Aarhus Universitetshospital. Center for Akutforskning Aarhus Universitetshospital Marianne Lisby, postdoc, sygeplejerske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Universitetshospital. Center for Akutforskning Aarhus Universitetshospital Marianne Lisby, postdoc, sygeplejerske E-mail: marilisb@rm."

Transkript

1 Hvad kan sygeplejersker byde ind med for at inddrage borger/patient i relation til akut sygdom/skader/traumer? - perspektiver fra et forskningsprojekt om udskrivelse fra akutafdelinger Center for Akutforskning Marianne Lisby, postdoc, sygeplejerske

2 Hvad kan I forvente at høre. Indhold Hvorfor - undersøgelsen STAFET? Hvordan vi har undersøgt det? Hvad er der kommet ud af det foreløbige resultater? Fokus på interview med patienter og sygeplejersker Model for udskrivelse af patienter fra akutafdelinger Hvor er vi nu? Afprøvning af model Opsamling Form Fakta, cases, resultater & refleksion spørgsmål er velkommen!

3 If you could hear, see and feel https://www.youtube.com/watch?v=cddwvj_q-o8

4 Hovedbudskab At sygeplejersker vha. en systematisk, faglig, individuel og nysgerrig tilgang kan involvere patienter i det korte akutte møde med hospitalet og gøre en forskel! - ved udskrivelsen fra akutafdelinger

5 Hvorfor? ~ akutte indlæggelser/år & 1.9 mio. akutte kontakter/år Kortere indlæggelsestid + = = Færre medicinske sengepladser Flere udskrivelser fra Akutafdelinger Øget ansvars- overdragelse Øget behov for opfølgning Styrket samarbejde mellem faggrupper og sektorer Entydig information og kommunikation Patient og pårørendeinddragelse Hvilke krav stiller det til ansvarsoverdragelse? Hvad skal der til for at undgå genindlæggelse, forbedre livskvalitet & tilfredshed?

6 Hvad findes der af viden om udskrivelser generelt? eksempler Individuelt tilpassede udskrivelser kan reducere genindlæggelser (Shepherd et al 2010) Forskellige tiltag ved udskrivelse kan reducere genindlæggelse og forbedre patientforløb (Hesselink et al 2012) Følge-hjem ordninger herunder geriatrisk Sygeplejerske styret udskrivelsesinterventioner Opfølgende hjemmebesøg (Rytter et al dansk studie) Farmaceutiske indsatser Telefonisk opfølgning Udskrivelse som overraskelse pårørende perspektiv om udskrivelser fra en akutafdeling (Anette A. Wind, 2012)

7

8 Konrad Lorenz Tænkt er ikke nødvendigvis sagt Sagt er ikke nødvendigvis hørt Hørt er ikke nødvendigvis forstået Forstået er ikke nødvendigvis accepteret Accepteret er ikke nødvendigvis udført Set & Mødt

9 Overordnede formål og succeskriterier Formål: At identificere, udvikle og afprøve individuelt tilpassede udskrivelser for patienter, der går direkte hjem fra fælles akutmodtagelser til videre opfølgning i primærsektoren eller ambulant regi Succeskriterier: Øget patientsikkerhed fx færre unødvendige genindlæggelser Forbedret patientforløb (sammenhæng, information, involvering mm.) Optimeret pleje og behandling indenfor og på tværs af sektorer Højere tilfredshed og livskvalitet

10 Formål del 1: Identificere hyppige gengangere i akutafdelinger Afdække styrker, svagheder og risici i nuværende udskrivelsesprocedurer Formål del 3: Undersøge om udskrivelsesmodellen vil reducere forekomsten af genindlæggelser, forbrug af sundhedsvæsnets ydelser samt øge livskvalitet og oplevelse af forløbet Identifikation Udvikling Afprøvning Formål del 2: Udvikle model for udskrivelse på baggrund af data fra del 1 og videnskabelig litteratur

11 Hyppige gengangere i akutafdelinger Hvem? Patienter med: alkohol og psykiske problemer (DF10) socialsygeplejersker abnorme fund og symptomer fx besvimelsestilfælde (DR diagnoser) respiratoriske problemer fx KOL og pneumoni (DJ) afprøvning KOL sygeplejerske tilsyn i akutafdeling mistanke om sygdom - henvendelses diagnose (DZ03) Baseret på data fra EPJ i /Data og DRG enheden på AUH Verificeres af dansk studie, 2014 (Hansen et al)

12 Interview hvad og hvem Information Opfølgning Kommunikation Formidling Patientinterview: Før udskrivelse: dage efter: dag efter: 15 Sygeplejerske FAA: 5 Læger FAA: 5 Almen Praksis: 6 Hjemmesygeplejen: 4 Samarbejde Romagnoli et al, 2013 (Home care nurses perceptions) Smith et al, 2012(What information does GP wants?) Shephard et al, 2010 (Discharge from Hospitals) Danske kandidat og ph.d. afhandlinger (udskrivelser)

13 Patient interview Akutafdeling Patient Patient Patient 30 dage Personlig interview: Nuværende situation Indlæggelsesforløbet Udskrivelsesinformation (relevant, forstå mm.) Præferencer ifht. medinddragelse i information kommunikation formidling opfølgning Tryghed & tilfredshed Telefoninterview: Manglet viden Information, kommunikation Nye forhold Hvordan går det Følger anbefalinger Brug for kontakt til EL/Hospital Tryghed

14 Case lipotymi (DR) En 73-årig kvinde med flere tidligere indlæggelser pga. lipotymi indlægges via Falck i skadestuen og overflyttes senere til akutafsnit Diagnostiske undersøgelser i.a. Bor alene, men har to døtre som bor tæt på samt en god ven som hun ser dagligt Er bange for gå ud (bange for at besvime igen) Ved telefonisk kontakt 2 dage efter udskrivelse klager hun over voldsom hovedpine Genindlægges under samme diagnose 3 uger senere

15 Case DF10 Case: 42-årig mand indlægges akut på AUH stærkt beruset og med flænge i underbenet Alkoholmisbruger, ingen pårørende, bor i egen lejlighed Indlægges til afrusning Follow-up 30 dage

16 Interview sundhedsprofessionelle Deltagere Sygeplejersker (akut) fokusgruppe Hjemmesygeplejersker Enkelt/gruppe (2 pers) Læger (akut) Individuelle interview Praktiserende læger fokusgruppe Metode og analyser Semistruktureret interview guide + patient cases Generel og sygdomsspecifik Transskriberet, kodet og tematiseret (2 personer) Peter Dahler-Larsen Information Formidling Kommunikation Opfølgning Samarbejde Generelt Læger (Akut) Sygepl. (Akut) Almen Praksis Hjemmeplejen

17

18 Patient karakteristika Diagnoser Antal n Køn Kvinder n Alder Mean (range) Off. hjælp n Kontakt til EL/Hospital (6mdr.) n/n Lipotymier mm (19-94) 2 9/10 Alkoholmisbruger (37-65) 2 7/7 KOL /pneumonier (67-79) 1 4/4 Mistanke om sygdom /1 Total (19-94) 5 21/22 30 dage efter udskrivelse: 4 kontakter til akutafdelingen / 1. død (cancer) / 5 ikke planlagte kontakter til egen læge

19 Kontakt til sundhedsvæsnet og kronisk sygdom Kroniske sygdomme n/n Kontakt til sundhedsvæsnet (6 mdr. før indlæggelsen) n/n Hospital n Almen Praksis n Lipotymi 5/10 9/ Alkohol (DF10) 5/7 7/7 5 2 Kol, pneumoni 3/4 4/4 4 DZ03 1/1 1/1 1

20 Akutafdeling og hjemme Når man ligger her og kan høre, hvor dårlig de andre patienter bag forhængene er, så føler man sig ikke særlig syg. Men når man kommer hjem til sig selv så kan man godt mærke, at man alligevel er syg..man får derfor ikke altid spurgt om det man skulle på hospitalet. (2. dag interview, kvinde) Mange ting er uoverskuelige efter man kommer hjem. Det er som om man glemmer hverdagen, når man er indlagt og når man kommer hjem står spørgsmålene i kø. Hvad var det lægen sagde, hvem har nu ansvaret for at være tovholder i mit forløb (2. dag interview, kvinde) Hjælpe patienter med at afklare spørgsmål; lytte; spørge mm.

21 Hvad mener patienter om information, formidling og kommunikation Efter 2 dage, oplevede flere, at de havde manglet information efter de kom hjem Fjernelse af suturer Svar på prøver Hvorfor indlagt Skulle der været taget et røntgen billede efter drænet blev fjernet? Hovedpine efter lumbalpunktur Glemte at spørge om, hvornår stingene skulle fjernes (mand,df10) Ikke tilstede ved udskrivelsen (8) Ikke nødvendigt (4) Ikke rask nok til at deltage (1) Har ingen pårørende (2) Relevant - de fleste Øge mulighed for pårørende deltagelse! Pårørende deltagelse 3/22 Information hvad? Patient Præferencer (22) Informationsmåde? Både mundtlig & skriftlig! Primært: behandling, sygdom, opfølgning, prøver Sekundært: medicin og forebyggelse Andet: Information der fokuserer på, hvad man kommer hjem til efter udskrivelsen Forståelig - næsten alle Modtager af information Medicinskemaer svære at forstå Misforstod det lægen sagde om prednison behandling,han brugte et andet ord som jeg ikke kendte..ville gerne have en forklaring på, hvorfor jeg skulle have prednison (kvinde, DJ) Egen læge Hjemmeplejen, hvis relevant Pårørende (~halvdelen) Andre: psykolog, distriktspsykiatri, alkoholrådgivning

22 Udskrivelsesbreve Patient (ønsker) Skriftlig information evt. som mail, der fortæller om ens sygdomsforløb og har et telefonnummer som man kan ringe på og få svar på sine spørgsmål eller sige, at man har brug for hjælp. En slags fortrydelsesret eller råb om hjælp, når man alligevel ikke kan klare det (kvinde, DR)

23 Hvad mener patienter om opfølgning De fleste gav udtryk for at følge eller delvist følge anbefalinger og planlagte opfølgning Undtagelser var DF10 gruppen flere ønskede ikke antabus og fulgte ikke kontrol ved egen læge Reminder opfølgning? 1 deltager ønskede reminder og helst som brev (DF10) De fleste ville selv organisere det Få ønskede at akutafdelingen organiserede for dem Organisere opfølgning - hvem? Patient Præferencer (22) Budbringer Information - hvem? Patienten (2) Akutafdelingen (6) Pårørende (0) Understøtte patients muligheder for at bevare kontrol Kombination af flere (6) Patient og plejecenter (1) Patient og pårørende (1) Patient og Akutafdeling (4)

24 Tryghed score (1-10) Pt. nr. ICD-10 Udskrivelse 2. dag 30. dag Ikke planlagte kontakter 01 DR Akutafdeling 02 DF DF DZ DR DF Akutafdeling x 2 10 DF DJ Egen læge 15 DR DF Egen læge 19 DR Egen læge 20 DR DR DR Akutafdeling Tale med patienten om tryghed ved udskrivelse

25 Kommentarer Det er nogen gange svært med sundhedspersonale. Man fortæller og fortæller om problemerne, men der sker ikke noget jeg bliver ikke taget alvorligt (mand, DF10)

26 Sygeplejerskers perspektiver på information Modsætning: Hjemmesygeplejersker ønsker bløde værdier i sygepleje epikriser Akutafdelingens sygeplejersker mener, at det kun er vigtigt med det patienten skal huske det der jo aldrig står, det er jo, altså, de der bløde ting, ikke. Altså, de der ting, som måske kan være relevante vide, hvordan er forholdet til familien, hvordan klarer de sig i hverdagen og sådan noget. Og det er jo så det, vi så først skal til at finde ud af. Så man er altid en lille smule bagefter (hjemmesygeplejerske)

27 Sygeplejersker - information Sammenfald: Savner kontaktoplysninger og direkte adgang til sygeplejersker, der kender pt. Savner information om patient/borger så man ikke skal starte forfra ved sektorskift MedCom Altså, det kunne jo være rart at vide, hvad man har lavet af aftaler med ptt., ikke også. Hvad er det man har talt om, har de været afvisende overfor at gå til rådgivning, eller er de motiverede, eller hvor er de henne. Sådan, så vi ikke skal starte samme sted, hvor I er startet, men at vi ligesom kan sige, I har aftalt eller I har snakket om sådan og sådan (hjemmesygeplejerske)

28 Sygeplejersker - medicin Medicin, er et stort problem ikke gennemskuelig! sådan noget som medicin, jeg synes også tit, der kan gå et eller andet fuldstændigt skævt, selvom vi sender listerne ind. Altså vi kan også godt opleve, der er nogen vi sender hjem, hvor vi tager medicinen fra dem, og så kommer de tre dage efter, og så er de startet med det igen. (sygeplejerske akutafdeling) Involver og understøt patienter i egen medicinbehandling, hvis muligt

29 Sygeplejersker - samarbejde Sygeplejersker Akutafdeling Vi er gode til at kontakte hjemmeplejen Om fredagen skal vi nogen gange slås med hjemmeplejen Hjemmesygeplejersker Der er ikke styr på tingene ved udskrivelse fra hospital hvorfor pokker sender de dem hjem med kort varsel, når der ikke er styr på noget som helst. [ ]så der er nogen brist undervejs Problemet er jo, at vi efterhånden alle sammen er så pressede, og det er vi jo også, ikke Geriater en mulighed til opfølgende hjemmebesøg Vil gerne samarbejde mere med kommunen, men oplever, at der mangler tilbud til denne patientgruppe [DF10] Teams ikke nødvendigvis en løsning i sektorovergang Oplever, at hospitalet ikke har kendskab til kommunens tilbud (alkohol og misbrugs) Ansvarsoverdragelse synliggøre overfor patienten, hvem der er tovholder (hvornår)?

30 Sygeplejersker - samarbejde jeg har jo en vision eller en ide, der hedder, at man i højere grad brugte hjemmesgpl. til at være med til at udskrive borgere. At man på en eller anden måde blev inddraget i selve udskrivningsøjeblikket. At det var os, der tog dem hjem i stedet for, at det er sygehusets, der følger hjem hos de ptt., der har sådan en følgeordning. Fordi, det er ofte os, der står, altså, det er os, der kender problematikken derhjemme. [ ]Så jeg kunne egentlig tænke mig, fordi det jo ofte er os, der ved, hvad det er skal gøres brug af i hjemmet, at det er os, der ligesom bliver inddraget på en anden måde (hjemmesygeplejerske)

31 KOL forløb eksempler fra interview Læger: Henviser til KOL ambulatorium Oplever at AP ikke kender til KOL ambulatorium Forebyggende samtaler Kontakte PL før 112 KOL ptt. gider ikke på sygehuset Broget skare Hyppige gengangere - meget syge Akut Team Bedre hvis hjemmeplejen kørte rundt med iltapparater og kunne betjene dem Pt. gøres opmærksom på eget ansvar Sygeplejersker: Kommer for sent ind Iltapparater og inhalationer Sosu-hjælpere i front i kommunen Angst tale dem ned Forløbskoordinator Ønsker kontakt til hjemmeplejen Akutafdeling Svær gruppe Nedsat kendskab til devices Lav status Almen Praksis (AP) Hjemmeplejen Borgerne og hjælperne klarer behandling spl. klarer medicin Rod i medicinordinationer For lidt besked Mere viden om inhalationsbehandling Ønsker kontakt til spl. på hospitalet

32 Model for udskrivelse af patienter Telefon opfølgning Follow-up Udskrivelsesbrev Ud Akutafdeling Ind Akutafdeling Patientforløb Akutafdeling Pit 2 Pit 1 Diagnostik Behandling Pleje

33 Afprøvning af sygeplejefaglig model Dag 1 Dag 1-3 Dag 1 Dag 30 Intervention Ind Akutafdeling Kontrol Udskrivelse Akutafdeling = Randomisering = Pit 1 = Pit 2 = Followup = Spørgeskema (LUP) Livskvalitet (EQ5D) Mål gruppe: voksne medicinske patienter, der udskrives direkte til et eget hjem og som har været indlagt mindst 1 gang i de sidste 12 mdr. Plan: 220 patienter i hver gruppe

34 Gør en forskel? Det ved vi ikke endnu..undersøgelsen slutter 31. oktober 2015 MEN, enkelt situationer tyder på, at patienter oplever et bedre forløb, mere indflydelse, føler sig hørt & set i en travl afdeling og føler sig bedre klædt på til at handle

35 Opsamling hvad kan sygeplejersker byde ind med. Tydeliggøre overfor patient/borger, hvem der har ansvaret for forløbet hvor og hvornår! Involvere patienten aktivt i udskrivelsen bl.a. gennem forståelige udskrivelsesbreve Bruge opholdet i akutafdelinger som pit stop/service tjek er der noget vi kan gøre bedre/optimere set med patientens øjne (og sundhedsprofessionelles) Etablere bedre kommunikation mellem sygeplejersker på tværs af sektorer præparere patientens vej mellem systemer og sektorer Lad patient/borger bevare kontrol over eget forløb Respektere patientens/borgerens valg og fravalg Lytte til & tage patienten/borgeren alvorlig

36 If you could hear, see and feel what the patient hear, see and feel. Ville du så ændre din sygepleje for den akutte patient?

37 Tak til. Professor Hans Kirkegaard, Center for Akutforskning, (AUH) Afdelingsledelsen, AUH, Ole Mølgaard & Pia Stie-Svendsen Samarbejdspartnere Centerchef Anette Schouv Kjeldsen, Akutcentret, AUH Centerchef Eva Sejersdal, Hoved- & Neurocenter, AUH Stabschef Hanne Linnemann, Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg Praksiskoordinator Aarhus, Nikolaj Evaldsen (PL) Afdelingssygeplejerske Hanne Boyles & Elsebeth Stegmann, Fælles AKUT Afdeling, AUH Dr. Steven Handler (MD), Pittsburgh University, Pennsylvania, USA Professor Kirsten Lomborg, Personale og patienter der medvirker i undersøgelsen Projektsygeplejerske Michelle Klingenberg

38 Spørgsmål /diskussion

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Direkte patientfeedback som

Direkte patientfeedback som 54 Sygeplejersken 21/2009 Medinddragelse Direkte patientfeedback som Af Marianne Nybro Grum, cand.cur., Karen Skjødt Hansen og Marie Fuglsang, cand.scient.soc., Charlotte Fiil Sestoft og Hanne Danielsen,

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER 2 ET LIV MED KOL - BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET ET SAMARBEJDE MELLEM: FORFATTER: Anne Carstensen LAYOUT: Anne Carstensen DESIGNSKOLEN

Læs mere

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Belyst via interviewundersøgelse blandt hjemmesygeplejersker samt statistiske analyser af udviklingen på udvalgte somatiske områder Sidsel Vinge Jannie Kilsmark Dansk

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff PUBLIKATION OKTOBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej

Læs mere

4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer

4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer 4. 0 Indledning til kvalitativ undersøgelse af erfaringer fra livet med KOL I det følgende fremstilles ti KOL-patienters erfaringer med at leve med sygdommen KOL, med henblik på at identificere palliative

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.) Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Bibi Hølge-Hazelton (red.) 1 2 Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D 1 Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Læs mere