Cal. C650. Bliv fortrolig med uret. Urets funktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cal. C650. Bliv fortrolig med uret. Urets funktioner"

Transkript

1 Bliv fortrolig med uret Cal. C650 Uret er et kombinationsur, der er soldrevet. I urets skive er der solceller, der omdanner lyset til elektrisk energi. uret er forsynet med energisparer, således at forbruget bliver begrænset, hvis uret ikke udsættes for tilstrækkeligt lys. Før uret tages i brug: Udsæt uret for klart lys for at oplade batteriet. Hvis det er mangelfuldt opladet, skal det ligge under en lampe (afstand ca. 20 cm) i 3 timer eller udsættes for direkte solskin i 50 minutter. Uret kan kun bruges, hvis det jævnligt udsættes for lyspåvirkning. Det specialbatteri, som uret anvender, er miljøvenligt, og indeholder ikke kviksølv eller andre giftige stoffer. Hvis batteriet er fuldt opladet, kan uret gå i max. 4 år (når energisparer 2 er aktiveret). Der er ingen risiko for overopladning. Urets funktioner Programskift: Foruden at kunne vise tid og dato er uret udstyret med yderligere 3 programmer, som er: Alarm, stopur og nedtæller. Programvalget aflæses på programviseren og skiftes ved at dreje kronen. Kontrol af visernes 0-position: Før uret tages i brug skal man også kontrollere visernes basisindstilling. Dette er nødvendigt, for at de forskellige programmer fungerer korrekt. 1) Med kronen i normalposition stilles programviseren på CHR. 2) Træk kronen ud i 2. position. Sekundviseren, minutviseren, timeviseren, 24-timeviseren, UTC-timeviseren og UTCminutviseren vil hurtigt bevæge sig til 0-positiom (kl. 12:00). 3) Hvis viserne ikke stiller sig korrekt, fortsættes med nedenstående. Indstilling af visernes basisposistion: Under indstilling af visernes basisposition er det vigtigt, at viserne drejes fremad. 1) Med kronen stilles programviseren på CHR. 2) Træk kronen ud i 2. position (viserne bevæger sig). I display 2 vises HR, som indikerer, at viserne kan korrigeres. 3) Ved at dreje med kronen stilles viserne fremad til kl. 12:00. 4) Med tryk på (A) kan display 2 skiftes til enten at vise MIN (minutviser) eller SEC (sekundviser). 5) Den pågældende viser stilles nu fremad til kl. 12: timeviseren stilles sammen med timeviseren. UTC-time- og minutviserne stilles sammen med minutviseren. 6) Afslut indstillingen med at trykke kronen ind i normalposition. Tid og kalender indstilles herefter. 1

2 Verdenstider Med tryk på knopperne kan man få vist tiderne for større byer verden over. 1) Ved at dreje kronen stilles programviseren på enten TME eller CAL. 2) Med tryk på (A) blades opad gennem den viste liste. 3) Med tryk på (B) blades nedad gennem den viste liste. De byer, der på listen er markeret med X, anvender ikke sommertid. Hvis en af knopperne holdes inde, blades der hurtigt gennem listen. Skift mellem analogtid og digitaltid: Det er muligt at skifte mellem 2 tidszoner vist henholdsvis analogt og digitalt. 1) Ved at dreje kronen stilles programviseren på TME. 2) Tryk knopperne (A) og (B) ind samtidigt. Efter uret har kvitteret med en lyd, vil de viste tider blive skiftet. Hvis ovennævnte foretages, når programviseren står på CAL, vil datoen også blive skiftet. Indstilling af tid og kalender Indstilling af tid: Når den digitale tid er indstillet, vil de analoge visere automatisk blive indstillet samtidigt. 1) Ved at dreje kronen stilles programviseren på TME. 2) Med tryk på (A) eller (B) vælges den rigtige by (tidszone). 3) Træk kronen ud i 2. position, og uret vil være i indstillingsfasen. 4) Med tryk på (A) vælges hvad der skal indstilles (blinker i displayet). 5) Når SMT (sommertid) er vist, kan man med tyk på (B), skifte sommertid ON eller OFF. 6) Når sekunderne skal stilles, kan de nulstilles med tryk på (B). 7) Ved indstilling af timer eller minutter drejes krone fremad. 8) Skift mellem 24-/12-timers visning foretages med tryk på (B). 9) Afslut indstillingen med at trykke kronen ind i normalposition. Sommertid kan vælges for den enkelte by. Når tiden er indstillet for een by, vil de øvrige (incl. UTC) automatisk være indstillet. Hvis kronen eller knopperne ikke fungerer korrekt efter tidsindstilling, kontrolleres om den rette fremgangsmåde er anvendt. Indstilling af kalender: 1) Ved at dreje kronen stilles programviseren på CAL. 2) Med tryk på (A) eller (B) vælges den rigtige by (tidszone). 2

3 3) Træk kronen ud i 2. position, og uret vil være i indstillingsfasen. 4) Med tryk på (A) vælges, hvad der skal indstilles (blinker i displayet). 5) Ved indstilling af måned, dato eller år drejes kronen fremad. 6) Afslut indstillingen med at trykke kronen ind i normalposition. Når kalenderen er indstillet for een by, vil kalenderen for de øvrige byer (incl. UTC) automatisk være indstillet. Året kan indstilles fra 2000 til Datoen bliver automatisk justeret i forhold til lige og ulige måneder samt skudår. Alarm Indstillingen af alarm er den samme for alarm 1, 2 og 3, det er kun alarmlyden, der er forskellig. Alarmen vil lyde i 15 sekunder på det indstillede tidspunkt, eller til den afbrydes med tryk på (A) eller (B). Indstilling af alarm: 1) Ved at dreje kronen stilles programviseren på alarm 1, 2 eller 3 (AL-1, AL-2 eller AL-3) 2) Med tryk på (A) eller (B) vælges den rigtige by (tidszone). 3) Træk kronen ud i 2. position, og uret vil være i indstillingsfasen. 4) Med tryk på (A) vælges, hvad der skal indstilles (blinker i displayet). 5) Med tryk på (B) sættes alarmen ON eller OFF. 6) Ved indstilling af timer eller minutter drejes kronen fremad. 7) Afslut indstillingen med at trykke kronen ind i normalposition. Hvis der er valgt 12-timers visning, skal man kontrollere AM/PM under indstilling af alarm. Sæt alarmen ON/OFF: 1) Alarmen kan sættes ON/OFF ved at trække kronen ud i 1. position og derefter vælge med (B). 2) Tryk kronen ind i normalposition igen. Kontrol af alarmlyd: I alarmprogrammerne holdes (A) og (B) inde samtidigt. Stopur Stopuret kan max. måle 23 timer, 59 minutter og 59 sekunder (måleenheder i 1/100 sekund). Når 24 timer er nået, standser stopuret. Ved at dreje kronen stilles programviseren på CHR. Måling af akkumuleret tidsmåling (time out): Stopuret startes og standses med tryk på (A). Dette kan gøres så ofte, som det ønskes. Når stopuret er standset med (A), kan det nulstilles med tryk på (B). Måling med udtagelse af mellemtider (split tid): Stopuret startes og standses med tryk på (A). Når der trykkes på (B) under målingen, vil mellemtiden blive vist i 10 sekunder (SPL vil blinke). Der kan udtages så mange mellemtider, som det ønskes. Når stopuret er standset med (A), kan det nulstilles med tryk på (B). 3

4 Nedtæller Nedtælleren kan indstilles med 1 minuts interval op til 99 minutter. Når den indstillede tid er forløbet, lyder der et signal i ca. 5 sekunder. Derefter returnerer uret automatisk til den indstillede tid. Indstilling af nedtæller: 1) Ved at dreje kronen stilles programviseren på TMR. 2) Træk kronen ud i 2. position for at komme til indstilling af minutter. 3) Ved at dreje kronen, indstilles det ønskede antal minutter. 4) Afslut indstillingen ved at trykke kronen ind i normalposition. Brug af nedtæller: 1) Nedtælling startes med tryk på (A). 2) Nedtællingen standses midlertidigt ved at trykke på (A) igen. 3) Med tryk på (B) under nedtællingen startes nedtællingen forfra. 4) Hvis nedtællingen er standset, trykkes på (B) for at vende tilbage til den indstillede tid. Zoneindstilling Denne funktion sætter de byer, som der er valgt SET for, til at blive vist på en nem måde i alle programmer. sommertid kan også vælges for hver by. Derudover kan man registrere en vilkårlig by og tidsforskel. Brug af zoneindstilling: 1) Ved at dreje kronen stilles programviseren på SET. 2) Træk kronen ud i 1. position. Der kan nu skiftes mellem SET og OF. 3) Ved at dreje kronen vælges den ønskede by. 4) Med tryk på (A) sættes byen, og med (B) sættes sommertid. 5) Afslut med at trykke kronen ind i normalposition. Kontrol af byens indstilling: Med kronen i normalposition kan man med tryk på (A) eller (B) kontrollere SET og OF for byen. Det er kun de byer, der er valgt SET for, der kan vises i de forskellige programmer. Registrering af en vilkårlig by og tidsforskel: 1) Ved at dreje kronen stilles programviseren på SET. 2) Træk kronen ud i 2. Position, og uret er klar til indstilling af det 3. bogstav i bynavnet. 3) Ved at dreje kronen bliver de karakterer vist, man kan anvende til bynavnet. 4) Hver gang der trykke på (A), flyttes positionen for karakteren. 5) Når der trykkes på (A) for det første bogstav i bynavnet, skiftes til indstilling af tidsforskel fra UTC. 6) Ved at dreje kronen vælges tidsforskellen. 7) Afslut med at trykke kronen ind i normalposition. Anvendte karakterer: Når kronen drejes fremad, vises først bogstaver (A-Z), derefter tal (0-9) og til sidst forskellige symboler. Hvis kronen drejes baglæns, vises karaktererne i modsat rækkefølge. Rækkefølgen for de registrerede byer: De byer, der har den samme tidsforskel som nogle af de 30 byer, der er i hukommelsen, bliver vist først. Hvis der ikke er valgt en tidsforskel for en registreret by, vil byen ikke blive vist. Sletning af registrede byer: 1) Ved at dreje kronen stilles programviseren på SET. 2) Træk kronen ud i 2. position (indstilling af by). 3) Drej kronen indtil det registrede bynavn er ændret til ) Afslut med at trykke kronen ind i normalposition. Nulstil alt Hvis displayet viser noget unormalt, eller der er fejl ved andre funktioner, kan det skyldes, at uret har været udsat for stærk statisk elektricitet eller et kraftigt stød. Batteriet skal være fuldt opladet, inden man foretager nulstilling. 4

5 Nulstil procedure: 1) Med kronen i normalposition stilles programviseren på CHR. 2) Træk kronen ud i 2. position. Sekundviseren, minutviseren, timeviseren, 24-timeviseren, UTC-timeviseren og UTC-minutviseren vil hurtigt bevæge sig til 0-positiom (kl. 12:00). 3) Tryk (A) og (B) ind samtidigt og slip igen. Alle segmenter i displayet bliver vist. Uret kvitterer med et signal, og sekundviseren, minutviseren, UTC-minutviseren, UTC-timeviseren og 24-timeviseren vil foretage demonstrationsbevægelser. Derefter trækkes kronen ud i 2. position for kontrol af basisindstillingerne. Hvis det er nødvendigt, udføres Indstilling af visernes basisposition som nævnt først i brugsanvisningen. Specielle funktioner i lysdrevne ure Advarsel for mangelfuld opladning (viserne): Ligegyldigt hvilket program uret er i, vil uret skifte til tidsprogrammet, og sekundviseren begynder at halte (springe 2 sekunder). Uret bliver ved med at vise korrekt tid, men hvis det ikke udsættes for lys, indtil sekundviseren flytter sig normalt, vil uret gå i stå efter 1,5 døgn. Hvis uret går i stå på grund af mangelfuld opladning, er det nødvendigt at indstille tiden igen. Advarsel for mangelfuld opladning (digital): CHARGE vil blinke (display 2) i alle programmer. Uret vil vise normaltid på displayet, uanset om kronen er trukket ud. Hvis uret er i kalenderprogrammet, vil normal kalender blive vist. Krone, knopper, alarm, stopur og nedtæller fungerer ikke. Det vil tage min. 30 minutters opladning, før uret vender tilbage til normale funktioner. Advarsel for indstilling af visere: Hvis uret har være i stå, men er blevet genopladet, vil viserne stille sig i basisposition og standse, det er nødvendigt at stille tid/kalender igen. Energisparer 1: Når opladning af batteriet ophører på grund af, at der ikke tilføres uret lys, vil sekundviseren standse i kl. 12:00 position, og det er kun time- og minutviseren, der bevæger sig. Digital displayet bliver samtidigt blankt (igangværende funktioner fortsætter, f. eks. alarm eller stopur). Når uret igen bliver udsat for lys, vil sekundviseren bevæge sig hen til korrekt tid og fortsætte sin normal bevægelse. Energisparer 2: Når uret første gang når til 12:00 AM, efter energisparer 1 har varet i 3 døgn, skifter uret til energisparer timevisren, timeviseren, minutviseren, sekundviseren og UTC-minutviseren standser på deres basisindstilling. UTCtimeviseren standser omgående. Digital displayet forbliver blankt. Krone- og knopfunktionerne virker ikke mere. Alarm og nedtæller virker ikke mere. Efter opladning stiller uret sig igen til korrekt tid, og stopuret er nulstillet. Manuel energisparer: Hvis man ikke vil bruge uret i en længere periode, kan man sætte energispareren til manuelt. Inden man gør det, skal uret være fuldt opladet. Uret må ikke oplades med manuel energisparer sat til. Manuel energisparer aktiveres ved at sætte bynavnet til C65 og tidsforskellen til 0. Viserne vil standse, og displayet bliver blankt. Krone og knopper fungerer ikke. 5

6 Sæt manuel energisparer OFF: Træk kronen ud i 2. Position, og viserne vil stille sig til normal tid. Tryk kronen ind i normalposition igen. Ladeindikator: På display 2 vises status for batteriets opladningsniveau. Ladetider Den nødvendige ladetid varierer for forskellige modeller (farve på skive o.s.v.). De nedenstående tider er kun vejledende. Belysning Omgivelser Nødvendig tid (lux) (belysningsforhold) Fra STOP til 1 sek. bevægelse af sekundviser 1 dags forbrug Fra tom til fuld 500 Indendørs 15 timer 2,5 timer 182 timer 1000 Under bordlampe (60-70 cm) 8 timer 1time 87 timer 3000 Under bordlampe ( 20 cm) 3 timer 20 minutter 29 timer Udendørs (overskyet) 1,5 time 6 minutter 9 timer Udendørs (solskin) 50 minutter 3 minutter 5 timer Ladetiden kan variere fra ur til ur. Brug af registerring (Kalkulator) 1) TID EKSEMPEL: Hvor lang tid tager det et fly at flyve 450 NM, når hastigheden er 180 knob? UDREGNING: Sæt 18 (på yderringen) ud for INDEX (på inderringen). 45 på yderringen er nu ud for 2:30. Svaret er 2 timer og 30 minutter. 2) FART (knob) EKSEMPEL: Hvilken hastighed holder et fly, når det tager 1 time og 20 minutter at tilbagelægge 240 nautiske mil? UDREGNING: Sæt 24 (på yderringen) ud for 1:20 (på inderringen), INDEX (på inderringen) står nu ud for 18 (på yderringen). Hastigheden er derfor 180 knob. 3) DISTANCE EKSEMPEL: Hvilken distance er tilbagelagt på 40 minutter med en fart på 210 knob? UDREGNING: Sæt 21 (på yderringen) ud for INDEX (på inderringen). 40 på inderringen vil nu stå ud for 14. Svaret er 140 NM. 4) BRÆNDSTOFFORBRUG EKSEMPEL: Hvor meget fuel bruges på 6 timer, når timeforbruget er 250 gallons i timen? UDREGNING: Sæt 25 (på yderringen) ud for INDEX (på inderringen). 6:00 står nu ud for 15. Svaret er 1500 gallons. 5) TIMEFORBRUG EKSEMPEL: Hvis 120 gallons bruges på 30 minutter, hvor stort er timeforbruget? UDREGNING: Sæt 12 (på yderringen) ud for 30 (på inderringen) INDEX står nu ud for 24. Svaret er 240 gallons. 6) MAXIMUM FLYVETID EKSEMPEL: Hvor lang tid kan der flyves med et timeforbrug på 220 gallons, når der medbringes 550 gallons? UDREGNING: Sæt 22 (på yderringen) ud for INDEX (på inderringen). 55 på yderringen står nu ud for 2:30. Svaret er 2 timer og 30 minutter. 7) HØJDEFORSKEL EKSEMPEL: Hvor mange fod formindskes højden på 23 minutter, når nedstigningen foregår med 250 fod pr. minut? UDREGNING: Sæt 25 (på yderringen) uf for 10 (på inderringen), 23 (på inderringen) er nu ud for 57,5. Svaret er fod. 8) OP- ELLER NEDSTIGNINGSHASTIGHED EKSEMPEL: Hvis en højde på fod nås på 16 minutter, hvor stor er så op- eller nedstigningshastigheden? UDREGNING: Sæt 75 (på yderringen) ud for 16 (på inderringen), inderringens 10 er nu ud for 47 på yderringen. Svaret er 470 fod. 9) OP- ELLER NEDSTIGNING/TID EKSEMPEL: Hvor mange minutter tager det at nå en højde på fod, når stigningshastigheden er 550 fod pr. minut? UDREGNING: Sæt 55 (på yderringen) ud for 10 (på inderringen), yderringens 63 er nu ud for inderringens 11,5. Svaret er 11 minutter og 30 sekunder. 6

7 10) OMREGNING STATUTE MILES/NAUTISKE MILES/KILOMETER EKSEMPEL: Hvor mange kilometer er 30 miles? UDREGNING: Sæt 30 (på yderringen) ud for STAT (på inderringen), NAUT (på inderringen) står nu på 26 nautiske mil, og KM står ud for 48,2 kilometer. 11) MULTIPLICERE EKSEMPEL: 20X15 (log20+log15) UDREGNING: Sæt 20 (på yderringen) ud for 10 (på inderringen). 15 på inderringen står nu ud for 30. Svaret er ) DIVISION EKSEMPEL: 250/20 UDREGNING: Sæt 25 (på yderringen) ud for 20 (på inderringen). 10 på inderringen er nu ud for 12,5 på yderringen. Svaret er 12,5. 13) FORHOLD EKSEMPEL: 30/20=60/X UDREGNING: Sæt 30 (på yderringen) ud for 20 (på inderringen). 60 på yderringen er nu ud for 40 på inderringen. Nu vil alle værdier på inder-/yderringen være 30:20. 14) KVADRATROD EKSEMPEL: Kvadratroden af 225 UDREGNING: Drej yderringen langsomt og find en værdi, der korresponderer med både 22,5 på yderringen og 10 på inderringen. I dette eksempel er det 15 på inderringen, og 10 på inderringen korresponderer med 15 på yderringen. Svaret er 15. Vandtæthed Vandtæthed for daglig brug (op til 3 atm.): Denne type ure er vandtætte, hvis de udsættes for mindre fugtige forhold. For eksempel kan man udmærket bære uret, mens man vasker ansigtet, det er dog ikke designet til brug under vandet. Yderligere vandtæthed til daglig brug (op til 5 atm.): Denne type ure er mere vandtætte og kan bruges under svømning, dog ikke ved snorkeldykning. Yderligere vandtæthed til daglig brug (op til 10/20 atm.): Denne type ure er mere vandtætte og kan bruges under svømning med snorkel, dog ikke ved dykning, hvor der anvendes trykflasker. Advarsel! Kontroller at kronen er trykket helt ind. Hvis uret er forsynet med skruekrone, skal denne være skruet helt til. Brug ikke krone eller trykknopper under vand, eller når uret er vådt. Hvis uret bruges i saltvand, skal det skylles af i ferskvand og aftørres med en blød klud. Hvis der er kommet fugtighed i uret eller dug under glasset, som ikke forsvinder i løbet af en dag, skal uret omgående indleveres til forhandler eller et Citizen Service Center. Hvis der kommer saltvand ind i uret, pakkes uret ind i en tæt plastikpose og indleveres hurtigst muligt til reparation. Undgå høje temperaturer: Efterlad ikke uret i direkte sollys eller på ekstremt varme eller kolde lokaliteter. Dette kan medføre funktionsfejl og afkorte batteriets levetid. Undgå kraftige stød: Pas på ikke at tabe uret eller støde det imod hårde genstande. Undgå stærke magnetfelter: Hold uret væk fra stærke magnetfelter. Generelt bliver uret ikke påvirket af husholdningsmaskiner, TV eller radio. Undgå kemikalier, opløsningsmidler eller gasser: Uret må ikke komme i kontakt med petroleum, benzin, fortynder, alkohol, spraymaling, neglelak eller lignende, da disse ting kan skade kassen, glasset og lænken. 7

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Kaliber No. C440 & C450

Kaliber No. C440 & C450 Bliv fortrolig med uret Kaliber No. C440 & C450 Tak for købet af dette CITIZEN QUARTZ-ur. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med urets funktioner. Kontroller venligst at der er

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret

Modul No Bliv fortrolig med uret Modul No. 3425 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B).

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B). Bliv fortrolig med uret Modul No.3768/3769 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag.

Læs mere

Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050

Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050 Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyret og modtager

Læs mere

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato BRUGSANVISNING B877 FØR BRUG Dette ur er ikke drevet med et almindelig batteri, men ved at omdanne lys energi til elektrisk energi. Før du bruger uret, udsættes for dagslys, og sørg for uret er tilstrækkeligt

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet Bliv fortrolig med uret Modul No.3796 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

Brugsanvisning. Caliber U600 JY0020

Brugsanvisning. Caliber U600 JY0020 Brugsanvisning Caliber U600 JY0020 Se denne oversigt igennem inden ibrugtagning Dette ure er radiostyret og modtager radiosignalet fra Europa, USA og i Asien. Uret er udstyret med automatisk modtagefunktion

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyuretog modtager radiosignalet fra

Læs mere

KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph

KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph Funktioner Tid og dato Chronograph/stopur måler op til 60 minutter i 1/5 sekund intervaller med måling af mellemtid Enkel alarm indenfor 12 timer Drives

Læs mere

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730 Brugsanvisning BU0010- Cal 8730 Start med at oplade dit nye ur ved at give det sollys. Vi anbefaler at uret får 4-5 timers opladning på en solskinsdag hver måned. Uret skal oplades for at virke korrekt,

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

CAMPANOLA Kaliber 6702

CAMPANOLA Kaliber 6702 CAMPANOLA Kaliber 6702 Tak for køb af dette CITIZEN Quartz ur. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med urets funktioner. Indhold: 1. Bemærkninger 2. Urets komponenter 3. Skiver

Læs mere

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050-

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050- Brugsanvisning Kaliber U100 JV0000JV0050- Oplad dit ur helt inden du tager det i brug Start med at oplade dit ur til niveau 5 ved at udsætte det for sol- eller dagslys indtil batteriviseren står ud for

Læs mere

Brugsanvisning Dive Master

Brugsanvisning Dive Master Brugsanvisning Dive Master DIVE MASTER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig at læse

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsindstilling ved signalmodtagelse. Henning Stæhr A/S

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsindstilling ved signalmodtagelse. Henning Stæhr A/S Bliv fortrolig med uret Modul No. 3053 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Fra

Læs mere

BRUGSANVISNING H144 CB C 00 B 21-57E 7

BRUGSANVISNING H144 CB C 00 B 21-57E 7 BRUGSANVISNING H144 CB0021-57E Indholdsfortegnelse Specifikationer Komponent identifikation... 2 Kontrol af gangreserve... 3 Kontrol af radiosignal modtagelse... 4 Indstilling af by...4 Bemærkninger om

Læs mere

Navigator 3000 Brugsanvisning

Navigator 3000 Brugsanvisning Navigator 3000 Brugsanvisning Tillykke Tak, fordi du har valgt at købe et ur fra TISSOT, et af de mest velrenommerede schweiziske varemærker i verden. Dit Navigator-ur indgår i serien af ure med touch-screen

Læs mere

Brugsanvisning H162 BY2000

Brugsanvisning H162 BY2000 Brugsanvisning H162 BY2000 Tak for dit køb af dette Citizen ur. Før du bruger uret, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre korrekt brug. Efter at have læst vejledningen, skal den opbevares

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR

Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR JUNGHANS THE GERMAN WATCH D A N S K Hjerteligt tillykke med erhvervelsen af Deres nye ur fra Junghans.

Læs mere

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863 BRUGSNVISNING PULSR DIGITL QURTZ PV4 - KL. W863 Funktioner Digital ur. Tid og kalender. Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 3 daglige alarmer. Verdenstid. LED Baggrundslys - Tryk på knap D for at

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Quarzwerk Quartz movement

Quarzwerk Quartz movement Quarzwerk Quartz movement J644.83, J644.92 J645.30, J645.31 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR DA N S K 64 65 JUNGHANS THE GERMAN WATCH Hjerteligt tillykke med erhvervelsen af Deres nye ur fra Junghans. Det, der

Læs mere

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60 Rå fuldblod Dansk Tom Kristensen har sat sin underskrift midt på urskiven på Rosendahls nye Le Mans ur. Et ur der fortæller meget mere end tiden 24 timers løbet Le Mans er verdens mest rå racerløb for

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Vi håber, at brugen af CYBER AQUALAND vil give dig endnu mere fornøjelse af dine rekreative dykkeaktiviteter.

Vi håber, at brugen af CYBER AQUALAND vil give dig endnu mere fornøjelse af dine rekreative dykkeaktiviteter. Først annulleres lavenergiprogrammet. Uret er til at begynde med i lavenergiprogrammet (tid eller kalender er vist). Før uret tages i brug, annulleres lavenergiprogrammet med proceduren, der er beskrevet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

T-Touch, multifunctions Brugsanvisning

T-Touch, multifunctions Brugsanvisning 138_da / 03.11 1/14 www.tissot.ch T-Touch, multifunctions Brugsanvisning Minutviser Timeviser Korrektion + / krono Drejelig krone Aktivering / validering Digital visning Korrektion - / krono Berøringsfølsomt

Læs mere

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. F A B G E H C I D Tillykke med dit nummererede eksemplar af Le Mans uret årgang 2006. Dansk Dit ur er ét eksklusivt nummer ud af de kun 777 ure, som den 7-dobbelte Le

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

CASIO OUTDOOR. Kompas Sekundviseren angiver retning mod nord. Displayet indikerer vinklen ved klokken 12.

CASIO OUTDOOR. Kompas Sekundviseren angiver retning mod nord. Displayet indikerer vinklen ved klokken 12. CASIO OUTDOOR Kompas Sekundviseren angiver retning mod nord. Displayet indikerer vinklen ved klokken 12. / Sekundviseren angiver forandringer i det atmosfæriske tryk. Displayet indikerer tryk eller temperatur.

Læs mere

Vejledning til betjening af knapper & display

Vejledning til betjening af knapper & display Sådan bruges din Model #s: 36-0050 / 36-0051 / 36-0052 / 36-0053 / 36-0055 (US) 36-0060 / 36-0061 / 36-0062 / 36-0063 / 36-0065 (EU) Lit# 98-1257 / 07-08 Vejledning til betjening af knapper & display

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

SEA-TOUCH Brugsanvisning

SEA-TOUCH Brugsanvisning EA-TOUCH Brugsanvisning Tak Tak, fordi du har valgt et ur fra TIOT, et af verdens mest velkendte schweiziske varemærker. Dit EA TOUCHur omfatter de nyeste tekniske innovationer. Uret har permanent analog

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Opladning af uret Uret er forsynet med solceller og et genopladeligt batteri, der bliver opladet af den elektriske energi,

Opladning af uret Uret er forsynet med solceller og et genopladeligt batteri, der bliver opladet af den elektriske energi, Bliv fortrolig med uret Modul No. 3173/3246 Henning Stæhr A/S Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

ANVENDELSE GPS-MODTAGELSE

ANVENDELSE GPS-MODTAGELSE ANVENDELSE GPS-sportsuret er et navigationssystem, der ved at anvende et netværk af 24 satellitter, som kredser om jorden, kan bestemme urets position. Dette kan gøres når som helst og hvor som helst i

Læs mere

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PQ4 & PQ2 - KAL. W860 & W861. Menu Tryk på knap A, for at gå til menuen. Alle funktioner vælges i menuen.

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PQ4 & PQ2 - KAL. W860 & W861. Menu Tryk på knap A, for at gå til menuen. Alle funktioner vælges i menuen. BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PQ4 & PQ2 - KAL. W860 & W861 Funktioner Digital ur med LCD skærm. Tid og kalender. Kaliber W861 Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 5 daglige alarmer. Verdenstid.

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

MAX C966 & J-T Manual // Dansk

MAX C966 & J-T Manual // Dansk MAX C966 & J-T 405-1 Manual // Dansk 1 MAX C966 1. Display 1.1 Specifikationer og parametre i displayet Strømforsyning: 36V Arbejdstemperatur: -18 ~ 60 Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70 Opbevaring Luftfugtighed:

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere