Sag: IO Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:"

Transkript

1 Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper Hermansen Inge Mundt Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax:

2 Brandtjek.nu Konklusion Bygningsforhold Produktion og lager Alarmering - slukning Orden G Det skal fremhæves Virksomheden er præget af god orden og ryddelighed i produktionsafsnittet med god brandhygiejne til følge. Den gode orden skyldes konsekvent og systematisk afhjælpning af konstaterede fejl og mangler. Men En indsats omkring branddørenes funktion synes påkrævet. Dette skyldes i høj grad den daglige trafik, der er gennem branddørene mellem kontor og produktion. For at komme videre Det anbefales at planlægge en udskiftning af branddørene inden for de næste par år. For at undgå lignende slitage på de nye branddøre, bør de forsynes med et røgdetektorstyret magnetholdesystem. Alt ok. Eventuelle anbefalinger bør følges G Opmærksomhed påkrævet. Fejl og mangler bør udbedres snarest muligt Kritisable forhold. Er i konflikt med gældende regler og/eller bør afhjælpes hurtigst muligt Side: 2 af 9

3 Bygningsforhold 1. G I lagerhal 2 er der installeret automatisk brandventilation i form af tagelementer (ovenlys) med kort kollapstid. Hvis en tilsvarende bygning skal opføres i dag, vil der blive stillet krav om brandventilation, der aktiveres af et automatisk brandalarmanlæg. Årsagen er, at man i de senere år, er begyndt at anvende brandventilation som et aktivt brandsikringsanlæg i langt højere grad end tidligere. Det er stadigvæk lovligt med den automatiske brandventilation, men det anbefales at bringe brandventilationssystemet op til vore dages standard, ved en kommende renovering af taget over lagerhallen 2. G Formlageret i brandsektion nr. 8 har ikke flugtvej direkte til terræn i det fri. Brandsektioner som denne, skal normalt have 2 flugtveje, af den ene skal være direkte til terræn i det fri, så en person ikke kan fanges af en evt. røgudvikling. I betragtning af formlagerets placering samt den meget ringe persontrafik og de meget kortvarige personophold, anses forholdet som værende af mindre betydning. I betragtning af virksomhedens generelt høje sikkerhedsniveau bør det dog overvejes at etablere den manglende flugtmulighed i forbindelse med den kommende ombygning. Side: 3 af 9

4 Produktion og lager 3. Ladestationer for truck s og andre motorredskaber er generelt ikke friholdt for brændbare oplag. Truckladestationerne udgør en brandrisiko og skal derfor friholdes i en afstand af ca. 4 meter under opladning. Regler om indretning af truckladestationer kan ses i s Brandtekniske vejledning nr. 31 om motorredskaber. Truckladestationerne bør friholdes som ovenfor anført. Alternativt kan opladning af trucks ske i køregangene uden for normal arbejdstid. De 4 meter til brændbare materialer skal stadig respekteres. Alarm og slukning 4. - Forholdene er inspiceret og har ikke givet anledning til bemærkninger. - Side: 4 af 9

5 Orden 5. Branddør mellem kontor og produktion lukker ikke med fallen i indgreb, fordi dørpumpen er fjernet. 6. Branddøre er vigtige elementer i en bygnings brandmæssige opdeling og har til formål at hindre røg- og brandudbredelse samt sikre flugtvejene. Dørpumpen bør genmonteres og døren justeres så den er selvlukkende fra en åbning på ca. 30 cm. Det anbefales tillige at indføre en ugentlig rutine, branddørene checkes for korrekt funktion og afhjælpe konstaterede fejl og mangler. G Åbninger for installationsgennemføringer i brandsektionsvæggen mellem lager og produktion er tætnet med polyrethanskum. Polyrethanskum er ikke godkendt til tætning i brandadskillende bygningsdele og er kun varmebestandigt til en temperatur af ca. 90 o C. Det anbefales at lade et firma med speciale i brandtætninger gennemgå bygningerne og tætne installationsåbningerne med et MK-godkendt materiale. Der vedlægges liste over firmaer med speciale i brandtætninger. Læs mere om emnet brandtætninger sidst i denne rapport. Side: 5 af 9

6 Periodens tema I denne periode fokuseres der på brandtætninger, fordi det har vist sig, at brandadskillende bygningsdele som f.eks. vægge og etageadskillelser forringes over tid. Årsagen er, at man i virksomhederne jævnligt er nødt til at udvide og ændre el-, edb- og andre tekniske installationer. Selv om installatøren skal sikre, at de brandadskillende bygningsdele ikke forringes ved gennemføring af installationer, sker det alligevel. Det kan skyldes, at installatøren ikke vælger den bedst egnede metode men også forglemmelser og sjusk spiller ind. Hvis ikke de brandadskillende bygningsdele er intakte, øger det risikoen for røg- og brandudbredelse betydeligt../. Vedlagt denne rapport finder du det aktuelle temablad, der mere indgående beskriver problematikken, og dan problemet bør håndteres. Vil du vide mere! På finder du yderligere temablade, checklisten og andre gode informationer om brandsikkerhed. Side: 6 af 9

7 Generelle oplysninger Rapporten sendes til Navn: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Rapportadresse: Jernholmen Hvidovre Attentionperson: Per Hansen Bygningsforhold Bygningsoversigt med angivelse af aktiv brandsikring Bygning Etageareal Etageantal AVS ABA AGA ARS ABDL Varsling ABV A B C Det samlede etageareal: 1800 m² Produktion og lager Virksomhedens producerer dagligstuemøbler i træ. Bygning A rummer produktion og lager og er omfattet af Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag. Bygning B (anvendelseskategori 1 - kantinen dog anvendelseskategori 3) rummer kantine og omklædningsfaciliteter samt virksomhedens administration. Kantinen er omfattet af Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Side: 7 af 9

8 RAPPORT Brandtjek.nu er baseret på almindelige bestemmelser om brandforhold i - Bygningsreglementet - Tekniske forskrifter ( bygningsreglement for brandfarlige virksomheder og oplag) - Driftsmæssige forskrifter ( Ordensregler for forsamlingslokaler, butikker, daginstitutioner, hoteller, plejeinstitutioner og undervisningslokaler på nærmere definerede vilkår) - s Brandtekniske vejledninger - s Vejledninger - s Brandtekniske informationer - Inspektørens skøn på inspektionstidspunktet Besøgsrapporten indeholder - Inspektørens overordnede indtryk af virksomhedens brandsikkerhed udtrykt med enkle symboler - Konklusion - Forslag til dan virksomheden kommer videre - Konstaterede fejl og mangler med en enkel prioritering - Stamoplysninger om virksomheden Fejl og mangler kan forekomme uden at etablerings- og driftstilladelser berøres, idet bygningen/virksomheden kan være opført efter tidligere lovgivning. Inspektionen gennemføres som uvildig visuel kontrol af tilgængelige områder. Side: 8 af 9

9 Certifikat IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen Hvidovre Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har ved eftersyn af virksomheden gennemgået de brandtekniske forhold med følgende resultat: Konklusion Bygningsforhold Produktion og lager Alarmering - slukning Orden G Det skal fremhæves Virksomheden er præget af god orden og ryddelighed i produktionsafsnittet med god brandhygiejne til følge. Den gode orden skyldes konsekvent og systematisk afhjælpning af konstaterede fejl og mangler. Men En indsats omkring branddørenes funktion synes påkrævet. Dette skyldes i høj grad den daglige trafik, der er gennem branddørene mellem kontor og produktion. For at komme videre Det anbefales at planlægge en udskiftning af branddørene inden for de næste par år. For at undgå lignende slitage på de nye branddøre, bør de forsynes med et røgdetektorstyret magnetholdesystem. Alt ok. Eventuelle anbefalinger bør følges. Opmærksomhed påkrævet. Fejl og mangler bør udbedres snarest muligt. G Kritisable forhold. Er i konflikt med gældende regler og/eller bør afhjælpes hurtigst muligt. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Brandsikring af væksthusgartnerier

Brandsikring af væksthusgartnerier Brandsikring af væksthusgartnerier oktober 2003 Indhold 1.0 Indledning 3 Væksthusanlæg 3 2.0 Eksisterende væksthusanlæg 5 2.1 Brændbare materialer i væksthusarealerne 5 2.2 Driftsbygninger 7 2.3. Elektriske

Læs mere

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 1. september 2006 FOB J.nr.: 004-038/2006 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Forskrift Juli 2011 Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Definitioner...

Læs mere

Vejledning om frosthøjlagre HISTORISK

Vejledning om frosthøjlagre HISTORISK HISTORISK Brandforebyggelse Tillæg til vejledning nr. 13 HISTORISK Vejledning om frosthøjlagre Brandforebyggelse, tillæg til vejledning nr. 13 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for forebyggelse Datavej

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16

Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre. Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 2 Vejledning til tekniske forskrifter for højlagre Brandforebyggelse, vejledning nr. 16 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer FORORD Denne rapport er tilegnet en gruppe af medborgere der på grund af alderssvækkelse, handicaps, medicinering m.v. er uden mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed når de bliver udsat

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

BRAND & SIKRING. Tema: Nye brandbestemmelser

BRAND & SIKRING. Tema: Nye brandbestemmelser Nr. 2 Juni 2004 DBI Regler vendes på hovedet I gang med nye brandkrav Sådan udføres brandadskillelser ITV-branchen skal certificeres Boligbrande kostede mange liv Medlemskab med muligheder Tema: Nye brandbestemmelser

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M.

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. Rev. 2 - juli 2009 BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. På baggrund af den meget tragiske brand som ramte Fredericia Rideklub, søndag den 9. november 1997, besluttede Fredericia Brandvæsen umiddelbart herefter

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Minielevatorer. Vejledning om rammebetingelser

Minielevatorer. Vejledning om rammebetingelser Minielevatorer Vejledning om rammebetingelser Udarbejdet for Grundejernes Investeringsfond af: sbs, arkitekt MAA Graves Simonsen Rönby studio ApS, arkitekt MAA Leif Rønby Pedersen NIRAS, ingeniør Poul

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Brandteknisk projektopgave

Brandteknisk projektopgave ANALYSE AF RØGALARMANLÆG I BOLIGER Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Institut for Byggeri & Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg) Anders Jensen Studienr. 063627 Januar 2010 Revideret

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation En rapport om Rønde Idrætscenter Christian lund øster 04-04-2014 7. semester speciale, omhandlende et tilbygningsprojekt på Rønde Idrætscenter. TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD

Læs mere