D-light light alarm ARW100

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D-light light alarm ARW100"

Transkript

1 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78

2 ARW100 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed Anvendelsesområde Mærker i denne håndbog Almindelige sikkerhedsanvisninger Klargøring til brug Udpakning Pakkens indhold Installation Batteriopbakning Funktioner Clockradio Betjening Urfunktioner Indstilling af SLEEP-funktionen Vækkefunktion: Radiofunktioner Nulstilling af apparatet Rengøring og vedligeholdelse Udskiftning af den elektriske pære Fejlsøgning Tekniske data Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr Copyright note Design og specifikationer kan ændres uden varsel. 78

3 Sikkerhed Anvendelsesområde Clockradioen vækker dig op med musik fra en radiostation eller lyde fra naturen. Lysfunktionen simulerer en naturlig opvækning, der gradvist lader dig tilpasse til dagtimeforhold. Urets funktioner inkluderer opvækning og et soveprogram. Læs håndbogen grundigt inden første brug. 1.2 Mærker i denne håndbog! ADVARSEL En advarsel betyder at der kan ske skade med døden til følge, hvis anvisningerne ikke følges.! FORSIGTIG Forsigtig betyder at der kan ske skade på udstyret. i 1.3 En bemærkning giver yderligere information fx om fremgangsmåden. Almindelige sikkerhedsanvisninger! ADVARSEL Der må ikke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlig skade.! FORSIGTIG Der må ikke spildes nogen væsker på apparatet.! ADVARSEL Man må ikke stikke genstande ind i ventilationshullerne.! FORSIGTIG Man må ikke blokkere ventilationshullerne. i Apparatet er dobbeltisoleret. Der kræves derfor ingen jordforbindelse. Tjek altid at netspændingen svarer til den spænding der står på specifikationspladen. 79

4 ARW Klargøring til brug Udpakning Pak apparatet forsigtigt ud. Tjek indholdet i pakningen som beskrevet nedenfor. Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren. Fjern forsigtigt mækerne fra forpanelet, hvis der er nogen. i 2.2 Vi anbefaler at du gemmer den oprindelige papkasse og indpakningsmaterialet, i tilfælde af det bliver nødvendigt at returnere produktet for service. Det er den eneste måde, man sikkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvis du kasserer papkassen og indpakningsmaterialet, så husk at genbruge miljøvenligt. Pakkens indhold Følgende er inkluderet i den modtagede pakke: 1 Clockradio 1 Brugerhåndbog i Hvis der mangler noget, så kontakt forhandleren. 80

5 3. Installation Sæt apparatet på en vandret flad overflade. Slut apparatet til el-nettet.! FORSIGTIG Apparatet må ikke placeres nær en varmekilde. Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys. i Apparatet et udstyret med gummifødder for at forhindere det i at bevæge sig. Fødderne er fremstillet af ikke-migrerende materiale, specielt formuleret så det ikke efterlader mærker eller pletter på møblerne. Dog kan visse typer møbelpolish, træimprægnering eller møbelspray forårsage at gummiet bliver blødt, så det efterlader mærker eller rester på møblet og dermed skaber en risiko for at overfladen beskadiges. For at forhindere beskadigelse af træoverflader anbefaler vi, at man sætter selvklæbende underlag under gummifødderne inden monteringen. 81

6 ARW Batteriopbakning I tilfælde af en strømafbrydelse bruger apparatet batterier som opbakning. Til dette formål bruger apparatet to batterier (AAA). Apparatet husker tiden, men viser den ikke. i Batterierne følger ikke med dette apparat. Det er ikke nødvendigt med batterier til normal brug. Sæt batterierne i Tag batterilåget af. Sæt batterierne i så de passer med (+) og (-) polaritetsmarkeringerne. Sæt batterilåget på igen.! FORSIGTIG Forkert installering kan forårsage utæthed i batterierne og korrosion, som kan skade apparatet. Korrosion, oxidering, batterilækage og andre gradvise syredefekter af den slags, gør garantien ugyldig

7 Funktioner Clockradio 1 MODE-knap 2 UP-knap 3 DOWN-knap 4 LAMP-knap 5 RESET-knap 6 Display 7 NATURE-knap 8 VOL - knap 9 VOL + knap 10 ALARM/SNOOZE-kontakt 11 BRIGHTNESS-drejeknap 12 SET-knap Display 13 Lydstyrkeindikator 14 Radioindikator 15 Vækkeurindikator 16 Naturlydeindikator 17 Soveindikator 18 Slumreindikator 19 Lysstyrkeindikator 20 Dagindikator 21 Årindikator 22 Månedsindikator 23 Datoindikator 24 Radiofrekvensindikator

8 ARW Betjening For at tænde for radioen trykkes på MODE-knappen (1). RADIO indikatoren (14) på displayet lyser op. Tryk på UP-knappen (2) eller DOWN-knappen (3) for at stille ind på den ønskede station. For at slukke for radioen trykkes på MODE-knappen (1). For at tænde for naturlyde trykkes på NATURE-knappen (7). NATURE indikatoren (16) på displayet lyser op. Tryk på UP-knappen (2) eller DOWN-knappen (3) for at stille ind på den ønskede lyd (1, 2.. 7). For at slukke for naturlyde trykkes NATURE-knappen (7) igen. For at justere lydstyrken trykkes VOL +-knappen (9) eller VOL --knappen (8). For at tænde for lampen trykkes på LAMP-knappen (4). For at justere lysniveauet drejes BRIGHTNESS-drejeknappen (11) til det ønskede niveau er sat. For at slukke for lampen trykkes LAMP-knappen (4) igen. For at skifte uret mellem 12 timers indstilling og 24 timers trykkes UPknappen (2). For at slukke for displaylyset trykkes og holdes LAMP-knappen (4) nede i et par sekunder. For at tænde for displaylyset igen gentages fremgangsmåden. 5.1 Urfunktioner Under urfunktioner kan man sætte følgende parametre: vækketid (inkl. vækkeur, slumretid, lydstyrke, lysstyrke) sovetid, nuværende tid. Indstilling af opvækningstiden Tryk og hold MODE-knappen (1) nede. Vækkeursikonet (15) blinker på displayet. Indstilling af opvækningstiden: - Tryk på SET-knappen (12). Timetallene begynder at blinke. - Tryk på UP-knappen (2) eller DOWN-knappen (3) for at stille ind på den ønskede time. - Tryk på SET-knappen (12) for at bekræfte. Minuttallene begynder at blinke. - Tryk på UP-knappen (2) eller DOWN-knappen (3) for at stille ind på de ønskede minutter. - Tryk på SET-knappen (12) for at bekræfte. Vækkeurslyset begynder at blinke. Vælg vækkemåden (radio eller naturlyde). Tryk på SET-knappen (12). Slumreikonet (18) blinker på displayet. Indstilling af slumretiden: - Tryk på UP-knappen (2) eller DOWN-knappen (3) for at stille ind på den ønskede slumretid (5, min)

9 - Tryk på SET-knappen (12) for at bekræfte. Lydstyrkeindikatoren (13) blinker på displayet. Indstilling af lydstyrken: - Tryk på UP-knappen (2) eller DOWN-knappen (3) for at stille ind på den ønskede lydstyrke (0, 1, ). - Tryk på SET-knappen (12) for at bekræfte. Lysstyrkeindikatoren (19) blinker på displayet. Indstilling af lysstyrken: - Tryk på UP-knappen (2) eller DOWN-knappen (3) for at stille ind på den ønskede lysstyrke (0, 1, ). - Tryk på MODE-knappen (1) for at bekræfte. Indstilling af sovetiden Tryk på MODE-knappen (1) en gang til. Sovetiden (120 min) blinker på displayet. Tryk på SET-knappen gentagne gange indtil den ønskede indstilling er nået (120, 90, 60, 30, 15, 0 min). Indstilling af klokken Tryk på MODE-knappen (1) en gang til. Klokkeslæt, dag, måned og år indikationerne blinker på displayet. Tryk på SET-knappen (12). Timetallene begynder at blinke. Tryk på UP-knappen (2) eller DOWN-knappen (3) for at stille ind på den ønskede time. Tryk på SET-knappen (12) for at bekræfte. Minuttallene begynder at blinke. Tryk på UP-knappen (2) eller DOWN-knappen (3) for at stille ind på de ønskede minutter. Tryk på SET-knappen (12) for at bekræfte. Året blinker på displayet. Tryk på UP-knappen (2) eller DOWN-knappen (3) for at stille ind på det ønskede år. Tryk på SET-knappen (12) for at bekræfte. Måneden blinker på displayet. Tryk på UP-knappen (2) eller DOWN-knappen (3) for at stille ind på den ønskede måned. Tryk på SET-knappen (12) for at bekræfte. Dagindikatoren blinker på displayet. Tryk på UP-knappen (2) eller DOWN-knappen (3) for at stille ind på den ønskede dag. Tryk på MODE-knappen (1) for at bekræfte. i Ved en strømafbrydelse, eller hvis apparet trækkes ud af stikket, mister man tidsindstillingerne, medmindre man har installeret et batteri som opbakning. 85

10 ARW Indstilling af SLEEP-funktionen Vælg den ønskede radiostation. Indstil sovetiden som beskrevet ovenfor. SLEEP-indikatoren (17) er ON. Apparatet holder op med at spille efter den valgte tid er gået. Apparatet vil gradvist sænke lydstyrken på musikken og/eller lysstyrken 3 minutter inden det tidspunkt den skal stoppe. For at slette SOVE-funktionen sættes sovetiden til 0 minutter. 5.3 Vækkefunktion: Apparatet forøger gradvist lysstyrken i de sidste 10 minutter inden uret ringer. Apparatet forøger gradvist lydstyrken af ringningen i de første 1,5 minutter efter uret ringer. For at aktivere vækkeuret sættes ALARM kontakten (10) på ON positionen. Vækkeindikatoren (15) er ON. For at slukke for vækkeuret sættes ALARM kontakten (10) på OFF positionen. Slumrevækning For at indstille til slumring sættes ALARM kontakten (10) på SNOOZE positionen. SNOOZE-indikatoren (18) blinker. Vækkeuret ringer igen efter slumretiden er gået. For at stoppe vækkeuret sættes ALARM kontakten (10) på OFF positionen. 5.4 i Radiofunktioner For at forbedre modtagelsen på FM-frekvensen skal man trække antennen ud. Programmering af radiostationer Man kan indstille 30 radiostationer per radiobåndvidde (FM). Vælg et radioprogramnummer. Tryk på SET-knappen (12). Frekvensindstillingen begynder at blinke. For at søge en speciik kanal skal man trykke på UP-knappen (2) eller DOWN-knappen (3) gentagne gange, indtil den ønskede kanal er sat. Tryk på SET-knappen (12) for at bekræfte. 86

11 ARW Nulstilling af apparatet For at komme tilbage til apparatets defaultindstillinger trykkes (5)-knappen RESET. 6. Rengøring og vedligeholdelse! ADVARSEL Inden du foretager nogen rengøring eller vedligeholdelse, så sluk for apparatet og træk stikket ud. Rens ydersiden af apparatet med en blød klud. Hvis apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt middel. 6.1 Udskiftning af den elektriske pære Tag skruen ud. Tag lampeskærmen af. Sæt pæren ind i fatningen. Sæt lampeskærmen på igen. Skru skruen i igen

12 ARW Fejlsøgning Besvær Intet display Ingen lyd Intet lys Afhjælpning Tænd for apparatet. Tilslut apparatet rigtigt. Tilslut apparatet rigtigt. Justering af lydstyrken. Justering af indstillingen. Tilslut apparatet rigtigt. Justering af lysstyrken. Udskiftning af den elektriske pære. 8. Tekniske data Parameter Spænding Opbakningsspænding Strømforbrug Maks. udgangsstrøm Radiobånd Dimensioner (B x H x D) Vægt Frekvensområde Parameter FM-radio Lampe Parameter Type Mål Maks. strøm Værdi 230 V AC ~ 50 Hz. 2 x 1,5 V 50 W (max.) 1 W FM 180 x 220 x 130 mm 884 g Værdi 87,5-108 mhz Værdi Halogen E27 42 W 88

13 9. Kassering af brugt elektrisk og elektronisk udstyr Z Betydningen af symbolet på materialet, dets tilbehør eller indpakning viser, at dette produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrisk og elektronisk udstyr. I EU og andre europæiske lande hvor der er separate opsamlingssystemer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre den korrekte kassering af dette produkt, hjælper du med til at forhindre potentiel sundhedsfare for miljøet og mennesker, hvilket ellers kunne forårsage en upassende behandling af produktet. Gengrug af materialer hjælper med til at bevare naturens ressourcer. Smid derfor ikke dit gamle elektriske og elektroniske udstyr ud sammen med husholdningsaffaldet. For yderligere informationer om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndigheder, skraldopsamleren eller forretningen hvor du købte produktet. For mere information og garantiforhold, besøg: 89

14 ARW100 90

15 91

16 Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via: Avez-vous des questions après avoir lu ce manual? Contactez AKAI Benelux par téléphone au :

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stereoradio til undermontering

Stereoradio til undermontering Stereoradio til undermontering MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning...2 1.1..Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...2

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Klimaanlæg. Bruger- og installationsmanual. Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung. Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung.

Klimaanlæg. Bruger- og installationsmanual. Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung. Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung. AR FSSSBWK AR09HSSDPWK/EE serien AR FSSSCUR AR12HSSDPWK/EE serien AR09HSFSPWK/EE AR12HSFSPWK/EE Klimaanlæg Bruger- og installationsmanual Denne manual er er trykt på 100 % genbrugspapir. forestil dig mulighederne

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 946-059-0 / IOM- V_07-0 I henhold til vores politik med konstant forbedring og udvikling af produkterne, forbeholder Uponor sig

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING

APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING APD1217WIFID BETJENINGSVEJLEDNING DAB+, DAB/FM/INTERNETRADIO i Information om sikkerheden 9. Sørg for at strømkabler ikke kan trædes på eller ligger klemt især omkring stik og tilslutninger og ved udgangene

Læs mere

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det.

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. SL-D90 Til egne notater DANSK QUICK GUIDE Før ibrugtagning Generelt

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12

Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 2 www.vitaris.dk Indhold Hvad er der i kassen? 3 Din Caresse Alert tryghedstelefon 4 Installationsråd - for din sikkerhed 5 Hurtig startsguide 6 Tilslutning af

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips MCM1150 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Dit mikrosystem

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning

Brugs- og installationsvejledning Brugs- og installationsvejledning Ovn EKDG 6550.0 3172650-000 Kære kunde. Tak fordi du valgte dette Küppersbusch produkt. Vi beder dig gennemlæse instruktionerne i denne manual grundigt, da den vil give

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere