Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 12. august kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

2 Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden Til orientering Godkendelse af licitation på anlæggelse af nye boldbaner på idrætsanlægget i Voel Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til nyt Medborgerhus, Bindslevs Plads Godkendelse af projektforslag til nyt Medborgerhus på Bindslevs Plads, Silkeborg Underskrifter

3 183. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 08/77 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Godkendt. Side 380

4 184. Til orientering Sagsnr.: 08/79 Sagsansvarlig: dr12287 Sagsbehandler: lf Sagens formål Orientering og diverse meddelelser til udvalget. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Ingenting. Side 381

5 185. Godkendelse af licitation på anlæggelse af nye boldbaner på idrætsanlægget i Voel. Sagsnr.: 08/25069 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af licitation og valg af entreprenør til anlæg af nye boldbane på idrætsanlægget i Voel. Sagsbeskrivelse Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 29. maj 2008 at udbudsformen blev en begrænset licitation og at der blev indhentet tilbud hos følgende entreprenører: Marius Pedersen A/S Dan Jord A/S Arkil A/S Ole Mikkelsen A/S Orbicon, der er Silkeborg Kommunes rådgiver på opgaven, har nu gennemført licitation på projektet. Der er på det omhandlede areal mulighed for at etablere 2 boldbaner, hvorfor tilbudsafgivelsen har omfattet tilbud på gennemførelse af henholdsvis 1 boldbane med lysanlæg og yderligere en boldbane. Ved licitationen den 3. juli 2008 har alle entreprenører afgivet tilbud, som er følgende: Entreprenør 1 boldbane m. lysanlæg Samlet for 2 baner Marius Pedersen ,- kr ,- kr. Ørbækvej Fjerritslev Dan Jord A/S ,- kr ,- kr. Viengevej Risskov Arkil A/S ,- kr ,- kr. Hvidmollevej Randers Ole Mikkelsen A/S ,- kr ,- kr. Tofteleddet Beder Tilbuddene er ekskl. moms. Orbicon foreslår at arbejdet tildeles Dan Jord A/S, som har afgivet laveste bud på både 1 bane med lysanlæg og anlæg af yderligere en bane. Arbejdet forventes påbegyndt hurtigst muligt efter udvalgets godkendelse af valg af entreprenør. Side 382

6 Kultur- og Fritidsafdelingen har sammen med Orbicon udarbejdet budget for det samlede anlægsarbejde på 2 boldbaner, som er på ialt ,- kr. ekskl. moms, såfremt det laveste tilbud fra Dan Jord vælges. I budgettet er indeholdt Silkeborg Kommunes andel af udgifter til Silkeborg Museums udgravninger på arealet. Budgettet er følgende: Leverandører Udgift beløb 2 baner kr. Udgift beløb 1 bane kr. Bemærkninger 4AP-Geoteknik , ,00 Geopartner 6.000, ,00 Skøn Silkeborg Museum , ,00 Forundersøgelse Silkeborg Museum , ,99 Udgravning Dan Jord A/S bane , ,00 Dan Jord A/S bane ,00 Erstatning 8.751,00 Benyttelse af 8.751,00 nobojord. Orbicon , ,00 Rådgivning Sum , ,99 Da anlæggelse af yderligere en bane vil være forholdsmæssig billig, kan det overvejes at gennemføre det samlede projekt, idet der forventes at være uforbrugte midler indenfor udvalgets anlægsramme i budget 2008, der kan dække den samlede merudgift på ,- kr. Såfremt der kun etableres en bane med lysanlæg vil merudgiften være ,- kr. i forhold til det afsatte anlægsbeløb på kr. Økonomiske forhold Silkeborg Byråd godkendte den 31. marts 2008 anlægsbevilling på kr. til anlæggelse af ny boldbane i Voel. Økonomistaben oplyser at forhøjelse af anlægsbevilling med kr. fra kr. til kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og Fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at arbejdet tildeles lavestbydende Dan Jord A/S til en pris af kr. ekskl. moms for 2 boldbaner med et lysanlæg, at det samlede projekt gennemføres, indenfor en samlet anlægsramme på kr. ekskl. moms (afrundet). at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at anlægsbevillingen forhøjes med kr. til i alt kr. Side 383

7 Bilag - Åben Notat om nye boldbaner i Voel. (213487/08) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Udsat. Ej til stede: Leif Bæk Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Arbejdet med anlæg af 1 boldbane med lysanlæg tildeles lavestbydende Dan Jord A/S til ,00 kr. Det samlede projekt inklusive omkostninger beløber sig til ,99 kr. At sagen (en ny sag) fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at anlægsbevilling forhøjes med ,00 kr. til i alt ,99 kr. Side 384

8 186. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til nyt Medborgerhus, Bindslevs Plads. Sagsnr.: 08/40414 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til gennemførelse af byggeprojekt for nyt Medborgerhus, Bindslevs Plads. Bevillingen ønskes forhøjet fra kr. til ialt kr. Sagsbeskrivelse Byrådet har den 27. august 2007 godkendt projekteringsbevilling på kr. nyt medborgerhus på Bindslevs Plads. Der er nu fremkommet tilbud på de samlede håndværkerydelser på kr. Det samlede anlægsbudget ser således ud: ekskl moms kr. Håndværkerudgifter ,00 Grundudgifter, P-plads, ,0 tilslutningsafg.m.m. Forsikringer, automatik, alarm m.m ,00 Inventar ,00 Øvrige omkostninger, honorar vinterforanstaltninger m.m ,00 Uforudsete ,00 Ialt ,00 Der er i udvalgets anlægsoversigt afsat følgende beløb: 2008: kr., 2009: kr. og 2010: kr. Der var i anlægsoversigten for 2007 afsat kr., som er frigivet til projektering. Der vil senere, når der foreligger en betalingsplan, blive søgt om godkendelse af anlægsmidlerne for 2009 og Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser at anlægsbevilling kan forhøjes med kr. fra kr. til kr. på bevilling 34 Kultur og fritid med rådighedsbeløb på kr. indenfor budgettets rammer i Side 385

9 Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at anlægsbevillingen forhøjes med kr. til ialt kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Det anbefales at anlægsbevillingen forhøjes med kr. til i alt kr. - projektets samlede budget til Byrådets godkendelse. Side 386

10 187. Godkendelse af projektforslag til nyt Medborgerhus på Bindslevs Plads, Silkeborg. Sagsnr.: 08/22472 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af projektforslag til nyt Medborgerhus på Bindslev Plads, Silkeborg. Sagsbeskrivelse Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på møde den 15. maj 2008 udpegning af totalentreprenører til afgivelse af tilbud på opførelse af et nyt Medborgerhus. Alle 5 tilbudsgivere har afgivet projektforslag til bedømmelse. De indkomne forslag vedlægges sagen i mappeform. En arbejdsgruppe bestående af Årstiderne Arkitekter A/S, Ingeniørfirmaet Søren Jensen A/S, Ejendomme og Intern Service samt Medborgerhuset har udarbejdet betænkning på projekterne og vurderet disse efter de fastlagte kriterier. Betænkningen vedlægges dagsorden. Den 8. august 2008 blev der afholdt møde i bedømmelsesudvalget til valg af projektforslag til det nye Medborgerhus på Bindslev Plads. Et enigt bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter for Kultur- og Fritidsudvalget, Direktionen, Kultur- og Fritidsafdelingen Ejendomme og Intern service Medborgerhuset Årstiderne Arkitekter og Ingeniør Søren Jensen indstiller at projekt udarbejdet af MT Højgaard, Silkeborg med assistance fra teknikergruppen KPF Arkitekter A/S, Viborg og ingeniørfa. Rambøll Danmark, Århus vælges til at gennemføre projektet. Projektet holder sig indenfor den økonomiske ramme. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller at opgaven på opførelse af et nyt Medborgerhus tildeles MT Højgaard, Silkeborg. Side 387

11 Bilag - Åben Bedømmelse af indkomne tilbud på projektforslag. (212687/08) Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Indstillingen godkendt. Side 388

12 Underskrifter Jørn Rye Rasmussen Svend Thue Damgaard Leif Bæk Hans-Jørgen Hørning Leif Lund Kurt Brunk Hansen Arne Lund Protokol Ført af: Leif Sønderup Side 389

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Ove Sølvsten, Peder Svinth Indholdsfortegnelse Side 145. Dialogmøde med borgerne... 362 146. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. februar 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard, Britta Bang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 18. september 2008 - kl. 15:00 Blicheregnens Museum, Blichersvej 30, Thorning Afbud: Hans-Jørgen Hørning, Leif Lund Indholdsfortegnelse Side 205. Godkendelse af dagsorden... 421 206.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 19. juni 2008 - kl. 15:00 Silkeborg Sø Camping, Århusvej 5 Afbud: Kurt Brunk Hansen Indholdsfortegnelse Side 144. Godkendelse af dagsorden... 300 145. Til orientering... 301 146. Besøg

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. marts 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Bent Dalsgaard Pedersen, Hanne Bæk Olsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol. 27. august 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

Byrådet Beslutningsprotokol. 27. august 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 27. august 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 162. Dialogmøde med borgerne... 417 163. Godkendelse af dagsorden... 418 164. Godkendelse af forslag

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 14. april 2009 - kl. 19:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Hans-Jørgen Hørning, Kurt Brunk Hansen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 20. august 2009 - kl. 15:00 Silkeborg Bibliotek, Hostrupsgade 41 A Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side 119. Godkendelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 20. oktober 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen Indholdsfortegnelse Side 400. Godkendelse af dagsorden... 936 401. Endelig behandling af lokalplan

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol. 24. september 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

Byrådet Beslutningsprotokol. 24. september 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 24. september 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 191. Dialogmøde med borgerne... 479 192. Godkendelse af dagsorden... 480 193. Endelig behandling

Læs mere

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol Åben beslutningsprotokol 25. juni 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 246. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Ældre- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol

Ældre- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 18. april 2007 - kl. 14:15 Fuglemosen, Fuglemosevej 5 Afbud: Lars Munksø, Jørn Rye Rasmussen Indholdsfortegnelse Side 127. Besøg i Demensafsnittet i Fuglemosen i Kjellerup... 254 128.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.05.11.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.05.11.htm Page 1 of 13 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 11. maj 2004 Tidspunkter 10:00-13:20 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 13 Indholdsfortegnelse 196.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TORSDAG DEN 29. JANUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Bent Erik

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere