Søg tilskud til udvikling af nye energiteknologier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søg tilskud til udvikling af nye energiteknologier"

Transkript

1 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Søg tilskud til udvikling af nye energiteknologier Konference om finansiering af nye energiteknologier 18. januar 2013 i København

2 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Søg tilskud til udvikling af nye energiteknologier Velkommen Vice President Knud Pedersen, DONG Energy

3 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Aktører i innovationskæden Forskning Udvikling Demonstration Markedsmodning Marked og eksport Seed capital Anden privat kapital Offentlige tilskud Business Angels Banker 3 Risikovillig kapital 3

4 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Dagens program 9:30 Velkomst Vice President Knud Pedersen DONG Energy 9:40 Hvilke energiteknologier skal udvikles? Sekretariatschef Morten Nordahl Møller Energistyrelsen 10:00 EUDP i 2012 Bestyrelsesformand Thorkil Bentzen, EUDP 10:30 Introduktion til Vækstfonden Partner Bjarne Henning Jensen Vækstfonden 11:00 Pause 4

5 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Dagens program (fortsat) Udfordringer i omstillingen af energisystemet Vice President Knud Pedersen DONG Energy Erfaringer med projekter støttet af EUDP - Segmenttårn, CEO Tom Andresen, Andresen Towers A/S - Grøn Naturgas Principal Research Eng. Claus Friis Pedersen, Haldor Topsøe A/S Fra udvikling til eksport Branchedirektør Hans Peter Slente DI Energibranchen Let frokost og networking Individuelle konsultationer 5

6 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Hvilke energiteknologier skal udvikles? Sekretariatschef Morten Nordahl Møller, Energistyrelsen

7 Slide 7 UDVIKLING AF ENERGITEKNOLOGIER - politiske rammer og internationale muligheder Informationsmøde om EUDP den18. januar, 2013 Politiske rammer EUDP og øvrige forskningsprogrammer Internationale muligheder Morten Nordahl Møller, kontorchef København, 21. januar 2013

8 Energipolitiske mål Slide 8 Energipolitiske målsætninger % reduktion af CO 2 (ift. 2005) 30% VE i endeligt energiforbrug 10% VE i transportsektorens energiforbrug 4% reduktion af bruttoenergiforbruget (ift. 2006) 2050 Danmark uafhængigt af fossile brændsler Morten Nordahl Møller Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København, 21. januar 2013

9 Energipolitiske mål Slide 9 Bred energiaftale af 22. marts 2012 Vedvarende energi Vind: udbygning offshore og kystnært. Omlægning til biomasse på centrale CHP værker. Nye afregningsregler for biogas. Anlægstilskud til VE proces Energieffektivisering Øgede spareforpligtelser for energiselskaber Strategi for renovering af eks. bygningsmasse. Elektrificering Netudbygning Smart Grid strategi Morten Nordahl Møller Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København, 21. januar 2013

10 Energipolitiske mål Slide 10 FUD som katalysator for fossil uafhængighed Investeringer i forskning, udvikling og demonstration er forudsætninger for, at danske virksomheder også på længere sigt kan udvikle og sælge grønne løsninger og skabe grønne jobs i Danmark. Parterne arbejder for et fortsat højt niveau for FUD i energiteknologi, der kan støtte en fortsat effektivisering af energianvendelsen og fremme omkostningseffektive VE-teknologier, hvor der også er et erhvervs- og eksportpotentiale. Morten Nordahl Møller København 21. januar 2013 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

11 EUDP Slide 11 EUDP - fokus EUDP støtter udvikling og demonstration af ny energiteknologi, der bidrager til at opfylde de energipolitiske mål og udvikler danske erhvervspotentialer Hovedansøgeren skal have hjemsted i Danmark, men projektdeltagerne kan være udenlandske Der kan søges tilskud til VE, energieffektivisering, energiteknologier til lavere CO 2 -udledning og øget indvinding af olie og naturgas. Projekterne skal have klare kommercielle perspektiver. Projekter med udelukkende forskningsindhold henvises til andre støtteordninger. Morten Nordahl Møller Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København 21. januar 2013

12 Finansloven for 2013 Slide 12 Forskning, udvikling og demonstration Energi FUD ca. 1 mia. på FL mio. til EUDP 30 mio. til særlig indsats for bygningsintegrerede solceller og brint 25 mio. til særlig indsats for energieffektiv transport Morten Nordahl Møller Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København, 21. januar 2013

13 Støtteordninger, energi Slide 13 Energiforskningsprogrammernes udviklingskæde Morten Nordahl Møller København 21. januar 2013 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

14 Danmark løsningernes land Slide 14 Regeringens innovationsstrategi Innovative løsninger på globale udfordringer Omsætte DK s styrkepositioner til vækst og jobskabelse Hvordan? Fire fælles principper for statslige støtteordninger: 1. Styrket sammenhæng og mere klar arbejdsdeling 2. Forenklet og mere ensartet administration 3. Bedre service med brugeren i centrum 4. Klare succeskriterier, måling af resultater Morten Nordahl Møller København 21. januar 2013 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

15 Slide 15 Samarbejde mellem energi FUD ordningerne Tekst på alle slides København 21. januar 2013 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

16 Særlige indsatsområder Slide 16 Fælles indsatsområder på tværs af støtteordninger Formændene for EUDP, Højteknologifonden, Det Strategiske Forskningsråd, ELFORSK og Energinet.dk ordningerne forskel og forskve har sammen udpeget lagring af el, effektivisering af den eksisterende bygningsmasse og Smart Grid teknologier som særlige indsatsområder i de kommende år med henblik på at realisere de energipolitiske målsætninger. Morten Nordahl Møller København 21. januar 2013 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

17 Slide 17 EUDP ansøgningsfrister i 2013: 6. marts kl. 12 EUDP: ca mio. kr. 12. september kl. 12 EUDP: ca mio. kr. Morten Nordahl Møller København, 21. januar 2013

18 Internationalt samarbejde Slide 18 Eranet Plus - Bioenergy Sustaining the Future Joint Call: Demonstration af ny bioenergi teknologi. Fokus: Udnyttelse af eksisterende demofaciliteter til udvikling og demonstration af ny teknologi (alle relevante teknologier). Industridrevne projekter - forskning kan indgå. Tværnationale projekter - mindst 2 lande. I alt 45 mio. - 4,5 mio. * til danske deltagere. Deadline 27. marts :00 CET. Mere: EUDP-indkaldelsen 2013-I og * 3,0 (EUDP) + 1,5 (EU) København 21. januar 2013

19 Internationalt samarbejde Slide 19 Nordic Built Initiativ igangsat af Nordic Innovation under Nordisk Minister-råd Formål: Fremme udviklingen af bæredygtige bygningskoncepter ved at kombinere nordiske styrkepositioner, skabe en platform for nordisk samarbejde i byggebranchen og realisere konkrete projekter, der demonstrerer skalérbar løsninger i verdensklasse Morten Nordahl Møller København 21. januar 2013

20 Internationalt samarbejde Slide 20 Nordic Built Modul 1: The Nordic Built Charter Modul 2: Konkurrence (renovering af bygning) Modul 3: Et fælles nordisk støtteprogram Støtte til udviklings- og demonstrations projekter, der fremmer bæredygtige renoveringsløsninger med kommercielle potentialer. Projekter med deltagelse fra min. tre nordiske lande Indkaldelse i marts med ansøgning til EUDP i efterårsrunden Følg med på Morten Nordahl Møller København 21. januar 2013

21 Ny mulighed i EUDP: Fælles danskkinesiske projekter i 2013 Som konsekvens af et stadig tættere dansk-kinesisk samarbejde på energiområdet, er det besluttet at åbne for muligheden for i 2013 at søge støtte fælles danskkinesiske udviklings- og demonstrationsprojekter. Pilotordning i 2013 omfatter vindenergi og smart grid. Projekter kan modtage støtte baseret på Virtual Common Pot, således at EUDP kan støtte de danske deltagere, mens MoST (Kina) kan støtte de kinesiske deltagere i et fælles projekt Ansøgninger 2 stk. pr. projekt - vurderes nationalt og efter de nationale programmers kriterier og regler Gode dansk-kinesiske partnerskaber afgørende for succes

22 Læs mere her Ligger ved udgangen samt på EUDPs hjemmeside MoST ansøgningsfrist i april 2013 EUDP ansøgningsfrist i maj 2013 (gælder alene for danskkinesiske projekter)

23 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 EUDP i 2013 Bestyrelsesformand Thorkil Bentzen, EUDP

24 Slide 24 EUDP i 2013 Hvad lægger bestyrelsen vægt på? Informationsmøde om EUDP den 10. og 18. januar 2013 Erfaringer Vilkår Krav Prioritering Torkil Bentzen, formand for best. København, 21. januar 2013

25 EUDP Slide 25 EUDP Over 850 har søgt 3 4 x midler i EUDP Modtagere af EUDP tilskud Tilsagn til ca. 340 projekter Samlet budget: ca. 3,8 mia. Tilskud: ca. 1,7 mia. Samarbejde mellem universitet og virksomhed i 2/3 af projekterne offentlig 27% stor 31% lille 36% mellem 6% Torkil Bentzen Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København, 21. januar 2013

26 EDUP Slide 26 EUDP støttens fordeling på teknologi-områder 600, til 2012-I (mio. kr.) 500,0 400,0 300,0 200,0 100, II 0,0 Torkil Bentzen Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København 21. januar 2013

27 EUDP, evaluering Slide 27 Ekstern evaluering af EUDP i % af deltagerne forventer at bringe ny teknologi på markedet indenfor 5 år. 1/5 af deltagervirksomheder har øget indtjeningen eller ansat flere medarbejdere. Knap halvdelen har eller forventer at få fodfæste på et nyt marked uden for Danmark. Et smidigt og virksomhedsrettet program uden overflødigt bureaukrati. Projekterne har god projektstyring og fremdrift Torkil Bentzen Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København 21. januar 2013

28 ERFARINGER Slide 28 ERFARINGER HIDTIL Stor søgning fra et bredt spektrum af teknologier og aktører Konkrete resultater ift. eksport og beskæftigelse fortsat store forventninger Alle projekter bidrager til et eller flere politiske mål Generelt højt kvalitetsniveau, særlig det teknologiske Behov for yderligere fokus på kommercialisering Svært for mindre virksomheder at nå eksportmarkeder udenfor Europa. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København 21. januar 2013

29 Ansøgning Tilsagn Slide 29 Hvordan prioriterer bestyrelsen? POLITISKE MÅL Uafhængighed af fossil energi KOMMERCIELLE MÅL Vækst og beskæftigelse TEKNOLOGI- STRATEGI PRIORITEREDE OMRÅDER UAFHÆNGIG BESTYRELSE Indstillinger INTERNATIONALT SAMARBEJDE Sekretariat Partshøring Ca. 50% medfinansiering Ekstern evaluering Torkil Bentzen Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København 21. januar 2013

30 BESTYRELSEN BESTYRELSEN FOR EUDP OG GREEN LABS DK Slide 30 Torkil Bentzen, formand, tidligere adm. dir. Energi E2 Ann-Dorthea Larsen, adm. dir. Rovsing Dynamics Agnete Raaschou-Nielsen, tidligere direktør, Aalborg Portland Birgit W. Nørgaard, tidl. adm. dir. Grontmij Carl Bro Per Valstorp, direktør for produktion, Novo Nordisk Leo Bjørnskov, tidligere departementschef Poul Erik Morthorst, professor, Risø-DTU København, 21. januar 2013

31 Slide 31 Krav til EUDP projekter (I) Politiske mål Uafhængighed af fossil energi Grøn vækst og beskæftigelse Forsyningssikkerhed og klima Udviklingsprojektet Udviklingshøjde og potentiale til at skabe væsentlige forandringer Stærk projektledelse Styr på IP-rettigheder Torkil Bentzen Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København 21. januar 2013

32 Slide 32 Krav til EUDP projekter (II) En realistisk forretningsplan Vejen til markedet er tænkt godt igennem, også selvom der skal gennemløbes flere udviklingstrin, evt. med yderligere partnere Tilskyndelseseffekt EUDP skal gøre en forskel. Tilskud skal øge omfang, udstrækning eller tempo af ansøgers indsats, set i forhold til en situation, hvor der ikke opnås støtte. Torkil Bentzen Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København 21. januar 2013

33 Slide 33 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Indkaldelsesmateriale på ens.dk/eudp Indsendelse af ansøgning på https//tilskudsportal.ens.dk Senest 6. marts kl. 12 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram København, 21. januar 2013

34 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Vækstfonden Partner Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden

35 Introduktion til Vækstfonden Bjarne Henning Jensen 18. januar 2013

36 Agenda Vækstfonden Finansieringsmuligheder med Vækstfonden Vurdering af forretningsplan Kontakt 21. januar 2013 / side 36

37 Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i danske virksomheder for et samlet tilsagn på ca. 11,4 mia. kr. 21. januar 2013 / side 37

38 Vækstfonden i tal Etableret i Egenkapital 2,7 mia. kr. Medfinansieret mere end virksomheder for mere end 13 mia. kr. 70 medarbejdere og filial i Vojens. 21. januar 2013 / side 38

39 Vækstfondens mission Vækstfonden medfinansierer lønsom og risikobetonet vækst i små og mellemstore virksomheder. Vi sætter ind, hvor det finansielle marked tøver. Vi fokuserer på innovation, iværksætteri og forretningsudvikling. Vi investerer i fonde og virksomheder, yder lån og stiller kautioner. Vi samarbejder med private, hvor det er muligt. 21. januar 2013 / side 39

40 Iværksætterfinansiering Egne midler Kunder Banken Familie og venner (FFF) Business angels Venturekapital HØJERE RISIKO Højere krav til afkast Højere engagement/ involvering i virksomheden 21. januar 2013 / side 40

41 Vores produkter Vækstlån og grønne lån til etablerede virksomheder, der ikke kan stille nok sikkerhed for et lån i banken finansiering på mere end 2 mio. kr. Ansvarlige lån til vækst i sunde etablerede virksomheder. Lånene, der er på mellem 3 og 10 mio. kr., skal samtidig gøre det lettere at opnå yderligere finansiering fra pengeinstitutter. Vækstkaution for lån, leasing, factoring og garantier på op til 2 mio. kr. Vækstgaranti til etablerede virksomheder, der ikke kan stille nok sikkerhed for en garanti eller en leasingaftale på almindelig vis i et garantiinstitut eller hos et leasingselskab. VF Venture. Egenkapital på 5-25 mio. kr. til unge virksomheder med mulighed for betydelig vækst. VF Fonde. Medvirker til etablering af fonde med et investeringsfokus rettet mod unoterede små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. 21. januar 2013 / side 41

42 Forstår vi forretningen Hvad selskabet laver, og hvordan de vil tjene penge? Løser selskabets produkter/ydelser et reelt problem? Hvem er deres kunder, og hvorfor køber de selskabets produkter/ ydelser? 21. januar 2013 / side 42

43 Er vi trygge ved planen? Marked/værdikæde Kunder/købsmotiver Forretningsmodel/skalerbarhed/ go-to-market plan Produkter/teknologier Ledelse Konkurrencesituation/ konkurrenter/substituenter Budget/kapitalbehov Risici 21. januar 2013 / side 43

44 Kan vi gøre en forskel i virksomheden Relevant viden om selskabets marked/industri Relevant netværk Anvendelse af vores forretningsudviklingskompetence 21. januar 2013 / side 44

45 Er vores investement case tilfredsstillende? Er det en venture case (skalering, kapitalstruktur, effekt af egenkapitalindskud) Investeringsstørrelse (kapitalbehov, vores kapitalindskud, ejerandel, vilkår) Risiko (risikotype/risikoafdækning, down-side protection) Exit (drivers, partnere, tidshorisont, exit valuation) Tilbageløb (absolut tilbageløb, IRR, multipler) 21. januar 2013 / side 45

46 Kontakt BJARNE HENNING JENSEN PARTNER STRANDVEJEN 104 A / DK-2900 HELLERUP TEL / FAX / 21. januar 2013 / side 46

47 Pause Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13

48 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Udfordringer i omstillingen af energisystemet Vice President Knud Pedersen, DONG Energy

49 Udfordringer i omstillingen af energisystemet Konference om finansiering af nye energiteknologier 18. januar 2013 Knud Pedersen, Vice President

50 Med en øget andel af vedvarende energi står energisystemet over for store udfordringer Mangel på fleksibel kapacitet Mere variabel og uforudsigelig energiproduktion Større behov for effektydelser Mere vind reducerer kraftværkernes forretningsgrundlag og betyder at reserven til fleksibel backup formindskes Mere ukontrollerbar vind skaber variabilitet og større uoverensstemmelser mellem forecasts og realiseret produktion Højere uforudsigelighed i produktion og forbrug kræver mere kapacitet til effektudligning i energisystemet Kapacitetspres i distributionsnettet Øget elektrificering kan skabe behov for store nye investeringer i netforstærkning Nøgleaktør ift. aktivering af fleksibilitet (ansvar for måling og afregningsform) 50

51 Innovationsfokus: Styrkepositioner og udviklingsmuligheder Stærk infrastruktur Danmark har en stærk infrastruktur på tværs af forskellige forsyningsarter; el, gas, fjernvarme, etc. Fleksibilitet i energisystemet Fleksibelt forbrug og produktion er anerkendt som en vej til omkostningseffektiv elektrificering af samfundet Aktivering af slutkunden Slutkundens fleksible elforbrug skal aktiveres i og af flere markeder Samspil mellem forsyningsarter Målret FUD indsatsen til analyser og projekter om tværgående samspil mellem forsyningsarterne Markeder for fleksibilitet Stimuler og øg værdien og effektiviteten af markederne. Fokus på forretningsmodeller Målret indsatsen til at understøtte bæredygtige forretningsmodeller 51

52 Smart Grid fra nettets perspektiv Behov for regulatoriske ændringer FUD af levedygtige forretningsmodeller? Det intelligente elnet Troværdig forbrugsfleksibilitet Netovervågning Automatisering Prissignaler Aggregering IT systemer i netdriften Omkoblinger i 10 kv netstationer Timeafregning Aftaler om fleksibelt forbrug Måling i lavsp. net (i netstationer) Lokal spændingsregulering Tidsafhængige tariffer Fokuserede netprodukter DSO marked + samspil med øvrige markeder 52

53 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Erfaringer med projekter støttet af EUDP Segmenttårn CEO Tom Andresen, Andresen Towers A/S

54 Præsentation ANDRESEN TOWERS / Segmenttårn af CEO Tom Andresen 18. januar 2013

55 2/10 Hvorfor udvikle nye højere tårne til vindmøller? Vision: Bidrage til at gøre vindenergi til en konkurrencedygtigt alternativ til fossile energikilder $/KWh Måder at reducere prisen på vindenergi Bedre el-infrastruktur Bedre vindmøllevinger Højere tårne Automatiseret produktion (stordriftsfordele) Nye teknologier Lettere og hurtigere montagetider Source: Wind-Energy Crossovers with fossil fuels, L. David Roper

56 Hvorfor udvikle nye højere tårne til vindmøller? Resultat af højere møller isoleret set: Ved af øge hub-højden fra 80 til 125 m vil prisen per produceret KWh falde med 25 % (kilde: ELFORSK) Tilbagebetalingstiden for det højere tårn er ca. 2 år Price/KWh On-shore turbines Index 3/ Hub-height, meter

57 Hvorfor udvikle nye højere tårne til vindmøller? Stærkere middelvind Mindre turbulens Højere energiproduktion Øget ROI Flere potentielle sites, eksempelvis skovområder 4/10 Source: ELFORSK

58 5/10 Udviklingen af segmenttårnet 2006 Idéen fødes hos Ib Andresen Industri Idéen præsenteres for en række vindmølleproducenter 2008 Rambøll beregner tårnet og konceptet til at være bæredygtigt 2009 Ib Andresen Industri og Siemens Wind Power indgår udviklingsaftale meter testtårn rejses med succes meter testtårn rejses på testsite i Vestjylland 2011 AndresenTowers grundlægges, og der underskrives aftale om leverance af de første kommercielle tårne i De første 32 tårne leveres til sites i Sverige, Tyskland og Holland

59 6/10 Den mobile montageenhed Udviklingsprojekt fra 2010 støttet af EUDP Effektiv og hurtig montage er en vigtig del i forbindelse med opstilling af vindmøller For at minimere omkostninger og øge hastigheden på opstilling af segmenttårnet skal der udvikles en mobil montageenhed, som let kan flyttes fra site til site Den mobile montageenhed er således en vigtig brik i hele konceptet omkring segmenttårnet.

60 7/10 Den mobile montageenhed

61 8/10 Eksempel Stamåsen 2012 (Sverige)

62 9/10 Forventninger til 2013 Jobmæssige forventninger Jobs: Ca. 100 ansatte i Nyborg Ca ansatte i Rudkøbing Ca. 25 beskæftigede i IAI Thailand Ca. 50 beskæftigede i IAI Vejle og IAI Langeskov

63 10/10 Andresen Towers Tak for jeres opmærksomhed! Spørgsmål? Yderligere information: Tom Andresen, CEO Lindholm Havnevej 33 DK 5800 Nyborg Tel /

64 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Erfaringer med projekter støttet af EUDP Grøn Naturgas Principal Research Eng. Claus Friis Pedersen, Haldor Topsøe A/S

65 EUDP projekt: Green Natural Gas Projekt erfaringer og tankespind Claus Friis Pedersen 18/ Confidential

66 Haldor Topsøe group (2011) Catalyst and engineering for Turnover: DKK 4.4 billion Fertilizers Result: DKK 397 MM Refineries 2091 employees The environmental sector 250 employees in R&D Synthetic fuels

67 Traditional Synthesis Gas Busines Reforming CO Hydrogen Carbon Monoxide Gasification H 2 CO 2 Methanol Methane (SNG) DME Gasoline Diesel

68 Synthetic Natural Gas Commercial example Xinjiang Qinghua: Gasification of coal and production of synthetic natural gas in Northern China 50 PJ/year. This corersponds to >50% of the total Danish Natural gas consumption

69 Fuel Cell and Electrolyser SOFC SOEC H 2 H 2 O H 2 O H 2 H 2 + O 2- H 2 O + 2e - O 2- ½O 2 + 2e - O 2- H 2 O + 2e - H 2 + O 2- O 2- O 2-2e - +½O 2 ½O 2 ½O 2 H 2 + CO + O 2 H 2 O + CO 2 SOF C SOEC

70 Additional Synthesis Gas Busines Reforming Gasification H 2 CO CO 2 Solid Oxide Electrolysis Hydrogen Carbon Monoxide Methanol Methane (SNG) DME Gasoline Diesel

71 A possible energy scenario 2050

72 The Green Natural Gas project

73 Green Natural Gas CO2 sources SOEC Dynamic Synthesis Grid Compatibility AC/DC Converters Cost Analysis

74 Dagens tema Erfarne projektledere fortæller om projektforløb og planer for kommercialisering og vækst fiber optisk kommunikation produkt udvikling optiske teknologier forretnings udvikling brændselscelle teknologi udvikling Projektleder og hoved forfattter for 4 HTF projekter 1 EUDP projekt 2 Nordiske projekter En række EU projekter Ekstern evaluator for EU projekter 2005 og 2007

75 Kommercialisering Market Customers Technology Products

76 Eksternt financierede projekter Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4

77 Et projekt flere partnere - 1 mål?

78 At deltage og at bidrage Power distribution Biomass availability Equipment Suppliers Fuel Production Fuel Distribution Engine Production Det er sjovere at deltage end at se på.

79 Opsummering Ikke to projekter er ens. Eksternt finansierede projekter er typisk meget anderledes end interne udviklingsprojekter Samarbejsprojekter kan være meget værdifulde til: Finansiering af langsigtede aktiviteter Finansiering af demonstrations projekter Netværksopbygning At få hele værdikæden under en hat Snævre projekter med kendte partnere og brede projekter med nye partnere er begge relevante - men meget forskellige

80 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Fra udvikling til eksport Branchedirektør Hans Peter Slente, DI Energibranchen

81 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 International vækst 81

82 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Verdens energiefterspørgsel Mtoe Mtoe USA EU BRIK OECD Verden (højre akse) 8 Anm.: Den stiplede linje angiver overgangen til prognosetal. Kilde: IEA - WEO; New Policies Scenario 82

83 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Top10 eksportmarkeder for dansk energiteknologi Storbritannien springer ind og overtager 1. pladsen 2011 Nr. Modtagerland Mia. kr. Pct. af samlet eksport af energi-teknologi og -udstyr 1 Storbritannien 11, Tyskland 7, USA 6, Singapore 3,6 6 5 Sverige 3,5 6 6 Norge 2,7 4 7 Kina 2,4 4 8 Spanien 2,2 4 9 Frankrig 1, Italien 1,9 3 83

84 Søg tilskud til udvikling 18. jan

85 Søg tilskud til udvikling 18. jan Energiteknologiens andel af eksporten (2011)

86 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Eksport af energiteknologi Eksport af energiteknologi (løbende total) Mia. kr total 2012 total Anm.: Kilde: Eurostat og DI-beregninger 86

87 Søg tilskud til udvikling 18. jan

88 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Hvem kan hjælpe dig på vej? DI Energibranchen / DI Eksportrådet / Udenrigsministeriet Eksportkreditfonden (EKF) Industrialiseringsfonden for Ulande (IFU) StateofGreen.com 88

89 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 DI Energibranchens faglige netværk Market Development Smart Cities Energy Infrastructure Smart Grid Energy Efficiency ESCO DI Bioenergy European Cross Border Initiative District Energy Partnership Læs mere på 89

90 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 DI ude i verden USA EU Russia Brazil India China

91 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Markedsrettede arrangementer 2013 Et udsnit Januar: B2B-møder med ENEA, Polen Marts: Officielt fremstød til Indonesien (infrastruktur, oil & gas, design) Marts: Energieffektivisering, Vietnam Marts: Statsbesøg til Chile (sundhed energi fødevarer fiskeri mineindustri) April/maj og oktober: Officielt fremstød til Kina September: Officielt fremstød til Tyrkiet Opdateres løbende. Hold dig ajour på Kontakt Thomas Rønhard, DI Energibranchen, 91

92 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 DI Energibranchens årsdag maj i Industriens Hus Konference med fokus på: EU s energiomstilling Tysklands Energiewende Danmarks energiomstilling Udstilling af innovativ energiteknologi Medlemmer og venner af DI Energibranchen er velkommen 92

93 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Udenrigsministeriet Partnersøgning Rådgivning Markedsstudier Overblik over regulering Problemløsning Henvisning til lokale eksperter Eksportstartpakker 93

94 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Eksport Kredit Fonden Garantistillelse for lange kreditter Eksportfinansiering Fokus på særlige markeder Samspil med private eksportkreditinstitutioner og banker 94

95 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Industrialiseringsfonden for Ulande Aktiekapital til etablering i udviklingslande Lånekapital Viden Bestyrelsesengagement Ny klimafond i regi af IFU Operativ i alle DAC-lande inkl. BRIK 95

96 Søg tilskud til udvikling 18. jan

97 Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13 Vide mere DI Energibranchens nyhedsbrev 97

98 Let frokost og networking Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13

99 Individuelle konsultationer Søg tilskud til udvikling 18. jan. 13

Søg penge til udvikling af nye energiteknologier

Søg penge til udvikling af nye energiteknologier Søg penge til udvikling 24. jan. 14 Søg penge til udvikling af nye energiteknologier Konference om finansiering af nye energiteknologier 24. januar 2014 i København Søg penge til udvikling 24. jan. 14

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

ISBN: 978-92-79-18989-0 Katalog nummer: IG3111002DAC ISSN nummer: Trykt udgave: ISSN 1902-5440 Digital udgave: ISSN 1902-5459

ISBN: 978-92-79-18989-0 Katalog nummer: IG3111002DAC ISSN nummer: Trykt udgave: ISSN 1902-5440 Digital udgave: ISSN 1902-5459 energi 11 forskning udvikling DE M ONSTRATION energi Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer udgivet i et samarbejde mellem Energinet.dk, Energistyrelsen/EUDP-sekretariatet, Dansk Energi, Forsknings-

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 215 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET FORORD 3 FORSKNING OG UDVIKLING BANER VEJEN FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2012. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2012. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2012 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 9. maj 2012 1. Ny ambitiøs energiaftale der skaber en grøn økonomi i vækst Den 22.

Læs mere

Energiteknologisk. Udviklings- og DemonstrationsProgram

Energiteknologisk. Udviklings- og DemonstrationsProgram Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram Design og produktion MONTAGEbureauet ApS www.montagebureauet.dk Tekst TextCompany, Vivian Skovbjerg www.textcompany.dk Foto Fotograf Michael Jensen

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 6. marts 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget kan

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 25. april 2013/JBH ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget

Læs mere

GRØN ENERGI INNOVATION I DAN-

GRØN ENERGI INNOVATION I DAN- GRØN ENERGI INNOVATION I DAN- MARK ERHVERVSPOTENTIALE FRA GLOBALE UDFORDRINGER NOVEMBER 2010 Grøn energi innovation i Danmark KOLOFON Team: Kunde: Dato: Managing Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt(project

Læs mere

Baggrundsrapport DI ANALYSE

Baggrundsrapport DI ANALYSE Baggrundsrapport DI ANALYSE Baggrundsrapport Nyt klima for vækst - DI Energibranchens anbefalinger til en Bright Green Erhvervsklimastrategi Marts 2009 2 Indhold Kapitel 1... 5 Vision... 5 Kapitel 2...

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 20. maj 2014. 1. De europæiske rammer og udfordringer En ramme for EU s klima- og

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Redegørelse nr. R 16 (20/5 2014) Folketinget 2013-14 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Energipolitisk

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

SMART GRID ANBEFALINGER. Status på smart grid-netværkets arbejde

SMART GRID ANBEFALINGER. Status på smart grid-netværkets arbejde SMART GRID ANBEFALINGER Status på smart grid-netværkets arbejde FORORD I efteråret 2010 blev der nedsat et smart grid netværk bestående af en række centrale aktører inden for smart grid. Netværkets opgave

Læs mere

INLEC. Ansøgning til RTI s program for innovationsnetværk. Dato: 1. marts 2010 Ansøger: KøleVirksomhedsCenter Alsion DK

INLEC. Ansøgning til RTI s program for innovationsnetværk. Dato: 1. marts 2010 Ansøger: KøleVirksomhedsCenter Alsion DK INLEC Ansøgning til RTI s program for innovationsnetværk Dato: 1. marts 2010 Ansøger: KøleVirksomhedsCenter Alsion DK Indhold 1. Resume... 3 2. Fakta... 4 3. Rationale bag INLEC... 5 Virkefelt... 5 Danske

Læs mere

smart grid netværkets arbejde Sammenfatning og anbefalinger

smart grid netværkets arbejde Sammenfatning og anbefalinger smart grid netværkets arbejde Sammenfatning og anbefalinger 1 Indhold Forord 3 Indleding og sammenfatning 5 El får en bærende rolle i fremtidens energisystem 5 Elkunder bliver en ressource i fremtidens

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING

ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING ÅRSRAPPORT 2012 ENERGI I FORANDRING Indhold LEDELSESBERETNING 1 Forord 2 DONG Energy kort fortalt 4 Udvalgte begivenheder i 2012 5 Beretning fra koncernchefen 7 Vores aktiviteter 11 Redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 1 2014 #SMART ENERGI Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation SIDE 08 10 Horizon 2020: EU uddeler de næste syv år 525 mia. kr. Sådan får din virksomhed

Læs mere

ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2. Rapporten kan downloades på: www.energinet.

ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2. Rapporten kan downloades på: www.energinet. ForskEL-udbud 2016 ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/da/forskning/ Foto: Jørgen Schytte 2 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist...

Læs mere

Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors

Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors Om erhvervsstøtte.. Der ydes generelt ingen offentlig økonomisk støtte til virksomheder, med mindre der er tale om et unikt og/eller innovativt produkt eller koncept. SMV

Læs mere

Energiforskningsprogrammet

Energiforskningsprogrammet Energiforskningsprogrammet Årsberetning 2004-2005 Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er pr. 18. februar 2005 en styrelse under Transport- og Energiministeriet. Energistyrelsen beskæftiger sig nationalt

Læs mere