VS III Brugermanual. Making quality of care easy. Respiratory Care solutions. Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VS III Brugermanual. Making quality of care easy. Respiratory Care solutions. Dansk"

Transkript

1 VS III Brugermanual Dansk Respiratory Care solutions Making quality of care easy

2 Respiratory Care Solutions Making quality of care easy

3 Indhold 1 Indledning Definitioner Bruger-/ejeransvar Medicinske oplysninger 2 2 Beskrivelse af apparatet Dele Dit apparat Respirationskredsløb 7 3 Tilslutningsprocedurer Tilslutning af strømforsyning Tilslutning af respirationskredsløbet Tilslutning af masken Eksempel på et færdigsamlet system 11 4 Anvendelse Opstart af ventilation Skift mellem programmer (under ventilation) Visning af data (under ventilation) Indstilling af dato og klokkeslæt (når ventilation er afsluttet) Slukning af apparatet 16 5 Rengøring og vedligeholdelse Fejlfinding Tekniske specifikationer Dimensioner Vægt (uden ekstern strømforsyning) Strømforsyning Transport 22 8 Appendiks Symboler vist på skærmen Indeks iii

4 iv

5 1 Indledning Denne vejledning skal læses omhyggeligt, inden apparatet tages i brug. Denne vejledning følger med det VS III -apparat, du har modtaget. Den erstatter på ingen måde den kliniske vejledning, som udleveres til din læge eller leverandøren af dit medicinske udstyr. VS III-apparatet er beregnet til at give ventilation til alle patienter, hvad enten de er afhængige af en respirator eller ej. Det kan give invasiv ventilation (f.eks. via en trakeostomitube) eller non-invasiv ventilation (f.eks. via en maske eller et mundstykke); illustrationerne og teksten beskriver dog kun anvendelse med maske. 1.1 Definitioner Denne vejledning indeholder særlige udtryk og ikoner, der angives i marginen og henleder opmærksomheden på specifikke og vigtige oplysninger. FORSIGTIG Forklarer særlige forholdsregler med henblik på at gøre brugen af apparatet sikker og effektiv. ADVARSEL Gør opmærksom på risiko for skade. Bemærk: Er en oplysende eller nyttig kommentar. : Angiver en handling, du skal udføre. 1.2 Bruger-/ejeransvar Ejeren eller brugeren af dette apparat har det fulde ansvar for enhver skade på person eller ting som følge af: Apparatet bliver klargjort, anvendt eller rengjort på end måde, der ikke er i overensstemmelse med de medfølgende anvisninger. Apparatet bliver klargjort, vedligeholdt eller ændret af ikkeautoriserede personer og/eller på en måde, der ikke er i overensstemmelse med anvisningerne. Indledning 1

6 1.3 Medicinske oplysninger Formålet med dit ventilationsapparat VS III-apparatet er beregnet til ventilation af både voksne og børn. Patienter kan bruge det i hjemmet og/eller på hospitalet. Apparatet kan bruges sammen med enten et enkelt eller et dobbelt respirationskredsløb. Din læge kan indstille to ventilationsprogrammer. Du kan skifte fra det ene til det andet, mens ventilationen er i gang. Advarsler Denne vejledning skal læses og forstås fuldt ud af brugeren, før apparatet tages i brug. De råd, som er indeholdt i denne vejledning, erstatter ikke de instruktioner, som du får af din læge (eller leverandøren af udstyret), som allerede er bekendt med betjeningen af apparatet gennem den medfølgende kliniske vejledning. Apparatet skal indstilles af kompetent og behørigt uddannet personale under opsyn af en læge. Apparatet skal bruges med det tilbehør, som producenten eller din ordinerende læge anbefaler. Brug af forkert tilbehør vil sandsynligvis påvirke apparatets virkemåde. Spørgsmål angående klargøring, anvendelse og vedligeholdelse af ventilatoren og dens tilbehør bedes rettet til leverandøren af dit medicinske udstyr. Ventilatoren skal transporteres i tasken. I tilfælde af eksternt synlige fejl skal du ophøre med at bruge apparatet. Hvis apparatets ydelse bliver upålidelig, og du får problemer med at trække vejret eller udløse et åndedrag, skal du kontakte leverandøren af dit medicinske udstyr. For at undgå risiko for elektrisk stød må apparatkabinettet ikke åbnes. Reparationer og indvendig vedligeholdelse må kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Hvis der er forstyrrelser på el-nettet, skal ventilatoren anvendes med batteri som strømkilde. Leverandøren af dit medicinske udstyr skal undersøge de elektromagnetiske karakteristika i det miljø, hvor denne ventilator skal bruges. Leverandøren af dit medicinske udstyr skal især sikre følgende: 2

7 P At der ingen interferens er, og at ventilatoren fungerer korrekt, når den bruges i nærheden af andet elektrisk udstyr, inklusive mobiltelefoner. At ventilatoren aldrig anbringes på eller under andre apparater. At der er tilstrækkelig afstand mellem ventilatoren og andre elektriske apparater i dit hjem. I overensstemmelse med EU-direktiv 22/96/EF vedrørende elektriske og elektroniske affaldsprodukter skal ventilatoren bortskaffes separat fra andre typer affald. Den må ikke bortskaffes sammen med almindeligt kommuneaffald. Nærmere oplysninger fås ved at kontakte leverandøren af dit medicinske udstyr. Ovennævnte advarsler er af generel karakter. Andre specifikke advarsler og bemærkninger er angivet rundt omkring i vejledningen. 2 Beskrivelse af apparatet 2.1 Dele Billedet nedenunder viser de komponenter, der fås hos leverandøren af dit medicinske udstyr: Rejsetaske Maske eller trakeostomitube Dit apparat Ekstern strømforsyning Respirationskredsløb Fig. 1: Komponenter, der kan købes hos leverandøren af dit medicinske udstyr Beskrivelse af apparatet 3

8 2.2 Dit apparat Set forfra Betjeningspanel (skærm og tastatur) Luftudtag Område til tilslutning af respirationskredsløb Enkelt kredsløbsstøtte med eksspirations- og trykledningsforbindelse P Fig. 2: Apparatet set forfra (et enkelt kredsløb) Der er en anden type kredsløbsstøtte til dobbelte kredsløb (se næste billede). Luftudtag Dobbelt kredsløbsstøtte (returluft) Fig. 3: Detaljeret billede af kredsløbsstøtte (dobbelt kredsløb) 4

9 Set bagfra På apparatets bagside skal man være særlig opmærksom på placeringen af følgende: Strømforsyningsstik Støvfilteret, som du skal skifte (se Rengøring og vedligeholdelse på side 17). FORSIGTIG Lufthullerne må ikke blokeres. Dette symbol apparatet. findes bag på Støvfilter (luftindtag) Iltforsyning: Maks. tryk: 4 kpa Maks. flow: 8 l/min. Stik Fig. 4: Apparatet set bagfra Apparatets betjeningspanel Apparatets betjeningspanel består af en LCD-skærm og et tastatur. Indikatorer LCD-skærm Menu-knap Alarmstandsningsknap Justeringsknapper Tænd/ sluk-knap VS III Enter-knap Fig. 5: Detaljeret billede af betjeningspanelet Tastaturet består af knapper og indikatorlamper. Knapperne på tastaturet står opført i nedenstående tabel. Beskrivelse af apparatet 5

10 Tabel 1: Knapper på apparatets betjeningspanel Knap Tænd/sluk-knap Alarmstandsningsknap Menu-knap Enter-knap Justeringsknap (pil op/ned) Funktion Tænder apparatet. Stopper apparatet ved at vise et skærmbillede med valgmuligheder. Brugeren kan vælge at afslutte ventilation (hvis der tilføres ventilation) eller slukke apparatet (hvis der ikke tilføres ventilation). Tryk på knappen to gange for at afslutte ventilation (anden gang skal du trykke på knappen og holde den nede). Standser lydalarmen. Når der bliver trykket på knappen én gang, bliver alarmdetaljerne stående på skærmen. Der skal trykkes en gang mere for at fjerne dem. Enten begynder den orange eller den røde indikator (LED) at blinke alt efter, hvilken type alarm det drejer sig om. Åbner menuen (visning af data, indstilling af dato og klokkeslæt) eller går tilbage til det tidligere skærmbillede. Starter ventilation. Bekræfter den valgte menu eller tekst. Med denne kan du åbne/afslutte redigeringsfunktionen (til indstilling af dato). Med denne kan du navigere fra en valgt menupost til en anden: Vælger den tidligere post (pil op) eller den næste post (pil ned). I redigeringsfunktion (indstilling af dato): Øger/ reducerer værdien på en enhed. Apparatet bipper, når den højeste eller laveste værdi er nået. 6

11 Skærmbilledets udseende mens apparatet er i gang Viser, at apparatet er i patientmenuen (låst hængelås) Viser måling af aktuelt tryk (på et søjlediagram) Meddelelse til hjælp til navigering Fig. 6: Skærmbilledets udseende mens apparatet er i gang 2.3 Respirationskredsløb 27/6/28 16:48 PS.Vs Afhængigt af, hvilken ventilationsfunktion din læge har ordineret, skal du bruge et af følgende: Et enkelt kredsløb Et enkelt kredsløb med eksspirationsventil og med eller uden trykledning Et dobbelt kredsløb. Du finder ud af, hvilken type respirationskredsløb der er ordineret til dig, og kan læse anvisningen i at forbinde det til apparatet i Tilslutning af respirationskredsløbet på side 9. Stop Dato vist som dag/måned/år Klokkeslæt Ladeniveau for det interne batteri Aktuelt ventilationsprogram 3 Tilslutningsprocedurer Apparatet skal være anbragt på en jævn overflade. Sørg for, at området er fri for støv og genstande, der eventuelt kunne blokere støvfilteret. FORSIGTIG Pas på ikke at anbringe apparatet, hvor det kan blive væltet, eller hvor man kan komme til at snuble over el-ledningen. Tilslutningsprocedurer 7

12 3.1 Tilslutning af strømforsyning Tilslutning af respiratoren til el-nettet: 1. Sæt strømstikket i bag i respiratoren (i stikket der er markeret med, se næste billede). 2. Sæt el-ledningen i strømforsyningen, og sæt den fast, så den ikke bliver koblet fra ved et uheld. 3. Sæt den anden ende af el-ledningen i en stikkontakt på el-nettet. 3 1 Fastgørelsesklemme 2 Fig. 7: Tilslutning af apparatet til el-nettet Bemærk: Spring over trin 2, hvis der bruges en strømforsyning med fast el-ledning. Apparatet er nu på standby. ADVARSEL El-ledningen har en lås, der trækkes og skubbes af og i. Træk forsigtigt i el-ledningen for at tage den af respiratoren. Yderhuset må ikke drejes. Bemærk: Hvis apparatet har et genopladeligt internt batteri, kan det bruges uden at være tilsluttet el-nettet i en periode på 2 4 timer, alt afhængigt af indstillingerne. Batteriet genoplades automatisk, når apparatet er tilsluttet el-nettet. 8

13 3.2 Tilslutning af respirationskredsløbet FORSIGTIG Kun det kredsløb, som er leveret af leverandøren af dit medicinske udstyr, kan bruges sammen med apparatet. En anden type kredsløb kan mindske effektiviteten af din behandling. Valgmulighed 1 Enkelt kredsløb 1. Forbind den ene ende af den riflede slange til luftudtaget som vist på næste billede : Symbol, der angiver luftudtag P 1 Riflet slange Fig. 8: Tilslutning af et enkelt kredsløb til apparatet Når kredsløbet er forbundet til apparatet, kan du forbinde masken til den anden ende af slangen. Valgmulighed 2 Enkelt kredsløb med eksspirationsventil og trykledning 1. Tilslut luftudtaget til den ene gren af den riflede slange, så den sidder godt fast. 2. Tilslut derpå eksspirationsventilslangen (den eneste med en hvid studs) til ventilreguleringen, og drej derpå studsen en smule til højre for at sikre, at slangen sidder godt fast. 3. Endelig forbindes den anden slange (uden studs) til det proksimale trykudtag. Bemærk: Hvis kredsløbet ikke omfatter en trykledning, skal der springes over dette tredje trin. Tilslutningsprocedurer 9

14 Slange til eksspirationsventil Regulering af eksspirationsventil 2 P Trykledningsslange 3 Trykledning (Prox. P.) P Fig. 9: Tilslutning af et enkelt kredsløb med eksspirationsventil og trykledning Når kredsløbet er forbundet til apparatet, kan du forbinde masken til den anden ende af kredsløbet. Valgmulighed 3 Dobbelt kredsløb 1. Sæt den ene gren af kredsløbet godt fast i luftudtaget 2. Tilslut derpå den anden gren. Symbol, der angiver luftudtag Symbol, der angiver returluft 1 2 Fig. 1: Tilslutning af et dobbelt kredsløb 1.

15 Når kredsløbet er forbundet til apparatet, kan du forbinde masken til den anden ende af kredsløbet. Bemærk: Disse tre typer kredsløb ser muligvis ikke ud nøjagtigt som på billedet. Det kan også omfatte et fugtningssystem, et bakteriefilter eller vandlåse. Kontakt din leverandør af medicinsk udstyr, hvis du har spørgsmål vedrørende tilslutning af respirationskredsløbet. 3.3 Tilslutning af masken Der henvises til de instruktioner, som din læge eller leverandøren af dit medicinske udstyr har givet. FORSIGTIG Det er vigtigt kun at bruge den maske, som din læge eller leverandøren af dit medicinske udstyr har udleveret. 3.4 Eksempel på et færdigsamlet system P Fig. 11: Eksempel på færdigsamlet system (enkelt kredsløb med ventil og trykledning) Hvis udstyret ikke har tilbehør (ilttilbehør, eksternt batteri eller fjernalarm), kan du nu tænde apparatet (se næste afsnit). Tilslutningsprocedurer 11

16 4 Anvendelse Denne ventilator og dens tilbehør skal anvendes i et støvfrit miljø, og må ikke udsættes for direkte sollys. Ventilatoren er et medicinsk apparat. For at sikre problemfri drift skal ventilatoren holdes på afstand af kæledyr, og det skal sikres, at børn ikke har adgang til den uden opsyn. Du kan: Tænde og slukke apparatet Skifte fra det ene ventilationsprogram til det andet, hvis behandlingen omfatter to forskellige programmer Vise data for hvert ventilationsprogram: Indstillinger og alarmtærskler, som lægen har indsat, målinger i det aktuelle ventilationsprogram, tekniske data og hændelses- og alarmjournalen Indstille dato og klokkeslæt. 4.1 Opstart af ventilation 1 Uanset om apparatet kører på batteri eller på el-nettet, trykkes der på. VS III Apparatet udfører en selvtest. VS III Software version: x.xx Autotest in progress... 15h /8/28 15:29 PS.Vs Start ventilation /8/28 15:29 Prog1: PS.Vs Prog2: PS.Vt Start ventilation 2 Hovedskærmbilledet vises. Tryk enten på for at starte ventilation Eller brug for at vælge Prog1 eller Prog2, og tryk 1 program 2 programmer dernæst på ventilation. for at starte Fig. 12: Når apparatet tændes, udføres der en selvtest, og startskærmbilledet for ventilation vises med et program (nederste venstre skærmbillede) eller to programmer (nederste højre skærmbillede) 12

17 4.2 Skift mellem programmer (under ventilation) /9/28 17:5 Prog1: PS.Vs 1 Mens apparatet tilfører ventilation under Prog1, trykkes der på. 4 3 Prog2: PS.Vt 2 1 Stop! Confirmation Program change? No Yes Confirm 2 På skærmbilledet til bekræftelse af programændring bruges til at vælge Yes (ja), og tryk dernæst på for at bekræfte. LP /9/28 17:5 Prog2: PS.Vt Prog1: PS.Vs Stop Apparatet tilfører nu ventilation under Prog /9/28 17:5 Prog2: PS.Vt Prog1: PS.Vs Stop 11 Med valgmuligheden Mouthpiece/Speaking (mundstykke/tale) deaktiveret LP /9/28 17:5 Prog2: PS.Vt Prog1: PS.Vs Fig. 13: Skift mellem programmer under ventilation Stop 11 Bemærk: Når valgmuligheden Mouthpiece/Speaking (mundstykke/ tale) er aktiveret af lægen, kan du tale uden at udløse lavtryksalarm under eksspiration. Sørg for, at plejepersonalet holder opsyn med brugen af apparatet, når denne valgmulighed er aktiveret. LP Med valgmuligheden Mouthpiece/Speaking (mundstykke/tale) aktiveret LP Symbolet vises, når valgmuligheden Mouthpiece/Speaking (mundstykke/tale) er valgt til Prog 2 (gælder kun i ventilventilationsfunktioner). Anvendelse 13

18 4.3 Visning af data (under ventilation) /8/28 17:2 PS.Vs 1 Med hovedskærmbilledet på skærmen trykkes der på for at åbne skærmbilledet Menu. 2 1 Stop Back PS.Vs Menu View settings/alarms View Monitoring Technical information Events/Alarms Log Fig. 14: Visning af data 2 Brug til at vælge det, der skal vises: Ventilationsindstillinger og alarmtærskler Målinger (overvågning) Tekniske oplysninger Hændelses- og alarmjournal. Tryk dernæst på for at bekræfte. Nedenfor vises skærmbilledet for hver enkelt valgmulighed: Ventilationsindstillinger og alarmtærskler: PS.Vs View settings PS.Vs View alarm thresholds 1 TgI(P) AUTO min max TgI(V) NO bpm TgE AUTO f -- 2 bpm Timin.3 s Vt.25.8 L L s FiO % 1 : Alarm thresholds : Settings PS PEEP 4 fmin 15 Rise t Vts.5 Timax 2. Målinger: PS.Vs View Monitoring 1 f = 15 bpm FiO2 = 21 % 6 I:E = 1:2.3 Leaks = % 5 4 Ti = 1. s 3 2 Vti =.6 L 1 MVI = 9. L/min Tekniske oplysninger: /8/28 16:49 Patient hours= 165h Machine hours= 2h Turbine wear= % Circuit type= Valve Software version= x.xx Hændelses- og alarmjournal: 27/6/211 16:48 DATE & TIME ALL EVENTS CODE 28/6/211 18:38:48 High FiO2:%FiO2: 21 28/6/211 18:54:4 High FiO2:%FiO2: /6/211 9:52:43 Low FiO2:%FiO2: /6/211 8:13:3 Start of ventilation: prog: /6/211 11:6:22 Loss of power supply: /6/211 9:52:23 Switched to internal battery: /6/211 1:32:3 Switched to external supply: /6/211 19:55:54 Switched to mains supply: Events #1 to 8 of 17 / : Scroll : Alarms only 27/6/211 16:49 DATE & TIME ALARM EVENTS CODE 28/6/211 18:38:48 High FiO2:%FiO2: 21 28/6/211 18:54:4 High FiO2:%FiO2: /6/211 9:52:43 Low FiO2:%FiO2: /6/211 8:13:3 Mains supply /6/211 8:13:2 Mains supply /6/211 9:52:23 Patient disconnection /6/211 9:52:3 Patient disconnection /6/211 19:55:54 -- External battery Events #1 to 8 of 11 / : Scroll : All events Fig. 15: Skærmbilleder med oplysninger (eksempler) Nærmere oplysninger fås ved at kontakte leverandøren af dit medicinske udstyr. 14

19 4.4 Indstilling af dato og klokkeslæt (når ventilation er afsluttet) 24/8/28 16:48 1 Tryk på for at åbne skærmbilledet Menu PS.Vs 2 1 Start ventilation PS.Vs Menu View settings/alarms Technical information Date and Time Setting Events/Alarms Log 2 Brug for at vælge Date and Time Setting (indstilling af dato og klokkeslæt), og tryk dernæst på. Back /8/28 16:53 Date and Time Day: 24 Month: 8 Year: 28 Hour: 1 Minute: 13 Felterne Day (dag), Month (måned), Year (år), Hour (timetal) og Minute (minuttal) vises. Feltet Day (dag) vælges som standard /8/28 16:53 Date and Time Setting Day: 25 Month: 8 Year: 28 Hour: 1 Minute: 13 3 Tryk på for at redigere feltet Day (dag). Det fremhævede område bliver mindre for kun at vise det redigerbare felt, og ordene Set Date and Time (indstil dato og klokkeslæt) vises i meddelelsesområdet. Brug for at ændre dagen i måneden. Tryk på for at bekræfte ændringen /8/28 16:54 Date and Time Setting Day: 25 Month: 8 Year: 28 Hour: 1 Minute: 13 4 Det fremhævede område går tilbage til dets oprindelige størrelse og flytter til næste felt. Fig. 16: Indstilling af dato og klokkeslæt Gentag anvisningen i trin 3 og 4 i felterne Month (måned), Year (år), Hour (timetal) og Minute (minuttal). Tryk på to gange for at vende tilbage til hovedskærmbilledet. Anvendelse 15

20 4.5 Slukning af apparatet Afslutning af ventilation 1 program 2 programmer /9/28 16:48 PS.Vs Stop /9/28 16:48! PS.Vs Start ventilation Confirmation Stop ventilation 1s Turn off ventilator Cancel Disconnect O2 before stop! Confirm /9/28 17:5 Prog1: PS.Vs Prog2: PS.Vt Stop 27/9/28 17:5 Prog1: PS.Vs Prog2: PS.Vt Start ventilation Tryk på. Tryk på igen, og hold knappen nede i 1 sekund, eller bekræft Stop ventilation (afslut ventilation) ved at trykke på. Meddelsen Wait a few moments (vent et øjeblik) vises. Herved vises hovedskærmbilledet: Enten det aktuelle program (hvis der kun er indstillet ét program) Eller det valgte program (hvis der er indstillet to programmer). Fig. 17: Afslutning af ventilation Bemærk: Når ventilation afsluttes, bipper apparatet kontinuerligt. Tryk på for at bekræfte. 16

21 Nedlukning af apparatet Mens ventilation er stoppet Under ventilation 27/9/28 19:17 27/9/28 19:18 1 Tryk på PS.Vs Start ventilation PS.Vs Stop! Confirmation Turn off ventilator 1s Cancel Disconnect O2 before stop! Confirm! Confirmation Stop ventilation 1s Turn off ventilator Cancel Disconnect O2 before stop! Confirm 2 Tryk på igen, og hold knappen nede i 1 sekund (skærmbillede i venstre side), eller bekræft Turn off ventilator (slukning af ventilator) ved at trykke på (skærmbillede i højre side). Alarmen lyder. Wait a few moments Meddelelsen Wait a few moments (vent et øjeblik) vises (du skal vente på, at kredsløbet tømmes), hvorefter apparatet bipper. Tryk på. Fig. 18: Nedlukning af apparatet 5 Rengøring og vedligeholdelse Vi anbefaler, at du udfører vedligeholdelse af apparatet og dets tilbehør med jævne mellemrum. FORSIGTIG Hvis du bruger følgende tilbehør: Maske Fugter Bakteriefilter Vandlåse, skal du følge de instruktioner, der er angivet i vejledningen til tilbehøret, og instruktionerne fra din læge eller leverandøren af udstyret. Rengøring og vedligeholdelse 17

22 P FORSIGTIG Undlad at bruge blegemiddel, klorin, alkohol eller aromatiske olier (inklusive alle parfumerede olier), fugtighedsbevarende eller bakteriedræbende sæber. Disse opløsninger kan forårsage hærdning og mindske plastkomponenternes levetid. Tabel 2: Vedligeholdelseshyppighed Komponent Frekvens Vedligeholdelse Respirationskredsløb Følg særlige anbefalinger fra leverandøren af dit medicinske udstyr. Maske Inden brug for første gang, derpå ugentligt. Rengør masken i varmt sæbevand, skyl grundigt, og tør omhyggeligt. Hovedbånd til maske Månedligt. Vask hovedbåndet i varmt sæbevand. Apparatets ydre Månedligt. Aftør med en fugtig klud og sæbevand. FORSIGTIG Apparatet skal holdes væk fra vand. Støvfilter Kontrollér en gang om måneden, om det er i god stand, og udskift det om nødvendigt. Det skal udskiftes mindst hver sjette måned. Træk filteret ud af dets hus, og sæt et nyt filter i. ADVARSEL For at undgå risiko for elektrisk stød må apparatet eller elledningen aldrig neddyppes i vand. Ledningen til apparatet skal altid tages ud af stikkontakten inden rengøring, og det skal sikres, at apparatet er tørt, før strømmen tilsluttes igen. 18

23 FORSIGTIG Forsøg aldrig at åbne apparatets kabinet. Reparationer og intern service må kun udføres af en godkendt tekniker. 6 Fejlfinding Alarmer vil gøre dig opmærksom på eventuelle problemer med dit apparat. Instruktionerne i dette afsnit vil hjælpe dig med at finde årsagen til problemet. Hvis fejlen vedvarer eller ikke kan identificeres, må apparatet ikke forsøges åbnet. Kontakt i stedet leverandøren af dit medicinske udstyr. Hvis der udløses en alarm, sker der følgende: Der høres et lydsignal Symbolet kommer frem øverst på skærmen efterfulgt af betegnelsen for alarmen Den røde eller orange indikator blinker. Hvis du ved, hvilken alarm der er udløst, kan du slå op i nedenstående tabel. Ellers skal du kontakte leverandøren af udstyret. Tabel 3: Ventilationsalarmer (liste er ikke komplet) Alarmbetegnelse Årsag Afhjælpning Mains Disconnect (forbindelsen til el-nettet er afbrudt) Ext. Battery Lost (ingen ekstern batteristrøm) Low battery (lavt batteri) Empty Battery (Batteri afladet) Net-ledningen er taget ud. Ledningen til det eksterne batteri er taget ud. Denne alarm kan kun udløses, hvis der er tilsluttet et eksternt batteri til apparatet. Ladeniveauet på det interne batteri er lavt (under 2 %). Det interne batteri er afladet (ladeniveau under 5 %). Tilslut net-ledningen igen. Tilslut den eksterne batteriledning igen. Forbind omgående apparatet til el-nettet for at oplade det interne batteri. Tilslut omgående apparatet til el-nettet. Fejlfinding 19

24 Alarmbetegnelse Årsag Afhjælpning Connect Circuit (tilslut kredsløbet) Change Circuit (skift kredsløb) Prox. P. Lost (proksimalt tryk tabt) Low Pressure (Lavt tryk) High Pressure (højt tryk) Low Vti (lavt Vti) eller Low Vte (lavt Vte) High Vti (høj Vti) En komponent i kredsløbet er forkert tilsluttet eller slet ikke tilsluttet. Det tilsluttede kredsløb er anderledes end det, apparatet er indstillet til. Trykledningen er ikke tilsluttet (se Fig. 9 på side 1). Denne alarm angiver også et forkert tilsluttet eller afbrudt patientkredsløb. En komponent i respirationskredsløbet er blokeret. Lavt indåndet volumen eller lavt udåndet volumen. Højt inspirationsvolumen. Tilslut patientkredsløbet igen. Tilslut det korrekte kredsløb. Forbind trykledningen igen. Tilslut patientkredsløbet igen. Rengør, tøm, eller udskift komponenterne i respirationskredsløbet. Kontakt leverandøren af dit medicinske udstyr, hvis alarmen ikke hører op derved. Kontrollér kredsløbet. Kontrollér kredsløbet, og sørg for, at der ingen utætheder er. 2

25 P P Tabel 4: Tekniske alarmer (liste er ikke komplet) Alarmbetegnelse Årsag Afhjælpning Tech [n] Turbine Temp Out Of Range (temperatur uden for område) Check Date&Time (kontrollér dato og klokkeslæt) Teknisk alarm. Alarmnummeret angiver hændelsestypen. Alarmen betyder, at turbinen er standset. Temperaturen på det interne batteri er for høj eller for lav. Ladeniveauet på reservebatteriet (intern urhukommelse) er lavt. Kontakt leverandøren af dit medicinske udstyr, og angiv nummeret på alarmen. Kontakt leverandøren af dit medicinske udstyr. Kontakt leverandøren af dit medicinske udstyr. Tilslut omgående apparatet til el-nettet, og kontrollér dato og klokkeslæt. 7 Tekniske specifikationer 7.1 Dimensioner 275 mm 145 mm 221 mm 7.2 Vægt (uden ekstern strømforsyning) 2,9 kg Tekniske specifikationer 21

26 7.3 Strømforsyning Netstrøm Indgangseffekt: 1 24 V vekselstrøm, 5/6 Hz, maks. 1,8 A. Udgangseffekt: 3 V jævnstrøm; 2,33 A. FORSIGTIG Kun den strømforsyning, der fulgte med apparatet, må bruges. Internt batteri NiMH 24 V, 2,1 Ah. Intern batterilevetid 2 4 timer, afhængigt af indstillinger. Eksternt batteri 26 V jævnstrøm ± 1, maks. 3 A. Ekstern batterilevetid (ResMed Power Station) Mindst fire gange længere end levetiden på det interne batteri (når det interne batteri er helt opladet). 7.4 Transport Temperatur under opbevaring og transport -1 til +5 C. Relativ luftfugtighed 1 9%. FORSIGTIG Dette apparat er skrøbeligt og skal holdes tørt. Det skal transporteres i tasken sammen med tilbehøret. Normal brug Driftstemperatur: +5 C til +4 C. Omgivende relativ luftfugtighed: 1 95%. Atmosfæretryk: 6 11 hpa. Anvendelse under usædvanlige forhold Driftstemperatur: -5 C til +4 C. 22

27 Bemærk: Mellem -5 C og +5 C tager det apparatet 3 minutter at nå op på optimal ydelse. For omgående at opnå optimal ydelse i dette temperaturområde skal apparatet betjenes ved omgivende temperatur, inden det tages i brug. 8 Appendiks På rejse med apparatet Ved lange rejser anbefales det at medbringe apparatet i dets rejsetaske med følgende tilbehør: El-netledningen og den eksterne strømforsyning Kredsløbet og dets tilbehør Masken Ilttilkoblingen (hvis du bruger ilt). Hvis du planlægger at tage apparatet med på flyrejse, skal du spørge leverandøren af dit udstyr om de hertil knyttede krav. 9 Symboler vist på skærmen Symbol Betydning Ekstern strømforsyning (el-net) Eksternt batteri Internt batteri (apparatet registrerer, om batteriet oplader eller aflader) Pil op betyder, at det interne batteri lader op (den sorte eller hvide farve afhænger af ladeniveauet) Pil ned betyder, at det interne batteri aflader Står for patientmenuen Appendiks 23

28 Symbol LP 15h Betydning Betyder, at LP expi-alarmen blev deaktiveret efter valg af Mouthpiece/Speaking (mundstykke/ tale) Patienttimer på velkomstskærmbilledet! Signalerer et bekræftelses- eller nulstillingsskærmbillede Søjlediagram med tryksøjle (cm H 2 O) <Alarm> Alarmsymbol efterfulgt af betegnelsen på alarmen Menu-knap Enter-knap Tænd/sluk-knap 24

29 Indeks A advarsler 2 alarmstandsningsknap 6 B batteriets levetid 8, 22 betjeningspanel 5 D dobbelt kredsløb 2, 4, 7 E eksspirationsventil 9, 1 enkelt kredsløb 2, 7, 1 F fejlfinding 19 H hændelses- og alarmjournal 14 riflet slange 9 S skærm 5 standby 8 støvfilter 7 T tastatur 5 tænd/sluk-knap 6 trykledning 1 V vedligeholdelse hovedbånd 18 maske 18 respirationskredsløb 18 støvfilter 18 I indbygget batteri 8 indikatorer 5 K kredsløbsstøtte (til dobbelt kredsløb) 4 L leverandør af medicinsk udstyr 1 luftudgang 1 M maske 11 medicinske oplysninger 2 O overvågning 14 P proksimale trykudtag 9 R respirationskredsløb 9, 1, 18 returluft 4 Indeks 25

30 26

31 Respiratory Care Solutions Making quality of care easy

32 NOT VS III USER DAN Kontaktoplysninger for leverandøren af det medicinske udstyr ResMed Paris, 24 rue de la Motte 7755 Moissy-Cramayel, Frankrig. Besøg for at se andre ResMed forhandlere over hele verden. Beskyttet af følgende patenter: FR , US VS III er et registreret varemærke, der tilhører ResMed Paris. De tekniske specifikationer kan ændres uden varsel. 212 ResMed Paris. Global leaders in sleep and respiratory medicine 123

VPAP III ST-A with QuickNav

VPAP III ST-A with QuickNav VPAP III ST-A with QuickNav User Guide VPAP III ST-A med QuickNav Brugervejledning Indledning................................................ 1 Bruger-/ejeransvar 1 Medicinske oplysninger....................................

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. VPAP ST med ivaps NONINVASIV VENTILATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer VPAP ST er indiceret til at tilvejebringe

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide

VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR. Information Guide VPAP ST-A + ivaps / VPAP ST-A NON-INVASIV VENTILATOR Information Guide Dansk Du skal læse velkomst- og oplysningsvejledningerne helt igennem, inden du tager VPAP ST-A eller VPAP ST-A + ivaps (herefter

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre 638054,

Læs mere

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES S9 AutoSet & S9 Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES Information Guide Dansk Dansk Indikationer for anvendelse af S9 AutoSet S9 AutoSet selvjusterende system er beregnet til behandling af obstruktiv

Læs mere

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug.

Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. AutoSet CS-A ADAPTIV SERVO-RESPIRATOR Brugervejledning Dansk Læs hele informations- og introduktionsvejledningen, inden apparatet tages i brug. Brugsindikationer AutoSet CS-A er indiceret til at stabilisere

Læs mere

Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 5 6 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Tilsigtet anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G2 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning Connex Spot Monitor Brugsanvisning 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning Infant Flow SiPAP Brugervejledning ii Infant Flow SiPAP Dette dokument er beskyttet af nordamerikansk og international lovgivning om ophavsretsbeskyttelse. Dette dokumentet må ikke hverken helt eller delvist

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply

Brugervejledning. Dansk. APC Smart-UPS RT. 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply Brugervejledning Dansk APC Smart-UPS RT 3000/5000 VA 200-240 VAC Tower/rack-montering 3U Uninterruptible Power Supply 990-2690 02/2006 Indledning APC Smart-UPS RT er en højtydende nødstrømsforsyning (UPS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BiPAP VISION VENTILATOR

BRUGERVEJLEDNING BiPAP VISION VENTILATOR BRUGERVEJLEDNING BiPAP VISION VENTILATOR Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 1 Brug 1 Læk kompensering 2 Udåndingsport test 4 2 Taster og display 5 Patient kredsløbs forbindelser 5 Justerings hjul 6 Display

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING

DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING Introduktion Der tages forbehold for ændringer i dette dokument uden forudgående varsel. Kontakt vores kundeservicecenter for at få de seneste oplysninger om produktnavne og modelnumre. Der er udvist stor

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by IoC - View Version 2.1 Brugermanual IoC EMG ESR designed by Morpheus Medical Morpheus Medical Calle/ Llacuna, 162 08018, Barcelona Tel.. +34-933090668 Fax: +34-934019762 www. morpheus-medical.com info@morpheus-medical.com

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

EN GOD START PÅ LIVET. stans31. Not your average CTG BRUGERMANUAL TIL STAN S31 FETAL HEART MONITOR

EN GOD START PÅ LIVET. stans31. Not your average CTG BRUGERMANUAL TIL STAN S31 FETAL HEART MONITOR EN GOD START PÅ LIVET stans31 Not your average CTG BRUGERMANUAL TIL STAN S31 FETAL HEART MONITOR PRD 101 003/45 R6A 2012 Neoventa Medical AB. Alle rettigheder forbeholdes. STAN, Goldtrace og STAN-babylogoet

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere