ARBEJDERHISTORIE NR DIIS RAPPORTEN IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDERHISTORIE NR. 1 2007 DIIS RAPPORTEN IV"

Transkript

1 98 DIIS RAPPORTEN IV Arbejderhistorie bringer i dette nummer endnu en kommentar til DIIS-rapporten. Vi har fået cand. polit. Jens Gregersen til at bidrage til historien om NATO-øvelsen Able Archer i Derudover giver amanuensis Simon Valentin Mortensen en replik til sidste nummers debatindlæg af seniorforsker ved DIIS, Frede P. Jensen.

2 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 99 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Frygtede Kreml et atomraketangreb under NATO-øvelsen Able Archer i november 1983? Af Jens Gregersen 1. DIIS udredningen Danmark under Den Kolde Krig I serien Danmark under Den Kolde Krig bragte Arbejderhistorie i nr. 4/2006 en artikel af Frede P. Jensen under overskriften De svenske ubådsincidenter og DIIS udredning om Danmark under den kolde krig. Mine kritiske artikler og debatindlæg om DIIS-koldkrigsudredningens behandling og fortolkning af NATO-øvelsen Able Archer i november 1983 er summarisk behandlet i fodnote 2: Pressedebatten omkring udredningens omtale af Able Archer-øvelsen blev startet af efterretningsmanden Jens Gregersen, der hævdede, at det var grundløst gætteri, når DIIS hævdede, at Sovjetunionen havde sat kernevåbenstyrker i alarmberedskab under Able Archer. DIIS havde ladet sig føre på vildspor af den sovjetiske KGBmedarbejder Gordijevskij. Men DIIS kilde til oplysningerne om det sovjetiske kernevåbenberedskab var den amerikanske efterretningschef Robert Gates erindringer From the Shadows (1996). DIIS gik ud fra, at Gates oplysninger stammede fra en amerikansk efterretningsrapport. Dette blev fuldt ud bekræftet efter udredningens offentliggørelse, hvor den pågældende efterretningsrapport (SNIE af 18. maj 1984) blev fundet på internettet (se: ocs/840518_ablearcher.pdf) den sovjetiske ledelse synes reelt at have været bange for, at installeringen af de første INF-raketter i Vesteuropa samtidig med øvelsen skulle have været brugt til et forkøbsslag mod Sovjetunionen. DIIS-udredningen In sum total, neither side was in any way prepared at that time to launch a missile at the other. All the talk of 1983 being a point of high danger (as opposed to high tension) is simply absurd. Jack F. Matlock, Jr. Special National Intelligence Estimate (SNIE) /JX Her står der ganske rigtigt: Response to NATO exercise: Assumption by Soviet air units in Germany and Poland (words deleted) of high alert status with readying of nuclear strike forces as NATO conducted Able Archer-83, a nuclear release command post exercise. 2 Og: A case in point is the Soviet reaction to Able

3 100 Archer-83. This was a NATO command post exercise held in November 1983 that was larger than the previous Able Archer exercises (words deleted). The elaborate Soviet reaction to this recent exercise included (words deleted) the placing of Soviet air units in East Germany and Poland in heightened readiness (words deleted). Alert measures included increasing the number of fighter-interceptors on strip alert, (words deleted). Although the Soviet reaction was somewhat greater than usual, by confining heightened readiness to selected air units, Moscow clearly revealed that it did not in fact think there was a possibility at this time of a NATO attack. 3 Disse to afsnit er grundlaget for periodekonklusionen ( ) i DIIS-udredningens bind 3: En tilspidsning skete i november 1983, hvor Sovjetunionen mistolkede hensigten med den uheldigt timede vestlige kernevåbenøvelse Able Archer og ikke udelukkede, at Vesten havde påbegyndt nedtællingen til et angreb på Sovjetunionen. Sovjetunionen gjorde kernevåbenbærende fly klar til indsats. Situationen var ikke mindst farlig, fordi de amerikanske beslutningstagere ikke var vidende om, at deres land befandt sig i en international krise. I flere af de nyeste fremstillinger sammenlignes denne situation med Cuba-krisen med hensyn til farlighed. 4 Og for den sammenfattende konklusion i bind 4: I maj 1981 etablerede sovjetledelsen det omtalte, meget store efterretningsprogram projekt Rjan, der løb frem til 1991 og omfattede en løbende rapportering til politbureauet. Rjan blev iværksat hurtigt efter starten af Reagan-administrationens program for psykologisk krigsførelse og er antagelig til dels affødt af dette. Projektet, der skulle varsle om den vestlige nedtælling [sic] til et kernevåbenangreb på Sovjetunionen, blev strammet flere gange, således også i forbindelse med den vestlige kernevåbenøvelse Able Archer i november 1983, hvor sovjetledelsen fejlagtigt troede, at amerikanerne havde startet forberedelserne til et angreb, og svarede igen med selv at alarmere kernevåbenstyrker. Det er bemærkelsesværdigt, at de amerikanske efterretningstjenester tilsyneladende ikke registrerede den sovjetiske krigsfrygt og eksistensen af projekt Rjan, hvad der foranledigede års selvransagelse i CIA. 5 Af den fremhævede sidste sætning i punkt 18 i SNIE-dokumentet fremgår det aldeles klart, at Moskva klart afslørede, at det faktisk ikke mente, at der på dette tidspunkt var mulighed for et NATO-angreb. Hermed er påstandene i de to fremhævede afsnit i DIIS-konklusionerne ovenfor punkterede. Og hermed kunne dokumentationen og denne artikel slutte. Men for at Frede P. Jensen ikke skal nære mindste tvivl, kan han også andetsteds i SNIE /JX finde yderligere afvisninger af DIIS-påstanden om, at sovjetledelsen fejlagtigt troede, at amerikanerne havde startet forberedelserne til et angreb : We believe strongly that Soviet actions are not inspired by, and Soviet leaders do not perceive, a genuine danger of imminent conflict or confrontation with the United States. This Judgment is based on the absence of forcewide combat readiness or other war preparation moves in the USSR, and the absence of a tone of fear or belligerence in Soviet diplomatic communications [ ] We do not believe [recent war scare propaganda] reflects authentic leadership fears of imminent conflict. 6 Og videre: Taken in their totality, Soviet talk about the increased likelihood of nuclear war and Soviet military actions do suggest a political intention of speaking with a louder voice and showing firmness through a controlled display of military muscle. The apprehensive outlook we believe the Soviet leadership has toward the longer term US arms buildup could in the future increase its willingness to consider actions even at some heightened risk that recapture the initiative

4 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 101 and neutralize the challenge posed by the United States. The judgments are tempered by some uncertainty as to current Soviet leadership perceptions of the United States, by continued uncertainty about Politburo decisionmaking process, and by our inability at this point to conduct a detailed examination of how the Soviets might have assessed recent US/NATO military exercises and reconnaissance operations. Notwithstanding these uncertainties, however, we are confident that, as of now, the Soviets see not an imminent military clash but a costly and to some extent more perilous strategic and political struggle over the rest of the decade. 7 I dokumentets detailanalyse uddybes disse overordnede konklusioner: Our assessment of both Soviet talk about nuclear war and Soviet military activities indicates a very low probability that the top Soviet leadership is seriously worried about the imminent outbreak of nuclear war, although it is quite possible that official propaganda and vigilance campaigning have generated an atmosphere of anxiety throughout the military and security apparatus. The available evidence suggests that none of the military activities discussed in this Estimate have been generated by a real fear of imminent US attack. 8 Ikke alene ignorerer DIIS-udrederne ovennævnte vurderinger og konklusioner, men fremfører stik modsatte påstande med henvisning til - SNIE /JX. Intetsteds i SNIE-dokumentet kan DIIS-udrederne finde støtte for deres påstand om, at sovjetlederne fortolkede Able Archer som optakt til et vestligt angreb. De amerikanske efterretningstjenester bag SNIE /JX var enige i, at der ikke var grundlag for at tro, at sovjetlederne på noget tidspunkt i den omhandlede periode forventede et snarligt forestående vestligt angreb. En efterfølgende CIA-vurdering Penneføreren bag SNIE /JX, Fritz W. Ermarth, skrev i anledning af 20-året for the war scare i 1983: At the close of the decade, while researching his book on the end of the Cold War, Don Oberdorfer interviewed the late Marshal Sergei Akhromeyev. The Marshal reported that he d never heard of Able Archer, the NATO nuclear CPX [command post exercise] that supposedly triggered the alerting of a nuclear-capable strike fighter regiment in the GDR and is widely cited as the peak of the war scare. At the time Akhromeyev was chief of the main operations directorate of the Soviet General Staff. If it had been cause for serious alarm, he above all people would have known about it and been in the chain of command that ordered a response. I understand that Ray Garthoff drew similar blanks from interviews with senior political figures in his researches. Evidently, the war scare did not involve real fear of war on the Soviet side, as we indeed concluded. 9 Og In a sense, the document itself, as are many nation [sic] intelligence estimates, was somewhat for the record. [ ] Had the analysts around the community on whose judgments and expertise this estimate rested been more alarmed, we would have produced it much faster. 10 Om efterfølgende undersøgelser inden for CIA af den såkaldte war scare i 1983 skriver Ermarth: In the late 1980s, the President s Foreign Intelligence Advisory Board (PFIAB) directed a thorough, highly classified review of the case. It was conducted by a very able young lady named Nina Stewart. It was lengthy and concluded by indicting us, the authors of the SNIE, for being dangerously relaxed. I retorted that we were being indicted for being right, alas, not the first or last time this has happened in intelligence work. If it hasn t already been, her report should be

5 102 declassified as much as possible. I ll stick by the conclusions of the SNIE. But the historical work done since then suggests Nina had a point, and it is worth pursuing further. 11 Ermarth kommenterer ikke i sin artikel oplysningerne i SNIE /JX om øget beredskab blandt udvalgte flystyrker i Østtyskland og Polen. Men hans omtale af Oberdorfer og Garthoff, der ikke kunne finde bekræftelse herpå i den øverste militære og politiske ledelse, får den oprindelige påstand til at hænge frit og ubekræftet i luften. DIIS-udredningens egentlige kilde I sin erindringsbog skrev den mangeårige CIA-medarbejder og til sidst chef Robert M. Gates om Able Archer og den sovjetiske reaktion herpå: We later learned more about the Soviet military reaction during Able Archer. Between November 2 and 11, there had been considerable activity by Soviet and other Warsaw Pact forces in the Baltic Military District as well as by East German, Polish, and Czechoslovak forces in response to the preparations for the exercise and the exercise itself. Elements of the air forces of the Group of Soviet Forces Germany had gone on heightened alert because, according to the commander, of the increase in the threat of possible aggression against the USSR and its Warsaw Pact allies during the exercise. Soviet military meteorological broadcasts were taken off the air during the exercise. Units of the Soviet Fourth Air Army had gone to increased readiness, and all combat flight operations were suspended from November 4 to Gates dokumenterer ikke disse oplysninger. Andetsteds i det 3 sider lange afsnit om Able Archer har han to henvisninger til Andrew & Gordievsky, KGB. Han forholder sig heller ikke til, at centrale sovjetiske aktører ikke havde kendskab til nogen alarm eller forhøjet beredskab blandt egne styrker. Det er interessant, at alle DIIS-udredningens påstande om øget beredskab er indeholdt i ovenstående Gates-citat. Det gælder også oplysningen om, at det baltiske militærdistrikt var inddraget, og at alle øvelsesflyvninger var suspenderede mellem 4. og 10. november. DIIS burde derfor have anført Gates som kilde og ikke Gordijevskij og Cimbala. 13 Gates bringer en række oplysninger i tillæg til SNIE /JX: Ud over i Østtyskland og Polen omtaler han øget aktivitet i det baltiske militærdistrikt 14 og blandt tjekkoslovakiske styrker. Flystyrker i Gruppen af Sovjetiske Styrker i Tyskland skulle være trådt i højere beredskab pga. truslen om aggression fra Vest: according to the commander. Militære meteorologiske udsendelser blev indstillet under øvelsen. Det var enheder af den sovjetiske fjerde luftarmé, der var blevet alarmeret. 15 Alle combat flight operations blev suspenderet mellem 4. og 10. november. 16 Som nævnt dokumenterer Gates ingen af de ovennævnte oplysninger. Hans bog udkom i 1996, 13 år efter Able Archer, og tilhører genren erindringslitteratur. Hans henvisning til according to the commander kunne tyde på, at der var tale om en lokalt besluttet, rutinemæssig forhøjelse af beredskabet. Alternativt kunne han have fået ordren oppefra. Med vor nuværende viden forbliver det gætteri. I en til Robert Gates bad jeg ham uddybe sin redegørelse vedrørende Able Archer. Han svarede lakonisk: Mr. Gregersen I cannot add any information beyond what was in my book. Thank you. RGates 17 Gordijevskijs vurdering Oleg Gordijevskij 18 har sammen med professor i moderne historie Christopher Andrew fra

6 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 103

7 104 Cambridge-universitetet skrevet en række bøger, hvor RJaN omhandles. 19 Derudover kommer han fem gange i sin selvbiografi ind på RJaN. I den sidste omtale heraf er også den angivelige krise og alarm i anledning af Able Archer med: En af efterretningstjenestens [CIA] seniormedarbejdere, der beskæftigede sig med Sovjetunionen, forholdt sig skeptisk med hensyn til min meddelelse i anledning af operation RJaN. Efter hans mening var hele denne operation blot en snedig manøvre fra den sovjetiske ledelses side. Efter alt at dømme havde han opmærksomt studeret og analyseret alle aspekter af dette program, og et så indgående kendskab til dette spørgsmål gjorde naturligvis et dybt indtryk på mig. Selv om det til syvende og sidst lykkedes mig at overbevise ham om, at de sovjetiske lederes paranoia ikke er tankespind, men en reel ting, fastholdt han sin mening vedrørende en lang række aspekter af de spørgsmål, som vi diskuterede. Han hævdede for eksempel, at under de militærøvelser, der gik under navnet Præcisionsbueskytte [dvs. Able Archer] var graden af militært beredskab i såvel de vestlige lande som i Sovjetunionen betydeligt mindre end det, der er nødvendigt for reel parathed til kernevåbenkrig. Som bekræftelse på sine ord sagde han, at da amerikanerne iagttog de sovjetiske troppers bevægelser på Sovjetunionens territorium og overvågede den militære kommunikationstjeneste, opdagede de intet usædvanligt. Det tvang mig til mere detaljeret at fæstne mig ved, hvad jeg selv mente om RJaN. Først og fremmest sagde jeg, at det ville være forkert at antage, at den sovjetiske ledelse mente, at Sovjetunionen faktisk kunne blive ramt af et kernevåbenslag. Snarere søgte den at skabe et sådant forsvarssystem for landet, som ville gøre det muligt straks at gøre modstand, såfremt det blev nødvendigt, og dermed bevare det nuværende samfundssystem. Jeg forklarede, at det såkaldte stjernekrigs -program ikke for sjovs skyld havde forskrækket Moskva, og landets ledelse måtte uundgåeligt stille spørgsmålet: hvis hele De forenede Staters territorium er sikkert forsvaret mod interkontinentale raketter, kan der så ikke ske det, at den amerikanske nation, overbevist om egen sikkerhed, beslutter sig for at påføre Sovjetunionen et pludseligt slag? 20 Ifølge Gordijevskij havde CIA altså ifølge en seniormedarbejder ikke iagttaget nogen usædvanlig militær aktivitet, endsige øget beredskab, blandt de sovjetiske væbnede styrker i begyndelsen af november Denne anonyme medarbejders mening er selvfølgelig i direkte modstrid med Gates s påstande refereret ovenfor. En yderligere CIA-kilde I 1997 udgav CIA en 33-sider lang analyse med udgangspunkt i Able Archer og udviklingen i forholdet mellem Sovjetunionen og USA i løbet af Den er mest bemærkelsesværdig ved titelvalget: En koldkrigsgåde, som viser, at heller ikke CIA-historikeren Benjamin Fischer kan bidrage med andet end spekulationer om, hvorvidt der virkelig var krise eller alarm med forhøjelse af beredskabet. Han refererer Garthoffs oplysning ovenfor (s. 5f i min redegørelse) og skriver:... a US expert who queried a number of senior Soviet political and military officials reports that none had heard of ABLE ARCHER, and all denied that it had come to the attention of the Politburo or even the upper levels of the Defense Ministry. 22 Det er uforståeligt, at Fischer overser dette paradoks. Den nævnte ekspert er Raymond Garthoff, The Great Transition (se fodnote 24 i min redegørelse). Fischer refererer til Oberdorfer, The Turn, men overser, at heller ikke Oberdorfer fandt nogen i sovjetledelsen, der kendte til Able Archer og medfølgende krise eller alarm (se s. 5 i min redegørelse). En uafhængig mening Sovjet- og Østeuropa-specialisten Vojtech Mastnys opfattelse er:

8 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 105 I do not think anybody can tell with certainty at this point whether Soviet nuclear-capable air units were put on alert or not. The one CIA document that asserts that they were may well have been mistaken; we know very well that even well-intended intelligence estimates often are. More important seems to me the question of why the potentially alarming information was apparently not forwarded all the way up the line of command for a decision not only on this occasion but also on others that looked similarly threatening. I give my opinion about this in my website article. 23 Selv Frede P. Jensen vil vel næppe hævde, at CIA er ufejlbarlig i deres efterretningsrapporter. CIA anfører ikke, hvilke informationer de bygger deres vurdering på. Signalefterretninger? Satellitovervågning? Warszawapagt-officerer? Spioner? Forsvarets Efterretningstjeneste og Able Archer Ifølge DIIS-udredningen observerede Forsvarets Efterretningstjeneste intet usædvanligt under øvelsen: Oplysninger om den østlige elektroniske overvågning i forbindelse med NATO s kernevåbenøvelse Able Archer der af kredse i Sovjetunionen tilsyneladende blev set som den mulige start på en kernevåbenkrig, jf. kap. 79 blev bragt i Efterretningsoversigten for november 1983 under overskriften Øget elektronisk overvågning i forbindelse med NATO-øvelsen Able Archer. Meddelelsen bestod dog alene af en opregning af de sovjetiske, polske, østtyske og tjekkoslovakiske opklaringsenheder, der var indsat mod Able Archer, samt af en vurdering, der lød: Omfanget af overvågningen svarede stort set til, hvad der normalt erkendes i forbindelse med øvelser bl.a. WINTEX-serien. [Her følger fodnote 48: EO november 1983, s. 27f. FE s arkiv.] Det er FE s eneste omtale af den sovjetiske optræden under denne øvelse i det periodiske materiale. 24 Jack F. Matlocks mening Afslutningsvis gives ordet til Jack F. Matlock 25, der også indledte denne artikel: Thank you for your letters regarding the NATO exercise Able Archer in I made no reference to it in my book 26 because I am convinced it had no political significance. Not a single Soviet senior policy maker at the time has ever mentioned it; several have said they had no knowledge of it. Whether there was any sort of Soviet military alert, I wouldn t know. Normally there were alerts of some sort (there are several levels) during military exercises of the other side, so it would not be surprising if there had been some sort of alert. Gates statement that Abel Archer occurred at a time of tension is true. He does not, however, claim that it increased the tension; he implies that it might have. The Soviet fear of an American attack predates Able Archer. The documents in Comrade Kryuchkov s Instructions: Top Secret Files on KGB Foreign Operations, , 27 by Christopher Andrew and Oleg Gordievsky demonstrate that orders went out to KGB residences months before Able Archer. My own theory is that the Politburo decided to go all out and block the INF deployments by using the peace movement in Europe. (Kvitsinsky says as much in his memoirs, recalling the fate of Nitze s Walk in the Woods suggestion.) One byproduct was that they may have been taken in by their own propaganda. Alternatively, the instructions to KGB residences may have reflected not a real fear that an attack was imminent but a request for the sort of information that could be used in their propaganda effort. There was a real fear of the potential of the Pershing IIs, since the Soviets assumed wrongly that they could reach Moscow. As I noted in my recent book, Gorbachev spoke to the Politburo of the missiles in 1987 as a pistol aimed at their head. But this, as the U.S. intended, had the effect of convincing the Soviet leaders that they had to eliminate this class of weapons, in their own interest.

9 106 In sum total, neither side was in any way prepared at that time to launch a missile at the other. All the talk of 1983 being a point of high danger (as opposed to high tension) is simply absurd. It may be that some of those taken in by the Soviet support of the peace movement in 1982 and 1983 are trying to salvage some modicum of a reputation for sound judgment by retroactively creating a danger that never in fact existed. 28 Når Matlock ikke nævner Able Archer i sin bog, er årsagen altså, at den ikke havde nogen politisk betydning dvs. at ingen i den civile eller militære ledelse i Moskva var opskræmte eller frygtede for, at øvelsen kunne indvarsle et vestligt angreb på Sovjetunionen. Han går ikke så meget op i, om Warszawapagt-styrker blev sat i alarmberedskab. Der var forskellige grader af øget beredskab, når modparten holdt øvelser, skriver han. 29 Konklusion Sammenfattende må det konstateres, at der ikke foreligger dokumentation fra flere af hinanden uafhængige førstehåndskilder, der overbevisende godtgør, at den sovjetiske ledelse frygtede angreb med atomvåben fra NATO i begyndelsen af november 1983 på grund af Able Archer og derfor satte udvalgte flystyrker i Østtyskland, Polen og det baltiske militærdistrikt i alarmberedskab. Vi har alene nogle tvetydige, indbyrdes modsigende CIA-baserede påstande, som næppe kan kvalificere som førstehåndskilder. En række sovjetiske militære og politiske ledere har direkte benægtet, at der var krise eller alarm. Enhver sober analyse må derfor konkludere, at der ikke er grundlag for at hævde, at der var krise og alarm i Kreml med indførelse af særlig forhøjet beredskab som følge af Able Archer. Bemærk at DIIS-udredningen hævder, at Sovjetunionen og sovjetledelsen svarede igen med selv at alarmere kernevåbenstyrker. Med Sovjetunionen og sovjetledelsen kan der kun være tale om kommunistpartiets politbureau. Men DIIS-udredningen bringer ikke skygge af dokumentation herfor. De sovjetiske væbnede styrker havde ikke hverken på højt eller lavt kommandoniveau bemyndigelse til på eget initiativ og ansvar at gøre atomvåben klar til affyring. DIIS-udredningens behandling af Able Archer bør derfor grundlæggende omskrives. Det berører kapitel 59, kapitel 78, kapitel 79 og den hertil knyttede periodekonklusion i kapitel 80 citeret i denne artikels indledning. Ligeledes gælder det sammenfatningen i kapitel 88 (Konklusion og perspektiver) citeret i indledningen. 2. Poul Villaume og Able Archer 1983 I sin anmeldelse af DIIS-koldkrigsudredningen 30 skrev Poul Villaume om Able Archer: Det må også nævnes, at DIIS-udrederne på enkelte mindre punkter har givet deres skarpeste kritikere for let spil. [ ] For det andet ved nok at have konkluderet lidt fastere om de sovjetiske reaktioner på NATO s Able Archer-øvelse i 1983, end der på nuværende tidspunkt er kildemæssigt belæg for. 31 Man må tolke Villaumes ord således, at der kildemæssigt er belæg for DIIS-udredningens fremstilling et eller andet sted, formentlig i de russiske militære og/eller efterretningsorganers arkiver. Men det er rent gætteri, for det har han eller nogen anden forsker ingen viden om. At Villaume accepterer DIIS-udredningens version fremgår også af hans bidrag til Politikens og Gyldendals Danmarkshistorie, hvor han skrev: Seks uger senere, i begyndelsen af november [1983], blev sovjetiske flystyrker med atomvåben i DDR og Polen sat i højt beredskab, mens NATO gennemførte en stor stabsøvelse med frigivelse af atomvåben ( Able Archer ). 32 Den ubekræftede krise og alarm i Moskva i november 1983 har således allerede fundet vej

10 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 107 fra speciallitteraturen ud i mere generelle fremstillinger. 3. Endnu en dramatisk beretning om november 1983 På dansk er der udkommet en hel bog 33 om det spændte forhold mellem supermagterne i Her får vi også serveret de angivelig dramatiske og farefulde begivenheder med udgangspunkt i Able Archer i november Forfatteren dokumenterer ikke i hvert enkelt tilfælde sine konkrete oplysninger, men giver nogle summariske kildehenvisninger til en række angelsaksiske forfattere bagest i bogen: Beskrivelsen af Able Archer 83-øvelsen bygger på Ronald E. Powaski: Return to Armageddon: The United States and the Nuclear Arms Race, (Oxford University Press 2000), s , Garthoff: The Great Transition, s , Oberdorfer: From the Cold War to a New Era, s , Pry: War Scare, s , Andrews [sic, skal være: Andrew] og Gordievskij: KGB, s , DIIS koldkrigsudredning, [bind 3], s , Fischer: The Reagan Reversal, s , og Robert M. Gates: From the Shadows: The Ultimate Insider s Story of Five Presidents and How They Won the Cold War (Simon & Schuster 1996), s Ingen af disse sekundære kilder har henvisninger til primærkilder. Som jeg har dokumenteret i min redegørelse Able Archer 1983 og Koldkrigsudredningen refererer en række af forfatterne i deres kildehenvisninger til kollegaernes bøger. Omkring Gordijevskijs korrekte RJaN-oplysninger fletter historiker Dahlberg en dramatisk og fantasifuld beretning i bedste thriller-stil - uden henvisning til én eneste primærkilde. Noter 1. S. 67. Frede P. Jensen kalder mig vedholdende efterretningsmanden eller den tidligere efterretningsmand. Ligesom Frede P. Jensen har jeg gennemgået uddannelse som sprogofficer. I studietiden havde jeg et deltidsjob i Forsvarets Efterretningstjenestes økonomisektion, der analyserede de sovjetiske og østeuropæiske økonomier. Jeg har ikke modtaget løn eller andre honorarer fra forsvaret siden Gør det mig til efterretningsmand? I 2005 udgav Forsvarsakademiet en redegørelse af mig, jvf. nærmere nedenfor. I øvrigt kender Frede P. Jensen åbenbart ikke sin egen udredning; SNIE er omtalt i udredningens bind 3, side 516, ligesom den også er nævnt i Gates bog (s. 272). 2. Implications of Recent Soviet Military-Political Activities, CIA SNIE /JX dateret May 18, 1984, s. 1. Tilgængelig på: 3. Ibid., s. 4 (min fremhævelse) 4. 3/552 (min fremhævelse) 5. 4/54 (min fremhævelse) 6. SNIE /JX dateret 18. maj 1984, side iii (mine fremhævelser) 7. Ibid., s. iv (mine fremhævelser) 8. Ibid., s. 5 (mine fremhævelser) 9. Fritz W. Ermarth, Observations on the War Scare of From an Intelligence Perch. Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact. 11 November 2003, s. 3 Tilgængelig på: ch/php/documents/collection_17/texts/ermarth.pdf 10. Ibid., s Ibid., s Robert M. Gates, From the Shadows, s I en længere redegørelse med titlen Able Archer 1983 og Koldkrigsudredningen udgivet i december 2005 af Forsvarsakademiet i serien Forum for Forsvarsstudier behandlede jeg detaljeret alle DIISudredningens kilder til til beskrivelsen og fortolkningen af Able Archer. Redegørelsen er tilgængelig på: svarsstudier/#{5b73f185-7c27-4b34-99d7-2f4e0696dc Geografisk omfattende Estland, Letland og Litauen samt Kaliningrad-distriktet, jvf. Vojennyj Entsiklopedicheskij slovar, Moskva, 1983, s Denne oplysning gentages i Stephen J. Cimbala, Military Persuasion in War and Policy: the Power of Soft, 2002, s Cimbala anfører ingen kilde hertil; dog omtaler han i anden sammenhæng Gates bog (ibid.). 16. Cimbala gentager også denne oplysning (ibid.) dateret 13/ fra Robert M. Gates til forf. 18. Gordijevskij var officer i KGB og sluttede sin karriere som oberstløjtnant. Han var i to perioder på til

11 108 sammen 10 år stationeret ved KGB-residensen i København. Under opholdet her fik han kontakt med den britiske efterretningstjeneste, SIS (ofte benævnt MI-6), og han lod sig hverve som dobbeltagent i I starten af 1980 erne var han stationeret i London. Kort efter hans hjemkaldelse til Moskva i 1985, lykkedes det briterne at smugle ham ud over den finske grænse. Han bor i dag i en mindre by tæt ved London. Efter afhopningen blev han dødsdømt in absentia, en dom, der stadig er i kraft i Rusland. 19. Se fodnote 1 i min redegørelse (omtalt i fodnote 13 ovenfor). 20. Her oversat fra Oleg Gordijevskij, Sledujushchaya Stantsija Rasstrel (Næste Stop Henrettelse), (engelsk udgave 1995), Moskva, 1999, s Mine fremhævelser. 21. Benjamin B. Fischer, A Cold War Conundrum, History Staff, Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency, Tilgængelig på: Ibid., s dateret 27/ fra Vojtech Mastny til forf. (min fremhævelse). Henvisningen til the one CIA document er til SNIE /JX (se s. 6f og fodnote 32 i min redegørelse). Henvisningen til my website article er til artiklen omtalt i fodnote 29 i min redegørelse /443f. 25. Jack F. Matlock blev i juni 1983 udnævnt til senior director for European and Soviet Union affairs i National Security Council. I årene var han USA s ambassadør i Sovjetunionen. 26. Jack F. Matlock, Reagan and Gorbachev. How the Cold War Ended, New York, Bogen er ikke benyttet af DIIS-udrederne. Matlock har oplyst til forf., at en dansk oversættelse er på vej. 27. Instructions from the Centre (se fodnote 1 i min redegørelse) blev i en lettere revideret udgave udgivet i USA i 1993 under denne titel 28. dateret 18/ fra Jack Matlock til forf. (mine fremhævelser) 29. I min redegørelse Able Archer 1983 og Koldkrigsudredningen understregede jeg, at når DIIS-redegørelsen gør så meget ud af Able Archer og dens politiske konsekvenser i Moskva, må det skyldes, at der ikke blot var tale om en rutinemæssig forhøjelse af beredskabet. 30. Arbejderhistorie nr. 1/2006, s Ibid., s Bind 15, s Rasmus Dahlberg, Den kolde Krigs højdepunkt, Aschehoug, Ibid., s. 193f Jens Gregersen, cand.polit, direktør og debattør

Var verden på randen af atomkrig i november 1983?

Var verden på randen af atomkrig i november 1983? ...den sovjetiske ledelse synes reelt at have været bange for, at installeringen af de første INF-raketter i Vesteuropa samtidig med øvelsen skulle have været brugt til et forkøbsslag mod Sovjetunionen.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 249 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. januar 2009 Kontor: Det Internationale Kontor

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne Børn og krig TRIN 1 Opgave: Børnekonventionen For at beskytte børn, når der er krig i et land, har FN lavet noget, der hedder en børnekonvention. I Børnekonventionen står der blandt andet: Børn har ret

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser

Virkningsfulde bønner og påkaldelser Virkningsfulde bønner og påkaldelser (4) Den Store Invokation (billeder + tekst) DEN STORE INVOKATION - THE GREAT INVOCATION Fra lysets kilde i Guds sind Lad lys strømme ind i menneskers tanker Lad lyset

Læs mere

Drømmer du om en karriere i USA?

Drømmer du om en karriere i USA? Drømmer du om en karriere i USA? Pernille Wichmann Christensen, Formand, DJØF New York DJØF København, torsdag den 5. maj, 2011 OVERSIGT Pernilles vej til USA - Den personlige historie Adgang til USA?

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1133 Klager: Sparekassen Kronjylland Tronholm 1 8900 Randers Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi Str. 0103 Tbilisi Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere