HALUDVALGET I GENTOFTE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALUDVALGET I GENTOFTE KOMMUNE"

Transkript

1 7. maj 2015 Side 1 af 6 Referat af møde i Haludvalget onsdag den 22. april 2015 i mødesalen. Til Stede: Gentofte Volley Ulrik Hesse, Kildeskoven Bordtennis Knud Jeppesen, Copenhagen Cheerleaders Maria A. Lynge, Gentofte Contradance Marianne Lilholt, Gentofte Hockey Martin Rasmussen, Gentofte Rulleskøjte Klub Oliver Sommer, GSK Bettina & Allan Hansen, Gentofte Tennis Klub Lucas Hjorth & Michael Tauson, GVH Maria Tybring & Stephanie Dalvang, Gymnastikringen Charlotte Sølling, HIK fodbold Søren Brøchner-Mortensen, HIK håndbold Morten S. Jacobsen, Hellerup Sejlklub Vibeke Varnes, LG Gymnastik Pernille Urhøj-Kjær & Danielle, Skovshoved Roklub Søren Nielsen, Skovshoved Tri klub Christian Skydsgaard, TriX14 Anders Glümer. Afbud: Copenhagen Alpine Racing Club, GIOF, Karate-Do og formanden Mads. Ikke mødt: Aakanden GF, B1903, CSKK, Copenhagen Towers, Familieidræt, Gentofte Budo, Gentofte Selvforsvars Klub, Gentofte Skiklub, Gentofte Tri, GVI fodbold, Hellerup Havn, HIK tennis, Jægersbold boldklub fodbold, Jægersbold futsal, LUK2002, SIF, SUG. Da der var afbud fra formanden fungerede næstformand Ulrik Hesse som mødeleder. 1. Træningstider i svømmeafsnittet i sæsonen GSK: Ønske om banetid mandag aften 20-22, kan ikke efterkommes, baner holdes til publikum. Ønske om 2 baner 50 m tirsdag morgen kl og onsdag kl Opfyldt med forbehold for GFO/skoletider. Ønske om 2 baner i 50 m søndag kl Opfyldt. På banefordeling tildelt børnebassinet lørdag men ikke søndag. De har fået bassinet begge dage Skovshoved Tri: Ønsker den 4. bane tilbage således at de igen har 4 baner og GSK 2 baner. Det blev besluttet, at Skovshoved Tri får 4 baner hvor GSK kan svømme med på den ene. Tages med til mødet igen i november og evaluerer løsningen. TriX 14 har fået en bane søndag kl og forespørger mulighed for en ekstra bane hvis behov opstår. Dette er vi åbne overfor og ser på mulighederne til efteråret. Hellerup sejlklub tilbyder at dele deres plads igen i år med Palo onsdag aften kl hvis disse skulle komme med ønske. Søren fra Skovshoved Roklub spurgte til, at de før har haft børnebassinet om fredagen fra kl , men nu har GSK fået tiden. GSK havde fået tilbudt børnebassinet fredag kl men videre giver denne tid til Skovshoved kajak (polo). Endelig fordelingsplan for svømmehallen er vedlagt referatet som PDF fil. 2. Bemærkninger til referatet fra sidste møde den 19. marts. Der var blevet skrevet at Christian Skydsgaard var fra Skovshoved Roklub. Christian er fra Skovshoved Tri. Ellers blev referatet godkendt.

2 7. maj 2015 Side 2 af 6 3. Indkomne punkter fra foreningerne. Der var kommet en forespørgsel ind fra Rulleskøjteklubben ang. åbningstider på Sportsparken. Beslutningen om åbningstiderne på sportsparken, træffes i bestyrelsen og klubben skal til bestyrelsen, hvis de vil gå videre med denne sag. 4. Meddelelser/punkter fra formanden og ledelsen. Der var ingen punkter fra formanden eller næstformanden. Lars Norring kunne meddele, at den nye gymnastik springgrav der skulle lægges i hallen på Sportsparken, kommer i Kildeskovshallen Hal 2 i stedet for. Arbejdet med projekteringen går i gang til sommer og der vil blive sendt en mail ud til alle i haludvalget med invitation til dette. Søren fra Skovshoved Roklub: SR oplever, at nogle tisser i deres omklædningsskabe og at deres veste i depotet bliver revet ned og smidt alle steder. Ledelsen sørger for at finde ud af hvem der gør det og hvilken klub de kommer fra og kontakter klubben. Så går lyset ud torsdag aften omkring kl mens de træner og det vil ledelsen se på. Der blev også spurgt til mulighederne for at lave toiletter i reserven. Ledelsen ser på det. SR spurgte også om klubberne stadig skal have bassinprøver, når de kommer der kl og ja det skal de have. Flere af klubberne oplever, at rengøringen på Bakkegårdsskolen er mangelfuld. Der er afsat ½ time hver eftermiddag mellem skole og foreninger og ledelsen vil undersøge om den rengøring fungerer godt nok. Einar, CSKK, budo klubben & LG havde aftalt, at Einar indhentede tilbud om udskiftning af måtter i sal 3. Budoklubben har ansøgt klubrum puljen i december og pengene er bevilliget. Einar kontakter budoklubben for at sætte udskiftningen i gang. Alle foreningerne har netop modtaget en mail ang. ansøgning af weekend & stævne tider. Sidste frist 1. maj til Kildeskovshallen. 5. Træningstider i boldhaller og sale i sæsonen Vedr. Ordruphallen: Som del af fordelingsforslaget skal der laves en aftale i Haludvalget om, hvordan man kompenserer de foreninger der oplever massive aflysninger i Ordruphallen i hovedsæsonen januar-marts måned. Vi foreslå at dette aftales på Haludvalgets møder i efteråret 2015, når kalenderen for Ordruphallen er kendt og at dette medfører at JB Futsal bliver i Ordruphallen. Haludvalget besluttede at man på mødet i efteråret 2015 når kalenderen for hallen er kendt, forsøger at finde en model til at kompensere foreningerne i Ordruphallen. Der var enighed om, at man kun kompenserer for de aflysninger der ligger ud over det antal aflysninger man normalt kan forvente i haller og sale i kommunen. SISU har lavet et forslag til en model, som inddrages i drøftelserne på mødet.

3 7. maj 2015 Side 3 af 6 Vedr. elitekampe og TV aftaler for den nye sæson: Vi vil gerne have en tilbagemelding fra SISU, Gentofte Volley og HIK håndbold omkring de aftalte dage for elitekampe og evt. TV dækning i de bedste rækker. Har andre foreninger lignende behov hører vi gerne om disse. Volley har svaret at det et stort problem for dem, at vi ikke har nogen hal de kan tilbyde når de skal spille elitekampe i Kildeskovshallen om tirsdagen. De ville derfor rigtigt gerne have søgt Kildeskovshallen hal 1 tirsdag. De har nøjes med at søge hal 1 torsdag, således at SISU (som har haft tiden i år) kan få hal 2 i bytte. På den måde vil det være væsentligt lettere at placere hverdagskampe for eliteholdene uden altid at skulle gå tiggergang. Selv om der har været mange mails, så har det været en god proces, at SISU og Volley i så stor stil har koordineret kampe fra grundspillet har været slut. Det er et arbejde, Volley synes bør gentages næste år. Kamp planlægningen var ikke kommet i hus, hvis ikke foreningerne havde snakket så meget sammen. Foreningernes opgave inden næste møde i Haludvalget: Haludvalget gennemgik de knaster, som de var blevet bedt om at forhandle omkring inden mødet i Haludvalget: 1. Foreningerne bedes overvejen muligheden for at Ordruphallen benyttes til træning hele lørdagen kl og ikke kun kl. 9-13, da der kun har været afsat tid til kampe 1 lørdag i hele denne sæson. Haludvalget besluttede at bruge hele lørdagen til fast træning. 2. Kildeskovshallen sal 3 er fordelt som aftale på møde den 12/ mellem CSKK, Gentofte Budo og LG Gymnastik. Foreningerne bedes mødes og aftale en anden fordeling, hvis der er ønsker om ændringer. Foreningerne har ikke lavet aftaler om ændringer før mødet, men mødes måske efter mødet og drøfter fordelingen. Evt. ændringer sendes til sekretæren. 3. Aakanden GF har ønsket Ordruphallen lørdage kl , hvor vi foreslår at JB Futsal fortsætter med deres tid. Aakanden bedes forhandle med JB Futsal om dette ønske og i den forbindelse kunne man evt. aftale at Ordruphallen benyttes til træning hele lørdagen, da der kun har været afsat tid til kampe 1 lørdag i denne sæson. Aakanden tager kontakt til JB Futsal omkring fordelingen af hele lørdagen, j.fr. punkt B1903 ønsker at flytte fra mandag til onsdag i Dyssegårdshallen, hvor Gymnastikringen ønsker at fortsætte med tiden. Dette kræver en forhandling med Gymnastikringen. Gymnastikringen er ikke blevet kontaktet af B1903, så den foreslåede fordeling blev fastholdt. 5. B1903 og GTK har begge ønsket Rygaards Skole nogle timer søndag formiddag. Foreningerne bedes forhandle om, hvordan søndagen kan fordeles mellem dem. NB se punkt 18 GTK ønsker nogle af de ledige baner i Rygaardshallen lørdag kl og/eller at forlænge deres tid søndag, for så behøver de slet ikke at søge nogle stævnetider, da de så kan afholde deres holdkampe der. Haludvalget besluttede at tildele lørdag kl til SISU og at B1903 og GTK må forhandle om en fordeling af søndagen. 6. Copenhagen Towers har ønsket tirsdag i Ordruphallen, hvor HIK håndbold ønsker at fortsætte med tiden. Dette kræver en forhandling med HIK håndbold. Towers har ikke kontaktet HIK håndbold, så den foreslåede fordeling blev fastholdt.

4 7. maj 2015 Side 4 af 6 7. Cricketklubben Soranerne har ønsket 2 timer tirsdag eller torsdag og er blevet bedt om at undersøge mulighederne for at benytte Rulleskøjtehallen på Sportsparken. Soranerne har undersøgt mulighederne og mener ikke rulleskøjtehallen er optimal til cricket og ser hellere tid i en normal indendørs hal. Tid i rulleskøjtehallen vil dog være en forbedring fra den aktuelle situation, hvor de ikke har indendørs træning. Haludvalget besluttede at GRK og Soranerne forhandler om at finde 2 timer til Soranerne i rulleskøjtehallen. Resultatet af forhandlingen sendes til sekretæren. 8. Gentofte Rullehockey Klub har ønsket søndagene i Rullehallen på Sportsparken. Vi er i tvivl om søndagene skal bruges til træning eller kampe. Hvis tiden ønskes til kampe fordeles tiderne først efter den 1/5. GRK oplyser at tiderne om søndagen er til kampe og at de vil søge disse tider i Haludvalgets runde vedr. kamp- og stævnetider. 9. Gentofte Svømme Klub har ønsket Kildeskovshallen gymnastiksal mandag og onsdag, hvor andre brugere ønsker at fortsætte med deres tider. Dette kræver en forhandling med de respektive foreninger. Hvis tiden i stedet for ønskes i Gentofte Skoles gymnastiksal, skal tiden ansøges hos Lene Kjelfred i Fritidsafdelingen. Fritidsafdelingen har modtaget en ansøgning fra GSK, som er sendt til udtalelse hos Gentofte Skole. Der bliver formodentlig ikke plads på Gentofte Skole, da skolens selv skal bruge salen. GSK vil modtage svar fra fritidsafdelingen. 10. GIOF og CC bedes med udgangspunkt i vores forslag til fordeling af de 3 lokaler på Skovgårdsskolen fra denne sæson, koordinere tiderne mellem sig. Der skal være tid til SIF fodbold og Skovgårdsskolens FC, som angivet i forslaget. CC har forsøgt at forhandle med GIOF inden mødet uden held. CC forsøger igen og evt. resultatet af forhandlingen sendes til sekretæren. Haludvalget besluttede at forlænge CCs tider mandag og onsdag til kl. 22 i hallen på Skovgårdsskolen. 11. GTK er tildelt Kildeskovshallen hal 2 et antal dage kl , da SISU, Volley og HIK håndbold ikke kunne benytte disse tider i denne sæson. Skal GTK have yderligere tid kræver det at skolerne ikke benytter tiden før kl. 15 og at GTK kan forhandle sig ekstra tid efter kl. 16. Volley ønsker at beholde hal 2 kl om mandagen til deres ældrevolley i stedet for hal 1. I denne sæson var Volley flinke at flyttede til hal 1 i forbindelse med branden i CBK hallen. Haludvalget anbefalede at man forsøger at flytte Volley kl i hal 2 til kl , så GTK kan få hal 2 kl Alternativt må GTK benytte mandag kl i hal 1 og 3 baner i hal 2 ved siden af ældrevolley. SISU kan ikke bytte med GTK om fredagen eller om lørdagen. HIK fodbold tilbød GTK tiden fredage kl på Hellerup Skole og GTK tog imod dette. 12. GVH har ønsket Bakkegårdshallen fredage, som i denne sæson kun har været benyttet til tematræning nogle af fredagene og Bakkegårdshallen lørdage, som i denne sæson kun har været benyttet hver 14 dag. GVH bedes overveje om tiderne kan udnyttes bedre og måske samles på 1 dag, så andre kan få glæde af de tider eller dage der ikke benyttes. GVH forsøger at udnytte alle de tildelte tider. GVH oplyste allerede nu, at SISU kan starte deres træning lørdage kl i Bakkegårdshallen. Bliver der andre ledige tider afmelder GVH disse tider til sekretæren. 13. HIK fodbold har ønsket søndage i salen i Maglegårdshallen, hvor HIK håndbold ønsker at benyttet tiden til opvarmning før kampene i hallen. Dette kræver en forhandling med HIK håndbold. HIKs afdelinger aftalte at salen benyttes til opvarmning i forbindelse med håndboldkampe.

5 7. maj 2015 Side 5 af HIK tennis har søgt nogle tider, hvor HIK fodbold og HIK håndbold ønsker at fortsætte med tiderne. Dette kræver en forhandling med HIK håndbold og HIK fodbold. Der har ikke været nogen forhandling, så den foreslåede fordeling blev fastholdt. 15. Volley ønsker at flytte fra GHG til Ordruphallen om tirsdagen, hvor HIK håndbold ønsker at fortsætte med tiden. Dette kræver en forhandling med HIK håndbold. Foreningerne aftalte at fastholde fordelingen i forslaget. 16. Volley har ønsket at flytte fra Kildeskovshallen hal 2 til hal 1 om torsdagen, hvor SISU ønsker at fortsætte med tiden. Dette kræver en forhandling med SISU. Foreningerne aftale at fastholde fordelingen i forslaget. Bliver der lavet justering af fordelingen af Kildeskovshallen hal 1 og hal 2 mellem SISU og Volley, sendes resultatet af disse til sekretæren. Herefter behandlede Haludvalget andre ønsker/tilbagemeldinger fra Foreningerne: 17. SISU ønsker Rygaard torsdag kl og lørdag kl Haludvalget besluttede at tildele Volley torsdag kl , som i denne sæson og at tildele SISU den ledige tid lørdag kl SISU spørger om tid søndage på Rygaard, se punkt 5 Haludvalget besluttede at B1903 og GTK må forhandle om en fordeling af hele søndagen. 19. SR ønsker gymnastiksalen i Kildeskovshallen fredag kl Haludvalget besluttede at SR kan starte kl i gymnastiksalen. 20. JB futsal ønsker GHG fredag kl Haludvalget besluttede at tildele JB Futsal fredage på GHG. Hvis foreningen ikke kan udnytte fredagene på både GHG og Ordruphallen, skal de ledige dage afmeldes. 21. Volley ønsker fredag kl i Kildeskovshalleh hal 1 Haludvalget besluttede at tildele Volley den ledige tid fredag kl , som i denne sæson. 22. Volley ønsker torsdag kl på Rygaard Haludvalget besluttede at tildele Volley torsdag kl , som i denne sæson. 23. Aakanden ønsker fredag kl i hallen på Skovgårdsskolen Haludvalget besluttede at tildele Aakanden den ledige tid i hallen fredage kl Aakanden skal tale med Skolen om mulighederne for at starte før kl LG gymnastik ønsker følgende ledige tider til nye hold: a. Kildeskovshallen Gymnastiksalen tirsdag til 21.30, onsdag at starte kl 15 og lørdag at blive til kl 15 b. Kildeskovshallen Sal 1 tirsdag fra 15-17, torsdag til og lørdag fra 9-13 c. Kildeskovshallen Sal 3 tirsdag til kl. 21 d. Kildegård drengesal mandag kl , onsdag kl , torsdag kl og fredag kl e. Gersonssalen mandag til kl 21.30, tirsdag til og fredag kl Haludvalget besluttede at tildele LG Gymnastik ovenstående tider, forudsat at de tider der ikke kan udnyttes/oprettes hold i, afmeldes til sekretæren.

6 7. maj 2015 Side 6 af LG gymnastik har forhandlet med CSKK om at overtage Kildeskovshallen sal 3 fredage kl Foreningerne er enige om at LG Gymnastik kan overtage tiden, da CSKK har svært ved at udnytte den. 26. BTK Kildeskoven ønsker Kildeskovshallen tirsdage kl til afvikling af kampe. Haludvalget besluttede at tildele foreningen denne tid. 27. Hockey og GVH har talt om mulighederne for en anden fordeling af deres tider i Bakkegårdshallen. Foreningerne er enedes om at Hockey kan træne til kl om torsdagen. Bliver de enige om andre ændringer sendes disse til sekretæren. 28. GTK ønsker tiden på Rygaard lørdage kl Haludvalget besluttede at tildele GTK tiden, forudsat at den afmeldes til sekretæren, hvis de ikke benyttes. 29. GTK ønsker alle de tider mellem kl i Kildeskovshallen hal 2, som skolerne ikke benytter. Kildeskovshallens ledelse ser på dette ønske i forbindelse med fordelingen af tider til kommunens skoler. Endelig fordelingsoversigt udsendes til Haludvalget, når sekretæren har modtaget de sidste tilbagemeldinger der mangler fra foreningerne. Med venlig hilsen Heidi Pedersen Referent Mail:

HALUDVALGET I GENTOFTE KOMMUNE

HALUDVALGET I GENTOFTE KOMMUNE 27. april 2016 Side 1 af 5 Referat af møde i Haludvalget tirsdag den 20. april 2016 i mødesalen. Foreninger: Til Stede: Mikkel Nielsen Aakanden, Knud Jeppesen BTK-Kildeskoven, Maria A. Lynge Copenhagen

Læs mere

HALUDVALGET I GENTOFTE KOMMUNE

HALUDVALGET I GENTOFTE KOMMUNE 24. april 2014 Side 1 af 5 Referat af møde i Haludvalget torsdag den 24. april 2014 i mødesalen. Til Stede for foreninger der søger tid i svømmeafsnittet: Skovshoved Roklub Michael Hallengren, Skovshoved

Læs mere

HALUDVALGET. Fordeling 2013-2014

HALUDVALGET. Fordeling 2013-2014 FORENING Haller Små Sale Andre sale via Fritidsafdelingen SUM UNG UNG SEN Andre baner/bemærkinger GS SUM Sidste Medlemmer 31.1.01 haller eller via egne lejeaftaler inde tid % tid ude år SUM u. 19 år u.

Læs mere

BA KH MA OR CIS GHG GSP BA KH MA OR CIS GHG GSP BA KH MA OR CIS GHG GSP BA KH MA OR CIS GHG GSP BA KH MA OR CIS GHG GSP

BA KH MA OR CIS GHG GSP BA KH MA OR CIS GHG GSP BA KH MA OR CIS GHG GSP BA KH MA OR CIS GHG GSP BA KH MA OR CIS GHG GSP Haller 40x0 m Sammentælling BA KH MA OR CIS GHG GSP BA KH MA OR CIS GHG GSP BA KH MA OR CIS GHG GSP BA KH MA OR CIS GHG GSP BA KH MA OR CIS GHG GSP Sale (klub) = klubben forsøger Hal Hal 1 Hal Hal Hal

Læs mere

HALUDVALGET I GENTOFTE KOMMUNE 27. oktober 2016 Side 1

HALUDVALGET I GENTOFTE KOMMUNE 27. oktober 2016 Side 1 27. oktober 2016 Side 1 Referat af møde i Haludvalget torsdag den 27. oktober 2016 i mødesalen. Foreninger: Til Stede: Thomas Penny BTK Kildeskoven, Maria A. Lynge Copenhagen Cheerleaders, Casper Lech

Læs mere

Punkt 3 - Værdien af lokalerne i Haludvalgets fordelingsområde

Punkt 3 - Værdien af lokalerne i Haludvalgets fordelingsområde Punkt 3 - Værdien af lokalerne i Haludvalgets fordelingsområde Bilaget er udarbejdet på baggrund af følgende: Input fra mødet i Haludvalget november 2013 De opstregninger og indretninger der pt. er i lokalerne

Læs mere

Kildeskovshallen SÆSON

Kildeskovshallen SÆSON Svømmehal Mandag MANDAG 50 M bassin (kan deles i 25m og 23m) 600-630 GSK 600-630 630-700 Skovshoved CIS CIS 630-700 700-730 Tri 700-730 730-800 Fys 730-800 800-830 Privat 800-830 830-900 830-900 900-930

Læs mere

Beskrivelse/Beslutning 1. Godkendelse af referatet fra sidste

Beskrivelse/Beslutning 1. Godkendelse af referatet fra sidste 02. Oktober 2017 Referat Tirsdag den 26. september 2017 kl. 17:30-20:00 Mødet afholdt: Kildeskovshallen mødesal (benyt indgang F) Indbudte: Foreningernes repræsentanter i Facilitetsudvalget samt formænd

Læs mere

Idrætsforeninger. Medlemmer pr Aktive medlem

Idrætsforeninger. Medlemmer pr Aktive medlem Idrætsforeninger Medlemmer pr. 31.12.17 Aktive medlem Under 25 år over 25 år I alt 2017 I alt 2016 i alt 2015 I alt 2014 I alt 2013 I alt 2012 I alt 2011 I alt 2010 I alt 2009 i alt 2008 Aakanden GF 335

Læs mere

Idrætsforeninger. Medlemmer pr Aktive medlem

Idrætsforeninger. Medlemmer pr Aktive medlem Idrætsforeninger Medlemmer pr. 3.2.7 Aktive medlem Under 25 år over 25 år I alt 207 I alt 206 i alt 205 I alt 204 I alt 203 I alt 202 I alt 20 I alt 200 I alt 2009 i alt 2008 Aakanden GF 335 0 335 336

Læs mere

Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup. - et tilbud til unge talenter

Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup. - et tilbud til unge talenter Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup Gymnasium - et tilbud til unge talenter Dagsorden Kl. 17.00-18.00 Velkomst ved rektor Jørgen Rasmussen fra Gammel Hellerup Gymnasium

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SIG 8. september 2014 i Kildeskovshallens klubrum 7.

Referat af bestyrelsesmøde i SIG 8. september 2014 i Kildeskovshallens klubrum 7. Referat af bestyrelsesmøde i SIG 8. september 2014 i Kildeskovshallens klubrum 7. Til stede: Kate Hansen Skavin, Ulrik Hesse, Jørgen Mellerup, Hanne Grønne-Leth, Bo Bay. Afbud: Per Plesner-Jacobsen, Lisbet

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1. Anvisning af lokaler og udendørsanlæg på Idrætsområdet. Supplerende fordelingsprincipper

Bilag 1. Anvisning af lokaler og udendørsanlæg på Idrætsområdet. Supplerende fordelingsprincipper Bilag 1. Anvisning af lokaler og udendørsanlæg på Idrætsområdet Supplerende fordelingsprincipper I tillæg til fordelingsprincipperne i 3 er der fastsat supplerende fordelingsprincipper for lokaler og udendørsanlæg

Læs mere

Regler for tildeling af udendørs kunst- og naturgræsbaner i Rudersdal Kommune. Gældende fra 1. april 2019 version

Regler for tildeling af udendørs kunst- og naturgræsbaner i Rudersdal Kommune. Gældende fra 1. april 2019 version Regler for tildeling af udendørs kunst- og naturgræsbaner i Rudersdal Kommune Gældende fra 1. april 2019 version 08.05.2019 Generelt Nærværende regler er en del af Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Kriterier for tildeling af timer

Kriterier for tildeling af timer d. 4.3.2010 (rev. Sommer 2010) Kriterier for tildeling af timer Fordelingsmodel Der tildeles træningstider i Fredericia Kommunes indendørs idrætsfaciliteter (dog ikke svømmefaciliteter eller skydefaciliteter)

Læs mere

Onsdag den 25. februar 2015 kl i Gentofte Badminton klub

Onsdag den 25. februar 2015 kl i Gentofte Badminton klub For yderligere information se: www.sigsport.dk Gentofte, den 25. februar 2015 Onsdag den 25. februar 2015 kl. 19.00 i Gentofte Badminton klub Fremmødte klubber: Gentofte Badminton Klub, Gentofte Curling

Læs mere

Ishøj ungd skole. Gildbro SFO. Vibeholm SFO. TIIF gym. Vibeholm SFO. Strandg. SFO SFO 17-18

Ishøj ungd skole. Gildbro SFO. Vibeholm SFO. TIIF gym. Vibeholm SFO. Strandg. SFO SFO 17-18 Høring: Lokalefordeling for idrætslokaler 2014/2015 aftentimer Mandag hal I hal II hal III bevæg kamp idr.gym gil.hal gil.gym str.hal str.gym vib.dren vib.pige ish.sk.ha SB50 Bad SB50 Bad Gildbro Gildbro

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER

Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Dagsorden for BRUGERBESTYRELSEN FOR GLADSAXE SPORTSCENTER Torsdag den 1. september 2005 kl. 17.00 Gladsaxe Sportscenter, B-lokalet, Vandtårnsvej 55. Umiddelbart efter mødet serveres en let anretning i

Læs mere

Oversigt over ændringer i forbindelse med fordeling af træningstider i haller og sale for sæson 2018/19 og 2019/20 samt mødelokaler for 2018/19

Oversigt over ændringer i forbindelse med fordeling af træningstider i haller og sale for sæson 2018/19 og 2019/20 samt mødelokaler for 2018/19 AOF Oversigt over ændringer i forbindelse med fordeling af træningstider i haller og sale for sæson 2018/19 og 2019/20 samt mødelokaler for 2018/19 Glostrup, den 23. marts 2018 /JSV Tr.sal/GIP Mandage

Læs mere

Afrapportering af kapacitetsbenyttelse og brugertilfredshed i idrætsanlæg i Gentofte Kommune

Afrapportering af kapacitetsbenyttelse og brugertilfredshed i idrætsanlæg i Gentofte Kommune Afrapportering af kapacitetsbenyttelse og brugertilfredshed i idrætsanlæg i Gentofte Kommune Notat udarbejdet af: Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgaard Iversen og Peter Forsberg Center for forskning i Idræt,

Læs mere

Notat om godkendelse af sæsonfordelingen

Notat om godkendelse af sæsonfordelingen Notat om godkendelse af sæsonfordelingen 2015-2016 Herunder oplistes de særlige sager, som Kulturområdet blev opmærksomme på i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne til lån af lokaler i sæson 2015-2016,

Læs mere

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale SOLRØD KOMMUNE Fritid & Kultur NOTAT Emne: Til: Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale Foreningerne Dato: 11. december 2014 Sagsbeh.: Fritid & Kultur Journalnr.: I dette

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Kommentarer til Høringssvar for Lokalefordeling 2016/2017

Kommentarer til Høringssvar for Lokalefordeling 2016/2017 Dato 8. marts 2016 Kommentarer til Høringssvar for Lokalefordeling 2016/2017 KULTUR OG FRITID Generelle kommentarer Hvis foreningen viser sig ikke at kunne gøre brug af den tildelte tid skal den aflyses

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune Statusrapportens formål Medvirke til at skabe et samlet overblik over idrætsforhold i Gentofte Kommune Belyse en række centrale

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 27-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:05 Tilstede: Anne Hjorth, Ulrik Borch,

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Dato: 10. august 2015 kl. 19.00 i Mødelokale:,,,, Tilstedeværende: Afbud fra Peshko og Stig Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den

Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den Referat af ordinært bestyrelsesmøde HG-fodbold den 11.09.2017 Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer i HG fodbold Tid: Mandag d. 11/9-2017 kl. 19.15-21.30 Sted: Klubhuset Mødeleder: Lars Hoppe Søe Referent: Jens-Erik

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Onsdag den 12. december 2018 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: Havnestuen Peter Læssøe, Niels-Peter Rønmos, Geert Jakobsen, Tina Vexø, Tom Nielsen,

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE SPORTSPARK BESTYRELSEN

GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE SPORTSPARK BESTYRELSEN Referat Tirsdag d. 3.2.2015 kl. 16:30 Mødet afholdes: Lokale 28 (tidligere restauration) Indbudte: Bent Sørensen (BS) Isklubber (bestyrelsesformand) Martin Vig Rasmussen (MVR) Grønne klubber ikke fodbold

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde onsdag d. 19. februar 2014 kl i SIF s lokaler, Krøyersvej 5

Referat af Repræsentantskabsmøde onsdag d. 19. februar 2014 kl i SIF s lokaler, Krøyersvej 5 Referat af Repræsentantskabsmøde onsdag d. 19. februar 2014 kl. 19.00 i SIF s lokaler, Krøyersvej 5 Årets Idrætslederpris uddeltes af Nordea og SIG ved reception kl. 18.00 og SIGs repræsentantskabsmøde

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg. Dan Kornbek Christiansen

GLOSTRUP KOMMUNE. Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg. Dan Kornbek Christiansen GLOSTRUP KOMMUNE REFERAT Brugerbestyrelsen for Mødedato: Torsdag den 8. februar 2018 Mødetidspunkt: kl. 19.00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Møderum 5, Glostrup Fritidscenter Louise Lauge Thorsen (Idrætsforeningerne)

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rødovre Tennisklub

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rødovre Tennisklub Til medlemmerne. Rødovre, den 16. februar 2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rødovre Tennisklub tirsdag den 7. marts 2016 kl. 19.00 22.00. i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1

Læs mere

Referat fra møde i forretningsudvalget torsdag d. 17. november 2016 kl i Herrestrup.

Referat fra møde i forretningsudvalget torsdag d. 17. november 2016 kl i Herrestrup. FK Odsherred Forretningsudvalget Referat fra møde i forretningsudvalget torsdag d. 17. november 2016 kl. 18.30 i Herrestrup. Tilstede: Torben Møller. Henrik Søborg. Ole Larsen. Lone Nielsen. Afbud fra

Læs mere

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter Lån af lokaler i Sorø Kommune Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter FORM ÅL Fordelingsreglerne for Sorø Kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

1. suppleant Jette Larsen 2. suppleant Ida Benthin. Arrangementer. Fællesspisning den 13. marts 2017 kl. 18:30

1. suppleant Jette Larsen 2. suppleant Ida Benthin. Arrangementer. Fællesspisning den 13. marts 2017 kl. 18:30 Arrangementer Fællesspisning den 13. marts 2017 kl. 18:30 Medbring en ret til buffeten, og vi får dækket et dejligt bord. Mulighed for køb af vand, øl og vin. Efter maden vil turudvalget fremlægge deres

Læs mere

Vedtægterne blev godkendt. Skoleledernes Samråd har ændret navn til Roskilde Campus, så navnet ændres i vedtægterne.

Vedtægterne blev godkendt. Skoleledernes Samråd har ændret navn til Roskilde Campus, så navnet ændres i vedtægterne. Elite- og Talentrådet Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat

Læs mere

Kl. 18.00-18.05 Velkomst ved Morten May skoleleder på Bakkegårds skolen Kl. 18.05-18.15 Eliteidrætsordning på Bakkegårdsskolen ved Nanna Merrild Kl.

Kl. 18.00-18.05 Velkomst ved Morten May skoleleder på Bakkegårds skolen Kl. 18.05-18.15 Eliteidrætsordning på Bakkegårdsskolen ved Nanna Merrild Kl. Kl. 18.00-18.05 Velkomst ved Morten May skoleleder på Bakkegårds skolen Kl. 18.05-18.15 Eliteidrætsordning på Bakkegårdsskolen ved Nanna Merrild Kl. 18.15-18.30 Basistræning ved Anders Kilen Kl. 18.30-18.40

Læs mere

Gentofte Kommune. Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013

Gentofte Kommune. Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013 Gentofte Kommune Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013 Gentofte Kommune Beliggende nord for Købehavn ud mod Øresund 70.000 indbyggere 7 bydele: Ordrup, Klampenborg, Jægersborg, Vangede,

Læs mere

uge nr. dag dato hvad sker der tid på dagen bemærkninger 12 mandag 16-03-2015 tirsdag 17-03-2015 onsdag 18-03-2015 torsdag 19-03-2015 fredag

uge nr. dag dato hvad sker der tid på dagen bemærkninger 12 mandag 16-03-2015 tirsdag 17-03-2015 onsdag 18-03-2015 torsdag 19-03-2015 fredag 12 mandag 16-03-2015 tirsdag 17-03-2015 onsdag 18-03-2015 torsdag 19-03-2015 fredag 20-03-2015 lørdag 21-03-2015 søndag 22-03-2015 Hornsyld Svømmehal teknik træning (klargøring 13.40)1400-1700 Toben Balgaard

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

SIG Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte kommune

SIG Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte kommune SIG Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte kommune Årsberetning 2008 Indledning The never ending story! Også i 2008 brugte bestyrelsen rigtigt meget tid på dialog, møder med brugere, politikere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Brugerbestyrelsesmøde for Idrætsanlæggene i Gladsaxe Kommune Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR IDRÆTSANLÆGGENE I GLADSAXE KOMMUNE

Brugerbestyrelsesmøde for Idrætsanlæggene i Gladsaxe Kommune Dagsorden. for BRUGERBESTYRELSEN FOR IDRÆTSANLÆGGENE I GLADSAXE KOMMUNE Dagsorden for BRUGERBESTYRELSEN FOR IDRÆTSANLÆGGENE I GLADSAXE KOMMUNE Møde nr. 00 Tirsdag den 14.01. 2019, 17.00 19.00 Mødet afholdes på Gladsaxe Rådhus mødelokale 2607 Søborgværelset Der vil være vand

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

Vanløse Badminton Klub

Vanløse Badminton Klub Vanløse Badminton Klub Referat af bestyrelsesmøde den 3. maj 2016 kl.18.00 Tilstede var: Mogens Normann, Henrik Olsen, Carsten Schmidt, Michel Karlsson, Frederik Nobel, Gert Borum, Jørn Pedersen, Morten

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter:

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Formål: Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer.

Læs mere

Tirsdag den 13. november 2012 kl. 18,Skovager 5, Gevninge.

Tirsdag den 13. november 2012 kl. 18,Skovager 5, Gevninge. Referat af Roskilde Firma og Familieidræts Bestyrelsesmøde nr. 02. / 2012. Tirsdag den 13. november 2012 kl. 18,Skovager 5, Gevninge. Mødedeltagere: Claus Schou, John Petersen, Birger Jensen, Bitten Petersen,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Deltagere: Claus- Lena Michael Palle og Bo Fraværende: Søren 1. Godkendelse af referat Nr. 7 2. Orientering Meddelelser Referat Af 25. august 2015 Ingen

Læs mere

Skolesalsfordeling - FIU

Skolesalsfordeling - FIU Skolesalsfordeling - FIU 2017-2018 Dette er FIU's Idrætsudvalgs fordeling for skolesale for sæsonen 2017/2018. Vedtaget den 4. maj 2017 Skolernes gymnastiksale er lukket fra 1. juni til 31. august samt

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Forslag til revidering af Procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune

Forslag til revidering af Procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune Forslag til revidering af Procedure for fordeling af tider til kunstgræsbaner i Ballerup Kommune Ballerup 29. maj 2019 Nuværende tekst Halfordelingsudvalget Fordeling af lokaler og kunstgræsbaner henhører

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

PRINCIPPER FOR UDLÅN AF KOMMUNALE LOKALER OG FACILITETER TIL IDRÆT OG BEVÆGELSE

PRINCIPPER FOR UDLÅN AF KOMMUNALE LOKALER OG FACILITETER TIL IDRÆT OG BEVÆGELSE PRINCIPPER FOR UDLÅN AF KOMMUNALE LOKALER OG FACILITETER TIL IDRÆT OG BEVÆGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune udlåner idræts- og bevægelseslokaler/-faciliteter til folkeoplysende foreninger efter nedenstående

Læs mere

Regler for tildeling af udendørs kunst- og naturgræsbaner i Rudersdal Kommune

Regler for tildeling af udendørs kunst- og naturgræsbaner i Rudersdal Kommune Regler for tildeling af udendørs kunst- og naturgræsbaner i Rudersdal Kommune Regler for tildeling af udendørs kunstog naturgræsbaner i Rudersdal Kommune Generelt...3 Anlæg, baner og tider...3 Sæsontildeling

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 15. januar 2018

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 15. januar 2018 Referat fra Bestyrelsesmøde d. 15. januar 2018 Deltagere: Sismo, Esben, Paaske, Jacob T., Mikkel, Jan, Kenneth og Charlotte Afbud: Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde/opfølgning

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

HIK TENNIS SKOLES TRÆNINGS STRUKTUR FOR 5-18 ÅRIGE

HIK TENNIS SKOLES TRÆNINGS STRUKTUR FOR 5-18 ÅRIGE HIK TENNIS SKOLES TRÆNINGS STRUKTUR FOR 5-18 ÅRIGE Deltagelse på HIK hold Talent og turnerings træning Sommer og Vinter deltagelse DTF Licens Deltag i flere turneringer Vær med i klubturnering Spil tennis

Læs mere

Landsmesterskaber for ungdom

Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaber 2011 Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaberne for ungdomsspillere samler alle ungdomsspillere fra de yngste minipuslinge til de ældste juniorspillere til en sjov og spændende

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 3. september 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Lau,, Stig, Kirsten, og Henrik Afbud fra Peshko Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Referat. Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg. Mødedato: Torsdag den 11. februar Mødetidspunkt: kl. 19.

GLOSTRUP KOMMUNE. Referat. Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg. Mødedato: Torsdag den 11. februar Mødetidspunkt: kl. 19. GLOSTRUP KOMMUNE Referat Brugerbestyrelsen for Glostrup Idrætsanlæg Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: kl. 19.00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Møderum 5, Glostrup Fritidscenter Frank

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Lokalefordelingsregler. Kriterier og proces for fordelingen af lokaler

Lokalefordelingsregler. Kriterier og proces for fordelingen af lokaler Lokalefordelingsregler Kriterier og proces for fordelingen af lokaler Indholdsfortegnelse Forord...3 Kompetence...3 Fordelingsproces...3 Fordelingsprincipper...5 Regler for fordeling af idrætsfaciliteter...5

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat af ekstraordinær dagsorden Dato: Onsdag den 13. marts 2019 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: Havnestuen Helle Barth, Peter Læssøe, Geert Jakobsen, Claus

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE STADION & ISHALLER BESTYRELSEN

GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE STADION & ISHALLER BESTYRELSEN Bestyrelsens medlemmer og suppleanter. 15. august 2012. Referat Torsdag den 09.08.2012 kl. 16:30 Mødet afholdes: Varmerummet i Curlinghallen - Evt. afbud sendes til GKS kontor. Fremmødte: Bent Sørensen

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Arenaskolen hal (6 badminton baner) - Sæsonen 2012-2013

Arenaskolen hal (6 badminton baner) - Sæsonen 2012-2013 Arenaskolen hal (6 badminton baner) - Sæsonen 2012-2013 09.00-11.00 Skolen Skolen Skolen Skolen Skolen 09.00-11.00 Hundige Boldklub Hundige Boldklub 11.00-12.00 Skolen Skolen Skolen Skolen Skolen 11.00-12.00

Læs mere

Skolesvømning og svømmeklub

Skolesvømning og svømmeklub Hvad det koster Hvor mange årsnormer, der skal bruges Tænk ud afboxen Skaffe skemaer over nuværende skolesvømning Gennemgang af foreløbige tal og brainstorm med Morten Kjær Præsenteret tal og beregninger

Læs mere

Forslag Procedure for fordeling af haltid inkl. (Ballerup Super Arena), kondi- og barfodsrum, og gymnastik- og svømmesale.

Forslag Procedure for fordeling af haltid inkl. (Ballerup Super Arena), kondi- og barfodsrum, og gymnastik- og svømmesale. Forslag Procedure for fordeling af haltid inkl. (Ballerup Super Arena), kondi- og barfodsrum, og gymnastik- og svømmesale. Halfordelingsudvalg Fordeling af lokaler henhører under Kultur- og Fritidsudvalget,

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

KALENDER ROSKILDE HÅNDBOLD. OKTOBER/NOVEMBER

KALENDER ROSKILDE HÅNDBOLD. OKTOBER/NOVEMBER KALENDER ROSKILDE HÅNDBOLD. OKTOBER/NOVEMBER. 2017. Ændringer med RØDT. Mandag, d. 2/10 : Himmelev Gymhal : Kl. 17 18.15 U 12 piger Kl. 18.15 19.30 U 14 drenge Kl. 19.30 22 Herrer Hal D 2 : kl. 19 21 Damer

Læs mere

Lokalefordelingsregler. Kriterier og proces for fordelingen af lokaler

Lokalefordelingsregler. Kriterier og proces for fordelingen af lokaler Lokalefordelingsregler Kriterier og proces for fordelingen af lokaler Indholdsfortegnelse Forord...3 Kompetence...3 Fordelingsproces...3 Fordelingsprincipper...5 Regler for tildeling af idrætsfaciliteter...5

Læs mere

Aktiviteter i Efterårsferien for børn og unge i Høje-Taastrup Kommune

Aktiviteter i Efterårsferien for børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Aktiviteter i Efterårsferien for børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Igen i år kan vi i efterårsferien, uge 42, byde velkommen til Aktivt Efterår. En uge med en række sjove og spændende aktiviteter. 2013

Læs mere

referat Handicapråd 19. februar 2015 mødelokale sydfalster, rådhuset kl Dorthe Jørgensen (rep. fra DH, formand)

referat Handicapråd 19. februar 2015 mødelokale sydfalster, rådhuset kl Dorthe Jørgensen (rep. fra DH, formand) referat Handicapråd 19. februar 2015 dato: sted: mødelokale sydfalster, rådhuset kl. 9.00 tidspunkt: DELTAGERE: Dorthe Jørgensen (rep. fra DH, formand) Anne-Lise Rossau Claus Petersen Afbud: Fremmødt SUPpLEANT

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009

STATUSRAPPORT 2008/2009 STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Kommune Bilassamlin Sammenslutninen af Idrætsforeniner i Kommune 1 Indhold Side SIGs introduktionsbrev til idrætsklubberne om Statusrapport 2008/2009

Læs mere

Referat. Konvent møde den 4. december Konvent & camp Blive clean, forblive clean og leve clean

Referat. Konvent møde den 4. december Konvent & camp Blive clean, forblive clean og leve clean Referat Konvent møde den 4. december 2017 Konvent & camp 2018 Blive clean, forblive clean og leve clean www.namidtjylland.dk (se link: konvent og camp) www.nadanmark.dk Dagsorden: 1. Sindsrobøn 2. Præsentationsrunde

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE STADION & ISHALLER BESTYRELSEN

GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE STADION & ISHALLER BESTYRELSEN Bestyrelsens medlemmer og suppleanter. 25. juni 2012. REFERAT Torsdag den 14.06.2012 kl. 16:30 Mødet afholdes: Varmrummet i Curlinghallen - Deltagere: Bent Sørensen (BS) Isklubber (bestyrelsesformand)

Læs mere

MØDE I: Folkeoplysningsudvalget Mandag den kl EMNE: SAGSNR.: 17/28738

MØDE I: Folkeoplysningsudvalget Mandag den kl EMNE: SAGSNR.: 17/28738 REFERAT MØDE I: Folkeoplysningsudvalget Mandag den 19.11.2018 kl. 16.30 EMNE: SAGSNR.: 17/28738 DELTAGERE: AFBUD: Henrik Zimino (A), Vibeke Rasmussen (A), Einer Lyduch (A), Carsten Fuhr (C), Liv Gam (løsgænger)

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 1 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tid: Tirsdag den 14. februar 2017, kl. 19.15 21.25 Sted: Til stede: Afbud: Bestyrelseslokalet Bue Kjems, Claus Bech, Claus Buhl, Lisbet Elkjær, Tom Gudmandsen, Michael Bartholdy,

Læs mere

Havdrup Gymnastik og Idrætsforening Fodboldafdelingen. Referat af bestyrelsesmøde

Havdrup Gymnastik og Idrætsforening Fodboldafdelingen. Referat af bestyrelsesmøde Havdrup Gymnastik og Idrætsforening Fodboldafdelingen Referat af bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 10. januar 2019. Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Sted: Mødelokale i Havdrup hal 2. Deltagere: Fayna Stella

Læs mere

Møde i Handicaprådet. Handicaprådet. Dagsorden Referat

Møde i Handicaprådet. Handicaprådet. Dagsorden Referat Handicaprådet FREDERICIA X Mødedato: 31.03.2016 Blad nr. 1 Mødested: Mødelokale 620, Rådhuset Mødetidspunkt: kl. 17-19 Møde i Handicaprådet Deltagere: Jakob R. Jacobsen, Dorte S. Jensen, John Andreassen,

Læs mere

Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004.

Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004. Dagsorden til folkeoplysningsudvalget Side 1 af 6 Møde i folkeoplysningsudvalget den 18. november 2004. Medlemmer: Jens Brogaard Jensen Jens Timm Jensen Ebbe Nielsen Mikkel Østergaard Søren Højlyng Jan

Læs mere

I Økonomi og Bygninger blev det aftalt at drøfte temaet digital dannelse på et kommende møde.

I Økonomi og Bygninger blev det aftalt at drøfte temaet digital dannelse på et kommende møde. Referat UNIVERSITET Marianne Maria Larsen Dato: 30. november 2017 Side 1/3 Mødedato: 30. november 2017 Mødested: 1918-317 Mødelokale 3. etage Mødeemne: LSU Økonomi og Bygninger Deltagere: Afbud: Niels

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Center Kultur & Fritid Skørpingvej Terndrup REFERAT KULTURRÅDET

Center Kultur & Fritid Skørpingvej Terndrup REFERAT KULTURRÅDET REFERAT KULTURRÅDET Mødedato: Tirsdag den 26. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 19.00 Sted: Lille Stue, KulturStationen, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Deltagere: Helle Jørgensen Charlotte M. B. Nielsen

Læs mere

KALENDER ROSKILDE HÅNDBOLD. AUGUST/ SEPTEMBER

KALENDER ROSKILDE HÅNDBOLD. AUGUST/ SEPTEMBER Ændringer med rødt. KALENDER ROSKILDE HÅNDBOLD. AUGUST/ SEPTEMBER. 2018. Version 3. Udarbejdet 1/8-2018. Tirsdag, d. 31/7 : Træning kl. 18 20.30 Damerne hal C 1 Træning kl. 19.30 21 Herrerne hal C 2 Torsdag,

Læs mere

Vedrørende: Fordelingsmøde. Referat. Dato: 4. september mødelokalet, Hvidovre Stadion

Vedrørende: Fordelingsmøde. Referat. Dato: 4. september mødelokalet, Hvidovre Stadion Vedrørende: Fordelingsmøde Referat Dato: 4. september 2017 Sted: Deltagere: Afbud: Ikke fremmødt: Kopi til: mødelokalet, Hvidovre Stadion AIF. NFA. Monarchs FC Hvidovre Hvidovre Idrætsforening, fodbold

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 12-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 12-12-2018 17:00 1 (Åben) Udviklingspuljen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009

STATUSRAPPORT 2008/2009 STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune 1 Forord Dette er den 6. rapport om idrættens forhold i Gentofte Kommune,

Læs mere

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015

PEDERSKER IF. Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 PEDERSKER IF Bane indvielsen lørdag d. 16. maj 2015 24 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand????? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 Tlf. nr. 56978005 Sekretær:

Læs mere