VS III Brugermanual. Making quality of care easy. Respiratory Care solutions. Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VS III Brugermanual. Making quality of care easy. Respiratory Care solutions. Dansk"

Transkript

1 VS III Brugermanual Dansk Respiratory Care solutions Making quality of care easy

2 Respiratory Care Solutions Making quality of care easy

3 Indhold 1 Indledning Definitioner Bruger-/ejeransvar Medicinske oplysninger 2 2 Beskrivelse af apparatet Dele Dit apparat Respirationskredsløb 7 3 Tilslutningsprocedurer Tilslutning af strømforsyning Tilslutning af respirationskredsløbet Tilslutning af masken Eksempel på et færdigsamlet system 11 4 Anvendelse Opstart af ventilation Skift mellem programmer (under ventilation) Visning af data (under ventilation) Indstilling af dato og klokkeslæt (når ventilation er afsluttet) Slukning af apparatet 16 5 Rengøring og vedligeholdelse Fejlfinding Tekniske specifikationer Dimensioner Vægt (uden ekstern strømforsyning) Strømforsyning Transport 22 8 Appendiks Symboler vist på skærmen Indeks iii

4 iv

5 1 Indledning Denne vejledning skal læses omhyggeligt, inden apparatet tages i brug. Denne vejledning følger med det VS III -apparat, du har modtaget. Den erstatter på ingen måde den kliniske vejledning, som udleveres til din læge eller leverandøren af dit medicinske udstyr. VS III-apparatet er beregnet til at give ventilation til alle patienter, hvad enten de er afhængige af en respirator eller ej. Det kan give invasiv ventilation (f.eks. via en trakeostomitube) eller non-invasiv ventilation (f.eks. via en maske eller et mundstykke); illustrationerne og teksten beskriver dog kun anvendelse med maske. 1.1 Definitioner Denne vejledning indeholder særlige udtryk og ikoner, der angives i marginen og henleder opmærksomheden på specifikke og vigtige oplysninger. FORSIGTIG Forklarer særlige forholdsregler med henblik på at gøre brugen af apparatet sikker og effektiv. ADVARSEL Gør opmærksom på risiko for skade. Bemærk: Er en oplysende eller nyttig kommentar. : Angiver en handling, du skal udføre. 1.2 Bruger-/ejeransvar Ejeren eller brugeren af dette apparat har det fulde ansvar for enhver skade på person eller ting som følge af: Apparatet bliver klargjort, anvendt eller rengjort på end måde, der ikke er i overensstemmelse med de medfølgende anvisninger. Apparatet bliver klargjort, vedligeholdt eller ændret af ikkeautoriserede personer og/eller på en måde, der ikke er i overensstemmelse med anvisningerne. Indledning 1

6 1.3 Medicinske oplysninger Formålet med dit ventilationsapparat VS III-apparatet er beregnet til ventilation af både voksne og børn. Patienter kan bruge det i hjemmet og/eller på hospitalet. Apparatet kan bruges sammen med enten et enkelt eller et dobbelt respirationskredsløb. Din læge kan indstille to ventilationsprogrammer. Du kan skifte fra det ene til det andet, mens ventilationen er i gang. Advarsler Denne vejledning skal læses og forstås fuldt ud af brugeren, før apparatet tages i brug. De råd, som er indeholdt i denne vejledning, erstatter ikke de instruktioner, som du får af din læge (eller leverandøren af udstyret), som allerede er bekendt med betjeningen af apparatet gennem den medfølgende kliniske vejledning. Apparatet skal indstilles af kompetent og behørigt uddannet personale under opsyn af en læge. Apparatet skal bruges med det tilbehør, som producenten eller din ordinerende læge anbefaler. Brug af forkert tilbehør vil sandsynligvis påvirke apparatets virkemåde. Spørgsmål angående klargøring, anvendelse og vedligeholdelse af ventilatoren og dens tilbehør bedes rettet til leverandøren af dit medicinske udstyr. Ventilatoren skal transporteres i tasken. I tilfælde af eksternt synlige fejl skal du ophøre med at bruge apparatet. Hvis apparatets ydelse bliver upålidelig, og du får problemer med at trække vejret eller udløse et åndedrag, skal du kontakte leverandøren af dit medicinske udstyr. For at undgå risiko for elektrisk stød må apparatkabinettet ikke åbnes. Reparationer og indvendig vedligeholdelse må kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Hvis der er forstyrrelser på el-nettet, skal ventilatoren anvendes med batteri som strømkilde. Leverandøren af dit medicinske udstyr skal undersøge de elektromagnetiske karakteristika i det miljø, hvor denne ventilator skal bruges. Leverandøren af dit medicinske udstyr skal især sikre følgende: 2

7 P At der ingen interferens er, og at ventilatoren fungerer korrekt, når den bruges i nærheden af andet elektrisk udstyr, inklusive mobiltelefoner. At ventilatoren aldrig anbringes på eller under andre apparater. At der er tilstrækkelig afstand mellem ventilatoren og andre elektriske apparater i dit hjem. I overensstemmelse med EU-direktiv 22/96/EF vedrørende elektriske og elektroniske affaldsprodukter skal ventilatoren bortskaffes separat fra andre typer affald. Den må ikke bortskaffes sammen med almindeligt kommuneaffald. Nærmere oplysninger fås ved at kontakte leverandøren af dit medicinske udstyr. Ovennævnte advarsler er af generel karakter. Andre specifikke advarsler og bemærkninger er angivet rundt omkring i vejledningen. 2 Beskrivelse af apparatet 2.1 Dele Billedet nedenunder viser de komponenter, der fås hos leverandøren af dit medicinske udstyr: Rejsetaske Maske eller trakeostomitube Dit apparat Ekstern strømforsyning Respirationskredsløb Fig. 1: Komponenter, der kan købes hos leverandøren af dit medicinske udstyr Beskrivelse af apparatet 3

8 2.2 Dit apparat Set forfra Betjeningspanel (skærm og tastatur) Luftudtag Område til tilslutning af respirationskredsløb Enkelt kredsløbsstøtte med eksspirations- og trykledningsforbindelse P Fig. 2: Apparatet set forfra (et enkelt kredsløb) Der er en anden type kredsløbsstøtte til dobbelte kredsløb (se næste billede). Luftudtag Dobbelt kredsløbsstøtte (returluft) Fig. 3: Detaljeret billede af kredsløbsstøtte (dobbelt kredsløb) 4

9 Set bagfra På apparatets bagside skal man være særlig opmærksom på placeringen af følgende: Strømforsyningsstik Støvfilteret, som du skal skifte (se Rengøring og vedligeholdelse på side 17). FORSIGTIG Lufthullerne må ikke blokeres. Dette symbol apparatet. findes bag på Støvfilter (luftindtag) Iltforsyning: Maks. tryk: 4 kpa Maks. flow: 8 l/min. Stik Fig. 4: Apparatet set bagfra Apparatets betjeningspanel Apparatets betjeningspanel består af en LCD-skærm og et tastatur. Indikatorer LCD-skærm Menu-knap Alarmstandsningsknap Justeringsknapper Tænd/ sluk-knap VS III Enter-knap Fig. 5: Detaljeret billede af betjeningspanelet Tastaturet består af knapper og indikatorlamper. Knapperne på tastaturet står opført i nedenstående tabel. Beskrivelse af apparatet 5

10 Tabel 1: Knapper på apparatets betjeningspanel Knap Tænd/sluk-knap Alarmstandsningsknap Menu-knap Enter-knap Justeringsknap (pil op/ned) Funktion Tænder apparatet. Stopper apparatet ved at vise et skærmbillede med valgmuligheder. Brugeren kan vælge at afslutte ventilation (hvis der tilføres ventilation) eller slukke apparatet (hvis der ikke tilføres ventilation). Tryk på knappen to gange for at afslutte ventilation (anden gang skal du trykke på knappen og holde den nede). Standser lydalarmen. Når der bliver trykket på knappen én gang, bliver alarmdetaljerne stående på skærmen. Der skal trykkes en gang mere for at fjerne dem. Enten begynder den orange eller den røde indikator (LED) at blinke alt efter, hvilken type alarm det drejer sig om. Åbner menuen (visning af data, indstilling af dato og klokkeslæt) eller går tilbage til det tidligere skærmbillede. Starter ventilation. Bekræfter den valgte menu eller tekst. Med denne kan du åbne/afslutte redigeringsfunktionen (til indstilling af dato). Med denne kan du navigere fra en valgt menupost til en anden: Vælger den tidligere post (pil op) eller den næste post (pil ned). I redigeringsfunktion (indstilling af dato): Øger/ reducerer værdien på en enhed. Apparatet bipper, når den højeste eller laveste værdi er nået. 6

11 Skærmbilledets udseende mens apparatet er i gang Viser, at apparatet er i patientmenuen (låst hængelås) Viser måling af aktuelt tryk (på et søjlediagram) Meddelelse til hjælp til navigering Fig. 6: Skærmbilledets udseende mens apparatet er i gang 2.3 Respirationskredsløb 27/6/28 16:48 PS.Vs Afhængigt af, hvilken ventilationsfunktion din læge har ordineret, skal du bruge et af følgende: Et enkelt kredsløb Et enkelt kredsløb med eksspirationsventil og med eller uden trykledning Et dobbelt kredsløb. Du finder ud af, hvilken type respirationskredsløb der er ordineret til dig, og kan læse anvisningen i at forbinde det til apparatet i Tilslutning af respirationskredsløbet på side 9. Stop Dato vist som dag/måned/år Klokkeslæt Ladeniveau for det interne batteri Aktuelt ventilationsprogram 3 Tilslutningsprocedurer Apparatet skal være anbragt på en jævn overflade. Sørg for, at området er fri for støv og genstande, der eventuelt kunne blokere støvfilteret. FORSIGTIG Pas på ikke at anbringe apparatet, hvor det kan blive væltet, eller hvor man kan komme til at snuble over el-ledningen. Tilslutningsprocedurer 7

12 3.1 Tilslutning af strømforsyning Tilslutning af respiratoren til el-nettet: 1. Sæt strømstikket i bag i respiratoren (i stikket der er markeret med, se næste billede). 2. Sæt el-ledningen i strømforsyningen, og sæt den fast, så den ikke bliver koblet fra ved et uheld. 3. Sæt den anden ende af el-ledningen i en stikkontakt på el-nettet. 3 1 Fastgørelsesklemme 2 Fig. 7: Tilslutning af apparatet til el-nettet Bemærk: Spring over trin 2, hvis der bruges en strømforsyning med fast el-ledning. Apparatet er nu på standby. ADVARSEL El-ledningen har en lås, der trækkes og skubbes af og i. Træk forsigtigt i el-ledningen for at tage den af respiratoren. Yderhuset må ikke drejes. Bemærk: Hvis apparatet har et genopladeligt internt batteri, kan det bruges uden at være tilsluttet el-nettet i en periode på 2 4 timer, alt afhængigt af indstillingerne. Batteriet genoplades automatisk, når apparatet er tilsluttet el-nettet. 8

13 3.2 Tilslutning af respirationskredsløbet FORSIGTIG Kun det kredsløb, som er leveret af leverandøren af dit medicinske udstyr, kan bruges sammen med apparatet. En anden type kredsløb kan mindske effektiviteten af din behandling. Valgmulighed 1 Enkelt kredsløb 1. Forbind den ene ende af den riflede slange til luftudtaget som vist på næste billede : Symbol, der angiver luftudtag P 1 Riflet slange Fig. 8: Tilslutning af et enkelt kredsløb til apparatet Når kredsløbet er forbundet til apparatet, kan du forbinde masken til den anden ende af slangen. Valgmulighed 2 Enkelt kredsløb med eksspirationsventil og trykledning 1. Tilslut luftudtaget til den ene gren af den riflede slange, så den sidder godt fast. 2. Tilslut derpå eksspirationsventilslangen (den eneste med en hvid studs) til ventilreguleringen, og drej derpå studsen en smule til højre for at sikre, at slangen sidder godt fast. 3. Endelig forbindes den anden slange (uden studs) til det proksimale trykudtag. Bemærk: Hvis kredsløbet ikke omfatter en trykledning, skal der springes over dette tredje trin. Tilslutningsprocedurer 9

14 Slange til eksspirationsventil Regulering af eksspirationsventil 2 P Trykledningsslange 3 Trykledning (Prox. P.) P Fig. 9: Tilslutning af et enkelt kredsløb med eksspirationsventil og trykledning Når kredsløbet er forbundet til apparatet, kan du forbinde masken til den anden ende af kredsløbet. Valgmulighed 3 Dobbelt kredsløb 1. Sæt den ene gren af kredsløbet godt fast i luftudtaget 2. Tilslut derpå den anden gren. Symbol, der angiver luftudtag Symbol, der angiver returluft 1 2 Fig. 1: Tilslutning af et dobbelt kredsløb 1.

15 Når kredsløbet er forbundet til apparatet, kan du forbinde masken til den anden ende af kredsløbet. Bemærk: Disse tre typer kredsløb ser muligvis ikke ud nøjagtigt som på billedet. Det kan også omfatte et fugtningssystem, et bakteriefilter eller vandlåse. Kontakt din leverandør af medicinsk udstyr, hvis du har spørgsmål vedrørende tilslutning af respirationskredsløbet. 3.3 Tilslutning af masken Der henvises til de instruktioner, som din læge eller leverandøren af dit medicinske udstyr har givet. FORSIGTIG Det er vigtigt kun at bruge den maske, som din læge eller leverandøren af dit medicinske udstyr har udleveret. 3.4 Eksempel på et færdigsamlet system P Fig. 11: Eksempel på færdigsamlet system (enkelt kredsløb med ventil og trykledning) Hvis udstyret ikke har tilbehør (ilttilbehør, eksternt batteri eller fjernalarm), kan du nu tænde apparatet (se næste afsnit). Tilslutningsprocedurer 11

16 4 Anvendelse Denne ventilator og dens tilbehør skal anvendes i et støvfrit miljø, og må ikke udsættes for direkte sollys. Ventilatoren er et medicinsk apparat. For at sikre problemfri drift skal ventilatoren holdes på afstand af kæledyr, og det skal sikres, at børn ikke har adgang til den uden opsyn. Du kan: Tænde og slukke apparatet Skifte fra det ene ventilationsprogram til det andet, hvis behandlingen omfatter to forskellige programmer Vise data for hvert ventilationsprogram: Indstillinger og alarmtærskler, som lægen har indsat, målinger i det aktuelle ventilationsprogram, tekniske data og hændelses- og alarmjournalen Indstille dato og klokkeslæt. 4.1 Opstart af ventilation 1 Uanset om apparatet kører på batteri eller på el-nettet, trykkes der på. VS III Apparatet udfører en selvtest. VS III Software version: x.xx Autotest in progress... 15h /8/28 15:29 PS.Vs Start ventilation /8/28 15:29 Prog1: PS.Vs Prog2: PS.Vt Start ventilation 2 Hovedskærmbilledet vises. Tryk enten på for at starte ventilation Eller brug for at vælge Prog1 eller Prog2, og tryk 1 program 2 programmer dernæst på ventilation. for at starte Fig. 12: Når apparatet tændes, udføres der en selvtest, og startskærmbilledet for ventilation vises med et program (nederste venstre skærmbillede) eller to programmer (nederste højre skærmbillede) 12

17 4.2 Skift mellem programmer (under ventilation) /9/28 17:5 Prog1: PS.Vs 1 Mens apparatet tilfører ventilation under Prog1, trykkes der på. 4 3 Prog2: PS.Vt 2 1 Stop! Confirmation Program change? No Yes Confirm 2 På skærmbilledet til bekræftelse af programændring bruges til at vælge Yes (ja), og tryk dernæst på for at bekræfte. LP /9/28 17:5 Prog2: PS.Vt Prog1: PS.Vs Stop Apparatet tilfører nu ventilation under Prog /9/28 17:5 Prog2: PS.Vt Prog1: PS.Vs Stop 11 Med valgmuligheden Mouthpiece/Speaking (mundstykke/tale) deaktiveret LP /9/28 17:5 Prog2: PS.Vt Prog1: PS.Vs Fig. 13: Skift mellem programmer under ventilation Stop 11 Bemærk: Når valgmuligheden Mouthpiece/Speaking (mundstykke/ tale) er aktiveret af lægen, kan du tale uden at udløse lavtryksalarm under eksspiration. Sørg for, at plejepersonalet holder opsyn med brugen af apparatet, når denne valgmulighed er aktiveret. LP Med valgmuligheden Mouthpiece/Speaking (mundstykke/tale) aktiveret LP Symbolet vises, når valgmuligheden Mouthpiece/Speaking (mundstykke/tale) er valgt til Prog 2 (gælder kun i ventilventilationsfunktioner). Anvendelse 13

18 4.3 Visning af data (under ventilation) /8/28 17:2 PS.Vs 1 Med hovedskærmbilledet på skærmen trykkes der på for at åbne skærmbilledet Menu. 2 1 Stop Back PS.Vs Menu View settings/alarms View Monitoring Technical information Events/Alarms Log Fig. 14: Visning af data 2 Brug til at vælge det, der skal vises: Ventilationsindstillinger og alarmtærskler Målinger (overvågning) Tekniske oplysninger Hændelses- og alarmjournal. Tryk dernæst på for at bekræfte. Nedenfor vises skærmbilledet for hver enkelt valgmulighed: Ventilationsindstillinger og alarmtærskler: PS.Vs View settings PS.Vs View alarm thresholds 1 TgI(P) AUTO min max TgI(V) NO bpm TgE AUTO f -- 2 bpm Timin.3 s Vt.25.8 L L s FiO % 1 : Alarm thresholds : Settings PS PEEP 4 fmin 15 Rise t Vts.5 Timax 2. Målinger: PS.Vs View Monitoring 1 f = 15 bpm FiO2 = 21 % 6 I:E = 1:2.3 Leaks = % 5 4 Ti = 1. s 3 2 Vti =.6 L 1 MVI = 9. L/min Tekniske oplysninger: /8/28 16:49 Patient hours= 165h Machine hours= 2h Turbine wear= % Circuit type= Valve Software version= x.xx Hændelses- og alarmjournal: 27/6/211 16:48 DATE & TIME ALL EVENTS CODE 28/6/211 18:38:48 High FiO2:%FiO2: 21 28/6/211 18:54:4 High FiO2:%FiO2: /6/211 9:52:43 Low FiO2:%FiO2: /6/211 8:13:3 Start of ventilation: prog: /6/211 11:6:22 Loss of power supply: /6/211 9:52:23 Switched to internal battery: /6/211 1:32:3 Switched to external supply: /6/211 19:55:54 Switched to mains supply: Events #1 to 8 of 17 / : Scroll : Alarms only 27/6/211 16:49 DATE & TIME ALARM EVENTS CODE 28/6/211 18:38:48 High FiO2:%FiO2: 21 28/6/211 18:54:4 High FiO2:%FiO2: /6/211 9:52:43 Low FiO2:%FiO2: /6/211 8:13:3 Mains supply /6/211 8:13:2 Mains supply /6/211 9:52:23 Patient disconnection /6/211 9:52:3 Patient disconnection /6/211 19:55:54 -- External battery Events #1 to 8 of 11 / : Scroll : All events Fig. 15: Skærmbilleder med oplysninger (eksempler) Nærmere oplysninger fås ved at kontakte leverandøren af dit medicinske udstyr. 14

19 4.4 Indstilling af dato og klokkeslæt (når ventilation er afsluttet) 24/8/28 16:48 1 Tryk på for at åbne skærmbilledet Menu PS.Vs 2 1 Start ventilation PS.Vs Menu View settings/alarms Technical information Date and Time Setting Events/Alarms Log 2 Brug for at vælge Date and Time Setting (indstilling af dato og klokkeslæt), og tryk dernæst på. Back /8/28 16:53 Date and Time Day: 24 Month: 8 Year: 28 Hour: 1 Minute: 13 Felterne Day (dag), Month (måned), Year (år), Hour (timetal) og Minute (minuttal) vises. Feltet Day (dag) vælges som standard /8/28 16:53 Date and Time Setting Day: 25 Month: 8 Year: 28 Hour: 1 Minute: 13 3 Tryk på for at redigere feltet Day (dag). Det fremhævede område bliver mindre for kun at vise det redigerbare felt, og ordene Set Date and Time (indstil dato og klokkeslæt) vises i meddelelsesområdet. Brug for at ændre dagen i måneden. Tryk på for at bekræfte ændringen /8/28 16:54 Date and Time Setting Day: 25 Month: 8 Year: 28 Hour: 1 Minute: 13 4 Det fremhævede område går tilbage til dets oprindelige størrelse og flytter til næste felt. Fig. 16: Indstilling af dato og klokkeslæt Gentag anvisningen i trin 3 og 4 i felterne Month (måned), Year (år), Hour (timetal) og Minute (minuttal). Tryk på to gange for at vende tilbage til hovedskærmbilledet. Anvendelse 15

20 4.5 Slukning af apparatet Afslutning af ventilation 1 program 2 programmer /9/28 16:48 PS.Vs Stop /9/28 16:48! PS.Vs Start ventilation Confirmation Stop ventilation 1s Turn off ventilator Cancel Disconnect O2 before stop! Confirm /9/28 17:5 Prog1: PS.Vs Prog2: PS.Vt Stop 27/9/28 17:5 Prog1: PS.Vs Prog2: PS.Vt Start ventilation Tryk på. Tryk på igen, og hold knappen nede i 1 sekund, eller bekræft Stop ventilation (afslut ventilation) ved at trykke på. Meddelsen Wait a few moments (vent et øjeblik) vises. Herved vises hovedskærmbilledet: Enten det aktuelle program (hvis der kun er indstillet ét program) Eller det valgte program (hvis der er indstillet to programmer). Fig. 17: Afslutning af ventilation Bemærk: Når ventilation afsluttes, bipper apparatet kontinuerligt. Tryk på for at bekræfte. 16

21 Nedlukning af apparatet Mens ventilation er stoppet Under ventilation 27/9/28 19:17 27/9/28 19:18 1 Tryk på PS.Vs Start ventilation PS.Vs Stop! Confirmation Turn off ventilator 1s Cancel Disconnect O2 before stop! Confirm! Confirmation Stop ventilation 1s Turn off ventilator Cancel Disconnect O2 before stop! Confirm 2 Tryk på igen, og hold knappen nede i 1 sekund (skærmbillede i venstre side), eller bekræft Turn off ventilator (slukning af ventilator) ved at trykke på (skærmbillede i højre side). Alarmen lyder. Wait a few moments Meddelelsen Wait a few moments (vent et øjeblik) vises (du skal vente på, at kredsløbet tømmes), hvorefter apparatet bipper. Tryk på. Fig. 18: Nedlukning af apparatet 5 Rengøring og vedligeholdelse Vi anbefaler, at du udfører vedligeholdelse af apparatet og dets tilbehør med jævne mellemrum. FORSIGTIG Hvis du bruger følgende tilbehør: Maske Fugter Bakteriefilter Vandlåse, skal du følge de instruktioner, der er angivet i vejledningen til tilbehøret, og instruktionerne fra din læge eller leverandøren af udstyret. Rengøring og vedligeholdelse 17

22 P FORSIGTIG Undlad at bruge blegemiddel, klorin, alkohol eller aromatiske olier (inklusive alle parfumerede olier), fugtighedsbevarende eller bakteriedræbende sæber. Disse opløsninger kan forårsage hærdning og mindske plastkomponenternes levetid. Tabel 2: Vedligeholdelseshyppighed Komponent Frekvens Vedligeholdelse Respirationskredsløb Følg særlige anbefalinger fra leverandøren af dit medicinske udstyr. Maske Inden brug for første gang, derpå ugentligt. Rengør masken i varmt sæbevand, skyl grundigt, og tør omhyggeligt. Hovedbånd til maske Månedligt. Vask hovedbåndet i varmt sæbevand. Apparatets ydre Månedligt. Aftør med en fugtig klud og sæbevand. FORSIGTIG Apparatet skal holdes væk fra vand. Støvfilter Kontrollér en gang om måneden, om det er i god stand, og udskift det om nødvendigt. Det skal udskiftes mindst hver sjette måned. Træk filteret ud af dets hus, og sæt et nyt filter i. ADVARSEL For at undgå risiko for elektrisk stød må apparatet eller elledningen aldrig neddyppes i vand. Ledningen til apparatet skal altid tages ud af stikkontakten inden rengøring, og det skal sikres, at apparatet er tørt, før strømmen tilsluttes igen. 18

23 FORSIGTIG Forsøg aldrig at åbne apparatets kabinet. Reparationer og intern service må kun udføres af en godkendt tekniker. 6 Fejlfinding Alarmer vil gøre dig opmærksom på eventuelle problemer med dit apparat. Instruktionerne i dette afsnit vil hjælpe dig med at finde årsagen til problemet. Hvis fejlen vedvarer eller ikke kan identificeres, må apparatet ikke forsøges åbnet. Kontakt i stedet leverandøren af dit medicinske udstyr. Hvis der udløses en alarm, sker der følgende: Der høres et lydsignal Symbolet kommer frem øverst på skærmen efterfulgt af betegnelsen for alarmen Den røde eller orange indikator blinker. Hvis du ved, hvilken alarm der er udløst, kan du slå op i nedenstående tabel. Ellers skal du kontakte leverandøren af udstyret. Tabel 3: Ventilationsalarmer (liste er ikke komplet) Alarmbetegnelse Årsag Afhjælpning Mains Disconnect (forbindelsen til el-nettet er afbrudt) Ext. Battery Lost (ingen ekstern batteristrøm) Low battery (lavt batteri) Empty Battery (Batteri afladet) Net-ledningen er taget ud. Ledningen til det eksterne batteri er taget ud. Denne alarm kan kun udløses, hvis der er tilsluttet et eksternt batteri til apparatet. Ladeniveauet på det interne batteri er lavt (under 2 %). Det interne batteri er afladet (ladeniveau under 5 %). Tilslut net-ledningen igen. Tilslut den eksterne batteriledning igen. Forbind omgående apparatet til el-nettet for at oplade det interne batteri. Tilslut omgående apparatet til el-nettet. Fejlfinding 19

24 Alarmbetegnelse Årsag Afhjælpning Connect Circuit (tilslut kredsløbet) Change Circuit (skift kredsløb) Prox. P. Lost (proksimalt tryk tabt) Low Pressure (Lavt tryk) High Pressure (højt tryk) Low Vti (lavt Vti) eller Low Vte (lavt Vte) High Vti (høj Vti) En komponent i kredsløbet er forkert tilsluttet eller slet ikke tilsluttet. Det tilsluttede kredsløb er anderledes end det, apparatet er indstillet til. Trykledningen er ikke tilsluttet (se Fig. 9 på side 1). Denne alarm angiver også et forkert tilsluttet eller afbrudt patientkredsløb. En komponent i respirationskredsløbet er blokeret. Lavt indåndet volumen eller lavt udåndet volumen. Højt inspirationsvolumen. Tilslut patientkredsløbet igen. Tilslut det korrekte kredsløb. Forbind trykledningen igen. Tilslut patientkredsløbet igen. Rengør, tøm, eller udskift komponenterne i respirationskredsløbet. Kontakt leverandøren af dit medicinske udstyr, hvis alarmen ikke hører op derved. Kontrollér kredsløbet. Kontrollér kredsløbet, og sørg for, at der ingen utætheder er. 2

25 P P Tabel 4: Tekniske alarmer (liste er ikke komplet) Alarmbetegnelse Årsag Afhjælpning Tech [n] Turbine Temp Out Of Range (temperatur uden for område) Check Date&Time (kontrollér dato og klokkeslæt) Teknisk alarm. Alarmnummeret angiver hændelsestypen. Alarmen betyder, at turbinen er standset. Temperaturen på det interne batteri er for høj eller for lav. Ladeniveauet på reservebatteriet (intern urhukommelse) er lavt. Kontakt leverandøren af dit medicinske udstyr, og angiv nummeret på alarmen. Kontakt leverandøren af dit medicinske udstyr. Kontakt leverandøren af dit medicinske udstyr. Tilslut omgående apparatet til el-nettet, og kontrollér dato og klokkeslæt. 7 Tekniske specifikationer 7.1 Dimensioner 275 mm 145 mm 221 mm 7.2 Vægt (uden ekstern strømforsyning) 2,9 kg Tekniske specifikationer 21

26 7.3 Strømforsyning Netstrøm Indgangseffekt: 1 24 V vekselstrøm, 5/6 Hz, maks. 1,8 A. Udgangseffekt: 3 V jævnstrøm; 2,33 A. FORSIGTIG Kun den strømforsyning, der fulgte med apparatet, må bruges. Internt batteri NiMH 24 V, 2,1 Ah. Intern batterilevetid 2 4 timer, afhængigt af indstillinger. Eksternt batteri 26 V jævnstrøm ± 1, maks. 3 A. Ekstern batterilevetid (ResMed Power Station) Mindst fire gange længere end levetiden på det interne batteri (når det interne batteri er helt opladet). 7.4 Transport Temperatur under opbevaring og transport -1 til +5 C. Relativ luftfugtighed 1 9%. FORSIGTIG Dette apparat er skrøbeligt og skal holdes tørt. Det skal transporteres i tasken sammen med tilbehøret. Normal brug Driftstemperatur: +5 C til +4 C. Omgivende relativ luftfugtighed: 1 95%. Atmosfæretryk: 6 11 hpa. Anvendelse under usædvanlige forhold Driftstemperatur: -5 C til +4 C. 22

27 Bemærk: Mellem -5 C og +5 C tager det apparatet 3 minutter at nå op på optimal ydelse. For omgående at opnå optimal ydelse i dette temperaturområde skal apparatet betjenes ved omgivende temperatur, inden det tages i brug. 8 Appendiks På rejse med apparatet Ved lange rejser anbefales det at medbringe apparatet i dets rejsetaske med følgende tilbehør: El-netledningen og den eksterne strømforsyning Kredsløbet og dets tilbehør Masken Ilttilkoblingen (hvis du bruger ilt). Hvis du planlægger at tage apparatet med på flyrejse, skal du spørge leverandøren af dit udstyr om de hertil knyttede krav. 9 Symboler vist på skærmen Symbol Betydning Ekstern strømforsyning (el-net) Eksternt batteri Internt batteri (apparatet registrerer, om batteriet oplader eller aflader) Pil op betyder, at det interne batteri lader op (den sorte eller hvide farve afhænger af ladeniveauet) Pil ned betyder, at det interne batteri aflader Står for patientmenuen Appendiks 23

28 Symbol LP 15h Betydning Betyder, at LP expi-alarmen blev deaktiveret efter valg af Mouthpiece/Speaking (mundstykke/ tale) Patienttimer på velkomstskærmbilledet! Signalerer et bekræftelses- eller nulstillingsskærmbillede Søjlediagram med tryksøjle (cm H 2 O) <Alarm> Alarmsymbol efterfulgt af betegnelsen på alarmen Menu-knap Enter-knap Tænd/sluk-knap 24

29 Indeks A advarsler 2 alarmstandsningsknap 6 B batteriets levetid 8, 22 betjeningspanel 5 D dobbelt kredsløb 2, 4, 7 E eksspirationsventil 9, 1 enkelt kredsløb 2, 7, 1 F fejlfinding 19 H hændelses- og alarmjournal 14 riflet slange 9 S skærm 5 standby 8 støvfilter 7 T tastatur 5 tænd/sluk-knap 6 trykledning 1 V vedligeholdelse hovedbånd 18 maske 18 respirationskredsløb 18 støvfilter 18 I indbygget batteri 8 indikatorer 5 K kredsløbsstøtte (til dobbelt kredsløb) 4 L leverandør af medicinsk udstyr 1 luftudgang 1 M maske 11 medicinske oplysninger 2 O overvågning 14 P proksimale trykudtag 9 R respirationskredsløb 9, 1, 18 returluft 4 Indeks 25

30 26

31 Respiratory Care Solutions Making quality of care easy

32 NOT VS III USER DAN Kontaktoplysninger for leverandøren af det medicinske udstyr ResMed Paris, 24 rue de la Motte 7755 Moissy-Cramayel, Frankrig. Besøg for at se andre ResMed forhandlere over hele verden. Beskyttet af følgende patenter: FR , US VS III er et registreret varemærke, der tilhører ResMed Paris. De tekniske specifikationer kan ændres uden varsel. 212 ResMed Paris. Global leaders in sleep and respiratory medicine 123

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk

Ventilatorer for voksne og børn. Lynopsætningsvejledning. Dansk Ventilatorer for voksne og børn Lynopsætningsvejledning Dansk Opsætning Noninvasiv brug Netledning Maske Stellar 2 Luftslange 3 4 5 1 H4i varmtvandsfugter Netledning Låseklemme til netledning Invasiv brug

Læs mere

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Dansk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

heated humidifier H5i Welcome Guide Dansk

heated humidifier H5i Welcome Guide Dansk H5i heated humidifier Welcome Guide Dansk Velkommen! Det glæder os, at du har valgt H5i-fugteren. Du skal læse Lågpakning velkomst- og brugervejledningerne helt igennem, inden dette apparat tages i brug.

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Dansk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen! Tak fordi

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Om ClimateLineAir ClimateLineAir er en opvarmet luftslange, der leverer den ønskede temperatur i din maske. ClimateLineAir Oxy er en variant af ClimateLineAir, som har en indbygget

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere