Brugermanual. til styresystem VUBMG101

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. til styresystem VUBMG101"

Transkript

1 Brugermanual til styresystem DHP-R VUBMG101

2 2 Danfoss VUBMG101

3 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 2 Funktionsbeskrivelse Varme Fremføringstemperatur Integralstyring Tilskudsvarme Varmestop Rumfeedback, natsænkning og forskydning Temperaturgrænser for tvangsstart og tvangsstop Varmt vand Grundindstillinger Systemindstillinger Varmtvandsproduktion Top-Up funktion System med varmtvandsveksler og WCS Fremstilling af varmt brugsvand med TWC Driftsrestriktioner Tidsrestriktioner Returtemperatur Gennemstrømningssensor / tryksensor Overvågning af kuldebærertemperatur Shuntgrupper Udendørskompenseret kurve Kurve med sommerstop Konstant varme Konstant køling Køling Køletank og integralstyring Varmedumpning Kølekredsregulering Blokering af kulde Betjening Operatørpanelet Menuer Alarm Drifttilstand Information Indstillinger Varmepumpe Varme Tilskudsvarme Varmestop Saltovervågning Varmt vand WCS TWC Shuntgruppe Afkøling Manuel overstyring Udvidelsesenheder Sekundærpumpe WCS, TWC og Afkøling Shuntgruppe Systemindstillinger Serienummer Kodeord Ur Kodeord Netværk Sms Omstart Fabriksindstillinger Lokal backup Versionnummer Softwareopgradering Genopret kodeord Sprog 33 4 Ibrugtagning Grundlæggende indstillinger Master eller slave Indstillinger i hver varmepumpe Tilskudsvarme Udvidelsesmoduler Køling Funktionstest Kontrol af sensor Kontrol af aktuatorer Idriftsætning Finindstilling 38 5 Eksterne og overstyresystemer OPC-server for tilslutning til SCADA-systemer Alarmstyring og s Styring via ekstern PLC Sum alarmrelæ udgang 40 6 Alarmoversigt 41 7 Digitale ind- og udgange 43 8 Menuoversigt 45 VUBMG101 Danfoss 3

4 4 Danfoss VUBMG101

5 1 Introduktion WM HPC er det styresystem, som sidder i og styrer hver enkelt varmepumpe i LC-serien. Styresystemet kan arbejde enten som master eller som slave. Én pumpe i hvert anlæg, som kan bestå af op til otte varmepumper, skal være konfigureret som masteren. De øvrige skal være konfigureret som slaver. Et styresystem i master-tilstand kan ud over slavevarmepumper styre ekspansionsmoduler til varmtvandsladning (WCS), styring af varmt brugsvand (TWC), køling samt op til otte shuntslaver. Den WM HPC, som er udset til at være master, styrer anlæggets systemfremføringstemperatur. Hertil kobles derfor udetemperatursensorer, systemfremføringssensorer og systemets cirkulationspumpe. Masterpumpen kan også styre tilskudsvarme fra el, fjernvarme, oliebrænder eller brænder af anden type. WM HPC har et display, hvor man kan se og ændre indstillinger, alarmer, temperaturer m.m. WM HPC har også en internetbaseret brugergrænseflade, som låses op ved, at man køber en separat licens til den. Internetgrænsefladen gør, at man kan overvåge anlægget og ændre indstillinger via netværk, telefonmodem eller internet fra enhver pc med en internetbrowser. Når internetgrænsefladen er indlæst, kan man også få alarmer fra anlægget som . VUBMG101 Danfoss 5

6 6 Danfoss VUBMG101

7 2 Funktionsbeskrivelse 2.1 Varme Fremføringstemperatur Varmereguleringen i WM HPC skal sørge for, at bygningen holdes passende varm. Den styrer en eller flere varmepumper, som producerer varme og kan desuden indkoble tilskudsvarme, når der er behov for det. Systemfremføring kaldes den ledning, der fører varmt vand ud til bygningens radiatorer og andre varmeforbrugere. Temperaturen i vandet i fremføringen bestemmes af udendørstemperaturen. Udendørstemperaturen måles, og fremføringstemperaturen kan ses i en kurve. Denne kurve skal justeres, så den passer til den specielle bygning, den skal styre. Temperaturen, som ses i kurven, udgør målværdien integralstyringen Integralstyring Integralstyring bestemmer, om varmepumpen eller flere varmepumper skal køre, og om der er behov for tilskudsvarme. En varmepumpe kan kun slås til eller fra, og kommer derfor til enten at producere for meget eller for lidt varme. Målet for styresystemet er at producere en passende mængde varme, så systemfremføringstemperaturen ligger tæt på målværdien. Integralet beregnes ved at tage forskellen mellem systemfremføringstemperaturen og målværdien og lægge den til integralet hvert minut. Integralværdien VUBMG101 Danfoss 7

8 bliver derfor til enheder i gradminutter og repræsenterer anlæggets energibalance. Hvis systemfremføringstemperaturen er en grad højere end målværdien i en time i træk, så vokser integralet til 60 gradminutter. Hvis systemfremføringstemperaturen er for lav, så falder integralværdien og bliver i stedet negativ. Når fremføringstemperaturen er korrekt, så ændres integralværdien ikke, den står helt stille. I styringen er der en indstillelig grænse Start hp1, som bestemmer ved hvilken integralværdi den første varmepumpe skal starte. Denne værdi skal være negativ. Når varmepumpen starter, kan det være, at den producerer mere varme, end der er brug for. Så vil integralet vokse, og når det når nul, slukkes der for varmepumpen. Systemfremføringstemperaturen kommer til i gennemsnit at have haft samme værdi som målværdien. Eftersom bygninger er træge systemer, så mærkes variationen i systemfremføringstemperaturen ikke på rumtemperaturen. Indstillingen Delta start vp afgør, hvor meget mere integralet skal falde under Start hp1, før den næste varmepumpe skal starte, og derefter igen før den næste, hvis systemet omfatter flere varmepumper. Hvis alle varmepumper startes og integralet stadig ikke falder, er der behov for tilskudsvarme. Start ekstra brænder afgør, hvor meget under startværdien for den sidste varmepumpe integralet må falde, før tilskudsvarmen starter. Når den er sunket til grænsen Fuld ekstra varmer under startværdien for sidste varmepumpe, skal tilskudsvarme gå for fuld kraft. Nøjagtig hvordan tilskudsvarmen fungerer, afhænger af tilskudsvarmens type. Integralet tillades at falde en smule mere ifølge indstillingen Integral dødzone, men derefter tillades den ikke at blive lavere. Op på den positive side begrænses integralets værdi af indstillingen Integral maks.grænse. Integralets aktuelle værdi kan aflæses på displayet Tilskudsvarme Styresystemet har en relæudgang Bloker tilskudsv. og et analogt 0 til 10 V signal Tilskudsvarme, som kan anvendes til at styre tilskudsvarme af forskellige typer. Når anlægget sættes i drift, angives det, om der findes tilskudsvarme og hvilken type, der er tale om Brænder Tilskudsvarmen kan bestå af en brænder til olie, piller, gas eller andet. Det forudsættes, at brænderen har sit eget styresystem, og at den genererer en konstant 8 Danfoss VUBMG101

9 udgangstemperatur på vandet. Signalet Bloker tilskudsv. kan benyttes til at slukke helt for brænderen. Det analoge signal Tilskudsvarme styrer en shuntventil, der fører så meget varme ud fra brænderen, som der er behov for. Blokeringen af brænderen ophæves, når integralet når grænsen for start af tilskudsvarme. Når brænderen starter, kan dens system være fyldt med forholdsvist koldt vand, og det tager tid for den at komme op på korrekt temperatur. Shuntventilen er derfor lukket i et tidsinterval, der bestemmes af indstillingen Opvarmningsforsink.. Derefter antages brænderen at kunne levere energi. Shuntventilen styres proportionelt, således at den er helt åben, når integralet når grænsen for fuld tilskudsvarme, og lukket, når integralet er ved grænsen for start af tilskudsvarme. Når shuntventilen har været helt lukket et stykke tid, kan man antage, at brænderen ikke skal bruges et stykke tid, og den lukkes ned med signalet Bloker tilskudsv.. Hvor lang forsinkelsen skal være, før brænderen lukkes, bestemmes af indstillingen Brænder fra forsink El Tilskudsvarme i form af en elpatron med kun ét effektniveau styres af signalet Bloker tilskudsv.. Elvarme startes, når integralet passerer grænsen for start af tilskudsvarme, og den slås fra ved grænsen for start af den sidste varmepumpe. Når elvarmen er startet, styres den ikke kun af integralet, men også af reguleringsfejlen (forskellen mellem systemfremføringstemperatur og målværdi). Hvis reguleringsfejlen bliver større end indstillingen Fra-grænse, lukkes elvarmen. Det gøres for at forhindre, at elvarmen giver alt for høje fremføringstemperaturer. Så længe integralet ikke passerer grænsen for start af den sidste varmepumpe, startes elvarmen igen, hvis reguleringsfejlen kommer under Tilgrænse til 10 V Hvis tilskudsvarmen er fjernvarme, styrer WM HPC en shuntventil med signalet Tilskudsvarme. Tilskudsvarme kan også være af anden type, som kan styres proportionalt, for eksempel elvarme med flere effekttrin, som styres af et analogt indgangssignal. Signalet Tilskudsvarme er 100 % (10 V), når integralet har nået grænsen for fuld tilskudsvarme, og nul ved grænsen for start af tilskudsvarme. Ved fjernvarme behøves signalet Bloker tilskudsv. normalt ikke, men det findes alligevel. Blokeringen ophæves, når grænsen for start af tilskudsvarme nås, og blokeres igen, når integralet passerer grænsen for start af sidste varmepumpe. VUBMG101 Danfoss 9

10 2.1.4 Varmestop Om sommeren har man ofte ikke brug for varme i huset. Temperaturen kan dog om natten midlertidigt falde så meget, at styresystemet starter en varmepumpe. Hvis man vil undgå dette, kan man anvende funktionerne for varmestop. Når udendørstemperaturen blivende har overskredet grænsen Varmestop grænse, aktiveres varmestop. Dette indebærer, at ingen varmepumpe tillades at producere varme, og tilskudsvarmen blokeres. Desuden stopper varmesystemets cirkulationspumpe. Hvad der menes med blivende, bestemmes af indstillingen Aktiveringstid grænse. For at varmestoppet skal blive ophævet, skal udendørstemperaturen komme under Varmestop grænse med mindst Varmestophyst. grader i mindst Deaktiv. tidsgrænse timer i træk. Varmestoppet kan indebære, at cirkulationspumpen står stille i lang tid. Derfor er der en pumpemotionsfunktion. En gang i døgnet startes cirkulationspumpen og kører i et minut. Disse tider kan ændres. Tilskudsvarmen kan blokeres tidligere ved lavere temperaturer. Der en en separate udendørstemperaturgrænse og hysterese til at blokere tilskudsvarmen, men uden tidsgrænserne Rumfeedback, natsænkning og forskydning Det er muligt at tilslutte en rumtemperatursensor til styresystemet i masterpumpen. Med rumfeedbackfunktionen kan målværdien for systemfremføringstemperaturen forskydes for at kompensere for, at der bliver for varmt eller for koldt inden døre. I styresystemet angives ønsket rumtemperatur Rum indst.punkt, og ved hjælp af en kurve angiver man, hvor meget målværdien skal forskydes ved forskellige afvigelser. En afvigelse på nul i Kurve rumtemp. feedb svarer til, at rumtemperaturen er perfekt. Det er praktisk slet ikke at have nogen forskydning for tæt på nul for at undgå selvsving. 10 Danfoss VUBMG101

11 Rumfeedback kan suppleres med en funktion for natsænkning. I ugeskemaet Kalender rumtemp. kan man angive på hvilke tidspunkter i løbet af en uge, man ønsker at ændre rummålværdien. Hvor stor ændringen skal være, angives i indstillingen Kalenderforskydning. Indstillingen Forskyd. kurve giver brugeren mulighed for manuelt at forskyde hele målværdikurven for systemfremføringstemperatur. Dette påvirker målværdien lige meget for alle udetemperaturer Temperaturgrænser for tvangsstart og tvangsstop Målværdikurven for systemfremføringstemperatur sammen med rumfeedback og manuel forskydning kan resultere i stort set alle målværdier på fremføringstemperaturen. For at sikre, at temperaturen holder sig inden for rimelige grænser, findes der indstillinger for, hvor høj eller lav målværdien må være. Disse indstillinger hedder Maks. systemtemp. og Min. systemtemp.. Integralet ændres ganske langsomt. Efter en genstart, for eksempel efter en strømafbrydelse, kan det tage tid, før varmeproduktionen kommer i gang, fordi integralet da starter fra værdien nul. For at gøre opstartsforløbet hurtigere, kan man aktivere tvangsstartfunktionerne. Hvis systemfremføringstemperaturen falder mere end Grænse tvangstart vp grader under målværdien, så sættes integralets værdi umiddelbart til værdien for start af første varmepumpe, forudsat at denne grænse ikke allerede er overskredet. Nå reguleringsfejlen falder under grænseværdien Grænse tvangstart tv, sættes integralet til værdien for start af tilskudsvarme. Tvangsstop fungerer på tilsvarende måde, når systemfremføringstemperaturen bliver betydeligt højere end målværdien. Tvangsstop af tilskudsvarme sker to grader under Grænse tvangstart vp, mens varmepumperne stoppes præcis ved grænsen. Tvangsstart og stop deaktiveres, hvis disse grænser sættes til nul. 2.2 Varmt vand Grundindstillinger I hver pumpe skal der foretages en indstilling, som angiver, om den skal anvendes til varmt vand eller ej. Varmepumper, der laver varmt vand, har en skifteventil, der skifter om fra varmeproduktion til varmtvandsproduktion. Som grundindstilling afbrydes varmtvandsproduktionen, når reguleringspressostaten udløses. Man kan ændre dette i hver enkelt pumpe, så de i stedet stoppes, når der nås en temperaturgrænse Systemindstillinger I masterpumpen indstiller man, om systemet arbejder med dobbeltvæggede VUBMG101 Danfoss 11

12 vandvarmere eller varmevekslere. Hvis anlægget arbejder med varmeveksler, skal tillægsmodulet WCS (Water Charge System - varmtvandslader) benyttes Varmtvandsproduktion Sensoren Start sensor varmt vand måler temperaturen på det vand, der går ud til vandvarmerne.. Når den falder under en vis grænse (Start grænse), startes en varmepumpe for at producere varmt vand. Varmtvandsproduktion har højere prioritet end varmeproduktion, så hvis en varmepumpe, som kan producere varmt vand, allerede er i gang, så skifter den over til varmtvandsproduktion. Hvis vandvarmertemperaturen fortsætter med at falde, indsættes yderligere varmepumper til at lave varmt vand. Indstillingen Deltagrænse næste vp angiver, hvor meget temperaturen tillades at falde, før næste varmepumpe startes. Hvis varmepumperne er indstillet til at lukke af ved en bestemt temperatur, så lukkes de af på samme måde, som de blev startet, når vandvarmertemperaturen begynder at nærme sig indstillingen Stopgrænse. Grundindstillingen er dog, at de producerer varmt vand, indtil reguleringstrykket udløses. Når en varmepumpe holder op med at producere varmt vand, går den over til at producere varme i stedet, hvis der er behov for det Top-Up funktion Før varmeproduktionen slukkes, udfører Top-Up funktionen en kontrol for at se, om den kan fylde det varme vand op først. Hvis varmtvandstemperaturen er mindre end Top up-temp.grænse grader over startgrænsen Start grænse, så laver den varmt vand i stedet for at stoppe med det samme. Top-up funktioen er deaktiveret som standard System med varmtvandsveksler og WCS WCS-modulet måler en fødetemperatur Wcs temperatur og styrer en fødepumpe og en styreventil. Hvis varmepumpens varmgaskreds anvendes til at lave varmt vand, skal man aktivere varmgasfunktionen. Det gør, at fødepumpen hele tiden er aktiv. Hvis ikke, er den kun aktiv, når en varmepumpe producerer varmt vand. Når fødepumpen er i drift, regulerer styreventilen temperaturen, så den er konstant. Lige efter at pumpen er startet, åbner ventilen helt, og den holdes åben det antal sekunder, som angives af indstillingen Wcs kontr.startfors., før reguleringen begynder. Målværdien for fødetemperaturen bestemmes af indstillingen Wcs indstil. punkt. Regulatoren er en PD-regulator med reguleringsparametrene Wcs p- område og Wcs d-faktor. 12 Danfoss VUBMG101

13 2.2.6 Fremstilling af varmt brugsvand med TWC Modulet TWC (Tap Water Control) styrer og overvåger en elektrisk vandvarmer til varmt brugsvand. Modulet styrer elvarmeren og måler både udgående varmtvandstemperatur og returtemperaturen på varmtvandscirkulationen. Hvis en af disse temperaturer havner uden for definerede grænser, dannes der en alarm. Varmeelementets til- og frakobling styres af over- og undergrænser for både udgående vand og returvand. Af disse har den øvre grænse for udgående vand højeste prioritet for at undgå risiko for skoldning. Forskellige forsinkelser af tilkobling anvendes for udgående temperaturer og returtemperaturer. Der findes en særlig legionellafunktion til at sikre, at alle legionellabakterier i vandvarmeren bliver dræbt. Der benyttes et ugeskema til at bestemme, hvornår en legionellakørsel skal starte. Når den startes, tændes varmeren, indtil vandet når legionellastopgrænsen. Ugeskemaet aktiverer som grundindstilling aldrig legionellakørsel, men hvis vandvarmeren i normal drift sjældent når høje temperaturer, kan den indstilles til for eksempel at aktivere en ugentlig kørsel. 2.3 Driftsrestriktioner Tidsrestriktioner Varmepumpen har to tidsmæssige betingelser, som skal være opfyldt for at den kan starte. Den ene regel er, at når pumpen er stoppet, skal den stå stille i fem minutter, før den må startes igen. Den anden regel er, at der skal gå mindst 20 minutter mellem to starter. Denne tidsgrænse kan ændres med indstillingen Min. startinterval. Man kan se på displayet, at varmepumpen er blokeret af en tidsbetingelse samt hvor lang tid, der er tilbage, før den kan starte igen Returtemperatur Hvis temperaturen på returvandet går op over en indstillelig grænse, dannes en alarm, og varmepumpen standser. Denne alarm deaktiveres, når varmepumpen laver varmt vand, og alarmen forhindrer ikke varmepumpen i at begynde at lave varmt vand. Grundindstillingen for temperaturgrænsen er 48 C Gennemstrømningssensor / tryksensor I hver varmepumpe er der en indstilling, der angiver, om gennemstrømningen i kuldebæreren overvåges med en ekstern gennemstrømningssensor eller med en tryksensor. Hvis gennemstrømningssensoren er aktiveret, findes der en alarm med indstillelig forsinkelse, der stopper varmepumpen, hvis sensoren indikerer fejl. Ved tryksensor kan man vælge, om varmepumpen skal stoppe ved alarm eller ej. VUBMG101 Danfoss 13

14 2.3.4 Overvågning af kuldebærertemperatur I masterpumpen kan man vælge at aktivere funktionen for overvågning af kuldebærertemperatur. Denne funktion kan for eksempel anvendes, hvis alt for lave temperaturer i kuldebærermediet skal undgås for at forhindre tilfrysning. Temperatursensorerne på alle varmepumper i drift benyttes til overvågning. For udgående kuldebærere er der en grænse for laveste temperatur. For indgående er der både en øverste og nederste grænse. Hvis en af disse temperaturgrænser overskrides blivende i et indstilleligt tidsinterval, så er der indtruffet en temperaturoverskridelse. Antallet af varmepumper i drift begrænses da ved, at en pumpe lukkes af. Hvis temperaturoverskridelsen fortsætter i endnu et tidsinterval, begrænses det maksimale antal pumper, der kan være i drift igen. Når temperaturoverskridelsen ophører, øges antallet af pumper i drift med en ad gangen for hvert tidsinterval. 2.4 Shuntgrupper Der kan kobles op til otte shuntmoduler til styresystemet. Et shuntmodul kan styre en cirkulationspumpe, en shuntventil og har en temperatursensor. Modulets opgave er at styre den temperatur, der måles ved hjælp af shuntventilen. Funktionen kan konfigureres til de situationer, som er præsenteret nedenfor. Regulatoren er en PI-regulator. En alarm dannes, hvis reguleringsfejlen overskrider en indstillelig grænse med indstillelig forsinkelse Udendørskompenseret kurve Hvis funktionen udendørskompenseret kurve vælges for shuntgruppen, så afhænger målværdien for regulatoren af udendørstemperaturen. Med en kurve angives forskellige målværdier for forskellige temperaturer. Cirkulationspumpen og shuntventilen lukkes, hvis udendørstemperaturen overstiger grænsen Shunt 1 stop udetemp. Pumpe og regulering starter igen, når temperaturen falder under grænsen med en indstillelig hysterese. Cirkulationspumpen motioneres med jævne mellemrum i de perioder, hvor den står stille Kurve med sommerstop Kurve med sommerstop har samme funktionalitet som udendørskompenseret 14 Danfoss VUBMG101

15 kurve, blot med den forskel, at cirkulationspumpe og regulering lukkes, når varmepumpernes sommerstop aktiveres. Når denne funktion er valgt, er der derfor ingen specielle stopgrænser for shuntgruppen Konstant varme Konstant varme bruges til at holde en konstant temperatur, uafhængigt af udendørstemperaturen. I øvrigt er funktionen den samme som for udendørskompenseret kurve Konstant køling Konstant køling bruges til at regulere en kølekreds med konstant temperatur. Funktionen ligner konstant varme, men er beregnet til køling. Det indebærer også, at cirkulationspumpe og regulering lukkes, når udendørstemperaturen kommer under en indstillelig grænse. 2.5 Køling Med et kølesystem udnytter man varmepumpens kolde side til dannelse af komfortkøling. For at styre et kølesystem kræves tillægsmodulet HPC-CM Køletank og integralstyring Koldt vand lagres i en køletank. Der sidder en en temperatursensor i køletanken, som sammenlignes med en målværdi. Forskellen mellem målværdi og aktuel værdi integreres, og præcis som ved varme anvendes integralet til at styre, hvordan kølingen produceres. Når temperaturen i køletanken bliver for høj, bliver integralet positivt. Når køleintegralet passerer grænsen Start passiv afkøl., så begynder systemet at tilføre kulde til køletanken med såkaldt passiv køling. Det indebærer, at et kølemiddel cirkuleres gennem boringen og køletanken, uden at nogen varmepumpe startes. Der anvendes kun cirkulationspumper til kuldebærere. Varmen fra køletanken transporteres ned i jorden. Passiv køling kræver, at kølemiddelbæreren er koldere end køletanken. Grænsen Temp. diff grænse afgør, hvor meget koldere den skal være for, at venti- VUBMG101 Danfoss 15

16 len til køletanken åbnes. Der er også en forsinkelse fra cirkulationspumpen til kølemiddelbærer starter til ventilen åbner, således at afkølet væske kan nå at komme op af boringen. Når køleintegralet passerer grænsen for aktiv køling, startes en varmepumpe, derefter sænker temperaturen på kuldebæreren, før den føres ind i køletanken. Hvis integralet fortsætter med at stige, startes flere varmepumper. Ventilen for aktiv køling skifter tilstand og kobler boringen fra. Kuldebæreren cirkulerer dermed kun gennem køletank og kompressorer, således at al produceret kulde kan udnyttes Varmedumpning Den varme, som produceres, når en varmepumpe kører for at producere kulde, anvendes i første omgang til at lave varmt vand og varme, hvis der er brug for det. Når disse behov er opfyldt, skal varmen dumpes. Dette kan ske på to forskellige måder. Enten føres varmen tilbage fra varmepumpernes varme side via en varmeveksler til kuldebærermediet og ned i boringen. Den anden mulighed er, at varmen køles væk med luft i en kølemiddelkøler. Kølemiddelkøleren aktiveres i indstillingen Konfig. afkøling. Hvis der anvendes kølemiddelkøler, er der en regulator, som styrer kølevifterne, med indstillinger for målværdi, P-område og I-tid. 16 Danfoss VUBMG101

17 2.5.3 Kølekredsregulering Kulden tages ud af køletanken gennem en kølekreds. En shuntventil og en regulator holder en konstant temperatur på kølekredsen. Målværdi, P-område og I-tid skal indstilles for denne regulator. Modulet HPC-CM har indgange til en fugtighedssensor, som måler rumtemperatur og relativ luftfugtighed. Med den installeret kan man aktivere dugpunktstyring. Styresystemet beregner da det aktuelle dugpunkt og hæver målværdien på kølekredsen, hvis der er behov for det for at undgå kondens Blokering af kulde Produktionen af kulde kan blokeres af lav udendørstemperatur. En temperaturgrænse, med hysterese, blokerer anvendelse af aktiv køling. En anden blokerer anvendelsen af passiv køling. Når passiv køling også er blokeret, lukkes regulatoren og cirkulationspumpen for kølekredsen. Cirkulationspumpen motioneres med regelmæssige mellemrum. VUBMG101 Danfoss 17

18 18 Danfoss VUBMG101

19 3 Betjening 3.1 Operatørpanelet Operatørpanelet på pumpens front har et display, seks knapper og to lysdioder. Den grønne lysdiode viser, at varmepumpens styresystem er i gang og fungerer. Hvis den blinker, er der spænding på systemet, men displayet har ikke kontakt med styrecomputeren. Når systemet er i gang, anvender man piletasterne til at navigere rundt i menuerne og for at ændre værdier. Ok-tasten anvendes til at gå ind i en menu samt for at starte og afslutte en redigering. Escape-tasten bruger man til at gå tilbage til den forrige menu eller for at afbryde en redigering uden at gemme værdien. Den røde alarmlysdiode lyser, hvis der er en aktiv alarm. Lysdioden blinker, hvis der er en alarm, der kun kræver kvittering. Når operatørpanelet startes, kører det først en boot loader software. Denne software venter, til den kan kommunikere med styresystemet og kontrollerer, om hovedprogrammet skal opdateres. Den røde lysdiode blinker meget hurtigt udner denne tid. Hvis hovedoperatørpanelets software mister kommunikationen med styresystemet et minut eller mere, vil det starte boot loaderen igen. Dette sker, hvis WM HPS genstartes. 3.2 Menuer På øverste menuniveau er der 11 menuer, som man skifter mellem venstre- og højrepil. I en slavepumpe er der lidt færre menuer. Hvis man ikke bruger tas- VUBMG101 Danfoss 19

20 terne på operatørpanelet i 15 minutter, skifter den til en grundtilstand, hvor den viser en oversigtsmenu. I en masterpumpe skifter den mellem flere oversigtsmenuer. Hvis der er en alarm, viser menuen den aktive alarm. Menuerne Status varmepumpe, Status master og Vp oversigt er oversigtsmenuer. Man kan ikke komme til disse menuer med pil op og pil ned. I en slavepumpe er der kun oversigtsmenuen Status varmepumpe. I de øvrige menuer Aktive alarmer, Alarmhistorik, Driftstilstand, Information, Indstillinger, Ekspansionsmoduler, Systemindstillinger samt Sprog, kan man gå op og ned. Det aktive menuelement markeres da med en understregning. Undermenuer skrives med store bogstaver og markeres med, de åbnes, når man trykker Ok. Hvis menuelementet består af en værdi, som kan ændres, kommer man ind i redigeringstilstanden, når man trykker Ok. Den værdi, som ændres, begynder da at blinke og ændres med pil op og pil ned. Visse værdier kan man kun gøre større eller mindre, andre redigeres med et ciffer eller bogstav ad gangen. Man vælger det ciffer, der skal ændres, med venstre- og højrepil. Man godkender og afslutter en ændring ved at trykke på Ok-tasten. Man kan også afbryde ved at trykke Escape. Man kommer tilbage til en menu på et højere niveau ved at trykke på Escape. Inden brugeren kommer ind i redigeringstilstand første gang, bliver man bedt om et passward. Passwordet er en firecifret kode. I grundindstillingen er koden Rediger et tal ad gangen og tryk så på OK. Hvis der tastes et forkert password ind 3 gange, er der en forsinkelse, før der kan laves et nyt forsøg. Når brugeren først er kommet ind, vil man være logget ind, indtil man logger ud ved at trykke på Escape-tasten øverst på menuniveauet, eller efter 15 minutters inaktivitet. 3.3 Alarm Menuen Aktive alarmer angiver de alarmer, der aktuelt er aktive, hvis der findes nogen. Alarmen overvåger, om der opstår en fejl. En del alarmer indikerer alvorlige fejl, som kan føre til, at varmepumpen skades, eller at den ikke kan bruges. Disse klassificeres som A-alarm, og varmepumpen kan ikke startes, så længe en A-alarm er aktiveret. Andre alarmer klassificeres som B-alarm, hvilket ikke betyder, at de ikke er alvorlige, men at de ikke forhindrer, at varmepumpen starter. Alarmer kan fungere på tre forskellige måder. Visse alarmer skal man kvittere for, før de bliver inaktive. Inden man kvitterer, skal man sikre, at det problem, der udløste alarmen, er løst. Andre alarmer forsvinder automatisk, når problemet forsvinder. En del alarmer forsvinder automatisk, men bliver alligevel i listen over aktive alarmer, indtil der kvitteres for dem. Det sker for sikre, at operatøren er opmærksom på, at alarmen er indtruffet. Hvis man vælger en aktiv alarm i listen og trykker Ok, kommer der flere informationer om alarmen. Ved at trykke på Ok igen, kan man kvittere for alarmen. 20 Danfoss VUBMG101

21 Den, der kvitterer, skal derefter angive en underskrift på maksimalt tre bogstaver, som angiver, hvem der har kvitteret for alarmen. I menuen Alarmhistorik ser man alle alarmer, hændelser og fejl, der er indtruffet et stykke tid bagud. Man ser en alarm pr. skærmbillede og skifter skærmbillede med pil op og pil ned. Menuen er en liste, hvor de seneste hændelser står øverst. Alarmer noteres først, når de bliver aktive, og derefter også når de bliver inaktive, og der kvitteres for dem. Fejl er alarmer, som vedrører selve styrecomputeren, og hændelser er forhold, der er indtruffet, men som ikke udgør nogen fejl. En omstart noteres for eksempel som en hændelse. Man kan herved se i alarmhistorikken, om der har været strømafbrydelse. 3.4 Drifttilstand I menuen Driftstilstand kan man lukke varmepumpen samt hele anlægget eller dele af det. Varmepumpen skal normalt være i drifttilstand Automatik, men kan også omstilles til hvile, kun varme eller kun varmt vand. Hvis varmepumpen er master, er der tilsvarende indstillinger for anlægget som helhed samt mulighed for at deaktivere funktionen for slavemoduler. 3.5 Information Menuen Information indeholder flere undermenuer med forskellige typer information om systemets status. Under Temperaturer findes samtlige målte temperaturer i systemet anført samt integralværdier og en del beregnede temperaturer. Nøjagtig hvad, der er på listen, afhænger af systemets konfiguration. Driftsstatus lister statusinformation om varmepumpen og systemet i øvrigt. Under Driftstid finder man drifttidsinformation. Under Databaser findes de værdier, der logges i listede databaser. Vælg først en kategori og tryk ok, og vælg så en værdi. Tryk for at vise et grafisk plot over, hvordan værdien har ændret sig et stykke tid bagud. Den anden kategori indeholder værdier, der ændres hurtigt, som shuntsignaler. De sidste 20 minutter bagud kan ses. Minutter viser temperaturer og signaler, der skifter langsommere. Der gemmes en værdi hvert minut, og de sidste 24 timer kan ses. Timer gemmer en værdi hver time, og de sidste 30 dage bagud kan ses. Timegennemsnit, maks og gennemsnit er lignende, men gemmer ikke øjeblikkelige værdier, men gennemsnitsværdien, højeste og laveste værdier for timen hhv. Databaseplottet vises med aktuel tid på den mest rigtige position. X aksen har en fast skalering og y aksen er autoskaleret for at tilpasse dataene. Koordinatsystemet og labelen kan gemmes for ikke at tilsløre plottet ved at trykke på ned-tasten. VUBMG101 Danfoss 21

22 3.6 Indstillinger Menuen Indstillinger har undermenuer med indstillinger for systemets forskellige dele. For en slavepumpe er der kun indstillinger, som gælder selve varmepumpen. Indstillingsparametrene forklares kortfattet nedenfor Varmepumpe Driftstilstand Denne indstilling afgør, hvad varmepumpen kan gøre. Hvile indebærer, at varmepumpen er lukket, og automatik, at den helt styres af styresystemet. Kun varme og kun varmt vand indebærer, at varmepumpen styres af styresystemet, men kun for at fremstille enten varme eller varmt vand. Varmtvandsproduktion Denne indstilling fortæller styresystemet, om varmepumpen kan anvendes til at fremstille varmt vand eller ej. Kompressorforsink. Når varmepumpen starter, starter kompressoren et antal sekunder efter kuldebærerpumpen. Denne indstilling afgør, hvor lang forsinkelsen er. Min. startinterval For at varmepumpen ikke skal starte og stoppe alt for hyppigt, bruges denne begrænsning, som angiver hvor lang tid, der mindst skal gå mellem én start og den næste. Kontrolpress. fors. Hvis reguleringspressostaten er aktiv i længere tid end denne indstilling angiver, dannes en alarm, og varmepumpen stopper. Rp for varme Denne indstilling aktiverer og deaktiverer alarmen for reguleringspressostaten, når varmepumpen fremstiller varme. Varmtvand stop kond. Denne indstilling afgør, om varmepumpen skal stoppe med at fremstille varmt vand, når varmtvandstemperaturen har nået den indstillede grænse, eller om den først skal stoppe, når reguleringspressostaten indikerer, at den ikke kan varme vandet mere. Grænseværdi returtemp Alarmgrænse for høj returtemperatur til varmepumpen. Ved alarm stoppes varmepumpen, indtil temperaturen er faldet tilstrækkeligt. Denne alarm gælder ikke, når varmepumpen fremstiller varmt vand. Maxrettemp hw fors. Ovenstående alarm blokeres også et stykke tid efter, at varmepumpen er holdt op med at fremstille varmt vand. Hvor længe angives i denne indstilling. 22 Danfoss VUBMG101

23 Tempdiff Kuldebærer Dette er en alarmgrænse, som giver en alarm, når temperaturforskellen mellem ind- og udgående kuldebærer overskrider grænsen. Stor forskel gør, at pumpens virkningsgrad daler og tyder på lavt kuldeflow, hvilket for eksempel kan skyldes et tilstoppet filter. Tryk/flow-vagt Denne indstilling fortæller styresystemet, om kuldebærerstrømmen overvåges af en gennemstrømningssensor eller en tryksensor. Alarm forsinket flow Alarmforsinkelse for gennemstrømningssensor. Flow alarm-klasse Denne indstilling afgør, om kuldebærerstrømmens alarm skal være en A- eller en B-alarm Varme Kont. varmtilf. kurve Indstillingskurve, som afgør, hvilken temperatur, systemfremføringen skal have ved forskellige udetemperaturer. Hvert punkt i kurven kan ændres. Indstillingen Forskyd. kurve muliggør parallelforskydning af hele målværdikurven. Rumtemp. feedback Indstilling, som aktiverer eller deaktiverer rumfeedbackfunktionen. Rum indst. punkt Rumtemperaturens målværdi. (Kun hvis rumfeedback er aktiveret.) Kurve rumtemp. feedb Kurve, som afgør hvor meget målværdikurven for systemfremføringstemperaturen skal forskydes ved forskellige afvigelser fra rummålværdien. Kalender rumtemp. Ugeskema, som bestemmer i hvilke tidsrum rummålværdien skal forskydes, for eksempel til natsænkning. Indstillingen Kalenderforskydning angiver, hvor meget rummålværdien skal forskydes, når ugeskemaet er aktivt. Maks. systemtemp. Højeste værdi, som systemfremføringens målværdi må antage. Min. systemtemp. Laveste værdi, som systemfremføringens målværdi må antage. Integral maks.grænse Højeste positive værdi, varmeintegralet tillades at antage. Start hp1 Integralegrænse for start af den første varmepumpe. VUBMG101 Danfoss 23

24 Delta start vp Indstilling af hvor meget integralet må falde mellem hver start af yderligere varmepumper. Start ekstra brænder Indstilling af hvor meget integralet skal falde, efter at alle varmepumper er startet, før tilskudsvarmen startes. Fuld ekstra varmer Indstilling af hvor meget integralet skal falde efter, at alle varmepumper er startet, før maksimal tilskudsvarme opnås. Integral dødzone Indstillingen angiver hvor meget integralet må falde efter, at fuld tilskudsvarme er startet, før dens værdi begrænses. Grænse tvangstart vp Hvis fremføringstemperaturen falder mere end denne grænse under målværdien, tvangsstartes omgående en første varmepumpe, hvis der ikke er nogen varmepumpe i gang til at lave varme. Grænse tvangstart tv Hvis fremføringstemperaturen falder mere end denne grænse under målværdien, tvangsstartes alle tilgængelige varmepumper og tilskudsvarmen ved at integralet sættes til grænsen for start af tilskudsvarme Tilskudsvarme Ekstra varmertype I denne indstilling angives hvilken type af tilskudsvarme, der er koblet til styresystemet. Opvarmningsforsink. Opvarmningsforsinkelse fra det tidspunkt, hvor tilskudsvarmen hæves og brænder startes, og til shuntventilen begynder at anvende varme fra brænderen. Brænder fra forsink. Forsinkelse fra det tidspunkt, hvor shuntventiler lukker helt til, og indtil brænderen lukkes. Til-grænse Tilskudsvarme i form af en elpatron, som kun kan slås enten helt fra eller til, styres udover integralgrænserne også af temperaturgrænser. Hvis systemfremføringstemperaturen falder mere den denne indstilling under målværdien, startes elvarmen, hvis integralet ligger i området for tilskudsvarme. Fra-grænse Elpatronen for tilskudsvarme lukkes af, når systemfremføringstemperaturen overskrider målværdien med mere end denne indstilling angiver. 24 Danfoss VUBMG101

25 3.6.4 Varmestop Varmestop grænse Udetemperaturgrænse for stop af varmeproduktion. Varmestophyst. Denne indstilling angiver, hvor meget under stopgrænsen udetemperaturen skal falde, inden varmestoppet ophæves. Aktiveringstid grænse Denne grænse angiver, hvor lang tid i træk udetemperaturgrænsen må overskrides, inden varmestop aktiveres. Deaktiv. tidsgrænse Tidsgrænse for, hvor lang tid i træk vilkårene for ophævelse af sommerstop skal være opfyldt, inden varmestop ophæves. Pumpemotionsinterv. Tidsinterval for pumpemotionering af systemcirkulationspumpen ved varmestop. Pumpemotionstid Denne indstilling angiver, i hvor lang tid systemcirkulationspumpen skal køre ved pumpemotionering Saltovervågning Saltvandskontrol Aktivering af overvågningsfunktionen for kuldebærertemperatur begrænsning af antallet af pumper i drift. Saltv. ud min temp. Laveste tilladte temperatur på udgående kuldebærer. Saltv. ind min temp. Laveste tilladte temperatur på indgående kuldebærer. Saltv. ind maks temp Højeste tilladte temperatur på indgående kuldebærer. Tidsgrænse Tidsgrænse for begrænsning af antallet af varmepumper i drift, når kuldebærertemperaturen overskrider en af grænserne Varmt vand Start grænse Temperaturgrænse, hvor en varmepumpe startes for at lave varmt vand. VUBMG101 Danfoss 25

26 Deltagrænse næste vp Temperaturdifference for start af yderligere varmepumper. Anvendes også til at begynde at lukke varmepumper, når temperaturen begynder at nærme sig Stopgrænse. Stopgrænse Temperaturgrænse, hvor varmtvandsproduktion skal ophøre for de pumper, som ikke er indstillet til at stoppe, når reguleringspressostaten udløses. Top up-funktion Aktivering og deaktivering af Top-Up-funktionen. Top up-temp.grænse Indstillingen angiver, hvor meget under Stopgrænse temperaturen skal være, for at TopUp-funktionen skal bede om, at en varmepumpe laver varmt vand i stedet for at stoppe WCS Wcs indstil.punkt Målværdien for varmtvandsfødekredsen. Wcs p-område P-område for regulatoren. Wcs d-faktor D-faktor for regulatoren. Wcs kontr.startfors. Når cirkulationspumpen starter, åbner styreventilen først helt. Denne parameter angiver, hvor længe ventilen skal være helt åben, inden regulatoren begynder at styre. Min. ventilsignal Hvis styreventilen ikke kan lukke helt, angiver man her hvor åben den mindst skal være TWC Start temp. ud Temperaturgrænse på udgående varmt vand for start af elpatron. Stop temp. ud Temperaturgrænse på udgående varmt vand for stop af elpatron. Start temp. retur Temperaturgrænse på recirkuleret varmt brugsvand for start af elpatron. Stop temp. retur Temperaturgrænse på recirkuleret varmt brugsvand for stop af elpatron. 26 Danfoss VUBMG101

27 Start fors. ud Tidsforsinkelse ved start af elpatron på grund af lav temperatur på udgående varmt brugsvand. Start fors. retur Tidsforsinkelse ved start af elpatron på grund af lav temperatur på recirkuleret brugsvand. Alarmgrænse TWC ud Alarmgrænse for lav temperatur på udgående varmt brugsvand. Alarmfors. TWC ud Alarmforsinkelse for ovenstående alarm. Alarmgrænse TWC in Alarmgrænse for lav temperatur på recirkuleret varmt brugsvand. Alarmfors. TWC in Alarmforsinkelse for ovenstående alarm. Legionella stoptemp. Stoptemperatur for legionellakørsel. Legionella-kalender Ugeskema for start af legionellakørsler Shuntgruppe De otte shuntgrupper, man kan installere i systemet, har hver sin undermenu. Indstillinger for en shuntgruppe kan udføres uanset om den er aktiv eller ej. Shunt 1 kontroltype Valg af shuntgruppens funktion. Shunt 1 kurveindst. Målværdikurve, hvor målværdien for forskellige udendørstemperatur angives. For kurvestyrede shuntgrupper. Shunt 1 indstil.p. Målværdi for shunts med konstantholdende funktion. Shunt 1 stop udetemp Udetemperatur hvor shuntgruppens cirkulationspumpe og regulator standser. Shunt 1 hysteresis Hysterese for genstart af cirkulationspumpe og regulator. Shunt 1 p-omr. P-område for shuntens regulator. Shunt 1 i-tid I-tid for shuntens regulator. VUBMG101 Danfoss 27

28 Shunt 1 pumpemot.tid Denne indstilling angiver, hvor længe cirkulationspumpen skal motioneres hvert døgn, når den er lukket på grund af udetemperaturen Afkøling Øverst i menuen for køling findes indstillingen Konfig. afkøling, som angiver kølemodulets funktion. Under denne findes menurubrikker for forskellige grupper af indstillinger for køling Køletank Indst.punkt tank Målværdi for temperaturen i køletanken. Start passiv afkøl. Integralværdi for start af passiv køling. Start aktiv køling Indstillingen angiver, hvor meget over start af passiv køling integralværdien må stige, før aktiv køling startes med en varmepumpe. Delta start vp Integraledifference for start af yderligere varmepumper. Temp. diff grænse For at man skal kunne køle køletanken med kølemiddelbæreren, skal denne have en lavere temperatur end køletanken. Denne indstilling angiver, hvor meget koldere den skal være, inden ventilen til køletanken åbner. Hvis indstillingen sættes til nul, udføres slet ingen kontrol. Cirkulationsforsink. For at koldt vand skal nå at blive pumpet op af boringen og komme frem til køletanken, inden ventilen til køletanken åbner, anvendes denne forsinkelse, når en cirkulationspumpe starter for passiv køling. Længere ledninger gør, at der er brug for en større forsinkelse Kølekredsløb Indst.punkt kølekr. Målværdi for kølekredsen. Dugpunktstyring Aktiverer og inaktiverer dugpunktstyring. Der kræves en luftfugtighedssensor til dugpunktstyring. P-område P-område for kølekredsregulatoren. I-tid I-tid for kølekredsregulatoren. 28 Danfoss VUBMG101

29 Pumpemotionsinterval Pumpemotionsinterval for kølekredsens cirkulationspumpe. Pumpemotionstid Denne indstilling angiver, hvor længe cirkulationspumpen skal køre ved pumpemotion Blokering Aktiv bloker grænse Udetemperatur for blokering af aktiv køling. Under denne temperatur anvendes ikke aktiv køling. Hysteresis aktiv Hysterese for blokering af aktiv køling. Udetemperaturen skal overskrides Aktiv bloker grænse med så stor en værdi, at aktiv køling tillades. Passiv bloker grænse Udetemperaturgrænse for blokering af passiv køling. Under denne temperatur anvendes ingen køling. Hysteresis passiv Hysterese til blokering af passiv køling. Udetemperaturen skal overskride Passiv bloker grænse med mindst denne mængde, før passiv køling tillades Overskudskøler Indstillingerne i denne menu anvendes kun, hvis anlægget har overskudskøling. Indst.punkt køler Overskudskølingens målværdi, det vil sige den temperatur, den forsøger at køle til. P-område P-område for regulatoren. I-tid I-tid for regulatoren Manuel overstyring Ved manuel styring kan alle udgange og en del andre signaler styres manuelt. Man indstiller dels, hvad man vil køre manuelt, dels hvilken værdi, man vil have på udgangen eller signalet. Hvis en manuel styring lukkes, tager automatikken over med det samme. For ikke at risikere at glemme en udgang i manuel tilstand, vender de automatisk tilbage til automatik efter en halv time. De vender også tilbage til automatik efter omstart. VUBMG101 Danfoss 29

30 Den første indstilling i menuen manuel styring er indstillingen hurtigtilstand. Denne indstilling kan anvendes, når systemet bliver prøvekørt. Den gør, at varmeintegralet beregnes 60 gange så hurtigt som normalt. Der vendes ikke automatisk tilbage fra denne indstilling. 3.7 Udvidelsesenheder Denne menu anvendes til at installere og afinstallere udvidelsesenheder. Hver type af slaveenhed har sin egen undermenu. Alle tilsluttede og fungerende enheder findes i listen under den respektive menu. I disse lister bliver enhederne identificeret med deres serienummer. Serienummeret er også udskrevet på det enkelte apparat Sekundærpumpe Varmepumper skal ikke aktiveres i masteren, for at de skal begynde at fungere. De fungerer automatisk, så snart de er tilsluttet og har spænding. Hvis en slavepumpe ikke har kontakt med en master, vil den udløse en alarm. Hvis man også vil have alarmen i masteren, skal man aktivere slavepumperne. For at kunne fjerne en slavepumpe uden af få en alarm, skal den deaktiveres. De serienumre, man ser i listen, er serienummeret på styreenheden WM HPC. Man kan aflæse det nederst til venstre på styreenhedens sokkel. Hvis man udskifter en WM HPC i en varmepumpe, vil den herved se ud som en ny varmepumpe for masteren. Den gamle skal da deaktiveres, og den nye skal aktiveres WCS, TWC og Afkøling Man kan kun have en af hver af disse tre modultyper. Hvis man har flere af samme type tilsluttet, kommer det ikke til at fungere. Alle tilsluttede enheder af hver type findes i listen under den respektive menu. Hvis der er mere end en på listen, er der en fejl. WCS, TWC og Shunt er faktisk samme type modul, HPC-EM. Funktionen indstilles med dip-kontakter i modulets front, og hvis et modul er fejlindstillet, havner det på den forkerte liste. Disse moduler fungerer ikke, før de er blevet aktiveret Shuntgruppe Man kan have op til otte shuntmoduler aktive i et system. Alle moduler i findes i listen under menuen shunts. For en shunt vælger man ikke bare, om den skal være aktiv eller ej, man vælger også, hvilken shuntgruppe, den er koblet til. I indstillingsmenuen er der indstillinger for shunt et til otte. I udvidelsesmodulmenuen vælger man, hvilken enhed der er shunt et, shunt to og så videre. Et shuntmodul er en HPC-EM med funktionsomskifteren sat til Shunt. Modulets serienummer står på dets front. 30 Danfoss VUBMG101

31 3.8 Systemindstillinger Under systemindstillinger er der menuer med indstillinger, der vedrører selve styresystemet WM HPC Serienummer Denne menu viser serienummeret for WM HPC. Dette valg slår menunavigeringsfunktionen til og fra. Når den er aktiv, vises en menukode for hver menu, når man navigerer rundt i menuerne. Denne kode beskriver, hvor i menutræet man befinder sig Kodeord Under kodeord kan man ændre kodeordet for displayet. Man kan også nulstille for internetsiderne til grundkodeordet. Grundkodeordet får man ved køb af en licens til internetgrænsefladen Ur I denne menu kan man indstille det interne ur. Uret bruges til ugekalenderen for rumtemperatur samt til tidsstempling af alarmer og hændelser. Uret har intern backup og kan klare nogle dages strømafbrydelse Kodeord I password menuen kan du ændre passwordet for operatørpanelet. Standardpassworden er Netværk I denne menu kan du se og ændre netværksindstillinger, som f.eks. IP-nummer, netmaske og gateway Under kan man se og ændre indstillinger for og -modtagere. kan kun aktiveres fra internetgrænsefladen Sms Under SMS kan man se og ændre indstillinger for SMS. SMS kan kun anvendes, hvis man har et kompatibelt GSM/GPRS-modem tilsluttet til WM HPC. SMS kan kun aktiveres fra internetgrænsefladen. Første indstilling er en begrænsning af, hvor mange SMS er, der må sendes i en 24 timers periode. Denne grænse findes for at begrænse omkostninger i tilfælde af, at en alarm er forkert indstillet, eller et delsystem har en fejl, der VUBMG101 Danfoss 31

32 aktiverer og deaktiverer den samme alarm meget ofte. Når antallet af sendte SMS er har nået maksimumsgrænsen, sendes yderligere en SMS med oplysning om, at der ikke vil blive sendt flere SMS er. Op til fire telefonnumre for SMS-modtagere kan angives. Husk, at landekoden skal angives i telefonnummeret. Testfunktionen kan bruges til at sende en test- SMS og kontrollere, at modem og telefonnummerindstilling fungerer Omstart Under denne menu kommer man til en kommando til at genstarte varmepumpens styresystem uden at afbryde strømmen Fabriksindstillinger Under denne menu er der en kommando, der ændrer alle indstillinger i apparatet tilbage til fabriksindstillingerne. Indstillinger for kodeord og netværk berøres ikke Lokal backup I WM HPC er der mulighed for at gemme alle aktuelle indstillinger internt. Disse kan genaktiveres på et senere tidspunkt. Når man genaktiverer, overskrives de aktuelle indstillinger med indstillinger fra det tidspunkt, hvor backup en blev foretaget. Indstillinger for kodeord og netværk berøres ikke Versionnummer Under menuen version kan man læse, hvilke versioner af firmware, applikations-script og internetsider, der findes i apparatet. Ved problemer kan dette være vigtige oplysninger for supporten Softwareopgradering Softwareopgradering er en kommando til temporært at sætte passwords for webadgang til standardværdier, så du kan opgradere software i WM HPC, selv om du ikke har en weblicens. Passwordet for config login niveau er sat til ef56 i 30 minutter. På samme tid vil webbrugerens interface blive deaktiveret. Hvad du kan gøre, er at køre en opgraderingssoftware, der bruger Ethernet til at opgradere software i controlleren. Efter 30 minutter nulstilles web passwordene til de værdier, du får, når du køber weblicensen, uanset hvad de var før Genopret kodeord Genopret kodeord nulstiller passwords for webadgang til de passwords, du får, når du køber en weblicens. Denne kommando kan bruges, når passwordene er blevet ændret og glemt. 32 Danfoss VUBMG101

33 Password for operatørpaneladgang påvirkes ikke. Hvis dette password glemmes, kan det ændres fra webinterfacet. 3.9 Sprog I denne menu indstiller man det sprog, der skal anvendes på operatørpanelets display. Menuerne på øverste niveau er ordnet cirkulært, således at man kommer til alle menuer, uanset om man bevæger sig mod højre eller venstre. Hvis det første, man vil gøre, er at ændre indstillingen af sproget, så ligger sprogmenuen et eller flere skridt til venstre lige efter opstart. Gå ned til sprogindstillingen og tryk OK. Når teksten blinker, så brug op og ned piletasterne for at vælge sprog, og tryk så OK igen. VUBMG101 Danfoss 33

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01

Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01 Brugermanual til webbrugerflade DHP-R 4664-064-01 2 Danfoss 4664-064-01 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 2 Forbindelse til en computer 7 2.1 Forudsætninger 7 2.2 Tilslutning ved hjælp af den præ-konfigurerede

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320

Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320 Producent Leif Graversgaard Tlf. 86 855803 Fax. 86 856803 Web. www.svk-industri.dk E-mail. info@svk-industri.dk Bruger manual Varmepumpestyring LMC 320 Version 1.00 Revideret 9-1-2012 1 Afsnit Side 1.

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Corrigo E - Brugermanual Ventilation

Corrigo E - Brugermanual Ventilation Corrigo E - Brugermanual Ventilation Brugermanual Corrigo E Ventilation...3 1. Om Corrigo E...3 2. Installering og ledningsnet...5 3. Igangsætning (drift)...16 4. Funktionsbeskrivelse...17 5. Start og

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 36-3 2013-11-26 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400 Model 406 I 408 I 410 I 412 Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets ledningsstik

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

Montage- og brugervejledning

Montage- og brugervejledning Montage- og brugervejledning LMC 223 by Nilan GEO 6 Version: 7.01, 28-10-2013 Software 1.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Generelle oplysninger før

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 (S) 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

TVP 3-10 vari-speed vv

TVP 3-10 vari-speed vv Salling Vaske og køleservice A/S Teknisk for Varmepumpe TVP 3-10 vari-speed vv Med variabel kapacitet (Behovsstyring) I.flg. DS/EN 14511 gældende for: TVP 2-7 vari-speed vv : ydelse fra 2 til 7,5 kw.varme

Læs mere