Miljøovervågning i et 360 graders perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøovervågning i et 360 graders perspektiv"

Transkript

1 Tekniknyheder og tendenser fra Prevas # Miljøovervågning i et 360 graders perspektiv - Prevas innovative koncept sætter helt nye standarder for miljøovervågning Læs mere på side 7 Reduceret energi Prevas har fået en ordre fra den finske stålvirksomhed Rautaruukki Oyj. Virksomheden skal have fornyet sit styresystem til ovne samtidigt med, at varmningsovnene på Rautaruukki Oyj fabrikken skal opgraderes. Grøn energi Et samlet Europa har erklæret, at en stor del af den producerede energi skal være grøn. Derfor skal det eksisterende måleudstyr til overvågning af mellemspændingsnettet gøres mere intelligent. Læs mere på side 3 Læs mere på side 4 Lean design Mange virksomheder er bekendte med lean produktion, men den fulde gevinst kommer først i hus, når lean tanke-gangen kommer i spil allerede i designprocessen. Læs mere på side 6

2 LEDer Prevas vil i den grønne førertrøje Det meste af verden har fokus på klimaet. Motiverne er mange, og nogle er mere kommercielle end andre. Helt fra toppen af den politiske fødekæde har man, siden Kyoto-aftalen blev vedtaget i december 1997 arbejdet intensivt på en lang række initiativer. Men klimadebatten og den generelle omtanke for miljøet fik for alvor fat i offentlighedens opmærksomhed sidste år, da Al Gore indledte sit ihærdige miljøfremstød på den globale scene. Det er siden hen blevet en trend at være bevidst om CO2-udslip, alternative brændstoffer og udvikling af energivenlige teknologier. Og med forbrugerne ridende med på den grønne bølge har en stor andel af både skandinavisk og internationalt erhvervsliv søsat utallige klimavenlige initiativer. Grønt fokus under Centers of Excellence Prevas er ingen undtagelse. Gennem årene har vi høstet stor og god erfaring med energireducerende teknologier og produkter, som i al sin enkelthed er miljøvenlige, fordi de er små. Jo mere intelligens i mikrostørrelse vi kan implementere i moderne, avancerede produkter, jo mindre strøm trækker produkterne. Og i en tid hvor strømforbruget på verdensplan generelt er opadgående, så handler det netop om at bidrage med viden og produktinnovationer, der kan være med til at vende denne udvikling. Derfor er vi godt i gang med at oprette en kompetencepulje under vores Centers of Excellence, TECH Tenik, tendenser, inspiration og nyheder fra Prevas A/S trends hvor omdrejningspunktet bliver viden og erfaringer med at udvikle og implementere klima- og miljøvenlige teknologier ind i løsningerne, så løsningerne både bliver lønsomme og fremtidssikrede i en verden, hvor miljøet og klimaet står højt på dagsordenen. Den nye kompetencepulje med fokus på energi under vores Centers of Excellence bliver placeret i København. Blandt andet fordi Danmark på mange måder er ved at udvikle sig til Skandinaviens hovedstad, når det kommer til klima og miljø. Danmark har ambitioner om at komme i førertrøjen både før, under og efter det store klimatopmøde, som Danmark lægger hus til i december Til gavn for miljøet og ordrebøgerne Udover at gavne miljøet bliver fokus på klimaet i stadig stigende grad også et vigtigt konkurrenceparameter i kampen om markedsandele. I den kommercielle verden handler det derfor for skandinaviske og internationale virksomheder om at tænke klima- og miljøvenlighed ind tidligt i udviklingsarbejdet. Her både kan og vil Prevas bidrage med viden og erfaringer, så kundernes løsninger også kan blive fremtidssikrede i forhold til forbrugernes krav om social ansvarlighed. Michael Carl, CEO Prevas A/S Prevas er en innovativ IT-virksomhed med en stærk virksomhedskultur, der giver kunderne en førsteklasses konkurrenceevne. Prevas udvikler intelligens i produkter og industrisystemer. Prevas er noteret på OMX Nordic Exchange Sweden og har afdelinger i København, Århus, Oslo og i syv svenske byer. Prevas arbejder med hjernen Den svenske medtech virksomhed, QuickCool AB, har den nødvendige knowhow til at udvikle en ny teknologi, der kan nedkøle og derfor beskytte hjernen hos patienter, der af den ene eller anden årsag ikke har fået ilt nok til hjernen. QuickCool AB vil revolutionere området for hjernebeskyttende behandling ved at benytte sin knowhow til at udvikle en innovativ teknologi, der hurtigt, effektivt og nemt kan nedkøle hjernen i de vigtige sekunder i ambulancen eller på intensivafdelingen. Til formålet har den svenske medtech virksomhed bl.a. modtaget 30 millioner svenske kroner i risikokapital. I dag er Prevas med i udviklingsfasen som underleverandør. Læs mere om QuickCool på Værner om miljøet Miljøet er vigtigt for alle, og ansvaret er fælles. Derfor er virksomheder blevet pålagt en række krav om at reducere mængden af energiudledning herunder udledningen af CO2. Første skridt er derfor at kunne beregne, hvor meget energi virksomheden udleder, så myndighedernes tilladte kvoter kan overholdes. Prevas løsningen Mikon CEMS (Continuous Emission Monitoring Systems) giver en oversigt over virksomhedens faktiske energiudledning i realtid. På den måde er løsning-en med til at sikre, at myndighedernes krav overholdes. Løsningen betyder også, at man som virksomhed får frigivet en række interne ressourcer samtidigt med at administrationen forenkles. Miljøet er som nævnt vigtigt for alle og et fælles ansvar. Prevas sparer med løsningen Mikon CEMS virksomheder for både bøder og dårlig omtale ved at sikre, at virksomhedens kvoter overholdes til punkt og prikke. Læs mere om Prevas på 2

3 virksomhedsnyt Prevas reducerer energiforbruget i den finske stålindustri Prevas har fået en ordre fra den finske stålvirksomhed Rautaruukki Oy. Den finske virksomhed skal have fornyet sit styresystem til ovne samtidigt med, at varmningsovnene på Rautaruukki fabrikken skal opgraderes. Prevas har fået en ordre fra den finske stålvirksomhed Rautaruukki Oy. Den finske virksomhed skal have fornyet sit styresystem til ovne samtidigt med, at varmningsovnene på Rautaruukki fabrikken skal opgraderes. Med den nye ordre skal Prevas udskifte styresystemet til ovne for varmningsovnen med Prevas in-house udviklede system, FOCS- RF. Et system, der af mange i dag betragtes som markedets førende system inden for optimering af alle aspekter af opvarmning af stålmateriale. Energibesparelser på 5-10 procent Opvarmning af stål er en ekstremt energiintensiv proces. Effektiv styrning med varmningsovnen kræver derfor en optimering af produktiviteten, kvaliteten og energiforbruget. Gennem arbejdet med industriorganisationen Jernkontoret og Metallurgical Research Institute AB har Prevas udviklet softwaren FOCS-RF, som netop er skabt til at varetage denne optimering. Samtidigt med at produktiviteten og kvaliteten opretholdes, kan systemet opnå energibesparelser på mellem 5 og 10 procent. Effektiviseret styring af varmningsovnene er et voksende marked, hvilket blandt andet skyldes de stigende energipriser. Udvælgelseskriterierne for leverandører til denne type projekter er ofte faktorer som muligheden for at være energibesparende, øget kvalitetskontrol og produktets formåen til videreudvikling af diverse funktioner. Det er også tilfældet her, hvor Prevas blev valgt i konkurrence med flere andre systemer. Helt afgørende i dette potentielle vækstmarked er en langsigtet, struktureret proces med kontinuerlig forbedring af produktivitet og kvalitet. Yderligere skal innovation i form af nye teknologiløsninger og miljø- og energibesparende funktioner hele tiden være kernen i arbejdet. 3

4 case Grøn energi kræver inte overvågning af mellemsp Et samlet Europa har erklæret, at en stor del af den producerede energi skal være grøn. Målet er 20 procent vedvarende energi i Det betyder, at mængden af vedvarende energi til elnettene vil stige enormt. Derfor skal det eksisterende måleudstyr til overvågning af mellemspændingsnettet gøres mere intelligent. Ellers kan energien ikke blive grøn. - Skal vind-, sol- og vandkraft udnyttes optimalt og generere vedvarende energi til et grønnere Europa, så kan det kun lade sig gøre, hvis det decentrale mellemspændingsnet underlægges en omfattende renovering. Hvis det ikke sker, bliver konsekvensen, at grønne initiativer som fx nye vindmøller står ubrugte hen, fordi de ikke kan tilsluttes, siger Poul Lind, administrerende direktør i højteknologivirksomheden PowerSense A/S. PowerSense har udviklet en teknologi, som gør virksomheden i stand til at måle, overvåge og kontrollere mellemspændingsnettet. Teknologien er sensorbaseret, og sensoren formår at måle og overvåge mellemspændingsnettet og dernæst sende det opsamlede datagrundlag videre til kundens kontrolcenter. I samarbejde med Prevas - Forretningskonceptet i PowerSense er, at vi selv fokuserer 100 procent på vores egne kernekompetencer. Alt andet outsourcer vi til udvalgte samarbejdspartnere inden for forskellige brancher. En af dem er Prevas, fortæller Poul Lind. For at få PowerSense nye sensorteknologi til effektivt at kunne kommunikere med mellemspændingsnettet har Prevas udviklet og leveret et kommunikationsmodul, der kan skræddersys til samtlige internationale standarder og til kundens SCADA-system. I dag er PowerSense teknologi og knowhow samt Prevas kommunikationsmodul godt i gang med at understøtte implementeringen af grøn energi i Danmark. Det samme gør sig inden længe gældende i lande som Australien, USA, Indien, Østrig, Frankrig, Portugal og Spanien. Poul Lind administrerende direktør, PowerSense A/S 4

5 lligent ændingsnettet Massive investeringer en nødvendighed Alene i Europa vurderer Europa Kommissionen i en ny rapport, at en optimering og digitalisering af mellemspændingsnettet nødvendiggør en investering på op til 500 milliarder Euro. Et stigende energiforbrug Frem mod 2030 vil det europæiske energiforbrug stige med ca. 1, 4 procent om året. Blandt andet derfor har International Energy Agency (IEA) bestemt, at der skal satses massivt på energi fra alternative kilder som fx vand, vind og sol. Men det kan kun lade sig gøre, hvis mellemspændingsnettet bliver mere intelligent. En erfaren direktør Administrerende direktør for PowerSense A/S, Poul Lind, har tidligere været administrerende direktør for Nesa A/S, administrerende direktør for DONG Energy Sales & Distribution A/S og samtidigt koncerndirektør i DONG Energy A/S. Poul Lind har siden starten af 2007 stået i spidsen for PowerSense. Matematisk modellering sparer tid og giver overblik Matematisk modellering er en klar trend, når der skal udvikles avancerede styringer af maskiner, apparater og processer. Udviklingstiden reduceres markant, samtidigt med at forudsigeligheden af resultatet bliver markant bedre. Konsekvenser af ændringer ses allerede på modelniveau, så unødige tests undgås. Matematisk modellering er en vigtig brik, når der skal tænkes lean design, og underbygger grundfilosofien om analyser, simuleringer og forudsigelser som nøglen til effektivitet og anvendelighed. Ved hjælp af matematiske beregningsmodeller identificerer man usikkerheder og faldgrupper, som kan have effekt på det færdige produkt, og netop denne indsigt og kontrol har gjort matematisk modellering til et særdeles populært værktøj. Virtuelt miljø MatLab er et af de matematiske modelleringsprogrammer, Prevas bruger. Det er et teknisk program, som ikke blot modulerer de matematiske beregninger, men også automatisk omsætter dem til en del af den softwarekode, man skal bruge i sit apparat. Det giver nogle markante besparelser, både tidsmæssigt og på mandskabssiden. Alle beregninger, kodegenereringer og tests af kritiske algoritmer foregår nemlig i en virtuel model af apparatet, og det betyder, at funktionsændringer og nye tests kan foretages i løbet af minutter frem for uger. Optimal arbejdsdeling - Vi har flere og flere kunder som anvender MatLab til at beskrive den del, som er deres kerneområde. MatLab skaber en meget fordelagtig arbejdsdeling mellem kunde og udviklingshus, fordi programmet giver kunden nogle redskaber til selv at styre de dele af projektet, som er hans ekspertiseområde. Den store knowhow om et produkts specifikke anvendelse ligger jo hos kunderne, mens vores kompetence er på elektroniksiden. Med MatLab kan kunderne selv generere kode, teste varianter og ændre funktionalitet uden at skrive en eneste linje styringskode selv. Når det endelige program er klar, kan det flyttes direkte over i vores udviklingsplatform og implementeres i apparatet. Det er en meget effektiv måde at arbejde på, siger Rune Domsten, CTO i Prevas. Prevas udvikler og leverer platforme som direkte kan anvende autogenereret kode, og ifald kunden ikke selv ønsker at modellere sin applikation, gør Prevas det som en naturlig del af et projekt. Kontakt Prevas for diskussion af mulighederne for at anvende matematisk modellering i dine projekter. 5

6 Tendenser Styrk konkurrencekraften med lean design Mange virksomheder arbejder med effektiviseringer i produktionen, men gevinsten viser sig først, hvis lean-tankegangen allerede anvendes i designprocessen. Lean design handler om at tænke to trin frem. Som udvikler skal du, allerede tidligt i designfasen, have styr på, i hvilken verden slutproduktet teknisk og markedsmæssigt set skal befinde sig, så du på forhånd eliminerer alle overraskelser og behov for redesign. Sådan lyder Maria Månssons definition af lean design. Hun er chef i Prevas og har arbejdet med lean design i mere end 20 år. Prevas får løbende mere vind i sejlene, da flere og flere virksomheder får øjnene op for, hvor vigtigt det er at tænke på hele produktlivscyklen allerede i designfasen. Kundens kunder i centrum Tiden har arbejdet for lean, lige siden Toyota lancerede sin produktionsmodel. I dag er lean et modeord især inden for produktion mens lean design hidtil har stået lidt i skyggen, måske fordi det er mere komplekst. Men faktum er, at gevinsten fra en veltrimmet produktion hurtigt ædes op, hvis designprocessen ikke er gennemtænkt og der konstant opstår overraskelser og krav om redesign. Mange virksomheder, ikke mindst i USA, har taget Toyotas produktionsprincipper til sig, uden at opnå den forventede gevinst, da designfasen ikke medtages i leanforløbet, forklarer Maria Månsson. Populært kan man sige, at lean design sætter kundernes kunders fremgang i centrum. Alle situationer og krav, som produktet kan møde på sin vej fra vugge til grav skal tages med i overvejelserne allerede i designfasen; fra funktionalitet og teknik til regelsæt, miljøaspekter og salgbarhed. På den måde er lean design med til at styrke konkurrenceevnen. Sideløbende designprocesser I stedet for traditionelle, faseopdelte designprocesser, arbejder man ved brug af lean design med parallelle forløb. Man genbruger også afprøvede løsninger og platforme og gennemtænker nøje valget af komponenter. At forebygge og forudse er vigtige begreber inden for lean-kulturen. 6 Noget, der er vigtig at godkende i et tidligt stadie er, at EMC-kravene opfyldes. Prevas har derfor egen ekspertise på dette område og har endda satset på et eget precompliance laboratorium. Lean handler om at skære det overflødige væk og koncentrere kræfterne omkring det værdiskabende. Ved at reducere unødige aktiviteter, frigives tid og ressourcer til de vigtige innovationer og til så tidligt som muligt at verificere disse. Det giver væsentligt kortere og mere effektive udviklingsforløb, samtidig med at man har en større garanti for at ramme rigtigt i første forsøg, siger Maria Månsson. Nye miljøkrav Et af de områder, hvor lean design er i kraftig vækst, er i forbindelse med det hastigt stigende antal miljøkrav. Virksomheder, især inden for elektronikindustrien, pålægges i stigende grad ansvar for et produkts livscyklus; fra produktionsmetode til hvad der sker, når produktet engang kasseres. Lean design sikrer, at produktet allerede i designfasen manøvreres sikkert gennem regeljunglen og lever op til alle krav. Som lean design-specialister følger vi alle miljølovgivninger nøje. Det gælder f.eks. RoHS-direktivet, der forbyder brugen af visse stoffer som f.eks. bly. Blyfri lodning indebærer, at konstruktøren skal have indsigt i loddeprocessen for at specificere f.eks. materiale og overfladebehandling på printkortet rigtigt. I øjeblikket arbejder politikkerne i EU-parlamentet med et nyt direktiv, EUP-direktivet (også kaldet Ekodesign-direktivet) om produkters miljøpåvirkning gennem bl.a. energiforbrug, hvilket vil få stor betydning for producenter af forbrugerelektronik. Der kan hurtigt komme love om, hvor højt energiforbruget må være, når produkter som computere, TV-apparater, batteriopladere og lignende er i standby eller slukkede. Det er utrolig vigtigt at være opmærksom på sådanne ændringer, så produkterne allerede på tegnebordet designes i forhold til de skærpede lovkrav, siger Maria Månsson og fortsætter: Det mere komplekse og globaliserede univers, virksomhederne arbejder i, skaber behov for et samlet overblik, effektive udviklingsforløb og stor træfsikkerhed. Præcis dette er essensen i lean design, og derfor forventer vi hos Prevas, at interessen for denne designmetode vil stige en del i de kommende år.

7 case Miljøovervågning i et 360 graders perspektiv Fotograf: Olof Grind Den intelligente forureningsmåler sætter helt nye standarder for miljøovervågning. Udover fjernaflæsning af elforbruget holder miljøovervågeren også øje med forureningen indenfor hjemmets fire vægge og sikrer, at udluftning og strømforbrug går hånd i hånd på den mest optimale måde. Du har sikkert oplevet det selv: Brændeovnen buldrer, der er fuldt knald på stearinlysene og døsigheden indfinder sig - ikke kun på grund af varmen, men også fordi luften bliver tykkere og tykkere. For når de levende lys og brændeovnen sætter tryk på hyggen hjemme i dagligstuen, sættes indeklimaet på en alvorlig prøve. Du sparer muligvis det udendørs miljø for noget CO2, men miljøregnskabet indenfor hjemmets fire vægge går i rødt. Rødt indeklima Hvis man vil opføre sig miljømæssigt korrekt, får man kamp til sit hår i dag. For der er regler og gode råd både i forhold til klimaet udendørs og indendørs, som ofte er modstridende. Den intelligente forureningsmåler er nøglen til miljøovervågning i et 360 graders perspektiv. Den gør det muligt at overvåge forureningen både inde og ude og iværksætter automatisk initiativer til optimering af energiforbruget. Du bliver fx alarmeret hvis indeklimaet i stuen går i rødt og kan via din mobil se, hvad det er for en alarm, der er gået i gang, og hvad du bør gøre. hvor der er helt bestemte tidspunkter på døgnet, man ikke bør lufte ud. Her kan måleren programmeres til automatisk at åbne vinduer og ventilationssystemer, når den udendørs forurening er lavest samtidig med at den naturligvis slukker for al varme. Måleren kan også udbygges med en pollenmåler, som fungerer efter samme principper. Helhedsløsning - Forureningsmåleren er et eksempel på et produkt, hvor man anvender allerede eksisterende teknologier til at lave en komplet løsning i dette tilfælde et komplet miljøovervågningsanlæg. Dermed sætter vi forureningsovervågning i et helt nyt perspektiv med fokus på helheder og brugervenlighed. Det står i skarp kontrast til regeringens enkeltstående initiativer som fx fjernaflæsning af elmålere, som jo blot er en lille brik i det store miljøpuslespil. Miljøudfordringen er utrolig kompleks og kræver derfor komplette løsninger, hvor et trådløst netværk til overvågning og styring er tænkt med i en helhedsløsning, og det giver eksempelvis mulighed for den intelligente forureningsmåler, siger Rune Domsten, CTO i Prevas. Miljøudfordringen er utrolig kompleks og kræver derfor komplette løsninger Intelligent udluftning Forureningsmåleren kan også udbygges med en sensor uden for huset, som sikrer, at udluftning sker på det mest optimale tidspunkt. Det er især relevant i byområder med stærk trafik, Den intelligente forureningsmåler er et tænkt produkt, som Prevas har skabt på konceptniveau. Den trådløse del af teknologien kan lægges på et USB-stik, som kan sættes ind i elmåleren, eller bygges direkte ind i næste generation elmålere. 7

8 teknik Forlæng batteriernes brugstid med faktor 10 Ved at bruge FPGA er og embedded elektronik frem for industri PC er, når du bygger elektronik ind i dine produkter, kan du reducere strømforbruget i maskiner og apparater med op til 90 procent. Du giver miljøet en hjælpende hånd og forlænger dine batteribaserede apparaters levetid, hvis du anvender FPGA er eller andre af de mest moderne komponenter frem for IPC er, når du indbygger elektronik i dine produkter. Derfor skifter flere og flere virksomheder fra IPC en som udviklingskomponent til elektronik med FPGA er. Der er mange fordele ved FPGA en, både i selve udviklingsprocessen og i det færdige apparat. Som udviklingskomponent er den utrolig fleksibel og kan reprogrammeres igen og igen, og den kan designes og skræddersys med mere avancerede komponenter end IPC en. Samtidigt har alle FPGA er nye muligheder for at parallelisere beregninger og funktioner, således at man oftest kan forbedre sin real-time performance. Brugerne vil derfor opleve at de får et hurtigere apparat. Perfekt til medicinsk og mobilt udstyr På apparatniveau giver FPGA en nogle helt konkrete strømbesparelser og er således med til at værne om miljøet. Strømforbruget kan reduceres med helt op til 90 procent, når man anvender FPGA er frem for IPC er, og det betyder blandt andet, at apparater der anvender batterier, kan køre 10 gange længere på det samme batteri. Det har stor betydning i blandt andet medicinske apparater og måleudstyr, som typisk har batteribackup, så de ikke påvirkes af eventuelle strømsvigt og for udstyr, som er mobilt. Tidligere var mange af de medicinske apparater bygget op omkring IPC er, fordi der er behov for en stor grafisk brugerflade, men i dag er det muligt at lægge det ned i embeddede platforme og samtidigt drive et display på f.eks. 1024*768 pixels. Prevas HM20 modulet er et eksempel på et sådan embedded modul, der blot anvender 0.6 W. Ud over det reducerede strømforbrug er FPGA er også nøglen til fysisk mindre produkter, hvilket har stor betydning for mobile apparater. FPGA kan forlænge batteriernes brugstid med faktor 10 The Nordic Design House For intelligent products. Your product development partner for software, electronics and mechanics Prevas guldsponsor på Elektronik-08 Prevas håber at se branchen, samarbejdspartnere, venner og kollegaer på messen Elektronik-08 i Odense september. Elektronik-08 henvender sig til ingeniører, teknikere, udviklere, designere, softwarehuse og indkøbere, kort sagt beslutningstagere og interessenter på alle niveauer i elektronikbranchen. Mød os på stand 3101!

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din bolig. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din bolig Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Sluk for ekstraudgifterne med et enkelt tryk Standby funktionen er både smart og nyttig. Det ved alle, der bruger den til daglig.

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Intelligent bolig uden besvær

Intelligent bolig uden besvær Energistyring Større komfort Større sikkerhed Helt enkelt Intelligent bolig uden besvær Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

EFFEKTIV OG SKALERBAR HÅNDTERING AF SÅRBARHEDER. F-Secure Radar

EFFEKTIV OG SKALERBAR HÅNDTERING AF SÅRBARHEDER. F-Secure Radar EFFEKTIV OG SKALERBAR HÅNDTERING AF SÅRBARHEDER F-Secure Radar 48% flere sikkerhedshændelser 1 22,000,000 42,000,000 TRUSLEN ER VIRKELIG Hackerne giver ikke op. Truslen mod jeres virksomheds it-sikkerhed

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning

Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Grøn strøm fra havn til skib Sluk for forureningen fra skibe i havn med landestrøm - fremtidens energieffektive og miljøvenlige forsyning Vær klar til at leve op til de kommende miljøkrav med landestrøm

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-TEKNOLOGI D EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol,

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

2 maskiner. mom s. en time. Enkel servering. 16 kilo pommes frites på. kan tilberede. Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig

2 maskiner. mom s. en time. Enkel servering. 16 kilo pommes frites på. kan tilberede. Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig Enkel servering Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig billigere sundere hurtigere Servér hele menuer og snacks hele døgnet Færre omkostninger Større profit 2 maskiner kan tilberede 16 kilo pommes frites

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Bæredygtighed Viden til tiden

Bæredygtighed Viden til tiden Bæredygtighed Viden til tiden Det bæredygtige byggeri Uanset hvilket abstraktionsniveau man fokuserer på, så kommer vi ikke uden om bæredygtighed. Hensynet til Moder Jord, til menneskene omkring os, til

Læs mere

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter Intelligente indkøb gevinster og omkostninger ved grønne produkter En ny metode er kommet til Myndigheder, erhvervslivet og forbrugere har en fælles interesse i at skabe et grønt marked. Men hvad er de

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

MIRIAM - Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management Systems

MIRIAM - Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management Systems MIRIAM - Models for rolling resistance In Road Infrastructure Asset Management Systems Introduktionen af nye vejbelægninger i et vejnet, som kan reducere bilisternes brændstofforbrug med 3 4 %, vil have

Læs mere

Vedvarende energi i økonomisk perspektiv Peter Møllgaard Økonomisk Institut, CBS

Vedvarende energi i økonomisk perspektiv Peter Møllgaard Økonomisk Institut, CBS CO 2 reduktion hvorfor og hvordan? Vedvarende energi i økonomisk perspektiv Peter Møllgaard Økonomisk Institut, CBS CBS-Climate Strategies for Business Oversigt Hvorfor? Hvordan? CBS Climate Strategies

Læs mere

- Energy Saving Technology. Veje Til Vækst. 21. november 2013. ZZzero ApS, all rights reserved, Patented technology.

- Energy Saving Technology. Veje Til Vækst. 21. november 2013. ZZzero ApS, all rights reserved, Patented technology. - Energy Saving Technology Veje Til Vækst. 21. november 2013 Lars Malling Cand.merc.jur + HD(O) Praktisk ledererfaring (direktør, bestyrelse, advisory board) DK + Int. MBO + salg ( Exit ) Partner, drifter

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation Agenda 1 Kort om Solar 2 Energidilemmaet i DK 3 Potentialet indenfor enegieffektivisering

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Martin Korsgaard Civilingeniør Colas Danmark A/S mko@colas.dk Indledning I en tid hvor der i høj grad er fokus på menneskeskabte klimaforandringer,

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI

TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI TEKNOLOGI I HARMONI MED ØKOLOGI BEDRE PRODUKTER TIL EN BEDRE FREMTID Vi forstår, at når det drejer sig om at vælge teknologi, så placerer virksomheder pålidelighed og miljøpåvirkning øverst på deres liste.

Læs mere

Lagertruck med Lithium-Ion batterier

Lagertruck med Lithium-Ion batterier www.toyota-forklifts.dk Lagertruck med Lithium-Ion batterier optimering af omkostninger minimering af stilstandstid mindre miljøpåvirkning Toyota lancerer nu Toyota Li-Ion, en nye serie af lagertruck,

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

10. oktober 2014 så MEgEt koster innovation - så lang tid tager det!

10. oktober 2014 så MEgEt koster innovation - så lang tid tager det! 10. oktober 2014 Så meget koster Innovation - Så lang tid tager det! Så meget koster Innovation Så lang tid tager det! Jeg vil gerne gøre mit produkt smart! Der skal teknik i! > Hvad koster det? > Hvor

Læs mere

MOMENTUM TIL DIN VINDMØLLE

MOMENTUM TIL DIN VINDMØLLE MOMENTUM TIL DIN VINDMØLLE Driftsledelse og rådgivning på tværs af grænser Windtechnik GmbH VI ER DIN PARTNER. VI KLARER DET HELE FOR DIG! MOMENTUM DEN NYE GENERATION TEKNISK DRIFTSLEDELSE ØKONOMISK DRIFTSLEDELSE

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Energivenlig ventilation til fjerkræ

Energivenlig ventilation til fjerkræ Energivenlig ventilation til fjerkræ Climate for Growth Energioptimal ventilation Ventilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø, og for at give dyrene de optimale betingelser. SKOV

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

Energivenlig ventilation til fjerkræ

Energivenlig ventilation til fjerkræ Energivenlig ventilation til fjerkræ Climate for Growth Energioptimal ventilation V entilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø, og for at give dyrene de optimale betingelser.

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Vandforsyning. Trendsættende SRO-systemer siden (+45)

Vandforsyning. Trendsættende SRO-systemer siden (+45) Vandforsyning Trendsættende SRO-systemer siden 1983 (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec SRO-løsninger til vandforsyningsbranchen Vandforsyningernes

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Vi præsenterer det nye COOL THINKING. Sunde og bæredygtige supermarkeder

Vi præsenterer det nye COOL THINKING. Sunde og bæredygtige supermarkeder Vi præsenterer det nye Danfoss-system AK-SM 850 & AK-EM 800 COOL THINKING Sunde og bæredygtige supermarkeder Mød Næste generations Kølesystem fra DANFOSS Danfoss har brugt fire år og 200.000 mandetimer

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Decentral ventilation til lavenergi byggeri. Til renovering og nybyggeri

Decentral ventilation til lavenergi byggeri. Til renovering og nybyggeri TM Decentral ventilation til lavenergi byggeri Til renovering og nybyggeri Decentral ventilation God luftkvalitet i boligen er med til at sikre et godt indeklima. Det er samtidig en vigtig faktor i vedligehold

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Q-TRANSPORTMATERIEL A/S

Q-TRANSPORTMATERIEL A/S Q-TRANSPORTMATERIEL A/S Vejen til fremtiden går over intern materialehåndtering og logistik En totalleverandør, der kender din produktionsproces og dine problemstillinger og derfor kan diskutere løsninger

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS101 med AED sensor

CA hjertestarterskab HSS101 med AED sensor Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101 med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Nu med AKTIV styring!

Nu med AKTIV styring! Introduktion til MinEnergi I/O Siden 1998 markedsleder inden for internetbaseret energistyring - spar op til 40 % på energiforbruget... med besparelsesgaranti! Nu med AKTIV styring! Sidste skud på stammen

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Tid til at lege Tid til 21 C i stuen Kun med living by Danfoss kan du nemt og effektivt styre både elektroniske termostater og trådløs gulvvarme. Du kan endda oprette forbindelse

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Energivenlig ventilation til svineproduktion

Energivenlig ventilation til svineproduktion Energivenlig ventilation til svineproduktion Climate for Growth Energivenlig ventilation Energivenlig ventilation Ventilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø og for at give dyrene

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder

Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design: Udlejning af møbler øger graden af genanvendelse og åbner for nye markedsmuligheder Thors-Design er på vej med et nyt tilbud til deres kunder, så de kan leje møbler og levere dem tilbage

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Hvorfor opvarme dit hus med andet end solen?

Hvorfor opvarme dit hus med andet end solen? Hvorfor opvarme dit hus med andet end solen? HYSS Hybrid Solar System Et nyt varmesystem med solen som drivkraft hele året! 10 års garanti Lavest mulige energiudgifter Klog investering øget Komfort Smart

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere