UBC 800XLT. Programmérbar Radiobasescanner op til 6000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3080

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UBC 800XLT. Programmérbar Radiobasescanner op til 6000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3080"

Transkript

1 UBC 800XLT Programmérbar Radiobasescanner op til 6000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3080

2 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 800XLT... side 4 Opsætning... side 5 Bagsiden side 6 Funktions oversigt... side 7 Før Menu start... side 9 MENU... side 10 Scanning... side 13 Søgning... side 14 Vedligeholdelse... side 15 Resette scanneren... side 15 Birdies... side 15 Garanti... side 16 Båndplaner... side 17 SUB toner CTCSS DCS... side 18 Pakning Advarsel Tekniske specifikationer... side 19 Kom nemt igang... side 20 Uniden UBC 800XLT leveres med: - Teleskopantenne - Monterings bøjle til hjem eller bil - Brugsanvisning på dansk og engelsk - Strømforsyning til 220 Volt AC - Strømledning til 12Volt DC. - Data kabel. Uniden Bearcat 800XLT er ikke vandtæt og er ikke konstrueret til brug under vand eller under fugtige forhold. Læs denne brugeranvisning grundigt før ibrugtagning af denne scanner. 2 Engelsk manual 2008 Uniden Dansk brugsanvisning 2008 danita electronics a/s

3 Hvad er radioscanning? En radioscanner er en radiomodtager, som kan modtage radiosignaler indenfor et givet frekvensområde. Hvor stort dette frekvensområde er, varierer fra apparat til apparat. En radioscanner kan bruges til at aflytte analoge mobiltelefoner, telegrafstationer osv., herunder politi, brandvæsen, havnevæsen, skibstrafik, lufthavne mv. Radioscanning kan med UBC 800XLT scanne over forudprogrammerede kanaler. Først skal man finde ønskede frekvenser ved søgning, se dem på internettet eller få dem af en scanner ven. Nu kan man scanne hurtigt gennem de frekvenser der sker noget på. (Scanning er programmerede frekvenser. Søgning er frekvensstep gennem et defineret frekvensområde) Med scanning over faste kanaler er det let at overvåge et antal forudbekendte frekvenser, f.eks. politi. Vigtigt! Apparatet må ikke smides væk i den daglige renovation, men bortskaffes på en forsvarlig måde. F.eks. på en genbrugsstation. Vigtigt! Ingen licens er påkrævet for at eje eller bruge en radioscanner. Alligevel er brug af radioscannere underlagt visse restriktioner. I følge Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 17 har enhver bruger af en radiomodtager ubetinget tavshedspligt. Dette betyder, at udsendelsernes indhold ikke må udnyttes, videregives, nedskrives eller registreres; deres eksistens må end ikke røbes for uvedkommende. Undtaget fra tavshedspligt er: 1) udsendelser fra radio- eller fjernsyns-stationer, amatørradioanlæg og 27MHz walkie-talkie-anlæg; 2) udsendelser fra radio- eller fjernsynsstationer fremført via satellit; 3) udsendelser beregnet for enhver, f.eks. nødsignaler, navigationssignaler e.lign. 3

4 UBC 800XLT Uniden Bearcat UBC 800XLT er en kvalitetsbasescanner i et elegant kompakt design. UBC 800XLT er designet til stationær placering med net adaptor og eventuelt ekstra antennetilslutning. Eller til montering i et køretøj. Uniden Bearcat UBC 800XLT har op til 6000 progammérbare kanaler for faste frekvenser, som kan fordeles i 500 systemer, hvor hvert system kan have op til 20 grupper. Een gruppe kan f.eks. indeholde forskellige frekvenser for politi, en anden med brand og rednings tjenester. Derved bliver UBC 800XLT meget let i brug, når først de interessante frekvenser er indprogrammeret. Scanningen stopper ved første aktive kanal og fastholder denne kanal så længe, der vedbliver med at være radiotrafik. Når kommunikationen ophører, fortsætter scanneren til næste aktive kanal. Uniden Bearcat UBC 800XLT dækker frekvensområde fra 25MHz til 1300MHz (dog med visse undtagelser). Som noget særligt har UBC 800XLT indbygget tonesystemer så scanneren kun stopper på frekvenser med SUB tone på. De indprogrammerede frekvenser lagres i radioscannerens hukommelse. 4

5 Opsætning Uniden Bearcat UBC 800XLT får strøm fra den medfølgende AC-adapter, som sættes i stikkontakten til 220 volt. (Ved ophold i udlandet med anden spænding og/eller stik kræves speciel strømforsyning). AC-adapteren forbindes til radioscanneren på bagsiden af UBC 800XLT. Brug ikke andre strømforsyninger (ACadapter) end den, som medfølger. Brug af andre strømforsyninger kan ødelægge UBC 800XLT. UBC 800XLT kan også strøm forsynes fra en bils akkumulator eller ciger plug fra de medfølgende DC kabeler. UBC 800XLT er forsynet med standard 3,5 millimeter jackstick for ekstern højttaler. Brug kun højttaler med en impedans på minimum 8 Ω. Højttalere med lavere impedans kan være ødelæggende for radio-scanneren. Den medfølgende antenne påsættes radioscanneren i antenne stikket ANT på bagsiden af scanneren. Endvidere vil modtagerækkevidden kunne øges med yderligere op mod det dobbelte ved tilslutning af en udendørs antenne af typen discone monteret på toppen af en bygning og forbundet med et 50 Ω koaksialkabel. Båndplan indstilles når apparatet tændes første gang. (kan ændres hver gang apparatet tændes, men lageret skal være tomt) Der er 3 båndplaner, men båndplan 3 er bedst for scandinavien. (Se evt. båndplanerne sidst i denne brugsanvisning) Der skiftes mellem båndplanerne med tast 1, 2 eller 3. Hold tast 3 og FUNC inde når apparatet tændes. og Band Plan 3 vises i displayet. Denne indstilling huskes. 5

6 Bagsiden Teleskop-antenne: Tilslut den medfølgende teleskopantenne til ANT BNC-stikket på bagsiden af radioscanneren. Eller tilslut en ekstern antenne (ekstra udstyr) med en impedans på 50 Ω. 2. TAPE OUT. Bruges til optagelse af lyd, giver lyd signal ud, når der er indkommende signaler. Brug et 3,5mm stereo jack. Husk at kanalen skal være programeret til ON i RECORD. (Se MENU) 3. EXT.SP: Ekstern højttaler, tilslut f.eks. en ekstern højttaler med en impedans på 8 Ω med et 3,5 mm jackstik DC 13.8V: Stik for tilslutning af medfølgende strømforsyning. Eller med 13Volt DC ekstern strøm kabel. 6. REMOTE: Data stik. Kan bruges til PC, men da SW ikke er et Uniden produkt, kan et sådant produkt anskaffes på Data kabler er inkluderet. Eller for kloning. (kopiering af data fra en UBC800 til en anden) 6

7 Funktions oversigt UBC800XLT SRVC Funktions oversigt: 1. ON/OFF + Volume + Display lys. Tænd apparatet ved at dreje knappen med uret. Derefter øges lydstyrken. Tryk på knappen for at ændre lyset i displayet. 2. Squelch + Close Call. Juster squelchen så støjen netop forsvinder. Ved søgning og scanning kan en efter justering være nødvendig. Tryk for at starte og slukke Close Call. (Signaler i nærheden søgning) 3. PUSH/FUNC. Bruges til alt der kan steppes igennem, f.eks. programvalg, frekvenser, tekst og kanaler. Drej eller tryk. I menuer vælges ved tryk. F. Funktions tast. Uden for menuer vises F i displayet ved tryk. F betyder at knapper får anden funktion, normalt den der står som nr. 2 tekst ved knappen. 4. PRI Prioritets knap. Der er 3 valg muligheder: PRIORITY ON scanner alle kanaler men PRI kaneler dobbelt så ofte. PRIORITY PLUS er kun scanning af PRI kanaler. PRIORITY OFF er normal scanning af alle kanaler. Priority kanaler vises med P i displayet. 5. SRVC. Forud programerede søgebånd. Vælg og start søgning med Scroll Control. 7

8 6. GPS. Bruges når udvendig GPS enhed er tilsluttet. 7. L/O udelukker en kanal, f.eks. ved støj. Hold knappen inde i 3 sekunder, 2 bip høres og alle L/O er åbnet igen. Der vælges mellem, Lock Out Temporary som genindsætter kanalen når UBC800XLT slukkes. Lock Out som manuelt skal gen indsættes og til sidst Unlucked som genindsætter kanalen. Der kan L/O 250 kanaler, både i temporary og blivende. 8. Tastatur. Tast No. Decimal tast ved frekvens indtastning. Slette tast. Med funktions tast aktiveret, ATT attenuator, dæmpes et modtaget signal ca. 20 db. 10. E Yes. Bruges i menu som Enter tast, og som Gem af indtastet frekvens. 11. SCAN/SEARCH. Starter scanning. Ved tryk på FUNC (3) først, starter søgning ved tryk på SCAN/SEARCH. 12. HOLD/RESUME. Stopper og starter en igangværende scanning eller søgning. 13. MENU. Starter menu styringen. Fortsæt med brug af FUNC (3) knappen, både med tryk og drej. 14. Front Serial Port. Her indsættes det medfølgende data kabel for PC brug. SW medfølger ikke, kan anskaffes på f.eks Close Call indikator. Lyser når et Close Call signal modtages. 16. Alarm indikator. Lyser op ved forskellige alarmer. 17. Headphone Jack. 3,5mm jack til headset. 8

9 Før Menu Start. Menu tast.(13) Ved tryk på Menu tast kommer man første step ind i Menu. I Menuen stepper man et skridt ud af menuen, eller går ud af et punkt, uden at lagre en evt. ændringen. FUNC knap(3). Dreje knappen til højre på scanneren har to funktioner. Ved drej vælges et Menu punkt. Ved tryk gemmes valget, eller går dybere i Menuen. Tekst i Menu. Drej MENU knappen for bogstaver/tal/tegn. Step til siderne med piltaster (Tast 4 og 6). Gem ved tryk på FUNC eller Yes tast. tast. I Menu kan der spørges om YES / NO her vælges nej. Bruges også som decimal punkt ved f.eks. frekvens indkodning. tast. I Menu kan der spørges om YES / NO her vælges ja. Bruges også til gem eller et step dybere i Menu. Faste kanaler for scanning. Man skal selv ved modtagelsen af UBC 800 oprette Systemer og Grupper (Tidligere tid kaldt Banke) for isætning af frekvenser efter eget ønske. Der er fra Uniden s side indkodet en del frekvenser. Men passer frekvenserne ikke, til eget brug, må man igang med kodning. Øverst ligger Systemerne, der kan være op til 500 systemer. Hvert system har mindst en gruppe under sig. Hvert system kan have op til 20 grupper. I gruppen kommer så kanalerne der kan aflyttes. Men da hukommelsen er dynamisk variere en gruppes størrelse med antallet af programerede kanaler. Der kan være op til 6000 kanaler, men indsættes tekst eller toner bruges hukommelses pladsen også. Så det totale antal kanaler bliver mindre. Husk at øverst ligger Systemerne, derunder grupperne, derunder kanalerne. Kanalerne er dem som indeholder frekvenserne på de radio/ kommunikations stationer man ønsker at aflytte. (1 kanal indeholder, 1 frekvens i lageret) 9

10 Menu VIGTIG information! Indsætte Systemer og Grupper i UBC 800 kræver lidt forståelse for radioscanneres virkemåde. Her beskrives hvad de enkelte Menu punkter bruges til. Også undermenuernes tekst beskrives, i den rækkefølge som de kommer. Husk at læs Før Menu Start ved første gangs kodning. MENU har 9 start Menu punkter: 1: Program System. Systemer for scanning af kendte frekvenser. 2: Program Location. GPS opsætning. Se UK manual. 3: Srch/CloCall Opt. Søge valgmuligheder. 4: Search for... Søgning af søgebånd. 5: Close Call. CC er modtagelse af stationer tæt på. 6: Set Priority. Prioritet af kanaler i scanning. 7: Tone-Out for. 2 tone brandsystem for USA. 8: Wired Clone. Ved cloning, vælg mellem Master eller Slave. 9: Settings. Viser UBC 800 s opsætning. 1: Program System (For Scanning) Select system. Ændre et bestående system eller starte et nyt, New System Eks. System 1. Edit navn: Ændre System 1 til andet navn med FUNC (3). (Retur med tryk på MENU13) Edit Sys Option: Set quick Key. Giver dette system hurtig tast, 1-99 ( er ingen). Bruges hurtig tast med 2 cifret tal, tryk da først på no knappen. Set start up Key. Ved tænd af apparatet startes op i 1-9 ( er ingen). Set Lockout. Udelukker systemet fra scanning. Set Hold Time. Hvor mange sekunder skal dette system være aktiv i, i en scanning. Nås ikke alle kanaler, fortsættes der i næste scan runde. Set Delay time. Tiden efter at en modtaget frekvens ophører, til der scannes igen. Normalen er 2 sek. Set data skip. Stopper ikke på visse former for data transmissioner. Set Location Info. Indtast GPS position og brugs distance til et base system. Bruges med udvendig GPS modul, med standard NMEA-0183 adgang. Set Record. Om der skal komme lyd ud på REC stikket, når signal modtages. Edit Group: Her oprettes grupper i et system. Max. 20 grupper i hvert system. Eks. Group 1. Edit Name. Ændre Gruppe1 til andet navn. 10

11 Set Quick Key. Giver denne gruppe hurtig tast, 1-9 ( er ingen). Edit Channel. Indsæt frekvensen på kanalen/opret ny kanal/paste en kanal.(copy) /Edit Name. Ændre frekvensen til andet, evt. et navn. /Edit Frequency. Indtast eller ændre ønsket frekvens, for aflytning. /Set CTCSS/DCS. Er et tonesystem som ligger oven i frekvensen. Denne tone kan man søge efter, eller kun stoppe på kanalen, når denne tone er til stede.(sub tone) /Set Modulation. Vælg modulations art. Auto følger båndplanerne. /Set Attenuator. Dæmper ca. 20dB. Bruges kun ved kraftige signaler. /Set Priority. Skal denne kanal scannes oftere end andre. ON/OFF. P i display. /Set Alert. Vælg mellem OFF eller vælg 9 forskellige lyde, ved signal på kanalen. /Set Record. Skal der lyd ud på REC stikket ved signal. ON/OFF. /Set Lockout. Beholder frekvensen men udelukker frekvensen fra scanning. /Copy Channel. Kopiere kanalen til hukommelse. Se Edit Channel for genbrug. /Delete Channel. Y/N, slet kanalen ja / nej. /New Channel. Indsæt ny frekvens. Set Lockout. Her kan man udelukke gruppen fra scanning. Delete Group. Fjern gruppen helt Y/N. New Group. Opretter en ny gruppe. Eks Group 2. Copy System: og Delete System:. Kopier eller slet et system. 2: Program Location. (GPS) Dette Menu punkt handler om GPS brug. Der skal bruges et udvendigt GPS modul som har standard NMEA-0183 adgang. Forbind seriel stikket med GPS enheden. Det er iæsr som mobil brug man kan benytte UBC 800. Man kan i denne menu indsætte farlige veje eller andre ting som man skal gøres opmærksom på. Indtast koordinaterne for N og E. Samt indsætte afstanden til en basestation. Så kan UBC 800 indtage og udtage de forskellige systemer, så UBC 800 kun scanner de systemer som ligger inden for hørbar rækkevidde, når man kører gennem landet. Distancen kan også indsættes i 1: Program System - Set Location Info. 3: Srch/CloCall Opt (Søgnings valg) Freq Lockouts: Under søgning kan der L/O (udelukkes) 250 midlertidige og 250 permanente frekvenser/kanaler. Unlock All. Alle L/O kanaler (Frekvenser) indkluderes igen. Rvw Search L/O. Gennemse alle L/O frekvenserne. Broadcast Screen: Ved brug af Close Call vil UBC 800 stoppe på musikradio og TV udsendelser. Disse bånd kan slås fra og til. CTCSS/DCS Search: Man kan under søgning, undersøge om frekvenser har SUB toner, samt hvilken type? Sæt til ON eller OFF. (Se toner side 18) Max Auto Store: Det maksimale antal kanaler som må lagres i søge mode. Set Delay Time: Tiden efter en modtaget frekvens ophører, til der søges igen. Normalen er 2 sekunder. Set Modulation: Vælg modulations art. Auto følger båndplanerne. Set Attenuator: Dæmper ca. 20dB. Bruges kun ved kraftige signaler. Set Data Skip: Stopper ikke på visse former af data transmission. Vælg ON/OFF. Set Step: Auto følger båndplan. Eller sæt xkhz som søgningen skal steppe med. Air Band Step: Fly bånd step. 12,5 KHz eller 8.33 KHz step. Set Record: Skal der komme lyd ud på REC bøsningen. Ja/Nej. 11

12 4: Search For... (Søgning af frekvensbånd) Service Search: Vælg et bånd og tryk FUNC eller E yes. Edit Service: Ændre Service Search opsætningen Custom Search: Søger gennem 10 forprogramerede søge bånd. De små tal 1-0 nederst i displayet, viser de aktive søge bånd. Kun under søgning kan disse søge bånd ind og udtages ved tryk på tastaturet 1-0. Edit Custom: Vælg det bruger bånd som ønskes ændret. Edit Srch Limit. indtast lavest søge frekvens, Tryk FUNC. Indtast højeste frekvens. Search and Store: At lagre søge frekvenser i et System. Vælg med FUNC det system som frekvenserne skal lagres i. Vælg derefter om det skal være fra bruger eller et af de angivne bånd at frekvenserne skal tages fra. Set Search Key: Vælg 1-6. Husk ved søgning at trykke FUNC, før SCAN/SEARCH knappen. Flere underpunkter er udeladt da de er gennemgået tidligere. 5: Close Call (søgning) CC. Close Call Only: Søger kun CC, sendere med stor feltstyrke. CC Auto Store: Lagre frekvenserne automatisk når en kraftig station fanges. Hits with Scan: Scanner automatisk de sidste 10 lagrede CC frekvenser. Set CC Mode: Vælg mellem Off, CC DND som ikke forstyrre, hvis man hører på en anden frekvens, eller CC Pri, hvor CC har første prioritet og afbryder en evt. aflytning af anden frekvens. Set CC Override: Bryder CC ind i en bestående modtagelse. ON/OFF. Set CC Alert: Ved CC modtagelse, kan en alarm gives. Vælg forskellig lyd. Set CC Pause. Den tid en CC frekvens vises i displayet. Set CC Bands: Ved tryk på FUNC vælges/fravælges, de bånd CC skal virke i. VHF Low 1 og 2 = og MHz Air Band = MHz VHF High 1 og 2 = og MHz UHF = MHz 800 MHz+ = MHz 6: Set Prioritet (scanning) Der er 3 mulighedder for at scanne de kanaler der er programeret til P prioritets kanal. Off, ingen prioritets scanning. On, scanner P kanaler oftere end de andre kanaler. Plus On, scanner kun P kanaler. 8: Wired Clone. Vælg om apparatet er Master eller Slave. Data sendes fra Master til Slave. 9: Settings. (Apparatets indstilling) Punkterne angiver sig selv. Set Audio AGC, er en indstilling som forsøger at gøre lyden fra de forskellige bånd ens i lydstyrke. 12

13 Scanning Når radioscanneren har indprogrammerede kanaler, mindst 2, er det muligt at begynde scanning over lagrede frekvenser. Tryk på SCAN, og scanning begynder. Kanaler som er L/O og kanaler som ikke er programerede springes over. Stopper scanneren på støj, tryk da på L/O, kanalen er nu udelukket fra scanning og scanningen fortsætter. Der kan udelukkes op til 250 kanaler, derefter åbnes den ældste igen. Displayet viser eks. Sx: , de enkelte banke kan indsættes og udtages ved tryk på tastaturet 1-0. Tryk No ved mere end 2 cifre. I displayet vises de aktive kanaler med tal og udtagne kanaler med -. Vær opmærksom på at banke kun kan indsættes og udtages når scanneren er i scan mode. Tryk på HOLD for at stoppe scanningen. Når scanningen er stoppet ved en given kanal, kan du skifte kanal op og ned med FUNC. Prioritet. Fordelen ved P kanaler er at de scannes oftere. Men til gengæld afbrydes de andre kanaler, når P kanalen aflyttes. 13

14 Søgning Uniden Bearcat UBC 800XLT kan søge et defineret område for at aflytte om der er interessante frekvenser i et bestemt område. Søgningen gennem et område foregår i step som enten følger båndplanen eller man kan ændre steppene i 3:Scrh-set step. Begræns søgeområdet til f.eks MHz, da søgning tager lang tid. Er det støj eller uinteressante frekvenser, tryk da på L/O og søgning springer denne frekvens over ved næste søge runde. Der kan indsættes op til 250 lockout s, derefter genbruges den ældste lockout. Ønsker man at lagre en frekvens under søgning, gøres dette under MENU punkt 4: Search for - Search and store. Eller ved at trykke HOLD når UBC 800 stopper på en frekvens, tryk da på E yes knappen. 14

15 Vedligeholdelse Scanneren bør rengøres med en fugtig klud. Brug ikke organiske opløsningsstoffer, da plastmaterialet kan tage skade. Udfør ikke reparationer eller modifikationer selv. Kontakt nærmeste forhandler. Uautoriserede reparationer eller modifikationer vil føre til bortfald af garanti. Nulstille/ Resette UBC 800XLT Har man efterhånden fået for mange ændringer, kan man nulstille scanneren. Men husk inden da at nedskrive de frekvenser, som skal bruges igen. Sluk UBC 800XLT. Hold knapperne 2, 9 og HOLD inde når UBC 800XLT tændes. Displayet viser All Memory Clear, Please Wait. Birdies Birdies er et Amerikansk slangord for interne frekvenser i scanneren, som scanneren kan stoppe på. Hvis man vil undersøge om en eller flere af disse frekvenser forefindes, kan man tage antennen af og søge gennem de frekvensområder, som ønskes benyttet. Høres susen / støj med lukket squelch er det en Birdie og søgning henover en sådan bør undgås eller indsætte en L/O. 15

16 Garanti Kvittering eller faktura gælder som garantibevis, når den er forsynet med forhandlernavn og dato. Der ydes 6 måneders garanti efterfulgt af 18 måneders reklamationsret på radioscanneren fra købsdato. UBC 800XLT er ikke vandtæt. Skader opstået p.g.a. væske eller fugt er ikke omfattet af garantien. Garantien omfatter ikke skader opstået p.g.a. forkert betjening af radioscanneren eller p.g.a. modifikationer eller reparationer udført af uautoriseret reparatør. Garantien omfatter ikke skader opstået på grund af utilsigtet brug af scanneren. UBC 800XLT bør opbevares utilgængeligt for mindre børn. UBC 800XLT er CE-godkendt og lever derfor op til de europæiske standarder for elektronisk udstyr. Ved fejl eller mangler, som er omfattet af garantien, skal radioscanneren indleveres inden garantiperiodens udløb til autoriseret forhandler med angivelse af fejl eller mangler. 16

17 Båndplaner UBC 800XLT dækker frekvenser indenfor frekvensområdet MHz fordelt som følger: Bemærk, at UBC 800XLT ikke kan modtage frekvenser indenfor følgende områder: og MHz. Ændring af båndplan 1-3. Hold tast 1, 2 eller 3, samt FUNC inde, når apparatet tændes, Band Plan X står i displayet. Kan kun ændres hvis der ikke er nogen frekvenser gemt. Ændring af båndplan, er for at ændre de step, som søgning foregår i. De forskellige båndplaner bestemmer også hvordan den lagrede frekvens lagres, med hensyn til KHz. Bånd 3 passer bedst til Danmark. Frekvens bånd 1 bånd 2 bånd 3 Transmission MHz KHz KHz KHz ,0 5,0 5,0 Amatør bånd ,5 5,0 6,25 Landmobil ,0 5,0 6,25 VHF lav frekvens ,5 5,0 6,25 VHF lav frekvens 84-87,3 12,5 20,0 6,25 VHF lav frekvens ,0 50,0 50,0 Musik radio ,5/8,33 12,5/8,33 12,5/8,33 Fly frekvenser ,0 5,0 5,0 Trådløs mikrofon ,5 5,0 6,25 Trådløs mikrofon ,5 12,5 6,25 Amatør Radio ,5 10,0 6,25 VHF Landmobile ,5 12,5 6,25 VHF Landmobile ,5 10,0 12,5 6,25 VHF Landmobil 160,5-162,5 12,5 12,5 6,25 VHF Landmobil 162, ,0 10,0 6,25 VHF Landmobil ,0 50,0 50,0 TV Lyd ,0 5,0 5,0 Militær ,0 25,0 25,0 AM band ,5 12,5 12,5 UHF Landmobil ,25 6,25 6,25 UHF Landmobil ,0 6,25 6,25 UHF Landmobil ,0 10,0 6,25 UHF Landmobil ,0 6,25 6,25 UHF Landmobil ,25 6,25 6,25 UHF Landmobil ,5 12,5 12,5 Offentlige tjenester ,5 12,5 12,5 Amatør Radio 17

18 SUB toner, CTCSS og digital DCS UBC 800 kan også benyttes sammen med SUB toner, som bruges til at åbne modtageren i den land mobil radio verden. Scanneren kan så benytte dette ved at udelukke kanalen, hvis en kanal scrambles. Derved stopper UBC 800 kun når der er en hørbar bærebølge. Scanneren kan også sættes op til selv at måle om kanalen har toner og selv aflæse typen. (Se Menu side 11 for scanning 1: og for søgning 3:) Herunder er CTCSS og DCS listen. 18

19 Tekniske specifikationer Uniden Bearcat UBC 800XLT har følgende tekniske specifikationer: Frekvenser: MHz. Se båndplan. Antal kanaler: Op til 6000 Antal systems: 500 Søgebanke: 10 L/O kanaler: Scanningshastighed: Følsomhed: Audio udgang: Antenne: 100 kanaler pr. sekund 0,4 µv (VHF) 5 W nominelt i 8 Ω højttaler Ext. speaker 3,5 Ø-jack. BNC connector, 50 Ω. Teleskopantenne. Temperatur: -20 C til +60 C. Størrelse: 185 x 168 x 56 (B x D x H) Vægt: 1,53 kg. Strømforsyning: 13,8 VDC jack 220 Volt AC adaptor 700mA 19

20 Kom nemt igang Hvis du ikke kender frekvensen for den trafik, som du ønsker at aflytte, kan du benytte dig af UBC 800XLT s fremragende søgeegenskaber på følgende måde: 1. Tænd apparatet på VOL knappen. 2. Drej VOLUME med uret ca. halvt op. 3. Drej SQ knappen så støjen netop forsvinder. 4. Tryk SRVC. Drej FUNC knappen, til eks. Marine, eller en anden valgbar, tryk på FUNC. 4A.Tryk MENU, drej FUNC knap, til Search for, tryk FUNC, drej FUNC til Custom Search, tryk FUNC, drej FUNC og søgning begynder. Begræns søgeområdet ved at fjerne bånd. Tryk på tal 0-9, og se at tal kommer og forsvinder nederst i displayet. Tryk så f.eks. kun 4 er tilbage. 5. Nu søger UBC 800 gennem frekvenser. Stopper UBC 800 på støj, tryk L/O og scanner fortsætter. 6. Drej FUNC for at ændre søge retning. Tryk HOLD for at stoppe søgning. 20 Ret til ændringer forbeholdes 2006 danita electronics a/s

UBC 244CLT. Programmérbar 50 kanaler radiobasescanner med ur og alarm. Brugsanvisning DK 3042

UBC 244CLT. Programmérbar 50 kanaler radiobasescanner med ur og alarm. Brugsanvisning DK 3042 UBC 244CLT Brugsanvisning Programmérbar 50 kanaler radiobasescanner med ur og alarm DK 3042 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 244CLT... side 4 Opsætning... side 5 Set bagfra... side

Læs mere

UBC 278CLT. Programmérbar radiobasescanner, 100 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3078

UBC 278CLT. Programmérbar radiobasescanner, 100 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3078 UBC 278CLT Programmérbar radiobasescanner, 100 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3078 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 278CLT... side 4 Opsætning... side 5 Set

Læs mere

UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036

UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036 UBC 360CLT Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3036 Indholdsfortegnelse Pakning Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 360CLT... side 4 Opsætning...

Læs mere

USC 230. Programmérbar radiohåndscanner 25-1300 MHz Op til 2500 kanaler Close Call. Brugsanvisning DK 3023

USC 230. Programmérbar radiohåndscanner 25-1300 MHz Op til 2500 kanaler Close Call. Brugsanvisning DK 3023 USC 230 Programmérbar radiohåndscanner 25-1300 MHz Op til 2500 kanaler Close Call Brugsanvisning DK 3023 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?... side 3 USC 230...... side 4 Opsætning... side 5 Funktions

Læs mere

UBC 30XLT. Programmérbar radiohåndscanner med 200 kanaler. Brugsanvisning DK 3030

UBC 30XLT. Programmérbar radiohåndscanner med 200 kanaler. Brugsanvisning DK 3030 UBC 30XLT Programmérbar radiohåndscanner med 200 kanaler Brugsanvisning DK 3030 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?...side 3 UBC 30XLT...side 4 Opsætning...side 5 Tastatur oversigt...side 6 Funktionstast:...side

Læs mere

UBC69XLT-2. Programmérbar radiohåndscanner med 80 kanaler. Brugsanvisning DK 3069

UBC69XLT-2. Programmérbar radiohåndscanner med 80 kanaler. Brugsanvisning DK 3069 UBC69XLT-2 Programmérbar radiohåndscanner med 80 kanaler Brugsanvisning DK 3069 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?...side 3 UBC69XLT-2...side 4 Opladelige batterier...side 4 Opsætning...side 5

Læs mere

UBC 785XLT. Programmérbar radiobasescanner, 1000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3085

UBC 785XLT. Programmérbar radiobasescanner, 1000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3085 UBC 785XLT Programmérbar radiobasescanner, 1000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3085 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 785XLT... side 4 Opsætning... side 5 Bagsiden......

Læs mere

UBC 72XLT. Programmérbar radiohåndscanner 100 kanaler close call. Brugsanvisning DK 3072

UBC 72XLT. Programmérbar radiohåndscanner 100 kanaler close call. Brugsanvisning DK 3072 UBC 72XLT Programmérbar radiohåndscanner 100 kanaler close call Brugsanvisning DK 3072 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?...side 3 UBC 72XLT...side 4 Opsætning...side 5 Funktionsoversigt...side

Læs mere

UBC 92XLT. Programmérbar radiohåndscanner med 200 kanaler Close Call. Brugsanvisning DK 3092

UBC 92XLT. Programmérbar radiohåndscanner med 200 kanaler Close Call. Brugsanvisning DK 3092 UBC 92XLT Programmérbar radiohåndscanner med 200 kanaler Close Call Brugsanvisning DK 3092 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?...side 3 UBC 92XLT...side 4 Opsætning...side 5 Funktionsoversigt...side

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

ADVARSEL IBRUGTAGNING RESET

ADVARSEL IBRUGTAGNING RESET ADVARSEL Du skal installere antennen (forbindelse til placering "B" på bagsiden af radioen) og indstille SWR (Standing Wave Ratio) ved installationen. Undladelse af dette kan resultere i ødelæggelse af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

MANUAL V-COM V45/V55

MANUAL V-COM V45/V55 MANUAL V-COM V45/V55 Indholdsfortegnelse Delenes navne og funktioner 1 Isætning og fjernelse af batteriet 3 Isætning af batteriet 3 Fjernelse af batteriet 3 Opladning af batteriet 3 Beskrivelse af symboler

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Vigtig information angående bekyttelse og råd 4 Pakken skal indeholde 4 Radio 5 Display 5 Kom igang 6 Antenne 6 Batteri

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI

MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI Navne & Funktioner... 1 Montering og fjernelse af batteripakke... 2 Opladning af batteriet... 2 Display symboler... 3 Grundlæggende

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053292 Metaldetektor GC-1065 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Metaldetektor - Varenr. 9053292 Beskrivelse: Metaldetektor med max.

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere