Kvikguide GSM&PSTN Dobbeltnetværks-indbrudsalarmsystem 99 trådløse beskyttelseszoner og 4 trådforbundne zoner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvikguide GSM&PSTN Dobbeltnetværks-indbrudsalarmsystem 99 trådløse beskyttelseszoner og 4 trådforbundne zoner"

Transkript

1 Kvikguide GSM&PSTN Dobbeltnetværks-indbrudsalarmsystem 99 trådløse beskyttelseszoner og 4 trådforbundne zoner CD en i pakken indeholder den detaljerede engelske instruktionsbog. Denne quick-guide hjælper brugeren til hurtigt at sætte sig ind i produktet. 1. ÆSKEN INDEHOLDER sirene værtsenhed dør-/vinduessensor strømadapter Fjernbetjening PIR-bevægelsesdetektor Diagram 1 1 x Alarm værtsenhed 2 x PIR sensor (med holder og skruer samt batterier inkluderet) 2 x Dør/vinduessensor ( med montagebeslag samt batterier inkluderet) 1 x Sirene, ledningstilslutning (med 2 skruer og 1 beslag) 2 x Fjernbetjeninger (batterier inkluderet) 1 x Strømforsyningsadapter til europæisk tilslutning 1 x Manual på engelsk (CD) 1 x Telefonledning 2 x Skruer til fastgørelse af værtsenheden 1 x Kvikguide på dansk 3 x Alarm-etiket til vinduer og døre 2. Visning af de enkelte dele 2.1 Værtsenhed set forfra Mon Tue Wed Thu Fri sat Sun Timing arm Timing disarm Reord AC adaptor Battery Low battery Alarm report Alarm Disarm Arm Stay arm GSM signal SIM card Phone line Key lock Normal Stay Intelligent Urgent Close Doorbell Welcome Help senior POWER ARM ALARM STATUS Diagram 2 Diagram 3 (1) LCD-display (2) Tastaturcover Nedenfor ses de ikoner, der viser sig på LCD-displayet alt efter (3) MIC (4) Højttaler funktionens art. Se med oversigt over indikatoren i CDmanualen. Fjern tastaturcoveret, hvorefter tastaturet fremstår som vist nedenfor: Diagram 4 1

2 2.2 Værtsenhed set bagfra LINE2 PSTN line LINE1 SIREN Power POWER Phone set Siren SIM card ON OFF Backup battery recharge switch Diagram 6 Diagram 5 (5) Huller til installation (6) Trådrille (7) Dæksel til styrepanel For at indstille systemet skal coveret på styrepanelet først fjernes, hvorefter man skal følge skridtene som vist Nedenfor. 2.3 Fjernbetjening Diagram 7 (1) Lysindikator (2) Tilkobling (3) Frakobling (4) Udsæt (5) Nødsituation 2.4 Dør-/vinduessensor 2.5 PIR-bevægelsesdetektor Diagram 8 Diagram 9 (A) Lysindikator (B) ON/OFF-knap (C) Skrue (D) Konsol (E) Konsolfod (1) Magnet (2) Sender (3) Nødknap (4) Lysindikator Skift batteri: Lysindikator: ved korrekt installation i normal driftstilstand er lyset slukket. når døren/vinduet åbnes og sensoren udløses, blinker lyset én gang når der trykkes på nødknappen, blinker det samtidig hermed når batteriet er ved at være fladt, bliver lyset ved med at være tændt, indtil batteriet skiftes OBS: Ved førstegangsbrug skal bruger lirke senderhuset op og sætte batteriet i. 2.6 Trådtilsluttet sirene (1) Sirene (2) Sirenestik Diagram 10 2 Fjern først skruen fra pos. (C) Tryk hårdt på enden af kassen bagpå i pos. (C) for at åbne melderen; Skift batteri Få de to dele til at falde i hak og fastgør enheden med skrue.

3 3. Oversigt over systemets standardindstillinger: Inden emballering er alt tilbehør allerede blevet tilsluttet til værtsenhed. Standardindstillingen er som følger: 2 fjernbetjeninger, standardindstilling beskyttelseszonerne 00 og 01 2 dør-/vinduessensorer, standardindstilling i beskyttelseszonerne 01 og 02 2 PIR-bevægelsesdetektorer, standardindstillinger i OPHOLDSZONERNE 60 og 61 NB: Beskyttelseszonerne for fjernbetjeninger og detektorer er indbyrdes uafhængige. 3.1 Oversigt over systemets standardindstillinger: 3.2 Typer på systemets standardzoneindstillinger: Password for betjening 1234 Normal Fjernstyring Til Udsæt Alarm ved afbrydelse af telefonledning Fra Intelligent Sirenelyd 1 minut Hjælp Ledelse 90 Udsæt tilkobling Nej Dørklokke trådforbundne zoner Normalt åben Velkomst 92 SMS-besked Til Nødsituation Antal opringninger før svar 8 opringninger Hør bekræftelse af fjernbetjening Til Forsinkelse alarmering Fra 1-99 zone-alarm Sirenelyd til 1-99 zone-sms-besked-indhold Zone-alarm 4. Førstegangsindstilling af værtsenhed Værtsenheden bør installeres et centralt sted med optimale transmissionsforhold til alle trådløse sensorer og tilbehørsdele. Hold værtsenheden i betryggende afstand fra store metalgenstande eller husholdningsapparater med højfrekvens-interferens og undgå barrierer såsom betonvægge med jernarmering indeni og branddøre. Se diagram 5 og 6 for nedenstående skridt: Fjern coveret fra styrepanelet; Sæt SIM-kortet ned i slidsen Tilslut telefonapparatet til telefonledningen Indsæt sirenestikket (diagram 10) i SIRENE- jack-udgangen; Sæt strømadapteren (effekt: V/0,3A) i STRØM-jack-udgangen; Og før så kontakt til opladning af backup-batteri hen i ON-position. Få styr på alle ledninger og kabler ved at bruge trådrillen og sætte coveret på styrepanelet; Tilslut strømadapteren til den påkrævede strømforsyning; Installér dør-/vinduessensorerne og PIR-bevægelsesdetektorerne ifølge 7.1 og 7.2: OBS: Hvis passwordet på tastaturet er slået til og passwordet skal indtastes før betjening, er passwordet ved førstegangsbrug Nu er alarmsystemet klart, og du kan gå i gang med følgende skridt ifølge vejledningen: For at TILKOBLE værtsenheden: Ved brug af fjernstyring: tryk én gang på [ARM]-tasten. Eller ved brug af tastaturet på værtsenheden: tryk én gang på [ARM]-tasten. Når værtsenheden er tilkoblet, befinder systemet sig i fuldstændigt driftsklar stand, hvor alle meldere er integreret i driftstilstand. Når en eller anden hændelse (indbrud, brand, gasudsivning osv.) sker eller konstateres, giver systemet alarm med det samme. For at FRAKOBLE værtsenheden: ved brug af fjernstyring: tryk én gang på [STAY]-tasten. eller ved brug af tastaturet på værtsenheden: tryk én gang på [STAY]-tasterne. Når værtsenheden er frakoblet, er alle sensorer deaktiveret og vil ikke reagere på nogen form for hændelser. For at "UDSÆTTE" værtsenheden: ved brug af fjernstyring: tryk én gang på [DISARM]-tasten. eller ved brug af tastaturet på værtsenheden: tryk én gang på [STAY]-tasterne. Dette sker med henblik på delvis tilkobling af alarmsystemet, når der er nogen hjemme, idet det så kun er nogle af de udvalgte sensorer, der er aktiveret og kan blive udløst af hændelser. NØDSTILFÆLDE Når der indtræder et nødstilfælde, tryk så på nødknappen SOS på fjernstyringen eller */Urg -knappen på tastaturet for værtsenheden for at aktivere alarmen eller tryk på nødknappen på dør-/vinduessensorerne. 3

4 Efter nu at have foretaget installation og indstilling kan du tilkoble værtsenheden, når du låser døren for at gå hjemmefra. Når du kommer hjem, skal du først frakoble værtsenheden og så åbne døren for at gå ind. Når du er hjemme eller gået til ro for natten, kan du trykke STAY og sætte værtsenheden på opholdsstatus. I denne tilstand er det kun PIR-bevægelsesdetektorerne, der er frakoblet. Du kan gå rundt i dit hjem uden at udløse bevægelsesdetektorerne, men andre sensorer vil stadig være tilkoblet for at vogte over din sikkerhed. 5. Kommandoer til indstilling: Indstilling af dato og klokkeslæt [56] + [4-cifret årstal] + [01-12 måned] + [01-31 dag] + [00-23 time] + [00-59 minut] + [00-59 sekund " + [#] For at optage stemmebesked på forhånd For at tilføje fjernstyringsenhed: 07 + (00~99) + # For at tilføje sensorer/meldere 09+(00~99)+# For at tilføje telefonnumre til værtsenhed [3] + [1-9] + [telefonnummer] + [#] Indstil systemets dato og klokkeslæt Eksempel: Vi skriver nu den 1. juli 2011 kl Tryk på # for at tilgå indstillingsmodus, tryk på #, tryk på * og så på # for at forlade Setup. Efter at have kaldt op på fastnettet og fået forbindelse med værtsenheden via fjernstyring, trykker du på #. Send SMS-besked på # Når alarmen udløses, vil værtsenheden øjeblikkelig ringe op til de forhåndsindstillede telefonnumre og afspille en indtalt stemmebesked, når telefonen tages. For at optage en individuelt udformet besked skal du: Trykke på "# "tasten for at tilgå indstillingsmodus: Tryk så 19# og indtal din besked til værtsenheden til optagelse Systemet vil optage i 10 sekunder og så automatisk gå ud; eller tryk på en vilkårlig tast, når din besked slutter. Tryk på * og så på # for at forlade indstillingsstatus. Den indtalte besked skal være enkel og klar. F.eks.: Dette er et automatisk opkald fra et hjemmealarmsystem på adressen xxxx kom til hjælp hurtigst muligt Tryk først på "#"-tasten for at tilgå indstillingsmodus: Tryk så på: 07 + (00~99) + # for at indstille fjernstyring Eksempel: Tryk # og så 07 og derpå 01# for at indstille den første fjernstyringsenhed. Tryk så på en vilkårlig tast på fjernstyringen for at sende et signal til værtsenheden. Hvis værtsenheden bipper to gange, er det OK, men hvis der kun kommer ét bip, betyder det, at fjernstyringen allerede er blevet indstillet. Værtsenheden kan indstilles til 150 fjernstyringsoperationer på forskellige adresser. Når du er færdig hermed, trykker du igen på # for at bekræfte indstillingsmodus og trykker * og så # for at forlade indstillingsmodus. Tryk først på "# "-tasten for at tilgå indstillingsmodus: Tryk så: 09+(00~99)+# for at indstille melderen Eksempel: Tryk# og så 09 og derpå 01# for at indstille den første sensor og udløs så melderen for at sende et signal til alarm-hosten. Hvis værtsenheden bipper to gange, er det OK, men hvis der kun kommer ét bip, betyder det, at fjernstyringen allerede er blevet indstillet. Værtsenheden kan indstilles til at operere med indtil 150 sensorer på forskellige adresser. Når du er færdig, trykker du igen på # for at bekræfte indstillingsmodus og trykker * og så # for at forlade indstillingsmodus. At tilføje 9 telefonnumre til værtsenheden fra nr. 1 til nr. 9 [1-9] henholdsvis, så at værtsenheden ved udløsning af alarm automatisk vil ringe dem op for at sende stemme-alarmen. Eksempel: Hvis bruger ønsker at indstille som telefonnummer nr. 1 i værtsenheden. Efter at have trykket på #-tasten for at tilgå indstillingsmodus trykker du på # og så på * + # for at forlade Setup. Ring op til værtsenheden på dit fastnetnummer ved fjernopkald, indtast et password (førstegangs-password: 1234), når du bliver spurgt, og tryk så på #-tasten, hvorefter du kan høre vejlederstemmen klar til indstilling. Tryk så på # og på * + # for at forlade Setup. Send SMS-beskeder # til værtsenheden (som i begyndelsen 1234 udgør brugers password), vil værtsenhed svare med SMS-beskeden "gruppe 1 telefonnummer: for at bekræfte, at det er lykkedes at indstille telefonnummer 1 til Hvis der er tale om brug af lokalnummer, bør du indtaste et nummer (f.eks. "9") for at få en kaldetone og så tilføje " * " foran dette nummer. Således bliver den færdige kommando 9* # NB: 7,8,9-gruppenummeret for HJÆLP LEDELSE-zonen - værtsenheden vil kun taste disse tre gruppenumre, når der er alarm på den specifikke zone. 4

5 Tilføj mobiltelefon-nr. til værtsenhed for at modtage SMS-beskeder [4] + [1-6] + [telefonnummer] + [#] Password- ændring [50] + [4-cifret nyt password] + [#] Slå alarmfunktion til og fra efter nedbrud af telefonlinjer [13] + [0/1] + [#] Funktion til beskyttelse af tastatur med password [17] + [0/1] + [#] Reset fabriksindstilling [9898] + [#] Tvunget reset af system Tryk på ARM-knappen og hold den nede, mens strømmen er tilsluttet. Tilføj 6 mobiltelefonnumre fra nr. 1 til nr. 6 for at modtage alarmbesked på SMS. Når der udløses alarm på værtsenheden, sender den en SMS-besked til 6 numre et efter et. Eksempel: Hvis bruger ønsker at indstille som det første nummer til at modtage SMS-beskeder Efter at have trykket på #-tasten for at tilgå indstillingsmodus trykker du på #, så på * og derpå på # Exit Setup Efter at have kaldt op på din fastnetforbindelse og opnået fjernstyret forbindelse til alarmen trykker du # Send SMS-besked # til værtsenhed. Bruges til at ændre brugers password, idet standard-password for bruger er 1234 Eksempel: Hvis du ønsker at indstille et nyt bruger-password 4321 Tryk på #-tasten for at tilgå indstillingsmodus, tryk på #, tryk på * og så på # for at forlade indstillingsmodus. Efter at have kaldt op på din fastnetforbindelse og opnået fjernstyret forbindelse til værtsenheden trykker du # Send SMS-besked # Konstatering af fejl på forbindelsen vil udløse alarmen. 0 er off og 1 on. Systemets standardindstilling er off. Eksemple: Bruger har behov for at slå denne funktion til Tryk på #, så på 131#, * og så på # for at forlade Setup Efter at have kaldt op på din fastnetforbindelse og opnået fjernstyret forbindelse til værtsenheden trykker du 131# Send SMS-besked # At muliggøre beskyttelse af tastaturet med password. Systemets standard-password er 1234, idet standardværdien er off. Værtsenheden vil vise "Tast låst", når tastaturet er låst. Når funktionen er tilsluttet, skal der indlæses password, inden der kan trykkes på en tast. Eksempel: Tastaturbrugere skal indstille beskyttelse ved password. # og tryk så 171#, tryk * og tryk så # Exit Setup Efter at have kaldt op på din fastnetforbindelse og opnået fjernstyret forbindelse til Værtsenheden trykker du 171# Send SMS-besked # For at eliminere password-beskyttelsen skal du først indtaste passwordet og så trykke på kommandoen # og 170# og trykke på * og så trykke på # Exit Setup. 0 er off og 1 er on. Reset Værtsenheden til fabriksindstillingen: # og tryk så 9898# Efter at have kaldt op på din fastnetforbindelse og opnået fjernstyret forbindelse til Værtsenheden trykker du 9898# Send SMS-besked # NB: Denne funktion vil resette alle indstillinger til fabriksstandard bortset fra indstillingerne for sensorer og fjernstyringsenheder. Brugt i den tilstand, hvor password-beskyttelse er slået til, men passwordet er blevet glemt, og der ikke kan ske nogen form for betjening. Afbryd strømforsyningen til Værtsenheden, slå batteriet fra, tryk så på ARM-knappen på tastaturet og hold den nede og slå så batteriet til igen på kontakten. Efter at værtsenheden langsomt har svaret med en kort bippen i 5 sekunder, frigives ARM-knappen så. Der er nu sket fuldstændigt reset af hosten. Alle indstillinger er blevet slettet og ført tilbage til fabriksindstillingen, ligesom alle sensorer og fjernstyrede dele er blevet slettet og passwordet er ført tilbage til det originale

6 SMS-kommandoer De følgende instrukser omhandler kun SMS-kommandoer til fjernstyring af styrepanel: Fjernstyret SMS disarm 0# Fjernstyret SMS NORMAL arm 1# Fjernstyret SMS STAY arm 2# 6. Fjernstyring af værtsenheden Send SMS-besked 12340# til værtsenheden NB: 1234 er passwordet Send SMS-besked 12341# for at indstille værtsenheden til ARM Send SMS-besked 12342# for at indstille værtsenheden til STAY ARM. Når systemet udløses, vil det først kalde fastnetnumre og derpå mobilnumre, hvis der ikke kan opnås forbindelse fra fastnetnummeret. 6.1 Hvordan fjernstyring sker, når alarmen udløses: Når værtsenheden sætter i gang, vil den automatisk kalde de forhåndsindstillede telefonnumre tre gange, indtil der opnås forbindelse. Når bruger tager telefonen, vil der øjeblikkeligt blive afspillet en indtalt stemmebesked for at informere bruger om alarmen. Efter at have modtaget opringningen kan bruger også fjernstyre værtsenheden via telefonen (alt efter kommando som nedenstående). Bruger vil ikke blive bedt om password for at opnå forbindelse. Alarmsystemet vil automatisk lægge på, hvis den modtager instruktioner inden for 20 sekunder. [1] tast: tilkobling [2] tast: frakobling [3] tast: overvågning åben [4] tast: overvågning lukket [5] tast: slå opråb til [6] tast: slå opråb fra [7] tast: sirene-ringning [8] tast: stop sirene-lyd [9] tast: sæt relæ til [0] tast: slå relæ fra [*] tast: læg på - systemet vil ikke kalde det næste nummer på listen. OBS: Hvis røret ikke lægges på ved at bruge [*]-tasten eller alarmen ikke desarmeres ved at bruge [2]-tasten, vil systemet fortsætte med at kalde de næste telefonnumre på listen, indtil det får forbindelse. Værtsenheden vil ikke bede om password, når det ringer ud oven på en alarm. 6.2 Hvordan der foretages fjernindstilling af værtsenheden på telefon: Fjernstyring kan ske via en hvilken som helst telefon. Du kan bare kalde Værtsenheden, hvorefter bruger vil blive bedt om password, når der er forbindelse. Værtsenheden vil automatisk lægge på, når den modtager instrukser inden for 20 sekunder, eller hvis passwordet er forkert. (Standard- password 1234) [1] tast: Tilkobling [2] tast: frakobling [3] tast: overvågning åben [4] tast: overvågning lukket [5] tast: slå opråb til [6] tast: slå opråb fra [7] tast: sirene-ringning [8] tast: stop sirene-lyd [9] tast: slå relæ til [0] tast: slå relæ fra [*] tast: læg på [#] tast: Tilgå systemets fjernindstillingsmodus. Så kan du ændre opstillingen ifølge 4.1. værtsenheden vil automatisk lægge på efter 20 sekunder, hvis der ikke er aktiveret nogen tast med kommandoer. 7 Vejledning om installation af sensorer/detektorer 7.1 Vejledning om installation af dør-/vinduessensorer Diagram 11 Dør-/vinduessensorerne indeholder to dele: (1) magnet; (2) sender som vist på diagram 8. Dør-/vinduessensorerne kan fastgøres på to måder: enten ved at bruge det dobbeltsidede klæbebånd medleveret i pakken eller ved hjælp af skruer, som bruger selv skal anskaffe. Rengør ved brug af det dobbeltsidede klæbebånd først døren/vinduet og påfør derpå klæbebåndet på grundpladen bag på magnet og sender og fastgør dem så der, hvor de skal være, idet nedenstående instruks skal følges; Afmontér ved brug af skruerne først grundpladerne bag på magnet og sender og fastgør dem så med skruer, idet nedenstående instruks skal følges; Sensoren skal installeres med den ene del på dørens/vinduets faste ramme og den anden del på den bevægelige del af døren/vinduet; Husk ved fastgørelse af sensor, at magneten skal installeres på senderens venstre side. Sensoren skal fastgøres 1,6 m over jorden for at undgå, at børn støder ind i den. Det skal sikres, at magneten og senderen sidder parallelt, ligesom afstanden mellem disse to dele skal være mindre end 10 mm. Når sensorens batteri er ved at være fladt, bliver indikatorlyset ved med at lyse som et vink herom. Skift batteri ifølge instrukserne. Tryk på nødknappen, der vil udløse værtsenheden, som giver alarmsignal. 6

7 7.2 Vejledning om installation af PIR-bevægelsesdetektor effektiv afstand 8-12 M 2,2 m højde vinkel 70 grad på gulvet Diagram 12 Diagram 13 Fastgør først med skruer konsolfoden til en egnet vægoverflade eller et hjørne. Den optimale montagehøjde er 2~2,4 over gulvet Før batterikontakten bag på sensoren hen på ON. PIR-sensoren vil blinke ca. 1-2 minutter for at varme op og er så klar til drift. Indsæt konsollen i rillen og skub den kugleformede ende ind i fatningen på konsolfoden og indstil en en vinkel, der er egnet til at konstatere bevægelse. Når detektoren er slået til, vil indikatorlyset blive ved med at blinke regelmæssigt. Men når batteriet er ved at være fladt, vil indikatorlyset blinke hurtigt. Skift batteri i overensstemmelse hermed. OBS: Den optimale overvågningsvinkel for de fleste bevægelsesdetektorer er på 90 grader. Sensoren bør vende ud mod det overvågede område på sådan en måde, at der sikres bedst mulig dækning. Det anbefales at installere fronten på bevægelsesdetektoren vinkelret på menneskers mest sandsynlige bevægelsesretning for at opnå den mest effektive overvågning. Indenfor overvågningsområdet bør der ikke befinde sig ting, der hindrer udsynet. Der bør ikke sidde to infrarøde detektorer samme sted, da de muligvis vil forstyrre hinanden. Undgå at anbringe detektoren ud mod vinduer, maskiner med køle- eller varmeeffekt eller andre anordninger, som forvolder bratte temperaturændringer og således giver falsk alarm. Som hovedregel er PIR-bevægelsesdetektoren til indendørs brug, medmindre andet fremgår af specifikationen. Miljøanbefaling Et elektronisk produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljø belastning. Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan du aflevere produktet på den lokale genbrugsstation. WEEE-Direktivet Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der trådte i kraft som europæisk lov den 13. februar 2003, har medført en radikal ændring i behandlingen af elektrisk udstyr, som er udtjent. Formålet med dette direktiv er først og fremmest at reducere WEEE og dertil at fremme genbrug, gen anvendelse og andre former for genindvinding af sådant affald for at mindske mængden til bortskaffelse. WEEE-logoet på produktet eller dets kasse angiver, at dette produkt ikke må kasseres eller smides ud sammen med husholdningsaffald. Du er ansvarlig for at kassere alt dit elektroniske eller elektriske affald på angivne indsamlingssteder for genanvendelse af sådant farligt affald. Isoleret indsamling og korrekte genvinding af dit elektroniske og elektriske affald på kasseringstidspunktet bidrager til at bevare natur ressourcerne. Derudover vil korrekt genanvendelse af elektronisk og elektrisk affald medvirke til beskyttelse af den menneskelige sundhed og miljøet. Yderligere oplysninger om kassering af elektronisk og elektrisk affald, genanvendelse og indsamlingspunkter fås ved at kontakte det lokale bystyre, renovationsselskabet, butikken, hvor du købte udstyret eller producenten af udstyret. Rohs-Direktivet Fra 1. juli 2006 trådte RoHS direktivet (2002/95/EC) i kraft. Formålet med dette direktiv er at begrænse anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed samt miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Garantien gælder ikke Hvis ovennævnte ikke overholdes. Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold, eller lidt anden form for overlast. Agk Nordic A/S hæfter ikke for tab eller skader af nogen art, hverken indirekte eller direkte, som følge af forkert brug eller hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet. Importør: Agk Nordic A/S Copyright Alle rettigheder forbeholdes. Trykt og udgivet af Agk Nordic A/S Undertegnede Agk Nordic A/S erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Overensstemmelseserklæring på kan per brev rekvireres på følgende adresse: Agk Nordic A/S Fabrikvej 17 DK-8800 Viborg Danmark 7

Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER

Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER Den medfølgende CD rummer detaljeret brugervejledning på engelsk. Kvikguiden er tænkt som en hjælp til, at brugeren hurtigt kan sætte sig ind i produktet.

Læs mere

Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning

Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning CD en i pakken indeholder en detaljeret engelsk betjeningsmanual. Denne kvik-guide på dansk kan bruges til hurtig indførsel i produktets anvendelse.

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk

Elite Alarm. Version 3.12. www.gsmteknik.dk Elite Alarm Version 3.12 www.gsmteknik.dk VELKOMMEN Tillykke med din nye tyverialarm fra GSM teknik. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang. Følgende har vi på forhånd foretaget

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Intelligent Alarm System Brugermanual

Intelligent Alarm System Brugermanual Intelligent Alarm System Brugermanual Indholdsfortegnelse Basisfunktioner 2 Grundlæggende funktioner 3 Konfiguration 3 Strømadapter 3 Fjernbetjening 4 Trådløs, magnetisk dørdetektor 4 Trådløs PIR (infrarød)

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Guardsman CTC 918 GSM alarmsystem

Guardsman CTC 918 GSM alarmsystem Guardsman CTC 918 GSM alarmsystem Introduktion Tillykke med dit nye alarmanlæg CTC-918 er et trådløst alarmsystem med overføring til telefoner, enten ved brug af SMS (tekstmelding til mobiltelefon) eller

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA Brugermanual Manual version 1.0 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk GSM fjernstyret kamera Tak for at du købte GSM kameraet. Dette kamera er et fjernstyret

Læs mere

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015

HomeSecure HS-PRO-01 Manual: 16-06-2015 2 3 HomeSecure PRO 868mhz er det seneste skud på stammen i Homealarm.dk's alarmsortiment. Denne alarm kører på 868mhz og sensorrækkevidden er derfor helt optimal. Hele opsætningen foregår på alarmens LCD

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening

Brugervejledning. Opsætning Montering Betjening Scandinavia Brugervejledning Opsætning Montering Betjening S5-TOUCH MANUAL VER. DK2015.01.001 SikkertHjem Scandinavia 2015 SikkertHjem Scandinavia. Alle rettigheder forbeholdt. SikkertHjem, SikkertHjem

Læs mere