Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker"

Transkript

1 Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning

2 Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for detailhandelen. BAR Handel giver konkret vejledning om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af f.eks. branchevejledninger, kampagnemateriale og afholdelse af temadage. BAR Handel er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for detailhandelsområdet. Holdningerne, der udtrykkes i BAR Handels forskellige former for vejledning, viser disse parters fælles opfattelse af, hvad der er god arbejdsmiljøstandard inden for branchen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstem melse med arbejdsmiljølovgivningen.

3 Er der risiko for røveri, butikstyveri, ran eller andre situationer med vold eller trusler om vold i jeres butik?

4 Butikken er åben for alle, og i løbet af dagen møder I mange forskellige mennesker, men ikke alle kommer i butikken for at handle. I butikken findes der varer, penge eller andre værdier, som kan friste nogle til at begå røveri, butikstyveri eller ran. Denne form for kundekontakt skal helst undgås. Som butiksmedarbejder, -leder eller -arbejdsgiver føler I et naturligt ansvar for varerne i butikken, salgsresultaterne og hinandens sikkerhed. Arbejder I et sted, hvor der er risiko for røveri, butikstyveri, ran eller vold/trusler om vold, vil I derfor gerne være med til at forebygge situationerne. Opstår situationerne alligevel, vil I også gerne være i stand til at tackle disse, så I ikke udsætter hinanden for fare og eventuelle skader. Sikker adfærd At udvise en sikker adfærd i dagligdagen er det vigtigste, når det gælder forebyggelse og tackling af situationer som røveri, butikstyveri, ran eller andre situationer, hvor der forekommer vold eller trusler herom.

5 Fysiske og tekniske tiltag Fysiske og tekniske tiltag kan også være med til at forebygge sådanne situationer, men de kan ikke nødvendigvis sikre jer, så I ikke udsættes for fare i forbindelse med den opståede situation. BAR Handels vejledninger om røveri, butikstyveri, ran og vold Denne vejledning beskriver kort, hvordan I med sikker adfærd og fysiske og tekniske tiltag kan forebygge røveri, butikstyveri, ran og andre situationer med risiko for vold eller trusler herom, og hvordan I bedst muligt forbereder jer, så I ikke bringer hinanden i fare, hvis situationerne opstår. BAR Handel har i tilknytning til denne korte vejledning udarbejdet to branchevejledninger, der mere uddybende beskriver, hvad I kan gøre. Det drejer sig om en branchevejledning, der primært henvender sig til medarbejderne, og en branchevejledning, der primært henvender sig til arbejdsgiveren, sikkerhedsorganisationen eller andre, som varetager butikkens arbejdsmiljøopgaver.

6 Sikker adfærd før, under og efter et røveri

7 Der er tale om et røveri, når en person anvender vold eller truer med vold for at få udleveret penge eller andre værdier fra butikken. Risikoen for røveri og omfanget af eventuelle skader kan I nedsætte ved at huske på følgende før, under og efter et røveri. Forebyggelse af røveri Brug kundeind-/udgange, hvis det er muligt Luk pengeskuffen, når der ikke foregår ind-/udbetalinger Hold lav kassebeholdning Hold døre ud over kundeind-/udgange låst Luk ingen ind i butikken efter lukketid Under et røveri Gør som røveren siger - råb ikke op og gør ikke modstand Bevar roen - så vidt det er muligt Iagttag røveren - f.eks. udseende, sprog, beklædning og særlige kendetegn

8 Spil ikke helt! - dit liv og førlighed er mere værd end ethvert tab af varer og penge Efter et røveri Alarmér straks politiet Bemærk røverens flugtmåde og -rute Beskyt eventuelle spor, aflås butikken og afspær området omkring gerningsstedet Udfyld signalementsblanket uden at tale om røverens signalement med andre Hjælp og støt hinanden efter røveriet

9 Sikker adfærd før, under og efter et butikstyveri eller et ran

10 Stop tyven - FØR han/hun stjæler Der er tale om butikstyveri, når en kunde stjæler varer eller andre værdier fra butikken uden at bruge vold eller trusler om vold. Ved tilbageholdelse af en butikstyv kan situationen dog nemt udvikle sig til en voldelig situation. Ran er, når tyven for øjnene af dig, stjæler varer eller andre værdier, som du har på dig, eller som er lige ved siden af dig. Risikoen for butikstyveri og ran samt omfanget af eventuelle skader kan I nedsætte ved at huske på følgende før, under og efter et butikstyveri og ran. Forebyggelse af butikstyveri og ran Aflås alle døre, der støder op til butikslokalet Hold orden i butikslokalet og placér varerne, så der er frit udsyn over butikslokalet Placér værdifulde varer nær ekspeditions-/kasseområdet, eventuelt i aflåste montrer Vær opmærksom på prøverum, hvad I viser frem, og hvad der generelt sker i butikken

11 Luk altid pengeskuffen, når der ikke sker ind- eller udbetalinger Under og efter et butikstyveri Tilbagehold kun tyven, hvis I er: sikre på, at den stjålne vare ikke er betalt og fortsat er hos tyven instrueret i, hvordan I sikkert og diskret tilbageholder tyven Vælger I at tilbageholde tyven, så: bed venligt, men bestemt tyven om at følge med før tyven ind i et ledigt lokale - undersøg ikke tyvens tasker, lommer o.lign. hold en vis afstand til tyven ring til den lokale politistation udfyld anmeldelsesblanket Følger tyven ikke frivilligt med, så: tilbagehold kun en formodet tyv, hvis det kan ske uden risiko for dig eller dine kolleger vær bevidst om, at hvis du/i tilbageholder en formodet tyv mod dennes vilje, er der tale om civil anholdelse

12 husk, at den gennemførte anholdelse skal stå i rimeligt forhold til det, der er stjålet. Derfor vil f.eks. en pakke tyggegummi næppe berettige til en civil anholdelse. Civil anholdelse er, når privatpersoner tilbageholder en person mod dennes vilje. Efter anholdelsen skal du/i straks ringe til politiet og fortælle om anholdelsen og hvilket tidspunkt den fandt sted. Under og efter et ran Lad tyven få sit udbytte Gør anskrig, f.eks. Stop tyven, når tyven er på vej ud af butikken Iagttag tyven, dennes flugtvej og eventuelt køretøj Alarmér politiet Forsøg at få kunder eller andre vidner til at blive, indtil politiet kommer Værn om eventuelle optagelser fra tv- /videoovervågningen Udfyld en signalementsblanket uden at diskutere tyvens signalement med andre

13 Sikker adfærd under andre situationer med risiko for vold

14 Vold eller trusler om vold kan foregå i forbindelse med røveri, butikstyveri eller ran, men også utilfredse eller påvirkede kunder kan udøve vold eller bruge trusler om vold. Risikoen for vold og trusler om vold samt omfanget af eventuelle skader kan I nedsætte ved at huske på det, der er beskrevet under Sikker adfærd før, under og efter et røveri og Sikker affærd før, under og efter et butikstyveri eller et ran. Men vær også opmærksom på følgende, når det drejer sig om voldsomme eller truende kunder. Før en situation med en voldsom eller truende kunde Optrap ikke situationen Kend butikkens politik hvad angår returnering eller ombytning af varer, så I ved, hvor langt I kan gå i forhold til kundens krav Under en situation med en voldsom eller truende kunde Optræd venligt, men bestemt Undgå at være nedladende

15 Lyt til kunden - lad være med at tale efter munden, men virk forstående Forsøg at lægge op til en løsning Forklar, hvorfor I må handle, som I gør Er kunden beruset eller på anden måde påvirket, forsøg at få kunden ud af butikken Hjælp hinanden, vær f.eks. i nærheden af kollegaen og kunden Efter en situation med en voldsom eller truende kunde Lyt til kollegaen, som har haft kontakt med kunden

16 Fysiske og tekniske tiltag

17 Sikker adfærd er den vigtigste forudsætning for forebyggelse af røveri, butikstyveri, ran eller andre situationer med vold eller trusler om vold, men også fysiske og tekniske tiltag kan være forebyggende. Behovet for fysiske og tekniske tiltag skal vurderes ud fra problemets omfang og den forebyggende virkning, som de fysiske og tekniske tiltag vil have i praksis. Ved vurderingen skal der selvfølgelig også tages hensyn til, om et eventuelt fysisk eller teknisk tiltag vil være til gene for butikkens daglige arbejde. Det kan f.eks. være svært at holde en dør låst, hvis den bruges mange gange i løbet af arbejdsdagen. I det følgende listes en række eksempler på fysiske og tekniske forebyggende tiltag.

18 Røveri Butikken Lav aftaler med nabobutikkerne om at være opmærksomme på mistænkelige episoder i og omkring hinandens butikker, så der kan slås alarm i god tid Indret butikken overskuelig, så en eventuel røver føler sig overvåget og ikke har muligheder for at gemme sig Ryd op foran og bagved butikken og hold vinduespartier fri for reklame- og prisskilte, så røveren ikke har mulighed for at gemme sig Hav intakte vinduer og døre samt hensigtsmæssige låse på ind- og udgangsdøre Placér højdemarkeringer ved ind- og udgangsdøre. De kan give et fingerpeg om en røvers højde Hav god belysning ved ind- og udgangsdøre Placér eventuelt tv-/videoovervågning ved ind- og udgangsdøre og andre områder, hvor en formodet røver forventes at opholde sig, f.eks. området, hvor der håndteres penge.

19 Skilt tydeligt med, hvilket teknisk sikkerhedsudstyr og andre forholdsregler butikken har, f.eks. Tv-/videoovervågning, Pengeskabet kan ikke åbnes af personalet og Lav kassebeholdning Kasse-, salgs- eller ekspeditionsområdet Pengeskuffen bør kunne lukkes, når der ikke foregår ind- og udbetalinger, og aflåses, hvis den forlades Hav en telefon eller overfaldsalarm i nærheden af kasse-, salgs- eller ekspeditionsområdet, så der hurtigt kan tilkaldes hjælp Ved kasse-, salgs- eller ekspeditionsområdet bør der også skiltes tydeligt med, hvilket teknisk sikkerhedsudstyr og andre forholdsregler butikken har Optælling og opbevaring af penge Vælg et område, hvor der ikke færdes andre end butikkens personale, og som kan aflåses, f.eks. et kontor Vælg et lokale, hvor vinduer og lignende kan blændes af, f.eks, med persienner, så optællingen ikke kan ses udefra

20 Hav en telefon i optællingslokalet, så der hutigt kan tilkaldes hjælp Opbevar dagens kassebeholdning sikkert, f.eks. i et pengeskab eller anden form for deponeringsenhed Ekstern pengetransport Skift jævnligt ruter og rutiner Transportér penge, mens det er lyst Transportér pengene i neutral emballage Overvej at lade et autoriseret værditransportfirma foretage den eksterne transport af store pengebeløb Butikstyveri og ran Butikstyveri Lav aftaler med nabobutikkerne om at være opmærksomme på mistænkelige episoder i og omkring hinandens butikker, så der kan slås alarm i god tid Placér evt. tv-/videoovervågning ved indog udgangsdøre og andre områder, hvor en formodet tyv forventes at opholde sig, f.eks. områder, hvor der er værdifulde eller fristende varer

21 Skilt tydeligt med, hvilket teknisk sikkerhedsudstyr og andre forholdsregler butikken har, f.eks. Tv-/videoovervågning, Tyverisikring af varer og Lav kassebeholdning Ran Afskærm kassen, så det er fysisk sværere at begå ran Pengeskuffen bør kunne lukkes, når der ikke foregår ind- og udbetalinger, og aflåses, hvis den forlades Hav en telefon i nærheden af kasse-, salgs- eller ekspeditionsområdet, så der hurtigt kan tilkaldes hjælp Ved kasse-, salgs- eller ekspeditionsområdet bør der også skiltes tydeligt med, hvilket teknisk sikkerhedsudstyr og andre forholdsregler butikken har

22 BAR Handel Fællessekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax:

23 Faglige spørgsmål kan rettes til partssekretariaterne: Arbejdstagersekretariatet Ny Vestergade 17, København K Tlf.: Fax: Arbejdsgiversekretariatet Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade København V Tlf.: Fax: Sekretariatet for ledere Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: Layout: Gorm Larsen & Partners. Tryk: Athene 1. udgave, 1. oplag ISBN

24 Denne branchevejledning beskriver kort, hvordan alle i butikken kan være med til at forebygge røveri, butikstyveri, ran og andre situationer med risiko for vold eller trusler herom, og hvordan I bedst muligt forbereder jer, så I ikke bringer hinanden i fare, hvis situationerne opstår. Som butiksmedarbejder, -leder eller -arbejdsgiver føler I et naturligt ansvar for varerne i butikken, salgsresultaterne og hinandens velbefindende. Arbejder I et sted, hvor der er risiko for røveri, butikstyveri, ran og andre situationer med risiko for vold eller trusler om vold, vil I derfor gerne være med til at forebygge, at sådanne situationer opstår. Opstår situationerne alligevel, vil I også gerne være i stand til at tackle disse, så I ikke udsætter hinanden for fare og eventuelle skader. Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center Tlf.: ASC-varenummer: HK-varenummer:

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Branchevejledning for medarbejdere Forord Indhold Få et hurtigt overblik over hvad du skal gøre før, under og efter: På baggrund af den danske

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen Røveri i butikker Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen BAR Handel Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branche arbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet.

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet for handel. Branchevejledning. Røveri i dagligvarebutikker

Branchearbejdsmiljørådet for handel. Branchevejledning. Røveri i dagligvarebutikker Branchearbejdsmiljørådet for handel Branchevejledning Røveri i dagligvarebutikker Forord Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet. BAR Handel

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar

Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Tag vare på... Sikkerhedsorganisationens opgaver, roller og ansvar Branchevejledning Forord Indhold På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

Røveri og transport af penge

Røveri og transport af penge Røveri og transport af penge Røveri og transport af penge Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon: (+45) 43 44 88 88 Telefax: (+45) 33 43 01 39 dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Butiksslagteres arbejdsmiljø

Butiksslagteres arbejdsmiljø Som arbejdsgiver, arbejdsleder eller medarbejder i en slagterbutik/-afdeling er det vigtigt, at du tager vare på dig selv og dine kolleger under arbejdet, så ingen kommer til skade. Denne branchevejledning

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR arbejdsmiljøhåndbog for v A G T E R ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR VAGTER 2012 indholdsfortegnelse Forord 1 Indledning 2 Sikring af det gode arbejdsmiljø 3 Grundlæggende krav til en virksomhed 3 Samarbejdet om

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros værktøjskasse kundekontakt vanskelige kunder Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kundekontakt / vanskelige kunder Forord Chauffører i alle brancher møder mange forskellige passagerer, kunder

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

1. udgave, 2000 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center - Tlf. 36 14 31 31 Varenummer 172003 www.asc.amr.dk

1. udgave, 2000 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center - Tlf. 36 14 31 31 Varenummer 172003 www.asc.amr.dk LYS&LYD giver virksomhederne et værktøj, de kan bruge til deres vurdering af lys- og lydforhold. Samtidig giver vejledningen forslag til eventuelle forbedringer. Branchevejledningen er udgivet af: Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere