle de andre i huset. Husjomfruen og tjenestefolkene også. Hun kommer aldrig ind i det. De andre véd sit. Hun står u- denfor. Hun træffer sammen med «den fremmede passagér». Så kaldes han af de andre badegæster. Han har engang næret en dyb tilbøjelighed for h{am}ende. Det var dengang hun var forlovet med den unge sømand. Nu er han overarbejdet og skal bruge søbad. Livet har ikke bragt ham, hvad han havde ventet. Han er bitter. Skærende i spøgform. Billedhuggeren fortæller. Blev sendt tilsjøs 12 gammel[his: 'år' mangler sannsynligvis foran «gammel»]. Forliste med skibet for 5 år siden. Var da 17 år. Ved den lejlighed fik han sit knæk. Lå længe i den kolde sjø. Lungebetændelse siden. Endnu ikke rigtig forvundet det. Men en stor lykke var det alligevel. For derved kunde han komme til at få blive kunstner. «Tænk, at få modellere i det dejlige lér, som føjer sig så fint mellem fingrene.» Hvad han så vil modellere? Gudeskikkelser#?# {e}eller kanske gamle vikinger? Nej. Ikke sligt noget. Så snart han kan komme til vil han prøve på at gøre en stor gruppe. Og hvad skulde så den forestille? Jo, den skulde forestille noget, som han selv havde oplevet. Og hvad var da det for noget. Det må han endelig fortælle. «Jo, det skulle være en ung sjømandskone, som ligger og sover. Og drømme gør hun også. 4 4

5 Det skal en kunne se på hende.» «Ikke noget mere.» «Å jo vel. Manden hendes er druk{...}net. Men så er han kommet hjem alligevel. Ved nattens tider. Og nu står han dér for sengen og ser på hende.» Men i guds navn, han sa e jo, det skulde være noget, han havde oplevet! Jaha. Han havde også oplevet dette her. På en måde da. «Oplevet?!» Nå ja, han mener ikke sådan lige til oplevet, forstår sig. Men alligevel Og så kommer fortællingen henkastet og afbrudt og kaster forfærdelige anelser og forestillinger ind i hende. 3 5

6 Første akt. Sagførerens hus med stor, overbyget, skyggefuld veranda til h venstre. Have foran og omkring. Hækkegærde med en liden udgangsdør i baggrunden. Bag gærdet en vej for fodgængere langs stranden. Allé ved vejen. Mellem træerne sés fjorden og høje fjeldtinder i det fjerne. Strålende klar og varm sommermorgen. Maleren med en stor palet står og stryger nogle nye træstøtter ved verandaen. Timelæreren, fra sagførerkontoret, kommer frem bag huset. Fået udsat en exekution igen. «Hjertensgod mand, den sagfører. Bare nu stykket kommer frem, så er vi over det værste.» T. «Skal her være selskab idag?» M. «Ser så ud.» Døtrene på verandaen sætter blomster i vaser. T. «Ja, det går lystigt til nu i turisttiden.» M. «I aften kommer et af de store skibene igen.» Der veksles nogle ord med de unge piger, der går fra og til. Billedhuggeren går ude på vejen, standser ved porten og gir sig i snak med dem indenfor. Maleren forlegen over at træffes i sligt simpelt arbejde. Tjenestvillighed naturligvis. Bitterhed over «fornemme kunstnere» som det ikke er godt nok for hjemme. B. kommer indenfor. Vil låne paletten. De unge piger med flere blomster. B. «Er her nogen festdag i huset.» Den yngre: «Ja, mors fødselsdag.» B. «Å så!» Den ældre (til søsteren) «Så ti da stille!» B. anbefaler sig og går. T. går også. Sagføreren kommer ud på verandaen. {...}Nogle ord veksles med M., som nu er færdig med arbejdet og går. Sgf: og døtrene. Han lidt misbilligende om tilstelningerne. Den ældste: «Å far, «den f. p» kommer jo hid i formiddag.» Sgf. smiler: «Ja ja, det har du jo ret i.» Bemærkninger om ha{n}m. Ser godt ud endnu. Gammel hovedstadsløve. Den f. p. kommer. Fik tale så lidt med ham igår aftes. Lidt efter går de unge piger. Derpå lang samtale mellem vennerne. Oplysninger om de mellemliggende år. Fruen kommer fra bad. Sgf. siger at hun tumler sig i vandet som en havfrue. Ja ja, mener hun, havet er dejligere en landjorden. Sgf. må gå til sine forretninger. Åben og fortrolig samtale mellem de to andre. Hun har ikke været rigtig lykkelig i de tre sidste år. Hvorfor? Kan ikke sige ham det. Det er så besynderligt. Billedhuggeren kommer med en stor buket. Buk- 5 6

7 1ste akt. Sommerstemning, liv, glæde over menneskene. Dagene går som en fest. Thora betror sig til til sin mand efter samtalen med Wangel oprørt ved at erfare hendes tidligere fortiede forlovelse. Tilgivelse og forglemmelse. Nu i alle fald tilhører hun jo ham alene. Herefter skal der være fuld fortrolighed mellem ham og hende og børnene. De vil gensidig dele hinandens erindringer. Der skal fra nu af være samliv imellem dem. Hun (rystet) «Samliv! Ja, ja!» Han studser. Forstår ikke. Hun gir ingen videre forklaring. 7

8 2den akt. Wangel søger at komme til klarhed over hendes besynderlige væsen ved antydninger og gennem omveje i en samtale med Det er havet som drager hende med hemmelighedsfuld magt. Wangel taler til hende derom. Vil hun til havet? Ja, ja, hun vil til havet! Så er han villig til at flytte did ud! «Nej, nej, ikke dette offer!» Ikke rykkes op herfra, hvor han har sit naturlige hjem. Han holder sit forsæt fast. Hun: «giv mig fri! lad mig rejse alene!» «Hvor længe?» «For stedse! Jeg kan ikke leve længer sammen med dig.» Så følger forklaringen. Det er egentlig ikke med ham hun lever i ægteskab! 8

9 Frida Nå De har det vel godt i hotellet? L. Jeg bor ikke længer i hotellet. Det blev mig for dyrt. F. Hvor er De da så flyttet hen bor De da nu? L. F. L. Nu bor jeg oppe hos madam Jensen. Hvilken madam Jensen? Jormoren. F. Hm. Undskyld, herr L. men jeg har virkelig noget at gøre... L. F. L. Å, jeg skulde visst ikke ha sagt det. Hvilket? Det, som jeg sa. F. (overlegen.) Jeg forstår Dem aldeles ikke. 9

10 Slut på 1. akt. «De dejlige blomster?» «I anledning af fødselsdag» (i vasen) «Se så, nu står de og pynter for mors fødselsdag.» (Småpigerne om halsen på hende) 6 Personerne. #Doktor# Sagfører Wangel{.}, distriktslæge. Fru Wangel, hans anden hustru. Thea. Annette Frida, halvvoksen. hans døtre af første ægteskab. Bureauchef Hesler, overlærer. Hans L{øvs}yngt{a}rd, ung billedhugger. #Lyngstrand# Grosserer Strømme. Fru Strømme, hans hustru. Maler Solfeldt. Ballesen. Timelærer Ballesen. Byens folk. Sommergæster. Dampskibspas- sagerer og turister. (Handlingen foregår på et handelsted i det nordlige Norge.) [HIS: I utkastet til scenegang (5r, 6v) er dramaet strukturert i 4 akter, mens det i førstetrykket er inndelt i 5 akter. Selvom det ikke stemmer helt med handlingsgangen i førstetrykket kan man grovt sett si at skitsen over akt 3 nedenfor blir til det endelige akt 3 og 4, mens skitsen til akt 4 nedenfor blir til akt 5 i førstetrykket.] 10

11 3dje akt. Denne akt foregår i den afsides liggende del af haven{.}med brygge og badehus. Thora opholder sig der. Wangel kommer til hende. Derefter Så endelig Stor nyhed! Amerikaneren er her! Han har set ham! Optrin mellem Thora og Johnson. Hvad havet har sammenføjet skal ikke mennesker adskille. Wangel kommer. Genkender Amerikaneren som styrmanden, der slog kaptejnen ihjæl. Beråber sig på Thoras {...}udsagn. Hun. «Nej nej.» Nægter alt. Johnson går: «Ja, så får du gøre dig rejsefærdig da, Thora.» 11

12 4de akt. Samme sted. Nu kommer opgøet mellem Wangel og Thora. Hesler kommer tilstede. Wangel indvilger i Thoras rejse. Gir afkald på hende

13 ker og gratulerer. «Hvorfor?» «I anledning af festdagen.» «Er her nogen festdag idag?» «Ja, det er jo fruens fødselsdag.» «Min!» D. f. p. «Nej visst ikke nej.» F. «Hvor falder De på det?» B. «Frøken A. forrådte det. Hun sa, det er mors fødselsdag idag.» F. «Nå så!» D. f. p. «Men Å såd{e}an.» F. tar blomsterne og takker. Derpå gir hun sig i samtale med B. om hans anliggender. Her følger den foran (i 2det ark) skitserede dialog.[his: Det er sannsynligvis dialogen 4r-3v Ibsen henviser til.] B. skikkes ned i haven til pigerne. D. f. p. finder ham for grøn. Sgf. fra kontoret. De unge piger fra havestuen. Udbrud over de dejlige blomster. «Nej se! Hvor er de kommet fra?» «Herr P. bragte dem, #D. f. p.# [HIS: et tilføyelsestegn er skrevet over tankestreken] i anledning af fødselsdagen.» Den yngste: «Åh.» Den ældste: «Der ser du!» Sgf. (forlegen) «Kære o. s. v. Tag det ikke fortrydeligt. Småpigerne, ser du o. s. v.» Sodavand og saft i havestuen. Der er køligere. «Nu skal jeg trække op.» (Han og døtrene ind) D. f. p. «Man gør uret imod Dem. Her leves et liv, som De ingen del har i.» F. «Jeg tør ikke beklage mig. For jeg lever også mit eget liv på en måde.» «De? Hvorledes det.» «Det kan jeg ikke fortælle noget menneske i verden.» «Vær så god at gå ind.» (de går ind i havestuen.) 13

14 Anden akt. (Oppe på «Udsigten», en skovbevokset højde bag handelsstedet. Dybt nede sés den ydre fjord med øer og fremspringende næs. Det åbne hav sés ikke. Oppe på højden en flagstang og et par bænke. Sommernat. Gulrødt skær i luften og over fjeldtinderne langt ude i det fjerne.)

15 Tredje akt. (En afsides liggende del af doktor Wangels have. Stedet er fugtigt, sumpigt og overskygget af store gamle træer. Til højre sés bredden af en skimlet dam. Et lavt åbent gærde skiller haven fra fodstien og fjorden i baggrunden. Længst tilbage fjeldrækkerne og tinderne hinsides fjorden. Det er sen eftermiddag, henimod aften.) (Bolette sidder og syr på en stenbænk til venstre. Hilde og Lyngstrand, begge med fiskeredskaber, går ved bredden af dammen.) Hilde gør te 15

16 Å jo. Jeg har været det sidenefter også. Jeg er jo så meget, meget ældre end hun. Jeg skulde ha været for hende som en far og en vejleder tillige.# Men det er der aldrig blet noget af. #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] #Skulde ha gjort mit bedste for at udvikle hendes tankeliv. # Jeg har ikke havt fremfærd nok til det (standser foran ha...) Derfor var det at jeg i For jeg vilde jo helst ha hende, slig, som det hun var. Men så blev det jo værre og værre med hende. Og jeg gik her og vidste ikke hvad jeg skulde finde på. La De mærke til mandens øjne da De så ham igår. Ja visst gjorde jeg det. Og de fandt ikke nogen slags ligheder (undv.) Hm, herre gud, hvad skal jeg svare. Det var jo ikke ganske lyst da jeg så ham. Og desuden så havde jo E talt så meget om denne lighed i forvejen. Jeg ved slet ikke om jeg var i stand til at se ganske uhildet på ham Nej nej, det kan så være Nej hun tror ikke de{t}r vilde være nogen nytte i det. Og det kan hun kanske ha ret i. Hm Ja, siger De det. Ja og så desuden, når jeg tænker mig nærmere om, så ved jeg virkelig ikke hvorledes jeg skulde kunne sætte det i værk. Jeg synes #næsten# ikke jeg kunde #rigtig# forsvare for småpigernes skyld at flytte derud. De må jo dog leve på et sted, hvor der er nogen udsigt til at få dem forsørget en gang. Forsørget? Tænker De så meget på det? Ja, herre gud jeg må da tænke på det også. Men så på den anden side igen hensynet til min stakkers syge E. Å jeg står virkelig# som mellem ild og vand. For B. behøver De kanske ikke at være så bekymret (går #til# he... glasdøren (ser sig tilbage) Jeg gad... vide hvor hun er gået hen (går op til glasdøren{)}og ser ud. #[HIS: tilføyelsen står nederst på siden] #på mange måder # 16 10

17 Men jeg gik ikke ind til dit hjem i frivillighed. Det er sagen. Ikke i frivillighed? Nej, det var ikke i frivillighed frivillig jeg #rejste# fulgte med dig. Ah jeg mindes vendingen fra igår. I den vending ligger det alt sammen H. E Rejser du! Rejser du, fra os. Men H da! Hvad går der af dig H. Å, det var ingenting. (til B.) Lad hende bare rejse. B Far, jeg ser det på dig, du rejser også W. Visst ikke nej, jeg ser #kanske# bare derud en gang imellem. B. B. Og her ind til os? W. Ser jeg også en gang imellem. Kære barn, det må så være. A. Vi tales ved siden, B. W. går hen og taler sagte med A) E. Hvad er det med H! Hun ser jo ud som forstyrret Har du aldrig mærket hvad H. dag ud og dag ind har gået og ventet på { }? E. B. Ventet på! Ligesiden du kom i huset Nej, nej, hvad er det. Et eneste kærligt ord fra dig 17

18 Ah! #[HIS: tilføyelsen står nederst på siden] Hun slår bægge hænderne om hovedet og ser ubevægelig frem for sig ligesom gennemkrydset #strider#af tanker og stemninger # Holder De af Deres gamle lærer, frøken{?}b. Om jeg holder af ham? Ja jeg mener om De synes godt om ham. Å ja det gør jeg. For han er svært bra at ha til ven og rådgiver sådan. Og så er han altid så hjælpsom, når han kan. Men er ikke det underligt at han ikke har giftet sig. Synes De, det er så underligt. Ja for han er jo en velhavendes mand. Han skal nok være det. Men det har vel ikke været så let for ham at finde nogen, som vilde #ha# ham, kan jeg tro. Hvorfor det da? Å han har jo været lærer for næsten alle de unge piger, som han kender. Det siger han selv Ja hvad skulde det gøre. Men herre gud man gifter sig da ikke med en, som har været ens lærer. Tro {d}de da ikke at en ung pige kunde elske sin lærer? Ikke efter at hun er ble t rigtig voksen. Nej tænk det! Så, så, så! (Ballested har imidlertid samlet sine sager sammen b... dem ud# til i baggrunden til højre. Hilde hjælper ham. A: går op på verandaen og ind i stuen.) \ / ud gennem haven Kender De noget nærmere til den unge manden? Nej, slet ikke Men synes de så om at jeg han går og driver så meget med småpigerne Gør han det. Det har jeg slet ikke lagt mærke til. 18

19 #Sligt noget# Det burde De dog ha et øje med, synes jeg. Ja De har visst ret i det. Men herre gud, hvad skal jeg arme mand gøre? Småpigerne er nu ble t så vante til at skøtte sig selv. De lar sig ikke sige, hverken af mig eller af E. Nej Ikke af hende heller? Nej. Og forresten kan jeg jo ikke forlange at hun skal blande sig op i sligt. Det ligger slet ikke for hende. * H vil... * Hun vil flytte fra ham. * Skilsmisse. * Han har købt hende. * Hun har solgt sig. * Skamfølelsen derover. * Dette er ikke rent ægteskab. * Det første var det. * Det var stiftet i frihed. I frivillighed fra begge sider. * Dette står ivejen. Å om hun kunde komme til at elske ham, således, som han fortjener. * Det dæmonisk dragende ved det ganske ukendte. * Hun kender ham jo ikke! * Just derfor. * Hun kendte jo ikke W. heller. * Og så ikveld afgørelsen! * For hele livet. * Kanske den rette fremtid forspildt! * Liv i frihed forspildt. * Tora, du elsker ham! * Det er hos ham jeg synes jeg hører til. * Du skal se ham. Tale med ham. * Hvorledes så du ham? * Ganske som han var i virkeligheden * Men igår sa du at du så ham som han var da I... skiltes. * Sa jeg det Det tar du fejl i. * Nej. Du sa igår at du i første øjeblik ikke kendte ham. * Øjnene. * [HIS: Flere linjer imellom foregående punkt på listen og dette punktet pga. manglende plass i kolonnen.]slutning: Tora: Nu kommer jeg i frivillighed til dig

20 5. akt. Arenholdt, Annette, Lyngstrand og Frida i båd fra v. til højre. «Springe i land her.» «Nej, lægge til borte ved badehustrappen.» Lidt efter Arenholdt og Annette ind fra h. Anette «Jeg begyndte at bli så ræd for at livet skulde gå ifra mig.» «Nu er han for hende en død mand» 12 20

21 For det er jo i frivillighed at jeg skal #og må# træffe mit valg. Du får i har ikke noget valg {e}e. Du får ikke lov at vælge. Får ikke lov for mig. E. Valget kan du aldrig hindre. Hverken du eller nogen anden. Du kan forbyde mig at rejse med ham følge ham ifald jeg vælger det. Du {h}kan holde mig tilbage her med magt. Imod min vilje. Det kan du. Men at jeg vælger, vælger inderst ind i mit sind, vælger ham og ikke dig, ifald jeg vil og må vælge så #ledes# det kan du ikke hindre. W. Nej, det har du ret i, E. Det kan jeg ikke hindre. E. Og så har jeg jo slet ingen ting at stå imod med. Her er jo ingen verdens ting som drager og binder mig. Jeg er jo så rent rodløs i dit hus, W. Børnene ejer jeg ikke. Ejer ikke deres sind, mener jeg. Har aldrig ejet det. O Når jeg rejser, om jeg rejser enten med ham inat eller ud til Sk imorgen, så har jeg ikke en nøgle at gi fra mig, ikke en besked at lægge efter mig, hverken om det ene eller om det andet. Så rent rodløs er jeg i dit hus. Så rent udenfor alt sammen har jeg været lige fra første stund af. W. Du har selv villet det således. E. Nej, jeg har ikke det. Jeg har hverken villet det eller ikke villet det. Jeg har bare simpelt hen ladet alting bli, således som jeg fandt det den dag jeg kom hid. Det er dig selv, som har villet det således. W. Jeg tænkte at gøre det på det bedste f{å}or dig. E. A ja, Wg. det véd jeg jo så godt. Men der er en gengældelse i dette. Noget, som hævner sig. Der er ingen bindende magt ingen støtte for mig, ingen hjælp ingen dragning #ind# imod alt det, som skulde ha [HIS: det mangler et ord her, ev. 'været'] vort fælles inderste eje. W. Jeg ser det jo nok E. Og derfor så skal du jo også fra imorgen af få din frihed igen. Skal herefter få leve dit eget liv. E. Og det kalder du mit eget liv! Å nej, mit eget rigtige liv kom ud af sporet da jeg gik ind på samlivet med dig. 21

22 Og nu, inat om en halv time kommer han, som jeg har svigtet han, som jeg skulde ha holdt ubrødelig fast ved, ligesom han har holdt fast ved dig. Nu kommer han og byder mig for sidste og eneste gang at få leve livet om igen #få leve# mit eget rigtige liv det liv, som skræmmer og drager og som jeg ikke kan gi slip på. Ikke i frivillighed. W. Just derfor trænger du til at din mand og din læge også tar magten fra dig og handler på dine vegne. E. Ja, W. jeg forstår det så godt. Å, du må ikke tro andet end at der er stunder imellem, da jeg synes der vilde være fred og redning i at ty inderligt ind til dig og prøve på at trodse alle disse dragende og skræmmende magter. Men jeg kan ikke det heller. Nej, nej, jeg kan det ikke. Nu ringer det første gang... o. s. v. Ja eller nej. 13 E. Afgørelse. Afgørelse for hele livet. Aldrig kunne gøre det om igen. D f. Aldrig. Om en halv time er det for sent. Hvorfor er det at De holder så uryggelig fast ved mig Føler ikke du ligesom jeg at vi to hører sammen? Mener De for det løftes skyld? Løfter binder ingen. Hverken mand eller kvinde. Når jeg holder så uryggelig fast ved dig, så er det fordi jeg ikke kan andet. Hvorfor kom De ikke før? Ellida! Jeg ser det på dig Å dette som drager og frister og lokker ind i det u- kendte. Hele havets magt er samlet i dette ene. (han stiger over h...) Hvad er det! Hvad vil De. Jeg ser det på dig, E. Det blir dog mig du vælger til slut. Min hustru har intet valg. Jeg er sat til at værge om hende. Og hvis De ikke forføjer Dem herfra, ved De så hvad De udsætter Dem for. 22

23 Nej, nej, W. Hvad vil De gøre mig? Lade Dem sætte fast. For jeg ved fuld besked om drabet ude i Skjoldviken A, W. hvor kan du! Det var jeg forberedt på. Og derfor så har jeg også forsynet mig med denne her. Nej, nej, dræb ham ikke! Dræb heller mig. D Hverken dig eller ham. Denne her er til eget brug. For jeg vil leve og dø som en fri mand. #[HIS: tilføyelsen står i venstre marg] Det har du magt og midler til# Wangel, lad mig sige dig det vel kan du holde mig tilbage her, men mit sind, alle mine tanker, alle mine dragende længsler# kan du ikke binde. De vil #[HIS: tilføyelsen står i venstre marg] #og begær# hige og jage ud i det ukendte, som jeg var skabt for og som du har lukket for mig. Jeg ser det vel, E. Skridt for skridt glider du fra mig. Kravet på det grænseløse og endeløse og på det uopnåelige vil drive dit sind ud i nattemørket tilslut mig. Å ja ja, jeg føler det som sorte lydløse vinger over Did skal det ikke komme. Der er ingen anden redning mulig for dig. Handelen er nu gåt om igen. Nu kan du vælge din vej i fuld frihed. Er det sandt hvad du siger. Mener du det af dit inderste hjerte. Ja af hele mit fulde inderste hjerte #mener# kan jeg det. Og kan du det også. Jeg kan det fordi jeg elsker dig så højt. Så nær og så inderlig er jeg da kommet ind til dig. Det har årene og samlivet virket. Og jeg, som så lidet har set det. Dine tanker gik andre veje. Men nu altså, nu er du fuldt ud løst fra mig#. #For# Nu kan du vælge i fri{vill}hedighed og under eget ansvar. Under ansv I frihed og under ansvar! Der er forvandling i dette 23

24 (klokke) Hører du nu ringer det for sidste gang. Kom så! #[HIS: tilføyelsen står i bunnen av teksten] Nu kan dit eget rigtige liv komme ind på sit rette spor igen # E, dit sind er som havet. Det har ebbe og flod. Hvorfra kom forvandlingen? Å forstår du da ikke at den kom at den måtte komme da jeg fik vælge i frihed. Og det ukendte drager dig ikke længer. Det h... Ikke nu mere. Aldrig mere. Jeg har kunnet få #[HIS: tilføyelsen står i venstre marg] gå ind til det#se ind i det...# ifald jeg havde villet. Jeg har kunnet vælge det. Derfor kunde jeg også forsage det. Du tænker Jeg forstår dig nu. Du tænker og fornemmer i billeder og i synbare forestillinger. Din længsel #[HIS: tilføyelsen står i venstre marg] # din dragning#efter havet # og efter ham efter denne fremmede mand, det har været udtrykket for et vågnende og voksende frihedskrav i dig. Andet ikke. Å jeg ved ikke hvad jeg skal sige til det. Men du #[HIS: tilføyelsen står i venstre marg] og du voved#har været en god læge for mig. Du fandt# det rette middel, det eneste, som kunde hjælpe mig. Og nu kommer du altså til mig igen E? #[HIS: tilføyelsen står i venstre marg] kære # Ja,# W. nu kommer jeg til dig igen. Nu kan jeg det. For nu kommer jeg til dig i frihed, frivillig og under ansvar; E E, Å, at tænke sig til at nu kan vi to få leve for hinanden {!} og for vore livsminder. Dine så vel som mine. Ja, ikke sandt, du kære! og for vore to børn, W. Vore kalder du dem! Dem, som jeg ikke ejer, men som jeg skal nok skal vinde. Vore! (. kysser glad og ilsomt hendes hænder) Å, usigelig tak for det ord! Ar, {A}B. L. H og B. kommer fra venstre ind 24

25 i Haven. Samtidig mange af byens folk og sommergæster udenfor på fodstien.) Nej se hvor rent forlovet hun og far ser ud. Det er sommertid, lille frøken. Ar. B. Nu sejler Engelskmanden Herfra kan vi se bedst sé ham. Snart er alle sind lukket, som digteren siger. Det er trist, fru W. Og s... nu mister vi jo Dem også, kører hører jeg. De skal jo flytte ud til Sk. hører jeg igen. A. B. Nej, der blir ikke noget af det. Vi har bestemt os om Ah, virkelig! Far er det sandt! H. (hen imod E) Blir du her hos os! Ja, kære H, ifald du vil ha mig. H. Ar. Åh Men dette her kommer mig virkelig over...ende. h... Nå ser De, herr A, Som vi talte om igår, er vi jeg mennesker nu engang blet en fastlandsskabning, så finder jeg at ikke vejen tilbage igen til havet. Og til havlivet. Bl Men det er jo akkurat som med min havfrue. Omtrent ja. Bare #med# den forskel at hun dø{er}r af det. Menneskene derimod, de kan aklam aklim{g}atisere sig. Jo, jeg forsikkrer Dem, fru W., de kan a-kli-matisere sig! Ja, i frihed kan de det, herr B. Og under ansvar, kære E. 25

26 Netop det er det 10. I. «Havfruen.» «Fruen fra havet.» Skuespil i fem akter af Henrik Ibsen

27 Personerne: Doktor Wangel, distriktslæge. #[HIS: tilføyelsen står i venstre marg] Ellida## Fru #Tora Wangel, hans anden hustru. Annette, Frida, halvvoksen, hans døtre af første ægteskab. Overlærer Arenholdt. Lyngstrand, en ung billedhugger. Ballested. En fremmed mand. Flere dampskibsrejsende. Turister. Sommergæster. Unge folk fra byen. (Handlingen foregår ved midtsommertid i en fjordby i det nordlige Norge.) 1. II. «Fruen fra havet.» Skuespil i fem akter af Henrik Ibsen

28 «Fruen fra havet.» 28

29 Personerne: Doktor Wangel, distriktslæge. Fru Ellida Wangel, hans anden hustru. Bolette. Hild{a}e, halvvoksen. hans døttre af første ægteskab. Overlærer Arnholm. Ballested. En fremmed mand. Flere dampskibsrejsende. Turister. Sommergæster. Unge folk fra byen. (Handlingen foregår ved midtsommertid i en liden fjordby i det nordlige Norge.) 1.#a# 29

30 Første akt. (Sagfører Wangels hus med stor, overbygget, skyggefuld veranda til venstre. Have foran og omkring#. Hækkegærde med en liden indgangsdør i baggrunden. Bag gærdet en vej for fodgængere langs stranden. Allé ved vejen. Mellem træerne sés fjorden og høje fjeldtinder i det fjerne. Det er en varm og strålende klar sommermorgen.) #[HIS: tilføyelsen er plassert på langs i venstre marg] Nedenfor verandaen en flagstang. Til højre i haven en løvhytte med bord og stole. # (Maler Ballesen, middelaldrende, ifør en gammel fløjelsjakke og med bredskygget hat, kunstnerisk tillsnit i det hele, står #og steller med flaglinen.# med {p}kost og farvepotte ne- #Flaget ligger på jorden.# denunder verandaen og stryger nogle nye træstøtter i rækværket. Lidt fra ham står et staffeli med et opspændt lærred. Ved siden af ligger på en feldtstol pensler, palet og en malerkasse. Han står og småsynger under arbejdet.) (Thea Wangel kom{er}mer fra den åbne havestuedør ud på verandaen. Hun bærer en stor vase med blomster, som hun sætter på bordet.) Thea Wangel (ser på de nymalte støtter.) farven? Ballesen. #Nå,# Ballesen, #får De det så til at glide.# De har da vel havt bra tørrelse i Inden en time skal det være knasende tørt, frøken. Det har De mit kunstnerord på. (Thea Wangel går ind i havestuen igen.) (Lidt efter kommer Hans Lyngstad frem på vejen f{a}ra højre#. Standser interesseret da han sér staffeliet og malersagerne.) #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] #Han er en spæd ung mand tarveligt men ordentligt klædt og af et svageligt udseende. # Hans Lyngstad 30

31 (udenfor hækken.) Godmorgen. Ballesen (vender sig hurtigt.) Håh! (sætter generet farvepotten fra sig og gir sig at skaffe ved staffeliet.) Godmorgen. Godmorgen, meget ærede. Jeg har rigtignok ikke den fornøjelse at Lyngstad. Ballesen. Lyngstad. De er visst maler, De. Ja begribeligvis. Skulde jeg ikke være maler? Jo, jeg kan se det. Måtte jeg ikke kanské få lov at komme indenfor? Ballesen. Lyngstad. Ballesen. Vil De kanské ind og sé på? Ja det vilde jeg så svært gerne. Å, der er ikke noget betydeligt at sé endnu. Men vær så artig. Træd De kun nærmere. Lyngstad. Mange tak. (Han kommer ind gennem havedøren.) Ballesen (maler.) Jeg er endnu ved det før{t}ste anlæg, sådan i det store, almindelige, sådan. Lyngstad. Ballesen. Lyngstad. Ballesen. Jeg ser det, ja. Mand af faget måské. Maler mener De? Ja. Lyngstad. Nej jeg er ikke det. Men jeg skal bli billedhug- 31

32 ger. Ballesen. Se-se, skal De det. Jaja, skulpturkunsen er også en net, flot kunst (træder tilbage fra billedet og betragter det gennem den hule hånd med hodet på skakke.) Jeg tror jeg har set Dem på gaden et par gange. Har De opholdt Dem længe her. Lyngstad. Nej, jeg har bare været her en fjorten dages tid. Men jeg vil se om jeg kan få bli her sommeren ud. {...}Ballesen. Lyngstad. Ballesen. Lyngstad. Nyde badelivets behageligheder? Hvad? Ja jeg skulde se at komme mig lidt til kræfter. Dog vel ikke svagelig? Jo, jeg er ligesom lidt syg. Men det er ikke noget videre farligt. Det er bare sådant noget med lidt trangpustenhed for brystet. Ballesen. Pyt, den slags bagateller! (lægger paletten fra sig.) Men det er sgu sandt, jeg har lovet frøken Wangel at dekorere lidt ved dette her. (tager farvepotten og gør træværket færdigt.) De synes kanské det er underligt at sé mig i denne situation. Men jeg holder det slet ikke for nogen skam om kunsten en gang i- mellem yder håndværket sin bistand. Hvad? Er der vel i grunden noget at sige på det? Lyngstad. 2. Nej, det kan det visst ikke være. (En dampskibsfløjte høres udenfor igen.) Ballesen. Se så! Nu #ko# h{y}øler der et uhyre igen. Nu får vi sagtens nye fredsforstyrrere på halsen. Løvstad. Her er rigtig en svær trafik med turister. Alle disse dampskibene som kommer og går hver eneste dag. Ballesen. 32

33 De kan gerne sige natten med. I nat kommer den store Nordkapdamperen. Og så får vi dem, alle stopp dem, som stopper her og som skal gøre udflugter inde i fjordene. Uh! Løvstad. Synes De ikke om det at her er så svært liv i sommertiden? Ballesen. Nej, det gør jeg rigtignok ikke. For det passer slet ikke sammen med byens præg for resten. Løvstad. Ballesen. Er De barnefødt her i byen? Nej, det er jeg ikke. Men jeg føler mig knyttet til stedet ved tidens og vanens bånd. Løvstad. Ballesen. De har altså bod længe her? Nå, en sytten atten år. Jeg kom hid#[his: Det er et kryss over teksten, men det er ikke funnet noen tilhørende tekst å lenke til krysset.] med Vardes teaterselskab. Men så geråded vi i pekuniære vanskeligheder. Og så opløste selskabet sig og spredtes for alle vinde. Løvstad. Ballesen. Men De selv blev altså igen her. Ja, jeg gjorde det. For byen trængte til mig, skal jeg si e Dem. Jeg virked nemlig dengang nærmest i dekorationsfaget (Thea kommer ud med en gyngestol, som hun sætter på verandaen.) Thea (taler ind i havestuen.) Frida, se om du kan finde den broderte fodskamlen til far. Løvstad (går hen under verandaen og hilser.) Godmorgen, frøken Wangel! Thea, (ved rækværket.) Nej se, er det Dem, herr Løvstad? Godmorgen. 33

34 Undskyld, jeg skal bare (går ind i huset.) Ballesen. Løvstad. Kender De familjen her? Ikke videre. Jeg har bare truffet frøkenerne hist og her hos andre. Og så talte jeg med fruen, sidst der var {...}musik oppe på «Udsigten». Hun sa, jeg måtte gerne komme og besøge Ballesen. dem. Ballesen. Nå, ved De hvad, De skulde kultivere det bekendtskab. Løvstad. Ja, jeg har også tænkt på at gøre et besøg, sådan en visit. Når jeg nu bare kan finde en anledning til det. # B. A hvad, anledning # (Frida kommer ud med fods{a}kammelen. Thea bringer flere blomster. Løvstad hilser på Frida nede fra haven. Ballesen samler sine sager og går.) Frida (ved rækværket.) Løvstad. Løvstad. Løvstad. Thea sa at De var i haven. Jeg tog mig den frihed at gå lidt indenfor. Har De været ude og gåt morgentur nu? Å nej, det blev nok ikke nogen lang tur idag? Har De været i bad da? Ja, jeg har været i S sjøen. Jeg så Deres mor dernede. Hun gik ind i sit badehus. Hvem så De{?}. Løvstad. 34

35 Deres mor. Nå så, nå. (Hun sætter skammelen foran gyngestolen.) #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] B. (l. af...) Så De ikke noget til fars båd ude på fjorden? L. Jo, jeg syntes jeg så en, som styred indover. B. Det var visst far. Han har været ude p i sygebesøg på øerne. # Løvstad (et trin oppe på trappen til verandaen.) Thea. Løvstad. Nej, her er da rigtig staseligt med blomse{t}r Ja, ser det ikke godt ud? Å det ser dejligt ud. Det ser ud, som om her var en festdag i huset. Løvstad. Det er det såmæn også. Kunde skønne det. Det er visst Deres fars gebur{s...}tsdag idag. Thea 3. (advarende til Frida:) Hm hm! Frid{e}a (uden at mærke det.) Løvstad. Nej, mors. Nå så. Thea (sagte.) 35

36 Men, Frida! Frida{.}, (ligeså.) Lad mig være! (til Løvstad.) De skal vel gå hjem og få Dem frokost nu? Løvstad. Ja, jeg skulde vel se at få mig lidt til livs. De synes #da# visst De lever rigtig godt der borte på hotellet. Løvstad. Løvstad. Løvstad. Jeg bor ikke længer på hotellet. Det blev mig for dyrt. Hvor bor De da nu? Nu bor jeg oppe hos madam Jensen. Hvilken madam Jensen? Jormoren. Undskyld, herr Løvstad, men jeg har virkelig noget at gøre Løvstad. Løvstad. Å, jeg skulde visst ikke ha sagt det der. Hvilket noget? Det, som jeg sa e. Frida (overlegen.) Løvstad. Nej, nej. Men så vil jeg da sige farvel så længe. Thea. Jeg forstår Dem aldeles ikke. Farvel, farvel, herr Løvstad. De får rigtig ha os undskyldt for idag. Men siden en gang når De får rigtig god tid og når De har lyst, så må De endelig 36

37 se indom og hilse på far og og på os andre. Løvstad. Jo, mange tak. Det skal jeg så inderlig gerne gøre. (Han hilser og går ud gennem havedøren. I det han går forbi på vejen udenfor til venstre hilser han endnu en gang op til verandaen.) Frida (halvhøjt.) Thea (sagte.) Farvel, mosjø. Hils mor Jensen fra mig. Frida! Er du rent gal! Han kunde gerne høre dig! Pyt, tror du, jeg bryr mig om det! (Sagfører Wangel kom{v}mer fra venstre bag huset.) Se, her har I mig, småpiger! {Frid}Thea. Å, det var da dejligt at du kom! (Han går op på verandaen.) Har du gjort fra dig på kontoret nu, far? Å nej, jeg må snart der ned igen. Jeg vilde bare se om Hesler var kommen. Han er altså ikke det. Thea. Nej, vi har ikke set noget til ham endnu. Frida (trækker i ham.) Far! Nå? Se dig om. Ja, jeg ser det nok. Her er jo rigtig festligt. Ja, synes du ikke vi har fåt det pent i stand? Jo, det må jeg rigtignok sige. Er er vi al- 37

38 ene i huset nu? Thea. Ja, hun er gåt i Mor er i bad. Wangel (lidt nølende.) Hør nu, småpiger, vil I ha alt dette her stående således hele dagen? Og flaget hejst hele dagen også? Å men det kan du da vel tænke! Hm ja vel men Thea (nikker fortroligt til ham.) Du kan da vel skønne at det er gjort alt sam- 4. men for bureauchef Heslers skyld. Når en gammel ven kommer første gang og hilser på dig Fr{d...}ida. Vi havde jo flaget oppe for ham igår også. Da han kom med dampskibet. Wangel (med et halvt smil.) I er mig rigtig et par poliske. Nå, herre gud, det er jo så naturligt at vi erindrer. Men alligevel, jeg liker ikke dette her. Ikke måden. Nå, hvad skal man sige! Det kan vel ikke gøres anderledes. Se, der er han, far! (Bureauchef Hesler kommer udenfor på vejen fra venstre og går ind gennem haveporten.) Wangel (går ham imøde.) Velkommen! Hjertelig velkommen skal du være! (De ryster hinandens hænder og går sammen op på verandaen. Hesler hilser på døtrene.) (nøder ham ned i gyngestolen.) 38

39 Sæt dig. Sæt dig, kære ven! Tak. (ser sig om.) Så sidder jeg altså her på gamle tomter igen. Det er mange år siden jeg sidst sad her. Det er såmæn hele åtte år siden. Men du kan da vel kende dig igen? #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] Knapt nok, tænker jeg. Det er nu #en# otte #ni# år siden De så hende sidst Sy Å ja, her er meget forandret siden den tid.# Fuldkommen. Jeg synes ikke at her er #så# stort forandret #endda#. Når jeg undtager at træerne er vokset adskillig til og at der er anlagt den løvhytten dernede Å nej, sådan i det ydre Og så det, naturligvis, at nu har du jo {...}to store giftefærdige døttre i huset. Frida (halvhøjt.) Å giftefærdig er da vel bare den ene. Nej, hør på far! Men nu skal du bare sidde ganske rolig og hvile dig ud. For du ser virkelig noget anstrængt ud efter rejsen. Thea. Skal vi ikke bringe lidt sodavand og saft i havestuen. Her ude blir det visst snart for varmt. Jo, gør det, småpiger. Lad os få sodavand og saft. Og så lidt kognak kanske. Thea. Skal det være kognak også? 39

40 Bare lidt. Om nogen skulde ville ha. Thea. Ja ja da. (Hun og Frida går ind i havestuen og lukker døren efter sig.) Wangel (sætter sig.) Tænker du at gå igennem en fuldstændig badekur her? Nej slet ikke. For det har jeg ikke nødig. Jeg vil bare gå omkring og drive en måneds tid. Og så ikke tænke på nogen verdens ting. Og så ikke overarbejde dig igen når du kommer tilbage. Ja hvad pokker skal en gøre? Når der ikke findes den guds skabte ting på jorden, som det kunde være værdt at kaste sig over og leve for, så er en glad ved at der gi es noget, som heder arbejde. Og så arbejder en til en styrter. Det tror jeg aldrig jeg vilde kunne overvinde mig til. Du synes ikke om det? Ikke om at arbejde mere end højst nødvendig. Nej, nej, du har jo også andet og andre at leve for. Tænker du at bli boende her al din tid? Ja, du, det blir visst til det. Her har jeg levet så inderlig lykkelig med hende, som gik bort. Og lever nu så inderlig lykkelig med hende, jeg fik i stedet. Å, jeg må sige at i det hele og store taget har skæbnen været god imod mig. Er ikke din hustru hjemme idag? 40

41 Jo, nu må hun visst snart komme. Hun er nede og tar bad. Det gør hun hver evige dag i denne tid. Hvad slags vejr det så er. 5. Hesle{s}r. Fejler der hende noget? Ikke sådan ligefrem fejler. Skønt hun har rigtignok været mærkelig nervøs i de sidste par år. Men det at gå i sjøen, det er ligesom hendes liv og lyst, det, ser du. Det kan jeg huske fra før af. Ja du kender hende jo fra den tid, du var fuldmægtig derude. Forstår sig. Jeg kom ofte i prestegården mens hendes far leved. #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] Og jeg traf hende også for det meste når jeg var ude i fyrtårnet og så til hendes far.# #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg, og dens plassering i teksten følger førstetrykket] Den tiden der ude kan De tro har sat sine mærker i hende. Folk her i byen kan ikke forstå det. De kalder hende «fruen fra havet» Gør De det. Tal nu De bare med hende om gamle dage så[his: resten av setningen følger lenger nede på siden. En strek lenker delene sammen] Det vil hun ha så inderlig godt af. Ja har De egentlig nogen grund til at tro det Ja visst har jeg så # (Fru Wangel med et stort let kastetørklæde o- lver hodet og skuldrene kommer ude på vejen fra højre og går ind gennem haveporten.) Wangel (rejser sig.) Nå, se der har vi jo havfruen! 41

42 (Fru Wangel går ilsomt op på verandaen. Bureauchef Hesler rejser sig og hilser.) #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg, og dens plassering i teksten følger førstetrykket] W. Nu netop for en liden stund siden. # Fru Wangel (rækker ham hånden.) Der har vi Dem altså. Velkommen! Og undskyld at jeg ikke var hjemme Å jeg bér. Gør endelig ingen omstændigheder Var vandet bra friskt idag? Fru Friskt! Å gud, her er vandet aldrig friskt. Så lunkent og så slapt. Uh! Vandet er sygt her inde i fjordene. Sygt? Fru Wangel (smiler.) Ja, og jeg tror det g{...}ør en syg også. Nå, du anbefaler rigtignok badestedet. Jeg tror nu De har en særstilling til havet og til alt, hvad havets er. Fru Å ja, kanske det. Jeg tror det næsten selv. Men sér De, hvor festligt småpigerne har ordnet det for Deres skyld? {Hes}Wangel (ser på sit uhr.) Nu må jeg nok snart Er det virkelig for min skyld? Fru Ja, det kan De da forstå. Vi stadser jo ikke så- 42

43 dan op til hverdags. Uh, hvor kvælende hedt her er under dette taget. (går hen til lysthuset.) Kom her over! Her e{d}r da i det mindste ligesom en slags luftning. Hesler (går derhen.) Jeg synes såmæn her lufter ganske friskt. Fru Ja De, som er vant til indlandsluften. Hm, kære Thora, nu får du nok underholde vor gæst alene en stund. Fru Har du forretninger? Ja jeg må ned på kontoret igen. Men jeg blir ikke længe Hesler (sætter sig i lysthuset.) Forhast dig endelig ikke. Din hustru og jeg skal nok vide at fordrive tiden. Å ja, det stoler jeg på. (Han går ud gennem haven til venstre.) Fru Synes De ikke man {j}sidder godt her? Jeg synes jeg sidder godt nu. Fru Lysthuset her kaldes mit lysthus. For det er mig som har ladet det indrette. Og her plejer De så at sidde? Fru Ja, her sidder jeg. Og småpigerne, #de# holder til på verandaen. Fr... Og Fru 43

44 Å, Wangel går så fra og til. Snart er han hos mig og snart er han hos børnene. Er det Dem, som vil ha det således? Fru Jeg tror at alle parter finder sig bedst ved det på den måde. Vi kan jo tale over til hverandre når vi synes, vi har noget at sige. 6. (efter en kort taushed.) Da jeg sidst færdedes på disse kanter{,} [HIS: det overskrevne tegn kan også være semikolon] hm #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] Ude i Skvk mener jeg hm, det er længe siden nu# Fru Det er nu godt og vel #ti# otte år siden { }#De var der ude hos os.# Ja, så omtrent.# Da tænkte jeg mindst at jeg skulde se Dem igen #her inde# som fru Fru Nej dengang var jo ikke Wangel endnu blet. Dengang leved jo endnu småpigernes første mor. Rigtige mor sådan #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] #når jeg tænker mig Dem der ude i fyrtårnet hedningen, som gamle presten kaldte Dem fordi Deres far havde ladt Dem døbe med et skibsnavn og ikke med et kristent menneskenavn så? Ja, hvad # {F} Ja vel, ja vel. Men selv om ald ikke så havde været. Om han havde været frank og fri, så havde jeg aldrig tænkt at dette her skulde komme i stand. Fru Ikke jeg heller. Aldrig i verden dengang. #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] Han er jo så bra så hæderlig. 44

45 Det er han Men så himmelvidt forskellig fra Dem ret i. Det har De # #Ja# Men hvorledes kom det da? Hvorledes kom det! Fru Å kære ven, De må ikke spørge mig om det. Jeg vilde ikke kunne forklare Dem de ting. Og selv om jeg kunde, så vilde ikke De kunne fatte og forstå noget af det. H{a}m. Har De #nogensinde# betrod ham noget angående mig #fra den tid jeg var der# Dem og mig? Fru Nej det har jeg ikke. Jeg finder ikke det var pligt for mig. Det kom jo aldrig til noget forhold imellem os. Det har De visselig ret i. Men jeg mener om De har fortalt ham at jeg engang gjorde et forgæves skridt? Fru Ikke med et ord. Jeg har bare sagt ham at jeg holdt som sandt var, at jeg holdt svært af Dem og at De var den kæreste og bedste ven jeg havde derude. Tak. Men hvorfor skrev De mig aldrig til siden jeg rejste? Fru Jeg tænkte det kunde gøre Dem ondt at høre noget fra en som #ikke kunde komme Dem imøde således som De[HIS: resten av setningen følger lenger nede på siden. En strek lenker delene sammen] engang havde ønsket det.#. Det var jo ligesom at rippe op igen Og hvorfor skrev De aldrig Hm. Ja ja. Fru Hesler Og hvorfor skrev De aldrig selv? 45

46 Jeg. Gøre begyndelsen?[his: ev. er «begynnelsen» strøket, men det er nok snarere avsmitning fra strekene på motstående side] Forsøge at indlede noget nyt. Efter et sådant afslag? Fru Å nej, det forstår jeg jo nok. Har De aldrig siden tænkt på nogen anden forbindelse. Aldrig. Jeg er blet {f}trofast mod mine erindringer. #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] Å hvad. Lad de gamle erindringer fare. De skulde heller tænke på at bli en lykkelig ægtemand. Da måtte det ske snart, fru W. Husk på, jeg har alt fyldt de 35. Desto større grund til at skynde Dem. # Fru Kære Hesler, nu vil jeg sige Dem en ting som jeg ikke kunde fåt frem om det så havde gældt mit liv dengang. Og hvad er det? Fru Da De gjorde det forgæves skridt, som De så, da kunde jeg ikke svare Dem anderledes end jeg gjorde. Jeg ved det. De havde ikke andet at byde mig end godt venskab. Jeg ved det jo. Fru Men De ved ikke at #mit sind og alle mine tanker dengang# jeg dengang var forlovet. #var andetsteds henne.# Dengang forlovet! Fru Hesler. Ja, forlovet, som man kalder det. Men det er jo umuligt! De tar fejl af tiden. Jeg tror knapt De kendte Wangel den gang. Og i alle 46

47 fald var han endnu ikke blet enkemand. Fru Det ved jeg nok, kære. Men det er ikke Wangel jeg taler om. Ikke Wangel! En anden altså! Men på den tid! Der ude i #Skvken# ensomheden ved det åbne hav. Jeg mindes ikke et eneste m...neske menneske, som jeg kunde tænke mig muligheden at af De Fru Å De kunde ikke tænke Dem muligheden, om jeg også sa Dem. Nej, nej, for det var så rent forvildende galt gjort af mig Men så lad mig da høre nærmere om dette Fru Nej, nej, { }kære Hesler, hvad skulde det tjene til? Det er jo nok når De véd at jeg var bunden dengang. Og nu véd De det jo. Om De nu ikke havde været bunden den gang? Fru 7. Hvad så? Vilde da Deres svar være faldet anderledes ud? Fru Skal jeg være fuldt ærlig imod Dem så må jeg sige at det tror jeg ikke. #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] Hvor kan jeg vide det. Da W. kom faldt svaret anderledes ud.# Ikke jeg heller. Men {...}#H#vad skal det så tjene til at fortælle? mig dette. Fru Wangel (rejser sig nervøst.) Fordi jeg må ha nogen at betro mig til. Nej, nej, bliv De bare siddende. 47

48 Wangel ved altså ikke noget om sagen? Fru #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] Jeg #tilstod...# har sagt ham #fra først af# at mit sind engang har været andetsteds henne# Nej{,}. Der er ingen, som har vidst noget. Jeg syntes ikke det var noget at fortælle ham. Det var jo i grunden ikke andet end den galeste[his: ev. er «den ga» ment strøket, men det virker rart. Strykingen er i så fall veldig blek/uklar.] galskab #heller.#. Og så gik det jo overstyr igen straks. Blev gjort forbi. Ja, det vil s ige på en måde. #[HIS: tilføyelsen står i høyre marg] Mere har han ikke forlangt at vide. Og vi har aldrig rørt ved det siden. # Hesler, (rejser sig.) Bare på en måde? Ikke helt! Fru Jo, jo visst! Å gud, kære Hesler, det er ikke således, som De tænker. Det er noget så rent ubegribeligt. Jeg ved ikke hvorledes jeg skulde kunne fortælle det. Og selv om jeg kunde, så vilde De aldrig i verden kunne forstå det. De vilde #bare# tro at jeg v{a}#e#r syg. Eller at jeg v{a}#e#r rent gal. Kære fru Wangel, nu må og skal De tale fuldt ud. Fru Nå da. Hvo{...}rledes vil De som en fornuftig mand kunne forklare Dem at (afbryder.) Vent til siden. Her kommer besøg. (L{øv}yngstrand kommer ude på vejen fra venstre og går ind i haven. Han bærer en stor smuk blomsterbuket omviklet med papir og blå silkebånd{.)}, og vil gå op på verandaen.) Fru Wangel (frem i lysthuset.) Er det småpigerne, De ser efter, herr Lyngstrand? Lyngstrand (vender sig.) Å, er fruen der. (hilser og kommer nærmere.) Nej, det er ikke det. Det er ikke frøkenerne. Det er Dem selv, fru De har jo git mig lov til at komme 48

49 og besøge Dem Fru Ja, og De er os meget velkommen. {O}Tak. Og da det falder sig så heldigt at her just er feslighed i huset idag Fru Nå så det véd De? Jaha. Og derfor vilde jeg gerne være så fri at overrække fru Wangel denne her (Han bukker og rækker buketten frem.) Fru Wangel (smiler.) Men, bedste herr Lyngstrand, er det ikke rigtigst at De gir Deres smukke blomster til bureauchef Hesler selv? For det er jo dog egentlig ham Lyngstrand (ser uvisst på dem begge.) Undskyld, men jeg kender ikke den fremmede herre. Det er bare. Jeg kommer i anledning af geburtsdagen, fru. Fru Geburtsdagen? Så har De ta t fejl, herr Der er ingen fødselsdag her i huset idag. Å jeg ved det nok. Fru Hvad véd De? A{...}t det er fruens fødselsdag. Fru Min? Nej visst ikke, nej. Fru Hvor falder De på det? Det er frøken Frida som har forrådt det. Jeg var 49

Fruen fra havet. NBO Ms.4 1116a, bl.3, 7-8

Fruen fra havet. NBO Ms.4 1116a, bl.3, 7-8 Fruen fra havet NBO Ms.4 1116a, bl.3, 7-8 1888 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Henninge Margrethe Solberg, Mette Witting 1 2 Første akt. Sagførerens hus med stor,

Læs mere

Fruen fra havet. NBO Ms a, bl.1-2, 4, 3

Fruen fra havet. NBO Ms a, bl.1-2, 4, 3 Fruen fra havet NBO Ms.4 1116a, bl.1-2, 4, 3 1888 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Henninge Margrethe Solberg, Mette Witting 1 1. Udkast. 1ste akt. Det lille anløbsted

Læs mere

Fruen fra havet. Skuespil i fem akter. Henrik Ibsen

Fruen fra havet. Skuespil i fem akter. Henrik Ibsen Henrik Ibsen Fruen fra havet Skuespil i fem akter H e n r i k I b s e n s s k r i f t e r, U n i v e r s i t e t e t i O s l o I b s e n. n e t 2 0 0 5 Denne utgaven baserer seg på Henrik Ibsens samlede

Læs mere

Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1890 og er. basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO.

Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1890 og er. basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2012 Henrik Ibsen: Hedda Gabler Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1890 og er basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. Teksten er transkribert

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Fruen fra havet. NBO Ms b, fakss

Fruen fra havet. NBO Ms b, fakss Fruen fra havet NBO Ms.4 1116b, fakss. 33-234 1888 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Henninge Margrethe Solberg, Mette Witting 1 1. II. «Fruen fra havet.» Skuespil

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112e [1876-77]

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112e [1876-77] Samfundets støtter [1876-77] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Mette Witting, Ingvald Aarstein 1 1. [HIS: Diverse bokstaver skrevet med blyant i øvre marg.] 1 2 Første

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Hvide heste. NBO Ms b

Hvide heste. NBO Ms b vide heste vide heste 1886 enrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Åshild augsland, Inger Marie Kjølstadmyr, enninge Solberg, Mette Witting 1 vide heste 1. 2 vide heste

Læs mere

Henrik Ibsen. Fruen fra havet

Henrik Ibsen. Fruen fra havet Fruen fra havet PERSONERNE DOKTOR WANGEL, distriktslæge. FRU ELLIDA WANGEL, hans anden hustru. BOLETTE. HILDE, halvvoksen. hans døttre af første ægteskab. OVERLÆRER ARNHOLM. LYNGSTRAND. BALLESTED. EN FREMMED

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Henrik Ibsen: Fruen fra havet. Skuespil i fem akter

Henrik Ibsen: Fruen fra havet. Skuespil i fem akter Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2013 Henrik Ibsen: Fruen fra havet Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1888 og er basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. Teksten er

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kasper og Nikoline. an original screenplay by. Lille Næstved FINAL DRAFT

Kasper og Nikoline. an original screenplay by. Lille Næstved FINAL DRAFT Kasper og Nikoline an original screenplay by Lille Næstved FINAL DRAFT (555) 555-5555 MyEmail@emailaddress.com Kasper og Nikoline SCENE 1: (INT)(VENTEVÆRELSE/SKOLEGANGEN)

Læs mere

Når vi døde vågner. NBO Ms a

Når vi døde vågner. NBO Ms a Når vi døde vågner NBO Ms 4 1119a 1899 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Henninge Margrethe Solberg 1 1 Notitser og udkast. Første akt foregår om

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Hvide heste & Rosmersholm. NBO Ms.4 1291a-b

Hvide heste & Rosmersholm. NBO Ms.4 1291a-b vide heste & osmersholm vide heste & osmersholm 1886 enrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Åshild augsland, enninge Margrethe Solberg, Mette Witting 1 vide heste & osmersholm

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862]

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862] [Kjærlighedens Komedie] [1862] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ellen Nessheim Wiger, Ingvald Aarstein 1 2 (kommer ud paa Trappen med et Tørklæde paa Armen og vil

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

er er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med

er er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med Liv er er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med D forunderlige navne, navne, som vækker anelser om et livets tusmørke, hvor mangt foregår, som ikke engang bøger kjender. Jeg bor for tiden i en sådan

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf.

Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Michael Svennevig: TEATER I TRÆSTUBBEN. 119 s. 98,- kr. Forlaget Epigraf. Udkommer den 31.8.2014 i forbindelse med Teater i Træstubben, Teaterdage på Vesterbro og i Charlottenlund 1 Et kammerspil og tre

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh METAN an original screenplay by Nanna Westh Nanna Westh Søren Norbys Allé 2A, 1.tv 2300 Kbh S +45 31364959 nannawesth@live.dk INT. KØKKEN-ALRUM - AFTEN Et kålhovedstort æble midt på et festdækket spisebord.

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere