Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug."

Transkript

1 Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

2 Tak fordi du valgte dette RICOH WG-20. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte af kameraet. Gem vejledningen, så du altid har den til rådighed, når du senere får brug for den. Ophavsret Billeder, der tages med RICOH WG-20 til andet formål end personlig brug, må ikke anvendes uden tilladelse, som anført i gældende lov om ophavsret. Vær venligst opmærksom på, at der er tilfælde, hvor der gælder begrænsninger for fotografering, selv til personlig brug i forbindelse med demonstrationer, forestillinger eller udstillede genstande. Billeder, der tages med henblik på at opnå ophavsret, må ikke anvendes uden for rammerne af en sådan ophavsret som beskrevet i gældende lov om ophavsret, hvilket man også skal være opmærksom på. Varemærker SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. ArcSoft og det tilhørende logo er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende ArcSoft Inc. i USA og/eller andre lande. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC i USA og/eller andre lande. Eye-Fi, Eye-Fi-logoet og Eye-Fi connected er varemærker tilhørende Eye-Fi, Inc. Intel, Intel Core og Pentium er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande. AMD, AMD Athlon og ATI Radeon er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. NVIDIA og GeForce er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NVIDIA Corporation i USA og/eller andre lande. Dette produkt understøtter PRINT Image Matching III. Digitale stillkameraer, printere og software med PRINT Image Matching III hjælper fotografen til tage netop de billeder, han eller hun havde til hensigt at tage. Visse funktioner er ikke tilgængelige på printere, der ikke er PRINT Image Matching III-kompatible. Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. PRINT Image Matching er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. PRINT Image Matching-logoet er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Om produktregistrering Med henblik på at kunne yde dig en bedre service, anmoder vi om, at du udfylder produktregistreringen, som kan findes på den cd-rom, der følger med kameraet, eller på vores hjemmeside. Tak for hjælpen. Se Produktregistrering på internettet (s.260) for flere oplysninger.

3 Til brugere af dette kamera Brug ikke, og opbevar ikke enheden i nærheden af udstyr, der genererer kraftig elektromagnetisk stråling eller magnetiske felter. Kraftige ladninger eller magnetiske felter fra udstyr, som f.eks. radiosendere, kan forstyrre skærmen, beskadige data eller påvirke produktets indvendige kredsløb og forårsage funktionsfejl på kameraet. Displayets flydende krystaller er fremstillet under anvendelse af yderst avanceret præcisionsteknologi. Selv om niveauet for fungerende pixel er 99,99 % eller bedre, skal du være opmærksom på, at 0,01 % eller færre pixel ikke tændes eller tændes, når de ikke burde tænde. Dette har dog ingen indvirkning på det optagne billede. Der kan opstå en lysstribe på skærmen, hvis kameraet rettes mod et lyskraftigt motiv. Dette kaldes udtværing, men er ikke en funktionsfejl. De viste illustrationer og skærmens visning i denne brugervejledning kan afvige fra det faktiske produkt. I denne vejledning refererer SD-hukommelseskort til SD-hukommelseskort, SDH-hukommelseskort og SDXC-hukommelseskort. I denne vejledning refererer den generiske term computer(e) herefter til enten en Windows PC eller en Macintosh. I denne vejledning refererer termen batteri(er) til alle typer batterier, der bruges til kamera og tilbehør. Sikker anvendelse af kameraet Vi har gjort vores yderste for at gøre dette produkt så sikkert som muligt. Ved brug af produktet skal du lægge mærke til de punkter, der er markeret med følgende symboler. Advarsel Forsigtig Dette symbol viser, at hvis du ikke overholder dette, kan det medføre alvorlige personskade. Dette symbol viser, at hvis du ikke overholder dette, kan det medføre mindre eller lidt større personskader eller tab af materiel. Om kameraet Advarsel Gør ikke forsøg på at skille kameraet ad eller foretage ændringer på det. Visse indvendige dele af kameraet arbejder ved højspænding, hvilket indebærer risiko for elektrisk stød, hvis kameraet adskilles. 1

4 Hvis kameraets indvendige dele skulle blive blotlagt f.eks. som følge af, at kameraet tabes, må du aldrig røre ved sådanne dele, da der er risiko for at få stød. Det kan også være farligt at have kameraremmen omkring halsen. Sørg for, at børn aldrig vikler remmen rundt om halsen. Hvis der kommer røg eller underlige lugte fra kameraet, eller hvis du konstaterer andre uregelmæssigheder, skal du omgående holde op med at bruge kameraet, fjerne batteriet eller tage vekselstrømadapterstikket ud, og derefter kontakte det nærmeste servicecenter. Fortsat brug af produktet kan forårsage brand eller elektrisk stød. Forsigtig Rør ikke ved flashen, når den affyres, da dette kan give forbrændinger. Flashen må ikke affyres, hvis den er i kontakt med dit tøj, da dette kan misfarve tøjet. Visse dele af kameraet bliver varme under brug. Vær opmærksom på dette under brugen. Pas på glasskår, hvis LCD-skærmen beskadiges. Undgå endvidere at få flydende krystaller på huden, i øjnene eller i munden. Afhængig af dine individuelle omstændigheder eller fysiske sygdomme kan brug af kameraet medføre kløe, udslæt eller blærer. Hvis du oplever uregelmæssigheder, skal du stoppe med at bruge kameraet og straks søge læge. Om batteriopladeren og vekselstrømsadapteren Advarsel Brug kun batteriopladeren og en vekselstrømsadapter, der er beregnet til dette produkt. Batteriopladeren eller vekselstrømsadapteren skal have de effekt- og spændingsspecifikationer, der er angivet for produktet. Hvis ovenstående anvisning ikke følges, kan dette medføre brand, elektrisk stød eller kameradefekt. Den angivne spænding af V vekselstrøm. Forsøg aldrig at skille dette produkt ad eller foretage ændringer på produktet, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. 2

5 Hvis der kommer røg eller underlige lugte fra produktet, eller hvis der forekommer andre uregelmæssigheder, skal du omgående holde op med at bruge kameraet og derefter kontakte det nærmeste servicecenter. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Hvis der kommer vand ind i produktet, skal du kontakte det nærmeste servicecenter. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Hvis der er tordenvejr, når du bruger batteriopladeren eller vekselstrømsadapteren, skal du tage netledningen ud og stoppe med at bruge opladeren. Hvis du fortsætter med at bruge produktet, kan udstyret blive beskadiget, eller det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Tør netledningens stik af, hvis der kommer støv på det. Støv på stikket kan forårsage brand. Forsigtig Undgå at anbringe eller tabe tunge genstande på netledningen, og undgå at bøje netledningen voldsomt, da dette kan beskadige den. Hvis netledningen beskadiges, skal du kontakte det nærmeste servicecenter. Udgangsstikkene i produktet må ikke kortsluttes eller berøres, når produktet er tilsluttet. Sæt ikke netledningen i med våde hænder. Dette kan forårsage elektrisk stød. Udsæt ikke produktet for hårde stød eller tryk, og undlad at tabe det på en hård overflade. Dette kan medføre funktionsfejl. Batteriopladeren må kun anvendes til opladning af genopladelige batterier af typen lithium-ion D-LI92. Opladning af andre batterityper kan forårsage overophedning, eksplosion eller batteriopladerfejl. For at minimere risikoen for farer bør du kun benytte et CSA/UL-certificeret strømforsyningskabelsæt, hvor kablet er af typen SPT-2 eller kraftigere, minimum nr. 18 AWG-kobber, den ene ende er udstyret med et påstøbt hanstik (med en specificeret NEMA-konfiguration) og den anden er udstyret med et påstøbt hunstik (med en specificeret konfiguration af den ikke-industrielle IEC-type) eller tilsvarende. 3

6 Om batteriet Advarsel Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde. Hvis de putter det i munden, kan det medføre elektrisk stød. I tilfælde af lækage fra batteriet kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage tab af synet. Skyl øjnene med rent vand, og søg læge øjeblikkeligt. Du må ikke gnide dig i øjnene. Forsigtig Brug kun det batteri, der er beregnet til dette kamera. Brug af andet batteri kan forårsage eksplosion eller brand. Forsøg aldrig at skille batteriet ad, da dette kan medføre eksplosion eller utætheder. Fjern omgående batteriet fra kameraet, hvis det bliver varmt eller begynder at udvikle røg. Pas på, at du ikke brænder dig på det varme batteri, når det tages ud af kameraet. Hold ledninger, hårnåle og andre metalgenstande væk fra batteriets + og - poler. Kortslut ikke batteriet, eller kast det i ild. Dette kan medføre eksplosion eller brand. I tilfælde af lækage fra batteriet kommer i kontakt med hud eller tøj, kan det medføre hudirritation. Vask de berørte områder grundigt med vand. Sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af D-LI92-batterier: BATTERIET KAN EKSPLODERE ELLER BRÆNDE, HVIS DET IKKE BEHANDLES ORDENTLIGT. - DU MÅ IKKE ADSKILLE DET ELLER KASTE DET I ÅBEN ILD. - DU MÅ IKKE OPLADE DET PÅ ANDEN VIS END PÅ DE ANGIVNE OPLADEBETINGELSER. - MÅ IKKE OPVARMES OVER 60 C ELLER KORTSLUTTES. - MÅ IKKE KNUSES ELLER ÆNDRES. 4

7 Sørg altid for, at kamera og tilbehør holdes uden for små børns rækkevidde Advarsel Sørg for, at kamera og tilhørende tilbehør holdes uden for små børns rækkevidde. 1. Der kan ske personskade, hvis produktet tabes eller ved uventet bevægelse. 2. Der kan ske kvælning, hvis remmen kommer rundt om halsen. 3. Mindre udstyr som f.eks. et batteri eller et SD-hukommelseskort kan sluges. Søg straks lægehjælp, hvis noget tilbehør sluges ved et uheld. Forsigtighed under brug Før kameraet bruges Medbring det internationale garantikort, der følger med ved købet, når du er på rejse. Dette kort vil være nyttigt, hvis der opstår problemer med kameraet i udlandet. Når kameraet ikke har været anvendt i lang tid, bør du altid afprøve det for at sikre dig, at det stadig fungerer korrekt, især før du tager vigtige billeder (f.eks. ved et bryllup eller på rejse). Indholdet af optagelsen kan ikke garanteres, hvis optagelse, visning eller dataoverførsel til en computer osv. ikke er mulig pga. en fejl i dit kamera eller lagermedie (SDhukommelseskort) osv. Objektivet på dette kamera kan ikke udskiftes. Objektivet kan ikke afmonteres. Om batteriet og batteriopladeren Hvis batteriet opbevares fuldt opladet, kan det nedsætte batteriets ydelse. Undgå især at opbevare batteriet ved høje temperaturer. Hvis batteriet efterlades i kameraet, og kameraet ikke bruges i længere tid, aflades batteriet for meget, og batteriets brugstid forkortes. Det anbefales at oplade batteriet den dag, det skal bruges, eller dagen før. Den vekselstrømsnetledning, der følger med kameraet, er udelukkende til brug sammen med D-BC92-batteriopladeren. Den må ikke anvendes sammen med andet udstyr. 5

8 Forsigtighedsregler, når kameraet bæres og bruges Varme og fugtige steder bør undgås. Vær særlig opmærksom på parkerede biler, da kabinen kan blive meget varm. Sørg for, at kameraet ikke udsættes for vibrationer, stød eller tryk, da dette kan forårsage skade, funktionsfejl eller tab af vandtæthed. Beskyt kameraet under transport. Hvis kameraet udsættes for vibrationer, stød eller tryk, skal det indleveres på det nærmeste servicecenter for at blive kontrolleret. Kameraet kan anvendes ved temperaturer mellem -10 C til 40 C (14 F til 104 F). LCD-skærmen bliver sort ved høje temperaturer, men bliver atter normal, når temperaturen falder til det normale niveau. LCD-skærmens flydende krystaller reagerer langsommere ved lave temperaturer. Denne reaktion er normal for flydende krystaller og er ikke en funktionsfejl. Hvis kameraet udsættes for hurtige temperaturudsving, kan der dannes fugt indvendigt i kameraet og på ydersiden. Derfor bør kameraet lægges i et etui eller en plastpose og først tages ud, når temperaturforskellen langsomt har udlignet sig. Undgå at kameraet udsættes for snavs, mudder, sand, støv, vand, giftige gasser eller salte, da dette kan medføre kameranedbrud. Hvis der kommer regn eller vanddråber på kameraet, så tør det af. Tryk ikke hårdt på skærmen, da dette kan medføre beskadigelse eller funktionsfejl. Pas på ikke at have kameraet i baglommen, når du sætter dig ned, da dette kan beskadige kameraet eller skærmen. Hvis der anvendes et stativ sammen med kameraet, må skruen ikke overspændes i kameraets stativgevind. Om reparationer Rengør aldrig produktet med organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller rensebenzin. Anvend en objektivbørste til at fjerne støv på objektivet. Anvend aldrig en spray, da den kan beskadige objektivet. 6

9 Om opbevaring Undgå at opbevare kameraet på steder, hvor der forefindes pesticider og kemikalier. Tag kameraet ud af etuiet, og opbevar det på et sted med god udluftning, så kameraet ikke skades af fugt under opbevaring. Undgå at bruge eller opbevare kameraet på steder, hvor det kan blive udsat for statisk elektricitet eller elektrisk interferens. Undgå at bruge eller opbevare kameraet i direkte sollys eller på steder, hvor det kan blive udsat for hurtige temperaturudsving eller kondens. Det anbefales, at kameraet indleveres til regelmæssige eftersyn hvert eller hvert andet år for at sikre, at det til stadighed fungerer optimalt. Andre emner SD-hukommelseskortet er udstyret med en skrivebeskyttelsesknap. Når knappen indstilles til LOCK, beskyttes de eksisterende data ved Skrivebeskyttelsesknap at forhindre optagelse af nye data, sletning af eksisterende data eller formatering af kortet af kamera eller computer. r vises på skærmen, når kortet er skrivebeskyttet. Vær opmærksom på, at SD-hukommelseskortet kan være varmt, hvis det tages ud umiddelbart efter, at kameraet har været i brug. Hold batteri-/kortdækslet lukket, og fjern ikke SD-hukommelseskortet, og sluk ikke for kameraet, mens der vises eller lagres data på kortet, eller mens kameraet er sluttet til en computer via USB-kablet, da dette kan medføre, at der mistes data, eller at kortet beskadiges. Bøj ikke SD-hukommelseskortet, og udsæt det ikke for slag eller stød. Hold kortet væk fra vand, og opbevar det ikke ved for høje temperaturer. Tag ikke SD-hukommelseskortet ud under formatering, da dette kan ødelægge kortet. Dataene på SD-hukommelseskortet kan blive slettet i følgende tilfælde. Vi påtager os intet ansvar for data, der slettes (1) Hvis SD-hukommelseskortet håndteres forkert af brugeren. (2) Hvis SD-hukommelseskortet udsættes for statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens. (3) Når SD-hukommelseskortet ikke har været brugt i længere tid. (4) Når SD-hukommelseskortet eller batterierne fjernes, mens der overføres data til eller fra kortet. 7

10 8 Hvis kortet ikke anvendes i længere tid, kan dataene på kortet blive ulæselige. Sørg for løbende at sikkerhedskopiere alle vigtige data over på en pc. Husk at formatere SD-hukommelseskort, hvis de er ubrugte eller har været anvendt i et andet kamera. Se i afsnittet Formatering af hukommelsen (s.228). Vær opmærksom på, at sletning af data eller formatering af SD-hukommelseskort eller den indbyggede hukommelse ikke fjerner de originale data fuldstændigt. Slettede filer kan nogle gange gendannes med kommercielt tilgængelig software. Det er brugerens ansvar at sikre beskyttelse af privatlivet vedrørende sådanne data.

11 Om vandtæt, støvtæt og stødsikkert design Kameraet leveres i et vandtæt/støvtæt design i overensstemmelse med JIS-vandtæthed kvalitet 8 og JIS-støvtæthed kvalitet 6 (svarende til IP68). Kameraet opfylder vores droptest (1,5 m højde ned på en 5 cm tyk krydsfinerplade), som er i overensstemmelse med MIL-standard 810F metode stødtest. Kameraet opfylder vores test for vandtæthed, støvtæthed og stødsikkerhed, men det garanteres ikke, at det holdes problem- eller skadefrit. Vandtæthed er ikke garanteret, hvis kameraet f.eks. udsættes for stød i forbindelse med fald eller slagpåvirkning. Forholdsregler før kameraet bruges i vand Kontrollér følgende, før det kommer i nærheden af vand Sørg for, at der ikke er nogen revner på gummiforseglingen på batteri-/ kort- og stikdæksler. Pakningens kontaktflade Vandtæt pakning Pakningens kontaktflade Vandtæt pakning Sørg for, at der ikke er nogen fremmedlegemer (støv, hår, fnuller eller væske) på gummiforseglingerne eller på overfladen, før batteri-/kort- og stikdækslerne lukkes. Fjern fremmedobjekter med en ren fnugfri klud. 9

12 Luk batteri-/kort- og stikdæksler omhyggeligt, indtil de klikker, ellers kan der komme vand ind og beskadige kameraet. Pas på i nærheden af vand Undgå at åbne batteri-/kort- og stikdæksler, når du er i nærheden af vandet eller har våde hænder. Vent, indtil kameraet er helt tørt, før batteriet eller SD-hukommelseskortet udskiftes. Undgå at udskifte batteriet eller kortet, hvis kameraet kan blive vådt eller snavset, og sørg for at hænderne er tørre. Kameraet synker, hvis det anbringes i vand, så husk altid at have kameraremmen monteret og omkring håndleddet, når kameraet anvendes over eller i nærheden af vand. For at øge kameraets vandtæthed er det forreste af objektivet beskyttet af glas. Snavs eller vand på glasset vil påvirke kvaliteten af de billeder, der tages, og glasset skal derfor altid holdes rent. Forholdsregler ved brug af kameraet i vand Brug ikke kameraet på dybder under 10 meter. Brug ikke kameraet under vandet i mere end 120 minutter ad gangen. Åbn ikke batteri-/kort- og stikdæksler under vandet. Brug det ikke i varmt vand eller i varme kilder. Undgå at anvende unødig kraft på kameraet, f.eks. ved at dykke i vandet med det. Hvis du gør det, kan det gå ud over vandtætheden på kameraet eller medføre, at dækslerne går op. Hvis kameraet efterlades i varmt sand i længere tid på stranden, kan funktionstemperaturen blive overskredet, eller højttaler eller mikrofon kan blive tilstoppet af sand. Undgå at udsætte kameraet for vibrationer, stød eller tryk, da dette kan forårsage tab af vandtæthed. Hvis kameraet udsættes for vibrationer, stød eller tryk, skal det indleveres på det nærmeste servicecenter for at blive kontrolleret. Undgå at få sololie på kameraet, da det kan misfarve overfladen. Hvis der kommer olie på kameraet, skal det øjeblikkelig vaskes af med lunken vand. Pludselig og ekstreme ændringer i temperaturen kan medføre kondens på kameraet. Sørg for at opbevare kameraet i en taske eller et etui for at reducere temperaturforskellen. 10

13 Forholdsregler efter brug af kameraet i vand Åbn ikke batteri-/kort- eller stikdæksel, hvis kameraet er vådt. Tør vand af med en ren fnugfri kuld. Den indvendige overflade på kameraets dæksler kan blive våde, hvis de åbnes. Tør vandet af på dækslet. Hvis du tørrer kameraet af, mens der er sand eller støv på det, så kan du ridse overfladen af kameraet. Sørg for, at kamera-/kort- og stikdæksel er godt lukket, før kameraet vaskes af i rindende vand. Når kameraet er vasket af, så tør det med en blød klud. Aftør den vandtætte pakning eller pakningens kontaktflade for snavs eller sand. Kameraets vandtæthed kan forringes af en løs pakning eller revner eller sprækker i pakningen eller pakningens kontaktflade. I tilfælde af ovenstående skal du kontakte det nærmeste servicecenter. Hvis kameraet er meget snavset, eller efter det har været anvendt i vandet, skal du kontrollere, at det er slukket, og at batteri-/kort og stik-dæksler er forsvarligt lukket, før det vaskes under rindende vand eller i en balje med rent vand i kortere tid (2 eller 3 min.). Undgå rengøring med midler, såsom sæbevand, milde opløsningsmidler eller alkohol, da dette kan ødelægge kameraets vandtæthed. For at kameraet skal bevare sin vandtæthed anbefales det, at pakningen udskiftes en gang om året. Hvis pakningen skal udskiftes, kontaktes det nærmeste servicecenter (der pålægges gebyr for denne service). Kameraets tilbehør er ikke vandtæt. 11

14 Indhold Sikker anvendelse af kameraet...1 Forsigtighed under brug...5 Om vandtæt, støvtæt og stødsikkert design... 9 Forholdsregler før kameraet bruges i vand...9 Forholdsregler ved brug af kameraet i vand...10 Forholdsregler efter brug af kameraet i vand...11 Indhold...12 Brugervejledningens indhold...19 Kontrol af pakkens indhold...20 Oversigt over kameradele...21 Oversigt over betjeningselementer...22 Skærmindikatorer...23 Kom godt i gang 32 Montering af rem Montering af rem...32 Tænd for kameraet Opladning af batteriet...33 Isætning af batteriet...34 Brug af vekselstrømsadapteren...38 Isætning af SD-hukommelseskortet Antal mulige optagelser på et SD-hukommelseskort...42 Tænd og sluk for kameraet Start i visningsfunktion...44 Grundindstillinger Indstilling af displaysprog...45 Indstilling af dato og klokkeslæt...49 Grundlæggende funktioner 52 Brug af funktionsknapperne A-funktion...52 Q-funktion...53 Skift mellem A-funktion og Q-funktion...56 Indstilling af kamerafunktioner Betjening af menuerne...57 Menuliste

15 Optagelse af billeder 66 Optagelse af stillbilleder Optagelse af billeder...66 Valg af optagefunktion...69 Anvendelse af funktionen Ansigtsgenkendelse...72 Automatisk optagelse af billeder (Autobilledfunktion)...76 Indstilling af funktionerne (Program-funktion)...78 Optagelse af billeder i den grundlæggende funktion (Grøn funktion)...79 Brug af zoom...81 Sådan tager du billeder i mørke (Funktionerne Natoptagelse, Natportræt, Digital SR, Fyrværkeri, og Stearinlys)...84 Fotografering af personer (Portrætfunktion)...86 Fotografering af børn (Funktionen Børn)...87 Fotografering af dit kæledyr (Funktionen Kæledyr)...88 Fotografering af sports- og fritidsaktiviteter (Surf & Sne/Funktionen Sport)...91 Fotografering af tekst (Funktionen Tekst)...92 Fotografering i funktionen Digitalt mikroskop...94 Tilføjelse af rammer til dine billeder (Funktionen Rammekomponering)...95 Sådan bruges selvudløseren...97 Optagelse af en serie af billeder (Kontinuerlig opt./ Højhast. serieopt.)...99 Optagelse af billeder med Fjernbetjening (Ekstraudstyr) Optagelse af billeder med et indstillet interval (Intervaloptagelse) Optagelse af billeder med automatisk justering af eksponeringen (Auto-Bracketing) Brug af funktionen Digital Wide (Funktionen Digital Wide) Optagelse af Panoramabilleder (Funktionen Digital Panorama) Indstilling af optagefunktioner Valg af flashfunktion Valg af fokusfunktion Indstilling af farvetone Valg af antal optagepixel Valg af stillbilledkvalitetsniveau Justering af hvidbalancen Indstilling af Autolysmåling Indstilling af lysfølsomhed Indstilling af AUTO ISO-område Indstilling af eksponering (EV-korrektion)

16 Korrektion af lysstyrken (D-område indstilling) Indstilling af Pixelsp. AR Indstilling af intervaloptagelse Indstilling af Blink detektor Indstilling af Øjeblikkelig visning Indstilling af den grønne knap Indstilling af billedskarphed (Skarphed) Indstilling af Mætning/Toning Indstilling af billedkontrast (Kontrast) Indstilling af Funktionen Indsæt dato Indstilling af behandling med IQ-forbedrer Indstilling af Makrolys Optagelse af undervandsbilleder Optagelse af undervandsbilleder (Funktionen Undervandsoptagelse/Funktionen Undervandsvideo) Filmoptagelse Filmoptagelse Valg af antal optagepixel og billedfrekvens for videosekvenser Indstilling af funktionen Movie SR (Antirystefunktion til filmoptagelse) Optagelse af en video fra billeder, der er taget med et indstillet interval (Intervalvideooptagelse) Lagring af indstillinger (Hukommelse) Visning og sletning af billeder 161 Visning af billeder Visning af stillbilleder Visning af en film Visning af flere billeder Brug af visningsfunktionen Diasshow Rotation af billedet Zoom-visning Zoom automatisk ind på motivets ansigt (Visning af nærbillede af ansigt) Sletning af valgte billeder og lydfiler Sletning af et enkelt billede eller en enkelt lydfil Sletning af valgte billeder og lydfiler Sletning af alle billeder og lydfiler Beskyttelse af billeder og lydfiler mod sletning (Beskyttelse)

17 Tilslutning af kameraet til AV-udstyr Tilslutning af kameraet til et Video IN-stik Tilslutning af kameraet til et HDMI-stik Redigering og udskrivning af billeder 187 Redigering af billeder Ændring af billedstørrelse (Str.ændr.) Beskæring af billeder Behandling af billeder, for at ansigter ser mindre ud Brug af digitale filtre Sådan bruges Gyotaku-filteret Sådan oprettes et Collagebillede Redukt. af røde øjne Tilføjelse af en ramme (Rammekomponering) Overlejring af originalramme på et billede Redigering af videosekvenser Kopiering af billeder og lydfiler Indstilling af udskriftsfunktion (DPOF) Sletning af et enkelt billede Udskrivning af alle billeder Optagelse og afspilning af lyd 222 Optagelse af lyd (Lydoptagelsesfunktion) Indstilling af Lydoptagelse Optagelse af lyd Afspilning af lyd Tilføjelse af lydoptagelse til billeder Optagelse af lyd Afspilning af lydoptagelse Indstillinger 228 Kameraindstillinger Formatering af hukommelsen Ændring af lydindstillingerne Ændring af dato og klokkeslæt Indstilling af alarmen Indstilling af international tid Indstilling af tekststørrelse på menuen Ændring af displaysprog Ændring af system for navne til mapper Ændring af videoudgangsformat

18 Valg af HDMI-udgangsformat Indstilling af Eye-Fi-kommunikation Justering af lysstyrken på skærmen Anvendelse af funktionen Batterisparer Indstilling af Autoslukfunktion Indstilling af Hurtigzoom-funktionen Indstilling af Displayguide Udfør Pixelsammensætning Ændring af opstartsskærmbillede Tilbage til standardindstillinger (Nulstilling) Visning af Urfunktion Tilslutning til en computer 255 Tilslutning til en computer Medfølgende software Systemkrav Installering af softwaren Indstilling af USB-forbindelsesfunktion Tilslutning til en Windows-pc Tilslutning af kameraet til Windows-pc en Brug af MediaImpression på en Windows-pc Frakobling af kameraet fra Windows-pc en Tilslutning til en Mac Tilslutning af kameraet til Mac en Brug af MediaImpression på en Mac Frakobling af kameraet fra mac en Overførsel af billeder vha. et Eye-Fi-kort Appendiks 271 Tilgængelige funktioner for hver optagefunktion Meddelelser Fejlfinding Standardindstillinger Liste over bynavne med internationale tidszoner Hovedspecifikationer Garantibestemmelser Indeks

19 I denne brugervejledning beskrives betjeningen af 4-vejsnavigationsknappen ved hjælp af illustrationer som vist nedenfor. 2 eller eller 4 5 eller 3 eller Forklaringen på de symboler, der anvendes i brugervejledningen, er vist nedenfor. 1 Angiver, på hvilken side du kan finde en forklaring på den pågældende funktion. Angiver nyttige oplysninger. A-funktion Q-funktion Angiver, hvilke forholdsregler, du skal være opmærksom på, når du bruger kameraet. Denne funktion anvendes til at tage stillbilleder og optage videosekvenser. I denne brugervejledning kaldes funktionen til optagelse af stillbilleder stillbilledoptagefunktion. Denne funktion anvendes til visning af stillbilleder og afspilning af videosekvenser og lydfiler. 17

20 18 Memo

21 Brugervejledningens indhold Denne brugervejledning indeholder følgende kapitler. 1 Kom godt i gang I dette kapitel forklares det, hvad du skal gøre, når du har købt kameraet, og inden du begynder at tage billeder. Læs kapitlet, og følg anvisningerne. 2 Grundlæggende funktioner Dette kapitel omhandler den grundlæggende betjening såsom knappernes funktioner samt brug af menuerne. Yderligere oplysninger findes i nedenstående kapitler. 3 Optagelse af billeder Dette kapitel omhandler forskellige optagemåder samt indstilling af relevante funktioner. 4 Visning og sletning af billeder Dette kapitel omhandler visning af stillbilleder og videosekvenser på kameraet eller på tv samt sletning af billeder, lydfiler og videosekvenser fra kameraet. 5 Redigering og udskrivning af billeder Dette kapitel omhandler forskellige måder at udskrive stillbilleder, og hvordan man redigerer billeder med kameraet. 6 Optagelse og afspilning af lyd Dette kapitel omhandler optagelse af lydfiler uden billeder, tilføjelse af lyd (lydoptagelser) til et billede samt afspilning af lydfiler. 7 Indstillinger Dette kapitel omhandler indstilling af kamerarelaterede funktioner. 8 Tilslutning til en computer Dette kapitel omhandler, hvordan man tilslutter kameraet til en computer og indeholder installationsinstrukser og et generelt overblik over den medfølgende software. 9 Appendiks Dette kapitel omhandler fejlfinding og tilbehør (ekstraudstyr)

22 Kontrol af pakkens indhold Kamera RICOH WG-20 Rem O-ST104 (*) Software (cd-rom) S-SW147 USB-kabel, I-USB7 (*) Genopladeligt lithium-ion-batteri D-LI92 (*) Batterioplader D-BC92 (*) Brugervejledning (denne vejledning) Lynvejledning Netledning (*) Makrofod O-MS1 Dele, der er angivet med en stjerne (*), fås også som tilbehør (ekstraudstyr). Hvis du besøger kan du downloade brugervejledningen, registrere dit produkt, tilmelde dig til nyhedsbreve eller finde de seneste oplysninger om firmware. 20

23 Oversigt over kameradele Forside Tænd/sluk-knap/tændt/slukket-lampe (grøn) Objektiv (med beskyttelsesglas) Udløserknap Flash Højttaler/mikrofon Modtager for fjernbetjening Selvudløserlampe/ AF-hjælpelampe Makrolys Bagside Låseknap til stikdæksel Stikdæksel Display Stativgevind Låsearm til batteri-/ kort-dæksel Batteri-/kortdæksel PC/AV-stik HDMI-stik Låsearm til batteri 21

24 Oversigt over betjeningselementer Tænd/sluk-knap Udløserknap w/x/f/y-knap Q-knap 3-knap I-knap 4-vejs-navigationsknap 4/W-knap Grøn/i-knap Knappernes funktioner er beskrevet i afsnittet Brug af funktionsknapperne (s.52-55). Makrofod Når du monterer den medfølgende makrofod (O-MS1) reduceres kamerarystelser under optagelse med digitalt mikroskop (s.94). Sæt de to clips over og under makrolysdelen. Når makrofoden fjernes, så må du ikke holde på clipsdelen. * Når der anvendes makrofod, så er det muligt, at kameraet ikke kan fokusere på genstande, der har ru eller flossede elementer. 22

25 Skærmindikatorer Visning i funktionen A Skærmvisningen ændres i følgende sekvens, hver gang du trykker på 4/W-knappen: normal visning, histogram + info, ingen info, LCD Fra. Alle kameraets knapper fungerer normalt, selv om LCD-skærmen er slukket. Tryk på udløserknappen for at tage billeder som normalt. Y vises, når udløserknappen er trykket halvt ned, hvis der er risiko for kamerarystelser. Brug et stativ, en fjernbetjening (ekstraudstyr) og/eller selvudløserfunktionen for at forhindre kamerarystelser (s.97, s.101). Du kan ikke slukke for LCD i funktionerne N (Rammekomponering), e (Kæledyr) og F (Digital Panorama). Du kan ikke ændre oplysningerne på skærmen ved at trykke på 4/W-knappen i 9 (Grøn) funktion eller X (Digital Wide)-funktion. I funktionen (Digitalt mikroskop) skifter knappen 4/W kun mellem skærmen Normal visning og Ingen info. Normal visning OK Histogram + info M 14M AWB ISO 200 OK OK LCD slukket OK Ingen info 23

26 Normal visning i optagefunktionen for stillbilleder P DATE /250 F /04/' / 4 14: Optagefunktion (s.69) 2 Indikator for batteristand (s.37) 3 Ikon for ansigtsgenkendelse (s.73) 4 Indstilling af datoindfotografering (s.144) 5 EV-korrektion (s.130) 6 Lukkertid 7 Blænde 8 Ikonet Pixelsporing SR (s.132) 9 Hukommelsesstatus (s.43) 10 Resterende billedlagringskapacitet 11 Flashfunktion (s.113) 12 Optagefunktion (s.97 - s.105) 13 Fokusfunktion (s.115) 14 Eye-Fi-kommunikationsstatus (s.245) 15 Ikon for Digital zoom/ Intelligent zoom (s.81) 16 Fokusramme (s.66) 17 Dato og klokkeslæt (s.49) 18 Indstilling af international tid (s.236) 19 D-omr. Indstil. (s.131) * 6 og 7 vises kun, når udløserknappen er trykket halvt ned. * For 8 vises M, når Pixelsp. AR er indstillet til O (Til) i menuen [A Optagefunktion]. f vises, når udløserknappen er trykket halvt ned, hvis Pixelsp. AR er indstillet til P (Fra) og der er risiko for kamerarystelser. * For 13, når fokusfunktionen er sat til =, og auto-makro-funktionen er aktiveret, vises q på skærmen (s.115). 24

27 * 14 ændres som vist afhængig af [Eye-Fi]-indstillingen i menuen [W-indstilling]. Ved Eye-Fi-kommunikation. Kameraet kommunikerer eller søger efter adgangspunkt, når [Eye-Fi] er sat til O (Til). Eye-Fi-kommunikation venter. Kameraet kommunikerer ikke, når [Eye-Fi] er sat til O (Til). Eye-Fi-kommunikation er forbudt. [Eye-Fi] er sat til P (Fra). Eye-Fi-versionsfejl. Versionen af Eye-Fi-kortet er forældet. * 17 forsvinder to sekunder efter kameraet er tændt. * 19 afhænger af indstillingen [D-omr. Indstil.] i [A Optagefunktion]-menuen. P Når [Highlightkorr.] er indstillet til O Q Når [Skyggekorrektion] er indstillet til O O Når [Highlightkorr.] og [Skyggekorrektion] begge er indstillet til O Hvis [Highlightkorr.] og [Skyggekorrektion] begge er indstillet til P (Fra), vises der ikke noget i 19. * Visse indikationer vises muligvis ikke, afhængig af optagefunktionen. 25

28 Visning af Histogram + Info/Ingen info i stillbilledoptagefunktionen A1 til A21 og B3 vises, når Histogram + Info er valgt. Kun B3 vises, når Ingen info er valgt. A9 A10 A11 A12 A13 A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 A6 A7 A8 P DATE /250 F M AWB ISO 200 A16 A17 A18 A19 A20 A21 B3 A14 A15 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Optagefunktion (s.69) Indikator for batteristand (s.37) Ikon for ansigtsgenkendelse (s.73) Indstilling af datoindfotografering (s.144) EV-korrektion (s.130) Ikonet Pixelsporing SR (s.132) Hukommelsesstatus (s.43) Resterende billedlagringskapacitet Flashfunktion (s.113) Optagefunktion (s.97 - s.105) Fokusfunktion (s.115) A12 Eye-Fi-kommunikationsstatus (s.245) A13 Ikon for Digital zoom/ Intelligent zoom (s.81) A14 Histogram (s.30) A15 Følsomhed (s.128) A16 Indstilling af international tid A17 D-omr. Indstil. (s.131) A18 Optagepixel (s.121) A19 Kvalitetsniveau (s.123) A20 Hvidbalance (s.125) A21 AE-lysmåling (s.127) B1 Lukkertid B2 Blænde B3 Fokusramme (s.66) 26

29 * For A6 vises M, når Pixelsp. AR er indstillet til O (Til) på menuen [A Optagefunktion]. f vises, når udløserknappen er trykket halvt ned, hvis Pixelsp. AR er indstillet til P (Fra) og der er risiko for kamerarystelser. * Når Ingen info vises, så vises A6 i to sekunder, efter der er tændt for kameraet, ved indstilling af Pixelsp. AR er sat TIL, eller når kameraet sættes til optagefunktion. * A12 ændres som vist afhængig af [Eye-Fi]-indstillingen i menuen [W-indstilling]. Ved Eye-Fi-kommunikation. Kameraet kommunikerer eller søger efter adgangspunkt, når [Eye-Fi] er sat til O (Til). Eye-Fi-kommunikation venter. Kameraet kommunikerer ikke, når [Eye-Fi] er sat til O (Til). Eye-Fi-kommunikation er forbudt. [Eye-Fi] er sat til P (Fra). Eye-Fi-versionsfejl. Versionen af Eye-Fi-kortet er forældet. * A17 afhænger af [D-omr. Indstil.]-indstillingen i menuen [A Optagefunktion]. P Når [Highlightkorr.] er indstillet til O Q Når [Skyggekorrektion] er indstillet til O O Når [Highlightkorr.] og [Skyggekorrektion] begge er indstillet til O Hvis [Highlightkorr.] og [Skyggekorrektion] begge er indstillet til P (Fra), vises der intet i A17. * B1 og B2 vises kun, når udløserknappen er trykket halvt ned. * Når optagefunktionen er b (Autobilledfunktion), og hvis du trykker udløserknappen halvt ned, så vises den automatisk valgte optagefunktion i A1, selvom Ingen info er valgt (s.76). * Visse indikationer vises muligvis ikke, afhængig af optagefunktionen. * Når et område skærmen er så overbelyst, at det ser hvidt ud, blinker området rødt som advarsel. På lignende vis blinker et område, der er så underbelyst, at det ser sort ud, gult som advarsel. 27

30 Visning i funktionen Q Optageoplysningerne vises for billedet i visningsfunktionen. Skærmen ændres i følgende sekvens, hver gang du trykker på knappen 4/W: Visningen kan ikke ændres ved at trykke på knappen 4/W, mens der afspilles en lydoptagelse/videooptagelse, eller når afspilning sættes på pause. Normal visning OK Histogram + info /250 F3.5 Rediger Rediger 12M 14M AWB ISO 200 OK OK Rediger Ingen info 28

31 Histogram + info i visningsfunktionen (Alle elementer på skærmen er vist her som forklaring) Der vises oplysninger om f.eks. optageforhold på skærmen. A1 til A11 vises også, når Normal visning vælges. B1 og B8 vises kun, når Histogram + info vælges. A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 A6 1/250 F3.5 Rediger M 12M AWB ISO 200 B5 B6 B7 B8 A7 A8 A9 A10 A11 B3 B4 A1 Ikon for ansigtsgenkendelse (s.72) A2 Visningsfunktion Q : Stillbillede (s.161) K : Video (s.162) L : Lyd (s.224) A3 Indikator for batteristand (s.37) A4 Beskyttelsessymbol (s.180) A5 Symbol for lydoptagelse (s.227) A6 4-vejs-navigationsknap A7 Filnummer A8 Mappenummer (s.241) A9 Hukommelsesstatus (s.43) A10Eye-Fi-kommunikationsstatus (s.245) A11Lydstyrkesymbol B1 Lukkertid B2 Blænde B3 Histogram (s.30) B4 Følsomhed (s.128) B5 Optagepixel (s.121) B6 Kvalitetsniveau (s.123) B7 Hvidbalance (s.125) B8 AE-lysmåling (s.127) * A1 vises kun hvis funktionen Ansigtsgenkendelse fungerede ved optagelsen. * I Normal visning forsvinder A3, hvis der ikke udføres nogen handling i to sekunder. * A6 vises, selvom Ingen info er valgt, men forsvinder, hvis der ikke udføres noget i to sekunder. Når der ikke udføres noget i to sekunder i Normal visning eller Histogram + info, så er det kun Rediger, der forsvinder. 29

32 * A11 vises kun, når lydstyrken justeres under visning af video- og lydoptagelser (s.162, s.225, s.227). *Når Normal visning er valgt, så vises den aktuelle dato og klokkeslæt i to sekunder på positionerne B4 til B8. * Når et område skærmen er så overbelyst, at det ser hvidt ud, blinker området rødt. På lignende vis blinker et område, der er så underbelyst, at det ser sort ud, gult. Displayguide Der vises en guide for hver enkel tilgængelig knapfunktion på skærmen, når kameraet er i brug. 2 4-vejs-navigationsknap (2) Zoomknap 3 4-vejs-navigationsknap (3) OK 4/W-knap 4 4-vejs-navigationsknap (4) SHUTTER Udløserknap 5 4-vejs-navigationsknap (5) X, i Grøn/i-knap MENU 3-knap I, J I-knap Histogram Et histogram viser lysstyrkefordelingen på et billede. Den vandrette akse viser lysstyrken (mørkest i venstre side og lysest i højre side), og den lodrette akse viser antal pixel. Histogrammets form før og efter optagelse viser, om lysstyrken og kontrasten er korrekt eller ej, og gør det (Mørk) Mørke dele Lysstyrke muligt at bestemme, om det er nødvendigt at bruge eksponeringskorrektion og tage billedet igen. Antal pixel (Lys) Lyse dele Indstilling af eksponering (EV-korrektion) 1s

33 Brug af lysstyrke Hvis lysstyrken er korrekt, er grafens top i midten. Hvis billedet er for underbelyst, er toppen i venstre side, og hvis det er for overbelyst, er toppen i højre side. Mørkt billede Korrekt billede Lyst billede Når billedet er for underbelyst, skæres delen til venstre af (mørke dele), og når billedet er for overbelyst, skæres delen til højre af (lyse dele). Dette kamera har en funktion, der indikerer overbelyste områder med rød blinken og underbelyste områder med gul blinken. Brug af kontrast Grafen topper gradvist for billeder, hvor kontrasten er afbalanceret. Grafen topper på begge sider, men falder i midten for billeder med en stor forskel i kontrast og lave mængder middel lysstyrkeniveau. 31

34 Montering af rem 1Kom godt i gang 1 Kom godt i gang Montering af rem Monter remmen (O-ST104), der følger med kameraet. 1 Stik den tynde ende af remmen gennem remfæstet. 2 Stik den anden ende af remmen gennem løkken, og stram til. 32

35 Tænd for kameraet Opladning af batteriet Brug den medfølgende batterioplader (D-BC92) til opladning af det medfølgende genopladelige litium-ion-batteri (D-LI92), før du bruger kameraet første gang eller efter en lang periode, hvor det ikke har været i brug, eller når meddelelsen [Batteri opbrugt] vises. Ladelampe Under opladning: Lys Når opladningen er afsluttet: Slukker selv 1 Kom godt i gang 3 2 Til stikkontakt Batteri Batterioplader 1 Netledning 1 Sæt netledningen i batteriopladeren. 2 Sæt netledningen i stikkontakten. 3 Læg batteriet i batteriopladeren med PENTAX-logoet opad. Ladelampen på opladeren tænder under opladning. Ladelampen slukker, når batteriet er opladet. 4 Når batteriet er opladet, tages det ud af batteriopladeren. 33

36 1 Kom godt i gang Den medleverede D-BC92 batterioplader må kun anvendes til opladning af genopladelige batterier af typen lithium-ion D-LI92. Opladning af andre batterityper kan forårsage skader eller overophedning. Slutningen af batteriets levetid er nået, når det begynder at blive afladet kort tid efter, at det er blevet opladet. Udskift batteriet. Hvis batteriet er korrekt lagt i, men ladelampen på opladeren ikke lyser, kan batteriet være defekt. Udskift batteriet. En fuld opladning tager maks. 120 minutter. (Opladningstiden kan variere, afhængigt af temperatur- og opladningsforholdene.) Den korrekte omgivende temperatur til opladning af batteriet er 0 C til 40 C. Isætning af batteriet Brug det genopladelige litium-ion-batteri D-LI92, der følger med kameraet. Hvis det er første gang, kameraet er i brug, skal batteriet oplades, før det lægges i. Låsearm til batteri-/ kort-dæksel Låsearm til batteri Batteri Batteri-/ kortdæksel 1 Åbn batteri/kort-dækslet. Tryk batteri-/kortdækslets låsehåndtaget i den viste retning 1, skub dækslet mod 2, og åbn det mod 3. 34

37 2 Ilæg batteriet således, at PENTAX-logoet vender mod objektivet, mens der trykkes på siden af batteriet for at presse batteriets låsearm mod 4. Skub batteriet ind, indtil det låser. 1 Kontroller, at batteriet er isat med PENTAX-logoet vendende mod objektivet. Hvis batteriet er vendt forkert, kan det medføre fejlfunktion. 3 Luk batteri/kort-dækslet. Mens du trykker let på batteri-/kort-dækslet i modsatte retning, som angivet på 2, skubbes på dækslet. Når dækslet klikker, er det korrekt lukket. Kom godt i gang Udtagning af batteriet 1 Åbn batteri/kort-dækslet. 2 Tryk batterilåsehåndtaget mod 4. Batteriet udløses. Pas på ikke at tabe batteriet, når du fjerner det. 35

38 1 Kom godt i gang Undgå at anvende unødig kraft, når du åbner og lukker batteri-/ kortdækslet, da den vandtætte pakning kan ryge af. Hvis pakningen ikke sidder korrekt, så er kameraet ikke vandtæt. Hvis batteri-/kortdækslet ikke er ordentligt lukket, kan der komme vand, sand eller snavs ind i kameraet. Dette kamera anvender et genopladeligt lithium-ion-batteri (D-LI92). Brug af andre batterityper kan beskadige kameraet og medføre, at kameraet ikke fungerer korrekt. Læg batteriet korrekt i. Hvis batteriet lægges forkert i, kan det medføre funktionsfejl. Fjern ikke batteriet, når kameraet er tændt. Når batteriet skal opbevares mere end 6 måneder, skal du oplade det i 30 minutter vha. batteriopladeren, og opbevare batteriet separat. Sørg for at genoplade batteriet hver 6. og 12. måned. Det er bedst at opbevare batteriet under stuetemperatur. Undgå at opbevare det ved høje temperaturer. Datoen og klokkeslættet kan vende tilbage til standardindstillingen, hvis kameraet efterlades uden batteri i lang tid. Vær forsigtigt, da kamera og batteri kan blive meget varmt, når det bruges uafbrudt i længere tid. Kameraet skal være fuldstændigt tørt, før batteriet udskiftes. Undgå at udskifte batteriet eller kortet, hvis kameraet kan blive vådt eller snavset, og sørg for at have tørre hænder. Batteriydelsen forringes, når temperaturen falder. Når kameraet bruges i kolde områder, så anbefaler vi, at du har et ekstra batteri med i lommen for at holdet varmt. Batteriydelsen bliver normal ved normale temperaturer. 36

39 Billedlagringskapacitet, videooptagetid, lydoptagetid og visningstid (ved 23 C med skærmen tændt og med fuldt opladt batteri) Billedlagringskapacitet *1 (flash brugt til 50 % af optagelserne) Videooptagetid *2 Lydoptagetid *2 Visningstid *2 Ca. 260 billeder Ca. 120 min. Ca. 350 min. Ca. 280 min. *1 Optagekapacitet viser det omtrentlige antal optagelser under CIPAkompliant test. (med LCD-skærm tændt, flash brug til 50 % af optagelserne og ved 23 C). Den faktiske kapacitet kan variere efter forholdene. *2 I overensstemmelse med resultater af udført test. 1 Kom godt i gang Generelt vil batteriets kapacitet forringes ved lave temperaturer. Sørg for at tage et ekstra batteri med, når du rejser udenlands. Dette gælder også, hvis du tager billeder på kolde steder eller planlægger at tage mange billeder. Indikator for batteristand Du kan kontrollere batteristanden ved hjælp af indikatoren på skærmen. Visning af skærmbilledet (Grøn) (Grøn) (Gul) (Rød) [Batteri opbrugt] Batteristand Batteriet er fuldt opladet. Lav batteristand. Meget lav batteristand. Batteriet er opbrugt. Efter visning af denne meddelelse slukker kameraet. 37

40 1 Kom godt i gang Brug af vekselstrømsadapteren Hvis kameraet skal bruges i længere tid, eller hvis kameraet skal sluttes til en computer, anbefales det at anvende vekselstrømsadapteren (K-AC117) (ekstraudstyr) Jævnstrømsstik 4 Jævnstrømskoblingsenhed 1 Sørg for, at kameraet er slukket, før batteri/kort-dækslet åbnes. 2 Fjern batteriet. Se under s.34 - s.35 for at se, hvordan du åbner batteri-/kortdækslet og fjerner batteriet. 3 Indsæt jævnstrømskoblingsenheden. Brug side af jævnstrømskoblingsenheden til at trykke på låsearmen til batteriet. Kontroller, at jævnstrømskoblingsenheden sidder på plads. Batteri-/kortdækslet kan ikke lukkes, mens jævnstrømskoblingsenheden er isat. Lad dækslet stå åbent, når du bruger vekselstrømsadapteren, og prøv ikke at lukke det. 4 Sæt stikket på vekselstrømsadapteren i koblingsenhedens jævnstrømskoblingsenhed. 5 Sæt netledningen i vekselstrømsadapteren. 38

41 6 Sæt netledningen i stikkontakten. Sørg for, at kameraet er slukket, før vekselstrømsadapteren tilsluttes eller frakobles. Kontrollér, at netledningen og det jævnstrømsstik, som forbinder vekselstrømsadapteren med kameraet, er korrekt isat. Hvis netledningen eller kablet løsner sig, mens du optager data på SD-hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse, kan dataene gå tabt. Vær forsigtig, når du bruger vekselstrømsadapteren, for at undgå brand eller elektrisk stød. Sørg for at læse Om batteriopladeren og vekselstrømsadapteren (s.2), før du bruger vekselstrømsadapteren. Sørg for at læse brugervejledningen, der følger med til vekselstrømadaptersættet K-AC117, før du bruger det. Når vekselstrømsadapteren tilsluttes, kan du ikke sætte kameraet opretstående på bordet, da ledningen fra jævnstrømskoblingsenheden stikker ud fra bunden af kameraet. Undgå at anvende unødig kraft, når du åbner og lukker batteri-/ kortdækslet, da den vandtætte pakning kan ryge af. Hvis pakningen ikke sidder korrekt, så er kameraet ikke vandtæt. 1 Kom godt i gang 39

42 Isætning af SD-hukommelseskortet 1 Kom godt i gang Dette kamera bruger enten SD-hukommelseskort, SDHChukommelseskort eller SDXC-hukommelseskort. (Disse kort refereres til som SD-hukommelseskort). Optagne billeder og lydfiler gemmes på SD-hukommelseskortet, hvis kortet er isat i kameraet. De gemmes i den indbyggede hukommelse, hvis der ikke er isat noget kort (s.43). Husk at formatere (initialisere) SD-hukommelseskortet, hvis det er ubrugt eller har været anvendt i et andet kamera eller en anden digital enhed. Vejledning vedrørende formatering findes i afsnittet Formatering af hukommelsen (s.228). Sørg for, at kameraet er slukket, før SD-hukommelseskortet sættes i eller tages ud. Kameraet skal være fuldstændigt tørt, før SD-hukommelseskortet udskiftes. Undgå at udskifte kortet, hvis kameraet kan blive vådt eller snavset, og sørg for at have tørre hænder. Undgå at anvende unødig kraft, når du åbner og lukker batteri-/ kortdækslet, da den vandtætte pakning kan ryge af. Hvis pakningen ikke sidder korrekt, så er kameraet ikke vandtæt. Billedlagringskapaciteten for stillbilleder varierer afhængigt af SD-hukommelseskortets kapacitet, det valgte antal optagepixel og kvalitetsniveau (s.290). Indikatorlampen blinker, når der læses data fra SD-hukommelseskortet (når data optages eller læses). Back-up af data Kameraet kan muligvis ikke få adgang til data i den indbyggede hukommelse i tilfælde af en funktionsfejl. Brug en computer eller andet udstyr for at lave backup af vigtige data et andet sted. 40

43 1 Stik til SD-hukommelseskort Batteri-/kortdæksel SD-hukommelseskort Kom godt i gang 1 Åbn batteri/kort-dækslet. Tryk batteri-/kortdækslets låsehåndtaget i den viste retning 1, skub dækslet mod 2, og åbn det mod 3. 2 Sæt SD-hukommelseskortet i kortholderen, således at mærkaten vender mod forsiden af kameraet (siden med objektivet). Skub kortet helt ind. Hvis kortet ikke skubbes helt ind, kan dette forringe optagelsen af billeder eller lyd. 3 Luk batteri/kort-dækslet. Mens du trykker let på batteri-/kort-dækslet i modsatte retning, som angivet på 2, skubbes på dækslet. Når dækslet klikker, er det korrekt lukket. Sådan fjernes SD-hukommelseskortet 1 Åbn batteri/kort-dækslet. 2 Tag SD-hukommelseskortet ud ved først at skubbe det ind i stikket. Tag kortet ud. Hvis batteri-/kortdækslet ikke er ordentligt lukket, kan der komme vand, sand eller snavs ind i kameraet. 41

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 10:35 AM

e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 10:35 AM e_kb485.book Page 0 Tuesday, June 30, 2009 10:35 AM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Brugervejledning. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:16 PM

e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:16 PM e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:16 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

e_kb471.book Page 0 Tuesday, July 29, 2008 1:53 PM

e_kb471.book Page 0 Tuesday, July 29, 2008 1:53 PM e_kb471.book Page 0 Tuesday, July 29, 2008 1:53 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Brugervejledning. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt dette RICOH WG-30 digitalkamera. Vi anbefaler, at du læser

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at

Læs mere

X90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, March 11, 2010 5:04 PM

X90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, March 11, 2010 5:04 PM X90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, March 11, 2010 5:04 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

Ophavsret Til brugere af dette kamera Varemærker PictBridge Om produktregistrering

Ophavsret Til brugere af dette kamera Varemærker PictBridge Om produktregistrering e_kb456.book Page 0 Monday, February 4, 2008 10:35 AM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. DAN Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Optio WG-2 GPS/Optio WG-2 er vandtæt, støvtæt og stødsikkert som vist nedenfor, så du kan bruge det til en lang række udendørsaktiviteter. Vandtæt/støvtæt:

Læs mere

Tak fordi du valgte dette RICOH WG-20 digitalkamera.

Tak fordi du valgte dette RICOH WG-20 digitalkamera. Tak fordi du valgte dette RICOH WG-20 digitalkamera. Kameraet er vandtæt, støvtæt og stødsikkert som vist nedenfor, så du kan bruge det til en lang række udendørsaktiviteter. Vandtæt/støvtæt: JIS-vandtæthed

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4

RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Kom godt i gang 1 Digitalkamera RICOH WG-4 GPS RICOH WG-4 Brugervejledning Grundlæggende funktioner Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 2 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger

Læs mere

optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 1:50 PM

optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 1:50 PM optiow80_qsg.fm Page -1 Monday, June 29, 2009 1:50 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Optio W80 er vandtæt, støvtæt og stødsikkert som vist nedenfor, så du kan bruge det til en lang

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. DAN Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger dette kamera første gang, anbefales det, at du læser denne lynvejledning først, så du kan blive fortrolig med den grundlæggende betjening

Læs mere

OptioWG-1_QSG_DAN.book Page 0 Thursday, March 10, 2011 3:17 PM. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

OptioWG-1_QSG_DAN.book Page 0 Thursday, March 10, 2011 3:17 PM. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. OptioWG-1_QSG_DAN.book Page 0 Thursday, March 10, 2011 3:17 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Optio WG-1 GPS/Optio WG-1 er vandtæt, støvtæt og stødsikkert som vist nedenfor, så du

Læs mere

SIKKER ANVENDELSE AF KAMERAET

SIKKER ANVENDELSE AF KAMERAET e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 11:18 AM SIKKER ANVENDELSE AF KAMERAET Vi har gjort vores yderste for at gøre dette produkt så sikkert som muligt. Ved brug af produktet skal du lægge mærke

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. DAN Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger dette kamera første gang, anbefales det, at du læser denne lynvejledning først, så du kan blive fortrolig med den grundlæggende betjening

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Startguide Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt dette RICOH WG-30W digitalkamera. Denne startguide indeholder

Læs mere

OptioW90_QSG_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 2:54 PM. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

OptioW90_QSG_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 2:54 PM. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. OptioW90_QSG_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 2:54 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Optio W90 er vandtæt, støvtæt og stødsikkert som vist nedenfor, så du kan bruge det

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. QSG_WS80.book Page 0 Thursday, August 20, 2009 9:05 AM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Dette kamera leveres i et vand- og støvtæt design, der overholder JIS-vandtæthed kvalitet 8 og

Læs mere

Optio I-10_QSG.book Page 0 Tuesday, February 2, 2010 3:25 PM. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Optio I-10_QSG.book Page 0 Tuesday, February 2, 2010 3:25 PM. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Optio I-10_QSG.book Page 0 Tuesday, February 2, 2010 3:25 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger kameraet for første gang, anbefales det, at du først læser denne lynvejledning

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX RICOH IMAGING FRANCE S.A.S. (European Headquarters) 112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. DAN Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger dette kamera første gang, anbefales det, at du læser denne lynvejledning først, så du kan blive fortrolig med den grundlæggende betjening

Læs mere

Ophavsret Varemærker Til brugere af dette kamera PictBridge Om produktregistrering

Ophavsret Varemærker Til brugere af dette kamera PictBridge Om produktregistrering e_kb455.book Page 0 Wednesday, September 19, 2007 11:32 AM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. DAN Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger dette kamera første gang, anbefales det, at du læser denne lynvejledning først, så du kan blive fortrolig med den grundlæggende betjening

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. DAN Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger dette kamera første gang, anbefales det, at du læser denne lynvejledning først, så du kan blive fortrolig med den grundlæggende betjening

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt PENTAX MX-1. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning,

Læs mere

Oversigt over Brugervejledningen

Oversigt over Brugervejledningen e_kb435.book Page 1 Wednesday, January 31, 2007 4:56 PM Oversigt over Brugervejledningen Først bør du læse kapitlerne Kom godt i gang og Kamerafunktioner, mens du sidder med Optio T30 foran dig, for at

Læs mere

Ophavsret Varemærker Til brugere af dette kamera PictBridge Om produktregistrering

Ophavsret Varemærker Til brugere af dette kamera PictBridge Om produktregistrering e_kb450.book Page 0 Wednesday, July 4, 2007 1:26 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. DAN Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. PENTAX WG-3 GPS / PENTAX WG-3 er vandtæt, støvtæt og stødsikker som vist herunder, så du kan bruge det i forbindelse med en lang række udendørsaktiviteter.

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. QSG_P80.book Page 0 Wednesday, August 12, 2009 3:29 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger kameraet for første gang, anbefales det, at du først læser denne lynvejledning for

Læs mere

Pentax_K-01_QSG_DAN.book Page 0 Wednesday, February 8, 2012 3:00 PM. Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Pentax_K-01_QSG_DAN.book Page 0 Wednesday, February 8, 2012 3:00 PM. Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Pentax_K-01_QSG_DAN.book Page 0 Wednesday, February 8, 2012 3:00 PM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger kameraet for første gang, anbefales det, at du først læser denne lynvejledning

Læs mere

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Startguide Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt dette RICOH WG-5 GPS digitalkamera. Denne startguide indeholder

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. quick_start_guide_e70.fm Page -1 Tuesday, January 13, 2009 9:22 AM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger kameraet for første gang, anbefales det, at du læser denne vejledning

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt e_kb449.book Page 1 Friday, November 30, 2007 12:16 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte af

Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte af e_kb440.book Page 1 Tuesday, February 20, 2007 9:53 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte af

Læs mere

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt e_kb448.book Page 0 Friday, August 3, 2007 2:51 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Pentax_Q_QSG_DAN.book Page 0 Wednesday, August 24, 2011 8:56 AM. Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX.

Pentax_Q_QSG_DAN.book Page 0 Wednesday, August 24, 2011 8:56 AM. Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Pentax_Q_QSG_DAN.book Page 0 Wednesday, August 24, 2011 8:56 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Når du bruger kameraet for første gang, anbefales det, at du først læser denne lynvejledning

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

PENTAX Q_DAN.book Page 0 Friday, September 2, 2011 10:34 AM

PENTAX Q_DAN.book Page 0 Friday, September 2, 2011 10:34 AM PENTAX Q_DAN.book Page 0 Friday, September 2, 2011 10:34 AM Tak for dit køb af dette PENTAX Q digitalkamera. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak for dit køb af dette PENTAX Q10 digitalkamera. Vi anbefaler, at

Læs mere

Lyn-startvejledning Quick Start Guide

Lyn-startvejledning Quick Start Guide QSG_E85.book Page 1 Monday, October 12, 2009 1:50 PM Digitalkamera Camera Lyn-startvejledning Quick Start Guide QSG_E85.book Page 2 Monday, October 12, 2009 1:50 PM QSG_E85.book Page 1 Monday, October

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Lyn-startvejledning Quick Start Guide

Lyn-startvejledning Quick Start Guide Altek_Bali_UM_EN.book Page 1 Friday, October 2, 2009 3:55 PM Digitalkamera Camera Lyn-startvejledning Quick Start Guide Altek_Bali_UM_EN.book Page 2 Friday, October 2, 2009 3:55 PM Altek_Bali_UM_EN.book

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Digital kamera Startguide

Digital kamera Startguide Digital kamera Startguide Tak fordi du har valgt det digitale kamera RICOH WG-M2. Denne startguide indeholder oplysninger om, hvordan du gør RICOH WG-M2 klar til brug, og om den grundlæggende betjening.

Læs mere

e_kb442.book Page 0 Tuesday, February 19, 2008 10:17 AM

e_kb442.book Page 0 Tuesday, February 19, 2008 10:17 AM e_kb442.book Page 0 Tuesday, February 19, 2008 10:17 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX u. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. SLR-digitalkamera K-500 Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak, fordi du valgte dette PENTAX K-500 digitalkamera. Vi

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

K-01_DAN.book Page 0 Tuesday, February 21, 2012 4:32 PM

K-01_DAN.book Page 0 Tuesday, February 21, 2012 4:32 PM K-01_DAN.book Page 0 Tuesday, February 21, 2012 4:32 PM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX O. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

Optio M90_QSG_DAN.book Page 1 Friday, May 14, 2010 12:30 PM. Digitalkamera. Lyn-startvejledning

Optio M90_QSG_DAN.book Page 1 Friday, May 14, 2010 12:30 PM. Digitalkamera. Lyn-startvejledning Optio M90_QSG_DAN.book Page 1 Friday, May 14, 2010 12:30 PM Digitalkamera Lyn-startvejledning Optio M90_QSG_DAN.book Page 2 Friday, May 14, 2010 12:30 PM Optio M90_QSG_DAN.book Page 1 Friday, May 14, 2010

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

SLR-digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

SLR-digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. SLR-digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX A. Vi anbefaler,

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Brugervejledning. Digitalt spejlreflekskamera i mellemformat

Brugervejledning. Digitalt spejlreflekskamera i mellemformat Digitalt spejlreflekskamera i mellemformat Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte det digitale PENTAX

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

SLR-digitalkamera K-50. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

SLR-digitalkamera K-50. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. SLR-digitalkamera K-50 Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak, fordi du valgte dette PENTAX K-50 digitalkamera. Vi anbefaler,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

e_kb475.book Page 0 Tuesday, January 20, :02 AM

e_kb475.book Page 0 Tuesday, January 20, :02 AM e_kb475.book Page 0 Tuesday, January 20, 2009 11:02 AM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

e_kb459.book Page 0 Friday, June 22, 2007 2:59 PM

e_kb459.book Page 0 Friday, June 22, 2007 2:59 PM e_kb459.book Page 0 Friday, June 22, 2007 2:59 PM Tak fordi du valgte et PENTAX digitalkamera s. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte af kameraet.

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

e_kb464_84percent.book Page 0 Monday, October 6, 2008 8:32 AM

e_kb464_84percent.book Page 0 Monday, October 6, 2008 8:32 AM e_kb464_84percent.book Page 0 Monday, October 6, 2008 8:32 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX e. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere