Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab Læs venligst brugs- og monterings-anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr

2 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballage Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialet er valgt ud fra miljømæssige hensyn og er genanvendeligt. Genbrug af emballage sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at rørene i kølesystemet ikke bliver beskadiget, før skabet bliver afleveret til miljørigtig bortskaffelse. På den måde forhindres ukontrolleret udsivning af kølemidlet. Sørg endvidere for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det afleveres på genbrugsstationen. 2

3 Indholdsfortegnelse Miljøbeskyttelse...2 Beskrivelse af køle-/fryseskabet...6 Ekstra tilbehør...9 Råd om sikkerhed og advarsler...10 Sådan spares der energi...20 Køle-/fryseskabet tændes og slukkes...22 Betjening...23 Køle-/fryseskabet tændes...23 Køle-/fryseskabet slukkes...24 Køleskabet slukkes separat...24 Køleskabet tændes igen Køle-/fryseskabet slukkes i sabbatmodus...25 Ved længere fravær Den rigtige temperatur ikøleskabet ifryseskabet Temperaturdisplay Temperaturen indstilles...27 Superkøl, Superfrost og DynaCool...29 Funktionen Superkøl...29 Superfrost...30 DynaCool...31 Temperatur- og døralarm...33 Temperaturalarm...33 Døralarm...34 Yderligere indstillinger...35 Lås...35 Akustiske signaler...36 Displayets lysstyrke...37 Sabbatmodus Opbevaring af madvarer i køleskabet...40 Forskellige områder i køleskabet Ikke egnet til opbevaring i køleskab...41 Vær opmærksom på følgende ved køb af madvarer Korrekt opbevaring af madvarer...42 Frugt og grøntsager...42 Æggehvideholdige madvarer

4 Indholdsfortegnelse Køleskabet indrettes...43 Hylde/flaskehylde i døren flyttes...43 Flaskeholder i døren flyttes...43 Hylde / hylde med lys...43 Hylde / hylde med lys flyttes Flaskeholder flyttes...44 Frysning og opbevaring...45 Maksimal frysekapacitet...45 Hvad sker der, når friske madvarer indfryses? Madvarer, der købes som dybfrostvarer Madvarer, man selv indfryser Før indfrysning bør man være opmærksom på følgende: Emballage Før ilægning...47 Ilægning...47 Optøning af frysevarer...48 Drikkevarer lynafkøles...48 Fryseelement...48 Fremstilling af isterninger Isterningmaskine med integreret isterningbakke...49 Vandbeholder...49 Forberedelse...50 Isterningmaskinen tændes/slukkes...51 Fremstilling af større mængder isterninger Ændring af størrelsen på isterningerne...52 Vandmængde indstilles...52 Isterningmaskinen tændes/slukkes med Tænd/Sluk-tasten...53 Afrimning...54 Køleskab...54 Rengøring og vedligeholdelse...55 Isterningmaskinen skylles...56 Isterningbakken rengøres...58 Rengøringsposition indstilles...58 Vandbeholder...59 Hylde / hylde med lys...60 Indvendigt, tilbehør Tætningsliste i døren...62 Ventilationsåbninger

5 Indholdsfortegnelse Småfejl udbedres...64 Støjårsager...76 Miele home*...77 Service / garanti...79 Oplysninger til testinstitutter...82 Informationer til forhandlere Udstillingsprogram...83 Eltilslutning...85 Monteringsanvisning Opstillingssted...86 Klimaklasse Ventilation...87 Inden indbygning Indbygningsmål...89 Dørhængsling indstilles...90 Hængslingssiden ændres...91 Køle-/fryseskabet indbygges...95 Køkkenskabsfronter monteres Dørposition justeres Adresser

6 Beskrivelse af køle-/fryseskabet Betjeningspanel Tænd/Sluk af hele køle-/fryseskabet Optisk interface (kun til Miele Teknisk Service) Valg af køleskabet eller fryseskabet Til-/frakobling af funktionen DynaCool (automatisk temperaturfordeling) Til-/frakobling af funktionen Superkøl eller Superfrost Indstilling af temperaturen ( for koldere), Valgtast i indstillingsmodus Bekræftelse af et valg (OK-tast) Indstilling af temperaturen ( for varmere), Valgtast i indstillingsmodus Til- eller fravalg af indstillingsmodus Sluk af temperatur- eller døralarmen Display med temperaturangivelse og symboler (symboler kun synlige i indstillingsmodus, ved alarm/en fejlmelding; se skemaet for forklaring af symbolerne) 6

7 Beskrivelse af køle-/fryseskabet Forklaring af symbolerne Symbol Betydning Funktion Lås Sikring mod utilsigtet slukning af køle-/fryseskabet, utilsigtet temperaturindstilling, utilsigtet tilkobling af DynaCool, Superkøl, Superfrost og utilsigtet indkodning af indstillinger Isterningmaskine Tænd/Sluk af isterningmaskinen; indstilling af vandmængden; isterningmaskinen skylles, indstilling af rengøringsposition isterningbakke; blinker ved meldingen "Vandbeholder tom" eller en fejlmelding på isterningmaskinen. Akustiske signaler Valgmuligheder for tastelyde og alarm ved dørog temperaturalarm Miele home* Kun synlig, når Miele home kommunikationsmodul er isat og tilmeldt (se "Miele home") Display-lysstyrke Indstilling af displayets lysstyrke Sabbatmodus Til- og frakobling af sabbatmodus Nettilslutning Bekræfter, at der er sluttet strøm til køle-/fryseskabet, når det ikke er tændt; blinker ved netafbrydelse Alarm Lyser ved døralarm; blinker ved temperaturalarm, netafbrydelse og yderligere fejlmeldinger Udstillingsprogram (kun synligt, når udstillingsprogrammet er aktiveret) Deaktivering af udstillingsprogrammet * Forhandles p.t. ikke i Danmark 7

8 Beskrivelse af køle-/fryseskabet Betjeningspanel Ventilator Dørhylde/æggebakke Hylde med lys (FlexiLight) Hylde Flaskeholder Vandbeholder Flaskehylde Rende og afløbshul til afrimningsvand Lys Frugt- og grøntsagsskuffe Frugt- og grøntsagsskuffe Isterningskuffe med automatisk isterningmaskine Fryseskuffer 8

9 Beskrivelse af køle-/fryseskabet Ekstra tilbehør Stålliste med LED-lys til hylde (FlexiLight) Den rustfri stålliste er forsynet med LED-lys, som forsynes med strøm via de små metalplader (kontakter). Hylden kan flyttes, så køleskabet kan belyses efter ønske. Flaskeholder Miele Stålrens Ved påføring af Miele Stålrens dannes en vand- og smudsafvisende beskyttelsesfilm. Plejemidlet fjerner vandstriber, fingeraftryk og andre pletter skånsomt og efterlader en ensartet, strålende overflade. Kluden til pleje af rustfrit stål er vædet med Miele Stålrens. Den har de samme rensende og beskyttende egenskaber som Miele Stålrens. Allround-mikrofiberklud Mikrofiberkluden er velegnet til fjernelse af fingeraftryk og lette tilsmudsninger på fronter i rustfrit stål, paneler, vinduer, møbler, bilruder osv. Ekstra tilbehør kan købes ved henvendelse til vores reservedelsekspedition på tlf , i faghandlen eller på Flaskeholderen er beregnet til vandret, pladsbesparende opbevaring af flasker i køleskabet. Flaskeholderen kan anbringes forskellige steder. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Dette køle-/fryseskab overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden køle-/fryseskabet tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på køle-/fryseskabet undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen Dette køle-/fryseskab er beregnet til brug i en almindelig husholdning og på husholdningslignende opstillingssteder. Køle-/fryseskabet er ikke beregnet til udendørs brug. Brug kun køle-/fryseskabet til husholdningsmæssige formål til køling og opbevaring af madvarer samt til opbevaring af dybfrostvarer, frysning af friske madvarer og fremstilling af is. Al anden anvendelse er på egen risiko. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Køle-/fryseskabet er ikke egnet til opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller andre medicinske produkter. Forkert brug af køle-/fryseskabet kan medføre skader på eller fordærv af indholdet i køle-/fryseskabet. Køle-/fryseskabet bør ikke opstilles i områder, hvor der er fare for eksplosion. Miele hæfter ikke for skader, der er opstået på grund af forkert brug eller betjening. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene køle-/fryseskabet sikkert, må ikke anvende det uden opsyn. Disse personer må kun bruge køle-/fryseskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn i huset Børn under 8 år skal holdes væk fra køle-/fryseskabet, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun bruge køle-/fryseskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde køle-/fryseskabet uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af køle-/fryseskabet. Lad dem aldrig lege med køle-/fryseskabet. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. Teknisk sikkerhed Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Køle-/fryseskabet opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser og EU-retningslinjer. Dette køle-/fryseskab indeholder kølemidlet isobutan (R600a), et naturgasprodukt, der er miljøvenligt, men brændbart. Det er ikke skadeligt for ozonlaget og øger ikke drivhuseffekten. Anvendelsen af dette miljøvenlige kølemiddel har dog delvist forårsaget et højere lydniveau, da der ud over støj fra kompressoren også kan forekomme strømningsstøj fra hele kølekredsløbet. Disse effekter kan desværre ikke undgås, men har ingen indflydelse på køle-/fryseskabets funktion. Ved transport og opstilling skal man sørge for, at ingen dele i kølesystemet beskadiges. Kølemidlet kan ved uheld forårsage øjenskader! I tilfælde af beskadigelser: undgå alle former for åben ild, afbryd strømmen til køle-/fryseskabet, sørg for udluftning i nogle minutter i rummet, hvor køle-/fryseskabet står, og kontakt Miele Teknisk Service. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler Jo mere kølemiddel, der er i køle-/fryseskabet, desto større skal det rum være, hvori det opstilles. I tilfælde af brud på kølesystemet kan der i små rum dannes en brændbar gas-/luftblanding. Rummet skal være mindst 1 m 3 pr. 8 g kølemiddel. Mængden af kølemiddel er anført på typeskiltet, der er anbragt inde i køle-/fryseskabet. De tilslutningsdata (sikring, frekvens, spænding), der er angivet på køle-/fryseskabets typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på køle-/fryseskabet. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. Køle-/fryseskabets elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en fagmand. Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en fagmand for at undgå fare for brugeren. Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af køle-/fryseskabet. Hvis de spændingsførende dele eller nettilslutningsledningen udsættes for fugt, kan der opstå kortslutning. Opstil derfor ikke køle-/ fryseskabet i områder med fugt eller vandsprøjt (fx garager, vaskekældre etc.). 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler Dette køle-/fryseskab må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe). Et beskadiget køle-/fryseskab kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor køle-/fryseskabet for synlige skader, inden det opstilles. Tag aldrig et beskadiget køle-/fryseskab i brug. Brug kun køle-/fryseskabet i indbygget tilstand af hensyn til sikkerheden. Køle-/fryseskabet skal være afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation. Det er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende betingelser er opfyldt: sikringerne i installationen er slået fra, eller skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen på tilslutningsledninger med netstik, men i stikket, når dette skal afbrydes fra elnettet. Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service eller en anden fagmand. Reparation af køle-/fryseskabet inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan vi garantere, at de sikkerhedskrav, som vi stiller til vore maskiner, opfyldes. 14

15 Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug Køle-/fryseskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. Klimaklassen fremgår af typeskiltet inde i køle-/fryseskabet. En lavere rumtemperatur betyder længere pauser for kompressoren, således at køle-/fryseskabet ikke kan holde den nødvendige temperatur. Ventilationsgitrene må ikke tildækkes. Hvis dette sker, er der ikke sikret tilstrækkelig ventilation, hvorved energiforbruget øges, og skader på dele af køle-/fryseskabet ikke kan udelukkes. Hvis der opbevares fedt- eller olieholdige madvarer i køle-/fryseskabet eller i skabsdøren, skal man sørge for, at eventuelt fedt eller olie, der løber ud, ikke kommer i berøring med køle-/fryseskabets plastdele. Der kan opstå spændingsrevner i plastbelægningen. Opbevar aldrig eksplosive stoffer eller produkter med brændbare drivgasser (fx spraydåser) i køle-/fryseskabet. Antændelige gasblandinger kan forårsage brand- og eksplosionsfare pga. de elektriske komponenter! Brug aldrig elektriske apparater i køle-/fryseskabet (fx til fremstilling af softice). Der kan dannes gnister. Risiko for eksplosion! Opbevar aldrig dåser og flasker med kulsyreholdige drikkevarer eller væsker i fryseskabet. Dåser og flasker kan eksplodere. Risiko for kvæstelser og beskadigelse! 15

16 Råd om sikkerhed og advarsler Flasker, der lægges i fryseskabet til lynkøling, skal tages ud senest efter en time. Flaskerne kan eksplodere. Risiko for kvæstelser og beskadigelse! Berør ikke frysevarer og metaldele med våde hænder. Hænderne kan fryse fast. Risiko for kvæstelser! Tag aldrig isterninger eller spiseis - specielt ikke vandis - direkte fra fryseskabet ind i munden. På grund af den meget lave temperatur kan læber og tunge fryse fast. Risiko for kvæstelser! Let eller helt optøede madvarer må aldrig genfryses. Brug dem så hurtigt som muligt, fordi de mister næringsværdi og fordærves. Kogt eller stegt kan de optøede madvarer dog genfryses. Der kan være risiko for madforgiftning ved at spise madvarer, der har ligget for længe i køle-/fryseskabet. Hvor længe madvarerne kan opbevares i køle-/fryseskabet afhænger af mange faktorer, som fx hvor friske de er, og af kvaliteten samt af temperaturen i køle-/fryseskabet. Vær opmærksom på fødevareproducenternes opbevaringsanvisninger og datomærkning! 16

17 Råd om sikkerhed og advarsler Vær opmærksom på følgende for vandet til fremstilling af isterninger: Fyld kun koldt, friskt drikkevand i vandbeholderen. Varmt vand eller andre væsker kan beskadige vandbeholderen eller isterningmaskinen. Udskift vandet regelmæssigt, dog hver gang, isterningmaskinen tilkobles for at producere friske isterninger. Hermed forebygges eventuel kimdannelse. Anvend aldrig vand fra omvendt osmose-anlæg. Køle-/fryseskabet kan blive beskadiget. Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. Rengøring og vedligeholdelse Brug ikke olie eller fedt på dørlisten. Det gør den med tiden porøs. Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring og afrimning af køle-/fryseskabet. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Brug aldrig spidse eller skarpe genstande til at fjerne rim eller is med løsne madvarer med. De kan beskadige køleelementerne, så køle-/fryseskabet ikke kan anvendes. 17

18 Råd om sikkerhed og advarsler Brug aldrig en elektrisk varmekilde eller stearinlys til optøning. Plastdelene kan blive beskadiget. Brug ikke optøningsspray eller midler til afisning. De kan danne eksplosive gasser, indeholde opløsnings- eller drivmidler, der er skadelige for plastdelene, eller være sundhedsfarlige. Skyl isterningmaskinen og hermed også vandtilførslen: Før første ibrugtagning Hvis isterningmaskinen ikke har været i brug i længere tid Regelmæssigt (min. en gang om måneden), hvis isterningmaskinen anvendes regelmæssigt, for at fjerne isrester (det undgås, at vandtilførslen tilstoppes), og inden isterningmaskinen slukkes i længere tid. Fyld udelukkende lunkent drikkevand i vandbeholderen, når isterningmaskinen skal skylles. Anvend ikke varmt eller kogende vand. Kom ikke rengøringsmiddel eller opvaskemiddel i vandet. 18

19 Råd om sikkerhed og advarsler Transport Transporter altid køle-/fryseskabet opretstående og i emballagen for at undgå beskadigelse. Transporter køle-/fryseskabet med hjælp fra en anden person, da det har en høj vægt. Fare for beskadigelse og for at komme til skade! Bortskaffelse af et gammelt køle-/fryseskab Gør låsen i det gamle køle-/fryseskab ubrugelig. Dette forhindrer legende børn i at lukke sig inde og komme i livsfare. Sørg for ikke at beskadige dele af kølesystemet, fx ved at stikke hul på kølemiddelkanalerne knække rørene kradse overfladebelægningen af Kølemiddel kan ved uheld forårsage øjenskader. 19

20 Sådan spares der energi Opstilling/ Vedligeholdelse Temperaturindstilling Normalt energiforbrug I rum med ventilation. Beskyttet mod direkte sollys. Ikke ved siden af en varmekilde (radiator, komfur). Ved ideel rumtemperatur på ca. 20 C. Undlad at tildække ventilationsåbningerne, og rengør dem jævnligt for støv. Køleskab 4 til 5 C Fryseskab -18 C Øget energiforbrug I lukkede rum uden ventilation. I direkte sollys. Ved siden af en varmekilde (radiator, komfur). Ved høj rumtemperatur. Ved tildækkede eller tilstøvede ventilationsåbninger. Ved lav temperaturindstilling: Jo lavere køle-/fryseskabstemperatur, desto højere energiforbrug. 20

21 Sådan spares der energi Brug Normalt energiforbrug Placering af skuffer, hylder og dørhylder som ved levering. Døren bør kun åbnes, når det er nødvendigt, og da i så kort tid som muligt. Sorter madvarerne, inden de anbringes i køle-/fryseskabet. Tag en køletaske med på indkøb, og anbring madvarerne hurtigt i køle-/fryseskabet. Læg hurtigst muligt de madvarer, der er taget ud, tilbage i køle-/fryseskabet, inden de bliver for varme. Afkøl varme mad- og drikkevarer, inden de anbringes i køle-/fryseskabet. Ved anbringelse i køle-/fryseskabet skal madvarerne være pakket ind eller godt tildækket. Optø frysevarer i køleskabet. Hylderne må ikke overfyldes. Luften skal kunne cirkulere imellem dem. Øget energiforbrug Hyppig og langvarig åbning af døren medfører kuldetab og indstrømmende varm luft fra rummet. Køle-/fryseskabet forsøger at holde temperaturen nede, og kompressoren kører i længere tid. Varm mad og mad opvarmet til udetemperatur bringer varme ind i køle-/fryseskabet. Køle-/fryseskabet forsøger at holde temperaturen nede, og kompressoren kører i længere tid. Fordampning og kondensering af væsker i køleskabet kan medføre reduceret køleeffekt. 21

22 Køle-/fryseskabet tændes og slukkes Inden køle-/fryseskabet tages i brug Emballagematerialer Fjern al emballage fra køle-/fryseskabets indvendige rum. Tilbehør Flaskeholder Flaskeholderens lameller stikker ind over flaskehylden i døren, hvorved flaskerne står bedre fast, når køleskabsdøren åbnes og lukkes. Beskyttelsesfolie Stållisterne og stålpanelerne er forsynet med folie, der beskytter køle-/fryseskabet under transport. Træk beskyttelsesfolien af stållisterne/-panelerne. Rengøring og vedligeholdelse Følg ubetinget de relevante anvisninger i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Påfør Miele Stålrens (medfølger) på stålfladerne, så snart beskyttelsesfolien er trukket af. Vigtigt! Miele Stålrens til rustfrit stål danner en vand- og smudsafvisende beskyttelsesfilm efter anvendelse! Sæt flaskeholderen fast midt på flaskehyldens bageste kant. Fryseelement Læg fryseelementet i den øverste fryseskuffe. Efter ca. 24 timer er fryseelementet oppe på sin maksimale køleeffekt. Rengør køle-/fryseskabet indvendigt og tilbehøret. Rengør isterningmaskinen: Efter valg af indstillingen "Isterningmaskinen skylles" skylles isterningmaskinen samt vandtilførslen automatisk med vand fra vandbeholderen. 22

23 Køle-/fryseskabet tændes og slukkes Betjening Køle-/fryseskabet betjenes ved at berøre tasterne med en finger. Hver berøring bliver bekræftet med et akustisk signal. Dette signal kan slås fra (se Yderligere indstillinger - Akustiske signaler). Køle-/fryseskabet tændes Når køle-/fryseskabet er tilsluttet elnettet, vises nettilslutningssymbolet i displayet efter kort tid. Berør tænd/sluk-tasten. Nettilslutningssymbolet slukker, og køle-/fryseskabet begynder at køle. På betjeningspanelet vises sensortasterne til de valgbare kølezoner: Når køleskabsdøren er åbnet, tændes køleskabslyset, og LED-lyset i hylderne bliver kraftigere, indtil den maksimale lysstyrke er nået. Når køle-/fryseskabet tages i brug første gang, blinker sensortasterne for fryseskabet samt alarmsymbolet, indtil den indstillede frysetemperatur er nået. Så snart den indstillede frysetemperatur er nået, lyser sensortasten for frysezonen konstant, og alarmsymbolet slukker. For at opnå en tilstrækkelig lav temperatur bør køle-/fryseskabet forkøle nogle timer, inden der lægges madvarer ind første gang. Læg først madvarer ind i fryseskabet, når temperaturen er lav nok (min. -18 C). Køleskab Fryseskab Sensortasten til køleskabet lyser gult, og i displayet vises den temperatur, der er i køleskabet. 23

24 Køle-/fryseskabet tændes og slukkes Der kan foretages individuelle indstillinger for hver kølezone. Køle-/fryseskabet slukkes Berør sensortasten for den ønskede zone, der skal foretages indstillinger for. Den valgte sensortast lyser nu gult. For køleskabet kan funktionerne Superkøl og DynaCool nu vælges, eller temperaturen kan indstilles. For fryseskabet kan funktionen Superfrost vælges, eller temperaturen kan indstilles. Yderligere oplysninger findes i de pågældende afsnit. Hvis der efterfølgende vælges en anden kølezone, bibeholdes indstillingerne for den først valgte kølezone. Berør tænd/sluk-tasten. Hvis det ikke er muligt, er låsen aktiveret! Temperaturvisningen i displayet slukker, og nettilslutningssymbolet vises. Lyset i køle-/fryseskabet slukker, og kølingen er frakoblet. Køleskabet slukkes separat Køleskabet kan slukkes separat, selvom fryseskabet forbliver tændt. Dette kan fx anvendes i forbindelse med ferier. Tryk på sensortasten til køleskabet, indtil tasten ikke længere lyser. I displayet vises der i kort tid streger. 24

25 Køle-/fryseskabet tændes og slukkes Køleskabet tændes igen Køleskabet kan efterfølgende tændes separat. Tryk på tasten til køleskabet, indtil tasten igen lyser gult. Temperaturvisningen for køleskabet lyser. Køleskabet begynder at køle, og lyset tændes, når døren åbnes. Køle-/fryseskabet slukkes i sabbatmodus Køle-/fryseskabet kan til enhver tid slukkes direkte. Berør tænd/sluk-tasten. Temperaturvisningen i displayet slukker, og nettilslutningssymbolet vises. Lyset i køle-/fryseskabet slukker, og kølingen er frakoblet. Ved længere fravær Hvis køle-/fryseskabet ikke skal bruges i længere tid: Sluk køle-/fryseskabet, træk stikket ud, eller slå sikringen i installationen fra, og tøm isterningskuffen. Hvis køle-/fryseskabet (køleskabet er slukket separat) ikke skal bruges i længere tid: tøm vandbeholderen, og opbevar den i rengjort og tørret tilstand, rengør køle-/fryseskabet/kølezonen, og lad døren/dørene til køle-/fryseskabet stå på klem for at undgå generende lugt i køle-/fryseskabet. Hvis der slukkes for køle-/fryseskabet ved længere tids fravær, og det ikke bliver rengjort, kan der dannes skimmel, hvis dørene er lukket. Ligeledes kan der opstå kimdannelse i det resterende vand. Fare for infektion! Så snart køle-/fryseskabet tændes igen, er sabbatmodus frakoblet. 25

26 Den rigtige temperatur Korrekt temperaturindstilling er meget vigtig. Madvarer fordærves hurtigt af mikroorganismer, men dette kan forhindres eller udsættes med korrekt opbevaringstemperatur. Temperaturen påvirker mikroorganismernes formeringshastighed. Med lavere temperatur går processen langsommere. Temperaturen i køle-/fryseskabet øges, jo hyppigere og længere tid døren holdes åben, jo flere madvarer, der lægges ind, jo varmere de friske madvarer er, når de lægges ind, jo højere temperatur der er omkring køle-/fryseskabet. Køle-/fryseskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes....ikøleskabet Vi anbefaler en køleskabstemperatur på 4 C....ifryseskabet For at kunne indfryse ferske madvarer og opbevare dem i lang tid kræves en temperatur på -18 C. Ved denne temperatur er mikroorganismernes vækst så godt som helt indstillet. Så snart temperaturen stiger til over -10 C, begynder madvarerne at fordærves og har derved en kortere holdbarhedstid. Derfor må let eller helt optøede madvarer først genfryses, når de er blevet tilberedt (kogt eller stegt). De høje temperaturer under tilberedningen dræber de fleste mikroorganismer. 26

27 Den rigtige temperatur Temperaturdisplay Temperaturvisningen i displayet viser ved normal drift den aktuelle middeltemperatur i køleskabet og temperaturen det varmeste sted i fryseskabet. Hvis temperaturen i fryseskabet ikke ligger inden for muligt temperaturvisningsområde, blinker der kun streger i displayet. Alt efter rumtemperatur og indstilling kan det vare nogle timer, inden den ønskede temperatur nås og vises konstant. Hvis der i længere tid har været varmere end -18 C i fryseskabet, bør det kontrolleres, om frysevarerne er lidt eller helt optøet. Hvis det er tilfældet, skal madvarerne bruges så hurtigt som muligt! Temperaturen indstilles Temperaturerne i køle- og fryseskabet kan indstilles uafhængigt af hinanden. Vælg køle- eller fryseskab. Indstil temperaturen med de to taster under displayet. Ved berøring af tasten Temperaturen bliver koldere Temperaturen bliver varmere Under indstillingen vises temperaturværdien blinkende. 27

28 Den rigtige temperatur Ved berøring af tasterne vises følgende ændringer i displayet: Første berøring: Den sidst valgte temperatur vises blinkende. Hver yderligere berøring: Temperaturen ændres i trin a1 C. Fingeren holdes konstant på tasten: Temperaturen ændres fortløbende.. Ca. 5 sekunder efter sidste tryk på en tast viser temperaturdisplayet automatisk den aktuelle temperatur i køle-/fryseskabet. Eller Berør OK-tasten for at bekræfte valget. Efter ændring af temperaturen bør temperaturvisningen kontrolleres efter ca. 6 timer, hvis der kun er få madvarer i køleskabet og efter ca. 24 timer, hvis køle-/fryseskabet er fyldt. Først da er den rigtige temperatur nået. Hvis temperaturen efter denne tid er for høj eller for lav, skal den indstilles igen. Mulige temperaturindstillinger Temperaturen kan indstilles: fra 1 C til 9 C i køleskabet. fra -15 C til -26 C i fryseskabet. 28

29 Superkøl, Superfrost og DynaCool Funktionen Superkøl Med funktionen Superkøl nedkøles køleskabet meget hurtigt til den laveste værdi (afhængig af rumtemperaturen). Superkøl tilkobles Superkøl anbefales især til hurtig nedkøling af store mængder friske mad- eller drikkevarer. Superkøl frakobles Superkøl frakobles automatisk efter ca. 12 timer. Køleskabet arbejder igen med normal køleeffekt. For at spare energi kan man selv frakoble Superkøl, så snart mad- eller drikkevarerne er tilstrækkeligt kolde. Berør tasten til køleskabet. Symbolet for køleskab lyser nu gult. Berør tasten til køleskabet. Symbolet for køleskab lyser nu gult. Berør Superkøl-tasten, så den lyser gult. Temperaturen i køleskabet falder, da der nu arbejdes med størst mulig køleeffekt. Berør Superkøl-tasten, så den ikke længere vises med gult. Køleskabet arbejder igen med normal køleeffekt. 29

30 Superkøl, Superfrost og DynaCool Superfrost Madvarer indfryses bedst, når Superfrost tilkobles inden indfrysningen. Hermed opnår man, at madvarerne gennemfryses hurtigt og dermed bevarer næringsværdi, vitaminer, udseende og smag. Undtagelser: Hvis der lægges madvarer ind, der allerede er frosset. Hvis der dagligt kun lægges op til 2 kg madvarer ind. Superfrost tilkobles Funktionen SuperFrost skal tilkobles 6 timer før, der lægges madvarer ind. Hvis den maksimale frysekapacitet skal udnyttes, skal Superfrost tilkobles 24 timer forinden! Berør tasten til fryseskabet. Symbolet for fryseskab lyser nu gult. Berør Superfrost-tasten, så den lyser gult. Temperaturen i køleskabet falder, da der nu arbejdes med størst mulig køleeffekt. 30

31 Superkøl, Superfrost og DynaCool Superfrost frakobles Superfrost-funktionen frakobles automatisk efter ca timer. Varigheden indtil frakobling af funktionen er afhængig af den mængde friske varer, der er lagt i fryseskabet. Symbolet Superfrost slukker, og køle-/fryseskabet arbejder videre med normal køleeffekt. For at spare energi kan man også selv frakoble Superfrost, så snart en konstant temperatur i fryseskabet på mindst -18 C er nået. Kontroller temperaturen i fryseskabet. Berør tasten til fryseskabet. DynaCool Uden dynamisk køling (DynaCool) opstår der på grund af den naturlige luftcirkulation forskellige kuldezoner i køleskabet (den kolde, tunge luft synker ned i det nederste område). Disse kuldezoner bør udnyttes ved placeringen af madvarerne i køleskabet (se afsnittet Opbevaring af madvarer i køleskabet). Hvis der dog skal opbevares mange ensartede madvarer på samme tid (fx til et selskab), kan der med dynamisk køling opnås en relativt ensartet temperaturfordeling på alle hylderne, således at alle madvarer i køleskabet køles næsten lige meget. Temperaturen kan stadig indstilles. Dynamisk køling bør desuden tilkobles ved høj rumtemperatur (fra ca. 30 C og derover) og høj luftfugtighed. Symbolet for fryseskab lyser nu gult. Berør Superfrost-tasten, så den ikke længere lyser gult. Køleskabet arbejder igen med normal køleeffekt. 31

32 Superkøl, Superfrost og DynaCool Dynamisk køling tilkobles Dynamisk køling frakobles Da energiforbruget øges noget, når dynamisk køling er tilkoblet, bør funktionen frakobles igen ved normale betingelser. Berør tasten til køleskabet. Symbolet for køleskab lyser nu gult. Berør DynaCool-tasten, så den lyser gult. Ventilatoren er driftsklar: Når kompressoren går i gang, tilkobles ventilatoren automatisk. Berør tasten til køleskabet. Symbolet for køleskab lyser nu gult. Berør DynaCool-tasten, så den ikke længere lyser gult. For at spare energi frakobles ventilatoren automatisk midlertidigt, når døren åbnes. 32

33 Temperatur- og døralarm Fryseskabet er udstyret med et alarmsystem, så temperaturen i fryseskabet ikke kan stige ubemærket, og for at undgå energitab ved åbenstående døre. Temperaturalarm Hvis frysetemperaturen når et for varmt temperaturområde, blinker sensortasten til fryseskabet, og samtidig blinker alarmsymbolet i displayet. Desuden lyder en alarm. Hvornår alarmsystemet registrerer en temperatur som værende for høj, afhænger af den indstillede temperatur. Det akustiske og optiske signal aktiveres, fx hvis temperaturen i en temperaturzone afviger for meget fra den indstillede temperatur, når fryseskabet tændes, hvis der strømmer for meget varm luft ind, mens frysevarerne omplaceres eller tages ud, når en større mængde madvarer indfryses, efter en netafbrydelse, hvis fryseskabet er defekt. Så snart alarmtilstanden er slut, stopper alarmen, og alarmsymbolet slukker. Tasten for fryseskabet lyser igen konstant. Hvis der i længere tid har været varmere end -18 C i fryseskabet, bør det kontrolleres, om frysevarerne er lidt eller helt optøet. Hvis det er tilfældet, skal madvarerne bruges så hurtigt som muligt eller forarbejdes (koges eller steges), inden de fryses ned igen! Alarmen afbrydes Hvis alarmen generer, kan den afbrydes. Berør tasten til afbrydelse af temperaturalarmen. Alarmen stopper. Tasten til fryseskabet i betjeningspanelet samt symbolet blinker fortsat, indtil alarmtilstanden er slut. 33

34 Temperatur- og døralarm Døralarm Hvis døren står åben i længere tid, lyder en alarm. Alarmsymbolet lyser. Hvornår døralarmen går i gang, afhænger af den valgte indstilling, der kan være efter 2 min. (standardindstilling) eller efter 4 min. Døralarmen kan også deaktiveres (se afsnittet Yderligere indstillinger - Akustiske signaler). Når døren lukkes, stopper alarmen, og alarmsymbolet slukker. Hvis alarmen ikke lyder, selvom der foreligger en alarmsituation, er alarmen blevet deaktiveret i indstillingsmodus (se Flere indstillinger - Akustiske signaler). Alarmen afbrydes Hvis alarmen generer, kan den afbrydes. Berør tasten til afbrydelse af døralarmen. Alarmen ophører. Alarmsymbolet lyser stadig, indtil døren lukkes. 34

35 Yderligere indstillinger Visse indstillinger kan kun foretages i Indstillingsmodus. Mens Indstillingsmodus er aktiveret, sættes døralarmen og andre fejlmeldinger automatisk ud af funktion; symbolet Alarm lyser dog i displayet. Indstillingsmuligheder Låsen aktiveres/deaktiveres Isterningmaskinen til-/frakobles; (vandmængde indstilles, isterningmaskinen skylles, isterningsbakkens rengøringsposition indstilles) Akustiske signaler til-/frakobles Displayets lysstyrke ændres Sabbatmodus til-/frakobles Alle indstillingsmuligheder for isterningsmaskinen beskrives i afsnittet Fremstilling af isterninger og Rengøring og vedligeholdelse. Alle yderligere nævnte indstillingsmuligheder beskrives nedenfor. Lås Når låsen er aktiveret, kan køle-/fryseskabet sikres mod: utilsigtet frakobling, utilsigtet temperaturindstilling, utilsigtet aktivering af DynaCool, Superkøl og Superfrost, utilsigtet ændring af indstillingerne (kun deaktivering af låsen er mulig). Herved undgås, at fx børn kan slukke køle-/fryseskabet eller ændre indstillingerne. Låsen aktiveres/deaktiveres Berør tasten til indstillinger. I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet blinker. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. I displayet blinker den senest valgte indstilling, og symbolet lyser. 35

36 Yderligere indstillinger Ved berøring af tasterne eller kan man nu indstille, om låsen skal være aktiveret eller deaktiveret: 0: Låsen er deaktiveret 1: Låsen er aktiveret. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. Den valgte indstilling gemmes, symbolet blinker. Berør tasten til indstillinger for at forlade indstillingsmodus. Ellers afslutter elektronikken automatisk indstillingsmodus efter ca. et minut. Når låsen er aktiveret, lyser i displayet. Akustiske signaler Køle-/fryseskabet har akustiske signaler såsom tastelyd og alarmtone ved dørog temperaturalarm. Både tastelyden og alarmtonen ved døralarm kan til- eller frakobles. Temperaturalarmen kan ikke frakobles. Der kan vælges mellem fire indstillingsmuligheder. Indstilling ved levering: Mulighed 3, dvs. tastelyd og døralarm er tilkoblet. Akustiske signaler til-/frakobles Berør tasten til indstillinger. I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet blinker. Berør tasterne til indstilling af temperatur ( eller ) gentagne gange, indtil symbolet blinker i displayet. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. I displayet blinker den senest valgte indstilling, og symbolet lyser. 36

37 Yderligere indstillinger Ved berøring af tasten eller kan man nu vælge: 0: Tastelyd frakoblet; døralarm frakoblet 1: Tastelyd frakoblet; døralarm tilkoblet (efter 4 min.) 2: Tastelyd frakoblet; døralarm tilkoblet (efter 2 min.) 3: Tastelyd tilkoblet; døralarm tilkoblet (efter 2 min.) Displayets lysstyrke Lysstyrken i displayet kan tilpasses lysforholdene i rummet. Displayets lysstyrke kan ændres trinvis fra 1 til 3. Indstilling ved levering: 3 = maksimal lysstyrke. Displayets lysstyrke ændres Berør tasten til indstillinger. I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet blinker. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. Den valgte indstilling gemmes, symbolet blinker. Berør tasterne til indstilling af temperatur ( eller ) gentagne gange, indtil symbolet blinker i displayet. Berør tasten til indstillinger for at forlade indstillingsmodus. Ellers afslutter elektronikken automatisk indstillingsmodus efter ca. et minut. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. I displayet blinker den senest valgte indstilling, og symbolet lyser. 37

38 Yderligere indstillinger Ved berøring af tasten eller kan displayets lysstyrke ændres: 1: min. lysstyrke 2: middel lysstyrke 3: maks. lysstyrke. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. Den valgte indstilling gemmes, symbolet blinker. Berør tasten til indstillinger for at forlade indstillingsmodus. Ellers afslutter elektronikken automatisk indstillingsmodus efter ca. et minut. Sabbatmodus Køle-/fryseskabet kan indstilles på sabbatmodus, som understøtter religiøse skikke. Dette medfører frakobling af lyset i køle-/fryseskabet ved åbning af døren, alle akustiske og optiske signaler, temperaturvisningen, Superkøl, Superfrost eller DynaCool (hvis de var tilkoblet), isterningmaskinen (hvis den var tilkoblet) Følgende kan vælges: tasten til indstillinger til frakobling af sabbatmodus og tænd/sluk-tasten. Temperaturreguleringen er indskrænket i sabbatmodus. Sørg for, at dørene er lukket tæt til, da optiske og akustiske alarmer er frakoblet. En eventuel netafbrydelse i løbet af dette tidsrum vises ikke. Efter en netafbrydelse starter køle-/fryseskabet i sabbatmodus. 38

39 Yderligere indstillinger Sabbatmodus aktiveres Berør tasten til indstillinger. I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet blinker. Den valgte indstilling gemmes, og symbolet lyser. Så snart symbolet slukker i displayet, er sabbatmodus aktiveret. Deaktiver sabbatmodus, når sabbatten er slut. Sabbatmodus deaktiveres Berør tasterne til indstilling af temperatur ( eller ) gentagne gange, indtil symbolet blinker i displayet. Berør tasten til indstillinger for at forlade Sabbatmodus. Temperaturen vises i displayet, og lyset tænder. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. I displayet blinker den senest valgte indstilling, og symbolet lyser. Sabbatmodus kan nu aktiveres ved at berøre eller. Vælg indstillingen 1. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. 39

40 Opbevaring af madvarer i køleskabet Forskellige områder i køleskabet På grund af den naturlige luftcirkulation er der forskellige temperaturområder i køleskabet. Den kolde, tunge luft trænger ned i det nederste område af køleskabet. Udnyt de forskellige kuldeområder, når madvarerne placeres i køleskabet! Dette er et køleskab med dynamisk køling, hvor der opnås en ensartet temperatur, når ventilatoren kører. Der er derfor ikke så stor forskel på kølezonerne. Varmeste område Det varmeste område i køleskabet er helt øverst i det forreste område og i døren. Brug disse områder til opbevaring af fx smør, så det er let at smøre på brødet, og ost, så den beholder sin aroma. Koldeste område Det koldeste område i køleskabet er lige over frugt- og grøntsagsskufferne og ved bagvæggen. Brug disse områder til letfordærvelige madvarer, som fx fisk, kød, fjerkræ pølse, færdigretter retter og bagværk med æg eller fløde frisk dej, kage-, pizza-, tærtedej råmælksost og andre råmælksprodukter folieindpakkede færdigretter og generelt alle ferske madvarer, hvis holdbarhedsdato forudsætter en opbevaringstemperatur på min. 4 C. 40

41 Opbevaring af madvarer i køleskabet Opbevar aldrig eksplosive stoffer eller produkter med brændbare drivgasser (fx spraydåser) i køleskabet. Eksplosionsfare! Hvis der opbevares fedt- eller olieholdige madvarer i køleskabet eller køleskabsdøren, skal man være opmærksom på, at eventuelt fedt eller olie, der løber ud, ikke må komme i berøring med køleskabets plastdele. Der kan opstå spændingsrevner i plastbelægningerne. Madvarerne må ikke berøre bagvæggen, da de kan fryse fast til den. Læg ikke madvarerne for tæt op ad hinanden; herved sikres god luftcirkulation. Ventilatoren på bagvæggen må ikke tildækkes - dette er vigtigt for køleeffekten! Ikke egnet til opbevaring i køleskab Visse madvarer egner sig ikke til opbevaring ved temperaturer under 5 C, da de er kuldefølsomme. Afhængig af hvilken madvare der er tale om, kan for kold opbevaring medføre ændringer i udseende, konsistens, smag og/eller vitaminindhold. Kuldefølsomme madvarer er bl.a.: ananas, avocadoer, bananer, granatæbler, mangoer, papayaer, passionsfrugter, citrusfrugter (fx citroner, appelsiner, mandariner, grapefrugter), frugt, som skal eftermodne, auberginer, agurker, kartofler, peberfrugter, tomater, zucchinier, hård ost (fx parmesanost og bjergost). 41

42 Opbevaring af madvarer i køleskabet Vær opmærksom på følgende ved køb af madvarer Madvarernes holdbarhed afhænger især af, hvor friske de er, når de bliver lagt ind i køleskabet. Vær også opmærksom på madvarernes holdbarhedsdato og den anførte opbevaringstemperatur. Kølekæden bør så vidt muligt ikke afbrydes. Sørg fx for, at madvarerne ikke ligger for længe i en varm bil. Tip: Tag en køletaske med på indkøb, og anbring madvarerne hurtigt i køleskabet. Korrekt opbevaring af madvarer Madvarerne skal som regel være pakket ind eller godt tildækket. Derved undgås, at de optager lugt fra andre madvarer, at de udtørrer, og at eventuelle bakterier overføres. Dette er især vigtigt ved opbevaring af animalske madvarer. Rigtig indstilling af temperaturen og god hygiejne øger madvarernes holdbarhed. Frugt og grøntsager Frugt og grøntsager kan opbevares uemballeret i frugt- og grøntsagsskufferne. Æggehvideholdige madvarer Man bør være opmærksom på, at madvarer fordærves hurtigere, jo mere protein de indeholder. Det vil sige, at skal- og krebsdyr fx fordærves hurtigere end fisk, og fisk fordærves hurtigere end kød. 42

43 Køleskabet indrettes Hylde/flaskehylde i døren flyttes Skub hylden/flaskehylden opad, og tag den ud. Sæt hylden/flaskehylden ind det ønskede sted. Sørg for at trykke den rigtigt fast på forhøjningerne. Flaskeholder i døren flyttes Flaskeholderen kan forskydes til højre eller venstre, hvorved der skabes mere plads til drikkekartoner. Flaskeholderen kan tages helt ud (fx ved rengøring): Skub flaskehylden opad, og tag den ud. Træk flaskeholderen af flaskehyldens bageste kant ved at trække den opad. Hylde / hylde med lys LED-lyset sidder på hyldens stålliste. Ved at flytte hylden kan lyset i køleskabet indrettes som ønsket. Hvis lyset ikke fungerer, bør det kontrolleres, om hylden er placeret rigtigt i bæreribberne: I forreste venstre hjørne af hylden sidder der små metalplader (kontakter) til strømforsyning til LED-lyset. Sørg for, at kontakterne kommer rigtigt ind i bæreribben, når hylden skubbes ind. Hylde / hylde med lys flyttes Hylderne kan placeres i de ønskede højder. Løft hylden lidt fortil, træk den lidt ud, løft den, så rillen kommer fri af bæreribberne, og flyt den opad eller nedad. Hyldens bageste stopkant skal vende opad, så madvarerne ikke berører bagvæggen og fryser fast. 43

44 Køleskabet indrettes Hylderne er forsynet med udtræksstop, så de ikke utilsigtet bliver trukket helt ud. Flaskeholder flyttes (afhængig af model) Flaskeholderen kan anbringes forskellige steder i køleskabet. Frugt- og grøntsagsskuffe (afhængig af model) Frugt- og grøntsagsskuffen er forsynet med teleskopskinner og kan tages ud, når den skal tømmes og fyldes eller rengøres. Træk skuffen helt ud, indtil der mødes modstand, og løft den af. Skub derefter udtræksskinnerne ind igen. Herved undgås beskadigelse! Løft flaskeholderen lidt fortil, træk den lidt ud, løft den, så rillen kommer fri af bæreribberne, og flyt den opad eller nedad. Stopbøjlen bagtil skal vende opad, så flaskerne ikke berører bagvæggen. Flaskeholderen er forsynet med udtræksstop, så den ikke utilsigtet bliver trukket helt ud. Isætning af skuffen Skub udtræksskinnerne helt ind, og læg skuffen på dem. Skub skuffen helt ind i køleskabet, til det kan høres, at den er på plads. 44

45 Frysning og opbevaring Maksimal frysekapacitet For at madvarerne skal blive helt gennemfrosset hurtigst muligt, må den maksimale frysekapacitet ikke overskrides. Den maksimale frysekapacitet på 24 timer er angivet på typeskiltet "Frysekapacitet...kg/24 t." Den maksimale frysekapacitet, som er angivet på typeskiltet, er fastsat efter norm DIN EN ISO Hvad sker der, når friske madvarer indfryses? Friske madvarer skal gennemfryses så hurtigt som muligt, så næringsværdi, vitaminer, udseende og smag bibeholdes. Jo langsommere madvarerne gennemfryses, desto mere væde trænger der ud af hver enkelt celle. Cellerne skrumper. Ved optøning kan kun en del af den mistede væde vandre tilbage i cellerne. I praksis betyder dette, at der sker et større safttab i madvarerne. Dette kan ses under optøningen, hvor der dannes en stor mængde væde omkring madvarerne. Hvis madvarerne er blevet hurtigt gennemfrosset, har væden kortere tid til at trænge ud af hver enkelt celle. Cellerne skrumper betydeligt mindre. Ved optøning kan den lille mængde væde, der var trængt ud, vandre tilbage til cellerne, så safttabet bliver meget lille. Der dannes kun en lille mængde væde omkring madvarerne! Madvarer, der købes som dybfrostvarer Når allerede dybfrosne madvarer skal opbevares, bør det ved køb i butikken kontrolleres, at emballagen ikke er beskadiget, holdbarhedstiden er i orden, køletemperaturen i frysedisken er korrekt. Hvis køletemperaturen er højere end -18 C, reduceres holdbarheden. Dybfrostvarer bør købes til sidst og transporteres i aviser eller termopose/køletaske. Læg straks dybfrostvarerne i fryseskabet. Helt eller delvist optøede varer må ikke genfryses. Først når madvarerne er tilberedt (kogt eller stegt), må de fryses igen. 45

46 Frysning og opbevaring Madvarer, man selv indfryser Brug kun friske og gode madvarer! Før indfrysning bør man være opmærksom på følgende: Velegnet til indfrysning er: Fersk kød, fjerkræ, vildt, fisk, grøntsager, urter, rå frugt, mejeriprodukter, brød, madrester, æggeblommer, æggehvider og mange færdigretter. Ikke egnet til indfrysning er: Vindruer, bladsalat, radiser, ræddiker, cremefraiche, mayonnaise, hele æg i skal, løg, hele rå æbler og pærer. For at bibeholde farve, smag, aroma og C-vitaminer skal grøntsager blancheres inden frysning. Kom grøntsagerne i kogende vand i 2-3 min. Tag dem derefter op, og afkøl dem hurtigt i koldt vand. Lad dem til sidst dryppe af. Magert kød egner sig bedre til indfrysning end fedt kød og kan opbevares i fryseren væsentligt længere. Læg frysefilm mellem koteletter, steaks, schnitzler osv. Derved undgås, at de fryser sammen til en blok. Rå madvarer og blancherede grøntsager må ikke krydres eller saltes før indfrysning. Færdige retter må kun krydres og saltes let. Mange krydderier ændrer styrke ved frysning. Lad varme retter eller drikke afkøle, før de indfryses. Dette for at forhindre, at de allerede frosne madvarer optøs, og for at spare strøm. Emballage Indfrysning foretages portionsvis. Egnet emballage Plastfolie Alufolie Frysebokse Uegnet emballage Indpakningspapir Pergamentpapir Cellofan Affaldsposer Brugte indkøbsposer Tryk luften ud af emballagen. Luk pakken tæt med elastikker plastclips bånd kuldebestandig tape. Poser og folie af polyethylen kan også svejses med et dertil egnet apparat. Forsyn pakningen med angivelse af indhold og indfrysningsdato. 46

47 Frysning og opbevaring Før ilægning Ved indfrysning af mere end 2 kg friske madvarer tilkobles funktionen Superfrost nogen tid inden ilægning af madvarerne (se afsnittet Superfrost). Derved får de allerede frosne madvarer en kuldereserve. Ilægning Der må højst anbringes følgende mængder madvarer: i fryseskuffen: 25 kg på glaspladen: 35 kg Madvarer, der skal indfryses, må ikke berøre de allerede frosne madvarer, da disse ellers kan begynde at tø op. Pakkerne med madvarer skal være tørre, når de lægges ind, for at undgå at de fryser sammen. lille mængde madvarer Indfrys madvarerne i de øverste fryseskuffer. Bred madvarerne godt ud i bunden af fryseskufferne, så de gennemfryses hurtigst muligt. Hvis der tages fryseskuffer ud: Den nederste fryseskuffe skal altid blive i fryseskabet! Anbring madvarerne således på glaspladen, at ventilationsgitteret på fryseskabets bagvæg altid er frit. Dette er vigtigt, for at fryseskabet kan fungere korrekt og med normalt energiforbrug! maksimal mængde madvarer (se typeskiltet) Tag de øverste fryseskuffer ud. Bred madvarerne godt ud på de øverste glasplader, så de gennemfryses hurtigst muligt. Efter indfrysningen: Læg de indfrosne varer i skuffen, og skub den ind igen. store madvarer Ved indfrysning af store madvarer, som fx kalkun eller vildt, kan glaspladerne mellem fryseskufferne tages ud. Tag de øverste fryseskuffer ud, løft glaspladerne lidt, og træk dem ud! 47

48 Frysning og opbevaring Optøning af frysevarer Frysevarer kan optøs i mikrobølgeovn, i ovn med funktionen Varmluft eller Optøning, ved stuetemperatur, i køleskab (den kulde, der afgives fra frysevarerne, udnyttes til køling af madvarerne i køleskabet), i dampovn. Flade kød- og fiskestykker kan lægges let optøet på den varme pande. Ved optøning af kød- og fiskestykker (fx hakket kød, kylling, fiskefilet) må disse ikke berøre andre madvarer. Sørg for at opfange optøningsvandet, og bortskaf det omhyggeligt. Frugt kan optøs ved stuetemperatur i emballagen eller i et tildækket fad. Grøntsager kan normalt hældes i det kogende vand i frosset stand eller ristes i varmt fedtstof. Tilberedningstiden er på grund af den ændrede cellestruktur lidt kortere end for friske grøntsager. Helt eller delvist optøede varer må ikke genfryses. Først når madvarerne er tilberedt (kogt eller stegt), må de fryses igen. Drikkevarer lynafkøles Flasker, der lægges i fryseskabet til lynkøling, skal tages ud senest efter en time. Flaskerne kan eksplodere. Fryseelement Fryseelementet forhindrer hurtig temperaturstigning i fryseskabet i tilfælde af strømsvigt og kan dermed forlænge lagringstiden. Læg fryseelementet i den øverste fryseskuffe. Efter ca. 24 timers indfrysningstid er fryseelementet oppe på sin maksimale frysekapacitet. I tilfælde af strømsvigt Læg det frosne fryseelement direkte på madvarerne i det forreste område af den øverste skuffe. Når der lægges friske madvarer ind, kan fryseelementet bruges som adskillelse mellem de allerede frosne varer og de friske. Fryseelementet kan også anvendes til kortvarigt at køle mad- og drikkevarer i en køletaske. 48

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 12623 S -1 KDN 12823 S -1/-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med PerfectFresh og DynaCool K 34272 id K 35272 id K 37272 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 050 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monterings anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 060

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 022 630 Transportemballage

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monterings anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 070

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Dampovn DG 1050 Læs venligst denne brugs- og monteringsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 643

Læs mere

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret Brugsanvisning til fryseapparat, integreret DK 7082 542-01 IG 6er 5107 Overblik over apparatet Betjenings- og kontrolelementer, afb. A1 1 Temperatur- og indstillingsvisning, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Brugsanvisning Varmepumpetumbler

Brugsanvisning Varmepumpetumbler Brugsanvisning Varmepumpetumbler Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 751 340 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere