Søg tilskud til udvikling af nye energiteknologier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søg tilskud til udvikling af nye energiteknologier"

Transkript

1 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Søg tilskud til udvikling af nye energiteknologier Konference om finansiering af nye energiteknologier 18. januar 2013 i København

2 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Søg tilskud til udvikling af nye energiteknologier Velkommen Vice President Knud Pedersen, DONG Energy

3 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Aktører i innovationskæden Forskning Udvikling Demonstration Markedsmodning Marked og eksport Seed capital Anden privat kapital Offentlige tilskud Business Angels Banker 3 Risikovillig kapital 3

4 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Dagens program 9:30 Velkomst Vice President Knud Pedersen DONG Energy 9:40 Hvilke energiteknologier skal udvikles? Sekretariatschef Morten Nordahl Møller Energistyrelsen 10:00 EUDP i 2012 Bestyrelsesformand Thorkil Bentzen, EUDP 10:30 Introduktion til Vækstfonden Partner Bjarne Henning Jensen Vækstfonden 11:00 Pause 4

5 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Dagens program (fortsat) Udfordringer i omstillingen af energisystemet Vice President Knud Pedersen DONG Energy Erfaringer med projekter støttet af EUDP - Segmenttårn, CEO Tom Andresen, Andresen Towers A/S - Grøn Naturgas Principal Research Eng. Claus Friis Pedersen, Haldor Topsøe A/S Fra udvikling til eksport Branchedirektør Hans Peter Slente DI Energibranchen Let frokost og networking Individuelle konsultationer 5

6 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Hvilke energiteknologier skal udvikles? Sekretariatschef Morten Nordahl Møller, Energistyrelsen

7 Slide 7 UDVIKLING AF ENERGITEKNOLOGIER - politiske rammer og internationale muligheder Informationsmøde om EUDP den18. januar, 2013 Politiske rammer EUDP og øvrige forskningsprogrammer Internationale muligheder Morten Nordahl Møller, kontorchef København, 21. januar 2013

8 Energipolitiske mål Slide 8 Energipolitiske målsætninger % reduktion af CO 2 (ift. 2005) 30% VE i endeligt energiforbrug 10% VE i transportsektorens energiforbrug 4% reduktion af bruttoenergiforbruget (ift. 2006) 2050 Danmark uafhængigt af fossile brændsler Morten Nordahl Møller Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København, 21. januar 2013

9 Energipolitiske mål Slide 9 Bred energiaftale af 22. marts 2012 Vedvarende energi Vind: udbygning offshore og kystnært. Omlægning til biomasse på centrale CHP værker. Nye afregningsregler for biogas. Anlægstilskud til VE proces Energieffektivisering Øgede spareforpligtelser for energiselskaber Strategi for renovering af eks. bygningsmasse. Elektrificering Netudbygning Smart Grid strategi Morten Nordahl Møller Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København, 21. januar 2013

10 Energipolitiske mål Slide 10 FUD som katalysator for fossil uafhængighed Investeringer i forskning, udvikling og demonstration er forudsætninger for, at danske virksomheder også på længere sigt kan udvikle og sælge grønne løsninger og skabe grønne jobs i Danmark. Parterne arbejder for et fortsat højt niveau for FUD i energiteknologi, der kan støtte en fortsat effektivisering af energianvendelsen og fremme omkostningseffektive VE-teknologier, hvor der også er et erhvervs- og eksportpotentiale. Morten Nordahl Møller København 21. januar 2013 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

11 EUDP Slide 11 EUDP - fokus EUDP støtter udvikling og demonstration af ny energiteknologi, der bidrager til at opfylde de energipolitiske mål og udvikler danske erhvervspotentialer Hovedansøgeren skal have hjemsted i Danmark, men projektdeltagerne kan være udenlandske Der kan søges tilskud til VE, energieffektivisering, energiteknologier til lavere CO 2 -udledning og øget indvinding af olie og naturgas. Projekterne skal have klare kommercielle perspektiver. Projekter med udelukkende forskningsindhold henvises til andre støtteordninger. Morten Nordahl Møller Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København 21. januar 2013

12 Finansloven for 2013 Slide 12 Forskning, udvikling og demonstration Energi FUD ca. 1 mia. på FL mio. til EUDP 30 mio. til særlig indsats for bygningsintegrerede solceller og brint 25 mio. til særlig indsats for energieffektiv transport Morten Nordahl Møller Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København, 21. januar 2013

13 Støtteordninger, energi Slide 13 Energiforskningsprogrammernes udviklingskæde Morten Nordahl Møller København 21. januar 2013 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

14 Danmark løsningernes land Slide 14 Regeringens innovationsstrategi Innovative løsninger på globale udfordringer Omsætte DK s styrkepositioner til vækst og jobskabelse Hvordan? Fire fælles principper for statslige støtteordninger: 1. Styrket sammenhæng og mere klar arbejdsdeling 2. Forenklet og mere ensartet administration 3. Bedre service med brugeren i centrum 4. Klare succeskriterier, måling af resultater Morten Nordahl Møller København 21. januar 2013 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

15 Slide 15 Samarbejde mellem energi FUD ordningerne Tekst på alle slides København 21. januar 2013 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

16 Særlige indsatsområder Slide 16 Fælles indsatsområder på tværs af støtteordninger Formændene for EUDP, Højteknologifonden, Det Strategiske Forskningsråd, ELFORSK og Energinet.dk ordningerne forskel og forskve har sammen udpeget lagring af el, effektivisering af den eksisterende bygningsmasse og Smart Grid teknologier som særlige indsatsområder i de kommende år med henblik på at realisere de energipolitiske målsætninger. Morten Nordahl Møller København 21. januar 2013 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

17 Slide 17 EUDP ansøgningsfrister i 2013: 6. marts kl. 12 EUDP: ca mio. kr. 12. september kl. 12 EUDP: ca mio. kr. Morten Nordahl Møller København, 21. januar 2013

18 Internationalt samarbejde Slide 18 Eranet Plus - Bioenergy Sustaining the Future Joint Call: Demonstration af ny bioenergi teknologi. Fokus: Udnyttelse af eksisterende demofaciliteter til udvikling og demonstration af ny teknologi (alle relevante teknologier). Industridrevne projekter - forskning kan indgå. Tværnationale projekter - mindst 2 lande. I alt 45 mio. - 4,5 mio. * til danske deltagere. Deadline 27. marts :00 CET. Mere: EUDP-indkaldelsen 2013-I og * 3,0 (EUDP) + 1,5 (EU) København 21. januar 2013

19 Internationalt samarbejde Slide 19 Nordic Built Initiativ igangsat af Nordic Innovation under Nordisk Minister-råd Formål: Fremme udviklingen af bæredygtige bygningskoncepter ved at kombinere nordiske styrkepositioner, skabe en platform for nordisk samarbejde i byggebranchen og realisere konkrete projekter, der demonstrerer skalérbar løsninger i verdensklasse Morten Nordahl Møller København 21. januar 2013

20 Internationalt samarbejde Slide 20 Nordic Built Modul 1: The Nordic Built Charter Modul 2: Konkurrence (renovering af bygning) Modul 3: Et fælles nordisk støtteprogram Støtte til udviklings- og demonstrations projekter, der fremmer bæredygtige renoveringsløsninger med kommercielle potentialer. Projekter med deltagelse fra min. tre nordiske lande Indkaldelse i marts med ansøgning til EUDP i efterårsrunden Følg med på Morten Nordahl Møller København 21. januar 2013

21 Ny mulighed i EUDP: Fælles danskkinesiske projekter i 2013 Som konsekvens af et stadig tættere dansk-kinesisk samarbejde på energiområdet, er det besluttet at åbne for muligheden for i 2013 at søge støtte fælles danskkinesiske udviklings- og demonstrationsprojekter. Pilotordning i 2013 omfatter vindenergi og smart grid. Projekter kan modtage støtte baseret på Virtual Common Pot, således at EUDP kan støtte de danske deltagere, mens MoST (Kina) kan støtte de kinesiske deltagere i et fælles projekt Ansøgninger 2 stk. pr. projekt - vurderes nationalt og efter de nationale programmers kriterier og regler Gode dansk-kinesiske partnerskaber afgørende for succes

22 Læs mere her Ligger ved udgangen samt på EUDPs hjemmeside MoST ansøgningsfrist i april 2013 EUDP ansøgningsfrist i maj 2013 (gælder alene for danskkinesiske projekter)

23 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 EUDP i 2013 Bestyrelsesformand Thorkil Bentzen, EUDP

24 Slide 24 EUDP i 2013 Hvad lægger bestyrelsen vægt på? Informationsmøde om EUDP den 10. og 18. januar 2013 Erfaringer Vilkår Krav Prioritering Torkil Bentzen, formand for best. København, 21. januar 2013

25 EUDP Slide 25 EUDP Over 850 har søgt 3 4 x midler i EUDP Modtagere af EUDP tilskud Tilsagn til ca. 340 projekter Samlet budget: ca. 3,8 mia. Tilskud: ca. 1,7 mia. Samarbejde mellem universitet og virksomhed i 2/3 af projekterne offentlig 27% stor 31% lille 36% mellem 6% Torkil Bentzen Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København, 21. januar 2013

26 EDUP Slide 26 EUDP støttens fordeling på teknologi-områder 600, til 2012-I (mio. kr.) 500,0 400,0 300,0 200,0 100, II 0,0 Torkil Bentzen Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København 21. januar 2013

27 EUDP, evaluering Slide 27 Ekstern evaluering af EUDP i % af deltagerne forventer at bringe ny teknologi på markedet indenfor 5 år. 1/5 af deltagervirksomheder har øget indtjeningen eller ansat flere medarbejdere. Knap halvdelen har eller forventer at få fodfæste på et nyt marked uden for Danmark. Et smidigt og virksomhedsrettet program uden overflødigt bureaukrati. Projekterne har god projektstyring og fremdrift Torkil Bentzen Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København 21. januar 2013

28 ERFARINGER Slide 28 ERFARINGER HIDTIL Stor søgning fra et bredt spektrum af teknologier og aktører Konkrete resultater ift. eksport og beskæftigelse fortsat store forventninger Alle projekter bidrager til et eller flere politiske mål Generelt højt kvalitetsniveau, særlig det teknologiske Behov for yderligere fokus på kommercialisering Svært for mindre virksomheder at nå eksportmarkeder udenfor Europa. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København 21. januar 2013

29 Ansøgning Tilsagn Slide 29 Hvordan prioriterer bestyrelsen? POLITISKE MÅL Uafhængighed af fossil energi KOMMERCIELLE MÅL Vækst og beskæftigelse TEKNOLOGI- STRATEGI PRIORITEREDE OMRÅDER UAFHÆNGIG BESTYRELSE Indstillinger INTERNATIONALT SAMARBEJDE Sekretariat Partshøring Ca. 50% medfinansiering Ekstern evaluering Torkil Bentzen Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København 21. januar 2013

30 BESTYRELSEN BESTYRELSEN FOR EUDP OG GREEN LABS DK Slide 30 Torkil Bentzen, formand, tidligere adm. dir. Energi E2 Ann-Dorthea Larsen, adm. dir. Rovsing Dynamics Agnete Raaschou-Nielsen, tidligere direktør, Aalborg Portland Birgit W. Nørgaard, tidl. adm. dir. Grontmij Carl Bro Per Valstorp, direktør for produktion, Novo Nordisk Leo Bjørnskov, tidligere departementschef Poul Erik Morthorst, professor, Risø-DTU København, 21. januar 2013

31 Slide 31 Krav til EUDP projekter (I) Politiske mål Uafhængighed af fossil energi Grøn vækst og beskæftigelse Forsyningssikkerhed og klima Udviklingsprojektet Udviklingshøjde og potentiale til at skabe væsentlige forandringer Stærk projektledelse Styr på IP-rettigheder Torkil Bentzen Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København 21. januar 2013

32 Slide 32 Krav til EUDP projekter (II) En realistisk forretningsplan Vejen til markedet er tænkt godt igennem, også selvom der skal gennemløbes flere udviklingstrin, evt. med yderligere partnere Tilskyndelseseffekt EUDP skal gøre en forskel. Tilskud skal øge omfang, udstrækning eller tempo af ansøgers indsats, set i forhold til en situation, hvor der ikke opnås støtte. Torkil Bentzen Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København 21. januar 2013

33 Slide 33 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Indkaldelsesmateriale på ens.dk/eudp Indsendelse af ansøgning på https//tilskudsportal.ens.dk Senest 6. marts kl. 12 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København, 21. januar 2013

34 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Vækstfonden Partner Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden

35 Introduktion til Vækstfonden Bjarne Henning Jensen 18. januar 2013

36 Agenda Vækstfonden Finansieringsmuligheder med Vækstfonden Vurdering af forretningsplan Kontakt 21. januar 2013 / side 36

37 Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i danske virksomheder for et samlet tilsagn på ca. 11,4 mia. kr. 21. januar 2013 / side 37

38 Vækstfonden i tal Etableret i Egenkapital 2,7 mia. kr. Medfinansieret mere end virksomheder for mere end 13 mia. kr. 70 medarbejdere og filial i Vojens. 21. januar 2013 / side 38

39 Vækstfondens mission Vækstfonden medfinansierer lønsom og risikobetonet vækst i små og mellemstore virksomheder. Vi sætter ind, hvor det finansielle marked tøver. Vi fokuserer på innovation, iværksætteri og forretningsudvikling. Vi investerer i fonde og virksomheder, yder lån og stiller kautioner. Vi samarbejder med private, hvor det er muligt. 21. januar 2013 / side 39

40 Iværksætterfinansiering Egne midler Kunder Banken Familie og venner (FFF) Business angels Venturekapital HØJERE RISIKO Højere krav til afkast Højere engagement/ involvering i virksomheden 21. januar 2013 / side 40

41 Vores produkter Vækstlån og grønne lån til etablerede virksomheder, der ikke kan stille nok sikkerhed for et lån i banken finansiering på mere end 2 mio. kr. Ansvarlige lån til vækst i sunde etablerede virksomheder. Lånene, der er på mellem 3 og 10 mio. kr., skal samtidig gøre det lettere at opnå yderligere finansiering fra pengeinstitutter. Vækstkaution for lån, leasing, factoring og garantier på op til 2 mio. kr. Vækstgaranti til etablerede virksomheder, der ikke kan stille nok sikkerhed for en garanti eller en leasingaftale på almindelig vis i et garantiinstitut eller hos et leasingselskab. VF Venture. Egenkapital på 5-25 mio. kr. til unge virksomheder med mulighed for betydelig vækst. VF Fonde. Medvirker til etablering af fonde med et investeringsfokus rettet mod unoterede små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. 21. januar 2013 / side 41

42 Forstår vi forretningen Hvad selskabet laver, og hvordan de vil tjene penge? Løser selskabets produkter/ydelser et reelt problem? Hvem er deres kunder, og hvorfor køber de selskabets produkter/ ydelser? 21. januar 2013 / side 42

43 Er vi trygge ved planen? Marked/værdikæde Kunder/købsmotiver Forretningsmodel/skalerbarhed/ go-to-market plan Produkter/teknologier Ledelse Konkurrencesituation/ konkurrenter/substituenter Budget/kapitalbehov Risici 21. januar 2013 / side 43

44 Kan vi gøre en forskel i virksomheden Relevant viden om selskabets marked/industri Relevant netværk Anvendelse af vores forretningsudviklingskompetence 21. januar 2013 / side 44

45 Er vores investement case tilfredsstillende? Er det en venture case (skalering, kapitalstruktur, effekt af egenkapitalindskud) Investeringsstørrelse (kapitalbehov, vores kapitalindskud, ejerandel, vilkår) Risiko (risikotype/risikoafdækning, down-side protection) Exit (drivers, partnere, tidshorisont, exit valuation) Tilbageløb (absolut tilbageløb, IRR, multipler) 21. januar 2013 / side 45

46 Kontakt BJARNE HENNING JENSEN PARTNER STRANDVEJEN 104 A / DK-2900 HELLERUP TEL / FAX / januar 2013 / side 46

47 Pause Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13

48 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Udfordringer i omstillingen af energisystemet Vice President Knud Pedersen, DONG Energy

49 Udfordringer i omstillingen af energisystemet Konference om finansiering af nye energiteknologier 18. januar 2013 Knud Pedersen, Vice President

50 Med en øget andel af vedvarende energi står energisystemet over for store udfordringer Mangel på fleksibel kapacitet Mere variabel og uforudsigelig energiproduktion Større behov for effektydelser Mere vind reducerer kraftværkernes forretningsgrundlag og betyder at reserven til fleksibel backup formindskes Mere ukontrollerbar vind skaber variabilitet og større uoverensstemmelser mellem forecasts og realiseret produktion Højere uforudsigelighed i produktion og forbrug kræver mere kapacitet til effektudligning i energisystemet Kapacitetspres i distributionsnettet Øget elektrificering kan skabe behov for store nye investeringer i netforstærkning Nøgleaktør ift. aktivering af fleksibilitet (ansvar for måling og afregningsform) 50

51 Innovationsfokus: Styrkepositioner og udviklingsmuligheder Stærk infrastruktur Danmark har en stærk infrastruktur på tværs af forskellige forsyningsarter; el, gas, fjernvarme, etc. Fleksibilitet i energisystemet Fleksibelt forbrug og produktion er anerkendt som en vej til omkostningseffektiv elektrificering af samfundet Aktivering af slutkunden Slutkundens fleksible elforbrug skal aktiveres i og af flere markeder Samspil mellem forsyningsarter Målret FUD indsatsen til analyser og projekter om tværgående samspil mellem forsyningsarterne Markeder for fleksibilitet Stimuler og øg værdien og effektiviteten af markederne. Fokus på forretningsmodeller Målret indsatsen til at understøtte bæredygtige forretningsmodeller 51

52 Smart Grid fra nettets perspektiv Behov for regulatoriske ændringer FUD af levedygtige forretningsmodeller? Det intelligente elnet Troværdig forbrugsfleksibilitet Netovervågning Automatisering Prissignaler Aggregering IT systemer i netdriften Omkoblinger i 10 kv netstationer Timeafregning Aftaler om fleksibelt forbrug Måling i lavsp. net (i netstationer) Lokal spændingsregulering Tidsafhængige tariffer Fokuserede netprodukter DSO marked + samspil med øvrige markeder 52

53 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Erfaringer med projekter støttet af EUDP Segmenttårn CEO Tom Andresen, Andresen Towers A/S

54 Præsentation ANDRESEN TOWERS / Segmenttårn af CEO Tom Andresen 18. januar 2013

55 2/10 Hvorfor udvikle nye højere tårne til vindmøller? Vision: Bidrage til at gøre vindenergi til en konkurrencedygtigt alternativ til fossile energikilder $/KWh Måder at reducere prisen på vindenergi Bedre el-infrastruktur Bedre vindmøllevinger Højere tårne Automatiseret produktion (stordriftsfordele) Nye teknologier Lettere og hurtigere montagetider Source: Wind-Energy Crossovers with fossil fuels, L. David Roper

56 Hvorfor udvikle nye højere tårne til vindmøller? Resultat af højere møller isoleret set: Ved af øge hub-højden fra 80 til 125 m vil prisen per produceret KWh falde med 25 % (kilde: ELFORSK) Tilbagebetalingstiden for det højere tårn er ca. 2 år Price/KWh On-shore turbines Index 3/ Hub-height, meter

57 Hvorfor udvikle nye højere tårne til vindmøller? Stærkere middelvind Mindre turbulens Højere energiproduktion Øget ROI Flere potentielle sites, eksempelvis skovområder 4/10 Source: ELFORSK

58 5/10 Udviklingen af segmenttårnet 2006 Idéen fødes hos Ib Andresen Industri Idéen præsenteres for en række vindmølleproducenter 2008 Rambøll beregner tårnet og konceptet til at være bæredygtigt 2009 Ib Andresen Industri og Siemens Wind Power indgår udviklingsaftale meter testtårn rejses med succes meter testtårn rejses på testsite i Vestjylland 2011 AndresenTowers grundlægges, og der underskrives aftale om leverance af de første kommercielle tårne i De første 32 tårne leveres til sites i Sverige, Tyskland og Holland

59 6/10 Den mobile montageenhed Udviklingsprojekt fra 2010 støttet af EUDP Effektiv og hurtig montage er en vigtig del i forbindelse med opstilling af vindmøller For at minimere omkostninger og øge hastigheden på opstilling af segmenttårnet skal der udvikles en mobil montageenhed, som let kan flyttes fra site til site Den mobile montageenhed er således en vigtig brik i hele konceptet omkring segmenttårnet.

60 7/10 Den mobile montageenhed

61 8/10 Eksempel Stamåsen 2012 (Sverige)

62 9/10 Forventninger til 2013 Jobmæssige forventninger Jobs: Ca. 100 ansatte i Nyborg Ca ansatte i Rudkøbing Ca. 25 beskæftigede i IAI Thailand Ca. 50 beskæftigede i IAI Vejle og IAI Langeskov

63 10/10 Andresen Towers Tak for jeres opmærksomhed! Spørgsmål? Yderligere information: Tom Andresen, CEO Lindholm Havnevej 33 DK 5800 Nyborg Tel /

64 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Erfaringer med projekter støttet af EUDP Grøn Naturgas Principal Research Eng. Claus Friis Pedersen, Haldor Topsøe A/S

65 EUDP projekt: Green Natural Gas Projekt erfaringer og tankespind Claus Friis Pedersen 18/ Confidential

66 Haldor Topsøe group (2011) Catalyst and engineering for Turnover: DKK 4.4 billion Fertilizers Result: DKK 397 MM Refineries 2091 employees The environmental sector 250 employees in R&D Synthetic fuels

67 Traditional Synthesis Gas Busines Reforming CO Hydrogen Carbon Monoxide Gasification H 2 CO 2 Methanol Methane (SNG) DME Gasoline Diesel

68 Synthetic Natural Gas Commercial example Xinjiang Qinghua: Gasification of coal and production of synthetic natural gas in Northern China 50 PJ/year. This corersponds to >50% of the total Danish Natural gas consumption

69 Fuel Cell and Electrolyser SOFC SOEC H 2 H 2 O H 2 O H 2 H 2 + O 2- H 2 O + 2e - O 2- ½O 2 + 2e - O 2- H 2 O + 2e - H 2 + O 2- O 2- O 2-2e - +½O 2 ½O 2 ½O 2 H 2 + CO + O 2 H 2 O + CO 2 SOF C SOEC

70 Additional Synthesis Gas Busines Reforming Gasification H 2 CO CO 2 Solid Oxide Electrolysis Hydrogen Carbon Monoxide Methanol Methane (SNG) DME Gasoline Diesel

71 A possible energy scenario 2050

72 The Green Natural Gas project

73 Green Natural Gas CO2 sources SOEC Dynamic Synthesis Grid Compatibility AC/DC Converters Cost Analysis

74 Dagens tema Erfarne projektledere fortæller om projektforløb og planer for kommercialisering og vækst fiber optisk kommunikation produkt udvikling optiske teknologier forretnings udvikling brændselscelle teknologi udvikling Projektleder og hoved forfattter for 4 HTF projekter 1 EUDP projekt 2 Nordiske projekter En række EU projekter Ekstern evaluator for EU projekter 2005 og 2007

75 Kommercialisering Market Customers Technology Products

76 Eksternt financierede projekter Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4

77 Et projekt flere partnere - 1 mål?

78 At deltage og at bidrage Power distribution Biomass availability Equipment Suppliers Fuel Production Fuel Distribution Engine Production Det er sjovere at deltage end at se på.

79 Opsummering Ikke to projekter er ens. Eksternt finansierede projekter er typisk meget anderledes end interne udviklingsprojekter Samarbejsprojekter kan være meget værdifulde til: Finansiering af langsigtede aktiviteter Finansiering af demonstrations projekter Netværksopbygning At få hele værdikæden under en hat Snævre projekter med kendte partnere og brede projekter med nye partnere er begge relevante - men meget forskellige

80 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Fra udvikling til eksport Branchedirektør Hans Peter Slente, DI Energibranchen

81 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 International vækst 81

82 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Verdens energiefterspørgsel Mtoe Mtoe USA EU BRIK OECD Verden (højre akse) 8 Anm.: Den stiplede linje angiver overgangen til prognosetal. Kilde: IEA - WEO; New Policies Scenario 82

83 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Top10 eksportmarkeder for dansk energiteknologi Storbritannien springer ind og overtager 1. pladsen 2011 Nr. Modtagerland Mia. kr. Pct. af samlet eksport af energi-teknologi og -udstyr 1 Storbritannien 11, Tyskland 7, USA 6, Singapore 3,6 6 5 Sverige 3,5 6 6 Norge 2,7 4 7 Kina 2,4 4 8 Spanien 2,2 4 9 Frankrig 1, Italien 1,9 3 83

84 Søg tilskud til udvikling 18. jan

85 Søg tilskud til udvikling 18. jan Energiteknologiens andel af eksporten (2011)

86 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Eksport af energiteknologi Eksport af energiteknologi (løbende total) Mia. kr total 2012 total Anm.: Kilde: Eurostat og DI-beregninger 86

87 Søg tilskud til udvikling 18. jan

88 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Hvem kan hjælpe dig på vej? DI Energibranchen / DI Eksportrådet / Udenrigsministeriet Eksportkreditfonden (EKF) Industrialiseringsfonden for Ulande (IFU) StateofGreen.com 88

89 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 DI Energibranchens faglige netværk Market Development Smart Cities Energy Infrastructure Smart Grid Energy Efficiency ESCO DI Bioenergy European Cross Border Initiative District Energy Partnership Læs mere på 89

90 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 DI ude i verden USA EU Russia Brazil India China

91 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Markedsrettede arrangementer 2013 Et udsnit Januar: B2B-møder med ENEA, Polen Marts: Officielt fremstød til Indonesien (infrastruktur, oil & gas, design) Marts: Energieffektivisering, Vietnam Marts: Statsbesøg til Chile (sundhed energi fødevarer fiskeri mineindustri) April/maj og oktober: Officielt fremstød til Kina September: Officielt fremstød til Tyrkiet Opdateres løbende. Hold dig ajour på Kontakt Thomas Rønhard, DI Energibranchen, 91

92 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 DI Energibranchens årsdag maj i Industriens Hus Konference med fokus på: EU s energiomstilling Tysklands Energiewende Danmarks energiomstilling Udstilling af innovativ energiteknologi Medlemmer og venner af DI Energibranchen er velkommen 92

93 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Udenrigsministeriet Partnersøgning Rådgivning Markedsstudier Overblik over regulering Problemløsning Henvisning til lokale eksperter Eksportstartpakker 93

94 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Eksport Kredit Fonden Garantistillelse for lange kreditter Eksportfinansiering Fokus på særlige markeder Samspil med private eksportkreditinstitutioner og banker 94

95 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Industrialiseringsfonden for Ulande Aktiekapital til etablering i udviklingslande Lånekapital Viden Bestyrelsesengagement Ny klimafond i regi af IFU Operativ i alle DAC-lande inkl. BRIK 95

96 Søg tilskud til udvikling 18. jan

97 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Vide mere DI Energibranchens nyhedsbrev 97

98 Let frokost og networking Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13

99 Individuelle konsultationer Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg

Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg Støtteordninger til udvikling af ny bioenergiteknologi og afsætning af anlæg Seminar: Seminar: Biomass af biomasse partnerships Jan and Bünger opportunities in Denmark Termisk omsætning EUDP/Energistyrelsen

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Teknologi er nøglen til VE-fremtiden v/ Torkil Bentzen, formand for EUDP Naturgas, Kyoto og VE Dansk Gas Forening 15. november 2007 Scenarier for energirelateret

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram. Cleantechdag 2010. Væksthus Hovedstadsregionen. 15. marts 2010

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram. Cleantechdag 2010. Væksthus Hovedstadsregionen. 15. marts 2010 Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram Cleantechdag 2010 Væksthus Hovedstadsregionen 15. marts 2010 Nicolai Zarganis, sekretariatschef Side 1 EUDP s formål EUDP yder støtte til projekter

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram 1 Nyt fra EUDP og udbud 2017 Slide 2 Dagens emner EUDP-sekretariatet flytter til Esbjerg ForskEL-programmets ophør - nu EUDP EUDP s udbud 2017 Den gode ansøgning og nye effektmål/vurderingskriterier Indsendelse

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Hans Peter Slente Energikonference 2017 24. april 17 Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Chefkonsulent Hans Peter Slente DI Energi Energiindustriens beskæftigede i Danmark Antal

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Den nye energiaftale og vejen mod et smart grid. 31-10-2012 Morten Trolle, Branchechef for Intelligent Energi

Den nye energiaftale og vejen mod et smart grid. 31-10-2012 Morten Trolle, Branchechef for Intelligent Energi Den nye energiaftale og vejen mod et smart grid 31-10-2012 Morten Trolle, Branchechef for Intelligent Energi Agenda 1. De politiske og regulatoriske rammer for Smart Grid i Danmark 2. Regeringens smart

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

Sådan bør vi anvende Naturgassen og gassystemet i fremtiden. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

Sådan bør vi anvende Naturgassen og gassystemet i fremtiden. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Sådan bør vi anvende Naturgassen og gassystemet i fremtiden Professor Systemanalyseafdelingen To store udfordringer Klimaændringer Forsyningssikkerhed To store udfordringer Klimaændringer Forsyningssikkerhed

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Det Fremtidige Energisystem

Det Fremtidige Energisystem Det Fremtidige Energisystem - Gassens Rolle Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Hovedbudskab Danmark er i stand til at indfri målsætningen om at blive uafhængig af fossile brændsler inden

Læs mere

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene Sekretariatsleder, DI Bioenergi Gastekniske Dage Billund, 24. maj 2017 Photo: 2 Agenda Introduktion EU s 2030 målsætninger i Danmark Udfordringer i ikke-kvote

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016

Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016 Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016 1. december, 2016 Teknologisk Institut, Aarhus Niels Langvad, Scientific Officer, Innovationsfonden Energiområdet i Innovationsfonden Innovationsfonden

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012

Energipolitisk aftale 2012 PI årsdag 2012 29. mar. 12 Energipolitisk aftale 2012 Procesindustriens årsdag Aftaleelementer Mere vedvarende energi Mere effektiv udnyttelse af energien Smart elnet mv. Transport Forskning, udvikling,

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Cleantech Dag 2010. - Efter COP15 og Finanskrisen. 15. Marts 2010 v/lars Rohold. Cambi Danmark A/S Rådvadsvej 15 DK-2400 København NV

Cleantech Dag 2010. - Efter COP15 og Finanskrisen. 15. Marts 2010 v/lars Rohold. Cambi Danmark A/S Rådvadsvej 15 DK-2400 København NV Cambi Danmark A/S Rådvadsvej 15 DK-2400 København NV Tel +45 7020 3666 Fax +45 3880 8235 Email cambi@cambi.dk Cleantech Dag 2010 - Efter COP15 og Finanskrisen 15. Marts 2010 v/lars Rohold FORSKELLIGE STØTTEORDNINGER

Læs mere

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning?

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Jan Hylleberg Adm. direktør, Vindmølleindustrien Temadag om vindmølleplanlægning for kommunerne,

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Torsdag den 1. marts 2012 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET VÆRE

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader

EFP ELFORSK ForskEL. Informationsmøde 2006. Energiforskningsprogrammerne. De danske energiforskningsprogrammer. kriterier og grænseflader Informationsmøde 2006 Energiforskningsprogrammerne EFP ELFORSK ForskEL De danske energiforskningsprogrammer kriterier og grænseflader Kim Behnke, sektionschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk REFU strategien

Læs mere

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Future Gas projektet Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Biogas2020 Skandinaviens biogas konference - biogassen i en grøn omstilling af Lise Skovsgaard, lskn@dtu.dk Phd. student, FutureGas

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Sponsor- og funding muligheder - i dag og i morgen

Sponsor- og funding muligheder - i dag og i morgen Sponsor- og funding muligheder - i dag og i morgen Søren Houmøller Civilingeniør, E*MBA Ejer, direktør, 1 st Mile InnovaKonsnetværket Dansk Lys, 23. april 2014 Hvem er jeg? Direktør og ejer, 1st Mile Har

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Tirsdag den 15. november 2011 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

KWI 28 03 2012. GreenHydrogen.dk Elektrolyse og gasnettet

KWI 28 03 2012. GreenHydrogen.dk Elektrolyse og gasnettet KWI 28 03 2012 GreenHydrogen.dk Elektrolyse og gasnettet Om GreenHydrogen.dk aps Etableret i 2007 Ejere: Strandmøllen, Hollensen Energy, Dantherm Power, Nordtec Optomatic, Innovation MidtVest Beliggenhed:

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

EUDP STRATEGI

EUDP STRATEGI EUDP STRATEGI 2017-19 I N D H O L D 3-4 Om EUDP 5-9 Strategi 2017-19 - afsæt og rationale 10-12 Vurderingskriterier - effektmål 13-14 Projektopfølgning - profilering 15-16 Internationalt fokus 17 Kontakt

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Maj 2013

Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet. Maj 2013 Beretning til Statsrevisorerne om tilskud til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet Maj 2013 BERETNING OM TILSKUD TIL FORSKNING, UDVIKLING OG DEMONSTRATION PÅ ENERGIOMRÅDET Indholdsfortegnelse

Læs mere

SmartGrids i et internationalt perspektiv

SmartGrids i et internationalt perspektiv SmartGrids i et internationalt perspektiv Centerleder og Professor Jacob Østergaard Center for Elteknologi (CET) Danmarks Tekniske Universitet 10. september 2010 Center for Elteknologi, DTU Etableret i

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Velkommen Infomøde København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på? Hvilke

Læs mere

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Konference: De almene boliger, Energisystemet og Bæredygtighed i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, København, November 2016

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi Eksportordningen Energistyrelsen samarbejder med Tyskland, USA og Storbritannien om eksport af grøn energiteknologi International efterspørgsel af grønne

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr.

Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000 kr. 1.600.000 kr. Bilag 21b Indstillingsskema til vækstforum Oprindelig ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond 0 kr. 0 kr. Den Europæiske Regionalfond 0 kr. 0 kr. Regionale erhvervsudviklingsmidler 1.600.000

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved overskydende elproduktion. Seniorkonsulent Steen Vestervang, Energinet.dk

Muligheder og udfordringer ved overskydende elproduktion. Seniorkonsulent Steen Vestervang, Energinet.dk Muligheder og udfordringer ved overskydende elproduktion Seniorkonsulent Steen Vestervang, Energinet.dk 1 Oversigt Lidt om Energinet.dk Udfordringerne i fremtidens energisystem Mulige løsninger 2 Om Energinet.dk

Læs mere

PSO F&U-udbud 2008 fra ForskEL-programmet

PSO F&U-udbud 2008 fra ForskEL-programmet Til Transport- og energiministeren PSO F&U-udbud 2008 fra ForskEL-programmet 6. juni 2007 KBE/KBE Resumé I jubilæumsåret 2008 vil Energinet.dk fokusere PSO F&U-programmet ForskEL yderligere. Der vil ske

Læs mere

Vedvarende energi - rollefordelinger

Vedvarende energi - rollefordelinger Vedvarende energi - rollefordelinger Stine Grenaa Jensen, Dansk Energi Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller 18. april 2012 Dansk Energi Dansk Energi Net - 69 net- og transmissionsselskaber

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Det Strategiske Forskningsråd

Det Strategiske Forskningsråd Det Strategiske Forskningsråd Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø Fremtidens energiteknologier og -systemer v) Formand Poul Erik Morthorst Professor, afdelingsleder, DTU Management Engineering

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Cleantech Investeringer

Cleantech Investeringer Cleantech Investeringer Click to edit Master title style v/ investeringschef Bjarne Henning Jensen Intellegent Biomasseanvendelse Bioenergiklynge Region Syddanmark VIP Workshop 4. februar 2008 Oversigt

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Alternativ finansiering med Vækstfonden v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Agenda Om Vækstfonden Aktivitetsniveau i VF Lån og kautioner Målgrupper for finansiering med

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Energiplan Fyn 5. Februar 2015, Tøystrup Gods Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma.

Læs mere

VE-Net. Et højteknologisk energi-netværk. VE-Net

VE-Net. Et højteknologisk energi-netværk. VE-Net Et højteknologisk energi-netværk Hvad er? Kan man samle den danske forsknings- og udviklingsindsats indenfor vedvarende energi? Eva Ryberg M. Sc. Sekretariatsleder Fra central til decentral energiproduktion

Læs mere