Gløben INDHOLD: Det er en glæde at overtage.redaktøljobbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gløben INDHOLD: Det er en glæde at overtage.redaktøljobbet"

Transkript

1

2 Gløben Fra redaktøren Medlemsblad for De Berejstes Klub Redaktion: Søren Padkjær tel fax Forfattere og fotos: Medlemmer af De Berejstes Klub For- og bagside: Michael Horne Nielsen Omslagsfoto: Claus Qvist Jessen: Trods et par generationer afivrige missionærer kan man især i højlandet stadig være heldig at opleve traditionelt klædte krigere. Han her dukkede op ud af det tomme intet og nåede desværre at forsvinde lige så hurtigt, som han kom. Næste deadline: 10. maj Stof fremsendes direkte til redaktøren. Tema: Myanmar bliver temaet i næste nummer. Annoncer: Mai Nygaard Medlemskab: Se hjemmesiden: for betingelser for medlemskab. Formand: Per Allan Jensen sas.com INDHOLD: Fra redaktøren G Skal Globen tilbydes en bredere læserkreds? Medlemsaktiviteter Medlemsmøder Meddelelser fra formanden Nye medlemmer TEMA: Kvinder på rejse G Ewa Bylinska i det muslimske Iran. G Helle Ewalds erfaringer med mandlige bilister. TEMA: De værste rejseoplevelser 22 G POul Saabye og Pia Baltzer på deres 2 års jordomrejse møder hellige rotter i et hindutempel. G Familien Frandsen/Svarrer og den stjålne bil. G Per Allan Jensen om nærkontakt med en flok søpindsvin. Mellemamerika: G Arne Runges oplevelser med kvinder, katolske præ- 27 ster og hønsebusser. Appalachian Trail: G Søren Christensson på vej til verdens længste trail 33 Sydlige Afrika: G Per Allan Jensen på grupperejse. 35 Papau New Guinea: G Claus Qvist Jessens møde med skakspillere og 38 andet godtfolk i verdens sidste udpost. Malaysia: G Ib Larsen opstøver gamle guldminer. 47 Madeira: G Erik Pontoppidan fortæller begejstret om denne 51 smukke ø og dens levada'er. Guatemala: G Søren Padkjær om byfest i Chichisestenango. 56 Laos, Cambodia: G Kira Leisau beretter fra sin store rejse. 60 Australien: G Poul Saabye og Pia Baltzers seneste rei~)elcl.nd Julehilsen: Familien Granhøj på vej tilbage Det er en glæde at overtage.redaktøljobbet for et så flot blad, som GLOBEN har udviklet sig til- og en fornøj else at modtage så mange bidrag, at også dette nummer forhåbentligt lever op til de stadig stigende forventninger. Redaktøren på sejltur i Dm Phang, Thailand Jeg føler mig overbevist om, at der ikke findes mange klubblade, der kan måle sig med GLOBEN - især ikke på det indholdsmæssige område: Bladet er en sand guldgrube af spændende oplevelser og historier, og når jeg kigger i vor nye Blå Bog kan jeg konstatere, at vi indtil videre kun har set toppen af isbjerget. Vi har med vore meget aktive medlemmer en nærmest uudtømmelig kilde til nye beretninger fra fj erne lande, ukendte landsbyer, primitive folkeslag. En kilde, der, som mange af vore medlemmer selv beskriver det, er drevet af en uimodståelig trang til nye oplevelser og udfordringer. Faktisk er det lidt synd, at kun vor lille medlemsskare - og deres familier - får glæde af alt dette. Nu hvor jeg modtager al råmaterialet inklusive mange fremragende fotos, kan jeg konstatere, at det tager nogenlunde samme tid at redigere og opsætte bladet til kopiering i de nuværende 150 eksemplarer, som hvis det skulle trykkes i en bedre kvalitet helt eller delvist i 4 farvet tryk. Den økonomiske forudsætning herfor vil naturligvis være et større oplag, og dermed at vi får flere abonnenter og sponsorer/annoncører. I en tid hvor charterrejserne til Mallorca og Rhodos ikke længere har samme status som i tidligere tider, og hvor såkaldte almindelige mennesker også interesserer sig for rej ser til fjerne områder, vil GLOBEN kunne være en kilde til stor inspiration: Med en let gysen læser de erfarne charterfamilier om nye og i mange tilfælde ganske ukendte rejsemål, og selvom de næppe vil følge i vore mest erfarne exploratørers fodspor, vil bladet forhåbentlig give dem inspiration til - eller i det mindste drømme om - nogle anderledes oplevelser. Jeg vil derfor gerne invitere til en debat om vi fremover skal arbejde på at finde grundlaget for en fortsat udvikling af GLOBEN - ikke som et kioskblad, men måske et blad med abonnenter også udenfor vor sluttede kreds, tilgængeligt påbiblioteker, hos rejsebureauer, internationale virksomheder og organisationer osv. Med dette nummer har vi i samarbejde med trykkeriet forsøgt at give en forsmag på, hvordan kvaliteten afbladet kan blive. Der er stadig tale om kopiering, og hvis der er tilslutning til - og muligheder for - at opnå en større udbredelse af bladet, vil kvaliteten kunne forbedres yderligere. Og hvorfor skulle vi så ønske det, vil man med god ret kunne spørge. Der kan sikkert fmdes gode grunde både for og imod, men mon ikke medlemmerne selv gerne vil være stolte over deres eget flotte klubblad, at nyde det spændende indhold præsenteret i en god kvalitet - og at kunne se hvad billederne. forestiller - måske endog i farver? Især når det store arbejde fra forfatternes, fotografernes og redaktionens side erstort set det samme. Søren Padkjær 2 3

3 Medlemsaktiviteter Møder: Antal: Der blev i løbet af 2002 (2001) afholdt i alt 21 (24) møder, med deltagelse af fra 5 (2) til 34 (28) deltagere. I alt 68 (71) af klubbens medlemmer deltog i et eller flere møder. Deltagere: De to flittigste mødedeltagere var - lige som sidste år - Per Allan Jensen (16 (19)) og Lis V. Jørgensen (15 (18)). På de fire næste pladser følger Hanne Kofoed (12 (2)), Bertel Kristensen (11 (8)) samt Niels Iversen (10 (9)) og Ewa Bylinska (10 (4)). Lokaliteter: De 21 (24) møder var geografisk fordelt med 14 (18) i Storkøbenhavn, 4 (3) i Jylland, 1 (2) i Odense og 2 (1) weekendmøder (Dronningmølle + Rågeleje). Indhold: Der har været 2 (6) 'hyggemøder' (generel snak, ingen specielle emner), 4 (2) temamøder (Afrika (x2), sygdomme og vin) og 15 (16) 'almindelige' møder. Værter: Vi har været 3 (5) gange hos Lis og 2 (2) gange hos Jakob Friis, mens de resterende 16 møder blev afholdt hos 16 forskellige værter (flot!). Foredragsholdere: Her har vi naturligt en høj selvforsyningsgrad med underholdning af20 (24) medlemmer og 2 (2) eksterne. Kommende arrangementer: : Medlemsmøde lidt vest for Storebælt hos Bjarne Lund-Jensen, Lundby ved Odense. Underholdning: V ærtens nylige tur gennem Asien : Feinschmecker-aften: Arrangementet er udsat : Medlemsmøde øst for Storebælt Sted: meddeles senere : Sommerhusweekend i Odsherred. Tema: Bjerge : Fisketur Farum Sø kl Anslået pris for bådleje kr. pr deltager. Bagefter giver klubben grillkul, flutes, chips, salat og andre småting, til gengæld medbringer man selv drikkevarer samt kød til grillen. Claus Qvist Jessen står for arrangementet. September: Sommerhusweekend i Erik Pontoppidans sommerhus i Melby ved Liseleje, endelig dato og andre detaljer følger senere : Generalforsamling +julefest i år afholdes separat, altså adskilt fra det normale månedsmøde den 18. november. Medlemsblad: Der er i årets løb udkommet 4 (4) medlemsblade, med i alt 238 (259) sider (gennemsnit 60 (65)). I 2002 oplevede vi en yderligere forstærkning af Tordenskjolds soldater - effekten, idet der var 22 (31) forskellige bidragydere, hvortil kommer 12 (25), hvis bidrag begrænsede sig til de (obligatoriske) personbeskrivelser. Medlemsmøder "'>~ Oversigt over afholdte DBK-arrangementer: 1) Den 18. december 2002 var der 95 medlemmer, der gik glip af Torben Redders spændende og flotte lysbilledforedrag om 'alverdens huler'. De resterende 15 fik til gengæld - oven i i hulebillederne - en hyggelig jule-rejse-snak her på årets 21. og sidste. møde. Det var Jens Poul Madsen, der gæstfrit havde stillet sit dejlige hjem til rådighed for arrangementet. 2) Den 18. januar 2003 var 15 medlemmer samlet til en hyggelig lørdag aften hos Søren Bonde og hans filippinskekone Eden. Først fik vi dejlig filippinsk inspireret mad, og bagefter levede den nykårede Folkersen prismodtager Claus underholder om sine til Claus Antider megetanderledes oplevel- dersen op til ser i Mellemamerika. sit ry med et flot og spændende lysbilledforedrag fra Mellemamerika. 3) Møde om Cafe Globen d. 30. januar: 9 medlemmer var samlet om en hyggelig snak om det interessante projekt, der vil blive omtalt mere udførligt i løbet afde kommende måneder. 4) Hele 22 forventningsfulde medlemmer var den 18. februar mødt op hos Ewa Bylinska i hendes hyggelige hjem i Hellerup, dels for at nyde hendes gode mad, chili con carne, dels for at smage den berømte polske Bison vodka (den med strået), men også for at høre aftenens foredragsholder. Vi havde hidkaldt den fra tv kendte amatørvulkanalog Henning Andersen, som viste sig at være en særdeles entusiastisk fortæller. Begejstret berettede han om vulkaner i al- mindelighed, og de italienske og indonesiske. vulkaner i særdeleshed. Henning Andersen fortæller om vulkaner Stemningen var fra start lattermild, men da vi forlod arrangementet havde vi alle en fornemmelse af, at vi lever oven på en tikkende bombe. Henning forærede DBK sin bog "Øer født af ild" og vi fik lovning på, at han ville sende sin kommende bog om Etna til os. Efterfølgende viste Henning så stor begejstring for klubben, at han prompte søgte om medlemskab, så det arbejder vi på. Tak til Ewa's fortryllende værtskab og til Henning for at gøre os til notoriske nervevrag. Kenneth HvolbøllToastmaster øst 5) Der var 22 forventningsfulde tilhørere til mødet den 28. februar hos Fiil og Kirsten Svarrer i Silkeborg. Rasmus optræder med mange forskellige instrumenter... De fik en forrygende forestilling af vort nye medlem, Rasmus Krath, der gav den som sprechstall meister fra sin tid hos den omrejsende teatertrup i Bolivia - og selv akkompagnerede sine billeder fra Syd- og Mellemamerika med guitar, charango og panfløjte. 4 5

4 Meddelelser fra formanden Økonomi: Efter udsendelsen af Blå Bog og DBKbrochuren (der er under udarbejdelse) har vi så nogenlunde opbrugt det overskud, der blev proklameret i slutningen af Herefter er det sådan, at de løbende indtægter lige netop eller måske snarere' lige knap kan dække de løbende udgifter, og det er jo ikke rigtigt en holdbar situation, specielt ikke fordi bestyrelsen nærmest sprudler med nye ideer til at gøre klubben endnu bedre. Og hvad kan vi så gøre ved det? Ja, man skal jo ikke være professor i økonom for at forstå, at der sådan set kun er to muligheder, nemlig at øge indtægterne eller mindske udgifterne. Lad os se på mulighederne efter tur. Den nemmeste måde at bringe indtægterne op på er at øge kontingenterne (I kender alle modellen fra skattevæsenet). Med en uændret kontingent på 300 kr. gennem klubbens samtlige syv leveår, sammenholdt med en (ganske vist begrænset) inflation og en (til gengæld aldeles astronomisk) vækst i klubbens aktivitetsniveau ville det vel ikke være helt urimeligt at hæve kontingentet til 400 kr. (evt. uændret 100 kr. pr. 'samboende' medlem), men dette kan jo være 'sidste udvej'. Så er der sponsorindtægterne. Disse har nogle år ligget konstant på kr. pr. år, ikke alverden, og nu har vi endda mistet to af vores fire sponsorer (men dog til gengæld fået en ny). Vi arbejder selvfølgelig på højtryk på at skaffe flere indtægter ad denne vej, og hvis nogen af jer har ideer må I endelig komme frem med dem. Endelig er der den mulighed at sælge bladet til en lidt bredere kreds, det kommer såvel Søren som jeg nærmere ind på andetsteds. Og så er der den med at spare på udgifterne. Den suverænt største udgift er jo medlemsbladet Globen, der efterhånden har et sådant omfang og en sådan kvalitet, at salig Poul Folkersen ville rotere i sin grav, hvis han så den udvikling, der er sket de sidste par år. Naturligvis kunne vi nedbringe udgifterne ved at mindske disse blades antal og/eller omfang eller ved at slække på kvaliteten, dvs. f.eks. gå tilbage til rene sortlhvid publikationer. Men ærlig talt, har vi lyst til det? I øvrigt satser vi også på - som nævnt andet steds - at netop vores imponerende blade skal være den løftestang, der for alvor bryder isen til de seriøse sponsorer (øh, kan man bryde is med en løftestang?). Af lidt mindre udgifter kan nævnes, at klubben støtter medlemsmøderne med 100 kr. til værten og 100 kr. til foredragsholderen, det ville vel også næsten være for småligt at spare væk, ikke? Og endelig kunne vi afskaffe vore priser og dusører, men hvor meget giver det? Der er to uerobrede lande tilbage, og så er der nogle få territorier, som bestemt ikke er ligetil at 'erobre'. Folkersenprisen synes jeg det ville være helt uantageligt at pille ved, og dusøren for nye højderekorder kommer næppe til udbetaling ret mange gange mere. Personligt ville jeg være endog meget ked af at skære ned på noget som helst af ovennævnte, men det er bare min mening. Måske er den lidt farvet af, at jeg har brugt oceaner af tid og kræfter på klubben de sidste år og nyder at se, hvordan bestræbelserne gradvist begynder at bære frugt. Hvis du har en anden mening, så kom frem med den i næste nummer afgloben. Og hvis vi intet input får, så må bestyrelsen jo egenhændigt beslutte, hvad der skal gøres. Sponsorfordele: Dit medlemskontingent kan hurtigt tjenes hjem igen, hvis du gør brug af de økonomiske fordele, som vore sponsorer tilbyder. Det er vel de færreste af os, der rejser uden for Europa uden en rejseforsikring, og her giver Gouda dig 33% rabat (blot opgiv dit navn og medlemsnummer ved tegning). Endvidere får vi 15% rabat på vaccinationer hos: 'Rejseklinikken', Ordrupvej 60, 4., 2920 Charlottenlund, tlf , hjemmeside: Mogens Rishøj (der flere gange har holdt temaaftener i klubben om rejserelaterede sygdomme) har også masser af gode råd vedr. helbred på rejsen. Om (mis-) brug af e-maiis: Som I forhåbentlig alle er klar over findes der en 'hemmelig' side med medlemsoplysninger i forbindelse med vores hj emmeside. At den er hemmelig betyder, at man ikke kan klikke sig frem til den fra de øvrige sider, så man skal vide, hvad den hedder. Og hvis det endnu ikke er gået op for jer, så kan jeg afsløre, at den hedder (det lidt underlige navn har en teknisk /historisk baggrund). En reference til denne side (og naturligvis 'hovedsiden' I gemmer blandt jeres internetbrowsers favoritter, så de lynhurtigt kan hentes frem. Nederst på denne side er samtlige medlemmers e mailadresser samlet i en klump, lige til at kopiere ind i modtagerfeltet, hvis I ønsker at sende en til alle klubbens medlemmer (på nær de par stykker, der ikke har e mailadresse). Jeg synes allerede vi mange gange har set fornuftige anvendelser afdenne teknik, som klart giver en sublim mulighed for at trække på hinandens viden, og jeg kan kun opfordre til, at I benytter den endnu mere. Men for at være på forkant med en evt. uheldig udvikling vil jeg dog godt lige indskærpe, at den naturligvis som hovedregel kun må benyttes til klub- og rejserelaterede formål (altså ikke f.eks. 'badmintonmakker søges' eller 'brugt cykel sælges'). Brug dog dette med måde og omtanke. F.eks. er det ikke smart at udsende et spørgsmål om Bhutan til hele klubben. Gå i stedet ind på hjemmesiden under 'Lister, Statistik', tryk på knappen 'Lande', hvorefter du kan konstatere, at kun 5 medlemmer har været i Bhutan. Femtallet er en knap, som du også kan trykke på, hvorefter du får at vide, hvem disse fem medlemmer er, og så kan dujo kontakte disse pr. mail eller telefon. I det hele taget kan jeg kun opfordre til, at man bruger hjemmesiden aktivt, der ligger meget arbejde bag den, og den indeholder en masse nyttig og spændende information. Alternativt medlemskab: Vi har jævnlig talt om, at andre end klubbens medlemmer kunne have glæde af at modtage Globen, især efter at det er blevet et blad med så stor kvalitet. Jeg har også af og til hørt fra medlemmer, der har måttet forlade klubben pga. manglende rejseaktivitet, at de gerne ville fortsætte med at modtage Globen, for på denne måde at kunne følge med i klubbens udvikling (ud over de muligheder, som hjemmesiden giver). Vi har derfor på sidste bestyrelsesmøde vedtaget, at man - som tidligere medlem - kan være 'passivt medlem' af klubben, hvilket indebærer, at man modtager Globen (fire gange årligt) med posten, mod at man betaler det samme kontingent som ordinære medlemmer. De 300 kr. er ganske vist lidt mere end de reelle udgifter til blad og forsendelse, men vi har alligevel besluttet dette, dels for at få en enklere administration og dels for af den vej af få et lille tilskud til højnelse af klubbens aktivitetsniveau. Måske kan vi således starte en 'lavineeffekt', dvs. med større oplag kan vi tiltrække nogle reklamesponsorer, så vi kan sænke prisen, så vi kan få flere abonnenter osv. Der er faktisk allerede flere tidligere medlemmer, der har tilsluttet sig denne ordning. Ved samme lejlighed lukker vi så også op for, at man kan være 'støtternediern', hvilket f.eks. kan være relevant, hvis man er interesseret i klubbens virke, men ikke kan - eller vil - være 'rigtigt' medlem. Også her er betingelserne de samme som nævnt ovenfor. Hvis man - som passivt medlem eller støtternedlem - i løbet af året pludselig opfylder klubbens adgangsbetingelser, kan man naturligvis 'konvertere' til rigtigt medlem, hvis man har lyst til det. I første omgang får disse 'alternative medlemmer' ikke andre rettigheder end at modtage bladet, bortset fra, at jeg kunne forestille mig den mulighed at invitere dem med til specielle arrangementer, f.eks. med eksterne fore- 6 7

5 dragsholdere, hvor de pladsmæssige forhold muliggør dette. Og så får man - som alternativt medlem - lov til at læne sig tilbage og nyde det arbejde, der ydes af 'de rigtige' medlemmer, uden konstant at martres af dårlig samvittighed over ikke at leve op til bestyrelsens forventninger mht. ens aktivitetsniveau. Så hvis du - blandt venner, familie eller kolleger - kender en Nye medlemmer. eller flere, der kunne være interesseret i en sådan ordning, så bed dem om at sende mig en mail med navn, adresse, telefonnummer og adresse, så skal jeg snarest kontakte dem og få arrangeret det rent praktiske. Per Allan Detglæder os at kunne byde velkommen tilfølgende nye medlemmer i De Berejstes Klub. I opfordres hermed til at lade os andre få del i jeres spændende oplevelser -f.eks. gennem foredrag og artikler i Globen. Jeg er født i 1978 og opvokset i Sønderborg. Jeg er bror til Henrik Scholdan og kæreste med Camilla Eriksen, som også begge er medlemmer afde Berejstes Klub. Jeg læser på 5. semester på Ingeniørhøjskolen Odense Teknikums byggetekniske retning, og håber i fremtiden at kunne kombinere job og det at rejse i udlandet med en evt. udstationering. Jeg bor i lejlighed i Odense sammen med Camilla. I min fritid spiller jeg squash. Jeg er desuden ivrig lystfisker, når vejret tillader det. Jeg interesserer mig også for akvariefisk, og i det hele taget oplevelser, der har med naturen at gøre. Som det fremgår af ovenstående er en af mine store lidenskaber at rejse og udforske. Bortset fra turen over Atlanten, har jeg nydt at sejle samtlige sommerferier i Danmark, Norge og Sverige Jakob Scholdan Mine rejser siden 1998: 4 mdr.langturssejlads fra Lissabon til Caracas i 26 fods sejlbåd sammen med Henrik. 3 måneders backpacking i østen (Thailand, Malaysia, Singapore, Filippinerne og Indien) med Camilla. 5 ugers backpacking (Egypten, Israel), 2 ugers trekking i Lapland (Abisko) med Camilla. 4 ugers trekking i Alaska/Canada kombineret med l uge i New York (nåede at se WTC). 2 ugers snorkling (hvilket er min store lidenskab) i Mexico og Belize med Henrik. 6 ugers backpacking i Indonesien, Java/Gili! Sumbawa/Komodo/Flores med Camilla mfl Rasmus Krath Jeg boede engang i en tipi. Tre måneder på en mark uden for Holstebro. For at prøve det. Det fungerede. Mosekonen bryggede til min morgenmad, jeg trådte afpå naturens vegne i skoven og flyttede glad ud af tipien en morgen i oktober. Jeg skulle til Sydamerika. For at lave teater og se kontinentet. I alt seks måneder, troede jeg. Jeg tog af sted som de fleste unge backpackere med nysgerrigheden, eventyrlysten og nervøsiteten trillende ud af øjnende. Min far og mor græd, og verden forandredes. Jeg havde en guitar over skulderen og en liste med adresser på Sydamerikanske teatergrupper i inderlommen. Mit pas var tomt, men modtageligt. Da de seks måneder var gået, havde jeg solgt billetten hjem til Danmark og boede i en landsby i Andesbjergene hos bolivianske Teatro de los Andes. Vi var i fuld færd med at opsætte en forestilling om det at være barn af Sydamerikas diktatur-regimer i 70'erne og 80'erne. Jeg øvede mig i at spille på panfløjte og lavede trommer af kaktus-rødder. Det var hårdt, men det gik. Tre måneder senere pakkede vi teatrets to gamle jeeps og kørte på turne i Andesbjergene i 40 dage. Jeg følte mig som halvt bolivianer og halvt dansker og savnede noget jeg samtidigt var ved at glemme. Når vi havde tid spillede vi trommer og drak Singani i natten og tænkte tanker ind i bålets gløder. Det var ikke så koldt i bjergene som jeg troede. Jeg græd da jeg vinkede farvel til teatret. Vi var i udkanten af Amazonas. Teatro de los Andes skulle hjem til landsbyen og arbejde med en ny forestilling, ogjeg havde fået diar- re og ville til Ecuador for at bo hos en indianerstamme. Det lykkedes og diarreen forsvandt ogjeg lærte at jage med pusterør under trækronerne. Det var hos Quichua-indianerne i Shionalandsbyen langt inde i verdens største regnskov. Vi snakkede og snakkede og lærte verden at kende på ny. En dag i oktober stod jeg ud af flyvemaskinen tilbage i Danmark. Min mor og far hentede mig i Billund. De smilede og græd igen, og jeg kunne lugte græsset og det danske mos. Året efter var jeg tilbage i Sydamerika igen. En aften kørte jeg i en bus fra Paraguay til Bolivia. En politibetjent fandt 14 kilo ren kokain på bussens toilet, og helvede var løs. Vi var lige kommet over en stor brun flod, tiden åd sig ind i natten, og det meste af kokainen blev beslaglagt. Siden har jeg rejst igen og igen. I Sydamerika, i Mellemamerika, i Egypten, i det meste af Europa og på Sjælland. Det er fedt at rejse. Men ingen kan rejse altid. Derfor bor jeg også i Århus, hvor jeg studerer på KaosPiloterne - - projektog procesledelse. Hvis man spørger mig, så er det verdens bedste skole. Jeg er små-aktiv i byens teatermiljø, og har været med til at grundligge det nye Katapult teater i Rosensgade - - det er et hyggeligt lille teater med en godmodig atmosfære. Jeg spiller klassisk- og flamencoguitar. Så godt som jeg kan. Jeg holder rejseforedrag med optræden og live-musik og har nu godt 70 fo~ redrag på bagen. Det går rigtigt godt. (p.t. under udarbejdelse). Jeg melder mig ind i De Berejstes Klub for at søge og opbygge et netværk aferfarne rejsende og for at kunne fmde inspiration og indgangsvinkler til rejseprojekter og voldsommere og mere vidtgående ekspeditioner end almindelig backpacking. Næste rejse: Ca. Pakistan, Thailand, Laos, Vietnam og Cambodia - vinteren

6 Morten Smith Peter Lindberg Peter Højmose Valdemar Børsting Jeg er årgang 69, uddannet f.olkeskolelærer og bosiddende i Odense. Mine tidlige rejseerfaringer stammer fra min far, der altid hævdede, at sparepengene var bedst brugt på rejseoplevelser frem for materielle goder. Det gaven masse ferier, først Danmark og senere mest det store udland. I gymnasietiden blev Europa udforsket på interrail og senere Thailand med rygsæk, før jeg var klar til at tage springet og prøve et halvt år med rygsæk ned gennem Østafrika. Det er siden blevet til endnu et halvt års skole-/ferieophold i det sydlige Afrika, og næste tur er i støbeskeen, nemlig fra Ghana til Sydafrika. På kortet er turen planlagt, men hvornårjeg kommer af sted, må tiden vise... Hvorfor lige Afrika? Tja... Måske fordi det er en verdensdel i stor forandring, som stadig er ved at ryste kolonitiden afsig. Det er om at opleve det mens tid er. Hvorimod jeg regner med at Australien kan vente - det har nok ikke ændret sig væsentligt om ti år. Min drøm er engang at rej se rundt i et mikrolight fly og tage luftfotos af alle de steder, som man ellers ikke kan komme til at se ordentligt. Jeg er født i 1964 og havde allerede som helt lille kurs mod De berejstes klub. Jeg var dybt fascineret af mit fars atlas og min morbror og tantes mange rejser til steder, der på det tidspunkt var meget eksotiske. Da jeg som 6-årig var på Mallorca med mine forældre var jeg solgt. Desværre var jeg på det tidspunkt ikke meget for at være væk fra min moar, hvilket jo ikke er så godt kombineret med udlængsel, men det gik heldigvis over. Min egen rejsekarriere startede på cykel, først rundt i Danmark og derefter ud over landets grænser. Da jeg blev gammel nok, blev det interrail rundt i Europa hver sommer. Efter at have set det meste af Europa gik rejserne længere væk, til Nordafrika, Sydamerika og Mellemøsten flere gange - den ene gang Yz år. I arbejde jeg i Qatar, som blev brugt som base til en tur til østen samt et halvt år i Central og Syd Afrika. Derefter arbejdede jeg to år i Norge og samlede penge sammen til et års rejse rundt om jorden. Derefter en sæson i Chamonix på ski og til sidst Vestafrika. Så var det tid til at arbejde lidt igen, så jeg tog mit nuværende job som projektleder i et firma i offshore industrien i København. Siden er det pga. jobbet kun blevet til kortere ture, senest Vietnam og snart en tur til Caribien. På et tidspunkt skal jeg dog ud på en længere rej se igen, der er så mange steder jeg ikke har været. Jeg er specielt vild med at se mere afden centrale del afafrika, dajeg syntes det er den ultimative rejsedestination. Jeg kunne også godt tænke mig at prøve at stå på ski nogle atypiske steder ogjeg har altid sagt, at man ikke kan dø uden afhave været i Ulan Bator, så den transsibiriske må manjo også prøve engang. Jeg er født i 1974, uddannet Diplom Ingeniør og arbejder til dagligt hos Nokia Mobile Phones, hvor jeg udvikler software til mobiltelefoner. Min rejselyst startede da jeg var ret ung, hvor hele familien en sommer startede bilen og kørte sydpå til Jugoslavien. Derefter blev det mest med busrejser til Sydeuropa og senere med fly til Grønland, hvor min far havde fået arbejde. Første oversøiske rejse gik til Hawaii via USA i 1993, hvor jeg siden har været 6-7 gange. I 1996 tog jeg på min første jordomrejse, som bragte mig til Bali, Australien, Fiji, Hawaii og USA. I 1997 rejste jeg sammen med min kæreste til Sydney i Australien, hvor vi begge studerede et år. I løbet af det år rejste vi en del rundt i Australien og New Zealand, og besøgte på vejen hjem steder som Cook Islands og Mexico. Siden har vi været på en del rejser til østen, hvor en af de mere spændende og anderledes oplevelser var at deltage i et begravelsesritual hos bjergfolket i Tana Toraja på Sulawesi. Udover at rejse interesserer jeg mig også meget for fotografering, så det halve af min backpack er normalt fyldt op med film og kameraer. Hvad fremtiden vil bringe er endnu uvist, men planen er at se mere til østen og besøge lande som Brunei, Cambodja, Vietnam, Filippinerne, Hong Kong, etc. En anden stor drøm er at opleve området omkring Nepal, Tibet, Bhutan og Mongoliet. Afrika og Sydamerika er stadig helt fremmede for mig, så de trækker også rigtig meget. Jeg er født Da jeg var 19 tog jeg på min første store udlandsrejse, to måneder gennem Sahara i ombygget lastbil til bl.a. Mali og Niger. Min kone ogjeg mødte hinanden på denne tur, og vores fælles interesse for at rejse har været en del af fundamentet for vores samliv lige siden. Vi fik tidligt børn, så vi har siden rejst meget sammen med dem. Vores yngste datter på 13 år har således været i 27 lande. Jeg har været i IT branchen i mange år. Det har taget mig meget tilusa. Asien trækker dog mere i mig. Indien og Indonesien er favoritterne. Ved nyligt gensyn med det sorte Afrika på safari i Kenya fik jeg bekræftet, at også denne verdensdel står mit hjerte nær. Når jeg er på vore breddegrader, er jeg bidt af en gal italiener, kører Alfa Romeo og drikker Barok>. Jeg overvejer at bosætte mig i Italien på et tidspunkt. Jeg sætter højt at opleve andre kulturers fester. Songkran i Chiang Mai, Divali i Jaipur og påske i Antigua, Guatemala hører til blandt de største rejseoplevelser, jeg har haft. Jeg tog i 1998 dykkercertifikat på Boracay, Filippinerne, og har siden søgt rejsemål, hvor jeg har mulighed for at dykke. Jeg er en ivrig fotograf og har en stor samling lysbilleder, der dog i meget begrænset omfang er vist uden for den nærmeste omgangskreds. Fremtidige rejsemål omfatter Rusland, Oman og Indokina. Jeg har også det obligatoriske Nepal til gode

7 Nina Astrup Tema: Kvinder på rejse Der er mandschauvinister overalt på jorden, der er machista'er i Sydamerika (og måske andre steder) og så er der det helt specielle, som kvinde at rejse i de muslimske lande. Det hjælper dog at være en erfaren Berejst kvinde - hvor problemer kan vendes til oplevelser. MOSAIK FRA IRAN AfEwa Bylinska Jeg er født og opvokset på Frederiksberg, men har altid været fascineret af det "fremmede" og nysgerrig efter at se verdenen uden for "andedammen". Jeg synes, det er spændende med forskellige kulturbaggrunde. På mine rejser har jeg oplevet hvor ens og så samtidig alligevel så forskellige mennesker fra forskellige kulturer kan være. Med udgangspunkt i min interesse er jeg uddannet geograf fra Københavns Universitet. I forbindelse med mit speciale sørgede jeg for at få planlagt et 3 måneders feltarbejde i Tanzania - 15 km fra den zambianske grænse. Andre længere udlandsophold har været 1 år på College i Californien samt et 3 måneders kulturstudie- og sprogophold i Kina og Japan. Mine andre rej ser har haft en varighed af 2-4 uger, eksempelvis til Kuwait, Bolivia og Namibia. I de sidste par år har jeg fået øjnene op for fordelene ved forlængede weekendture, som er forenelig med mandag-fredag arbejde. Førhen var det specielt ulande, som havde min interesse, men nu har jeg også fået interesse for vestlige storbyer med spændende arkitektur. Med mine 4 nye lande sidste år, Thailand, Laos, Vietnam og Tjekkiet, har jeg vistnok lige akkurat opfyldt adgangskriterierne for optagelse i klubben. Til daglig er jeg ansat i Fødevareministeriet, og i mine fremtidige ferier håber jeg på mange flere gode rejseoplevelser. Ny sponsor: Som det vil være bekendt for de, der jævnligt frekventerer klubbens hj emmeside, har vi fået en ny sponsor, nemlig Balkan Tours. Prøv at klikke ind på deres hjemmeside, hvis I er interesseret i denne del af Europa. Man skal dog være opmærksom på, at hjemmesiden er spækket med informationer, som det tager lidt tid at få down1oaded, hvis man sidder ved en langsom internetforbindelse. Her er en kort beskrivelse fra dem: er en ny rejseportal, som er specialiseret i Balkan området. Vi arrangerer rejser til Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Jugoslavien, Serbien, Montenegro, Kosovo, Albanien, Bosnien, Slovenien, Moldavien og Makedonien. Vi har ture og rundrejser i Beograd, Sofia, Varna, Bourgas, Bukarest, Mures, Cluj, Sibiu, Brasov, Timisoara, Constanta, Zagreb, Dubrovnik, Split, Ljublijana, Skopje, Tirana, Pristina, Kisinev m.m. Vi har sol- og badeferier på Sortehavet og Adriaterhavet. Vi sælger rundture i Transsylvanien og krydstogter på Donau. 12. juli Afgang fra København. Ved middagstid hilser Wien os velkommen. Flyet til Teheran om 7 timer. Med varme følelser besøger jeg mine yndlingssteder. Måske er det mit sidste ophold i Europa? Et kæmpefly fra det østrigske luftfartselskab letter med os om bord. Der er ingen vej tilbage. Langt nede skimtes Donau. Foran os en tur på km. Fatima og Sofia falder i søvn til lyden af Strauss musik. De vågner til informationen om landing. I nattens mørke lyder "Teheran" ildevarslende. Vi udfylder en række formularer. Vi tager lange frakker på og gemmer omhyggeligt håret under tørklædet. Overalt. er kvinder indhyllet i sort. Derimod er mændene klædt på europæisk vis. Jeg stiller mit ur til lokal tid. Nu gælder det om at omstille mentaliteten. Uden problemer går vi igennem flere kontrolpunkter. Ventetiden på bagagen over 3 timer. Fra tid til anden går jeg hen til de rygende mænd for at dele askebæger. Jeg er den eneste kvinde, der ryger offentligt. Ved ankomsten bliver vi ivrigt hilst af Fatimas mor samt en stor gruppe af hendes bekendte. Der er ingen ende på omfavnelser og de blomsterbuketter, som vi bliver begavet med. Kun mænd hilser med et nik. Man giver ikke hånden til fremmede kvinder. Den sorte nat ånder med dagens varme. Mørket skjuler byen tæt. 13. juli Efter tre timers søvn vover jeg - med tørklædet på hovedet - at kikke ud på altanen. Bjergerne i horisonten er blevet usynlige. De er dækket af en grå tåge. Overalt en oase af hvide betonæsker. De smalle trængte gader er overfyldt af"sorte spøgelser". Det er tidligt på dagen, men heden føles allerede. Solen er gemt bag en tæt tåge afforure ning og damp. Ved middagstid tager vi de lange mørke frakker på. Vi ser ud som Siamssøstrene. Kun tørklædernes og øjnenes farve er forskellige. Under den første tur i Teherans centrum dukker en farverig mosaik port op. Fatimas mor sætter sig bag rattet i en vakkelvorn bil. Vi starter og baner os brutalt vej i den uafbrudte strøm af køretøjer. Langsomt lærer vi de regler, som styrer trafikken i Teheran, at kende. Faktisk i virkeligheden mangelen på disse. Der er ingen trafiklys ved krydset. Man bruger ikke afvisningstegn. Kørselsretningen er vilkårlig. Jungleloven hersker. Den stærkeste vinder. Chokket ved djævelske manøvrer for at komme frem mindsker alle andre gener - den 12 13

8 kvælende søde benzinlugt og den uudholdelige hede, der forøges yderligere på grund af vores varme klæder. Fatimas mor kører med bravur uden om alle forhindringer. Hun er stadigvæk den første, og vi er stadigvæk i live. Vi ankommer næsten til byens centrum. Med grå triste bygninger som baggrund dukker der en farverig mosaikport op. Nogle få skridt derfra en moske udsmykket med kakkelmalerier. En rigdom af blomstermotiver flettet ind i blondealfabetet. Indenfor Nationalmuseet Mardom Bastan. I nærheden en musegrå bygning. Det er Udenrigsministeriet. Nogle andre regeringsbygninger og en kæmpemæssig klods med en charmerende skulptur af de persiske heste. Fatima påstår at det er en fredet bygning. Jeg tager straks et billede af denne. En vagt på gaden reagerer kraftigt. Vi får at vide, at det ikke er tilladt at fotografere her. Hvad nu? Inch Allah! Det hjælper ikke at Fatimas mor forklarer, at jeg kun var interesseret i hestene. Omgivet af betjente er vi nødt til at vente på kommandanten, som skal afgøre vores skæbne. Minutterne bliver lange. Efter en time dukker der en vigtig person op og fører os gennem sideindgangen indenfor. Gennem en lang slidt gang kommer vi til et lokale med et gammelt skrivebord og bænk. Fatimas mor afhøres i to timer. De stiller spørgsmål om formålet med vores besøg i landet og fotograferingen. De undrer sig over, at vi ikke har dokumenter på os og ikke er klædt i chador. De går ud... Holder møde... Kommer tilbage... Nye spørgsmål. Jeg kommer til at tænke på de forskellige straffemuligheder: piskning,... stening,... fmgreamputation,... udvisning. Efter lange diskussioner beslutter de,,kun" at beholde fotoapparatet og tilintetgøre de forbudte optagelser. Om aften skal vi igen melde os med dokumenter og den originale invitation. Under eskorte bliver vi ført bort gennem sideudgangen. Vi kan ikke bruge hovedudgangen, da vi ikke er iklædt islams symbol - chador. Om aftenen tager Fatimas mor den sorte chador ud af skabet, og indhyllet i denne - som hendes retskafne kvindelige fæller - begiver vi os til den mystiske bygning. Jeg venter tålmodig i bilen. Jeg kunne godt tænke mig at ryge, men er bange for, at jeg er under observation. Det er bedre ikke at tirre dem yderligere. Efter en time ses ved hovedindgangen den spinkle skikkelse af Fatimas mor. Efter besøget i løvens hule afdækker hun en del af sit ansigt og allerede på afstand med et sejrrigt smil blinker med øjet. Kerman fra taget.. Alt er i orden. De beholdt hestene. Både på billedet og på bygningen. De gav mit fotoapparat tilbage. Jeg undgår pisken og annullering af mit visum. Victoria! Men hvad var det egentlig for en bygning? 14. juli De små forretninger i handelsgaderne - overfyldt af kitsch. Derimod er butikker med grønsager fulde af rigdomme. Bjerge af modne vandmeloner spærrer indgangen. Gyldne honningmeloner kravler højt op under taget og dækker bygningens tarvelige vægge. Krydderurter dufter bedøvende. Alt i Teheran dufter med dobbelt styrke. Frugt, grønsager, støv og selv vandet. Måske er det heden, der forstærker duftene... Overalt på gaderne står enorme vandbeholdere afkobber med metalkrus hængende i kæder. Ved busstoppesteder to køer. En for mænd, en anden for kvinder. Busserne har også separate "afdelinger" for mænd og for kvinder. Gennem travle gader når vi frem til tæppemuseet, der ligger i Park-e Lale. En ældre museumsmedarbejder fører os højtideligt gennem luftige rum. Vi bliver længere ved de vigtigste udstillingsgenstande. Tæppet "Kerman" har 120 knuder på en kvadratcentimeter. Det ældste tæppe i museet - "Tabritz" - er 500 år gammelt. Det er blevet købt på børsen i London. Der findes også et afde skønnæste tæpper "polonaise", vævet med silke- og guldtråd, med stiliserede blomsterbuketter som mønstre. Dernæst et udvalg af moderne tæpper. De vævede illustratio- ner til eventyr afden persiske digter Firawdasi leder tanken hen mod de kønneste malerier. Om aftenen arrangerer Fatimas religiøse tante, der bor i nærheden, en fest til vores ære. Vi sætter os på gulvet dækket med tæpper rundt om en voksdug. På dette "iranske bord" lander et bred sortiment af de lokale lækkerier. Foran hver plads en tallerken med friske duftende krydderurter. På væggen portræt af Ayatollah Khomeini, der iagttager vores gilde. Den religiøse tante beholder hele tiden sin chador på. Jeg beundrer, hvor dygtigt hun serverer retterne uden at vikle sig ind i de løse gevandter. Den religiøse tante, beholder hele tiden sin chador på. Omkring midnat spadserer vi gennem de tomme gader. Denne by med 12 millioner indbyggere lever et dobbelt liv. Om dagen delvis legal. Under nattens dække viser indbyggerne byens anden ansigt. Med lidenskab dyrker de alt det forbudte. De overspiller amerikansk musik på CD'er, ser videokassetter med programmer fra hele verden, de producerer og sælger alkohol og veksler valuta. Den varme luft er uden bevægelse. Højt oppe herskerden forurenede røg og dækker himlen og stjernerne. I øvrigt kan man heller ikke om dagen se himmelen for smog. 15. juli I dag følger vi med Fatimas bekendt Reza på en sightseeing i Teheran. Fatimas mor har syet sorte maqnae - hovedtørklæder tilos, som har form af et bredt ærme. Med flid lærer jeg de forskellige beklædningsgenstandes navne og betydning. De enkle lange hverdagsfrakker kaldes monto. De ikke religiøse kvinder dækker hovedet med almindeligt tørklæde. De troende skjuler håret under maqnae og tager chador på - et løst klæde, der dækker legemet fra top til tå. Chador er obligatorisk ved besøg i moske. I de sorte monto, sorte maqnae, sorte sokker og sorte lukkede sko, vil man ikke kunne skelne os fra de religiøse iranske kvinder. Farvel til alle slankekure! De løse lange frakker skjuler alle kroppens ufuldkommenheder. Slut med udgifterne til frisøren! Man ser mystisk og anonym ud. Og under den iranske "kvindeuniform" har jeg kun mine sexy blondetrusser. Jeg føler mig stadigvæk som en kvinde! Reza, som i dag er vores rejsefører, har i mange år været dommer ved bilvæddeløb. Kørsel med ham gennem byen minder om scener fra en gangstertegnefilm. Men det lykkes os at slippe med livet i behold. Reza fortæller, at engang har han kørt med ambulancen efter et uheld på arbejdspladsen. Under opbremsningen åbnedes bagdøren og han selv på en båre befandt sig midt på kørerbanen og blokerede for trafikken. Efter denne oplevelse er han ikke bange for noget. I den nordlige del af Teheran viger 4-etages æsker for moderne højhuse. Kørebanen ændres til flerspors motorvej, som går i alle retninger. I horisonten bj erge med snedækkede toppe. Ved bjergkæden ligger den gamle Albos. Der opstod hovedstadens første beboelsesområder. I dag findes her den elegante del af byen. Oven på ruinerne af gamle huse vokser kæmpemæssige moderne villaer op. Husene bliver flottere og flottere med mere grønt og indhegning. En skyggefuld vej med træer på begge sider fører til en restaurant. Bordet er ved at bukke under dækket med friske kebab, fade med ris forgyldt af safran, udvalg af duftende salater og krydderier. Det er dog ikke nemt at nyde maden iklædt iransk tøj. Man skal hele tiden passe på for ikke at dyppe maqnae, der tæt omspænder ansigtet, i tallerkenen. Det er en evig kamp med at undgå, at frakkens ærmer kommer til at røre ved maden. Desuden findes der ikke knive, og vi må klare os med spiseske og gaffel. Muze Kakh-e Neyavaran - en af paladserne tilhørende den sidste iranske shah Mohammed Reza fra Pahlavi dynastiet - ligger i en smuk velholdt park. Den med mosaik dekorerede indgang og høje slanke søjler giver luft og let

9 ?edtil bygningsværket. I koncentration går vi igennem de tre etager. Interiøret i paladset er blevet ændret, og der ikke meget tilbage fra magthaverens oprindelige overdådighed. 16. juli De dystre labyrinter af Teherans overdækkede basar pulserer af liv. Et kalejdoskop af menneskelige racer og typer. De iranske arabiske kvinder iklædt burkaer ligner Fantomer. Beduinernes hvide klæder dufter af ørk~nens sand. Charmerende små piger i korte kjol~r me~ flæser som farverige sommerfugle har ikke naet at forvandle sig til sorte formløse pupper endnu. Labyrinten frister med sin mangfoldighed af varer. Guldsmykker blænder. Enorme kobberkander ses overalt Skindvarer lugter stærkere end krydderier: De kul~rte tæpper glimter som paradisfugle. Bagest i basaren en moske udsmykket i den traditionelletyrkisk-gyldne mosaik. BOljde-Azadi - et mindesmærke for friheden i et land, hvor der aldrig har været for meget frihed. I nærheden af lufthavnen midt i en kæmperundkørsel vokser Borjde-Azadi - Frihedsbuen - op. Ligesom omvendte sammenhænge~de fire hvide bogstaver "Y". Indvendigt skinner buenmed blå mosaik. Blåt og hvidt... Fredens og frihedens symbol! Hver "gotisk port" i buen peger på forskellige dele af Teheran. Det høje springvand maler regnbuen i luften. Mindesmærket blev bygget under shahen i 1971 for at fejre Persiens år jubilæum. Under opgøret med shahens magtapparat var buens hvide sider dækket til med hadefulde slogans: "Væk med shahen! - Død over shah!" Disse slogans er nu væk. Det er shahen og~å. Det, der er tilbage, er et imponerende illlndesmærke for friheden i et land hvor der aldrig harværet for meget frihed. ' 17. juli E~er uvejret i går er luften i Teheran renset. Sigtbarheden er blevet bedre. Den kraftige regn?ar fj.ernet den værste forurening. Igen kan man i honson~e~ ane bjergkæden, der omringer byen. Fra tidhg morgen er vi i lufthavnen for at jagte frie pladser i flyet til Kerman. Det lykkes. I gaten går vi igennem flere personlige kontroller udført af en gruppe sortklædte kvinder med forstenede ansigter. En af dem gør opmærksom på min diskrete læbestift. Fatima forklarer at.. ' Jeg er tunst. Jeg får lov at beholde resterne af min kvindelighed. Området rundt omkring Kerman er bjergagtigt. I Kerman 50 grader, men den rene og tørre bjergluft gør det lettere at holde heden ud. Overalt brunlig, forbrændt jord. Bjergene har samme brunlige farve. Kerman liggeri enhøjde af 1798 moh. ved indgangen til ørkenen Dasth-e ~utn~ o~ har indbyggere. Byens histone gar tilbage til 13. århundrede og Sassanider dynastiet. I byenfmdes der det størstecenterfor produktion af tæpper i Iran. De er meget mønsterrige Kerman tæpper med blomsterbuketter i skrigende farver som det dominerende motiver vævet afspecielle tykke uldtråde. ' Gennem en dekoreret port fordyber vi os i en af ~e ældste underjordiske basarer. De lange korndorer strækker sig kilometervis med afsnit opdel~ efter varer. Hvælvinger af tegl danner mosaikmønstre. Der findes også et museum for termiske bade med voksfigurer. De brunligfarvede kupler - ventilation af undergrunden - ses a~le vegne indflettet i bjerglandskabet. Langs disse kupler snor sig resterne af gamle bymure. I nærheden af basaren en moske fra året 1300 m~d et meget rigt keramikudsmykket tårn og et umkt ur. Byens livlige basarområde leder tanken hen på et sted fra 1001 nats eventyr. I Kermans centrum dominerer et honningfarvet byg- ningsværk i form af en enorm bikube. For mange år siden havde denne bygning funktion som byens "køleskab". Fra de nærliggende bjerge transporterede man is, som blev lagret i bygningen og solgt til den lokale befolkning. 18. juli Området rundt omkrig Kerman er bjergagtigt og øde. I en lille by Mahun, der ligger 35 km fra Kerman, skinner moskeens turkise kuppel igennem grønne træer. Indvendigt er ujævne stengulve tæt dækket affarverige tæpper. Og igen strækker sig et nøgent landskab i beige over mange hundrede kilometer. Af den ensformige egn dukker en lille grøn oaseplet op. Det er en have og paladset Ghajar garden Bagh-e Tarikhi. En gammel udsmykket port fører ind i en grøn paradis-park. De mange vandfald og springvand sprøjter vandråber i den ubevægelige hede luft. Store fyrretræer kaster skygge fuld af forfriskende kulde. Jorden suger tusinder rosers duft. Ved den nøgne bjergfod en lille kirkegård. Oven over gravene hænger der store tavler med billeder af de afdøde mænd. Kvinderne er også begravet her på dette sted. Men det er forbudt at vise deres ansigter på billedet. Selv døden bringer ikke lighed. Om aften smelter vi af den varme gæstfrihed hos en iransk familie. 19. juli Vi tager afsked med det maleriske Kerman. Kontrollen før afgang foretaget af "de sorte ravne" nærmer sig lesbiske tilnærmelser. De er især interesserede i Fatima. Måske fordi hun er den mest buttede af os tre. Luften er trykkende. I Allahs navn forbander jeg den lange frakke og maqnae. En timers flyverejse over en øde bjergrig egn og Mashad - martyrologiens sted - hilser os med sin grønne saftighed. Byen med over 1 million indbyggere i den nordøstlige del afiran har et meget mildt klima. Temperaturerne er her lavere, og der er mere grønt. Langs en bred alle med flotte akacietræer på begge sider kører vi hen imod byen. Trafikken øges. Jo mere vi bevæger os mod syd j o mere fattigdom. Overalt små værksteder. Livet foregår udendørs. Vi presser os igennem folkemængden, der trækker enorme kærrer fyldt med varer. Gaderne bliver smallere. De skæve huse danner en mur. Kun små døre vidner om, at der her bor mennesker. Bag en af disse døre bor Fatimas søster. De to små rum deler hun med sin søn og svigerdatter. Hun har alene opfostret syv børn og er kun 51 år gammel, men ser ud som en 70 årig slidt kvinde. Det er ikke et sted, hvor man kan tage imod gæster, men hun inviterer os hjerteligt til at overnatte. Efter middagen serveret på en voksdug tager vi ind til centrum. Vi. kører forbi den berømte moske Haram-e Motahhar-e Imam Reza. Det er Irans største helligdom, et mål for pilgrimsfærd og kult. En kuppel dækket med 24 karats guld og fire slanke minareter blænder solen. I det moderne hotel Djam ("Alverden") kan man fra værelset på 7. etage se hele byen og bjergpanoramaet. Endelig har vi et normalt WC. Hvor lidt skal der til for at lykken er fuldkommen! Nogle kilometer fra Mashad findes der en lille by Tus fra året regionens tidligere hovedstad. Her i en park med tusindvis af roser findes der et imponerende hvidt marmormindesmærke for den persiske digter Firawdasi. Hans grav omfavnes af søjler og marmorskulpturer - helte fra hans eventyrog digte. På vejen hjem besøger vi ensom bygning Boghye Haruniye - en kilde for Mashads martyrologi. Her i denne bygning blev i flere år fængslet og i året 817 forgiftet - Imam Reza den 8., Muhammeds ottende efterfølger (ifølge Shiaa muslimer). Under Safids magtperiode har Shah Abbah beordret byggeri af den hellige moske i Mashad med Rezas hvilested og givet start til pilgrimsvandringerne. 20. juli Iranerne sætter pris på naturen. De udnytter al fritid til at tage på picnic. Vi begiver os til Torgebe - en lille bjergby. Den asfalterede vej bliver til en stenet hullet sti. Foran skæve, forfaldne huse sidder gamle og handicappede ubevægelige. Snavsede børn leger med træpinde. De udmarvede æsler bukker under vægten af tørre grene. En lille bæk fuld af affald danner grænsen mellem elendighed - og den idylliske grønne verden. Vi finder en plads på klipperne lige ved et vandfald. Højt oppe klynger træerne sig desperat til de stenede skrænter. Rundt omkring har de iranske familier spredt deres ej endomme på tæpperne. Duften af røg fra vandpiberne blandes med duften afstegt fårekød

10 På vejen tilbage til hotellet standser vi op ved siden af det berømte og et af de kønneste bygningsværker i den islamiske verden Imam Reza's grav. Adgangen til den hellige graver forbudt for folk med en anden religion og for kvinder med menstruation. Jeg er katolik, Fatima har menstruation. Der er dog intet, der kan holde os tilbage. Fatimas religiøse søster løfter hænderne op, som om hun ville ønske at Allah skal forbande os for vores synd. Upåagtet iklæder vi os vore chadorer. Vi går ind sammen med mængden af sorte skikkelser. Ved indgangen kontrol. Jeg lukker øjnene for at skjule deres farve. Vi holder sammen for ikke at blive væk i menneskestrømmen. Vi kommunikerer uden ord. I et lukket kæmpemæssigt område fordelt på 4 gårde knejser stolt to moskeer. De skinner med turkis-blå og guldmosaik. På jorden på de farverige tæpper sidder adskilt mænd på den ene side og kvinder på den anden. Passerendekysser de rigt dekorerede enorme porte og helligdommens vægge. Vi når frem til den vigtigste del af bygningsværket: til porten af pure guld, over hvilken der skinner en enorm guldkuppel. Vi efterlader skoene udenfor. Gennem guldporten kommer vi ind til selve helligdommen - Imam Reza's grav. Alt virker enormt stort. Gulvet er af hvid og sort marmor. De farverige mosaikvægmalerier og loftet forvandles til krystalspej1e. Alt skinner og giver glans. Spejlrummet vokser som i et eventyr. Midt i det hele dominerer den kæmpemæssige grav i form af en sølvseng med baldakin. Den er omkranset af sølvgærdet. Sorte kvindelige skikkelser bevæger sig mod graven som i trance. Vi følger efter. Gradvis bliver trængslen større og større. Gråd og hylden bliver mere hysterisk og voldsom. Helt tæt ved graven kæmper mængden heroisk om at kunne røre ved sølvgærdet. Det er et spørgsmål om liv eller død. Dem, der rører ved graven, bliver velsignet og får deres ønsker opfyldt. Euforien vokser. Tusindvis af kæmpende hænder rakt i vejret minder om scener fra Titanics undergang. Vi befinder os i tredje række afhylende kvinder. Fra den modsatte side prøver mænd med samme energi og desperation at nå hen til graven. Jeg føler, at jeg også befmder mig i ekstase. Endnu få skridt. Endnu få skub før jeg kan røre ved sølvgærdet. Lidt til, og jeg vil overskride grænsen til virkeligheden. Fatima ser med uro på min iver. Et blik fra hende og et energisk ryk i mit ærme under chadoren, og jeg kommer tilbage til jorden. Vi holder krampagtigt hinanden i hænderne og maser os mod udgangen. Vi undgår en katastrofe og bliver ikke trådt ihjel. Til gængheld vil Reza nok ikke opfylde vores ønsker. Jeg forlader stedet som påvirket af narkotika. Forundret over al den skønhed. Fyldt med atmosfære. Rystet af sceneriet. Jeg føler en brøkdel af islam i min sjæl. Foran udgangen en stor, rigt dekoreret brønd. Rundt om gården stræber guldminareter mod himlen. Islams storhed. Rigdom og fattigdom. De store kontraster. For ikke så længe siden så jeg en faldefærdig landsby, og nu mødes jeg af en eventyrlig rigdom. En af de engelske guider siger, at hvis man er i Iran og ikke besøger helligdommen i Mashad svarer det til at være i Rom uden at se Vatikanet. 21. juli "Den sidste nadver" i Mashad. I det lille rum samles vi ved voksdugen fyldt med mad. I en gruppe der taler engelsk, diskuteres religion. Islam og kristendommen tilhører den samme religionsfamilie og har mange fællestræk. De smukkeste menneskelige budskaber i Koranen og Biblen er i virkeligheden ens. Og Gud er den samme for alle, men nogle steder er hans navn Allah. For muslimerne er Kristus en af profeterne. Den sidste profet for dem er - Muhammed. Pludselig bliver alting så enkelt, så klart og så fredeligt. Og vores opfattelse af verdenen afspejles i den islamiske filosof "Ibn - al - Arabi's digt: "Mit hjerte er åbent over for alle former: Det er en græsmark til gazeller og en kristnes kloster. Gudernes templer og pilgrimenes Kaaba. Toras tavler og Koranens bog. Jeg dyrker Kærlighedens religion i alle retninger, sådan som dens karavaner bevæger sig. Kærlighedens religion vil være min religion og min tro". Teheran - en by uden himmel og stjerner hilser os igen velkommen. 22. juli I Iran kan man stadigvæk opleve eventyr fra 1001 nat. Det er som en fortælling om "Guldfisken". Men skal passe på med at afsløre sine ønsker for ellers bliver de opfyldt. Fatimas mor gør alt for at glæde os. Under vores fravær har hun bestilt flybilletter til Isfahan, da jeg ønskede at besøge denne by. Hun løber rundt i byen for at bytte Sofias uheldigt indkøbte ring. Gæsterne kommer altid først. Ved ethvert besøg i de forskellige hj em oplever vi eventyret "Bord dæk dig". Gæstfriheden er grænseløs. Overalt møder vi venlige smil og blikke. Kommunikationen trives uden ord. 23. juli Indtil i dag har jeg været begejstret for alle de lokale madretter. I morges forberedte Fatimas mor en ægte iransk lækkerbisken til morgenmad - et kogt fårehoved. Jeg kigger nysgerrigt ned i gryden med et kranie med fuldt tandsæt. Hvor er øjnene? De er sikker kogt ud i suppen. Med væmmelse forsøger jeg at sluge en skefuld af retten. Suppen er tyk og fed i smagen. Jeg må give op. Måske skulle jegikke havde kigget ned i gryden. Igen ervi på de trange overfyldte gader. Vi er på vej til byen Shrin. Foran os på en byggeplads fem guldkupler med guldminareter der ligner fyrtårne. Det er Aramgah-e Hazrat-e Imam Khomeini, stedet for hans sidste hvilested og kult. Byggearbejdet med helligdommen har nu varet uafbrudt i 6 år. Grønt marmorgulv. I den enorme sal en kiste dækket med klæde. Over graven et spejlloft og malerier af røde tulipaner - et symbol på heltens hvilested. I nærheden fmdes Teherans største kirkegård. Overalt små, velholdte grave som marmorbøger spredt rundt i græsset. En anden del af kirkegården er forfalden og bevokset med højt græs. Fatima forklarer, at der ligger modstandere af regimet. 24. juli Jeg vågner ved højlydt bøn til Allah fra den nærliggende moske. I dag skal vi på tur med en studentergruppe. Den overfyldte bus kæmper sig opad. I den første time kan vi se Teheran på begge sider. Byen er så stor, at man har en fornemmelse af, at den aldrig holder op. Pludseligt er vi blandt nøgne, beigefarvede bjerge. 200 km fra Teheran kommer vi ind i bj ergenes kongerige. Vi passerer forbi landsbyen Jaliz Jand med stenhuse bygget ind i skrænterne. De lodrette klipper stræber mod himlen. I en smal spalte mellem disse klipper løber en bæk. Vi må vandre over et 1 km. langt bjergpas Tangevasi for at komme over på den anden side afbjergene. Tangevasi. Vejen minder mig om Petras kløft, men der havde jeg ikke våde fødder. Vi går ud i det iskolde vand, der når knæet. Vandet skvulper i de våde sko, men her kan man ikke vandre med bare fødder. Der er for mange skarpe sten på bunden afbækken. Vejen minder mig om Petras kløft, men der havde jeg ikke våde føder. Sceneriet belønner dog alle vores anstrengelser. Klippetunnelen bliver smallere og smallere. Og klipperne synes at komme nærmere hinanden og fjerne sig fra hinanden. Strømmen i bækken øges og mindskes. Usikkerhed. Mystik. Gru. En af klippevæggene er dekoreret med en skulptur, der forestiller jagtscener. I disse bjergegne har shahen med sin følge deltaget i mange hjortejagter. Endelig er vi kommet til bjergtunnelens udgang. Foran os en eventyrligt smuk eng med farverige blomster. I horisonten anes en bjergkæde med ovale former. Idyl i pastelfarver. Et malerisk paradis. Men det er koldt og det regner. Helt gennemblødte sætter vi os til frokost på det våde græs. En af studenterne tager en stor tromme frem. Snart synger alle med på samme 18 19

SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER Gouda Rejseforsikring er med til at dække Globen. Vi dækker også gerne dig. Som DBK-medlem får du 33% rabat på rejseforsikringer til dig og din familie (medrejsende samboende samt egne børn). Ring til

Læs mere

DET INDISKE SUBKONTINENT Fokus på den spirituelle region MED BLÅHVAL TIL BAGBORD BJARNES UENDELIGE REJSE KONKURRENCE. Tæt på verdens største dyr

DET INDISKE SUBKONTINENT Fokus på den spirituelle region MED BLÅHVAL TIL BAGBORD BJARNES UENDELIGE REJSE KONKURRENCE. Tæt på verdens største dyr december 2008 / nr. 34 Globen Medlemsblad for De Berejstes Klub MED BLÅHVAL TIL BAGBORD Tæt på verdens største dyr BJARNES UENDELIGE REJSE På vej mod alle verdens lande KONKURRENCE En håbløs situation

Læs mere

Spiritualitet & religion

Spiritualitet & religion Autentiske rejsehistorier fra De Berejstes Klub Gl ben Sommer 2013 52 De Berejstes Klub TEMA: Spiritualitet & religion KIRIBATI Verdens værste land? CHILE En lille anekdote om navne UGANDA Rejs til Uganda

Læs mere

Medlemsblad for De Berejstes Klub

Medlemsblad for De Berejstes Klub jubilæum 2006 / nr. 24 Globen Medlemsblad for De Berejstes Klub GLOBEN nr. 24 / Jubilæum 2006 Billige flybilletter til hele verden Gennem 12 år har vi specialiseret os i at tilbyde dig billige billetter

Læs mere

Alternativerejser NødhjælpiJugoslavienogHviderusland Nårdet normale bliver alternativt. Rejsestafeten Ruiner Treks Flyveture

Alternativerejser NødhjælpiJugoslavienogHviderusland Nårdet normale bliver alternativt. Rejsestafeten Ruiner Treks Flyveture September2004-nr.17 MedlemsbladforDeBerejstesKlub Alternativerejser NødhjælpiJugoslavienogHviderusland Nårdet normale bliver alternativt Eventyrligeblandedebolcher Bangladesh,Bam,Cambodja,Madagaskar Tibet,Argentina,Travalers

Læs mere

GLOBEN. Din første rejseoplevelse: Rejsestafetten: Dramatiske ankomster Kopper Vindistrikter

GLOBEN. Din første rejseoplevelse: Rejsestafetten: Dramatiske ankomster Kopper Vindistrikter MEDLEMSBLAD FOR DE BEREJSTES KLUB DECEMBER 2004 / NR. 18 GLOBEN Din første rejseoplevelse: Læs, hvordan medlemmer oplevede deres første uforglemmelige rejse Rejsestafetten: Dramatiske ankomster Kopper

Læs mere

Farverige Festivaler. Bangkok. Sahara. Albanien. Tema: Voldsom vandkamp i gaderne. Roadtrip i en caffé latte-bil. Klubtur, fodbold og fødselsdag

Farverige Festivaler. Bangkok. Sahara. Albanien. Tema: Voldsom vandkamp i gaderne. Roadtrip i en caffé latte-bil. Klubtur, fodbold og fødselsdag december 2009 / nr. 38 Globen Medlemsblad for De Berejstes Klub Tema: Farverige Festivaler Bangkok Voldsom vandkamp i gaderne Sahara Roadtrip i en caffé latte-bil Albanien Klubtur, fodbold og fødselsdag

Læs mere

Tanzania. Chile. Mars. Tema: Rablende røverhistorier. Rumdragter, overvågning og fremtiden. Simpelt trylleri kan være farligt

Tanzania. Chile. Mars. Tema: Rablende røverhistorier. Rumdragter, overvågning og fremtiden. Simpelt trylleri kan være farligt JUNI 2010 / nr. 40 Globen M e d l e m s b l a d f o r D e B e r e j s t e s K l u b Tema: Rablende røverhistorier Mars Rumdragter, overvågning og fremtiden Tanzania Simpelt trylleri kan være farligt Chile

Læs mere

GI_ben Medlemsblad for De Berejstes Klub

GI_ben Medlemsblad for De Berejstes Klub Gouda Rejseforsikring er med lil al dække Globen. Vi dækker ogs~ gerne dig. Som DllK-medlem får du 33% rabat på rejseforsikringer til dig og din familie (medrejsende samboende saml egne børn). Ring til

Læs mere

SEPTEMBER 2006 / nr. 25 MEdlEMSBlad for de BEREjSTES KluB

SEPTEMBER 2006 / nr. 25 MEdlEMSBlad for de BEREjSTES KluB SEPTEMBER 2006 / nr. 25 Globen MEdlEMSBlad for de BEREjSTES KluB TEMA: STORBYER JORDEN RUNDTOSSET få hjælp til at tænke klart Uanset hvor på jorden du rejser rundt, er det afgørende at være forsikret.

Læs mere

Sydamerika - eventyret lever

Sydamerika - eventyret lever DECEMBER 2007 / nr. 30 Globen M e d l e m s b l a d f o r D e B e r e j s t e s K l u b Tema: Sydamerika - eventyret lever JAMAL HALVØEN Rensdyrnomader i Sibirien VATIK ANET Overgav sig endelig 6 17 44

Læs mere

Sydøstasien. Tema: Syrien. DR Congo. Konkurrence. Spændende beretninger fra Filippinerne Thailand Brunei Indonesien Laos Cambodja og Vietnam

Sydøstasien. Tema: Syrien. DR Congo. Konkurrence. Spændende beretninger fra Filippinerne Thailand Brunei Indonesien Laos Cambodja og Vietnam september 2009 / nr. 37 Globen Medlemsblad for De Berejstes Klub Tema: Sydøstasien Spændende beretninger fra Filippinerne Thailand Brunei Indonesien Laos Cambodja og Vietnam Syrien BORDELLET I DAMASKUS

Læs mere

Næste Globen-tema: Alternative rejser

Næste Globen-tema: Alternative rejser Næste Globen-tema: Alternative rejser Som altid skal Globen have et tema, og i næste nummer bliver det Alternative Rejser. Klubben huser efterhånden en hel del medlemmer, som gladeligt kaster sig ud i

Læs mere

juni 2007 / nr. 28 Medlemsblad for De Berejstes Klub TEMA: BJERGLANDE

juni 2007 / nr. 28 Medlemsblad for De Berejstes Klub TEMA: BJERGLANDE juni 2007 / nr. 28 Globen Medlemsblad for De Berejstes Klub TEMA: BJERGLANDE Vilde beretninger fra verdens toppe 26 16 41 46 TEMA KLUBBEN 6 Lesotho: LANDET OPPE UNDER SKYERNE Af Simon Staun Med firhjulstrækker

Læs mere

Pilgrimmen. Kolofon. Foreningen. Foreningen af Danske Santiagopilgrimme

Pilgrimmen. Kolofon. Foreningen. Foreningen af Danske Santiagopilgrimme Kolofon Foreningen Pilgrimmen Vi går foråret i møde! Foto: Bärbel Storz Udgives af: Foreningen af Danske Santiagopilgrimme Redaktør (ansvh.) Henrik Friediger Agernvej 27 2830 Virum tlf.: 4585 0088 Mobil:

Læs mere

Nordkorea. Japan. Marokko. Tema: Slyngelstater. Verdens mest lukkede land. Lolitapunkere, sushi og hurtige tog. Landet med de fyrretyve røvere

Nordkorea. Japan. Marokko. Tema: Slyngelstater. Verdens mest lukkede land. Lolitapunkere, sushi og hurtige tog. Landet med de fyrretyve røvere juni 2009 / nr. 36 Globen Medlemsblad for De Berejstes Klub Nordkorea Verdens mest lukkede land Japan Lolitapunkere, sushi og hurtige tog Marokko Landet med de fyrretyve røvere Tema: Slyngelstater Udstyr

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 94 - Juni 2012 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Generalforsamling 2012...4 Formandens beretning...5 Nye kræfter...7 Dimissionstale 2011...8 Ha tjek på hinanden

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far 2 PENGENYT 2008 Når knægten har X FACTOR: Vi har talt med MARTINs far 1001 TEHUSE Bliv hjemme, det er det sikreste. Ellers: HUSK REJSE- FORSIKRINGEN 45 Storebæltsbroer styrtet i havet INDLÅN så godt som

Læs mere

Syrien. En rundrejse i tiden 11. til 26. oktober 2007 med afstikkere dybt ned i historien. Tekst og foto: Vagn Særkjær

Syrien. En rundrejse i tiden 11. til 26. oktober 2007 med afstikkere dybt ned i historien. Tekst og foto: Vagn Særkjær Syrien En rundrejse i tiden 11. til 26. oktober 2007 med afstikkere dybt ned i historien. Tekst og foto: Vagn Særkjær 1 Indledning Da vi i familie og vennekreds begyndte at snakke om en rejse til Syrien

Læs mere

Verdens territorier. De Berejstes Klub. Tema. Den Røde Baron indtager Hawaii. Fanget i en cyklon på Andamanerne. Blandt konger og helte på Sydgeorgien

Verdens territorier. De Berejstes Klub. Tema. Den Røde Baron indtager Hawaii. Fanget i en cyklon på Andamanerne. Blandt konger og helte på Sydgeorgien sommer 2012 / nr. 48 Gl ben autentiske rejsehistorier fra De Berejstes Klub De Berejstes Klub Tema Verdens territorier Den Røde Baron indtager Hawaii Fanget i en cyklon på Andamanerne Blandt konger og

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

LIV OG RELIGION 6 Grundbog

LIV OG RELIGION 6 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 6 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 6, Grundbog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2006. Ring 75 73 19 95 Jens Bork. Egmont Højskolen (Holsatia) anno 1956

Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2006. Ring 75 73 19 95 Jens Bork. Egmont Højskolen (Holsatia) anno 1956 Den Lille Grønne Egmont Højskolens Elevforening juni 2006 Egmont Højskolen (Holsatia) anno 1956 Egmont Højskolen anno 2006 Ring 75 73 19 95 Jens Bork INDHOLD Sommerhilsen fra skaldepanden... 3 Siden Sidst...

Læs mere

Ny bog om Stig Elling. Hans Pilgaard. Melodi Grand Prix. Side 6-8. Man gjorde et barn fortræd. Side 10. Til kamp mod hiv og aids.

Ny bog om Stig Elling. Hans Pilgaard. Melodi Grand Prix. Side 6-8. Man gjorde et barn fortræd. Side 10. Til kamp mod hiv og aids. Side 6-8 Ny bog om Stig Elling Man gjorde et barn fortræd Side 10 Hans Pilgaard Til kamp mod hiv og aids Side 14-15 Melodi Grand Prix Stor reportage FREE MAGAZINE - JUNE 2007 - ISSUE 54 Gjorde drømmen

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

GLOBEN. TEMA: Det sydlige Afrika. Fodbold VM Følg en DBK er l farverig fodboldfest ved VM i Sydafrika

GLOBEN. TEMA: Det sydlige Afrika. Fodbold VM Følg en DBK er l farverig fodboldfest ved VM i Sydafrika SEPTEMBER 2010 /NR. 41 GLOBEN M E D L E M S B L A D F O R D E B E R E J S T E S K L U B TEMA: Det sydlige Afrika Fodbold VM Følg en DBK er l farverig fodboldfest ved VM i Sydafrika Namibia med telt På

Læs mere