ÅRSBERETNING NIKKB 2006 FORORD ÅRET DER GIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING NIKKB 2006 FORORD ÅRET DER GIK"

Transkript

1 FORORD ÅRET DER GIK 2006 har været et spændende og udviklingsorienteret år for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, og der har været stor aktivitet inden for alle arbejdsområder. Samtidig har instituttet pr. 1. oktober 2006 fået nye fysiske rammer for det daglige arbejde, idet vi efter 15 år er flyttet fra det, vi næsten betragtede som NIKKB-huset på Klosterbakken i Odense midtby, til nye og moderne lokaler i Forskerparken tæt på Syddansk Universitet. Flytningen var foranlediget af, at huset på Klosterbakken skulle rives ned, og vi er nu i gang med at skabe et nyt NIKKB-miljø i de lyse og repræsentative lokaler i Forskerparken. Vores nuværende placering er et trin på vejen til forventet indflytning på Campus på SDU i På forskningsområdet er der stor aktivitet med mange igangværende forskningsprojekter og publiceringer i danske og udenlandske tidsskrifter. Der har i 2006 været fokus på formidling af vores forskning til kiropraktorerne rundt om i landet med en Danmarks-Turné, hvor instituttet har præsenteret dets forskningsaktiviteter inden for de forskellige områder og fået brugbar feedback med hjem. NIKKB har fra 2007 fået tilført yderligere midler til at styrke vores forskningsindsats med ekstra seniorforskerkapacitet og mulighed for at oprette et kreativt miljø for forskerspirer. NIKKB tager aktiv del i forskningssamarbejdet Clinical Locomotion Science, som er et centersamarbejde mellem Syddansk Universitet, Syghus Fyn og NIKKB. Centrets formål er forskning, synliggørelse og nyttiggørelse af forskning. Centret bidrager til netværksdannelse og samarbejde mellem de tre institutioner. Året 2006 har ligeledes været et spændende og aktivt år for efteruddannelsesområdet på NIKKB. Kiropraktor Eva Lysgaard blev i foråret ansat som ny efteruddannelseschef. Der blev i det forgangne år afholdt 13 centrale kurser, hvoraf to var ekstrakurser på grund af lange ventelister til kurserne. Interessen samlede sig især om områderne pædiatri og functional rehabilitation. Herudover var der også stor tilslutning og tilfredshed med de øvrige kurser, blandt andet MR-kursus, reumatologi og idrætspsykologi. Der var i alt 294 deltagere på kurserne fordelt på hele 22 kursusdage. Efteruddannelsesafdelingen vil i 2007 arbejde videre med udvikling af vores kurser, og nye tiltag er for eksempel en kursusrække om akupunktur og fokus på den ældre patient. Vi vil fremover have øget fokus på samarbejde og sammenhæng mellem grunduddannelse, turnus og efteruddannelse. De primære arbejdsområder på NIKKB s røntgenafdeling har i 2006 været konstanskontrol, statuskontrol og billedkvalitetssikring. Der er i 2006 blevet sat fart på at få vurderet billedkvaliteten på de klinikker, der er tilknyttet NIKKB s fysikerordning. Fra midten af 2006 har vi øget informationsflowet via de elektroniske medier, sikret adgang til røntgenkvalitetshåndbogen via internettet og oprettet en bank for røntgenområdet. En af de store og meget spændende udfordringer i de kommende år er digitaliseringen, som vi fra NIKKB s side arbejder med at udvikle og bistå. Bestyrelsen og jeg selv ser frem til endnu et spændende år på NIKKB i 2007, hvor vi håber, at endnu flere stifter bekendtskab med og drager nytte af instituttets arbejde. God læsning. På forskningsområdet er NIKKB endvidere initiativtager til at styrke det nordiske forskningssamarbejde. Der er etableret et nordisk samarbejdsforum Nordic Chiropractors Research Forum med det formål at styrke samarbejde og vidensudveksling mellem forskere i de nordiske lande. Der er nedsat en styregruppe på området med medlemmer fra de nordiske lande og et første nordisk forskermøde bliver afholdt i april Bestyrelsesformand Karsten Uno Petersen 3

2 INDHOLD FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 FUMU studiet: Diagnostik og behandling afledt fra det muskuloskeletale apparat hos patienter med formodet stabil angina pectoris 22 FORMIDLINGSAKTIVITETER Jan Hartvigsen Henrik Wulff Christensen MILES studiet (MILES = Myocardial Ischemia: Logistics Evaluation Study) Kiropraktik og træning for ældre med lændesmerter Gert Brønfort Mette Jensen Stochkendahl Lars Uhrenholt Kiropraktik og træning for ældre med nakkesmerter Implementering af lændesmerter og kiropraktik: et dansk evidensbaseret kvalitetssikringsprojekt, et pilotprojekt PROJEKTREDEGØRELSER Fysisk arbejdsbelastning og ondt i nakken - et tvilling-kontrol studie Ondt i nakken - prævalens, arv og miljø. En undersøgelse af danske tvillinger født mellem Ryg- og nakkesmerter hos gamle Manuel undersøgelse af rygsøjlen: et systematisk kritisk litteraturstudie CARPA - Non-cardiac chestpain evaluation and treatment study Morfologi og patoanatomi af halscolumnas facetled hos trafikdræbte specielt med henblik på whiplashtraumet - et patoanatomisk og billeddiagnostisk studie, ph.d.-projekt Kan man stave til god ryg? Er fitnesssektoren en del af sundhedsvæsenet? Forekomst og konsekvenser af smerter i rygsøjlen - en omfattende analyse basret på mere end danske tvillinger Rygsøjlens saggitale kurver - betyder de noget for helbreddet? Sammenhængen mellem socioøkonomiske faktorer i opvæksten og senere rygbesvær PUBLIKATIONER RØNTGENENHEDEN EFTERUDDANNELSE/UDDANNELSE BIBLIOTEK Responsiviteten af kliniske effektmål. En undersøgelse af patienter med lænderygbesværet i primær- og sekundærsektoren 18 FORMIDLING & ØKONOMI CLINICAL LOCOMOTION SCIENCE Genetiske og miljømæssige risikofaktorer for nakkesmerter hos midaldrende danske tvillinger Funen neck and chest pain study NORDIC CHIROPRACTORS RESEARCH FORUM ORGANISATION Bevægeapparatsfund hos endometriosepatienter med residuale bækkensmerter 21 4

3 FORSKNING FORMIDLINGSAKTIVITETER JAN HARTVIGSEN KONFERENCEDELTAGELSE Physical and mental Function and Low Back Pain in Seniors. International Forum VIII for Primary Care Research on Low Back Pain, Amsterdam, Holland, June 8-10th Active lifestyle protects against low back pain in seniors. International Forum VIII for Primary Care Research on Low Back Pain, Amsterdam, Holland, June 8-10th Clinical Locomotion Science a new Danish multidisciplinary research center involving chiropractors. Foundation for Chiropractic Education and Research International Conference, Chicago, USA, September 15th Active lifestyle protects against incident low back pain in seniors. Foundation for Chiropractic Education and Research International Conference, Chicago, USA, September 15th Physical and mental function and incident low back pain in seniors. Foundation for Chiropractic Education and Research International Conference, Chicago, USA, September 15th FOREDRAG, INVITERET FOREDRAGSHOLDER Forskning og kiropraktik hvorfor? Festtale ved dimission af kandidater i klinisk biomekanik. Syddansk Universitet, 31. januar Exercise in chronic spinal pain. European Chiropractors Union Conference 2006, Stockholm, Sweden, 25th May Back and Neck Pain in Seniors. European Chiropractors Union Conference 2006, Stockholm, Sweden, 26th May Ondt i ryggen og træning. Rygkonference Aabenraa Sygehus, 5. september Chiropractors can make it in multidisciplinary research. A report from the Danish battlefield. Palmer College of Chiropractic, Davenport, Iowa, USA, 13th September Clinical Locomotion Science fra myte til viden. Temadag for Kiropraktorfonden, Amtsrådsforeningen, København, 19. september Øvelser og træning for rygsmerter hvad siger videnskaben? Temadag for Kiropraktorfonden, Amtsrådsforeningen, København, 19. september Which way for chiropractic? Belgian Chiropractors Association 60th Anniversary Conference, Brussels, Belgium, 13th December NIKKB forskningshandlingsplan Kiropraktorer i Vestsjællands Amt, 22. februar NIKKB forskningshandlingsplan Kiropraktorer i Region Midtjylland, 5. april NIKKB forskningshandlingsplan Kiropraktorer i Frederiksborg Amt, 2. maj NIKKB forskningshandlingsplan Kiropraktorer i Region Syddanmark, 17. maj UNDERVISNING OG VEJLEDNING Underviser kiropraktorer i turnustjeneste i forskning og brug af forskning i praksis. Underviser i arbejdsmedicin på 9. semester Klinisk Biomekanik. Underviser i basal epidemiologi og biostatistik på kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed og Klinisk Biomekanik. Underviser i konservativ rygbehandling på kandidatdelen Medicin. 5

4 FORSKNING FORMIDLINGSAKTIVITETER JAN HARTVIGSEN - fortsat Vejleder løbende kiropraktor- og medicinstuderende i specialer og fordybelsesopgaver. Vejleder ph.d.-studerende René Fejer i projektet Neck pain prevalence, genetic and environmental factors (afsluttet juni 2006). Vejleder ph.d.-studerende Henrik Lauridsen i projektet Responsiviteten af kliniske effektmål. En undersøgelse af patienter med lænderygbesvær set i primær- og sekundærsektoren Vejleder ph.d.-studerende Mette Jensen Stochkendahl i projektet Muskuloskeletale brystsmerter diagnose og manuel behandling. ØVRIG FORMIDLING Ondt i Ryggen. Patientinformationsmateriale udgivet af Kiropraktik og Sundhed. Nyt center vil rette på rygmyter. Ledsager, Gigtforeningen, August Medlem af brevkassepanel i Gigtforeningens medlemsblad Ledsager. - Rheumatology - BMC Health Services Research - BMC Geriatrics - BMC Musculoskeletal Disorders - Arthritis Care and Research - Pain - Australian Journal of Physiotherapy - Occupational and Environmental Medicine Peer review for konferencer - Research Agenda in Chiropractic - World Congress for Physiotherapy Ansøgninger - WorkSafe BC, Vancouver, British Columbia, Canada Rapporter - Sundhedsstyrelsen Røntgenundersøgelse af lænderyggen hos årige. En MTV rapport Ph.d.-afhandlinger - Håkan Sigrell På väg mot yrkeskompetens, Stockholms Universitet, 2006 Besøg på Palmer Center for Chiropractic Research og conference i Chicago. Kiropraktoren 2006 (10) Interview DR P1 Krause på tværs om kroniske smerter, 8. februar Interview DR P4 Fyn om skader i haven, 30. maj 2006 Interview Deadline DR2 om rygforskning, 30. oktober BEDØMMELSE AF VIDENSKABELIGT ARBEJDE OG PEER REVIEWS Peer review for tidsskrifterne - Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 6

5 FORSKNING FORMIDLINGSAKTIVITETER HENRIK WULFF CHRISTENSEN FOREDRAG, INVITERET FOREDRAGSHOLDER Åben Forskerdag 2006, 6. april 2006, Fredericia Muskuloskeletale brystsmerter hos patienter med formodet angina pectoris diagnose og behandling NIKKB forskningshandlingsplan Kiropraktorer i Vestsjællands Amt, 22. februar NIKKB forskningshandlingsplan Kiropraktorer i Region Midtjylland, 5. april Therapeutics - Clinical Chiropractic Censor på speciale arbejde for stud.manu. ved Syddansk Universitet. Censor på mundtlig eksamen for stud.manu. ved Syddansk Universitet. NIKKB forskningshandlingsplan Kiropraktorer i Frederiksborg Amt, 2. maj NIKKB forskningshandlingsplan Kiropraktorer i Region Syddanmark, 17. maj Når brystsmerter kommer fra ryggen. Temadag for Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse, Amtsrådsforeningen, København, 19. september Rygskader og håndbold. EHF Master Coach-uddannelse, Odense, 23. april UNDERVISNING OG VEJLEDNING Vejleder ph.d.-studerende Mette Jensen Stochkendahl på projektet Muskuloskeletale brystsmerter diagnose og manuel behandling. Underviser på efteruddannelseskursus samt på turnusuddannelsen i bivirkninger ved kiropraktisk behandling og håndtering af det cerebrovaskulære insult. Underviser turnusassistenter i den kliniske undersøgelsesmetode. BEDØMMELSE AF VIDENSKABELIGT ARBEJDE OG PEER REVIEWS Peer review for tidsskrifterne - Journal of Manipulative and Physiological 7

6 FORSKNING FORMIDLINGSAKTIVITETER GERT BRØNFORT FOREDRAG, INVITERET FOREDRAGSHOLDER ACC-RAC konference i Washington, USA i marts. Ekspertvidne vedr. rygforskning for sundhedpolitiske udvalg under Minnesotas lokale regering ØVRIG FORMIDLING Deltager i Cochrane Cervical Overview Group systematiske oversigtsartikler Editor for Cochranes Back Review Group Forskningskonsulent for US Veterans Administration Forskningskonsulent for US Best Practices (nationale kliniske retningslinier) for amerikansk kiropraktorer Bronfort G, Haas M, Moher D, Bouter L, van Tulder M, Triano J, Assendelft WJ, Evans R, Dagenais S, Rosner A. Review conclusions by Ernst and Canter regarding spinal manipulation refuted. Chiropr Osteopat. 2006;14:14. Haraldsson BG, Gross AR, Myers CD, Ezzo JM, Morien A, Goldsmith C, Peloso PM, Bronfort G; Cervical Overview Group. Massage for mechanical neck disorders (Review). Cochrane Database Syst Rev. 2006;3:CD Clarke J, van Tulder M, Blomberg S, de Vet H, van der Heijden G, Bronfort G. Traction for low back pain with or without sciatica: an updated systematic review within the framework of the Cochrane collaboration. Spine. 2006;31(14): Editor for The Spine Journal BEDØMMELSE AF VIDENSKABELIGT ARBEJDE OG PEER REVIEWS Bedømmer for flere Cochrane systematiske oversigtsartikler. Bedømmer for forskningbevillingsansøgninger til NIH Bedømmer for adskillige videnskabelige tidskrifter. PUBLIKATIONER Haas M, Bronfort G, Evans RL. Chiropractic clinical research: progress and recommendations. J Manipulative Physiol Ther. 2006;29(9): Stochkendahl MJ, Christensen HW, Hartvigsen J, Vach W, Haas M, Hestbaek L, Adams A, Bronfort G. Manual examination of the spine: a systematic critical literature review of reproducibility. J Manipulative Physiol Ther. 2006;29(6):

7 FORSKNING FORMIDLINGSAKTIVITETER METTE JENSEN STOCHKENDAHL KONFERENCEDELTAGELSE Forskningens Døgn Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Flakhaven, Odense, maj International Forum VIII for Primary Care Research on Low Back Pain, Amsterdam, Holland, June 8-10th Poster præsentation. The 2006 Conference on Chiropractic Research. Foundation for Chiropractic Education and Research. Chicago, USA, September 15-16th Mundtlig præsentation. Stochkendahl MJ, Christensen HW, Hartvigsen J, Vach W, Haas M, Hestbaek L, Adams A, Bronfort G. Manual examination of the spine: a systematic critical literature review of reproducibility. J Manipulative Physiol Ther. 2006;29(6): BEDØMMELSE AF VIDENSKABELIGT ARBEJDE OG PEER-REVIEW Peer review for tidsskriftet - Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics Forskningens Dag Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital, 2. november Poster præsentation. Internatmøde for kardiologisk forskningsenhed, Odense Universitetshospital, Hvedholm Slot, 24. november Mundtlig præsentation. FOREDRAG, INVITERET FOREDRAGSHOLDER Amtsmøde for Kiropraktorer i Fyns Amt, NIKKB, Odense, 26. april Præsentation af CARPA - Non-Cardiac Chest Pain Evaluation and Treatment Study. UNDERVISNING OG VEJLEDNING Vejleder på studenterspeciale: Sanni Madsen, stud.manu. og Simon Petersen, stud. manu. A Danish Validation of the Patient Specific Functional Scale in Patients with Thoracic and/or Chest Pain Syddansk Universitet. ØVRIG FORMIDLING Sørensen LP, Stochkendahl MJ, Hartvigsen J, Nilsson NG Chiropractic patients in Denmark An Expanded Description and Comparison with previous Survey. J. Manipulative and Physiol Ther. 2006; 29(6):

8 FORSKNING FORMIDLINGSAKTIVITETER LARS UHRENHOLT KONFERENCEDELTAGELSE Ph.d.-dag, Aarhus Universitet 13. januar Årsmøde i Dansk Selskab for Patologi og Cytologisk Anatomi, Hotel H.C. Andersen, Odense 1. april Whiplash symposium for praktikere, RygForsknings- Centret, Rygcenter Fyn, Syddansk Universitet Odense 7. april Forskningens døgn, Aarhus Universitet 5. maj International Whiplash Trauma Congress (IWTC 2006), Portland, Oregon, USA juni Havarikommissionen for vejtrafikulykker (HVU), Hotel Scandic, Randers 31. oktober Videnskabeligt møde i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Slagelse Hotel Frederik II. 10. november FOREDRAG, INVITERET FOREDRAGSHOLDER Post-mortem undersøgelse af nakkens led, Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet 20. marts Traumemekanismer ved klassisk whiplash påkørsler bagfra ved lav hastighed, Whiplash symposium for praktikere, RygForskningsCentret, Rygcenter Fyn, 7. april Diskrete skader på columna cervicalis, Whiplash symposium for praktikere, RygForskningscentret, Rygcenter Fyn, 7. april Trafikmedicin whiplash og hjernerystelse, Forskningens døgn, Aarhus Universitet 5. maj UNDERVISNING OG VEJLEDNING Vejleder på forskningsmetodologisk opgave for medicinstuderende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. ØVRIG FORMIDLING Diverse inviterede foredrag for patientforeninger, offentlige og private virksomheder vedrørende trafikulykker og personskader i forbindelse med trafikulykker. Poster præsentationer: Injuries to the cervical spine facet joints of a road traffic crash fatality a case report, Aarhus Universitet, ph.d.-dag, 13. januar Pathoanatomy of the cervical spine facet joints following a fatal road traffic crash a case report, Årsmøde i Dansk Selskab for Patologi og Cytologisk Anatomi, Hotel H.C. Andersen, Odense 1. april Cervical spine histological sections produced from large un-decalcified specimens. Årsmøde i Dansk Selskab for Patologi og Cytologisk Anatomi Hotel H.C. Andersen, Odense 1. april Cervical spine injuries in road traffic crash fatality microscopical findings, International Whiplash Trauma Congress (IWTC 2006), Portland, Oregon, USA juni BEDØMMELSE AF VIDENSKABELIGT ARBEJDE OG PEER-REVIEW Peer review for tidsskriftet - Journal of Anatomy Forensic medical findings in the cervical spine of road traffic crash fatalities a microscopical view, International Whiplash Trauma Congress (IWTC 2006), Portland, Oregon, USA juni

9 PROJEKTREDEGØRELSER FYSISK ARBEJDSBELASTNING OG ONDT I NAKKEN ET TVILLING-KONTROL STUDIE Ved: Jan Hartvigsen, seniorforsker, ph.d., NIKKB. DELTAGERE Afdelingslæge, ph.d. Jonas Winkel Holm, Arbejdsog Miljømedicinsk Klinik, Esbjerg Sygehus. Lektor, ph.d. Kirsten Ohm Kyvik, Det Danske Tvillingregister, Syddansk Universitet, Odense. Overlæge, ph.d. Svend Lings, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital. BAGGRUND Nakkesmerter er et stort og stigende folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden, og både fysiske og psykosociale faktorer spiller en rolle for, hvorfor nakkesmerter opstår, og hvordan de udvikler sig. Fysisk arbejdsbelastning mistænkes for at spille en væsentlig rolle i relation til nakkesmerter, men det vides ikke, om det er det stillesiddende eller det hårde fysiske arbejde, der udgør den største risiko eller om sandheden måske ligger et sted midt imellem. Ved hjælp af spørgeskemaoplysninger fra danske tvillinger født mellem 1931 og 1982 sammenlignes fysisk arbejdsbelastning hos tvillingpar, hvor kun det ene individ angiver at have ondt i nakken. FORLØB I 2006 Artikel færdiggjort og indsendt til tidsskrift. FORVENTET FORLØB I 2007 Publikation af artikel. FINANSIERING Projektet er finansieret af de Arbejds- og Miljømedicinske Klinikker ved Odense Universitetshospital og Købe Sygehus og Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse. 11

10 PROJEKTREDEGØRELSER ONDT I NAKKEN - PRÆVALENS, ARV OG MILJØ. EN UNDERSØGELSE AF DANSKE TVILLINGER FØDT MELLEM Ved: Jan Hartvigsen, seniorforsker, ph.d., NIKKB. DELTAGERE/SAMARBEJDSINSTITUTIONER Kiropraktor, ph.d.-studerende René Fejer, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense. Lektor, ph.d. Kirsten Ohm Kyvik, Det Danske Tvillingregister, Syddansk Universitet, Odense. Kiropraktor, ph.d. Alan Jordan, privat praksis og ekstern lektor, Institut for idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense. BAGGRUND Ondt i nakken udgør et stort og stigende problem i hele den vestlige verden. Hyppigheden af nakkesmerter er imidlertid dårligt beskrevet, og der savnes sikker viden om årsagerne. Nakkesmerter skønnes at have en multifaktoriel genese, og også arvelige faktorer tænkes at spille en rolle. Projektet består således af tre dele: 1. En kritisk systematisk litteraturgennemgang med henblik på at bestemme prævalensen af nakkesmerter i befolkningen samt belyse variationer ud fra en metodisk vinkel. 2. Ved hjælp af data fra Det Danske Tvillingregister omfattende ca danske tvillinger født mellem estimeres hyppigheden af nakkesmerter i den danske befolkning. Dernæst bestemmes størrelsen af det samlede genetiske og miljømæssige bidrag til nakkesmerter i denne gruppe. 3. Betydningen af tilstedeværelsen af nakkesmerter vurderes ud fra sammenligning af oplysninger indhentet ved hjælp af Det Standardiserede Nordiske Spørgeskema og Copenhagen Neck Disability Questionnaire. FORVENTET FORLØB I 2007 Projektet er afsluttet. PUBLIKATIONER Fejer R, Kyvik KO, Hartvigsen J. The prevalence of neck pain in the world population. Eur Spine J 2006;15: Fejer R, Hartvigsen J, Kyvik KO. Heritability of neck pain: A population based study of 33,794 Danish twins. Rheumatology 2006;45: Fejer R, Hartvigsen J, Kyvik KO. Sex differences in heritability of neck pain. Twin Res 2006;9: Neck Pain prevalence, genetic and environmental factors. Ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet FINANSIERING Projektet er finansieret af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse. FORLØB I 2006 Publikation af tre artikler og forsvar af ph.d.-afhandling. Se Genetiske og miljømæssige risikofaktorer for nakkesmerter, side 19. Se Funen Neck and Chest Pain Study (FNCPS) side

11 PROJEKTREDEGØRELSER RYG- OG NAKKESMERTER HOS GAMLE Ved: Jan Hartvigsen, seniorforsker, ph.d., NIKKB. DELTAGERE OG SAMARBEJDSINSTITUTIONER Professor, dr.med. Kaare Christensen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Epidemiologi, Syddansk Universitet, Odense. BAGGRUND Nyere undersøgelser har vist, at rygsmerter er en af de hyppigste årsager til begrænsning i fysisk funktion hos personer over 65 år, og netop denne aldersgruppe er den hurtigst voksende del af befolkningen. Imidlertid er der en underrepræsentation af ældre og gamle i den internationale litteratur omhandlende ryg- og nakkesmerter, og man ved i dag meget lidt om, nøjagtigt hvor hyppigt ryg- og nakkesmerter optræder hos ældre og gamle, om problemerne stiger eller falder med alderen, hvorledes dagligdagen påvirkes, og om hvilke andre helbredsproblemer, der er associeret til ryg- og nakkesmerter. LSADT (Longitudinal Study of Aging Danish Twins) undersøgelsen omfatter alle danske tvillinger over 70 år. I LSADT indsamles hvert andet år (startende fra 1995) via interviews detaljerede oplysninger om helbreds-, livsstils- og sociale faktorer. Desuden evalueres deltagernes fysiske og mentale status ved hjælp af internationalt validerede procedurer. Gennem analyser af disse data kan værdifuld ny viden om ryg- og nakkesmerter tilvejebringes. Disse oplysninger kan danne baggrund for en rationel håndtering af disse almindelige smertetilstande. Endvidere indgår oplysninger fra den danske 1905 kohorte i undersøgelserne. PUBLIKATIONER Hartvigsen J, Frederiksen H, Christensen K. Back and neck pain in old age prevalence and impact. Eur Spine J 2006;15: Hartvigsen J, Frederiksen H, Christensen K. Physical and mental function and incident low back pain in seniors. A population-based two-year prospective study of 1,387 Danish twins aged Spine 2006;31: FINANSIERING Projektet er finansieret af US National Institute of Aging Research og det danske forskningsråd. FORLØB I 2006 To artikler publiceret, en artikel færdiggjort og antaget til publikation. Data fra 1905-kohorten indsamlet. FORVENTET FORLØB I 2007 Publikation af yderligere to artikler. 13

12 PROJEKTREDEGØRELSER KAN MAN STAVE TIL GOD RYG? Ved: Jan Hartvigsen, seniorforsker, ph.d., NIKKB. DESIGN Randomiseret klinisk undersøgelse omhandlende effekten af konditionstræning (stavgang) på kroniske rygsmerter. FINANSIERING Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen. DELTAGERE/SAMARBEJDSINSTITUTIONER Professor, dr. med. Claus Manniche, Rygcenter Fyn, Ringe. Professor, dr. med. Tom Bendix, RygForsknings- Centret, Rygcenter Fyn, Ringe. Professor, ph.d. Charlotte Leboeuf-Yde, RygForskningsCentret, Rygcenter Fyn, Ringe. Professor, ph.d. Niels Grunnet-Nilsson, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense Lektor, ph.d. Lis Puggaard, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense. Fysioterapeut Lars Morsø, Rygcenter Fyn, Ringe. BAGGRUND Aktiv træning har længe været brugt i behandlingen af rygsmerter. Imidlertid kender man ikke effekten af uspecifik konditionstræning på sådanne smerter, og det er også ukendt, om og hvordan kroniske rygpatienter kan motiveres til konditionstræning. Stavgang er en ryg-skånsom, men effektiv form for konditionstræning, der nyder stigende popularitet, og som let vil kunne implementeres i den kliniske hverdag, skulle der vise sig at være en effekt på rygsmerter. FORLØB I 2006 Publikation af metode artikel. Inklusion af de første cirka 100 deltagere. FORVENTET FORLØB I 2007 Alle deltagere inkluderet. Dataanalyse påbegyndes. PUBLIKATIONER Morsoe L, Hartvigsen J, Puggaard L, Manniche C. Nordic Walking in Chronic Low Back Pain. Design of a Randomized Clinical Trial. BMC Musculoskeletal Disorders 2006;7:78 14

13 PROJEKTREDEGØRELSER ER FITNESSSEKTOREN EN DEL AF SUNDHEDSVÆSENET? Ved: Jan Hartvigsen, seniorforsker, ph.d., NIKKB. DELTAGERE/SAMARBEJDSINSTITUTIONER Lærke Stidsen, stud.manu., Syddansk Universitet. Jan Jensen, stud.manu., Syddansk Universitet. BAGGRUND Prognoser siger, at fitness snart vil være den største sportsgren i Danmark. Mange melder sig ind i fitnesscentre med henblik på at tabe sig eller få et bedre velvære, men mange melder sig også ind i håbet om at få bugt med problemer i bevægeapparatet. Der eksisterer i dag ikke en kortlægning af omfanget af bevægeapparatsklager hos medlemmer af fitnesscentre og hvor stor en del af disse, der har været årsag til, at man har valgt at dyrke fitness. Ydermere kender man ikke omfanget og formen af kommunikation mellem autoriserede behandlere og fitness-centre. I samarbejde med en stor kæde af fitnesscentre er vi nu i gang med at kortlægge disse forhold. FORLØB I 2006 Indsamling af oplysninger hos 500 medlemmer af tre centre i en fitnesskæde. Analyse af data. FORVENTET FORLØB I 2007 Afslutning af kandidatspeciale og publikation af artikel baseret herpå. FINANSIERING Projektet er finansieret af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. 15

14 PROJEKTREDEGØRELSER FOREKOMST OG KONSEKVENSER AF SMERTER I RYGSØJLEN EN OMFATTENDE ANALYSE BASERET PÅ MERE END DANSKE TVILLINGER Ved: Jan Hartvigsen, seniorforsker, ph.d., NIKKB. SAMARBEJDSINSTITUTIONER Forskningsprofessor Charlotte Leboeuf-Yde, Ryg- ForskningsCentret, Rygcenter Fyn, Ringe. Ph.d.-studerende Jan Nielsen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. Studielektor René Fejer, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Institutleder, lektor Kirsten Ohm Kyvik, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet. NIKKB og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. BAGGRUND Der findes talrige videnskabelige publikationer, der handler om smerter og konsekvenser af smerter i rygsøjlen. Imidlertid er næsten alle baseret på mindre og meget forskellige grupper af deltagere, og definitionerne af smerter og konsekvenser varierer meget fra undersøgelse til undersøgelse. Derfor har vi i dag ikke et samlet overblik over forekomsten og konsekvenserne af smerter i alle regioner af ryggen over et stort aldersspænd. I samarbejde med Det Danske Tvillingregister har vi derfor iværksat en omfattende analyse af oplysninger om ryg- og nakkesmerter og deres konsekvenser hos mere end danske tvillinger. Gennem detaljerede analyser vil vi for første gang få et samlet overblik over smerter i de forskellige regioner i ryggen, deres konsekvenser, og hvordan de spiller sammen. Vi vil også i dette materiale få mulighed for at bedømme, hvor meget arvelighed samlet set betyder for smerterne og deres konsekvenser. FORLØB I 2006 Deskriptiv analyse færdiggjort og to artikler under udarbejdelse. FORVENTET FORLØB I 2007 Publikation af to-tre artikler og færdiggørelse af genetisk epidemiologisk analyse. FINANSIERING Projektet er finansieret af Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse, 16

15 PROJEKTREDEGØRELSER RYGSØJLENS SAGGITALE KURVER BETYDER DE NOGET FOR HELBREDET? Ved: Jan Hartvigsen, seniorforsker, ph.d., NIKKB. DELTAGERE Stud.med. Sanne Toftgaard, Syddansk Universitet, Odense BAGGRUND I klinikker og på hospitaler over alt i verden evaluerer man kurverne i patienters rygsøjler, og studerende indenfor mange faggrupper lærer, at rygsøjlens kurver har betydning for helbredet fx i relation til rygsmerter. Imidlertid er der tilsyneladende ringe videnskabelig evidens for denne påstand, idet der ikke er entydighed i resultaterne fra videnskabelige undersøgelser. Vi gennemgår derfor den epidemiologiske litteratur systematisk med henblik på at fastslå, om der er en dokumenteret sammenhæng mellem rygsøjlens kurver og forskellige helbredsfænomener, hvor stærk denne sammenhæng i givet fald er, og om en sådan sammenhæng ser ud til at være kausal. FORLØB I 2006 Færdiggørelse og bedømmelse af medicinsk fordybelsesopgave. FORVENTET FORLØB I 2007 Publikation af artikel i videnskabeligt tidsskrift. FINANSIERING Projektet er finansieret af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og NIKKB. 17

16 PROJEKTREDEGØRELSER RESPONSIVITETEN AF KLINISKE EFFEKTMÅL. EN UNDERSØGELSE AF PATIENTER MED LÆNDERYGBESVÆR SET I PRIMÆR- OG SEKUNDÆRSEKTOREN Ved: Jan Hartvigsen, seniorforsker, ph.d., NIKKB. DELTAGERE Kiropraktor, ph.d.-studerende Henrik H. Lauridsen, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Lektor, kiropraktor, læge, ph.d. Niels Grunnet-Nilsson, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Professor, dr. med. Claus Manniche, Rygcenter Fyn. Studieadjunkt, kiropraktor, M.Sc., Lektor Lars Korsholm, Statistisk Forskningsenhed, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet. BAGGRUND Måling af effekten af rygbehandling har i mange år været problematisk. Dette er en af årsagerne til, at dokumentationen, for hvilken type konservativ behandling der er bedst for både akutte og kroniske længerevarende rygsmerter, er sparsom. Årsagerne til den manglende dokumentation er mange. Her kan blandt andet nævnes manglende procedurer til at klassificere patienterne, dårligt design af undersøgelserne og selvfølgelig måske en manglende effekt af de undersøgte behandlinger. En yderligere plausibel årsag kan ligge i vores metoder til at måle en klinisk relevant ændring. Inden for rygforskningen bruges primært specifikke spørgeskemaer til at måle denne ændring. Spørgsmålet er så, om disse spørgeskemaer måler på en relevant og rigtig måde set fra patienternes øjne? I delundersøgelse 1 oversættes og valideres et internationalt rygspecifikt spørgeskema Oswestry spørgeskemaet. Desuden undersøges det, hvordan en ændring i scoren af dette spørgeskema skal fortolkes. I delundersøgelse 2 udvikles en ny metode til at bestemme den mindste klinisk relevante ændring i flere spørgeskemaer. Samtidig måles patienternes forventninger før behandlingens start, og dette sammenlignes med om behandlingen var det værd efter behandlingsforløbet. Det forventes, at de to delundersøgelser vil danne grundlag for flere publikationer i internationale fagtidsskrifter. FORLØB I 2006 Publikation af tre artikler, en artikel antaget til publikation og en artikel indsendt. Ph.d.-afhandling sammenskrevet. FORVENTET FORLØB I 2007 Publikation af yderligere to artikler, forsvar af ph.d.- afhandling. PUBLIKATIONER Lauridsen H, Hartvigsen J, Manniche C, Korsholm L, Grunnet-Nilsson N. Danish version of the Oswestry Disability Index for patients with low back pain. Part 1: cross-cultural adaptation, reliability, and validity in two back pain populations. Eur Spine J 2006;15: Lauridsen H, Hartvigsen J, Manniche C, Korsholm L, Grunnet-Nilsson N. Danish version of the Oswestry Disability Index for patients with low back pain. Part 2: sensitivity, specificity, and clinically significant improvements in two low back pain populations. Eur Spine J 2006;15: Lauridsen H, Hartvigsen J, Korsholm L, Manniche C, Grunnet-Nilsson N. Responsiveness and minimal clinically important difference for pain and disability instruments in low back pain patients. BMC Musculoskeletal Disorders 2006;7:82. FINANSIERING Projektet er finansieret af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, European Chiropractors Union, Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse og NIKKB. 18

17 PROJEKTREDEGØRELSER GENETISKE OG MILJØMÆSSIGE RISIKOFAKTORER FOR NAKKESMERTER HOS MIDALDRENDE DANSKE TVILLINGER Ved: Jan Hartvigsen, seniorforsker, ph.d., NIKKB. DELTAGERE/SAMARBEJDSINSTITUTIONER Kiropraktor, ph.d. René Fejer, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense. Lektor, ph.d. Kirsten Ohm Kyvik, Det Danske Tvillingregister, Syddansk Universitet, Odense. FINANSIERING Projektet er finansieret af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse. BAGGRUND Både forskellige miljømæssige faktorer (for eksempel arbejde og livsstil) og arvelige faktorer er mistænkt for at bidrage til udvikling af smerter i ryg og nakke. Inden for genetisk epidemiologi eksisterer en række forskningsdesigns, som er velegnede til at belyse størrelsen af sådanne årsagssammenhænge og samspillet mellem de forskellige risikofaktorer. I særdeleshed er undersøgelser, hvor der bruges større tvillingdatabaser velegnede. Derfor indsamles i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse omfattende oplysninger om ca danske tvillinger vedrørende smerter i lænde- og brystryg samt nakke. Desuden indsamles oplysninger om en lang række arbejds- og livsstilsfaktorer samt en række andre sygdomme. Oplysningerne bliver en del af databasen for Det Danske Tvillingregister. Det forventes, at disse data vil kunne danne grundlag for mange publikationer i internationale fagtidsskrifter og flere ph.d.-projekter. FORLØB I 2006 Ph.d.-afhandling forsvaret. To artikler publiceret Projektet er nu afsluttet og databasen indgår som materiale i andre projekter. PUBLIKATIONER Fejer R, Hartvigsen J, Kyvik KO. Heritability of neck pain: A population based study of 33,794 Danish twins. Rheumatology 2006;45: Fejer R, Hartvigsen J, Kyvik KO. Sex differences in heritability of neck pain. Twin Res 2006;9:

18 PROJEKTREDEGØRELSER FUNEN NECK AND CHEST PAIN STUDY Ved: Jan Hartvigsen og Henrik Wulff Christensen, seniorforskere, ph.d., NIKKB. DESIGN Tværsnitsundersøgelse af forekomsten og betydningen af nakke- og brystsmerter i befolkningen. DELTAGERE/SAMARBEJDSINSTITUTIONER Kiropraktor, studieadjunkt, ph.d. René Fejer, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense. Kiropraktor, ph.d. Alan Jordan, privat praksis. Lektor, ph.d. Kirsten Ohm Kyvik, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Epidemiologi, Syddansk Universitet, Odense. Professor, dr. med. Poul Flemming Høilund-Carlsen, Nuklearmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital. PUBLIKATIONER Fejer R, Hartvigsen J, Kyvik KO, Jordan A, Christensen HW, Høilund-Carlsen PF. The Funen Neck and Chest Pain Study: Analysing non-response bias by using national vital statistic data. Eur J Epidemiol 2006;21: FINANSIERING Projektet er finansieret af Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse. BAGGRUND Nakkesmerter er almindelige i befolkningen, men den nøjagtige hyppighed er ukendt. Det vides heller ikke, hvorledes nakkesmerter af forskellig varighed og sværhedsgrad påvirker personer. Brystsmerter er også en almindeligt forekommende smertetilstand, men heller ikke her kendes hyppigheden nøjagtigt. Det vides heller ikke, hvor ofte brystsmerter i befolkningen skyldes organisk lidelse, eller hvorvidt smerterne stammer fra andre strukturer, fx muskler og led. Denne spørgeskemaundersøgelse er sammensat af tre internationalt validerede instrumenter, der tilsammen vil kunne belyse ovennævnte faktorer. FORLØB I 2006 En artikel publiceret og yderligere en artikel under udarbejdelse. Resultaterne indgår i Ren Fejers ph.d. -afhandling Neck Pain prevalence, genetic and environmental factors. To artikler under udarbejdelse. FORVENTET FORLØB I 2007 To artikler publiceres. 20

19 PROJEKTREDEGØRELSER BEVÆGEAPPARATSFUND HOS ENDOMETRIOSEPATIENTER MED RESIDUALE BÆKKENSMERTER Ved: Jan Hartvigsen og Henrik Wulff Christensen, seniorforskere, ph.d., NIKKB samt kiropraktor Kirsten Thorhauge, Århus. DESIGN Tværsnitsundersøgelse i form af en spørgeskemaundersøgelse som skal belyse symptomerne hos patientgruppen. DELTAGERE OG SAMARBEJDSINSTITUTIONER Kiropraktor, Kirsten Thorhauge, privat praksis. Overlæge Axel Forman, Gynækologisk afdeling Y6, Skejby Sygehus. Seniorforsker, ph.d. Jan Hartvigsen, NIKKB. Seniorforsker, ph.d. Henrik Wulff Christensen, NIKKB. BAGGRUND Den eksisterende forskning i endometriose består primært af randomiserede undersøgelser, hvor fokus hovedsageligt er lagt på effekten af laparoskopisk behandling samt de medicinske behandlingsmuligheder af bækkensmerterne. Det er til dato ikke klart om dysfunktioner i bevægeapparatet kan forklare en del af residual ryg- og bækkensmerterne hos patientgruppen, selvom nogle forskningsresultater antyder, at der kan være en sammenhæng. I dette projekt vil det blive belyst, om en undergruppe af patienter med endometriose samt smerter fra lænd og bækken kan identificeres klinisk, og om gruppen har gavn af kiropraktisk behandling. FORLØB I 2006 Projektet er godkendt af videnskabsetisk komite. FORVENTET FORLØB I 2007 Pilot serien vil være afsluttet, og data vil blive analyseret. Det vil blive vurderet, om der er basis for at projektet kan videreføres som et ph.d.-projekt. FINANSIERING Projektet har fået bevilliget støtte fra Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse samt Gynækologisk afdeling Y6, Skejby Sygehus. 21

20 PROJEKTREDEGØRELSER FUMU-STUDIET: DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AFLEDT FRA DET MUSKULOSKELETALE APPARAT HOS PATIENTER MED FORMODET STABIL ANGINA PECTORIS Ved: Henrik Wulff Christensen, seniorforsker, ph.d., NIKKB. DELTAGERE OG SAMARBEJDSINSTITUTIONER Professor, dr. med. Poul Flemming Høilund-Carlsen, Nuklearmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital. Professor, dr. med. Torben Haghfelt, Kardiologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Professor, dr. med. Claus Manniche, Rygcenter Fyn, Ringe. Professor, ph.d. Werner Vach, Statistisk Forskningsenhed, Syddansk Universitet, Odense. BAGGRUND Brystsmerter har varierende genese. Som noget nyt vil brystsmerter hos patienter mistænkt for angina pectoris blive beskrevet systematisk og med speciel fokus på de differential diagnostiske overvejelser i forhold til muskuloskeletale smerter. PUBLIKATIONER Christensen HW, Haghfelt T, Vach W, Johansen A, Hoilund-Carlsen PF. Observer reproducibility and validity of systems for clinical classification of angina pectoris: comparison with radionuclide imaging and coronary angiography. Clin Physiol Funct Imaging 2006;26(1): FINANSIERING Projektet har i 2006 modtaget kr. fra Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse. Projektet har i perioden også modtaget støtte fra Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse. De metoder, som anvendes i daglig praksis på klinikken til påvisning af muskuloskeletale smerter fra brystvæggen, er af empirisk karakter. Et standardiseret diagnostik undersøgelsesprogram eksisterer ikke. En mere formaliseret diagnostik synes påkrævet. FORLØB I 2006 Projektets samarbejdsrelationer og afledte resultater er videreført i et ph.d.-projekt med titlen Muskuloskeletale brystsmerter diagnose og manuel behandling, som cand.manu. Mette Jensen Stochkendahl er indskrevet med ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Indsamlingen af data forventes afsluttet ultimo 2007 primo Der er blevet publiceret et manuskript i FORVENTET FORLØB I 2007 Yderligere to manuskripter omkring follow-up delen. 22

21 PROJEKTREDEGØRELSER MILES STUDIET (MILES = MYOCARDIAL ISCHEMIA: LOGISTICS EVALUATION STUDY) Ved: Henrik Wulff Christensen, seniorforsker, ph.d., NIKKB. DELTAGERE OG SAMARBEJDSINSTITUTIONER Professor, dr. med. Poul Flemming Høilund-Carlsen, Nuklearmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital. Professor, dr. med. Torben Haghfelt, Kardiologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Professor, ph.d. Werner Vach, Forksningsenheden for statistik, Syddansk Universitet, Odense. Afdelingslæge Allan Johansen, Nuklearmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital. BAGGRUND Brystsmerter har varierende genese. Værdien af myokardiescintigrafien i udredningen af patienter mistænkt for angina pectoris vil blive undersøgt systematisk med speciel fokus på sammenhængen med anamnestiske variabler, kliniske fund og andre parakliniske undersøgelser. I alt 516 patienter indgik i FUMU studiet, og i MILES studiet deltog 507 patienter ud af i alt 972 patienter, henvist til kardiologisk afdeling på Odense Universitetshospital med kendt eller formodet stabil angina pectoris. HWC har gennemført den anamnestiske og kliniske undersøgelse af FUMU og MILES patienterne samt follow-up delen på begge studier af omkring 400 patienter. PUBLIKATIONER Hoilund-Carlsen PF, Johansen AH, Vach W, Christensen HW, Moldrup M, Haghfelt T, et al. The value of myocardial perfusion scintigraphy as a gatekeeper for coronary angiography and revascularisation in patients with stable angina pectoris-a secondary publication. Ugeskr Laeger 2006;168(8): Johansen A, Hoilund-Carlsen PF, Vach W, Christensen HW, Moldrup M, Haghfelt T. To what degree is amelioration of angina following coronary revascularization associated with improvement in myocardial perfusion? Clin Physiol Funct Imaging 2006;26(5): Johansen A, Hoilund-Carlsen PF, Vach W, Christensen HW, Moldrup M, Haghfelt T. Prognostic value of myocardial perfusion imaging in patients with known or suspected stable angina pectoris: evaluation in a setting in which myocardial perfusion imaging did not influence the choice of treatment. Clin Physiol Funct Imaging 2006;26(5): FINANSIERING Nuklearmedicinsk afdeling, Hjerteforeningen, Novo Nordisk Fonden, Syddansk Universitet, Odense og NORDUnet. FORLØB I 2006 Allan Johansen har afleveret doktor disputats til bedømmelse. Der er optaget tre manuskripter i internationale tidsskrifter. FORVENTET FORLØB I 2007 Allan Johansen skal forsvare sin doktordisputats. 23

22 PROJEKTREDEGØRELSER KIROPRAKTIK OG TRÆNING FOR ÆLDRE MED LÆNDESMERTER Ved: Gert Brønfort, seniorforsker, ph.d., NIKKB. DESIGN Randomiseret klinisk undersøgelse. Sammenligning af den relative kliniske effekt af: 1. Kiropraktisk manuel behandling og hjemmeøvelser. 2. Overvåget rehabilitering og hjemmeøvelser. 3. Hjemmeøvelser alene. er indgået i begyndelsen af december. Jan Hartvigsen deltog i en 3 dages orientering og drøftelse om undersøgelsens forløb i september. FORVENTET FORLØB I 2007 Statistisk analyse planlagt i andet halvår af DELTAGERE/SAMARBEJDSINSTITUTIONER Seniorforsker, kiropraktor, ph.d. Jan Hartvigsen, NIKKB. Læge Alfred Anderson, Northwestern Health Sciences University, Bloomington, Minnesota, USA. Statistiker Yiscah Bracha, Berman Center for Outcomes and Clinical Research, Minneapolis, Minnesota, USA. Kiropraktor Roni Evans, Northwestern Health Sciences University, Bloomington, Minnesota, USA. Læge, ph.d. Richard Grimm, Berman Center for Outcomes and Clinical Research, Minneapolis, Minnesota, USA. Kiropraktor Michelle Maiers, Northwestern Health Sciences University, Bloomington, Minnesota, USA. Kiropraktor Craig Schulz, Northwestern Health Sciences University, Bloomington, Minnesota, USA. BAGGRUND Nye undersøgelser har vist, at lændesmerter er et hyppigt symptom i den ældre befolkning. Ældre med lændesmerter har typisk et dårligere fysisk funktionsniveau og flere samtidige helbredsproblemer. I dag ved man ikke, hvilke behandlinger der er mest hensigtsmæssige og effektive i denne aldersgruppe. Derfor inkluderes 240 personer over 65 år i en randomiseret klinisk undersøgelse med henblik på at bedømme effekten af ovennævnte behandlinger. FORLØB I 2006 Ud af 550 undersøgte patienter indgik i alt 87 randomiserede patienter i undersøgelsen. Rekruttering er endt, og de sidste af de planlagte 241 deltagere 24

23 PROJEKTREDEGØRELSER KIROPRAKTIK OG TRÆNING FOR ÆLDRE MED NAKKESMERTER Ved: Gert Brønfort, seniorforsker, ph.d., NIKKB. DESIGN Randomiseret klinisk undersøgelse. Sammenligning af den relative kliniske effekt af: 1. Kiropraktisk manuel behandling og hjemmeøvelser. 2. Overvåget rehabilitering og hjemmeøvelser. 3. Hjemmeøvelser alene. FORVENTET FORLØB I 2007 Planlagt inklusion i de første 3 måneder af yderligere 30 deltagere ud af de resterende 30. DELTAGERE/SAMARBEJDSINSTITUTIONER Seniorforsker, kiropraktor, ph.d. Jan Hartvigsen, NIKKB. Læge Alfred Anderson, Northwestern Health Sciences University, Bloomington, Minnesota, USA. Statistiker Yiscah Bracha, Berman Center for Outcomes and Clinical Research, Minneapolis, Minnesota, USA. Kiropraktor Roni Evans, Northwestern Health Sciences University, Bloomington, Minnesota, USA. Læge, ph.d. Richard Grimm, Berman Center for Outcomes and Clinical Research, Minneapolis, Minnesota, USA. Kiropraktor Michelle Maiers, Northwestern Health Sciences University, Bloomington, Minnesota, USA. Kiropraktor Craig Schulz, Northwestern Health Sciences University, Bloomington, Minnesota, USA. BAGGRUND Nye undersøgelser har vist, at nakkesmerter er et hyppigt symptom i den ældre befolkning, og at ældre hyppigt søger behandling på grund af nakkesmerter. Imidlertid ved man ikke, hvilke behandlinger der er mest hensigtsmæssige og effektive i denne aldersgruppe. Derfor inkluderes 240 personer over 65 år i en randomiseret klinisk undersøgelse med henblik på at bedømme effekten af ovennævnte behandlinger. FORLØB I 2006 Ud af 534 undersøgte patienter indgik i alt 89 randomiserede patienter i undersøgelsen. Jan Hartvigsen deltog i en 3 dages orientering og drøftelse om undersøgelsens forløb i september. 25

24 PROJEKTREDEGØRELSER IMPLEMENTERING AF LÆNDESMERTER OG KIROPRAKTIK: ET DANSK EVIDENSBASERET KVALITETSSIKRINGSPROJEKT, ET PILOTPROJEKT Ved: Gert Brønfort, seniorforsker, ph.d., NIKKB. DESIGN Formålet med dette 18 måneders pilotprojekt er at udføre første del af implementeringsfasen af et kvalitetssikringssystem for danske kiropraktorer vedr. diagnostisk udredning og behandling af lænderygsmerter. Den udarbejdede plan har til formål at forberede og optimere implementeringsfasen, når denne senere skal ske på landsplan. DELTAGERE/SAMARBEJDSPARTNERE Dette projekt repræsenterer et samarbejde mellem forskere fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), Syddansk Universitet, Odense, Rygcenter Fyn, Ringe og Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB). Øvrige medarbejdere/deltagere i projektgruppen: Projektledelsen Professor, kiropraktor, ph.d. Charlotte Leboeuf-Yde, RygForskningsCentret, Rygcenter Fyn, Ringe Medansvarlig for detailplanlægning af Fase 2 og hovedansvarlig for implementering af pilotfasen af Fase 2. Projektstyregruppen: Professor, seniorforsker, ph.d. Gert Brønfort. Kiropraktor, seniorforsker, ph.d. Jan Hartvigsen, NIKKB. Kiropraktor, læge, seniorforsker, ph.d. Henrik Wulff Christensen. Kiropraktor, ph.d.-studerende Henrik Lauridsen. Kiropraktor Anders Tromholt. Administrativ leder Pernille Søndergaard Madsen. Konsulenter på projektet: 1. Professor, administrende overlæge Claus Manniche, Rygcenter Fyn, Ringe. 2. Cheflæge, projekt direktør Paul Bartels, Det Nationale Indikatorprojekt. 3. Kiropraktor, Associate Medical Director for Chiropractic Robert D. Mootz, State of Washington, Department of Labor and Industries, Olympia, Washington, USA. 4. Kiropraktor, ph.d., Director of Institute For Musculoskeletal Research and Implementation Alan Breem, Bournemouth, Dorset, England. BAGGRUND Kvaliteten af sundhedsfaglige ydelser har igennem det sidste årti været et vigtigt emne i den sundhedsfaglige debat, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle involverede faggrupper medvirker til at øge kvaliteten af sundhedsvæsenet på et videnskabeligt evidensbaseret grundlag til fordel for patienterne. Flere undersøgelser har vist at nye forskningsresultater, der dokumenterer nogle behandlingsmetoders effektivitet og afslører andre metoders ineffektivitet, ikke i sig selv er tilstrækkelige til at ændre behandlerpraksis. Der er behov for evidenbaseret implementering af kliniske retningslinier. FORLØB I 2006 Afholdt 1 workshop i juni med deltagelse af ca. 15 kiropraktorer. Direktør Anders Kjærulff fra ClinicCare orienterede om den igangværende modificering af software til brug for pilotimplementeringsfasen. Denne modificering er mere omfattende og automatiseret end først planlagt og har taget væsentlig længere tid end beregnet, men vil spare tid senere. Jens Jacobsen og Peter Kryger er udgået af styregruppen. Der er nedsat en ny styregruppe for projektet bestående af: Gert Brønfort (projekleder), Henrik Lauridsen, Jan Hartvigsen, Henrik Wulff Christensen, Pernille Søndergaard Madsen og Anders Tromholt. Charlotte Leboeuf-Yde skal fremover fungere som konsulent for projektet. Gert og Jan har haft adskillige møder med lægerne Henrik Schroll og nu senest Søren Friborg som er ledere af de praktiserende lægers kvalitetssikrings projekter på landsbasis underlagt Det Centrale kvalitets- og Informatik-udvalg (CKI). Der er enighed om at indgå i et nærmere samarbejde omkring koordinering af definition af kvalitetsindikatorer, IT standarder og etablering af en central kvalitetsdatabase. 26

ÅRSBERETNING NIKKB 2010

ÅRSBERETNING NIKKB 2010 INDHOLD forord 4 globalisering i praksis brystsmerter fra muskler og led kliniske retningslinier for hofte- og knæartrose KIP-enheden for kiropraktisk praksisforskning ved NIKKB tværfaglig forskning forskerspire-puljen

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

TEMA: NY PRAKSISOVERENSKOMST Billeddiagnostisk pakke giver flot resultat. NY PH.D.: På vej mod diagnose for brystsmerter udløst af muskler og led

TEMA: NY PRAKSISOVERENSKOMST Billeddiagnostisk pakke giver flot resultat. NY PH.D.: På vej mod diagnose for brystsmerter udløst af muskler og led Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: NY PRAKSISOVERENSKOMST Billeddiagnostisk pakke giver flot resultat NY PH.D.: På vej mod diagnose for brystsmerter udløst af muskler og led NIKKB

Læs mere

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med, adm. leder Tom Bendix professor, overlæge, dr.med, forskningsleder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, phd-studerende Liselotte Nielsen sekretær Personale Claus Manniche professor, overlæge,

Læs mere

KIROPRAKTOREN. NIKKB NYT Positive erfaringer med ultralyd i praksis Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen SEP

KIROPRAKTOREN. NIKKB NYT Positive erfaringer med ultralyd i praksis Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen SEP 7 SEP 2006 KIROPRAKTOREN Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NIKKB NYT Positive erfaringer med ultralyd i praksis Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen 2 KIROPRAKTOREN 7/06 KIROPRAKTOREN

Læs mere

Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt.

Personale. RygForskningsCentret, Sygehus Fyn Ringe / Syddansk Universitet, 5750 Ringe Tlf: 63 62 18 40 Fax: 63 62 18 39 E-mail: acpj@shf.fyns-amt. Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, forsker MR-funktionen

Læs mere

NIKKB NYT: Ny viden om nakkesmerter

NIKKB NYT: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Private sundhedsordninger Forskning: Ph.d. om kliniske effektmål i rygforskningen NR.2 2008 NIKKB NYT: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN

Læs mere

Nyt målprogram tiltrådt

Nyt målprogram tiltrådt Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR.6

Læs mere

Samarbejde styrker forskning

Samarbejde styrker forskning Dansk Kiropraktor Forening Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTIK OG FYSIOTERAPI: Samarbejde styrker forskning xxx verdenskongres xxx Priser til danskere og debat om medicin

Læs mere

K I R O P R A K T O R E N

K I R O P R A K T O R E N 9 NOV 2006 K I R O P R A K T O R E N T i d s s k r i f t f o r m e d l e m m e r a f D a n s k K i r o p r a k t o r F o r e n i n g NIKKB NYT Ny viden essentiel for sundhedsområdet Forskningstemadag blev

Læs mere

Tema: DKFs årsmøde 2008 Forskning: Bevillinger fra Kiropraktorfonden NIKKB NYT: Lederskifte

Tema: DKFs årsmøde 2008 Forskning: Bevillinger fra Kiropraktorfonden NIKKB NYT: Lederskifte Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: DKFs årsmøde 2008 Forskning: Bevillinger fra Kiropraktorfonden NIKKB NYT: Lederskifte NR.6 2008 KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 xxx Bestyrelsens leder

Læs mere

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 xxx specialeprisen 2010

Læs mere

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder

Personale Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Personale laus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Fynske Rygge - Hvad har de ondt af? Per Kjær Fysioterapeut, MSc, ph.d.-studerende

Læs mere

PMP 2010 - DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet. NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis

PMP 2010 - DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet. NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Politisk MålsætningsProgram PMP 2010 - DKF MOD NYE MÅL Hvor skal vi hen? DSKKB: Ny idrætskiropraktisk fokusgruppe dannet NIKKB: Børn og unge i kiropraktorpraksis

Læs mere

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening FOKUS: Kommunale sundhedscentre Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik NR.2 2009 NIKKB NYT: Kollegialitet til

Læs mere

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten ForsKning: Millionstøtte

Læs mere

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktik verden rundt PRÆSENTATION: DKF s nye direktør NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling NR.3 2009 KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 4. årgang Maj 2004. Danske Fysioterapeuters Faggruppe. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for

Muskuloskeletalt. Forum. 4. årgang Maj 2004. Danske Fysioterapeuters Faggruppe. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for Muskuloskeletalt Forum 2 4. årgang Maj 2004 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Muskuloskeletal Terapi Columnaprisen til kiropraktor Lise Hestbæk 6 Forløbet

Læs mere

»I snart en menneskealder. har DKF s årsmøder og generalforsamling. været det faste årlige samlingspunkt. for DKF s

»I snart en menneskealder. har DKF s årsmøder og generalforsamling. været det faste årlige samlingspunkt. for DKF s »I snart en menneskealder har DKF s årsmøder og generalforsamling været det faste årlige samlingspunkt for DKF s medlemmer. Fra i år skal vi tage hul på en ny tradition.«den 9.-10. november 2012 slår vi

Læs mere

Beretning 2012 og 2013. dansk kiropraktor forening. Kommunikation. Kvalitet. Overenskomst. Etik. Uddannelse. Faglighed. Dokumentation.

Beretning 2012 og 2013. dansk kiropraktor forening. Kommunikation. Kvalitet. Overenskomst. Etik. Uddannelse. Faglighed. Dokumentation. Kommunikation Kvalitet Etik Overenskomst Uddannelse Dokumentation Faglighed Strategi Netværk Prioriteringer Beretning 2012 og 2013 dansk kiropraktor forening INDHOLD Forord 9 Politik og udvikling 10 DKF

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang. November 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for

Muskuloskeletalt. Forum. 5. årgang. November 2005. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for Muskuloskeletalt Forum 4 5. årgang November 2005 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Cochrane review om konservativ behandling af hovedpine

Læs mere

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Uddannelse Fokus: Regioner siger ja til specialistuddannelse NR.5 2007 NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis KIROPRAKTOREN NR.5 2007

Læs mere

Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. Redigeret af Per Kjær

Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. Redigeret af Per Kjær Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær Redigeret af Per Kjær Klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær Forfattere Per Kjær a, b Alice Kongsted c, d Tom Petersen e Kristian

Læs mere

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled NR.3 2008 NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 3. årgang. November 2003. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for

Muskuloskeletalt. Forum. 3. årgang. November 2003. Danske Fysioterapeuters Fagforum. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for Muskuloskeletalt Forum 4 3. årgang November 2003 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Spændingshovedpine hvor er vi? 6 Can passive prone

Læs mere

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang. November 2007. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. Danske Fysioterapeuters Fagforum

Muskuloskeletalt. Forum. 7. årgang. November 2007. Muskuloskeletal Medicin & Dansk Selskab for. Danske Fysioterapeuters Fagforum Muskuloskeletalt Forum 4 7. årgang November 2007 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin & Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Terapi Nye sikkerhedsanbefalinger omkring nakken 7 Kvalitetsudviklingsprojekt

Læs mere

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR.6 2009 KIROPRAKTOREN NR.5

Læs mere