DanTaet System BB/BX Brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanTaet System BB/BX Brugermanual"

Transkript

1 DanTaet System BB/BX Brugermanual Program func.spec Højmevej Odense SV Tlf Fax

2 Indholdsfortegnelse System BB/BX... 4 Systembeskrivelse... 5 Overvågning... 5 Lækage... 5 Systemtest... 5 Betjeningsvejledning Funktionsbeskrivelse / former... 7 Normal drift... 7 Max. alarm Fri aftapning... 7 Ferie tilstand... 7 med forstyrrelse... 7 Normaltilstand... 8 Alarmtilstand... 9 Lækalarmer m.v Max. alarm Systemalarmer Målerfejl fejl Strømforsyningsfejl Lukning af afspærringsventil Ferietilstand Funktionsafprøvning Brugsvand Kontrol og indstilling af Frit tid Kontrol af Frit tid Indstilling af Frit tid Væskeføler option Væskefølerindstilling: Jumper række F Funktionsafprøvning væskeføler Væskeføler alarm Væskeføler fejl Kontrol og indstilling af ur Kontrol af ur Indstilling af ur Installationsvejledning til installatøren VVS installation Brugsvand Måler Afspærringsventil Stikplacering El installation Indstilling af overvågnings parametre Jumper række A Max aftapningsstørrelse Sivning: Tolerance Jumper række B Sivning: Forbrugspause Tvangsstyring Side 2 af 27

3 Måleropsætning (Ændres kun ved udskiftning af måler) Jumper række F Væskefølerindstilling Side 3 af 27

4 System BB/BX DanTaet system BB/BX er et læksikringssystem til brugsvandsinstallationen i enfamilie boliger. Systemet består af en kontrolboks, en vandmåler og en elektrisk styret motorventil. Måler og ventile er begge forbundet til kontrolboksen via DIN stik. Kontrolboksens forplade omfatter sektionen Brugsvand: Sektionens tilstand signaleres i - og Alarm lamper således: lampe Alarmindikator Betydning Installation Handling grøn slukket alt OK i drift ingen grøn rød utæthed Afspærret kontakt VVS gul slukket ventilfejl I drift kontakt DanTaet rød rød systemfejl Evt. afspærret kontakt DanTaet Side 4 af 27

5 Systembeskrivelse Systemet overvåger konstant brugsvandsinstallationen og giver alarm når vandforbruget er unormalt stort og ved mindre, vedvarende sivninger. Systemet består af: 1 stk. Brugsvand kontrolboks 1 stk. Flowmåler med impulsgiver 1 stk. Motorstyret kugleventil Overvågning Lækage Systemet overvåger vandforbruget ved hjælp af impulser fra vandmåleren. Der alarmeres og afspærres for vandtilførslen ved følgende drift fejl. Max. alarm.. Hvis der registreres en sammenhængende aftapning på mere end 125 / 250 / 500 / 1000 liter (stilbar). Hvis der ikke registreres 30 / 60 minutter (stilbar) uden vandforbrug (ro-periode) med 2 / 4 / 8 liter tolerance (stilbar) inden for en 24 timers periode. Alarmen styres af et ur og vil komme kl Væskeføler alarm (Tilvalg). Hvis en tilsluttet væskeføler er blevet våd. Systemtest Systemet foretager automatisk en selvtest af systemet. Der alarmeres og afspærres for vandtilførslen ved følgende systemfejl. fejl. fejl. Væskeføler fejl. Der alarmeres ved følgende systemfejl. Hvis der ikke registreres pulser fra vandmåleren i 3 døgn. Hvis der kommer pulser fra vandmåleren når afspærringsventil er lukket. Hvis en tilsluttet væskeføler er defekt. Stømforsyningsfejl. 230Vac fejl. Hvis en af de interne spændingsforsyninger bliver defekt. Akustisk alarm, og alarmrelæ slipper. Hvis forsyningsspændingen forsvinder. Alarmrelæ slipper. Side 5 af 27

6 Betjeningsvejledning. Betjening af system Combi brugsvand sker fra frontpanelet som er forsynet med 6 tilstandslamper (lysdioder) og 4 taster. Derforuden findes en lydgiver som afgiver et bip ved tastetryk og hyletone ved alarm. Funktionen af disse er som følger: Tast Afstil Tast Tast Frit Tast Ferie Lysdiode Lysdiode Lysdiode Lysdiode Max. alarm Lysdiode Lysdiode Anvendes til at afstille alarmer på anlægget. 1. tryk fjerner hyletone ved alarm og 2. tryk nulstiller alarmen og bringer anlægget tilbage til normal drift Anvendes til at tvangsstyre ventilen under drift. Tryk på denne tast får ventilen til at skifte position fra åben til lukket og omvendt. Anvendes til at aktivere/deaktivere fri aftapning (undertrykke overvågning) i en periode fra en til otte timer (stilbart). Lysdiode lyser gult når fri aftapning er valgt. Se også afsnit Kontrol og indstilling af Frit tid Anvendes til at aktivere/deaktivere feriefunktion. Lysdiode blinker gult når feriefunktion er valgt. Viser anlæggets tilstand. Blinker grønt hver gang vandmåleren afgiver en impuls. Viser den aktuelle position for ventilen: Grønt lys = Helt åben. Grønt blink = I gang med at åbne. Rødt lys = Helt lukket. Rødt blink = I gang med at lukke. Viser hvis grænsen for max aftapningsmængde er overskredet. Viser hvis vandmåleren ikke har stået stille i 30/60minutter inden for 24 timer. Viser hvilken overvågningsform der er aktiv. Gult lys = Fri aftapning. Gult blink = Ferie. Side 6 af 27

7 Funktionsbeskrivelse / former Under drift vil systemet kunne befinde sig i 4 forskellige tilstande (driftformer) Normal drift med forstyrrelse Fri aftapning Ferie Alarmtilstand Normal drift Når anlægget tilsluttes 230 Vac, vil dette altid starte op i tilstanden Normal drift. Dette kan ses ved at lysdioden Brugsvand og lyser konstant grøn. Hvis der er forbrug af vand, kommer der også blink i lysdioden. Alle øvrige lysdioder er slukkede. Bemærk dog at hvis strømmen til anlægget er blevet afbrudt medens dette var i alarmtilstand vil det starte op igen i alarmtilstand. I normal drift er der følgende overvågningsfunktioner og indstillingsmuligheder: Max. alarm. Der må ikke foretages en sammenhængende aftapning større end 250 liter (standard indstilling). Overskrides dette gives alarm og installationen afspærres. Systemet kan indstilles til følgende aftapningsstørrelser: 125, 250, 750, 1000 liter.. Der skal inden for 24 timer være en sammenhængende periode på 30 minutter hvor der max. aftappes 2 liter (Standard indstilling). Er dette ikke muligt gives alarm og installationen afspærres. styres af et internt ur og eventuelle alarmer vil komme kl Følgende indstillinger er mulige: 30 eller 60 minutters sammenhængende periode med forbrug på højest 2, 4 eller 8 liter. Fri aftapning Skal der i en periode bruges meget vand, f.eks. ved bilvask, eller opfyldning af badebassin, kan overvågningen frakobles ved tryk på tasten Frit. Denne tast anvendes til at koble overvågningen til og fra. Fri aftapning tillader frit vandforbrug i fra 1 til 8 timer (stilbart) hvorefter anlægget selv skifter tilbage til normal drift, med fuld overvågning. Se også afsnit Kontrol og indstilling af Frit tid. Lysdioden lyser gult når fri aftapning er aktiveret. Ferie tilstand Skal man rejse eller er væk i længere tid kan systemet overgå til ferie tilstand. Dette bevirker at den største aftapningsstørrelse kun må være 20 liter vand. Desuden frakobles den interne test af vandmåleren, så der ikke gives alarm når måleren ikke har registreret forbrug i 3 døgn. Ferie tilstand kobles til og fra ved tasten Ferie eller via et signal fra tyverialarm eller dørkontakt. Lysdioden blinker gult når Ferie er aktiveret. med forstyrrelse Installation forbliver i dfirt med gul indikator efter konstateret ventilfejl. Side 7 af 27

8 DanTaet a/s Normaltilstand Alm. overvågning. vil blinke grønt ved forbrug af koldt eller varmt brugsvand. frit. I en forvalgt tid er aftapningsovervågningen slået fra, hvilket indikeres med fast gult lys i lysdioden. Ferietilstand. Grænsen for tilladt aftapning er sænket. Målerfejlalarmer gives ikke i ferietilstand, som indikeres med gult blink i. I normaltilstand kan afspærringsventil betjenes manuelt med tasten. Herved kan ventilindikatoren antage andet udseende end vist overfor som tidligere beskrevet. Side 8 af 27

9 DanTaet a/s Alarmtilstand Der skelnes mellem lækfejl (abnormt forbrug) og systemfejl (komponentsvigt). lampen forbliver grøn ved lækfejl, mens den skifter til rød eller gul farve ved systemfejl, der kræver service. Alle alarmer meldes hørbart ved en hyletone og en synlig indikation på forpladen. lækfejl og systemfejl meldes endvidere på hver sit signalrelæ. Vandforsyningen afspærres ved lækfejl, og ved visse systemfejl, og kan afspærres ved melding fra en tilsluttet væskeføler. Herved beskyttes bolig og inventar imod større vandskade. Lækalarmer m.v. Max. alarm. En aftapnings størrelse har overskredet den tilladte mængde. Hyletone og rødt lys i lysdioden. Aftapningsalarm for brugsvand. er under lukning, hvilket ses af den blinkende ventilindikator. Aftapningsalarm for brugsvand. er nu fuldt lukket, hvilket vises ved fast rødt lys i ventilindikator. Aftapningsalarm for brugsvand. Den hørbare alarm er bragt til ophør ved eet tryk på Afstil (x1) hvorefter alarmindikator blinker rødt. Side 9 af 27

10 DanTaet a/s. Anlægget har i en gren registreret en periode, uden pause i vandforbruget. Hyletone og rødt lys i lysdioden Sivnings alarm. for brugsvand. er under lukning, hvilket ses af den blinkende ventilindikator. for brugsvand. er nu fuldt lukket, hvilket vises ved fast rødt lys i ventilindikator. for brugsvand. Den hørbare alarm er bragt til ophør ved eet tryk på Afstil (x1) hvorefter alarmindikator blinker rødt. Ved sivningsalarm kontrolleres installationen for løbende cisterner, åbne eller utætte vandhaner og egentlig lækage. Side 10 af 27

11 DanTaet a/s Systemalarmer Der er 4 muligheder for systemfejl. Fælles for disse alarmer er at lysdioden skifter til rødt eller gult lys. Målerfejl. en har ikke afgivet pulser til kontrolboksen de seneste 3 døgn. Hyletone samt gult lys i lysdioden, afspærringsventilen lukkes således installationen sikres mod lækage ved målerfejl. Målerfejl alarm for brugsvand. er under lukning, hvilket ses af den blinkende ventilindikator. Målerfejl alarm for brugsvand. er nu fuldt lukket, hvilket vises ved fast rødt lys i ventilindikator. Målerfejl alarm for brugsvand. Den hørbare alarm er bragt til ophør ved eet tryk på Afstil (x1), hvorefter driftindikator blinker rødt. Målerfejl kan optræde dersom man glemmer at vælge ferietilstand forinden et fravær længere end en weekend. Ved målerfejl bør man efter alarmafstilling åbne en vandhane og konstatere at vandmåleren giver signal (indikatoren blinker grønt). Såfremt dette ikke er tilfældet er service påkrævet. Side 11 af 27

12 DanTaet a/s fejl. en kan ikke lukke tæt. Der er registreret vandforbrug med lukket ventil. Hyletone og gult lys i lysdioden. Afspærringsventil forbliver åben. fejl alarm for brugsvand. Den hørbare alarm kan bringes til ophør ved eet tryk på Afstil (x1). Kontakt DanTaet. Ved gentagen ventilfejl er service påkrævet. Side 12 af 27

13 DanTaet a/s Strømforsyningsfejl. En af de interne spændingsforsyninger er blevet defekt. Hyletone og rødt lys i lysdioden. Strømforsyningsfejl alarm. Strømforsyningsfejl alarm. Den hørbare alarm er bragt til ophør ved eet tryk på Afstil (x1),hvorefter brugsvandsindikator blinker rødt. Service er påkrævet. Side 13 af 27

14 Ekstern tvangsstyring af system Systemet giver mulighed for tvangsstyring via et eksternt signal. Der kan vælges en af følgende to muligheder. Lukning af afspærringsventil Det er muligt at lukke for afspærringsventilen ved hjælp af et eksternt signal, f. eks. fra en dørkontakt eller et signal fra et tyverialarmsystem. Lukningen kan ske straks eller med en forsinkelse på to timer således vaskemaskine eller opvaskemaskine kan køre til ende. Hvordan dette gøres er beskrevet i afsnittet Indstilling af overvågningsfunktion, jumper række B. Ferietilstand Det er muligt at tvinge systemet i ferietilstand ved hjælp af et eksternt signal, f. eks. fra en dørkontakt eller et signal fra et tyverialarmsystem. Dette nedsætter risikoen for vandskade betydeligt da ferietilstand kun tillader en aftapningsstørrelse på 20 liter vand før systemet går i alarmtilstand. Hvordan dette gøres er beskrevet i afsnittet Indstilling af overvågningsfunktion, jumper række B. Funktionsafprøvning Brugsvand For at sikre at systemet virker efter hensigten anbefales det at lave en funktionsafprøvning af lækalarmen mindst 1 gang årligt således: Funktionsafprøvning udføres på følgende måde: 1. Tasten Ferie aktiveres, hvorved lysdioden vandforbrug blinker gult. 2. Åbn nu for en vandhane, og tap ca. 20 liter vand af installationen. 3. Kontrolboksen skal nu gå i alarmtilstand, og afspærre installationen. 4. Kontroller nu at afspærringsventilen lukker tæt. (Vandet skal holde op med at løbe) 5. Er dette i orden, afstilles alarmen, og tasten Ferie trykkes igen, hvorved lysdioden skal slukke. 6. Vandet skal nu begynde at løbe igen og kontrolboksen skal overgå til normal overvågningstilstand. 7. Luk for vandhanen og afprøvningen er slut. Side 14 af 27

15 Kontrol og indstilling af Frit tid Tiden, hvori overvågning er udkoblet efter aktivering af Frit tasten er fabriksindstillet til 1 time, men kan stilles i intervallet 1 til 8 timer fra forpladen. Kontrol af Frit tid 1. Tasten Frit holdes nede i 5 sekunder indtil en serie korte bip fremkommer. 2. Tasten slippes og alle lysdioder bliver grønne 3. Der fremkommer nu et bip for hver time overvågningen udkobles (tæl..). 4. Systemet overgår nu til normal overvågning. Eksempel: Grønne lysdioder og 3 korte bip (tre timer) Overvågning udkobles i tre timer ved aktivering af Frit. Indstilling af Frit tid 1. Tasten Frit holdes nede i 5 sekunder indtil en serie korte bip fremkommer. 2. Mens der bippes, slip tasten kortvarigt, og tryk atter i 5 sekunder. 3. Øverste lysdiode bliver grøn og indstilling af udkoblingstid skal påbegyndes inden for 6 sekunder. (Det grønne lys bevæger sig en diode ned for hvert sekund). 4. Tryk på tasten Frit en gang for hver time overvågning skal udkobles. 5. Lad løbelyset køre i bund (6 sek). 6. Systemet overgår nu til normal overvågning. Side 15 af 27

16 Væskeføler option System BB/BX kan tilsluttes en eller to væskefølere type LS-X efter indbygning af væskeføler interface ILS-C. Væskeføleren LS-X reagerer på en vandansamling, der berører begge dens elektroder, og kan derfor via kontrolboksen melde alarm og evt. lukke en ventil, når den bliver våd. Væskefølere udlægges hvor der er særlig risiko for vandansamling, f.eks. under opvaske- eller vaskemaskine, under en tvivlsom radiator, eller ved en afløbsrist i kælder. På jumperrække F i kontrolboksen bestemmes til hvilken overvågningsdel (brugsvand eller fjernvarme) væskeføleren(-ne) skal knyttes, dvs. i hvilken sektion og på hvilket relæ, der skal gives alarm, når væskeføleren bliver våd. På jumperrække F bestemmes ligeledes om sektionens ventil(er) skal lukkes, når væskeføleren bliver våd. En væskeføler alarm forbliver aktiv, så længe væskeføleren er våd, og annulleres automatisk, når væskeføleren atter bliver tør. Ved en væskeføler alarm er det altså nødvendigt at fjerne vandansamlingen og aftørre væskeføleren for at afstille alarmen. Væskefølerens tilstand overvåges permanent, og fejl såsom afbrudt eller kortsluttet kabel meldes som systemfejl på kontrolboksens front som anført senere i dette afsnit. Væskefølerindstilling: Jumper række F Pos 4: Væskeføler tilsluttet kontrolboksen. Ingen jumper = Ingen væskeføler Jumper = Aktiv væskeføler Pos 5: Væskeføler alarmmelding for: Brugsvand Pos 6: Må ikke benyttes Pos 7: Væskeføler afspær ventil for: Brugsvand Pos 8: Må ikke benyttes (Jumper = aktiv) (Jumper = aktiv) Funktionsafprøvning væskeføler Funktionsafprøvning udføres på følgende måde: 1. Undersøg på jumperindstilling i låg hvordan væskeføler er konfigureret (se ovenfor). 2. Væskeføler gøres våd ved hjælp af en fugtig klud. 3. Kontrolboksen skal nu gå i alarmtilstand (efter 10 sekunder) og aktivere afspærringsventil ud fra den valgte konfiguration. Klud fjernes, væskeføler aftørres, og kontrolboksen skal atter overgå til normal overvågningstilstand. Side 16 af 27

17 Væskeføler interface "ILS-C". Systemet kan udbygges med et ILS-C modul. Der kan tilkobles op til 2 væskefølere til modulet. Der måles kontinuerligt for: 1: Tør tilstand OK 2: Våd tilstand Alarm: "Væskeføler våd" 3: Afbrudt føler Alarm: "Væskeføler defekt" 4: Kortsluttet føler Alarm: "Væskeføler defekt" Antal tilkoblede følere vælges på J4 på følgende måde (øverst på print, tæt ved kølepladen) med en JUMPER: J4: væskefølere tilkoblet. J4: væskeføler tilkoblet. J4 føler 1 føler 2 En væskeføler tilkobles gennem en ledning med 2 ledere og en skærm (ialt 3 forbindelser). Disse tilkobles på følgende måde: Bemærk: SKÆRM BRUN-ledning (+24V) HVID-ledning (føler) 1: Når der kun er tilkoblet én føler, skal "føler 1" benyttes. 2: For 2 væskefølere gælder: Vær opmærksom på, at systemet ikke kan skelne mellem hvilken føler der melder alarm. Systemet opfatter det som en "fælles føler" med "fælles alarm melding". Side 17 af 27

18 DanTaet a/s Væskeføler alarm En tilsluttet væskeføler (jumper F4) tilknyttet brugsvandsovervågningen (jumper F5) er blevet våd. Hyletone og gult lys i lysdioderne Max. alarm og. lukning for Væskeføler alarm er valgfri. I eksemplet nedenfor er ventilafspærring ved væskeføler alarm tilvalgt (jumper F7). Væskeføleralarm. er under lukning, hvilket ses af den blinkende ventilindikator. Væskeføleralarm. er nu fuldt lukket, hvilket vises ved fast rødt lys i ventilindikator. Væskeføleralarm. Den hørbare alarm er bragt til ophør ved eet tryk på Afstil (x1) hvorefter alarmindikatorer blinker gult. Side 18 af 27

19 ! " #! " DanTaet a/s Væskeføler fejl En tilsluttet væskeføler (jumper F4) tilknyttet brugsvandsovervågningen (jumper F5) er blevet defekt. Hyletone og gult lys i lysdioderne Max. alarm, og. Afspærringsventilen påvirkes ikke. Væskefølerfejl alarm. forbliver i åben tilstand. Fejlen kan endvidere meldes på alarmrelæerne. Væskefølerfejl alarm. Den hørbare alarm er bragt til ophør ved eet tryk på Afstil (x1) hvorefter driftindikator blinker rødt. Væskeføler er blevet defekt og skal udskiftes. Kontakt Deres installatør for levering af ny væskeføler. I mellemtiden kan systemet idriftsættes uden væskeføler ved at fjerne jumper F4 (se afsnit om jumperindstillinger), eller ved at isætte en dummy på væskefølerens plads i terminalrækken (se tegning elektrisk tilslutning). Side 19 af 27

20 Kontrol og indstilling af ur System BB/BX er forsynet med et ur som skal styre afviklingen af sivningsalarmen. Skift mellem sommer og vintertid sker automatisk. Uret er forbundet med en mindre unøjagtighed. Det er derfor muligt både at kontrollere og stille uret på følgende måde. Kontrol af ur 1. Tasten Afstil holdes nede i 5 sekunder indtil en serie korte bip fremkommer. 2. Tasten slippes og alle lysdioder bliver grønne 3. Der fremkommer nu et bip for hver time uret viser (tæl..). 4. Herefter bliver alle lysdioder røde. 5. Der fremkommer nu et bip for hvert minut uret viser (tæl..). 6. Systemet overgår nu til normal overvågning. Eksempel: Grønne lysdioder og ni korte bip (ni timer) Røde lysdioder og 15 korte bip (15 minutter) Klokken er 9:15 Indstilling af ur 1. Tasten Afstil holdes nede i 5 sekunder indtil en serie korte bip fremkommer. 2. Mens der bippes, slip tasten kortvarigt, og tryk atter i 5 sekunder. 3. Øverste lysdiode bliver grøn og indstilling af ur skal påbegyndes inden for 6 sekunder. (Det grønne lys bevæger sig en diode ned for hvert sekund). 4. Først indstilles timer. Tryk på tasten Afstil en gang for hver time uret skal stilles til. 5. Lad løbelyset køre i bund (6 sek). 6. Øverste lysdiode bliver nu rød og indstilling af minutter skal påbegyndes inden for 6 sekunder. (Det røde lys bevæger sig en diode ned for hvert sekund). 7. Nu indstilles minutter. Tryk på tasten Afstil en gang for hvert minut uret skal stilles til. 8. Lad løbelyset køre i bund (6 sek), hvorefter den indstillede tid gemmes. 9. Systemet overgår nu til normal overvågning. Side 20 af 27

21 Installationsvejledning til installatøren VVS installation Brugsvand Måler og ventil indbygges i rørinstallationen som vist på illustration. Vær opmærksom på at ventil og især måler er følsom overfor snavs i installationen. Montering af filter umiddelbart før måler og ventil forlænger levetiden betydeligt og bør altid monteres. Tilstoppet og defekt måler eller ventil på grund af snavs og skidt fra rørinstallationen godtages ikke som reklamation. Måler Enten: vingehjulsmåler med impulsgiver. Skal monteres med urskiven vandret. Eller: volumetrisk måler med impulsgiver. Kan monteres vandret og lodret i installationen. Afspærringsventil Motorstyret kugleventil, 24Vac forsynet fra kontrolboks. Der er ingen specielle krav til placeringen af afspærringsventilen, dog bør den ikke placeres med motoren hængende ned under røret af hensyn til evt. lækager og kondens 230Vac Combi boks Forsyningsside Installationsside A M Symbolforklaring: Brugsvandsinstallation. A Eksisterende afregningsmåler Motorstyret kugleventil M System måler Nøgleafbryder 230Vac Side 21 af 27

22 Stikplacering A B C F I A: 230Vac B: Væskeføler PG9 C: Alarmrelæ PG9 F: Brugsvand ventil I: Brugsvand måler Side 22 af 27

23 El installation Forbindelserne fra kontrolboksen til målere og ventiler skal blot kobles sammen ved hjælp af de monterede stik. Tilslutning til forsyningsnettet, tvangsstyring og fjernalarmering er vist på følgende illustration. Tvangsstyring Brugsvand Indgang J9: indbygget 12Vdc Tvangslukke/ferie Ved aktivering tvinges anlægget til enten at tvangslukke afspærringsventilen eller til ferie. Dette er styret af jumperen i række B, pos. 2 og pos. 3. Nettilslutning 230Vac GND - N - F Alarmudgang Brugsvand Potentialfrit relæ, trukket i normaltilstand. Alarmrelæ J16: Max. 24Vac NC-COM-NO Side 23 af 27

24 Indstilling af overvågnings parametre System BB/BX er indstillet fra fabrikken med standardindstillinger, men kan tilpasses den aktuelle installation ved at flytte jumpere som er monteret i kontrolboksens låg. En jumper er en lille sort plastikclips med indbygget metalskinne som danner forbindelse mellem to metalstifter på printet når den sættes ned over disse. For at kunne flytte en jumper kan det være en hjælp at bruge en lille pincet eller spidstang. Jumper forstørret. Set forfra og fra siden. Inden jumpere flyttes skal forsyningsspændingen til kontrolboksen afbrydes. Flere steder er beskrevet at kun en jumper må isættes. Placeres for mange jumpere eller placeres jumper forkert vil systemet melde fejl ved at afgive en række bip og på forplade vise med blink hvilken jumperrække der er forkert. For eksempel blink i 4. lysdiode fra oven viser at der er fejl i jumperrække D. Side 24 af 27

25 Jumper række A. Pos 1: Brugsvand overvågning aktiv. Ingen jumper = Ikke aktiv Jumper = Aktiv Max aftapningsstørrelse Pos 2: Max aftapnings mængde = 125 liter. Pos 3: Max aftapnings mængde = 250 liter. Pos 4: Max aftapnings mængde = 500 liter. Pos 5: Max aftapnings mængde = 1000 liter. NB!: I pos 2 til pos 5 må der kun være en jumper isat i alt. Uden jumper stilles aftapningsstørrelse via monitor. Sivning: Tolerance Pos 6: Sivningstolerance = 2 liter. Pos 7: Sivningstolerance = 4 liter. Pos 8: Sivningstolerance = 8 liter. NB!: I pos 6 til pos 8 må der kun være en jumper isat i alt. Uden jumper stilles tolerance via monitor. Jumper række B. Sivning: Forbrugspause Pos 1: Krævet minimum forbrugspause med valgt sivningstolerance. Ingen jumper = 30 minutter sammenhængende (indenfor 24 timer) Jumper = 60 minutter sammenhængende (indenfor 24 timer) NB!: Uden jumper i A6-A8 stilles pausetid (ro-periode) via monitor. Tvangsstyring Pos 2: Tvangsstyring via indgang nr. 1 (se afsnit El installation) Ingen jumper = Tvangslukning af installationen Jumper = Kontrolboksen skifter overvågningstilstand til Ferie tilstand Pos 3: Forsinkelse på 2 timer ved tvangslukning. Ingen jumper = Ingen forsinkelse Jumper = Forsinkelse på 2 timer NB!: i pos 2 og pos 3 må der kun være en jumper isat i alt. Måleropsætning (Ændres kun ved udskiftning af måler) Pos 4: Indstilling af målerimpulser. 1 impuls pr. liter vand. Pos 5: Indstilling af målerimpulser. 2 måler impulser pr. liter vand. Pos 6: Indstilling af målerimpulser. 4 måler impulser pr. liter vand. NB!: i pos 4 til pos 6 må der kun være en jumper isat i alt. Pos 7: Indstilling af målerimpulser. Pulstallet som er valgt i 4, 5 og 6 gange 10. Pos 8: Indstilling af målerimpulser. Pulstallet som er valgt i 4, 5 og 6 gange 100. NB!: i pos 7 og pos 8 må der kun være en jumper isat i alt. Uden jumper i B4-B8 stilles vandmåler impulstal via monitor. Side 25 af 27

26 Jumper række F. Væskefølerindstilling Pos 4: Væskeføler tilsluttet kontrolboksen. Ingen jumper = Ingen væskeføler Jumper = Aktiv væskeføler Pos 5: Væskeføler alarmmelding for: Brugsvand Pos 6: Må ikke benyttes Pos 7: Væskeføler afspær ventil for: Brugsvand Pos 8: Må ikke benyttes (Jumper = aktiv) (Jumper = aktiv) Side 26 af 27

27 Side 27 af 27

DanTaet System Fjernvarme

DanTaet System Fjernvarme DanTaet Brugermanual Program 104100 func.spec 070208 Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Systembeskrivelse fjernvarme...

Læs mere

DanTaet System FB/FX Brugermanual

DanTaet System FB/FX Brugermanual DanTaet System FB/FX Brugermanual Program 104100 func.spec. 090205 Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse System FB/FX...4 Systembeskrivelse fjernvarme...5

Læs mere

DanTaet System LMI-F/FX

DanTaet System LMI-F/FX DanTaet /FX Brugermanual Program Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Systembeskrivelse fjernvarme... 4 LMI-F OptiTight TM...

Læs mere

DanTaet System BL / BLG / BLGX. Brugermanual. Højmevej Odense SV Tlf Fax Program func.spec.

DanTaet System BL / BLG / BLGX. Brugermanual. Højmevej Odense SV Tlf Fax Program func.spec. DanTaet System BL / BLG / BLGX Brugermanual Program 107102 func.spec. 071025 Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 System BL...

Læs mere

DanTaet System KMP-F Brugermanual

DanTaet System KMP-F Brugermanual DanTaet System KMP-F Brugermanual Program 109100 func.spec. 121211 Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse System KMP-F... 3 Overblik... 3 Overvågning...

Læs mere

DanTaet System WKM21 Brugermanual

DanTaet System WKM21 Brugermanual DanTaet System WKM21 Brugermanual Program 115100 func.spec. 151110 Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse Inden WKM21 installeres...4 System WKM21...5

Læs mere

L Æ KSIKRING. i boligen

L Æ KSIKRING. i boligen L Æ KSIKRING i boligen Intet vandspild Reduceret forsikringspræmie Få eller slet ingen skader ved rørbrud og sivninger Mulighed for tilslutning til tyverialarm Mulighed for sms-besked Mulighed for tilslutning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE2

Automatiksystem EKO-KE2 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til fire brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V spjældmotorer samt

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

KODEKONTAKT - Cody Universal 2

KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Installations- og Betjeningsvejledning. KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Indhold: Produktbeskrivelse Daglig betjening Programmeringsvejledning Montage og tilkobling Tekniske data Alux a/s, Holmbladsvej 4-6,

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1.

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1. F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1 Brugermenu Bekræftelsestast Rulletaster i menuerne Slettetast Forlad programmeringsmenuen

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere