D-Star. En moderne kommunikations form

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D-Star. En moderne kommunikations form"

Transkript

1 D-Star En moderne kommunikations form

2 Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse Konklusion

3 Problemformulering Jeg vil i denne rapport, komme ind på følgende punkter: Komme ind på hvordan det det startede med D-Star Se på hvordan teknologien funger Se på forskellen USTRUST kontra ircddb netværk Hvilket udstyr der findes til D-Star af fabriks og hjemmebygget 2

4 Starten på D-Star I 1999 i Japan, satte man en udvikling i gang, med henblik på at konstruer en ny digital protokol, pionererne indenfor denne protokol var den Japanske radio amatør klub, i samarbejder med radio producenten ICOM, hele projektet med at udvikle denne protokol fik også støtte fra den japanske stat, og i 2001 kom man så med det man i dag kender som D-Star, hvor man fremviste det udstyr der skulle bruges til denne nye teknologi. I starten af april 2004, begyndte man at sende det første D-Star forberedte udstyr på marked, det første man sendte på marked var en Icom IC-2200H, som var en ren MHz/2meter VHF radio. I de følgende år, kom der flere radioer der enten kunne køre D-Star fra starten eller skulle have et udvidelseskort sat i for at kunne bruges til D-Star. Sidste i 2004, udsendte JARL 1 nogle ændringer til D- Star standarten, dette gjorde at ICOM måtte sætte deres produktion på hold for at afvente de ændringer der kom, og så snart man havde de ændringer i hus begyndte man at sende udstyr på marked igen. Det første D-Star net der var, var noget man kaldte USTRUST, som en gruppe amerikaner stod for og det blev styret med hård hånd, det blev krævede at man skulle registrer sig selv 2 og sit udstyr for overhovedet at kunne komme på det og bruge det, samtidig var det ikke muligt at kunne bygge sig eget udstyr, f.eks. repeater og radioer, dog er den IC-kreds der skal bruges patenteret men er mulig at købe så man kan bruge den i egne konstruktioner og derfor er mulig at fremskaffe for den almindelig hjemme bygger, man kunne ikke få sin egen hjemmebygget repeater koblet på USTRUST netværker så skulle der en repeater op eller laves en gateway var man tvunget til at bruge det der kunne købes hos Icom, da det net kun kan kommuniker sammen med det stolte udstyr altså at det er registret i USTRUST, de hjemmebyggede repeater har man ikke mulighed for at få godkendt til at koble sig på USTRUST netværket, dog har man haft nogen der har kørt på dispensation men da man var bange for at det software de kørte med skulle påvirke USTRUSTs stabilitet blev det stoppet igen. Denne meget hårde styring blev senere hen for meget for en gruppe tyskere som syntes det ikke kunne være rigtig at det skulle styres så hårdt og derfor gik de i gang med at opbyggede deres eget net som blev baseret på friere software, her var man ikke tvunget til både at registrer sit kalde signal eller sit udstyr, det eneste der på deres net skulle registreres var gateways så de kan logge ind på netværket og udveksle informationer. Denne nye frie måde at køre D-Star på satte efterfølgende en lavine af selvbyg i gang rundt om i verden og i Danmark da en af fordelen ved det frie netværk var at man her har mulighed for at konstruer det hele selv af repeatere, gateways, og andet udstyr da man ikke er bundet op på noget bestemt hardware eller software. Efterhånden er den mere frie model af netværkene ved at vinde indpas rundt om i verden, i Danmark har man brugt den frie udgave siden 2009, da flere og flere kan se at man har flere muligheder på det ircddb baseret netværk end man har på USTRUST, ulempen eller hvordan man skal sige så kan USTRUST og ircddb ikke snakke sammen, så man kan ikke bare logge på det frie og regne med at man kan gå på USTRUST, på et tidspunkt har der været en lille åbning på at kunne logge nogle ikke Icom gateways på USTRUST ved at bruget noget software der kunne for de to systemer til at snakke sammen, men denne option har man senere hen valgt at lukke af for igen. På verdensplan var der i aktive Icom (USTRUST) gateways og 595 aktive ircddb, så ircddb nettet er efterhånden ved at overtage D-Star nettet, i Europa er det, net man bruger hoved sagligt ircddb 1 Japan Amateur Radio League 2 At man registrer sit kaldesignal 3

5 Om D-Star nettet D-Star nettet, er et verdens omspændende digitalt radionetværk, som er i stand til at forbinde repeatere der er opsat rundt om i forskellige lande rundet om i verden med hinanden, netværket er stort set lignende internettet. her er det bare igennem nogle reflektorer der sender over internettet, udover at være i stand til at overføre tale og data giver det også adgang til internettet så man kan overføre f.eks. dokumenter, man har også mulighed for at lave en link forbindelse mellem 2 radioer hvor man kan overfor data med 128 kb, til dokumenter og anden information, man kan sende små sms er, dertil kan der også sendes GPS position, som man kan se på nettet hvor den pågældende radio der sender sine position befinder sig, så nettet har uanet muligheder, I USA har man en udvidelse til D-Star kaldet D-Rats (STAR bagfra), dette net kræver noget mere specielle repeater som kan køre på 23 cm/2.4 Ghz, dog er denne ikke i brug i Danmark. D-Star kommunikationsformen er god for f.eks. ældre radioamatør som er flyttet i lejlighed eller ældre center, og som stadigvæk gerne vil snakke med andre, da det ikke kræver de store antenner, eller udstyr da man kan bruge en håndstation der er forberedt til D-Star. Repeatere, er en form for transceiver som radioamatører i f.eks. Danmark opstiller rundt om i landet for at give andre med amatører mulighed for at kunne nå længere hvis de f.eks. bruger en håndstation, disse enheder er så vidt muligt opstillet eller opsat på høje master eller tårne. Disse enheder virker på den måde at de modtager et signal på en frekvens og derefter sender det videre på en anden frekvens, f.eks. modtager den et signal på Mhz som man kalder en indgang og derefter sender det videre på Mhz som man kalder udgangen, denne virke måde gør sig gældende for både almindelig analoge FM og digitalt FM, dog har den digitale repeatere en mulighed mere da den også kobler sig op til en reflektor, som gør det muligt for repeateren at forbinde sig til andre repeatere i Danmark, der sker dette på et D-star netværk at sender du dit signal til den repeatere der er i Randers, sender den signalet videre til reflektoren som igen sender det ud på alle de andre repeatere i landet, så det signal man har sendt bliver spredt ud over hele landet så alle andre radioamatør som har en D-Star radio vil høre det man sender ud. En repeatere er konstruktionsmæssigt opbygget på den måde at den består af følgende hardware. 1. En lille computer som er installeret med noget speciel software som styre nogle forskellige gateways og forbindelsen til internettet. 2. Radioer som står for sending og modtagelse af signaler 3. Filtre som filtrer uønsket signaler og anden støj fra 4

6 Reflektor, er knudepunkter som sørger at skabe forbindelse med de forskellige repeatere rundet om i verden bliver koblet sammen nationalt som internationalt, disse knudepunkter er noget lignende de repeatere der blev skrevet om tidligere, dog er forskellen at reflektorer ikke har nogen radiomæssig mulighed, hvad angår sending og modtagelse af radiosignaler. Den er også udstyret med talerum her findes der 26 rum i alfanumerisk orden fra A Z, hvor rum A bliver brugt til at forbinde så der kan føres internationale samtaler, rum B Y, kan bruges som lokale samtale rum, her har man mulighed for at føre 24 uafhængige samtaler på én gang uden at det forstyrre andre samtaler, det sidste rum, rum Z kan man bruge til at teste sin egen modulation, da dette rum er et ekkorum, hvordan kan sende en test tale ind som så bliver afspillet og derefter sendt tilbage. De D-Star repeatere vi har her i landet er koblet op på en dansk reflektor, man har med sin lokale repeatere mulighed for at kunne gøre det der hedder at man unlinker den, og beder den om at koble sig til en reflektor i f.eks. Tyskland, når det sker så og repeateren har koblet sig på får man en talebesked om at nu har den koblet sig på den Tyske reflektor og man er nu klar til at forespørge om der skulle være nogen der sidder og lytter, det man indenfor radioamatør kalder QRV 3. 3 QRV Betyder Er der nogen klar 5

7 Når man så har ført de samtaler eller QSO 4 er man ville, kan man enten bede repeateren koble sig tilbage til sin fortrukne reflektor i dette til den danske hvilket er det venligste da den ikke vil være brugbar for andre amatør i et par minutter før den selv kobler sig tilbage. 4 QSO Betyder Samtale, snak 6

8 Hot spots, er tænkt på den måde at det kun skal bruges til at lave en lokal eller personlig adgang til D-Star nettet, så her skal man ikke have de store antenner eller kraftig sendestyrke for at bruge det, da det uheldigvis kan komme til at gøre mere skade en gavn, i det tilfælde af at man kun vil bruge hotspottet som personlig adgang har man mulighed for at programmer softwaren så det kun reager på ens egen kalde signal. Et Hotspot er ikke den dyres ting at bygge da man kan bruge en almindelig FM-transceiver, en ældre ud rangeret computer med et lydkort i, som gateways to internettet og styre enhed til modemmet, eller man kan bruge ældre ombygget radioer også. Understående billede er af en ombygget TP600 radio 7

9 Udstyr til D-Star Til D-Star findes der noget forskelligt udstyr, det være sig hjemmebygget samt fabriksproduceret udstyr, såsom håndstationer og mobil stationer, jeg vil her i dette kapitel komme lidt ind på hvad der findes og bruges af købt og hjemmelavet udstyr. Af fabriks producerede udstyr findes der af håndstationer. Af håndstation findes der denne ICOM E92D som en lille handy mobilstation som sender på både VHF og UHF i FM og Digital mode., men har kun mulighed for at bruge den ene sender af gange, på modtager siden har den mulighed for at køre på begge da den kan lytte på begge VFO 5 er på samme tid. Radioen er udstyret på sådan en måde at man har mulighed for at kunne sende en slags SMS i forbindelse med D-Star, derudover er den udstyret med GPS, så den har mulighed for at kunne fortæller hvor den befinder sig henne, denne funktion kaldes APRS Automatisk Pakke rapporterings system. Derudover findes der også nogle mobilstation, disse stationer kan også bruges som stationær station. Mobilstationen jeg beskrive er Icom, denne radio er en dualband, hvilket vil sige at den har dobbelt modtager, men kan dog kun sende på den ene VFO adgange så man skal skifte mellem de to VFO A eller B alt efter hvordan man har lagt sine frekvensbånd men kan lytte på begge, denne sender på VHF/UHF båndet med. Udover disse to radioer kan man også bruge DV-dongles til at kommuniker på D-Star, disse kan bruges hvis man ikke har en amatørradio der kan bruges på D-Star, eller man kan bruge den hvis man er på fieldday 6. Udover den blå som er afbilledet her på siden findes der også en rød dongle denne dongles bruges til at lavet et såkaldt Hotspot Af hjemmebygget udstyr kan nævnes f.eks. repeater, hvilket er en form for en forstærker station, hvor den modtager et signal på en frekvens og sender den videre på en anden frekvens, repeateren til D-Star er også bygget på den måde at den kobler op til reflektor punkter, således at andre repeater signaler også kommer ud på den. 5 VFO Variabel frekvens oscillator kreds til sender 6 Fieldday Man køre radio fra naturen 8

10 Repeaterne bygges både til 2 meter 145 Mhz og 70 cm 430 Mhz Den tekniske del af en repeater er er følgende 1. Radioer til sender og modtager 2. En lille computer der er udstyret med gateways software, til at koble op til reflektor og internettet 3. Filtrer til at filtrer uønsket signaler fra med. 4. Strømforsyning 9

11 Kilde angivelse OZ1LN Lasse

12 Konklusion Jeg har med arbejdet af denne rapport kigget på hvad det kræves af udstyr og hvad man kan og ikke kan med de forskellige systemer der findes indenfor amatørradio teknologien D-Star, og samtidig kigget på hvad man har af muligheder med dette system. Forskellen på dette digitalt FM og almindelig analog FM, er at med D-Star der har man forbindelse lokal og på verdensplan, via forskellige reflektorer og repeater, samt at man med D-Star har en renere forbindelse i forhold til en almindelig analog FM forbindelse, og man med D-Star har flere muligheder end det analoge. Så min konklusion er at denne teknologi er kommet for at blive og måske senere hen blive udbygget til at kunne klare mere end det kan nu. 11

Vi er på toppen af Thy eller rettere vores repeatere er.

Vi er på toppen af Thy eller rettere vores repeatere er. www.oz5thy.dk EDR Hurup afd. Hvem er de? OZ5THY er en lokal afdeling af radio PC og elektronik interesserede, under landsforeningen Eksperimenterende Danske Radioamatører. Vi har klublokaler på adressen

Læs mere

yden Generalforsamling I dette nummer af CQ Vestjyden Et blad for radioamatører 1. kvartal 2006 Anmeldelse af den nye Icom IC-7000.

yden Generalforsamling I dette nummer af CQ Vestjyden Et blad for radioamatører 1. kvartal 2006 Anmeldelse af den nye Icom IC-7000. CQ Vestjyd yden Et blad for radioamatører 1. kvartal 2006 udkommer fire gange om året til EDR Holstebros medlemmer samt som download på internettet. Heri vil de planlagte aktiviteter i EDR Holstebro for

Læs mere

Jota 2007 Beretning fra Jota 2007 hos DDS Trehøje gruppen. Jota 2007. Yaesu FTM-10E Vi kikker nærmere på nyeste 2 m / 70 cm station.

Jota 2007 Beretning fra Jota 2007 hos DDS Trehøje gruppen. Jota 2007. Yaesu FTM-10E Vi kikker nærmere på nyeste 2 m / 70 cm station. Et blad for radioamatører I dette nummer af Leder 2 Rundt omkring 2 Jota 2007 3 De blå i luften 4 Frekvensregistret 6 YAESU FTM-10E 7 Fieldday 2007 - OZ5THY Video 9 Echolink på Hurup 9 Nyt fra OZ1REP 10

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

Indhold. Cebrail Erdogan 3.5

Indhold. Cebrail Erdogan 3.5 Indhold Indledning... 2 Popularitet... 3 Kommunikation... 3 Hvilken felt vil jeg arbejde med?... 5 Bollemodel... 5 Formålet og præmis... 5 Indhold... 5 Målgruppe... 5 Afsender... 6 Mediet... 6 Kommunikationsmiljø...

Læs mere

Forside: Derfor har jeg valgt MMD

Forside: Derfor har jeg valgt MMD Forside: Derfor har jeg valgt MMD Mit valg er primært truffet ud fra mine kreative interesser, som bl.a. er farvesammensætning, tegne, male og hvad jeg ellers finder spændende og udfordrende inden for

Læs mere

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez Teknologi-Børn Christian Mørk og Volkan Erdönmez 22/04 2010 Vejleder: Berit Bruun Jespersen Fag: Teknologi Klasse: 1.A Skole: Odense Tekniske Gymnasium I dette forløb har vi arbejde med børn og hvordan

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere

Computer Anatomi. 1.2 Roskilde HTX. Computer Anatomi. Christopher O, Morten A, Søren S, Kasper G

Computer Anatomi. 1.2 Roskilde HTX. Computer Anatomi. Christopher O, Morten A, Søren S, Kasper G 1 2 Case: I Århus kommune er der et stort antal kvindelige computer brugere i den offentlige sektor der ikke ved ret meget. Derfor vil kommunen starte et projekt der hjælper de ansatte med at blive bedre

Læs mere

SMART NETVÆRK I HJEMMET

SMART NETVÆRK I HJEMMET MICHAEL B. KARBO SMART NETVÆRK I HJEMMET SMART NETVÆRK I HJEMMET Sådan opbygger du et smart netværk i hjemmet Lær om de mange forskellige teknologier Få enheder til at tale sammen MICHAEL B. KARBO SMART

Læs mere

netværk trådløst Guide BEDRE Sådan får du sider Marts 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

netværk trådløst Guide BEDRE Sådan får du sider Marts 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Marts 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider BEDRE Sådan får du trådløst netværk Skridt for skridt: Gør dit Wi-Fi-signal bedre Fart på nettet - gennem stikkontakten

Læs mere

Internet og Netværk MTL

Internet og Netværk MTL Internet og Netværk MTL Internet og netværk Indholdsfortegnelse Netværk... 2 Klienter og servere... 2 Forbindelser i netværk... 3 Internettet... 5 Internettets opbygning... 5 Historie... 6 På Internettet

Læs mere

IT i folkeskolen Præsentation af IT-projekt - Hjordkær Skole. do IT simple. IT i folkeskolen - Do it a new way:

IT i folkeskolen Præsentation af IT-projekt - Hjordkær Skole. do IT simple. IT i folkeskolen - Do it a new way: IT i folkeskolen Præsentation af IT-projekt - Hjordkær Skole do IT simple IT i folkeskolen - Do it a new way: I dag lever vi i en verden, hvor teknologien udvikler sig hurtigere end nogen sinde før. Hermed

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

udstillingen løbende, i takt med at man finder flere historiske artefakter, som er af relevans i forhold til kirken og Sebbersund Vikingeby.

udstillingen løbende, i takt med at man finder flere historiske artefakter, som er af relevans i forhold til kirken og Sebbersund Vikingeby. Introduktion Ved det smukke Sebbersund i Nordjylland eksisterede for ca. 1000 år siden en stor vikingehandelsplads. Handelspladsen havde en vigtig rolle, da den lå midt i Limfjorden, der dengang var et

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

Internettet. Teknisk viden om internettet Når teknisk udstyr, bl.a. computere, kommunikere med hinanden, foregår det via protokoller.

Internettet. Teknisk viden om internettet Når teknisk udstyr, bl.a. computere, kommunikere med hinanden, foregår det via protokoller. Internettet. Introen. De mange tusinde hjemmesider verden over gør det nemt at finde informationer, handle, chatte, køber rejser, skabe sociale relationer, finde arbejde og meget mere. Flere funktioner

Læs mere

Modem. Start med 28,- 1. udgave. KnowWare. Kontakt med andre...

Modem. Start med 28,- 1. udgave. KnowWare. Kontakt med andre... 28,- Kontakt med andre... Start med Modem Læs hæftet hvis du vil undgå dette... Køb, installering og opsætning af modem Kommunikationsprogrammer BBS'er, online-tjenester og netværk KnowWare Peter Ravnholt

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

Beskrivelse af udviklingsmulighederne i en ny kreativ pædagogik med børn og computer

Beskrivelse af udviklingsmulighederne i en ny kreativ pædagogik med børn og computer Arash fortæller en drabelig historie om en pædagog der bliver spist, mens han ligger inden i en hamburger.. Beskrivelse af udviklingsmulighederne i en ny kreativ pædagogik med børn og computer %! "$#!"&#

Læs mere

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer?

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer? Research Interview med Mom s Jeppe Rasmussen, Marketingleder 00:11 Profil af Mom s Vi er jo en lille produktionsvirksomhed, vi har 16 ansatte her. Virksomheden startede i sin oprindelige form for 19 år

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Indledning. Nordvestjysk handelsgymnasium Info E-handel

Indledning. Nordvestjysk handelsgymnasium Info E-handel Indledning E-handel bliver i større grad del af vores hverdag i takt med at flere og flere anskaffer sig PC'ere og får adgang til Internettet, hvilket også betyder, at vi ikke længere kan se bort fra denne

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere