Curriculum Vitae. Resumé: Personlige karakteristika: Erhvervserfaring: Navn: Adresse: Telefon: Mail: Født: Status:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum Vitae. Resumé: Personlige karakteristika: Erhvervserfaring: Navn: Adresse: Telefon: Mail: Født: Status:"

Transkript

1 Navn: Adresse: Telefon: Mail: Født: Status: Kim Nørgaard Nielsen Damvej 9, 8700 Horsens august 1973 Bor sammen med Tina, mor til vores 2 drenge. Mathias på 7 år og Marcus på 3 år. Resumé: Jeg har ca. 20 år erhvervserfaring, fra forskellige lag i organisationen og fra både nationale og internationale handels- og produktionsvirksomheder. I det meste af min erhvervsaktive karrierer, har jeg varetaget forskellige stillinger inden for indkøb, produkt- og kategori management. Herfra har jeg hentet stor erfaring med alle indkøbsfagets aspekter, samt stor erfaring med sortiments sammensætning og kategoristyring. Jeg har desuden ca. 4 års erfaring specifikt med marketing diciplinen Price Management. For at lykkes i sådanne roller er det vigtigt, at man forstår at arbejde og kommunikere på tværs af, og på alle niveauer i organisationen og at man forstår værdien af det tætte samarbejde. Men også at man ser tingene i et mere langsigtet og strategisk perspektiv, for at udvikle forretningen på den lange bane. Jeg mener, at jeg evner begge dele. Dog holder jeg også meget af en hands-on tilgang til tingene, og jeg kan lide at arbejde på det operationelle plan, hvor man kan se, at man får tingene gjort, at man gør en umiddelbar forskel og bidrager til organisations overordnede udvikling og målsætning. Personlige karakteristika: Som person er jeg kendetegnet ved at være ambitiøs og resultatorienteret, samtidig med at jeg har en pragmatisk og løsningsorienteret tilgang til opgaven. Jeg arbejder meget struktureret, med focusplaner, delmål og opfølgning, for at sikre at vi til enhver tid når det opsatte mål. Jeg er meget kommercielt tænkende og har en god forretningsforståelse - gennem hele værdikæden. Jeg har stærke analytiske evner, kan overskue komplicerede problemstillinger og evner at holde mange bolde i luften på en gang. Jeg er som person lyttende og imødekommende og lægger stor vægt på andres meninger og erfaringer. Men samtidig går jeg gerne forrest og tager ansvar for at få tingene gjort og jeg tør godt være den der tager beslutningen. Jeg sætter stor pris på en dynamisk hverdag, med en bred kontaktflade, både intern og eksternt. Erhvervserfaring: Maj Tvilum A/S Pricing Manager - Reference til VP Sales & Marketing. Min overordnede opgave er at lede og implementere firmaets pricing strategi. At sikre optimal prissætning på produkter og ydelser, i forhold til de enkelte markeder (Marked Minus Pricing). At skabe gennemsigtighed i prissætningsprocessen. Herved også at flytte beslutnings-kompetence ud i salgsleddet, så salgsprocessen bliver kortere og kompleksiteten reduceret. At skabe og bevare fuldt overblik over pris- og rabatsætning på alle markeder. Ledelsesansvar for 1 person. Kim Nørgaard Nielsen Tlf Mail: Side 1 af 5

2 Jan April 2012 Jan April 2012 Jan Dec Vi har gennemført pristigninger på 1-2% pr. år i den periode jeg har været ansat. Gennem regulærer prisstigninger og tilpasning af samhandelsaftaler. - Nye processer indført internt og ekstern, som har minimeret antallet af prisfejl = mere tilfredse kunder, samt frigjort tid internt i virksomheden. - Prissætning på markedsvilkår på flere relevante markeder. Philips Danmark A/S - Consumer Lighting Nordisk Brand Manager - Reference til Nordisk Marketing Manager. Nordisk Product Manager - Reference til Nordisk Marketing Manager. Ansvaret i de 2 stillinger var næsten ens og beskrives derfor under et. I 2009 og 2010 nordisk ansvarlig for den samlede kollektion af belysnings armaturer rettet mod private forbrugere. Herunder alle kunde segmenter. I 2011 og 2012 nordisk ansvarlig for den del af kollektionen, der var rettet mod DIY og Supermarkeds segmenterne. Stadig de største segmenter. Nordisk ansvarlig for kollektions- og sortiments sammensætning. Herunder både strategisk og kommerciel portefølje management. Udvælgelse af 3. parts leverandører. Ansvarlig for prissætningen i alle nordiske lande, på baggrund af markedspriser og differentierede prissætnings strategier. Margin ansvarlig på produktgruppe niveau (sætte rammerne for salg). Produktudvikling: I samarbejde med europæiske Produkt-/Brandmanagers og designere i HQ, at udvikle relevante artikler til de Nordiske markeder. Markedsintroduktions processen: Planlægning, udførelse og opfølgning. Intern produktpræsentation til salgsleddet. Udvikle trænings- og salgsmateriale - Internt og eksternt. Opsætte mål og budgetter for de nye produkter/koncepter. Fastlægge og placere første produktionsordrer - på baggrund af input fra salgsleddet og vores forventninger til det enkelte produkt. Månedlig salgsopfølgning på produkt/produktgruppeniveau. Aktiv styring af produkt livs cyklus. Igangsætte tiltag som sikrer opretholdelse/forøgelse af omsætning og markedsandele. Sikre at salgsstyrken aktiverer alle produktgrupper og koncepter. I daglig salg såvel som i kampagne salg. Sammen med logistik og indkøb sikre QxP i tråd med salgsbudgetter. Markeds- og konkurrentovervågning. I samarbejde med salgs- og marketingledelsen at udforme årlige salgsbudgetter (ca. DKK 120 mio.). Samt opfølgning på disse. Udarbejdelse af markting planer for de enkelte brands i fællesskab med den nordiske Marketing Manager. Definere pris- og salgs strategi for de enkelte brands og koncepter. Opbygning af aktivitetskalender for egne brands og kanaler. Sikre opdatering af pris- og produktdatabaser i ERP system. Kontakt til relevante myndigheder i Danmark, Norge, Sverige og Finland. 1 fuldtids og 3 50% personer i reference. - Bidrog til meget succesfuldt indsalg at nyt Philips Energispare koncept. Norden havde i år 1, det største salg i Europa. Omsætningen blev fasthold på samme niveau i år 2. Sortimentet blev fastsat af mig. - På trods af hård konkurrence fra brandede Philips koncepter, lykkedes det at fastholde omsætningen på Massive branded på niveau med tidligere. - Skabte 5% omsætningsvækst i 2010 gennem dedikeret kampagne sortiment. Kim Nørgaard Nielsen Tlf Mail: Side 2 af 5

3 Jan Dec Nordisk Pricing Manager, Consumer Lighting - Reference til europæisk Pricing Manager og nordisk Cluster Leader. Nordisk ansvarlig for pris- og rabatsætning for lamper og lyskilder. Implementering af "Commercial Pricing Policy" i Norden. Overordnet opgave er optimere indtjening, ved at ændre prissætningsmodel fra "Kost Plus" til "Marked Minus", samt at implementere et "value based" pricing mindset. Fastholde prisstrategi som en vigtig brik i firmaets marketing mix (4 P'er). - Gennem målrettet arbejde med produkter og kunder med lav omsætning/ indtjening, lykkedes det at hæve indtjeningen med ca. DKK 2,4 mio. - Implementering af Limit prices - ensretning af pris- og rabatsætning på tværs af landegrænser. Jan Dec Massive Belysning A/S (Philips opkøbte Massive Belysning i 2006) Jan Dec Skandinavisk Product Manager - Reference til Administrende Direktør. Ansvarlig for indkøb, lagerværdi og omsætningshastighed på skandinavisk central lager, som betjente Danmark, Norge og Sverige. Ellers samme arbejdsopgaver som i tiden hos Philips Danmark. Dog kun for Danmark, Norge og Sverige - og kun for Massive branded. 1 person i reference. Jan Dec Indkøber - Reference til skandinavisk Product Manager. Ansvarlig for alle aspekter at indkøbsprocessen. Forhandling af pris-, leverings- og betalingsbetingelser med 3. parts leverandører. Leverandørsøgning og optimering af leverandør porteføljen. Indkøb til skandinavisk centrallager (Årlig indkøb ca. DKK 60 mio.) Herunder kampagnekoordinering og indkøb til salgskampagner Disponering med baggrund salgshistorik og salgsforecast. Daglig kontakt og opfølgning hos leverandører. Ansvarlig for lager omsætningshastighed og servicegrad over for kunderne. - Gennemsnitlig lagerværdi nedbragt med ca. 16%. - Omsætningshastighed op med ca. 20% - Servicegrad fastholdt på ønsket niveau. Juli Dec Feb Dec Juli Jan L. C. Lauritzen A/S (fødevare grossist i Silkeborg) Indkøber Konfekture - Reference til Markedschefen. Daglig Indkøb og disponering af egen kategori. Ansvar for lager binding og rotation af egen kategori. Daglig kontakt til konsulenter, salgschefer og KAM er fra leverandørene. Planlægning af interne og eksterne kampagner. Backup af 2 eksterne sælgere tilknyttet min afdeling. På grund af organisationen også en del kundekontakt og salg. 1. mand selvbetjenings lager og disponent konfekture Kim Nørgaard Nielsen Tlf Mail: Side 3 af 5

4 Uddannelse og Kurser: Curriculum Vitae 2013 Situations bestemt ledelse SLII Forandrings ledelse High impact communication (internt Philips kursus) Expert Price Management (internt Philips kursus) Introduction to Price Management (internt Philips kursus) Merkonom i markedsføring Engroshandelsfunktionær kolonial/engros, L. C. Lauritzen A/S Silkeborg Handelsskole, EFG. Øvrige kompetencer: Analyse og planlægningsværktøjer: Pareto analyser. ABC analyser. Swot analyser. Focus planer for at sikre at man bruger tiden på det, for virksomheden, mest væsentlige. Plan - Do - Check -Act (PDCA Cycles) for at sikre at man til stadighed er i kontrol. Projektarbejde: I forbindelse med overgang til SAP, nordisk master data ansvarlig, datavalidering, udvikling af custom-made funktioner tilpasset vores behov. Efter GO-LIVE stadig ansvarlig for optimering af hele produktaktiverings processen. Implementering af ensrettet Commercial Policy og Pricing Policy i DK, N, S og Fin. Udvikling af Cross Nordic/Cross Segment kampagner som f.eks. Pink Ribbon. Herunder intern kommunikation (aktivering af kampagnen internt) ekstern kommunikation, som PR, Online/Sociale medier, In-Store materiale osv. Opstart af samarbejde med Energi-Spiren (Vejledningscenter for energirigtige boligløsninger). Præsentation/formidling: Mødeledelse. Produkttræning/-præsentation for egen salgsstyrke samt kunder. Indlæg på interne samt eksterne salgsmøder (5-100 deltagere). Produktpræsentation/salg på eksterne messer. International erfaring: 13 års erfaring i samarbejde med nordiske og europæiske salgsorganisationer og stor indsigt i hvad det giver af kulturelle udfordringer årlige rejsedage i Europa. Sprog: Engelsk: Tysk: Norsk/Svensk: På forhandlingsniveau, både i skrift og tale. Brugt som koncernsprog, så jeg har talt engelsk mere eller mindre hver dag i de sidste godt 14 år. God forståelse for sproget, og tales til husbehov. Læser og forstår de skandinaviske sprog, og kan gøre mig forståelig på både Norsk og Svensk. Er kendt med de nordiske forskelligheder og evner at arbejde Cross Nordic. Næsten daglig kontakt over godt 10 år. Kim Nørgaard Nielsen Tlf Mail: Side 4 af 5

5 IT-Kundskaber: MS Office: IBM AS400: SAP: MS Axapta: Overordnet arbejdsredskab i dagligdagen. Niveauet er et godt stykke over middel i både Outlook, Excel, Word og PowerPoint. Har arbejdet med IBM AS400 i ca. 10 år. Rigtig godt kendskab til de enkelte delelementer. I den periode brugte jeg også IBM Lotus Notes. Overordnet kendskab til SAP - opbygning og enkelte applikationer. Har gennem et par år været ansvarlig for produkt master data, men er selv på bruger niveau. Nuværende ERP system. Kendskab på superbrugerniveau. Fritid: Udover hus, have, familie og venner går det meste af min fritid med fluefiskeri og fluebinding. Det er her jeg stresser af og oplader batterierne. Når tiden tillader det, nyder jeg også meget gerne en tur i kajakken på Horsens eller Vejle fjord. Den årlige skiferie med familien bliver også prioriteret meget højt. Kim Nørgaard Nielsen Tlf Mail: Side 5 af 5

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

Din næste uddannelse. i salg, marketing og ledelse

Din næste uddannelse. i salg, marketing og ledelse Din næste uddannelse i salg, marketing og ledelse Åbne uddannelser Virksomhedstilpasset uddannelser Konferencer Business Danmark Uddannelse Akademiuddannelser Faglig coaching Velkommen Aldrig har så mange

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Spring ud i det! VORES KULTUR Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Vi skal gøre kunden glad Vi skal være bedst Vi skal tjene penge Vi skal have det sjovt

Læs mere

Nye kollegaer søges til et nyt Aon!

Nye kollegaer søges til et nyt Aon! Nye kollegaer søges til et nyt Aon! Som Danmarks førende rådgiver inden for Risk og Human Capital lever vi af at skabe merværdi for vores kunder, når de skal have placeret deres forsikrings- og pensionsprogrammer.

Læs mere

Norges mest komplette salgs- og marketing opplæring

Norges mest komplette salgs- og marketing opplæring Norges mest komplette salgs- og marketing opplæring Velkommen til Selgerforbundet og Business Danmarks Uddannelseskatalog Vanen tro fortsætter vi med at udvikle paletten af uddannelser og værktøjer, og

Læs mere

Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen?

Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen? Har CMO erne en naturlig plads på direktionsgangen? 89 spørgsmål om tendenser, udfordringer og fokusområder i de danske marketingorganisationer, besvaret af 110 marketingansvarlige ANSVARLIG PARTNERE CMO

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Pricing: En overset strategisk disciplin i danske virksomheder

Pricing: En overset strategisk disciplin i danske virksomheder Pricing: En overset strategisk disciplin i danske Pricing: En overset strategisk disciplin i danske virksomheder af Partner Nicolai Broby Eckert, nbe@implement.dk og Management Consultant Andréas Stepien,

Læs mere

CV Niels- Bent Aarup. Faglige kompetencer Personlige kompetencer Sociale kompetencer Analytisk sans. Er struktureret og har

CV Niels- Bent Aarup. Faglige kompetencer Personlige kompetencer Sociale kompetencer Analytisk sans. Er struktureret og har CV Niels- Bent Aarup Niels- Bent Aarup Adresse: Tlf.: e- mail: Født: Civil status: Isafjordvej 72, 4000 Roskilde 42 50 17 20 nbhnb@mail.tele.dk 28.03.1961 Gift med Hanne og har to børn OVERSIGT 1 Kernekompetencer...

Læs mere

Ole Schønwandt. Personlige oplysninger. Profil. Karriereforløb - detaljeret. 2009 09.2013 Salgsdirektør, Uni-Safe A/S. CV - Ole Schønwandt

Ole Schønwandt. Personlige oplysninger. Profil. Karriereforløb - detaljeret. 2009 09.2013 Salgsdirektør, Uni-Safe A/S. CV - Ole Schønwandt CV Ole Schønwandt Personlige oplysninger Navn: Ole Schønwandt Adresse: Landsebakken 18 C, 2840 Holte Mobil: 40 35 30 50 E-mail: Ole.schonwandt@hotmail.com Født: 03-06-1959 Civil stand: Gift, 2 børn på

Læs mere

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU JOBBET ER DIT! CA DIN KARRIEREPARTNER Vi støder alle på udfordringer i løbet af vores arbejdsliv. Måske har du brug for rådgivning eller inspiration måske søger du nyt job måske dit første job. I CA ser

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Gift med Inge Merete som er børnehaveklasse leder og vi har børnene Kasper på 13 år og Ann Karina på 15 år.

Gift med Inge Merete som er børnehaveklasse leder og vi har børnene Kasper på 13 år og Ann Karina på 15 år. Personlige data Anders Nielsen Sanglærkevej 5, 9400 Nørresundby Telefon : +45 20892140 E mail : Anders_nielsen@stofanet.dk Fødselsdato : 7. Juli 1960 Gift med Inge Merete som er børnehaveklasse leder og

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Balanced Scorecard -Implementering i praksis-

Balanced Scorecard -Implementering i praksis- Balanced Scorecard -Implementering i praksis- INTERNE PROCESSER LÆRING & VÆKST INTERNE PROCESSER LÆRING & VÆKST KUNDER FINANSIEL af Henrik Lundum 2007 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Forfatter... 2 3 Målsætning...

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Curriculum Vitae Præsentation - Lars Pries

Curriculum Vitae Præsentation - Lars Pries Curriculum Vitae Præsentation - Lars Pries Lars Pries Tammosevej 16 3320 Skævinge 26146427 lars.pries@gmail.com www.larspries.dk Stamdata Brug for resultater? Fornavn/efternavn: Lars Pries Nye spændende

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave Afsluttende hovedopgave Bastex ApS Indtrængning af det hollandske dametøjsmarked Simon Lionel Nielsen MFOA0913 Markedsføringsøkonomuddannelsen 1 Markedsføringsøkonomuddannelsen University College Nordjylland

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Curriculum Vitae Præsentation - Lars Pries

Curriculum Vitae Præsentation - Lars Pries Curriculum Vitae Præsentation - Lars Pries Lars Pries Tammosevej 16 3320 Skævinge 26146427 lars.pries@gmail.com www.larspries.dk Stamdata Fornavn/efternavn: Lars Pries Adresse: E-mail adresse: Website:

Læs mere

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2013. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2013 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse En seriøs HD fra CBS Indhold Uddannelsesstrukturen på HD side 3 Velkommen til HD på CBS side 5 HD-studiets opbygning side 7 Adgangskrav og Optagelse side 8 Tilmelding

Læs mere

Virksomheden er en del af verden Se side 3. Tjek på varen med fælles data pool Se side 6. Den nøgne sandhed sendes elektronisk Se side 8

Virksomheden er en del af verden Se side 3. Tjek på varen med fælles data pool Se side 6. Den nøgne sandhed sendes elektronisk Se side 8 Nr. 1 - Februar 2002 Virksomheden er en del af verden Se side 3 Tjek på varen med fælles data pool Se side 6 Den nøgne sandhed sendes elektronisk Se side 8 Fokus på e-handel Se side 10 Leder John Olsen

Læs mere

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann.

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann. 2015 Mikael Aamann Markedsføringsøkonom 4.semester 2015 Hovedopgave Aalborg Sportshøjskole Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann Underskrift:, Supervisor: Jacob Kronbo Andersen og Charlotte Bruun

Læs mere

Komplet CV for Lise Gervig

Komplet CV for Lise Gervig Komplet CV for Lise Gervig Præsentation Jeg er født og opvokset i Kerteminde på Fyn, sammen med mine forældre og tre søskende. Jeg har altid været meget sportsinteresseret, derfor gik meget af fritiden

Læs mere

update: consumer 08. 11. 16. Merrild Kaffe Rynkeby Foods Elgiganten A/S Udfordringer og omkostninger ved at påtage sig premium produktfokus.

update: consumer 08. 11. 16. Merrild Kaffe Rynkeby Foods Elgiganten A/S Udfordringer og omkostninger ved at påtage sig premium produktfokus. update: consumer 08. Merrild Kaffe Udfordringer og omkostninger ved at påtage sig premium produktfokus. 11. Elgiganten A/S Gigantisk vækst i detailhandlen! 16. Rynkeby Foods Brug af elitesportsudøvere

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Året er ved at være gået og der er ikke meget du kan gøre ud over at bruge den sidste lille rest af året til lidt

Læs mere