Kvikguide GSM&PSTN Dobbeltnetværks-indbrudsalarmsystem 99 trådløse beskyttelseszoner og 4 trådforbundne zoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvikguide GSM&PSTN Dobbeltnetværks-indbrudsalarmsystem 99 trådløse beskyttelseszoner og 4 trådforbundne zoner"

Transkript

1 Kvikguide GSM&PSTN Dobbeltnetværks-indbrudsalarmsystem 99 trådløse beskyttelseszoner og 4 trådforbundne zoner CD en i pakken indeholder den detaljerede engelske instruktionsbog. Denne quick-guide hjælper brugeren til hurtigt at sætte sig ind i produktet. 1. ÆSKEN INDEHOLDER sirene værtsenhed dør-/vinduessensor strømadapter Fjernbetjening PIR-bevægelsesdetektor Diagram 1 1 x Alarm værtsenhed 2 x PIR sensor (med holder og skruer samt batterier inkluderet) 2 x Dør/vinduessensor ( med montagebeslag samt batterier inkluderet) 1 x Sirene, ledningstilslutning (med 2 skruer og 1 beslag) 2 x Fjernbetjeninger (batterier inkluderet) 1 x Strømforsyningsadapter til europæisk tilslutning 1 x Manual på engelsk (CD) 1 x Telefonledning 2 x Skruer til fastgørelse af værtsenheden 1 x Kvikguide på dansk 3 x Alarm-etiket til vinduer og døre 2. Visning af de enkelte dele 2.1 Værtsenhed set forfra Mon Tue Wed Thu Fri sat Sun Timing arm Timing disarm Reord AC adaptor Battery Low battery Alarm report Alarm Disarm Arm Stay arm GSM signal SIM card Phone line Key lock Normal Stay Intelligent Urgent Close Doorbell Welcome Help senior POWER ARM ALARM STATUS Diagram 2 Diagram 3 (1) LCD-display (2) Tastaturcover Nedenfor ses de ikoner, der viser sig på LCD-displayet alt efter (3) MIC (4) Højttaler funktionens art. Se med oversigt over indikatoren i CDmanualen. Fjern tastaturcoveret, hvorefter tastaturet fremstår som vist nedenfor: Diagram 4 1

2 2.2 Værtsenhed set bagfra LINE2 PSTN line LINE1 SIREN Power POWER Phone set Siren SIM card ON OFF Backup battery recharge switch Diagram 6 Diagram 5 (5) Huller til installation (6) Trådrille (7) Dæksel til styrepanel For at indstille systemet skal coveret på styrepanelet først fjernes, hvorefter man skal følge skridtene som vist Nedenfor. 2.3 Fjernbetjening Diagram 7 (1) Lysindikator (2) Tilkobling (3) Frakobling (4) Udsæt (5) Nødsituation 2.4 Dør-/vinduessensor 2.5 PIR-bevægelsesdetektor Diagram 8 Diagram 9 (A) Lysindikator (B) ON/OFF-knap (C) Skrue (D) Konsol (E) Konsolfod (1) Magnet (2) Sender (3) Nødknap (4) Lysindikator Skift batteri: Lysindikator: ved korrekt installation i normal driftstilstand er lyset slukket. når døren/vinduet åbnes og sensoren udløses, blinker lyset én gang når der trykkes på nødknappen, blinker det samtidig hermed når batteriet er ved at være fladt, bliver lyset ved med at være tændt, indtil batteriet skiftes OBS: Ved førstegangsbrug skal bruger lirke senderhuset op og sætte batteriet i. 2.6 Trådtilsluttet sirene (1) Sirene (2) Sirenestik Diagram 10 2 Fjern først skruen fra pos. (C) Tryk hårdt på enden af kassen bagpå i pos. (C) for at åbne melderen; Skift batteri Få de to dele til at falde i hak og fastgør enheden med skrue.

3 3. Oversigt over systemets standardindstillinger: Inden emballering er alt tilbehør allerede blevet tilsluttet til værtsenhed. Standardindstillingen er som følger: 2 fjernbetjeninger, standardindstilling beskyttelseszonerne 00 og 01 2 dør-/vinduessensorer, standardindstilling i beskyttelseszonerne 01 og 02 2 PIR-bevægelsesdetektorer, standardindstillinger i OPHOLDSZONERNE 60 og 61 NB: Beskyttelseszonerne for fjernbetjeninger og detektorer er indbyrdes uafhængige. 3.1 Oversigt over systemets standardindstillinger: 3.2 Typer på systemets standardzoneindstillinger: Password for betjening 1234 Normal Fjernstyring Til Udsæt Alarm ved afbrydelse af telefonledning Fra Intelligent Sirenelyd 1 minut Hjælp Ledelse 90 Udsæt tilkobling Nej Dørklokke trådforbundne zoner Normalt åben Velkomst 92 SMS-besked Til Nødsituation Antal opringninger før svar 8 opringninger Hør bekræftelse af fjernbetjening Til Forsinkelse alarmering Fra 1-99 zone-alarm Sirenelyd til 1-99 zone-sms-besked-indhold Zone-alarm 4. Førstegangsindstilling af værtsenhed Værtsenheden bør installeres et centralt sted med optimale transmissionsforhold til alle trådløse sensorer og tilbehørsdele. Hold værtsenheden i betryggende afstand fra store metalgenstande eller husholdningsapparater med højfrekvens-interferens og undgå barrierer såsom betonvægge med jernarmering indeni og branddøre. Se diagram 5 og 6 for nedenstående skridt: Fjern coveret fra styrepanelet; Sæt SIM-kortet ned i slidsen Tilslut telefonapparatet til telefonledningen Indsæt sirenestikket (diagram 10) i SIRENE- jack-udgangen; Sæt strømadapteren (effekt: V/0,3A) i STRØM-jack-udgangen; Og før så kontakt til opladning af backup-batteri hen i ON-position. Få styr på alle ledninger og kabler ved at bruge trådrillen og sætte coveret på styrepanelet; Tilslut strømadapteren til den påkrævede strømforsyning; Installér dør-/vinduessensorerne og PIR-bevægelsesdetektorerne ifølge 7.1 og 7.2: OBS: Hvis passwordet på tastaturet er slået til og passwordet skal indtastes før betjening, er passwordet ved førstegangsbrug Nu er alarmsystemet klart, og du kan gå i gang med følgende skridt ifølge vejledningen: For at TILKOBLE værtsenheden: Ved brug af fjernstyring: tryk én gang på [ARM]-tasten. Eller ved brug af tastaturet på værtsenheden: tryk én gang på [ARM]-tasten. Når værtsenheden er tilkoblet, befinder systemet sig i fuldstændigt driftsklar stand, hvor alle meldere er integreret i driftstilstand. Når en eller anden hændelse (indbrud, brand, gasudsivning osv.) sker eller konstateres, giver systemet alarm med det samme. For at FRAKOBLE værtsenheden: ved brug af fjernstyring: tryk én gang på [STAY]-tasten. eller ved brug af tastaturet på værtsenheden: tryk én gang på [STAY]-tasterne. Når værtsenheden er frakoblet, er alle sensorer deaktiveret og vil ikke reagere på nogen form for hændelser. For at "UDSÆTTE" værtsenheden: ved brug af fjernstyring: tryk én gang på [DISARM]-tasten. eller ved brug af tastaturet på værtsenheden: tryk én gang på [STAY]-tasterne. Dette sker med henblik på delvis tilkobling af alarmsystemet, når der er nogen hjemme, idet det så kun er nogle af de udvalgte sensorer, der er aktiveret og kan blive udløst af hændelser. NØDSTILFÆLDE Når der indtræder et nødstilfælde, tryk så på nødknappen SOS på fjernstyringen eller */Urg -knappen på tastaturet for værtsenheden for at aktivere alarmen eller tryk på nødknappen på dør-/vinduessensorerne. 3

4 Efter nu at have foretaget installation og indstilling kan du tilkoble værtsenheden, når du låser døren for at gå hjemmefra. Når du kommer hjem, skal du først frakoble værtsenheden og så åbne døren for at gå ind. Når du er hjemme eller gået til ro for natten, kan du trykke STAY og sætte værtsenheden på opholdsstatus. I denne tilstand er det kun PIR-bevægelsesdetektorerne, der er frakoblet. Du kan gå rundt i dit hjem uden at udløse bevægelsesdetektorerne, men andre sensorer vil stadig være tilkoblet for at vogte over din sikkerhed. 5. Kommandoer til indstilling: Indstilling af dato og klokkeslæt [56] + [4-cifret årstal] + [01-12 måned] + [01-31 dag] + [00-23 time] + [00-59 minut] + [00-59 sekund " + [#] For at optage stemmebesked på forhånd For at tilføje fjernstyringsenhed: 07 + (00~99) + # For at tilføje sensorer/meldere 09+(00~99)+# For at tilføje telefonnumre til værtsenhed [3] + [1-9] + [telefonnummer] + [#] Indstil systemets dato og klokkeslæt Eksempel: Vi skriver nu den 1. juli 2011 kl Tryk på # for at tilgå indstillingsmodus, tryk på #, tryk på * og så på # for at forlade Setup. Efter at have kaldt op på fastnettet og fået forbindelse med værtsenheden via fjernstyring, trykker du på #. Send SMS-besked på # Når alarmen udløses, vil værtsenheden øjeblikkelig ringe op til de forhåndsindstillede telefonnumre og afspille en indtalt stemmebesked, når telefonen tages. For at optage en individuelt udformet besked skal du: Trykke på "# "tasten for at tilgå indstillingsmodus: Tryk så 19# og indtal din besked til værtsenheden til optagelse Systemet vil optage i 10 sekunder og så automatisk gå ud; eller tryk på en vilkårlig tast, når din besked slutter. Tryk på * og så på # for at forlade indstillingsstatus. Den indtalte besked skal være enkel og klar. F.eks.: Dette er et automatisk opkald fra et hjemmealarmsystem på adressen xxxx kom til hjælp hurtigst muligt Tryk først på "#"-tasten for at tilgå indstillingsmodus: Tryk så på: 07 + (00~99) + # for at indstille fjernstyring Eksempel: Tryk # og så 07 og derpå 01# for at indstille den første fjernstyringsenhed. Tryk så på en vilkårlig tast på fjernstyringen for at sende et signal til værtsenheden. Hvis værtsenheden bipper to gange, er det OK, men hvis der kun kommer ét bip, betyder det, at fjernstyringen allerede er blevet indstillet. Værtsenheden kan indstilles til 150 fjernstyringsoperationer på forskellige adresser. Når du er færdig hermed, trykker du igen på # for at bekræfte indstillingsmodus og trykker * og så # for at forlade indstillingsmodus. Tryk først på "# "-tasten for at tilgå indstillingsmodus: Tryk så: 09+(00~99)+# for at indstille melderen Eksempel: Tryk# og så 09 og derpå 01# for at indstille den første sensor og udløs så melderen for at sende et signal til alarm-hosten. Hvis værtsenheden bipper to gange, er det OK, men hvis der kun kommer ét bip, betyder det, at fjernstyringen allerede er blevet indstillet. Værtsenheden kan indstilles til at operere med indtil 150 sensorer på forskellige adresser. Når du er færdig, trykker du igen på # for at bekræfte indstillingsmodus og trykker * og så # for at forlade indstillingsmodus. At tilføje 9 telefonnumre til værtsenheden fra nr. 1 til nr. 9 [1-9] henholdsvis, så at værtsenheden ved udløsning af alarm automatisk vil ringe dem op for at sende stemme-alarmen. Eksempel: Hvis bruger ønsker at indstille som telefonnummer nr. 1 i værtsenheden. Efter at have trykket på #-tasten for at tilgå indstillingsmodus trykker du på # og så på * + # for at forlade Setup. Ring op til værtsenheden på dit fastnetnummer ved fjernopkald, indtast et password (førstegangs-password: 1234), når du bliver spurgt, og tryk så på #-tasten, hvorefter du kan høre vejlederstemmen klar til indstilling. Tryk så på # og på * + # for at forlade Setup. Send SMS-beskeder # til værtsenheden (som i begyndelsen 1234 udgør brugers password), vil værtsenhed svare med SMS-beskeden "gruppe 1 telefonnummer: for at bekræfte, at det er lykkedes at indstille telefonnummer 1 til Hvis der er tale om brug af lokalnummer, bør du indtaste et nummer (f.eks. "9") for at få en kaldetone og så tilføje " * " foran dette nummer. Således bliver den færdige kommando 9* # NB: 7,8,9-gruppenummeret for HJÆLP LEDELSE-zonen - værtsenheden vil kun taste disse tre gruppenumre, når der er alarm på den specifikke zone. 4

5 Tilføj mobiltelefon-nr. til værtsenhed for at modtage SMS-beskeder [4] + [1-6] + [telefonnummer] + [#] Password- ændring [50] + [4-cifret nyt password] + [#] Slå alarmfunktion til og fra efter nedbrud af telefonlinjer [13] + [0/1] + [#] Funktion til beskyttelse af tastatur med password [17] + [0/1] + [#] Reset fabriksindstilling [9898] + [#] Tvunget reset af system Tryk på ARM-knappen og hold den nede, mens strømmen er tilsluttet. Tilføj 6 mobiltelefonnumre fra nr. 1 til nr. 6 for at modtage alarmbesked på SMS. Når der udløses alarm på værtsenheden, sender den en SMS-besked til 6 numre et efter et. Eksempel: Hvis bruger ønsker at indstille som det første nummer til at modtage SMS-beskeder Efter at have trykket på #-tasten for at tilgå indstillingsmodus trykker du på #, så på * og derpå på # Exit Setup Efter at have kaldt op på din fastnetforbindelse og opnået fjernstyret forbindelse til alarmen trykker du # Send SMS-besked # til værtsenhed. Bruges til at ændre brugers password, idet standard-password for bruger er 1234 Eksempel: Hvis du ønsker at indstille et nyt bruger-password 4321 Tryk på #-tasten for at tilgå indstillingsmodus, tryk på #, tryk på * og så på # for at forlade indstillingsmodus. Efter at have kaldt op på din fastnetforbindelse og opnået fjernstyret forbindelse til værtsenheden trykker du # Send SMS-besked # Konstatering af fejl på forbindelsen vil udløse alarmen. 0 er off og 1 on. Systemets standardindstilling er off. Eksemple: Bruger har behov for at slå denne funktion til Tryk på #, så på 131#, * og så på # for at forlade Setup Efter at have kaldt op på din fastnetforbindelse og opnået fjernstyret forbindelse til værtsenheden trykker du 131# Send SMS-besked # At muliggøre beskyttelse af tastaturet med password. Systemets standard-password er 1234, idet standardværdien er off. Værtsenheden vil vise "Tast låst", når tastaturet er låst. Når funktionen er tilsluttet, skal der indlæses password, inden der kan trykkes på en tast. Eksempel: Tastaturbrugere skal indstille beskyttelse ved password. # og tryk så 171#, tryk * og tryk så # Exit Setup Efter at have kaldt op på din fastnetforbindelse og opnået fjernstyret forbindelse til Værtsenheden trykker du 171# Send SMS-besked # For at eliminere password-beskyttelsen skal du først indtaste passwordet og så trykke på kommandoen # og 170# og trykke på * og så trykke på # Exit Setup. 0 er off og 1 er on. Reset Værtsenheden til fabriksindstillingen: # og tryk så 9898# Efter at have kaldt op på din fastnetforbindelse og opnået fjernstyret forbindelse til Værtsenheden trykker du 9898# Send SMS-besked # NB: Denne funktion vil resette alle indstillinger til fabriksstandard bortset fra indstillingerne for sensorer og fjernstyringsenheder. Brugt i den tilstand, hvor password-beskyttelse er slået til, men passwordet er blevet glemt, og der ikke kan ske nogen form for betjening. Afbryd strømforsyningen til Værtsenheden, slå batteriet fra, tryk så på ARM-knappen på tastaturet og hold den nede og slå så batteriet til igen på kontakten. Efter at værtsenheden langsomt har svaret med en kort bippen i 5 sekunder, frigives ARM-knappen så. Der er nu sket fuldstændigt reset af hosten. Alle indstillinger er blevet slettet og ført tilbage til fabriksindstillingen, ligesom alle sensorer og fjernstyrede dele er blevet slettet og passwordet er ført tilbage til det originale

6 SMS-kommandoer De følgende instrukser omhandler kun SMS-kommandoer til fjernstyring af styrepanel: Fjernstyret SMS disarm 0# Fjernstyret SMS NORMAL arm 1# Fjernstyret SMS STAY arm 2# 6. Fjernstyring af værtsenheden Send SMS-besked 12340# til værtsenheden NB: 1234 er passwordet Send SMS-besked 12341# for at indstille værtsenheden til ARM Send SMS-besked 12342# for at indstille værtsenheden til STAY ARM. Når systemet udløses, vil det først kalde fastnetnumre og derpå mobilnumre, hvis der ikke kan opnås forbindelse fra fastnetnummeret. 6.1 Hvordan fjernstyring sker, når alarmen udløses: Når værtsenheden sætter i gang, vil den automatisk kalde de forhåndsindstillede telefonnumre tre gange, indtil der opnås forbindelse. Når bruger tager telefonen, vil der øjeblikkeligt blive afspillet en indtalt stemmebesked for at informere bruger om alarmen. Efter at have modtaget opringningen kan bruger også fjernstyre værtsenheden via telefonen (alt efter kommando som nedenstående). Bruger vil ikke blive bedt om password for at opnå forbindelse. Alarmsystemet vil automatisk lægge på, hvis den modtager instruktioner inden for 20 sekunder. [1] tast: tilkobling [2] tast: frakobling [3] tast: overvågning åben [4] tast: overvågning lukket [5] tast: slå opråb til [6] tast: slå opråb fra [7] tast: sirene-ringning [8] tast: stop sirene-lyd [9] tast: sæt relæ til [0] tast: slå relæ fra [*] tast: læg på - systemet vil ikke kalde det næste nummer på listen. OBS: Hvis røret ikke lægges på ved at bruge [*]-tasten eller alarmen ikke desarmeres ved at bruge [2]-tasten, vil systemet fortsætte med at kalde de næste telefonnumre på listen, indtil det får forbindelse. Værtsenheden vil ikke bede om password, når det ringer ud oven på en alarm. 6.2 Hvordan der foretages fjernindstilling af værtsenheden på telefon: Fjernstyring kan ske via en hvilken som helst telefon. Du kan bare kalde Værtsenheden, hvorefter bruger vil blive bedt om password, når der er forbindelse. Værtsenheden vil automatisk lægge på, når den modtager instrukser inden for 20 sekunder, eller hvis passwordet er forkert. (Standard- password 1234) [1] tast: Tilkobling [2] tast: frakobling [3] tast: overvågning åben [4] tast: overvågning lukket [5] tast: slå opråb til [6] tast: slå opråb fra [7] tast: sirene-ringning [8] tast: stop sirene-lyd [9] tast: slå relæ til [0] tast: slå relæ fra [*] tast: læg på [#] tast: Tilgå systemets fjernindstillingsmodus. Så kan du ændre opstillingen ifølge 4.1. værtsenheden vil automatisk lægge på efter 20 sekunder, hvis der ikke er aktiveret nogen tast med kommandoer. 7 Vejledning om installation af sensorer/detektorer 7.1 Vejledning om installation af dør-/vinduessensorer Diagram 11 Dør-/vinduessensorerne indeholder to dele: (1) magnet; (2) sender som vist på diagram 8. Dør-/vinduessensorerne kan fastgøres på to måder: enten ved at bruge det dobbeltsidede klæbebånd medleveret i pakken eller ved hjælp af skruer, som bruger selv skal anskaffe. Rengør ved brug af det dobbeltsidede klæbebånd først døren/vinduet og påfør derpå klæbebåndet på grundpladen bag på magnet og sender og fastgør dem så der, hvor de skal være, idet nedenstående instruks skal følges; Afmontér ved brug af skruerne først grundpladerne bag på magnet og sender og fastgør dem så med skruer, idet nedenstående instruks skal følges; Sensoren skal installeres med den ene del på dørens/vinduets faste ramme og den anden del på den bevægelige del af døren/vinduet; Husk ved fastgørelse af sensor, at magneten skal installeres på senderens venstre side. Sensoren skal fastgøres 1,6 m over jorden for at undgå, at børn støder ind i den. Det skal sikres, at magneten og senderen sidder parallelt, ligesom afstanden mellem disse to dele skal være mindre end 10 mm. Når sensorens batteri er ved at være fladt, bliver indikatorlyset ved med at lyse som et vink herom. Skift batteri ifølge instrukserne. Tryk på nødknappen, der vil udløse værtsenheden, som giver alarmsignal. 6

7 7.2 Vejledning om installation af PIR-bevægelsesdetektor effektiv afstand 8-12 M 2,2 m højde vinkel 70 grad på gulvet Diagram 12 Diagram 13 Fastgør først med skruer konsolfoden til en egnet vægoverflade eller et hjørne. Den optimale montagehøjde er 2~2,4 over gulvet Før batterikontakten bag på sensoren hen på ON. PIR-sensoren vil blinke ca. 1-2 minutter for at varme op og er så klar til drift. Indsæt konsollen i rillen og skub den kugleformede ende ind i fatningen på konsolfoden og indstil en en vinkel, der er egnet til at konstatere bevægelse. Når detektoren er slået til, vil indikatorlyset blive ved med at blinke regelmæssigt. Men når batteriet er ved at være fladt, vil indikatorlyset blinke hurtigt. Skift batteri i overensstemmelse hermed. OBS: Den optimale overvågningsvinkel for de fleste bevægelsesdetektorer er på 90 grader. Sensoren bør vende ud mod det overvågede område på sådan en måde, at der sikres bedst mulig dækning. Det anbefales at installere fronten på bevægelsesdetektoren vinkelret på menneskers mest sandsynlige bevægelsesretning for at opnå den mest effektive overvågning. Indenfor overvågningsområdet bør der ikke befinde sig ting, der hindrer udsynet. Der bør ikke sidde to infrarøde detektorer samme sted, da de muligvis vil forstyrre hinanden. Undgå at anbringe detektoren ud mod vinduer, maskiner med køle- eller varmeeffekt eller andre anordninger, som forvolder bratte temperaturændringer og således giver falsk alarm. Som hovedregel er PIR-bevægelsesdetektoren til indendørs brug, medmindre andet fremgår af specifikationen. Miljøanbefaling Et elektronisk produkt bør, når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljø belastning. Apparatet skal bortskaffes efter de lokale regler i din kommune, men i de fleste tilfælde kan du aflevere produktet på den lokale genbrugsstation. WEEE-Direktivet Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), der trådte i kraft som europæisk lov den 13. februar 2003, har medført en radikal ændring i behandlingen af elektrisk udstyr, som er udtjent. Formålet med dette direktiv er først og fremmest at reducere WEEE og dertil at fremme genbrug, gen anvendelse og andre former for genindvinding af sådant affald for at mindske mængden til bortskaffelse. WEEE-logoet på produktet eller dets kasse angiver, at dette produkt ikke må kasseres eller smides ud sammen med husholdningsaffald. Du er ansvarlig for at kassere alt dit elektroniske eller elektriske affald på angivne indsamlingssteder for genanvendelse af sådant farligt affald. Isoleret indsamling og korrekte genvinding af dit elektroniske og elektriske affald på kasseringstidspunktet bidrager til at bevare natur ressourcerne. Derudover vil korrekt genanvendelse af elektronisk og elektrisk affald medvirke til beskyttelse af den menneskelige sundhed og miljøet. Yderligere oplysninger om kassering af elektronisk og elektrisk affald, genanvendelse og indsamlingspunkter fås ved at kontakte det lokale bystyre, renovationsselskabet, butikken, hvor du købte udstyret eller producenten af udstyret. Rohs-Direktivet Fra 1. juli 2006 trådte RoHS direktivet (2002/95/EC) i kraft. Formålet med dette direktiv er at begrænse anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed samt miljørigtig nyttiggørelse og bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Garantien gælder ikke Hvis ovennævnte ikke overholdes. Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold, eller lidt anden form for overlast. Agk Nordic A/S hæfter ikke for tab eller skader af nogen art, hverken indirekte eller direkte, som følge af forkert brug eller hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet. Importør: Agk Nordic A/S Copyright Alle rettigheder forbeholdes. Trykt og udgivet af Agk Nordic A/S Undertegnede Agk Nordic A/S erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Overensstemmelseserklæring på kan per brev rekvireres på følgende adresse: Agk Nordic A/S Fabrikvej 17 DK-8800 Viborg Danmark 7

Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER

Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER Kvikguide PSTN Trådløst alarmsystem MED 99 ZONER Den medfølgende CD rummer detaljeret brugervejledning på engelsk. Kvikguiden er tænkt som en hjælp til, at brugeren hurtigt kan sætte sig ind i produktet.

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk GSM teknik GSM ALARM www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning

Indholdet i æsken. Før første ibrugtagning 9 DEN Indholdet i æsken 1 x Trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor 1 x Beslag 1 x Brugermanual ASA-40 er en højtydende trådløs kæledyrsimmun PIR bevægelsesdetektor. Denne bevægelsesdetektor udløser

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Copyright 2016 HomeSecure

Copyright 2016 HomeSecure Denne manual omhandler, hvordan det trådløse tastatur kobles til HomeSecure PRO V2 alarmsystem. RF lyser når der sendes trådløst signal til alarmpanelet. Blinker hurtigt, når sabotagekontakten er udløst.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

GARAGEPORTÅBNER MED 2 FJERNBETJENINGER. Brugervejledning. Modelnr. 10725/10726

GARAGEPORTÅBNER MED 2 FJERNBETJENINGER. Brugervejledning. Modelnr. 10725/10726 GARAGEPORTÅBNER MED FJERNBETJENINGER Brugervejledning Modelnr. 075/076 INDHOLD:. Vigtige sikkerhedskrav og forskrifter. Egenskaber og specifikationer 3. Produktegenskaber 3. Produktspecifikationer 3 Model

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400 Betjeningsvejledning Alarm System AS-400 Indholdsfortegnelse Egenskaber Funktioner... 03 Installation... 04 Initialisering... 06 System... 06 Indstillinger... 06 føj Fjernbetjening... 07 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 trådløse sensorer, kabelførte sensorer, 2 x 12V relæ udgange Tak for valget af vores varer. Du bedes læse vejledningen grundigt,

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning

Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning CD en i pakken indeholder en detaljeret engelsk betjeningsmanual. Denne kvik-guide på dansk kan bruges til hurtig indførsel i produktets anvendelse.

Læs mere

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Cube 1000 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM DANSK BRUGERVEJLEDNING

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM DANSK BRUGERVEJLEDNING TRÅDLØST ALARMSYSTEM DANSK BRUGERVEJLEDNING 1. Introduktion WIRELESS SECURITY ALARM SYSTEM Vigtig miljømæssige informationer vedrørende dette produkt Dette symbol på produktet indikerer at bortkastning

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk

Vare nr. 2000.0600. Svane Electronic ApS. Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 1 Vare nr. 2000.0600 Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang 70 25 30 10 www.svane-el.dk mail: ssi@svane-el.dk 2 September 2014 Tillykke med valget af vores nyeste GSM hybrid tyverialarm

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder.

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder. 6850 Quickguide Inden du fortsætter med at udtage delene i boksen, er det en fordel at finde nogle mærkesedler med klister frem til mærkning af dine systemdele. Find et egnet bord hvor du kan sidde og

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning

Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning Kvikguide Trådløst Netværk IP Kamera Til PC-visning CD en i pakken indeholder en detaljeret engelsk betjeningsmanual. Denne kvik-guide på dansk kan bruges til hurtig indførsel i produktets anvendelse.

Læs mere