Regler for læring og samvær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for læring og samvær"

Transkript

1 Regler for læring og samvær

2 Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT SKOLENS FORVENTNINGER ANVENDELSE AF EGEN COMPUTER I UNDERVISNING BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD RYGNING OG RUSMIDLER RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG HINANDENS TING KODEKS OM KRÆNKENDE ADFÆRD OG DELING AF KRÆNKENDE MATERIALE UNDERVISNING PROJEKTSKRIVNING DU KAN REGNE MED SKOLENS STØTTE BEVIS FOR SÆRLIGE INDSATSER OM AT DELTAGE AKTIVT I UNDERVISNINGEN, OG OM FRAVÆR OM STUDIEAKTIVITET OM FRAVÆR ELEVER UDEN UDDANNELSESAFTALE ELEVER MED UDDANNELSESAFTALE I skoleperioderne: I praktikperioderne: SYGEMELDING I SKOLEPERIODER Fraværsbesked via Elevplan HVAD SKER DER, HVIS DU HAR FOR MEGET FRAVÆR? HVIS REGLERNE OVERTRÆDES KLAGER HVIS DU VIL STOPPE

3 1 Respekt Tillykke, du har valgt en uddannelse, som vil give dig udfordringer og ny viden. Du bliver nu en del af et fællesskab, der er bygget op omkring samarbejde, respekt og gensidig ansvarlighed. Vi glæder os til samarbejdet. Sammen med dig, ønsker vi at skabe nogle gode uddannelsesmæssige oplevelser. Det sæt regler, som du læser lige nu, er med til at sikre, at skolen bliver et godt sted at give og modtage undervisning. SOSU Sjælland er en arbejdsplads med mange medarbejdere og elever. SOSU Sjællands ledelse og medarbejdere forventer, at du udviser almindelig god opførsel og respekterer fællesskabet. For at bevare et godt arbejds- og uddannelsesmiljø forventes det af dig, at du opfører dig ansvarligt, respektfuldt og tolerant over for andre. Det vil sige, at vi ikke accepterer adfærd, der indebærer mobning, vold, tyveri, personlig chikane eller diskriminering. Ingen der færdes på skolen, må udsættes for eller udsætte andre for - nedværdigende eller krænkende opførsel. Dette gælder uanset, om det er i den direkte kontakt med hinanden eller gennem internetportaler og mobiltelefoner. SOSU Sjælland anser mobning og trusler som et angreb på både den enkelte elev, studiemiljøet og skolens værdier. 2 Skolens forventninger Du har besluttet dig for, at du gerne vil tage en uddannelse. Derfor forventer SOSU Sjællands ledelse og medarbejdere, at du møder forberedt til undervisningen, at du deltager aktivt i timerne og at du afleverer opgaver og projekter m.m. Også i dine praktikperioder forventer skolen, at du deltager aktivt og engageret. Du har et medansvar for at lære noget, og er du fraværende, er det dit ansvar at få indhentet det forsømte - gerne i samråd med din lærer. Du gør dig selv en tjeneste ved at få nogle gode studievaner fra første færd. Du er en del af et hold, og I må gerne lave jeres egne regler for samvær og orden - bare de holdes inden for skolens overordnede regelsæt. Vi forventer At du møder til tiden. At din mobiltelefon er slukket i timerne (og kun tændt som led i undervisningen). At du ikke forlader undervisningen i utide. At du behandler bygninger, inventar, bøger og udstyr ordentligt. At du deltager i undervisningen på skolen på fuld tid. At du medbringer din egen computer, anvendeligt til formålet 2.1 Anvendelse af egen computer i undervisning. Som elev forventes du at have eget udstyr med, mens skolen giver adgang til Office 365 og andet nødvendigt software. Skolen stiller kun få bærbare computere til rådighed til brug i undervisning eller projektarbejde, og kun i kortere perioder. Computere koblet op på skolens netværk må kun bruges til skolerelevant arbejde. De samme forventninger gælder ved uddannelsesaktiviteter uden for skolens område, f.eks. ved virksomhedsbesøg og på studieture. 3

4 2.2 Brug af video, billeder og lyd På SOSU Sjælland benytter vi bl.a. optagelser af lyd og billede fra undervisningssituationer, som elever og undervisere kan få glæde af bagefter som en del af undervisningen af og til også på tværs af skolen. Har du ikke lyst til at være med i optagelser af undervisningssituationer, skal du huske at sige det og selv sikre, at du ikke er med. Din underviser vil naturligvis informere på forhånd om, hvor og hvornår der bliver optaget, så du har chancen for at melde pas. Vi bruger kun optagelser til internt brug i undervisningen. Egner de sig til at blive delt eksternt fx på vores hjemmeside eller på sociale medier -, bliver du spurgt om lov først. Ligeså skal du oplyse, hvis du optager. Inklusiv underviseren, og du skal have tilladelse fra skolen og dem, der er med på optagelserne, hvis du ønsker at lægge dine eller andres optagelser på fx sociale medier. 2.3 Rygning og rusmidler Skolen er røgfri. De enkelte afdelingers regler for rygning skal følges, men fælles er, at der ikke må ryges ved og foran hovedindgangen. Reglerne gælder også brug af e-cigaretter. Alkohol og andre rusmidler er uforenelige med undervisning. Derfor må der ikke indtages alkohol eller andre rusmidler på skolens område. Det er en grov overtrædelse af skolens regler at møde på skolen i påvirket tilstand. Ved særlige lejligheder kan skolens ledelse dispensere fra alkoholforbuddet. Elever, der kommer i skole påvirket af alkohol eller andre rusmidler, vil blive bortvist fra skolen resten af dagen. Efterfølgende vil eleven blive indkaldt til en samtale. Ved dette møde vil de efterfølgende konsekvenser blive fremlagt for eleven. Konsekvenserne vil variere afhængig af den konkrete situation. Mulige sanktionsmuligheder er: Skriftlig advarsel. Bortvisning i en kortere periode. Opsigelse af uddannelseskontrakt. 2.4 Respekt for skolens inventar og hinandens ting SOSU Sjælland ønsker at være en skole, hvor alle har lyst til at være og lyst til at lære. Det er rart at være et sted, hvor man føler sig velkommen og hvor tingene fungerer. Når man er så mange mennesker sammen, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at den måde, du opfører dig på, påvirker elever, ledere og medarbejdere på skolen. Dette gælder også i forhold til den måde, du bruger skolens inventar på. Det er derfor vigtigt, at du behandler lokaler og inventar 4

5 ud fra den indstilling, at der er mange andre end dig, der også har brug for, at tingene fungerer, som de skal. Pas derfor på inventaret og efterlad klasselokaler og grupperum ryddelige. Ledere og medarbejdere på SOSU Sjælland ønsker at skabe et trygt og godt arbejds- og uddannelsesmiljø på skolens afdelinger. En af de ting, der skaber et trygt og godt arbejds- og uddannelsesmiljø, er, at vi kan stole på hinanden. Det skal være muligt at have sine private ting liggende i klasselokalet, uden at man skal være nervøs for, om de bliver taget af nogle andre. Vi har alle et ansvar i forhold til skabe denne trygge atmosfære. Der er dog desværre engang imellem tilfælde af tyveri i klasselokaler, grupperum eller andre steder på skolen. 1. Alle former for tyveri anmeldes til politiet. 2. Hvis der er mistanke om, at tyveriet er foregået af en elev, indkaldes eleven til samtale. 3. Hvis det på dette møde vurderes, at eleven har stjålet, bliver dette meldt til politiet. 2.5 Kodeks om krænkende adfærd og deling af krænkende materiale Der er desværre mange måder at bryde regler på, også uden at det er intentionen. Der kan være en tynd linje mellem dårligt kammeratskab og det som er ulovligt. Vi er alle som én med i fællesskaber, også digitalt på sociale medier, og vi har alle en forpligtelse at forhindre at en shitstorm opstår, eller at krænkende materiale bliver delt. Ting spredes hurtigt, især på nettet, og afsenderen mister let kontrollen over hvad et billede bliver brugt til eller hvordan en historie bliver udlagt. Du har som elev pligt til at sige aktivt fra når du får kendskab til deling af krænkende materiale. Et lidt for hurtigt klik kan skade længe. Skolen ser det som en særlig grov overtrædelse af ordensreglerne hvis en elev udøver racistiske eller religiøst krænkende aktiviteter eller spreder pornografisk eller andet krænkende materiale. Uanset medie, lokation eller tidspunkt på døgnet. Skolen vil gerne hjælpe dig med at passe på dig selv og dit privatliv på nettet, ved at hjælpe dig med at forbedre dine passwords og øge din viden om grundlæggende IT-sikkerhed. Har du lyst til at læse mere om emnet Etisk Kodeks, er der informationer at hente på 3 Undervisning Som elev på skolen skal du regne med at bruge mindst 37 timer om ugen på undervisning, forberedelse, projekter og opgaver mv. Det forventes, at du afleverer opgaver, dokumentationer og projekter mv. til tiden. Du skal være opmærksom på, at det er dit eget ansvar at få afleveret til tiden, og at manglende aflevering kan medføre, at du udelukkes fra undervisningen eller, at du ikke indstilles til eksamen. I grundfagene er det en forudsætning for at gå til prøve, at de obligatoriske opgaver er afleveret til tiden. 3.1 Projektskrivning Der vil være perioder, hvor du i samarbejde med andre elever skriver projekter eller laver andre skriftlige opgaver. I disse perioder aftales det med de fagansvarlige undervisere, hvordan forløbet skal være. Som udgangspunkt er der mødepligt i alle dele af skoleundervisningen. I en projektperiode kan der dog være gode grunde til at foretage virksomhedsbesøg, lave interviews eller lignende. Hvis du mener, at læringsaktiviteten foregår mest hensigtsmæssigt uden for skolen, skal det altid aftales og accepteres af den 5

6 fagansvarlige underviser. Underviseren er ansvarlig for fremmøde-registrering, hvis læringsaktiviteten flyttes uden for skolen. Dine skriftlige opgaver er individuelle og selvstændige. Dette betyder bl.a., at du ikke må copy-paste hverken hele tekster eller dele af tekster og lade som om, at det er dig selv, der har skrevet det. Du kan godt lade dig inspirere af andre opgaver og artikler, men du skal altså selv have formuleret og skrevet det, som du afleverer i dine opgaver eller projekter. Hvis din underviser er i tvivl om, om du selv har skrevet hele din opgave og/eller, om du har benyttet copy-paste må du forvente, at du bliver indkaldt til en samtale. Husk, at uretmæssig brug af andres arbejde i yderste konsekvens kan medføre bortvisning fra skolen, og husk, at du ikke lærer noget, hvis du ikke selv løser eller laver dine opgaver. Du skal overholde den enkelte uddannelses opgavetekniske retningslinjer for aflevering af skriftlige opgaver. Disse retningslinjer kan bl.a. omfatte: Antal sider, der må/skal afleveres. Antal eksemplarer, der skal afleveres. Udformning af forsiden og om at vedlægge bilag mv. Hvordan du bruger eller indsætter eventuelle citater i din opgave. De opgavetekniske retningslinjer kan du få mere at vide om af din underviser. 3.2 Du kan regne med skolens støtte Skolen ønsker, at flest mulige elever når deres mål, får et godt forløb, og klarer uddannelsen. Derfor vil vi gerne hjælpe dig, hvis du har brug for det. Skulle du blive træt af uddannelsen, vil skolen give dig den bedst mulige vejledning for at komme tilbage på sporet - eller stoppe, hvis det er den bedste løsning. 3.3 Bevis for særlige indsatser Skolen har nogle forventninger til, hvad du skal leve op til, når du er elev på skolen. Derfor vil vi også gerne anerkende, når du mere end lever op til forventningerne. Det betyder, at ledelse og medarbejdere har mulighed for at give dig et bevis for en særlig indsats, hvis du er aktiv i vores elevråd, i bestyrelsen eller på anden måde er en synlig og god repræsentant for dine elevkammerater. 4 Om at deltage aktivt i undervisningen, og om fravær 4.1 Om Studieaktivitet SOSU Sjælland stiller krav til dig som elev. Skolen stiller krav til, at du er aktiv og deltagende i undervisningen, og vi stiller krav til dit fremmøde. Dette er nødvendigt, hvis du skal få et godt udbytte af dit forløb hos os. Og så er dit fremmøde vigtigt for at sikre et godt undervisningsmiljø. Det er nemlig også til gene for de andre i klassen, hvis du enten ofte er fraværende, hvis du er uforberedt eller, hvis du ikke deltager aktivt. At deltage aktivt og deltagende i undervisningen betyder, at du skal: Møde til timerne og til tiden. Være velforberedt til undervisningen. Deltage aktivt og konstruktivt i timerne. Aflevere skriftlige opgaver til den aftalte tid. Holde dig orienteret om holdets arbejde i forbindelse med fravær. 6

7 Som elev får du tildelt en kontaktlærer. Hvis ikke du er tilstrækkeligt aktiv eller deltagende, vil din kontaktlærer, eller evt. en anden underviser, kontakte dig og tilbyde dig hjælp og vejledning til at komme på rette spor. For elever med uddannelsesaftale arbejder skolen tæt sammen med arbejdsgiveren for at finde en løsning på manglende studieaktivitet. 4.2 Om fravær Den enkelte underviser registrerer dit fremmøde/fravær. I Elevplan kan du altid selv følge med i, hvor meget fravær du har. Dine lærere og din kontaktlære vil løbende følge op på din deltagelse i undervisningen, og tale med dig, hvis de oplever et vedblivende fravær eller manglende deltagelse i undervisningen. Hvis du i en skoleperiode har for meget fravær, eller hvis du ikke er deltagende i undervisningen, vil du modtage et skriftligt varsel og blive indkaldt til en samtale med din uddannelsesvejleder. Ved samtalen bliver du orienteret om vores støttemuligheder, og om hvad der vil ske, hvis du ikke ændrer adfærd. Hvis dit fravær fortsat stiger, vil du blive indkaldt til endnu en samtale med din uddannelsesvejleder. Fortsætter du med at blive væk fra undervisningen eller med ikke at være deltagende i undervisningen, vil det have konsekvenser for dit uddannelsesforløb. På SOSU Sjælland skelnes der mellem godkendt og ikke godkendt fravær. Godkendt fravær er betegnet som: Sygdom Barns 1. og 2. sygedag Fravær i forbindelse ansættelsessamtale ang. uddannelsesaftale. Skal være dokumenteret i form af skriftlig indkaldelse til samtale fra arbejdsgiver. Alt andet fravær er betegnet som ikke godkendt fravær. En overvægt (over 50 %) af for højt godkendt fravær vil i sidste ende betyde, at du tilbydes et nyt skoleforløb. En overvægt (over 50 %) af for højt ikke godkendt fravær vil i sidste ende betyde, at du udelukkes fra undervisningen og udmeldes fra din uddannelse. Fraværet udregnes i lektioner og følger eleven gennem hele uddannelsesforløbet. Alt efter hvilken uddannelse du er i gang med, er det forskelligt, hvornår du indkaldes til samtale. Se en oversigt over dette her under. Uddannelse 1.fraværssamtale 2.fraværssamtale 3.fraværssamtale GF1, GF2 og SSH 60 lektioner 90 lektioner 120 lektioner GF2 u. 16 uger 50 lektioner 75 lektioner 100 lektioner SSA 100 lektioner 160 lektioner 200 lektioner PA 160 lektioner 230 lektioner 300 lektioner Hvis du udebliver, når din skoleperiode starter efter praktik eller i en sammenhængende periode på 2 uger, uden at skolen kan få kontakt til dig, kan du udelukkes fra undervisningen uden varsel. 7

8 Der er hjælp at hente Hvis du er i en særlig situation, som gør det vanskeligt for dig at passe din undervisning, er det vigtigt, at du informerer skolen. Tag evt. en snak med din kontaktlærer eller med en uddannelsesvejleder. Jo bedre vi kender din situation, des bedre kan vi hjælpe dig. Vi har en fælles interesse i, at du kommer godt igennem dit skoleforløb hos os, og vi vil gøre, hvad vi kan for at støtte dig til at gennemføre så tag imod den hjælp, du kan få! 4.3 Elever uden uddannelsesaftale Du har selv ansvaret for at meddele skolen, når du har fravær. Se nedenstående, hvordan du gør dette. Bliver du syg i en periode med studiebesøg på et praktiksted, skal du altid ringe og sygemelde dig til praktikstedet. Det skal senest ske på det tidspunkt, hvor du ellers skulle have været mødt. Hvis du modtager SU eller har rabatkort til transport uden at være aktiv på uddannelsen, har skolen pligt til at meddele dit fravær til SU-styrelsen. 4.4 Elever med uddannelsesaftale I skoleperioderne: Du har selv ansvaret for at meddele skolen, når du har fravær. Se nedenstående, hvordan du gør dette. Du skal være opmærksom på, at dit praktiksted som arbejdsgiver kan have krav om, at du også meddeler fravær til dem. Mange praktiksteder vil også gerne have, du ringer og melder dig rask. Du skal senest ved uddannelsens start sikre dig, hvad proceduren er hos din arbejdsgiver. Kontakt den uddannelsesansvarlige for din uddannelse i den kommune/region, du har elevkontrakt I praktikperioderne: Du melder dig altid fraværende og rask til dit praktiksted. 4.5 Sygemelding i skoleperioder Skolen registrerer alt fravær i skoleperioderne Fraværsbesked via Elevplan Alle elever skal anvende sygemeldingsfunktionen fra Elevplan: Fra din startside skal du inden kl sende en fraværsbesked til SOSU Sjælland. Klik på knappen Fraværsbesked: Skriv/vælg dags dato og skriv en begrundelse for dit fravær. Gør beskeden enkel ved fx at skrive: Jeg er syg i dag Jeg har barn syg i dag. Du skal sende en ny fraværsbesked for hver dag, hvor du er fraværende. Efter kl er det for sent at sende en fraværsbesked. Kan du ikke få adgang til Elevplan, skal du ringe til skolen på tlf.nr.: inden kl Hvis du går syg hjem i løbet af dagen, skal du give besked til underviseren eller til informationen/receptionen. 8

9 4.6 Hvad sker der, hvis du har for meget fravær? Hvis du har for meget fravær, vil du modtage en skriftlig advarsel om for højt fravær, og du vil blive indkaldt til en samtale med din uddannelsesvejleder. Du vil i alt modtage 3. skriftlige advarsler, hvor du indkaldes til samtaler med uddannelsesvejlederen. Din kontaktlære og din eventuelle arbejdsgiver vil også blive inviteret til at deltage i disse samtaler. Ved de første to samtaler tager I en snak om f.eks.: Hvorfor du har været fraværende Hvad du har gjort for at holde dig opdateret i forhold til undervisningen Hvad du kan gøre for at undgå mere fravær Kan skolen gøre noget for at hjælpe dig, så du undgår mere fravær i fremtiden I Elevplan bliver der noteret, hvad du og/eller uddannelsesvejlederen aftaler (en konklusion på samtalen). Fravær kan medføre en forlængelse af uddannelsesforløbet eller medføre, at du udelukkes fra undervisningen. Ved den 3. samtale deltager uddannelseslederen på din afdeling også. Denne samtale vil handle om, hvilke konsekvenser, dit fravær har for dit uddannelsesforløb. Konsekvenserne afhænger af, om du har overvægt af godkendt eller ikke godkendt fravær (se ovenstående). Efter denne samtale, vil du modtage et brev med den endelige afgørelse truffet på baggrund af dit fravær. 5 Hvis reglerne overtrædes Hvis du overtræder skolens regler, vil du blive indkaldt til en samtale. Som hovedregel vil du modtage en advarsel. I værste fald kan samtalen ende med en udelukkelse fra undervisningen - det er som regel noget, som uddannelseslederen afgør. Du kan miste retten til at modtage SU, udelukkes fra arrangementer og aktiviteter. I nogle tilfælde kan der være tale om erstatning for skader og ødelæggelser. Skolens værdier bygger på respekt mellem elever og undervisere og elever imellem. Derfor vil skolen skride hårdt ind over for mobning og alle former for trusler. Ved overtrædelse af ordensreglerne kan skolen efter situationens alvor iværksætte: Mundtlig påtale Samtale Notat Helhedsvurdering Skriftlig advarsel Bortvisning fra skolen Politianmeldelse 9

10 6 Klager Hvis skolen pålægger dig nogle sanktioner, kan du klage skriftligt til skolens direktør. Det skal ske senest 4 uger efter, at du har fået beskeden om skolens afgørelse. Skolen vil komme med en udtalelse til sagen, og du vil få en uge til at knytte nogle kommentarer til skolens udtalelse. Herefter sender skolen din klage og skolens udtalelse samt dine kommentarer til Undervisningsministeriet. Ved udelukkelse fra undervisningen pga. for højt fravær og/eller manglende studieaktivitet, skal du sende os en eventuel klage senest 7 dage efter at har fået et varsel om, at skolen vil udelukke dig. Er du under 18 år, vil dine forældre eller værge blive kontaktet. Reglerne for klager finder du på vores hjemmeside: 7 Hvis du vil stoppe Hvis du vælger at stoppe din uddannelse før tid, skal du altid kontakte vejlederen. Har du en elevkontrakt med en kommune/region, skal du også altid kontakte dem og give dem en skriftlig opsigelse af din elevkontrakt. Vore vejledere vil også gerne hjælpe dig med at finde en ny skole eller en anden uddannelse. Skolen vil meget gerne vide, hvorfor du forlader uddannelsen. Det kan gøre os bedre til at tilrettelægge uddannelsen. 10

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse: 1. RESPEKT... 3 2. SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 ANVENDELSE AF EGEN COMPUTER I UNDERVISNING.... 3 2.2 MOBILTELEFONER... 3 2.3 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD...

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland

Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland FGU Midt- og Østsjællands ordens- og samværsregler skal fremme et godt undervisningsmiljø for både elever og medarbejdere. Der er tale om regler, som

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2018-19 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2019-20 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Sanktioner... 6 Klageprocedure... 6 Vald.

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler på erhvervsuddannelserne EUC Nordvest

Studie- og ordensregler på erhvervsuddannelserne EUC Nordvest Studie- og ordensregler på erhvervsuddannelserne EUC Nordvest Mødepligt og studieaktivitet Der er mødepligt til al undervisning, og der registreres tilstedeværelse/fravær i hver enkelt lektion. I følgende

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM

A. Fraværsprocedure ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM ORDENSREGLEMENT PAU BORNHOLM A. Fraværsprocedure Pædagogisk Assistent Uddannelsen Bornholm 20. august 2015 Skolen er forpligtet til at udarbejde regler om fravær i henhold til Bekendtgørelse nr. 834 af

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG. Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé Frederiksberg

VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG. Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé Frederiksberg VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 Frederiksberg Overordnede værdier og forventninger På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik Kære elev Ordensreglerne og rusmiddel-/rygepolitikken på Social- og Sundhedsskolen Fyn er udarbejdet ud fra skolens værdigrundlag, som er Professionalisme.

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik Kære elev Ordensreglerne og rusmiddel-/rygepolitikken på Social- og Sundhedsskolen Fyn er udarbejdet ud fra skolens værdigrundlag, som er Professionalisme.

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2018-2019 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND

b. REGLER OM FRAVÆR OG OM REGISTRERING AF FRAVÆR, HERUNDER OM FRAVÆRET HAR HAFT LOVLIG GRUND Skolens ordensregler Skolen er forpligtet på at fastsætte ordensregler for elever på den pædagogiske assistentuddannelse, jf. bek. 1010 af 22/9/2014, 47. Eleverne informeres om ordensreglerne ved uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Indhold Indledning... 2 Studieregler... 2 Eksamen og årsprøver... 3 Ordensregler... 3 Den digitale dannelse... 4 Særligt for kostelever... 4 Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler for uddannelserne på Handelsgymnasiet Ribe Formålet med disse studie- og ordensregler er at bidrage til et godt undervisningsmiljø

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær

Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær Samlet oversigt over tidlig indsats i forbindelse med elevfravær TIRO/21.06.2017 Side 1 af 11 Indhold Tidlig indsats til sikring af elevtilstedeværelse... 3 Kontaktlærerfunktionen... 4 Principper for kontaktlærerfunktionen...

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX Uddannelsesplan... 4 Fremmøde/fravær... 4 Aflevering af opgaver og overholdelse

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 1 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler på Skive College

Studie- og ordensregler på Skive College Studie- og ordensregler på Skive College Det skal være rart at være på Skive College. Vi lægger stor vægt på et godt skolemiljø og god plads til forskellighed. Det overordnede mål er at skabe et godt og

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

VELKOMMEN ed kst Vær afisk : Gr yk, tr 10, isp 02305, august

VELKOMMEN ed kst Vær afisk : Gr yk, tr 10, isp 02305, august VELKOMMEN 1 KÆRE ELEV Velkommen til Learnmark Tech Tillykke med dit valg af uddannelse. En erhvervsuddannelse åbner døren til et væld af muligheder og forener det kreative med det praktiske, når der skal

Læs mere

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium På Aalborg City Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF På Holstebro Gymnasium og HF gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

TEC ORDENSREGLER. TECs formål er teknologisk og erhvervsrettet dannelse - vi uddanner fagligt stolte og dygtige mennesker.

TEC ORDENSREGLER. TECs formål er teknologisk og erhvervsrettet dannelse - vi uddanner fagligt stolte og dygtige mennesker. TEC ORDENSREGLER TEC Ordensregler Baggrund TECs formål er teknologisk og erhvervsrettet dannelse - vi uddanner fagligt stolte og dygtige mennesker. På TEC tager vi godt i mod vores elever og giver medbestemmelse

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 Svendborg Tekniske Gymnasium Svendborg Tekniske Gymnasium (HTX) er et lærested og en arbejdsplads, hvor over 500 mennesker har deres daglige gang. ne skal medvirke til

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 I henhold til 51 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 286 af 18/04/2018) skal Niels Brock fastsætte sine studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2018-2019 I henhold til 51 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 286 af 18/04/2018) skal Niels Brock fastsætte sine studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning, bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Buschauffør - i kollektiv trafik

Buschauffør - i kollektiv trafik Elevhåndbog Buschauffør - i kollektiv trafik På DEKRA Erhvervsskole tror vi på, at mennesker trives bedst med frihed under ansvar. Vi tror på, at alle, der er en del af skolen, har grundlæggende positive

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Velkommen. FREMTIDEN begynder her

Velkommen. FREMTIDEN begynder her Velkommen FREMTIDEN begynder her Kære elev Velkommen til Learnmark Tech Tillykke med dit valg af uddannelse. En erhvervsuddannelse åbner døren til et væld af muligheder og forener det kreative med det

Læs mere

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse BEK nr. 1077

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt blive gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Skoleåret 2019-2020 I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

ANTIMOBBESTRATEGI FOR

ANTIMOBBESTRATEGI FOR ANTIMOBBESTRATEGI FOR Hannæs Østerild Skole og SFO 2017 Trivselsplan for Hannæs-Østerild Skole og SFO Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for at eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Fravær på mere end 10 % anses som problematisk. Du kan følge udviklingen i dit fravær på Uddata+.

Fravær på mere end 10 % anses som problematisk. Du kan følge udviklingen i dit fravær på Uddata+. Studieregler Som elev på Teknisk Gymnasium Sønderjylland har du mødepligt, og vi forventer, at du møder til tiden, ikke forlader undervisningen i utide, deltager aktivt i al undervisning, afleverer dine

Læs mere

Gældende bekendtgørelse for studie- og ordensregler

Gældende bekendtgørelse for studie- og ordensregler Gældende bekendtgørelse for studie- og ordensregler Studie- og ordensreglerne for HF & VUC Nordsjælland bygger på den gældende bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Bekendtgørelsen

Læs mere