T E L E G R A F E N. Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 1 Januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T E L E G R A F E N. Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 1 Januar 2012"

Transkript

1 T E L E G R A F E N Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 1 Januar 2012 Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia- og Haderslev garnisoner.

2 TELEGRAFEN er nyhedsmedie for ansatte og deres familier. TELEGRAFEN skrives af de ansatte - til de ansatte. TELEGRAFEN finansieres primært af annonceindtægter. TELEGRAFEN informerer eksterne samarbejdsparter samt ansatte i mission om Telegrafregimentets daglige virke. Trængsel i æteren 3 Udgives af Garnisonsstøtteelementet/ Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade Fredericia, telefon: Masser af hjertestop i Borris Frygten i den meniges øjne Endelig voksen Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Major Henrik Schiøler Redaktør: Overkonstabel af 1. grad Leon Lindholm Korrektur: Generalmajor I.J. Bager Pens. overkonstabel af 1. grad C.E. Jensen Tryk PR-offset, Nordre. Ringvej 3 Fredericia Adresseændring Meddeles på tlf Udgivelse/abonnement Telegrafen udkommer seks gange årligt. Et årsabonnement koster kun 150,- kr. Regning tilsendes fra Forsvarets Regnskabstjeneste. Oplag Eksemplarer ISSN Deadline Sidste frist for indlevering af indlæg til næste nummer er 30. januar eller efter aftale med redaktionen. TELEGRAFEN fordeles til alle Telegrafregimentets militærer og civile ansatte i ind- og udland, samt til relevante myndigheder, organisationer, abonnenter og annoncører. Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i artiklerne, er ikke nødvendigvis sammenfaldende med redaktionens eller regimentets meninger og holdninger. Eftertryk kun tilladt med kildeangivelse. Ny regimentschefen er tiltrådt 2 CISKMP stormer frem Gamle telegrafsoldater mødes Et hovedbrud at stikke kursen... SMUK'T Karen kommer Personelnyt Det nye Telegrafregiment Her er Telegrafregimentets nye logo. Nu med de oprindelige farver. Her vises det på det ny optegnede skjold. De gule farver bruges i stedet for guld. Guld er dyrt at trykke og svært at gengive, derfor gengives guld med gul farve. Stregtegningen er genoptegnet men ellers som tidligere. Materiealer kan sendes ved henvendelse til redaktionen. LAL/RED Forsidefoto Kaptajn Niels Shiøtt, Staben/Telegrafregimentet fik personligt overrakt den franske fortjenstmedalje i guld af den franske ambassadør i Danmark. GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF Ønskes fotokredit på indsendte billeder, bedes det anført - samt ved at navngive billederne som fotokreditten skal være.

3 Trængsel i æteren Hæren, søværnet, flyvevåbnet, politiet, taxa, ambulance og mange flere bruger kommunikation for at kunne virke optimalt. Det kræver plads i æteren - frekvenser at kunne sende og modtage på. Nu er pladsen ved at være trang - meget trang. Af ingeniør Jens Fritze og seniorsergent Benth Farre, Staben/Telegrafregimentet (ST/TGR). I 2010 udsendte IT- og Telestyrelsen en ny bekendtgørelse, der fastsætter anvendelsen af radiofrekvenser, og som en konsekvens af den har Hærens Operative Kommando (HOK) beordret, at anvendelse af tidligere tildelte frekvenser for hærens enheder skal ophøre 1. december Anvendelsen af trådløs kommunikation har udviklet sig i en sådan grad, at der i dag er stor trængsel i æteren. Det er vi nødt til at forholde os til - også i Forsvaret! Trådløs kommunikation i 1894 Telegrafregimentet ville næppe have sit nuværende udseende, hvis ikke italieneren Guglielmo Marconi i 1894 havde eksperimenteret med trådløs telegrafi. Allerede få år efter foretog han en international transmission mellem England og Frankrig - helt trådløst. Radioen var født, men alle havde stadig svært ved at forklare det trådløse begreb. At man kunne sende noget helt uden at bruge kabler, var ikke nemt at forstå, og derfor forklarede man det med, at der overalt i universet var et usynligt stof, som man kaldte Æteren. Radiosignalers bølgeegenskaber En af måderne at beskrive et radiosignal på, er ved at betragte det som bølger. Radiobølger der svinger op og ned i æteren. Det, der adskiller det ene radiosignal fra et andet, er, hvor tit signalets bølger svinger op og ned på et enkelt sekund det man kalder frekvensen. Til dagligt benævner vi frekvensen i Hertz, som vi forkortet Hz svingninger bliver så til Hz eller 10 khz (kilohertz). Det smarte er, at et radiosignal, der svinger 100 gange i sekundet (100 Hz), godt kan sendes samtidig med eller ligge oveni - et signal der svinger gange i sekundet (10 khz). Det kan en radiomodtager godt adskille, men hvis begge signaler f.eks svinger 100 gange i sekundet, vil en radiomodtager ikke kunne adskille det ene fra det andet og signalerne vil bare forstyrre hinanden. Det kaldes interferens. Når vi sender et signal, så er det i udgangspunktet rene toner, vi sender ud. De rene toner eller bærebølger er i praksis ikke så anvendelige, da den eneste information, der ligger i dem, er, om de er der eller ej. Det er på denne måde, man sender et morsesignal. Det bliver først rigtig interessant, når bølgerne bliver bærere af information ved at de moduleres som FM eller lignende. Når man gør det, kommer det, der før var en ren tone med en enkelt frekvens nu til at bestå af et antal toner altså forskellige frekvenser der ligger i et interval omkring bærebølgens frekvens. Nu er signalet ikke bare en frekvens, den har også en båndbredde og båndbredden er reelt et mål for, hvor meget et signal fylder. Det elektromagnetiske spektrum Æteren kaldes med et mere moderne udtryk for det elektromagnetiske spektrum og selv om der umiddelbart kunne synes at være masser af plads i dette elektromagnetiske spektrum, "Pejlere" af lidt ældre dato end vi kender dem idag. TELEGRAFEN 3

4 Frekvens er et udtryk for, hvor mange gange signalet svinger på et sekund. Til daglig benævner vi frekvenser i Hertz, som forkortes Hz. Her er tre Hz. så er det alligevel ikke nødvendigvis tilfældet. De frekvenser/frekvensbånd, man arbejder med til kommunikation, ligger typisk helt nede fra 300 Hz og helt op til 300 GHz. Under 300 Hz er der meget lidt båndbredde og over 300 GHz ændrer bølgerne karakter og bliver til lys. Men selv inden for området 300 Hz til 300 GHz er der meget forskel på egenskaberne for de enkelte frekvenser. Bølgernes måde at udbrede sig på er nemlig meget forskellig ved 1 MHz og 10 GHz, og fordrer således specifikke anvendelser specifikke frekvensbånd. Der er, om man så må sige, forskel på kvaliteten og anvendeligheden af frekvenserne. Disse forhold gør, at der specielt i nogle frekvensbånd er knaphed på ledige frekvenser. Hvis der er forskel på kvaliteten, så er der vel også forskel på prisen? Ja og man kan notere sig, at der ved IT & Telestyrelsens auktioner over 3G licenser for nogle år tilbage blev betalt store summer for disse licenser, netop fordi der var knaphed. Man må konstatere, at spektrum er blevet en ressource på linje med dieselolie og vand, en ressource som der handles med og som man i nogle tilfælde er nødt til at spare på. Forsvarets rolle i den fagre nye trådløse verden I forbindelse med Forsvarets nationale opgaver under beredskab og øvelser, så står en del af spektrum reserveret til Forsvaret, også selvom frekvenserne kun bruges sjældent eller lejlighedsvist. Sådan vil det også være fremover, men samtidig skal vi i FSV til at vænne os til tanken om, at frekvenser er en knap ressource. Fremover vil det i hæren være det nyetablerede CIS-Operationscenter (CISOC) der, støttet af staben for TGR, foretager frekvenstildeling til alle HOK underlagte enheder samt Totalforsvarsregionerne. Betingelsen for, at dette kan lade sig gøre, er naturligvis, at man har et antal frekvenser at give ud af. Fremover vil man minimere det antal frekvenser, der er fast tildelt og i stedet tildele frekvenser i tidsbegrænsede perioder og hovedsagelig indenfor afgrænsede geografiske områder. Målet er at få mere fleksibel i anvendelsen af spektrum, således at flere kan anvende de samme frekvenser, blot ikke på samme tid og sted. HOK har i en skrivelse beordret underlagte enheder til at rapportere den aktuelle anvendelse af frekvenser pr. 1. september. Frem til 1. december foregik så et stabsarbejde med at omfordele disse frekvenser, således at alle enhederne kunne anvende dem efter 1. december, hvor den gamle frekvenstildeling ophørte. Herefter overgår man til en drifts- fase, hvor CISOC styrer anvendelsen af frekvenser. Til det formål er der etableret en Fiin adresse - HOK-KTP-FRQ - hvor alle henvendelser om frekvenser efter 1. december 2011 skal rettes. Bureukrati? Jo måske, men ligesom vandmåleren i husholdningen, så etableres denne styring i sidste ende for brugernes egen skyld for at tilsikre brugernes fortsatte adgang til en værdifuld ressource. 4 TELEGRAFEN

5 Masser af hjertestop i Borris Staben ved Telegrafregimentet kunne mønstre en tredjedel til øvelsesdagene i Borris. Alene det, at de gamle soldater kunne finde deres udrustning burde give et "Q" for bestået. Nogle kunne stadig passe deres basis, men vidste ikke helt, hvad det skulle bruges til. Andre kunne huske, at de havde haft et basis, men kunne ikke passe det, da de fandt det. Af Leon Lindholm, redaktionen. Lad det være sagt med det samme - mine meninger og holdninger som kommer til udtryk i denne artikel, er kun et udtryk for, hvordan jeg så og oplevede denne tur. Jeg indrømmer, at Franks morgen(tor)tur kl faldt helt i min smag. Jeg vil helst "futte" rundt om morgenen inden noget som helst andet. Jeg vil gerne presses i og med en gruppe og alligevel selv lige kunne sige fra. Jeg nød denne stille stund, hvor de andres præstation irriterede mig til at yde lidt mere - det har vi ikke til dagligt, men Franks morgen(tor)tur er ved at vinde frem og alle kan være med - men man er så sat ud af spillet resten af dagen - næsten. Denne unge knægts fremvisen af, hvordan ben og arme kan vendes og drejes med og uden 20 kilos lodder er jo imponerende, og man tænker tilbage til dengang, man selv var teenager - og så hjælper sidemanden derefter en op fra gulvet - og så klør vi på igen. En broget flok er dækkende for starten, men der kom nu meget styr på det hele. Dejligt med en lille "morgenfutter" - og resten af dagen var der utroligt mange, der tænkte på Frank, når de skulle rejse sig, eller komme op at stå fra liggende skydestilling. Stillingsskifte Instruktørerne, der var udlånt fra CIS- Bataljonen, var fremragende. De havde nok ikke forestillet sig, at alle de gamle, der havde slæbt sig til Borris, var så engagerede, som tilfældet faktisk var. Lille Per - ingeniøren - havde i dagens anledning lånt rigtig soldatertøj ved "onkel Henning" i kælderen, og han tog det slet ikke af hele ugen. Ja, selv de civile var med og de gjorde det sgu godt. Der var "gåpåmod" og et godt humør. Instruktørerne fangede den hurtigt og tillempede deres pædagogik og indlæring til de mange kontorkroppe, der nu var blevet lukket ud i skydeterrænet. Jeg fik på et tidspunkt under et stillingsskifte det billede på min nethinde, som man kan se en forårsmorgen, når køer for første gang kommer på græs efter en lang vinter i stalden. De suser rundt og er helt kåde. Flere misforstod emnet stillingsskifte - de ville straks have en computer for at lave en ansøgning til FPT, men det her var om ild og bevægelse. Hvordan flytter soldater sig fra en stilling i terrænnet til en anden placering og hvordan nedkæmper gruppen så fjenden. Her er alle grønne - nogle mørkegrønne Selv om det kan være træls at skulle ud i den friske kolde luft, og der kommer sand på de nye støvler, så foregik det alle dage med et godt humør, og vi lærte hinanden at kende på en ny måde - Frank kender vi alle og en måde er nu rigeligt der. Nutiden giver episoder, som man ikke kunne have set, da vi var soldater dengang i 70'erne, 80'erne og hvad historierne ellers må fortælle. En af overkonstablerne ved UMAK, her nævner jeg ikke navne, men SL måtte have hjælp til at snøre sine støvler og straks lagde oberstløjtnant Henrik Juhl sig på knæ for overkonstablen og bandt bukser og støvler rigtigt sammen - det passede i øvrigt fint, for samtidigt blev overkonstablen ringet op på sin medbragte "felt-mobil" - og kunne lige klare vagtinstrukserne i Fredericia, mens Henrik så snørede støvlerne færdige. Et godt billede på, at alle vi, der nu var med, prøvede at få det til at virke. Instruktørerne rettede fejl hos alle på en god og lærerig måde. Der var ingen "brun tunge", fordi nu den fungerende regimentschef ikke kunne finde ud af at kravle ind og ud af sin "frakvest" der var samme verbale "dummeslag" over hele linjen. Aftenen viste, at kontormusene var blevet luftet rigeligt, for deres utilfredshed med okse-stegen nåede ikke at blive nedskrevet som en klage - brokken nåede ikke længere end til sidemanden. Folk var så trætte, at de ikke kunne brokke sig, men spiste det, de nu havde slæbt ned på deres tallerken. Dog måtte "Stryhn" lige markere, at ananas ikke hører til i hans chokoladebudding - det mente Loumann var en klar fejl, for både han, konen og børnene brugte ananas sammen med chokolade i disse konsistenser - længere kom den ikke for Stryhn var da halvsovende og vi så ham først igen et par dage senere. Dagene på skydebanen gav alle en Connecting Sensors and Effectors in real time Terma delivers Mission Critical Command & Control systems through offering lowrisk integration of proven components including re-use of components from multiple proven systems. Sensors Effectors idworks.dk TELEGRAFEN 5

6 Her er alle grønne - nogle mørkegrønne og andre lysegrønne. Man hjælper da hinanden i et godt venskab. indsigt i, hvad der sker ude i felten og de nye skydestillinger blev indøvet og afprøvet. Bevægemåder - nye huskesætninger og håndtegn, jo der er masser af nyt til de gamle kontormus. Igen en dag med en "morgenfutter" Jeg nyder det ikke, men badet, roen og den undskyldning for at man nu kan spise ekstra meget morgenmad, kan jeg godt lide. Vi var der alle sammen - næsten. "Drengen fra kødbyen" svedte mere end "Piv" og "Mio" - det endda til trods for, at de havde taget fejl. De små håndvægte, vi skulle stå og trække fra gulv til op over hovedet, havde de to byttet ud med nogle af de store, som vi andre laver bænkpres med. Jo, UMAK har en stor besætning - og så Aksel. Aksel er jo bare Aksel. Her skal der så ikke tales noget om, hvorfor Aksel i måneder ledte efter en død mus, og hvordan hans tag hjemme i privaten blev utæt, og de gæstende børn gjorde lidt i bukserne. Aksel og "Mio" er nogle "gode" drenge - eller er de? Hold da op, hvis ikke vi havde tavshedspligt, så ville den sidste aftens store måltid, og de efterfølgende timer med "løgnehistorier" kunne levere nok stof til en ny bog i stil med "Telegrafens krønike" - synd vi ikke får alle de tossestreger skrevet ned. Hjerteflimmer og store kys Her kommer ikke noget om det, der skete sidst på aftenen, hvor Heidi, Chanette og Fru Svendsen slap krøllerne fri. Nej, det var mere seriøst og utrolig givtigt - førstehjælp. To instruktører fra "Den Livlige Kongegarde" var tilkaldt - den ene med 20 års erfaring fra Falck og ambulancekørsel. De gennemgik det aftalte pensum meget grundigt, og vi var alle meget aktive. Om det med hjertestop/start var specielt ud fra målgruppen, ved jeg ikke, men de fremmødte viste stor interesse - på nær "Tagge" - der "slukkede" et par gange. De virkede godt de der hjertestartere og flere mente, at GSE burde have nogle stykker stående. Her fik hjertestartere Vi troede TG bare ville kysse med dukken, men hans førstehjælp var mere opdateret end andres. Det er mund til mundmetoden der bruges. Det bragte straks flere navne i forslag til at være figurant. både Bo og Topp i gang, så mange flere navne fra GSE blev nævnt som mulige, der kan "vækkes" i nær fremtid. TG og JH var mere til at ligge og "kysse" med dukkerne. Om de havde glemt monoklerne eller bare ikke kendte deres førstehjælp, var vi lidt i tvivl om. Manges førstehjælp var åbenbart så gammel, så den var fra tiden mund/næse metoden. "Den stoppede en gang i 70'erne" var en af kommentarerne fra instruktørerne, og så må vi jo sige, at TG og JH ikke bare lå og kyssede løs (på hver sin dukke), men rent faktisk var i gang med mund/mund metoden, for at give de to indblæsninger efter 30 hjertestød. Alle fik blæst igennem og alle fik prøvet FLAMMEGRILLET HOS BURGER KING Telegrafens læsere -Får 15 % rabat på alt hos Burger King. Der gives kun rabat til Indehaveren af id-kortet SNAREMOSEVEJ 180, FREDERICIA, TLF GÆLDER RESTEN AF 2009 KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD. Burger King and Whopper are registred trademarks of the Burger King corporation. GRATIS HOTELOPHOLD - til alle dine motoriserede havemaskiner. Alt i skov-, have- og parkmaskiner. Salg, service, reparation og reservedele. Vi udfører service og reparationer af alle mærker. Efter service kan vi opbevare dine havemaskiner indtil foråret - helt gratis. Tonne Kjærsvej 3, 7000 Fredericia. tlf.: TELEGRAFEN

7 hjertemassage. Afrevne fingre blev sat på i massevis og åbne skinnebensbrud var der rigeligt af. Bedst af alt var vores egenstudie og opgaverne med hjertestarteren. Vi så jo for et ½ år siden, at tre soldater i Haderslev reddede en 45 årig mands liv med hjertemassage og indblæsninger efter bogen, indtil ambulancen kom og kunne støde liv i manden. Lærerigt, gode instuktører og en utrolig positiv tilgang fra alle i staben der var med. Er der en læge til stede Jeg nægter at tro, at der var en læge til stede - til gengæld var det noget af en gammel standup'er, der var slæbt til huse. Hold da helt... hvor var han sjov. Det hed sig at være et stressforedrag, og han - Tom Köhnig - kaldte sig stress-coach. Han virkede til at være helt normal, men gamle fru Nielsen blev bedømt til kun at være 26 år, så enten skulle han have briller, eller måske var han ungkarl. Han var rimelig "griner'n", som det hed (blandt de unge instruktører) og lad mig lige viderebringe et par af hans betragtninger her: Først lige kort: "Stress er en tilstand ikke en sygdom, men den kan medføre sygdomme af forskellig art, hvis man ikke lærer at håndtere sin stress og symptomerne på stress". - og her blev fortaleren for slukkede mobiler ringet op? Tom König kom med mange guldkorn, og det var hylende morsomt. "Når man sidder i lort til halsen - skal man ikke hænge med hovedet". Sjovt ja og til eftertanke". "Da jeg flyttede fra Odense til Haderslev steg IQ-gennemsnittet begge steder". Alle kunne finde trykpunktet på dukken, men ingen kunne finde slukkontakten på Aksel. Her har Aksel fået nye batterier og trykker løs. Han mente det var 1000 tryk i minuttet. Det var kun 100, men Aksel er jo Aksel - SL ser opgivende til. "Det bedste svar, jeg i mit liv har hørt, var fra en stewardesse. Hun spurgte en passager: "Kan de tænke dem noget at spise". Han svarer: "Hvad kan jeg vælge imellem"? Hun svarer: "Ja - eller nej"! "På en gravsten stod; "MOR HAR FÅET FRED" - hvem var så død"? "Til alle kvinder: "Hvis jeres mand altid lover at være hjemme klokken 22 og ikke kommer til tiden, men først meget senere, så vent til han ligger i sengen og spørg så sagte: - Hvem er det"? Han var mere sjov end læge ved denne eksklusive konsultation, men mon ikke det også var meningen? Så kan vi sluttelig stille spørgsmålet, fik vi noget ud af det? Fik vi nok? Var vi mange nok? Lærte vi nok og var det pengene værd? Tillad mig at gøre som i USA, når man rater brugte ting, der skal sælges, så opgøres det op i procent. Denne tur ligger vel i samlet udbytte på 78-80%. Motivation, tilgang til at lære nyt og indstillingen fra de fremmødtes side var over 80%. En overraskende god og positiv oplevelse. Korpsånd opnåes ligesom venskaber. Det er ikke noget, man køber eller får, det opstår mellem de, der har gjort sig fortjent hertil og kommer ved, at man giver og får i rigelige mængder - begge veje. "Hvis en patient ikke kan finde en god sygdom, hun gerne vil fejle, tilbyder jeg diagnosen Mmalaria - for der går der 6-8 uger, før der sker noget, så har hun lidt tid at løbe på". "En patient brokkede sig over en egenbetaling på 80 kr. for et middel mod bændelorm, men han havde lige givet for at få ordnet udstødningen på sin bil - det forstår jeg ikke. "Mange højtstående ledelser bruger champignon-metoden på deres ansatte. De holder informationsniveauet helt i sort, hælder ofte en spand lort ud over dem og er der endeligt et lyst hoved - bliver det plukket". "I bestyrelser og de højere ledelser får man som regel al "insider-information" udenfor døren og på gangene". Det kom til heftige kampe om en pølse, men også vin i flasker var en efterspurgt vare. Da alle havde fået nok, blev der serveret løgnehistorier i rå mængder. UMAK's bord leverede nok til en hel bog. TELEGRAFEN 7

8 Støt anoncørerne - og fortæl dem, at du gør det - de støtter os. Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København Nordre Ringvej Fredericia Telefon Bøger Visitkort Reklamer Etiketter/labels Kuverter Hæfter Brevpapir Indbetalingskort Formularsæt Endeløse baner Tidsskrifter Foldere Kuvertfyld Løbesedler Postkort Streamers Posters Bannere 8 TELEGRAFEN

9 Frygten i den meniges øjne Den afsluttende feltøvelse set fra en værnepligtigs synspunkt. I flere uger er "Feltøvelse III" blevet diskuteret, berygtet og frygtet. Ingen ved noget og to fjer bliver på rekordfart til en hel hønsefarm. Mandag morgen er dagen inden rejsen til de tre dages død og helvede med et snert af forrådnelse. Værnepligtig menig Leon Kofoed Andersen, 1 Deling, CIS-kompagniet. Vi er alle en smule bange og ved ikke helt, hvordan vi skal forholde os over for delingsføreren, han vil intet røbe. Panikken rammer den første. Allerede fra appel om mandagen er vi igang. Terrorister angriber kaserner landet over og begge HBU delinger sættes på to timers beredskab. Selv med underbevidstheden rystende under overfladen går dagen fint med den planlagte undervisning. Aftrædelsen kommer over en time før beregnet, men glæden varer ikke længe. Her ændres beredskab til en time og man må på ingen måde gå længere væk fra kasernen end Kuffen - hvor der lyksaligt var varme boller og kakao på Kuf-mutters regning! Med et smil på læben og tasken pakket smider min stue og jeg sig i seng flere timer før normalt falder vi nådesløst i søvn og er klar til at være klar når tiden oprinder. 0600, næsten 10 timer senere, bliver vi vækket af en officers klappen på døren. Vi havde stærkt regnet med, at turen startede sent om aftenen eller midt om natten og at vi hensynsløst skulle oprette BSO i mørke og kulde, men vi klagede ikke over denne milde start! Lastbilen var stille. Selve øvelsen var diskuteret til ende og vi afventede såmænd bare videre information samt varme. Kun små 30 minutter efter er vi ankommet. Efter at have searchet et større skovstykke og fjernet terroristerne, tog 2. Deling af sted til bevogtning og 1. Deling, min deling, oprettede et beredskabsområde (BSO). Gensynet med kold skovbund og telt uden sider kunne have været meget værre, da der hverken var slem vind eller regn. Hele oplevelsen tydede nu egentlig på at blive ret god. øvelsen hvor Nørre Aaby efterskole skulle rømmes og searches grundet bombetrusler. Pigerne på år så bestemt ikke sure ud, da årige mandlige soldater hev dem ud af sengen og bad dem følge med. Drengene på efterskolen fik også store øjne, da de så delingerne også havde kvindelige soldater! Ud over den så småt barnlige stemning der var blevet spredt, gik øvelsen rigtig godt og vi satte stor pris på skolens varmeanlæg. Som aftenen tog til kom BSO ens endnu ondere storebror - nattevagt. Nattevagt med absolut ingen aktivitet, intet varme og den tiltagende savn til soveposen. Endnu havde det ikke lykkedes skoven at knække en eneste fra delingen afsluttedes øvelsen mest frygtede del og vi overgik til bevogtning. Efter at have forbedret 2. delings ydre forsvar med mere pigtråd, begyndte de timelange bevogtninger ved hesco erne. Grunden til at vi forbedrede var nu alligevel ret underholdende. Det viste sig at 2. Deling havde fået kidnappet 1. gruppes gruppefører af hjemmeværnet! Efter en brav kamp, hvor han ene mand dræbte tre og sårede to, kom han selv tilbage til lejren til stor underholdning for alle menige. Bevogtning viste sig dog alligevel at være hårdere end forventet, man var konstant på. Når man ikke stod ved adgangskontrolposterne var man på Quick Reaction Force eller på lejrtjeneste. Planen for bevogtningen satte lidt en dæmper på min ellers så forløsende følelse om Felt III, da vi ikke ville få særlig meget søvn og de fleste af de kolde timer skulle tilbringes udenfor. NK i lyderøde underhylere Dagen gik med tonsvis af gode momenter, der pressede både menig Dræn og delingsførere samt alt derimellem. En enkelt gang måtte momentet stoppes, da varselsskuddenes effekt var urealistisk - dertil kom en underholdende diskussion mellem kontrollant og gruppefører! Den bedste del af bevogtningen var helt klart, da NK kom løbende midt om natten i fuld Efterskolen tømt og undersøgt Patruljerne var som patruljer nu er; møgfede! Der var ikke særlig meget action for min gruppe, men vi havde det sjovt og klarede opgaven rigtig godt - sågar kontrollanten smilte en smule. Smil var der nok af, især da "Hurtig Hare2 blev igangsat. Evakueringskampuniform, dog uden uniformen. Hans lyserøde underbukser fik skræmt momenterne væk og vi var enige om, at det var hele øvelsen værd! Apropos øvelsens værd, var vi alle enige om, at vi indtil videre havde frygtet forgæves, det var slet ikke så slemt som forventet. Vi vidste dog ikke, hvad vi skulle om torsdagen på det tidspunkt. Katastroferamt bydel Efter få timers søvn var der oprydning og opsadling, straks skulle vi af sted til en ny og endnu ukendt opgave. Det stod dog ikke i vejen for en god lur, på hvad der næsten var den sidste lastbiltur i værnepligten. Turen var knap nok værdig til at blive kaldt en morfar, da vi hurtigt var ude af lastbilerne igen. Katastrofen var nu og her. Søvnige og spændte stod begge delinger klar og blev informeret om, hvad der var sket. En bydel var katastroferamt og der var mange der havde brug for hjælp. Her blev vi virkelig testet i den undervisning, vi havde fået gennem værnepligten. Førstehjælpen var essentiel, brand/redning/miljø blev brugt til det yderste og delingerne skulle arbejde under hårdt pres. Det var fedt! Og det viste sig at gå ganske udmærket. Der var blod, ild og bygninger der var ved at kollapse. Hele scenariet var utroligt stillet op og det føltes for allerførste gang meget virkeligt. Der skulle godt nok arbejdes igennem! Kaptajnen, vores kompagnichef, udviste stor tilfredshed og med sved på panden var vi alle stolte over at have gennemført felt/kontrol-øvelsen! Efter oprydning og transport blev vi endelig aftrådt til hvile, eller nærmere vedligeholdelse. Det havde ikke været så slemt igen. Nu forstår jeg, hvad det gik ud på Vi havde frygtet det værste, ventet alt fra helvedes porte og forberedt os på vores livs hårdeste oplevelse. Det viste sig til at være tre fede dage, hvor hele uddannelsen gav en dybere mening. Der fik man brugt, hvad man havde lært. Torsdag aften var en lettende aften og vi var glade, vi var rigtig glade! Badet var ikke fået bedre før og messens øl havde ikke smagt mere udsøgt, vi var nu det tætteste, vi kunne komme på uddannede soldater. Frygten som før skinnede i alles øjne var erstattet af lettelse, glæde og ikke mindst stolthed. Nogle vil påstå, at det har været alt det hårde arbejde værd eller at det hele egentlig ikke var så slemt. Jeg vil påstå, at Felt III lærte os, hvor godt vi står sammen, hvor gode vi er blevet og hvor stolte vi har lov til at være. Først nu har jeg egentlig fattet, hvad det hele har gået ud på og det har 110 % været mere end det hele værd! TELEGRAFEN 9

10 Telegrafregimentet 20 år den 1. november Endelig voksen Telegrafregimentet fyldte 20 år og Torvet i Fredericia dannede rammen om årets fødselsdagsparade. Regimentschefen kunne fortælle, at hun drager til Liberia i et år og fire værnepligtige havde skudt sig til tops ved mesterskaberne. Af Leon Lindholm, redaktionen. 1. november er Telegrafregimentets fødselsdag og i år blev regimentet 20 år. Tiden som teenager er slut og voksenlivet begynder - i høj grad. Ved årsskiftet er det nye Telegrafregiment på plads og strukturen og bemandingen er klar. Det hele virker, og vi har i transformationsperioden haft store og små problemer med at finde ud af, hvad de nye opgaver var, og hvem der skulle løse dem, men Hovedkvartersbataljonen og CIS-bataljonen har efter et stort arbejde fundet kursen frem mod det nye virke. Føringsstøtte er det, der får alle de andres opgaver til at hænge sammen. Kommunikation er nøgleordet. For at andre soldater kan virke og ledelsen kan udføre deres planer, skal kommunikation via, telefon, radio og computer i og udenfor netværk virke. Electronic Warfarekompagniet er også en stor del af Telegrafregimentets virke, dets opgaver er uvurderlige for alle udsendte soldater. De står for indhentning af oplysninger og bearbejdelse af oplysninger om fjendens opgaver og virke. Alle var på dagen repræsenteret her på Torvet i Fredericia. Alle er måske så meget sagt, for der er altid nogen udsendt, på kursus eller afgivet til specialopgaver. Obersten låner regimentet ud Regimentschef oberst Susanne Bach Bager overdrog den 1. december kommandoen for Telegrafregimentet til oberstløjtnant Erik Schwensen i ca. 16 måneder, mens hun selv er udsendt til Liberia i Afrika, hvor hun skal være med i den øverste ledelse for de FN soldater i Afrika som Chief Operations Officer. En udfordring af store dimensioner. I den tid får oberstløjtnant Erik Schwensen (ES) lov til at "låne" Telegrafregimentet. ES er regimentschef, for han har været med i forligsperiodens forhandlinger og har stor indsigt i regimentets ledelse og styringen frem mod de næste mange år. Derfor var der ikke tvivl om, at det var ham, der skal stå for at navigere Telegrafregimentet gennem de store udfordringer, som kommer, når hele Forsvaret skal spare. Mange helst så en udvidelse og tilgang, men alle nok må acceptere, at vi først lige er landet i den nye struktur og som sådan personelmæssigt er Telegrafregimentet trimmet til vores opgaver og fremtiden. Men der vil være mange opgaver, hvor ES skal være med og han får ikke meget fritid i det kommende år - det er han helt klar på. Telegrafregimentet - med i fremtiden Oberst Susanne Bach Bagers tale vakte begejstring hos flere. Især var der flere positive tilkendegivelser for en fremtid for Telegrafregimentets virke og en større forståelse for vigtigheden af vores opgaver ved andre enheder og værn. Blandt andet sagde obersten følgende: "Vi skal kæmpe for visionen om at levere 10 TELEGRAFEN

11 og forestående udrulning af HRN C2IS og BMS er et håndgribeligt bevis herpå. Men hvad der er langt vigtigere man er også ved at begynde at forstå, hvorledes det skal anvendes og udnyttes. Dette giver uafvendeligt fast arbejde til føringsstøtten og dermed til os. Til min store glæde har jeg kunnet konstatere, at denne forståelse ikke kun eksisterer inden for hærens egne rækker, men også har bredt sig ud i det lokale politiske miljø. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke borgmester Thomas Banke, tidligere borgmester Uffe Steiner og folketingsmedlem og medlem af Forsvarsudvalget Jacob Bjerregaard for, at de på tværs af partiskel i fællesskab og offentligt har udmeldt deres vilje til at kæmpe for garnisonens bevarelse her i Fredericia i almindelighed og deres støtte til Telegrafregimentet i særdeleshed". De værnepligtige gør det godt Obersten har stadig øjnene rettet indad i regimentet og derfor kunne hun også ved denne lejlighed fremhæve fire af vores værnepligtige for en speciel flot indsats. De blev ved sidste Forsvarets Mesterskaber i skydning nummer, 1,2,3 og 5, hvilket også udløste et skydemærke i guld, to i sølv og et i bronze. De fire blev kaldt frem og fik overrakt deres skydemærker af obersten. disse kapaciteter til det operative og taktiske niveau i hele Forsvaret. Vi har tidligere demonstreret vores evne og vilje til at kæmpe og vinde, og jeg har en stålsat tro på, at vi med konstruktive, tidlige og proaktive initiativer kan få indflydelse på vores fremtid. Men det er vigtigt, at vore højere stabe anerkender og respekterer betydningen af at tage os med i arbejdet og giver sig tid til at lytte og forstå. Faktisk ser jeg lige nu gode tegn på, at denne forståelse er ved at slå rod. Netværksbaserede operationer er blevet en central del i hærens konceptarbejde. Det er erkendt, at simpel talebaseret kommunikation ikke er tilstrækkeligt længere. Regimentets igangværende De fire værnepligtige skytter var fra venstre: J.R. Panton (176 p), C. Hamer (172 p), M.L.F. Jensen (171 p) og M.B. Kristensen (160 p). Årets Soldat Den meget store ære at blive "Årets Soldat" tilfaldt med rette oversergent Henrik Aagaard Jakobsen. Han var dog i Litauen på øvelse, og han kunne derfor ikke være med. I stedet blev hans kompagnichef kaptajn René Kall kaldt frem og fik i opdrag at overlevere titlen og pokalen, med følgende motivation, som formanden for den lokale soldaterforening Kaj Mikkelsen læste op: " "Oversergent Henrik Aagaard Jakobsen er en yderst professionel, ansvarsbevidst og engageret befalingsmand. Hans store faglige viden og nærmest unikke tekniske indsigt har gjort ham til et særdeles stort aktiv for såvel Telegrafregimentet som 1. NATO Signal Battalion. Oversergenten er i NATO kommunikationskredse anerkendt for sin tekniske indsigt og positive omdømme. Det bør bemærkes, at han tidligere i år er blevet tildelt NCSAs Certificate of Commendation. Oversergent Henrik Aagaard Jakobsen bidrager tillige til en positiv korpsånd og er altid klar til at yde en ekstra indsats. Han er et forbillede og inspirator for eget personel såvel som resten af DCM-kompagniet. Oversergenten tildeles på den baggrund hæderen som Årets Telegrafsoldat". Så blev der klappet for et godt valg. >> TELEGRAFEN 11

12 meget aktive under hele paraden. Det blev også til en stor overraskelse for en anden af pigerne for kaptajn René Kall, der stillede op midt i paraden for at videregive titlen "Årets Soldat" til en af hans ansatte, var en fra hendes nærmeste familie. Det gjorde straks pigernes skoleopgave meget mere vedkommende. Efterfølgende havde TELEGRAFEN en del kontakt med pigerne og fik selvfølgelig svar på alle deres spørgsmål. Årets Idrætspris - eftertragtet pris Oberst Susanne Bach Bager gik derefter til endnu et punkt hvor en soldat/ansat skal hædres: "Det er mig nu en særlig glæde at bede premierløjtnant Kristian Thestrup fra 1 CIS-kompagni om at træde an. Motivationen er for, at det er dig, Kristian, der tildeles Telegrafregimentets Idrætspris er: "At du er en dedikeret medarbejder, både som leder og som aktiv inden for idrætsområdet. Du forstår at motivere personellet til at dyrke idræt til gavn for dem og Telegrafregimentet. Du er aktiv i foreningslivet, hvor du sidder i bestyrelsen i Fredericia Garnisons Idrætsforening og tillige er tovholder på regimentets idrætsdag. Du har opnået flere topplaceringer i både civile og militære konkurrencer, bl.a. et forsvarsmesterskab i terrænsport. Du er en person, der ikke er bange for at gå i front og tage føringen, og du forstår at disponere dine kræfter. Du er på alle måder en dedikeret medarbejder, der har gjort sig fortjent til at modtage Årets Idrætspris Efter dette var der brunch i messen og cafeteriaerne - og Telegrafregimentet, hun er nu 20 år og ikke længere teenager men voksen. Premierløjtnant Kristian Thestrup fik Årets Idrætspris. Fødselsdagen som et skoleprojekt I udkanten af paraden havde fire piger taget opstilling med hver sin Ipad. De fotograferede, filmede og tog notater, for denne dag skulle de dokummenteres og bruges som et projekt til deres klasseavis. Camilla, der førte gruppen an, kunne fortælle, at de kom fra Bredstrup-Pjedsteds fællesskole, og alle fire piger var Jette torp e rann DD SMUK SleS vigs ke MuS ikkorps Dirigent: torben Sminge b illets alg: Se HaDerSlev: 13., 14., 15. og 16. J a n Uar kl kultu r HUS Harmonien varde: 18. J anuar kl lerpøth allen odder: 20. J anuar kl SpektrU m odder københavn: 22. J anuar kl koncerts alen i t ivoli aabenraa: 25. J anuar kl SønD erj yllandshallen Oversergent Henrik Aagaard Jakobsen. Arkiv foto. SønDerborg: 27. J anuar kl a lsion Skærbæk: 29. J anuar kl Skærbæk FritiDScenter 12 TELEGRAFEN

13 Ved årsskiftet fem minutter i 12 Af regimentschef og garnisonskommandant, oberstløjtnant Erik Schwensen, Telegrafregimentet. I skrivende stund er vi godt på vej gennem julemåneden. Ca. 1½ uge inde i min chefperiode. Foran os står Julen og Nytåret med alle dets glæder, eftertanker, og udsyn og ikke mindst en tiltrængt pause i en ofte hæsblæsende hverdag. Tak for en god start For det første vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for den positive feedback og støtte, jeg allerede har følt og mærket. Jeg vil gøre mit for at leve op til ønsker og forventninger til mit chefvirke. En forudsætning for, at jeg kan det, er blandt andet, at jeg kender dem i rette tid og det er her, du kommer ind i billedet. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle vores eksterne samarbejdspartnere samt venner lokalt og regionalt for støtten til regimentet og garnisonen. Jeres støtte betyder meget for os, og den gør, at vi kan være endnu mere fokuseret på vores højest prioriterede opgaver, så vi kan skabe resultater for forsvaret. I 2011 har Telegrafregiment skabt betydelige resultater både for regimentet og garnisonen, enhederne og den enkelte medarbejder. Om det har været hjemme eller i international tjeneste, alene eller sammen med andre, eller noget helt tredje. Tusind tak for det. Andet kan jeg ikke sige. Alle nævnt ingen glemt! En fantastisk indsat, der har høstet roser fra både forsvarschefen, de andre værn, chefen for Hærens Operative Kommando og chefen for den danske battlegroup i Helmand-provinsen m.fl., og det er nu tid til at tænke tilbage på dine egne, enhedens og regimentets gode og allerbedste resultater, og tænke over, hvad det var, der gjorde forskellen, og hvad du gjorde bedst. For det er ud fra vores bedste præstationer og resultater, at vi med fordel kan sætte os nye mål, og de gode ideer kommer ofte, når vi slapper af og mindst venter det. Mål for 2012 For 2012 vedkommende har jeg taget lidt forskud på min egen eftertanke, udsyn og mål i 2012, som chef for Telegrafregimentet. Foreløbigt arbejder jeg med fem overordnede og sammenhængende mål både personligt og som chef. Dette vil jeg vende mere konkret tilbage til under nytårsparolen den 9. januar 2012, hvor vi affyrer startskuddet for De fem mål jeg arbejder med er, at jeg - sammen med jer - vil: - Skabe og nå fælles mål ud fra én fælles vision for Telegrafregimentet. - Sætte fokus på og styrke motivation og kompetenceudvikling. - Øge evnen til personlig ledelse og kommunikation. - Implementere vedtagne strategier for Telegrafregimentet, trinvist og prioriteret. - Udøve en ledelse og styring af regimentet, der omsætter effektive beslutninger til rettidige aktioner. En måde du kan afklare dine og din enheds mål (ønsker og forventninger) for 2012, for du har måske allerede en god måde at gøre det på, kunne være at forestille dig, at du står i slutningen af 2012 og kigger tilbage på året, hvor dine ønsker og resultater er nået, og du besvarer spørgsmålene: Hvad er jeg i stand til her i slutningen af 2012 til forskel fra slutningen af 2011? Hvorfor kan jeg godt tænke mig det? Hvad vil det give os/mig? Hvorfor er det vigtigt for os/mig? Hvor god kunne jeg tænke mig at være til det? Hvordan ved jeg, at vi/jeg har nået målet? Hvad er beviset for det? Hvad er det første jeg gør herfra, hvor jeg står i starten af 2012? Når vi ved, hvor vi står og kender vores resultater når vi ved, hvor vi skal hen og kender vores mål, så er sandsynligheden for, at vi tager de første skridt i den rigtige retning, størst. God jul og godt nytår Inden da, er det tid til at afslutte 2011 godt, nyde Julen og Nytåret med familier og venner, slappe af og lade op - og derefter affyrer vi startskuddet for I disse dage tænker jeg også på alle udsendte medarbejdere fra Telegrafregimentet, jeres familier og pårørende. Jeg nærer en dyb respekt for jeres indsats, ude og hjemme, og jeg ønsker at sende de mange rosende ord jeg modtager for jeres indsats, videre til jer. Tusind tak! Jeg ønsker jer alle en glædelig Jul og et rigtigt godt Nytår, og jeg ser frem til et 2012, hvor vi sammen når de mål, vi har sat os. Vel mødt i 2012! TELEGRAFEN 13

14 Kompagniet er samlet til et inspirerende kompagniarrangement". 2 CISKMP Stormer frem 2. Communications and Information Systems Kompagni er i gang med en rivende udvikling på vej mod en optimering af den operative støtte. En udvikling der er drevet af dedikerede medarbejdere på alle niveauer i kompagniet. specifikke områder, der både direkte og indirekte stille og roligt vil føre os frem til målet. De fem områder er det interne samarbejde, fastholdelse og ikke mindst anvendelse af erfaringer, operativ indsættelse, national støtte og den interne uddannelsescyklus. Af kaptajn M. Andersen, kompagnichef 2. Communications and Information Systems Kompagni (KC/2 CISKMP). Hvad har vi gang i Kompagniet har som mål at optimere den operative opgaveløsning. Vores operative opgaveløsning er jo essentiel for Forsvarets mål og opgaveløsning, hvorfor det er en yderst vigtig opgave, som ikke må negligeres. Med arbejdet på at optimere den operative opgaveløsning følger det med som en bonus, at støtte nationale øvelser. Der har kompagniet jo også mulighed for at udvikle den støtte, som vi kan levere internationalt. Der er rigtigt mange måder, man kan optimere på, så for at fokusere arbejdet har kompagniet kastet sig over fem Hvorfor tænker vi på den måde I disse sparetider er noget, man ofte hører, og det er da rigtigt, at Forsvaret presses på økonomien. Derfor er det specielt vigtigt, at vi alle konstant kigger på, om vi leverer en service, som er relevant, fremtidssikret og gennemtænkt. Det er jo ikke et problem eller ulovligt at bruge penge vi skal bare være sikre på, at det udelukkende er det rigtige, som pengene bliver brugt på. Her kommer kompagniets tankegang 14 TELEGRAFEN

15 Spids blyanten! Nu er der god vin for 200 kr til bedste artikel. Lyagers Vin & Specialiteter ved Karina og Morten Lyager Prinsessegade 32b 7000 Fredericia, Giver et vingavekort på 200,- kr. for den bedste artikel. ind i billedet. Vi skal hele tiden være på forkant med udviklingen og selv spille en aktiv rolle i at påvirke den i en gunstig retning. Vi skal være en sammentømret enhed, der via godt samarbejde summer af arbejdsglæde og kreativitet fundamentet for, at vi overhovedet kan drømme om at opnå vores mål. Vi vil ikke blot være uddannet i vores enkelte udstyr, men nytænkende i sammenhængen mellem udstyr, anvendelse og levering af vores samlede service til kunderne. Vi vil levere koncepter og løsninger Vi skal være relevante Ved hele tiden at gennemføre intern revision af vores støtte under både nationale opgaver og internationale indsættelser, gennem fastholdelse af de erfaringer, vi høster, samt aktivt foretage justeringer i handlinger og uddannelser, kan vi hele tiden være på forkant. Alt i alt vil dette være med til at spare Forsvaret ressourcer på den lange bane, samtidig med at regimentet beviser og opbygger sin relevans over for resten af hæren og Forsvaret. Sker der forandringer over natten Det er en stor kage, 2 CISKMP er i gang med at spise. Det betyder, at man skal have en vis tålmodighed, for der kommer til at gå lidt tid, før alle dele af regimentet kommer til at nyde godt af det arbejde, kompagniet laver, men kagen smager godt og skal nok blive spist op over de næste par år. Uoverskueligt For læserne af denne artikel, som ikke er i 2 CISKMP, kan kagen måske virke uoverskuelig stor, men I skal ikke være urolige. Vi i 2 CISKMP er helt på toppen af processen og stille og roligt vil I mærke arbejdet over de næste år. Der blev for nyligt taget to store bidder i forbindelse med et inspirerende befalingsmandsseminar og et udviklende og succesfyldt kompagniarrangement, der i særdeleshed har skabt et stærkt fundament til det videre arbejde i kompagniet. TELEGRAFEN 15

16 de af deltagerne der havde jubilæum. Jeg fik desværre ikke talt, hvor mange diplomer der blev uddelt, men der var en del 60 års, lidt flere 55 og 50 års og en håndfuldt 45 og 40 års. Der var også noget af en sjældenhed, en 10 års jubilar. Dem kunne vi godt tænke os nogle flere af, så hermed en opfordring til vores yngre soldaterkammerater; VI VIL MEGET GERNE SE JER SOM MEDLEM- MER AF T.R.S. Oberst Susanne Bach Bager inspicerer de "gamle" soldater, som på sædvanligvis stadig marcherer på tre geledder. Gamle telegrafsoldater mødes Et venskab blandt soldater bliver ofte ved resten af livet. I soldaterforeningerne plejes venskaber og historierne "fra dengang" de lever videre - og der er ingen aldersgrænse. Af Verner Qvortrup, redaktør Telegrafkureren. Efter en sommer, som startede udmærket, men som alt efter hvor man bor i landet druknede i regnvejr, somme tider endda skybrud, er det blevet sent efterår. Set med Telegraf-Regimenternes Soldaterforenings (TRS) øjne er det ensbetydende med tre ting; Jubilarstævnerne i Høvelte og Fredericia og flagdag 5. september. Lige knap 100 gamle telegrafsoldater fra hele landet havde den 10. september valgt at stå op klokken kulsort om morgenen og befordre sig til Ryes Kaserne Fredericia, for at deltage i Telegraf-Regimenternes Soldaterforenings jubilarstævne. Som vanlig mødtes vi ved hovedvagten kl og lod os indskrive, alt imens Prinsens Musikkorps fra Skive underholdt. Vorherre må have lyttet til arrangørernes bønner, for han havde sørget for, at vejret var ganske udmærket. Præcis kl blev de gamle krigere stillet op på tre geledder og under kommando af landsformand Erik E. Jensen og med Prinsens Musikkorps, Telegrafregimentets og vore foreningsfaner i spidsen, marcherede vi den få hundrede meter lange vej til auditoriet. Her blev jubilarstævnet afleveret til Telegrafregimentets chef oberst Susanne Bach Bager, der herefter inspicerede jubilarstævnet. Da alle var inden for i auditoriet, bød kaptajn Rochler velkommen og beordrede faner ført ind. Herefter orienterede obersten om hæren og især Telegrafregimentets rolle i dagens Danmark og i de områder i verden, hvor danske soldater er indsat. Efter oberstens orientering var det kaptajn Bent Rochler, der orienterede om det nyeste radiomateriel, en VHF-radio, der i forhold til det udstyr de fleste af tilhørerne har bokset med i deres tid, både kunne lyse om hjørner og svejse under vand. Herefter fulgte en kort orientering fra Sydjyllands formand Kaj Mikkelsen om dagens program, hvorefter fanerne blev beordret ført ud. Så skal vi på museum Så var der et par timer, som deltagerne kunne benytte til et besøg på Telegrafregimentets Historiske Samling på Bülows Kaserne, andre gik i Sergentmessen, fik skyllet halsen og genopfrisket soldatertidens hændelser og anekdoter. I messen var der som sædvanlig udstilling af diverse mærker og emblemer, samt mundering og våben, der benyttes af nutidens soldater. Kl opstilling ved springvandet til uddeling af årstegn og diplomer til Når vi nu er ved det, så savner vi også deltagelse fra de utallige kvinder, der i tidens løb har gjort tjeneste ved Telegrafregimentet. Ikke alene er I også en del af historien, men I vil også pynte gevaldigt op på geledderne. Efter diplomuddelingen indtog vi cafeteriet, ja det blev nærmest besat. Grunden var cafeteriets formidable og lækre gule ærter med tilbehør i lange baner, der atter en gang bragte de gamle telegrafkrigere ud af sjælelig balance. En kæmpe stor tak til cafeteriets personale. Også i år har jeg fået tilbagemeldinger fra deltagere, at de igen i år måtte sove alene den følgende nat. Under spisningen var der taler, bl. a. af landsformanden og regimentets tidligere chef GM Ib J. Bager samt flere. Telegrafskålerne blev flittigt anvendt og en enkelt sang blev det også til. En dejlig dag var ved at tage ende og tiden var inde til, at vende tilbage til vore respektive landsdele. Tak til Telegrafregimentet og TRS Sydjylland for et fremragende arrangement. Undervognsbehandling med levetidsgaranti læs mere på: Treldevej Fredericia Ring og få et soldatertilbud Motorcykler SALG, REPARATION, VEDLIGEHOLDELSE Vi klarer alle gængse mærker. 16 TELEGRAFEN

17 kursen rigtigt ud En udstikker er den person, der i samarbejde med et regiment og en ansat lægger en kurs for den ansattes fremtid ud fra givne omstændigheder. Ikke alle ved helt, hvad de vil eller hvor der er et job ved regimentet. Eller måske er der et job, men det er først ledigt om et par år - hvad gør den ansatte så? Af Leon Lindholm, redaktionen. Udstikkerne er det bedste værktøj for at sætte den bedste ansatte i de ledige stillinger/jobs, der er ved regimentet. Det er også udstikkeren, der er den ansattes bedste værktøj til at komme i det rigtige job ved regimentet - eller ved anden enhed, værksted, hjemmeværn m.m. En udstikker kan også hjælpe en ansat med at lægge en plan for fremtiden, så den ansatte på længere sigt kommer i det job han/hun gerne vil, efter mere uddannelse eller relevante kurser for at kunne bestride opgaverne i den nye stilling. Det er et puslespil for udstikkerne, og det giver meget hovedbrud. Regimentet har altid sagt bedste mand på jobbet, men der kan være to med lige gode kompetencer - der kan også være et job, hvor ingen af de, der ønsker det, har de rigtige kvalifikationer, og de mange job kan, selvom de stillingsmæssigt hedder det samme, indholde forskellige opgaver fra kompagni til kompagni. Rubiks terning - udstikkerens hverdag Det kræver sin mand at afklare alle de ansatte og alle deres forskelligheder i relation til deres funktioner og stillinger. Telegrafregimentet har hundredvis af specialister, og derfor er opgaven ekstra stor for de udstikkere, der har ansatte fra Telegrafregimentet som brikker i deres Rubiks terning. Et fast antal brikker der skal køres rundt og sættes på plads. TELEGRAFEN ke Flyttes et tern en vej - drejes et andet tern frem - ligesom hvis man flytter en ansat, så der bliver et ledig job, der skal besættes. Ternene drejer, og når en ansat afgår, skal der en ny ind i den anden ende. Samtidig skal der også planlægges mere på enkelte stillinger, hvor der kræves flere kompetencer og kurser, som ikke kan forventes alle har. Derfor kan det i flere situationer være nødvendigt at planlægge for en medarbejder, at denne over et givent antal måneder skal tilegne sig kurser m.m., for senere at kunne flyttes til en ny stilling efter ønske eller behov for henholdsvis den ansatte/regimentet etc. Forsvarets Personeltjeneste I daglig tale FPT - det er her vores udstikkere sidder. De har nu omorganiseret sig i teams. Nogle udstikkere er udskiftet, og derfor denne artikel for med denne skulle vi gerne fortælle alle ansatte, hvordan de selv kan være med til at påvirke deres arbejdssituation og fremtid. FPT'erne for konstabler og befalingsmænd sidder i Hjørring - herfra styres 17

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os.

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os. Gyldendal For pokker da Mor fnyser, så der kommer ild ud af hendes næsebor. Har du set den anden? Hun rækker guldøreringen med den funklende brillant op mod mig. Jeg ryster hovedet og rynker næse. Den

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim.

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim. H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Checkliste: Kopiere Fyrtøjet Mælkekartoner Lim Limstifter Store stykker rødt papir Forskellige farver karton Stofrester til

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad?

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad? 2. scene Elektra og Orestes. Orestes pakker, leder efter noget. Rasende. Elektra stirrer på ham, mens han brøler og smider med tingene. Hun er fjern i blikket, ryster. ORESTES - Hvor fanden er de henne?!

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Forord Åh nej ikke endnu en af disse amerikanske bøger med ti nemme løsninger på store problemer! Sådan omtrent var min første reaktion, da jeg fik denne bog i hænde. Men det skulle vise sig, at mine fordomme

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

ROBERT Må Sally godt lege? MOREN Ikke lige nu Robert. Gå ud og leg med dine venner. Moren kigger på Sally, som smiler til hende og sukker.

ROBERT Må Sally godt lege? MOREN Ikke lige nu Robert. Gå ud og leg med dine venner. Moren kigger på Sally, som smiler til hende og sukker. 1 SC. 1. EXT. KALKBRUDDET - FORÅR - DAG står ved kalkbruddet og flyver med sin drage. Dragen flager i vinden. I baggrunden spiller tre DRENGE på Roberts alder fodbold og råber til hinanden. Roberts drage

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham.

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham. Manus: Anne-Marie Olesen Thinghuus Scener fra en episode af Vintervagten. EXT. SOMMERHUSOMRÅDE - DAG Thomas kommer kørende på sin scooter. Der er helt dødt og intet unormalt at rapportere. Han drejer ned

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Trivsel Faglighed Bevægelse

Trivsel Faglighed Bevægelse Temaugen uge 41 fra d.6 til d.9. oktober 2014 1 Med Hjertet i Skolen Trivsel Faglighed Bevægelse Temaugen uge 41 Man. 6. oktober 2 HJERTERUMMET Hjerterummet - en hjertevarm pause Hjerterummet er et sted,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere