For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder"

Transkript

1 1

2 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til, hvordan du får mest muligt ud af dit Nikon.

3 Indhold Sid Menusystemet Sid 6... Opløsning Sid 7... Komprimering Sid Eksponering Sid Eksponeringskompensation Sid D-Lighting Sid Blænde Sid Lukkertid Sid Brændvidde Sid Perspektiv Sid Farver Sid Hvidbalance Sid Flash Sid Kreativ fotografering Sid Billedhåndtering i computeren Sid Nyttige links 3

4 Menusystemet Det første, du bør gøre med dit kamera er at lære menusystemet at kende, så du hurtigt kan ændre indstillinger efter behov. Der er flere menuer i kameraet. Du kommer ind i menuen ved at trykke på MENU-knappen. Inde i menuen navigerer du ved hjælp af multivælgeren og OK-knappen. I brugsanvisningen kan du læse mere om de forskellige menusystemer. 4

5 Menusystemet Menusystemet i dit kamera består af fem eller seks faner afhængig af din kameramodel. Det er en god ide at lære menusystemet at kende, så du let kan ændre indstillinger, når der er brug for det. I din brugervejledning kan du læse om alle de indstillinger, du kan foretage. Husk også, at du altid kan benytte knappen hjælp, mens du navigerer rundt i menuerne. Hjælpefunktionen giver en kort beskrivelse af det fremhævede menupunkt. Hver gang du kan se et spørgsmålstegn i nederste venstre hjørne af LCD-skærmen, kan du få ekstra hjælp ved at trykke på knappen hjælp. Billedvisningsmenuen Her justerer du visningsindstillinger, håndterer billeder og viser lysbilledshow. Optagemenuen Her ændrer du fotografiske indstillinger som billedstørrelse, billedkvalitet, farveindstillinger og hvidbalance. Brugerindstillingsmenuen Her kan du foretage dine personlige kameraindstillinger, for eksempel ved at vælge, hvordan knapper skal fungere, hvor længe LCD-skærmen skal være tændt, bestemme autofokusindstillinger med mere. På vise kameramodeller findes denne fane ikke, men indstillingerne er i stedet placeret i enten optagemenuen eller opsætningsmenuen. Opsætningsmenuen Her indstiller du grundlæggende kameraindstillinger som dato, tid og sprog, formaterer hukommelseskort og vælgerfilnumreringsmetode. Retoucheringsmenuen Her kan du redigere dine billeder direkte i kameraet. Du kan for eksempel korrigere røde øjne eller beskære og konvertere dine billeder til sort-hvid. Når du retoucherer et billede, beholdes originalen, og en redigeret kopi af billedet gemmes på hukommelseskortet. Seneste indstillinger / Min menu I menuen seneste indstillinger vises de senest anvendte menufunktioner, så du let og hurtigt kan gå til dem igen. På visse kameramodeller kan denne menu bruges til at oprette Min menu. Aktiverer du denne mulighed, kan du skabe din egen menufane og tilføje de menupunkter, du benytter mest. 5

6 Opløsning (billedstørrelse) Det første, du indstiller på kameraet, er opløsningen. Du kan vælge mellem tre indstillinger, Large (L), Medium (M) og Small (S). Opløsningen bestemmer, hvor stort billedet kan blive, for eksempel ved udskrift. Skal du blot fotografere for at uploade små billeder til en hjemmeside, er det tilstrækkeligt med en relativt lav opløsning. Men ved du ikke, hvad billederne skal anvendes til, bør du vælge så høj opløsning som muligt. Begræns dig ikke i fotograferingssituationen! Opløsning og komprimering vælges kun, når du fotograferer i filformatet JPG. Når du fotograferer i filformatet NEF (RAW) kan disse indstillinger ikke vælges, da kameraet i dette tilfælde automatisk anvender højeste opløsning. Large (L) 10 megapixels Udsnit: ca. 80x80 pixels = pixels Small (S) 2,5 megapixels Udsnit 40x40 pixels = pixels 6

7 Komprimering (billedkvalitet) Når du fotograferer i JPG-format, sker der altid en komprimering af billederne. Denne funktion er til for at spare på hukommelsen eller for at gøre billederne mindre pladskrævende som datafiler. Du kan i kameraets optagemenu indstille, hvor meget billederne skal komprimeres. Ved komprimeringsindstilling gælder samme tommelfingerregel som med opløsning: Ved du ikke, hvad du skal bruge billederne til, så vælg så lav komprimering som muligt. Du kan vælge mellem tre forskellige komprimeringer: Fine: Normal Basic: Høj billedkvalitet (lav komprimering) Lavere billedkvalitet (høj komprimering) 10 megapixels (Fine) 10 megapixels (Basic) Billedet her er komprimeret yderligere for at fremhæve komprimeringseffekten. 7

8 Programhjulet Ved hjælp af programhjulet vælger du det eksponeringsprogram, du gerne vil benytte. Udover de fem programmer, som beskrives på næste side, findes der også 6-7 automatiske motivprogrammer, de såkaldte digitale motivprogrammer, som er tilpasset forskellige typer af fotografering. På side 21 kan du læse mere om motivprogrammer. 8

9 AUTO P S AUTO-program er et godt program at starte med. Her foretager kameraet alle indstillinger for dig, så du ikke behøver tænke på lukkertid, blænde og ISO-følsomhed. I AUTO-program kan du koncentrere dig helt om at komponere billedet og trykke af i rette øjenblik. Selv flashen springer op og affyres automatisk ved svag belysning. I AUTO-program kan visse menuer ikke benyttes. Selv om AUTO er et godt program, så husk, at der er mere avancerede indstillinger til rådighed. P-, S- A- og M-programmerne giver dig større kontrol over slutresultatet, og billederne kan blive præcis, som du havde forestillet dig. P står for programautomatik, et fotograferingsprogram, som er nært beslægtet med AUTO-program. Programautomatikken indstiller en blænde og en lukkertid for at give dig et korrekt eksponeret billede. Dog kan du ved at dreje på kommandohjulet ændre de indstillinger, som kameraet foreslår. I P-program kan du selv vælge en ISO-følsomhed alt efter lysforholdene i motivet. Flashen styrer du selv, og du skal manuelt trykke den op, hvis du vil anvende den. S er lukkertidsprioriteret program. Dette program er godt, hvis du vil anvende en bestemt lukkertid for at fastfryse en bevægelse, eller måske for at få kreativ bevægelsesuskarphed i dine billeder. Ud fra den lukkertid, du har valgt, vælger kameraet nu en passende blændeåbning, så billedet bliver korrekt eksponeret. I S-program kan du selv vælge en ISO-følsomhed ud fra lysforholdene i motivet. Flashen styrer du selv, og du skal manuelt trykke den op, hvis du vil anvende den. A A er blændeprioriteret program. Det er et godt valg, når du ønsker kontrol over dybdeskarpheden i billedet. Skal du for eksempel tage et portrætbillede, ønsker du måske en lille dybdeskarphed, og du kan da i A-program let vælge størrelse på blændeåbningen. Ud fra den blændeåbning du har valgt, vælger kameraet en passende lukkertid, så billedet bliver korrekt eksponeret. I A-program kan du selv vælge en ISO-følsomhed ud fra lysforholdene i motivet. Flashen styrer du selv, og du skal manuelt trykke den op, hvis du vil anvende den. M M står for manuel, og her er der tale om et helt manuelt program, hvor du som fotograf har total kontrol over kameraets indstillinger. Du indstiller selv både lukkertid og blænde. For at billedet kan blive korrekt eksponeret, har du en lysmåler til hjælp. I søgeren får du en indikation af, om dine indstillinger vil betyde et undereksponeret (for mørkt), overeksponeret (for lyst) eller korrekt eksponeret billede. M-program er lidt mere besværligt at anvende og passer bedst til stillestående motiver, eftersom du skal bruge lidt mere tid på at indstille kameraet. I M-program kan du selv vælge en ISO-følsomhed ud fra lysforholdene i motivet. Flashen styrer du selv, og du skal manuelt trykke den op, hvis du vil anvende den. 9

10 Eksponering Dit kamera anvender tre faktorer for at opnå et korrekt eksponeret billede: Lukkertid, blænde og ISO-følsomhed. Afhængig af lysintensiteten på billedet anvender kameraet forskellige indstillinger i AUTO-program. I P-, S-, A- og M-program kan du selv bestemme, hvilke indstillinger, der skal benyttes. Kort lukkertid (1/250 sek.) Lille blændeåbning (f/8) Lav ISO (100) Lang lukkertid 10 (1/20 sek.) Stor blændeåbning (f/3.5) Høj ISO (800) Lukkertid Lukkertiden er den tid, hvor kameraet er åbent og slipper lys ind. Lukkertiden angives i sekunder eller brøkdele af sekunder, for eksempel 1/60 sek. Under gode lysforhold anvender kameraet en kort lukkertid, for eksempel 1/500 sek., og ved dårlige lysforhold en langsom lukkertid, for eksempel 1/15 sek. Blænde Blænden er en variabel åbning i objektivet. Blænden ændrer størrelse alt efter mængden af lys på motivet og omgivelserne. Størrelsen på blændeåbningen angives med en værdi, der kaldes f-tal. Et lavt tal som for eksempel f/2.8 angiver en stor blændeåbning, og et højt tal som for eksempel f/22 angiver en lille blændeåbning. Blænden kan også benyttes kreativt til at kontrollere dybdeskarpheden i billedet. En stor blændeåbning giver mindre dybdeskarphed, og en lille blændeåbning giver en større dybdeskarphed. ISO-følsomhed (lysfølsomhed) ISO-følsomhed er et mål for kameraets lysfølsomhed. Du kan vælge mellem ISO-automatik og manuel ISO-indstilling. Jo højere ISO-følsomhed, desto højere lysfølsomhed. Prisen, du betaler for en høj ISO-følsomhed, er et dårligere signal/støjforhold, der bliver flere korn i billedet. Eftersom lukkertid, blænde og ISO-følsomhed arbejder sammen for at skabe den endelige eksponering, kan du ved at arbejde aktivt med ISO-følsomhed ændre omfanget af anvendelige lukkertider og blænder, som giver korrekt eksponering.

11 ± 0 EV Eksponeringskompensation Somme tider kan kameraets lysmåler blive narret, hvad der kan resultere i for lyse eller for mørke billeder. Så kan du anvende eksponeringskompensation for at korrigere i optagesituationen. Knappen til eksponeringskompensation er mærket med og er placeret ved siden af udløserknappen. Kompensationen angives i eksponeringstrinforøgelse eller -formindskelse, hvor +1 betyder, at dobbelt så meget lys rammer billedsensoren, mens 1 betyder, at halvt så meget lys rammer billedsensoren. Eftersom kameraet ikke ved, hvad du fotograferer, og hvordan du ønsker, at resultatet skal se ud, skal det have lidt hjælp ind imellem. Ved at tage flere billeder af vanskelige motiver, men med forskellige eksponeringer, kan du få præcis det billedresultat, du ønsker. -1 EV +1 EV 11

12 D-Lighting D-Lighting er en måde at forbedre billeder, der er blevet for mørke. Denne funktion lysner skyggepartier i billedet, men bevarer de dele, der er korrekt eksponeret. D-Lighting gemmer en redigeret kopi af billedet på hukommelseskortet. Originalbilledet bevares altid! D-Lighting og andre retoucheringsfunktioner findes i retoucheringsmenuen. Visse kameramodeller har også en funktion, som hedder Active D-Lighting. Med denne funktion slået til sørger kameraet for, at dine billeder får bedst mulig farvemætning både i billedets lyse og mørke dele. Active D-Lighting bearbejder billedet direkte i optageøjeblikket, og der gemmes kun ét billede på hukommelseskortet (til forskel fra brug af D-Lighting i retoucheringsmenuen). 12

13 Blænde Blænden er en variabel åbning i objektivet. Blændeåbningen angives med et tal (f-tal), som siger noget om, hvor meget lys objektivet lukker ind gennem blænden. Et lille f-tal svarer til en stor blændeåbning, hvad der indebærer, at mere lys slippes ind, og at du kan anvende en kortere lukkertid. Blændeåbningen påvirker også dybdeskarpheden, det vil sige området i billedet, hvor også motiver foran og bagved hovedmotivet bliver skarpe. En lille blænde (højere f-tal) giver en større dybdeskarphed, og det skarpe område bliver større. Også brændvidde og afstand påvirker dybdeskarpheden. En længere brændvidde giver mindre dybdeskarphed, mens en længere afstand giver større dybdeskarphed. Derfor giver en stor blændeåbning sammen med en lang brændvidde og en kort afstand den mindst mulige dybdeskarphed. Omvendt giver en lille blændeåbning sammen med en kort brændvidde og lang afstand den størst mulige dybdeskarphed. 13 Stor blændeåbning (f/3.5) Lille blændeåbning (f/22)

14 Lukkertid Lukkertiden er den tid, hvor der slippes lys ind i kameraet. En lang lukkertid slipper en stor mængde lys ind, og en kort lukkertid slipper mindre lys ind. Lukkertiden angives i sekunder eller brøkdele af sekunder, for eksempel 1/60 sek. Udover at påvirke eksponeringen i billedet påvirker valget af lukkertid også oplevelsen af bevægelse i billedet. Ved selv at vælge lukkertid kan du bestemme, om en bevægelse skal fryses eller sløres (det kaldes bevægelsesuskarphed). Korte lukkertider fryser bevægelser, og lange lukkertider slører dem. Husk, at du ved lange lukkertider kan have brug for et stativ, så du ikke får uskarphed som følge af rystelser i dine billeder. Som regel er det jo kun motivets bevægelse, man ønsker skal være uskarp. Prøv dig frem ved at teste forskellige lukkertider på samme motiv. Husk også, at bevægelsens hastighed afgør, hvor kort lukkertid du skal have for at fryse den, og omvendt også hvor langsom lukkertid du bør anvende for at få en tilpas bevægelsesuskarphed. Når du fotograferer motiver i bevægelse, kan du med fordel anvende en teknik, som kaldes panorering. Det vil sige, at du følger med motivet med kameraet, hvad der resulterer i, at genstanden, der bevæger sig, bliver skarp, mens baggrunden får en bevægelsesuskarphed. En god måde at øve dette er at fotografere for eksempel løbende børn eller biler, der kører forbi. At benytte sig kreativt af forskellige lukkertider for at indfange bevægelse i billedet kræver masser af træning. Held og lykke! Lang lukkertid (1/15 s) Lang lukkertid (1/80 s) 14 Kort lukkertid (1/400 s) Kort lukkertid (1/400 s)

15 Brændvidde Billedvinklen (det, du ser gennem objektivet) afhænger af brændvidden. Et objektiv med kort brændvidde (vidvinkel) har stor billedvinkel, som gør, at meget af motivet kommer med. Et objektiv med lang brændvidde (teleobjektiv) har en mindre billedvinkel, og mindre af motivet kommer med på billedet. Brændvidden angives i millimeter. Objektiver kan have en fast eller en variabel brændvidde. Dem med variabel brændvidde kaldes zoomobjektiver. Objektiver med fast brændvidde er ofte lysstærkere end zoomobjektiver, men mangler til gengæld den fleksibilitet, du får ved hurtigt at kunne ændre brændvidden. Billederne til højre er fotograferet fra samme sted, men med forskellig brændvidde. Med en lang brændvidde, for eksempel 200 mm, kommer man tættere på motivet end med en kort brændvidde, som for eksempel 18 mm. 18 mm 50 mm mm

16 Perspektiv 18 mm Perspektivet er forholdet mellem motivets størrelse og dybde i et billede. Ved at anvende forskellige brændvidder og forskellige afstande til dit hovedmotiv kan du påvirke perspektivet i billedet. Med en kort brændvidde (vidvinkel) betones billedelementerne i forgrunden ved at afstanden til baggrunden virker større. Med en lang brændvidde (tele) klemmes for- og baggrund sammen, hvad der gør, at forskelle i størrelse og afstand virker mindre. I billedeksemplet til venstre er motivet fotograferet med forskellige brændvidder og på forskellige afstande. Det øverste billede (18 mm) er fotograferet på 1 meters afstand, mens det nederste billede (200 mm) er fotograferet på 10 meters afstand. Perspektivet er vigtigt at tænke på, når man fotograferer. Ved landskabsfotografering anvender man ofte en kortere brændvidde, mens man ved portrætfotografering ofte anvender en længere brændvidde. 50 mm mm

17 Farveindstillinger I dit kameras optagemenu kan du ændre farveindstillingerne på de billeder, du vil tage. Menupunktet hedder Picture Control. Du kan vælge mellem forskellige forindstillede Picture Controls. Alle forindstillede Picture Controls kan i øvrigt ændres med dine personlige præferencer for skarphed, kontrast, lysstyrke, farvemætning og glød. Du kan også oprette din helt egen Picture Control, så du let kan indstille kameraet til dit motiv eller dine egne kreative formål. I brugervejledningen kan du læse mere om Picture Controls. Vigtigt! Billeder med lav kontrast, skarphed eller farvemætning kan altid forbedres bagefter med et billedbehandlingsprogram. Husk også, at billeder optaget i farver kan gøres til sort-hvide fotos i den efterfølgende billedbehandling - men du kan ikke ændre den modsatte vej. Hvis du optager i NEF-format, kan du ændre Picture Control-indstillinger bagefter i View NX2 eller Capture NX2. Nedenfor kan du læse om de forskellige forindstillede Picture Controls, hvordan de påvirker dine billeder, og hvordan de bedst kan anvendes. Standard - giver en afbalanceret effekt med naturlig farvegengivelse. Denne indstilling er velegnet til de fleste optagesituationer. Neutral - en Picture Control med lav skarphed, kontrast og farvemætning. Denne indstilling er god til billeder, der skal efterbehandles og retoucheres i et billedbehandlingsprogram. Vivid - en Picture Control med høj kontrast, skarphed og farvemætning. Denne indstilling er velegnet til billeder, der skal udskrives uden at være redigeret først. Monokrom - gør det muligt at optage billeder i monokrom (sort-hvid, sepia, etc.) direkte i kameraet. Portræt - giver et blødt look og naturlige hudtoner i dine portrætbilleder. Landskab - giver levende farver på dine billeder af landskaber og cityscapes. 17

18 Hvidbalance Hvidbalance er en af nøglerne til at opnå korrekte (neutrale) farver på et billede. Det kan sammenlignes med at filtrere lyset i omgivelserne, så gråt bliver gråt, hvidt bliver hvidt, og alle andre farver får den rette farvetone, det vil sige gengives så naturtro som muligt. Hvidbalancen ændrer du i optagemenuen. Test de forskellige faste indstillinger, eller indstil hvidbalancen efter de forhold, du befinder dig i. Hav dog altid Auto-hvidbalance indstillet som standard. Husk, at hvidbalancen er en af de vigtigste indstillinger, hvis billeder skal have naturlige farver, og at den kan være afgørende ved vanskelige lysforhold, for eksempel i miljøer med lysstofrør eller blandet lys. Hvidbalancen kan også anvendes kreativt for at skabe en speciel stemning. Når man for eksempel fotograferer en solnedgang, bliver resultatet ofte ikke, som det ser ud i virkeligheden. Det skyldes, at kameraet forsøger at give så neutralt et resultat som muligt, men det måske ikke altid det, man vil have. Test derfor forskellige hvidbalanceindstillinger, prøv for eksempel skygge, når du fotograferer en solnedgang, så vil de gule og røde farver i motivet blive forstærket. Test forskellige hvidbalanceindstillinger for at se, hvad resultatet bliver. Husk at stille tilbage til Auto-hvidbalance, når du slukker for kameraet eller skal tage billeder i nye omgivelser. Din fotohandler har gråkort, som gør det lettere, når du skal indstille hvidbalancen. 18

19 Flash Hvis du tester forskellige flashindstillinger, når du fotograferer, kan resultatet ofte blive meget bedre. Flashbilleder bliver ofte lidt flade og kedelige, men hvis du lærer at udnytte flashens muligheder, kan du tage meget bedre flashbilleder. I brugsanvisningen til dit kamera kan du læse mere om de forskellige flashindstillinger. Visse digitale motivprogrammer tillader ikke valg mellem alle flashindstillinger. Automatisk Flash Flashen springer selv og affyres automatisk i svagt lys eller dårlig belysning. Flash fra Flashen affyres ikke. Udfyldningsflash Flashen affyres i hvert billede uanset belysning. Rød-øje-reduktion mindsker risikoen for røde øjne i dine flashbilleder. Langsom flashsynkronisering kombinerer flash med langsom lukkertid for at få mere med af den aktuelle belysning Flashsynkronisering med bageste lukkergardin anvendes ved flashfotografering af bevægelige motiver sammen med langsom lukkertid for at få fartstriberne til at løbe den rette vej. 19

20 Flash 20 En anden metode til bedre flashbilleder er at anskaffe sig en ekstern flash, en såkaldt Nikon Speedlight. Den har flere fordele, blandt andet er den kraftigere end den indbyggede flash, men frem for alt får du med ekstern flash mulighed for at rette lyset, hvorhen du vil. Ved at rette flashen op i loftet eller mod en hvid væg, opnår du en meget mere naturlig belysning af motivet. Med ekstern flash mindsker du også risikoen for røde øjne, eftersom afstanden mellem objektivet og flashen er større.

21 Kreativ fotografering Dit kamera er udstyret med en række digitale motivprogrammer, som du kan vælge mellem. Når du vælger et motivprogram, optimeres indstillingerne automatisk, så de passer til motivet. Kreativ fotografering behøver altså ikke være sværere end at dreje på programhjulet. I brugsanvisningen til dit kamera kan du læse mere om, hvad de forskellige programmer kan gøre for dig. Nærbilled Portræt Aftenportræt Sport Landskab 21

22 Billedhåndtering i computeren Nikon Transfer Under overførslen af billederne fra kameraet til computeren kan du bestemme, hvor filerne skal havne. Det er smidigt allerede ved overførslen at bestemme, hvor filerne skal gemmes, og hvad de skal hedde (om du vil skifte filnavn). Husk allerede fra starten at finde en fornuftig struktur på din billedsamling, så er det lettere at finde billederne senere. View NX2 Når billederne ligger på rette sted i din computer, kan du anvende View NX2 til at organisere og klassificere dine billeder. Du kan også vise lysbilledshow samt udskrive dine billeder direkte fra programmet. Husk altid at tage mindst én backup af dine billeder, som du gemmer separat, for eksempel på en ekstern harddisk. Capture NX2 Hvis du vil redigere dine billeder, kan du med fordel anvende Capture NX2, som gør det let og sjovt at arbejde med billederne. Capture NX2 kan du købe hos din fotohandler. Du kan også downloade en gratis testversion fra 22

23 Husk, at det skal være sjovt at fotografere og skabe billeder. Med dit nye systemkamera har du taget et stort skridt mod gode billeder. Held og lykke! Vil du lære endnu mere, er der flere Nikon School-kurser, du kan melde dig til. Gå ind på for at se, hvilke kurser der passer til dig. På bagsiden finder du en rabatkode, som giver dig 10 procent rabat på kursusprisen til Nikon School Advanced eller Nikon School Capture. Nyttige links: Nikon support Tlf:

24 10 % rabat på dit næste kursus! I Nikon vil vi gerne give dig flere muligheder for at udvikle dine fotografiske evner og få mere ud af dit Nikon-kamera! For at du kan få mulighed for at lære mere om dit kamera eller om Capture NX2, tilbyder vi dig 10 % rabat på dit næste kursus (værdi ca. 120,- kr.). Oplys rabatkoden nedenfor, når du tilmelder dig Nikon School Advanced eller Nikon School Capture på Så trækker vi 10% fra kursusprisen. Koden gælder for én person på ét kursus. Tilbuddet gælder i seks måneder fra, at du har deltaget på Nikon School Intro. NISC Nikon Nordic AB, dansk filial, Ørestads Boulevard 67, 2300 København S, Tlf , Fax ,

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera Eksponeringen Kommer der for lidt lys ind i kameraet, får vi et mørkt, underbelyst billede, hvor man ikke kan skelne detaljer. Det gælder om at ramme den helt rigtige eksponering, hvor alle motivets farver

Læs mere

Dit liv er et mester værk

Dit liv er et mester værk DIGITALT SPEJLREFLEKSKAMERA Dit liv er et mester værk CDDbilledsensor med 10,2 effektive megapixels 2 Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2,8g IF-ED Eksponeringsindstilling: [A] 1/160 sekund, F/2.8

Læs mere

Optageteknik. guide. Tag billeder som de professionelle: sider. 2012 - Se flere guider på bt.dk/plus

Optageteknik. guide. Tag billeder som de professionelle: sider. 2012 - Se flere guider på bt.dk/plus 2012 - Se flere guider på bt.dk/plus guide 30 sider Denne guide er del 2 ud af 3 taget fra hæftet»tag billeder som de professionelle«udgivet af Libris Media. Tag billeder som de professionelle: Optageteknik

Læs mere

PRODUKT- FOTOGRAFERING

PRODUKT- FOTOGRAFERING PRODUKT- FOTOGRAFERING FOR WEBSHOPS Visual Reporting ApS Version 1.00 Hent den nyeste version på http://www.visualreporting.dk/e-bog Side i INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kameraets indstillinger...3

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.dk

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.dk I AM YOUR GUIDE iamnikon.dk Nyd skønheden Nyd enkelheden DX-format, CMOS-billedsensor med 14,2 effektive megapixels EXPEED 2 Nikons nye billedbehandlingsenhed ISO-følsomhed -3200 (kan udvides til ISO 12800-ækvivalens)

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DK DIGITALKAMERA Kameraets dele Grundlæggende funktioner Værd at vide inden der tages billeder BETJENINGS- VEJLEDNING Sådan vælges det passende program til optageforholdene Forskellige optagefunktioner

Læs mere

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.com

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.com I AM YOUR GUIDE iamnikon.com Nyd skønheden Nyd enkelheden DX-format, CMOS-billedsensor med 14,2 effektive megapixels EXPEED 2 Nikons nye billedbehandlingsenhed ISO-følsomhed -3200 (kan udvides til ISO

Læs mere

*Trådløs forbindelse til smart-enheder mulig med trådløs mobiladapter WU-1a (sælges særskilt) I AM ALL YOUR IDEAS. iamnikon.dk

*Trådløs forbindelse til smart-enheder mulig med trådløs mobiladapter WU-1a (sælges særskilt) I AM ALL YOUR IDEAS. iamnikon.dk *Trådløs forbindelse til smart-enheder mulig med trådløs mobiladapter WU-1a (sælges særskilt) I AM ALL YOUR IDEAS iamnikon.dk Hvis du har brug for at se dit kreative potentiale fra en ny, unik vinkel,

Læs mere

I AM FULL FRAME POWER. www.nikon.dk

I AM FULL FRAME POWER. www.nikon.dk I AM FULL FRAME POWER www.nikon.dk VELKOMMEN TIL EN VERDEN I FULD STØRRELSE MED FX-FORMAT Forbered dig på et helt nyt niveau at fotografere på. Med D610 står du på tærsklen til fotografering i FX-format.

Læs mere

I AM FULL FRAME FREEDOM. www.nikon.dk

I AM FULL FRAME FREEDOM. www.nikon.dk I AM FULL FRAME FREEDOM www.nikon.dk Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8g ED VR II Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) Eksponering: Indstilling [M], 1/500 sekund, f/4 Hvidbalance: Overskyet Følsomhed: ISO

Læs mere

I AM SHARING MY VIEW. www.europe-nikon.com

I AM SHARING MY VIEW. www.europe-nikon.com I AM SHARING MY VIEW www.europe-nikon.com Udsøgte billeder. Omgående forbindelse. 24,2 Vær parat til at indfange den EXPEED 4 helt særlige situation. Med megapixel det nye Nikon D5300 som dit uden OLPF

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 3 Programmerne i kameraet GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Auto S A M... 4 Auto grøn firkant... 5 S Lukkertidsprioriteret... 6 A - Blændeprioriteret...

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

Gør mere med makro! Makrofotos på den nemme måde

Gør mere med makro! Makrofotos på den nemme måde Gør mere med makro! Makrofotos på den nemme måde Bare et snapshot? Nej, her får du chancen for at tage de mest fantastiske billeder. Prøv Canons makroobjektiver og få udlevet dine kreative evner for fotografering!

Læs mere

Fotomagasinet DIT. Kickstart dit PHOTOSHOP TUTORIAL. KickstartKamera.dk INTERVIEWED HVORDAN EFTERBEHANDLER OG REDIGERES BILLEDERNE SKAL VI BRUGE

Fotomagasinet DIT. Kickstart dit PHOTOSHOP TUTORIAL. KickstartKamera.dk INTERVIEWED HVORDAN EFTERBEHANDLER OG REDIGERES BILLEDERNE SKAL VI BRUGE UDSTYR TEKNIK... KickstartHVILKET Dit Kamera ebog om kamera og udstyr (gratisversion) KAMERAUDSTYR HVORDAN TAGERMANSÅRENTFAKTISK SKAL VI BRUGE DET GODE BILLEDE REDIGERING HVORDAN EFTERBEHANDLER OG REDIGERES

Læs mere

Picasa vejledning - oversigt

Picasa vejledning - oversigt Picasa Billedbehandling version 3.6 Vejledning - udarbejdet af Erling Simonsen (siderne vedligeholdes ikke - sidste nye version er 3.9.0) Picasa vejledning - oversigt Kapitel 1. Hent installer og kør Picasa

Læs mere

Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) Eksponering: [M], 1/250 sekund, F/8 Hvidbalance: Farvetemp.

Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) Eksponering: [M], 1/250 sekund, F/8 Hvidbalance: Farvetemp. Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) Eksponering: [M], 1/250 sekund, F/8 Hvidbalance: Farvetemp. (4550 K) ISO-følsomhed: ISO 100 Picture Control: Standard Frank P.

Læs mere

PhotoFiltre. Det gode, enkle billedbehandlingsprogram. Version: August 2012

PhotoFiltre. Det gode, enkle billedbehandlingsprogram. Version: August 2012 PhotoFiltre Det gode, enkle billedbehandlingsprogram Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Photofiltre?...4 Installation af Photofiltre...4 Hvis du henter/downloader programmet på www.photofiltre.com...4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Scott Kelby... 9 Om forfatteren. KAPITEL ET... 11 Skyd personer som en prof. KAPITEL TO... 33 Brug blitz som en prof, trin 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Scott Kelby... 9 Om forfatteren. KAPITEL ET... 11 Skyd personer som en prof. KAPITEL TO... 33 Brug blitz som en prof, trin 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Scott Kelby... 9 Om forfatteren KAPITEL ET... 11 Skyd personer som en prof Otte ting du ville ønske, du havde vidst... 12 før du begyndte at læse denne bog!... 13 Det var kun fem. Her

Læs mere

Digital pressefotografering

Digital pressefotografering Brugerhåndbog til Digital pressefotografering på Fyns Amts Avis Nikon D1 Apple PowerBook G3 Adobe Photoshop 5 Michael Bager 1. udgave marts 2000 2. reviderede udgave juli 2000 Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING

HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING JOHN NYBERG HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING HDR HIGH DYNAMIC RANGE FOTOGRAFERING Din guide til HDR-fotografering Lav fantastiske flotte billeder Photomatix 4.1 anvendes i en stor del af hæftet JOHN

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera P-serien : PJ1 Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

RAW. - det digitale negativ. » Hvad sker der? » Teknisk set

RAW. - det digitale negativ. » Hvad sker der? » Teknisk set RAW - det digitale negativ I de gode gamle dage, hvor mænd var mænd og kaffen sort, fotograferede og fremkaldte man selv sine sort/hvid-billeder. Efter endt optagelse i studie eller det fri, skulle man

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

I AM FULL OF POSSIBILITIES FÅ DINE BILLEDER TIL AT GØRE EN FORSKEL MED NIKON TOTAL DIGITAL IMAGING SYSTEM. www.nikon.dk

I AM FULL OF POSSIBILITIES FÅ DINE BILLEDER TIL AT GØRE EN FORSKEL MED NIKON TOTAL DIGITAL IMAGING SYSTEM. www.nikon.dk I AM FULL OF POSSIBILITIES FÅ DINE BILLEDER TIL AT GØRE EN FORSKEL MED NIKON TOTAL DIGITAL IMAGING SYSTEM www.nikon.dk Nikon Total Digital Imaging System: Lad din fantasi vise vejen Nikon præsenterer nu

Læs mere