DET VEDLIGE- HOLDELSESFRI HUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET VEDLIGE- HOLDELSESFRI HUS"

Transkript

1 UDGIVET AF REALDANIA BYG DET VEDLIGE- HOLDELSESFRI HUS Fornyelse fortolker fortiden

2 AF BIRGITTE KLEIS DET VEDLIGE- HOLDELSESFRI HUS Fornyelse fortolker fortiden

3 MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Perspektiv og potentiale 6 Forudsætning og ambition Du behøver ikke røre en finger 9 Huset Jernalderhus gentænkt 15 Beskrivelse af huset 17 Tindrende klar plan 18 Materialer og metoder Hus af krydsfiner på to dage 23 Glas lever omtrent evigt 24 Vinduer af kompositmateriale 25 Ventileret hus på stolper 25 Snusfornuftig bygbarhed og serieproduktion 27 Generelt om LCA 30 Husets CO2-profil

4 MINICO2 HUSENE MINICO2 HUSENE STEENSAGER STEENSAGER Upcycle House Det Vedligeholdelsesfri Hus Tradition Fornyelse Det Foranderlige Hus Kvotehuset MiniCO2 Typehuset På en grund lidt vest for Nyborg har Realdania Byg udviklet og opført seks nye enfamiliehuse. De hedder Mini- CO2 Husene og har det til fælles, at de alle er enfamiliehuse, de er mellem 135 og 150 kvadratmeter store, og de opføres inden for en almindelig økonomi, sådan at de nu er klar til at blive solgt til helt almindelige familier. Nok så vigtigt har de seks huse også det til fælles, at de alle søger at reducere byggeriets CO2-aftryk, men de adskiller sig fra hinanden ved at gøre det på hver sin måde. Det er ikke gjort før herhjemme. Nyt er det også at målrette hvert hus en særlig parameter i forhold til, hvor vidtgående det er muligt at reducere CO2-udledningen. I hvert enkelt projekt skrues altså op for et afgrænset felt, mens de øvrige parametre holdes inden for gældende bygningsregler. Det betyder, at det bliver muligt at vurdere vægten af de forskellige parametre, målt op mod hinanden. CO2-udledning falder i forskellige perioder i en bygnings levetid, nemlig i forbindelse med anlæg, drift og vedligehold. Der udledes med andre ord både CO2, når huset bygges, og når mennesker bor i det og bruger vand, varme og el. Derudover udledes CO2, når huset løbende vedligeholdes, og når det undergår væsentlige bygningsændringer i løbet af hele dets levetid, og endelig betyder det også noget for CO2-regnskabet, når huset efter endt brug skal bortskaffes. SEKS HUSE SEKS ERFARINGER Ambitionen i de to såkaldte Vedligeholdelsesfri Huse er, som navnet antyder, at opføre huse, der ikke kræver vedligeholdelse i de første 50 år, og 0,5 kg 3,5 kg BØJDENVEJ 5 kg 0,5 kg DET VEDLIGEHOLDELSESFRI HUS vs. REFERENCEHUSET CO2-udledningen fra materialeforbruget til konstruktionens livscyklus i Det Vedligeholdelsesfri Hus er mindre end Referencehusets (3,5 kg CO2/m2/år mod 5 kg CO2/m2/år i en periode på 50 år). Både i Det Vedligeholdelsesfri Hus og i Referencehuset beløber udskiftningen af materialer sig regnet over 50 år til ca. 0,5 kg af den samlede CO2-belastning fra huset (se side 32). 4 5

5 MINICO2 HUSENE Hvis vi skal kunne håndtere klimaforandringer, er vi nødt til at finde ud af, hvad nyt byggeriet kan bidrage med. Hidtil har vi været gode til at få styr på energi til opvarmning, men det er måske problematisk at fokusere for meget på én parameter, fordi man risikerer at glemme de øvrige forhold i byggeriet, som også udleder CO2 byggeri er jo en enormt kompleks proces. Her kan MiniCO2 Husene måske være et værdifuldt bidrag. som ydermere har en levetid på ikke mindre end 150 år. Levetid er en meget væsentlig faktor, når man taler om at reducere CO2-udledning, for hvis et hus kan stå i 150 år, svarer det til to-tre gange levetiden for et almindeligt enfamiliehus og dermed lige så mange gange sparet CO2. Det er ambitiøst og skal lykkes ad to veje; den ene vej er velkendt, idet huset opføres af traditionelle materialer, som har været afprøvet og bevist deres værd gennem århundreder, mens den anden vej bryder ny grund ved at opføre huset af dagens og morgendagens materialer og knytte dem sammen på nye måder. Upcycle House retter fokus mod anlægsfasen og undersøger, hvor meget CO2, der kan spares ved udelukkende at bruge genbrugsmaterialer eller helst upcyclede materialer til opførelsen. Det Foranderlige Hus tager fat på den udfordring, at et hus typisk gennemlever mange ombygninger i løbet af dets levetid, i takt med at familien vokser, og nye behov opstår. Hver gang materialer udskiftes, og der bruges energi på selve ombygningen, udledes CO2. For at imødegå det, er Det Foranderlige Hus meget tilpasningsdygtigt og kan f. eks. ved hjælp af skydedøre ændre funktioner og indretning, uden brug af destruktive metoder med byggerod til følge. Endelig er der i Kvotehuset lagt op til, at det er beboerne, der skal i spil. Erfaringer viser, at netop de er den helt store joker, når det gælder CO2-udledning, og de kan alt efter adfærd påvirke energiforbruget med en faktor 3, både op og ned. Kongstanken er, at Kvotehuset på tre niveauer opfordrer beboerne til en fornuftig adfærd i CO2-mæssig forstand. Dels gennem sit design, dels via sin iboende teknologi og dels ved - ganske kontroversielt - at introducere en kvote, der sætter en grænse for den mængde af CO2, som beboerne kan udlede pr. måned. Det skal forstås som en slags budgetkonto, der skal hjælpe beboerne med at fastsætte en ramme for energiforbruget, og når kvoten er brugt, gør husets tekniske systemer opmærksom på det. Tanken er på denne måde at skabe eftertanke og skære unødigt overforbrug væk. Mens de fem første huse altså er eksperimenter, som i ekstrem grad undersøger hvert sit aspekt af CO2-udledning, er det ambitionen i det sjette og sidste hus at samle og balancere erfaringerne og resultaterne fra alle de foregående huse, for så på almindelige kommercielle vilkår og inden for en almindelig økonomisk ramme at udvikle et MiniCO2 Typehus med mindst muligt CO2-fodaftryk og bredest mulig arkitektonisk appel. Jørgen Søndermark, Realdania Byg PERSPEKTIV OG POTENTIALE Det er Realdania Bygs håb, at projektet vil række ud over de seks konkrete huse, og dermed vil komme andre end de seks familier, der vælger at købe husene, til gode. Erfaringerne er derfor i samarbejde med SBi efterfølgende blevet ekstraheret ud af den konkrete kontekst og brugt til at udpege generelt anvendelige veje for byggeriet til at reducere CO2-fodaftrykket. De gode ideer er samlet i to såkaldte arkivskabe, der stilles til rådighed for den danske byggebranche. Det ene arkiv rummer alle de konkrete ideer til, hvordan man sparer CO2, mens det andet samler alle de ekstra kvaliteter og værdier, der er opstået i kølvandet på tankerne om at reducere CO2: Væksthus, svalekammer, fleksibilitet, holdbare materialer og ikke at forglemme den ekstra tid, som boligejerne får til rådighed, når de bor i et hus, hvor der ikke skal males vinduer eller skiftes tagsten de første 50 år. Fordeling af af energiforbrug i et typisk i et typisk parcelhus parcelhus KWH/M2/ÅR Energiforbrug til materialer Energiforbrug til drift ENERGI + Udvikling over tid i fordelingen af energiforbrug fra henholdsvis materialer og drift. Figuren viser, at mens energiforbruget til boligernes opvarmning er støt faldende, er energiforbruget bundet i de byggematerialer, huset er bygget af, konstant. Det er forventeligt, at CO2-udledningen vil følge et tilsvarende forløb. Det er denne del, som dette projekt har fokus på. Fordeling af CO2-udledning i et typisk parcelhus Fordeling af CO2-udledning i et typisk parcelhus Opførelse af bygning, total Udskiftning af bygningsdele End of life El til bygningsdrift Varmebehov Fordelingen af CO2-udledning i et typisk parcelhus. Figuren viser, at med det nye bygningsreglement, der træder i kraft i 2015, udgør den del af et parcelhus CO2-udledning, som er knyttet til byggematerialer (opførelse, udskiftning af bygningsdele og nedrivning), knap 40 %. 6 7

6 FORUDSÆTNING OG AMBITION FORUDSÆTNING OG AMBITION DU BEHØVER IKKE RØRE EN FINGER Det er lidt af et drømmescenarie at kunne bygge et hus, hvor boligejeren i princippet ikke skal røre en finger for at holde det ved lige de første 50 år. Sådan et hus er nu opført under overskriften Det Vedligeholdelsesfri Hus, og navnet må virke besnærende på de boligejere, der bander over at skulle bruge mangen en sommer på at male vinduer, tjære træværk og spule taget fri for mos og alger. I Det Vedligeholdelsesfri Hus kan beboerne med god samvittighed lægge sig i hængekøjen med en god bog, sommer efter sommer, uden at skulle gribe en pensel eller frygte for vandskader efter skybrud. De kan bo i huset år efter år uden at skulle male vægge, høvle gulve eller ødelægge vægoverflader, når nye installationer skal lægges ind i huset. Det er ikke nødvendigt, for udvendigt er alle forgængelige materialer beskyttet af uforgængelige, og indvendigt er alle vægge forsynet med overflader, der patinerer snarere end slides, ligesom alle installationer er tilgængelige. Livet leves med andre ord nemt i Det Vedligeholdelsesfri Hus. Ud over sparet tid og penge er huset også med til at reducere udslippet af store mængder CO2, eftersom byggematerialerne ikke skal skiftes efter få FAKTA LCA bruges til at vurdere et materiale eller en bygningsdels indvirken på miljøet i hele levetiden fra råmateriale, over produktion og drift til den endelige bortskaffelse, og i analysen undersøger man syv forskellige faktorer, hvoraf CO2 er den vigtigste, fordi den har afgørende betydning for klimaforandringer og global opvarmning. Life Cycle Costing kan bruges til at beregne en bygnings samlede omkostninger i hele dens levetid, og her er det f.eks. muligt at analysere, om det giver økonomisk mening at skifte en komponent mange gange i løbet af bygningens levetid, eller om det er en bedre ide at bruge komponenter af bedre kvalitet fra begyndelsen, selv om det giver en større udgift i anlægsfasen. 8 9

7 FORUDSÆTNING OG AMBITION Vi har arbejdet på at finde materialeoverflader, som kan stå af sig selv i mange år uden vedligeholdelse, og som er til at holde ud at se på i mange år. Når de holder i 150 år, så skal de jo have en arkitektur og en rumlig kvalitet, der kan danne en attraktiv ramme om et liv i hele den lange periode. Da det er svært at spå om, hvad folk synes om 50 år ude i fremtiden, er der faktisk også lagt op til en form for foranderlighed i huset beboerne vil kunne fjerne vægge eller flytte dem og sætte dem op i en anden takt. Frants Frandsen, Realdania Byg år, men kan holde husets levetid ud og i øvrigt genbruges, når huset engang skal bortskaffes. At huset er vedligeholdelsesfrit er dog ikke ensbetydende med, at alt er fuldstændig fastlåst og ikke kan ændres i løbet af dets lange levetid. Det ville harmonere dårligt med tidens tendens til at udtrykke personlige værdier og holdninger gennem valg og ændringer i boligen; det ville faktisk heller ikke gavne CO2-regnskabet, hvis huset var fastlåst, og det dermed var nødvendigt at foretage destruktive indgreb i konstruktionen. Huset har derfor taget den udfordring på sig både at være vedligeholdelsesfrit og til en vis grad foranderligt, idet det er forberedt til, at der kan indrettes flere eller færre værelser, ligesom det i princippet er muligt at forlænge eller forkorte huset, efter behov. +CO2 Det Vedligeholdelsesfrie Hus, tradition: CO2 fordelt 44 tonspå husets samlede levetid i 150 år 31 % 3 % 8 % 4 % 7 % 4 % 1 % 50 % +CO2 37 tons 15 % 2 % 7 % 20 % 48% Fundamenter Terrændæk Ydervægge Tag Indervægge Indvendige Fundamenter overflader VVS Terrændæk og el Ydervægge Tag Indervægge Bygningsdelenes CO2-udledning fra materialeproduktion, Indvendige udskiftninger overfladerog bortskaffelse er for Det Vedligeholdelsesfri VVS og Hus 150-årige levetid samlet set 37 tons CO2, svarende til 320 kg CO2/m

8 PROCES Den bedste historie i dette projekt er, at vi har bygget et hus, der ikke bare holder realkreditlånets tid ud, men fem gange så længe. Og selv om vi griner lidt af, at ingen af os lever længe nok til at opleve, om det holder stik, så ved vi fra bygningshistorien, at det sagtens kan lade sig gøre. Jimmy Vinter Gravgaard, Enemærke & Petersen 12 13

9 HUSET HUSET JERNALDERHUS GENTÆNKT Stik imod vante forestillinger har arkitekterne bag Det Vedligeholdelsesfri Hus valgt at tegne et træhus og ikke et tungt muret hus eller et hus af beton. Et kig bagud i det bygningshistoriske arkiv dokumenterer da også, at det sagtens kan lade sig gøre at opføre bygninger af træ med lang levetid. Tag f.eks. de hjemlige herregårdes gamle ladebygninger, teglværkernes tørrehaller eller hele den nordiske bygningsmasse af træ, som alle stadig står efter flere hundrede år. Arkitekterne har imidlertid kigget endnu længere tilbage i bygningsarven og fundet inspiration i det arketypiske længehus, som kendes tilbage fra jernalderen. Dets byggetekniske særkende var et stort stråtækt tag, hvis udhæng beskyttede væggene af forgængelige byggematerialer. Længehuset var oprindeligt ét stort rum, åbent til kip, hvor køerne holdt til i den ene ende og beboerne i den anden, adskilt af et ildsted i midten. Fra dette udgangspunkt har arkitekterne lagt en række styrende parametre fast for arbejdet med at udvikle Det Vedligeholdelsesfri Hus: Huset skulle have en klimaskærm, der ikke kunne nedbrydes; alle nedbrydelige materialer skulle placeres i et fuldt skærmet og ventileret miljø; alle indvendige materialer skulle kunne vedligeholdes alene med almindelig plejende rengøring; tekniske installationer skulle udføres som plug-in-elementer, der kunne udskiftes uden drastiske og destruktive indgreb i huset og sidst, men ikke mindst, skulle husets arkitektur være multianvendelig og langtidsholdbar. Det hus, der nu er opført, er såvel arkitektonisk som konstruktivt da også en moderne gendigtning af et længehus; en enkel og klart aflæselig bygningskrop under et saddeltag med 40 graders hældning. Ikke desto mindre er det i sit formsprog, materialer og detaljer et umiskendeligt nutidigt hus. Præfabrikeret modulopbygget hus der let kan udbygges, ombygges og skilles ad

10 Terrasse Skur Carport Terrasse HUSET FACADE VEST FACADE NORD FACADE ØST FACADE SYD Børneværelse Kontor Soveværelse Børn Legerum Soveværelse Børneværelse Soveværelse Legeområde Walk-in Closet Vugge Vugge Børneværelse Skydedør Skydedør Terrasse Skur Carport Terrasse Skur Rampe op/niveaufri adgang stigning max 2 % Terrasse Carport Skur Skur Rampe op/niveaufri adgang stigning max 2 % Terrasse Carport Skur 6,2 m2 Skur Carport BESKRIVELSE AF HUSET Huset er på 156 m 2 og er i ét plan med køkken/alrum, bad og 2 værelser. Hertil kommer 2 hemse og et teknikrum. Huset er konstrueret i selvbærende moduler i form af trækassetter på punktfundamenter af beton. Kassetterne er isoleret med skumplader/mineraluld i dækket og med mineraluld i væg- og tagarealer. Facadebeklædningen på modulerne er hærdet glas. Vinduer og døre ligger tilbagetrukket under udhæng. Gulvoverflader, vægge og lofter fremstår i træ, og indervægge er opbygget i gips. OVERORDNEDE PRINCIPPER Effektiv klimaskærm, der ikke nedbrydes, og som skærmer hele bygningen (genbrugsglas). Værelse 12,3 m2 Entre 6,2 m2 Alle nedbrydelige materialer bruges i fuldt afskærmet og beskyttet miljø. Ovenlys 120 Ovenlys Bad 4,2 m2 Teknik garderobe 4,2 m2 Ovenlys Ovenlys Bygningen udføres, så den er fleksibel i tidløs arkitektur (langtidsholdbar arkitektur). Terrasse 8,7 m2 Hems 22,5 m2 Spise 18,7 m2 Ophold 18,7 m2 Terrasse 8,7 m2 Materialer til aptering vælges primært, så alm. rengøring også er plejende (gulve, vægge mv.). Værelse 12,3 m2 Køkken 12,2 m2 Al teknik udføres som plug-in -moduler, der kan skiftes uden drastiske indgreb i bygningens hovedkonstruktioner (holder ikke 150 år). Huset er bygget og isoleret, så det opfylder Lavenergi 2015-krav til nybyggede huse. PLANTEGNING 1:100 Terrasse 17,3 m

11 HUSET De fleste vil nok tænke på et muret stenhus eller et betonhus, når opgaven lyder at bygge et vedligeholdelsesfrit hus. Vores postulat er, at et træhus hvis det bliver bygget rigtigt med de rigtige detaljer og den rigtige udformning kan holde meget længe. Det er her blevet til en moderne fortolkning af længehuset, et træhus, der er fuldt ventileret og fuldt afskærmet med glas som jo er uforgængeligt. TINDRENDE KLAR GRUNDPLAN Huset er 156 kvadratmeter og ligger på langs af grunden med en overdækket indgang placeret mod øst og præcist i midten af husets længderetning. Den centrale ankomst slår tonen an til planløsningen, som er symmetrisk og fuldkommen enkel. Fra entreen, som afgrænses af husets eneste faste element, en lukket boks med skydedøre i hver ende, er der adgang til et åbent køkken- og spiserum, som optager Rolf Kjær, Arkitema den midterste del af huset. Boksen, der indeholder badeværelse og et kombineret garderobe- og teknikrum, lægger dermed ryg til køkkenet. Det åbne fællesrum er husets centrale mødested, og herfra er der adgang til to identiske værelser mod nord og til en stor stue mod syd. Over de to værelser tilbyder en hems overblik over hele huset, og antallet af værelser kan blive til tre og fire ved at inddrage dele af eller hele opholdsrummet, alternativt reduceres til et enkelt eller slet ingen, hvis ambitionen er at skabe stemning som i et New Yorker-loft. Husets indre er en træ-æske, der opleves som ét stort sammenhængende rum, åbent til kip og møbleret af lave lukkede bokse. Fire ovenlys lader himmellys sive ned langs de skrå loftflader og understreger dermed rummets højde. Dagslyset i huset kommer fra indgangspartiet, fra de rumhøje vinduesog dørpartier i gavlene og ikke mindst fra et godt 10 meter langt glasparti, der spænder ud i hele det kombinerede køkken- og spiserums længde. Fra værelserne og stuen er der direkte adgang til terrasser i gavlene, der ligger som nicher i ly af bygningskroppen, mens det kombinerede køkkenog spiserum åbner op ud til et stort delvist overdækket trædæk, der vender mod vest. Huset er placeret i én stor faskine, som tagvandet løber direkte ned i, og siver ned i jorden. Tagrender og nedløbsrør hører til de bygningsdele med et kortere liv. Derfor er de fjernet alt vand løber fra taget i rustfri stålrender mellem glaspladerne

12 HUSET Når en glasplade har en levetid på minimum 150 år, betyder den CO2, der udledes i produktionen, ikke ret meget i det samlede regnskab. Vi kan se på historiske bygninger, at glas holder, indtil det bliver smadret. Her er der brugt hærdede glasplader, som kun dårligt kan smadres, og derfor forestiller vi os, at man om 150 år vil kunne tage glaspladerne ned og genbruge dem på et andet hus. Rolf Kjær, Arkitema 20 21

13 MATERIALER OG METODER MATERIALER OG METODER HUS AF KRYDSFINER PÅ TO DAGE Husets konstruktion er en god historie. Det er nemlig skruet sammen i bogstavelig forstand ved hjælp af en skruemaskine og samlet på blot to dage! Grunden til, at det kan lade sig gøre, er, at den bærende konstruktion består af 18 selvbærende rammer af limet, stærkt krydsfiner, der er præfabrikeret på entreprenørens byggefabrik i Glostrup og derefter fragtet på lastbil til byggegrunden i Nyborg. Elementernes lave vægt og den forholdsvis korte vej mellem fabrik og byggeplads er vigtige faktorer, når det gælder om at reducere CO2, for transport af tunge byggematerialer over lange afstande batter som bekendt også godt i CO2-regnskabet. Præfabrikation i en tør fabrikshal rummer mange fordele, blandt andet at gentagelsen i produktionen af moduler og samlinger giver et rationelt byggeforløb, der resulterer i færre fejl og reducerer risikoen for, at der opstår kuldebroer og kondens i konstruktionen. Det selvbærende system af 122 cm brede rammer er produktudviklet af arkitekterne og yderligere optimeret i samarbejde med entreprenøren. Rammerne er samlet på fabrikken ved hjælp af specialfremstillede stålbeslag, som gør konstruktionen momentstiv og vindstabil. Målet har været at skabe husets ydre og indre rammer i ét greb for på den måde at etablere et helt åbent bygningsvolumen uden søjler, bjælker eller trækbånd, og samtidig sikre fuld fleksibilitet i indretningen af huset. De enkelte komponenter i rammerne er ens, hvad enten de bruges til gulve, vægge eller lofter, og kun samlingerne varierer, afhængig af om det er en vinkelret sammenskæring mellem gulv og vægge eller en vinklet sammenskæring mellem vægge og loft og kip. Rammerne er produceret som en integreret enhed og består udvendigt af en vejrbestandig facadeplade og indvendigt af såkaldt skrællet fyr, som skaber et homogent udtryk i gulve, vægge og lofter. Overfladen er oliebehandlet og akustisk reguleret ved hjælp af små borede profilhuller. Mellem de to lag er der isoleret med en kombination af højeffektiv skumisolering yderst og mineraluldsisolering inderst; en løsning, der har resulteret i, at rammerne ikke er så dybe, og at der dermed kommer mere dagslys ind i huset, eftersom vindueslysningerne i sagens natur heller ikke er ret dybe. Selve arbejdet med at sammenføje rammerne på byggepladsen har som sagt udgjort den mindste del af byggeprocessen. Efter ankomsten med lastbil er rammerne i løbet af to dage blevet skubbet på plads på punktfundamenter. Derpå er de samlet ved hjælp af false, der griber fat i 22 23

14 KAN GENBRUGES EFTER 150 ÅR TERRÆNDÆK OG SPARTLES VARMLUFTSOLFANGER VÆGGE HOLDER KAN FJERNES ÅR) VARMLUFTSOLFANGER MODULER KONSTRUKTIONER HOLDER = ÅR) LANG HOLDBARHED MATERIALER OG METODER MODULER KONSTRUKTIO LANG HOLDBA PROCES PROCES Vi er godt klar over, at et ventilationsanlæg ikke holder i 150 år, så derfor er det lavet som et plug-in-element. Faktisk er alle installationer placeret i en brønd langs ydervæggen, og det betyder, at man ikke behøver at foretage destruktive indgreb i husets vitale dele, hvis installationerne skal skiftes. Her tager vi både hensyn til CO2, foranderlighed og vedligeholdelsesfrihed. hinanden, således at det har været muligt at skrue rammerne helt tæt sammen uden brug af fugemateriale, som hverken i forhold til CO2 eller levetid kan anbefales; det forvitrer nemlig og skal skiftes længe før, de 50 år er gået. Rolf Kjær, Arkitema GLAS LEVER OMTRENT EVIGT Det siger næsten sig selv, at et sådant hus ikke kan tåle at stå ubeskyttet. Det gør det da heller ikke, for i stedet for et egentlig tag er huset beskyttet af en glashud, der vokser ud over taget og hele huset, og som klimaskærm i ordets egentlige forstand yder en effektiv beskyttelse af husets konstruktion. At der netop er valgt glas, skyldes, at det er stærkt, omtrent uforgængeligt og sagtens kan leve i 150 år, og det betyder i sidste ende, at CO2-regneskabet ikke ender med en rød bundlinje. I CO2-mæssig sammenhæng er glas nemlig kostbart at producere fra nyt, men hvis man derimod som i Det Vedligeholdelsesfri Hus bruger glasplader produceret af kasseret glas, som ellers vil ende på lossepladsen, giver det et anderledes godt regnskab. Dertil kommer, at glasset fuldt ud kan genbruges i nye byggerier efter endt levetid i Det Vedligeholdelsesfri Hus. Glaspladerne er 8 mm tykke og består af syret glas, som er gennemfarvet i en mørk grå nuance. De er lagt med overlæg på samme måde, som man lægger skiffer, og er monteret på rustfri stålhafter med 5 cm afstand ned til facadepladen. Klimaskærmen danner en sammenhængende flade, som ikke gennembrydes af aftrækshætter og således er sikret lang levetid, fordi man undgår utætheder i samlinger mellem tagflade og udluftningshætter. Heller ikke ved tagets tre ovenlys brydes glasfladen; her er der blot monteret transparente glasplader, så lyset kan strømme ind, og regnen holdes ude. Glasinddækningen fortsætter ned over husets lodrette facader både på gavlene og på de godt 22 meter lange facader mod øst og vest, men dækker naturligvis ikke vinduer og døre, som i sagens natur skal kunne åbnes. Et gammelt ordsprog siger, at man ikke skal kaste med sten, når man selv bor i glashus i dette tilfælde vil det nok snarere hedde: man skal helst ikke kaste med sten, når naboen bor i glashus! Men faktisk kan glashuden tåle det meste; den består nemlig af hærdet glas, der desuden har mat overflade, som gør, at huset ikke blænder nabobygningerne, når solen skinner. VINDUER AF KOMPOSITMATERIALE Som en logisk konsekvens af den overordnede ide med at beskytte nedbrydelige bygningsdele konstruktivt er alle vinduer og døre trukket tilbage fra facadeflugten og placeret i dybe overdækkede nicher, som yder effektiv beskyttelse mod vind og vejr og reducerer UV-påvirkningen fra solen, der ellers nedbryder både fuger og termoruder. Eneste undtagelse fra dette princip er placeringen af indgangspartiet, som til gengæld er beskyttet af en overdækning, der samtidig giver tørskoet adgang til husets depot. Døre og vinduespartier er kendetegnet ved slanke rammer, der lader meget dagslys komme ind i huset. De er produceret af kompositmaterialet GRP, Glass Reinforced Polyester, som ud over at være slagfast og stærkt også har en lav varmetransmission med en u-værdi på 0,9 og er støbt på en måde, så der ikke opstår kuldebroer. Vinduessystemet er produktudviklet af arkitekterne, omend til et andet projekt, og i første omgang overvejede de, om huset som jo i sin grundtanke er et træhus skulle have vinduer af træ. Men det er også et moderne hus og ikke mindst et hus med vedligeholdelsesfrihed og lang levetid som overskrift, og derfor faldt valget på kompositvinduer, der lever op til begge krav. VENTILERET HUS PÅ STOLPER Ligesom resten af huset kan det godt se ud, som om fundamentet også har fundet sit forlæg i et længehus efterladte stolpehuller, som de findes ved arkæologiske udgravninger. Her er huset dog hævet 30 cm over jorden og opført på punktfundamenter, der mimer stolpernes taktfaste placering. At huset står på punktfundamenter minimerer dets fodaftryk, både det konkrete og det CO2-mæssige, fordi det naturligvis kræver langt mindre beton at sætte punktfundamenter med nogle meters indbyrdes afstand end at støbe et helt terrændæk af beton. Og beton koster meget i CO2-regnskabet, sådan Intentionen har været at skabe nogle stærke rammer af krydsfiner, som udgør hele konstruktionen, så vi undgår søjler og bjælker inde i huset. Det er en ganske enkel byggeteknik, som samler huset ramme for ramme. Det ligger også i husets filosofi, at man kan bygge ud og indskrænke over tid, hvilket er med til at gøre det langtidsholdbart, fordi det betyder, at en familie godt kan se sig selv bo i huset, hvis børneflokken udvides. Vi forestiller os, at man kan bestille flere rammer og forlænge huset, eller omvendt, skrue dem af og få et mindre hus. Enhver, der har en skruemaskine, vil kunne øge eller formindske husets størrelse. Thomas Carstens, Arkitema 24 25

15 MATERIALER OG METODER som livscyklusanalysen af huset i øvrigt også har vist. Selv om forbilledet måske er forhistorisk, er den væsentligste hensigt med dette greb dog at sikre huset mod fremtidige vejrforhold, hvor voldsomme regnskyl og øgede vandmængder formodes at blive en realitet. Et træhus skal hæves op, så det er beskyttet mod vand og jordfugt nedefra, og når huset hæves, betyder det samtidig, at det bliver ventileret hele vejen rundt, både under bygningen og op under glasfacaden, så bunden altid er tør. Spalten mellem krydsfiner og glas fungerer nemlig som en skorsten, der trækker luft ind for neden og leder den rundt om huset. Luften vil desuden kunne bruges i husets kombinerede varmepumpe og ventilationsanlæg og dermed bidrage til opvarmningen. Man kan sige, at denne løsning faktisk skaber Danmarks største luftsolfanger, udført på et enfamiliehus. Når det handler om at få frisk luft inde i huset, sker det ganske simpelt ved at åbne vinduer og døre, selv om ventilationsanlægget selvfølgelig også bidrager. Ligesom alle andre huse skal også Det Vedligeholdelsesfri Hus kunne komme af med brugt luft og fugt, og da det af gode grunde ikke kan foregå Entreområdet er en del af den boks, som rummer de tekniske og de våde rum. Man ankommer derfor til huset i et rum med normal loftshøjde, for først derefter at blive præsenteret for husets imponerende højloftede rum. via aftrækshætter i taget eller facaden, har man i stedet fundet på en ganske smart løsning: Ventilationen med indblæsning og udluftning føres via en installationskanal under huset ned i jorden og op i haven ved skuret. Af samme årsag er der kulfilter i emhætten i køkkenet, så der ikke er behov for aftræk til det fri. SNUSFORNUFTIG BYGBARHED OG SERIEPRODUKTION På spørgsmålet om, hvorvidt Det Vedligeholdelsesfri Hus er højteknologisk og avanceret eller lavpraktisk og snusfornuftigt, må svaret være ja til begge dele. Det skal forstås sådan, at huset rummer højteknologiske komponenter og gennemprojekterede, præfabrikerede bygningsdele, der er særligt udviklede til netop dette hus de er bare sat uhyre simpelt sammen, næsten som byggeklodser. Takket være et samarbejde mellem arkitekter og entreprenøren, som har draget nytte af hinandens særlige kompetencer, er det lykkedes at udvikle løsninger, som dels er i tråd med husets intentioner, dels har øget den praktiske bygbarhed og dermed understreget, at det absolut er muligt at bygge et præfabrikeret hus inden for en almindelig økonomisk ramme ved hjælp af fælles sund fornuft. Et eksempel er de udfordringer, der knytter sig til ambitionen om at samle huset af færdige præfabrikerede elementer i løbet af blot to dage. På grund af rammernes størrelse og vægt kunne de risikere at knække under transporten, og det ville kræve, at rammerne skulle transporteres i mindre dele og derefter samles i et telt på byggepladsen, hvorved hele ideen med at bygge af industrielt fremstillede komponenter ville gå tabt. I stedet har man valgt at montere en standardspærfod på rammerne, som sikrer den nødvendige momentstivhed under transporten, og hvis spærfoden ikke skulle bruges i huset efterfølgende, er den blevet afmonteret på byggepladsen. Til gengæld har den fået lov at blive siddende i den del af huset, hvor hemsen er indrettet over værelserne, for her har den fortsat en praktisk funktion. De ideer og erfaringer om præfabrikation og udvikling af nye byggesystemer, der ligger indlejret i Det Vedligeholdelsesfri Hus genetiske kode, peger på det oplagte i at serieproducere tilsvarende huse rundt omkring i landet, og eksemplet dokumenterer til fulde, at det kan lade sig gøre at bygge inden for en økonomisk ramme, som helt almindelige familier har råd til. Ovenlyspartierne er faste og kan ikke åbnes. Til gengæld skyller himmellyset ind i huset uden risiko for, at der opstår skader over tid, for ovenlyset er som resten af huset beskyttet af den ydre kappe af hærdet glas. Vores bidrag til projektet har især handlet om at øge bygbarheden. Ideen med et industrielt fremstillet produkt går jo fløjten, hvis man skal stå og lave halvfabrikat og så samle det i et telt på byggepladsen. Vi har derfor foreslået nogle produktive ændringer, som betyder, at når vi går i gang med montagen af huset, så tager det halvanden dag, før der står en ydre ramme, som vi så bare skal beklæde. Jimmy Vinter Gravgaard, Enemærke & Petersen 26 27

16 MATERIALER OG METODER Vi bruger 40 cm CO2-neutralt materiale i rammekonstruktionen og kun 8 mm CO2-tungt materiale til glasset, som tilmed er genbrugsglas og evigt holdbart. Det er et godt princip, synes jeg. Thomas Carstens, Arkitema 28 29

17 MATERIALER OG METODER GENERELT OM LCA En livscyklusanalyse (LCA) af en bygning sammenregner miljøpåvirkninger fra husets log, dets materialers livsfaser. Skemaet nedenfor viser de processer, som typisk indgår i en LCA. Ofte forenkles en LCA, således at mindre betydende livsfaser og processer ignoreres, så det kun er de markerede, der medregnes. En LCA kan medregne flere forskellige former for miljøpåvirkninger, f.eks. emissioner af ozonnedbrydende stoffer, belastning fra næringssalte, giftstoffer eller ressourceforbrug. I MiniCO2-husenes LCA er fokus udelukkende rettet mod bidraget til global opvarmning, som måles i kg CO2. CO2-udledninger i en bygnings livscyklus stammer dels fra byggematerialernes livscyklus og dels fra energiforbruget i løbet af bygningens levetid. Byggematerialernes livscyklus inkluderer udvinding af råstoffer samt produktion og transport af materialet, og processer udleder CO2. Den samlede udledning kaldes materialets indlejrede CO2. Dertil kommer bortskaffelsen (End of Life) af materialet, når det udskiftes, eller når bygningen rives ned. Hvis materialet forbrændes udledes yderligere CO2, og hvis det genanvendes, indgår det som materiale i et nyt kredskøb. Hvis der er materialer, som efter endt brug kan genanvendes, f.eks. metaller, der kan smeltes om og genbruges, tilfører genanvendelsen en lille CO2-gevinst til regnskabet, fordi det genanvendte metal erstatter nyt metal produceret af råstoffer. I LCA skelnes dog skarpt mellem miljøpåvirkninger fra forskellige produktsystemer. Det betyder, at miljøgevinsten ved genanvendelse for de fleste materialers vedkommende er størst, hvis genbrugte/genanvendte materialer forbliver i et produktsystem, snarere end hvis potentielt genbrugelige/genanvendelige materialer sendes ud af produktsystemer til mulig brug andre steder. Det er normal praksis, at bortskaffelsen af huset og dets materialer forventes at foregå ud fra nutidig praksis, selvom det i praksis vil foregå langt ude i fremtiden. Der kan altså ikke tages højde for ikke-kommercielle og endnu ikke udviklede teknologier til brug for bortskaffelsen. Eftersom alle bygningens livsfaser regnes med i en LCA, sammenregnes CO2-udledninger fra både produktion, kg CO2/m2/år over samlet levetid drift og bortskaffelse af huset som en enhed bestående af mange forskellige byggematerialer. I løbet af bygningens levetid vil der løbende være materialer, der skal udskiftes, og produktion af disse nye materialer samt bortskaffelsen af udtjente materialer inkluderes i det samlede CO2-regnskab. Bygningernes driftsmæssige energiforbrug til opvarmning og el i løbet af den samlede levetid indgår ikke i LCA, men Det Vedligeholdelsesfri Hus er konstrueret, så det lever op til 2015 kravene for nybyggeri. LIVSCYKLUSANALYSE AF DET VEDLIGEHOLDELSESFRI HUS Livscyklusanalysen af Det Vedligeholdelsesfri Hus er udført som en sammenligning med CO2-belastningen af et almindeligt parcelhus, med en forventet livscyklus på 120 år. Det Vedligeholdelsesfrie Hus er imidlertid opført af materialer og ved hjælp af en kendt konstruktionsteknologi, som fordrer en forventet levetid på mindst 150 år. Derfor er forskellen i levetid søgt lineært ekstrapoleret fra 120 år i referencehuset til 150 år i Det Vedligeholdelsesfri Hus. Husets særkende: Vedligeholdesesfri og lang levetid Udskiftninger + EoL Konstruktion + EoL Det Vedligeholdelsesfri Hus B Udskiftninger + EoL Konstruktion + EoL Referencehus CO2 BELASTNING OVER 120 ÅR Referencehusets samlede CO2-aftryk, altså konstruktion, vedligehold og bortskaffelse over 120 år er 3,5 kg CO2/m2/ år, mens CO2 aftrykket i Det Vedligeholdelsesfri Hus i samme periode udgør 1,5 kg CO2/m2/år. Vedligeholdelsesandelens CO2-aftryk udgør i referencehuset ca. 1,2 kg/m2/år, mens den i Det Vedligeholdelsesfri Hus udgør ca. 0,6 kg CO2/m2/år. Det er altså to gange mere CO2-belastende at vedligeholde referencehuset målt over en periode på 120 år. CO2 BELASTNING OVER 150 ÅR Hvis referencehuset skulle kunne leve i 150 år, ville dets samlede CO2 belastning udgøre ca. 4,4 kg CO2/m2/år mod 2,0 kg CO2/m2/år i Det Vedligeholdelsesfri Hus. Vedligeholdelsesandelens CO2aftryk udgør i referencehuset 2,2 kg/m2/år i dette tilfælde, mens den i Det Vedligeholdelsesfri Hus udgør 0,6 kg CO2/m2/år. Det er altså ca. fire gange mere CO2-belastende at vedligeholde referencehuset målt over en periode på 150 år. Det vedligeholdelsesfri Hus er konstrueret til at kunne stå i 150 år og samtidig sikre et minimum af vedligehold over husets samlede levetid, som altså forventes at være 30 år længere end Referencehusets 120 år. Kigger man på CO2-belastningen fordelt over husets samlede levetid, er tallet for Det Vedligeholdelsesfri Hus ca. 1,5 kg CO2/m2/år og for Referencehuset næsten 3,5 kg CO2/m2/år. Dette er illustreret i figuren. Heraf fremgår også, hvor stor en del af belastningen, der skyldes udskiftningen af materialer. Selvom Det Vedligeholdelsesfri Hus er konstrueret til et minimum af vedligehold, vil der stadig være nogle grundlæggende komponenter i byggeriet, som skal udskiftes næsten på linje med udskiftningerne i Referencehuset. Det gælder især udskiftningen af lavenergiruder som, på trods af en længere levetid end i referencehuset, står for en stor del af belastningen fra udskiftningerne i Det Vedligeholdelsesfri Hus. Til gengæld sikrer den lange forventede levetid i Det Vedligeholdelsesfri Hus, at belastningen fra den oprindelige konstruktion af huset kan fordeles over en længere årrække end ved Referencehuset

18 HUSETS CO2-PROFIL 0,5 kg 5 kg HUSETS CO2-PROFIL CO2-udledning for hhv. Referencehuset og Det Vedligeholdelsesfri Hus fordelt på materialer CO2-udledning for hhv. referencehuset og Upcycle House fordelt på materialer 0,5 kg KG CO2/M2/ÅR I 120 ÅR 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 Andet Gipsmaterialer Malervarer Glas Plastik Fliser og tegl Isoleringsmaterialer Metal Cementbaserede materialer Træ og træbaserede materialer REFERENCEHUSET DET VEDLIGEHOLDELSESFRI HUS 3,5 kg Tak til De enkelte materialers bidrag til den samlede udledning fra materialeproduktion, udskiftninger og bortskaffelse over en periode på 120 år kan aflæses af figuren for henholdsvis et typisk parcelhus og Det Vedligeholdelsesfri Hus. Referencehuset er et typisk parcelhus på 145 m2, der er bygget og isoleret, så det opfylder Lavenergi 2015-krav til nybyggede huse. Se præsentationen af Referencehuset, bemærkninger og uddybninger til grafer, tal og resultater og se ikke mindst de samlede livscyklusvurderinger (LCA-analyser) for alle seks huse i projektet. De offentliggøres på udgivelser/rapporter. KONKLUSION Det sparede vedligehold viser sig at have relativ beskeden indflydelse på det samlede CO2 regnskab. Det skyldes, at de dele som kunne kræve vedligehold eller udskiftning døre, vinduer, indvendige overflader mv. er relativt lette i CO2-sammenhæng. Det er dog værd at huske, at et lavt vedligehold på disse dele for husejeren betyder færre ærgrelser og penge sparet til håndværkere og materialer! I såvel Det Vedligeholdelsesfri Hus som i Referencehuset beløber udskiftningen af materialer sig regnet over 50 år til ca. 0,5 kg af den samlede CO2-belastning fra huset. Når den CO2 besparende effekt af lavt vedligehold ikke bliver mindre end på Referencehuset, skyldes det, at Referencehuset faktisk er ganske godt allerede: Det er opført i tegl, som er stort set vedligeholdelsesfrit, og desuden er de øvrige CO2-tunge bygningselementer som fundamenter, glas og mineraluldsisolering sjældent vedligeholdelseskrævende. Resultaterne viser dog samtidig, at hvis konstruktion og design, som de er udført i Det Vedligeholdelsesfri Hus, fører til en forlænget levetid af huset som helhed, vil de medføre et gunstigt CO2-regnskab på grund af det bevidste materialevalg. Ikke mindst hvis den forlængede levetid betyder, at man kan spare opførelsen af et helt nyt hus. Arkitekt: ARKITEMA ARCHITECTS Ingeniør: SLOTH MØLLER A/S Entreprenør: ENEMÆRKE & PETERSEN A/S Videnspartner: STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AAU Samt alle håndværkere og andre, der var med til at skabe og udfordre projektet. Det Vedligeholdelsesfrie Hus fornyelse fortolker fortiden Realdania Byg 2014 ISBN Tekst og redaktion: Realdania Byg og Birgitte Kleis Layout: Bjørk&Glad og Thomas Vandal Nielsen, OAB-Tryk A/S Fotos og illustrationer: Fotograf Jesper Ray Manley, Arkitema Architects samt Realdania Byg Forsidefoto: Fotograf Jesper Ray Manley Bogen er sat med ArcherPro-Book og trykt af Clausen Grafisk ApS Realdania Byg er et helejet Realdaniaselskab 32

19 STEENSAGER STEENSAGER Upcycle House Det Vedligeholdelsesfri Hus Tradition Fornyelse Det Foranderlige Hus Kvotehuset MiniCO2 Typehuset STEENSAGER ØJDENVEJ MINICO2 HUSENE I Nyborg blev i løbet af 2013 og 2014 seks nye parcelhuse opført, som hver på sin måde har fundet metoder til, hvordan man kan reducere ressourceforbruget og dermed begrænse CO2-udledningen i forskellige faser af en ejendoms levetid. Det drejer sig om CO2-udledning i såvel anlægsfasen som i hele husets levetid og om CO2-udledning i forbindelse med større ombygningsprojekter og almindelig vedligeholdelse. Det sjette hus høster erfaringerne fra de fem første huse, og giver et samlet kommercielt bud på det mindst mulige CO2-fodaftryk i et typehus. BØJDENVEJ

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel Organisation/ virksomhed Målgruppe for projektet Kort beskrivelse

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Livscyklusvurdering af MiniCO 2 -husene i Nyborg

Livscyklusvurdering af MiniCO 2 -husene i Nyborg Referencehus Upcycle House Det Vedligeholdelsesfri Hus A Det Vedligeholdelsesfri Hus B Det Foranderlige Hus Kvotehuset MiniCO2-typehuset Livscyklusvurdering af MiniCO 2 -husene i Nyborg Livscyklusvurdering

Læs mere

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS Lautrup & Lyngsø opfører gennemarbejdede kvalitetshuse med fokus på form, funktion, fornyelse og fornuftige priser LAUTRUPOGLYNGSOE.DK

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

De Vedligeholdelsesfri Huse

De Vedligeholdelsesfri Huse Evaluering af forsøgsprojektet Juni 2014 De Vedligeholdelsesfri Huse Fornyelse Realdania Byg Arkitema Architects Sloth Møller Enemærke & Petersen DE VEDLIGEHOLDELSESFRI HUSe Fornyelse Evaluering af forsøgsprojektet

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Anneks 18 m². Skur 9 m²

Anneks 18 m². Skur 9 m² Side 1 Eksisterende skur opført iht. 2.2.7 i bygningsreglementet: Mindre end 10 m² Mere end 2,5 m fra skel Afstand til andre bygninger er over 2,5 m. Da det er konstateret at maks højden er over 2,5m,

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Hverken byggelovens eller kommunernes egne krav til bæredygtighed i byggeriet følges. Gjorde de det, ville det ikke blot revolutionere byggebranchen,

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET Tegl 6 Marts Tegl 7 Marts Tekst: Redaktionen Fotos: Roland Halbe FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET I følge projektteamet bag kunstmuseet i Ravensburg er byggeriet et resultat af en undtagelsesvis harmonisk kærlighedstrekant

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence kirke parkeringsområde Tistrup kirkevej Beliggenhed Der er med planen søgt at skabe en helhed i mellem kirke og præstegården samtidig med har det med den overordnede planlægning været vigtigt at præstegården

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Unikaplan. - 1 plan serien

Unikaplan. - 1 plan serien Unikaplan - 1 plan serien 72 Højt til loftet og skæve vinkler UnikaPlan er et moderne alternativ til det traditionelle vinkelhus. Her er masser af plads og spændende muligheder med skrå lofter, der følger

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER HARPA BIRGISDOTTIR, SENIORFORSKER, SBI Byggepolitisk strategi initiativ 31 Bæredygtighedspakke med en række vejledninger til opførelse

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG TYPEHUSET. bedre og grønnere

UDGIVET AF REALDANIA BYG TYPEHUSET. bedre og grønnere UDGIVET AF REALDANIA BYG TYPEHUSET bedre og grønnere AF BIRGITTE KLEIS TYPEHUSET bedre og grønnere MINICO2 HUSENE INDHOLD Erfaringerne udstikker kursen Lærenemt typehus 5 Værdifuld høst af erfaringer Forudsætninger

Læs mere

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger

Træhuse den sunde og smukke bolig. Seniorboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Seniorboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træhuse. For et træhus giver

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne

Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne bolig // livsstil // design // liebhaveri // byggeri #05 // november 2011 Det forvandlede tresserhus Boligreportage fra en villa fra 1960 erne Fyr og flamme til boligen Stort tema om opvarmning Det begyndte

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING. Rådgivende Arkitekter & Ingeniører PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015

AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING. Rådgivende Arkitekter & Ingeniører PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015 AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015 Rådgivende Arkitekter & Ingeniører Bygningskontoret NORD A/S Hobrovej 431, 9200 Aalborg SV Tlf.: 96 34 52 50

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med. Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015.

Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med. Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. Yderligere info på www.stålmosen.dk Salg og yderligere information:

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m 2

STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m 2 STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m 2 i samarbejde med Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. Yderligere info på www.stålmosen.dk Salg og yderligere information:

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

UPCYCLE HOUSE. Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG

UPCYCLE HOUSE. Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG UPCYCLE HOUSE Genbrug fra inderst til yderst UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA UPCYCLE HOUSE Genbrug fra inderst til yderst MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk BANG & BEENFELDT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk Termografirapport Vuggestuen Firkanten Firkanten I

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Historie og nutid mødes

Historie og nutid mødes Ny lancering Endnu et A-vindue Historie og nutid mødes - i moderne og energivenlige rammer! En gennemprøvet energikonstruktion Med Nation Energy tilbyder Idealcombi nu et smukt vindue i en velkendt og

Læs mere

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16.

Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Glostrup kommune, Plan Center for Miljø og Teknik Att.: Susanne.Norgaard@glostrup.dk D. 24. Februar 2015 Ansøgning om planmæssig dispensation til nedrivning af bebyggelse på Hvissingegade 16. Vi har netop

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Bremavej 003A 4793 Bogø By BBR-nr.: 390-004794 Energikonsulent: Steffen Albrektsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 56 D Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-180008 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk.

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk. Syrengården inspireret af Henning Larsen Architects 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk Kom tæt på boligerne med de markante karnapper De eksklusive boliger fremstår lyse

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Sammentælling 174 stk. 118 stk. 293 stk.

Sammentælling 174 stk. 118 stk. 293 stk. 1 NOTAT Sag nr.: 43.905 Bygherre: Brabrand Boligforening Byggesag: Afd. VI - Holmstrup-bebyggelsen Emne: Undersøgelse af eksisterende vinduespartier Dato: Den 2013.03.20. / Revideret den 2013.03.26. Nærværende

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S Kik fra søen NY BOLIG - STRANDKROGEN 17, SUNDS Denne mappe indeholder et skitseforslag til, hvordan en ny bolig på Strandkrogen

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energierichtiges Bauen muss geil sein

Energierichtiges Bauen muss geil sein 26 Hus & Håndværk Interview SØNDAG DEN 4. MAJ 2014 Passivhuset i Ebeltoft er det først af sin slags i Danmark og stod færdig i 2008. Foto: Langenkamp Energierichtiges Bauen muss geil sein Schweizisk-fødte

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere