Miljøovervågning i et 360 graders perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøovervågning i et 360 graders perspektiv"

Transkript

1 Tekniknyheder og tendenser fra Prevas # Miljøovervågning i et 360 graders perspektiv - Prevas innovative koncept sætter helt nye standarder for miljøovervågning Læs mere på side 7 Reduceret energi Prevas har fået en ordre fra den finske stålvirksomhed Rautaruukki Oyj. Virksomheden skal have fornyet sit styresystem til ovne samtidigt med, at varmningsovnene på Rautaruukki Oyj fabrikken skal opgraderes. Grøn energi Et samlet Europa har erklæret, at en stor del af den producerede energi skal være grøn. Derfor skal det eksisterende måleudstyr til overvågning af mellemspændingsnettet gøres mere intelligent. Læs mere på side 3 Læs mere på side 4 Lean design Mange virksomheder er bekendte med lean produktion, men den fulde gevinst kommer først i hus, når lean tanke-gangen kommer i spil allerede i designprocessen. Læs mere på side 6

2 LEDer Prevas vil i den grønne førertrøje Det meste af verden har fokus på klimaet. Motiverne er mange, og nogle er mere kommercielle end andre. Helt fra toppen af den politiske fødekæde har man, siden Kyoto-aftalen blev vedtaget i december 1997 arbejdet intensivt på en lang række initiativer. Men klimadebatten og den generelle omtanke for miljøet fik for alvor fat i offentlighedens opmærksomhed sidste år, da Al Gore indledte sit ihærdige miljøfremstød på den globale scene. Det er siden hen blevet en trend at være bevidst om CO2-udslip, alternative brændstoffer og udvikling af energivenlige teknologier. Og med forbrugerne ridende med på den grønne bølge har en stor andel af både skandinavisk og internationalt erhvervsliv søsat utallige klimavenlige initiativer. Grønt fokus under Centers of Excellence Prevas er ingen undtagelse. Gennem årene har vi høstet stor og god erfaring med energireducerende teknologier og produkter, som i al sin enkelthed er miljøvenlige, fordi de er små. Jo mere intelligens i mikrostørrelse vi kan implementere i moderne, avancerede produkter, jo mindre strøm trækker produkterne. Og i en tid hvor strømforbruget på verdensplan generelt er opadgående, så handler det netop om at bidrage med viden og produktinnovationer, der kan være med til at vende denne udvikling. Derfor er vi godt i gang med at oprette en kompetencepulje under vores Centers of Excellence, TECH Tenik, tendenser, inspiration og nyheder fra Prevas A/S trends hvor omdrejningspunktet bliver viden og erfaringer med at udvikle og implementere klima- og miljøvenlige teknologier ind i løsningerne, så løsningerne både bliver lønsomme og fremtidssikrede i en verden, hvor miljøet og klimaet står højt på dagsordenen. Den nye kompetencepulje med fokus på energi under vores Centers of Excellence bliver placeret i København. Blandt andet fordi Danmark på mange måder er ved at udvikle sig til Skandinaviens hovedstad, når det kommer til klima og miljø. Danmark har ambitioner om at komme i førertrøjen både før, under og efter det store klimatopmøde, som Danmark lægger hus til i december Til gavn for miljøet og ordrebøgerne Udover at gavne miljøet bliver fokus på klimaet i stadig stigende grad også et vigtigt konkurrenceparameter i kampen om markedsandele. I den kommercielle verden handler det derfor for skandinaviske og internationale virksomheder om at tænke klima- og miljøvenlighed ind tidligt i udviklingsarbejdet. Her både kan og vil Prevas bidrage med viden og erfaringer, så kundernes løsninger også kan blive fremtidssikrede i forhold til forbrugernes krav om social ansvarlighed. Michael Carl, CEO Prevas A/S Prevas er en innovativ IT-virksomhed med en stærk virksomhedskultur, der giver kunderne en førsteklasses konkurrenceevne. Prevas udvikler intelligens i produkter og industrisystemer. Prevas er noteret på OMX Nordic Exchange Sweden og har afdelinger i København, Århus, Oslo og i syv svenske byer. Prevas arbejder med hjernen Den svenske medtech virksomhed, QuickCool AB, har den nødvendige knowhow til at udvikle en ny teknologi, der kan nedkøle og derfor beskytte hjernen hos patienter, der af den ene eller anden årsag ikke har fået ilt nok til hjernen. QuickCool AB vil revolutionere området for hjernebeskyttende behandling ved at benytte sin knowhow til at udvikle en innovativ teknologi, der hurtigt, effektivt og nemt kan nedkøle hjernen i de vigtige sekunder i ambulancen eller på intensivafdelingen. Til formålet har den svenske medtech virksomhed bl.a. modtaget 30 millioner svenske kroner i risikokapital. I dag er Prevas med i udviklingsfasen som underleverandør. Læs mere om QuickCool på Værner om miljøet Miljøet er vigtigt for alle, og ansvaret er fælles. Derfor er virksomheder blevet pålagt en række krav om at reducere mængden af energiudledning herunder udledningen af CO2. Første skridt er derfor at kunne beregne, hvor meget energi virksomheden udleder, så myndighedernes tilladte kvoter kan overholdes. Prevas løsningen Mikon CEMS (Continuous Emission Monitoring Systems) giver en oversigt over virksomhedens faktiske energiudledning i realtid. På den måde er løsning-en med til at sikre, at myndighedernes krav overholdes. Løsningen betyder også, at man som virksomhed får frigivet en række interne ressourcer samtidigt med at administrationen forenkles. Miljøet er som nævnt vigtigt for alle og et fælles ansvar. Prevas sparer med løsningen Mikon CEMS virksomheder for både bøder og dårlig omtale ved at sikre, at virksomhedens kvoter overholdes til punkt og prikke. Læs mere om Prevas på 2

3 virksomhedsnyt Prevas reducerer energiforbruget i den finske stålindustri Prevas har fået en ordre fra den finske stålvirksomhed Rautaruukki Oy. Den finske virksomhed skal have fornyet sit styresystem til ovne samtidigt med, at varmningsovnene på Rautaruukki fabrikken skal opgraderes. Prevas har fået en ordre fra den finske stålvirksomhed Rautaruukki Oy. Den finske virksomhed skal have fornyet sit styresystem til ovne samtidigt med, at varmningsovnene på Rautaruukki fabrikken skal opgraderes. Med den nye ordre skal Prevas udskifte styresystemet til ovne for varmningsovnen med Prevas in-house udviklede system, FOCS- RF. Et system, der af mange i dag betragtes som markedets førende system inden for optimering af alle aspekter af opvarmning af stålmateriale. Energibesparelser på 5-10 procent Opvarmning af stål er en ekstremt energiintensiv proces. Effektiv styrning med varmningsovnen kræver derfor en optimering af produktiviteten, kvaliteten og energiforbruget. Gennem arbejdet med industriorganisationen Jernkontoret og Metallurgical Research Institute AB har Prevas udviklet softwaren FOCS-RF, som netop er skabt til at varetage denne optimering. Samtidigt med at produktiviteten og kvaliteten opretholdes, kan systemet opnå energibesparelser på mellem 5 og 10 procent. Effektiviseret styring af varmningsovnene er et voksende marked, hvilket blandt andet skyldes de stigende energipriser. Udvælgelseskriterierne for leverandører til denne type projekter er ofte faktorer som muligheden for at være energibesparende, øget kvalitetskontrol og produktets formåen til videreudvikling af diverse funktioner. Det er også tilfældet her, hvor Prevas blev valgt i konkurrence med flere andre systemer. Helt afgørende i dette potentielle vækstmarked er en langsigtet, struktureret proces med kontinuerlig forbedring af produktivitet og kvalitet. Yderligere skal innovation i form af nye teknologiløsninger og miljø- og energibesparende funktioner hele tiden være kernen i arbejdet. 3

4 case Grøn energi kræver inte overvågning af mellemsp Et samlet Europa har erklæret, at en stor del af den producerede energi skal være grøn. Målet er 20 procent vedvarende energi i Det betyder, at mængden af vedvarende energi til elnettene vil stige enormt. Derfor skal det eksisterende måleudstyr til overvågning af mellemspændingsnettet gøres mere intelligent. Ellers kan energien ikke blive grøn. - Skal vind-, sol- og vandkraft udnyttes optimalt og generere vedvarende energi til et grønnere Europa, så kan det kun lade sig gøre, hvis det decentrale mellemspændingsnet underlægges en omfattende renovering. Hvis det ikke sker, bliver konsekvensen, at grønne initiativer som fx nye vindmøller står ubrugte hen, fordi de ikke kan tilsluttes, siger Poul Lind, administrerende direktør i højteknologivirksomheden PowerSense A/S. PowerSense har udviklet en teknologi, som gør virksomheden i stand til at måle, overvåge og kontrollere mellemspændingsnettet. Teknologien er sensorbaseret, og sensoren formår at måle og overvåge mellemspændingsnettet og dernæst sende det opsamlede datagrundlag videre til kundens kontrolcenter. I samarbejde med Prevas - Forretningskonceptet i PowerSense er, at vi selv fokuserer 100 procent på vores egne kernekompetencer. Alt andet outsourcer vi til udvalgte samarbejdspartnere inden for forskellige brancher. En af dem er Prevas, fortæller Poul Lind. For at få PowerSense nye sensorteknologi til effektivt at kunne kommunikere med mellemspændingsnettet har Prevas udviklet og leveret et kommunikationsmodul, der kan skræddersys til samtlige internationale standarder og til kundens SCADA-system. I dag er PowerSense teknologi og knowhow samt Prevas kommunikationsmodul godt i gang med at understøtte implementeringen af grøn energi i Danmark. Det samme gør sig inden længe gældende i lande som Australien, USA, Indien, Østrig, Frankrig, Portugal og Spanien. Poul Lind administrerende direktør, PowerSense A/S 4

5 lligent ændingsnettet Massive investeringer en nødvendighed Alene i Europa vurderer Europa Kommissionen i en ny rapport, at en optimering og digitalisering af mellemspændingsnettet nødvendiggør en investering på op til 500 milliarder Euro. Et stigende energiforbrug Frem mod 2030 vil det europæiske energiforbrug stige med ca. 1, 4 procent om året. Blandt andet derfor har International Energy Agency (IEA) bestemt, at der skal satses massivt på energi fra alternative kilder som fx vand, vind og sol. Men det kan kun lade sig gøre, hvis mellemspændingsnettet bliver mere intelligent. En erfaren direktør Administrerende direktør for PowerSense A/S, Poul Lind, har tidligere været administrerende direktør for Nesa A/S, administrerende direktør for DONG Energy Sales & Distribution A/S og samtidigt koncerndirektør i DONG Energy A/S. Poul Lind har siden starten af 2007 stået i spidsen for PowerSense. Matematisk modellering sparer tid og giver overblik Matematisk modellering er en klar trend, når der skal udvikles avancerede styringer af maskiner, apparater og processer. Udviklingstiden reduceres markant, samtidigt med at forudsigeligheden af resultatet bliver markant bedre. Konsekvenser af ændringer ses allerede på modelniveau, så unødige tests undgås. Matematisk modellering er en vigtig brik, når der skal tænkes lean design, og underbygger grundfilosofien om analyser, simuleringer og forudsigelser som nøglen til effektivitet og anvendelighed. Ved hjælp af matematiske beregningsmodeller identificerer man usikkerheder og faldgrupper, som kan have effekt på det færdige produkt, og netop denne indsigt og kontrol har gjort matematisk modellering til et særdeles populært værktøj. Virtuelt miljø MatLab er et af de matematiske modelleringsprogrammer, Prevas bruger. Det er et teknisk program, som ikke blot modulerer de matematiske beregninger, men også automatisk omsætter dem til en del af den softwarekode, man skal bruge i sit apparat. Det giver nogle markante besparelser, både tidsmæssigt og på mandskabssiden. Alle beregninger, kodegenereringer og tests af kritiske algoritmer foregår nemlig i en virtuel model af apparatet, og det betyder, at funktionsændringer og nye tests kan foretages i løbet af minutter frem for uger. Optimal arbejdsdeling - Vi har flere og flere kunder som anvender MatLab til at beskrive den del, som er deres kerneområde. MatLab skaber en meget fordelagtig arbejdsdeling mellem kunde og udviklingshus, fordi programmet giver kunden nogle redskaber til selv at styre de dele af projektet, som er hans ekspertiseområde. Den store knowhow om et produkts specifikke anvendelse ligger jo hos kunderne, mens vores kompetence er på elektroniksiden. Med MatLab kan kunderne selv generere kode, teste varianter og ændre funktionalitet uden at skrive en eneste linje styringskode selv. Når det endelige program er klar, kan det flyttes direkte over i vores udviklingsplatform og implementeres i apparatet. Det er en meget effektiv måde at arbejde på, siger Rune Domsten, CTO i Prevas. Prevas udvikler og leverer platforme som direkte kan anvende autogenereret kode, og ifald kunden ikke selv ønsker at modellere sin applikation, gør Prevas det som en naturlig del af et projekt. Kontakt Prevas for diskussion af mulighederne for at anvende matematisk modellering i dine projekter. 5

6 Tendenser Styrk konkurrencekraften med lean design Mange virksomheder arbejder med effektiviseringer i produktionen, men gevinsten viser sig først, hvis lean-tankegangen allerede anvendes i designprocessen. Lean design handler om at tænke to trin frem. Som udvikler skal du, allerede tidligt i designfasen, have styr på, i hvilken verden slutproduktet teknisk og markedsmæssigt set skal befinde sig, så du på forhånd eliminerer alle overraskelser og behov for redesign. Sådan lyder Maria Månssons definition af lean design. Hun er chef i Prevas og har arbejdet med lean design i mere end 20 år. Prevas får løbende mere vind i sejlene, da flere og flere virksomheder får øjnene op for, hvor vigtigt det er at tænke på hele produktlivscyklen allerede i designfasen. Kundens kunder i centrum Tiden har arbejdet for lean, lige siden Toyota lancerede sin produktionsmodel. I dag er lean et modeord især inden for produktion mens lean design hidtil har stået lidt i skyggen, måske fordi det er mere komplekst. Men faktum er, at gevinsten fra en veltrimmet produktion hurtigt ædes op, hvis designprocessen ikke er gennemtænkt og der konstant opstår overraskelser og krav om redesign. Mange virksomheder, ikke mindst i USA, har taget Toyotas produktionsprincipper til sig, uden at opnå den forventede gevinst, da designfasen ikke medtages i leanforløbet, forklarer Maria Månsson. Populært kan man sige, at lean design sætter kundernes kunders fremgang i centrum. Alle situationer og krav, som produktet kan møde på sin vej fra vugge til grav skal tages med i overvejelserne allerede i designfasen; fra funktionalitet og teknik til regelsæt, miljøaspekter og salgbarhed. På den måde er lean design med til at styrke konkurrenceevnen. Sideløbende designprocesser I stedet for traditionelle, faseopdelte designprocesser, arbejder man ved brug af lean design med parallelle forløb. Man genbruger også afprøvede løsninger og platforme og gennemtænker nøje valget af komponenter. At forebygge og forudse er vigtige begreber inden for lean-kulturen. 6 Noget, der er vigtig at godkende i et tidligt stadie er, at EMC-kravene opfyldes. Prevas har derfor egen ekspertise på dette område og har endda satset på et eget precompliance laboratorium. Lean handler om at skære det overflødige væk og koncentrere kræfterne omkring det værdiskabende. Ved at reducere unødige aktiviteter, frigives tid og ressourcer til de vigtige innovationer og til så tidligt som muligt at verificere disse. Det giver væsentligt kortere og mere effektive udviklingsforløb, samtidig med at man har en større garanti for at ramme rigtigt i første forsøg, siger Maria Månsson. Nye miljøkrav Et af de områder, hvor lean design er i kraftig vækst, er i forbindelse med det hastigt stigende antal miljøkrav. Virksomheder, især inden for elektronikindustrien, pålægges i stigende grad ansvar for et produkts livscyklus; fra produktionsmetode til hvad der sker, når produktet engang kasseres. Lean design sikrer, at produktet allerede i designfasen manøvreres sikkert gennem regeljunglen og lever op til alle krav. Som lean design-specialister følger vi alle miljølovgivninger nøje. Det gælder f.eks. RoHS-direktivet, der forbyder brugen af visse stoffer som f.eks. bly. Blyfri lodning indebærer, at konstruktøren skal have indsigt i loddeprocessen for at specificere f.eks. materiale og overfladebehandling på printkortet rigtigt. I øjeblikket arbejder politikkerne i EU-parlamentet med et nyt direktiv, EUP-direktivet (også kaldet Ekodesign-direktivet) om produkters miljøpåvirkning gennem bl.a. energiforbrug, hvilket vil få stor betydning for producenter af forbrugerelektronik. Der kan hurtigt komme love om, hvor højt energiforbruget må være, når produkter som computere, TV-apparater, batteriopladere og lignende er i standby eller slukkede. Det er utrolig vigtigt at være opmærksom på sådanne ændringer, så produkterne allerede på tegnebordet designes i forhold til de skærpede lovkrav, siger Maria Månsson og fortsætter: Det mere komplekse og globaliserede univers, virksomhederne arbejder i, skaber behov for et samlet overblik, effektive udviklingsforløb og stor træfsikkerhed. Præcis dette er essensen i lean design, og derfor forventer vi hos Prevas, at interessen for denne designmetode vil stige en del i de kommende år.

7 case Miljøovervågning i et 360 graders perspektiv Fotograf: Olof Grind Den intelligente forureningsmåler sætter helt nye standarder for miljøovervågning. Udover fjernaflæsning af elforbruget holder miljøovervågeren også øje med forureningen indenfor hjemmets fire vægge og sikrer, at udluftning og strømforbrug går hånd i hånd på den mest optimale måde. Du har sikkert oplevet det selv: Brændeovnen buldrer, der er fuldt knald på stearinlysene og døsigheden indfinder sig - ikke kun på grund af varmen, men også fordi luften bliver tykkere og tykkere. For når de levende lys og brændeovnen sætter tryk på hyggen hjemme i dagligstuen, sættes indeklimaet på en alvorlig prøve. Du sparer muligvis det udendørs miljø for noget CO2, men miljøregnskabet indenfor hjemmets fire vægge går i rødt. Rødt indeklima Hvis man vil opføre sig miljømæssigt korrekt, får man kamp til sit hår i dag. For der er regler og gode råd både i forhold til klimaet udendørs og indendørs, som ofte er modstridende. Den intelligente forureningsmåler er nøglen til miljøovervågning i et 360 graders perspektiv. Den gør det muligt at overvåge forureningen både inde og ude og iværksætter automatisk initiativer til optimering af energiforbruget. Du bliver fx alarmeret hvis indeklimaet i stuen går i rødt og kan via din mobil se, hvad det er for en alarm, der er gået i gang, og hvad du bør gøre. hvor der er helt bestemte tidspunkter på døgnet, man ikke bør lufte ud. Her kan måleren programmeres til automatisk at åbne vinduer og ventilationssystemer, når den udendørs forurening er lavest samtidig med at den naturligvis slukker for al varme. Måleren kan også udbygges med en pollenmåler, som fungerer efter samme principper. Helhedsløsning - Forureningsmåleren er et eksempel på et produkt, hvor man anvender allerede eksisterende teknologier til at lave en komplet løsning i dette tilfælde et komplet miljøovervågningsanlæg. Dermed sætter vi forureningsovervågning i et helt nyt perspektiv med fokus på helheder og brugervenlighed. Det står i skarp kontrast til regeringens enkeltstående initiativer som fx fjernaflæsning af elmålere, som jo blot er en lille brik i det store miljøpuslespil. Miljøudfordringen er utrolig kompleks og kræver derfor komplette løsninger, hvor et trådløst netværk til overvågning og styring er tænkt med i en helhedsløsning, og det giver eksempelvis mulighed for den intelligente forureningsmåler, siger Rune Domsten, CTO i Prevas. Miljøudfordringen er utrolig kompleks og kræver derfor komplette løsninger Intelligent udluftning Forureningsmåleren kan også udbygges med en sensor uden for huset, som sikrer, at udluftning sker på det mest optimale tidspunkt. Det er især relevant i byområder med stærk trafik, Den intelligente forureningsmåler er et tænkt produkt, som Prevas har skabt på konceptniveau. Den trådløse del af teknologien kan lægges på et USB-stik, som kan sættes ind i elmåleren, eller bygges direkte ind i næste generation elmålere. 7

8 teknik Forlæng batteriernes brugstid med faktor 10 Ved at bruge FPGA er og embedded elektronik frem for industri PC er, når du bygger elektronik ind i dine produkter, kan du reducere strømforbruget i maskiner og apparater med op til 90 procent. Du giver miljøet en hjælpende hånd og forlænger dine batteribaserede apparaters levetid, hvis du anvender FPGA er eller andre af de mest moderne komponenter frem for IPC er, når du indbygger elektronik i dine produkter. Derfor skifter flere og flere virksomheder fra IPC en som udviklingskomponent til elektronik med FPGA er. Der er mange fordele ved FPGA en, både i selve udviklingsprocessen og i det færdige apparat. Som udviklingskomponent er den utrolig fleksibel og kan reprogrammeres igen og igen, og den kan designes og skræddersys med mere avancerede komponenter end IPC en. Samtidigt har alle FPGA er nye muligheder for at parallelisere beregninger og funktioner, således at man oftest kan forbedre sin real-time performance. Brugerne vil derfor opleve at de får et hurtigere apparat. Perfekt til medicinsk og mobilt udstyr På apparatniveau giver FPGA en nogle helt konkrete strømbesparelser og er således med til at værne om miljøet. Strømforbruget kan reduceres med helt op til 90 procent, når man anvender FPGA er frem for IPC er, og det betyder blandt andet, at apparater der anvender batterier, kan køre 10 gange længere på det samme batteri. Det har stor betydning i blandt andet medicinske apparater og måleudstyr, som typisk har batteribackup, så de ikke påvirkes af eventuelle strømsvigt og for udstyr, som er mobilt. Tidligere var mange af de medicinske apparater bygget op omkring IPC er, fordi der er behov for en stor grafisk brugerflade, men i dag er det muligt at lægge det ned i embeddede platforme og samtidigt drive et display på f.eks. 1024*768 pixels. Prevas HM20 modulet er et eksempel på et sådan embedded modul, der blot anvender 0.6 W. Ud over det reducerede strømforbrug er FPGA er også nøglen til fysisk mindre produkter, hvilket har stor betydning for mobile apparater. FPGA kan forlænge batteriernes brugstid med faktor 10 The Nordic Design House For intelligent products. Your product development partner for software, electronics and mechanics Prevas guldsponsor på Elektronik-08 Prevas håber at se branchen, samarbejdspartnere, venner og kollegaer på messen Elektronik-08 i Odense september. Elektronik-08 henvender sig til ingeniører, teknikere, udviklere, designere, softwarehuse og indkøbere, kort sagt beslutningstagere og interessenter på alle niveauer i elektronikbranchen. Mød os på stand 3101!

Gaflen holder styr på hvad du spiser - den intelligente gaffel kan programmeres til at kommunikere med fx insulinpenne

Gaflen holder styr på hvad du spiser - den intelligente gaffel kan programmeres til at kommunikere med fx insulinpenne Tekniknyheder og tendenser fra Prevas # 1 2008 Gaflen holder styr på hvad du spiser - den intelligente gaffel kan programmeres til at kommunikere med fx insulinpenne Læs mere på siste side Prevas køber

Læs mere

Den intelligente fiskekrog kigger med under vandet

Den intelligente fiskekrog kigger med under vandet Tekniknyheder og tendenser fra Prevas # 3 2008 Den intelligente fiskekrog kigger med under vandet - Nu kan lystfiskeren få besked, når der er fisk i vandet Læs mere på side 6 RTX Telecom insourcer Udviklingstunge

Læs mere

Bedre indeklima med intelligente vinduer

Bedre indeklima med intelligente vinduer T e k n ik n y h e d e r o g t en d en s er f ra P r e va s # 1 2 0 0 9 Bedre indeklima med intelligente vinduer - Lad udluftningen ske automatisk når luftkvaliteten er bedre ude end inde. Sådan en funktion

Læs mere

Vejen. til innovation. Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Juni 2012. Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger«

Vejen. til innovation. Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Juni 2012. Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger« Juni 2012 8 Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger«nye værktøjer til tidlig softwaretest giver danske virksomheder et forspring 14 Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Vejen til innovation

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer En smartere planet Smartere handel Smartere mad Smartere sundhed Smartere trafik En smartere planet Smartere energi Smartere bank Smartere byer Smartere forvaltning En smartere verden Verden er ikke effektiv.

Læs mere

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide

Miljøforbedringer gennem produktudvikling. - en guide Miljøforbedringer gennem produktudvikling - en guide Denne Guide er et af resultaterne fra et projekt finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med DI, IPU og DTU. På basis af en kortlægning

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22 R U N D T O M Lej en Krølle Vaccine til forsker på halen mobilen Side 4 Side 11 Side 22 20 Højoktan viden til fremtidens virksomheder På få år har CISS bevist, at centret - dets medarbejdere og ph.d.-studerende

Læs mere

Smarter Cities. Intelligente byer vil udvikle mere for mindre. Borgerindflydelse gennem online brainstorm. Tale er guld

Smarter Cities. Intelligente byer vil udvikle mere for mindre. Borgerindflydelse gennem online brainstorm. Tale er guld Hurtig udrykning I både Madrid og Rio de Janeiro er alarmberedskabet blevet langt mere effektivt gennem et tæt og intelligent samarbejde mellem myndighederne. Alle, fra brandvæsen og politi til trafik-

Læs mere

i arbejdstøjet Tag temperaturen Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6

i arbejdstøjet Tag temperaturen Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6 i arbejdstøjet Tag temperaturen på Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6 Amtet Styr Side på 7 IT påside 15 roser CISS medicinen pumperne CISS - stærke på viden til virksomhederne Rektor

Læs mere

INTELLIGENT BY VIA BELYSNINGSINFRASTRUKTUR

INTELLIGENT BY VIA BELYSNINGSINFRASTRUKTUR Inspirationskatalog INTELLIGENT BY VIA BELYSNINGSINFRASTRUKTUR Öresund Smart City Hub Oktober 2014 Hvor højt fokus har vi på belysning i kommunen? Jeg kan sige så meget, at det ikke er belysningen der

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

momentum 11:08 Annonce Mærsk vil styrke videndeling Steve Ballmers vision Microsoft Danmark november/08 Microsoft-chefen i Danmark

momentum 11:08 Annonce Mærsk vil styrke videndeling Steve Ballmers vision Microsoft Danmark november/08 Microsoft-chefen i Danmark 11:08 Microsoft Danmark november/08 momentum Annonce Steve Ballmers vision Microsoft-chefen i Danmark Mærsk vil styrke videndeling Nye løsninger i lyseblåt Telefon 44 78 40 00 www.logica.dk Vi giver kunderne

Læs mere

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI Vi har meget at lære Danmark står nu, og i de kommende år, overfor flere store udfordringer. Hvorvidt

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

OUTSOURCING. Strategisk outsourcing handler om den lange bane

OUTSOURCING. Strategisk outsourcing handler om den lange bane ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE OUTSOURCING November 2007 Strategisk outsourcing handler om den lange bane I takt med at IT-outsourcing bliver stadig mere strategisk,

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

November 2010 / Nr. 41. Saint Gobain Isover NA Form Civil 3D i Randers Kommune Mdoc Mek Green Building og BIM AutoCAD Plant 3D

November 2010 / Nr. 41. Saint Gobain Isover NA Form Civil 3D i Randers Kommune Mdoc Mek Green Building og BIM AutoCAD Plant 3D November 2010 / Nr. 41 Saint Gobain Isover NA Form Civil 3D i Randers Kommune Mdoc Mek Green Building og BIM AutoCAD Plant 3D NTI CADcenter A/S Værløse Ringsted NTI Vejle CADcenter Århus Aalborg A/S 7010

Læs mere

Offentlig udvikling TEMA. Den offentlige sektor skal effektiviseres, men det behøver ikke at koste mere. Optimer arbejdsgangene

Offentlig udvikling TEMA. Den offentlige sektor skal effektiviseres, men det behøver ikke at koste mere. Optimer arbejdsgangene Optimer arbejdsgangene S06 revolutioner offentlig it S08 Nye krav til bygherrer 2012 S10 faglige kompetencer undertrykkes S14 TEMA produceret af PARTnER PUBLISHING OG distribueret med Berlingske samt direkte

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Fremtidens formbare træhus. en innovationshistorie om konfiguration af præfabrikerede boliger

Fremtidens formbare træhus. en innovationshistorie om konfiguration af præfabrikerede boliger Fremtidens formbare træhus en innovationshistorie om konfiguration af præfabrikerede boliger Indhold 04 Forord 06 kan byggeriet industrialiseres? Grænser for præfabrikation? Ønskes: bedre produktionsflow

Læs mere

INDUSTRIEN HVORDAN SER FREMTIDEN UD, HVAD GØR VIRKSOMHEDERNE OG HVAD KAN DU SELV GØRE I KAMPEN MOD DEN GLOBALE OPVARMNING.

INDUSTRIEN HVORDAN SER FREMTIDEN UD, HVAD GØR VIRKSOMHEDERNE OG HVAD KAN DU SELV GØRE I KAMPEN MOD DEN GLOBALE OPVARMNING. HELE DETTE TILLÆG ER EN ANNONCE FRA ENERGI INDUSTRIEN INDUSTRIEN HVORDAN SER FREMTIDEN UD, HVAD GØR VIRKSOMHEDERNE OG HVAD KAN DU SELV GØRE I KAMPEN MOD DEN GLOBALE OPVARMNING. Energi i fremtiden Virksomhederne

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab 02/2010/MAJ ISSN 1601-6750 Omkostninger Spild Kvalitet PERFORMANCE Fleksibilitet Oppetid Energi Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen via performance og optimering. Bedre konkurrencevene med investeringer

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere