Danfoss Air ventilationsanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danfoss Air ventilationsanlæg"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning

2 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger. (Direktiv 006//EF) 0 Copyright Danfoss A/S

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsnoter Før du starter Installation af Air Units Installation af CCM-modul og Air Dial Elektriske tilslutninger Trådløs forbindelse Air Dial Montering og afmontering af CCM-modul og Air Dial Tilslutning til Danfoss Link CC Tilslutning af Air-enheden til Danfoss Link CC, fysisk installation Tilslutning af Air-enheden til Danfoss Link CC, trådløs tilslutning Udførelse af en netværkstest efter tilføjelse af en ny enhed Indstilling af grundtrin i Danfoss Link CC Afbalancering af hovedluftmængden Servicemenu Tekniske specifikationer a²-enhed a³-enhed w¹ enhed w² enhed Fejlfinding Sikkerhedsnoter Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sansemæssig eller psykisk formåen eller med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Ud over at skifte luftfilter og rengøre anlægget udvendigt, vil enhver form for service kræve uddannet personale. Danfoss Heating Solutions VIEWB0

4 Før du starter Kontroller venligst, at leveringen af Danfoss Air-enheden er komplet ifølge følgesedlen. Hvis du har bestilt en komplet Danfoss Air-løsning, medfølger der en komplet følgeseddel for Air Flex-kanalsystemet. Kontroller dele og elementer for at sikre dig, at intet er beskadiget. Bemærk! Danfoss Air Flex-kanaler er omfattet af gældende dansk lovgivning, og der henvises til: Dansk Standard DS 8: Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationssystemer. Dansk Standard DS 7: Norm for mekaniske ventilationsanlæg. Standardlevering omfatter: Danfoss Air-enhed Vægbeslag (hvis w-model) CCM Kabler Valgfri leveringer: Air Dial Danfoss Link TM CC Installation af Air Units Loftsenhed a² og a³. Træk studsene ud.. Vend studsene om, og monter dem vha. de medfølgende pladeskruer (til skruemaskine, brug laveste momentindstilling).. Lav en platform til enheden af 6 mm-krydsfiner eller MDF-plader omkring 50 mm-murbatts.. Beregn 60 cm fri plads foran enheden, så der sikres adgang i forbindelse med service. 5. Sørg for, at enheden monteres fuldstændigt i vatter. 6. Der skal altid monteres en vandlås 5 til enheden (bestilles separat). 7. Monter vandlåsen på spæret under enheden, eller monter den i rummet under loftsrummet. 8. Forbind vandlåsen til et afløb Kondensledningen skal være isoleret, hvor der er risiko for frost. 0. Forbind slangen til kondensudløbsstudsen på enheden. Før den tilsluttede slange til afløb, og sørg for en hældning på min. cm/meter.. Fjern frontpanelet og skumfronten, fyld kondensbakken, kontroller afløbsfunktionen og saml fronten igen. 5 6 VIEWB0 Danfoss Heating Solutions

5 Vægenhed w¹ og w². Placer monteringsbeslaget på den ønskede placering på væggen (75 mm fra bunden af beslaget til toppen af enheden), mærk af og bor huller. Anvend skruer, der er egnet til vægoverfladen (skruer medfølger ikke).. Sørg for, at beslaget er monteret fuldstændigt i vatter.. Hæng enheden på beslaget.. Monter de selvklæbende gummiafstandsstykker på den nederste, bagerste bagplade. 5. Beregn 60 cm fri plads foran enheden, så der sikres adgang i forbindelse med service. 6. Der skal altid monteres en vandlås til enheden (bestilles separat). 7. Monter vandlåsen på væggen under enheden. 8. Slut vandlåsen til afløbet 5 i bunden af enheden. 9. Kondensledningen skal være isoleret, hvor der er risiko for frost. 0. Forbind slangen til kondensudløbsstudsen på enheden. Før den tilsluttede slange til afløb, og sørg for en hældning på min. cm/meter.. Fjern frontpanelet og skumfronten, fyld kondensbakken, kontroller afløbsfunktionen og saml fronten igen. 75 mm 5 6 Væganlæg w¹ For at overholde sikkerhedsstandarderne og undgå risikoen for funktionsfejl, skal det medfølgende beskyttelsesskjold monteres oven på w¹-enheden, så det dækker forbindelsespladen. Danfoss Heating Solutions VIEWB0 5

6 Installation af CCM-modul og Air Dial. Elektriske tilslutninger. Slut forsyningsledningen til Air-enheden.. Tilslut CCM-kablet mellem CCM-modulet og Air-enheden.. Kontroller signalet. Hvis det er for svagt, skal CCM-modulet placeret et andet sted, fx på samme etage som Air Dial (se afsnittet Linktest af Air Dial).. Hvis det er muligt, skal CCM-modulet placeres tæt på en ethernet-forbindelse for senere tilslutning til en pc. 5. Hvis der findes tilbehør (elforvarme, eleftervarme, vandvarmeflade eller geotermisk flade) skal lusen på klemme 5 og 6 fjernes (se også vejledningen, der følger med tilbehøret). 5 6 Stik på CCM-kabelet:. Hvid/orange,. Orange,. Sort,. Hvid/blå, 5. Blå, 6. Sort Bemærk! CCM-kabelet kan forlænges til op til 00 m. Brug skærmet kabel på eller AWG med x parsnoet.. Trådløs forbindelse Når CCM-modulet startes, vil den grønne lysdiode blinke langsomt. Dette angiver, at CCM-modulet ikke er tilsluttet Air Dial endnu. For at tilslutte Air Dial sættes batterier i. Air Dial starter i installationstilstand og fører automatisk installatøren gennem opsætningen.. Indstil sprog.. Opret netværk (tryk på knappen på CCM-modulet, og tryk derefter på Air Dial).. Indstil basistrin (opsætning af hovedluftmængde).. Afslut. Grøn lysdiode lyser konstant Rød lysdiode blinker langsomt fem gange Forbindelse etableret Forsøg på tilslutning mislykkedes, se afsnittet Fejlfinding. Tab. : Mønstre for blinkende lysdioder på CCM 6 VIEWB0 Danfoss Heating Solutions

7 . Air Dial Air Dial har en integreret temperaturføler. For at sikre bedst mulig ydeevne skal Air Dial placeres i henhold til følgende retningslinjer: Placer Air Dial cm over gulvet. Placer Air Dial væk fra gardiner osv. Placer Air Dial, hvor temperaturen er repræsentativ.! Placer ikke Air Dial på badeværelser. Air Dial må ikke placeres i direkte sollys. Air Dial må ikke placeres på en ydervæg. Air Dial må ikke placeres direkte over en varmekilde. Air Dial Link Test Inden Air Dial monteres permanent, skal der udføres en linktest for at sikre, at sendeforholdene er tilstrækkelige for den nødvendige placering:. Tryk på Air Dial-knappen i 5 sekunder for at få adgang til Servicemenuen(Servicemenuen er synlig i en time).. Vælg funktionen Link Test.. Funktionen viser, om sendeforholdene er tilstrækkelige.. Hvis link testen ikke lykkes, skal du se fejlfinding.. Montering og afmontering af CCM-modul og Air Dial CCM-modul Montering:. Placer CCM-modulet på vægbeslaget.. Tryk nedad for at klikke CCM på plads. Afmontering:. Tryk de to paler på siden ind.. Træk CCM opad. Air Dial Montering:. Placer Air Dial på vægbeslaget.. Tryk nedad for at klikke Air Dial på plads. Afmontering:. Løft Air Dial op.. Træk Air Dial væk. Danfoss Heating Solutions VIEWB0 7

8 5 Tilslutning til Danfoss Link CC 5. Tilslutning af Air-enheden til Danfoss Link CC, fysisk installation. Slut forsyningsledningen til Air-enheden.. Tilslut CCM-kablet mellem CCM-modulet og Air-enheden.. Hvis det er muligt, skal CCM-modulet placeres tæt på en ethernet-forbindelse for senere tilslutning til en PC.. Hvis der findes tilbehør (elforvarme, eleftervarme, vandvarmeflade eller geotermisk flade) skal lusen på klemme 5 og 6 fjernes (se også vejledningen, der følger med tilbehøret). 5. Air-enheden er nu klar til at blive tilføjet til Danfoss Link CC. 5 6 Stik på CCM-kablet:. Hvid/orange,. Orange,. Sort,. Hvid/blå, 5. Blå, 6. Sort Bemærk! CCM-kablet kan forlænges til op til 00 m. Brug skærmet kabel på eller AWG med x parsnoet. 5. Tilslutning af Air-enheden til Danfoss Link CC, trådløs tilslutning Fjern frontpanelet på Danfoss Link CC ved forsigtigt at trække det af. Træk nær kanterne af panelet. Tryk på knappen Setup i tre sekunder for at åbne serviceområdet. Bemærk! Air-enheden skal tilføjes til netværket som en serviceenhed. For yderligere vejledning om netværkstilslutning, se den medfølgende installationsvejledning til Danfoss Link CC. Tilføj eventuelle dedikerede repeater-enheder (CF-RU) FØR tilføjelse af Air-enheden til det trådløse netværk. 8 VIEWB0 Danfoss Heating Solutions

9 Service-funktioner Rum og enheder Tilføj service-enhed Rum og enhederer Tilføj service-enheded Start registrering??? Klik her for at tilføje CCM-modulet til Air-enheden Bemærk! Under installation må afstanden mellem Danfoss Link CC og CCM ikke overstige,5 meter. Grøn lysdiode blinker langsomt Grøn lysdiode lyser konstant Rød lysdiode blinker langsomt fem gange CCM-modulet er endnu ikke tilsluttet til Danfoss Link CC CCM-modulet er nu tilsluttet til Danfoss Link CC Forsøg på tilslutning mislykkedes Tab. : Mønstre for blinkende lysdioder på CCM 5. Udførelse af en netværkstest efter tilføjelse af en ny enhed Efter færdiggørelsen af installationen skal der udføres en netværkstest for at sikre, at kommunikationen mellem alle tilføjede enheder og Danfoss Link CC er stabil. Bemærk! Udfør ikke netværkstesten, før Danfoss Link CC er monteret på sin endelige placering. Service-funktioner Status og fejlfindingng Status og fejlfinding Netværk Status for trådløst netværk Start netværkstestest??? Ved afslutningen af netværkstesten afventer Danfoss Link CC, at alle batteridrevne enheder aktiveres og registreres. Følg anvisningerne på skærmen. Hvis netværkstesten kører uden problemer, vil der ikke være behov for yderligere interaktion. Hvis netværkstesten kører langsomt, guider Danfoss Link CC dig gennem fejlfinding og giver nyttige tips til, hvordan processen gøres hurtigere. Danfoss Heating Solutions VIEWB0 9

10 5. Indstilling af grundtrin i Danfoss Link CC Nu er Air-enheden tilføjet til det trådløse system og er klar til afbalancering af luftstrømningen. Hvis Air-enheden netop er blevet tilføjet til systemet, vil skærmen anmode om indstilling af grundtrin for udsugnings- og indblæsningsluft. Hvis systemet blev startet tidligere/af andre, indtastes de grundlæggende indstillinger ved hjælp af Servicemenuen ved at trykke på Air Dial-knappen i 5 sekunder. Gennemgå følgende trin: Service-funktioner Rum og enheder Håndter enheder Rum og enhederer Håndter enheder Konfigurer enhed??? Vælg Enhed 5 Konfigurer Enhed 6 Systemindstillinger Ventilationsanlæg Systemindstillingernger Juster basistrin??? 0 VIEWB0 Danfoss Heating Solutions

11 6 Afbalancering af hovedluftmængden For at opnå den bedst mulige ydeevne er det afgørende, at hovedluftmængderne indreguleres (dette vil bidrage til at beskytte huset mod svamp og råd). Systemet bør ikke indreguleres ved udetemperaturer under - C, da det vil gå i frostbeskyttelsestilstand (angives ved et blinkende ikon på displayet). Hvis indregulering er nødvendig ved udelufttemperaturer under - C, skal strømforsyningen fjernes i 0 sekunder for at deaktivere frostbeskyttelsen i 90 minutter. Bemærk! Luk alle døre, og sluk for emhætten.. Fjern frontpanelet fra enheden ved at trække i håndtagene.. Se tegningen af kanalsystemet, hvor du finder de foreslåede forindstillingsværdier for alle luftventiler. Luk ventilerne helt, og drej dem derefter hele omdrejninger rundt mod "åben" (antal omdrejninger som angivet på tegningen af kanalsystemet). Ved indregulering af systemer hvor Danfoss ikke har dimensioneret kanalsystemet, indstilles indblæsningsog udsugningsventiler iht. den projekteringsansvarliges anvisninger.. Hvis der indgår spjæld i systemet, åbnes disse helt.. Monter måleslanger mellem enhedens målepunkter på udsugningssiden og differenstrykmåleren. 5. Find den påkrævede gennemstrømning på systemdiagrammet (klistermærke på fronten) med den tilsvarende differenstrykværdi. Hvis trykket er for lavt, reguleres ventilatortrinet op, indtil det ønskede tryk opnås. 6. Flyt måleslangerne til målepunkterne på indblæsningssiden, og benyt samme fremgangsmåde for indstilling af indblæsningsluften. 7. Når hovedluftmængderne er indreguleret, skal der foretages en indregulering på de enkelte ventiler. Dette vil i de fleste tilfælde medføre mindre ændringer på de valgte grundtrin, men dette kan gøres i rummet vha. regulering af ventilerne eller ved at bruge Air Dial til at finjustere grundtrinnene. Justering af et system i drift. Tryk på Air Dial i 5 sekunder for at få adgang til servicemenuen.. Tryk på "Basistrin" for at aktivere den specielle indreguleringstilstand (hvor alle udefrakommende påvirkninger blokeres installatøren styrer udsugnings- og indblæsningsventilatoren helt med -00 % ventilatorhastighed). Servicemenuen vil forblive synlig i en time, hvorefter den vil forsvinde. Måling af udsugning Måling af indblæsning Danfoss Heating Solutions VIEWB0

12 7 Servicemenu Tryk på Air Dial i 5 sekunder for at få adgang til Servicemenuen for at ændre grundlæggende indstillinger, såsom sprog, filtertimer, grundtrin osv. Nulstilling af system. Hvis systemet allerede er indreguleret, skal ventilatorgrundtrinene noteres til senere brug. Værdierne kan findes i Servicemenuen: Service > Info > Basistrin.. Fjern og isæt batterierne til Air Dial igen, mens der trykkes på knappen, indtil der høres et bip. Air Dial befinder sig nu i opstartstilstand.. Fjern forsynings- eller CCM-kablet.. Mens kablet tilsluttes igen, trykkes der på CCM-modulknappen, indtil den grønne lysdiode blinker. 5. Systemet er nu nulstillet til fabriksindstillingerne. Service Tilbage Info Filter Sprog Basis trin Link test Tilbehør VIEWB0 Danfoss Heating Solutions

13 Installationsvejledning 8 Tekniske specifikationer 8. a²-enhed Dimensioner Enhedens vægt: 5 kg Udeluft Afkastluft Udsugning fra rum Indblæsning Set forfra (uden frontpanel) Kapacitet Virkningsgrad Eksternt tryk [Pa] η [%] 50 9% 9% 9% 9% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 8% 8% 00 *0.5 W/m³/h J/m³ 00 00% 85% 50 70% 58% % 6% % Filter, udsugning fra rum Filter, indblæsning Flowdiagram (til indregulering) Reset-knap til filter Differenstrykudtag for udsugning fra rum Differenstrykudtag for indblæsning til rum Luftmængde [m³/h] Luftmængde [m³/h] * 0,5 Wh/m³ = "Passiv Haus"-krav Luftmængde [m³/h] Pext. [Pa] SEL [J/m³] P tot. [W] Tab. : Kapacitet for a²-enhed Udsugning fra rum Udeluft t = C RH = 6 % t = - C t = 5 C RH < 7 % t = 5 C RH = 80 % med kondens og 5 % ubalance iht. EN08 Tab. : Luftkonditioner for virkningsgrader for a²-enheden Danfoss Heating Solutions VIEWB0

14 Luftmængde [m³/h] Tryk [Pa] Målt ved: Frekvensbånd [Hz], lydeffekt Lw (A) [db(a)] Lydtryk Lp(A) (standard* rum) [db(a)] Kabinet Kabinet Kabinet Kabinet Kabinet 9 * Værdier for lydtryk beregnet for et standardrum med A = 0 m², H =, m og gennemsnitlig dæmpning 0,. Tab. 5: Lyddata for a²-enhed VIEWB0 Danfoss Heating Solutions

15 8. a³-enhed Dimensioner Udeluft Afkastluft Udsugning fra rum Indblæsning Enhedens vægt: 67 kg Set forfra (uden frontpanel) Filter, udsugning fra rum Filter, indblæsning Flowdiagram (til indregulering) Reset-knap til filter 5 Differenstrykudtag for udsugning fra rum 6 Differenstrykudtag for indblæsning til rum Kapacitet Virkningsgrad Eksternt tryk [Pa] η [%] *0.5 W/m³/h 000 J/m³ 8% 00% 0% 56% * 0,5 Wh/m³ = "Passiv Haus"-krav 90% 89% 88% 87% 86% 85% 8% 8% 8% Luftmængde 8% [m³/h] 80% Luftmængde [m³/h] Luftmængde [m³/h] Pext. [Pa] SEL [J/m³] P tot. [W] Tab. 6: Kapacitet for a³-enhed Udsugning fra rum Udeluft t = C RH = 6 % t = - C RH = 80 % med kondens og 5 % ubalance t = 5 C RH < 7 % t = 5 C iht. EN08 Tab. 7: Luftkonditioner for virkningsgrader for a³-enhed Danfoss Heating Solutions VIEWB0 5

16 Luftmængde [m³/h] Tryk [Pa] Målt ved: Frekvensbånd [Hz], lydeffekt Lw (A) [db(a)] Lydtryk Lp(A) (standard* rum) [db(a)] Kabinet Kabinet 6 * Værdier for lydtryk beregnet for et standardrum med A = 0 m², H =, m og gennemsnitlig dæmpning 0,. Tab. 8: Lyddata for a³-enhed 6 VIEWB0 Danfoss Heating Solutions

17 8. w¹ enhed Indblæsning Udsugning fra rum Afkastluft Udeluft 5 Kondensafløb 6 Filter, udsugning fra rum 7 Filter, indblæsning 8 Differenstrykudtag for udsugning fra rum 9 Differenstrykudtag for indblæsning til rum 0 Reset-knap til filter Enhedens vægt: kg Kapacitet Virkningsgrad Eksternt tryk [Pa] η [%] *0.5 W/m³/h 000 J/m³ 00 00% 85% 70% 50 6% 58% % % * 0,5 Wh/m³ = "Passiv Haus"-krav Luftmængde [m³/h] 9% 9% 9% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 8% Luftmængde [m³/h] Luftmængde [m³/h] Pext. [Pa] SEL [J/m³] P tot. [W] Tab. 9: Kapacitet for w¹-enhed Udsugning fra rum Udeluft t = C RH = 5 % t = 5 C RH = 80 % med kondens og 5 % ubalance t = 5 C RH < 7 % t = 5 C iht. EN08 Tab. 0: Luftkonditioner for virkningsgrader for w¹-enheden Danfoss Heating Solutions VIEWB0 7

18 Luftmængde [m³/h] Tryk [Pa] Målt ved: Frekvensbånd [Hz], lydeffekt Lw (A) [db(a)] Lydtryk Lp(A) (standard* rum) [db(a)] Kabinet Kabinet Kabinet Kabinet Kabinet Kabinet 56 * Værdier for lydtryk beregnet for et standardrum med A = 0 m², H =, m og gennemsnitlig dæmpning 0,. 8 Tab. : Lyddata for w¹-enheden VIEWB0 Danfoss Heating Solutions

19 8. w² enhed Indblæsning Udsugning fra rum Afkastluft Udeluft 5 Kondensafløb 6 Filter, udsugning fra rum 7 Filter, indblæsning 8 Differenstrykudtag for udsugning fra rum 9 Differenstrykudtag for indblæsning til rum 0 Reset-knap til filter Enhedens vægt: 5 kg Kapacitet Virkningsgrad Eksternt tryk [Pa] η [%] *0.5 W/m³/h 000 J/m³ 00% 85% 50 70% 58% 6% % % * 0,5 Wh/m³ = "Passiv Haus"-krav 9% 9% 9% 9% 90% 89% 88% 87% 86% 85% 8% Luftmængde 8% [m³/h] Luftmængde [m³/h] Luftmængde [m³/h] Pext. [Pa] SEL [J/m³] P tot. [W] Tab. : Kapacitet for w²-enhed Udsugning fra rum Udeluft t = C RH = 6 % t = - C RH = 80 % med kondens og 5 % ubalance t = 5 C RH < 7 % t = 5 C iht. EN08 Tab. : Luftkonditioner for virkningsgrader for w²-enheden Danfoss Heating Solutions VIEWB0 9

20 Luftmængde [m³/h] Tryk [Pa] Målt ved: Frekvensbånd [Hz], lydeffekt Lw (A) [db(a)] Lydtryk Lp(A) (standard* rum) [db(a)] Kabinet Kabinet Kabinet Kabinet Kabinet Kabinet 5 * Værdier for lydtryk beregnet for et standardrum med A = 0 m², H =, m og gennemsnitlig dæmpning 0,. 0 Tab. : Lyddata for w²-enhed VIEWB0 Danfoss Heating Solutions

21 9 Fejlfinding Fejl Årsag Løsning Alarm: Filterfejl Luftfiltre er snavsede. Udskift luftfiltre, og nulstil alarm. Alarm: Lavt batteriniveau Batterispændingen i Air Dial er for lav. Udskift batterier ( x AAA) i Air Dial. Alarm: Ingen forbindelse til CCM/ linktest mislykkedes Alarm: Ingen forbindelse via modbus/linktest mislykkedes Alarm: Rumluft for kold Alarm: Brandfare Alarm: Følerfejl Kommunikationen mellem Air Dial og CCM-modulet er mislykkedes. Dette forårsages typisk af en forhindring mellem Air Dial og CCM-modulet, fx stålrør, andre stålgenstande, el-installationer eller isoleringsmateriale, der er beklædt med aluminiumsfolie osv. En anden årsag kan være andre trådløse apparater, som ikke er i overensstemmelse med trådløse standarder (radiostøj). Kablet fra CCM-modulet til enheden er taget ud eller er defekt. Centralvarmesystemet leverer ikke varme. Rumtemperaturen falder, så enheden slukker for at reducere ufrivilligt varmetab. Alarm aktiveres, hvis Air Dial måler en rumtemperatur under +0 C. En af de fire temperaturfølere i Danfoss Air-enheden eller temperaturføleren i Air Dial-fjernbetjeningen har registreret en temperatur på mere end +70 C. Air-enheden slukkes, indtil alle følere angiver en temperatur på mindre end +70 C. En temperaturføler i Danfoss Air-enheden eller Air Dial er defekt. Hvis en forhindring er blevet fundet, skal den flyttes. Hvis dette ikke er muligt, flyttes CCM-modulet til en bedre placering med en fri "sigtelinje". Hvis fejlen opstår på grund af andre trådløse apparater i huset, så prøv på skift at slukke for dem for at finde det fejlbehæftede apparat. Hvis intet af ovenstående hjælper, bedes du kontakte din installatør. Kontroller kablet, og tilslut det om nødvendigt igen. Hvis kablet er tilsluttet, men der stadig opstår fejl, skal du kontakte din installatør. Kontroller, om varmesystemet fungerer. Hvis problemet ikke kan løses, skal du kontakte din installatør. Når fejlen er udbedret, skal ventilationssystemet lukkes ned og genstartes for at genetablere normal drift. Strømmen kan afbrydes ved at trække forsyningsledningen ud af systemet. Undersøg alle rum, forlad bygningen. Når fejlen er udbedret, skal ventilationssystemet lukkes ned og genstartes for at genetablere normal drift. Strømmen kan afbrydes ved at trække forsyningsledningen ud af systemet. Kontakt din installatør. Systemet kører videre, men med begrænset funktionalitet. Danfoss Heating Solutions VIEWB0

22 Fejl Årsag Løsning Unormalt stort undertryk inde i huset, døre binder Kondens i vinduesrammer Husets temperatur er for høj. Bypass er slået fra på ventilationssystemet. Støj fra Air-enheden Afkastluftstrømmen er større end indblæsningsluftstrømmen. Enten er indreguleringen af hovedluftmængderne ikke blevet korrekt udført under opsætningen af systemet, eller Air-enheden er gået i ekstrem afisningstilstand (kan ske ved udetemperaturer under - C). Luftudskiftet er for lavt. Der dannes kondens, når luftfugtigheden er høj, og overfladetemperaturen er lav. Dette sker ofte i badeværelser eller bryggerser, hvor der dryptørres tøj (en vis kondens i badeværelser efter badning er normalt, men bør forsvinde inden for en halv time under normale omstændigheder). Husets termostater er indstillet for højt. Bypass er slået fra på ventilationssystemet. A-type-enhed: Der kan opstå vibrationsstøj, hvis enheden er monteret direkte på strøer. Enheden bør monteres på en passende platform. W-type-enhed: Der kan opstå vibrationsstøj, hvis der ikke er monteret gummiafstandsstykker mellem enheden og væggen, og/eller hvis der ikke er monteret silikonestrips på vægbeslaget. Defekte ventilatorkuglelejer vil fremkalde en "slibelyd". Ubalancen på hovedluftmængden bør være -0 % i rumudsugningens favør, men hvis der er et permanent problem med døre, der binder, skal du kontakte Danfoss. Hvis problemerne kun opstår under ekstreme vinterforhold, skyldes det den indbyggede afisningsfunktion, der reducerer indblæsningsluften (og er således ikke en defekt, men en forventelig og meget sjælden hændelse). Øg ventilatortrinet i Manuel tilstand eller skift til enten Behovtilstand eller Ugeprogram-tilstand. Slå Autoboost til. Skru ned for termostaterne. Aktiver bypass i menupunktet Hovedmenu Bypass Auto bypass. Kontroller, at enheden er monteret på en platform i henhold til installationsmanualen. Kontroller, at gummiafstandsstykker og silikonestrips er monteret i henhold til installationsmanualen. Hvis du har mistanke om, at ventilatorkuglelejet er defekt, skal du kontakte din installatør. VIEWB0 Danfoss Heating Solutions

23 Fejl Årsag Løsning Støj fra luftventiler Luftstrømningen er for høj. Støj er ikke et problem i et korrekt dimensioneret og indkørt Trykket er for højt over ventilen. system. Hvis luftventilerne er Der er ikke monteret en lyddæmper lukkede (fx under rengøring), på hovedkanalen. kan der dog opstå en hvislende lyd. Frost-ikon på displayet Systemet er i afisningstilstand, da lave udetemperaturer medfører risiko for isdannelse i varmeveksleren. Dette er ikke en fejl, men en almindelig tilstand. Funktionen stopper automatisk, når udetemperaturen stiger. Danfoss Heating Solutions VIEWB0

24 Danfoss A/S Salg Danmark Jegstrupvej 86 Hasselager Telefon: 8989 Telefax: Internet: Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss Heating Solutions og Danfoss Heating Solutions logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. VIEWB0 Produced by Danfoss Heating Solutions 08/0

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.varme.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Danfoss Air Units og Air Flex-kanalsystemer

Danfoss Air Units og Air Flex-kanalsystemer MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

VENTILATION MED VARMEGENVINDING

VENTILATION MED VARMEGENVINDING Produktoversigt 9.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 9.02 Isolering af kanalsystemer 9.03 Tilmelding af trådløst betjeningspanel 9.04 System reset 9.05 Indregulering og fastlæggelse af hovedluftmængder

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING Indhold 1. Systemoversigt... 4 2. Hovedfunktioner 2.1 Bortrejst... 5 2.2 Bypass... 5 2.3 Info...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

11.00. Marts 2013 231

11.00. Marts 2013 231 Ventilation med varmegenvinding Produktoversigt 11.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 11.02 Isolering af kanalsystemer 11.03 Tilmelding af trådløse enheder 11.04 System reset 11.05 Indregulering og

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING Indhold 1. Systemoversigt 4 2. Hovedfunktioner 2.1 Bortrejst 5 2.2 Bypass 5 2.3 Info 5 2.4 Boost

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Units. Tekniske data DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air Units. Tekniske data DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Units Tekniske data DANFOSS HEATING Enhed: w 1 (mindre huse og lejligheder) Danfoss Air Unit w 1 er en vægmonteret enhed, der er beregnet til installation i enten

Læs mere

Kanalsystem til Danfoss Air Units

Kanalsystem til Danfoss Air Units MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning til Danfoss Air Units www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING A + B Danfoss Air System Indeks A B C D E Danfoss Air System Før du starter (læs dette)

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Installationsvejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Installationsvejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Link SCM Simple Communication Module Installationsvejledning Danfoss Heating Solutions Indholdsfortegnelse Introduktion.... 23 Installation... 23 Montering.... 23

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Danfoss Link Central Controller

Danfoss Link Central Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Central Controller www.danfoss.com Indhold 1. Kvik-guide til installation............................................ 4 2. Introduktion........................................................

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

VENTILATION MED VARMEGENVINDING

VENTILATION MED VARMEGENVINDING VENTILATION MED VARMEGENVINDING Produktoversigt 9.01 Etablering af vandlås / kondensafløb 9.02 Isolering af kanalsystemer 9.03 Tilmelding af trådløst betjeningspanel 9.04 System reset 9.05 Indregulering

Læs mere

Installationsguide. DEVIlink CC. Central styreenhed. www.devi.com

Installationsguide. DEVIlink CC. Central styreenhed. www.devi.com DEVIlink CC Central styreenhed www.devi.com Indhold 1 Introduktion 4 2 Retningslinjer for installation 5 3 Installationsplan 6 3.1 Korrekt installationsplan.........................6 3.2 Forkert installationsplan.........................7

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler 088U0215 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR401 Danfoss 05/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Installationsmanual til Danfoss Air Units og kanalsystemer DANFOSS HEATING Index Indeks 1 Danfoss Air System 1.1 Danfoss Air System.............................................

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Devilink RS Installationsvejledning

Devilink RS Installationsvejledning Devilink RS Installationsvejledning DK Devilink RS Devilink RS (rumtermostat) har en indbygget temperaturføler der måler rumtemperaturen. Den styrer varmen efter den aktuelle rumtemperatur i det rum hvori

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

PFM 5000 måleinstrument

PFM 5000 måleinstrument Anvendelse Flerstrengede systemer PFM 5000 kan beregne komplicerede flerstrengede varmesystemer ved at simulere det hydrauliske system ved hjælp af indreguleringsberegninger baseret på aflæsninger i hver

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display 088U0214 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ601 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram Opti Opti Pro Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Danfoss Link Mobile Phone Butler

Danfoss Link Mobile Phone Butler MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning varme.danfoss.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Installation... 3 3 Grænseflader... 4 4 Ledningsføring... 4 5 Sms-kommandoer... 5 6 Tekniske

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Varmekabler i beton Betongulve >3 cm Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion.................... 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............2

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Danfoss Air varmeflader

Danfoss Air varmeflader MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Dit energiforbrug er for stort! Spar 15-25 % på varmeforbruget og få maksimal sikkerhed i driften Med Danfoss EnergyTrim kan du spare 15-25% på varmeforbruget og få maksimal

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg.

ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. R ES 379 Flowvagt til stinkskab. Mulighed for intern backup eller UPS-anlæg. ES 379katalog / 980602 Beskrivelse: ES379 er en flowvagt beregnet for brug i laboratoriemiljø. ES379 alarmerer brugeren om utilstrækkelig

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

VI GI R DIG. Installations guide Air 4920 Trådløst access point

VI GI R DIG. Installations guide Air 4920 Trådløst access point VI GI R DIG Installations guide Air 4920 Trådløst access point Indhold Medfølgende udstyr 04 Gode råd til opsætning 05 Internet Opsætning af trådløst internet 06 Ændre netværksnavn og adgangskode 08 Tilføj

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere