SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille utæthed i varmerør over gulv ved radiator i bad. Klagers påstand: Krav Udbedring af mangler. Den bygningssagkyndiges forklaring: Afviser klagers krav og anfører følgende : Pkt. 1 Rørsamlinger/forbindelser var ikke synlige ved udarbejdelsen af HE-rapporten. Den bygningssagkyndige henviser til xx skrivelse, hvor det oplyses, at der ikke er konstateret skader eller nærliggende risiko for skader. BB anfører at tilstandsrapporten er udført i nøje overenstemmelse med regler/krav til tilstandsrapporter. Pkt.2 Tæring på varmerør ved/under radiator i bad og utæthed var ikke synligt ved udarbejdelse af HE-rapporten. Vejret på besigtigelsestidspunktet: Uden betydning Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen Hændelsesforløbet : Ejendommen er et dødsbo. Tilstandsrapport er udført d. xx.xx.2009 KK overtager ejendommen d. xx.xx.2009 Klage indgået til Ankenævnet d. xx.xx.2010 Div. mails mellem KK og BB. Ejerskifteforsikring er tegnet i xx.

2 Tryg afviser d. xx.xx.2009 de anmeldte forhold herunder også at der skulle være nærliggende risiko for skade p.g.a. at stålrør er placeret efter cu-rør i brugsvandsinstallationen. Skønsmandens erklæring Klagepunkter: Ad pkt.. 1 Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Der kunne konstateres følgende: I køkkenet var det oprindelige køkken udskiftet. I køkkenskabet - under køkkenvasken kunne ses kobberrør til koldt og varmt brugsvand fra bunden af skabet - og rørene fortsatte som galvaniserede stålrør (se foto). Der kunne ikke ses udvendig tæring eller indikation af utætheder på de galvaniserede stålrør. I bryggers ved vandindføring fra rør i gulv kunne ses at stikledledning til koldt vand er ført ind i huset via et galvaniseret stålrør og derefter ført videre under gulv via et kobberrør. Der ses ingen tæring eller indikation af utætheder på de galvaniserede ståldele. I bad og toilet ses at kobberrør afsluttes med bøjninger i galvaniseret stål. Der ses ingen tæring eller indikation af utætheder på de galvaniserede ståldele. Den byggesagkyndige oplyser at rørene ikke var synlige ved besigtigelsen. Køberen oplyser at alle forholdene vurderes at have været synlige.

3 Der er naturligvis usikkerhed vedr. hvilke rør der var synlige og hvilke der var skjult ved udarbejdelsen af tilstandsrapporten. Da der er tale om et dødsbo foreligger ikke nogen besvarelse af sælgeroplysningerne vedr. tidligere vandskader eller benyttelse af autoriserede håndværkere. De synlige brugsvandsinstallationer vurderes overvejende udført på opførelsestidspunktet og af aut. håndværkere. Der er ingen synlig indikation af tæring i vandinstallationer eller spor efter vandskader på bygningsdele. Det er min vurdering at den byggesagkyndige ville kunne have konstateret at der i brugsvandinstallationen var galvaniseret stålrør efter kobberrør såfremt installationen var undersøgt specifikt for dette men der var ingen indikation af synlige skader. Når der benyttes galv. stålrør i vandinstallationer er der altid risiko for tæring i stålrør der kan forekomme hurtig tæring eller tæring indenfor de første 5 år. Ved benyttelse af kobberrør afgives kobberioner til vandet hvilket afhængig af vandets sammensætning (vandkemi) kan medføre nedsat holdbarhed for de efterfølgende stålrør men også ofte en overskridelse miljøstyrelsens anbefalede grænseværdier for kobberindhold (2 mg kobber pr. liter) afhængig af vandkemien for det aktuelle vandværk. Konklusionen er at vandkvaliteten spiller en væsentlig betydning for holdbarhed og sundhed ved vurdering af materialesammensætning i brugsvandsanlæg. Denne problemstilling indgår ikke i huseftersynet. Ad pkt. 2 Tæring på rør ved/under radiator i bad og utæthed var ikke synligt ved udarbejdelse af I bad kunne ses rustfarve/tæring udvendigt på varmerør under radiator. Køberen oplyste at VVS installatøren havde

4 HE-rapporten. tætnet samlingen mellem rør og radiator og at det nu var tæt hvilket kunne ses. Tætning af rørsamlinger må anses for alm. vedligehold i ældre varmeanlæg. Konklusion vedr. pkt. 1 Den samlede vurdering/konklusion under hensyn til de synlige og oplyste forhold samt nedenstående : 1. Der er ingen sælgeroplysninger idet ejendommen sælges for et dødsbo. 2. Bagatelagtige forhold skal ikke omtales i rapporten. 3. Forhold som er almindelige for huse af tilsvarende type og alder skal ikke nødvendigvis nævnes i tilstandsrapporten. Konklusion Brugsvandsanlægget som vurderes overvejende udført i ca og vurderes udført som normalt for vandinstallationer i denne periode. I perioden blev sat fokus på at øge holdbarheden i brugsvandsinstallationer p.g.a. bl.a. tæring I stålrør efter koberrør Ofte opstår tæring efter en kortere periode (ofte under ca. 5 år efter opførelsen). Teknologisk Institut og VVS branchen focuserede på at øge holdbarheden for vandinstallationer bl.a. ved at undgå at placere kobberrør før stålrør. Efterfølgende blev sat focus på vandkemien og drikkevandets sundhed hvilket har medført at installationer udført i kobberrør frarådes i store dele af danmark p.g.a. forhøjet kobberindhold i vandet. Det er min vurdering at risikoen for fremtidige tæringer i stålrørene i denne ejendom er som for tilsvarende ejendomme opført i denne periode med vandrør blandet af stål og kobbermaterialer eller med vandrør udført af stål.

5 Under hensyn til ovennævnte vurderes at BB har begået en mindre fejl ved ikke at nævne forholdet men at der under hensyn til installationens alder på ca. 41 år og den synlige tilstand ikke vurderes at være forøget risiko for tæringsskader i forhold til tilsvarende ejendomme. Andre bemærkninger. Den tegnede ejerskifteforsikring vil ud fra oplysninger om de gældende betingelser dække skader hvis der opstår utætheder i installationen p.g.a. galvanisk tæring. Husforsikringen indeholder ikke dækningsbegrænsninger ved rørskader p.g.a. installationens materialesammensætning. Konklusion vedr. pkt. 2 Ud fra de synlige og oplyste forhold vurderes forholdet som en mindre ting som ikke påvirker ejendommens brug eller værdi under hensyn til ejendommens alder på ca. 41 år. Udskiftning af en pakning anses for normal vedligeholdelse. Endvidere oplyser den byggesagkyndige at forholdet ikke var tilstede ved udarbejdelse af tilstandsrapporten dette er sandsynligt idet der kan opstå mindre utætheder i samlinger når der lukkes for varmeanlægget om sommeren. Fejl og forsømmelser: Den samlede konklusion er at den byggesagkyndige iht reglerne for huseftersyn ikke har begået væsentlige fejl ved huseftersynet. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms : Der foreligger en beskrivelse fra VVS firma dat. xx.xx.2010 hvor de galv. stålrør foreslås udskiftet. En sådan løsning vil medfører væsentlige bygningsskader i vådrum. Alternativt kunne etableres elektrolyse, en Dan-tæt alarm ved evt. utætheder eller ingenting som tidligere beskrevet.

6 Forbedringer vedr. pkt. 1 Afskrivning vurderes under hensyn til forbrugt levetid /samlet levetid for installationerne. Brugsvandsinstallationens alder var ca. 41 år ved udarbejdelsen af tilstandsrapporten og den samlede levetid for brugsvandinstallationerneinstallationerne skønnes ikke nedsat i forhold til for tilsvarende ejendomme. En sandsynlig årsag vurderes at være de aktuelle forhold og vandets kemiske sammensætning. Eventuelle forligsdrøftelser: Forlig er ikke drøftet. Eventuelt bemærkninger bilag Yderligere oplysninger vedr. rørmaterialer og tæring i brugsvandsanlæg kan fås i Byg-Erfa blade nr og Byg-Erfa blade nr Bilag Fotos til dokumentation af mangler og synlige forhold ved skønsmødet d. xx.xx.2010.

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8204 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1): Fugt-vandskade i kælderetage; ikke nævnt i TR 2): Hoveddør og bryggersdør med skader i finér 3): Sålbænk mod stue flækket/løs

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8155 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1): Kælder-etage med skjolder af fugt og skimmelsvamp.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 Besigtigelsesdato: 02.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

indeholder : 5. Skønnede restlevetider samt vedligeholdelsesstand for udvalgte bygningsdele på beboelsesbygning(er)

indeholder : 5. Skønnede restlevetider samt vedligeholdelsesstand for udvalgte bygningsdele på beboelsesbygning(er) Villa Vedr. ejendommen, beliggende : Ørbækvej 10 Post nr.: 5683 By : Haarby Matr. nr.: 6 L home sagsnr.: 911-2480 Hvad er en home SundhedsAttest TM Som en ekstra service og for at sikre, at der fremkommer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8200

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8200 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8200 Oversigt over klagepunkter: 1. Defekte brandadskillesevægge i tagrum. 2. Undertagsdefekter ved rørgennemføringer. 3. Oprevet/defekt loftsisolering. Klagers påstand: Ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 224/2009 (1. afdeling) Anne Merser og Kristian Merser (advokat Jan Presfeldt) mod Carsten Beck og Eva Fjellerup (advokat Janus Fürst, beskikket)

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 359/2008 (2. afdeling) Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg (advokat Svend Kinch, beskikket) mod Thisted Forsikring g/s (advokat Lars Høj Andersson)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Ændringer i huseftersynsordningen

Ændringer i huseftersynsordningen KANDIDATAFHANDLING, JURA, AALBORG UNIVERSITET Ændringer i huseftersynsordningen Betydningen heraf, samt eventuelle problemstillinger Udarbejdet af: Lise Møller Andersen, 2007-2245 og Camilla Vinther Hansen,

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere