For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder"

Transkript

1 1

2 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til, hvordan du får mest muligt ud af dit Nikon.

3 Indhold Sid Menusystemet Sid 6... Opløsning Sid 7... Komprimering Sid Eksponering Sid Eksponeringskompensation Sid D-Lighting Sid Blænde Sid Lukkertid Sid Brændvidde Sid Perspektiv Sid Farver Sid Hvidbalance Sid Flash Sid Kreativ fotografering Sid Billedhåndtering i computeren Sid Nyttige links 3

4 Menusystemet Det første, du bør gøre med dit kamera er at lære menusystemet at kende, så du hurtigt kan ændre indstillinger efter behov. Der er flere menuer i kameraet. Du kommer ind i menuen ved at trykke på MENU-knappen. Inde i menuen navigerer du ved hjælp af multivælgeren og OK-knappen. I brugsanvisningen kan du læse mere om de forskellige menusystemer. 4

5 Menusystemet Menusystemet i dit kamera består af fem eller seks faner afhængig af din kameramodel. Det er en god ide at lære menusystemet at kende, så du let kan ændre indstillinger, når der er brug for det. I din brugervejledning kan du læse om alle de indstillinger, du kan foretage. Husk også, at du altid kan benytte knappen hjælp, mens du navigerer rundt i menuerne. Hjælpefunktionen giver en kort beskrivelse af det fremhævede menupunkt. Hver gang du kan se et spørgsmålstegn i nederste venstre hjørne af LCD-skærmen, kan du få ekstra hjælp ved at trykke på knappen hjælp. Billedvisningsmenuen Her justerer du visningsindstillinger, håndterer billeder og viser lysbilledshow. Optagemenuen Her ændrer du fotografiske indstillinger som billedstørrelse, billedkvalitet, farveindstillinger og hvidbalance. Brugerindstillingsmenuen Her kan du foretage dine personlige kameraindstillinger, for eksempel ved at vælge, hvordan knapper skal fungere, hvor længe LCD-skærmen skal være tændt, bestemme autofokusindstillinger med mere. På vise kameramodeller findes denne fane ikke, men indstillingerne er i stedet placeret i enten optagemenuen eller opsætningsmenuen. Opsætningsmenuen Her indstiller du grundlæggende kameraindstillinger som dato, tid og sprog, formaterer hukommelseskort og vælgerfilnumreringsmetode. Retoucheringsmenuen Her kan du redigere dine billeder direkte i kameraet. Du kan for eksempel korrigere røde øjne eller beskære og konvertere dine billeder til sort-hvid. Når du retoucherer et billede, beholdes originalen, og en redigeret kopi af billedet gemmes på hukommelseskortet. Seneste indstillinger / Min menu I menuen seneste indstillinger vises de senest anvendte menufunktioner, så du let og hurtigt kan gå til dem igen. På visse kameramodeller kan denne menu bruges til at oprette Min menu. Aktiverer du denne mulighed, kan du skabe din egen menufane og tilføje de menupunkter, du benytter mest. 5

6 Opløsning (billedstørrelse) Det første, du indstiller på kameraet, er opløsningen. Du kan vælge mellem tre indstillinger, Large (L), Medium (M) og Small (S). Opløsningen bestemmer, hvor stort billedet kan blive, for eksempel ved udskrift. Skal du blot fotografere for at uploade små billeder til en hjemmeside, er det tilstrækkeligt med en relativt lav opløsning. Men ved du ikke, hvad billederne skal anvendes til, bør du vælge så høj opløsning som muligt. Begræns dig ikke i fotograferingssituationen! Opløsning og komprimering vælges kun, når du fotograferer i filformatet JPG. Når du fotograferer i filformatet NEF (RAW) kan disse indstillinger ikke vælges, da kameraet i dette tilfælde automatisk anvender højeste opløsning. Large (L) 10 megapixels Udsnit: ca. 80x80 pixels = pixels Small (S) 2,5 megapixels Udsnit 40x40 pixels = pixels 6

7 Komprimering (billedkvalitet) Når du fotograferer i JPG-format, sker der altid en komprimering af billederne. Denne funktion er til for at spare på hukommelsen eller for at gøre billederne mindre pladskrævende som datafiler. Du kan i kameraets optagemenu indstille, hvor meget billederne skal komprimeres. Ved komprimeringsindstilling gælder samme tommelfingerregel som med opløsning: Ved du ikke, hvad du skal bruge billederne til, så vælg så lav komprimering som muligt. Du kan vælge mellem tre forskellige komprimeringer: Fine: Normal Basic: Høj billedkvalitet (lav komprimering) Lavere billedkvalitet (høj komprimering) 10 megapixels (Fine) 10 megapixels (Basic) Billedet her er komprimeret yderligere for at fremhæve komprimeringseffekten. 7

8 Programhjulet Ved hjælp af programhjulet vælger du det eksponeringsprogram, du gerne vil benytte. Udover de fem programmer, som beskrives på næste side, findes der også 6-7 automatiske motivprogrammer, de såkaldte digitale motivprogrammer, som er tilpasset forskellige typer af fotografering. På side 21 kan du læse mere om motivprogrammer. 8

9 AUTO P S AUTO-program er et godt program at starte med. Her foretager kameraet alle indstillinger for dig, så du ikke behøver tænke på lukkertid, blænde og ISO-følsomhed. I AUTO-program kan du koncentrere dig helt om at komponere billedet og trykke af i rette øjenblik. Selv flashen springer op og affyres automatisk ved svag belysning. I AUTO-program kan visse menuer ikke benyttes. Selv om AUTO er et godt program, så husk, at der er mere avancerede indstillinger til rådighed. P-, S- A- og M-programmerne giver dig større kontrol over slutresultatet, og billederne kan blive præcis, som du havde forestillet dig. P står for programautomatik, et fotograferingsprogram, som er nært beslægtet med AUTO-program. Programautomatikken indstiller en blænde og en lukkertid for at give dig et korrekt eksponeret billede. Dog kan du ved at dreje på kommandohjulet ændre de indstillinger, som kameraet foreslår. I P-program kan du selv vælge en ISO-følsomhed alt efter lysforholdene i motivet. Flashen styrer du selv, og du skal manuelt trykke den op, hvis du vil anvende den. S er lukkertidsprioriteret program. Dette program er godt, hvis du vil anvende en bestemt lukkertid for at fastfryse en bevægelse, eller måske for at få kreativ bevægelsesuskarphed i dine billeder. Ud fra den lukkertid, du har valgt, vælger kameraet nu en passende blændeåbning, så billedet bliver korrekt eksponeret. I S-program kan du selv vælge en ISO-følsomhed ud fra lysforholdene i motivet. Flashen styrer du selv, og du skal manuelt trykke den op, hvis du vil anvende den. A A er blændeprioriteret program. Det er et godt valg, når du ønsker kontrol over dybdeskarpheden i billedet. Skal du for eksempel tage et portrætbillede, ønsker du måske en lille dybdeskarphed, og du kan da i A-program let vælge størrelse på blændeåbningen. Ud fra den blændeåbning du har valgt, vælger kameraet en passende lukkertid, så billedet bliver korrekt eksponeret. I A-program kan du selv vælge en ISO-følsomhed ud fra lysforholdene i motivet. Flashen styrer du selv, og du skal manuelt trykke den op, hvis du vil anvende den. M M står for manuel, og her er der tale om et helt manuelt program, hvor du som fotograf har total kontrol over kameraets indstillinger. Du indstiller selv både lukkertid og blænde. For at billedet kan blive korrekt eksponeret, har du en lysmåler til hjælp. I søgeren får du en indikation af, om dine indstillinger vil betyde et undereksponeret (for mørkt), overeksponeret (for lyst) eller korrekt eksponeret billede. M-program er lidt mere besværligt at anvende og passer bedst til stillestående motiver, eftersom du skal bruge lidt mere tid på at indstille kameraet. I M-program kan du selv vælge en ISO-følsomhed ud fra lysforholdene i motivet. Flashen styrer du selv, og du skal manuelt trykke den op, hvis du vil anvende den. 9

10 Eksponering Dit kamera anvender tre faktorer for at opnå et korrekt eksponeret billede: Lukkertid, blænde og ISO-følsomhed. Afhængig af lysintensiteten på billedet anvender kameraet forskellige indstillinger i AUTO-program. I P-, S-, A- og M-program kan du selv bestemme, hvilke indstillinger, der skal benyttes. Kort lukkertid (1/250 sek.) Lille blændeåbning (f/8) Lav ISO (100) Lang lukkertid 10 (1/20 sek.) Stor blændeåbning (f/3.5) Høj ISO (800) Lukkertid Lukkertiden er den tid, hvor kameraet er åbent og slipper lys ind. Lukkertiden angives i sekunder eller brøkdele af sekunder, for eksempel 1/60 sek. Under gode lysforhold anvender kameraet en kort lukkertid, for eksempel 1/500 sek., og ved dårlige lysforhold en langsom lukkertid, for eksempel 1/15 sek. Blænde Blænden er en variabel åbning i objektivet. Blænden ændrer størrelse alt efter mængden af lys på motivet og omgivelserne. Størrelsen på blændeåbningen angives med en værdi, der kaldes f-tal. Et lavt tal som for eksempel f/2.8 angiver en stor blændeåbning, og et højt tal som for eksempel f/22 angiver en lille blændeåbning. Blænden kan også benyttes kreativt til at kontrollere dybdeskarpheden i billedet. En stor blændeåbning giver mindre dybdeskarphed, og en lille blændeåbning giver en større dybdeskarphed. ISO-følsomhed (lysfølsomhed) ISO-følsomhed er et mål for kameraets lysfølsomhed. Du kan vælge mellem ISO-automatik og manuel ISO-indstilling. Jo højere ISO-følsomhed, desto højere lysfølsomhed. Prisen, du betaler for en høj ISO-følsomhed, er et dårligere signal/støjforhold, der bliver flere korn i billedet. Eftersom lukkertid, blænde og ISO-følsomhed arbejder sammen for at skabe den endelige eksponering, kan du ved at arbejde aktivt med ISO-følsomhed ændre omfanget af anvendelige lukkertider og blænder, som giver korrekt eksponering.

11 ± 0 EV Eksponeringskompensation Somme tider kan kameraets lysmåler blive narret, hvad der kan resultere i for lyse eller for mørke billeder. Så kan du anvende eksponeringskompensation for at korrigere i optagesituationen. Knappen til eksponeringskompensation er mærket med og er placeret ved siden af udløserknappen. Kompensationen angives i eksponeringstrinforøgelse eller -formindskelse, hvor +1 betyder, at dobbelt så meget lys rammer billedsensoren, mens 1 betyder, at halvt så meget lys rammer billedsensoren. Eftersom kameraet ikke ved, hvad du fotograferer, og hvordan du ønsker, at resultatet skal se ud, skal det have lidt hjælp ind imellem. Ved at tage flere billeder af vanskelige motiver, men med forskellige eksponeringer, kan du få præcis det billedresultat, du ønsker. -1 EV +1 EV 11

12 D-Lighting D-Lighting er en måde at forbedre billeder, der er blevet for mørke. Denne funktion lysner skyggepartier i billedet, men bevarer de dele, der er korrekt eksponeret. D-Lighting gemmer en redigeret kopi af billedet på hukommelseskortet. Originalbilledet bevares altid! D-Lighting og andre retoucheringsfunktioner findes i retoucheringsmenuen. Visse kameramodeller har også en funktion, som hedder Active D-Lighting. Med denne funktion slået til sørger kameraet for, at dine billeder får bedst mulig farvemætning både i billedets lyse og mørke dele. Active D-Lighting bearbejder billedet direkte i optageøjeblikket, og der gemmes kun ét billede på hukommelseskortet (til forskel fra brug af D-Lighting i retoucheringsmenuen). 12

13 Blænde Blænden er en variabel åbning i objektivet. Blændeåbningen angives med et tal (f-tal), som siger noget om, hvor meget lys objektivet lukker ind gennem blænden. Et lille f-tal svarer til en stor blændeåbning, hvad der indebærer, at mere lys slippes ind, og at du kan anvende en kortere lukkertid. Blændeåbningen påvirker også dybdeskarpheden, det vil sige området i billedet, hvor også motiver foran og bagved hovedmotivet bliver skarpe. En lille blænde (højere f-tal) giver en større dybdeskarphed, og det skarpe område bliver større. Også brændvidde og afstand påvirker dybdeskarpheden. En længere brændvidde giver mindre dybdeskarphed, mens en længere afstand giver større dybdeskarphed. Derfor giver en stor blændeåbning sammen med en lang brændvidde og en kort afstand den mindst mulige dybdeskarphed. Omvendt giver en lille blændeåbning sammen med en kort brændvidde og lang afstand den størst mulige dybdeskarphed. 13 Stor blændeåbning (f/3.5) Lille blændeåbning (f/22)

14 Lukkertid Lukkertiden er den tid, hvor der slippes lys ind i kameraet. En lang lukkertid slipper en stor mængde lys ind, og en kort lukkertid slipper mindre lys ind. Lukkertiden angives i sekunder eller brøkdele af sekunder, for eksempel 1/60 sek. Udover at påvirke eksponeringen i billedet påvirker valget af lukkertid også oplevelsen af bevægelse i billedet. Ved selv at vælge lukkertid kan du bestemme, om en bevægelse skal fryses eller sløres (det kaldes bevægelsesuskarphed). Korte lukkertider fryser bevægelser, og lange lukkertider slører dem. Husk, at du ved lange lukkertider kan have brug for et stativ, så du ikke får uskarphed som følge af rystelser i dine billeder. Som regel er det jo kun motivets bevægelse, man ønsker skal være uskarp. Prøv dig frem ved at teste forskellige lukkertider på samme motiv. Husk også, at bevægelsens hastighed afgør, hvor kort lukkertid du skal have for at fryse den, og omvendt også hvor langsom lukkertid du bør anvende for at få en tilpas bevægelsesuskarphed. Når du fotograferer motiver i bevægelse, kan du med fordel anvende en teknik, som kaldes panorering. Det vil sige, at du følger med motivet med kameraet, hvad der resulterer i, at genstanden, der bevæger sig, bliver skarp, mens baggrunden får en bevægelsesuskarphed. En god måde at øve dette er at fotografere for eksempel løbende børn eller biler, der kører forbi. At benytte sig kreativt af forskellige lukkertider for at indfange bevægelse i billedet kræver masser af træning. Held og lykke! Lang lukkertid (1/15 s) Lang lukkertid (1/80 s) 14 Kort lukkertid (1/400 s) Kort lukkertid (1/400 s)

15 Brændvidde Billedvinklen (det, du ser gennem objektivet) afhænger af brændvidden. Et objektiv med kort brændvidde (vidvinkel) har stor billedvinkel, som gør, at meget af motivet kommer med. Et objektiv med lang brændvidde (teleobjektiv) har en mindre billedvinkel, og mindre af motivet kommer med på billedet. Brændvidden angives i millimeter. Objektiver kan have en fast eller en variabel brændvidde. Dem med variabel brændvidde kaldes zoomobjektiver. Objektiver med fast brændvidde er ofte lysstærkere end zoomobjektiver, men mangler til gengæld den fleksibilitet, du får ved hurtigt at kunne ændre brændvidden. Billederne til højre er fotograferet fra samme sted, men med forskellig brændvidde. Med en lang brændvidde, for eksempel 200 mm, kommer man tættere på motivet end med en kort brændvidde, som for eksempel 18 mm. 18 mm 50 mm mm

16 Perspektiv 18 mm Perspektivet er forholdet mellem motivets størrelse og dybde i et billede. Ved at anvende forskellige brændvidder og forskellige afstande til dit hovedmotiv kan du påvirke perspektivet i billedet. Med en kort brændvidde (vidvinkel) betones billedelementerne i forgrunden ved at afstanden til baggrunden virker større. Med en lang brændvidde (tele) klemmes for- og baggrund sammen, hvad der gør, at forskelle i størrelse og afstand virker mindre. I billedeksemplet til venstre er motivet fotograferet med forskellige brændvidder og på forskellige afstande. Det øverste billede (18 mm) er fotograferet på 1 meters afstand, mens det nederste billede (200 mm) er fotograferet på 10 meters afstand. Perspektivet er vigtigt at tænke på, når man fotograferer. Ved landskabsfotografering anvender man ofte en kortere brændvidde, mens man ved portrætfotografering ofte anvender en længere brændvidde. 50 mm mm

17 Farveindstillinger I dit kameras optagemenu kan du ændre farveindstillingerne på de billeder, du vil tage. Menupunktet hedder Picture Control. Du kan vælge mellem forskellige forindstillede Picture Controls. Alle forindstillede Picture Controls kan i øvrigt ændres med dine personlige præferencer for skarphed, kontrast, lysstyrke, farvemætning og glød. Du kan også oprette din helt egen Picture Control, så du let kan indstille kameraet til dit motiv eller dine egne kreative formål. I brugervejledningen kan du læse mere om Picture Controls. Vigtigt! Billeder med lav kontrast, skarphed eller farvemætning kan altid forbedres bagefter med et billedbehandlingsprogram. Husk også, at billeder optaget i farver kan gøres til sort-hvide fotos i den efterfølgende billedbehandling - men du kan ikke ændre den modsatte vej. Hvis du optager i NEF-format, kan du ændre Picture Control-indstillinger bagefter i View NX2 eller Capture NX2. Nedenfor kan du læse om de forskellige forindstillede Picture Controls, hvordan de påvirker dine billeder, og hvordan de bedst kan anvendes. Standard - giver en afbalanceret effekt med naturlig farvegengivelse. Denne indstilling er velegnet til de fleste optagesituationer. Neutral - en Picture Control med lav skarphed, kontrast og farvemætning. Denne indstilling er god til billeder, der skal efterbehandles og retoucheres i et billedbehandlingsprogram. Vivid - en Picture Control med høj kontrast, skarphed og farvemætning. Denne indstilling er velegnet til billeder, der skal udskrives uden at være redigeret først. Monokrom - gør det muligt at optage billeder i monokrom (sort-hvid, sepia, etc.) direkte i kameraet. Portræt - giver et blødt look og naturlige hudtoner i dine portrætbilleder. Landskab - giver levende farver på dine billeder af landskaber og cityscapes. 17

18 Hvidbalance Hvidbalance er en af nøglerne til at opnå korrekte (neutrale) farver på et billede. Det kan sammenlignes med at filtrere lyset i omgivelserne, så gråt bliver gråt, hvidt bliver hvidt, og alle andre farver får den rette farvetone, det vil sige gengives så naturtro som muligt. Hvidbalancen ændrer du i optagemenuen. Test de forskellige faste indstillinger, eller indstil hvidbalancen efter de forhold, du befinder dig i. Hav dog altid Auto-hvidbalance indstillet som standard. Husk, at hvidbalancen er en af de vigtigste indstillinger, hvis billeder skal have naturlige farver, og at den kan være afgørende ved vanskelige lysforhold, for eksempel i miljøer med lysstofrør eller blandet lys. Hvidbalancen kan også anvendes kreativt for at skabe en speciel stemning. Når man for eksempel fotograferer en solnedgang, bliver resultatet ofte ikke, som det ser ud i virkeligheden. Det skyldes, at kameraet forsøger at give så neutralt et resultat som muligt, men det måske ikke altid det, man vil have. Test derfor forskellige hvidbalanceindstillinger, prøv for eksempel skygge, når du fotograferer en solnedgang, så vil de gule og røde farver i motivet blive forstærket. Test forskellige hvidbalanceindstillinger for at se, hvad resultatet bliver. Husk at stille tilbage til Auto-hvidbalance, når du slukker for kameraet eller skal tage billeder i nye omgivelser. Din fotohandler har gråkort, som gør det lettere, når du skal indstille hvidbalancen. 18

19 Flash Hvis du tester forskellige flashindstillinger, når du fotograferer, kan resultatet ofte blive meget bedre. Flashbilleder bliver ofte lidt flade og kedelige, men hvis du lærer at udnytte flashens muligheder, kan du tage meget bedre flashbilleder. I brugsanvisningen til dit kamera kan du læse mere om de forskellige flashindstillinger. Visse digitale motivprogrammer tillader ikke valg mellem alle flashindstillinger. Automatisk Flash Flashen springer selv og affyres automatisk i svagt lys eller dårlig belysning. Flash fra Flashen affyres ikke. Udfyldningsflash Flashen affyres i hvert billede uanset belysning. Rød-øje-reduktion mindsker risikoen for røde øjne i dine flashbilleder. Langsom flashsynkronisering kombinerer flash med langsom lukkertid for at få mere med af den aktuelle belysning Flashsynkronisering med bageste lukkergardin anvendes ved flashfotografering af bevægelige motiver sammen med langsom lukkertid for at få fartstriberne til at løbe den rette vej. 19

20 Flash 20 En anden metode til bedre flashbilleder er at anskaffe sig en ekstern flash, en såkaldt Nikon Speedlight. Den har flere fordele, blandt andet er den kraftigere end den indbyggede flash, men frem for alt får du med ekstern flash mulighed for at rette lyset, hvorhen du vil. Ved at rette flashen op i loftet eller mod en hvid væg, opnår du en meget mere naturlig belysning af motivet. Med ekstern flash mindsker du også risikoen for røde øjne, eftersom afstanden mellem objektivet og flashen er større.

21 Kreativ fotografering Dit kamera er udstyret med en række digitale motivprogrammer, som du kan vælge mellem. Når du vælger et motivprogram, optimeres indstillingerne automatisk, så de passer til motivet. Kreativ fotografering behøver altså ikke være sværere end at dreje på programhjulet. I brugsanvisningen til dit kamera kan du læse mere om, hvad de forskellige programmer kan gøre for dig. Nærbilled Portræt Aftenportræt Sport Landskab 21

22 Billedhåndtering i computeren Nikon Transfer Under overførslen af billederne fra kameraet til computeren kan du bestemme, hvor filerne skal havne. Det er smidigt allerede ved overførslen at bestemme, hvor filerne skal gemmes, og hvad de skal hedde (om du vil skifte filnavn). Husk allerede fra starten at finde en fornuftig struktur på din billedsamling, så er det lettere at finde billederne senere. View NX2 Når billederne ligger på rette sted i din computer, kan du anvende View NX2 til at organisere og klassificere dine billeder. Du kan også vise lysbilledshow samt udskrive dine billeder direkte fra programmet. Husk altid at tage mindst én backup af dine billeder, som du gemmer separat, for eksempel på en ekstern harddisk. Capture NX2 Hvis du vil redigere dine billeder, kan du med fordel anvende Capture NX2, som gør det let og sjovt at arbejde med billederne. Capture NX2 kan du købe hos din fotohandler. Du kan også downloade en gratis testversion fra 22

23 Husk, at det skal være sjovt at fotografere og skabe billeder. Med dit nye systemkamera har du taget et stort skridt mod gode billeder. Held og lykke! Vil du lære endnu mere, er der flere Nikon School-kurser, du kan melde dig til. Gå ind på for at se, hvilke kurser der passer til dig. På bagsiden finder du en rabatkode, som giver dig 10 procent rabat på kursusprisen til Nikon School Advanced eller Nikon School Capture. Nyttige links: Nikon support Tlf:

24 10 % rabat på dit næste kursus! I Nikon vil vi gerne give dig flere muligheder for at udvikle dine fotografiske evner og få mere ud af dit Nikon-kamera! For at du kan få mulighed for at lære mere om dit kamera eller om Capture NX2, tilbyder vi dig 10 % rabat på dit næste kursus (værdi ca. 120,- kr.). Oplys rabatkoden nedenfor, når du tilmelder dig Nikon School Advanced eller Nikon School Capture på Så trækker vi 10% fra kursusprisen. Koden gælder for én person på ét kursus. Tilbuddet gælder i seks måneder fra, at du har deltaget på Nikon School Intro. NISC Nikon Nordic AB, dansk filial, Ørestads Boulevard 67, 2300 København S, Tlf , Fax ,

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

Kibæk Fotoklub Kamerateknik

Kibæk Fotoklub Kamerateknik Kibæk Fotoklub Kamerateknik Figur 1 D3200 Figur 2 D3200 Figur 3 D7100 Figur 4 D7100 Figur 5 EOS 700D Figur 6 EOS 700D Figur 7 EOS 7D Mark II Figur 8 EOS 7D Mark II Kibæk Fotoklub Kamerateknik Blændeprioriteret.

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

En samling af eksempler på billeder SB-910

En samling af eksempler på billeder SB-910 En samling af eksempler på billeder SB-910 Denne håndbog viser de forskellige SB-910 flashfunktioner og eksempelfotos. 1 Dk Tag det næste skridt med kreativ belysning Afslør dine motivers teksturer og

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

Spejlreflekskamera. for begyndere. v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk )

Spejlreflekskamera. for begyndere. v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk ) Spejlreflekskamera for begyndere v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk ) Hvordan skal jeg indstille kameraet Bevæger motivet sig Nej Brug A / Av Hvordan skal baggrunden være Skarp Uskarp Mindre bevægelse

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

ISO-følsomhed udtrykker hastigheden af fotografisk negativmaterialer (tidligere udtrykt som ASA i de analoge dage).

ISO-følsomhed udtrykker hastigheden af fotografisk negativmaterialer (tidligere udtrykt som ASA i de analoge dage). Hvad betyder ISO? ISO-følsomhed udtrykker hastigheden af fotografisk negativmaterialer (tidligere udtrykt som ASA i de analoge dage). Da digitale kameraer ikke bruger film, men har en billedsensor i stedet,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 3 Programmerne i kameraet GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Auto S A M... 4 Auto grøn firkant... 5 S Lukkertidsprioriteret... 6 A - Blændeprioriteret...

Læs mere

Styr på termerne. Effekt: Strølys kaldes det også. Som regel det der bruges skråt bagfra for at give liv i håret, og til at belyse baggrunden med.

Styr på termerne. Effekt: Strølys kaldes det også. Som regel det der bruges skråt bagfra for at give liv i håret, og til at belyse baggrunden med. Styr på termerne Hovedlys: Når en fotograf siger hovedlys, så er det ikke bare fordi det rammer folk i hovedet. Hovedlys er det lys man kan sige er det primære lys i billedet. På portrætter vil det derfor

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Fototeknik. 22/10 2012 i Alssundfotoklub Leif Elsborg

Fototeknik. 22/10 2012 i Alssundfotoklub Leif Elsborg Fototeknik 22/10 2012 i Alssundfotoklub Leif Elsborg Canon 40D Nikon D3100 Kameraprincip Belysning af et billede bestemmes af: Blænden Lukkertid - eksponeringstid ISO værdi Billedeksempler Underbelyst

Læs mere

Introduktion. Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos".

Introduktion. Hej og velkommen til Sådan tager du fantastiske landskabsfotos. Introduktion Hej og velkommen til "Sådan tager du fantastiske landskabsfotos". I denne guide vil jeg vise dig strategien for, hvordan du som begyndende fotograf tager et fantastisk foto af et landskab.

Læs mere

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 www.skive.dk Downloade picasa Picasa er Googles bud på et (gratis) billedbehandlingsprogram. Programmets allerstørste styrke er at skabe overblik over de

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG MODUL 002 KAMERAFUNKTIONER KEND DIT KAMERA INDHOLDSFORTEGNELSE

FOTOKLUBBEN KRONBORG MODUL 002 KAMERAFUNKTIONER KEND DIT KAMERA INDHOLDSFORTEGNELSE FOTOKLUBBEN KRONBORG KURSUSAKTIVITETER 2014 25. OKTOBER 2014 10:00-16:00 MODUL 002 KAMERAFUNKTIONER KEND DIT KAMERA Medbring kamera, stativ, kortlæser, kabel, bærbar pc, notesblok og skrivetøj. Der vil

Læs mere

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1 Mine fototips 6 gode råd til bedre fotos Version 1.1 Søren Udby www.kanonfotografen.dk Søren Udby Fototips, side 1 Fototips Min filosofi omkring succesfuld fotografering er, at man som fotograf skal have

Læs mere

Canon DSLR for begyndere

Canon DSLR for begyndere Canon DSLR for begyndere FOF - 2017 Vi skal lære: Vores kamera bedre at kende Basis fototeknik Tips og tricks til fotografi generelt Lidt komposition Noget om ekstraudstyr Lidt billedbehandling Plus det

Læs mere

Kamera Tips. 8 vigtige indstillinger på dit kamera. Præludium. 1 Skyd dine billeder i RAW

Kamera Tips. 8 vigtige indstillinger på dit kamera. Præludium. 1 Skyd dine billeder i RAW 8 vigtige indstillinger på dit kamera. Præludium Som min egen forberedelse til at afholde kamera teknik aften i den nærmere fremtid, har jeg nu fået nedskrevet de erfaringer, som jeg indtil nu har opnået,

Læs mere

Blænde, lukker og ISO

Blænde, lukker og ISO Blænde, lukker og ISO Lidt om blænde, lukkertid og ISO indstillinger og hvordan de påvirker hinanden. Det er nemlig ikke helt lige meget, hvilke indstillinger, der vælges. Relaterede lektioner kunne være

Læs mere

Kamera. Et billede bestemmes: Blænden Lukketid Iso værdi

Kamera. Et billede bestemmes: Blænden Lukketid Iso værdi Canon fototeknik Kamera Et billede bestemmes: Blænden Lukketid Iso værdi Blænde og lukketid Blænderække 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.0 16.0 22.0 32.0 44.0 Lukketid 1/2000 s 1/1000 s 1/500 s 1/250 s

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Online kurser http://www.canoneos.dk

Online kurser http://www.canoneos.dk Online kurser http://www.canoneos.dk i MP4 format Online kurser http://www.canoneos.dk Bemærk, at du skal have flash player 7+ installeret for at kunne se kursusfilmene. Såfremt du ikke har flashplayer

Læs mere

Jpg Alle digitale fotoapparater danner optagede billeder i jpg-formatet, som kendes fra almindelig billedbehandling. Formatet er xxxxx.

Jpg Alle digitale fotoapparater danner optagede billeder i jpg-formatet, som kendes fra almindelig billedbehandling. Formatet er xxxxx. Lidt råt men godt Ib Søgaard, den 19-04-2008 Udviklingen inden for den digitale fotografering har medført en lang række fordele ikke mindst for amatørfotografer. Kameraer og objektiver er nu udstyret med

Læs mere

10 tips til panorering og motiver i bevægelse

10 tips til panorering og motiver i bevægelse 10 tips til panorering og motiver i bevægelse Panorering er en effektiv måde at vise bevægelse i et foto. Det tilfører fotoet en masse dynamik, og gør dine fotos mere levende. Teknikken er ikke svær hvis

Læs mere

Hvornår skal du bruge Matrix (Mønster, Evaluerende) lysmåling

Hvornår skal du bruge Matrix (Mønster, Evaluerende) lysmåling Lysmålingsmetoder Forståelsen af hvordan din lysmåler i dit kamera virker, er måske ikke så vigtigt for de fleste. Det at kende din lysmåler, gør at du nemmere kan omstille dig til forskellige situationer

Læs mere

ILLUSTRATION NR JANUAR 2017 KEND DIT KAMERA FOTOKLUBBEN KRONBORG

ILLUSTRATION NR JANUAR 2017 KEND DIT KAMERA FOTOKLUBBEN KRONBORG ILLUSTRATION NR. 1 ILLUSTRATION NR. 2 Blænden er som det menneskelige øje: Lidt lys kræver stor pupil Meget lys kræver lille pupil ILLUSTRATION NR. 3 Når man skruer på tiden, må man også skrue på ISO eller

Læs mere

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera Eksponeringen Kommer der for lidt lys ind i kameraet, får vi et mørkt, underbelyst billede, hvor man ikke kan skelne detaljer. Det gælder om at ramme den helt rigtige eksponering, hvor alle motivets farver

Læs mere

PRODUKT- FOTOGRAFERING

PRODUKT- FOTOGRAFERING PRODUKT- FOTOGRAFERING FOR WEBSHOPS Visual Reporting ApS Version 1.00 Hent den nyeste version på http://www.visualreporting.dk/e-bog Side i INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kameraets indstillinger...3

Læs mere

blænden - den fotografiske iris » Teknisk baggrund

blænden - den fotografiske iris » Teknisk baggrund blænden - den fotografiske iris Hvis du af og til har undret dig over hvad det er for nogle mystiske tal, der står på objektivet, er her hjælp at hente. I denne artikel kigger vi lidt på hvad blænden er

Læs mere

Brugen af filte iforb. med fotografering

Brugen af filte iforb. med fotografering Brugen af filte iforb. med fotografering Når lyset driller Det er ikke ofte, vi anvender filtre, men det hænder, at de er en nødvendighed. Det kan fx være et ND-filter, når der er for meget lys til at

Læs mere

Hvor skal man lægge fokuspunktet i sine foto?

Hvor skal man lægge fokuspunktet i sine foto? Hvor skal man lægge fokuspunktet i sine foto? Her der fokus på blomsten, og billedet havde været mindre interessant, hvis de grønne blade i baggrunden også havde været skarpe. Dybdeskarphed (eller DOF:

Læs mere

Objektiv med zoom eller fast brændvidde (prime-objektiv)?

Objektiv med zoom eller fast brændvidde (prime-objektiv)? Objektiv med zoom eller fast brændvidde (prime-objektiv)? Fordelen ved at bruge et objektiv med zoom er den fleksibilitet, det giver fotografen. Denne alsidighed er meget nyttig under en lang række optageforhold.

Læs mere

Fotografering med skyer og i gråvejr.

Fotografering med skyer og i gråvejr. Fotografering med skyer og i gråvejr. Fordi det er gråvejr betyder ikke at det også er dårligt fotovejr. Man kan sagtens tage flotte, og her i artiklen giver vi lidt inspiration til hvordan. Den første

Læs mere

ISO indstillinger på vores kamera (herunder Auto-ISO)

ISO indstillinger på vores kamera (herunder Auto-ISO) ISO indstillinger på vores kamera (herunder Auto-ISO) Vi har alle en grænse for ved hvor lav en lukkertid, vi kan holde kameraet stille og herved undgå rystede billeder. Det afhænger dels af, hvor godt

Læs mere

Den indirekte håndflash, som jeg har beskrevet i en anden artikel, slutter nærmest, hvor denne artikel begynder.

Den indirekte håndflash, som jeg har beskrevet i en anden artikel, slutter nærmest, hvor denne artikel begynder. Den indirekte håndflash, som jeg har beskrevet i en anden artikel, slutter nærmest, hvor denne artikel begynder. Når man først har opdaget, hvor forskelligt en håndflash kan bruges, ved at dreje den i

Læs mere

POWER TO YOUR NEXT STEP Grib alle muligheder

POWER TO YOUR NEXT STEP Grib alle muligheder POWER TO YOUR NEXT STEP Grib alle muligheder you can 2 Vores rejse begynder Surfs up! Surfskole: Her kommer vi! Fordelen ved digitale spejlreflekskameraer Skift dit objektiv, skift dit synspunkt Med udskiftelige

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 4 Fokus på fokus GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fokus fordi det er skarpt... 4 Fokus, DOF og bokeh... 5 Auto fokus (AF)... 6 AF, bestem

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

STILLEBEN 3 PROGRAM BRÆNDVIDDEOMRÅDE BLITZ STATIV SPECIELT UDSTYR

STILLEBEN 3 PROGRAM BRÆNDVIDDEOMRÅDE BLITZ STATIV SPECIELT UDSTYR STILLEBEN 3 Stablede sten SVÆR- HEDS- GRAD PROGRAM BRÆNDVIDDEOMRÅDE BLITZ STATIV SPECIELT UDSTYR A/AV 50-200 MM DET BØR DU GÅ EFTER Er du ved stranden, så kig efter nogle sten med samme nuance og form,

Læs mere

Det efterfølgende skal ses som gode råd og videregivelse af mine erfaringer.

Det efterfølgende skal ses som gode råd og videregivelse af mine erfaringer. Billedbehandling / Digital kamera Det efterfølgende skal ses som gode råd og videregivelse af mine erfaringer. Pixelmasse Billedstørrelse 1.000.000 9 x 12 2.000.000 10 x 15 3.000.000 13 x 18 4.000.000

Læs mere

Dansk vejledning til. Picasa billedbehandlingsprogram Version 3.9

Dansk vejledning til. Picasa billedbehandlingsprogram Version 3.9 Picasa 3 - billedbehandling Dansk vejledning til Picasa billedbehandlingsprogram Version 3.9 picasa.google.dk Åge Monrad UC Syddanmark Haderslev juni 2014 Enhver distribution uden forfatterens samtykke

Læs mere

Spejlreflekskamera. Spørgsmål fra ugens løb. Blitz-eksponeringskompensation. Kompenserer for ukorrekt blitzeksponering

Spejlreflekskamera. Spørgsmål fra ugens løb. Blitz-eksponeringskompensation. Kompenserer for ukorrekt blitzeksponering #4 Spejlreflekskamera For begyndere 90 Spørgsmål fra ugens løb 91 Blitz-eksponeringskompensation Kompenserer for ukorrekt blitzeksponering Fordi kameraet ikke ved hvordan du vil have motivet til at se

Læs mere

Lysets farve måles i Kelvin efter en skala nogenlunde som vist på nedenstående planche, hvor forskellige lysforhold er indikeret.

Lysets farve måles i Kelvin efter en skala nogenlunde som vist på nedenstående planche, hvor forskellige lysforhold er indikeret. Hvidbalance Noter til Kibæk Fotoklub den 1/2 2017 Af Jørgen D. Vestergaard Et (ikke-selvlysende) objekt har den farve, som det lys det reflekterer. Det betyder dermed at objektets farve er afhængig af

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R827 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG KEND DIT KAMERA

FOTOKLUBBEN KRONBORG KEND DIT KAMERA FOTOKLUBBEN KRONBORG 21. JANUAR 2017 10:00-16:00 KEND DIT KAMERA Indholdsfortegnelse A. Point-and-shoot / Kompakt-kamera / DSLR (spejlrefleks)... 2 B. Eksponering: blænde, tid og ISO... 2 C. Programmer...

Læs mere

Arkitekturfotokursus Byens Netværk ved Byggeriets Billedbank

Arkitekturfotokursus Byens Netværk ved Byggeriets Billedbank Arkitekturfotokursus Byens Netværk ved Byggeriets Billedbank Firmaets ydelse er, kort fortalt, æstetisk og dynamisk fotografering af byggeri. Nogle byggerier følger vi fra første spadestik til slutfotografering

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri.

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri. Udendørs Portrætter Agenda 1. Generelt om portrætter 1.Hvorfor er udendørs portrætter 'bedre' 2.Must-haves 2. Generelt om udendørs portrætter 3. Baggrunde / Lokationer 4. Forgrunde / Subjekt 5. Lys 1.Naturligt

Læs mere

Digitalkamera og scanner Ekstra kapitel til hæftet Photoshop CS2 for alle af Palle Bruselius

Digitalkamera og scanner Ekstra kapitel til hæftet Photoshop CS2 for alle af Palle Bruselius Ekstra kapitel til hæftet Photoshop CS2 for alle af Palle Bruselius Forlaget Libris 1 Photoshop CS2 er især rettet imod grafikere og andre professionelle, der har behov for avanceret billedbehandling,

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup

Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup Der er flere muligheder for at flytte billeder fra kamera til computer. Hvilken du benytter, afhænger af temperament

Læs mere

Key Point Photography Academy. copyright all rights reserved Kameratest.dk. Canon EOS 5D Mark III

Key Point Photography Academy. copyright all rights reserved Kameratest.dk. Canon EOS 5D Mark III Key Point Photography Academy copyright all rights reserved Kameratest.dk Canon EOS 5D Mark III 1 1 Underviser: Kim Skovsby 1. Oplært som reklamefotograf hos Jan Friis & Torben Pedersen 2. Uddannet grafisk

Læs mere

Case. Casens opbygning. Løsning af case. Billedfil

Case. Casens opbygning. Løsning af case. Billedfil Case Mange af de ting, vi gør i Photoshop, er rutinearbejde vi har tit et fastlagt workflow, som vi bruger som udgangspunkt hver gang. Efterhånden som man blive dygtigere, vil man lægge flere trin til,

Læs mere

Når du vil tage et billede/trykker på udløserknappen, sker der følgende (OBS: Blænden sidder i objektivet):

Når du vil tage et billede/trykker på udløserknappen, sker der følgende (OBS: Blænden sidder i objektivet): Er dine billeder ikke altid skarpe nok? Så har du muligvis glemt ligesom jeg funktionen Mirror Lock Up (MLU/Mup) Når du vil tage et billede/trykker på udløserknappen, sker der følgende (OBS: Blænden sidder

Læs mere

Rapport over fotokursus 11.-3. - 17.-3. 2014 Det fortællende foto

Rapport over fotokursus 11.-3. - 17.-3. 2014 Det fortællende foto Mejerist N.H. Lindhardt har en passion for biler og har samlet sig en del, som bliver brugt til bestillings-kørsel. - Vi selvstændige har jo så meget fritid, som vi skal bruge til noget fornuftigt, som

Læs mere

Digitale kameraer Forår 2008

Digitale kameraer Forår 2008 smart og elegant Digitale kameraer Forår 2008 2 Nikon har tradition for at fremstille kameraer og objektiver i topklasse, og vi fortsætter denne entusiastiske indstilling til fotografering med COOLPIX-seriens

Læs mere

Det er også sjovt at prøve på dine normale billeder for at se hvor meget ekstra tonal dybde, man kan føje til et billede.

Det er også sjovt at prøve på dine normale billeder for at se hvor meget ekstra tonal dybde, man kan føje til et billede. Pseudo-HDR i PSE11 HDR (High Dynamic Range) er processen, hvor man tager tre eller flere næsten identiske eksponeringer af samme motiv: Et korrekt eksponeret billede (et 0-billede), ét overeksponeret og

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

Blænderækken, flash og ledetal

Blænderækken, flash og ledetal Blænderækken, flash og ledetal Blænderækken - de tal der findes på blænderingen på nogle objektiver - er et af de mest fascinerende værktøjer i fotografiets historie. Og da tallene samtidig er direkte

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Den store KAMERA- BEGYN - DEREN ENTU- SIASTEN PROFFEN

Den store KAMERA- BEGYN - DEREN ENTU- SIASTEN PROFFEN GUIDE Den store KAMERA- Af Poul Siersbæk Nu får du det KOMPLETTE OVERBLIK OVER AKTUELLE KAMERAER med udskiftelig optik. Ud over denne guide får du vores særligt udvalgte tips til at få det bedste ud af

Læs mere

Billedbehandling i praksis

Billedbehandling i praksis Billedbehandling i praksis Øvelser til værktøjerne i simpel billedbehandling Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Billedstørrelse, billedformater m.m...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5

Læs mere

Hvad er det for nogle tal?

Hvad er det for nogle tal? Hvad er det for nogle tal? Ak ja tal er mærkelige og svære at arbejde med. I det følgende er en god portion matematik gemt, men jeg forsøger at formulere det sprogligt uden dog at love, at det bliver lysende

Læs mere

For begyndere! Bogen om digital fotografering

For begyndere! Bogen om digital fotografering JOHN NYBERG For begyndere! Bogen om digital fotografering INDHOLDSFORTEGNELSE John Nyberg... Indledning KAPITEL ET... 11 Grundlæggende teknik Peg-og-skyd (lommekamera og mobiltelefon)... 12 Kompaktkamera...

Læs mere

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Opgaver Billedbehandling Pixlr.com Side 2 Indholdsfortegnelse Opgave 1... Åbne/Gemme/Størrelse... Side 3 Opgave 2... Autoniveauer... Side 4 Opgave 3... Manuelle justeringger...

Læs mere

Fotografering med blitz Noter til klubaften den 17/ i Kibæk Fotoklub

Fotografering med blitz Noter til klubaften den 17/ i Kibæk Fotoklub Fotografering med blitz Noter til klubaften den 17/1 2017 i Kibæk Fotoklub Det vigtigste for en ekstern blitz i forhold til en indbygget er lysmængden. Denne måles i ledetal [m]. Jo større tal jo mere

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012

IrfanView. Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj. Version: August 2012 IrfanView Et overblik over et stærkt billedbehandlingsværktøj Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5 Installer plugins...6

Læs mere

Ringsted-Fotoklub v/carsten Enoch. HDR fotografering TEORI

Ringsted-Fotoklub v/carsten Enoch. HDR fotografering TEORI HDR fotografering TEORI HDR (High Dynamic Range) HDR (High Dynamic Range) er en avanceret fotografisk teknik der øger det dynamiske omfang i et billede. Det kan give nogle helt utrolige effektfulde billeder.

Læs mere

Velkommen til - - Hvorfor RAW fil format & - Capture One. RAW WorkFlow. Per Buchmann

Velkommen til - - Hvorfor RAW fil format & - Capture One. RAW WorkFlow. Per Buchmann Velkommen til - - Hvorfor RAW fil format & - Capture One RAW WorkFlow Per Buchmann En lille markedsundersøgelse! Hvem fotograferer i JPG format? Hvem fotograferer i RAW format? Hvem anvender PC? Hvem optimerer

Læs mere

Paint Dot Net. Billedbehandlingsprogram med layers og meget mere! Version: August 2012

Paint Dot Net. Billedbehandlingsprogram med layers og meget mere! Version: August 2012 Paint Dot Net Billedbehandlingsprogram med layers og meget mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Paint.net (Paint dot net)?...4 Hent programmet...4 Brugerfladen...4 Menuerne og værktøjerne

Læs mere

Dit liv er et mester værk

Dit liv er et mester værk DIGITALT SPEJLREFLEKSKAMERA Dit liv er et mester værk CDDbilledsensor med 10,2 effektive megapixels 2 Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2,8g IF-ED Eksponeringsindstilling: [A] 1/160 sekund, F/2.8

Læs mere

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008

- en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: April 2008 - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: April 2008 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3 Hvad er IrfanView?...4 Få fat i programmet...4 Installer selve programfilen...5

Læs mere

FOTOKURSUS. Fotografering og billedbehandling. Navn: Hotherskolen 2010 Sø/ pubdropbox

FOTOKURSUS. Fotografering og billedbehandling. Navn: Hotherskolen 2010 Sø/ pubdropbox FOTOKURSUS Fotografering og billedbehandling Navn: Hotherskolen 2010 Sø/ pubdropbox 1 GODE DYR ER RÅDNE: Vigtigste råd: 1. Gå tæt på du skal kun fotografere motivet det du vil have med. Der er alt for

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Picasa billedalbum og webalbum

Picasa billedalbum og webalbum Picasa billedalbum og webalbum Billedalbum og redigerings-værktøj Picasa er et billedalbum, som kan bruges til at opbevare, registrere, bearbejde og ordne sine digitale fotos i. Desuden kan du uploade

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så fastholdes indstillingen, når der fokuseres.

Når der stilles fokus, drejer objektivets ende ikke med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så fastholdes indstillingen, når der fokuseres. Generelt indtryk Sigma 28mm mini-wide II f/2,8 er et mindre objektiv; vejer ikke alverden, bruger 52mm filtre og rager blot mellem 5,1 og 5,7 cm ud foran dit kamera (med OM->4/3 adapter). Objektivet er

Læs mere

Billedbehandling Pixlr.com Side 1

Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Billedbehandling Pixlr.com Side 2 Indholdsfortegnelse Det første skærmbillede... Side 3 Navigation... Side 4 Åbne Pixlr Advanced... Side 5 Inde i programmet... Side 6

Læs mere

Focus Stacking eller hvordan man får alle dele i et billede skarpt fra forgrund til baggrund

Focus Stacking eller hvordan man får alle dele i et billede skarpt fra forgrund til baggrund Focus Stacking eller hvordan man får alle dele i et billede skarpt fra forgrund til baggrund Når man skal tage billeder med et makro-objektiv, er det kendt, at dybdeskarpheden er meget ringe. Det er således

Læs mere

Uovertruffen kvalitet kombineret med spændende potentiale

Uovertruffen kvalitet kombineret med spændende potentiale 8,1 megapixels 3,5x zoom Modvirkelse af rystelser 2,5 LCD-skærm Uovertruffen kvalitet kombineret med spændende potentiale COOLPIX P3 og P4 giver øgede muligheder for fotografering i et attraktivt kompakt

Læs mere

POWER TO YOUR NEXT STEP

POWER TO YOUR NEXT STEP POWER TO YOUR NEXT STEP Lad kreativiteten vokse you can 2 POWER TO YOUR NEXT STEP Begynd at fotografere med et digitalt spejlreflekskamera, og lad kreativiteten vokse. Fremstil fremragende fotos og videoer

Læs mere

Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver

Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver Tekst og foto Per Buchmann Tre special objektiver til tilt-shift og makro fotografering, optimeret Nikon s nyeste digitale kamera teknikker.

Læs mere

E-510. Specifikationer. Type. Billedsensor. Processor. Filter. Indbygget billedstabilisering Fremragende støvreduceringssystem. Live MOS sensor med 10

E-510. Specifikationer. Type. Billedsensor. Processor. Filter. Indbygget billedstabilisering Fremragende støvreduceringssystem. Live MOS sensor med 10 E-510 Indbygget billedstabilisering Fremragende støvreduceringssystem 6.4cm HyperCrystal LCD Ny billedprocessor Live View Live MOS sensor med 10 millioner pixel Professionelle funktioner Kompakt og ergonomisk

Læs mere

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Din brugermanual NIKON D60 http://da.yourpdfguides.com/dref/3239734

Din brugermanual NIKON D60 http://da.yourpdfguides.com/dref/3239734 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ISO. - en følsom faktor. » Eksponering

ISO. - en følsom faktor. » Eksponering ISO - en følsom faktor Når man som fotograf - amatør eller professionel, analog eller digital - udøver sit håndværk eller hobby, så vil man på et eller andet tidspunkt stifte bekendtskab med de tre bogstaver

Læs mere

POWER TO YOUR NEXT STEP

POWER TO YOUR NEXT STEP POWER TO YOUR NEXT STEP Et kamera, du ikke vil give slip på you can Et kamera, du ikke vil give slip på Hold fast i dine minder med fotos i flotteste kvalitet og videooptagelser, du kan være rigtig stolt

Læs mere

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Flotte billeder lige ved hånden

Flotte billeder lige ved hånden Flotte billeder lige ved hånden Virkelig legende let kamera Fra automatisk og legende let fotografering til optimal kreativitet Har du brug for et virkelig legende let digitalt spejlreflekskamera? Ønsker

Læs mere