Højtryksrensning i landbruget 1. Højtryksrensning i landbruget Sådan undgår du skader!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højtryksrensning i landbruget 1. Højtryksrensning i landbruget Sådan undgår du skader!"

Transkript

1 Højtryksrensning i landbruget 1 Højtryksrensning i landbruget Sådan undgår du skader!

2 2 Højtryksrensning i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om højtryksrensning i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske løsninger, der kan øge sikkerheden ved manuelt arbejde med højtryksrensning. BAR Jord til Bord består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og er oprettet i henhold til Arbejdsmiljøloven. Rådet har blandt andet til opgave at informere og vejlede om arbejdsmiljøforhold. BAR Jord til Bord har nedsat Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg som permanent udvalg. Dette udvalg beskæftiger sig med arbejdsmiljø inden for brancheområderne landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartnere. Udvalgets sammensætning, formål og opgaver fremgår af BAR Jord til Bords hjemmeside Vejledningen er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg i samarbejde med Videncentret for Landbrug. Arbejdstilsynet har haft materialet til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet materialet, som det foreligger, og har ikke taget stilling til, om det dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Vejledningen findes også i elektronisk udgave på For Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg: Vagn Henriksen, Fagligt Fælles Forbund, 3F Johnny Ulff Larsen, Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, GLS-A kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord Tekst og layout: Videncentret for Landbrug Tryk: GP Tryk, Grenå Oplag: 1. oplag, marts 2011 ISBN: Varenr:

3 Højtryksrensning i landbruget 3 Skal det være rent Manuel højtryksrensning er der nu og langt ud i fremtiden ingen vej udenom, når stalde, siloer, maskiner og platforme skal være helt rene. Det er en krævende arbejdsopgave. Arbejdsstillingerne er belastende for hænder, arme og skuldre. Hud og knogler påvirkes af kulde, stød og fald. Øjne og luftveje er udsat for småpartikler, der hvirvles op. Og hørelsen er i farezonen på grund af et højt støjniveau. Så meget desto vigtigere er det, at dette arbejde gribes an med alle de praktiske forholdsregler og personlige værnemidler, der er til rådighed. Undersøgelser viser, at de fleste, som arbejder med højtryksrensere, dels mærker en eller flere fysiske følgevirkninger og dels konstaterer fejl og mangler ved udstyret. Endvidere forekommer der ulovligheder som: Holdegrebet blokeres med strips. Unge under 18 år arbejder uden opsyn. Åndedræts- eller øjenværn bliver ikke benyttet. Andre personlige værnemidler bliver ikke benyttet. Arbejdstilsynet modtager årligt mere end 200 anmeldelser af arbejdsskader inden for landbruget, hvoraf top 4 er nedsat hørelse, skader på bevægeapparatet (knogler, muskler, sener), hudsygdomme og luftvejssygdomme alle skader, der typisk forårsages af manuel højtryksrensning. I denne vejledning beskrives en række praktiske løsninger, der kan øge sikkerheden omkring højtryksrensning både i form af forbedrede arbejdsmetoder og ved brug af egnede personlige værnemidler. Bloker ikke højtryksrenserens holdegreb med strips, så den kan sprøjte uden at blive aktiveret.

4 4 Højtryksrensning i landbruget Højtryksrensning farer og beskyttelse Hørelse i farezonen En højtryksrenser larmer, og høreskader kommer snigende. Ved udsættelse for 97 db(a) i mere end 10 minutter dagligt, er der risiko for høreskade. Du skal bruge høreværn fra arbejdets begyndelse. Vælg et høreværn, der effektivt dæmper støj med høje frekvenser. Høreværnet skal slutte tæt til øret. Bruger du hørekopper, skal du være opmærksom på, at briller, hår og hue/kasket kan hindre dem i at slutte tæt. Det forringer effekten. Høreværn skal vedligeholdes, og det dæmpende materiale i hørekopper udskiftes jævnligt for at sikre virkningen. Øjne i skudlinjen Spuling med højtryksrenser hvirvler snavs op i luften, giver tilbagesprøjt, og der dannes aerosoler, som går i øjnene og irriterer og i værste fald skader dem. Brug altid enten briller eller helmaske. Den bedste løsning er et turboåndedrætsværn med aftagelig dækrude. Dækruden bliver snavset under arbejdet, men kan skylles af med et par pump fra en sprayflaske. Dækruden kan udskiftes i pauserne. Højtryksrensning kræver stærkere lys, minimum 200 Lux, end den lysstyrke, som er nødvendig ved opsyn med dyr. Nogle høreværn dæmper støj i alle frekvensområder og gør det samtidigt muligt at høre tale, signaler m.m. Nogle høreværn er forsynet med radio og tilslutning til mp3-afspiller. Høreværnet skal bruges, lige så længe højtryksrenseren anvendes! Selv korte perioder uden høreværn kan påvirke din hørelse dramatisk. Når der bruges rengørings- eller desinfektionsmidler, skal der anvendes øjenværn. Ved en lydfrekvens på Hz vil den effektive dæmpning reduceres fra ca. 40 db(a) til ca. 20 db(a), hvis høreværnet kun bruges i 99 % af tiden. Brugstid 100 % 99 % 98 % 95 % 90 % Effektiv dæmpning, db Aerosoler er bittesmå faste stoffer som bakterier, svampe, kemikalier, støv fra dyr, planter, mider, jord og rust alt sammen indkapslet i mikroskopiske vanddråber. Vandet får dem til at ryge endnu længere ned i lungerne, end de ville gøre i tør tilstand.

5 Højtryksrensning i landbruget 5 Åndedræt under angreb Støv og aerosoler hænger i luften - helt op til halvanden time efter, der er slukket for højtryksrenseren. Aerosoler går lige i luftvejene, og med et indhold af proteiner og mikroorganismer fra gødning, foder, dyr og jord kan de forårsage en række mere eller mindre invaliderende lungesygdomme: toksisk alveolitis, astma og allergisk alveolitis. Hertil kommer forskellige kroniske luftvejslidelser. Skaden mærker du ikke med det samme, men dine lungers funktion mindskes hurtigt. lungefunktion For ikke at indånde aerosoler har du brug for et filtrerende åndedrætsværn. De fås i tre udgaver: Turboåndedrætsværn. Hel- og halvmasker med udskiftelige filtre. Filtrerende ansigtsmasker med faste filtre (engangsmasker). For de sidste to typer gælder, at du selv skal suge luften ind i masken. Det er anstrengende, og varer arbejdet mere end tre timer, skal du fra starten bruge den første løsning, turboåndedrætsværn. Her suger en batteridrevet ventilator luft ind for dig, og blæser den gennem filtrene til din maske, skærm, hætte eller hjelm. problemgrænse ca. 30 år f.eks. 55 år f.eks. 80 år Den sorte linje viser udviklingen af en persons lungefunktion gennem livet. Lungefunktionen er størst omkring 30 år og aftager derefter gradvist. Bliver personen udsat for støv, aerosoler og røg fra f.eks. 18 til 30 år, vil lungefunktionen aldrig blive lige så høj (rød linje), som hvis påvirkningen ikke var sket (sort linje). Reduceres mængden af støv, aerosoler mv. i personens omgivelser ved f.eks. 38 år, vil tab af lungefunktion skifte til et mildere forløb (grå linje) i mod problemgrænsen for vejrtrækning. Højtryksrenser du mere end tre timer dagligt, skal du bruge et turboåndedrætsværn fra begyndelsen. Med turboenheden placeret over lænden bliver ansigtsskærmen behagelig at have på. Åndedrætsværn beskytter kun, hvis der er indsat et korrekt filter, hvis værnet vedligeholdes korrekt, og hvis værnet beholdes på under hele arbejdet, inkl. halvanden time efter rensningen, hvis du bliver i rummet. Under højtryksrensning af stalde skal der på grund af fare for smitte med salmonella, MRSA, Q-feber eller H1N1 benyttes P3SL eller FFP3SL filtre. Højtryksrenser du mindre end tre timer om dagen, er et filter (af typen FFP3SL) og en ansigtsskærm tilstrækkelig beskyttelse. Når der højtryksrenses i stalde, skal åndedrætsværnet have et P3SL filter eller et FFP3SL filter. Kravet til filtertype under udlægning af rengørings- eller desinfektionsmidler står på kemikaliedunken eller i leverandørbrugsanvisningen.

6 6 Højtryksrensning i landbruget Fødderne - Fare for fald Når du højtryksrenser, bevæger du dig på glatte flader. Derudover skal du i mange tilfælde bevæge dig næsten akrobatisk rundt i snævre rum og skræve over bøjler, gitre, låger og andet inventar. Faren for fald med dertil hørende skader er overhængende. Stalde m.m. bør indrettes, så rengøring bliver nemmere. Brug altid skridsikre sikkerhedsgummistøvler, så du ikke falder eller såres af turbodysens stråle. Skuldre og arme - Slid og slag En højtryksrenser giver tilbageslag, og vibrationer forplanter sig til personen, der betjener højtryksrenseren. Slaget og vibrationerne belaster den skulder og arm, der bærer pistolgrebet. Er der en vinkel på lansespidsen, belastes den anden arm også. Det kan du modvirke på forskellige måder: Støt lansen ind mod kroppen det meste af vasketiden. Flyt benene i stedet for at dreje i kroppen. Skift stilling både med fingre, hånd, arm og krop mange gange under arbejdet. Belast kun led i yderpositioner i få sekunder (for eksempel strakt arm). Varier vandmængde og vandtryk. Hold skiftevis lansen med højre og med venstre hånd. Slip pistolgrebet nogle sekunder, når du eksempelvis går fra en sti til den næste, så musklerne får en pause. Vælg den lanselængde, der passer til din højde. Skift lansen ud, så dens længde og vinkel hele tiden passer til det, du vasker. Slå slangen rundt om overkroppen, så hele kroppen trækker slangen frem, når du flytter dig. Fastgørelse af håndtag med strips er forbudt. Og kan nemt føre til skud gennem hænder og fødder eller give alvorlig øjenskade! Støt albuen, på den arm du styrer lansen med (her højre), ind mod kroppen. Så bliver dine skulder- og albueled belastet mindst muligt. Kommer albuen bare 30 cm ud fra kroppen, bliver belastningen på dine skulder- og albueled mere end dobbelt så stor. Belastningen kan ligeledes minimeres ved at: Organisere arbejdet, så iblødsætning og grovrengøring foretages inden rensning. Indlægge små pauser og foretage jobrotationer under større opgaver. Have optimal vedligeholdelse af udstyret. Mislighold af tekniske hjælpemidler kan øge både vibrationer og støj.

7 Højtryksrensning i landbruget 7 Kroppen - Kulde, træk, væde Rum, der højtryksrenses, gennemluftes typisk så meget som muligt også på kolde vinterdage. Det giver et koldt arbejdsmiljø, hvor det også trækker. Og spulingen kan ikke undgå at gøre jobbet til en våd affære. Brug arbejdsstillinger, som skaber lige linjer i krop og lemmer (undgå især bøjning og vrid af ryggen). Sørg også for at skulder-, knæ- og håndled er i midterposition, dvs. hverken helt bøjet eller strakt. Vælg regntøj og handsker, som kan modstå trykket fra den højtryksrenser, du arbejder med. Derudover skal tøj/handsker leve op til en række krav: Regntøjet skal være vind- og vandtæt, men samtidig åndbart, da kroppen skal kunne ånde frit under det hårde fysiske arbejde. Der skal være plads til varmt tøj under regntøjet på kolde dage, brug evt. termoundertøj. Regntøjet skal være let, elastisk og komfortabelt, men samtidig modstandsdygtigt over for rifter og slid. Det skal yde beskyttelse mod varme, hvis der spules med vand over 40 C. Handskerne skal beskytte effektivt mod vibrationer, kemikalier, kulde/varme og snitskader. Egnet arbejdstøj er altid nødvendigt ved vådt arbejde. Regnbukserne skal ud over støvlerne, så lansen ikke kan komme ned i støvleskaftet. Brugere af højtryksrensere er ikke lige høje. Anskaf derfor lanser af forskellig længde. Du opnår balance i kroppen under arbejdet ved at stå med god afstand mellem fødderne. Sørg for at fordele kroppens og udstyrets vægt på begge ben. Og flyt benene hyppigt, så du undgår at dreje i ryggen. Dæk støvlen med bukseben, så lansen med hedtvand og 160 bar ikke sætter sig fast i skaftet.

8 8 Højtryksrensning i landbruget Sikkerhed arbejdsgiverens og medarbejderens ansvar Arbejdsgiveren har pligt til at købe og vedligeholde personlige værnemidler til sine medarbejdere. Arbejdsgiver skal instruere i, hvorfor og hvordan værnemidlerne skal bruges, ligesom han er forpligtet til at kontrollere, om medarbejderne faktisk bruger værnemidlerne. De personlige værnemidler skal være egnede til den aktuelle opgave og passe de enkelte medarbejdere. Værnemidlerne er personlige. Medarbejderen har pligt til at bruge alle nødvendige personlige værnemidler og benytte dem under hele arbejdsopgaven. Er der fejl og mangler ved udstyret, skal han/hun fortælle det til arbejdsgiveren. Vask af hus til slagtekyllinger.

9 Højtryksrensning i landbruget 9 Rengøringens ABC Højtryksrensning anvendes i meget forskellige sammenhænge på landbrugsbedrifter. Derfor er forskrifterne for rengøring forskellige. Følgende anbefalinger gælder dog for alle anvendelser: Sørg for, at der er lys nok, så det er let at se snavset (200 Lux). Sørg for gode afløbsforhold, så vaskevand og snavs kan komme hurtigt væk. Brug tid på grovrengøring, så mindst muligt skidt bliver sendt i hovedet på dig under højtryksrensningen. Sørg for grundig iblødsætning, så vasketiden med højtryksrenseren bliver 25 % kortere. Højtryksrensning, APV og APB Højtryksrensning skal indgå i APV en (arbejdspladsvurderingen). Beskriv for eksempel, hvordan nyansatte og unge under 18 år instrueres (ingen under 16 år må højtryksrense med tryk over 70 bar), hvor mange pauser der skal være i arbejdet, hvordan man undgår fare m.m. Brug af rengøringsmidler og desinfektionsmidler skal fremgå af bedriftens APB (arbejdspladsbrugsanvisning). Rensning af stalde Begynd med at rengøre med skovl, kost eller industristøvsuger, så det værste snavs er fjernet. Sæt derefter stalden i blød med iblødsætningsanlæg, havevander eller haveslange. Sluk for ventilationen under iblødsætning. Foto: Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne Begynd med en grovrengøring, så det værste snavs er fjernet, inden du højtryksrenser. Vandtemperatur Det er ubehageligt at vaske i koldt vand, men vær opmærksom på, at temperaturer over 50 C får snavset til at brænde fast. En koldtvandsrenser kan via en varmeveksler sluttes til et oliefyr, hvilket giver en vandtemperatur på 30 C. Fjern møg fra krogene i stalden, før du starter højtryksrenseren. Ellers får du det i hovedet. Lufttemperatur og -udskiftning Sænk staldtemperaturen på styreenheden for at opnå maksimal ventilation, det hjælper til at fjerne aerosoler.

10 10 Højtryksrensning i landbruget Foto: Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne Vask af malkerum Spuleslange med automatisk oprul letter arbejdet med spuling. Der kan installeres automatisk spulesystem på malkekarruseller og i malkestalde til brug under malkning og daglig rengøring. For optimalt resultat skal du være opmærksom på, at spuledyserne er placeret rigtigt, og at systemerne har en begrænsning for, hvor meget gødnings- og foderrester, de kan spule væk. Det skidt, der sidder fast, får du nemmest af med en skrå stråle. Håndtering af vandstråle Du får nemmest fastsiddende skidt af med en skrå stråle. Den mindsker samtidig mængden af aerosoler. Husk at variere vandtryk og -mængde efter behovet: Ved højt tryk bruges der mindre vand, og det giver kortere vasketid, men det er hårdere ved kroppen og giver mere støj. Vaskerækkefølge Ved såvel grovvask som finvask skal bygning og inventar renses som følger: Gulv vægge inventar vandkopper/-ventiler foder- og vandrør ventilation loft. Herefter vaskes gulvet anden gang, og snavset skrabes eller køres væk. Udlægning af sæber Sæbeudlægning gøres bedst med en såkaldt skumlanse. Sæbe og andre kemikalier må kun udlægges under lavtryk, da det kan ætse hud og lunger. Vær opmærksom på at vælge de midler, som udgør den mindste risiko for mennesker. Desinfektion Desinfektion er en specialdisciplin, som kræver særlig indsigt og adfærd. Vælger I selv at desinficere med midler, der har faresymbol på emballagen, kræver det en arbejdspladsbrugsanvisning (APB). Den skal bl.a. indeholde sikkerhedsdata for alle midler, oplysning om personlige værnemidler, regler for håndtering og opbevaring samt placering af førstehjælpskasse. Et slangeoprul gør det nemt at håndtere vandslangen. Den daglige rengøring Du holder lettest et højt hygiejneniveau ved at vaske/spule helt rent efter hver malkning. Så gødnings-, foder- og mælkerester ikke når at sætte sig fast på inventar, malkeanlæg og gulve. Brug skovl eller kost til at fjerne alt det skidt, der kan skrabes væk, så der ikke hvirvles alt for meget op under den efterfølgende spuling. Du kan med fordel bruge en spuleslange med lavt tryk og stor vandmængde, for eksempel 5,5 bar og 65 liter pr. minut. En højtryksrenser giver mange aerosoler i luften, og de mange fine partikler af gødning, foder og Foto: Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne

11 Højtryksrensning i landbruget 11 Daglig vask af malkerum klarer du bedst med en spuleslange og et slangeoprul. mælk sætter sig bagefter overalt på malkeudstyret i op til 1,5 timer efter vask. For slet ikke at tale om, at de kommer ned i lungerne. Periodisk rengøring Ved periodisk rengøring ugentligt eller hver anden uge skal vægge og inventar sprøjtes over med et skummiddel, der skal virker i minutter, inden vask. Foto: Jens Tønnesen, LandbrugsMedierne Vask af vådfodertank En vådfodertank kan indeholde for lidt ilt, for mange svampetoksiner, og omrøreren kan gå i gang. Strømmen til tanken skal slukkes på hovedafbryderen og låses i afbrudt stilling. Et advarselsskilt sættes op, så andre ved, hvorfor strømmen er afbrudt. Har du behov for at komme ned i tanken, så lad en kompressor tilføre ilt før og under dit arbejde. Der skal være en anden person udenfor tanken, der kan tilkalde og yde hjælp, hvis du får et ildebefindende. Overvej derudover behovet for brug af sikkerhedsline. En vådfodertank skal vaskes indvendigt en gang om ugen for at fjerne belægninger af foder, skimmelsvampe og lignende på de flader, der ikke dækkes under omrøring af fodersuppen. Foderindløbet til tanken skal gøres ren hver anden uge for at fjerne eventuelle kager (våde rester af foder). I den forbindelse skal du: Kontrollere det indbyggede skylle-/spulesystem. Skifte utætte pakninger/membraner. Tømme stenopsamleren. Til vask af vådfodertanken kan du nøjes med lavtryksspuling - under 70 bar - med stor vandmængde fra en pistol med centimeters lanse, fordi tankens indvendige sider er glatte. En spuleslange med lavt tryk og høj vandydelse er god til både iblødsætning og spuling. Må ikke startes Når du højtryksrenser en vådfodertank, skal strømmen afbrydes ved hovedafbryderen, som låses. Hæng et advarselsskilt op, så andre ved, hvorfor strømmen er afbrudt.

12 12 Højtryksrensning i landbruget Vask af traktorer og maskiner Start med at fjerne belægninger af snittet græs, jord o. lign. Luk derefter af til sårbare dele, som ikke i forvejen er beskyttet, så ødelægges de ikke af vandtrykket. Iblødsæt vanskeligt tilgængelige og meget snavsede dele. Regnvejrsdage er gode vaskedage. Ikke alt skidt sidder lige godt fast. Det kan du udnytte til at variere vandtrykket og derved opnå en tiltrængt variation i muskelarbejdet. Skift også lanse/dyse under vaskearbejde. Maskiner, der let bliver snavsede af snittet græs eller vejsalt, kan du smøre ind i en blanding af hydraulikolie og diesel. Så sidder skidtet mindre fast ved næste vask. Husk at bruge personlige værnemidler. Særligt for gyllevogne Det er kun nødvendigt at vaske gyllevogne, når der er kørt gylle fra en besætning under offentligt tilsyn for salmonella eller en anden smitsom sygdom. Normalt er det nok at skylle gyllevognen indvendigt kort efter brug, så gyllen ikke når at tørre. Skylningen kan du klare ved at fylde gyllevognen med vand og sprede lasten på normal vis. Hvis du bruger et iblødsætningsmiddel, der virker i 20 minutter, skal du højtryksrense i kortere tid. Vaskearbejdet skal starte fra toppen af maskinen. Vandtemperaturen kan med fordel ligge på omkring 40 C, så er der gode muligheder for at fjerne fedtede belægninger af olie, trafikfilm og plantesaft. Du må aldrig kravle ind i en gyllevogn på grund af svovlbrintefaren. Svovlbrinte er så livsfarlig, at din vejrtrækning kan lammes efter 1-2 åndedrag. Selv i små doser lammes lugtesansen, så du ikke opdager faren. Skal vaskeresultatet vurderes, gøres det ved at kikke ind ved mandehullet i siden. Mandehullet i enden af gyllevognen skal stå åben for at få gennemtræk. Til vask af maskiner kan du med fordel etablere en vaskebro, der giver mulighed for gode og sikre arbejdsstillinger. Det kombinerede øjen- og åndedrætsværn beskytter ikke imod gyllegasser, men imod aerosoler i lungerne og partikler i øjnene.

13 Højtryksrensning i landbruget 13 Vask af huse til pelsdyr En hensigtsmæssig arbejdsgang og minimering af vaskearbejdet opnås ved at: Fjerne alt kasseret materiale, som står inden for minkhegnet eller lige udenfor. Vurdere om bure/redekasser, plader af celutex eller masonit kan gøres helt rene eller bør udskiftes. Al gødning og halm, også det på gangene, køres bort. Jorden behandles med hydratkalk eller natriumhydroxid. Pelsrester på minkbure fjernes nemmest med en turbodyse. Såfremt tagpladerne er af asbesttype, må de ikke højtryksrenses. En afskylning er normalt også nok til at fjerne spindelvæv og uld. Husk at redskaber og køretøjer inden for området også skal vaskes. Jorden/gulvet i et minkhus kan desinficeres med hydratkalk. Vaskearbejdet starter med: Iblødsætning i mindst 20 minutter med vand tilsat et basisk rengøringsmiddel, der kan skumme. Vask det iblødsatte inden for en time. Iblødsætning ved temperaturer under nul kan ske ved tilsætning af frostmiddel. Husk personlige værnemidler. Højtryksrens oppefra og ned. Benyt hedvandsrenser maks. 50 o C ved totalrengøring i vintermånederne. En turbodyse letter arbejdet med at fjerne ulden fra burene betydeligt. Korte dyserør på 10 cm bruges på svært tilgængelige steder. Varier trykket, så bure og gyllerender vaskes ved højere tryk end redekasser. Når redekasser og bure er tørre, bedømmes resultatet, og behov for eftervask vurderes. Ved saneringer skal rengøringen godkendes af dyrlægen, før der desinficeres. Plasmacytoseramte farme og pelserier pålægges offentligt tilsyn, herunder rengøring og desinfektion. Farmen skal desinficeres to gange med mindst en uges mellemrum. Rengøring og desinfektion skal godkendes af fødevareregionen. Der skal foreligge dokumentation for, hvilket middel der er benyttet til desinfektionen, udetemperaturen den dag, der blev desinficeret, påføringsmetode, samt navn på de personer, der udførte denne. Til sidst vaskes loft og træværk, og gyllerender skylles rene for løst og vådt snavs. Kalkdesinficeret jord efter rengøring.

14 14 Højtryksrensning i landbruget Byg dig til lettere rengøring Hvis du skal renovere et staldanlæg eller bygge nyt, har du gode muligheder for at bygge lettere rengøring ind i det kommende system. Det kan du gøre med følgende virkemidler: Gødningsplade (bagplade) i parallelmalkestalde hindrer køerne i at aflevere gødningen ned i malkegangen. Automatisk slangeoprul letter arbejdet, fordi slangen ikke ligger løst på gulvet, når den ikke er i brug. Vælg glatte overflader Rengøringen kan lettes og effektiviseres ved så vidt muligt at vælge materialer med glatte overflader på såvel gulv som inventar. Så kan snavs lettere spules af ved et lavere vandtryk. Plast, stål, fladjern og overfladebehandlet beton er sådanne rengøringsvenlige materialer. Hvis et staldanlæg er udstyret med en dieseldrevet, stationær kompressor, bør den være placeret i et lydisoleret rum med udsugning. Det giver de færreste støjgener. Stationære kompressorer, der forsyner de enkelte vaskepladser. Fordelen er minimale støjgener, fordi kompressoren kan placeres i et lukket rum. Rigeligt dimensionerede vandrør, som kan transportere store mængder vand velegnede til en senere udvidelse. Todelt iblødsætningsanlæg (svinestalde): 1) Et rørsystem over gødearealerne, hvor dyserne skifter mellem overbrusningsdyser og 360 graders iblødsætningsdyser. 2) Et rørsystem over hvilearealerne med 360 graders iblødsætningsdyser, så foder- og vandrør også kan gøres rene. LED-lys med variabel lysstyrke eller lys i to netværk, hvor det ene er til daglig/normal brug, mens det andet leverer kraftigt lys (200 lux) til rengøring. Lysstofrør og motorer til ventilation skal være vandtætte. Forebyggelse af blinde vinkler, så kroppen kommer mindst muligt ud i yderstillinger, og behovet for manuel eftervask efter en vaskerobot minimeres. Spulesystemer (er integreret i nogle malkekaruseller og -stalde). Detaljer med effekt Endelig kan en række enkle detaljer være med til at fjerne hindringer for nem og effektiv rengøring: Rørender skal være lukkede. Håndtag til låger skal være i glat metal. Gevind må ikke stikke frem. Opstøbninger under krybber skal være lige, krybber uden opstøbninger tvinger vaskeren til at kravle. Blinde hjørner skal have glidende overgange, der giver mindre tilbagesprøjt. Sideforstærkere i stier kan være fladjern, der har glatte overflader. En stationær højtryksrenser gør vaskeopgaver lettere at løse.

15 Højtryksrensning i landbruget 15 Før du køber højtryksrenser Der er penge at spare ved at foretage nogle enkle, strategiske overvejelser før anskaffelse af en højtryksrenser. Stil for eksempel følgende spørgsmål til dig selv: 1. Kan den tid du nu bruger på at højtryksrense, anvendes bedre til andre opgaver? - Måske kan det betale sig at lade professionelle stå for de store vaskeopgaver, så du selv kun klarer de små vaskeopgaver. 2. Kan det betale sig at investere i en vaskerobot til de store opgaver? - Der findes beregninger af rentabiliteten i denne investering, og robotten kan eventuelt deles med en anden landmand. 3. Kan udskiftning og tilkøb af tilbehør (pistol/lanser/dyser) erstatte køb af ny højtryksrenser? - Nyudviklingen på området har i flere år koncentreret sig om tilbehøret, og nyudviklinger i et firma kan kombineres med din eksisterende højtryksrenser, der grundlæggende kører godt. 4. Vil en længere slange med en anden diameter og drejekoblinger lette arbejdet? - Længere slange øger vaskerens aktionsradius, diameteren kan tilpasses, så slangen ikke sætter sig fast i spalterne, og drejekoblinger forhindrer, at slangen krøller. Dette håndtag kræver kun et let tryk med fingrene (og dermed underarmen) for at aktivere højtryksrenseren. Det kan kombineres med andre fabrikater. Bemærk den korte lanse, der gør det muligt at komme ind på snævre steder. Der findes forskelligt tilbehør på markedet, tilpasset de enkelte vaskeopgaver. Udbyttet er bedre komfort.

16 16 Højtryksrensning i landbruget Når du køber højtryksrenser Som indehaver af en højtryksrenser er det dig, der har ansvaret for brugen af den, inkl. dens tilbehør. Det betyder, at du skal: Sørge for den rigtige type højtryksrenser og tilbehør til den opgave, der skal løses. Sikre dig, at højtryksrenseren bruges korrekt. Vedligeholde udstyret, så det altid er sikkert at bruge, rengøre og reparere. Du kan løfte dette ansvar ved i forbindelse med købet at tjekke følgende: Er højtryksrenseren CE-mærket? Gennemgå brugsanvisningen, hvilke anvendelser højtryksrenseren er konstrueret til og hvilke ikke? Omfatter brugsanvisningen alle risici, og er der anvisninger på, hvordan disse skal undgås? Er brugsanvisningens instruktioner dækkende: korrekt samling, installation, indkøring, brug, justering, rengøring, vedligehold og reparation? Er der data om støj og vibrationer i relation til grænseværdier? Er brugsanvisningen på dansk? Er alle advarselsskilte synlige og lette at forstå? Ud over et ja til disse spørgsmål bør du få leverandøren til at demonstrere alle sikkerhedsforanstaltninger. Oplever du senere sikkerhedsbrist, skal du hurtigt meddele leverandøren det. Foretag en nøgtern undersøgelse af markedets højtryksrensere, inden du beslutter dig. Det skal ikke være hjertet eller pengepungen, der skal afgøre valget. Sæt sikkerheden og komforten i fokus.

17 Højtryksrensning i landbruget 17 Sammenligning af forskellige højtryksrenseres arbejdsmiljøfaktorer Et eksempel Firma: Firma: Firma: Model: Model: Model: Maks. arbejdstryk, bar. Maks. vandmængde pr. minut. Føres vandet direkte ind i lansen eller gennem pistolen? Omdrejningerne i motoren øges gradvis, så rekylkraften er lav ved start? Trinløs justering af vandmængde på lanse? Trinløs justering af arbejdstryk på lanse? Kemikalier opsuges kun, når der benyttes lavtryksindstilling? Kan der tilkøbes flere forskellige lanser? Er pistolen trykaflastet, så sikkerhedsanordningen er let at holde? Medkøbes varmeveksler, så der kan vaskes i 30 grader varmt vand? Kan der tilkøbes specielle lanser fx til spuling af foderrør, loft og ventilation? Er beskyttelseskappen (greb og 1-2 m slange) effektiv ved det tryk, der arbejdes ved. Kan højtryksrenseren komme igennem døre og gange? Andet af betydning 200 bar 40 l pr. minut Direkte ind i lansen Ja Ja Ja Ja Ja, både forskellige længder, vinkler, enkelte og dobbelte Ja Ja Ja, rørspuler Ja Ja Firmaet yder god service Pris ekskl. moms.

18 18 Højtryksrensning i landbruget Mere viden Arbejdstilsynet. Bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Arbejdstilsynet. Bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler. Arbejdstilsynet. Bekendtgørelse nr af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om brug af personlige værnemidler. Arbejdstilsynet. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv., At-vejledning D.2.20, november Arbejdstilsynets. Meddelelse nr Marts Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser. Arbejdstilsynet. Vejledning D.6.2. April Hånd-arm vibrationer. Arbejdstilsynet. Åndedrætsværn, At-vejledning D.5.4, januar Fødevarestyrelsen. Bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om plasmacytose hos pelsdyr med senere ændringer. Strudsholm, K Rapport Højtryksrensning i landbruget, Videncentret for Landbrug.

19 Højtryksrensning i landbruget 19

20 20 Højtryksrensning i landbruget Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Agro Food Park 13, Skejby 8200 Aarhus N Mail: Telefon: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Mail:

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

SOP-Malkning behandler både traditionel malkning og robotmalkning (AMS):

SOP-Malkning behandler både traditionel malkning og robotmalkning (AMS): SOP-Malkning SOP-Malkning behandler både traditionel malkning og robotmalkning (AMS): Traditionel malkning omfatter: Hentning af køerne til malkning Klargøring af malkeanlægget Malkning herunder håndtering

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget Halmballer Sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

Brugsanvisning. Højtryksrenser Aqua Cleaner. Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal

Brugsanvisning. Højtryksrenser Aqua Cleaner. Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal Brugsanvisning Højtryksrenser Aqua Cleaner Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal L/min bar omdr/min 2011 Indhold Brugsanvisning stationær højtryksrenser type 15L200Bar

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndskubbet plæneklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 7 Klipning af græs på skråninger 9 Rotorplæneklipper 16 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndskubbet

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Halmballer. sikker håndtering i landbruget

Halmballer. sikker håndtering i landbruget Halmballer sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om sikkerhed i rengøringsbranchen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Lone Thingholm Lauridsen, AMU Fyn Rinna Mølgaard, AMU Fyn Januar 2014

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Åndedrætsværn. Cirkulære nr. 6, 8. december 2003.

Åndedrætsværn. Cirkulære nr. 6, 8. december 2003. Åndedrætsværn Cirkulære nr. 6, 8. december 2003. Arbejdstilsynet (AT) har udsendt At-vejledning D.5.4 om Åndedrætsværn. Vejledningen erstatter Atmeddelelse nr. 4.09.1 og informerer om reglerne for åndedrætsværn

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur?

Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Q1 Er temperaturen i arbejdsrummet højere end 25 grader eller lavere end 18 grader ved normal udetemperatur? Besvaret: 16 Sprunget over: 0 6,25% 1 93,75% 15 I alt 16 1 / 81 Q2 Er der gener på grund af

Læs mere

Dansk Højtryk Kloakspuler

Dansk Højtryk Kloakspuler Indholdsfortegnelse 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK HØJTRYK KLOAKSPULER 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER 4 2.3 SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring Ergonomi Støj Vibrationer - din fremtidssikring Tænker du ergonomisk? Selv små ændringer i dit arbejdsmiljø kan gøre underværker for dit helbred både i dag og i fremtiden. Læs derfor denne brochure grundigt

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

FlexNyt. Er dit hestepas i orden? Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 44, 2013

FlexNyt. Er dit hestepas i orden? Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 44, 2013 FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Er dit hestepas i orden? Mineralblandingerne skifter udseende Regler for udbringning af fast

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

Gode råd til rengøring i hjemmet

Gode råd til rengøring i hjemmet Gode råd til rengøring i hjemmet Aflast ryggen ved at bøje i knæene og støtte hånden på benet. Sid ned under arbejdet/ støt på lårene Generelle råd til rengøring i hjemmet Del rengøringen op og fordel

Læs mere

Helkropsvibrationer i skovbruget

Helkropsvibrationer i skovbruget Helkropsvibrationer i skovbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

Byggemanagement. Byggemanagement Dato:

Byggemanagement. Byggemanagement Dato: Byggemanagement Tjekliste udarbejdet af: Merete Studnitz, Torben Jensen, Jan Brochstedt Olsen, Joachim Gleerup Andersen, Josva Møller Jensen, Cathrine Margrethe Bak Pedersen og Laust Skov 1 2.4 Staldindretning

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk

ZI24-ZI26. VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk ZI24-ZI26 VVS-EKSPERTEN Blæsbjergvej 54 8722 Hedensted 75 89 03 03 salg@vvs-eksperten.dk 1 Brugsvejledning 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Fakta om ProCleaner X100

Fakta om ProCleaner X100 EN KRAFTFULD, FLEKSIBEL OG DRIFTSSIKKER VASKEROBOT Fakta om ProCleaner X100 En KRAFTFULD VASKEROBOT Hvorfor en ProCleaner X100? Den reducerer den manuelle vasketid med 70-80% Det bliver lettere at holde

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op

Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Sådan træner du, når du er blevet opereret i hjertet og har fået skåret brystbenet op Du er blevet opereret i hjertet og har fået dit brystben skåret op. Det betyder, at din vejrtrækning er påvirket efter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier

At-VEJLEDNING. Arbejde i stenhuggerier At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.19 Arbejde i stenhuggerier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.9 af december 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Få god og sikker hverdag

Få god og sikker hverdag Få god og sikker hverdag Arbejdsmiljø/formål med workshop Fokus på det nære arbejdsmiljø Hvem påvirker Hvad kan du selv gøre Fokus på arbejdsmiljø mindst hver 3.de år ved APV Påvirker arbejdsmiljø: Lovgivning

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Her er din nye støvsuger. Nilfisk-Frithiof centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. Nilfisk-Frithiof centralstøvsugere Her er din nye støvsuger Nilfisk-Frithiof centralstøvsugere Fordele ved en Nilfisk-Frithiof centralstøvsuger Bedre indeklima Diskret installation Høj sugeevne Ingen lugtgener Mindre støj Bedre ergonomi

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

Wrap-E-Soothe Top. Den lindring, I har ventet på. AD RescueWear TIL BØRN MED SENSITIV HUD/ EKSEM, ELLER I FORBINDELSE MED WET WRAP BEHANDLING

Wrap-E-Soothe Top. Den lindring, I har ventet på. AD RescueWear TIL BØRN MED SENSITIV HUD/ EKSEM, ELLER I FORBINDELSE MED WET WRAP BEHANDLING , LLC er ikke ansvarlig, LLC er ikke ansvarlig Top Antal: 1 4 år 5 år , LLC er ikke ansvarlig, LLC er ikke ansvarlig Bukser Antal: 1 4 år 5 år , LLC er ikke ansvarlig, LLC er ikke ansvarlig Ærmer Antal:

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean AP og AquaClean UP.

TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean AP og AquaClean UP. TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000+ AP og AquaClean 8000+ UP. VASK. TØRRING. LUGT UDSUGNING. MULIGHED FOR AUTOMATISK UDSKYL NÅR MAN REJSER SIG FRA TOILET. Der

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

God ergonomi i rengøringsarbejdet

God ergonomi i rengøringsarbejdet TUP14 motivation og læringsudbytte God ergonomi i rengøringsarbejdet FOKUS PÅ TOSPROGEDE AMU KURSISTER Pas på kroppen når du arbejder! Mennesker arbejder med rengøring alle steder, også mange steder, hvor

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere