KOMMUNESPILLET. Ville du kunne forklare hvad en kommune er?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNESPILLET. Ville du kunne forklare hvad en kommune er?"

Transkript

1 Ville du kunne forklare hvad en kommune er? Ansøgning om finansiel støtte til udvikling af et interaktivt undervisningsspil om kommunerne Ansøger Gorba Games cvr.: att. Søren Lindgreen Vesterbrogade 24b, 2. sal 1620 København V Ansøgte Lokaludvalg Østerbro Lokaludvalg Amager Vest Lokaludvalg Amager Øst Lokaludvalg Bispebjerg Lokaludvalg Brønshøj-Husum Lokaludvalg Christianshavns Lokaludvalg Indre By Lokaludvalg Kgs. Enghave Lokaludvalg Nørrebro Lokaludvalg Valby Lokaludvalg Vanløse Lokaludvalg Vesterbro Lokaludvalg

2 Kommunen skal formidles på en moderne og engagerende måde Dette er en ansøgning om støtte til udvikling og produktion af en interaktiv webbaseret undervisningsplatform for elever i folkeskolens 7. til 10. klassetrin. Kommunen er det sted vi bor. Det er her vi går i skole, dyrker sport, handler, har vores venner og bliver gamle. Kort sagt: Kommunen er vores hverdag. Men selv om kommunen er borgernes nærmeste politiske instans, er den for mange en diffus, kedelig og utilgængelig størrelse. Det er grundlæggende dårligt for nærdemokratiet. Kommunespillet er et internetbaseret undervisningsspil om kommuner. Det er målrettet børn i alderen og skal give dem indblik i hvad en kommune er, samt mulighed for at prøve det af selv. Spillet bliver designet således, at det vil kunne bruges direkte i undervisningen dvs. at eleverne lærer deres kommune at kende samtidig med at de løser opgaver inden for dansk, matematik og samfundsfag. Spillet er interaktivt så eleverne vil kunne dele erfaringer med elever fra andre skoler enten i deres egen kommune eller i andre kommuner. Københavns og Gentofte kommune vil, sammen med en eventuel jysk samarbejdskommune, være casebyerne i spillet. Kommunespillet handler om altså livet i en kommune. Både på det politiske niveau efter strukturreformen, men også på dagligdags-niveau. Spillet giver eleverne overblik over en kommunes struktur Dette gøres konkret ved at spillets startside er et interaktivt oversigtskort. Herfra vil eleverne kunne se alle de forskellige offentlige instanser. De vil kunne zoome ind på de enkelte, få information via lyd, tekst og billeder, samt de vil kunne se hvordan instanserne indbyrdes hænger sammen. Der vil blive indbygget fagrelateret opgaver ind i spillet, så eleverne kan lære kommuner bedre at kende, samtidig med at de lærer deres pensum. Det vil i udgangspunktet blive fokuseret på fagene samfundsfag, dansk og matematik. Opgaverne kan spænde over informationssøgning, produktion af indhold i form af tekst, lyd eller video eller løsning af matematiske problemer. Spillet vil være interaktivt, så eleverne vil kunne udveksle erfaringer med elever fra andre kommuner, eller andre skoler i samme kommune. Gennem spillet bliver eleverne klogere på spørgsmål som: Hvordan er forholdet mellem kommune og stat (kommunalt selvstyre)? Hvilke elementer hører ind under kommunens ansvarsområde? Hvad består en kommune af udover de politiske institutioner? Hvad laver politikerne? Og sagsbehandlerne? Hvordan er man som borger selv med til at skabe sin kommune? Kortfattet tidsplan Spillet lanceres 1. november 2009 i forbindelse med kommunalvalget i november Se en detaljeret tidplan på side 8. Efterfølgende vil der blive udarbejdet en evalue-ringsrapport. Denne vil blive skrevet af forskere fra Institut for læring. 2

3 Kortfattet budget Udvikling og produktion af spillet er estimeret til at koste kr (se vedlagte budget - bilag 01). Vi ansøger hvert lokaludvalg om kr. Vi håber på støtte fra samtlige lokaludvalg. Kommer der tilstrækkelige med støttetilkendegivelser, vil vi igangsætte programmeringen. Spillet skal distribueres til alle landets kommuner. Dette vil KL hjælpe med. Da spillet er udviklet med støtte fra Gentofte og Københavns kommune, vil disse kommuner fungere som cases, og alle skoler i København og Gentofte vil kunne benytte spillet gratis. Ligeledes vil bidragsydernes navne fremgå på alt materiale tilknyttet omkring spillet. Fremtidig finansiering Efter lancering af spillet finansieres vedligeholdelse og videreudvikling gennem en abonnementsordning med kommunerne. Det nuværende skøn hedder at kommunerne betaler et årsabonnement på kr. pr. kommune. Samarbejdet Gorba Games står for udviklingen og produktion. Gorba Games er dannet på baggrund af et ønske om at gøre viden om kommunerne mere tilgengægelig for børn og unge. En nærmere beskrivelse af Gorba Games kan ses på side 7 Vi håber at kunne lave et samarbejde mellem Gentofte Kommune, Lokaludvalgene i København, KL og Gorba Games. KL udtrykker ønske om et sådan spil, men vil ikke kunne enefinansiere det. De har givet tilsagn om bistand til hosting, distribuering og adgang til relevant informationsmateriale. Gentofte Kommune har ligeledes stpor interesse i spillet, men vil heller ikke kunne enefinansiere det. De har givet tilsagn om støtte i form af lærerløn til udvikling og betaling af test. Den resterende betaling vil vi søge i et samarbejde mellem Lokaludvalgene i København. Vi håber på et samarbejde mellem alle lokaludvalgene, for på den måde at minimere udgifterne for de enkelte, men også for at få den styrke, at det er nærdemokratiet i hele København, der kommer til udtryk i spillet. Se deruover afsnittet på side 9. Rettigheder Alle rettigheder til Kommunespillet tilhører Gorba Games. 3

4 Der er behov for Kommunespillet Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr af 30. november Stk. 3. Dansk, matematik og samfundsfag bringes til live i Kommunespillet, når eleverne får mulighed for at opstille hypoteser om kommunens daglige drift og endda teste dem af. Undervisere har brug for konkrete opgaver, der understøtter dem i at nå gennem pensum. Kommunespillet imødekommer et konkret behov hos landets undervisere: I spillet er der mange konkrete lettilgængelige opgaver, der lever op til de faglige krav i de enkelte fag, og vi strukturerer det hele i en overordnet spilstruktur, der tilgodeser behovet for mere it i undervisningen. Kommunespillet vil være designet, så det kan fungere som en gennemgående referenceramme i samfundsfag, matematik og dansk i folkeskolens 7. til 10. klassetrin. Forskning viser, at elevers engagement i computerspil og accept af disses regler giver dem et ideelt rum for at udforske, undersøge, opstille hypoteser og teste dem. Denne form for aktiverende opdagelsesrejse gør eleven til medproducent af viden og skaber dermed bedre forudsætninger for læring. En ny rapport fra DPU konkluderer, at det faglige potentiale ved brug af it i folkeskolen langt fra er opnået. I rapporten står der bl.a. om brug af spil og narrative fortællinger, at: Den komplekse iscenesættelse af elevernes aktiviteter skaber [...] betingelser og rum for, at læreprocessen kan indgå i et konstruktivt og dynamisk samspil med it. Dels arbejder eleverne i en åben, men alligevel fastlagt struktur, hvor de i længere perioder kan arbejde selvstændigt. Dels skabes der rum og tid for lærerne til at overskue forløbene samt vejlede, udfordre og hjælpe eleverne. De komplekse it-didaktiske design giver plads til faglig differentiering, hvorved alle elever, uanset niveau, får mulighed for at deltage aktivt og konstruktivt. It, faglig læring og pædagogisk videnledelse Rapport udgivet af DPU

5 Brugerne inddrages fra starten for at sikre et succesfuldt produkt For at sikre en høj faglig kvalitet og fundering i state of the art forskning har Gorba Games indgået samarbejdsaftaler med henholdsvis KL og Institut for læring (tidl. Learning Lab) Danmarks Pædagogiske Universitet, og gruppe superlærere. Spillet vil fra første færd blive udviklet med målgruppen som testere. Vi vil indgå samarbejde med undervisere fra skoleklasser fordelt på de fire klassetrin 7. til 10. klasse. Institut for læring vil bidrage med viden om best practice indenfor læringsspil og it-baserede undervisningsmaterialer med henblik på at sikre at Kommunespillet bygger videre på eksisterende viden og opfylder konkrete behov. I udviklingsfasen vil de løbende deltage i testarbejdet og som afslutning på projektet vil de udarbejde en evalueringsrapport. Forskningsfeltet omkring læringsspil dedikeret til formelle læringssituationer er i vækst og der udvikles også en række produkter. Det er dog en konstant udfordring at skabe sammenhæng imellem den forskningsviden der løbende akkumuleres og igangværende udviklingsprojekter. Kommunespillet er interessant for Institut for Læring fordi det er en mulighed for at deltage i et projekt fra starten og præge det konkrete didaktiske design, og efterfølgende empirisk iagttage det færdige produkt i brug. Morten Misfeldt, Institut for læring KL bidrager med ekspertviden på det kommunalfaglige område, markedsføring overfor kommunerne - herunder kommunernes folkeskoler og hoster spillet. Efter opgave- og strukturreformen er kommunerne blevet større enheder, og kommunernes opgaver er øget i både antal og omfang. Derfor er det afgørende, at elever allerede i folkeskolen får en grundlæggende forståelse af de mange og forskellige opgaver en kommune varetager. Kommunespillet er en god mulighed for at møde elever på en moderne og udfordrende måde, hvor de kan lære ved at lege. Kalle Kjær Kristensen, KL Der er tegnet kontrakt mellem KL og Gorba Games. Der er tegnet kontrakt mellem Institut for læring og Gorba Games. 5

6 Partnerskabets CV Gorba Games Gorba Games er en nystartet spilvirksomhed, etableret på baggrund af produktionen af Kommunespillet og består af de tre partnere Gry Bauer, Bugge Lützhøft og Søren Lindgreen. Gry Bauer KaosPilot, bachelor i Litteraturvidenskab og kommende cand.it med specialisering i spil og spiludvikling. Bugge Lützhøft Art Director, Visuel kommunikatør, Spil/konceptudvikler. Se mere på Søren Lindgreen Cand.comm. med speciale i formidling af politik. Har udviklet undervisningsspil om politik. Se mere p www. lindgreen.org Gentofte kommune Gentofte Kommunehar givet tilsagn om at støtte udviklingen økonomisk og fagligt. Gentofte vil betale test samt lærerløn i udviklingsfasen. Kontaktperson Mads-Peter Galtt: Programmering IT-bureauet Tekstur står for programmering og animation. Tekstur har specialiseret sig i online dynamiske interaktive og webløsninger med specielt fokus på flash, database (formidling) og brugergenereret indhold. Animationsvirksomheden Dimension 3 vil levere 3D-aninmationer. Kontaktperson hos Dimension 3: Rune Hermannsson, KL KL bidrager med ekspertviden på det kommunalfaglige område, markedsføring overfor kommunerne - herunder kommunernes folkeskoler og hoster spillet. Kontaktperson i KL: Kalle Kjær Kristensen, Revision Opnås der tilstrækkelig økonomisk støtte til at produktionen af spillet igangsættes vil det statsautoriserede revisionsinterentskab Kærsgaard Laursen står for revisionen. Kontakt: Michael Reiersen. Institut for læring Institut for læring - Danmarks Pædagogiske Universitet - vil bidrage med viden om best practice indenfor læringsspil og it-baserede undervisningsmaterialer med henblik på at sikre at Kommunespillet bygger videre på eksisterende viden og opfylder konkrete behov. Juridisk bistand Logos Law yder juridisk bistand. Kontakt: Christian Widding Kontaktpersoner hos Institut for læring Morten Misfeldt: Assisterende professor ved Institut for læring. 6

7 KOMMUNESPILLET Ansvarsområder ifm. produktion Udvikling og produktion af Kommunespilletbliver delt op i forskellige ansvarsområder: Viden, spil og IT - hver fase har en af ejerne som ansvarlig. Til de forskellige faser bliver der tilknyttet konsulenter og sparringspartnere Viden Ansvarlig: Søren Lindgreen En kortlægning af standardkommunen og konceptualisering af det kommunalfaglige indhold. Ved kortlægning af standardkommunen bliver de væsentligste af kommunens ansvarsområder fremlagt og videreført i spillet. Denne del af spillet udvikles i samarbejde med KL, der således både står som garant for kvaliteten af kommunaltrelateret indhold samt sikrer fortløbende opdatering af konkret information. Spil og læring Ansvarlig: Gry Bauer Den konceptualiserede viden om kommunen skal kombineres med de faglige krav der stilles i samfundsfag, dansk og historie i folkeskolens sidste klasser. Denne del sker i samarbejde med en gruppe af referencelærere samt en forsker fra Institut for læring (DPU). IT Ansvarlig: Bugge Lützhøft Økonomi Ansvarlig: Søren Lindgreen Det sker i samarbejde med Logos Law og Kærsgaard Laursen Når kortlægningen af kommunen ligger klar, skal selve spillet programmeres og animeres. Bugge Lützhøft står for koordineringen mellem de it-faglige leverandører 7

8 Udviklingsprocessen I det følgende vil vi skitsere produktionsprocessen. Nedenstående vil afhænge af hvornår der opnås bevilling fra Lokaludvalgene Fase 1. Kortlægning af kommunale instanser og best practise indenfor læringsspil 1.maj juni 2009 Skitseudkast til tekst og lyd om kommuner til senere brug i spillet udvikles løbende i denne fase. Detailudvikling sker i samarbejde med KL og Institut for læring og den faglige referencegruppe. Fase 2. Overordnet spilkoncept 1.maj juni 2009 Spiludviklerne producerer på baggrund af det indsamlede materiale det overordnede spilkoncept. Denne fase planlægges at vare relativt kort tid, da spiludviklingen vil foregå som en iterativ proces og i tæt samarbejde med underviserne. Der udvikles mock-ups og low-end prototypes. Fase 3. Prototype 1. juni september 2009 På baggund af det overordede koncept udvikles prototyper af de enkelte elementer. Disse udvikles primært af spiludviklerne, men udviklingen vil stadig foregå i dialog med både Institut for læring, undervisere og eksperter fra KL. Mock-ups og low-end prototyper testes sideløbende med justeringer og tilpasninger. Fase 4. Closed Beta 1. september oktober 2009 Tekstur producerer en closed beta. Denne testes og udvikles løbende frem mod en open beta version af spillet. Testpersonerne vil primært være skoleelever fra klassetrin og fagspecifikke undervisere. Illustration, animation og lyddesign påbegyndes på baggrund af det overordnede spilkoncept. Fase 5. Open Beta 1. oktober november 2009 Der usability testes og justeres løbende på ny testgruppe etableret ud fra samme kriterier som den foregående. KL og faglærere godkender den endelige produktion. Fase 6. Lancering 1. november 2009 Den færdige produktion gøres tilgængelig via KL s hjemmeside. Institut for læring udarbejder evalueringrapport. 8

9 Finansiering Det ovenfor beskrevet spil er grundudgaven af et spil, der gerne på længere sigt skal udvides. På en måde der gør det endnu mere interaktivt. wwfinansieringen af det første spil er planlagt til at være oppebåret af fire parter: 1) Gorba Games 2) Gentofte Kommune 3) De 12 lokaludvalg i København 4) KL Planlægningen af anden halvleg er imidlertid allerede i gang. Her skal spillet gøres yderligere interaktivt. Til dette søges der støtte fra 1) Tipsmidlerne (ansøgning er sendt - med svar i slutningen af april 2009) samt 2) Nordic Games. Det er i udgangspunktet nødvendigt for projektets gennemførelse at mindst 10 af de 12 lokaludvalg giver tilsagn. Det er tanken, at i det tilfælde at lokaludvalgene giver tilsagn om støtte, så er først når der er opnået tilstrækkelig støtte (altså fra mindst 10 lokaludvalg), at støtten søges udbetalt. Indtil da vil det fungere som en tilkendegivelse. Lykkes dette ikke, må der findes alternative veje. Dette vil formentligt være at der tages kontakt til andre kommuner. Er dette heller ikke muligt, skrinlægges projektet. Spillet som undervisningsportal er ikke tilstrækkeligt rentabelt til at private investorer er interesseret, ligesom Gorba Games heller ikke har mulighed for at være enefinansiør. Den planlagte abonnementspris vil være et årligt gebyr på kr. per kommune, eller et væsentligt lavere beløb per skole. Med en udviklingspris på ca. 1 million samt vedvarende opdateringsudgiter, skal mindst 70 kommuner abonnere førend spillet løber rundt - først herefter vil der være tale om overskud. 9

10 BUDGET Konceptudvikling Samlet pris inkl. moms Vidensindsamling (information om kommuner) Konceptudvikling af fagligt indhold med lærere Spiludvikling på baggrund af koncept Produktion Backend programmering Frontend programmering Designskabelon Animation Illustration Lyddesign Lærervejledning Test Spiltest (10% af programmeringstiden) Usability (10% af programmeringstiden) Projektledelse Projektledelse (15% af samlet projekttid) Møder (5% af samlet projekttid) PR Marketing (tekstmateriale) Administration (postlister mm.) Licens Flashserver inkl. MS licens, backup og antivirus Honorarer Juridisk bistand Revision Subtotal Total inkl. projektledelse og møder

11 FINANSIERING Samlet pris inkl. moms Lokaludvalg Østerbro Lokaludvalg Amager Vest Lokaludvalg Amager Øst Lokaludvalg Bispebjerg Lokaludvalg Brønshøj-Husum Lokaludvalg Christianshavns Lokaludvalg Indre By Lokaludvalg Kgs. Enghave Lokaludvalg Nørrebro Lokaludvalg Valby Lokaludvalg Vanløse Lokaludvalg Vesterbro Lokaludvalg Lokaludvalg i alt Gentofte kommune Spiltest og usability Gorba Games Projektledelse og møder Grundfinansiering Nordic Games Udvidelse af spillet, så der kommer flere interaktionsmuligheder

12 12

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE"

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato December 2009 EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Web 2.0 lærervejledning

Web 2.0 lærervejledning 2011 Bo Klercke - 20101813 Helle Grubbe - 20101814 Web 2.0 lærervejledning Vejleder: Christian Dalsgaard Anslag: 23666 Studienummer Navn Sider http://kurser.ef.dk/diigo/diigo.htm For at leve op til kravene

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN.

ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN. ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN. ANSØGER: Værestedet for børn og unge Fisken Adresse: Dybbølsgade 61, st. 1721 København V Tlf. nr. (til kontaktperson): 22 48 33

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg Den 28. januar 2013 Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg 1. Baggrund Regeringen har afsat 500 mio. kr. til øget anvendelse af it i folkeskolen i perioden 2012-2015. Indsatsen

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Projekt. Evalueringsrapport

Projekt. Evalueringsrapport Projekt Evalueringsrapport august 2012 - november 2014 Overblik Idé og forarbejde Optakt, s. 3 Ansøgning og tilsagn, s. 3 Organisering Styregruppe, s. 4 Projektleder, s. 4 Arbejdsgrupper, s. 4 På tur med

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Læring for alle. det inkluderende fællesskab

Læring for alle. det inkluderende fællesskab Endelig projektbeskrivelse, 14. juni 2013 Læring for alle det inkluderende fællesskab Resumé Formålet med projektet er at udvikle en model for inklusion af elever, som vender tilbage til klassen efter

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere